NIP ; REGON KONTO: PKO BP S.A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076"

Transkrypt

1 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO- BUDOWLANE AUDYTIING ENERGETYCZNY CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA PROJEKTY BRANśOWE OPERATY WODNO- PRAWNE DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI ZGODNIE Z USTAWĄ O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY NOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO TECHNOPARK GLIWICE W GLIWICACH PRZY UL. WINCENTEGO POLA - instalacja wentylacji i klimatyzacji INWESTOR: Park Naukowo Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. Ul. Konarskiego 18C Gliwice LOKALIZACJA INWESTYCJI: Ul. Wincentego Pola GLIWICE NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 30, 32, 34, 710/2, 43 STADIUM OPRACOWANIA: - PROJEKT BUDOWLANY NUMER OPRACOWANIA: 147/2012 AUTORZY OPRACOWANIA: 1) PROJEKTANT: MGR INś. JANUSZ BRODALA NR UPR.: SLK/0953/PWOS/05 NR ŚOIA.: SLK/IS/3756/06 KOSZTORYSOWANIE NADZORY INWESTORSKIE KIEROWNICTWO BUDÓW PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 2) SPRAWDZAJĄCY: MGR INś. JERZY BRODALA NR UPR.: 527/74/Kt NR ŚOIA.: SLK/IS/1189/03 UWAGA: Wszelkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody autora projektu. NIP ; REGON KONTO: PKO BP S.A

2 Projekt architektoniczno - budowlany nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 3 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3 3. OPIS TECHNICZNY WENTYLACJA MECHANICZNA CENTRALA WENTYLACJA HALLU I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH WENTYLATOR W2 WYWIEW Z WC SPRZĄTACZEK WENTYLATOR W3 WYWIEW Z SANITARIATÓW WENTYLATOR W4 WYWIEW Z POM. TECHNICZNEGO WENTYLATOR W5 WYWIEW Z POM. TRAFO WENTYLATOR W6 WYWIEW Z POM. TECHNICZNEGO PODŁĄCZENIE NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ PODŁĄCZENIE CHŁODNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ WYKAZ POMIESZCZEŃ WENTYLOWANYCH KLIMATYZACJA AGREGAT CHŁODNICZY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE KLIMATYZACJI PRZEWODY FREONOWE WYTYCZNE BHP I PPOŻ UWAGI KOŃCOWE 9 1

3 Projekt architektoniczno - budowlany nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji Spis rysunków: IS-3/1 RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACJI IS-3/2 RZUT I-go PIĘTRA INSTALACJA WENTYLACJI IS-3/3 RZUT II-go PIĘTRA INSTALACJA WENTYLACJI IS-3/4 RZUT DACHU INSTALACJA WENTYLACJI IS-3/5 RZUT PARTERU INSTALACJA KLIMATYZACJI IS-3/6 RZUT I-go PIĘTRA INSTALACJA KLIMATYZACJI IS-3/7 RZUT II-go PIĘTRA INSTALACJA KLIMATYZACJI IS-3/8 RZUT DACHU INSTALACJA KLIMATYZACJI 2

4 Projekt architektoniczno - budowlany nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowią: Zlecenie Inwestora, Projekt architektoniczno budowlany, Uzgodnienia międzybranżowe, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesień 2002r. PN-83/B-03430/Az.3:2000 Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. PN-73/B Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. PN-76/B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. PN-82/B Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. PN-78/B Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-76001:1996 Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 2. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej oraz klimatyzacji dla budynku biurowego Technopark w Gliwicach przy ul. W. Pola; dz. nr 30; 32; 34; 43; 710/2. 3

5 Projekt architektoniczno - budowlany nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji 3. OPIS TECHNICZNY 3.1. WENTYLACJA MECHANICZNA Centrala wentylacja hallu i pomieszczeń biurowych Głównym zadaniem instalacji wentylacyjnej jest zapewnienie odpowiednich warunków higieniczno sanitarnych. Układ zapewnia dostarczenie świeżego powietrza do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Łączny strumień objętościowy powietrza nawiewanego dla centrali wynosi V N =7790 m 3 /h, powietrza wywiewanego V w =6760 m 3 /h. Temperatura nawiewu w zimie wynosi t n =22C. Temperatura nawiewu w lecie wynosi t n =16C. Układ obsługiwany będzie przez centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną, stojącą z obrotowym wymiennikiem ciepła, umieszczoną na dachu budynku. Sprawność odzysku ciepła wynosi ok.70%. Centrala będzie wyposażona w sekcje: Nawiew filtra klasy EU4, wymiennika obrotowego, wentylatora, nagrzewnicy wodnej parametrach czynnika grzewczego 70/50C, chłodnicy freonowej Wywiew filtra klasy EU4, wentylatora. Powietrze będzie rozprowadzane przewodami wykonanymi z blachy stalowej ocynkowanej zlokalizowanymi w przestrzeniach sufitów podwieszanych poszczególnych kondygnacji. Przewody nawiewne i wywiewne należy zaizolować termicznie wełną mineralną gr.30mm w płaszczu aluminiowym. Nawiew i wywiew powietrza za pomocą anemostatów ze skrzynkami rozprężnymi wyposażonymi w przepustnice regulacyjne. W celu ochrony przed hałasem na przewodzie nawiewnym i wywiewnym za centralą zabudować tłumiki akustyczne Wentylator W2 wywiew z WC sprzątaczek Głównym zadaniem instalacji wentylacyjnej jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniu. Łączny strumień objętościowy powietrza wywiewanego Vw=150 m3/h. Wywiew będzie realizowany za pomocą wentylatora dachowego Ø125 zamontowanego na podstawie tłumiącej. Wywiew będzie realizowany za pomocą zaworu wentylacyjnego montowanego w suficie podwieszanym. Powietrze będzie transportowane kanałami okrągłymi typu spiro, nieizolowanymi. 4

6 Projekt architektoniczno - budowlany nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji Powietrze będzie dopływało do pomieszczenia poprzez kratkę transferową o wymiarach 400x100 mm montowaną w drzwiach wejściowych Wentylator W3 wywiew z sanitariatów Głównym zadaniem instalacji wentylacyjnej jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach WC na wszystkich kondygnacjach. Łączny strumień objętościowy powietrza wywiewanego Vw=550 m3/h. Wywiew będzie realizowany za pomocą wentylatora dachowego Ø 310 zamontowanego na podstawie tłumiącej. Wywiew będzie realizowany za pomocą zaworów wentylacyjnych montowanych w sufitach podwieszanych. Powietrze będzie transportowane kanałami okrągłymi typu spiro, nieizolowanymi. Powietrze będzie dopływało do pomieszczeń sanitariatów poprzez klapy p.poż DN125 w klasie EI30 montowane w ścianie pomiędzy sanitariatem a hallem lub poprzez kratki transferowe o wymiarach 400x100mm montowane w drzwiach między przedsionkiem a sanitariatem Wentylator W4 wywiew z pom. technicznego 0.03 Głównym zadaniem instalacji wentylacyjnej jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniu technicznym nr Łączny strumień objętościowy powietrza wywiewanego Vw=100 m3/h. Wywiew będzie realizowany za pomocą wentylatora dachowego Ø125M firmy Systemair zamontowanego na podstawie tłumiącej. Wywiew będzie realizowany za pomocą zaworu wentylacyjnego montowanego w suficie podwieszanym. Powietrze będzie transportowane kanałami okrągłymi typu spiro, nieizolowanymi. Powietrze będzie dopływało do pomieszczenia poprzez klapę p.poż DN125 w klasie EI30 montowaną w ścianie pomiędzy przedmiotowym pomieszczeniem a hallem Wentylator W5 wywiew z pom. trafo 0.10 Głównym zadaniem instalacji wentylacyjnej jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniu trafo nr Łączny strumień objętościowy powietrza wywiewanego Vw=100 m3/h. Wywiew będzie realizowany za pomocą wentylatora dachowego Ø125 zamontowanego na podstawie tłumiącej. Wywiew będzie realizowany za pomocą zaworu wentylacyjnego montowanego w suficie podwieszanym. Powietrze będzie transportowane kanałami okrągłymi typu spiro, nieizolowanymi. Powietrze będzie dopływało do pomieszczenia poprzez klapę p.poż DN125 w klasie EI30 montowaną w ścianie pomiędzy przedmiotowym pomieszczeniem a hallem. 5

7 Projekt architektoniczno - budowlany nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji Wentylator W6 wywiew z pom. technicznego 0.07 Głównym zadaniem instalacji wentylacyjnej jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniu technicznym węzła cieplnego nr Łączny strumień objętościowy powietrza wywiewanego Vw=60 m3/h. Wywiew będzie realizowany za pomocą wentylatora dachowego Ø125 zamontowanego na podstawie tłumiącej. Wywiew będzie realizowany za pomocą zaworu wentylacyjnego montowanego w suficie podwieszanym. Powietrze będzie transportowane kanałami okrągłymi typu spiro, nieizolowanymi. Powietrze będzie dopływało do pomieszczenia poprzez klapę p.poż DN125 w klasie EI30 montowaną w ścianie pomiędzy przedmiotowym pomieszczeniem a hallem Podłączenie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej Nagrzewnicę centrali wentylacyjnej należy podłączyć do instalacji c.o. o parametrach 70/50 C. Szczegółowe rozwiązania ujęto w opracowaniu instalacji c.o Podłączenie chłodnicy centrali wentylacyjnej Źródłem chłodu dla centrali wentylacyjnej będzie freonowy agregat chłodniczy o mocy 45 kw. Lokalizacja agregatu na dachu budynku WYKAZ POMIESZCZEŃ WENTYLOWANYCH Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzch nia m2 Wysoko ść m Kubatu ra m3 Ilość wymian powietrz a Ilość powietrz a nawiewn ego m3/h Ilość wymian powietrza Ilość powietrza wywiewan ego m3/h Uwagi PARTER 0.02 Recepcja 5 3,7 18,3 3,3 60 3, Pom. techniczne 4 3,7 14,6 0 6,8 100 W Korytarz 6,5 3,7 23,8 2, N1 6

8 Projekt architektoniczno - budowlany nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji 0.05 Magazyn sprzątaczek 4,5 3,7 16,5 0 1,2 20 W Szatnia 4,3 3,7 15,7 9, , Pom. Techniczne 8,1 3,7 29,6 0 2,0 60 W Pom. Socjalne 10 3,7 36,6 4, N WC sprzątaczek 3,8 3,7 13,9 0 10,8 150 W Trafo 4,9 3,7 17,9 0 5,6 100 W WC damskie 4,8 3,7 17,6 2,8 50 2,8 50 N1W WC męskie 8 3,7 29,3 3, ,4 100 N1W WC niepełnospraw nych 4,4 3,7 16,1 0 3,1 50 W Hall 93 3,7 340,4 1, , Biuro 55,9 3,7 204,6 2, , Biuro 52,1 3,7 190,7 2, , Biuro 25,7 3,7 94,1 2, , Biuro 61,5 3,7 225,1 1, ,8 400 I PIĘTRO 1.01 Hall 93,00 3,7 340,4 1, , WC damskie 4,80 3,7 17,6 2,8 50 2, WC męskie 8,10 3,7 29,6 3, , WC niepełnospraw nych 4,40 3,7 16,1 0 3, Biuro 41,40 3,7 151,5 2, , Biuro 52,10 3,7 190,7 2, , Biuro 25,70 3,7 94,1 2, , Biuro 51,40 3,7 188,1 2, ,1 400 N1W3 N1W3 W3 7

9 Projekt architektoniczno - budowlany nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji 1.10 Biuro 41,40 3,7 151,5 2, , Biuro 45,00 3,7 164,7 2, ,1 350 PIĘTRO 2.01 Hall 93,20 3,7 341,1 1, , WC damskie 4,80 3,7 17,6 2,8 50 2, WC męskie 8,10 3,7 29,6 3, , WC niepełnospraw nych 4,40 3,7 16,1 0 3, Biuro 41,40 3,7 151,5 2, , Biuro 52,10 3,7 190,7 2, , Biuro 25,70 3,7 94,1 2, , Biuro 51,40 3,7 188,1 2, , Biuro 41,40 3,7 151,5 2, , Biuro 45,00 3,7 164,7 2, ,1 350 N1W3 N1W3 W KLIMATYZACJA Agregat chłodniczy W pomieszczeniach biurowych i hallu w celu zapewnienia komfortu cieplnego projektuje się układ klimatyzacji freonowej opartej o klimatyzatory kasetonowe montowane w przestrzeni sufitu podwieszanego. Klimatyzacja zapewni w okresie letnim utrzymanie temperatury 24 o C. Moce chłodnicze dla poszczególnych pomieszczeń wyznaczono wskaźnikowo (30W/m 3 ). Na etapie projektu wykonawczego należy zweryfikować zapotrzebowanie chłodu w poszczególnych pomieszczeniach uwzględniając rzeczywiste ich wyposażenie w urządzenia elektryczne generujące zyski ciepła. Źródłem chłodu dla układu będzie agregat chłodniczy o mocy chłodniczej 124 kw zlokalizowany na dachu budynku Jednostki wewnętrzne klimatyzacji Bezpośrednim źródłem chłodu w poszczególnych pomieszczeniach będą klimatyzatory freonowe kasetonowe firmy Mitsubishi montowane w przestrzeniach sufitów podwieszanych. W pomieszczeniach biurowych będą to urządzenia z nawiewem czterostronnym, w hallu na każdej kondygnacji z nawiewem jednostronnym. Sterowanie układem poprzez indywidualne sterowniki zlokalizowanego w każdym z klimatyzowanych pomieszczeń. Urządzenia są standardowo wyposażone w pompki skroplin. 8

10 Projekt architektoniczno - budowlany nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji Przewody freonowe Czynnikiem chłodniczym będzie freon R410A. Przewody parowe i cieczowe wykonać z rur miedzianych izolowanych izolacją kauczukową. Średnice poszczególnych rurociągów podano w części graficznej WYTYCZNE BHP I PPOŻ Instalacja wentylacji i klimatyzacji nie stwarza zagrożenia pożarowego, jest zaprojektowana wyłącznie z materiałów niepalnych. Kanały i elementy nawiewno-wywiewne zaprojektowane są z materiałów niepalnych. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych UWAGI KOŃCOWE Wszystkie roboty należy prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.ii. Realizację robót prowadzić: - zgodnie z niniejszym projektem - w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano instalacyjnymi - z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. - zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać atest, oraz aprobatę techniczną dopuszczającą je do stosowania w budownictwie. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń i materiałów, niż te wymienione w niniejszym opracowaniu, o ile nie odbiegają one znacząco parametrami technicznymi. 9

11 Do wentylatora W3 Do wentylatora W5 Do wentylatora W2 Do wentylatora W4 Do wentylatora W6 NR POM. NAZWA POM. POW. [m2] 0.01 wiatrołap 13, portiernia 4, serwerownia 3, hall 6, magazyn 4, przebieralnia 4, pom tech. na węzeł cieplny oraz przyłącze wody 8, pokój socjalny sprzątaczek 10, wc sprzątaczek 3, pom. tech na trafo 4, szyb windy 3, wc damskie 4, wc męskie 8, wc niepełnosprawnych 4, hall z klatkąschodową 93, pom. biurowe 1 55, pom. biurowe 2 52, pom. biurowe 3 25, pom. biurowe 4 61,53 SUMA 373,23 NAZWA OPRACOWANIA: ADRES: Gliwice, ul. Wincentego Pola INWESTOR: Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. Ul. Konarskiego 18C Gliwice PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU - instalacja wentylacji STUDIUM: PROJEKT BUDOWLANY SKALA: 1:100 NR OPRACOWANIA: 147/2012 NR RYSUNKU: IS-3/1

12 Do wentylatora W3 Do wentylatora W5 Do wentylatora W2 Do wentylatora W4 Do wentylatora W6 1 PIĘTRO NR POM. NAZWA POM. POW. [m2] 1.01 hall z klatką schodową 93, szyb windy 3, wc damskie 4, wc męskie 8, wc niepełnosprawnych 4, pom. biurowe 5 56, pom. biurowe 6 52, pom. biurowe 7 25, pom. biurowe 8 51, pom. biurowe 9 41, pom. biurowe 10 44,96 SUMA 385,08 NAZWA OPRACOWANIA: ADRES: Gliwice, ul. Wincentego Pola INWESTOR: Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. Ul. Konarskiego 18C Gliwice PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY TYTUŁ RYSUNKU: RZUT I-go PIĘTRA - instalacja wentylacji STUDIUM: PROJEKT BUDOWLANY SKALA: 1:100 NR OPRACOWANIA: 147/2012 NR RYSUNKU: IS-3/2

13 Do wentylatora W3 Do wentylatora W5 Do wentylatora W2 Do wentylatora W4 Do wentylatora W6 2 PIĘTRO NR POM. NAZWA POM. POW. [m2] 2.01 hall z klatką schodową 93, szyb windy 3, wc damskie 4, wc męskie 8, wc niepełnosprawnych 4, pom. biurowe 11 56, pom. biurowe 12 52, pom. biurowe 13 25, pom. biurowe 14 51, pom. biurowe 15 41, pom. biurowe 16 44,96 SUMA 385,08 NAZWA OPRACOWANIA: ADRES: Gliwice, ul. Wincentego Pola INWESTOR: Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. Ul. Konarskiego 18C Gliwice PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY TYTUŁ RYSUNKU: RZUT II-go PIĘTRA - instalacja wentylacji STUDIUM: PROJEKT BUDOWLANY SKALA: 1:100 NR OPRACOWANIA: 147/2012 NR RYSUNKU: IS-3/3

14

15 NR POM. NAZWA POM. POW. [m2] 0.01 wiatrołap 13, portiernia 4, serwerownia 3, hall 6, magazyn 4, przebieralnia 4, pom tech. na węzeł cieplny oraz przyłącze wody 8, pokój socjalny sprzątaczek 10, wc sprzątaczek 3, pom. tech na trafo 4, szyb windy 3, wc damskie 4, wc męskie 8, wc niepełnosprawnych 4, hall z klatkąschodową 93, pom. biurowe 1 55, pom. biurowe 2 52, pom. biurowe 3 25, pom. biurowe 4 61,53 SUMA 373,23 NAZWA OPRACOWANIA: ADRES: Gliwice, ul. Wincentego Pola INWESTOR: Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. Ul. Konarskiego 18C Gliwice PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU - instalacja klimatyzacji STUDIUM: PROJEKT BUDOWLANY SKALA: 1:100 NR OPRACOWANIA: 147/2012 NR RYSUNKU: IS-3/5

16 1 PIĘTRO NR POM. NAZWA POM. POW. [m2] 1.01 hall z klatką schodową 93, szyb windy 3, wc damskie 4, wc męskie 8, wc niepełnosprawnych 4, pom. biurowe 5 56, pom. biurowe 6 52, pom. biurowe 7 25, pom. biurowe 8 51, pom. biurowe 9 41, pom. biurowe 10 44,96 SUMA 385,08 NAZWA OPRACOWANIA: ADRES: Gliwice, ul. Wincentego Pola INWESTOR: Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. Ul. Konarskiego 18C Gliwice PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY TYTUŁ RYSUNKU: RZUT I-go PIĘTRA - instalacja klimatyzacji STUDIUM: PROJEKT BUDOWLANY SKALA: 1:100 NR OPRACOWANIA: 147/2012 NR RYSUNKU: IS-3/6

17 2 PIĘTRO NR POM. NAZWA POM. POW. [m2] 2.01 hall z klatką schodową 93, szyb windy 3, wc damskie 4, wc męskie 8, wc niepełnosprawnych 4, pom. biurowe 11 56, pom. biurowe 12 52, pom. biurowe 13 25, pom. biurowe 14 51, pom. biurowe 15 41, pom. biurowe 16 44,96 SUMA 385,08 NAZWA OPRACOWANIA: ADRES: Gliwice, ul. Wincentego Pola INWESTOR: Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. Ul. Konarskiego 18C Gliwice PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY TYTUŁ RYSUNKU: RZUT II-go PIĘTRA - instalacja klimatyzacji STUDIUM: PROJEKT BUDOWLANY SKALA: 1:100 NR OPRACOWANIA: 147/2012 NR RYSUNKU: IS-3/7

18

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ i SPA oraz studium rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 134.17-05 Strona 1 z 11 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 1.4. Inwestor 1.5. Stan istniejący 1.6. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.0 OPIS UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH... 3 4.0 OBLICZENIOWE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 4.1

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Ośrodka Radioterapii z 38 łóŝkowym oddziałem szpitalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem ul. Borowa 14/18 (działka nr ew.1/1 w obrebie 70) 05-400 Otwock WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2 SPIS TREŚCI A. Oświadczenia... 3 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 4 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 8 D. Opis techniczny... 9 1. Podstawa opracowania... 9 2. Założenia.... 9 3. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE...

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA... 3 1.3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 4 1.4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU.... 5 2. OPIS PROJEKTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa: Załączniki:

Część rysunkowa: Załączniki: Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 1. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 5 1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 5 2. WENTYLACJA... 5 2.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 5 2.2 BILANS POWIETRZA HIGIENICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT OBIEKT LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKI Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 31-056 Kraków, ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 810 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA Temat: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI, PRZEBDOWY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

Eko-Technologie PROJEKT BUDOWLANY

Eko-Technologie PROJEKT BUDOWLANY Eko-Technologie P.P.U.H. Eko-Technologie Krzysztof Żelazkiewicz Al. N.M.P. 61/7c, 42-200 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP: 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.home.pl PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestycja Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego Adres inwestycji PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestor Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY. 2. ZŁĄCZNIKI: NR1 Zespół centrali wentylacyjnej. 3. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ. 4. RYSUNKI: VAC-C-1 VAC-C-2 VAC-C-3 VAC-C-4 VAC-C-5 VAC-C-6 Rzut

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY AKTUALIZACJA

PROJEKT WYKONAWCZY AKTUALIZACJA KWIECIEŃ 2013r. PROJEKT WYKONAWCZY AKTUALIZACJA TEMAT: PROJEKT REMONTU BUDYNKU SIEDZIBY ODDZIAŁU OIP POZNAŃ W PILE LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 120/5, UL. DZIECI POLSKICH 26, 64-920 PIŁA INWESTOR: OKRĘGOWY

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz Rzeszów, ul. Rynek 17/305, tel. (017) 852-23-88 appmat@poczta.onet.pl PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa

Bardziej szczegółowo