Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Sierpień 2015 Nr 8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Sierpień 2015 Nr 8"

Transkrypt

1 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Sierpień 2015 Nr 8 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim sierpień : Stopa bezrobocia 8,9%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o osoby (z osób w lipcu br. do osób w sierpniu br.). Spadek bezrobocia wystąpił w 13 kategoriach, największy pośród: - poprzednio pracujących o osoby (z osób w lipcu br. do osób w sierpniu br.), - długotrwale bezrobotnych o 809 osób (z osób w lipcu br. do osób w sierpniu br.), - powyżej 50 roku życia o 759 osób (z osób w lipcu br. do osób w sierpniu br.), - zamieszkałych na wsi o 566 osób (z osób w lipcu br. do osób w sierpniu br.), - bez kwalifikacji zawodowych o 554 osoby (z osób w lipcu br. do osób w sierpniu br.), - do 30 roku życia o 376 osób (z osób w lipcu br. do osób w sierpniu br.), - zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy o 191 osób (z osób w lipcu br. do osób w sierpniu br.). Wzrost bezrobocia wystąpił w 5 kategoriach, największy pośród: - osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki o 764 osoby (z osób w lipcu br. do osób w sierpniu br.), - do 25 roku życia o 52 osoby (z osób w lipcu br. do osób w sierpniu br.), - kobiety które, nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka o 72 osoby ( osób w lipcu br. do osób w sierpniu br.) Spadek o 800 zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (z miejsc w lipcu br. do w sierpniu br.) 1

2 2. Liczba podmiotów i przeciętne zatrudnienie Na koniec sierpnia w rejestrze REGON zarejestrowane były podmiotów gospodarki narodowej (bez rolników indywidualnych). W porównaniu ze stanem na koniec lipca liczba podmiotów zwiększyła się o 0,4%, a w porównaniu ze stanem na koniec sierpnia ub. roku zwiększyła się o 3,6%. W sierpniu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 1.350,3 tys. osób i było o 1,0% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 0,8% w lipcu br. i wzrostu o 1,2% w sierpniu ub. roku). 3. Poziom bezrobocia 1 Na koniec sierpnia na Mazowszu zarejestrowanych było bezrobotnych, w tym kobiet, tj. 49,5% ogółu bezrobotnych. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia (stan na koniec miesiąca/roku) miesiąc/rok Liczba bezrobotnych Wzrost/spadek w odniesieniu Ogółem do poprzedniego miesiąca/roku , , , , , , , , , , ,7* , , , , styczeń ,2 Stopa bezrobocia 1 Na podstawie obligatoryjnej statystyki publicznej MPiPS-01 - Sprawozdanie o rynku pracy. 2

3 luty ,2 marzec ,9 kwiecień ,6 maj ,3 czerwiec ,0 lipiec ,9 sierpień ,9 Źródło: opracowanie GUS Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów Wzrost bezrobocia w odniesieniu do poprzedniego miesiąca odnotowano 13 powiatach, największy liczbowy wzrost odnotowano w powiecie radomskim o 261 osób (o 1,9%). Spadek bezrobocia w odniesieniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w 29 powiatach, największy liczbowy spadek odnotowano w miastach: Warszawa o 547 osób (o 1,2%) i Siedlce o 111 osób (o 3,8%) oraz w powiatach: kozienickim o 122 osoby (o 3,5%), legionowskim o 118 osób (o 2,8%), garwolińskim o 92 osoby (o 1,7%), nowodworskim o 88 osób (o 2,8%), sochaczewskim o 87 osób (o 2,7%) i ostrowskim o 84 osoby (2,2%). Biorąc pod uwagę obszary województwa największy liczbowy wzrost bezrobocia wystąpił w obszarze ciechanowskim o 76 osób (o 0,5%). 4. Stopa bezrobocia W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej (według Eurostat) stopa bezrobocia w końcu sierpnia w Polsce wynosiła 7,2% (przy średniej w Unii Europejskiej 9,5%). Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się: Niemcy 4,5%, Czechy 5,0%, Malta 5,1%, Wielka Brytania 5,5%, Estonia i Austria po 5,7% oraz Luksemburg 5,9%. Najwyższą stopą bezrobocia wyróżniała się Grecja 25,2%. W sierpniu w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 8,9% (przy średniej dla kraju 10,0%). W odniesieniu do lipca stopa bezrobocia dla województwa mazowieckiego pozostała na tym samym poziomie, w kraju spadła o 0,1 punktu procentowego (10,0%). Najniższą stopą bezrobocia w kraju wyróżniały się województwa: wielkopolskie 6,5%, śląskie 8,4%, małopolskie po 8,5%, mazowieckie 8,9%, dolnośląskie 9,0% oraz pomorskie 9,3% natomiast najwyższą województwa: warmińsko-mazurskie 16,2%, kujawsko-pomorskie 13,3%, zachodniopomorskie 13,1%, podkarpackie 13,0%. Na Mazowszu występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim 32,0%, radomskim 25,8%, przysuskim 23,2%, makowskim 22,8% pułtuskim 21,7% oraz sierpeckim 21,1%. Najniższą stopą bezrobocia 3

4 wyróżniały się miasta Warszawa 3,8% i Siedlce 8,0% oraz powiaty: grójecki i warszawski zachodni po 5,3%, grodziski 6,3%, pruszkowski 7,1%, piaseczyński 7,2% oraz otwocki 7,4%. Źródło: opracowanie GUS Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów sierpień Spadek stopy bezrobocia odnotowano w 23 powiatach, największy w mieście Siedlce o 0,3 punktu procentowego oraz powiatach: legionowskim i kozienickim po 0,4 punktu procentowego oraz białobrzeskim, nowodworskim, ostrowskim, pułtuskim, przysuskim, po 0,3 punktu procentowego. 4

5 13,0 Stopa bezrobocia w województwie mazowieckim (stan na koniec miesiąca w %) 12,0 11,0 10,0 9,0 11,4 11,4 11,1 10,8 10,2 10,2 9,9 9,6 10,5 9,3 10,2 10,2 10, ,9 8,9 9,8 9,8 9,8 8,0 7,0 6,0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 2014 Rok 2015 Źródło: opracowanie GUS Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów 5. Osoby zarejestrowane i wyrejestrowane z ewidencji bezrobotnych 2 W sierpniu do rejestru bezrobotnych w mazowieckich urzędach pracy napłynęło bezrobotnych (w lipcu osób) z ewidencji wyłączono bezrobotnych (w lipcu osób), w tym z powodu: podjęcia pracy osób 48,1% odpływu z bezrobocia, niepotwierdzenia gotowości do pracy osób 26,8% odpływu z bezrobocia, rozpoczęcie stażu osób 7,0% odpływu z bezrobocia, dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego osób 5,0% odpływu z bezrobocia, odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 731 osób 3,3% odpływu z bezrobocia, rozpoczęcia szkolenia 556 osób 2,5% odpływu z bezrobocia, rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 303 osoby 1,3% odpływu z bezrobocia. 2 Na podstawie sprawozdań obligatoryjnej statystyki publicznej MPiPS-01 - Sprawozdanie o rynku pracy. 5

6 6. Wybrane kategorie bezrobotnych 3 Województwo mazowieckie wyróżnia się najwyższą w Polsce liczbą zarejestrowanych bezrobotnych ( osoby) - co 7 bezrobotny w Polsce jest mieszkańcem Mazowsza. Wybrane kategorie bezrobotnych Wyszczególnienie sierpień 2013 r. Udział % lipiec Udział % sierpień Udział % Bezrobotni ogółem , , ,0 w tym: Kobiety , , ,5 Mężczyźni , , ,5 ponadto: Poprzednio pracujący , , ,1 Dotychczas nie pracujący , , ,9 Zamieszkali na wsi , , ,7 Z prawem do zasiłku , , ,6 Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy , , ,1 Osoby w okresie do 12 m - cy od dnia ukończenia nauki , , ,8 Cudzoziemcy , , ,5 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotne kobiety Na koniec sierpnia w urzędach pracy województwa mazowieckiego zarejestrowanych było bezrobotnych kobiet, tj. 49,5% ogółu bezrobotnych. W odniesieniu do lipca liczba bezrobotnych kobiet wzrosła o 96 osób (o 0,01%). Bezrobotne kobiety dominowały głównie w następujących kategoriach: posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 79,7% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 73,8% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 61,0%, cudzoziemcy 60,0%, 3 Na podstawie sprawozdań obligatoryjnej statystyki publicznej MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy. 6

7 korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 57,8%, zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy 53,6%, do 30 roku życia 53,4%, bez doświadczenia zawodowego 51,1%, dotychczas niepracujące 50,9%. Najwyższym udziałem bezrobotnych kobiet wyróżniały się głównie miastach: Płock 56,2% i Siedlce 53,5% oraz powiaty: płocki 56,8%, sierpecki 56,6%, przasnyski 53,7%, mławski 53,3% i żuromiński 53,2%. Bezrobotni mężczyźni Na koniec sierpnia zarejestrowanych było mężczyzn, tj. 50,5% bezrobotnych. W odniesieniu do lipca liczba bezrobotnych mężczyzn zmniejszyła się o osób (o 1,3 %). Bezrobotni mężczyźni dominowali w następujących kategoriach bezrobotnych: powyżej 50 roku życia 60,9 %, niepełnosprawni 53,0%, bez kwalifikacji zawodowych 52,1%, poprzednio pracujący 50,9%, zamieszkali na wsi 50,8%, długotrwale bezrobotni 50,4%, dotychczas niepracujący 49,1%. Najwyższym udziałem bezrobotnych mężczyzn wyróżniały się powiaty: garwoliński 60,3%, białobrzeski 55,9%, przysuski 55,3%, pułtuski 54,9%, wołomiński 54,4%, oraz makowski 54,0%. Bezrobocie na wsi Na koniec sierpnia na wsi mieszkało bezrobotnych, tj. 42,7% ogółu bezrobotnych, w tym kobiet. W porównaniu do lipca liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi zmniejszyła się o 566 osób (o 0,6%). Bezrobotni zamieszkali na wsi przeważali w 29 powiatach, a w 13 powiatach stanowili 70,0% i więcej. Poza miastami na prawach powiatu udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych kształtował się od 33,4% w powiecie otwockim do 97,1% w powiecie siedleckim. 7

8 Bezrobotni z prawem do zasiłku W sierpniu prawo do zasiłku posiadało osób, tj. 13,6% ogółu bezrobotnych. W odniesieniu do lipca liczba osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku zmniejszyła się o 901 osób (o 2,9%). Najwyższy udział bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku odnotowano w powiatach: grodziskim 19,9%, żuromińskim 18,9%, przysuskim 17,6% oraz płockim 17,1%. Najniższym udziałem bezrobotnych wśród tej populacji wyróżniały się powiaty: lipski 6,5%, przasnyski 7,7 %, ostrowski 8,2%, kozienicki 8,4% oraz łosicki 8,9%. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy 4 rok/ miesiące Bezrobotni Ogółem do 30 roku życia w tym osoby: do 25 roku życia długotrwale bezrobotne powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnospra wne do 18 roku życia niepełnosprawni styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-01. Na koniec sierpnia bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy - to osoby: długotrwale bezrobotne 58,7% ogółu bezrobotnych ( osoby), 5 powyżej 50 roku życia 28,6% ogółu bezrobotnych ( osób), do 30 roku życia 26,6% ogółu bezrobotnych ( osoby), posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 13,1% ogółu bezrobotnych ( osoby), niepełnosprawne 4,3% ogółu bezrobotnych (9.691 osób), korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 0,6% ogółu bezrobotnych (1.347 osób), 4 Zgodnie z art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.). 5 Zgodnie z obowiązującą Ustawą długotrwale bezrobotny to osoba pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat - z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.). 8

9 posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - 0,1% ogółu bezrobotnych (229 osób). 7. Planowane zwolnienia W sierpniu 5 pracodawców zgłosiło zamiar zwolnień grupowych (o 3 pracodawców mniej niż w poprzednim miesiącu). Redukcją zatrudnienia mają zostać objęte 316 osób (o 132 osoby więcej jak w poprzednim miesiącu). Firmy zgłaszające zamiar dokonania zwolnień pracowników działają m. in. w branżach: spożywczej, bankowej oraz budowlanej. W sierpniu 17 pracodawców zwolniło pracowników w ramach zwolnień grupowych (o 3 pracodawców więcej jak w poprzednim miesiącu). Redukcją zatrudnienia zostało objętych 714 osób (o 604 osoby więcej niż w poprzednim miesiącu). Zgodnie z obowiązującą Ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca zobowiązany jest zgłosić zamiar zwolnień grupowych do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy, a planowane lub dokonywane zwolnienia mają miejsce również w filiach różnych instytucji, posiadających siedzibę firmy na terenie województwa mazowieckiego. W związku z tym, liczba osób przewidzianych do zwolnienia, jak również zwolnionych może być nieznacznie zawyżona na obszarze województwa mazowieckiego. 9

10 8. Usługi i instrumenty rynku pracy Pośrednictwo pracy W sierpniu pośrednicy pracy pozyskali do współpracy zakłady pracy, odbyli wizyt u pracodawców, w wyniku których pozyskali niesubsydiowanych miejsc pracy. Mazowieckie urzędy pracy pozyskały wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 6, o 800 wolnych miejsc pracy (o 5,6%) mniej niż w poprzednim miesiącu. Z ogółu pozyskanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 74,5%, tj wolnych miejsc pracy dotyczyło pracy niesubsydiowanej. Liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej Wyszczególnienie Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w tym: subsydiowane I VIII 2014 r. Udział % I VIII Udział % , , , ,4 niesubsydiowane , ,6 z sektora publicznego , ,6 sezonowe , ,0 dla niepełnosprawnych Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS , ,1 W sierpniu za pośrednictwem urzędów pracy zatrudnienie uzyskało osób, co stanowi 81,9% ogółu podjęć pracy przez bezrobotnych w województwie mazowieckim. Od początku zatrudnienie za pośrednictwem urzędów pracy uzyskało bezrobotnych. Efektywność wykorzystania pozyskanych miejsc pracy w 2015 roku wyniosła - 60,8%. 6 Od dnia 1 stycznia 2010 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 zmieniona została nazwa - oferty pracy na wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. 10

11 9. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy krótkoterminowej. 7 W sierpniu na terenie województwa mazowieckiego zarejestrowano oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Mazowieccy pracodawcy zamierzali zatrudnić: obywateli Ukrainy, tj. 96,6% zgłoszonych oświadczeń, a także: 366 obywateli Mołdowy, 188 Białorusinów, 51 osób z Rosji, 50 osób z Gruzji oraz 16 osób z Armenii. W sierpniu najwięcej oświadczeń zgłoszono na zatrudnienie: osób na okres 3 do 6 miesięcy, tj. 89,0% ogółu zarejestrowanych oświadczeń, osób jako pracowników przy pracach prostych, tj. 71,5%, mężczyzn, tj. 62,6%, osób na umowę o dzieło, tj. 53,6%, osoby w rolnictwie, tj. 49,5%, pracowników w wieku lat, tj. 42,5%. Najwięcej oświadczeń zgłoszono na terenie powiatów: grójeckiego oświadczeń, tj. 22,3% ogółu oświadczeń zarejestrowanych w sierpniu na Mazowszu i płońskiego oświadczeń, tj. 11,3% oraz w m. st. Warszawie oświadczeń, tj. 21,3%. 10. Wydatki Funduszu Pracy 8 Zgodnie ze sprawozdawczością dotyczącą przychodów i wydatków Funduszu Pracy (MPiPS- 02) od początku 2015 roku - z Funduszu Pracy wydatkowano kwotę ,6 tys. zł. Struktura wydatków Funduszu Pracy: 48,3% to wydatki na zasiłki dla bezrobotnych (łącznie ze składkami) ,2 tys. zł, 1,7% to wydatki na wypłaty dodatków aktywizacyjnych oraz świadczeń integracyjnych 8.490,4 tys. zł, 47,5% to limitowane wydatki na rzecz promocji zatrudnienia ,6 tys. zł, 2,5% to wydatki pozostałe (w tym między innymi: informacja zawodowa i poradnictwo, koszty wyposażenia i działalności klubów pracy, koszty systemu informatycznego, szkolenie kadr służb zatrudnienia, refundacja kosztów wynagrodzeń i składek pracowników WUP, refundacja dodatków do wynagrodzeń, koszty wezwań i zawiadomień) ,4 tys. zł. 7 Z dniem 1 stycznia 2010 r. wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego jest realizowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Plac Bankowy 3/5. 8 Na podstawie sprawozdania MPiPS-02 oraz monitoringu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. 11

12 Minister Pracy i Polityki Społecznej ustalił kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości ,7 tys. zł (słownie; czterysta sześćdziesiąt sześć milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych) jaka może być wydatkowana w przez samorządy powiatowe na realizację następujących zadań: Programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ( 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia RM): ,5 tys. zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). Innych fakultatywnych zadań ( 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia RM): ,2 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych), przy czym w ramach powyższych limitów ustalone zostały następujące kwoty środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS): ,8 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych) w ramach regionalnego programu operacyjnego (dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników), ,0 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży). Dodatkowo od początku roku z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczono kwotę ,0 tys. zł na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym kwotę 8.739,4 tys. zł dla bezrobotnych do 25 roku życia. Limitowane wydatki Funduszu Pracy poniesione przez urzędy pracy woj. mazowieckiego na koniec sierpnia stanowiły 55,2% dotychczas rozdysponowanych środków. 11. Realizacja zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie od do w województwie mazowieckim. W województwie mazowieckim w okresie od wypłacono ze środków FGŚP świadczeń na rzecz 2120 pracowników. Zaspokojono roszczenia pracownicze 12

13 w stosunku do 154 niewypłacalnych pracodawców, na ogólną kwotę ,59 zł. Większość firm niewypłacalnych, których pracownicy skorzystali z FGŚP, to firmy których siedziba mieściła się w Warszawie. Stanowiły one ponad 74 % ogółu tych firm. Do ze świadczeń wypłaconych ze środków FGŚP w związku z niewypłacalnością pracodawcy skorzystało 76 pracodawców zatrudniających do 20 osób, 70 zatrudniających od 21 do 100 pracowników oraz 8 pracodawców zatrudniających powyżej 100 osób. Główne świadczenia wypłacane ze środków FGŚP to wynagrodzenia za pracę za okres 3 miesięcy, odprawy z przyczyn ekonomicznych pracodawcy, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia, ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy należny za rok kalendarzowy w którym ustał stosunek pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawców. Odmówiliśmy wypłaty wnioskowanych świadczeń ze środków FGŚP dla 120 osób. Z uwagi na braki formalne lub brak podstaw prawnych do rozpatrzenia sprawy, pozostawiono bez rozpoznania 58 wniosków i 4 wykazy. Realizacja wypłat w okresie do w związku z niewypłacalnością pracodawcy w podziale na powiaty Powiat Ilość firm grodziski 4 grójecki 1 kozieniecki 1 nowodworski 1 ostrołęcki 1 otwocki 1 piaseczyński 4 płock 3 płocki 4 płoński 1 pruszkowski 5 radom 3 sochaczewski 2 warszawa 114 warszawski 1 wołomiński 7 żyrardowski 1 Źródło: opracowane na podstawie danych pozyskanych z rejestru prowadzonego przez WUP w Warszawie 13

14 Liczba firm na Mazowszu w okresie od do których pracownicy otrzymali świadczenia pracownicze ze środków FGŚP wg PKD Sekcja PKD Ilość A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 1 C przetwórstwo przemysłowe 36 F budownictwo 28 G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 30 H transport i gospodarka magazynowa 10 I działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 11 J informacja i komunikacja 7 K- działalność finansowa i ubezpieczeniowa 5 L- działalność związana z obsługą Rynku nieruchomości 2 M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 11 N działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 8 Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2 R działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 1 S pozostała działalność usługowa 2 Źródło: opracowane na podstawie danych pozyskanych z rejestru prowadzonego przez WUP w Warszawie Na Mazowszu zdecydowaną grupę niewypłacalnych pracodawców, których pracownikom zaspokojono roszczenia pracownicze z FGŚP, stanowiły firmy które prowadziły działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa przemysłowego, handlu hurtowego i budownictwa. Odpowiednio stanowiły one w ogólnej liczbie przedsiębiorców 23,38 %, 19,48 i 18,18 %. Realizacja zadań związanych z ochroną miejsc pracy Z dniem 1 lutym weszły w życie nowe rozwiązania związane z ochroną miejsc pracy w związku z ustawą z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. z, poz. 385). Przyjęte rozwiązania mają chronić miejsca pracy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy pracownikom z przyczyn niedotyczących pracowników. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczeń związanych z ochroną miejsc pracy do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy działającego z upoważnienia marszałka województwa. Ustawa jest adresowana do przedsiębiorców, których przeważający rodzaj prowadzonej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności wskazuje na jej udział w handlu, przetwórstwie, transporcie, uprawach rolnych lub chowie i hodowli zwierząt, a także w wynikających z nich usługach, na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych i których produkt działalności doznał ograniczeń ilościowych lub wartościowych w obrocie handlowym na 14

15 krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych w następstwie wystąpienia czasowych ograniczeń, z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy, wwozu towarów na terytoria innych krajów (m.in. na skutek rosyjskiego embarga). Pomoc ta jest udzielana jako pomoc de minimis. przedsiębiorców o przyznanie bezzwrotnej pomocy na dofinansowanie do wynagrodzeń w związku z przestojem ekonomicznym oraz obniżeniem wymiaru czasu pracy, które obejmują świadczenia dla 174 pracowników. W tym okresie Dyrektor WUP w Warszawie zawarł 5 umów z przedsiębiorcami na łączną kwotę ,84 zł. W województwie mazowieckim do wypłacono ze środków FGŚP na ochronę miejsc pracy kwotę ,73 zł. Dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń Czynności windykacyjne dokonuje się w stosunku do należności powstałych w wyniku wypłat świadczeń dokonanych za pracodawców niewypłacalnych w rozumieniu ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2014r. poz. 272 z późn. zm.). Ciężar zaspokajania należności pracowniczych przejmuje w takiej sytuacji Fundusz niezależnie od tego, czy będzie w stanie jakąkolwiek cześć z wypłaconych środków odzyskać. Na dzień kwota odzyskanych należności wyniosła: ,91 zł (w tym ,64 zł należność główna i ,27 zł odsetki). Plan windykacyjny na rok 2015 stanowi kwotę ,00 zł. Ponadto w okresie od do skierowano do MPiPS 23 wnioski o rozłożenie należności na raty oraz 58 wniosków o umorzenie należności na łączną kwotę ,36 zł. Decyzją MPiPS dokonano umorzeń w stosunku do 54 dłużników na łączną kwotę: ,65 zł. Opracował: Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy oraz Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 15

16 Bezrobotni ogółem w lipcu i sierpniu oraz w sierpniu 2014 r. Załącznik nr 1 Liczba bezrobotnych ogółem L.p. Wyszczególnienie lipiec 2014 r. czerwiec lipiec spadek (-) wzrost w stosunku do lipca 2014 r. (w osobach) spadek (-) wzrost w stosunku do lipca 2014 r. (w procentach) spadek (-) wzrost w stosunku do czerwca (w osobach) spadek (-) wzrost w stosunku do czerwca (w procentach) stopa bezrobocia lipiec (w procencie aktywnych zawodowo) Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ,37% ,62% 8, ,18% 76 0,45% 1 ciechanowski ,61% -18-0,36% 15,0 2 mławski ,92% 111 3,15% 11,9 3 płoński ,12% -27-0,52% 15,3 4 żurominski ,73% 10 0,31% 19,5 Obszar ostrołęcki ,72% -94-0,49% 1 makowski ,12% 44 1,05% 22,6 2 m. Ostrołęka ,66% -7-0,21% 13,7 3 ostrołęcki ,35% -9-0,19% 14,8 4 ostrowski ,30% -84-2,15% 13,7 5 przasnyski ,29% -38-1,27% 14,2 Obszar płocki ,88% ,52% 1 gostyniński ,08% 3 0,09% 18,4 2 m. Płock ,60% -83-1,25% 10,5 3 płocki ,03% 4 0,06% 17,7 4 sierpecki ,16% -28-0,72% 21,2 Obszar radomski ,28% -58-0,12% 1 białobrzeski ,43% -53-3,61% 11,0 2 kozienicki ,66% ,50% 14,2 3 lipski ,90% -40-1,87% 13,2 4 przysuski ,44% -72-1,57% 23,5 5 m. Radom ,60% 261 1,53% 19,0 6 radomski ,60% -42-0,31% 25,8 7 szydłowiecki ,13% 50 1,09% 31,8 8 zwoleński ,74% -40-1,48% 18,0 Obszar siedlecki ,14% -25-0,27% 1 łosicki ,78% 29 1,99% 9,4 2 m. Siedlce ,85% ,75% 8,3 3 siedlecki ,95% 45 1,72% 8,9 4 sokołowski ,61% 12 0,53% 9,6 Obszar warszawski ,76% ,09% 1 garwoliński ,23% -92-1,67% 13,5 2 grodziski ,19% -31-1,49% 6,3 3 grójecki ,38% -11-0,49% 5,3 4 legionowski ,95% ,83% 13,3 5 miński ,37% 12 0,28% 9,4 6 nowodworski ,01% -88-2,82% 10,6 7 otwocki ,52% -48-1,44% 7,5 8 piaseczyński ,22% 1 0,02% 7,2 9 pruszkowski ,74% 13 0,29% 7,1 10 pułtuski ,73% -77-1,71% 22,0 11 sochaczewski ,47% -87-2,68% 9,3 12 m. st. Warszawa ,23% ,24% 3,9 13 warszawski zachodni ,40% -19-0,68% 5,4 14 węgrowski ,72% -50-1,57% 12,6 15 wołomiński ,68% -14-0,14% 14,2 16 wyszkowski ,59% -32-1,16% 9,5 17 żyrardowski ,75% -1-0,03% 14,5

17 Bezrobotne kobiety w lipcu i sierpniu oraz w sierpniu 2014 r. Załącznik nr 2 Lp. Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski bezrobotne kobiety lipiec 2014 r. bezrobotne kobiety czerwiec bezrobotni ogółem lipiec bezrobotne kobiety lipiec % udział bezrobotnych kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem ,5% ,61% 96 0,09% ,3% ,93% 184 2,15% 1 ciechanowski ,1% ,50% 20 0,84% 2 mławski ,3% ,92% 103 5,62% 3 płoński ,7% ,07% 32 1,21% 4 żurominski ,2% -53-3,00% 29 1,72% Obszar ostrołęcki ,2% ,52% -41-0,41% 1 makowski ,0% ,15% 22 1,14% 2 m. Ostrołęka ,4% ,12% -3-0,17% 3 ostrołęcki ,9% ,32% -5-0,20% 4 ostrowski ,1% ,78% -70-3,40% 5 przasnyski ,7% ,87% 15 0,95% Obszar płocki ,7% ,38% -13-0,12% 1 gostyniński ,2% ,43% 1 0,06% 2 m. Płock ,2% ,15% -24-0,64% 3 płocki ,8% ,60% 27 0,75% 4 sierpecki ,6% ,71% -17-0,78% Obszar radomski ,4% ,65% 140 0,59% 1 białobrzeski ,1% ,97% -13-2,04% 2 kozienicki ,0% ,32% -54-3,05% 3 lipski ,2% -46-4,44% 8 0,81% 4 przysuski ,7% ,64% -25-1,22% 5 m. Radom ,2% ,73% 122 1,45% 6 radomski ,6% ,12% 41 0,62% 7 szydłowiecki ,7% ,00% 69 3,14% 8 zwoleński ,8% -63-4,73% -8-0,63% Obszar siedlecki ,9% ,04% 13 0,28% 1 łosicki ,8% -66-8,67% 19 2,81% 2 m. Siedlce ,5% ,40% -51-3,24% 3 siedlecki ,2% ,80% 39 2,89% 4 sokołowski ,8% ,76% 6 0,54% Obszar warszawski spadek (-) wzrost w stosunku do lipca 2014 r. (w osobach) spadek (-) wzrost w stosunku do lipca 2014 (w procentach) spadek (-) wzrost w stosunku do czerwca (w osobach) spadek (-) wzrost w stosunku do czerwca (w procentach) ,1% ,44% ,36% 1 garwoliński ,7% ,23% -10-0,46% 2 grodziski ,6% ,75% 9 0,84% 3 grójecki ,0% ,48% -8-0,72% 4 legionowski ,7% ,73% -9-0,44% 5 miński ,5% ,66% 19 0,86% 6 nowodworski ,3% ,20% -22-1,51% 7 otwocki ,2% ,77% -26-1,69% 8 piaseczyński ,7% ,17% 42 1,66% 9 pruszkowski ,5% ,40% 19 0,83% 10 pułtuski ,1% -57-2,78% -54-2,63% 11 sochaczewski ,4% ,16% -22-1,39% 12 m. st. Warszawa ,9% ,63% ,55% 13 warszawski zachodni ,6% ,47% -25-1,91% 14 węgrowski ,8% ,18% 3 0,19% 15 wołomiński ,6% ,44% 27 0,58% 16 wyszkowski ,5% ,11% -31-2,29% 17 żyrardowski ,2% ,58% 20 1,11%

18 Bezrobotni zamieszkali na wsi w lipcu i sierpniu oraz w sierpniu 2014 r. Załącznik nr 3 Lp Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski bezrobotni zamieszkali na wsi lipiec 2014 r. bezrobotni zamieszkali na wsi czerwiec bezrobotni ogółem lipiec bezrobotni zamieszkali na wsi lipiec % udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w liczbie bezrobotnych ogłółem ,7% ,40% ,59% ,9% ,16% 79 0,79% 1 ciechanowski ,4% ,77% 14 0,59% 2 mławski ,6% ,09% 80 4,12% 3 płoński ,5% ,23% -19-0,56% 4 żurominski ,2% ,11% 4 0,18% Obszar ostrołęcki ,5% ,77% -6-0,05% 1 makowski ,7% -88-2,81% 44 1,47% 2 m. Ostrołęka ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 3 ostrołęcki ,3% ,47% -3-0,07% 4 ostrowski ,1% ,19% -27-1,13% 5 przasnyski ,5% ,06% -20-1,07% Obszar płocki ,8% ,49% 25 0,24% 1 gostyniński ,1% ,35% 17 0,85% 2 m. Płock ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 3 płocki ,1% ,41% 20 0,35% 4 sierpecki ,5% ,31% -12-0,47% Obszar radomski ,6% ,31% ,11% 1 białobrzeski ,9% ,21% -42-3,86% 2 kozienicki ,9% ,38% -94-3,64% 3 lipski ,7% ,93% -43-2,33% 4 przysuski ,9% ,51% -71-1,75% 5 m. Radom ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 6 radomski ,2% ,79% -36-0,32% 7 szydłowiecki ,3% ,90% 33 0,95% 8 zwoleński ,7% ,15% -41-1,92% Obszar siedlecki ,8% ,55% 66 1,37% 1 łosicki ,8% -97-8,23% 32 3,05% 2 m. Siedlce ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 3 siedlecki ,1% ,55% 44 1,74% 4 sokołowski ,3% ,98% -10-0,80% Obszar warszawski spadek (-) wzrost w stosunku do lipca 2014 r. (w osobach) spadek (-) wzrost w stosunku do lipca 2014 r. (w procentach) spadek (-) wzrost w stosunku do czerwca (w osobach) spadek (-) wzrost w stosunku do czerwca (w procentach) ,8% ,70% ,33% 1 garwoliński ,1% ,98% -77-2,04% 2 grodziski ,8% ,07% -16-1,75% 3 grójecki ,7% ,92% -10-0,73% 4 legionowski ,3% ,54% -83-4,33% 5 miński ,1% ,11% -11-0,48% 6 nowodworski ,3% ,77% -39-2,60% 7 otwocki ,4% ,56% -22-1,97% 8 piaseczyński ,6% ,44% 17 0,60% 9 pruszkowski ,1% ,86% 17 1,10% 10 pułtuski ,1% ,20% -47-1,86% 11 sochaczewski ,6% ,73% -80-4,60% 12 m. st. Warszawa ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 13 warszawski zachodni ,0% ,19% -10-0,55% 14 węgrowski ,9% ,72% -49-2,22% 15 wołomiński ,5% ,74% -32-0,80% 16 wyszkowski ,5% ,01% -7-0,41% 17 żyrardowski ,4% -85-5,40% 13 0,88%

19 Wybrane kategorie bezrobotnych i ich udział w liczbie bezrobotnych ogółem na koniec sierpnia Załącznik nr 4 Lp Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski bezrobotni ogółem bezrobotni z prawem do zasiłku % udział bezrobotnych z prawem do zasiłku w liczbie bezrobotnych ogłółem osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki % udział osób w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki w liczbie bezrobotnych ogłółem bezrobotni cudzoziemcy % udział bezrobotnych cudzoziemców w liczbie bezrobotnych ogłółem bezrobotni zwolnieni z przyczyn zakładu pracy % udział bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w liczbie bezrobtnych ogłółem bez kwalifikacji zawodowych % udział bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w liczbie bezrobtnych ogłółem ,6% ,8% ,5% ,1% ,2% ,5% 650 3,8% 20 0,1% 771 4,5% ,3% 1 ciechanowski ,1% 142 2,8% 5 0,1% 297 5,9% ,6% 2 mławski ,5% 179 4,9% 2 0,1% 50 1,4% ,0% 3 płoński ,9% 208 4,0% 11 0,2% 263 5,1% ,7% 4 żurominski ,9% 121 3,8% 2 0,1% 161 5,0% ,1% Obszar ostrołęcki ,7% 874 4,5% 29 0,2% 838 4,4% ,1% 1 makowski ,8% 244 5,7% 8 0,2% 298 7,0% ,1% 2 m. Ostrołęka ,3% 108 3,2% 11 0,3% 159 4,7% ,2% 3 ostrołęcki ,4% 192 4,0% 3 0,1% 155 3,2% ,6% 4 ostrowski ,2% 180 4,7% 6 0,2% 15 0,4% ,1% 5 przasnyski ,7% 150 5,1% 1 0,0% 211 7,1% ,9% Obszar płocki ,9% 770 3,9% 33 0,2% 467 2,3% ,7% 1 gostyniński ,3% 134 4,1% 4 0,1% 129 4,0% ,1% 2 m. Płock ,0% 199 3,0% 21 0,3% 24 0,4% ,8% 3 płocki ,1% 310 4,9% 6 0,1% 258 4,1% ,2% 4 sierpecki ,2% 127 3,3% 2 0,1% 56 1,5% ,7% Obszar radomski ,1% ,2% 69 0,1% ,8% ,4% 1 białobrzeski ,7% 62 4,4% 2 0,1% 84 5,9% ,4% 2 kozienicki ,4% 90 2,7% 5 0,1% 190 5,6% ,1% 3 lipski ,5% 92 4,4% 3 0,1% 4 0,2% ,3% 4 przysuski ,6% 133 2,9% 0 0,0% 303 6,7% ,3% 5 m. Radom ,4% 232 1,3% 40 0,2% ,5% ,9% 6 radomski ,9% 254 1,9% 13 0,1% 880 6,5% ,5% 7 szydłowiecki ,8% 112 2,4% 4 0,1% 201 4,3% ,1% 8 zwoleński ,1% 108 4,1% 2 0,1% 64 2,4% ,3% Obszar siedlecki ,3% 486 5,2% 20 0,2% 756 8,2% ,3% 1 łosicki ,9% 71 4,8% 1 0,1% 92 6,2% ,8% 2 m. Siedlce ,2% 98 3,4% 11 0,4% ,7% ,6% 3 siedlecki ,2% 187 7,0% 3 0,1% 205 7,7% ,5% 4 sokołowski ,4% 130 5,7% 5 0,2% 153 6,7% ,9% Obszar warszawski ,5% ,3% 949 0,9% ,3% ,9% 1 garwoliński ,1% 112 2,1% 2 0,0% ,0% ,8% 2 grodziski ,9% 55 2,7% 16 0,8% 166 8,1% ,9% 3 grójecki ,4% 101 4,5% 7 0,3% 59 2,6% ,7% 4 legionowski ,6% 74 1,8% 16 0,4% ,0% ,1% 5 miński ,9% 148 3,4% 16 0,4% 238 5,5% ,9% 6 nowodworski ,7% 74 2,4% 10 0,3% 207 6,8% ,1% 7 otwocki ,6% 87 2,7% 15 0,5% 288 8,8% ,0% 8 piaseczyński ,7% 78 1,5% 53 1,0% 516 9,8% ,3% 9 pruszkowski ,7% 78 1,7% 47 1,0% 371 8,1% ,9% 10 pułtuski ,4% 186 4,2% 9 0,2% 303 6,8% ,2% 11 sochaczewski ,3% 118 3,7% 10 0,3% 15 0,5% ,4% 12 m. st. Warszawa ,6% 699 1,6% 650 1,5% ,3% ,6% 13 warszawski zachodni ,3% 52 1,9% 20 0,7% ,6% ,4% 14 węgrowski ,3% 136 4,3% 4 0,1% 154 4,9% ,6% 15 wołomiński ,7% 227 2,2% 58 0,6% ,2% ,4% 16 wyszkowski ,5% 179 6,6% 6 0,2% 208 7,6% ,6% 17 żyrardowski ,1% 90 2,3% 10 0,3% 259 6,7% ,4%

20 do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia korzystajace ze świadczeń z pomocy społecznej posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawni Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy na koniec sierpnia Załącznik nr 5 w tym: Lp Wyszczególnienie bezrobotni ogółem Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski

21 Napływ ogółem kobiety zamieszkali na wsi z prawem do zasiłku poprzednio pracujący w tym zwolnieni z przyczyn zakładu pracy dotychczas nie pracujący osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia korzystajace ze świadczeń z pomocy społecznej posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawni Napływ bezrobotnych w województwie mazowieckim w sierpniu Załącznik nr 6 w tym: Lp Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski

22 kobiety zamieszkali na wsi podjęcia pracy w tym podjęcia pracy niesubsydiowanej dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego niepotwierdzenie gotowości do pracy rozpoczecia szkolenia rozpoczecia stażu nabycia praw emerytalnych lub rentowych osoby do 30 roku życia osoby powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotni Odpływ bezrobotnych w województwie mazowieckim w sierpniu Załącznik nr 7 w tym: Lp Wyszczególnienie Odpływ ogółem Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski

Rynek pracy w województwie mazowieckim. Maj 2018 Nr 5

Rynek pracy w województwie mazowieckim. Maj 2018 Nr 5 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Rynek pracy w województwie mazowieckim Maj 2018 Nr 5

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3 Bezrobocie w województwie mazowieckim marzec 2017 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec : Stopa bezrobocia 7,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 6 738 osób (z 194 452 osób w lutym do 187 714

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Listopad 2015 Nr 11 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w listopadzie : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2 Bezrobocie w województwie mazowieckim Luty 2016 Nr 2 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w lutym : Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 838 osób (z 226.227 osób w styczniu do 227.065

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Styczeń 2016 Nr 1

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Styczeń 2016 Nr 1 Bezrobocie w województwie mazowieckim Styczeń 2016 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w styczniu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 9.700 osób (z 216.527 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. sierpień 2017 Nr 7

Bezrobocie w województwie mazowieckim. sierpień 2017 Nr 7 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Bezrobocie w województwie mazowieckim 2017 Nr 7 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Grudzień 2015 Nr 12

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Grudzień 2015 Nr 12 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Grudzień 2015 Nr 12 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w grudniu : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. kwiecień 2016 Nr 4

Bezrobocie w województwie mazowieckim. kwiecień 2016 Nr 4 Bezrobocie w województwie mazowieckim kwiecień 2016 Nr 4 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w kwietniu : Stopa bezrobocia 8,2%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 7.546 osób (z 221.524 osób w marcu do

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. czerwiec 2016 Nr 6

Bezrobocie w województwie mazowieckim. czerwiec 2016 Nr 6 Bezrobocie w województwie mazowieckim czerwiec 2016 Nr 6 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w maju : Stopa bezrobocia 7,8%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 6.407 osób (z 208.432 osoby w maju do 202.025

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. maj 2016 Nr 5

Bezrobocie w województwie mazowieckim. maj 2016 Nr 5 Bezrobocie w województwie mazowieckim maj 2016 Nr 5 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w maju : Stopa bezrobocia 8,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 5.546 osób (z 213.978 osób w kwietniu do 208.432

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Marzec 2016 Nr 3

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Marzec 2016 Nr 3 Bezrobocie w województwie mazowieckim Marzec 2016 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w marcu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,5%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 5.541 osób (z 227.065 osób w lutym 2016

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1 Bezrobocie w województwie mazowieckim styczeń 2017 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim styczeń 2017 r.: Stopa bezrobocia 7,4%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 7.434 osoby (z 188.910 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. wrzesień 2016 Nr 9

Bezrobocie w województwie mazowieckim. wrzesień 2016 Nr 9 Bezrobocie w województwie mazowieckim wrzesień 2016 Nr 9 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim wrzesień 2016 r.: Stopa bezrobocia 7,4%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 3.898 osób (z 197.562 osoby w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Styczeń 2016 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w styczniu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 9.700 osób (z 216.527 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Lipiec 2015 Nr 7 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim lipiec : Stopa bezrobocia 8,9%.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy KWIECIEŃ 2015 Nr 4 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim kwiecień : Stopa bezrobocia 9,6%.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Wrzesień 2015 Nr 9

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Wrzesień 2015 Nr 9 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Wrzesień 2015 Nr 9 Stopa bezrobocia 8,6%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 2.629

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Październik 2015 Nr 10 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w październiku : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Luty 2015 Nr 2 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Stopa

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. grudzień 2016 Nr 12

Bezrobocie w województwie mazowieckim. grudzień 2016 Nr 12 Bezrobocie w województwie mazowieckim grudzień 2016 Nr 12 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim grudzień 2016 r.: Stopa bezrobocia 7,2%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 1.076 osób (z 187.834 osób w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Marzec 2015 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec 2015 r.: Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Październik 2015 Nr 10 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w październiku 2015 r.: Stopa

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Kwiecień 2014 Nr 4 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Maj 2013 Nr 5 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA PAŹDZIERNIK 2012 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Ludność województwa mazowieckiego ; ZAŁĄCZNIK NR 2 Powierzchnia, gęstość zaludnienia, wybrane

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Grudzień 2012 Nr 12 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Październik 2012 Nr 10 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Marzec 2012 Nr 3 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Kwiecień 2010 Nr 4 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 7.921 osób z 246.213 osób w marcu do 238.292

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Maj 2011 Nr 5 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 213 roku Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 28-213 14 12 12188 1 8 6175 788

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.04.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.01.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie czerwiec 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2017 r. czerwiec 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Marzec 2015 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec 2015 r.: Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Czerwiec 2009 Nr 6 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 1.165 osób z 201.698 osób w maju do 200.533

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r.,

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie kwiecień 2018 r.

województwo pomorskie kwiecień 2018 r. województwo pomorskie kwiecień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie marzec 2018 r. kwiecień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie listopad 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2017 r. listopad 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie maj 2018 r.

województwo pomorskie maj 2018 r. województwo pomorskie maj 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2018 r. maj 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie październik 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie wrzesień 2017 r. październik 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie lipiec 2018 r.

województwo pomorskie lipiec 2018 r. województwo pomorskie lipiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2018 r. lipiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie czerwiec 2018 r.

województwo pomorskie czerwiec 2018 r. województwo pomorskie czerwiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2018 r. czerwiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Bezrobocie na Mazowszu Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2017 r. grudzień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE STOPA BEZROBOCIA Min: 5,6 miasto Warszawa Max: 39,8 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH Min: 2 392 powiat łosicki Max: 58 398 miasto Warszawa WZROST / SPADEK (-) LICZBY BEZROBOTNYCH W ODNIESIENIU DO

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie sierpień 2018 r.

województwo pomorskie sierpień 2018 r. województwo pomorskie sierpień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2018 r. sierpień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie luty 2018 r.

województwo pomorskie luty 2018 r. województwo pomorskie luty 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie styczeń 2018 r. luty 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie marzec 2018 r.

województwo pomorskie marzec 2018 r. województwo pomorskie marzec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2018 r. marzec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie wrzesień 2018 r.

województwo pomorskie wrzesień 2018 r. województwo pomorskie wrzesień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie sierpień 2018 r. wrzesień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie styczeń 2018 Podstawowe informacje Województwo pomorskie grudzień 2017 r. styczeń 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie październik 2018 r.

województwo pomorskie październik 2018 r. województwo pomorskie październik 2018 r. Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2018 r. Województwo pomorskie wrzesień 2018 r. październik 2018 r. liczba zmiana % / pkt.

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie listopad 2018 r.

województwo pomorskie listopad 2018 r. województwo pomorskie listopad 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2018 r. listopad 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje kwiecień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy kwiecień 2016 r. Województwo pomorskie marzec 2016 r. kwiecień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008 STOPA BEZROBOCIA [%] poniżej 5,0 [5] 5,1 do 12,0 [20] 12,1 do 19,0 [14] 19,1 do 26,0 [2] 26,1 do 33,0 [1] Min: 1,9 miasto Warszawa Max: 30,5 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH [OSOBY] poniżej 2 000

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Listopad 2010 Cel prognoz Uzyskanie szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie grudzień 2018 r.

województwo pomorskie grudzień 2018 r. województwo pomorskie grudzień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2018 r. grudzień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy lipiec 2015 r. Województwo pomorskie czerwiec 2015 r. lipiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2014 r. Województwo pomorskie sierpień 2014 r. wrzesień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec tys. osób Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2014 r. lipiec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 100 344 97 118-3 226-3,2%

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67 Data opracowania grudzień

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ 1 OPISOWA

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ 1 OPISOWA Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA MARZEC 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ - 1-1. Stopa bezrobocia... -2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych w powiecie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa Adres oddziału szpitalnego pierwszego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE  WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA LUTY 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ANEKS STASTYSTYCZNY ZAŁĄCZNIKI WEDŁUG OBSZARÓW ZAŁĄCZNIKI W UKŁADZIE PODREGIONÓW

ANEKS STASTYSTYCZNY ZAŁĄCZNIKI WEDŁUG OBSZARÓW ZAŁĄCZNIKI W UKŁADZIE PODREGIONÓW 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA... 2 2. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA... 5 2.1. Poziom bezrobocia... 5 2.2. Stopa bezrobocia... 7 2.3. Zmiany poziomu bezrobocia... 8 3. WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH...

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2016 r. czerwiec 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 71 133 66 896-4 237-6,0% Stopa

Bardziej szczegółowo

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. styczeń 2009

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. styczeń 2009 STOPA BEZROBOCIA [%] poniżej 5,0 [4] 5,1 do 12,0 [16] 12,1 do 19,0 [16] 19,1 do 26,0 [4] 26,1 do 33,0 [2] Min: 2,0 miasto Warszawa Max: 32,5 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH [OSOBY] poniżej 2 000

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim czerwiec 2006 Nr 6 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Stopę bezrobocia - 12,8% (przy średniej dla kraju 16,0%), Spadek ogólnej liczby

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2015 r. Województwo pomorskie październik 2015 r. listopad 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje październik Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2016 r. Województwo pomorskie wrzesień 2016 r. październik 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo