Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne"

Transkrypt

1 Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6

2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE Przedmiot opracowania Podstawa merytoryczna opracowania Zakres opracowania Instalacje wodno-kanalizacyjne Przebudowa instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych Przebudowa instalacji tryskaczowej Wentylacja mechaniczna Bilans powietrza wentylacyjnego Opis układów wentylacyjnych... 8.Klimatyzacja Instalacja gaszenia gazem Uwagi końcowe... Strona 2 z 6

3 I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wewnętrznych, wentylacji i klimatyzacji dla inwestycji Adaptacji pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu. 2. Podstawa merytoryczna opracowania Podstawę merytoryczną opracowania stanowią: Projekt architektoniczno budowlany Wizja lokalna Obowiązujące normy, przepisy i wytyczne projektowe 3. Zakres opracowania W zakres opracowania wchodzą: Instalacja wentylacji i klimatyzacji mechanicznej Przebudowa istniejącej instalacja klimatyzacji Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Przebudowa instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic Rozbudowa instalacji wod - kan Instalacja gaszenia gazem w pomieszczeniu serwerowni 4. Instalacje wodno-kanalizacyjne W pomieszczeniach socjalnym oraz zapleczu projektuje się przybory sanitarne: dwa zlewozmywaki, umywalkę oraz dwie zmywarki. Urządzenia należy podłączyć do najbliższych istniejących pionów wody zimnej, c.w.u. oraz pionu kanalizacyjnego. Przewody wody zimnej wykonać z rur polipropylenowych PP PN10 łączonych przez zgrzewanie. Instalację wody ciepłej wykonać z rur polipropylenowych PP PN20 stabilizowanych, łączonych przez zgrzewanie. Przewody prowadzić podtynkowo w bruzdach ściennych. Przewody kanalizacyjne wykonać z rur PCV. Podejścia pod przybory prowadzone będą podtynkowo. Średnice podejść pod przybory sanitarne zgodnie z normą. Spadki poziomów przyjęto na poziomie 2%. 5. Przebudowa instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych Projektuje się zmianę lokalizacji dwóch istniejących grzejników (wg. rys IS_01). Przewody doprowadzające czynnik grzewczy do central wentylacyjnych, przebiegające przez pomieszczenie serwerowni, należy przebudować, zmieniając ich lokalizację poza serwerownię. Z pomieszczenia komunikacji przewody wyprowadzić bezpośrednio na dach, gdzie należy dokonać stosownych podłączeń. Strona 3 z 6

4 6. Przebudowa instalacji tryskaczowej. Przewody tryskaczowe przebiegające przez serwerownię należy przebudować, zmieniając ich lokalizację poza to pomieszczenie. 7. Wentylacja mechaniczna 7.1. Bilans powietrza wentylacyjnego Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego do/z pomieszczeń mechanicznie przyjęto na podstawie wymagań higienicznych oraz wskaźników kubaturowych (krotności wymian powietrza) Opis układów wentylacyjnych W budynku zaprojektowano następujące układy wentylacyjne: Układ nr N1: instalacja nawiewno-wywiewna dla pomieszczeń biurowych, socjalnych i komunikacyjnych. Wykorzystano istniejącą centralę nawiewno-wywiewną umieszczoną na dachu budynku, o maksymalnej wydajności Vn= 3 500m3/h / Vw= m3/h. Centrala posiada wentylatory nawiewny i wywiewny z płynną regulacją wydajności, filtry klasy EU4, krzyżówy wymiennik ciepła, nawilżacz parowy oraz nagrzewnicę wodną. Centrala będzie pracowała na potrzeby wentylacji i ogrzewania. Układ nr N2: instalacja nawiewna dla pomieszczeń sali konferencyjnej. Wykorzystano Strona 4 z 6

5 istniejącą centralę nawiewną znajdującą się na dachu budynku o maksymalnej wydajności Vn = 1750m3/h. Centrala posiada wentylator nawiewny z płynną regulacją wydajności, filtry klasy EU4 oraz nagrzewnicę wodną. Na tłoczeniu centrali znajduje się tłumik akustyczny. Układ nr W2: instalacja wywiewna z części pomieszczeń biurowych i komunikacyjnych oraz pomieszczenia serwerowni. Wykorzystano istniejący wentylator dachowy o maksymalnej wydajności 700 m3/h. Układ nr W3: instalacja wywiewna z pomieszczeń sali konferencyjnej. Wykorzystano istniejący wentylator wywiewny dachowy o maksymalnej wydajności Vw= 1650 m3/h. Instalacje wentylacyjne wykonać z kanałów z blachy stalowej ocynkowanej typu A/I oraz kanałów SPIRO. Jako zakończenie instalacji nawiewnej i wywiewnej zastosować zawory wentylacyjne oraz nawiewniki i wywiewniki zaopatrzone w skrzynki rozprężne. Przewody należy zaizolować wełną mineralną, o grub. 50 mm. W celu ograniczenia hałasu i drgań wywołanych pracą urządzeń wentylacyjnych przewidziano izolowanie przejść przewodów przez przegrody budowlane wełną mineralną grub. 50 mm. Przy przejściach kanałów przez przegrody budowlane będące przegrodami wydzielenia pożarowego należy zastosować klapy ppoż.w celu zrównoważenia przepływów powietrza w projektowanych instalacjach zastosowano przepustnice prostokątne oraz okrągłe. 8. Klimatyzacja Klimatyzacją zostaną objęte pomieszczenia biurowe, komunikacyjne oraz pomieszczenie serwerowni. Do klimatyzacji pomieszczeń biurowych i komunikacyjnych wykorzystano istniejące jednostki wewnętrzne sufitowe, których rozmieszczenie należy zmienić wg. rys IS_01. Sterowanie pracą klimatyzatorów zdalne, za pomocą pilota. Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów znajdują się na dachu budynku. Należy przebudować istniejącą instalację doprowadzającą freon do jednostek wewnętrznych, dostosowując ją do nowych lokalizacji urządzeń. Do klimatyzacji serwerowni zastosowano 3 szafy klimatyzacyjne, o nominalnej mocy chłodniczej 27 kw oraz wydajności 7500 m3/h, pozostawiając miejsce na montaż dodatkowej jednostki, w razie zwiększenia ilości serwerów. Szafy zostaną umieszczone w pomieszczeniu zaplecza. Jednostki zewnętrzne zostaną posadowione na dachu budynku, bezpośrednio nad pomieszczeniem serwerowni. Szafy klimatyzacyjne ustawione zostaną na specjalnych podstawach nawiewnych, poprzez które powietrze klimatyzowane będzie nawiewane przez otwór w ścianie, bezpośrednio do przestrzeni podłogi technicznej serwerowni, w której zamontowane zostaną otwory nawiewne pod znajdującymi się w pomieszczeniu urządzeniami. Wywiew powietrza odbędzie się za pomocą kanałów i kratek wywiewnych. W miejscach przejścia kanałów przez ścianę zastosować klapy transferowe ppoż., o wymiarach zgodnych z rys IS.1 i IS.2. Instalację freonową wykonać z rur miedzianych giętkich. Izolację przewodów miedzianych wykonać z otuliny z pianki na bazie kauczuku. Skropliny z szaf klimatyzacyjnych odprowadzić do pionu kanalizacyjnego mieszczącego się w pomieszczeniu zaplecza (0.3), stosując przewód z PCV klejonego o średnicy Φ32. Przed włączeniem wykonać zasyfonowanie. Wodę zimną do nawilżaczy, znajdujących się w szafach klimatyzujących doprowadzić z pionu znajdującego się w pomieszczeniu zaplecza (0.3), stosując przewody PE25, oraz pojedyncze podejścia o średnicy PE20. 9.Instalacja gaszenia gazem Zaprojektowano instalację gaśniczą na gaz HFC227ea dla pomieszczenia serwerowni. Działanie gaśnicze HFC227ea polega na uzyskaniu 7-9% stężenia środka w chronionej kubaturze i aktywnym odbieraniu energii z procesu palenia. HFC227 jest czystym środkiem gaśniczym, nie zawiera środków niszczących chronione urządzenia i pomieszczenia, nie pozostają straty po pożarowe związane z gaszeniem. Zaprojektowano jedną butlę o pojemności 100l oraz 6 dysz Strona 5 z 6

6 gaśniczych. Butle należy usytuować w rogu pomieszczenia. Centralę gaśniczą należy umieścić w bliskiej odległości od butli, przy drzwiach wejściowych. Klapę odciążającą EIS 120 o wymiarach 400x315 mm należy zamontować w ścianie pomieszczenia, na wysokości 2,9 m zgodnie z rys IS Uwagi końcowe Wszystkie roboty montażowe wykonać i odebrać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz zgodnie z przepisami P. Poż i BHP. Opracował: mgr inż. Aleksander Dudek mgr inż. Kamil Słowikowski Strona 6 z 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Tom 7/10 Instalacje sanitarne - wentylacja str. 1 Zawartość opracowania 1 Opis techniczny...2 1.1 Podstawa opracowania...2 1.2 Przedmiot opracowania...2 1.3 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ....2 1.3.1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl

Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl Stadium : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestor : Powiat Biłgorajski 23-400

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE Spis treści 12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 Instalacje sanitarne...117 12.1. Wstęp...117 12.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...117 12.1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM SOLARTIME Sp. z o.o. Miłocin 284 36-062 Zaczernie PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM Adres inwestycji: Przedszkole Samorządowe 38-460 Jedlicze ul. Rejtana Nazwa i adres inwestora:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku, HALA MAGAZYNOWA z częścią socjalną, Warszawa - Targówek Ważne do: 2021-11-28 Numer: 02/11/2011 Budynek oceniany Rodzaj budynku: Adres budynku: Hala

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

1. Prace przystosowawcze pomieszczenia serwerowni.

1. Prace przystosowawcze pomieszczenia serwerowni. Załącznik A do siwz. 1. Prace przystosowawcze pomieszczenia serwerowni. wymiana przeszklenia w ciągu korytarza. Istniejące przeszklenie od strony korytarza należy przekształcić na spełniające warunki normy

Bardziej szczegółowo