LITERATURA do tomu II (podstawowa i uzupełniająca)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LITERATURA do tomu II (podstawowa i uzupełniająca)"

Transkrypt

1 Literatura 101 LITERATURA do tomu II (podstawowa i uzupełniająca) 1. Agencja Rynku Energii Sytuacja Finansowa Przedsiębiorstw Energetyki Zawodowej w 1998 ARE (d. CIE), Warszawa Agencja Rynku Energii Sytuacja Ekonomiczno-finansowa Elektroenergetyki kwartalnik, nr 3(6) III kwartały 1999r., ARE (d. CIE), Warszawa ARE S.A. Statystyka elektroenergetyki polskiej 1998 Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa Andrzejewski S., Podstawy projektowania siłowni cieplnych WNT, Warszawa Bartnik R. Wartość rynku ciepła i energii elektrycznej Archiwum Energetyki nr 3-4/99, tom XXVIII, s Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław Begg D., Fischer S., Dornbusch R. Ekonomia PWE, Warszawa Begg D., Fischer S., Dornbusch R. Mikroekonomia PWE, Warszawa Behrens W., Hawranek P.M. Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility United Nations Industrial Development Organization 1991, druk Centrum Informacji Menedżera Warszawa 1993, wyd. II 10. Berliński L. Wykłady i ćwiczenia z Zarządzania Strategicznego Politechnika Łódzka, wydz. Organizacji i Zarządzania studia podyplomowe dla inżynierów, sem. III i IV, 1998/ Bicki Z. Stan elektroenergetyki polskiej i podstawowe problemy rozwojowe Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa 12. Bień A., Bień W. Kalkukacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach DIFIN, Warszawa Bieniok C., Marek J. Wartościowanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa Przegląd Organizacji, nr 3/ Biuro Rozwoju PSE S.A. Kierunki rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego do roku 2020 (ZPR 2+) Elektroenergetyka 4/98

2 Literatura Bogucki B., Bijak J., Skierski J., Bilkowski E., Cirkos B., Przygotowania do rekonstrukcji technicznej i modernizacji Elektrowni Bełchatów w latach Energetyka nr 8, sierpień Bojarski W. Polska gospodarka energetyczna okresu transformacji Gospodarka Paliwami i Energią, 10/98 s Bojarski W., Lisowski A., Kopeć H. Restrukturyzacja górnictwa rentowność i bilans enegetyczny Przegląd Organizacji 1/ Bojarski Wł. red., Rynek odbiorcy energii Badania Systemowe EnergSys sp. Z o.o., Warszawa Brigham E. F. Podstawy zarządzania finansami PWE, Warszawa Brzozowski W. Modelowanie i optymalizacja procesu eksploatacji elektrowni cieplnej Politechnika Częstochowska, Częstochowa 1995, ser: Monografie, nr Carlberg C. Analiza finansowa z zastosowaniem Excel a Oficyna Wydawnicza LT&P Sp. z o.o., Warszawa; tłum z jęz. ang. Business Analysis with Excel wyd. w 1995 r. przez Que Corporation 22. Carson M. Uwolnienie cen energii Nafta, Gaz i Biznes, styczeń Caves R.E., Frankel J.A., Jones R.W. Handel i finanse międzynarodowe PWE, Warszawa Celiński Z. Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce Energetyka nr 11, listopad Chmielewski J.I. Globalna wizja wykorzystania energii jądrowej w perspektywie pięćdziesięciu lat Energetyka nr 4/ Departament Planów i Analiz URE Kontrakty długoterminowe Biuletyn Urzędu Regulacji energetyki nr 5(7), wrzesień Duraj J. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym PWE, Warszawa Elektricity International Trends in power supply Elektricity International, April 1997 (vol 9/ No 4) 29. Energetyka.net serwis informacyjny 30. Energia nr XX z dn r., dod. reklamowy do Rzeczpospolita Dodatki reklamowe on-line:

3 Literatura Energoprojekt Warszawa S.A. Ocena oddziaływania Elektrowni Bełchatów II na środowisko Enrgoprojekt Warszawa S.A., sierpień Energoprojekt Warszawa S.A. Aktualizacja Oferty Długoterminowej Dostawy Mocy i Energii Elektrycznej z Elektrowni Bełchatów II do PSE S.A. Enrgoprojekt-Warszawa S.A., wrzesień Filipczak J., Kajdas S. Mocne i słabe strony firmy Przegląd Organizacji, nr. 3/ Gajdka J. Wolińska E. Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa Głogowski E., Münch M. Nowe usługi finansowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Głowacki K. Zyski pewne jak emerytura Nafta, Gaz i Biznes, październik Gierszewska G. Romanowska M. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa PWE, Warszawa Gładyś H., Matla R. Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym WNT, Warszawa Głowacki K. Czyja energetyka Nafta, Gaz i Biznes, listopad Grudzewski W.M. Sposób opracowania studium przedinwestycyjnego dla potrzeb realizacji wspólnych przedsięwzięć i tworzenia spółek z udziałem kapitału zagranicznego Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego, Warszawa Guha A. Energy alternatives for the future International Journal of Global Energy Issues, vol 2, No 4/ Heropolitańska I., Borowska E. Kredyty i gwarancje bankowe Twigger S.A., Warszawa Hille E. Alternatywna polityka energetyczna Polski do 2020 roku Zintegrowane Planowanie w Gospodarce Energetycznej nr 12 Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii 44. Horbaczewski S., Nowak J., Sobieraj K., Finansowanie elektroenergetyki za pomocą emisji papierów wartościowych Rynek Energii nr 3(16) 1998, s Idczak J., Skubel P. Sektror energetyczny a rynek kapitałowy (http://www.cire.pl) 46. IPG International Power Generation March 1998, No 3

4 Literatura Jajuga K., Jajuga T. Inwestycje-instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inwestycje finansowe PWN, Warszawa Janasz Wł., Podstawy ekonomiki przemysłu Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Janczewski M. Wybrane metody ekonomiczne oceny inwestycji w elektroenergetyce Biuletyn Instytutu Energetyki, Energetyka nr 6/1994 s Jog V., Suszyński C. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Centrum Informacji Menedżera, Warszawa Juchniewicz L. Polski sektor energetyczny u progu polskiej gospodarki rynkowej Rzeczpospolita nr 63 (5228)/99, z dn Kalinowski T., Malko J., Szalbierz Z., Wilczyński A. Efektywność międzynarodowego handlu energią Kaprint, Lublin Kalinowki T., Wilczyński A. Rynki w gospodarce energetycznej Energetyka nr 6/ Kądzielawa A. Konkurencje na rynku energii elektrycznej - mit i rzeczywistość Gospodarka Paliwami i Energią, 4/98 s Kłysz M. Wiodące rozwiązania rynku energii elektrycznej w świecie Przegląd Organizacji 5/ Koc S., Borkowska M., Karczykowski A. Sprawozdawczość finansowa bez tajemnic Finans-Servis, Warszawa 1998r 57. Kotowski W., Fechner W. Energetyka warunkuje rozwój gospodarki Gospodarka Paliwami i Energią, 4/98 s Kotowski W., Fechner w., Thews K. Strategie energetyczne przełomu XX i XXI wieku Energetyka, nr. 8/ Kowalski J. K. Trzy scenariusze sytuacji Prawo i Gospodarka z dn r. 60. Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M. Energetyka a ochrona środowiska WNT, Warszawa Laudyn D. Koszty produkcji energii elektrycznej w nowych elektrowniach podstawowych w Polsce w roku 2010 Energetyka nr 5, maj 1999r 62. Laudyn D. Rachunek ekonomiczny w elektroenergetyce Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998

5 Literatura Malewicz W. Gospodarka energetyczna w elektrowniach cieplnych i elektrociepłowniach Politechnika Szczecińska, Szczecin Malko J. Reforma polskiej elektroenergetyki w odbiorze zewnętrznym Gospodarka Paliwami i Energią, 10/98 s Malko J. Wybrane zagadnienia prognozowania w elektroenergetyce Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Malko J., Wernon A. Rynek energii elektrycznej; mechanizmy funkcjonowania CIRE (http://www.cire.pl) 67. Mikołajuk H., Pietrzak A., Wiktorowicz M. Ocena sytuacji finansowej elektroenergetyki w latach Gospodarka Paliwami i Energią, 10/98 s Ministerstwo Gospodarki i Urząd Regulacji Energetyki Rynek energii elektrycznej w Polsce Warszawa, 15 października 1999 r. 69. Ministerstwo Gospodarki i Urząd Regulacji Energetyki Rynek energii elektrycznej w Polsce. Zasady działania rynku energii elektrycznej w Polsce w roku 2000 i latach następnych Warszawa, 15 października Najlepszy E. Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw Bafina, Poznań Nehrebecki L. Elektrownie cieplne WNT, Warszawa Nijkamp P., Perrels A. European cities: Means and opportunities International Journal of Global Energy Issues, vol 2, No 4/ Ostaszewski J. Kupno-sprzedaż przedsiębiorstwa, ocena standingu finansowego firmy, wzorcowy projekt emisyjny Centrum Informacji Menedżera, Warszawa Poltegor Warszawa Biznes plan Kopalni Węgla Brunatnego Szczerców Warszawa Pomykalski A. Strategie marketingowe Wydawnictwo Akademickie Centrum Graficzno-Marketingowe Lodart S.A., Łódź Popczyk J. Elektroenergetyka pod rządami nowej ustawy Energetyka, 4/97 s Popczyk J. Elektroenergetyka w połowie 1998 roku. Wykorzystana ostatnia szansa Energetyka, nr 9/ Popczyk J. Prawo energetyczne w praktycznym wymiarze Energetyka, 9/97 s. 423

6 Literatura Popczyk J. Elektroenergetyka 1999: rozczarowanie i ciąg dalszy zagrożeń CIRE (http://www.cire.pl) 80. Pułaska-Turyna B. Proste metody prognozowania kosztów w przedsiębiorstwie rynkowym Controlling i Rachunkowość w Firmie nr2/2000, wyd. INFOR 81. Pupka J., Błach S. Przedsiębiorstwa wytwórcze i dystrybucyjne w otoczeniu rynkowym Rynek Energii, nr 6(19) 1998 r. 82. Rechul H. Nowoczesne inwestowanie w rozwój sektora elektroenergetycznego Przegląd Organizacji, 6/ Riggs J.L., Bedworth D.D., Randhawa S. U., Engineering Economics The McGraw-Hill Companies, Inc., International Edition 1998, 4th edition 84. Ropuszyńska-Surma E. Strategia cenowa przedsiębiorstw energetycznych w warunkach konkurencji Rynek Energii, nr 4(23) Rosati D. Sztuka polityki pieniężnej Przegląd Organizacji nr 1/ Rozewicz Z. Energetyczne wyzwania XXI w. Regionalne Forum dla Europy Zachodniej. Energetyka, 9/97 s Ryżewska S. Bankowa analiza przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego Twigger S.A., Warszawa Sierpińska M., Wędzki D. Zarządzania płynnością finansową Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Smolarz B. Rynki inwestycyjne Ekonomika i Organizacja Przemysłu, nr 2/ Sierpińska M., Jachna T. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych PWN, Warszawa Soliński J. Regionalne forum Energetyczne krajów Europy Środkowej i Wschodniej Energetyka, nr 2/ Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Wytyczne i wyjaśnienia do badania sprawozdań finansowych za rok Warszawa, październik Szargut J. Analiza termodynamiczna i ekonomiczna w energetyce przemysłowej WNT, Warszawa Szlązak J. Energetyka wyzwania XXI wieku

7 Literatura 107 Energetyka, nr 11/ Snajder A. Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym Warszawa Węgiel Brunatny w Polsce wydanie specjalne Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego 97. Wiśniewski Z, Podstawy elektroenergetyki. Zagadnienia wybrane z nauki o sieciach i systemach elektroenergetycznych Politechnika Łódzka, Łódź Włoszczowski B. Problemy analizy finansowej w nieustabilizowanych warunkach Rachunkowość nr 10 (524)/1994, s Wojtasik J. Niektóre aspekty finansowania inwestycji postrzegane przez MEGADEX S.A. Rynek Energii, nr 1(14) 1998 r Wypych M. Finanse i instrumenty finansowe Absolwent, Łódź Założenia Polityki Energetycznej Polski do 2010 roku Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów RP w dn r., Ministerstwo Przemysłu i Handlu (obecnie Ministerstwo Gospodarki) 102. Zerka M. Rola elektroenergetyki w procesach z Unią Europejską Biuletyn Miesięczny PSE 04/98 (94) 103. Zerka M. Zarządzanie i regulacja na systemowym ofertowym rynku energii elektrycznej Gospodarka Paliwami i Energią, 10/98 s Zerka M. Najważniejsza konkurencyjność gospodarki Rzeczpospolita r Zerka M. oprac. Dyrektywa 96/92/EC parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 19 grudnia 1996 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa 106. Zerka M. Model rynku bilansującego synteza Energia nr 7-8/ Zerka M. Model rynku energii elektrycznej w Polsce opis przedmiotowy Polskie Sieci Energetyczne S.A., Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE (http://www.cire.pl) 108. Zerka M. Ustawa Prawo Energetyczne dla elektroenergetyków z wybranymi aktami wykonawczymi i komentarzem Warszawa 1999 r Yes-Energy Dokumentacja konkursu ofert inwestorów Elektrowni Bełchatów II oprac. Yes-Energy Sp. z o.o. Warszawa 1998

LITERATURA do tomu I (podstawowa i uzupełniająca)

LITERATURA do tomu I (podstawowa i uzupełniająca) Literatura 309 LITERATURA do tomu I (podstawowa i uzupełniająca) 1. Adamiak A. Kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Ekonomika i Organizcja Przedsiębiorstw, 6/98 s. 5 2. Ansoff I. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI

ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI (COST-BENEFIT ANALYSIS)... 4 ANALIZA DANYCH (DATA ANALYSIS)...

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 4 ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTÓW (ECONOMIC

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2.

Bardziej szczegółowo

OPISY PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH

OPISY PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH 71 OPISY PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH 72 JĘZYK FRANCUSKI - GRUPA POCZĄTKUJĄCA DZIENNYCH 1 ZAOCZNYCH 1 WIECZOROWYCH 1 NAZWA JEDNOSKI: STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH CELEM JEST NAUKA JĘZYKA OBCEGO

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Specjalność. Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Analiza Strategiczna

SYLLABUS. Specjalność. Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Analiza Strategiczna SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Analiza Strategiczna Typ przedmiotu fakultatywny Poziom przedmiotu zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, VI semestr

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Barczak B., Relacje sieciowe między przedsiębiorstwem a otoczeniem biznesu [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, red.

Barczak B., Relacje sieciowe między przedsiębiorstwem a otoczeniem biznesu [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, red. Literatura Acocella N., Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. Aktualizacja programu realizacji polityki właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

RYZYKO I BARIERY W PLANOWANIU NOWYCH JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

RYZYKO I BARIERY W PLANOWANIU NOWYCH JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ RYZYKO I BARIERY W PLANOWANIU NOWYCH JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ Marta GOLLINGER-TARAJKO, Konrad ZARĘBA Streszczenie: Planowanie nowych jednostek wytwórczych energii elektrycznej jest zadaniem

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013 IWETTA BUDZIK-NOWODZIŃSKA PAWEŁ NOWODZIŃSKI OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

Fakty i dokumenty. Liberalizacja i prywatyzacja sektora energetycznego część II, PSE,

Fakty i dokumenty. Liberalizacja i prywatyzacja sektora energetycznego część II, PSE, LITERATURA A European Network of Excellence for Cluster Management, Matching and Promotion, Economic Development Karlsruhe, www.clusterforum.org. Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Paweł Frączek, Aleksandra Larwa * Wprowadzenie Zagwarantowanie dostępu do konkurencyjnej cenowo energii elektrycznej jest jednym z istotnych

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011. Robocza wersja agendy. 16 maja 2011 r.

Europejski Kongres Gospodarczy 2011. Robocza wersja agendy. 16 maja 2011 r. 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Robocza wersja agendy 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Sesja inauguracyjna I. Uroczyste otwarcie Kongresu II. Wystąpienia

Bardziej szczegółowo

7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa. Patronat Honorowy. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki

7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa. Patronat Honorowy. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki 7-8 listopada 2012, Tradycja odsłonie Tradycjaw w nowej nowej odsłonie Zagadnienia: Rozwój sektora energetycznego z punktu widzenia strategii głównych graczy rynkowych (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu 1 Nawigacja w spisie treści Kliknij w tytuł lub numer strony aby przejść do wybranego rozdziału Nawigacja na stronach raportu Kliknij na logo PGE aby przejść do spisu treści Kliknij na strzałkę aby przejść

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI 1. Informacja biznesowa... 2 3. Biznes i ekonomia, ekonometria i statystyka, e-biznes... 3 4. Biznes międzynarodowy, handel zagraniczny, promocja Polski... 4 5. Unia Europejska...

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie Plany studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość Warszawa 2008 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2012

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2012 Profesjonalizm Kreatywność Rzetelność wiedza stwarza możliwości RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2012 PLANOWANE ZMIANY I TRENDY W REGULACJACH NOWY MODEL RYNKU ENERGII I CENY WĘZŁOWE 29-30 marca 2012, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1999 2008

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1999 2008 GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1999 2008 (literatura polska w wyborze) Oprac. Alina Kulesza Warszawa 2008 - II - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo