grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, Kraków tel/fax +48(12) ;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl"

Transkrypt

1 grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, Kraków tel/fax +48(12) ; NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ i SPA oraz studium rehabilitacyjnym BUSKO ZDRÓJ UL. BOHATERÓW WARSZAWY działki: 1; 46; 55/3; 56/1; 57/1 143; 78; 79/1 NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: Budowa Hotelu Słoneczny Zdrój z odnowa biologiczną i Spa oraz stadium rehabilitacyjnym w Busku Zdroju przy ul: Bohaterów Warszawy PROJEKT BUDOWLANY - BRANśE Vb. INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA OBIEKT: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ADRES: BUSKO ZDRÓJ, UL. BOHATERÓW WARSZAWY DZIAŁKI; 1; 46; 55/3; 56/1; 57/1 143; 78; 79/1 INWESTOR: GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE SA ADRES: BUSKO ZDRÓJ; ; WEŁECZ 142 GŁ. PROJEKTANT: MGR INś. LESZEK CHMIELEWSKI UPRAWNIENIA: 95/2001 SPRAWDZAJĄCY: MGR INś. MAŁGORZATA DOMAGAŁA UPRAWNIENIA: 96/2001 PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU ZASTRZEśONE KRAKÓW, MAJ 2009 Prezes Zarządu Spółki: mgr Inż. architekt BORYSŁAW CZARAKCZIEW NIP: ; Regon: ; Kapitał założycielski = ,00 zł KRS Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/KR.: , Kraków ul. Zwierzyniecka 29

2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Nr strony Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. Str. 3 II ZAŁĄCZNIKI Bilans powietrza wentylacyjnego. Karty katalogowe dobranych urządzeń. Str. 13 III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Wentylacja mechaniczna. Rzut przyziemia Segment A. Wentylacja mechaniczna. Rzut przyziemia Segment B + C. Wentylacja mechaniczna. Rzut parteru Segment A. Wentylacja mechaniczna. Rzut parteru Segment B + C. Wentylacja mechaniczna. Rzut piętra Segment A. Wentylacja mechaniczna. Rzut piętra Segment B + C. Wentylacja mechaniczna. Rzut poddasza Segment A. Wentylacja mechaniczna. Rzut poddasza Segment B + C. Wentylacja mechaniczna. Rzut poddasza nieuŝytkowego Segment A. Wentylacja mechaniczna. Rzut poddasza nieuŝytkowego Segment B + C. Wentylacja mechaniczna. Rzut dachu Segment A. Wentylacja mechaniczna. Rzut dachu Segment B + C. Vb-01 Vb-02 Vb-03 Vb-04 Vb-05 Vb-06 Vb-07 Vb-08 Vb-09 Vb-10 Vb-11 Vb-12 Str. 2

3 SPIS TREŚCI 1. TEMAT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WENTYLACJI SYSTEM WENTYLACJI POKOI HOTELOWYCH DANE WYJŚCIOWE PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA DO PROJEKTU ZAŁOśENIA OGÓLNE DO OBLICZEŃ SZCZEGÓŁOWY BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO INSTALACJE CZERPNE I WYRZUTOWE CENTRALE WENTYLACYJNE WENTYLATORY WYCIĄGOWE REGULACJA INSTALACJI PRZEWODY WENTYLACYJNE, IZOLACJA INSTALACJI UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI I STEROWANIA INSTALACJI WENTYLACJI INSTALACJA ODDYMIANIA WYTYCZNE ELEKTRYCZNE UWAGI Str. 3

4 1. TEMAT OPRACOWANIA. Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej, wraz z instalacją oddymiania dla potrzeb projektowanego Hotelu Słoneczny Zdrój z odnową biologiczną i Spa, oraz stadium rehabilitacyjnym w Busku Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy /dz. nr 1; 46; 55/3; 56/1; 57/1 143; 78; 79/1/. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania odpowiednich pozwoleń. Zakres projektu obejmuje : instalację wentylacji mechanicznej pomieszczeń hotelowych; instalację oddymiania klatek schodowych. 3. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora; podkłady architektoniczno budowlane; obowiązujące normy, normatywy techniczne, katalogi urządzeń, armatury i materiałów; uzgodnienia międzybranŝowe. 4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WENTYLACJI. W ramach projektu wentylacji mechanicznej przewiduje się dostarczenie do pomieszczeń hotelowych powietrza świeŝego, uzdatnionego w centralach wentylacyjnych /ogrzanego lub schłodzonego, oraz oczyszczonego na filtrach/. Ilość powietrza wentylacyjnego ma zapewnić odpowiednią załoŝoną wymianę powietrza w pomieszczeniach, lub dostarczyć wymaganą minimalną ilość powietrza świeŝego ze względu na wymagania higieniczne dla pomieszczeń. Wymiarowanie instalacji wentylacji oraz dobór urządzeń wykonano w oparciu o bilans powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń. Wyniki obliczeń zostaną załączone do opracowania. Uzdatnianie powietrza będzie się odbywać w centralach wentylacyjnych zlokalizowanych, zgodnie z częścią rysunkową opracowania, w maszynowniach, na poddaszu nieuŝytkowym, lub podwieszonych w przestrzeni sufitu podwieszanego. Dla potrzeb projektowych zostały dobrane urządzenia firmy VTS CLIMA. Tylko centrala basenowa dla hali basenowej została dobrana z oferty firmy IV PRODUKT. Dla zapewnienia komfortu w okresie lata przewiduje się schładzanie powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Będzie to moŝliwe dzięki zastosowaniu central wentylacyjnych wyposaŝonych w sekcje chłodnic wodnych zasilanych wodą lodową z agregatu wody lodowej. Obliczeniowa temperatura nawiewu dla lata wynosi 24 C, z wyjątkiem hali basenowej, dla której temperatura powietrza nawiewanego wynosić będzie 28 C. W okresie zimy powietrze zewnętrzne będzie ogrzewane do temperatury nawiewu wynoszącej 20 C dla wszystkich pomieszczeń, za wyjątkiem hali basenowej, gdzie temperatura nawiewu będzie wynosić 28 C, oraz dla pomieszczeń balneologii, gdzie ze względu na przebywanie osób bez ubrań temperatura nawiewanego powietrza będzie wynosiła 24 C. Str. 4

5 Ogrzewanie powietrza za pośrednictwem nagrzewnic wodnych w centralach. Czynnikiem grzewczym jest woda grzewcza o parametrach 80/60 C dostarczana z projektowanej kotłowni gazowej w budynku. Rozprowadzenie uzdatnionego powietrza poprzez system kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i okrągłym. System wentylacji mechanicznej został podzielony na kilka systemów. Systemy są grupowane w zaleŝności od przeznaczenia obsługiwanych pomieszczeń i tak: System N1: jest to system nawiewny, obsługiwany przez centralę wentylacyjną nawiewną oznaczoną N1 zlokalizowaną w przestrzeni sufitu podwieszanego nad pomieszczeniem przedsionka (A.-1.U.12), do wentylacji pomieszczeń kąpieli siarkowych oraz kwasowęglowych w przyziemu w segmencie A budynku; System NW2: jest to system wentylacji nawiewno wywiewnej, obsługiwany przez centralę wentylacyjną nawiewno wywiewną oznaczoną NW2, do wentylacji pomieszczeń balneologii w przyziemiu w segmencie A wraz z ciągami komunikacyjnymi, z wyjątkiem pomieszczeń kąpielowych, w przyziemiu w segmencie A; System NW3: jest to system nawiewny, obsługiwany przez centralę wentylacyjną nawiewną oznaczoną NW3, do wentylacji pokoi hotelowych wraz z częściami wspólnymi w segmencie A budynku na parterze, piętrze i poddaszu; System NW4: jest to system nawiewno - wywiewny, obsługiwany przez centralę wentylacyjną oznaczoną NW4, do wentylacji pomieszczeń technicznych, w przyziemiu segmentu A System N5: jest to system nawiewny, obsługiwany przez centralę wentylacyjną nawiewną oznaczoną N5 zlokalizowaną na poddaszu nieuŝytkowym w segmencie B, do wentylacji pokoi hotelowych na piętrze i poddaszu w segmencie B budynku; System NW6: jest to system nawiewno - wywiewny, obsługiwany przez centralę wentylacyjną oznaczoną NW6 zlokalizowaną na poddaszu nieuŝytkowym w segmencie B, do wentylacji pomieszczeń wspólnych, sal konferencyjnych, holi i ciągów komunikacyjnych na piętrze i poddaszu w segmencie B budynku; System NW7: jest to system nawiewno - wywiewny, obsługiwany przez centralę wentylacyjną oznaczoną NW7 zlokalizowaną w pomieszczeniu zaplecza wentylacji (C.-1.12), do wentylacji hali basenowej, oraz pomieszczeń zaplecza basenu, jak szatnie i przebieralnie na parterze w segmencie C budynku; System NW8: jest to system nawiewno - wywiewny, obsługiwany przez centralę wentylacyjną oznaczoną NW8 zlokalizowaną w pomieszczeniach zaplecza wentylacji (C.-1.12), do wentylacji pomieszczeń klubu nocnego z kręgielnią, bilardem i pijalnią wina oraz zapleczami i holem w przyziemu w segmencie B i C budynku; Str. 5

6 System N9: jest to system nawiewny, obsługiwany przez centralę wentylacyjną nawiewną oznaczoną N9 do wentylacji pomieszczeń kuchennych na parterze w segmencie C budynku; System NW10: jest to system nawiewno - wywiewny, obsługiwany przez centralę wentylacyjną oznaczoną NW10 zlokalizowaną w pomieszczeniach zaplecza wentylacji (C.-1.12), do wentylacji pomieszczeń restauracji z zapleczem na parterze w segmencie B i C budynku; System NW11: jest to system nawiewno - wywiewny, obsługiwany przez centralę wentylacyjną oznaczoną NW11 podwieszaną, do wentylacji pomieszczeń balneologii w segmencie C w przyziemiu w segmencie C budynku; System N12: jest to system nawiewno - wywiewny, obsługiwany przez wentylator nawiewny i wyciągowy do wentylacji pomieszczeń technicznych podbasenia w przyziemiu segmentu C. Projektowany system wentylacji ma zapewnić właściwą wymianę powietrza w pomieszczeniach i dostarczyć wymaganą ilość powietrza świeŝego ze względów higienicznych. Dodatkowe dogrzewanie bądź chłodzenie powietrza będzie moŝliwe przez zastosowanie klimakonwektorów grzewczo chłodzących. Osobne systemy obsługują pomieszczenia sanitarne. Przewiduje się w WC mechaniczny wyciąg powietrza z bezpośrednim wyprowadzeniem ponad dach budynku. Urządzeniami wymuszającymi przepływ powietrza będą wentylatory dachowe zamontowane na zakończeniu instalacji wywiewnej. Dopływ powietrza do wentylacji sanitariatów będą zapewniać kratki transferowe montowane w drzwiach lub ścianach sanitariatów. Ponadto osobny system realizuje wyciąg powietrza z części kąpielowej w balneologii, osobny system dobrano dla wentylacji wywiewnej z kuchni i odciągu znad okapu kuchennego. System W1: jest to system wywiewny, obsługiwany przez wentylator dachowy chemoodporny oznaczony W1, do wentylacji wyciągowej z pomieszczeń kąpieli siarkowych oraz kwasowęglowych w przyziemiu w segmencie A; System W3 : jest to system wywiewny, obsługiwany przez wentylator dachowy oznaczony W3, do wentylacji wyciągowej z łazienek pokoi hotelowych na parterze, piętrze i poddaszu w segmencie A, oraz sanitariatów w segmencie A; System W5: jest to system wywiewny, obsługiwany przez wentylator dachowy oznaczony W5, do wentylacji wyciągowej z łazienek pokoi hotelowych na piętrze i poddaszu w segmencie B, oraz sanitariatów w segmencie B; System W5 : system wywiewny do wyciągu z sanitariatów w segmencie C, obsługiwany przez wentylator dachowy System W9c: system wywiewny, obsługiwany przez wentylator dachowy, do wentylacji wyciągowej z pomieszczeń czystych kuchni i zaplecza kuchennego na parterze w segmencie C; System W9b: system wywiewny, obsługiwany przez wentylator dachowy, do wentylacji wyciągowej z pomieszczeń brudnych zaplecza kuchennego na parterze w segmencie C; Str. 6

7 System W9o: jest to system wywiewny, obsługiwany przez wentylator dachowy, do odciągu powietrza znad okapów kuchennych zlokalizowanych w segmencie B w przyziemiu (zaplecze baru) i na parterze w kuchni; System W9z: system wyciągowy obsługiwany przez dwa wentylatory dachowe do wyciągu z pomieszczeń zmywalni zlokalizowanych w segmencie B w przyziemiu (zaplecze baru) i na parterze w kuchni; System W9s: system wyciągu powietrza z sanitariatów zaplecza kuchni, obsługiwany przez wentylator wyciągowy załączany ze światłem; System W12: jest to system wywiewny, obsługiwany przez wentylator dachowy, do wentylacji wyciągowej z pomieszczeń technicznych podbasenia w przyziemiu w segmencie C. Na poszczególnych kondygnacjach występuje kilka oddzielnych stref oddzielenia poŝarowego. Przy przejściu przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia poŝarowego naleŝy montować klapy p.poŝ. z siłownikami EI 120. Wszystkie kanały wentylacyjne naleŝy izolować cieplnie i akustycznie do tego celu naleŝy zastosować izolację z wełny mineralnej z płaszczem z foli aluminiowej 30 mm, np. firmy Rockwool Klimafix. Kanały prowadzone na dachu naleŝy izolować otuliną grubości 50 mm i dodatkowo wykonać płaszcz z blachy ocynkowanej chroniący izolację przed uszkodzeniem mechanicznym. Odrębną instalację stanowi instalacja oddymiania obsługująca klatki schodowe i hall główny. Szczegółowe wytyczne dotyczące instalacji oddymiania w dalszej części opracowania SYSTEM WENTYLACJI POKOI HOTELOWYCH. Wentylacja wraz z ogrzewaniem i chłodzeniem pokoi hotelowych będzie realizowana za pośrednictwem klimakonwektorów wentylatorowych umieszczonych w stropie korytarza. Wentylator ma przełącznik czterostopniowy: 0 wentylator nie pracuje, pokój nie jest wykorzystywany; 1 niskie obroty, pora nocna; 2 średnie obroty, pora dzienna, średni stan zapachów i większe obciąŝenie chłodnicze; 3 wysokie obroty, konieczne szybkie nagrzanie bądź schłodzenie pomieszczenia. Przewiduje się indywidualny system klimatyzacji pokoi hotelowych. Klimakonwektor będzie zabudowany w stropie nad przedsionkiem. Powietrze świeŝe pierwotne jest doprowadzane do pokoju i przepływa przez dyszę na wlocie urządzenia. Powietrze wtórne będzie zasysane przez kratkę z przestrzeni w obrębie korytarza. Maksymalny strumień powietrza pierwotnego wynosi m 3 /h. Na wlocie powietrza świeŝego do kaŝdego z pomieszczeń naleŝy przewidzieć regulator zmiennego przepływu. Podobnie regulator przepływu naleŝy umieścić na przewodzie wyciągowym z WC. Taki układ pozwala na regulację pracy centrali nawiewnej i wentylatora wyciągowego dachowego w zaleŝności od ilości uŝytkowanych pokoi hotelowych. Str. 7

8 4.2. DANE WYJŚCIOWE. Przy doborze systemu, określeniu wymaganej krotności wymiany oraz parametrów powietrza nawiewanego posłuŝono się wytycznymi zawartymi w poniŝszych dokumentach: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2002 r. Nr 33, poz. 270, oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. PN-B-03430:1983. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej. Wymagania. PN-B-03430:1983/Az3:2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3). PN-B-03421:1978. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. PN-B-03420:1976. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. PN-B :1987. Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA DO PROJEKTU. a. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach wentylowanych: temperatura powietrza nawiewanego dla lata: 24 C temperatura powietrza nawiewanego dla lata hala basenowa: 30 C temperatura powietrza nawiewanego dla zimy: 20 C temperatura powietrza nawiewanego dla zimy balneologia: 24 C temperatura powietrza nawiewanego dla zimy hala basenowa: 30 C b. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego dla okresu letniego (II strefa klimatyczna): temperatura powietrza zewnętrznego: 30 C wilgotność powietrza zewnętrznego: 50% c. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego dla okresu zimowego (III strefa klimatyczna): temperatura powietrza zewnętrznego: -20 C wilgotność powietrza zewnętrznego: 100% d. Parametry wody grzewczej do zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych: temperatura zasilania/powrotu na instalacji: 80 C/60 C Str. 8

9 e. Parametry wody lodowej do zasilania chłodnic central wentylacyjnych: temperatura zasilania/powrotu na instalacji: 7 C/12 C ZAŁOśENIA OGÓLNE DO OBLICZEŃ. Określenie ilości powietrza dla wentylacji wykonano w oparciu o obliczenia bilansu powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń. Przy obliczeniach systemu wentylacji węzłów sanitarnych przyjęto załoŝenie ilości powietrza wywiewanego przypadającej na jedną kabinę WC i wynoszącej 50 m 3 /h. Na tej podstawie określono strumień powietrza wywiewanego z WC. Nawiew powietrza do przedsionków w ilości o 10% mniejszej od ilości wywiewanej dla zachowania podciśnienia w pomieszczeniach sanitarnych SZCZEGÓŁOWY BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO. Szczegółowy bilans powietrza wentylacyjnego został załączony do opracowania INSTALACJE CZERPNE I WYRZUTOWE. Projektowane systemy wentylacji będą pracować w 100% na powietrzu świeŝym. Powietrze do central wentylacyjnych będzie zasysane przez czerpnie dachowe, oraz czerpnie ścienne. Otwór czerpny czerpni ściennych zakończyć czerpnią powietrza wyposaŝoną w ruchome Ŝaluzje, co pozwoli na ukierunkowanie strugi czerpanego powietrza. Wyrzut powietrza będzie realizowany bądź poprzez wentylatory dachowe, lub poprzez wyrzutnie dachowe. Przewody czerpne i wyrzutowe wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, następnie naleŝy zaizolować matami z wełny mineralnej grubości 50 mm z jednostronną okładziną ze zbrojonej folii aluminiowej, np. Rockwool Alu Lamella Mat, oraz wykonać płaszcz ochronny z blachy ocynkowanej CENTRALE WENTYLACYJNE. Obróbka powietrza w centralach klimatyzacyjnych obejmuje filtrację, ochłodzenie, oraz ogrzanie, po czym powietrze będzie wtłaczane do pomieszczeń. Dla potrzeb projektowych zostały dobrane centrale wentylacyjne firmy VTS CLIMA, natomiast dla hali basenowej dobrano centralę firmy IV PRODUKT typu FLEXOPOOL. W skład central wchodzi na nawiewie przepustnica odcinająca, sekcja filtracji, wymiennika krzyŝowego, nagrzewnicy wodnej, chłodnicy wodnej i sekcja wentylatora nawiewnego. Po stronie wywiewu znajduje się przepustnica odcinająca, sekcja filtracji oraz sekcja wentylatora wyciągowego. Na przyłączu wody grzewczej do nagrzewnic naleŝy zastosować zabezpieczenie przeciwzamroŝeniowe poprzez zestaw pompowy z zaworem trójdrogowym mieszającym. Podłączenie central do instalacji wody lodowej za pośrednictwem zestawu zaworowego. Str. 9

10 4.5. WENTYLATORY WYCIĄGOWE. Powietrze wywiewane z pomieszczeń będzie za pośrednictwem przewodów wentylacyjnych wyprowadzane ponad dach. Wyciąg powietrza realizują wentylatory dachowe. Przewiduje się zastosowanie pięciu wentylatorów dachowych SYSTEMAIR typu DHS posadowionych na typowych podstawach dachowych, np. typu FDS. W zestawie z wentylatorem naleŝy przewidzieć wyłącznik serwisowy typu REV montowany bezpośrednio przy wentylatorze. Do zabezpieczenia i sterowania wentylatora w instalacji zostanie wykorzystany wyłącznik zintegrowany z układem ochrony termicznej wyzwalanym przez sygnał z czujnika TK, np. SYSTEMAIR S-ET10E, oraz elektroniczny regulator sterowany sygnałem 0-10 V DC, np. SYSTEMAIR REE 030 SO. Wyciąg z pomieszczeń kąpielowych będzie realizowany przez wentylator dachowy chemoodporny firmy VENTURE INDUSTRIES typu RVISP REGULACJA INSTALACJI. Regulację ilości powietrza uzyskuje się przez zastosowanie elementów nawiewnych i wywiewnych ze skrzynkami rozpręŝnymi wyposaŝonymi w przepustnice regulacyjne, oraz przez zastosowanie przepustnic regulacyjnych na poszczególnych odgałęzieniach instalacji. Na wlocie do centrali wentylacyjnej od strony powietrza świeŝego i powietrza wywiewanego przewiduje się zastosowanie przepustnic odcinających słuŝących do odcięcia przepływu powietrza podczas postoju instalacji PRZEWODY WENTYLACYJNE, IZOLACJA INSTALACJI. Instalacja wentylacji zostanie wykonana z rur i kształtek wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej. Całość instalacji naleŝy zaizolować wełną mineralną w okładzinie z folii aluminiowej grubości 30 mm. Instalację nawiewno wywiewną dla basenu (system NW7) naleŝy w całości wykonać z prefabrykatów wentylacyjnych ze stali nierdzewnej. Instalację nawiewną i wywiewną dla pomieszczeń kąpieli siarkowych i kwasowęglowych naleŝy wykonać z gotowych prefabrykatów z tworzywa sztucznego, np. z oferty firmy CHEMO-WENT UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI I STEROWANIA INSTALACJI WENTYLACJI. Instalacja wentylacji zostanie objęta automatyczną regulacją opartą o sterowanie temperaturą w pomieszczeniu. Zakłada się całoroczną pracę instalacji w dwóch trybach: dziennym i nocnym. Przewiduje się zblokowanie wentylatorów nawiewnych z wyciągowymi. Podczas rozruchu instalacji następuje płynne otwieranie przepustnicy odcinającej na przewodzie czerpnym. W okresie zimowym, kiedy czujnik temperatury powietrza zewnętrznego zasygnalizuje temperaturę poniŝej 10 C układ zabezpieczający przeciwzamroŝeniowy zatrzymuje centralę. Przy rozruchu centrali zimą przy jednoczesnym otwieraniu przepustnicy powietrza świeŝego otwiera się zawór przy nagrzewnicy sterowany przez siłownik. Uruchomienie central wentylacyjnych daje sygnał do uruchomienia dachowych wentylatorów wyciągowych. W trybie dziennym centrale i wentylatory pracują z wydatkami maksymalnymi podanymi w projekcie. W trybie nocnym następuje obniŝenie wydatku centrali o 50% i jednoczesny spadek wydajności wentylatorów dachowych. Str. 10

11 5. INSTALACJA ODDYMIANIA. W budynku projektuje się instalację oddymiania klatek schodowych, oraz hollu głównego w segmencie B. Klatki schodowe i holle będą oddymiane przy zastosowaniu klap dymowych w stropie najwyŝszej kondygnacji. W klatkach schodowych naleŝy zastosować klapy oddymiające o powierzchni czynnej Acz odpowiadającej 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi klatki schodowej. Do ustalenia powierzchni rzutu poziomego podłogi klatki schodowej naleŝy brać pod uwagę powierzchnię spoczników międzypiętrowych i biegów schodowych, oraz wydzielonych części kondygnacji łączących się z tą klatką schodową, uwzględniając w obliczeniach największą powierzchnię. Dla klatek schodowych przyjęto następującą ilość i wielkość klap oddymiających: klatka schodowa w segmencie A o powierzchni 13,83 m 2 naleŝy przyjąć klapę oddymiającą o powierzchni czynnej minimum Acz = 0,69 m 2 dobrano klapę dymową MERCOR NG 100/150 o powierzchni czynnej 0,83 m 2 ; klatka schodowa w segmencie B o powierzchni 19,60 m 2 naleŝy przyjąć klapę oddymiającą o powierzchni czynnej minimum Acz = 0,98 m 2 dobrano klapę dymową MERCOR NG 120/150 o powierzchni czynnej 0,99 m 2 ; klatka schodowa z hollem w segmencie B o powierzchni 106,70 m 2 naleŝy przyjąć klapę oddymiającą o powierzchni czynnej minimum Acz = 5,34 m 2 dobrano sześć klap dymowych MERCOR NG 120/150 o powierzchni czynnej 0,99 m 2 kaŝda. Powierzchnia geometryczna klap Ag = Acz / cv powinna uwzględniać aerodynamiczny współczynnik przepływu klap dymowych oznaczony cv = 0,6. Klapy dymowe naleŝy wyposaŝyć w urządzenia do automatycznego i ręcznego uruchomienia, gdzie uruchomienie automatyczne powinno być wywołane przez czujki dymowe usytuowane w obrębie klatki schodowej na kaŝdej kondygnacji. Ręczne uruchamianie przez przycisk na najwyŝszej kondygnacji. Dodatkowo przewiduje się oddymianie sali klubowej w przyziemiu segmentu B. Oddymianie będzie realizowane za pośrednictwem wentylatora wyciągowego dachowego. Nawiew do pomieszczenia przez centralę nawiewno wywiewną obsługującą pomieszczenie w trybie normalnej pracy. W trybie oddymiania następuje wyłączenie wentylatora wyciągowego w centrali, zamknięcie klapy p.poŝ. na odgałęzieniu wywiewu do centrali a otwarcie klapy na odgałęzieniu do wentylatora oddymiającego z jednoczesnym załączeniem wentylatora. 6. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE. Dla zasilania urządzeń naleŝy doprowadzić zasilanie elektryczne zgodne z wytycznymi producentów urządzeń. 7. UWAGI. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych pozwoleń na wykonanie instalacji. Przed rozpoczęciem prac wykonawczych instalacji naleŝy przygotować projekty wykonawcze dla poszczególnych branŝ. Instalację naleŝy wykonać zgodnie z projektami wykonawczymi, oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Str. 11

12 Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia techniczne, oraz materiały ze wskazaniem producenta naleŝy traktować jako przykładowe. Wykonawca moŝe zaproponować innych producentów dla urządzeń i materiałów określonych w projekcie z zachowaniem odpowiednich równowaŝnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem opracowania, z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień. Wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych urządzeń i materiałów, oraz tras prowadzenia poszczególnych instalacji naleŝy konsultować z projektantem. Prace montaŝowe poszczególnych instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi producentów poszczególnych urządzeń i materiałów. Projektujący nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez wykonawcę bez zgody pisemnej osób projektujących. Opracowanie chronione Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.). Prace wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. W trakcie realizacji przestrzegać przepisów BHP i PPOś. Urządzenia montować i rozruch ich przeprowadzić zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową dostarczoną przez producenta. Prowadzić stały serwis i przeglądy techniczne urządzeń zgodnie z ich wymogami eksploatacyjnymi. Str. 12

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD Załącznik nr B1 ZałoŜenia do opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowej Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Ministerstwa Finansów Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o prekwalifikacji Specyfikacja Techniczna inwestycji p.n. Budowa w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 2 dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY w procedurze prekwalifikacji

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI Umowa Nr Obiekt: Branża: Sanitarna 09 402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) 366 40 48 FAX (024) 366 40 48 e-mail: biuro@bptelecom.pl Egz. nr Ministerstwo Skarbu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku, HALA MAGAZYNOWA z częścią socjalną, Warszawa - Targówek Ważne do: 2021-11-28 Numer: 02/11/2011 Budynek oceniany Rodzaj budynku: Adres budynku: Hala

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Tom 7/10 Instalacje sanitarne - wentylacja str. 1 Zawartość opracowania 1 Opis techniczny...2 1.1 Podstawa opracowania...2 1.2 Przedmiot opracowania...2 1.3 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ....2 1.3.1

Bardziej szczegółowo

VBP. wentylacja VBP HIGRO. wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa system aereco. wentylacja. aereco. niezwykle

VBP. wentylacja VBP HIGRO. wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa system aereco. wentylacja. aereco. niezwykle denergooszczę VBP aereco niezwykle na new wentylacja 50 % wentylacja VBP HIGRO wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa system aereco aereco niezwykle energooszczędna wentylacja % Dlaczego systemy aereco

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA WOJSKOWA AKADEMIA TYMCZASOWEGO PRZEKRYCIA NAMIOTOWEGO DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH TECHNICZNA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA WOJSKOWA AKADEMIA TYMCZASOWEGO PRZEKRYCIA NAMIOTOWEGO DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH TECHNICZNA OŚWIADCZENIE PROJEKTOWE Oświadczamy, że opracowana DOKUMENTACJA PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWA TYMCZASOWEGO PRZEKRYCIA NAMIOTOWEGO DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH zlokalizowanych na terenie zespołu sportowego WAT przy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe Zbiorcza,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE "ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW"

SZKOLENIE ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OCENA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I AKUSTYCZNEJ Skutki oddziaływania zanieczyszczeń CO "Zawartość karboksyhemoglobiny we krwi i objawy zatrucia w

Bardziej szczegółowo