Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska"

Transkrypt

1 Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Listopad 2010

2 Cel prognoz Uzyskanie szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy Dostarczenie precyzyjnych przewidywań dotyczących popytu i podaży na pracę kobiet Diagnoza poziomu dyskryminacji kobiet Zwiększenie skuteczności wdrażania mechanizmów przeciwdziałających dyskryminacji kobiet

3 Metodologia (1) System Badań i Prognoz Regionalnych REGION-STAT Metody analizy: ARIMA, ARIMAX, VAR, VEqCM Metoda prognozowania długookresowego na podstawie szeregów ultrakrótkich System bilansujących się wskaźników 6 poziomów prognozowania

4 Zakres danych: Metodologia (2) Liczba bezrobotnych Liczba pracujących Liczba wolnych miejsc pracy Produkt krajowy brutto Nakłady inwestycyjne Wynagrodzenia Koszty związane z zatrudnieniem Migracje w ruchu wewnętrznym

5 Zakres prognoz 1. Liczba pracujących kobiet 2. Liczba bezrobotnych kobiet 3. Popyt na pracę kobiet 4. Kluczowe trendy gospodarcze: wynagrodzenia koszty związane z zatrudnieniem produkt krajowy brutto nakłady inwestycyjne migracje

6 Liczba pracujących (1) Liczba pracujących w podziale na płeć w województwie mazowieckim tys. osób lata % Liczba pracujących ogółem Liczba pracujących kobiet Udział kobiet

7 Liczba pracujących (2) Liczba pracujących w podziale na sektory własnościowe w województwie tys. osób % lata Odsetek pracujących w sektorze prywatnym Odsetek pracujących w sektorze publicznym Odsetek kobiet pracujacych w sektorze prywatnym Odsetek kobiet pracujacych w sektorze publicznym

8 Liczba pracujących (3) Zbliżony stopień feminizacji w rolnictwie i przemyśle do 2050 r. Koncentracja liczby kobiet w ww. sektorach - nieznaczna redukcja Zmiana struktury gospodarki regionalnej w kierunku sektora usług

9 Liczba pracujących (4) Systematyczny wzrost liczby pracujących w sektorze usług rynkowych Stabilizacja pozycji kobiet w usługach rynkowych i nierynkowych Utrzymanie wysokiego stopnia feminizacji zawodowej w sektorze usług nierynkowych Wzrost koncentracji kobiet w sektorze usług rynkowych

10 Liczba pracujących (5) Ostrołęcki Przasnyski Żuromiński Mławski Makowski Ostrołęka Sierpecki Ciechanowski Ostrowski Płoński Pułtuski Wyszkowski Gostyniński Legenda 0.21% % 0.41% % 0.63% % 0.92% % 1.11% % Płocki Sokołowski Płock Legionowski Węgrowski Wołomiński Nowodworski Sochaczewski Warszawski zachodni Siedlecki Warszawa Miński Pruszkowski Siedlce Grodziski Otwocki Żyrardowski Piaseczyński 1.72% % Przysuski Grójecki Białobrzeski Szydłowiecki Radom Radomski Kozienicki Garwoliński Zwoleński Lipski Łosicki Udział kobiet pracujących w powiecie w liczbie pracujących kobiet w województwie w 2009 r.

11 Liczba pracujących (6) Ostrołęcki Przasnyski Żuromiński Mławski Makowski Ostrołęka Sierpecki Ciechanowski Ostrowski Płoński Pułtuski Wyszkowski Gostyniński Legenda 0.00% % 0.25% % 0.47% % 0.71% % 1.00% % Płocki Sokołowski Płock Legionowski Węgrowski Wołomiński Nowodworski Sochaczewski Warszawski zachodni Siedlecki Warszawa Miński Pruszkowski Siedlce Grodziski Otwocki Żyrardowski Piaseczyński 2.00% % Przysuski Grójecki Białobrzeski Szydłowiecki Radom Radomski Kozienicki Garwoliński Zwoleński Lipski Łosicki Udział kobiet pracujących w powiecie w liczbie pracujących kobiet w województwie w 2050 r.

12 Liczba pracujących (7) Zatrudnienie kobiet według sektorów ekonomicznych w 2009 r.

13 Liczba pracujących (8) Zatrudnienie kobiet według sektorów ekonomicznych w 2050 r.

14 Liczba pracujących (9) Znaczenie sektora usług rynkowych Zatrudnienie kobiet w usługach rynkowych i nierynkowych w 2009 r.

15 Liczba pracujących (10) Znaczenie sektora usług rynkowych Zatrudnienie kobiet w usługach rynkowych i nierynkowych w 2050 r.

16 Liczba pracujących (11) Zmiany liczby pracujących determinowane procesami demograficznymi zachodzącymi w regionie Systematyczny wzrost znaczenia usług rynkowych na poziomie województwa i powiatów Znacząca koncentracja kobiet w usługach nierynkowych do 2050 r. Redukcja zatrudnienia w rolnictwie

17 Bezrobocie (1) tys. osób % lata Liczba bezrobotnych ogółem Liczba bezrobotnych kobiet Liczba bezrobotnych mężczyzn Udział kobiet

18 tys. tys Bezrobocie (2) 52% 51% 48% 49% Kobiety Mężczyźni 41% 49% 59% 61% Liczba bezrobotnych do 1 roku Liczba długotrwale bezrobotnych

19 Bezrobocie (3) Struktura wykształcenia bezrobotnych w 2009 r. wyższe średnie gimnazjalne 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety Struktura wykształcenia bezrobotnych w 2050 r. wyższe średnie gimnazjalne 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety

20 Bezrobocie (4) Struktura wieku bezrobotnych w 2009 r. 45 lat i więcej lat 24 lata i mniej 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety Struktura wieku bezrobotnych w 2050 r. 45 lat i więcej lat 24 lata i mniej 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety

21 Bezrobocie (5) Staż pracy osób bezrobotnych

22 Bezrobocie (6) Staż pracy osób bezrobotnych

23 Bezrobocie (7) Staż pracy osób bezrobotnych

24 Bezrobocie (8) Żuromiński Mławski Ostrołęcki Przasnyski Ostrołęka Makowski Sierpecki Ciechanowski Ostrowski Płoński Pułtuski Wyszkowski Gostyniński Płock Legenda Płocki Węgrowski Legionowski Wołomiński Nowodworski Sochaczewski Warszawski zachodni Warszawa Miński Pruszkowski Grodziski Otwocki Piaseczyński Żyrardowski Sokołowski Siedlecki Siedlce Łosicki 45.02% % 48.38% % 50.13% % 52.14% % 53.98% % 55.85% % Grójecki Garwoliński Białobrzeski Kozienicki Przysuski Radom Zwoleński Radomski Szydłowiecki Lipski Odsetek bezrobotnych kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem w 2009 r.

25 Bezrobocie (9) Przasnyski Ostrołęcki Żuromiński Mławski Makowski Ostrołęka Sierpecki Ciechanowski Ostrowski Płoński Pułtuski Wyszkowski Płock Płocki Legionowski Gostyniński Nowodworski Węgrowski Wołomiński Sochaczewski Warszawski zachodni Warszawa Miński Pruszkowski Grodziski Legenda Piaseczyński Otwocki Żyrardowski 44.54% % Grójecki Garwoliński 49.14% % 51.51% % Białobrzeski Kozienicki 53.56% % 54.91% % Radom Przysuski Zwoleński 57.81% % Radomski Szydłowiecki Lipski Sokołowski Siedlecki Siedlce Łosicki Odsetek bezrobotnych kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem w 2050 r.

26 Bezrobocie (10) Żuromiński Mławski Ostrołęcki Przasnyski Ostrołęka Makowski Sierpecki Ciechanowski Ostrowski Płoński Pułtuski Wyszkowski Gostyniński Płock Legenda Płocki Legionowski Nowodworski Węgrowski Wołomiński Sochaczewski Warszawski zachodni Warszawa Miński Pruszkowski Grodziski Otwocki Piaseczyński Żyrardowski Sokołowski Siedlecki Siedlce Łosicki 10.48% % 22.19% % 27.70% % 30.39% % 34.14% % 41.35% % Grójecki Garwoliński Białobrzeski Kozienicki Przysuski Radom Zwoleński Radomski Szydłowiecki Lipski Odsetek długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych kobiet w 2009 r.

27 Bezrobocie (11) Żuromiński Mławski Ostrołęcki Przasnyski Ostrołęka Makowski Sierpecki Ciechanowski Ostrowski Płoński Pułtuski Wyszkowski Gostyniński Płock Legenda Płocki Legionowski Nowodworski Węgrowski Wołomiński Sochaczewski Warszawski zachodni Warszawa Miński Pruszkowski Grodziski Otwocki Piaseczyński Żyrardowski Sokołowski Siedlecki Siedlce Łosicki 10.13% % 22.84% % 28.82% % 31.45% % 34.98% % 41.94% % Grójecki Garwoliński Białobrzeski Kozienicki Przysuski Radom Zwoleński Radomski Szydłowiecki Lipski Odsetek długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych kobiet w 2050 r.

28 Bezrobocie (12) Udział kobiet w ogóle bezrobotnych oscylujący w granicach 50% Dominacja kobiet wśród osób długotrwale bezrobotnych Utrzymanie dotychczasowej struktury wykształcenia bezrobotnych kobiet Dominacja osób w wieku lata w gronie bezrobotnych kobiet Przestrzenne dysproporcje w sytuacji kobiet na rynku pracy

29 16 Popyt na pracę (1) Wolne miejsca pracy Tysiące Ogółem Kobiety Mężczyźni

30 Popyt na pracę (2) Udział popytu na pracę w rolnictwie w popycie na pracę ogółem 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% 33% Udział kobiet w popycie na pracę w rolnictwie 32% 31% 30%

31 Popyt na pracę (3) Udział popytu na pracę w przemyśle w popycie na pracę ogółem 30% 20% 10% 0% 33% Udział kobiet w popycie na pracę w przemyśle 32% 31% 30%

32 65% 60% 55% 50% Popyt na pracę (4) Udział popytu na pracę w usługach rynkowych w popycie na pracę ogółem 45% 50% 49% 48% 47% 46% 45% Udział kobiet w popycie na pracę w usługach rynkowych

33 23% 22% 21% 20% Popyt na pracę (5) Udział popytu na pracę w usługach nierynkowych w popycie na pracę ogółem 19% 74% Udział kobiet w popycie na pracę w usługach nierynkowych 73% 72% 71%

34 Popyt na pracę (6) Przasnyski Ostrołęcki Żuromiński Mławski Ciechanowski Makowski Ostrołęka Sierpecki Ostrowski Płoński Pułtuski Wyszkowski Gostyniński Płock Legenda Płocki 16.18% % 24.41% % 29.86% % 31.24% % 35.39% % 41.21% % Legionowski Wołomiński Nowodworski Sochaczewski Warszawski zachodni Warszawa Miński Pruszkowski Grodziski Otwocki Piaseczyński Żyrardowski Przysuski Grójecki Białobrzeski Szydłowiecki Radom Radomski Kozienicki Garwoliński Zwoleński Lipski Sokołowski Węgrowski Siedlecki Siedlce Łosicki Popyt na pracę kobiet w rolnictwie i przemyśle w 2009 r.

35 Popyt na pracę (7) Przasnyski Ostrołęcki Żuromiński Mławski Ciechanowski Makowski Ostrołęka Sierpecki Ostrowski Płoński Pułtuski Wyszkowski Gostyniński Płock Legenda Płocki 6.65% % 20.95% % 24.38% % 30.78% % 34.54% % 42.74% % Legionowski Wołomiński Nowodworski Sochaczewski Warszawski zachodni Warszawa Miński Pruszkowski Grodziski Otwocki Piaseczyński Żyrardowski Przysuski Grójecki Białobrzeski Szydłowiecki Radom Radomski Kozienicki Garwoliński Zwoleński Lipski Sokołowski Węgrowski Siedlecki Siedlce Łosicki Popyt na pracę kobiet w rolnictwie i przemyśle w 2050 r.

36 Popyt na pracę (8) Przasnyski Ostrołęcki Żuromiński Mławski Makowski Ostrołęka Sierpecki Ciechanowski Ostrowski Płoński Pułtuski Wyszkowski Gostyniński Płock Płocki Nowodworski Legionowski Wołomiński Sokołowski Węgrowski Sochaczewski Warszawski zachodni Warszawa Miński Pruszkowski Grodziski Otwocki Legenda Żyrardowski Piaseczyński 52.71% % Garwoliński 59.87% % Grójecki 65.57% % Białobrzeski Kozienicki 69.10% % 70.31% % Radom Przysuski 75.76% % Radomski Zwoleński Szydłowiecki Lipski Siedlecki Siedlce Łosicki Popyt na pracę kobiet w usługach w 2009 r.

37 Popyt na pracę (9) Przasnyski Ostrołęcki Żuromiński Mławski Makowski Ostrołęka Sierpecki Ciechanowski Ostrowski Płoński Pułtuski Wyszkowski Gostyniński Płock Legenda Płocki 46.29% % 58.41% % 65.58% % 69.54% % 76.33% % 80.31% % Legionowski Wołomiński Nowodworski Sochaczewski Warszawski zachodni Warszawa Miński Pruszkowski Grodziski Otwocki Piaseczyński Żyrardowski Przysuski Grójecki Białobrzeski Szydłowiecki Radom Radomski Kozienicki Garwoliński Zwoleński Lipski Sokołowski Węgrowski Siedlecki Siedlce Łosicki Popyt na pracę kobiet w usługach w 2050 r.

38 Popyt na pracę (10) Wzrost popytu na pracę kobiet i mężczyzn do 2050 r. Dysproporcje przestrzenne w zapotrzebowaniu na pracowników w poszczególnych sektorach ekonomicznych Koncentracja popytu na pracę kobiet w sektorze usług nierynkowych Nieznaczne zmiany w popycie na pracę kobiet w przemyśle i rolnictwie Umocnienie się pozycji kobiet w sektorze usług rynkowych

39 Produkt krajowy brutto (1) mln zł tempo wzrostu (%) lata Produkt krajowy brutto, ceny bieżące Produkt krajowy brutto, ceny stałe z 2000 roku Realne tempo wzrostu PKB

40 Produkt krajowy brutto (2) Podregion Średnie tempo wzrostu PKB realnego Udział PKB w podregionie w PKB województwa 2009 r r. Ciechanowsko-płocki 3,56% 7,77% 7,45% Ostrołęcko-siedlecki 3,55% 6,66% 6,36% Radomski 3,48% 5,36% 4,98% Warszawa 3,67% 62,75% 62,82% Warszawski wschodni 3,64% 7,10% 7,05% Warszawski zachodni 3,89% 10,36% 11,35%

41 Wynagrodzenia (1) zł lata % Przeciętne miesięczne wynagrodzenie kobiet Przeciętne miesięczne wynagrodzenie Odchylenie wynagrodzeń kobiet w woj. mazowieckim

42 Wynagrodzenia (2) Wynagrodzenia według grup zawodów Pracownicy przy pracach prostych Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Pracownicy biurowi Technicy i inny średni personel Specjaliści Władze publiczne, wyżsi urzędnicy i kierownicy 0 zł zł zł zł

43 Wynagrodzenia (3) Podregion/Województwo Wynagrodzenia realne 2009 r r r. Warszawa zł zł zł Województwo mazowieckie zł zł zł Warszawski zachodni zł zł zł Ciechanowsko-płocki zł zł zł Warszawski wschodni zł zł zł Radomski zł zł zł Ostrołęcko-siedlecki zł zł zł

44 Wynagrodzenia (4) Grupa zawodów Odchylenia wynagrodzeń (realnych) kobiet 2009 r r r. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy % % % Specjaliści % % % Technicy i inny średni personel -9.19% -9.47% -9.51% Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń % % % Pracownicy biurowi -1.26% -0.79% -0.71% Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy % % % Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy % % % Pracownicy przy pracach prostych % % % Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy -5.75% -5.91% -5.93%

45 Wynagrodzenia (5) Znaczące dysproporcje w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w województwie mazowieckim Dyskryminacja płacowa kobiet w poszczególnych grupach zawodów (również w horyzoncie prognozy) Redukcja odchyleń wynagrodzeń kobiet w okresie prognozy w grupach zawodów cechujących się najwyższymi zarobkami Przestrzenne zróżnicowanie poziomu przeciętnych wynagrodzeń

46 Migracje w ruchu wewnętrznym (1) osoby % lata Zameldowania ogółem Wymeldowania ogółem Saldo migracji ogółem Udział mężczyzn w migracjach

47 Migracje w ruchu wewnętrznym (2) osoby % lata Zameldowania kobiet Wymeldowania kobiet Saldo migracji kobiet Udział kobiet w migracjach

48 Migracje w ruchu wewnętrznym (3) Przasnyski Ostrołęcki Żuromiński Mławski Ciechanowski Makowski Ostrołęka Sierpecki Ostrowski Płoński Pułtuski Wyszkowski Gostyniński Płock Legenda Płocki Legionowski Wołomiński Nowodworski Sochaczewski Warszawski zachodni Warszawa Miński Pruszkowski Grodziski Otwocki Piaseczyński Żyrardowski Przysuski Grójecki Białobrzeski Szydłowiecki Radom Radomski Kozienicki Garwoliński Zwoleński Lipski Sokołowski Węgrowski Siedlecki Siedlce Łosicki Saldo migracji wewnętrznych kobiet w 2009 r.

49 Migracje w ruchu wewnętrznym (4) Przasnyski Ostrołęcki Żuromiński Mławski Ciechanowski Makowski Ostrołęka Sierpecki Ostrowski Płoński Pułtuski Wyszkowski Gostyniński Płock Legenda Płocki Legionowski Wołomiński Nowodworski Sochaczewski Warszawski zachodni Warszawa Miński Pruszkowski Grodziski Otwocki Piaseczyński Żyrardowski Przysuski Grójecki Białobrzeski Szydłowiecki Radom Radomski Kozienicki Garwoliński Zwoleński Lipski Sokołowski Węgrowski Siedlecki Siedlce Łosicki Saldo migracji wewnętrznych kobiet w 2050 r.

50 Nakłady inwestycyjne (1) mln zł lata Nakłady inwestycyjne w sektorze przemysłowym Nakłady inwestycyjne w sektorze rolniczym Nakłady inwestycyjne w sektorze usług rynkowych Nakłady inwestycyjne w sektorze usług nierynkowych

51 Nakłady inwestycyjne (2) Struktura nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach 2009 r r.

52 Nakłady inwestycyjne (3) Przasnyski Ostrołęcki Żuromiński Mławski Makowski Ostrołęka Sierpecki Ciechanowski Ostrowski Gostyniński Płock Płocki Pułtuski Wyszkowski Płoński Legionowski Wołomiński Nowodworski Sokołowski Węgrowski Legenda Sochaczewski Warszawski zachodni Warszawa Miński Pruszkowski Grodziski Otwocki Piaseczyński Żyrardowski Siedlecki Siedlce Łosicki 0.00% % 0.21% % 0.54% % 1.00% % Grójecki Garwoliński Białobrzeski Kozienicki Przysuski Radom Zwoleński Radomski Szydłowiecki Lipski Odsetek nakładów inwestycyjnych w powiatach w 2009 r.

53 Nakłady inwestycyjne (4) Ostrołęcki Żuromiński Sierpecki Przasnyski Mławski Makowski Ciechanowski Ostrołęka Ostrowski Gostyniński Płock Płocki Pułtuski Wyszkowski Płoński Legionowski Wołomiński Nowodworski Sokołowski Węgrowski Sochaczewski Warszawski zachodni Warszawa Pruszkowski Miński Siedlecki Siedlce Łosicki Legenda Grodziski Żyrardowski Piaseczyński Otwocki 0.00% % 0.25% % 0.57% % 1.47% % Grójecki Garwoliński Białobrzeski Kozienicki Przysuski Radom Zwoleński Radomski Szydłowiecki Lipski Odsetek nakładów inwestycyjnych w powiatach w 2050 r.

54 Podsumowanie Dynamiczny rozwój regionu będzie oddziaływać pozytywnie na sytuację kobiet na rynku pracy Wysoki stopień feminizacji zawodowej w sektorze usług nierynkowych Dysproporcje płacowe we wszystkich grupach zawodów Niekorzystna struktura bezrobocia kobiet Problem bezrobocia długotrwałego wśród kobiet Wysoka mobilność przestrzenna kobiet w województwie Trend rosnący w popycie na pracę kobiet

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 213 roku Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 28-213 14 12 12188 1 8 6175 788

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA PAŹDZIERNIK 2012 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Ludność województwa mazowieckiego ; ZAŁĄCZNIK NR 2 Powierzchnia, gęstość zaludnienia, wybrane

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy)

Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy) Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy) GH-H GH-P GM-M GM-P GA-P GA-R Razem: 48 137 65,9 48 141 64,7 48 135 51,2

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.04.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.01.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa Adres oddziału szpitalnego pierwszego

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w województwie mazowieckim. Maj 2018 Nr 5

Rynek pracy w województwie mazowieckim. Maj 2018 Nr 5 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Rynek pracy w województwie mazowieckim Maj 2018 Nr 5

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku Warszawa, styczeń 2015 roku W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA MARZEC 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku 14000 Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 2008-2014 12000 12188 10000

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r.,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE  WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA LUTY 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Załącznik nr 4a Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica,

Bardziej szczegółowo

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o Dofinansowanie projektów MŚP ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU Strona 1 z 9 Ogólne dane statystyczne Do egzaminu maturalnego przystąpiło

Bardziej szczegółowo

METROPOLITALNY I MAZOWIECKI RYNEK PRACY

METROPOLITALNY I MAZOWIECKI RYNEK PRACY METROPOLITALNY I MAZOWIECKI RYNEK PRACY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ I ANALIZ MAZOWIECKIEGO OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Warszawskie Forum Polityki Społecznej Rozwój rynku pracy w polityce społecznej Warszawy

Bardziej szczegółowo

XI posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Warszawa, r.

XI posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Warszawa, r. XI posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warszawa, 4.06.09 r. Plan posiedzenia. Powitanie.. Dofinansowanie projektów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Planowane działania i osiągnięte efekty przekształcenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej

Planowane działania i osiągnięte efekty przekształcenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej Planowane działania i osiągnięte efekty przekształcenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE STOPA BEZROBOCIA Min: 5,6 miasto Warszawa Max: 39,8 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH Min: 2 392 powiat łosicki Max: 58 398 miasto Warszawa WZROST / SPADEK (-) LICZBY BEZROBOTNYCH W ODNIESIENIU DO

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU Egzamin maturalny w maju 2009 roku przeprowadzono w województwie mazowieckim w 1073 szkołach (474 licea ogólnokształcące;

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67 Data opracowania grudzień

Bardziej szczegółowo

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH Warszawa, 17 lutego 2016 r. Obszar Metropolitalny w publikacjach Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2009 roku w 753 szkołach ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

Prognoza popytu na pracę wśród kobiet i mężczyzn w województwie mazowieckim

Prognoza popytu na pracę wśród kobiet i mężczyzn w województwie mazowieckim Prognoza popytu na pracę wśród kobiet i mężczyzn w województwie mazowieckim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Województwo mazowieckie

Województwo mazowieckie Województwo mazowieckie Q4 2018 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując wiedzę

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy

Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy Agnieszka Szkudlarek Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych luty 2011 Metodologia prognoz System badao i prognoz regionalnych Region-Stat

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00 844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 http://www.oke.waw.pl e mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

JOW W SAMORZĄDACH. doświadczenia i propozycje. Jarosław Flis Uniwersytet Jagielloński

JOW W SAMORZĄDACH. doświadczenia i propozycje. Jarosław Flis Uniwersytet Jagielloński JOW W SAMORZĄDACH Jarosław Flis Uniwersytet Jagielloński widełki wielkości okręgu 100% 90% 80% 0,5 0,5 0,5 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 4,5 0,5 0,5 powyżej normy poniżej normy minimum 0% okręg pięciomandatowy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII 1 Razem Liczba unieważnień 1. Podstawowe dane statystyczne Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z fizyki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

Sprawy paszportowe załatwiane są:

Sprawy paszportowe załatwiane są: Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca i zakres załatwiania spraw paszportowych w 2009 roku. Sprawy paszportowe załatwiane są: I. w Oddziale Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ANEKS STASTYSTYCZNY ZAŁĄCZNIKI WEDŁUG OBSZARÓW ZAŁĄCZNIKI W UKŁADZIE PODREGIONÓW

ANEKS STASTYSTYCZNY ZAŁĄCZNIKI WEDŁUG OBSZARÓW ZAŁĄCZNIKI W UKŁADZIE PODREGIONÓW 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA... 2 2. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA... 5 2.1. Poziom bezrobocia... 5 2.2. Stopa bezrobocia... 7 2.3. Zmiany poziomu bezrobocia... 8 3. WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH...

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3 Bezrobocie w województwie mazowieckim marzec 2017 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec : Stopa bezrobocia 7,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 6 738 osób (z 194 452 osób w lutym do 187 714

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 357/2018 za okres od r. od godz do r. do godz. 7.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 357/2018 za okres od r. od godz do r. do godz. 7.00 ` BIULETYN INFORMACYJNY NR 357/2018 za okres od 23.12.2018 r. od godz. 7.00 do 24.12.2018 r. do godz. 7.00 poniedziałek, dnia 24.12.2018 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Gągolina, powiat miński

Bardziej szczegółowo

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008 STOPA BEZROBOCIA [%] poniżej 5,0 [5] 5,1 do 12,0 [20] 12,1 do 19,0 [14] 19,1 do 26,0 [2] 26,1 do 33,0 [1] Min: 1,9 miasto Warszawa Max: 30,5 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH [OSOBY] poniżej 2 000

Bardziej szczegółowo

Koncepcja metody określania kategoryzacji komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie województwa mazowieckiego

Koncepcja metody określania kategoryzacji komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie województwa mazowieckiego Zeszyty Naukowe sgsp 2016, nr 58 (tom 1)/2/2016 bryg dr inż Jarosław Zarzycki Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Koncepcja metody określania kategoryzacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego

Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego Równościowa polityka zatrudnienia szansą kobiet na rynku pracy województwa mazowieckiego Instytut Nauk Społeczno- Ekonomicznych Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego Prognozy opracowane w ramach

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1 Bezrobocie w województwie mazowieckim styczeń 2017 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim styczeń 2017 r.: Stopa bezrobocia 7,4%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 7.434 osoby (z 188.910 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. sierpień 2017 Nr 7

Bezrobocie w województwie mazowieckim. sierpień 2017 Nr 7 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Bezrobocie w województwie mazowieckim 2017 Nr 7 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2 Bezrobocie w województwie mazowieckim Luty 2016 Nr 2 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w lutym : Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 838 osób (z 226.227 osób w styczniu do 227.065

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2013 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Listopad 2015 Nr 11 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w listopadzie : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Styczeń 2016 Nr 1

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Styczeń 2016 Nr 1 Bezrobocie w województwie mazowieckim Styczeń 2016 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w styczniu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 9.700 osób (z 216.527 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy publikowaniu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów

Bardziej szczegółowo

Tabl. 1. Stany ludności, przyrosty/ubytki i zmiany stanów w latach w województwie mazowieckim

Tabl. 1. Stany ludności, przyrosty/ubytki i zmiany stanów w latach w województwie mazowieckim PROGNOZA LUDNOŚCI DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014 2050 Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych 2015 Informację opracowano na podstawie Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. kwiecień 2016 Nr 4

Bezrobocie w województwie mazowieckim. kwiecień 2016 Nr 4 Bezrobocie w województwie mazowieckim kwiecień 2016 Nr 4 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w kwietniu : Stopa bezrobocia 8,2%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 7.546 osób (z 221.524 osób w marcu do

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2004 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. maj 2016 Nr 5

Bezrobocie w województwie mazowieckim. maj 2016 Nr 5 Bezrobocie w województwie mazowieckim maj 2016 Nr 5 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w maju : Stopa bezrobocia 8,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 5.546 osób (z 213.978 osób w kwietniu do 208.432

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. czerwiec 2016 Nr 6

Bezrobocie w województwie mazowieckim. czerwiec 2016 Nr 6 Bezrobocie w województwie mazowieckim czerwiec 2016 Nr 6 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w maju : Stopa bezrobocia 7,8%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 6.407 osób (z 208.432 osoby w maju do 202.025

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Grudzień 2015 Nr 12

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Grudzień 2015 Nr 12 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Grudzień 2015 Nr 12 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w grudniu : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYIKI PRÓBEGO EGZAMIU MAURALEGO Z MAEMAYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALOŚĆ EGZAMIU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2010 roku w 706 szkołach ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 16.08.2017 r. http://warszawa.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU WARSZAWA GRUDZIEŃ 2010 ROK 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA... 2 2. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA... 5 2.1. Poziom bezrobocia... 5 2.2. Stopa

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon kontaktowy Wartość podpisanych aneksów (wraz z wkładem prywatnym) Data zawarcia aneksu Zadania projektu Grupa docelowa Obszar realizacji 1. w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Państwowej Komisji Wyborczej. z dnia 10 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE. Państwowej Komisji Wyborczej. z dnia 10 marca 2009 r. OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w przekroju sektorów na lata

Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w przekroju sektorów na lata Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w przekroju sektorów na lata 1995-222 Projekt Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 Internet: warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ 1 OPISOWA

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ 1 OPISOWA Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu

Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu Iwona Głuchowska Rylska Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 31.10.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

Województwo mazowieckie

Województwo mazowieckie Województwo mazowieckie Q1 2019 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując wiedzę

Bardziej szczegółowo

Województwo mazowieckie

Województwo mazowieckie Województwo mazowieckie Q4 2017 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując wiedzę

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2012

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia Wiadomości Czwartek, 7 maja 2015 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24-02-2014 OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. styczeń 2009

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. styczeń 2009 STOPA BEZROBOCIA [%] poniżej 5,0 [4] 5,1 do 12,0 [16] 12,1 do 19,0 [16] 19,1 do 26,0 [4] 26,1 do 33,0 [2] Min: 2,0 miasto Warszawa Max: 32,5 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH [OSOBY] poniżej 2 000

Bardziej szczegółowo

V posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

V posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej V posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warszawa, 06.09.07 r. Program spotkania Powitanie, omówienia planu spotkania Kwestie regulaminowe Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 27 lutego 2019 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 27 lutego 2019 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczny i gospodarczy województwa mazowieckiego a presja na środowisko

Rozwój społeczny i gospodarczy województwa mazowieckiego a presja na środowisko URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych Rozwój społeczny i gospodarczy województwa mazowieckiego a presja na środowisko Emilia Murawska Tomasz Zegar Mazowiecki Ośrodek Badań

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r.

Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r. INFORMACJE SYGNALNE dd.mm.rrrr r. Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r. 18.05.2018 r. 22,7% udział turystów zagranicznych odwiedzających Polskę Województwo mazowieckie mimo niskiego udziału w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Razem Liczba unieważnień. Podstawowe dane statystyczne Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z wiedzy

Bardziej szczegółowo

2. Termin realizacji programu, o którym mowa w 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2013 roku.

2. Termin realizacji programu, o którym mowa w 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2013 roku. UCHWAŁA Nr 223/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których został przekroczony poziom

Bardziej szczegółowo

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 03 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 03 w w w. o k e. w a w. p l XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /w 03 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2011 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2011 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2011 W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Data rozpoczęcia realizacji projektu [format: rrrrmm-dd] Wartośd unijnego dofinansowania PLN. Priorytet/ Działanie

Data rozpoczęcia realizacji projektu [format: rrrrmm-dd] Wartośd unijnego dofinansowania PLN. Priorytet/ Działanie Załącznik Zestawienie zatwierdzonych projektów pozakonkursowych dla których zostały zawarte umowy o dofinansowanie w ramach Poddziałania PO WER 2014-2020. Lp. Instytucja organizująca konkurs / Instytucja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE MAZOWIECKIEJ

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do uchwały Nr 119/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2015 r. ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE MAZOWIECKIEJ 1. Wielkości poziomów substancji w powietrzu w strefie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 w województwie mazowieckim

NATURA 2000 w województwie mazowieckim NATURA 2000 w województwie mazowieckim "Tylko nieznane przeraża człowieka owieka.. Ale dla tego, kto mu stawia czoło, ono już nie jest nieznane." Antoine Marie Roger de Saint-Exup Exupéry EUROPEJSKA SIEĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WARSZAWA 2013 OKE-WSEGiM-4441-1-13 Warszawa, 22 lipca 2013 r. Państwo Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/ 1 Liczba unieważnień Matematyka zdawana na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy mogła być zdawana tylko na poziomie rozszerzonym.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 2 Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD i MTM na Mazowszu z dnia 30 marca 2017 r.

KOMUNIKAT nr 2 Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD i MTM na Mazowszu z dnia 30 marca 2017 r. KOMUNIKAT nr 2 Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD i MTM na Mazowszu z dnia 30 marca 2017 r. dot. : XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (BRD) i XXI Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

[WYCIĄG] Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne

[WYCIĄG] Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego Miasto Płock [WYCIĄG] Na

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R.

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R. Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. (poz. 231) KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R. Data wykonania

Bardziej szczegółowo