Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie "WARTA EKSTRABIZNES PLUS" FUNDACJA PRESS CLUB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie "WARTA EKSTRABIZNES PLUS" FUNDACJA PRESS CLUB"

Transkrypt

1 Zdarzenie WARIANT 1 WARIANT 2 skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy ,00 PLN ,00 PLN zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego ,00 PLN ,00 PLN zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy ,00 PLN ,00 PLN zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku ,00 PLN ,00 PLN zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu ,00 PLN ,00 PLN zgon ubezpieczonego ,00 PLN ,00 PLN powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego ,00 PLN ,00 PLN powstanie trwałego uszczerbku na ubezpieczonego w wyniku wypadku 700 PLN na 350 PLN na powstanie trwałego uszczerbku na ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu 700 PLN na 350 PLN na wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania - katalog poważnych zachorowań WARTA EKSTRABIZNES PLUS 6 000,00 PLN 3 000,00 PLN wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania - rozszerzony katalog poważnych zachorowań WARTA EKSTRABIZNES PLUS 6 000,00 PLN 3 000,00 PLN pobyt w szpitalu na OIOM w wyniku choroby jednorazowa wypłata 600 PLN 300 PLN pobyt w szpitalu na OIOM w wyniku wypadku jednorazowa wypłata 600 PLN 300 PLN pobyt w szpitalu z powodu wypadku komunikacyjnego w pracy 240,00 PLN 120,00 PLN pobyt w szpitalu z powodu wypadku komunikacyjnego 190,00 PLN 95,00 PLN pobyt w szpitalu z powodu wypadku w pracy 190,00 PLN 95,00 PLN pobyt w szpitalu z powodu zawału serca lub udaru mózgu 170,00 PLN 85,00 PLN pobyt w szpitalu z powodu wypadku (od 1-szego do 14-tego dnia ) 140,00 PLN 70,00 PLN pobyt w szpitalu z powodu wypadku (od 15-tego dnia ) 70,00 PLN 35,00 PLN pobyt w szpitalu z powodu choroby 70,00 PLN 35,00 PLN świadczenie rehabilitacyjne 30,00 PLN 15,00 PLN ubezpieczenie lekowe 200 PLN 100 PLN operacja ubezpieczonego (wysokość świadczenia jako % kwoty bazowej) V stopnia PLN, IV stopnia PLN, III stopnia PLN, II stopnia PLN, I stopnia PLN V stopnia PLN, IV stopnia PLN, III stopnia PLN, II stopnia PLN, I stopnia PLN zgon małżonka ubezpieczonego w wyniku wypadku (rozszerzenie definicji o partnera) ,00 PLN ,00 PLN zgon małżonka ubezpieczonego (rozszerzenie definicji o partnera) ,00 PLN ,00 PLN zgon rodzica ubezpieczonego 3 000,00 PLN 1 500,00 PLN zgon rodzica małżonka ubezpieczonego (rozszerzenie o rodzica partnera) 3 000,00 PLN 1 500,00 PLN zgon noworodka 4 000,00 PLN 2 000,00 PLN zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku 6 000,00 PLN 3 000,00 PLN zgon dziecka ubezpieczonego 3 000,00 PLN 1 500,00 PLN urodzenie się dziecka ubezpieczonemu 2 500,00 PLN 1 250,00 PLN wystąpienie u dziecka ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog poważnych zachorowań dziecka ubezpieczonego) 8 000,00 PLN 4 000,00 PLN leczenie specjalistyczne ubezpieczonego Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie "WARTA EKSTRABIZNES PLUS" FUNDACJA PRESS CLUB 5000 PLN lub 2500 PLN, w zależności od metody 3000 PLN lub 1500 PLN, w zależności od metody osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (świadczenie dla każdego dziecka ubezpieczonego) 5 000,00 PLN 2 500,00 PLN Łączna miesięczna składka 100,00 PLN 60,00 PLN

2 Załącznik nr 1 do wniosku EO 5214 Suma ubezpieczenia w PLN ,00 Składka łączna na ochronę ubezpieczeniową od osoby w PLN Częstotliwość płatności składki 60,00 lub... -krotność zasadniczego miesięcznego wynagrodzenia lub... % zasadniczego miesięcznego wynagrodzenia Zakres wnioskowanej ochrony ubezpieczeniowej OZNACZ NAZWA RYZYKA KWOTA ŚIADCZENIA/ % SUMY UBEZPIECZENIA* KWOTA ŚWIADCZENIA DO WYPŁATY W PRZYPADKU ZAJŚCIA JEDNEGO Z PONIŻSZYCH ZDARZEŃ LIMITY WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA W PLN KOD OWU/OWDU X Zgon ubezpieczonego , ,00 EBP/ZUB/2012/02 PAKIET STANDARD X Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku , , ,00 EBP/ZUW/2012/02 X Zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu , , ,00 EBP/ZUZ/2012/02 350,00 350,00 X wypadku EBP/TUW/2012/02 PAKIET PREMIUM Powstanie trwałego uszczerbku na ubezpieczonego na skutek 350,00 350,00 X zawału serca lub udaru mózgu EBP/TUZ/2012/02 X Zgon małżonka lub partnera , , ,00 EBP/ZMP/2012/02 X Zgon rodzica 1 500, , ,00 EBP/ZRT/2012/02 X Zgon rodzica małżonka lub partnera 1 500, , ,00 EBP/ZRT/2012/02 X Zgon dziecka 1 500, , ,00 EBP/ZDU/2012/02 X Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 2 500, ,00 EBP/ODU/2012/02 X Urodzenie się dziecka 1 250, , ,00 EBP/UDU/2012/02 X Zgon noworodka 2 000, , ,00 EBP/ZNU/2012/02 PAKIET OCHRONA Inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku ,00 EBP/IUW/2012/02 X Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego , , ,00 EBP/ZUK/2012/02 X Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy , , ,00 EBP/ZUP/2012/02 X Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy , , ,00 EBP/ZKP/2012/02 X za dzień w wyniku wypadku komunikacyjnego 25,00 95,00 50,00 X za dzień w wyniku wypadku przy pracy 25,00 95,00 50,00 wypadku komunikacyjnego 9) EBP/TUK/2012/02 wypadku przy pracy 9) EBP/TUP/2012/02 PAKIET ZDROWIE Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (Katalog X poważnych zachorowań WARTA EKSTRABIZNES PLUS ) 3) 3 000, , ,00 EBP/PZU/2012/02 X za dzień w wyniku choroby 35,00 35,00 100,00 za dzień na OIOM w wyniku choroby 1) 312,50 X jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby 2) 300,00 300,00 X Operacja ubezpieczonego 6) 2 500, , ,00 EBP/OPU/2012/02 PAKIET ZDROWIE PREMIUM Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (Rozszerzony X Katalog Poważnych Zachorowań WARTA EKSTRABIZNES PLUS ) 3) 3 000, , ,00 4) EBP/PZU/2012/02 X za dzień w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 50,00 85,00 100,00 świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne za dzień na zwolnieniu X lekarskim 15,00 15,00 50,00 250,00, od 15 dnia 70,00 70,00 X za dzień w wyniku wypadku za dzień na OIOM w wyniku wypadku 1) 312,50 X jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku 2) 300,00 300, ,00 X Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego 5) 3 000, , ,00 EBP/LSU/2012/02 X Ubezpieczenie lekowe 100,00 100,00 500,00 EBP/KAP/2012/02 PAKIET DZIECKO Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu z niską skala APGAR 8) 2 000,00 EBP/UDA/2012/02 Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu z wadą wrodzoną 2 000,00 EBP/UDW/2012/02 Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania (Katalog Poważnych X Zachorowań Dziecka WARTA EKSTRABIZNES PLUS ) 4 000, , ,00 EBP/PZD/2012/02 X Zgon dziecka w wyniku wypadku 1 500, , ,00 EBP/ZDW/2012/02 Dzienne świadczenie szpitalne dziecka EBP/DSD/2012/02 za dzień w wyniku wypadku za dzień w wyniku choroby 50,00, od 15 dnia zgodnie z tabelami zgodnie z tabelami Powstanie uszczerbku na dziecka w wyniku wypadku określonymi w OWDU określonymi w OWDU ,00 7) EBP/TUWD/2012/02 PAKIET OCHRONA BLISKICH X Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku , , ,00 EBP/ZMW/2012/02 Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego ,00 EBP/ZMK/2012/02

3 Zgon rodzica w wyniku wypadku 4 000,00 EBP/ZRTW/2012/02 Zgon rodzica małżonka lub partnera w wyniku wypadku 4 000,00 EBP/ZRTW/2012/02 za dzień w wyniku wypadku za dzień na OIOM w wyniku wypadku 1) 156,25 jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku 2) 500,00 za dzień w wyniku wypadku komunikacyjnego 50,00 za dzień w wyniku wypadku przy pracy 50,00 Powstanie trwały uszczerbek na małżonka lub partnera w wyniku wypadku EBP/TUMW/2012/0 2 Inwalidztwo małżonka lub partnera w wyniku wypadku ,00 EBP/IWM/2012/02 PAKIET ZDROWIE BLISKICH (Katalog Poważnych Zachorowań WARTA EKSTRABIZNES PLUS ) (Rozszerzony Katalog Poważnych Zachorowań WARTA za dzień w wyniku choroby 50,00, od 15 dnia za dzień na OIOM w wyniku choroby 1) 156,25 jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby 2) 500,00 za dzień w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 50,00 świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne za dzień na zwolnieniu lekarskim 50,00 Zgon małżonka lub partnera na skutek zawału serca lub udaru mózgu ,00 EBP/ZMZ/2012/02 Powstanie trwałego uszczerbek na małżonka lub partnera na skutek zawału serca lub udaru mózgu EBP/TUMZ/2012/02 POZOSTAŁE RYZYKA WARTA Assistance Medyczny zgodnie z OWDU zgodnie z OWDU zgodnie z OWDU EBP/ASM/2012/02 Powstanie częściowego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku ,00 EBP/CIW/2012/02 Powstanie częściowego inwalidztwa małżonka lub partnera w wyniku wypadku ,00 EBP/CIWM/2012/02 Czasowa niezdolność do pracy ubezpieczonego 100,00 za każdy dzień EBP/NPU/2012/02 roboczy X Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego , , ,00 EBP/NSE/2012/02 Ubezpieczenie z Funduszem EBP/FUN/2012/02 * - Wysokość świadczenia w % miesięcznego wynagrodzenia ma zastosowanie w przypadku sumy ubezpieczenia wyrażonej jako wielokrotność miesięcznego wynagrodzenia. 1) w przypadku wyboru na wniosku Wariantu I (wypłaty świadczenia szpitalnego za dzień na OIOM), 2) w przypadku wyboru na wniosku Wariantu II (wypłaty świadczenia szpitalnego za pobyt na OIOM), 3) limit o którym mowa w 6 ust. 6 Ogólnych Warunków Dodatkowego Ubezpieczenia Wystąpienia u Ubezpieczonego Poważnego Zachorowania wynosi zł, 4) maksymalna kwota świadczenia z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania dotyczącego: Zakażenia Wirusem HIV/Nabytym Zespołem Niedoboru Odporności (w trakcie transfuzji krwi), Zakażenia Wirusem HIV/Nabytym Zespołem Niedoboru Odporności (w związku z wykonywanym zawodem), Choroby Creutzfeldta-Jakoba wynosi zł, 5) wyrażona jako wielokrotność 500 zł z przedziału: zł zł, 6) wyrażona jako wielokrotność 500 zł z przedziału: zł zł, 7) limit stanowi górne ograniczenie na sumę ubezpieczenia, od której liczona jest wysokość świadczenia, 8) w przypadku wyboru ryzyka urodzenie dziecka - limit może być zwiększony do kwoty zł pomniejszonej o limit kwotowy z tytułu wybranego ryzyka urodzenie dziecka, 9) w przypadku wyboru ryzyka trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku - limit wysokości świadczenia na ryzyku: trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego lub trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy nie może przekroczyć 500 ; w przypadku wyboru ryzyka trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego oraz trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy limit wysokości świadczenia na jednym ryzyku nie może przekroczyć 1 000, na pozostałym 500. DODATKOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA: Ubezpieczający wnioskuje o zawarcie umowy ubezpieczenia w wariancie Partner. Ubezpieczający nie wnioskuje o wydłużenie okresu ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Dziennego Świadczenia Szpitalnego Ubezpieczonego z 90 dni do 180 dni. Ubezpieczający nie wnioskuje o wydłużenie okresu ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Dziennego Świadczenia Szpitalnego Małżonka lub Partnera z 90 dni do 180 dni. Ubezpieczający wnioskuje o wypłatę świadczenia z dodatkowego ubezpieczenia Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego za pobyt na OIOM w Wariancie II. Ubezpieczający nie wnioskuje o wypłatę świadczenia z dodatkowego ubezpieczenia Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera za pobyt na OIOM.... Pieczątka i czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji ubezpieczającego Pieczątka i podpis osoby przyjmującej wniosek Nr ewidencyjny pośrednika ubezpieczeniowego (przedstawiciel TUnŻ WARTA S.A.)

4 Załącznik nr 1 do wniosku EO 5211 Suma ubezpieczenia w PLN ,00 Składka łączna na ochronę ubezpieczeniową od osoby w PLN Częstotliwość płatności składki 100,00 lub... -krotność zasadniczego miesięcznego wynagrodzenia lub... % zasadniczego miesięcznego wynagrodzenia Zakres wnioskowanej ochrony ubezpieczeniowej OZNACZ NAZWA RYZYKA KWOTA ŚIADCZENIA/ % SUMY UBEZPIECZENIA* KWOTA ŚWIADCZENIA DO WYPŁATY W PRZYPADKU ZAJŚCIA JEDNEGO Z PONIŻSZYCH ZDARZEŃ LIMITY WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA W PLN KOD OWU/OWDU X Zgon ubezpieczonego , ,00 EBP/ZUB/2012/02 PAKIET STANDARD X Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku , , ,00 EBP/ZUW/2012/02 X Zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu , , ,00 EBP/ZUZ/2012/02 700,00 700,00 X wypadku EBP/TUW/2012/02 PAKIET PREMIUM Powstanie trwałego uszczerbku na ubezpieczonego na skutek 700,00 700,00 X zawału serca lub udaru mózgu EBP/TUZ/2012/02 X Zgon małżonka lub partnera , , ,00 EBP/ZMP/2012/02 X Zgon rodzica 3 000, , ,00 EBP/ZRT/2012/02 X Zgon rodzica małżonka lub partnera 3 000, , ,00 EBP/ZRT/2012/02 X Zgon dziecka 3 000, , ,00 EBP/ZDU/2012/02 X Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 5 000, ,00 EBP/ODU/2012/02 X Urodzenie się dziecka 2 500, , ,00 EBP/UDU/2012/02 X Zgon noworodka 4 000, , ,00 EBP/ZNU/2012/02 PAKIET OCHRONA Inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku ,00 EBP/IUW/2012/02 X Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego , , ,00 EBP/ZUK/2012/02 X Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy , , ,00 EBP/ZUP/2012/02 X Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy , , ,00 EBP/ZKP/2012/02 X za dzień w wyniku wypadku komunikacyjnego 50,00 190,00 50,00 X za dzień w wyniku wypadku przy pracy 50,00 190,00 50,00 wypadku komunikacyjnego 9) EBP/TUK/2012/02 wypadku przy pracy 9) EBP/TUP/2012/02 PAKIET ZDROWIE Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (Katalog X poważnych zachorowań WARTA EKSTRABIZNES PLUS ) 3) 6 000, , ,00 EBP/PZU/2012/02 X za dzień w wyniku choroby 70,00 70,00 100,00 za dzień na OIOM w wyniku choroby 1) 312,50 X jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby 2) X Operacja ubezpieczonego 6) 5 000, , ,00 EBP/OPU/2012/02 PAKIET ZDROWIE PREMIUM Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (Rozszerzony X Katalog Poważnych Zachorowań WARTA EKSTRABIZNES PLUS ) 3) 6 000, , ,00 4) EBP/PZU/2012/02 X za dzień w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 100,00 170,00 100,00 świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne za dzień na zwolnieniu X lekarskim 30,00 30,00 50,00 250,00, od 15 dnia 140,00 140,00 X za dzień w wyniku wypadku za dzień na OIOM w wyniku wypadku 1) 312,50 X jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku 2) 1000,00 X Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego 5) 5 000, , ,00 EBP/LSU/2012/02 X Ubezpieczenie lekowe 200,00 200,00 500,00 EBP/KAP/2012/02 PAKIET DZIECKO Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu z niską skala APGAR 8) 2 000,00 EBP/UDA/2012/02 Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu z wadą wrodzoną 2 000,00 EBP/UDW/2012/02 Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania (Katalog Poważnych X Zachorowań Dziecka WARTA EKSTRABIZNES PLUS ) 8 000, , ,00 EBP/PZD/2012/02 X Zgon dziecka w wyniku wypadku 3 000, , ,00 EBP/ZDW/2012/02 Dzienne świadczenie szpitalne dziecka EBP/DSD/2012/02 za dzień w wyniku wypadku za dzień w wyniku choroby 50,00, od 15 dnia zgodnie z tabelami zgodnie z tabelami Powstanie uszczerbku na dziecka w wyniku wypadku określonymi w OWDU określonymi w OWDU ,00 7) EBP/TUWD/2012/02 PAKIET OCHRONA BLISKICH X Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku , , ,00 EBP/ZMW/2012/02 Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego ,00 EBP/ZMK/2012/02

5 Zgon rodzica w wyniku wypadku 4 000,00 EBP/ZRTW/2012/02 Zgon rodzica małżonka lub partnera w wyniku wypadku 4 000,00 EBP/ZRTW/2012/02 za dzień w wyniku wypadku za dzień na OIOM w wyniku wypadku 1) 156,25 jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku 2) 500,00 za dzień w wyniku wypadku komunikacyjnego 50,00 za dzień w wyniku wypadku przy pracy 50,00 Powstanie trwały uszczerbek na małżonka lub partnera w wyniku wypadku EBP/TUMW/2012/0 2 Inwalidztwo małżonka lub partnera w wyniku wypadku ,00 EBP/IWM/2012/02 PAKIET ZDROWIE BLISKICH (Katalog Poważnych Zachorowań WARTA EKSTRABIZNES PLUS ) (Rozszerzony Katalog Poważnych Zachorowań WARTA za dzień w wyniku choroby 50,00, od 15 dnia za dzień na OIOM w wyniku choroby 1) 156,25 jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby 2) 500,00 za dzień w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 50,00 świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne za dzień na zwolnieniu lekarskim 50,00 Zgon małżonka lub partnera na skutek zawału serca lub udaru mózgu ,00 EBP/ZMZ/2012/02 Powstanie trwałego uszczerbek na małżonka lub partnera na skutek zawału serca lub udaru mózgu EBP/TUMZ/2012/02 POZOSTAŁE RYZYKA WARTA Assistance Medyczny zgodnie z OWDU zgodnie z OWDU zgodnie z OWDU EBP/ASM/2012/02 Powstanie częściowego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku ,00 EBP/CIW/2012/02 Powstanie częściowego inwalidztwa małżonka lub partnera w wyniku wypadku ,00 EBP/CIWM/2012/02 Czasowa niezdolność do pracy ubezpieczonego 100,00 za każdy dzień EBP/NPU/2012/02 roboczy X Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego , , ,00 EBP/NSE/2012/02 Ubezpieczenie z Funduszem EBP/FUN/2012/02 * - Wysokość świadczenia w % miesięcznego wynagrodzenia ma zastosowanie w przypadku sumy ubezpieczenia wyrażonej jako wielokrotność miesięcznego wynagrodzenia. 1) w przypadku wyboru na wniosku Wariantu I (wypłaty świadczenia szpitalnego za dzień na OIOM), 2) w przypadku wyboru na wniosku Wariantu II (wypłaty świadczenia szpitalnego za pobyt na OIOM), 3) limit o którym mowa w 6 ust. 6 Ogólnych Warunków Dodatkowego Ubezpieczenia Wystąpienia u Ubezpieczonego Poważnego Zachorowania wynosi zł, 4) maksymalna kwota świadczenia z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania dotyczącego: Zakażenia Wirusem HIV/Nabytym Zespołem Niedoboru Odporności (w trakcie transfuzji krwi), Zakażenia Wirusem HIV/Nabytym Zespołem Niedoboru Odporności (w związku z wykonywanym zawodem), Choroby Creutzfeldta-Jakoba wynosi zł, 5) wyrażona jako wielokrotność 500 zł z przedziału: zł zł, 6) wyrażona jako wielokrotność 500 zł z przedziału: zł zł, 7) limit stanowi górne ograniczenie na sumę ubezpieczenia, od której liczona jest wysokość świadczenia, 8) w przypadku wyboru ryzyka urodzenie dziecka - limit może być zwiększony do kwoty zł pomniejszonej o limit kwotowy z tytułu wybranego ryzyka urodzenie dziecka, 9) w przypadku wyboru ryzyka trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku - limit wysokości świadczenia na ryzyku: trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego lub trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy nie może przekroczyć 500 ; w przypadku wyboru ryzyka trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego oraz trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy limit wysokości świadczenia na jednym ryzyku nie może przekroczyć 1 000, na pozostałym 500. DODATKOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA: Ubezpieczający wnioskuje o zawarcie umowy ubezpieczenia w wariancie Partner. Ubezpieczający nie wnioskuje o wydłużenie okresu ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Dziennego Świadczenia Szpitalnego Ubezpieczonego z 90 dni do 180 dni. Ubezpieczający nie wnioskuje o wydłużenie okresu ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Dziennego Świadczenia Szpitalnego Małżonka lub Partnera z 90 dni do 180 dni. Ubezpieczający wnioskuje o wypłatę świadczenia z dodatkowego ubezpieczenia Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego za pobyt na OIOM w Wariancie II. Ubezpieczający nie wnioskuje o wypłatę świadczenia z dodatkowego ubezpieczenia Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera za pobyt na OIOM.... Pieczątka i czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji ubezpieczającego Pieczątka i podpis osoby przyjmującej wniosek Nr ewidencyjny pośrednika ubezpieczeniowego (przedstawiciel TUnŻ WARTA S.A.)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: 01-07-2012 Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter

Bardziej szczegółowo

Informacja do Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 213/2012 Zarządu TUnŻ

Informacja do Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 213/2012 Zarządu TUnŻ Informacja do Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 213/2012 Zarządu TUnŻ WARTA S.A. z dnia 13 listopada 2012 roku i mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY WARTA DLA CIEBIE I DLA KOGO? Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie o charakterze ochronnym o szerokim zakresie, obejmującym zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne. Program

Bardziej szczegółowo

Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 28/2007 Zarządu TUnŻ

Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 28/2007 Zarządu TUnŻ Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 28/2007 Zarządu TUnŻ WARTA S.A. i wprowadzonych w życie z dniem 19 marca 2007

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. oraz KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. mają przyjemność zaproponować Program Ubezpieczeniowy WARTA TWOJA RODZINA. WARTA to jeden

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE RODZINA, SINGIEL CENA, ZAKRES I KWOTY ŚWIADCZEŃ PAKIET L

WARTA DLA CIEBIE RODZINA, SINGIEL CENA, ZAKRES I KWOTY ŚWIADCZEŃ PAKIET L CENA, ZAKRES I KWOTY ŚWIADCZEŃ PAKIET L SKŁADKA MIESIĘCZNA 77 zł 103 zł 132 zł 67 zł 96 zł 128 zł 59 zł 76 zł 46 zł 62 zł śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 130 000 170 000 210 000 130 000

Bardziej szczegółowo

KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY

KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY dotychczas UBEZPIECZENI Dla wszystkich, bez względu na formę zatrudnienia zniesienie karencji w dacie startu Polisy na ryzyka: zaliczenie stażu Na nowe ryzyka: KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY dotychczas NIEUBEZPIECZENI

Bardziej szczegółowo

GRUPA I Wysokość wypłacanego świadczenia w PLN 1. Zgon ubezpieczonego

GRUPA I Wysokość wypłacanego świadczenia w PLN 1. Zgon ubezpieczonego Załącznik nr 3 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOZIENICACH 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę SIŻ 2146/??.12 Dlaczego Multiochrona? Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych 1. Prosimy skontaktować się z osobą obsługującą ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

WARIANT RODZINNY (10 opcji)

WARIANT RODZINNY (10 opcji) WARIANT RODZINNY (10 opcji) 7000 8 000 9 000 10 000 11 000 Zgon naturalny 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 Zgon w wyniku NW 105 000 120 000 135 000 150 000 165 000 Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacje do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie Związanego z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (GUF 03) uchwalonych przez Zarząd

Informacje do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie Związanego z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (GUF 03) uchwalonych przez Zarząd Informacje do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie Związanego z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (GUF 03) uchwalonych przez Zarząd Towarzystwa uchwałą nr 59/Z/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. i wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych 1. Prosimy skontaktować się z osobą obsługującą ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Oznaczenie sprawy: PN- 48/6 (oznaczenie Wykonawcy) Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer

Bardziej szczegółowo

OWU grupowe i indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

OWU grupowe i indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Wykaz postanowień umownych OWU grupowe i Indywidualne ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (zatwierdzone uchwałą Zarządu Concordia Polska TUW nr 28/2010 z 17.08.2010 r.) zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, 17.12.2012 roku Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Prokuraturze

Bardziej szczegółowo

OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie

OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie Wykaz postanowień umownych OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie (zatwierdzone uchwałą Zarządu WTUŻiR Concordia Capital SA nr 11/2010 z 17.08.2010 r.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczony i Ubezpieczający

Ubezpieczony i Ubezpieczający WARTA DLA CIEBIE I RODZINY Ubezpieczony i Ubezpieczający Ubezpieczonym jest osoba fizyczna, której życie jest przedmiotem ubezpieczenia, nie objęta w dniu zawarcia na jej rzecz umowy ubezpieczenia, ochroną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty euro Strona Wrocław, dnia 25.09.208 r. ZAPYTANIE OFERTOWE postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro Działając w imieniu

Bardziej szczegółowo

Szanowne koleżanki i koledzy, Najważniejsze Zalety Programu. Przystąpienie do ubezpieczenia

Szanowne koleżanki i koledzy, Najważniejsze Zalety Programu. Przystąpienie do ubezpieczenia Szanowne koleżanki i koledzy, Przedstawiamy nową ofertę Generali Życie T.U. S.A. ubezpieczeń grupowych. Oferta zawiera nowe ryzyka ubezpieczeniowe, wzrosty poszczególnych świadczeń oraz rozszerzenia zakresów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Załącznik nr 2 do SIWZ Znak: AG.I.272.1.46.2012 FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce W związku z ogłoszeniem o

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu... Numer faksu... Nr REGON..

FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu... Numer faksu... Nr REGON.. Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Dane Wykonawcy Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu..... Numer faksu... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa Dotyczy : postępowania nr 2/2013 pn. UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW ŁÓDZKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH - rozstrzygnięcie przetargu. Łódzki Zakład Usług Komunalnych uprzejmie informuje,

Bardziej szczegółowo

R1u # R3u # Zgon w Rodzinie Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy

R1u # R3u # Zgon w Rodzinie Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy Propozycja grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina dla firmy NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY Funkcjonariuszy Straż y Granicznej Zarząd Oddziałow y w Chełmie ul. Trubakowska 2 22-100 Chełm

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - -

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - - UBEZPIECZENIE L4 ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby mundurowej/żołnierza(zwolnienie LEKARSKIE) Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów sp. z o.o. w Uniejowie oraz członków ich rodzin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

FORMULARZ OFERTOWY. Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom .. pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na: Usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

"Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona

Audiatur et altera pars Niechaj będzie wysłuchana i druga strona "Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona Horacy OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Przygotowana dla Pracowników Collegium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Gorzów Wlkp., dnia 24 kwietnia 2014r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty euro Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 04.10.2019 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro Działając w imieniu

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla pracowników- 1. Do kogo kierowane jest ubezpieczenie Bezpieczna Firma? 2. Co to jest program Bezpieczna Firma? 3. Korzyści dla Pracodawcy 4. Korzyści dla Pracownika 5.

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Ubezpieczenia Utraty Dochodu dedykowana dla lekarzy

Specjalna oferta Ubezpieczenia Utraty Dochodu dedykowana dla lekarzy Specjalna oferta Ubezpieczenia Utraty Dochodu dedykowana dla lekarzy Od lutego 2017 roku funkcjonuje dostępne dla członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Ubezpieczenie Utraty Dochodu wraz z ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł. 1 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 1 000 zł 2 000 zł 3 000 zł

10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł. 1 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 1 000 zł 2 000 zł 3 000 zł PAKIET PODSTAWOWY Życie i zdrowie rodziny Wariant kompleksowy dla całej rodziny. Zapewnia dodatkowo szpital dla małżonka dziecka oraz poważne zachorowania ZAKRES MINI MAX MAX+ zgon - NW komunikacyjny przy

Bardziej szczegółowo

Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych.

Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych. Allianz Rodzina > wykaz wymaganych dokumentów - ściąga

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp. 07-10-2011 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Nr sprawy: 12/ZP/11 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Koledzy, w załączeniu projekt Aneksu zwiększającego kwoty wypłat za niezdolność do pracy w dolnych przedziałach wiekowych.

Szanowni Koledzy, w załączeniu projekt Aneksu zwiększającego kwoty wypłat za niezdolność do pracy w dolnych przedziałach wiekowych. Szanowni Koledzy, w załączeniu projekt Aneksu zwiększającego kwoty wypłat za niezdolność do pracy w dolnych przedziałach wiekowych. Głosowanie nad zgodą na podpisanie w/w Aneksu na opłatkowej radzie Krajowej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie wraz z utratą dochodu

Ubezpieczenie na życie wraz z utratą dochodu Ubezpieczenie na życie wraz z utratą dochodu Od maja 2016 roku funkcjonuje Ubezpieczenie na Życie wraz z Utratą Dochodu - Specjalna oferta dedykowana dla lekarzy wynegocjowana przez Brokera Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 26/2018/N/Wrocław

ZMIANY DO SIWZ NR 26/2018/N/Wrocław Strona 1 z 5 Wrocław, dn. 15.03.2018 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Akademii Muzycznej im.

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager Grupa INTER Partner bezpiecznego jutra od DZIŚ! Siedziba główna Grupy INTER

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax.

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. +48 22 543 09

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Św., dn.: r.

Ostrowiec Św., dn.: r. Ostrowiec Św., dn.: 15.04.2016 r. Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu na Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich

Bardziej szczegółowo

Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia Pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia Pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu DYREKTOR GENERALNY Wrocław, dnia 15 maja 2014 r. DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO Jolanta Krupowicz OA.OD.272.11/14/ZP/PN S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 19.09.2011 r. KONSTRUKCJA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców

Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Państwu informacje dotyczące propozycji ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016. Przedstawiony program

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie I. Informacje o Ubezpieczającym / Ubezpieczonych: 1. Ubezpieczający

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

OFERTA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

OFERTA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) OFERTA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO Ja/ My niżej podpisany/i:. (reprezentacja zgodna

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WARTA EKSTRABIZNES PLUS" Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów ZARZĄD WOJEWÓDZKI

PROPOZYCJA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WARTA EKSTRABIZNES PLUS Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów ZARZĄD WOJEWÓDZKI PROPOZYCJA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WARTA EKSTRABIZNES PLUS" Ubezpieczający: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów ZARZĄD WOJEWÓDZKI DLA KOGO? Ubezpieczonym może być: Osoba fizyczna,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

BO CHRONIĆ TRZEBA TYCH, KTÓRZY SĄ NAJBLIŻEJ

BO CHRONIĆ TRZEBA TYCH, KTÓRZY SĄ NAJBLIŻEJ BO CHRONIĆ TRZEBA TYCH, KTÓRZY SĄ NAJBLIŻEJ Twoja rodzina to największy skarb, dbasz i troszczysz się o nią każdego dnia. Nie na wszystko masz jednak wpływ, nie wszystko jesteś w stanie przewidzieć. Zaufaj

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z POLISY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z POLISY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z POLISY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Zasady zgłaszania roszczeń z tytułu Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków I. POWIADAMIANIE

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i zmiana treści załącznika do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i zmiana treści załącznika do SIWZ oznaczenie sprawy: ZP/31/2016 Poznań, dnia 04.05.2016 r. Wszyscy Wykonawcy dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych,

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR 277086 Na wniosek Ubezpieczającego z dnia 27.09.2016 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia: NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres Przedmiot PTU S.A. Hestia Compensa UNIQA PZU S.A. Gerling 1 Commercial Union Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR A.I.271-20/15

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR A.I.271-20/15 Strona 1 Wrocław, 04.08.2015r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie Ubezpieczenie na życie Karta Produktu Ubezpieczyciel: TUnŻ WARTA S.A. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Produkt: WARTA EKSTRABIZNES PLUS Ubezpieczenie na życie W Karcie Produktu

Bardziej szczegółowo

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce Grupowe Ubezpieczenie na życie. POLISH BROKERS GROUP SP. Z O.O. Warszawa

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce Grupowe Ubezpieczenie na życie. POLISH BROKERS GROUP SP. Z O.O. Warszawa Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce Grupowe Ubezpieczenie na życie POLISH BROKERS GROUP SP. Z O.O. Warszawa 12.04.2018 Wstęp Zgodnie z ustaleniami z Przedstawicielami Związku Zawodowego Maszynistów

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZĄ TREŚCIĄ PRZED WYDRUKOWANIEM DOKUMENTÓW

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZĄ TREŚCIĄ PRZED WYDRUKOWANIEM DOKUMENTÓW ul. Siedmiogrodzka 1 lok. 300 01-204 Warszawa www.swrn.org.pl tel. 22 401 72 36 tel. / fax. 22 401 72 36 biuro@swrn.org.pl Szanowni Państwo, Dziękujemy za wybór ubezpieczenia WARTA. PROSIMY O DOKŁADNE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Formy zgłoszenia W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową

Bardziej szczegółowo

WYBRANE OPCJE DODATKOWE 16 RÓŻNYCH OPCJI DODATKOWYCH POMOC REHABILITACYJNA DLA PRACOWNIKA PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ, KTÓRY W WYNIKU

WYBRANE OPCJE DODATKOWE 16 RÓŻNYCH OPCJI DODATKOWYCH POMOC REHABILITACYJNA DLA PRACOWNIKA PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ, KTÓRY W WYNIKU Przedsiębiorstwo: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Noakowskiego 22, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Adres wykonawcy*: Adres e-mail* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: FORMULARZ OFERTOWY

Adres wykonawcy*: Adres e-mail* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Sądu Rejonowego w Puławach Znak sprawy 6/03/Ż/NO/BU Formularz ofertowy Nazwa Wykonawcy/Wykonawców

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA STANDARD + 55,60 miesiąc 68,90 miesiąc 82,00 miesiąc 95,00 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Atuty Grupowego Ubezpieczenia na Życie Bezpieczna Przyszłość

Atuty Grupowego Ubezpieczenia na Życie Bezpieczna Przyszłość Atuty Grupowego Ubezpieczenia na Życie Bezpieczna Przyszłość Przedmiot i zakres ubezpieczenia Slajd 2 Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego Na podstawie umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW 2012-2013 --------------------------------------------------- ZAKRES OCHRONY KL. W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r.

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz ul. Podmiejska - Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 732 35 22, tel./fax 95 732 41 22 e-mail: sekretariat@dps.gorzow.pl www: http://dps.gorzow.pl Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja

Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja ubezpieczenia Kod dokumentu: 571_0117 Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja Spis treści Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja 2 I. TWOJE UBEZPIECZENIE 2. PRZYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POLICJA MAŁOPOLSKA 2016

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POLICJA MAŁOPOLSKA 2016 POLICJA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POLICJA MAŁOPOLSKA 2016 Dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A. PRZY WSPÓŁPRACY Z KONSORCJUM KDB

Bardziej szczegółowo

Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA

Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych przygotowany przez MENTOR SA to atrakcyjna oferta

Bardziej szczegółowo

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł Wysokość świadczeń Zgon w Rodzinie R1u R2u R3u Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł 1) 110 000,00 zł 1) 120 000,00 zł 1) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, wypełniony przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POLICJA MAŁOPOLSKA Dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin.

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POLICJA MAŁOPOLSKA Dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin. PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POLICJA MAŁOPOLSKA 2016 Dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A. PRZY WSPÓŁPRACY Z KONSORCJUM KDB BROKERZY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PWSZ-III/AG-29020-14/2016 I. Informacje o Ubezpieczającym / Ubezpieczonych: 1. Ubezpieczający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 28.09.2011 r. KORZYŚCI Z WDROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Pod Opieką AEGON. Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek

Pod Opieką AEGON. Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Pakiet ubezpieczeń dodatkowych Pod Opieką AEGON to: 1. dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenia można dokonać:

Zgłoszenia można dokonać: Jeśli chcesz zgłosić roszczenie z polisy grupowego ubezpieczenia na życie poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów jaki należy dołączyć do formularza zgłoszenia roszczenia. Formularz dostępny jest w zakładce

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Gospodarcze w Krakowie POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO- HANDLOWA. Kraków, 20 lutego 2014

Spotkanie Gospodarcze w Krakowie POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO- HANDLOWA. Kraków, 20 lutego 2014 Spotkanie Gospodarcze w Krakowie POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO- HANDLOWA Kraków, 20 lutego 2014 AGENDA SPOTKANIA 1. TUnŻ WARTA SA kim jesteśmy 2. Oferta produktów grupowych 3. WARTA EKSTRABIZNES PLUS

Bardziej szczegółowo

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A 02-342 Warszawa AGENT UBEZPIECZENIOWY PLUS BANK S.A. Al. Stanów

Bardziej szczegółowo

Polisa Nr

Polisa Nr Polisa Nr 4212100349 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH DLA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ Szkoła Podstawowa nr. 3 im. Polskich

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy 1. Dla kogo jest ta polisa grupowa? 2. Co to jest program? 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy Programu 5. Składki i suma ubezpieczenia tel 58 775 04

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS. InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Oddział Gdańsk, ul. Jagiellońska 13, Gdańsk tel. (58) ,

EDU PLUS. InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Oddział Gdańsk, ul. Jagiellońska 13, Gdańsk tel. (58) , DYREKCJA, RADA RODZICÓW EDU PLUS ROK SZKOLNY 2016 / 2017 (NA PODSTAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA "EDU PLUS" ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/29/03/2016 ZARZĄDU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP Z

Bardziej szczegółowo

Propozycja grupowego ubezpieczenia w PZU Życie SA

Propozycja grupowego ubezpieczenia w PZU Życie SA brak 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 [suma brak 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 65 roku życia [suma brak 21 000,00 21 000,00 21 000,00

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.:

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Powiat Wielicki ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Starostwa Powiatowego w Wieliczce, jednostek organizacyjnych Powiatu

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS. DYREKCJA, RADA RODZICÓW Szkoła podstaw.. ROK SZKOLNY 2016 / Koninie.

EDU PLUS. DYREKCJA, RADA RODZICÓW Szkoła podstaw.. ROK SZKOLNY 2016 / Koninie. DYREKCJA, RADA RODZICÓW Szkoła podstaw.. w. Koninie. wwwww. EDU PLUS ROK SZKOLNY 2016 / 2017 (NA PODSTAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA "EDU PLUS" ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/29/03/2016 ZARZĄDU INTERRISK

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl UBEZPIECZAJĄCY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Wniosek/Polisa seria 1100027414663 EDU-A/P numer 034977

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo