ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów"

Transkrypt

1 ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK

2 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie mazowieckim; ZAŁĄCZNIK NR 4 Napływ bezrobotnych; ZAŁĄCZNIK NR 5 Odpływ bezrobotnych; ZAŁĄCZNIK NR 6 Odpływ bezrobotnych z powodu podjęcia pracy; ZAŁĄCZNIK NR 7 Odpływ bezrobotnych z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy; ZAŁĄCZNIK NR 8 Udział podjęć pracy i niepotwierdzenia gotowości do pracy w odpływie bezrobotnych w I półroczu 2013 roku; ZAŁĄCZNIK NR 9 Bezrobotne kobiety; ZAŁĄCZNIK NR 10 Udział bezrobotnych kobiet w liczbie bezrobotnych ; ZAŁĄCZNIK NR 11 Bezrobotni zamieszkali na wsi; ZAŁĄCZNIK NR 12 Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w liczbie bezrobotnych ; ZAŁĄCZNIK NR 13 Wybrane kategorie bezrobotnych i ich udział w liczbie bezrobotnych w czerwcu 2013 r.; ZAŁĄCZNIK NR 14 Bezrobotni według wieku w czerwcu 2013 r.; ZAŁĄCZNIK NR 15 Bezrobotni według wykształcenia w czerwcu 2013 r.; ZAŁĄCZNIK NR 16 Bezrobotni według stażu pracy w czerwcu 2013 r.; ZAŁĄCZNIK NR 17 Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w czerwcu 2013 r.; ZAŁĄCZNIK NR 18 Bezrobotni, wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności - ranking według liczby bezrobotnych (powyżej 100 osób); ZAŁĄCZNIK NR 19 Bezrobotni według sekcji gospodarki narodowej; ZAŁĄCZNIK NR 20 Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy według sekcji gospodarki narodowej; ZAŁĄCZNIK NR 21 Udział bezrobotnych pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy w liczbie bezrobotnych według sekcji gospodarki narodowej; ZAŁĄCZNIK NR 22 Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy w czerwcu 2013 r.; ZAŁĄCZNIK NR 23 Napływ bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2013 r.; ZAŁĄCZNIK NR 24 Odpływ wybranych kategorii bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2013 r.;

3 ZAŁĄCZNIK NR 25 Podjęcia pracy przez wybrane kategorie bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2013r.; ZAŁĄCZNIK NR 26 Bezrobotni niepełnosprawni w czerwcu 2013 r.; ZAŁĄCZNIK NR 27 Bezrobotni niepełnosprawni według rodzaju i stopnia niepełnosprawności w czerwcu 2013 r.; ZAŁĄCZNIK NR 28 Napływ bezrobotnych niepełnosprawnych w I półroczu 2013 r.; ZAŁĄCZNIK NR 29 Odpływ bezrobotnych niepełnosprawnych w I półroczu 2013 r.; ZAŁĄCZNIK NR 30 Bezrobotne niepełnosprawne kobiety w czerwcu 2013 r.; ZAŁĄCZNIK NR 31 Bezrobotne niepełnosprawne kobiety według wieku w czerwcu 2013 r.; ZAŁĄCZNIK NR 32 Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według wielkich i elementarnych grup zawodów w I półroczu i 2013 r.; ZAŁĄCZNIK NR 33 Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności (według rankingu wolnych miejsc pracy pozyskanych w I półroczu 2013 r. - powyżej 100 wolnych miejsc pracy); ZAŁĄCZNIK NR 34 Pozyskane wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według PKD; ZAŁĄCZNIK NR 35 Relacje pomiędzy napływem bezrobotnych, a napływem wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w poszczególnych grupach zawodów; ZAŁĄCZNIK NR 36 Monitoring pośrednictwa pracy w województwie mazowieckim w I półroczu 2013 roku; ZAŁĄCZNIK NR 37 Usługi i instrumenty rynku pracy realizowane w województwie mazowieckim w I półroczu 2013 roku w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków oraz aktywizacji zawodowej aktywizowani; ZAŁĄCZNIK NR 38 Usługi i instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy w województwie mazowieckim w I półroczu 2013 roku - szkolenia; ZAŁĄCZNIK NR 39 Usługi i instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy w województwie mazowieckim w I półroczu 2013 roku prace interwencyjne; ZAŁĄCZNIK NR 40 Usługi i instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy w województwie mazowieckim w I półroczu 2013 roku roboty publiczne; ZAŁĄCZNIK NR 41 Usługi i instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy w województwie mazowieckim w I półroczu 2013 roku staże u pracodawców; ZAŁĄCZNIK NR 42 Usługi i instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy w województwie mazowieckim w I półroczu 2013 roku przygotowanie zawodowe dorosłych; ZAŁĄCZNIK NR 43 Usługi i instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy w województwie mazowieckim w I półroczu 2013 roku prace społecznie użyteczne; ZAŁĄCZNIK NR 44 Usługi i instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy w województwie mazowieckim w I półroczu 2013 roku działalność gospodarcza; ZAŁĄCZNIK NR 45 Usługi i instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy w województwie mazowieckim w I półroczu 2013 roku wyposażenie doposażenie miejsc pracy;

4 ZAŁĄCZNIK NR 46 Usługi i instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach limitu na "Działanie 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3" w województwie mazowieckim w I półroczu 2013 roku - Poddziałanie PO KL ; ZAŁĄCZNIK NR 47 Wydatki Funduszu Pracy w województwie mazowieckim na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy w I półroczu 2013 roku w podziale na zadania i powiaty; ZAŁĄCZNIK NR 48 Środki Funduszu Pracy z rezerwy pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy przyznane w I półroczu 2013 roku; ZAŁĄCZNIK NR 49 Monitoring oświadczeń składanych przez pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom w I połowie 2013 roku; ZAŁĄCZNIK NR 50 Monitoring oświadczeń składanych przez pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom w I połowie 2013 roku według powiatów.

5 PODMIOTY GOSPODARCZE wzrost / spadek Załącznik Nr 1 Lp czerwiec 2009 r. czerwiec 2010 r. czerwiec 2011 r. czerwiec grudzień czerwiec 2013 r. w stosunku do grudnia w osobach w stosunku do grudnia w % w stosunku do czerwca w osobach w stosunku do czerwca w % POLSKA Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ,1% ,0% ,6% ,1% ,1% 717 3,6% 1 ciechanowski ,2% 249 3,7% 2 mławski ,1% 171 3,6% 3 płoński ,3% 238 4,1% 4 żuromiński ,7% 59 2,3% Obszar ostrołęcki ,5% 698 3,0% 1 makowski ,2% 66 1,9% 2 m. Ostrołęka ,0% 125 2,2% 3 ostrołęcki ,6% 281 6,1% 4 ostrowski ,4% 119 2,0% 5 przasnyski ,8% 107 3,1% Obszar płocki ,4% 909 3,7% 1 gostyniński ,0% 82 2,6% 2 m. Płock ,9% 383 3,1% 3 płocki ,4% 360 5,7% 4 sierpecki ,5% 84 2,7% Obszar radomski ,8% ,2% 1 białobrzeski ,2% 4 0,2% 2 kozienicki ,4% 51 1,3% 3 lipski ,5% 5 0,2% 4 przysuski ,1% 34 1,3% 5 m. Radom ,3% 402 1,7% 6 radomski ,1% 396 4,0% 7 szydłowiecki ,6% 129 4,6% 8 zwoleński ,7% 67 3,5% Obszar siedlecki ,8% 740 3,9% 1 łosicki ,2% 80 3,7% 2 m. Siedlce ,6% 324 4,1% 3 siedlecki ,0% 184 3,7% 4 sokołowski ,5% 152 4,0% Obszar warszawski ,7% ,3% 1 garwoliński ,6% 249 3,6% 2 grodziski ,7% 477 4,3% 3 grójecki ,3% 297 3,6% 4 legionowski ,2% 469 3,1% 5 miński ,5% 567 4,4% 6 nowodworski ,8% 223 3,2% 7 otwocki ,5% 480 3,3% 8 piaseczyński ,0% ,7% 9 pruszkowski ,1% 818 3,3% 10 pułtuski ,3% 61 1,6% 11 sochaczewski ,3% 89 1,0% 12 m. st. Warszawa ,8% ,6% 13 warszawski zachodni ,4% 736 4,5% 14 węgrowski ,5% 167 3,7% 15 wołomiński ,7% ,3% 16 wyszkowski ,2% 214 3,7% 17 żyrardowski ,1% 122 1,5%

6 BEZROBOTNI OGÓŁEM wzrost / spadek Załącznik Nr 2 L.p. czerwiec 2009 r. czerwiec 2010 r. czerwiec 2011 r. grudzień czerwiec 2013 r. w stosunku do grudnia w osobach w stosunku do grudnia 2012r. w % w stosunku do czerwca w osobach w stosunku do czerwca w % ,3% ,4% ,6% ,0% ,3% ,5% 1 ciechanowski ,4% 212 3,7% 2 mławski ,8% 374 8,2% 3 płoński ,6% 321 5,3% 4 żurominski ,4% 206 5,4% ,0% ,7% 1 makowski ,2% 251 5,6% 2 m. Ostrołęka ,2% 51 1,3% 3 ostrołęcki ,0% 285 5,1% 4 ostrowski ,2% 330 6,5% 5 przasnyski ,6% ,6% ,1% ,2% 1 gostyniński ,1% 266 6,8% 2 m. Płock ,6% 729 9,2% 3 płocki ,9% 695 9,7% 4 sierpecki ,1% 222 5,2% ,9% ,0% 1 białobrzeski ,5% 31 1,5% 2 kozienicki ,3% 361 8,2% 3 lipski ,4% 117 4,8% 4 przysuski ,9% 136 2,6% 5 m. Radom ,7% ,4% 6 radomski ,5% 584 3,7% 7 szydłowiecki ,8% 328 6,0% 8 zwoleński ,5% 120 3,9% POLSKA Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski Obszar ostrołęcki Obszar płocki Obszar radomski Obszar siedlecki czerwiec ,6% ,1% 1 łosicki ,6% 138 7,9% 2 m. Siedlce ,1% ,5% 3 siedlecki ,9% ,4% 4 sokołowski ,5% ,5% Obszar warszawski ,0% ,6% 1 garwoliński ,7% ,3% 2 grodziski ,0% ,3% 3 grójecki ,7% 291 8,6% 4 legionowski ,9% ,6% 5 miński ,1% ,8% 6 nowodworski ,6% 48 1,2% 7 otwocki ,8% 372 9,1% 8 piaseczyński ,1% ,1% 9 pruszkowski ,4% ,2% 10 pułtuski ,4% ,4% 11 sochaczewski ,2% ,5% 12 m. st. Warszawa ,7% ,8% 13 warszawski zachodni ,5% ,1% 14 węgrowski ,9% 312 8,3% 15 wołomiński ,6% ,9% 16 wyszkowski ,9% 224 5,0% 17 żyrardowski ,2% ,3%

7 Lp w stosunku do grudnia w punktach procentowych w stosunku do czerwca w punktach procentowych Polska Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski 11,7 11,9 12,3 13,4 13,2-0,2 0,9 9,0 9,6 10,0 10,7 11,0 0,3 1,0 1 ciechanowski 14,5 16,7 17,3 17,3 17,8 0,5 0,5 2 mławski 13,3 13,7 15,0 15,1 15,9 0,8 0,9 3 płoński 16,5 16,9 17,8 18,1 18,6 0,5 0,8 4 żuromiński 20,8 21,4 22,3 23,3 23,0-0,3 0,7 Obszar ostrołęcki 1 makowski 20,6 24,1 24,3 25,6 25,2-0,4 0,9 2 m. Ostrołęka 14,7 14,9 15,1 15,7 15,5-0,2 0,4 3 ostrołęcki 15,0 17,8 17,7 18,7 18,2-0,5 0,5 4 ostrowski 15,3 18,2 17,4 18,2 18,4 0,2 1,0 5 przasnyski 14,2 15,2 15,4 16,8 16,8 0,0 1,4 Obszar płocki 1 gostyniński 17,2 19,2 20,8 23,2 22,4-0,8 1,6 2 m. Płock 10,5 11,9 12,0 12,8 13,3 0,5 1,3 3 płocki 17,9 20,5 19,7 21,1 21,2 0,1 1,5 4 sierpecki 18,1 21,8 22,8 25,0 24,0-1,0 1,2 Obszar radomski 1 białobrzeski 12,5 13,8 14,8 17,0 15,3-1,7 0,5 2 kozienicki 15,6 17,2 17,2 19,1 18,5-0,6 1,3 3 lipski 11,6 14,6 14,9 17,0 15,5-1,5 0,6 4 przysuski 23,9 26,7 25,9 27,8 26,8-1,0 0,9 5 m. Radom 20,8 21,3 21,6 22,6 22,7 0,1 1,1 6 radomski 28,3 29,2 29,1 30,3 29,5-0,8 0,4 7 szydłowiecki 33,7 34,8 35,4 38,0 37,3-0,7 1,9 8 zwoleński 15,8 18,7 20,0 21,9 20,7-1,2 0,7 Obszar siedlecki 1 łosicki 11,2 11,0 11,1 12,4 12,0-0,4 0,9 2 m. Siedlce 9,4 9,1 10,1 11,5 11,4-0,1 1,3 3 siedlecki 9,2 10,4 10,4 11,9 12,2 0,3 1,8 4 sokołowski 8,7 9,1 9,7 11,6 10,7-0,9 1,0 Obszar warszawski STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM czerwiec 2009 r. czerwiec 2010 r. czerwiec grudzień czerwiec 2013 r. Załącznik Nr 3 wzrost / spadek 1 garwoliński 12,3 11,7 13,0 14,5 14,8 0,3 1,8 2 grodziski 6,2 6,7 7,2 7,8 8,1 0,3 0,9 3 grójecki 7,6 7,8 8,0 8,6 8,5-0,1 0,5 4 legionowski 11,1 12,5 13,4 14,7 15,8 1,1 2,4 5 miński 9,0 9,8 10,4 11,2 12,5 1,3 2,1 6 nowodworski 11,3 13,0 13,8 13,0 13,6 0,6-0,2 7 otwocki 8,3 8,3 9,2 9,9 9,9 0,0 0,7 8 piaseczyński 7,4 7,4 7,5 8,2 8,6 0,4 1,1 9 pruszkowski 6,9 6,6 7,4 8,0 8,6 0,6 1,2 10 pułtuski 19,4 20,6 21,5 23,3 23,9 0,6 2,4 11 sochaczewski 10,2 10,8 11,2 11,5 12,4 0,9 1,2 12 m. st. Warszawa 3,4 3,7 4,0 4,3 4,8 0,5 0,8 13 warszawski zachodni 5,5 5,8 6,2 6,6 7,1 0,5 0,9 14 węgrowski 15,3 15,0 14,7 15,7 15,8 0,1 1,1 15 wołomiński 13,3 12,8 14,6 15,7 17,0 1,3 2,4 16 wyszkowski 15,7 15,0 15,2 15,1 15,8 0,7 0,6 17 żyrardowski 13,4 14,4 14,4 15,3 16,4 1,1 2,0

8 NAPŁYW BEZROBOTNYCH Załącznik Nr 4 wzrost /spadek Lp I półrocze 2009 r. I półrocze 2010 r. I półrocze 2011 r. I półrocze I półrocze 2013 r. w stosunku do I półrocza w osobach w stosunku do I półrocza 2012r. (w %) POLSKA ,6% Województwo mazowieckie ,6% Obszar ciechanowski ,5% 1 ciechanowski ,5% 2 mławski ,8% 3 płoński ,5% 4 żuromiński ,6% Obszar ostrołęcki ,9% 1 makowski ,2% 3 m. Ostrołęka ,9% 2 ostrołęcki ,3% 4 ostrowski ,8% 5 przasnyski ,1% Obszar płocki ,4% 1 gostyniński ,7% 3 m. Płock ,1% 2 płocki ,6% 4 sierpecki ,1% Obszar radomski ,4% 1 białobrzeski ,4% 2 kozienicki ,3% 3 lipski ,2% 4 przysuski ,5% 6 m. Radom ,1% 5 radomski ,2% 7 szydłowiecki ,4% 8 zwoleński ,6% Obszar siedlecki ,1% 1 łosicki ,7% 3 m. Siedlce ,7% 2 siedlecki ,9% 4 sokołowski ,3% Obszar warszawski ,8% 1 garwoliński ,0% 2 grodziski ,0% 3 grójecki ,6% 4 legionowski ,1% 5 miński ,3% 6 nowodworski ,8% 7 otwocki ,2% 8 piaseczyński ,6% 9 pruszkowski ,2% 10 pułtuski ,6% 11 sochaczewski ,2% 12 m. st. Warszawa ,5% 13 warszawski zachodni ,1% 14 węgrowski ,9% 15 wołomiński ,5% 16 wyszkowski ,5% 17 żyrardowski ,5%

9 ODPŁYW BEZROBOTNYCH Załącznik Nr 5 wzrost /spadek Lp I półrocze 2009 r. I półrocze 2010 r. I półrocze 2011 r. I półrocze I półrocze 2013 r. w stosunku do I półrocza w osobach w stosunku do I półrocza (w %) POLSKA Województwo mazowieckie ,2% ,1% Obszar ciechanowski ,9% 1 ciechanowski ,1% 2 mławski ,8% 3 płoński ,4% 4 żuromiński ,9% Obszar ostrołęcki ,5% 1 makowski ,6% 2 m. Ostrołęka ,1% 3 ostrołęcki ,5% 4 ostrowski ,3% 5 przasnyski ,4% Obszar płocki ,0% 1 gostyniński ,2% 2 m. Płock ,0% 3 płocki ,5% 4 sierpecki ,5% Obszar radomski ,2% 1 białobrzeski ,6% 2 kozienicki ,9% 3 lipski ,3% 4 przysuski ,2% 5 m. Radom ,0% 6 radomski ,7% 7 szydłowiecki ,3% 8 zwoleński ,6% Obszar siedlecki ,2% 1 łosicki ,3% 2 m. Siedlce ,0% 3 siedlecki ,7% 4 sokołowski ,5% Obszar warszawski ,9% 1 garwoliński ,0% 2 grodziski ,8% 3 grójecki ,0% 4 legionowski ,2% 5 miński ,3% 6 nowodworski ,4% 7 otwocki ,2% 8 piaseczyński ,9% 9 pruszkowski ,0% 10 pułtuski ,1% 11 sochaczewski ,2% 12 m. st. Warszawa ,6% 13 warszawski zachodni ,2% 14 węgrowski ,5% 15 wołomiński ,0% 16 wyszkowski ,2% 17 żyrardowski ,3%

10 Lp w stosunku do I półrocza w osobach w stosunku do I półrocza (w %) ,4% Województwo mazowieckie ,0% Obszar ciechanowski ,0% POLSKA ODPŁYW BEZROBOTNYCH Z POWODU PODJĘCIA PRACY I półrocze 2009 r. I półrocze 2010 r. I półrocze 2011 r. I półrocze I półrocze 2013 r. Załącznik Nr 6 wzrost /spadek 1 ciechanowski ,9% 2 mławski ,3% 3 płoński ,1% 4 żuromiński ,4% Obszar ostrołęcki ,2% 1 makowski ,5% 2 m. Ostrołęka ,5% 3 ostrołęcki ,8% 4 ostrowski ,3% 5 przasnyski ,9% Obszar płocki ,0% 1 gostyniński ,3% 2 m. Płock ,1% 3 płocki ,7% 4 sierpecki ,8% Obszar radomski ,2% 1 białobrzeski ,8% 2 kozienicki ,6% 3 lipski ,6% 4 przysuski ,7% 5 m. Radom ,1% 6 radomski ,4% 7 szydłowiecki ,6% 8 zwoleński ,0% Obszar siedlecki ,4% 1 łosicki ,6% 2 m. Siedlce ,6% 3 siedlecki ,0% 4 sokołowski ,3% Obszar warszawski ,4% 1 garwoliński ,4% 2 grodziski ,5% 3 grójecki ,7% 4 legionowski ,1% 5 miński ,8% 6 nowodworski ,8% 7 otwocki ,6% 8 piaseczyński ,5% 9 pruszkowski ,4% 10 pułtuski ,2% 11 sochaczewski ,4% 12 m. st. Warszawa ,6% 13 warszawski zachodni ,9% 14 węgrowski ,3% 15 wołomiński ,8% 16 wyszkowski ,7% 17 żyrardowski ,8%

11 Załącznik Nr 7 Lp ODPŁYW Z BEZROBOCIA Z POWODU NIEPOTWIERDZENIA GOTOWOŚCI DO PRACY I półrocze 2010 r. I półrocze 2011 r. I półrocze I półrocze 2013 r. Wzrost / spadek w stosunku do I półrocza w osobach w stosunku do I półrocza (w %) Województwo mazowieckie ,8% Obszar ciechanowski ,0% 1 ciechanowski ,1% 2 mławski ,5% 3 płoński ,2% 4 żuromiński ,0% Obszar ostrołęcki ,2% 1 makowski ,9% 2 m. Ostrołęka ,7% 3 ostrołęcki ,0% 4 ostrowski ,5% 5 przasnyski ,0% Obszar płocki ,3% 1 gostyniński ,8% 2 m. Płock ,4% 3 płocki ,2% 4 sierpecki ,9% Obszar radomski ,3% 1 białobrzeski ,7% 2 kozienicki ,9% 3 lipski ,2% 4 przysuski ,1% 5 m. Radom ,0% 6 radomski ,2% 7 szydłowiecki ,1% 8 zwoleński ,3% Obszar siedlecki ,2% 1 łosicki ,3% 2 m. Siedlce ,1% 3 siedlecki ,6% 4 sokołowski ,0% Obszar warszawski ,7% 1 garwoliński ,6% 2 grodziski ,1% 3 grójecki ,6% 4 legionowski ,4% 5 miński ,4% 6 nowodworski ,8% 7 otwocki ,5% 8 piaseczyński ,6% 9 pruszkowski ,5% 10 pułtuski ,5% 11 sochaczewski ,3% 12 m. st. Warszawa ,1% 13 warszawski zachodni ,7% 14 węgrowski ,7% 15 wołomiński ,5% 16 wyszkowski ,1% 17 żyrardowski ,0%

12 Lp Załącznik Nr 8 UDZIAŁ PODJĘĆ PRACY I NIEPOTWIERDZENIA GOTOWOŚCI DO PRACY W ODPŁYWIE BEZROBOTNYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Odpływ Podjęcia pracy Niepotwierdzenie gotowości do pracy POLSKA Województwo mazowieckie I półrocze 2013 r. udział podjęć pracy w odpływie w % udział niepotwierdzenia gotowości do pracy w odpływie w % ,3% 25,2% ,1% 27,1% Obszar ciechanowski ,0% 24,4% 1 ciechanowski ,1% 21,7% 2 mławski ,6% 24,2% 3 płoński ,2% 28,7% 4 żuromiński ,9% 22,0% Obszar ostrołęcki ,3% 23,9% 1 makowski ,7% 19,9% 2 m. Ostrołęka ,6% 15,9% 3 ostrołęcki ,3% 19,3% 4 ostrowski ,2% 35,5% 5 przasnyski ,8% 27,9% Obszar płocki ,3% 23,7% 1 gostyniński ,5% 9,0% 2 m. Płock ,8% 27,6% 3 płocki ,2% 28,0% 4 sierpecki ,8% 18,5% Obszar radomski ,6% 22,9% 1 białobrzeski ,0% 22,5% 2 kozienicki ,3% 20,5% 3 lipski ,2% 17,5% 4 przysuski ,3% 14,7% 5 m. Radom ,4% 27,3% 6 radomski ,8% 22,8% 7 szydłowiecki ,3% 19,3% 8 zwoleński ,1% 24,4% Obszar siedlecki ,7% 22,2% 1 łosicki ,7% 25,3% 2 m. Siedlce ,8% 22,4% 3 siedlecki ,6% 24,1% 4 sokołowski ,6% 17,6% Obszar warszawski ,8% 30,8% 1 garwoliński ,0% 21,8% 2 grodziski ,4% 26,7% 3 grójecki ,5% 32,6% 4 legionowski ,1% 33,0% 5 miński ,2% 33,1% 6 nowodworski ,4% 26,2% 7 otwocki ,6% 33,3% 8 piaseczyński ,8% 33,1% 9 pruszkowski ,5% 28,3% 10 pułtuski ,5% 31,5% 11 sochaczewski ,2% 32,0% 12 m. st. Warszawa ,9% 33,2% 13 warszawski zachodni ,4% 32,5% 14 węgrowski ,2% 26,4% 15 wołomiński ,0% 29,7% 16 wyszkowski ,2% 26,7% 17 żyrardowski ,1% 20,3%

13 BEZROBOTNE KOBIETY wzrost / spadek Załącznik Nr 9 Lp. wyszczególnienie czerwiec 2009 r. czerwiec 2010 r. czerwiec 2011 r. czerwiec grudzień czerwiec 2013 r. w stosunku do grudnia w osobach w stosunku do grudnia w % w stosunku do czerwca w osobach w stosunku do czerwca w % POLSKA ,2% ,0% Województwo mazowieckie ,7% ,0% Obszar ciechanowski ,7% 157 1,6% 1 ciechanowski ,6% -35-1,3% 2 mławski ,4% 82 3,6% 3 płoński ,5% 57 1,9% 4 żuromiński ,4% 53 2,9% Obszar ostrołęcki ,1% 152 1,3% 1 makowski ,0% -30-1,4% 2 m. Ostrołęka ,0% -19-0,9% 3 ostrołęcki ,3% 2 0,1% 4 ostrowski ,4% 88 3,3% 5 przasnyski ,6% 111 6,6% Obszar płocki ,4% 387 3,1% 1 gostyniński ,2% 45 2,4% 2 m. Płock ,6% 202 4,7% 3 płocki ,3% 85 2,2% 4 sierpecki ,8% 55 2,4% Obszar radomski ,7% 509 1,8% 1 białobrzeski ,5% -30-3,1% 2 kozienicki ,7% 84 3,8% 3 lipski ,4% 56 5,2% 4 przysuski ,7% -32-1,3% 5 m. Radom ,7% 318 3,3% 6 radomski ,0% 78 1,0% 7 szydłowiecki ,6% 52 2,0% 8 zwoleński ,4% -17-1,2% Obszar siedlecki ,5% 330 6,1% 1 łosicki ,5% -21-2,5% 2 m. Siedlce ,1% 108 5,7% 3 siedlecki ,1% ,6% 4 sokołowski ,8% 62 5,6% Obszar warszawski ,1% ,0% 1 garwoliński ,2% 189 8,7% 2 grodziski ,3% 88 7,4% 3 grójecki ,9% 70 4,0% 4 legionowski ,6% ,1% 5 miński ,4% ,6% 6 nowodworski ,2% -29-1,6% 7 otwocki ,3% 41 2,2% 8 piaseczyński ,6% ,0% 9 pruszkowski ,6% ,5% 10 pułtuski ,2% 206 9,8% 11 sochaczewski ,5% ,0% 12 m. st. Warszawa ,1% ,1% 13 warszawski zachodni ,2% 138 9,3% 14 węgrowski ,3% 48 2,7% 15 wołomiński ,6% ,5% 16 wyszkowski ,1% -9-0,4% 17 żyrardowski ,0% ,6%

14 UDZIAŁ BEZROBOTNYCH KOBIET W LICZBIE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM Załącznik Nr 10 Lp Bezrobotni w tym bezrobotne kobiety POLSKA Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ,6% ,4% ,5% ,6% ,8% ,9% ,3% ,1% ,4% 1 ciechanowski ,3% ,9% ,1% 2 mławski ,2% ,7% ,1% 3 płoński ,8% ,2% ,2% 4 żuromiński ,6% ,9% ,4% Obszar ostrołęcki ,6% ,5% ,5% 1 makowski ,6% ,7% ,4% 2 m. Ostrołęka ,9% ,1% ,7% 3 ostrołęcki ,7% ,4% ,2% 4 ostrowski ,2% ,5% ,7% 5 przasnyski ,0% ,8% ,1% Obszar płocki czerwiec udział kobiet w liczbie bezrob. w% grudzień udział czerwiec 2013 r. udział kobiet kobiet w tym w liczbie w tym w liczbie Bezrobotni Bezrobotni bezrobotne bezrob. bezrobotne bezrob. kobiety w% kobiety w% ,5% ,8% ,0% 1 gostyniński ,2% ,2% ,1% 2 m. Płock ,5% ,8% ,2% 3 płocki ,5% ,4% ,7% 4 sierpecki ,3% ,6% ,8% Obszar radomski ,5% ,0% ,1% 1 białobrzeski ,7% ,6% ,5% 2 kozienicki ,7% ,5% ,7% 3 lipski ,1% ,3% ,3% 4 przysuski ,4% ,0% ,6% 5 m. Radom ,3% ,1% ,9% 6 radomski ,0% ,5% ,8% 7 szydłowiecki ,0% ,0% ,2% 8 zwoleński ,9% ,5% ,6% Obszar siedlecki ,8% ,2% ,7% 1 łosicki ,7% ,9% ,0% 2 m. Siedlce ,8% ,3% ,3% 3 siedlecki ,2% ,3% ,9% 4 sokołowski ,9% ,9% ,2% Obszar warszawski ,5% ,9% ,0% 1 garwoliński ,4% ,0% ,4% 2 grodziski ,2% ,8% ,0% 3 grójecki ,6% ,5% ,4% 4 legionowski ,5% ,1% ,1% 5 miński ,2% ,5% ,0% 6 nowodworski ,0% ,2% ,7% 7 otwocki ,0% ,9% ,1% 8 piaseczyński ,2% ,5% ,4% 9 pruszkowski ,0% ,3% ,9% 10 pułtuski ,0% ,1% ,9% 11 sochaczewski ,6% ,7% ,3% 12 m. st. Warszawa ,6% ,7% ,5% 13 warszawski zachodni ,1% ,5% ,6% 14 węgrowski ,5% ,6% ,0% 15 wołomiński ,9% ,7% ,9% 16 wyszkowski ,5% ,4% ,0% 17 żyrardowski ,8% ,3% ,3%

15 Załącznik Nr 11 BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI Lp w stosunku do grudnia w osobach w stosunku do grudnia w % w stosunku do czerwca w osobach POLSKA Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski w stosunku do czerwca w % ,7% ,1% ,3% ,4% ,6% 612 5,2% 1 ciechanowski ,5% 76 2,9% 2 mławski ,4% 216 8,7% 3 płoński ,4% 149 3,8% 4 żuromiński ,5% 171 6,4% Obszar ostrołęcki ,2% 920 6,8% 1 makowski ,1% 173 5,5% 3 m. Ostrołęka ,0% 0 0,0% 2 ostrołęcki ,6% 284 5,3% 4 ostrowski ,1% 242 8,0% 5 przasnyski ,1% ,1% Obszar płocki ,8% 969 8,4% 1 gostyniński ,0% 173 7,4% 3 m. Płock ,0% 0 0,0% 2 płocki ,7% 623 9,6% 4 sierpecki ,5% 173 6,3% Obszar radomski ,7% ,9% 1 białobrzeski ,7% 66 4,5% 2 kozienicki ,9% ,5% 3 lipski ,4% 89 4,3% 4 przysuski ,9% 100 2,2% 6 m. Radom ,0% 0 0,0% 5 radomski ,1% 623 4,9% 7 szydłowiecki ,1% 210 5,1% 8 zwoleński ,5% 84 3,6% Obszar siedlecki wzrost / spadek ,3% ,7% 1 łosicki ,1% 87 6,8% 3 m. Siedlce ,0% 0 0,0% 2 siedlecki ,7% ,2% 4 sokołowski ,7% ,9% Obszar warszawski czerwiec 2009 r. czerwiec 2010 r. czerwiec 2011 r. czerwiec grudzień czerwiec 2013 r ,9% ,1% 1 garwoliński ,2% ,1% 2 grodziski ,9% ,8% 3 grójecki ,1% ,0% 4 legionowski ,8% ,4% 5 miński ,8% ,3% 6 nowodworski ,5% 51 2,9% 7 otwocki ,1% 124 8,7% 8 piaseczyński ,9% ,2% 9 pruszkowski ,1% ,2% 10 pułtuski ,2% ,9% 11 sochaczewski ,6% ,8% 12 m. st. Warszawa ,0% 0 0,0% 13 warszawski zach ,2% ,5% 14 węgrowski ,0% ,1% 15 wołomiński ,6% ,5% 16 wyszkowski ,9% 125 4,4% 17 żyrardowski ,7% ,3%

16 Lp Bezrobotni w tym bezrobotni zamieszkali na wsi Bezrobotni w tym bezrobotni zamieszkali na wsi Bezrobotni Załącznik Nr 12 UDZIAŁ BEZROBOTNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA WSI W LICZBIE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM w tym bezrobotni zamieszkali na wsi POLSKA Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ,0% ,9% ,9% ,3% ,6% ,3% ,9% ,7% ,8% 1 ciechanowski ,2% ,2% ,9% 2 mławski ,4% ,5% ,7% 3 płoński ,7% ,9% ,8% 4 żuromiński ,6% ,4% ,3% Obszar ostrołęcki ,7% ,4% ,3% 1 makowski ,9% ,1% ,9% 2 m. Ostrołęka ,0% ,0% ,0% 3 ostrołęcki ,4% ,2% ,6% 4 ostrowski ,0% ,5% ,8% 5 przasnyski ,8% ,3% ,0% Obszar płocki czerwiec udział bezrob. zam. na wsi w liczbie bezrob. w% grudzień udział bezrob. zam. na wsi w liczbie bezrob. w% czerwiec 2013 r. udział bezrob. zam. na wsi w liczbie bezrob. w% ,0% ,0% ,0% 1 gostyniński ,9% ,2% ,2% 2 m. Płock ,0% ,0% ,0% 3 płocki ,2% ,2% ,0% 4 sierpecki ,6% ,6% ,3% Obszar radomski ,3% ,2% ,2% 1 białobrzeski ,6% ,1% ,7% 2 kozienicki ,0% ,3% ,6% 3 lipski ,6% ,2% ,2% 4 przysuski ,4% ,0% ,0% 5 m. Radom ,0% ,0% ,0% 6 radomski ,1% ,7% ,0% 7 szydłowiecki ,4% ,7% ,8% 8 zwoleński ,6% ,1% ,3% Obszar siedlecki ,7% ,2% ,3% 1 łosicki ,3% ,9% ,6% 2 m. Siedlce ,0% ,0% ,0% 3 siedlecki ,9% ,9% ,8% 4 sokołowski ,3% ,0% ,5% Obszar warszawski ,9% ,8% ,0% 1 garwoliński ,0% ,8% ,4% 2 grodziski ,3% ,3% ,5% 3 grójecki ,6% ,6% ,4% 4 legionowski ,3% ,3% ,2% 5 miński ,1% ,9% ,8% 6 nowodworski ,1% ,8% ,8% 7 otwocki ,9% ,0% ,8% 8 piaseczyński ,5% ,0% ,9% 9 pruszkowski ,1% ,5% ,4% 10 pułtuski ,5% ,4% ,3% 11 sochaczewski ,9% ,4% ,1% 12 m. st. Warszawa ,0% ,0% ,0% 13 warszawski zachodni ,1% ,7% ,8% 14 węgrowski ,9% ,6% ,0% 15 wołomiński ,3% ,1% ,1% 16 wyszkowski ,2% ,4% ,8% 17 żyrardowski ,2% ,7% ,8%

17 WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH I ICH UDZIAŁ W LICZBIE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM W CZERWCU 2013 ROKU Załącznik Nr 13 Lp Bezrobotni Bezrobotni z prawem do zasiłku % udział bezrob. z prawem do zasiłku w liczbie bezrobot. Bezrobotni zwolnieni z przyczyn zakładu pracy % udział bezrob. zwolnionych z przyczyn zakł. pracy w liczbie bezrobot. Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki % udział bezrob. w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki w liczbie bezrobot. Cudzoziemcy % udział bezrobot. cudzoziemców w liczbie bezrobot POLSKA ,1% ,5% ,8% ,2% Województwo mazowieckie ,3% ,9% ,7% ,4% Obszar ciechanowski ,1% 894 4,2% 736 3,5% 22 0,1% 1 ciechanowski ,8% 400 6,7% 161 2,7% 5 0,1% 2 mławski ,1% 36 0,7% 238 4,8% 5 0,1% 3 płoński ,1% 230 3,6% 217 3,4% 10 0,2% 4 żuromiński ,4% 228 5,7% 120 3,0% 2 0,0% Obszar ostrołęcki ,2% 734 3,1% 787 3,3% 30 0,1% 1 makowski ,9% 181 3,8% 239 5,0% 8 0,2% 2 m. Ostrołęka ,9% 110 2,8% 97 2,5% 8 0,2% 3 ostrołęcki ,1% 99 1,7% 155 2,6% 5 0,1% 4 ostrowski ,8% 25 0,5% 173 3,2% 5 0,1% 5 przasnyski ,2% 319 8,9% 123 3,4% 4 0,1% Obszar płocki ,2% 767 3,1% 782 3,1% 30 0,1% 1 gostyniński ,5% 166 4,0% 136 3,3% 8 0,2% 2 m. Płock ,9% 88 1,0% 234 2,7% 16 0,2% 3 płocki ,1% 387 4,9% 269 3,4% 4 0,1% 4 sierpecki ,2% 126 2,8% 143 3,2% 2 0,0% Obszar radomski ,5% ,1% ,2% 64 0,1% 1 białobrzeski ,5% 103 4,9% 107 5,1% 3 0,1% 2 kozienicki ,8% 244 5,1% 106 2,2% 11 0,2% 3 lipski ,2% 5 0,2% 107 4,2% 3 0,1% 4 przysuski ,3% 297 5,5% 112 2,1% 0 0,0% 5 m. Radom ,2% ,9% 368 1,7% 31 0,1% 6 radomski ,7% ,3% 342 2,1% 11 0,1% 7 szydłowiecki ,2% 248 4,3% 117 2,0% 3 0,1% 8 zwoleński ,5% 119 3,8% 106 3,4% 2 0,1% Obszar siedlecki ,0% 872 7,1% 487 4,0% 23 0,2% 1 łosicki ,9% 110 5,9% 102 5,4% 0 0,0% 2 m. Siedlce ,5% 374 8,9% 129 3,1% 9 0,2% 3 siedlecki ,0% 285 7,8% 144 4,0% 11 0,3% 4 sokołowski ,7% 103 4,1% 112 4,4% 3 0,1% Obszar warszawski ,2% ,0% ,6% 892 0,6% 1 garwoliński ,4% ,5% 123 2,0% 1 0,0% 2 grodziski ,9% 251 9,6% 77 2,9% 13 0,5% 3 grójecki ,3% 2 0,1% 157 4,3% 13 0,4% 4 legionowski ,2% 261 5,2% 112 2,2% 17 0,3% 5 miński ,9% 317 5,2% 185 3,0% 17 0,3% 6 nowodworski ,9% 221 5,6% 106 2,7% 19 0,5% 7 otwocki ,3% ,3% 94 2,1% 15 0,3% 8 piaseczyński ,1% 595 9,4% 113 1,8% 43 0,7% 9 pruszkowski ,1% 97 1,8% 98 1,8% 39 0,7% 10 pułtuski ,3% 232 4,6% 259 5,2% 14 0,3% 11 sochaczewski ,9% 106 2,4% 157 3,6% 17 0,4% 12 m. st. Warszawa ,1% ,2% ,0% 570 1,0% 13 warszawski zachodni ,7% ,4% 48 1,3% 21 0,6% 14 węgrowski ,0% 271 6,6% 197 4,8% 9 0,2% 15 wołomiński ,2% ,4% 331 2,6% 62 0,5% 16 wyszkowski ,3% 76 1,6% 284 6,1% 10 0,2% 17 żyrardowski ,0% 296 6,7% 132 3,0% 12 0,3%

18 BEZROBOTNI WEDŁUG WIEKU W CZERWCU 2013 ROKU w tym w wieku Załącznik Nr 14 Lp Bezrobotni lata % udział w ogólnej liczbie bezrob lata % udział w ogólnej liczbie bezrob lata % udział w ogólnej liczbie bezrob lata % udział w ogólnej liczbie bezrob lat % udział w ogólnej liczbie bezrob lata % udział w ogólnej liczbie bezrob ,3% ,7% ,2% ,5% ,2% ,1% ,0% ,2% ,6% ,4% ,1% ,7% ,7% ,5% ,3% ,08% ,7% 611 2,9% 1 ciechanowski ,8% ,3% ,2% ,7% ,7% 193 3,2% 2 mławski ,0% ,4% ,2% ,7% 440 8,9% 139 2,8% 3 płoński ,9% ,8% ,8% ,9% 598 9,4% 199 3,1% 4 żuromiński ,3% ,4% ,7% ,7% 314 7,8% 80 2,0% Obszar ostrołęcki ,2% ,6% ,4% ,04% ,3% 562 2,4% POLSKA Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski 1 makowski ,0% ,6% ,1% ,5% 379 7,9% 132 2,8% 2 m. Ostrołęka ,1% ,6% ,9% ,1% ,1% 128 3,2% 3 ostrołęcki ,7% ,3% ,9% ,0% 374 6,3% 104 1,8% 4 ostrowski ,4% ,6% ,8% ,7% 446 8,3% 116 2,2% 5 przasnyski ,5% ,3% ,5% ,5% 282 7,9% 82 2,3% Obszar płocki ,9% ,4% ,8% ,57% ,6% 653 2,6% 1 gostyniński ,9% ,2% ,6% ,5% 354 8,5% 134 3,2% 2 m. Płock ,1% ,7% ,1% ,1% ,9% 265 3,1% 3 płocki ,0% ,8% ,2% ,7% 563 7,2% 162 2,1% 4 sierpecki ,2% ,2% ,7% ,9% 315 7,0% 92 2,0% Obszar radomski ,7% ,2% ,0% ,00% ,0% ,1% 1 białobrzeski ,5% ,4% ,1% ,9% 206 9,9% 89 4,3% 2 kozienicki ,1% ,0% ,3% ,3% ,1% 150 3,1% 3 lipski ,8% ,7% ,1% ,8% 199 7,8% 71 2,8% 4 przysuski ,3% ,6% ,7% ,1% 450 8,4% 150 2,8% 5 m. Radom ,1% ,2% ,1% ,0% ,1% 758 3,6% 6 radomski ,4% ,1% ,8% ,5% ,9% 388 2,4% 7 szydłowiecki ,0% ,9% ,6% ,7% 502 8,7% 179 3,1% 8 zwoleński ,5% ,0% ,0% ,9% 246 7,8% 91 2,9% Obszar siedlecki ,6% ,0% ,6% ,09% 975 7,9% 337 2,7% 1 łosicki ,6% ,9% ,5% ,7% 145 7,7% 48 2,6% 2 m. Siedlce ,9% ,5% ,9% ,7% 414 9,8% 134 3,2% 3 siedlecki ,4% ,4% ,4% ,4% 201 5,5% 73 2,0% 4 sokołowski ,2% ,1% ,5% ,5% 215 8,5% 82 3,2% Obszar warszawski ,0% ,4% ,1% ,77% ,0% ,7% 1 garwoliński ,8% ,8% ,2% ,2% 558 9,1% 182 3,0% 2 grodziski ,9% ,5% ,9% ,5% ,3% 127 4,9% 3 grójecki ,3% ,7% ,1% ,4% ,0% 164 4,4% 4 legionowski ,3% ,0% ,7% ,7% ,5% 243 4,9% 5 miński ,2% ,7% ,0% ,4% ,9% 229 3,8% 6 nowodworski ,7% ,7% ,7% ,3% ,7% 156 4,0% 7 otwocki ,9% ,3% ,3% ,3% ,5% 215 4,8% 8 piaseczyński ,1% ,6% ,4% ,0% ,8% 311 4,9% 9 pruszkowski ,4% ,7% ,5% ,8% ,7% 328 5,9% 10 pułtuski ,1% ,5% ,8% ,4% 384 7,6% 125 2,5% 11 sochaczewski ,8% ,2% ,0% ,1% ,4% 155 3,6% 12 m. st. Warszawa ,9% ,8% ,8% ,5% ,5% ,6% 13 warszawski zachodni ,4% ,2% ,7% ,3% ,7% 201 5,7% 14 węgrowski ,5% ,3% ,6% ,5% 383 9,4% 114 2,8% 15 wołomiński ,2% ,2% ,0% ,8% ,8% 515 4,0% 16 wyszkowski ,2% ,3% ,2% ,4% 377 8,0% 131 2,8% 17 żyrardowski ,9% ,6% ,3% ,5% ,2% 154 3,5%

19 BEZROBOTNI WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA W CZERWCU 2013 ROKU Załącznik Nr 15 w tym z wykształceniem: Lp. Bezrobotni Wyższym % udział w ogólnej liczbie bezrob. Policealnym i średnim zawodow. % udział w ogólnej liczbie bezrob. Średnim ogólnokształcącym % udział w ogólnej liczbie bezrob. Zasadn. zawod. % udział w ogólnej liczbie bezrob. Gimnazjal -nym i poniżej % udział w ogólnej liczbie bezrob. POLSKA ,5% ,1% ,1% ,9% ,4% Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ,7% ,3% ,9% ,0% ,1% ,6% ,5% ,1% ,0% ,8% 1 ciechanowski ,9% ,1% ,9% ,5% ,6% 2 mławski ,5% ,4% ,6% ,3% ,2% 3 płoński ,8% ,9% ,2% ,7% ,3% 4 żuromiński ,1% ,3% ,9% ,1% ,6% Obszar ostrołęcki ,0% ,6% ,6% ,4% ,4% 1 makowski ,2% ,4% ,6% ,1% ,7% 2 m. Ostrołęka ,2% ,7% ,3% ,7% ,2% 3 ostrołęcki ,1% ,2% ,6% ,2% ,0% 4 ostrowski ,2% ,7% ,4% ,8% ,9% 5 przasnyski ,1% ,4% ,1% ,3% ,1% Obszar płocki ,5% ,6% ,9% ,5% ,5% 1 gostyniński ,5% ,3% ,2% ,7% ,3% 2 m Płock ,1% ,1% ,0% ,5% ,2% 3 płocki ,8% ,5% 689 8,8% ,2% ,7% 4 sierpecki ,6% ,7% 377 8,4% ,7% ,6% Obszar radomski ,8% ,5% ,9% ,9% ,9% 1 białobrzeski ,5% ,4% ,4% ,9% ,7% 2 kozienicki ,9% ,6% ,5% ,5% ,4% 3 lipski ,2% ,4% ,7% ,5% ,3% 4 przysuski ,0% ,2% ,4% ,1% ,2% 5 m. Radom ,7% ,5% ,6% ,2% ,0% 6 radomski ,8% ,4% ,4% ,2% ,2% 7 szydłowiecki ,4% ,8% ,4% ,4% ,0% 8 zwoleński ,0% ,9% ,5% ,3% ,3% Obszar siedlecki ,1% ,0% ,6% ,5% ,8% 1 łosicki ,7% ,4% ,1% ,8% ,9% 2 m. Siedlce ,1% ,1% ,4% ,1% ,2% 3 siedlecki ,0% ,7% ,5% ,3% ,5% 4 sokołowski ,3% ,4% ,8% ,3% ,2% Obszar warszawski ,8% ,5% ,6% ,4% ,7% 1 garwoliński ,3% ,3% ,6% ,5% ,4% 2 grodziski ,2% ,5% ,6% ,7% ,0% 3 grójecki ,1% ,9% ,1% ,6% ,2% 4 legionowski ,5% ,5% ,9% ,8% ,3% 5 miński ,7% ,7% ,7% ,1% ,9% 6 nowodworski ,0% ,4% ,2% ,2% ,2% 7 otwocki ,0% ,3% ,7% ,5% ,6% 8 piaseczyński ,8% ,5% ,0% ,0% ,8% 9 pruszkowski ,1% ,4% ,4% ,9% ,1% 10 pułtuski ,9% ,2% ,4% ,3% ,2% 11 sochaczewski ,3% ,1% ,0% ,2% ,3% 12 m. st. Warszawa ,3% ,7% ,0% ,8% ,2% 13 warszawski zachodni ,7% ,1% 308 8,7% ,1% ,3% 14 węgrowski ,0% ,3% ,7% ,3% ,7% 15 wołomiński ,8% ,0% ,5% ,0% ,7% 16 wyszkowski ,7% ,2% ,5% ,0% ,6% 17 żyrardowski ,4% ,6% ,2% ,4% ,3%

20 Bezrobotni % udział w ogólnej liczbie bezrob. % udział w ogólnej liczbie bezrob. % udział w ogólnej liczbie bezrob. % udział w ogólnej liczbie bezrob. % udział w ogólnej liczbie bezrob. % udział w ogólnej liczbie bezrob. % udział w ogólnej liczbie bezrob. Załącznik Nr 16 BEZROBOTNI WEDŁUG STAŻU PRACY W CZERWCU 2013 ROKU w tym ze stażem: Lp. do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i wiecej bez stażu POLSKA Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ,6% ,7% ,4% ,9% ,5% ,1% ,8% ,3% ,2% ,3% ,7% ,6% ,1% ,7% ,2% ,4% ,4% ,5% ,8% 543 2,6% ,0% 1 ciechanowski ,2% ,4% ,2% ,4% ,2% 207 3,5% ,2% 2 mławski ,2% ,5% ,3% ,5% 454 9,2% 128 2,6% ,6% 3 płoński ,9% ,2% ,6% ,6% 484 7,6% 150 2,4% ,6% 4 żuromiński ,6% ,6% ,5% ,1% 264 6,6% 58 1,4% ,2% Obszar ostrołęcki ,5% ,6% ,2% ,0% ,7% 507 2,2% ,9% 1 makowski ,4% ,9% ,6% ,4% 286 6,0% 76 1,6% ,1% 2 m. Ostrołęka ,5% ,9% ,9% ,5% ,0% 183 4,6% ,8% 3 ostrołęcki ,2% ,9% ,9% ,9% 322 5,5% 89 1,5% ,1% 4 ostrowski ,6% ,1% ,6% 511 9,5% 317 5,9% 103 1,9% ,3% 5 przasnyski ,5% ,1% ,9% 324 9,1% 214 6,0% 56 1,6% ,9% Obszar płocki ,7% ,8% ,6% ,7% ,7% 771 3,1% ,4% 1 gostyniński ,3% ,1% ,6% ,5% 391 9,4% 120 2,9% ,4% 2 m. Płock ,4% ,7% ,9% ,8% ,8% 411 4,8% ,6% 3 płocki ,8% ,0% ,7% ,7% 570 7,3% 163 2,1% ,4% 4 sierpecki ,2% ,2% ,9% ,1% 297 6,6% 77 1,7% ,3% Obszar radomski ,7% ,7% ,9% ,2% ,9% ,4% ,2% 1 białobrzeski ,2% ,2% ,8% ,0% 142 6,8% 41 2,0% ,1% 2 kozienicki ,2% ,5% ,3% ,4% 430 9,0% 131 2,7% ,8% 3 lipski ,3% ,0% ,2% 245 9,6% 119 4,7% 45 1,8% ,4% 4 przysuski ,7% ,7% ,8% ,7% 419 7,8% 81 1,5% ,8% 5 m. Radom ,1% ,0% ,6% ,6% ,9% 709 3,3% ,5% 6 radomski ,5% ,0% ,6% ,0% ,6% 332 2,0% ,3% 7 szydłowiecki ,6% ,8% ,8% ,6% 482 8,3% 110 1,9% ,0% 8 zwoleński ,8% ,1% ,2% ,4% 160 5,1% 54 1,7% ,7% Obszar siedlecki ,7% ,1% ,4% ,8% 886 7,2% 419 3,4% ,4% w tym powiat 1 łosicki ,8% ,4% ,5% 182 9,7% 92 4,9% 45 2,4% ,3% 2 m. Siedlce ,2% ,4% ,1% ,3% 368 8,8% 191 4,5% ,6% 3 siedlecki ,7% ,1% ,3% ,8% 245 6,7% 90 2,5% ,9% 4 sokołowski ,8% ,6% ,6% ,3% 181 7,1% 93 3,7% ,8% Obszar warszawski ,9% ,5% ,8% ,1% ,9% ,6% ,3% 1 garwoliński ,9% ,5% ,4% ,6% 535 8,7% 195 3,2% ,7% 2 grodziski ,6% ,3% ,7% ,1% ,6% 182 7,0% ,7% 3 grójecki ,5% ,8% ,2% ,4% 314 8,5% 132 3,6% ,0% 4 legionowski ,8% ,5% ,6% ,5% ,2% 303 6,1% ,3% 5 miński ,9% ,6% ,5% ,4% ,3% 290 4,8% ,6% 6 nowodworski ,9% ,2% ,8% ,3% ,9% 145 3,7% ,3% 7 otwocki ,8% ,5% ,4% ,3% ,8% 262 5,9% ,3% 8 piaseczyński ,9% ,6% ,7% ,4% ,9% 450 7,1% ,4% 9 pruszkowski ,2% ,5% ,5% ,9% ,7% 413 7,5% ,7% 10 pułtuski ,9% ,1% ,7% ,3% 312 6,2% 103 2,0% ,8% 11 sochaczewski ,1% ,9% ,5% ,9% 430 9,9% 164 3,8% ,9% 12 m. st. Warszawa ,0% ,1% ,0% ,0% ,4% ,8% ,8% 13 warszawski zachodni ,7% ,7% ,1% ,8% ,4% 339 9,5% ,7% 14 węgrowski ,9% ,6% ,8% ,7% 328 8,0% 135 3,3% ,7% 15 wołomiński ,0% ,7% ,8% ,9% ,5% 539 4,2% ,8% 16 wyszkowski ,0% ,2% ,9% ,1% 423 9,0% 133 2,8% ,9% 17 żyrardowski ,8% ,9% ,0% ,3% ,3% 162 3,7% ,0%

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA PAŹDZIERNIK 2012 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Ludność województwa mazowieckiego ; ZAŁĄCZNIK NR 2 Powierzchnia, gęstość zaludnienia, wybrane

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 213 roku Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 28-213 14 12 12188 1 8 6175 788

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w województwie mazowieckim. Maj 2018 Nr 5

Rynek pracy w województwie mazowieckim. Maj 2018 Nr 5 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Rynek pracy w województwie mazowieckim Maj 2018 Nr 5

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.01.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.04.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE STOPA BEZROBOCIA Min: 5,6 miasto Warszawa Max: 39,8 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH Min: 2 392 powiat łosicki Max: 58 398 miasto Warszawa WZROST / SPADEK (-) LICZBY BEZROBOTNYCH W ODNIESIENIU DO

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa Adres oddziału szpitalnego pierwszego

Bardziej szczegółowo

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008 STOPA BEZROBOCIA [%] poniżej 5,0 [5] 5,1 do 12,0 [20] 12,1 do 19,0 [14] 19,1 do 26,0 [2] 26,1 do 33,0 [1] Min: 1,9 miasto Warszawa Max: 30,5 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH [OSOBY] poniżej 2 000

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r.,

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy)

Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy) Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy) GH-H GH-P GM-M GM-P GA-P GA-R Razem: 48 137 65,9 48 141 64,7 48 135 51,2

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3 Bezrobocie w województwie mazowieckim marzec 2017 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec : Stopa bezrobocia 7,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 6 738 osób (z 194 452 osób w lutym do 187 714

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2 Bezrobocie w województwie mazowieckim Luty 2016 Nr 2 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w lutym : Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 838 osób (z 226.227 osób w styczniu do 227.065

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1 Bezrobocie w województwie mazowieckim styczeń 2017 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim styczeń 2017 r.: Stopa bezrobocia 7,4%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 7.434 osoby (z 188.910 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. sierpień 2017 Nr 7

Bezrobocie w województwie mazowieckim. sierpień 2017 Nr 7 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Bezrobocie w województwie mazowieckim 2017 Nr 7 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Listopad 2010 Cel prognoz Uzyskanie szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku 14000 Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 2008-2014 12000 12188 10000

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Styczeń 2016 Nr 1

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Styczeń 2016 Nr 1 Bezrobocie w województwie mazowieckim Styczeń 2016 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w styczniu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 9.700 osób (z 216.527 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Załącznik nr 4a Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica,

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Grudzień 2012 Nr 12 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. styczeń 2009

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. styczeń 2009 STOPA BEZROBOCIA [%] poniżej 5,0 [4] 5,1 do 12,0 [16] 12,1 do 19,0 [16] 19,1 do 26,0 [4] 26,1 do 33,0 [2] Min: 2,0 miasto Warszawa Max: 32,5 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH [OSOBY] poniżej 2 000

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Grudzień 2015 Nr 12

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Grudzień 2015 Nr 12 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Grudzień 2015 Nr 12 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w grudniu : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Listopad 2015 Nr 11 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w listopadzie : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. czerwiec 2016 Nr 6

Bezrobocie w województwie mazowieckim. czerwiec 2016 Nr 6 Bezrobocie w województwie mazowieckim czerwiec 2016 Nr 6 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w maju : Stopa bezrobocia 7,8%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 6.407 osób (z 208.432 osoby w maju do 202.025

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. kwiecień 2016 Nr 4

Bezrobocie w województwie mazowieckim. kwiecień 2016 Nr 4 Bezrobocie w województwie mazowieckim kwiecień 2016 Nr 4 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w kwietniu : Stopa bezrobocia 8,2%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 7.546 osób (z 221.524 osób w marcu do

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku Warszawa, styczeń 2015 roku W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. maj 2016 Nr 5

Bezrobocie w województwie mazowieckim. maj 2016 Nr 5 Bezrobocie w województwie mazowieckim maj 2016 Nr 5 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w maju : Stopa bezrobocia 8,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 5.546 osób (z 213.978 osób w kwietniu do 208.432

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Marzec 2012 Nr 3 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU Strona 1 z 9 Ogólne dane statystyczne Do egzaminu maturalnego przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Luty 2015 Nr 2 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Stopa

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Lipiec 2015 Nr 7 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim lipiec : Stopa bezrobocia 8,9%.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Marzec 2015 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec 2015 r.: Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy KWIECIEŃ 2015 Nr 4 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim kwiecień : Stopa bezrobocia 9,6%.

Bardziej szczegółowo

XI posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Warszawa, r.

XI posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Warszawa, r. XI posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warszawa, 4.06.09 r. Plan posiedzenia. Powitanie.. Dofinansowanie projektów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Październik 2015 Nr 10 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w październiku : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Sierpień 2015 Nr 8

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Sierpień 2015 Nr 8 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Sierpień 2015 Nr 8 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim sierpień : Stopa bezrobocia 8,9%.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Październik 2012 Nr 10 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Wrzesień 2015 Nr 9

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Wrzesień 2015 Nr 9 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Wrzesień 2015 Nr 9 Stopa bezrobocia 8,6%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 2.629

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU Egzamin maturalny w maju 2009 roku przeprowadzono w województwie mazowieckim w 1073 szkołach (474 licea ogólnokształcące;

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Kwiecień 2010 Nr 4 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 7.921 osób z 246.213 osób w marcu do 238.292

Bardziej szczegółowo

Planowane działania i osiągnięte efekty przekształcenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej

Planowane działania i osiągnięte efekty przekształcenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej Planowane działania i osiągnięte efekty przekształcenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH Warszawa, 17 lutego 2016 r. Obszar Metropolitalny w publikacjach Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o Dofinansowanie projektów MŚP ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon kontaktowy Wartość podpisanych aneksów (wraz z wkładem prywatnym) Data zawarcia aneksu Zadania projektu Grupa docelowa Obszar realizacji 1. w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67 Data opracowania grudzień

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2009 roku w 753 szkołach ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

Sprawy paszportowe załatwiane są:

Sprawy paszportowe załatwiane są: Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca i zakres załatwiania spraw paszportowych w 2009 roku. Sprawy paszportowe załatwiane są: I. w Oddziale Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Maj 2011 Nr 5 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 Internet: warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Maj 2013 Nr 5 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00 844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 http://www.oke.waw.pl e mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Czerwiec 2009 Nr 6 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 1.165 osób z 201.698 osób w maju do 200.533

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII 1 Razem Liczba unieważnień 1. Podstawowe dane statystyczne Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z fizyki

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Kwiecień 2014 Nr 4 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

JOW W SAMORZĄDACH. doświadczenia i propozycje. Jarosław Flis Uniwersytet Jagielloński

JOW W SAMORZĄDACH. doświadczenia i propozycje. Jarosław Flis Uniwersytet Jagielloński JOW W SAMORZĄDACH Jarosław Flis Uniwersytet Jagielloński widełki wielkości okręgu 100% 90% 80% 0,5 0,5 0,5 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 4,5 0,5 0,5 powyżej normy poniżej normy minimum 0% okręg pięciomandatowy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 357/2018 za okres od r. od godz do r. do godz. 7.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 357/2018 za okres od r. od godz do r. do godz. 7.00 ` BIULETYN INFORMACYJNY NR 357/2018 za okres od 23.12.2018 r. od godz. 7.00 do 24.12.2018 r. do godz. 7.00 poniedziałek, dnia 24.12.2018 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Gągolina, powiat miński

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2004 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

Województwo mazowieckie

Województwo mazowieckie Województwo mazowieckie Q4 2018 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując wiedzę

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ 1 OPISOWA

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ 1 OPISOWA Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU WARSZAWA GRUDZIEŃ 2010 ROK 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA... 2 2. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA... 5 2.1. Poziom bezrobocia... 5 2.2. Stopa

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Bezrobocie na Mazowszu Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Państwowej Komisji Wyborczej. z dnia 10 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE. Państwowej Komisji Wyborczej. z dnia 10 marca 2009 r. OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA MARZEC 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja metody określania kategoryzacji komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie województwa mazowieckiego

Koncepcja metody określania kategoryzacji komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie województwa mazowieckiego Zeszyty Naukowe sgsp 2016, nr 58 (tom 1)/2/2016 bryg dr inż Jarosław Zarzycki Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Koncepcja metody określania kategoryzacji

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE  WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA LUTY 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2012

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. grudzień 2016 Nr 12

Bezrobocie w województwie mazowieckim. grudzień 2016 Nr 12 Bezrobocie w województwie mazowieckim grudzień 2016 Nr 12 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim grudzień 2016 r.: Stopa bezrobocia 7,2%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 1.076 osób (z 187.834 osób w listopadzie

Bardziej szczegółowo

REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ. mgr inż. Beata Leszczyńska Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad

REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ. mgr inż. Beata Leszczyńska Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad mgr inż. Beata Leszczyńska Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad 10 % REZERWA CZĘŚCI DROGOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW I WOJEWÓDZTW Podstawa prawna Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia Wiadomości Czwartek, 7 maja 2015 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24-02-2014 OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Styczeń 2016 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w styczniu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 9.700 osób (z 216.527 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

ANEKS STASTYSTYCZNY ZAŁĄCZNIKI WEDŁUG OBSZARÓW ZAŁĄCZNIKI W UKŁADZIE PODREGIONÓW

ANEKS STASTYSTYCZNY ZAŁĄCZNIKI WEDŁUG OBSZARÓW ZAŁĄCZNIKI W UKŁADZIE PODREGIONÓW 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA... 2 2. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA... 5 2.1. Poziom bezrobocia... 5 2.2. Stopa bezrobocia... 7 2.3. Zmiany poziomu bezrobocia... 8 3. WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH...

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 27 lutego 2019 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 27 lutego 2019 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu

Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu Iwona Głuchowska Rylska Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. wrzesień 2016 Nr 9

Bezrobocie w województwie mazowieckim. wrzesień 2016 Nr 9 Bezrobocie w województwie mazowieckim wrzesień 2016 Nr 9 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim wrzesień 2016 r.: Stopa bezrobocia 7,4%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 3.898 osób (z 197.562 osoby w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.08.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 31.10.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Marzec 2016 Nr 3

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Marzec 2016 Nr 3 Bezrobocie w województwie mazowieckim Marzec 2016 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w marcu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,5%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 5.541 osób (z 227.065 osób w lutym 2016

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2013 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 w województwie mazowieckim

NATURA 2000 w województwie mazowieckim NATURA 2000 w województwie mazowieckim "Tylko nieznane przeraża człowieka owieka.. Ale dla tego, kto mu stawia czoło, ono już nie jest nieznane." Antoine Marie Roger de Saint-Exup Exupéry EUROPEJSKA SIEĆ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 16.08.2017 r. http://warszawa.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 641 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 641 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 641 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i realizacji w województwie mazowieckim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty

Bardziej szczegółowo