WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku"

Transkrypt

1 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku OKE Warszawa, czerwiec 2011

2 I. Uczniowie Egzamin gimnazjalny odbył się 12, 13 i 14 kwietnia br. w 934 szkołach. Przystąpiło do niego prawie 55 tysięcy uczniów, z których większość pisała arkusz standardowy. Dane liczbowe uczniów zgłoszonych i przystępujących do egzaminu gimnazjalnego Część egzaminu Zostali zgłoszeni Liczba uczniów, którzy Przystąpili do egzaminu Nie przystąpili do egzaminu ogółem w tym laureaci zwolnieni nieobecni GH (humanistyczna) GM (matematyczno-przyrodnicza) GA (j. angielski) GN (j. niemiecki) GR (j. rosyjski) GF (j. francuski) GE (j. hiszpański) GW (j. włoski) 3 3 Uczniowie, którzy byli nieobecni na egzaminie 12, 13, lub 14 kwietnia, bądź go przerwali, mieli prawo przystąpienia do niego w terminach dodatkowych odpowiednio 6, 7 i 9 czerwca. Wśród piszących tegoroczny egzamin gimnazjalny 11,62% uczniów korzystało z dostosowania procedur egzaminacyjnych do potrzeb uczniów z dysleksją rozwojową. Liczba zdających z uwzględnieniem rodzaju arkusza egzaminacyjnego Symbol Liczba uczniów Opis arkusza GH GMP GA GN GR GF GE GW 1 standardowy dla uczniów słabo widzących (czcionka 16 punktów) dla uczniów słabo widzących (czcionka 24 punktów) 6 dla uczniów niewidomych (druk w piśmie Braille'a) 7 dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim razem

3 Wartości podstawowych wskaźników statystycznych wyników uzyskanych przez uczniów rozwiązujących odpowiednie zestawy egzaminacyjne ilustruje tabela. Arkusz Podstawowe dane statystyczne z podziałem na rodzaje arkuszy egzaminacyjnych Liczba piszących Min Max Średnia 1 Mediana 2 Modalna 3 Odchylenie standardowe 4 GH ,33 28,00 31,00 9,55 GH-4, 5, ,80 27,00 30,00 10,31 GH ,35 41,00 47,00 11,35 GH ,37 30,00 28,00 8,83 GM ,54 24,00 20,00 9,65 GM-4, 5, ,62 20,00 28,00 8,55 GM ,89 21,00 16,00 9,87 GM ,70 27,00 25,00 7,71 GA ,16 27,00 16,00 12,82 GA ,20 22,00 26,00 11,68 GA ,13 15,00 12,00 8,92 GA ,75 30,00 5,00 14,52 GA ,86 34,00 50,00 10,51 GA ,26 26,00 24,00 8,40 GN ,94 27,00 21,00 10,08 GN ,00 38,00 38,00 0,00 GN ,00 34,50 33,00 1,87 GN ,17 24,50 22,00 7,65 GR ,05 26,00 22,00 9,50 GR ,00 19,50 21,00 9,59 GR ,30 30,00 27,00 8,15 GF ,70 41,00 50,00 11,27 GF ,00 47,00 47,00 0,00 GE ,83 21,50 15,00 11,22 GE ,00 41,00 41,00 0,00 GW ,00 22,00 20,00 20,00 18,00 1,63 Legenda: 1 średnia wynik w punktach statystycznego zdającego 2 mediana wynik środkowy dzielący grupę zdających na dwie równe części 3 modalna wynik najczęściej występujący; dominanta 4 odchylenie standardowe miara rozrzutu wyników 3

4 liczba zdających II. Wstępna analiza wyników egzaminu gimnazjalnego II. 1. Wyniki indywidualne uczniów województwa mazowieckiego z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych Rozkład wyników uczniowskich Rozkład wyników uczniów z egzaminu w części humanistycznej liczba punktów Rozkład wyników uczniowskich jest zbliżony do rozkładu normalnego. Dla większości uczniów tegoroczny zestaw był umiarkowanie trudny. Korzystając z przygotowanej przez CKE skali staninowej wyników uczniowskich w całym kraju, możemy odnieść wynik indywidualny ucznia piszącego egzamin gimnazjalny w części humanistycznej w naszym województwie do wyników w kraju. Skala staninowa dla wyników uczniowskich w kraju część humanistyczna Stanin Nazwa Przedział Liczba uczniów Procent liczby uczniów punktowy w woj. mazowieckim w woj. mazowieckim 1 najniższy ,98 2 bardzo niski ,77 3 niski ,64 4 niżej średni ,33 5 średni ,49 6 wyżej średni ,94 7 wysoki ,93 8 bardzo wysoki ,26 9 najwyższy ,61 4

5 Rozkład wyników uczniowskich Rozkład wyników uczniów z egzaminu w części matematyczno-przyrodniczej liczba zdających liczba punktów Rozkład wyników uczniowskich przesunięty jest w stronę wyników niższych. Dla większości uczniów tegoroczny egzamin z przedmiotów matematycznoprzyrodniczych był raczej trudny. Podobnie jak w części humanistycznej, również w części matematycznoprzyrodniczej egzaminu gimnazjalnego możemy korzystając z przygotowanej przez CKE skali staninowej wyników uczniowskich w całym kraju, odnieść wynik indywidualny ucznia piszącego egzamin gimnazjalny w naszym województwie do wyników w kraju. Skala staninowa dla wyników uczniowskich w kraju część matematyczno-przyrodnicza Stanin Nazwa Przedział Liczba uczniów Procent liczby uczniów punktowy w woj. mazowieckim w woj. mazowieckim 1 najniższy ,62 2 bardzo niski ,72 3 niski ,59 4 niżej średni ,81 5 średni ,44 6 wyżej średni ,04 7 wysoki ,41 8 bardzo wysoki ,76 9 najwyższy ,51 5

6 II.2. Poziom opanowania umiejętności w arkuszach standardowych z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej W części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego sprawdzany jest poziom opanowania umiejętności w dwóch obszarach. W tabeli przedstawiono przyporządkowanie zadań i punktów do tych obszarów standardów. Obszar standardów Czytanie i odbiór tekstów kultury Tworzenie własnego tekstu Liczba punktów Procentowy udział badanych umiejętności Numery zadań 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, , 26, 27, 28, 29. Z porównania czynnika łatwości dwóch podstawowych obszarów umiejętności wynika, że uczniowie lepiej opanowali umiejętności z zakresu czytania. Wymagania w tym zakresie spełnili w 64%. Więcej problemów sprawiło uczniom tworzenie własnego tekstu. Wymagania w tym zakresie spełnili w 45%. 0,70 0,64 0,60 0,50 0,45 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 CZYTANIE TWORZENIE 6

7 W części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego sprawdzane jest opanowanie czterech obszarów umiejętności. W tabeli przedstawiono przyporządkowanie zadań i punktów do tych obszarów standardów. Obszar umiejętności Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu Liczba punktów Procentowy udział badanych umiejętności Wyszukiwanie i stosowanie informacji Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności przyczynowoskutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów Numery zadań 1, 2, 3, 6, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 29, 34 7, 8, 13, 22, 24, 26, 27, 28, 32 4, 9, 11, 12, 15, 21, 23, 31, 33, , 16, 30, 35 Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie w obszarze wyszukiwania i stosowania informacji. Wymagania egzaminacyjne spełnili w 55%. Najwięcej problemów sprawiło uczniom stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów. Te wymagania spełnili tylko w 37%. 0,60 0,55 0,53 0,50 0,46 0,40 0,37 0,30 0,20 0,10 0,00 UMIEJETNE_STOSOWANIE WYSZUKIWANIE WSKAZYWANIE STOSOWANIE_WIEDZY 7

8 II. 3. Ogólne wyniki egzaminu gimnazjalnego Centralna Komisja egzaminacyjna przygotowała skalę staninową średnich wyników szkół w kraju pozwalającą określić, w jakim przedziale mieści się średni wynik każdej szkoły. Skala staninowa dla wyników szkół w kraju część humanistyczna Stanin Nazwa Przedział Liczba szkół Procent szkół punktowy w woj. mazowieckim w woj. mazowieckim 1 najniższy 6,7 13,3 17 1,92 2 bardzo niski 13,4 19,9 56 6,32 3 niski 20,0 22,1 64 7,23 4 niżej średni 22,2 24, ,54 5 średni 24,1 25, ,28 6 wyżej średni 25,9 27, ,62 7 wysoki 27,7 30, ,35 8 bardzo wysoki 30,2 34, ,76 9 najwyższy 34,1 43,8 88 9,94 Skala staninowa dla wyników szkół w kraju część matematyczno-przyrodnicza Stanin Nazwa Przedział Liczba szkół Procent szkół punktowy w woj. mazowieckim w woj. mazowieckim 1 najniższy 6,9 13,2 28 3,16 2 bardzo niski 13,3 18,7 56 6,32 3 niski 18,8 20,6 88 9,94 4 niżej średni 20,7 22, ,17 5 średni 22,3 23, ,77 6 wyżej średni 24,0 25, ,12 7 wysoki 25,6 27, ,52 8 bardzo wysoki 28,0 32, ,52 9 najwyższy 33,0 46,9 57 6,44 Wartości podstawowych wskaźników statystycznych wyników uczniów piszących arkusz standardowy w powiatach województwa mazowieckiego i w Warszawie ilustrują tabele. Egzamin gimnazjalny część humanistyczna Powiat Średni wynik w obszarach Wynik Liczba standardów wymagań uczniów czytanie i odbiór tworzenie min max średni tekstów kultury własnego tekstu białobrzeski ,48 14,67 8,82 ciechanowski ,21 14,80 9,42 garwoliński ,46 15,20 10,26 gostyniński ,00 15,76 11,24 8

9 grodziski ,84 16,58 12,26 grójecki ,69 15,49 10,20 kozienicki ,83 15,16 10,67 legionowski ,27 16,51 10,76 lipski ,17 16,05 11,12 łosicki ,41 14,63 9,78 m.ostrołęka ,33 15,75 11,58 m.płock ,99 15,71 11,29 m.radom ,54 15,96 11,58 m.siedlce ,54 16,62 12,92 makowski ,54 14,94 10,60 miński ,51 16,15 11,36 mławski ,45 15,32 9,13 nowodworski ,58 15,11 10,47 ostrołęcki ,93 14,60 9,33 ostrowski ,02 14,54 9,48 otwocki ,22 16,75 13,47 piaseczyński ,39 16,78 11,61 płocki ,56 14,91 9,66 płoński ,87 14,88 10,00 pruszkowski ,13 16,26 11,88 przasnyski ,20 14,87 10,33 przysuski ,33 14,92 9,41 pułtuski ,19 14,74 8,45 radomski ,31 15,05 10,26 siedlecki ,54 15,49 11,05 sierpecki ,59 14,67 9,92 sochaczewski ,85 15,44 10,41 sokołowski ,69 15,56 11,13 szydłowiecki ,46 14,71 8,75 warszawski ,53 17,68 12,84 warszawski zachodni ,41 16,29 12,11 węgrowski ,78 15,46 11,32 wołomiński ,58 15,95 11,63 wyszkowski ,60 15,41 10,19 zwoleński ,40 14,93 10,46 żuromiński ,69 15,10 9,60 żyrardowski ,12 15,83 11,29 dla województwa ,33 16,06 11,27 Dzielnice Warszawy Wyniki uczniów w dzielnicach Warszawy Liczba uczniów Wynik Średni wynik w obszarach standardów wymagań min max średni czytanie i odbiór tworzenie tekstów kultury własnego tekstu Bemowo ,81 17,98 12,82 Białołęka ,94 17,79 13,15 9

10 Bielany ,97 17,97 14,00 Mokotów ,85 17,66 12,20 Ochota ,98 17,97 13,01 Praga Południe ,43 17,40 12,03 Północ ,02 15,74 12,28 Rembertów ,33 16,65 10,68 Śródmieście ,22 18,94 14,28 Targówek ,27 16,58 11,68 Ursus ,48 16,32 10,16 Ursynów ,08 18,08 14,00 Wawer ,66 17,21 12,45 Wesoła ,80 18,32 14,48 Wilanów ,62 18,75 12,87 Włochy ,10 17,87 13,24 Wola ,67 16,90 11,77 Żoliborz ,33 19,11 14,22 m. Warszawa ,53 17,68 12,84 Powiat Egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza Liczba uczniów min Wynik max średnia Średni wynik w obszarach standardów wymagań umiejętne stosowanie terminów wyszukiwanie i stosowanie informacji wskazywanie związków i zależności stosowanie zintegrowanej wiedzy białobrzeski ,09 7,38 5,92 6,27 2,52 ciechanowski ,36 7,50 5,86 6,56 2,45 garwoliński ,06 7,79 6,10 6,56 2,61 gostyniński ,93 7,69 6,32 6,51 2,41 grodziski ,37 8,60 6,52 7,15 3,10 grójecki ,69 8,00 6,20 6,78 2,71 kozienicki ,84 7,70 5,91 6,51 2,72 legionowski ,24 8,49 6,58 7,00 3,18 lipski ,14 7,74 6,15 6,44 2,81 łosicki ,62 7,72 5,78 6,48 2,64 m.ostrołęka ,84 8,28 6,18 6,73 2,65 m.płock ,03 8,07 6,26 6,84 2,86 m.radom ,30 8,29 6,12 6,87 3,03 m.siedlce ,18 8,91 6,62 7,16 3,50 makowski ,72 7,33 5,68 6,33 2,38 miński ,18 8,59 6,67 6,95 2,97 mławski ,72 7,72 6,02 6,27 2,71 nowodworski ,28 7,64 5,75 6,46 2,43 ostrołęcki ,95 7,86 6,00 6,52 2,56 ostrowski ,52 7,39 5,55 6,14 2,44 otwocki ,47 8,62 6,50 7,01 3,33 piaseczyński ,98 8,74 6,70 7,19 3,35 płocki ,82 7,63 6,02 6,60 2,57 10

11 płoński ,36 7,57 6,03 6,36 2,40 pruszkowski ,93 8,80 6,68 7,24 3,21 przasnyski ,05 7,21 5,93 6,52 2,39 przysuski ,00 7,39 5,81 6,47 2,32 pułtuski ,38 7,68 5,88 6,46 2,35 radomski ,82 7,86 5,95 6,46 2,55 siedlecki ,48 8,00 6,12 6,64 2,72 sierpecki ,43 7,57 6,06 6,31 2,49 sochaczewski ,41 7,41 5,90 6,61 2,48 sokołowski ,77 8,51 6,31 6,94 3,02 szydłowiecki ,27 7,69 6,10 6,26 2,22 warszawski ,80 9,35 7,02 7,73 3,71 warszawski zachodni ,58 8,28 6,35 6,94 3,01 węgrowski ,67 7,27 5,66 6,45 2,29 wołomiński ,24 7,86 6,11 6,66 2,61 wyszkowski ,94 7,41 5,77 6,38 2,38 zwoleński ,48 7,74 5,90 6,47 2,37 żuromiński ,25 8,21 6,26 7,01 2,77 żyrardowski ,87 7,63 6,02 6,63 2,58 dla województwa ,54 8,3 6,35 6,93 2,96 Dzielnice Warszawy Liczba uczniów Wyniki uczniów w dzielnicach Warszawy Wynik min max średni Średni wynik w obszarach standardów wymagań umiejętne stosowanie terminów wyszukiwanie i stosowanie informacji wskazywanie związków i zależności stosowanie zintegrowanej wiedzy Bemowo ,55 9,78 7,33 7,61 3,83 Białołęka ,08 9,36 7,23 7,72 3,77 Bielany ,37 9,60 7,13 7,76 3,88 Mokotów ,75 8,96 6,78 7,60 3,42 Ochota ,85 9,70 7,18 8,11 3,87 Praga Południe ,98 9,02 6,75 7,67 3,54 Praga Północ ,56 8,08 6,21 7,25 3,01 Rembertów ,41 8,90 6,92 7,46 3,13 Śródmieście ,69 10,27 7,64 8,40 4,38 Targówek ,03 8,48 6,42 7,08 3,06 Ursus ,34 8,46 6,57 7,26 3,06 Ursynów ,23 9,83 7,28 8,01 4,11 Wawer ,15 9,41 7,14 7,85 3,74 Wesoła ,33 10,01 7,27 7,91 4,14 Wilanów ,10 10,14 7,43 7,67 3,86 Włochy ,69 9,97 7,52 8,03 4,18 Wola ,97 8,50 6,28 7,01 3,18 Żoliborz ,74 10,22 7,89 8,39 4,24 m. Warszawa ,80 9,35 7,02 7,73 3,71 11

12 Egzamin gimnazjalny język obcy nowożytny GA (język angielski) GN (język niemiecki) Powiat Liczba Wynik Liczba Wynik uczniów min max średnia uczniów min max średnia białobrzeski 409 7,00 50,00 22, ,00 36,00 22,28 ciechanowski 843 5,00 50,00 24, ,00 49,00 28,36 garwoliński ,00 50,00 25, ,00 49,00 25,51 gostyniński 513 6,00 50,00 26, ,00 50,00 30,00 grodziski 879 5,00 50,00 31, ,00 50,00 48,33 grójecki ,00 50,00 26, ,00 38,00 27,57 kozienicki 684 3,00 50,00 26, ,00 49,00 25,31 legionowski 985 7,00 50,00 31, ,00 34,00 22,25 lipski 395 4,00 50,00 25,12 łosicki 347 6,00 50,00 24, ,00 34,00 20,20 m.ostrołęka 593 3,00 50,00 30, ,00 44,00 29,87 m.płock ,00 50,00 29, ,00 40,00 27,00 m.radom ,00 50,00 28, ,00 50,00 31,96 m.siedlce 738 6,00 50,00 32, ,00 49,00 28,77 makowski 491 4,00 50,00 24, ,00 48,00 28,61 miński ,00 50,00 28, ,00 49,00 34,41 mławski 900 5,00 50,00 25, ,00 46,00 24,83 nowodworski 725 6,00 50,00 25, ,00 49,00 27,48 ostrołęcki ,00 50,00 24, ,00 30,00 17,95 ostrowski 810 6,00 50,00 25, ,00 50,00 26,65 otwocki ,00 50,00 29, ,00 45,00 24,31 piaseczyński ,00 50,00 32, ,00 46,00 29,30 płocki ,00 50,00 24, ,00 50,00 26,07 płoński 924 2,00 50,00 24, ,00 44,00 25,00 pruszkowski ,00 50,00 32, ,00 50,00 35,03 przasnyski 497 6,00 50,00 25, ,00 50,00 28,27 przysuski 655 4,00 50,00 25,34 pułtuski 579 2,00 50,00 25, ,00 48,00 21,24 radomski ,00 50,00 26, ,00 43,00 23,49 siedlecki 936 4,00 50,00 23, ,00 42,00 25,59 sierpecki 497 5,00 50,00 24, ,00 48,00 26,57 sochaczewski 841 5,00 50,00 26, ,00 49,00 25,07 sokołowski 388 7,00 50,00 24, ,00 48,00 25,41 szydłowiecki 462 6,00 50,00 26, ,00 42,00 24,79 warszawski ,00 50,00 35, ,00 50,00 33,92 warszawski zachodni 948 5,00 50,00 30, ,00 48,00 43,50 węgrowski 765 4,00 50,00 23,68 wołomiński ,00 50,00 28, ,00 46,00 25,56 wyszkowski 945 4,00 50,00 25,13 zwoleński 500 4,00 50,00 24,72 żuromiński 449 6,00 49,00 23, ,00 46,00 30,38 żyrardowski 725 4,00 50,00 25, ,00 43,00 29,45 dla województwa ,00 50,00 29, ,00 50,00 28,94 12

13 Wyniki uczniów w dzielnicach Warszawy GA (język angielski) GN (język niemiecki) Dzielnice Liczba Wynik Liczba Wynik Warszawy uczniów min max średni uczniów min max średni Bemowo 614 5,00 50,00 36, ,00 50,00 40,83 Białołęka 616 8,00 50,00 35, ,00 50,00 33,90 Bielany 845 8,00 50,00 36, ,00 50,00 39,35 Mokotów ,00 50,00 34, ,00 50,00 38,95 Ochota 692 7,00 50,00 37, ,00 50,00 32,38 Praga Południe ,00 50,00 35, ,00 50,00 33,58 Praga Północ 266 9,00 50,00 34, ,00 43,00 22,50 Rembertów 194 8,00 50,00 33,21 Śródmieście ,00 50,00 38, ,00 50,00 35,00 Targówek 816 4,00 50,00 31, ,00 50,00 40,47 Ursus 305 7,00 50,00 29, ,00 50,00 48,63 Ursynów 940 5,00 50,00 37, ,00 50,00 38,56 Wawer 667 8,00 50,00 33, ,00 50,00 42,50 Wesoła 278 7,00 50,00 37,63 Wilanów ,00 50,00 39,10 Włochy 316 8,00 50,00 38, ,00 50,00 50,00 Wola 820 6,00 50,00 32, ,00 48,00 27,18 Żoliborz 283 9,00 50,00 38, ,00 45,00 28,91 m. Warszawa ,00 50,00 35, ,00 50,00 33,92 GR (język rosyjski) GF (język francuski) Powiat Liczba Wynik Liczba Wynik uczniów min max średni uczniów min max średni garwoliński 82 10,00 49,00 26,29 grodziski 34 18,00 46,00 29,68 grójecki 41 18,00 50,00 34,41 legionowski 14 13,00 49,00 23,64 łosicki 45 17,00 48,00 33,02 m.radom 18 8,00 24,00 14,72 m.siedlce 29 11,00 21,00 15,59 makowski 56 11,00 48,00 28,27 miński 70 8,00 48,00 20,21 nowodworski 24 14,00 45,00 24,17 ostrołęcki 86 11,00 48,00 29,52 ostrowski 29 15,00 38,00 25,03 otwocki 1 39,00 39,00 39,00 płocki 14 18,00 41,00 30,43 płoński 112 8,00 49,00 33,11 przasnyski ,00 46,00 26,22 pułtuski 10 12,00 33,00 22,10 9 7,00 27,00 18,44 siedlecki 50 10,00 48,00 31,92 sierpecki 41 14,00 40,00 27,29 13

14 sokołowski 69 12,00 48,00 29,65 warszawski 119 8,00 47,00 20, ,00 50,00 40,16 węgrowski 37 14,00 48,00 28,14 wołomiński 20 16,00 45,00 21, ,00 16,00 16,00 żyrardowski 8 23,00 47,00 32,75 dla województwa ,00 50,00 27, ,00 50,00 37,70 Wyniki uczniów w dzielnicach Warszawy GR (język rosyjski) GF (język francuski) Dzielnice Liczba Wynik Liczba Wynik Warszawy uczniów min max średni uczniów min max średni Warszawa - Bemowo 29 36,00 50,00 45,00 Warszawa - Bielany 28 11,00 41,00 23,25 Warszawa - Ochota 2 43,00 50,00 46,50 Warszawa - Praga 14 11,00 26,00 18, ,00 48,00 31,76 Południe Warszawa - Praga Północ 46 12,00 32,00 20,63 Warszawa - Śródmieście 1 14,00 14,00 14, ,00 50,00 39,64 Warszawa - Targówek 18 22,00 46,00 32,39 Warszawa - Ursynów 3 47,00 50,00 49,00 Warszawa - Wawer 2 34,00 49,00 41,50 Warszawa - Wola 23 8,00 47,00 20, ,00 46,00 33,34 Warszawa - Żoliborz 7 9,00 22,00 17, ,00 50,00 46,21 m. Warszawa 119 8,00 47,00 20, ,00 50,00 40,16 14

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00 844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 http://www.oke.waw.pl e mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WARSZAWA 2013 OKE-WSEGiM-4441-1-13 Warszawa, 22 lipca 2013 r. Państwo Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy)

Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy) Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy) GH-H GH-P GM-M GM-P GA-P GA-R Razem: 48 137 65,9 48 141 64,7 48 135 51,2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie mazowieckim

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie mazowieckim 2012 Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie mazowieckim Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie OKE-WSEGiM-4441-2/SP/12 Warszawa, 23 sierpnia 2012 r. Państwo Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2011 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2011 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2011 W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 200 W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII 1 Razem Liczba unieważnień 1. Podstawowe dane statystyczne Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z fizyki

Bardziej szczegółowo

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, 31 sierpnia 2010 r. OKE-WSEGiM /10

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, 31 sierpnia 2010 r. OKE-WSEGiM /10 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 tel./fax. (022) 457 03 45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl OKE-WSEGiM-4441-1/10 Warszawa, 31

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU Strona 1 z 9 Ogólne dane statystyczne Do egzaminu maturalnego przystąpiło

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU Egzamin maturalny w maju 2009 roku przeprowadzono w województwie mazowieckim w 1073 szkołach (474 licea ogólnokształcące;

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa Adres oddziału szpitalnego pierwszego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYIKI PRÓBEGO EGZAMIU MAURALEGO Z MAEMAYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALOŚĆ EGZAMIU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2010 roku w 706 szkołach ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2009 roku w 753 szkołach ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/ 1 Liczba unieważnień Matematyka zdawana na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy mogła być zdawana tylko na poziomie rozszerzonym.

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022)

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl OKE-WSEGiM-4330-09/RS/07 Szanowni Państwo, Warszawa, 31. 08.

Bardziej szczegółowo

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 03 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 03 w w w. o k e. w a w. p l XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /w 03 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Razem Liczba unieważnień. Podstawowe dane statystyczne Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z wiedzy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot obowiązkowy/

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot obowiązkowy/ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot obowiązkowy/ 1 Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym miał formę pisemną, trwał 170 minut i polegał na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Załącznik nr 4a Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica,

Bardziej szczegółowo

XV. XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII w w w. o k e. w a w. p l

XV. XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII w w w. o k e. w a w. p l XV. XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII 2013 2013 w w w. o k e. w a w. p l XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII 1 Pisemny egzamin maturalny z geografii odbył się w całym

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 213 roku Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 28-213 14 12 12188 1 8 6175 788

Bardziej szczegółowo

XIV. XIV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE w w w. o k e. w a w. p l

XIV. XIV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE w w w. o k e. w a w. p l XIV. XIV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 2013 2013 w w w. o k e. w a w. p l XIV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 2013 1 1. Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

VI. VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI PR /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

VI. VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI PR /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l VI. VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI PR /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 2013 w w w. o k e. w a w. p l VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /PR/ /w 2013 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2009 Warszawa 2009 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2009 województwo mazowieckie WARSZAWA 2009 OKE-WSEGiM-4441-1/09 Warszawa, 3 sierpnia 2009 r. Państwo Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

Sprawy paszportowe załatwiane są:

Sprawy paszportowe załatwiane są: Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca i zakres załatwiania spraw paszportowych w 2009 roku. Sprawy paszportowe załatwiane są: I. w Oddziale Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM 1. Podstawowe dane statystyczne W 2010 r. do pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII Razem Liczba unieważnień Pisemny egzamin maturalny z biologii odbył się w całym kraju 10 maja 2010 r. Po raz pierwszy zdający mogli wybrać biologię wyłącznie

Bardziej szczegółowo

JOW W SAMORZĄDACH. doświadczenia i propozycje. Jarosław Flis Uniwersytet Jagielloński

JOW W SAMORZĄDACH. doświadczenia i propozycje. Jarosław Flis Uniwersytet Jagielloński JOW W SAMORZĄDACH Jarosław Flis Uniwersytet Jagielloński widełki wielkości okręgu 100% 90% 80% 0,5 0,5 0,5 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 4,5 0,5 0,5 powyżej normy poniżej normy minimum 0% okręg pięciomandatowy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII Razem Liczba unieważnień Pisemny egzamin maturalny z geografii odbył się w całym kraju 3 maja 200 r. Abiturienci, po raz pierwszy, mogli wybrać geografię

Bardziej szczegółowo

V. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /PP/ /PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY/

V. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /PP/ /PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY/ V. V. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /PP/ /PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY/ 2013 w w w. o k e. w a w. p l V. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /PP/ /w 2013r./ /przedmiot obowiązkowy/

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ - 1 - WARSZAWA 2008 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2009 ROKU E G ZAM I N MAT UR ALNY 20 0 9 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2009 ROKU ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z: - HISTORII - WIEDZY O SPO ECZEÑSTWIE - BIOLOGII -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstę p... 3 2. Informacje o uczniach (sł uchaczach) przystę pują cych do egzaminu gimnazjalnego...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 tel./fax. (022) 457 03 45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 12 kwietnia część humanistyczna, 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, r. OKE-WSEGiM /05

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, r. OKE-WSEGiM /05 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 tel./fax. (022) 457 03 45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl OKE-WSEGiM-4441-1/05 Warszawa, 18.08.2005

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WSTĘPNE INFORMACJE O EGZAMINIE I OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW W całej Polsce od 22 do 24 kwietnia 2009 roku po raz ósmy został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

XVI. XVI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII w w w. o k e. w a w. p l

XVI. XVI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII w w w. o k e. w a w. p l XVI. XVI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII 2013 2013 w w w. o k e. w a w. p l XVI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII 2013 1 Pisemny egzamin maturalny z biologii odbył się w

Bardziej szczegółowo

VII. VII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w w w. o k e. w a w. p l

VII. VII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w w w. o k e. w a w. p l VII. VII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2013 w w w. o k e. w a w. p l VII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 1. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE Liczba

Bardziej szczegółowo

XIII. XIII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII w w w. o k e. w a w. p l

XIII. XIII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII w w w. o k e. w a w. p l XIII. XIII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII 2013 2013 w w w. o k e. w a w. p l XIII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII 2013 1 1. Podstawowe dane statystyczne Liczba absolwentów

Bardziej szczegółowo

IV. IV.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

IV. IV.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM IV. IV.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM 2013 www.oke.waw.pl IV.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2009

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2009 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2009 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2009 roku przystąpiło ogółem 462 481 uczniów,

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA PAŹDZIERNIK 2012 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Ludność województwa mazowieckiego ; ZAŁĄCZNIK NR 2 Powierzchnia, gęstość zaludnienia, wybrane

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Wstęp Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 27 kwietnia 2010 z części humanistycznej,

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku Warszawa, styczeń 2015 roku W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2011 roku przystąpiło 418 763 uczniów, do

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z języka angielskiego po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 2012 roku

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 2012 roku INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 1 roku OKE Łódź, styczeń 1 I. Populacja zdających Egzamin gimnazjalny w styczniu 1 roku przeprowadzono w sześciu gimnazjach dla

Bardziej szczegółowo

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, 28 sierpnia 2006 r. OKE-WSEGiM /06

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, 28 sierpnia 2006 r. OKE-WSEGiM /06 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 tel./fax. (022) 457 03 45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl OKE-WSEGiM-444-/06 Warszawa, 28

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI VIII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII.. 3 IX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE..

SPIS TREŚCI VIII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII.. 3 IX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE.. SPIS TREŚCI VIII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII.. 3 1. Podstawowe dane statystyczne...5 2. Analiza wyników egzaminu ze względu na wskaźniki łatwości...7 3. Analiza wyników egzaminu ze

Bardziej szczegółowo

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, r. OKE-WSEGiM-441-1/04

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, r. OKE-WSEGiM-441-1/04 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 tel./fax. (022) 457 03 45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl OKE-WSEGiM-441-1/04 Warszawa, 18.08.2004

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/ Razem Liczba unieważnień. Podstawowe dane statystyczne Egzamin maturalny z informatyki na Mazowszu odbył się w szkołach. Liczba

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2010 roku przystąpiło ogółem 444 320 uczniów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. WPROWADZENIE Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

IX. IX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. w w w. o k e. w a w. p l

IX. IX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. w w w. o k e. w a w. p l IX. IX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 2013 w w w. o k e. w a w. p l IX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 1 1. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE Liczba

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku SPRAWDZIAN W roku 2011 do sprawdzianu przystąpiło 284 uczniów. Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku 14000 Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 2008-2014 12000 12188 10000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013 ROKU 2013 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ w WARSZAWIE I. WYNIKI EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie Lp Nazwa powiatu/dzielnicy Liczba szkół i placówek Delegatura Promotor prowadzący szkolenie Terminy Miejsce konferencji 1. Siedlce- miasto 101

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2009 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Spis treści: I. Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2012 roku. Dane

Bardziej szczegółowo

G I UR 11 E ZAM N MAT ALNY 20 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2011 ROKU

G I UR 11 E ZAM N MAT ALNY 20 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2011 ROKU G I UR 11 E ZAM N MAT ALNY 20 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2011 ROKU OKE-WSEGiM-4442-1/11 Szanowni Państwo, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.04.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.01.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Spis treści: I. Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2012 roku. Dane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 641 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 641 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 641 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i realizacji w województwie mazowieckim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty

Bardziej szczegółowo

III. III.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

III. III.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM III. III.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM 2013 w w w. o k e. w a w. p l III.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Bardziej szczegółowo

Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych

Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych Szacunek liczby oraz kierunków mobilności w Warszawie na podstawie danych mobilnych Główne wyniki analizy sierpień 2019 m.st. Warszawa SPIS TREŚCI 01 INFORMACJE O ANALIZIE Informacja o celu, technice,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Listopad 2010 Cel prognoz Uzyskanie szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w województwie mazowieckim. Maj 2018 Nr 5

Rynek pracy w województwie mazowieckim. Maj 2018 Nr 5 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Rynek pracy w województwie mazowieckim Maj 2018 Nr 5

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA NAZWA DZIELNICY WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH BEMOWO 6-06-15 146502_8.0615 BEMOWO 6-08-01 146502_8.0801 BEMOWO 6-08-02 146502_8.0802 BEMOWO 6-08-03 146502_8.0803 BEMOWO 6-08-04

Bardziej szczegółowo

INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego

INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego Informacja o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w województwie podlaskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax. (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22,

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział chirurgii urazowoortopedycznej

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział chirurgii urazowoortopedycznej Załącznik nr 4 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla pacjentów dorosłych Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku 5 kwietnia 2011 roku po raz dziesiąty uczniowie w całym kraju pisali sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i realizacji w województwie mazowieckim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty

Bardziej szczegółowo

(na szkolenie Dyrektorów szkół/placówek i kierowników ośrodków egzaminacyjnych)

(na szkolenie Dyrektorów szkół/placówek i kierowników ośrodków egzaminacyjnych) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-814 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 45-70-335 tel./fax. (022) 45-70-345 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl Materiał pomocniczy (na szkolenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalne komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach.

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalne komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach. Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalne komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach. Dz.U.2015.630 z dnia 2015.05.08 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 8 maja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Planowane działania i osiągnięte efekty przekształcenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej

Planowane działania i osiągnięte efekty przekształcenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej Planowane działania i osiągnięte efekty przekształcenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

XI posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Warszawa, r.

XI posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Warszawa, r. XI posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warszawa, 4.06.09 r. Plan posiedzenia. Powitanie.. Dofinansowanie projektów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o Dofinansowanie projektów MŚP ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie mazowieckim.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie mazowieckim. OKE-WSEGiM-4442-1/10 Warszawa, 16.08.2010 Szanowni Państwo, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie mazowieckim.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 437 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Koncepcja metody określania kategoryzacji komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie województwa mazowieckiego

Koncepcja metody określania kategoryzacji komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie województwa mazowieckiego Zeszyty Naukowe sgsp 2016, nr 58 (tom 1)/2/2016 bryg dr inż Jarosław Zarzycki Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Koncepcja metody określania kategoryzacji

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami)

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku ul. Zwoleńska 12 27-300 Lipsko 48/378-01- 37 Mieczysław Mejzner (Powiat lipski i Delegatura w Radomiu

Bardziej szczegółowo