Rozeznanie rynku w zakresie przeprowadzenia kursu Obsługa i administracja Microsoft Windows 2008 serwer Projekt Beskidzka Akademia Samorządowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozeznanie rynku w zakresie przeprowadzenia kursu Obsługa i administracja Microsoft Windows 2008 serwer Projekt Beskidzka Akademia Samorządowa"

Transkrypt

1 Kraków, 2 września 2013 r. Rozeznanie rynku w zakresie przeprowadzenia kursu Obsługa i administracja Microsoft Windows 2008 serwer Projekt Beskidzka Akademia Samorządowa Przedmiot: Wybór Oferenta, który będzie realizował usługę szkoleniową, polegającej na przeprowadzeniu kursu pt. Obsługa i administracja Microsoft Windows 2008 serwer w wymiarze minimum 40 godzin, dla pracowników samorządowych Urzędów Gmin: Jordanów (1 osoba), Pcim (2 osoby), Tokarnia (1 osoba), Lubień (1 osoba), Wiśniowa (1 osoba) łącznie 6 osób. Zamawiający: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Szlak 73a, Kraków Projekt: Beskidzka Akademia Samorządowa o numerze POKL /12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Priorytet V Dobre rządzenie. I. WPROWADZENIE 1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z póź. zm.) zwanej dalej ustawą. 2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Dotyczy projektu Beskidzka Akademia Samorządowa o numerze POKL /12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Priorytet V Dobre rządzenie. 3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z póź. zm.) i wynosi poniżej EURO. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. II. OPIS PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA Przedmiotem postępowania jest wybór Oferenta, który będzie realizował usługę szkoleniową, polegającą na przeprowadzeniu kursu pt. Obsługa i administracja Microsoft Windows 2008 serwer, obejmującego minimum 40 godzin, dla 6 pracowników samorządowych z Urzędów Gmin: Jordanów (1 osoba), Pcim (2 osoby), Tokarnia (1 osoba), Lubień (1 osoba), Wiśniowa (1 osoba). 1

2 Łączna liczba osobogodzin kursu: 240 osobogodzin zajęć (przez 1 godzinę zajęć Zamawiający rozumie 1 godzinę lekcyjną 45 minut) Uczestnicy kursu: 6 pracowników samorządowych z 5 małopolskich gmin: 1 pracownik samorządowy z Gminy Jordanów: 1 mężczyzna; 2 pracowników samorządowych z Gminy Pcim: 2 mężczyzn; 1 pracownik samorządowy z Gminy Tokarnia: 1 mężczyzna; 1 pracownik samorządowy z Gminy Lubień: 1 mężczyzna; 1 pracownik samorządowy z Gminy Wiśniowa: 1 mężczyzna. Miejsce realizacji kursu: kurs odbywać się będzie w miejscach uzgodnionych z uczestnikami kursu. Termin realizacji kursu: preferowany września 2013 r. lub ustalany pomiędzy Zamawiającym z Oferentem, przy czym koniecznym jest zakończenie realizacji kursu do dnia 31 października 2013 r. Charakterystyka kursu: Celem kursu jest usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy na temat działania Windows Server 2008 i Active Directory. Kurs pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do codziennej pracy administratora systemu Windows Server 2008 i Active Directory. Kurs prezentuje tematykę objętą egzaminem (83-640) Windows Server 2008 Active Directory Configuration. Profil słuchaczy: Kurs przeznaczony jest dla osób, które będą odpowiedzialne za implementacje, zarządzanie i utrzymanie Active Directory w środowisku Windows Server 2008, administratorów serwerów i sieci komputerowych, którzy chcą pogłębić i usystematyzować wiedzę na temat Windows Server 2008 i Active Directory. Jednocześnie kurs pozwala przygotować się do egzaminu (83-640) Windows Server 2008 Active Directory Configuration. Czas trwania: 4 dni po 10 godzin lekcyjnych. Zagadnienia ujęte w programie kursu: Instalacja Windows Server Instalacja Windows Server Konsola zarządzania serwerem (role, cechy) 3. Konsola mmc Konfiguracja sieci Windows Server Konfiguracja sieci w Windows Server Firewall systemowy 3. Użytkownicy i grupy na serwerze 4. Użytkownicy i grupy - zakładanie i zarządzanie Zarządzanie dyskami, katalogami, plikami 1. Zarządzanie dyskami i konfiguracja RAID 2. Udostępnianie katalogów Wprowadzenie do Active DIrectory 2

3 Omówienie zasad działania Active Directory Omówienie pojęć związanych z Active Directory Korzyści płynące z zastosowania Active Directory Infrastruktura Active Directory podział logiczny i fizyczny Relacje zaufania Kontrolery domeny zadania i funkcje Planowanie Active Directory Instalacja Active Directory Instalacja Active Directory Omówienie instalacji kontrolera 2008 w środowisku 2003 (forestprep, domainprep) Podstawowe narzędzia administracyjne Baza NTDS.dit Omówienie narzędzia ntdsutil Zmiana hasła odzyskiwania przy użyciu ntdsutil Dodawanie i usuwanie nowej domeny Sprawdzanie/podnoszenie poziomu funkcjonalnego lasu i domeny Role FSMO(Flexible Single Master of Operation /Operations Masters): Omówienie ról FSMO(Flexible Single Master of Operation /Operations Masters) o Schema Master o Domain Naming Master o PDC Emulator o RID (Relative ID Master) o Infrastructure Master Lokalizowanie ról FSMO Konfiguracja Operations Masters. o Przenoszenie Operations Masters (seize i transfer), o Rozmieszczenie Operations Masters o Schema Master rozszerzanie schematu, o Usługi czasu w domenie (time service) RODC - read-only domain controller Omówienie RODC Konfiguracja RODC Separacja ról administracyjnych dla serwera Replikacja haseł Lokacje (sites) Tworzenie podsieci (Active Directory subnets) Konfiguracja linków pomiędzy lokacjami ( site links) Konfiguracja kosztu połączeń miedzy lokacjami (site link costing) Konfiguracja infrastruktury w lokacjach (sites infrastructure) Replikacja Active Directory 3

4 Replikacja wewnątrz lokacji Replikacja pomiędzy lokacjami Planowanie czasu replikacji (replication scheduling), Konfiguracja protokołów replikacji (replication protocols), Wymuszanie replikacji Narzędzia repadmin i dcdiag Relacje zaufania Omówienie relacji zaufania (trusts) Rodzaje relacji zaufania Konfigurowanie relacji zaufania Katalog globalny Omówienie katalogu globalnego Konfiguracja katalogu globalnego (global catalog) Universal Group Membership Caching (UGMC), Dodawanie atrybutu obiektu do replikacji do katalogu globalnego Promowanie kontrolera, jako katalogu globalnego Tworzenie i zarzadzanie obiektami Active Directory Użytkownicy i grupy - tworzenie i zarządzanie Konfiguracja atrybutów użytkownika Typy grup domenowych i ich zastosowania User principal name (UPN) suffix Konta wzorcowe (template accounts) Automatyzacja tworzenia kont w Active Directory Zarządzanie kontami Active Directory. Konfiguracja członkowstwa w grupach Wyłączanie kont kontra kasowanie kont Omówienie jednostek organizacyjnych w domenie (organizational units OUs) Organizacja kont i grup domenowych przy użyciu jednostek organizacyjnych Zastosowanie jednostek organizacyjnych Tworzenie jednostek organizacyjnych Delegacja uprawnień Konta komputerów w domenie Dodawanie komputerów do domeny DNS - Domain Name System Omówienie DNS Zasady rozwiązywanie nazw Konfiguracja DNS Strefy i ich konfiguracja Rodzaje rekordów DNS Dodawanie i modyfikowanie rekordów DNS 4

5 Polityki bezpieczeństwa Wprowadzenie do polityk bezpieczeństwa Zastosowania polityk bezpieczeństwa Rodzaje polityk bezpieczeństwa Tworzenie i przypisywanie obiektów polityki grup (Group Policy objects GPOs) Konfigurowanie zakresu obowiązywania GPO Kolejność przetwarzania polityk bezpieczeństwa Wymuszanie zastosowania polityki, Hierarchia OU Dziedziczenie i blokowanie dziedziczenia Filtrowanie Group Policy Konfigurowanie wzorców GPO Konfigurowanie środowiska pracy użytkownika przy użyciu GPO Narzędzia gpresult i gpupdate Instalacja oprogramowania przy użyciu GPOs. o Publikacja dla użytkowników (publishing to users) o Przypisywanie dla użytkowników (assigning software to users) o Przypisywanie dla komputerów (assigning to computers) o Usuwanie oprogramowania Dostosowywanie oprogramowania instalowanego przy użyciu GPO - Office Resource Kit Konfiguracja polityki kont: o Polityka haseł (domain password policy) o Blokowanie kont (account lockout policy) o Zastosowanie fine-grain password policies Konfiguracja audytu przy użyciu GPOs o audit logon events o audit account logon events o audit policy change o audit access privilege use o audit directory service access o audit object Access Monitorowanie Active Directory Omówienie monitorowania Active Directory Narzędzia monitorujące: o Network Monitor o Task Manager o Event Viewer o ReplMon o RepAdmin o Windows System Resource Manager 5

6 o Reliability i Performance Monitor o Server Performance Advisor Kopia bezpieczeństwa wykonywanie i odtwarzanie Windows Server Backup Wykonywanie kopii bezpieczeństwa plików i stanu systemu Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa(autorytatywne, nieautorytatywne) Active Directory Directory Services Recovery Mode (DSRM) Backup i odzyskiwanie GPO Wiedza z kursu: Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili: wyjaśnić zagadnienia z zakresu Windows Server 2008 i Active Directory; wdrażać i administrować Windows Server 2008 i Active Directory monitorować pracę Windows Server 2008 i Active Directory; tworzyć i zarządzać GPO (Group Policy Objects); wykonywać kopie bezpieczeństwa i dokonywać odtworzenia danych. W ramach realizacji usługi Oferent jest zobowiązany: 1. Przeprowadzić kurs zgodnie z programem i harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym; 2. Zapewnić prowadzących (wykładowców, trenerów, itd.) o odpowiednim przygotowaniu do realizacji zajęć; 3. Zapewnić materiały dydaktyczne; 4. Zapewnić sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć; 5. Gromadzić i dostarczyć dokumentację związaną z realizacją kursu (m.in. listy obecności, program kursu, karta pracy trenera, ankiety ewaluacyjne); 6. Zapewnić certyfikat ukończenia kursu dla każdego uczestnika. VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki: 1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie realizacji kursu; 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu. 6

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: L.Dz.BCK-0640/6/2012 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 26.04.2012r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne. Zarządzanie/Administracja Systemem. Zarządzanie użytkownikami. autor: mgr inż. Andrzej Woźniak

Systemy Operacyjne. Zarządzanie/Administracja Systemem. Zarządzanie użytkownikami. autor: mgr inż. Andrzej Woźniak Systemy Operacyjne Zarządzanie/Administracja Systemem Zarządzanie użytkownikami autor: mgr inż. Andrzej Woźniak Plan wykładu Pojęcia podstawowe Pojedynczy komputer Sieć komputerowa Usługi katalogowe Podstawowe

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Uniwersytet Śląski zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert (wg załączonego wzoru) na usługi szkoleniowe. Poniżej Zamawiający przedstawia pełen opis przedmiotu zamówienia. Kryterium wyboru

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Katalog szkoleo autorskich... 3. Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5. Szkolenia autorskie

Spis treści... 2. Katalog szkoleo autorskich... 3. Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5. Szkolenia autorskie Spis treści Spis treści... 2 Katalog szkoleo autorskich... 3 Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5 Szkolenia autorskie Zarządzanie i audytowanie obszaru IT... 10 Ochrona danych osobowych i bezpieczeostwo

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008

PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008 PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008 1 Spis treści Omówienie procesu migracji... 3 Środowisko przed i po migracji... 3 Przygotowanie do migracji... 4 Instalacja i konfiguracja Windows Server

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: MS 20411

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego, ul. Kraszewskiego 11, 43-300 Cieszyn,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego, ul. Kraszewskiego 11, 43-300 Cieszyn, Przetarg na prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (obejmujących zajęcia informatyczne, z matematyki, języka angielskiego zawodowego oraz AIKIDO) dla uczniów Technikum Informatycznego przy Zespole

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia Oznaczenie sprawy : DOA-IV.272.36.2014 Zał. do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz minimalnych wymagań szkoleniowych) Nazwa zadania: PODNIESIENIE KOMPETENCJI ICT PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Nazwa projektu:

Bardziej szczegółowo

3. Dostawa licencji na oprogramowanie SSO (Single Signe-On).

3. Dostawa licencji na oprogramowanie SSO (Single Signe-On). Załącznik A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie posiadanych przez zamawiającego ilości licencji na oprogramowanie Novell Open Workgroup Suite oraz rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198100-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo