grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, Kraków tel/fax +48(12) ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl"

Transkrypt

1 grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, Kraków tel/fax +48(12) ; NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ i SPA oraz studium rehabilitacyjnym BUSKO ZDRÓJ UL. BOHATERÓW WARSZAWY działki: 1; 46; 55/3; 56/1; 57/1 143; 78; 79/1 NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: Budowa Hotelu Słoneczny Zdrój z odnowa biologiczną i Spa oraz stadium rehabilitacyjnym w Busku Zdroju przy ul: Bohaterów Warszawy PROJEKT BUDOWLANY - BRANśE Vb. INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA OBIEKT: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ADRES: BUSKO ZDRÓJ, UL. BOHATERÓW WARSZAWY DZIAŁKI; 1; 46; 55/3; 56/1; 57/1 143; 78; 79/1 INWESTOR: GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE SA ADRES: BUSKO ZDRÓJ; ; WEŁECZ 142 GŁ. PROJEKTANT: MGR INś. LESZEK CHMIELEWSKI UPRAWNIENIA: 95/2001 SPRAWDZAJĄCY: MGR INś. MAŁGORZATA DOMAGAŁA UPRAWNIENIA: 96/2001 PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU ZASTRZEśONE KRAKÓW, MAJ 2009 Prezes Zarządu Spółki: mgr Inż. architekt BORYSŁAW CZARAKCZIEW NIP: ; Regon: ; Kapitał założycielski = ,00 zł KRS Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/KR.: , Kraków ul. Zwierzyniecka 29

2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Nr strony Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. Str. 3 II ZAŁĄCZNIKI Bilans powietrza wentylacyjnego. Karty katalogowe dobranych urządzeń. Str. 13 III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Wentylacja mechaniczna. Rzut przyziemia Segment A. Wentylacja mechaniczna. Rzut przyziemia Segment B + C. Wentylacja mechaniczna. Rzut parteru Segment A. Wentylacja mechaniczna. Rzut parteru Segment B + C. Wentylacja mechaniczna. Rzut piętra Segment A. Wentylacja mechaniczna. Rzut piętra Segment B + C. Wentylacja mechaniczna. Rzut poddasza Segment A. Wentylacja mechaniczna. Rzut poddasza Segment B + C. Wentylacja mechaniczna. Rzut poddasza nieuŝytkowego Segment A. Wentylacja mechaniczna. Rzut poddasza nieuŝytkowego Segment B + C. Wentylacja mechaniczna. Rzut dachu Segment A. Wentylacja mechaniczna. Rzut dachu Segment B + C. Vb-01 Vb-02 Vb-03 Vb-04 Vb-05 Vb-06 Vb-07 Vb-08 Vb-09 Vb-10 Vb-11 Vb-12 Str. 2

3 SPIS TREŚCI 1. TEMAT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WENTYLACJI SYSTEM WENTYLACJI POKOI HOTELOWYCH DANE WYJŚCIOWE PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA DO PROJEKTU ZAŁOśENIA OGÓLNE DO OBLICZEŃ SZCZEGÓŁOWY BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO INSTALACJE CZERPNE I WYRZUTOWE CENTRALE WENTYLACYJNE WENTYLATORY WYCIĄGOWE REGULACJA INSTALACJI PRZEWODY WENTYLACYJNE, IZOLACJA INSTALACJI UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI I STEROWANIA INSTALACJI WENTYLACJI INSTALACJA ODDYMIANIA WYTYCZNE ELEKTRYCZNE UWAGI Str. 3

4 1. TEMAT OPRACOWANIA. Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej, wraz z instalacją oddymiania dla potrzeb projektowanego Hotelu Słoneczny Zdrój z odnową biologiczną i Spa, oraz stadium rehabilitacyjnym w Busku Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy /dz. nr 1; 46; 55/3; 56/1; 57/1 143; 78; 79/1/. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania odpowiednich pozwoleń. Zakres projektu obejmuje : instalację wentylacji mechanicznej pomieszczeń hotelowych; instalację oddymiania klatek schodowych. 3. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora; podkłady architektoniczno budowlane; obowiązujące normy, normatywy techniczne, katalogi urządzeń, armatury i materiałów; uzgodnienia międzybranŝowe. 4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WENTYLACJI. W ramach projektu wentylacji mechanicznej przewiduje się dostarczenie do pomieszczeń hotelowych powietrza świeŝego, uzdatnionego w centralach wentylacyjnych /ogrzanego lub schłodzonego, oraz oczyszczonego na filtrach/. Ilość powietrza wentylacyjnego ma zapewnić odpowiednią załoŝoną wymianę powietrza w pomieszczeniach, lub dostarczyć wymaganą minimalną ilość powietrza świeŝego ze względu na wymagania higieniczne dla pomieszczeń. Wymiarowanie instalacji wentylacji oraz dobór urządzeń wykonano w oparciu o bilans powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń. Wyniki obliczeń zostaną załączone do opracowania. Uzdatnianie powietrza będzie się odbywać w centralach wentylacyjnych zlokalizowanych, zgodnie z częścią rysunkową opracowania, w maszynowniach, na poddaszu nieuŝytkowym, lub podwieszonych w przestrzeni sufitu podwieszanego. Dla potrzeb projektowych zostały dobrane urządzenia firmy VTS CLIMA. Tylko centrala basenowa dla hali basenowej została dobrana z oferty firmy IV PRODUKT. Dla zapewnienia komfortu w okresie lata przewiduje się schładzanie powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Będzie to moŝliwe dzięki zastosowaniu central wentylacyjnych wyposaŝonych w sekcje chłodnic wodnych zasilanych wodą lodową z agregatu wody lodowej. Obliczeniowa temperatura nawiewu dla lata wynosi 24 C, z wyjątkiem hali basenowej, dla której temperatura powietrza nawiewanego wynosić będzie 28 C. W okresie zimy powietrze zewnętrzne będzie ogrzewane do temperatury nawiewu wynoszącej 20 C dla wszystkich pomieszczeń, za wyjątkiem hali basenowej, gdzie temperatura nawiewu będzie wynosić 28 C, oraz dla pomieszczeń balneologii, gdzie ze względu na przebywanie osób bez ubrań temperatura nawiewanego powietrza będzie wynosiła 24 C. Str. 4

5 Ogrzewanie powietrza za pośrednictwem nagrzewnic wodnych w centralach. Czynnikiem grzewczym jest woda grzewcza o parametrach 80/60 C dostarczana z projektowanej kotłowni gazowej w budynku. Rozprowadzenie uzdatnionego powietrza poprzez system kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i okrągłym. System wentylacji mechanicznej został podzielony na kilka systemów. Systemy są grupowane w zaleŝności od przeznaczenia obsługiwanych pomieszczeń i tak: System N1: jest to system nawiewny, obsługiwany przez centralę wentylacyjną nawiewną oznaczoną N1 zlokalizowaną w przestrzeni sufitu podwieszanego nad pomieszczeniem przedsionka (A.-1.U.12), do wentylacji pomieszczeń kąpieli siarkowych oraz kwasowęglowych w przyziemu w segmencie A budynku; System NW2: jest to system wentylacji nawiewno wywiewnej, obsługiwany przez centralę wentylacyjną nawiewno wywiewną oznaczoną NW2, do wentylacji pomieszczeń balneologii w przyziemiu w segmencie A wraz z ciągami komunikacyjnymi, z wyjątkiem pomieszczeń kąpielowych, w przyziemiu w segmencie A; System NW3: jest to system nawiewny, obsługiwany przez centralę wentylacyjną nawiewną oznaczoną NW3, do wentylacji pokoi hotelowych wraz z częściami wspólnymi w segmencie A budynku na parterze, piętrze i poddaszu; System NW4: jest to system nawiewno - wywiewny, obsługiwany przez centralę wentylacyjną oznaczoną NW4, do wentylacji pomieszczeń technicznych, w przyziemiu segmentu A System N5: jest to system nawiewny, obsługiwany przez centralę wentylacyjną nawiewną oznaczoną N5 zlokalizowaną na poddaszu nieuŝytkowym w segmencie B, do wentylacji pokoi hotelowych na piętrze i poddaszu w segmencie B budynku; System NW6: jest to system nawiewno - wywiewny, obsługiwany przez centralę wentylacyjną oznaczoną NW6 zlokalizowaną na poddaszu nieuŝytkowym w segmencie B, do wentylacji pomieszczeń wspólnych, sal konferencyjnych, holi i ciągów komunikacyjnych na piętrze i poddaszu w segmencie B budynku; System NW7: jest to system nawiewno - wywiewny, obsługiwany przez centralę wentylacyjną oznaczoną NW7 zlokalizowaną w pomieszczeniu zaplecza wentylacji (C.-1.12), do wentylacji hali basenowej, oraz pomieszczeń zaplecza basenu, jak szatnie i przebieralnie na parterze w segmencie C budynku; System NW8: jest to system nawiewno - wywiewny, obsługiwany przez centralę wentylacyjną oznaczoną NW8 zlokalizowaną w pomieszczeniach zaplecza wentylacji (C.-1.12), do wentylacji pomieszczeń klubu nocnego z kręgielnią, bilardem i pijalnią wina oraz zapleczami i holem w przyziemu w segmencie B i C budynku; Str. 5

6 System N9: jest to system nawiewny, obsługiwany przez centralę wentylacyjną nawiewną oznaczoną N9 do wentylacji pomieszczeń kuchennych na parterze w segmencie C budynku; System NW10: jest to system nawiewno - wywiewny, obsługiwany przez centralę wentylacyjną oznaczoną NW10 zlokalizowaną w pomieszczeniach zaplecza wentylacji (C.-1.12), do wentylacji pomieszczeń restauracji z zapleczem na parterze w segmencie B i C budynku; System NW11: jest to system nawiewno - wywiewny, obsługiwany przez centralę wentylacyjną oznaczoną NW11 podwieszaną, do wentylacji pomieszczeń balneologii w segmencie C w przyziemiu w segmencie C budynku; System N12: jest to system nawiewno - wywiewny, obsługiwany przez wentylator nawiewny i wyciągowy do wentylacji pomieszczeń technicznych podbasenia w przyziemiu segmentu C. Projektowany system wentylacji ma zapewnić właściwą wymianę powietrza w pomieszczeniach i dostarczyć wymaganą ilość powietrza świeŝego ze względów higienicznych. Dodatkowe dogrzewanie bądź chłodzenie powietrza będzie moŝliwe przez zastosowanie klimakonwektorów grzewczo chłodzących. Osobne systemy obsługują pomieszczenia sanitarne. Przewiduje się w WC mechaniczny wyciąg powietrza z bezpośrednim wyprowadzeniem ponad dach budynku. Urządzeniami wymuszającymi przepływ powietrza będą wentylatory dachowe zamontowane na zakończeniu instalacji wywiewnej. Dopływ powietrza do wentylacji sanitariatów będą zapewniać kratki transferowe montowane w drzwiach lub ścianach sanitariatów. Ponadto osobny system realizuje wyciąg powietrza z części kąpielowej w balneologii, osobny system dobrano dla wentylacji wywiewnej z kuchni i odciągu znad okapu kuchennego. System W1: jest to system wywiewny, obsługiwany przez wentylator dachowy chemoodporny oznaczony W1, do wentylacji wyciągowej z pomieszczeń kąpieli siarkowych oraz kwasowęglowych w przyziemiu w segmencie A; System W3 : jest to system wywiewny, obsługiwany przez wentylator dachowy oznaczony W3, do wentylacji wyciągowej z łazienek pokoi hotelowych na parterze, piętrze i poddaszu w segmencie A, oraz sanitariatów w segmencie A; System W5: jest to system wywiewny, obsługiwany przez wentylator dachowy oznaczony W5, do wentylacji wyciągowej z łazienek pokoi hotelowych na piętrze i poddaszu w segmencie B, oraz sanitariatów w segmencie B; System W5 : system wywiewny do wyciągu z sanitariatów w segmencie C, obsługiwany przez wentylator dachowy System W9c: system wywiewny, obsługiwany przez wentylator dachowy, do wentylacji wyciągowej z pomieszczeń czystych kuchni i zaplecza kuchennego na parterze w segmencie C; System W9b: system wywiewny, obsługiwany przez wentylator dachowy, do wentylacji wyciągowej z pomieszczeń brudnych zaplecza kuchennego na parterze w segmencie C; Str. 6

7 System W9o: jest to system wywiewny, obsługiwany przez wentylator dachowy, do odciągu powietrza znad okapów kuchennych zlokalizowanych w segmencie B w przyziemiu (zaplecze baru) i na parterze w kuchni; System W9z: system wyciągowy obsługiwany przez dwa wentylatory dachowe do wyciągu z pomieszczeń zmywalni zlokalizowanych w segmencie B w przyziemiu (zaplecze baru) i na parterze w kuchni; System W9s: system wyciągu powietrza z sanitariatów zaplecza kuchni, obsługiwany przez wentylator wyciągowy załączany ze światłem; System W12: jest to system wywiewny, obsługiwany przez wentylator dachowy, do wentylacji wyciągowej z pomieszczeń technicznych podbasenia w przyziemiu w segmencie C. Na poszczególnych kondygnacjach występuje kilka oddzielnych stref oddzielenia poŝarowego. Przy przejściu przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia poŝarowego naleŝy montować klapy p.poŝ. z siłownikami EI 120. Wszystkie kanały wentylacyjne naleŝy izolować cieplnie i akustycznie do tego celu naleŝy zastosować izolację z wełny mineralnej z płaszczem z foli aluminiowej 30 mm, np. firmy Rockwool Klimafix. Kanały prowadzone na dachu naleŝy izolować otuliną grubości 50 mm i dodatkowo wykonać płaszcz z blachy ocynkowanej chroniący izolację przed uszkodzeniem mechanicznym. Odrębną instalację stanowi instalacja oddymiania obsługująca klatki schodowe i hall główny. Szczegółowe wytyczne dotyczące instalacji oddymiania w dalszej części opracowania SYSTEM WENTYLACJI POKOI HOTELOWYCH. Wentylacja wraz z ogrzewaniem i chłodzeniem pokoi hotelowych będzie realizowana za pośrednictwem klimakonwektorów wentylatorowych umieszczonych w stropie korytarza. Wentylator ma przełącznik czterostopniowy: 0 wentylator nie pracuje, pokój nie jest wykorzystywany; 1 niskie obroty, pora nocna; 2 średnie obroty, pora dzienna, średni stan zapachów i większe obciąŝenie chłodnicze; 3 wysokie obroty, konieczne szybkie nagrzanie bądź schłodzenie pomieszczenia. Przewiduje się indywidualny system klimatyzacji pokoi hotelowych. Klimakonwektor będzie zabudowany w stropie nad przedsionkiem. Powietrze świeŝe pierwotne jest doprowadzane do pokoju i przepływa przez dyszę na wlocie urządzenia. Powietrze wtórne będzie zasysane przez kratkę z przestrzeni w obrębie korytarza. Maksymalny strumień powietrza pierwotnego wynosi m 3 /h. Na wlocie powietrza świeŝego do kaŝdego z pomieszczeń naleŝy przewidzieć regulator zmiennego przepływu. Podobnie regulator przepływu naleŝy umieścić na przewodzie wyciągowym z WC. Taki układ pozwala na regulację pracy centrali nawiewnej i wentylatora wyciągowego dachowego w zaleŝności od ilości uŝytkowanych pokoi hotelowych. Str. 7

8 4.2. DANE WYJŚCIOWE. Przy doborze systemu, określeniu wymaganej krotności wymiany oraz parametrów powietrza nawiewanego posłuŝono się wytycznymi zawartymi w poniŝszych dokumentach: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2002 r. Nr 33, poz. 270, oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. PN-B-03430:1983. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej. Wymagania. PN-B-03430:1983/Az3:2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3). PN-B-03421:1978. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. PN-B-03420:1976. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. PN-B :1987. Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA DO PROJEKTU. a. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach wentylowanych: temperatura powietrza nawiewanego dla lata: 24 C temperatura powietrza nawiewanego dla lata hala basenowa: 30 C temperatura powietrza nawiewanego dla zimy: 20 C temperatura powietrza nawiewanego dla zimy balneologia: 24 C temperatura powietrza nawiewanego dla zimy hala basenowa: 30 C b. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego dla okresu letniego (II strefa klimatyczna): temperatura powietrza zewnętrznego: 30 C wilgotność powietrza zewnętrznego: 50% c. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego dla okresu zimowego (III strefa klimatyczna): temperatura powietrza zewnętrznego: -20 C wilgotność powietrza zewnętrznego: 100% d. Parametry wody grzewczej do zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych: temperatura zasilania/powrotu na instalacji: 80 C/60 C Str. 8

9 e. Parametry wody lodowej do zasilania chłodnic central wentylacyjnych: temperatura zasilania/powrotu na instalacji: 7 C/12 C ZAŁOśENIA OGÓLNE DO OBLICZEŃ. Określenie ilości powietrza dla wentylacji wykonano w oparciu o obliczenia bilansu powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń. Przy obliczeniach systemu wentylacji węzłów sanitarnych przyjęto załoŝenie ilości powietrza wywiewanego przypadającej na jedną kabinę WC i wynoszącej 50 m 3 /h. Na tej podstawie określono strumień powietrza wywiewanego z WC. Nawiew powietrza do przedsionków w ilości o 10% mniejszej od ilości wywiewanej dla zachowania podciśnienia w pomieszczeniach sanitarnych SZCZEGÓŁOWY BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO. Szczegółowy bilans powietrza wentylacyjnego został załączony do opracowania INSTALACJE CZERPNE I WYRZUTOWE. Projektowane systemy wentylacji będą pracować w 100% na powietrzu świeŝym. Powietrze do central wentylacyjnych będzie zasysane przez czerpnie dachowe, oraz czerpnie ścienne. Otwór czerpny czerpni ściennych zakończyć czerpnią powietrza wyposaŝoną w ruchome Ŝaluzje, co pozwoli na ukierunkowanie strugi czerpanego powietrza. Wyrzut powietrza będzie realizowany bądź poprzez wentylatory dachowe, lub poprzez wyrzutnie dachowe. Przewody czerpne i wyrzutowe wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, następnie naleŝy zaizolować matami z wełny mineralnej grubości 50 mm z jednostronną okładziną ze zbrojonej folii aluminiowej, np. Rockwool Alu Lamella Mat, oraz wykonać płaszcz ochronny z blachy ocynkowanej CENTRALE WENTYLACYJNE. Obróbka powietrza w centralach klimatyzacyjnych obejmuje filtrację, ochłodzenie, oraz ogrzanie, po czym powietrze będzie wtłaczane do pomieszczeń. Dla potrzeb projektowych zostały dobrane centrale wentylacyjne firmy VTS CLIMA, natomiast dla hali basenowej dobrano centralę firmy IV PRODUKT typu FLEXOPOOL. W skład central wchodzi na nawiewie przepustnica odcinająca, sekcja filtracji, wymiennika krzyŝowego, nagrzewnicy wodnej, chłodnicy wodnej i sekcja wentylatora nawiewnego. Po stronie wywiewu znajduje się przepustnica odcinająca, sekcja filtracji oraz sekcja wentylatora wyciągowego. Na przyłączu wody grzewczej do nagrzewnic naleŝy zastosować zabezpieczenie przeciwzamroŝeniowe poprzez zestaw pompowy z zaworem trójdrogowym mieszającym. Podłączenie central do instalacji wody lodowej za pośrednictwem zestawu zaworowego. Str. 9

10 4.5. WENTYLATORY WYCIĄGOWE. Powietrze wywiewane z pomieszczeń będzie za pośrednictwem przewodów wentylacyjnych wyprowadzane ponad dach. Wyciąg powietrza realizują wentylatory dachowe. Przewiduje się zastosowanie pięciu wentylatorów dachowych SYSTEMAIR typu DHS posadowionych na typowych podstawach dachowych, np. typu FDS. W zestawie z wentylatorem naleŝy przewidzieć wyłącznik serwisowy typu REV montowany bezpośrednio przy wentylatorze. Do zabezpieczenia i sterowania wentylatora w instalacji zostanie wykorzystany wyłącznik zintegrowany z układem ochrony termicznej wyzwalanym przez sygnał z czujnika TK, np. SYSTEMAIR S-ET10E, oraz elektroniczny regulator sterowany sygnałem 0-10 V DC, np. SYSTEMAIR REE 030 SO. Wyciąg z pomieszczeń kąpielowych będzie realizowany przez wentylator dachowy chemoodporny firmy VENTURE INDUSTRIES typu RVISP REGULACJA INSTALACJI. Regulację ilości powietrza uzyskuje się przez zastosowanie elementów nawiewnych i wywiewnych ze skrzynkami rozpręŝnymi wyposaŝonymi w przepustnice regulacyjne, oraz przez zastosowanie przepustnic regulacyjnych na poszczególnych odgałęzieniach instalacji. Na wlocie do centrali wentylacyjnej od strony powietrza świeŝego i powietrza wywiewanego przewiduje się zastosowanie przepustnic odcinających słuŝących do odcięcia przepływu powietrza podczas postoju instalacji PRZEWODY WENTYLACYJNE, IZOLACJA INSTALACJI. Instalacja wentylacji zostanie wykonana z rur i kształtek wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej. Całość instalacji naleŝy zaizolować wełną mineralną w okładzinie z folii aluminiowej grubości 30 mm. Instalację nawiewno wywiewną dla basenu (system NW7) naleŝy w całości wykonać z prefabrykatów wentylacyjnych ze stali nierdzewnej. Instalację nawiewną i wywiewną dla pomieszczeń kąpieli siarkowych i kwasowęglowych naleŝy wykonać z gotowych prefabrykatów z tworzywa sztucznego, np. z oferty firmy CHEMO-WENT UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI I STEROWANIA INSTALACJI WENTYLACJI. Instalacja wentylacji zostanie objęta automatyczną regulacją opartą o sterowanie temperaturą w pomieszczeniu. Zakłada się całoroczną pracę instalacji w dwóch trybach: dziennym i nocnym. Przewiduje się zblokowanie wentylatorów nawiewnych z wyciągowymi. Podczas rozruchu instalacji następuje płynne otwieranie przepustnicy odcinającej na przewodzie czerpnym. W okresie zimowym, kiedy czujnik temperatury powietrza zewnętrznego zasygnalizuje temperaturę poniŝej 10 C układ zabezpieczający przeciwzamroŝeniowy zatrzymuje centralę. Przy rozruchu centrali zimą przy jednoczesnym otwieraniu przepustnicy powietrza świeŝego otwiera się zawór przy nagrzewnicy sterowany przez siłownik. Uruchomienie central wentylacyjnych daje sygnał do uruchomienia dachowych wentylatorów wyciągowych. W trybie dziennym centrale i wentylatory pracują z wydatkami maksymalnymi podanymi w projekcie. W trybie nocnym następuje obniŝenie wydatku centrali o 50% i jednoczesny spadek wydajności wentylatorów dachowych. Str. 10

11 5. INSTALACJA ODDYMIANIA. W budynku projektuje się instalację oddymiania klatek schodowych, oraz hollu głównego w segmencie B. Klatki schodowe i holle będą oddymiane przy zastosowaniu klap dymowych w stropie najwyŝszej kondygnacji. W klatkach schodowych naleŝy zastosować klapy oddymiające o powierzchni czynnej Acz odpowiadającej 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi klatki schodowej. Do ustalenia powierzchni rzutu poziomego podłogi klatki schodowej naleŝy brać pod uwagę powierzchnię spoczników międzypiętrowych i biegów schodowych, oraz wydzielonych części kondygnacji łączących się z tą klatką schodową, uwzględniając w obliczeniach największą powierzchnię. Dla klatek schodowych przyjęto następującą ilość i wielkość klap oddymiających: klatka schodowa w segmencie A o powierzchni 13,83 m 2 naleŝy przyjąć klapę oddymiającą o powierzchni czynnej minimum Acz = 0,69 m 2 dobrano klapę dymową MERCOR NG 100/150 o powierzchni czynnej 0,83 m 2 ; klatka schodowa w segmencie B o powierzchni 19,60 m 2 naleŝy przyjąć klapę oddymiającą o powierzchni czynnej minimum Acz = 0,98 m 2 dobrano klapę dymową MERCOR NG 120/150 o powierzchni czynnej 0,99 m 2 ; klatka schodowa z hollem w segmencie B o powierzchni 106,70 m 2 naleŝy przyjąć klapę oddymiającą o powierzchni czynnej minimum Acz = 5,34 m 2 dobrano sześć klap dymowych MERCOR NG 120/150 o powierzchni czynnej 0,99 m 2 kaŝda. Powierzchnia geometryczna klap Ag = Acz / cv powinna uwzględniać aerodynamiczny współczynnik przepływu klap dymowych oznaczony cv = 0,6. Klapy dymowe naleŝy wyposaŝyć w urządzenia do automatycznego i ręcznego uruchomienia, gdzie uruchomienie automatyczne powinno być wywołane przez czujki dymowe usytuowane w obrębie klatki schodowej na kaŝdej kondygnacji. Ręczne uruchamianie przez przycisk na najwyŝszej kondygnacji. Dodatkowo przewiduje się oddymianie sali klubowej w przyziemiu segmentu B. Oddymianie będzie realizowane za pośrednictwem wentylatora wyciągowego dachowego. Nawiew do pomieszczenia przez centralę nawiewno wywiewną obsługującą pomieszczenie w trybie normalnej pracy. W trybie oddymiania następuje wyłączenie wentylatora wyciągowego w centrali, zamknięcie klapy p.poŝ. na odgałęzieniu wywiewu do centrali a otwarcie klapy na odgałęzieniu do wentylatora oddymiającego z jednoczesnym załączeniem wentylatora. 6. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE. Dla zasilania urządzeń naleŝy doprowadzić zasilanie elektryczne zgodne z wytycznymi producentów urządzeń. 7. UWAGI. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych pozwoleń na wykonanie instalacji. Przed rozpoczęciem prac wykonawczych instalacji naleŝy przygotować projekty wykonawcze dla poszczególnych branŝ. Instalację naleŝy wykonać zgodnie z projektami wykonawczymi, oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Str. 11

12 Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia techniczne, oraz materiały ze wskazaniem producenta naleŝy traktować jako przykładowe. Wykonawca moŝe zaproponować innych producentów dla urządzeń i materiałów określonych w projekcie z zachowaniem odpowiednich równowaŝnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem opracowania, z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień. Wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych urządzeń i materiałów, oraz tras prowadzenia poszczególnych instalacji naleŝy konsultować z projektantem. Prace montaŝowe poszczególnych instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi producentów poszczególnych urządzeń i materiałów. Projektujący nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez wykonawcę bez zgody pisemnej osób projektujących. Opracowanie chronione Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.). Prace wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. W trakcie realizacji przestrzegać przepisów BHP i PPOś. Urządzenia montować i rozruch ich przeprowadzić zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową dostarczoną przez producenta. Prowadzić stały serwis i przeglądy techniczne urządzeń zgodnie z ich wymogami eksploatacyjnymi. Str. 12

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Część formalna a) Uprawnienia projektowe. Świadectwa przynależności do Izby Inżynierów. II Część opisowa Opis techniczny. Specyfikacje elementów wentylacji. III Część rysunkowa

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

2.0. Zawartość teczki

2.0. Zawartość teczki 2.0. Zawartość teczki 1.0. Strona tytułowa 2.0. Zawartość teczki 3.0. ZałoŜenia ogólne 4.0. Opis techniczny instalacji wentylacji 5.0. Wytyczne branŝowe 6.0. Uwagi końcowe 7.0. Zestawienie urządzeń i materiałów

Bardziej szczegółowo

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37-450 STALOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1 tel.: Prezes Zarządu (0-15)8434631 Dyr. d/s Ekonomicznych tel./fax (0-15) 8434206 Nr zlecenia 01/2006 Nr archiwalny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 INSTALACJA WENTYLACJI Inwestor BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej (obiekty słuŝby zdrowia)

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacja wentylacji hybrydowej w budynku mieszkalnym Kielce ul. Ściegiennego 270A 1 Dane ogólne... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Zakres opracowania... 2 1.3 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY INSTAL-KLIMA-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Kordylewskiego 11, 31-547 Kraków, tel. (0-12) 411 82 09, 413 49 48, fax. (012) 411 82 09 e-mail: ikp@instal-klima-projekt.pl, www.instal-klima-projekt.pl ING Bank Śląski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów PROJEKT WENTYLACJI Klub Ba³t Ba³tów 55 27-423 Ba³tów SPIS TREŒCI 1.Opis techniczny 1.1.Opis systemu wentylacji 1.2.Obróbka powietrza wentylacyjnego 1.3.Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach 1.4.Wentylacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 1.1.Podstawa opracowania 1.2.Cel i zakres opracowania 1.3.Materiały do opracowania 1.4.Charakterystyka obiektu 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji wentylacyjnej

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA. Gmina Miasta Rumia. Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska. upr. proj.

PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA. Gmina Miasta Rumia. Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska. upr. proj. PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA Temat: Szkoła Podstawowa Nr6 Rumia ul. Sienkiewicza Inwestor: Gmina Miasta Rumia Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska upr. proj. ST-1501/74

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW...

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW... SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E....2 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ....2 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE....2 2.2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA...2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Opis rozwiązań projektowych 2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej 2.2 Instalacje klimatyzacyjne 3. Wytyczne dla branż 4. Uwagi końcowe 5. Informacja BIOZ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA Instalacja wentylacji mechanicznej

OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA Instalacja wentylacji mechanicznej PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX 32 230 59 37 biuro@constructor.net.pl www.constructor.net.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO-

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE I. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE 1.1.1 Przedmiot opracowania. OPRACAWANIE: inż. Monika Wajda- Chmielecka Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania STRONA 1. Strona tytułowa 1 2. Opis ogólny 2 2.1 Podstawa opracowania 2.2 Zakres opracowania 2.3 Charakterystyka ogólna 3. Opis techniczny 2 4. Obliczenia 4 5. Wytyczne dla branŝ

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009 Egzemplarz nr: 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 10 INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9 61-745 Poznań ADRES INWESTYCJI / NR DZIAŁKI : Rogalin ul. Arciszewskiego 2 / dz. nr. 74, 75, 76

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. II ZAŁĄCZNIKI Bilans powietrza wentylacyjnego. Karty katalogowe dobranych urządzeń. II CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rzut parteru.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA...

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... 2 4.1. BUDYNEK A... 2 4.2. BUDYNEK B... 2 4.3. BUDYNEK C...

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY Temat: Przebudowa Kąpieliska Otwartego w Białej - Instalacja wentylacji Obiekt: Kąpielisko Otwarte w Białej Lokalizacja: 48-210 Biała, ul. Koraszewskiego 1 dz. nr 1902

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NR ZADANIA

OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NR ZADANIA Egzemplarz nr: 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 10 INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9 61-745 Poznań ADRES INWESTYCJI / NR DZIAŁKI : Rogalin ul. Arciszewskiego 2 / dz. nr. 74, 75, 76

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II.

TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II. 61-479 Poznań, ul Wspólna 40 tel. 61 839 22 67/68 fax 61 839 22 71 email: biuro@bpszr.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II.

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009 Egzemplarz nr: 1 TOM 6.2 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 10 INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9 61-745 Poznań ADRES INWESTYCJI / NR DZIAŁKI : Rogalin ul. Arciszewskiego 2 / dz. nr.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Faza Branża Inwestor PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Gmina Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 DMM/P/12A/2007 Obiekt Pomieszczenia biurowe w budynku

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.Przedmiot i zakres opracowania......3 2.Podstawa opracowania...3 3.Opis techniczny......3 4.Obliczenia i dobór podstawowych urządzeń...4 5. Materiały i urządzenia...5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Strona tytułowa str. 1-1 2. Zawartość opracowania str. 2-2 3. Oświadczenie str. 3-3 4. Odpisy uprawnień i zaświadczeń PIIB str. 4-9 OPIS TECHNICZNY str. 10-12 5. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87

Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87 Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87 1. RODZAJ OPRACOWANIA: 2. OBIEKT: WENTYLACJA MECHANICZNA KUCHNI PRZEDSZKOLE NR 18 3. INWESTOR: PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestycja Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego Adres inwestycji PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestor Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania SPIS TREŚCI: 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Wentylacja mechaniczna pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicach i na parterze wchodzących w zakres modernizacji i adaptacji. 4.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. BRANśA : WENTYLACJA MECHANICZNA INWESTYCJA : PRZEBUDOWA POKRYCIA HALI BASENU

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. BRANśA : WENTYLACJA MECHANICZNA INWESTYCJA : PRZEBUDOWA POKRYCIA HALI BASENU P R A C O W N I A A R C H I T E K T U R Y m g r i n Ŝ. a r c h. I R E N E U S Z P I O T R O W S K I 31-530 K R A K Ó W ul. Grzegórzecka 8/4 tel (012) 421-11-54 NIP 945-102-15-81 REGON 350941792 STADIUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej.

PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej. PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej. Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Obiekt : Szkoła Podstawowa w m. Markuszowa Adres : Markuszowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM II BUDYNEK PARKINGU

PROJEKT WYKONAWCZY TOM II BUDYNEK PARKINGU Projekt budowy parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park & Ride) zlokalizowanego przy Al. Krakowskiej w Warszawie, dz. ew. nr 2/3, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 i 2/7 z obrębu 2-06-06 w dzielnicy Włochy PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT OBIEKT LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI CPV 45331210-1, 45331221-1, 45321000-3, 45000000-7. egz. nr 1

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI CPV 45331210-1, 45331221-1, 45321000-3, 45000000-7. egz. nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI CPV 45331210-1, 45331221-1, 45321000-3, 45000000-7 OBIEKT : PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 10 ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKT BUDOWLANY: INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJA WENTYLACYJNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKT BUDOWLANY: INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJA WENTYLACYJNA 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKT BUDOWLANY: INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJA WENTYLACYJNA 1. STRONA TYTUŁOWA str. 1 2. SPIS ZAWARTOŚCI str. 2 3. OPIS TECHNICZNY str. 3-5 4.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r.

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r. Kalisz 23.01.2012r. Oświadczenie Oświadczam, że projekt wykonawczy rewizji do projektu instalacji wentylacji, projekt zainstalowania klap p.poż. na układzie central wentylacyjnych w budynku PWSZ w Elblągu

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: SZCZYTY DZIĘCIOŁOWO GM. ORLA NR GEOD. 125 INWESTOR: ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ ADRES

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4. INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI 6 5. WYTYCZNE BRANŻOWE 7 6. UWAGI KOŃCOWE 8 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania 2 2. Podstawa opracowania 2 3. Założenia projektowe 3 4. Informacje ogólne 3 5. Opis projektu -rozwiązania projektowe 3 6. Urządzenia 4 7. Wymagania bhp 4 8. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: SPIS RYSUNKÓW:

SPIS TREŚCI: SPIS RYSUNKÓW: SPIS TREŚCI: 1. Przedmiot opracowania.... 3 2. Podstawa opracowania.... 3 3. Zakres opracowania... 3 4. Rozwiązania projektowe... 4 4.1. Sale prób (pomieszczenia nr 0.10 i 0.34)... 4 4.2. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. OPIS SZCZEGÓŁOWY INSTALACJI WENTYLACYJNYCH 3.1. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ 3.2. ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROTECH PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROTECH PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PROTECH projekty instalacji sanitarnych * wyceny nieruchomości * projekty technologiczne Kazimierz Wolny 34-300 śywiec ul. Kościuszki 4, NIP 553-164-30-64 tel/fax 033 475 52 20 - e_mail

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZBICZNIE LOKALIZACJA: ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZBICZNIE 87-305 ZBICZNO INWESTOR: GMINA ZBICZNO GENERALNY

Bardziej szczegółowo

W3/64 kanał 500x200, l= 2250mm szt. 1 W3/65 trójnik 500x200/500x200/250x200 szt. 1 W3/66 kanał 250x200, l= 3560mm szt. 1 W3/67 kolano 90, 250x200

W3/64 kanał 500x200, l= 2250mm szt. 1 W3/65 trójnik 500x200/500x200/250x200 szt. 1 W3/66 kanał 250x200, l= 3560mm szt. 1 W3/67 kolano 90, 250x200 W3/64 kanał 500x200, l= 2250mm szt. 1 W3/65 trójnik 500x200/500x200/250x200 szt. 1 W3/66 kanał 250x200, l= 3560mm szt. 1 W3/67 kolano 90, 250x200 szt. 1 W3/68 kratka wywiewna 250x200 z przepustnicą regulacyjną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIENIAJĄCY INSTALACJA WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I REMONTU PRALNI W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZGORSKU

PROJEKT ZMIENIAJĄCY INSTALACJA WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I REMONTU PRALNI W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZGORSKU PROJEKT ZMIENIAJĄCY INSTALACJA WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I REMONTU PRALNI W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZGORSKU INSTALACJA WENTYLACJI ZGÓRSKO 58 gm. SITKÓWKA - NOWINY Adres inwestycji: ZGORSKO

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym w budynku bazy PGKiM w Suwałkach. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - projekt architektoniczny -

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR\ Zarząd Transportu Miejskiego Ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI 9 Contents 1. Wstęp... 11 1.1 Przedmiot ST... 11 1.2. Zakres stosowania ST... 11 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ OPIS TECHNICZNY...2 1. Podstawa opracowania...2 1. Zakres opracowania...2 3. Charakterystyka ogólna budynku...3 4.1. Istniejące kanały wentylacyjne...3 5. Stan projektowany...3 5.1. Wentylatornie, czerpnie

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania:

Spis zawartości opracowania: Spis zawartości opracowania: 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartości opracowania. 3. Opis techniczny 4. Specyfikacja elementów wentylacji 5. Część graficzna Rzut piwnic skala 1:50 rys. 1 Rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJI INWESTYCJI. mgr inż. arch. Jan Drzazga ul. Niepodległości 44-48, Koszalin tel./fax: (094)

PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJI INWESTYCJI. mgr inż. arch. Jan Drzazga ul. Niepodległości 44-48, Koszalin tel./fax: (094) PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJI INWESTYCJI mgr inż. arch. Jan Drzazga ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin tel./fax: (094) 345 43 21 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

TEMAT: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ TEMAT: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYKAZ RYSUNKÓW NR RYS. NAZWA SKALA 1 RZUT PARTERU - PRZEKROJE 1:50 2 RZUT STRYCHU - PRZEKROJE 1:50 3 RZUT KOTŁOWNI INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLO- 1:100 GICZNEGO DO

Bardziej szczegółowo

Biuro Consultingowo-Projektowe ECOTECH 59-220 Legnica, ul. Łokietka 18 PRZEDMIAR

Biuro Consultingowo-Projektowe ECOTECH 59-220 Legnica, ul. Łokietka 18 PRZEDMIAR Biuro Consultingowo-Projektowe ECOTECH 59-220 Legnica, ul. Łokietka 18 NAZWA INWESTYCJI : CMENTARZ KOMUNALNY DLA MIASTA LEGNICY. - Wentylacja i klimatyzacja ADRES INWESTYCJI : Gmina Miłkowice i Krotoszyce

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA s t r. 2 STADIUM PROJEKTU SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA Inwestycja: Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Bardziej szczegółowo

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 I. B Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr

Bardziej szczegółowo