ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH (PI) NA DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH Załącznik 2. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Załącznik 4. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ RPO WM W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO Załącznik 5. SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY Załącznik 6. METODYKI DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WDRAŻANIA WYBRANYCH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

2 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIK 1. TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH... 3 ZAŁĄCZNIK 2. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ... 6 ZAŁĄCZNIK 4. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ RPO WM W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO ZAŁĄCZNIK 5. SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY ZAŁĄCZNIK 6. METODYKI DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WDRAŻANIA WYBRANYCH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ ZAŁĄCZNIK 6.1 METODYKA PLANU ROZWOJU UZDROWISKA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA ZAŁĄCZNIK 6.2 METODYKA PLANU ROZWOJU ZBIORNIKÓW WODNYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA

3 ZAŁĄCZNIK 1. TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH Nazwa i nr osi priorytetowej 1. GOSPODARKA WIEDZY 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA Nr działania Nr poddziałania (jeśli dotyczy) Nr Celu tematycznego Nr priorytetu inwestycyjnego a b b b b c c c c c a a a b b a c a c c a a b c c c c

4 5. OCHRONA ŚRODOWISKA 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE 7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 8. RYNEK PRACY e e e e e b b a a b b c c c c c d b b b b b b d d d d i i iii iii v 4

5 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 10. WIEDZA I KOMPETENCJE 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ 12. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA v iv vi vi i i iv iv iv v i i i i i iv iv iv iv iii b b b b b a a a a a 13. POMOC TECHNICZNA PI nie dotyczy pomocy technicznej 5

6 ZAŁĄCZNIK 2. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa osi priorytetowej Działanie 1.1 Działanie 1.2 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 1.3 Nazwa osi priorytetowej Działanie 2.1 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie GOSPODARKA WIEDZY Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy Szacowana wartość docelowa (2023) (24) nowych naukowców we wspieranych jednostkach EPC (25) naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej Źródło EPC szt wdrożonych wyników prac B+R szt dokonanych zgłoszeń patentowych szt (24) nowych naukowców we wspieranych jednostkach EPC projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury szt wprowadzonych innowacji produktowych szt wprowadzonych innowacji procesowych szt wprowadzonych innowacji nietechnologicznych szt przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego szt szt szt

7 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa osi priorytetowej Działanie 3.1 Poddziałanie Poddziałanie Działanie 3.2 Działanie 3.3 Poddziałanie Poddziałanie Działanie 3.4 Poddziałanie Poddziałanie Nazwa wskaźnika 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (4) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (5) wspieranych nowych przedsiębiorstw przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia w zakresie promocji przedsiębiorczości Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło szt szt przedsiębiorstw a przedsiębiorstw a przedsiębiorstw a szt szt kontaktów biznesowych szt obsłużonych inwestorów szt kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji szt szt kontaktów biznesowych szt Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego Poddziałanie wprowadzonych innowacji produktowych szt nd wskaźnik o charakterze informacyjnym 7

8 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Poddziałanie Poddziałanie Nazwa osi priorytetowej Działanie 4.1 Poddziałanie Poddziałanie Działanie 4.2 Działanie 4.3 Poddziałanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy wprowadzonych innowacji procesowych szt (8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC nd 2014 wprowadzonych innowacji produktowych szt wprowadzonych innowacji procesowych szt (8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC nd 2014 Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych MWhe/rok MWht/rok tony równoważnika CO2 Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu GJ/rok (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych tony równoważnika Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok CO2 Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło

9 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Poddziałanie Nazwa wskaźnika Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów (32) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy GJ/rok Szacowana wartość docelowa (2023) kwh/rok tony równoważnika Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów (32) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych CO2 GJ/rok kwh/rok tony równoważnika Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok CO Źródło Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok Poddziałanie Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów (32) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych GJ/rok kwh/rok tony równoważnika Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok CO Poddziałanie Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów GJ/rok

10 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie 4.4 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 4.5 Poddziałanie Poddziałanie Nazwa osi priorytetowej Działanie 5.1 Poddziałanie Poddziałanie Działanie 5.2 Nazwa wskaźnika (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Jednostka miary tony równoważnika CO2 Wartość bazowa Rok bazowy Poziom emisji PM 10 Mg/rok Poziom emisji PM 2,5 Mg/rok (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych tony równoważnika Poziom emisji PM 10 Mg/rok Poziom emisji PM 2,5 Mg/rok (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych CO2 tony równoważnika Poziom emisji PM 10 Mg/rok Poziom emisji PM 2,5 Mg/rok (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź 5. OCHRONA ŚRODOWISKA (20) ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej projektów dotyczących zakupu sprzętu dla służb ratowniczych CO2 tony równoważnika CO2 Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło szt szt os szt

11 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Poddziałanie Poddziałanie Działanie 5.3 Poddziałanie Poddziałanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów os (17) Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów tony/rok osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów os (17) Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (18) dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (19) dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (18) dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (19) dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków tony/rok RLM osoby osoby RLM RLM osoby osoby RLM Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło Nazwa osi priorytetowej Działanie 6.1 Poddziałanie DZIEDZICTWO REGIONALNE (9) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) odwiedziny/rok EPC

12 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy Szacowana wartość docelowa (2023) (8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC nowo utworzonych miejsc pracy pozostałe formy EPC Poddziałanie uczestników imprez kulturalnych os Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 6.2 Działanie 6.3 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Nazwa osi priorytetowej Działanie 7.1 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 7.2 (9) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (9) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (9) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (23) Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony Źródło odwiedziny/rok odwiedziny/rok odwiedziny/rok ha (8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) EPC nowo utworzonych miejsc pracy pozostałe formy EPC (8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) EPC nowo utworzonych miejsc pracy pozostałe formy EPC (8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) EPC nowo utworzonych miejsc pracy pozostałe formy EPC INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego 12

13 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Nazwa osi priorytetowej Działanie 8.1 Działanie 8.2 Działanie 8.3 Poddziałanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego przewozów pasażerskich na przebudowanych lub zmodernizowanych liniach kolejowych Rok bazowy szt./rok Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego 8. RYNEK PRACY (C) osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (C) osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (C) osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika referencyjnego osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (C) osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika referencyjnego osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (C) osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika referencyjnego osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (C) osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika referencyjnego osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie osób, które uzyskały wiedze nt. kompetencji nabytych podczas pobytu i pracy zagranicą utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło os. 45% % os. 31% % szt os. 45% % os. 40% % os. 31% % os. 27% % os. 95% % szt

14 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Poddziałanie Działanie 8.4 Nazwa wskaźnika utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Poddziałanie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie Poddziałanie Działanie 8.5 Działanie 8.6 Poddziałanie Poddziałanie Nazwa osi priorytetowej Działanie 9.1 Poddziałanie Poddziałanie osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka po opuszczeniu programu osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu osób w wieku 50 lat i więcej, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło szt szt. 50% % os. 74% % os. 52% % os. 80% % os. 51% % os. 52% % opracowanych strategii zarządzania wiekiem szt. 87% % osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badania profilaktyczne 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu os. 53% % os os. 10% % SL2014 os. 36% % SL2014 os. 27% % SL2014 os. 10% % SL2014 os. 36% % SL

15 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie 9.2 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Nazwa wskaźnika osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło os. 27% % SL2014 szt SL2014 szt SL2014 szt. n/d n/d szt. n/d n/d os. n/d n/d n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym SL2014 SL2014 SL2014 szt SL2014 os SL2014 szt. n/d n/d os. n/d n/d n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym SL2014 SL2014 szt SL2014 os SL

16 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie 9.3 Nazwa wskaźnika utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy szt. n/d n/d os. n/d n/d Szacowana wartość docelowa (2023) n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym Źródło SL2014 SL2014 szt SL2014 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) os. 26% % SL2014 Nazwa osi priorytetowej Działanie 10.1 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie WIEDZA I KOMPETENCJE Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego. Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego. uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu szkół w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu os. 85% % SL2014 szt. 100% % SL2014 os. 50% % SL2014 szt. 100% % SL2014 os. 85% % SL2014 os. 50% % SL2014 os. 85% % SL2014 os. 50% % SL

17 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 10.3 Nazwa osi priorytetowej Działanie 11.1 Poddziałanie Nazwa wskaźnika osób które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS osób które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS osób które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS osób które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach Poddziałanie przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach Działanie 11.2 Działanie 11.3 Działanie 11.4 Nazwa osi priorytetowej: Działanie 12.1 przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach 12. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło os. 33% % SL2014 szt. 100% % SL2014 os. 33% % SL2014 szt. 100% % SL2014 os. 33% % SL2014 szt. 100% % SL2014 os. 50% % SL2014 os. 50% % SL2014 os. 35% % SL2014 os. 33% % SL2014 szt. nd nd 200 szt. nd nd 200 szt. nd nd 150 szt. nd nd 104 szt. nd nd 100 Poddziałanie (36) Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi os. nd nd 3,3 mln 17

18 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy Szacowana wartość docelowa (2023) Poddziałanie (36) Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi os. nd nd 3,3 mln Poddziałanie (36) Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi os. nd nd 2,2 mln Poddziałanie (36) Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi os. nd nd 1,1 mln Działanie 12.2 Nazwa osi priorytetowej Działanie 13.1 Młodzież szkolna w zorganizowanych grupach odwiedzająca wsparte instytucje popularyzujące naukę i innowacje 13. POMOC TECHNICZNA* Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) Źródło os. nd nd 100 tys. % 3, ,4 liczba 1, ,0 liczba dni 200, ,3 Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów skala 1-5 4, ,4 *W przypadku Pomocy Technicznej wyróżnia się wskaźniki rezultatu. System monitorowania System monitorowania System monitorowania Badanie ankietowe 18

19 WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa osi priorytetowej Działanie 1.1 Działanie 1.2 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 1.3 Nazwa osi priorytetowej Działanie 2.1 Poddziałanie Poddziałanie GOSPODARKA WIEDZY Nazwa wskaźnika jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R (27) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło szt. nd 7 EUR nd (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa (2) przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (26) przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi EUR nd przedsiębiorstwa nd 99 przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R szt. nd 166 (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa 7 34 (2) przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa 7 34 (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) EUR nd wspartych laboratoriów badawczych szt. nd 34 (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa (2) przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług EUR nd szt. nd 7 wspartych laboratoriów badawczych szt. nd CYFROWA MAŁOPOLSKA urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego szt udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) szt. nd 34 podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego szt. nd 37 19

20 WSKAŹNIKI PRODUKTU Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Nazwa osi priorytetowej Działanie 3.1 Nazwa wskaźnika usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło szt. nd 1 szt szt. nd 20 szt. nd 60 Poddziałanie Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha nd 115 Poddziałanie Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha nd 100 Działanie 3.2 Działanie 3.3 Poddziałanie zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa (4) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe przedsiębiorstwa wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym szt. nd 48 szt. nd 12 szt. szt. nd nd (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa Poddziałanie (2) przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa nd 200 przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) szt. nd 200 EUR nd

21 WSKAŹNIKI PRODUKTU Działanie 3.4 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Nazwa wskaźnika przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjnoprocesowe Jednostka miary (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa (3) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło szt. nd 50 (5) wspieranych nowych przedsiębiorstw przedsiębiorstwa 0 (7) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa (3) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (7) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa EUR nd przedsiębiorstwa EUR nd (2) przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa 0 32 (5) wspieranych nowych przedsiębiorstw przedsiębiorstwa 0 (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (29) przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy EUR nd przedsiębiorstwa (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa (2) przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa 0 15 (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (29) przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy Poddziałanie (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa EUR nd przedsiębiorstwa

22 WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa osi priorytetowej Działanie 4.1 Poddziałanie Poddziałanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) (2) przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii Źródło EUR nd MWe MWt szt szt. szt. szt. km (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa nd 190 Działanie 4.2 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE MWe MWt szt. szt. szt. szt. Działanie 4.3 Poddziałanie zmodernizowanych energetycznie budynków szt

23 WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Poddziałanie zmodernizowanych energetycznie budynków szt Poddziałanie zmodernizowanych energetycznie budynków szt Źródło Poddziałanie (31) gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii gospodarstwa domowe nd Działanie 4.4 Poddziałanie zmodernizowanych źródeł ciepła szt Poddziałanie zmodernizowanych źródeł ciepła szt Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej km km Poddziałanie zmodernizowanych źródeł ciepła szt Działanie 4.5 Poddziałanie zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej szt. nd 110 os. nd 9350 obiektów parkuj i jedź szt. nd 26 miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź szt. nd 1415 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź szt. nd 26 zintegrowanych węzłów przesiadkowych szt. nd 18 Długość wybudowanych dróg dla rowerów km nd 105 Długość przebudowanych dróg dla rowerów km nd 13 Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych km nd 1 Długość wspartej infrastruktury rowerowej km nd obiektów Bike&Ride szt. nd 26 stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride szt. nd 110 zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych szt. nd 1 23

24 WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej szt. nd Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej os. nd obiektów parkuj i jedź szt. nd miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź szt. nd miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź szt. nd zintegrowanych węzłów przesiadkowych szt. nd Poddziałanie Długość wybudowanych dróg dla rowerów km nd Długość przebudowanych dróg dla rowerów km nd Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych km nd Długość wspartej infrastruktury rowerowej km nd obiektów Bike&Ride szt. nd stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride szt. nd Długość wyznaczonych buspasów km nd zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych szt. nd Nazwa osi priorytetowej 5. OCHRONA ŚRODOWISKA Działanie 5.1 Poddziałanie urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej przebudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej szt. szt. nd nd 24

25 WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło wyremontowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej szt. nd Pojemność obiektów małej retencji m3 nd Poddziałanie Działanie 5.2 Poddziałanie Poddziałanie Powierzchnia terenu objęta renaturalizacją obszarów hydrogenicznych oraz utrzymaniem obszarów wodno-błotnych terenów objętych ruchami masowymi poddana stabilizacji szt. nd Powierzchnia terenów objętych ruchami masowymi poddana stabilizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach renaturalizacji szt. nd jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof wprowadzonych do użycia systemów monitorowania zagrożeń i systemów wczesnego ostrzegania wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych obiektów poddanych usuwaniu wyrobów zawierających azbest szt. nd Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych obiektów poddanych usuwaniu wyrobów zawierających azbest szt. nd Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest ha ha nd nd szt. nd 12 szt. szt. nd nd szt. 5 8 Mg nd szt Mg nd Działanie

26 WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej km Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej km Poddziałanie oczyszczalni ścieków komunalnych przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych szt. szt. Długość wybudowanej sieci wodociągowej km nd Długość przebudowanej sieci wodociągowej km nd Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej km Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej km Poddziałanie oczyszczalni ścieków komunalnych przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych szt. szt. Długość wybudowanej sieci wodociągowej km nd Nazwa osi priorytetowej Działanie 6.1 Długość przebudowanej sieci wodociągowej km nd 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE Poddziałanie zabytków nieruchomych objętych wsparciem szt Poddziałanie zrealizowanych imprez kulturalnych szt. nd 17 Poddziałanie instytucji kultury objętych wsparciem szt. nd 13 Poddziałanie Długość szlaków turystycznych km nd 93 Poddziałanie Długość szlaków turystycznych km nd 222 Działanie 6.2 wspartych form ochrony przyrody szt. nd 30 26

27 WSKAŹNIKI PRODUKTU Działanie 6.3 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Nazwa osi priorytetowej Działanie 7.1 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Nazwa wskaźnika opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło szt. nd 7 szt. nd 5 (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa nd 8 (2) przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa nd 8 (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) EUR nd wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych szt (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa nd 9 (2) przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa nd 9 (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) EUR nd wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych szt (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa nd 10 (2) przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa nd 10 (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) EUR nd wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych szt INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA Długość wybudowanych dróg wojewódzkich km 7 41 Długość przebudowanych dróg wojewódzkich km obwodnic szt. 2 4 Długość wybudowanych dróg powiatowych km 0 0,5 Długość wybudowanych dróg gminnych km 0 1 Długość przebudowanych dróg powiatowych km 7 15,5 Długość przebudowanych dróg gminnych km 0 0,25 Długość wybudowanych dróg powiatowych km 0 1 Długość wybudowanych dróg gminnych km

28 WSKAŹNIKI PRODUKTU Działanie 7.2 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Nazwa osi priorytetowej Działanie 8.1 Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Długość przebudowanych dróg powiatowych km Długość przebudowanych dróg gminnych km 5 5 zakupionych jednostek taboru kolejowego szt. nd 10 wybudowanego / przebudowanego zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego (12) Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych /rozbudowanych systemów integracji transportu kolejowego z innymi środkami transportu obiektów parkuj i jedź" szt. nd wspartych dworców kolejowych szt. nd 8. RYNEK PRACY (C) osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (C) osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie Źródło szt. nd 1 km nd 29 szt. nd 1 os ogółem K M osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie os. n/d (C) osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie os. n/d osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie os. os. os. n/d n/d n/d ogółem K M ogółem K M ogółem K M ogółem K M ogółem K M ogółem K M 28

29 WSKAŹNIKI PRODUKTU Działanie 8.2 Działanie 8.3 Poddziałanie Poddziałanie Działanie 8.4 Poddziałanie Nazwa wskaźnika (C) osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (C) osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie Jednostka miary os. os. Wartość pośrednia (2018) ogółem K M osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie os. n/d (C) osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie os. n/d (C) osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie (C) osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie os. os. n/d n/d ogółem K M Szacowana wartość docelowa (2023) ogółem K M ogółem K M ogółem K M ogółem K M ogółem K M ogółem K M Źródło os os. n/d 330 szt. n/d os. n/d os. os. n/d n/d n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym 29

30 WSKAŹNIKI PRODUKTU Poddziałanie Działanie 8.5 Działanie 8.6 Poddziałanie Poddziałanie Nazwa osi priorytetowej Działanie 9.1 Poddziałanie Poddziałanie Działanie 9.2 Nazwa wskaźnika przedsiębiorstw tzw. wysokiego wzrostu objętych usługami rozwojowymi w programie przedsiębiorstw działających w branżach/sektorach istotnych dla rozwoju województwa pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie Jednostka miary szt. szt. Wartość pośrednia (2018) n/d n/d Szacowana wartość docelowa (2023) n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym Źródło os. n/d os. n/d utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 szt. n/d osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie os. n/d (typ A) n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym (typ B) pracodawców wspartych z zakresu zarządzania wiekiem szt. n/d 225 osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS os. n/d wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (C) osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (C) osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie szt. n/d 3 os os. nd os os. nd

31 WSKAŹNIKI PRODUKTU Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 9.3 Nazwa osi priorytetowej Działanie 10.1 Poddziałanie Poddziałanie Nazwa wskaźnika osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło os os. nd os. os. nd nd n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym os os. nd n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym os os. nd n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem szt. nd 500 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 10. WIEDZA I KOMPETENCJE miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej os. nd szt. nd 1284 os. nd 5566 szt. nd 6416 os. nd

32 WSKAŹNIKI PRODUKTU Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 10.2 Poddziałanie , Poddziałanie Nazwa wskaźnika uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło os nauczycieli objętych wsparciem w programie os. nd 6260 nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie os. nd szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym szt. nd 230 szt. nd 230 os nauczycieli objętych wsparciem w programie os. nd 2600 nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie os. nd 2600 uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie. os. nd uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym os nauczycieli objętych wsparciem w programie os. nd 1000 osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy os. nd 6240 os. nd 2745 szt. nd 50 szt. 1 7 os. nd os. nd

33 WSKAŹNIKI PRODUKTU Poddziałanie Poddziałanie Działanie 10.3 Nazwa osi priorytetowej Działanie 11.1 Poddziałanie Poddziałanie Działanie 11.2 Działanie 11.3 Nazwa wskaźnika szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło szt. nd 115 szt os. nd 4782 os. nd 2105 szt. nd 15 szt. 1 2 os. nd osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie os. nd osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie os. nd 3830 osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie os. nd REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 0 98 wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach szt. nd 77 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 0 98 wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach szt. nd 77 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach szt. nd 60 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 0 65 wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach szt. nd 50 Działanie 11.4 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt.

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2023 Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt.

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt. Załącznik nr 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE I NAUKA Działanie

Bardziej szczegółowo

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i rezultatu w ramach EFRR Osi 6 Rozwój miast Jednostka Kategoria regionu Wartość bazowa Rok bazowy Wartość docelowa (2023) 4.c Sprzedaż energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WSL na lata 2014-2020 wymienione zostały

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, r. Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Wskaźniki uznaje się za

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 projekt OPOLE, LUTY 2015 r. 1 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa osi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/II/2016 z dnia r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/II/2016 z dnia r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska Tabela 1. Wskaźniki Strategii ZIT powiązane z realizacją RPO WM oraz POIiŚ C - Cel / P- Priorytet/ C 1: Wysoka konkurencyjno gospodarcza KrOF Nazwa P 1.1: Wysoki potencjał i konkurencyjno przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Jednostka miary. IZ/ beneficjenci Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. szt. szt. EPC. szt. szt.

Jednostka miary. IZ/ beneficjenci Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. szt. szt. EPC. szt. szt. Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Nazwa Osi owej Nazwa Działania Nazwa Poddziałania 1. Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań 1. Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura na

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Poddziałania 1. osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela ów produktu dla działań i poddziałań Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjn y (PI) a produktu Jednostka miary pośrednia a Common Indicator Agregowal ność

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD -2020 z dn. 27 lipca 2016 r. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD -2020 1. Tabela wskaźników

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych alnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie ZAŁ. 3 TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁANIA Typ wskaźnika Nazwa wskaźnika Jednostka Częstotliwość pomiaru Wartość w roku bazowym Zakładana wartość w roku docelowym (2013) PRIORYTET

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt.

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt. Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Jednostka miary Kategoria regionu 1 Wartość Bazowa 2 Rok bazowy

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych alnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wskaźników instrumenty finansowe Zestawienie wymagań wraz ze wskazaniem źródła, na podstawie którego wymaganie zostało określone

Monitorowanie wskaźników instrumenty finansowe Zestawienie wymagań wraz ze wskazaniem źródła, na podstawie którego wymaganie zostało określone Załącznik Nr 1 do Strategii Inwestycyjnej dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Wykaz wskaźników w ramach IF Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Obszar rewitalizacji STARE MIASTO oraz SRÓDMIEŚCIE

Obszar rewitalizacji STARE MIASTO oraz SRÓDMIEŚCIE PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE Obszar rewitalizacji STARE MIASTO oraz SRÓDMIEŚCIE FISZKA PROJEKTOWA stanowi propozycje projektów do zamieszczenia w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miasta Głogowa

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Załącznik 2 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL -2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 1 Wskaźniki produktu...

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań owej/działania/poddz iałania Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań owej/działania/poddz iałania Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki działania

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI WSKAŹNIKI Cel 1 Wysoki poziom wewnętrznej integracji MOF i wsparcie powiązań interregionalnych. Działanie 1. Rozwijanie komunikacji przyjaznej środowisku. Priorytet inwestycyjny 4e RPO-L2020, 4.v. POIiŚ

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 37/27, tel./fax: 12 263 63 33 http://www.noworol.eu, e-mail: konsulting@noworol.eu Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia Formularz Karty

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regiolnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Lata RAZEM % War. realiz realiza. tość. Razem cji. Razem Nazwa wskaźnika wskaź. planowane (PRODUKTU) nika

Lata RAZEM % War. realiz realiza. tość. Razem cji. Razem Nazwa wskaźnika wskaź. planowane (PRODUKTU) nika CEL OGÓLNY I. Lata 216-218 219-221 222-223 RAZEM 216-223 War realiz realiza Wart realiza tość Wartoś a Razem cji Razem ość z cji Planowan. z Planowan. ć z cji Planowan wartoś Nazwa wskaźnika wskaź planowane

Bardziej szczegółowo

w okresie sprawozdawczy m od uruchomienia programu wkład UE = 16/3*100% =

w okresie sprawozdawczy m od uruchomienia programu wkład UE = 16/3*100% = TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO Priorytet inwestycyjny Oś priorytetowa 2 Alokacja środków UE 3 w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu wydatki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regiolnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr W/7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 14 maja 2018 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr W/7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 14 maja 2018 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr W/7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 14 maja 2018 r. Zgodnie z zapisami Procedury Monitorowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

w okresie sprawozdawczy m wkład UE

w okresie sprawozdawczy m wkład UE TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO Priorytet inwestycyjny Oś priorytetowa 2 Alokacja środków UE 3 w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu wydatki

Bardziej szczegółowo

Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie. Wskaźnik kluczowy krajowy. Wskaźnik agregujący. Common Indicator. rezultat bezpośredni

Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie. Wskaźnik kluczowy krajowy. Wskaźnik agregujący. Common Indicator. rezultat bezpośredni Zalącznik 1. WLWK 2014 dla EFRR, FS, PT Nazwa wskaźnika Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie Demarkacja Wartość docelowa wskaźnik output - produkt output - rezultat bezpośredni Common Indicator Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

w okresie sprawozdawczy m wkład UE

w okresie sprawozdawczy m wkład UE TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO Priorytet inwestycyjny Oś priorytetowa 2 Alokacja środków UE 3 w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu wydatki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZIT BTOF

Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZIT BTOF Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZI BOF abela nr 1. Wskaźniki monitorowania Strategii ZI BOF na poziomie strategicznym 1 Lp. Wskaźnik Okres raportowania Poziom odniesienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Lp. działania/ Priorytet Nazwa Poddziałania

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Lp. działania/ Priorytet Nazwa Poddziałania Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań działania/ Nazwa Osi Nazwa Nazwa P poddziałan Nazwa wskaźnika rezultatu Inwestyc owej Działania ia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego l.p. numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO II KWARTAŁ 2018 R. Anna Kolawa. nr tel.:

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO II KWARTAŁ 2018 R. Anna Kolawa. nr tel.: Załącznik nr I - Informacja kwartalna z realizacji programu operacyjnego Nazwa programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Dane aktualne na dzień 2018-06-30 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ I INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 W Szczegółowym opisie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA , SKŁADANA PO I KWARTALE 2018 R.

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA , SKŁADANA PO I KWARTALE 2018 R. INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020, SKŁADANA PO I KWARTALE 2018 R. Nazwa programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Planowany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał / miesiąc oraz rok)

Planowany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał / miesiąc oraz rok) Załącznik Wykaz zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 0- A. Wykaz Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski Zgodnie z 5 Umowy o warunkach i sposobie Realizacji

Bardziej szczegółowo

wartość projektu (PLN) Duży projekt (T/I/ND) 7 kwalifikowalnych (PLN) Szacowany 14 wkład UE (PLN) Szacowana 13 wartość kosztów (wartość maksymalna

wartość projektu (PLN) Duży projekt (T/I/ND) 7 kwalifikowalnych (PLN) Szacowany 14 wkład UE (PLN) Szacowana 13 wartość kosztów (wartość maksymalna Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego 2 wraz informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą Załącznik będzie systematycznie

Bardziej szczegółowo

Szacowana całkowita wartość. Szacowana wartość kosztów. Duży projekt (T/I/ND) 7. kwalifikowalnych (PLN) (wartość maksymalna.

Szacowana całkowita wartość. Szacowana wartość kosztów. Duży projekt (T/I/ND) 7. kwalifikowalnych (PLN) (wartość maksymalna. Numer działania lub poddziałania 9.03.205 49 449 523,50 II kwartał 205 r. 0.0.205 r. 30.06.206 r. Tytuł lub zakres projektu 3 Podmiot zgłaszający 4 Data identyfikacji 5 Podmiot, który będzie wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku.

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1393/15 Zarządu Województwa z dnia 15 października 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR ANKIETY MONITORINGOWEJ DLA PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO POZNANIA NA LATA

ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR ANKIETY MONITORINGOWEJ DLA PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO POZNANIA NA LATA ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR ANKIETY MONITORINGOWEJ DLA PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO POZNANIA NA LATA 2016-2025 POZNAŃ, GRUDZIEŃ 2016 1 Nazwa Beneficjenta 1.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r.

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r. Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w roku 2017 Lublin, maj 2018 r. Opracowano: Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego l.p. numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot,

Bardziej szczegółowo