ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z POLISY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z POLISY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW"

Transkrypt

1 ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z POLISY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Zasady zgłaszania roszczeń z tytułu Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

2 I. POWIADAMIANIE TOWARZYSTWA O ROSZCZENIU W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia, objętego umową ubezpieczenia, należy powiadomić Departament Centrum Likwidacji Szkód. Roszczenie Klienta może zostać zgłoszone: 1. Pocztą elektroniczną na adres: 2. Listownie na adres: Generali T.U. S.A. Departament Centrum Likwidacji Szkód ul. Postępu 15B WARSZAWA 3. Telefonicznie pod numery infolinii Uwaga: Roszczenie może zgłosić pośrednik lub opiekun z ramienia pracodawcy oraz sam Klient. Wypłata świadczenia nastąpi: II. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczonego lub Uposażonego (w przypadku śmierci Ubezpieczonego), Przekazem pocztowym na adres wskazany przez Ubezpieczonego lub Uposażonego (w przypadku śmierci Ubezpieczonego), III. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Śmierć Ubezpieczonego wskutek Wypadku Komunikacyjnego 1. Wypełniony formularz zgłoszenia szkody NNW wypełniony przez Uposażonego (w przypadku małoletnich Uposażonych wypełnia opiekun prawny), 2. Dwustronna kserokopia dowodu osobistego Uposażonego (w przypadku małoletnich Uposażonych kopia aktu urodzenia), 3. Kopia Odpisu Skrócony Aktu Zgonu Ubezpieczonego Zasady zgłaszania roszczeń z tytułu Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - 2 -

3 4. Kopia Karty Statystycznej Zgonu lub inny dokument medyczny określający przyczynę zgonu wystawiony przez lekarza lub odnośne władze (zaświadczenie lekarskie stwierdzające przyczynę zgonu, karta leczenie szpitalnego), 5. Protokół z sekcji zwłok jeśli był sporządzony, 6. Kserokopia postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku niewskazania Uposażonego, 7. Dokumentacja z Policji, Prokuratury lub Sądu, jeżeli zdarzenie w wyniku, którego doszło 8. Protokół BHP (w przypadku wypadku przy pracy oraz w drodze do i z pracy), 9. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu, (jeśli 10. Zaświadczenie wystawione przez Ubezpieczającego, potwierdzające iż osoba która Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Zawału Serca lub Udaru Mózgu 1. Wypełniony formularz zgłoszenia szkody NNW wypełniony przez Uposażonego (w przypadku małoletnich Uposażonych wypełnia opiekun prawny), 2. Dwustronna kserokopia dowodu osobistego Uposażonego (w przypadku małoletnich Uposażonych kopia aktu urodzenia, 3. Kopia Odpisu Skrócony Aktu Zgonu Ubezpieczonego, 4. Kopia Karty Statystycznej Zgonu lub inny dokument medyczny określający przyczynę zgonu wystawiony przez lekarza lub odnośne władze (zaświadczenie lekarskie stwierdzające przyczynę zgonu, karta leczenie szpitalnego), 5. Kserokopia postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku niewskazania Uposażonego, 6. Dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie u Ubezpieczonego zawału serca lub udaru mózgu, 7. Zaświadczenie wystawione przez Ubezpieczającego, potwierdzające iż osoba która bezimiennej ubezpieczenia), Zasady zgłaszania roszczeń z tytułu Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - 3 -

4 Inwalidztwo Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Poważne urazy wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Trwały Uszczerbek Na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku System Świadczeń Progresywnych Trwały Uszczerbek Na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku System Świadczeń Mieszanych Uraz niepowodujący Trwałego Uszczerbku Na Zdrowiu Ubezpieczonego Złamanie kości Ubezpieczonego Oparzenie lub Odmrożenie ciała Ubezpieczonego Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego Następstwa Nieszczęśliwego Wypadku Jednorazowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu- Następstwa Nieszczęśliwego Wypadku 4. Dokumentacja medyczna dotycząca leczenia urazów doznanych w wyniku wypadku w postaci: karty leczenia szpitalnego, kopii historii choroby z leczenia ambulatoryjnego, opisów wyników badań, zdjęcia RTG itp. (kserokopie dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia powypadkowego i rehabilitacji), 5. Dokumentacja z Policji, Prokuratury lub Sądu, jeżeli zdarzenie w wyniku, którego doszło 6. Oświadczenia świadków wypadku (w przypadku braku dokumentów z Policji, prokuratury lub sądu należy przesłać dokładny opis okoliczności zajścia zdarzenia wraz z oświadczeniami świadków zdarzenia, jeżeli są świadkowie), 7. Protokół BHP (w przypadku wypadku przy pracy oraz w drodze do i z pracy), 8. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu, (jeśli 9. Zaświadczenie wystawione przez Ubezpieczającego, potwierdzające iż osoba która Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu 2. Dwustronna kserokopia dowodu osobistego Ubezpieczonego, Zasady zgłaszania roszczeń z tytułu Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - 4 -

5 4. Dokumentacja medyczna dotycząca leczenia urazów doznanych w wyniku wypadku w postaci: karty leczenia szpitalnego, kopii historii choroby z leczenia ambulatoryjnego, opisów wyników badań, zdjęcia RTG itp. (kserokopie dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia powypadkowego i rehabilitacji), 5. Zaświadczenie wystawione przez Ubezpieczającego, potwierdzające iż osoba która bezimiennej ubezpieczenia), Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 4. Kopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego, 5. Dokumentacja z Policji, Prokuratury lub Sądu, jeżeli zdarzenie w wyniku, którego doszło 6. Oświadczenia świadków wypadku (w przypadku braku dokumentów z Policji, prokuratury lub sądu należy przesłać dokładny opis okoliczności zajścia zdarzenia wraz z oświadczeniami świadków zdarzenia, jeżeli są świadkowie), 7. Protokół BHP (w przypadku wypadku przy pracy oraz w drodze do i z pracy), 8. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu, (jeśli 9. Zaświadczenie wystawione przez Ubezpieczającego, potwierdzające iż osoba która Pobyt w Szpitalu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu 2. Dwustronna kserokopia dowodu osobistego Ubezpieczonego, 3. Kopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego, 4. Zaświadczenie wystawione przez Ubezpieczającego, potwierdzające iż osoba która bezimiennej ubezpieczenia), Zasady zgłaszania roszczeń z tytułu Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - 5 -

6 Dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem zatrucia pokarmowego 1. Wypełniony formularz Zgłoszenia szkody NNW wypełniony przez Ubezpieczonego (w przypadku małoletnich Ubezpieczonych wypełnia opiekun prawny), 3. Karta informacyjna leczenia szpitalnego, 4. Zaświadczenie wystawione przez Ubezpieczającego potwierdzające, iż osoba która Naprawa, wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w tym wózka inwalidzkiego 4. Dokumentacja medyczna dotycząca leczenia urazów doznanych w wyniku wypadku w postaci: karty leczenia szpitalnego, kopii historii choroby z leczenia ambulatoryjnego, opisów wyników badań, zdjęcia RTG itp. (kserokopie dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia powypadkowego i rehabilitacji), 5. Opinię lekarza odpowiedniej specjalizacji i wynik badania medycznego potwierdzający konieczność zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych bądź dokumentacja medyczna z procesu leczenia z której wynika konieczności zastosowania w procesie leczenia przedmiotu ortopedycznego lub środka leczniczego, 6. Rachunki dotyczące naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, 7. Dokumentacja z Policji, Prokuratury lub Sądu, jeżeli zdarzenie w wyniku, którego doszło 8. Oświadczenia świadków wypadku (w przypadku braku dokumentów z Policji, prokuratury lub sądu należy przesłać dokładny opis okoliczności zajścia zdarzenia wraz z oświadczeniami świadków zdarzenia, jeżeli są świadkowie), 9. Protokół BHP (w przypadku wypadku przy pracy oraz w drodze do i z pracy), 10. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu, (jeśli 11. Zaświadczenie wystawione przez Ubezpieczającego, potwierdzające iż osoba która Zasady zgłaszania roszczeń z tytułu Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - 6 -

7 Naprawa, wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w tym wózka inwalidzkiego - następstwa zawału serca lub udaru mózgu 4. Dokumentacja medyczna dotycząca leczenia urazów doznanych w wyniku wypadku w postaci: karty leczenia szpitalnego, kopii historii choroby z leczenia ambulatoryjnego, opisów wyników badań, zdjęcia RTG itp. (kserokopie dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia powypadkowego i rehabilitacji), 5. Opinię lekarza odpowiedniej specjalizacji i wynik badania medycznego potwierdzający konieczność zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, 6. Rachunki dotyczące naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych bądź dokumentacja medyczna z procesu leczenia z której wynika konieczności zastosowania w procesie leczenia przedmiotu ortopedycznego lub środka leczniczego, 7. Zaświadczenie wystawione przez Ubezpieczającego, potwierdzające iż osoba która bezimiennej ubezpieczenia), Koszty leczenia - następstwa Nieszczęśliwego Wypadku 4. Dokumentacja medyczna dotycząca leczenia urazów doznanych w wyniku wypadku w postaci: karty leczenia szpitalnego, kopii historii choroby z leczenia ambulatoryjnego, opisów wyników badań, zdjęcia RTG itp. (kserokopie dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia powypadkowego i rehabilitacji), 5. Rachunki dotyczące wydatków poniesionych na leczenie. Koszty leczenia mogą powstać z tytułu: a. udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej, b. pobytu w szpitalu, badań, zabiegów i operacji, c. nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, d. przewozu ubezpieczonego do szpitala lub ambulatorium. Zasady zgłaszania roszczeń z tytułu Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - 7 -

8 6. Opinię lekarza odpowiedniej specjalizacji i wynik badania medycznego potwierdzający konieczność pobytu w szpitalu, wykonania badań, zabiegów lub operacji, 7. Opinię lekarza odpowiedniej specjalizacji potwierdzającą konieczność przewozu ubezpieczonego do szpitala lub ambulatorium, 8. Zaświadczenia lekarza odpowiedniej specjalizacji potwierdzającą konieczność nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych, 9. Dokumentacja z Policji, Prokuratury lub Sądu, jeżeli zdarzenie w wyniku, którego doszło 10. Oświadczenia świadków wypadku (w przypadku braku dokumentów z Policji, prokuratury lub sądu należy przesłać dokładny opis okoliczności zajścia zdarzenia wraz z oświadczeniami świadków zdarzenia, jeżeli są świadkowie), 11. Protokół BHP (w przypadku wypadku przy pracy oraz w drodze do i z pracy), 12. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu, (jeśli 13. Zaświadczenie wystawione przez Ubezpieczającego, potwierdzające iż osoba która Koszty leczenia - następstwa zawału serca lub udaru mózgu 2. Dwustronna kserokopia dowodu osobistego Ubezpieczonego, 3. Dokumentacja medyczna dotycząca leczenia urazów doznanych w wyniku wypadku w postaci: karty leczenia szpitalnego, kopii historii choroby z leczenia ambulatoryjnego, opisów wyników badań, zdjęcia RTG itp. (kserokopie dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia powypadkowego i rehabilitacji), 4. Rachunki dotyczące wydatków poniesionych na leczenie. Koszty leczenia mogą powstać z tytułu: a. udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej, b. pobytu w szpitalu, badań, zabiegów i operacji, c. nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, d. przewozu ubezpieczonego do szpitala lub ambulatorium. 5. Opinię lekarza odpowiedniej specjalizacji i wynik badania medycznego potwierdzający konieczność pobytu w szpitalu, wykonania badań, zabiegów lub operacji, 6. Opinię lekarza odpowiedniej specjalizacji potwierdzającą konieczność przewozu ubezpieczonego do szpitala lub ambulatorium, 7. Zaświadczenia lekarza odpowiedniej specjalizacji potwierdzającą konieczność nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych lub dokumentacja medyczna, z której wynika konieczność poniesionych kosztów, Zasady zgłaszania roszczeń z tytułu Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - 8 -

9 8. Zaświadczenie wystawione przez Ubezpieczającego, potwierdzające iż osoba która bezimiennej ubezpieczenia), Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego następstwa Nieszczęśliwego Wypadku 1. Wypełniony formularz Zgłoszenia szkody NNW wypełniony przez Ubezpieczonego (w przypadku małoletnich Ubezpieczonych wypełnia opiekun prawny, 4. Dokumentacja medyczna dotycząca leczenia doznanych przez Ubezpieczonego obrażeń ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku w postaci: kart leczenia szpitalnego, historii choroby z leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacyjnego, opisów wyników badań, itp., 5. Faktur lub rachunki imiennie wystawione na Ubezpieczonego dokumentujące poniesione przez Ubezpieczonego koszty rehabilitacji, 6. Zaświadczenie lekarskie uzasadniające poniesione wydatki oraz skierowanie na rehabilitację lub dokumentacja medyczna, z której wynika konieczność poniesienia kosztów, 7. Dokumentacja z Policji, Prokuratury lub Sądu, jeżeli zdarzenie w wyniku, którego doszło Rekonwalescencja Poszpitalna Ubezpieczonego następstwa NW 4. Kopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego, 5. Kserokopia zwolnienia lekarskiego druk ZUS ZLA (tzw. L4), 6. Dokumentacja z Policji, Prokuratury lub Sądu, jeżeli zdarzenie w wyniku, którego doszło Zasady zgłaszania roszczeń z tytułu Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - 9 -

10 7. Oświadczenia świadków wypadku (w przypadku braku dokumentów z Policji, prokuratury lub sądu należy przesłać dokładny opis okoliczności zajścia zdarzenia wraz z oświadczeniami świadków zdarzenia, jeżeli są świadkowie), 8. Protokół BHP (w przypadku wypadku przy pracy oraz w drodze do i z pracy), 9. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu, (jeśli 10. Zaświadczenie wystawione przez Ubezpieczającego, potwierdzające iż osoba która Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego następstwa Nieszczęśliwego Wypadku / Zawału Serca lub Udaru Mózgu 1. Wypełniony formularz Zgłoszenia szkody NNW wypełniony przez Ubezpieczonego (w przypadku małoletnich Ubezpieczonych wypełnia opiekun prawny), 4. Dokumentacja medyczna dotycząca leczenia doznanych przez Ubezpieczonego obrażeń ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku / zawału serca lub udaru w postaci: kart leczenia szpitalnego, historii choroby z leczenia ambulatoryjnego, opisów wyników badań, itp., 5. Faktury lub rachunki imiennie wystawione na Ubezpieczonego dokumentujące poniesienie przez Ubezpieczonego koszty operacji plastycznych, 6. Zaświadczenie lekarskie uzasadniające poniesione wydatki oraz zalecenie lekarskie do przeprowadzenia operacji, 7. Dokumentacja z Policji, Prokuratury lub Sądu, jeżeli zdarzenie w wyniku, którego doszło 8. Oświadczenia świadków wypadku (w przypadku braku dokumentów z Policji, Prokuratury lub Sądu należy przesłać dokładny opis okoliczności zajścia zdarzenia wraz z oświadczeniami świadków zdarzenia, jeżeli są świadkowie), 9. Protokół BHP (w sytuacji wypadku przy pracy oraz w drodze do i z pracy), 10. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu jeśli Ubezpieczony prowadził pojazd w chwili wypadku, 11. Zaświadczenie wystawione przez Ubezpieczającego potwierdzające, iż osoba która Zasady zgłaszania roszczeń z tytułu Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

11 Niezdolność do Pracy Zarobkowej Ubezpieczonego (trwała lub czasowa) - następstwa Nieszczęśliwego Wypadku / Zawału Serca lub Udaru Mózgu 3. Dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy bezpośrednio po zajściu wypadku (karta informacyjna SOR, Izby Przyjęć, Pogotowia Ratunkowego lub inny dokument medyczny), 4. Dokumentacja medyczna dotycząca leczenia urazów doznanych w wyniku wypadku / zawału serca lub udaru mózgu w postaci: karty leczenia szpitalnego, kopii historii choroby z leczenia ambulatoryjnego, opisów wyników badań, zdjęcia RTG itp. (kserokopie dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia powypadkowego i rehabilitacji), 5. Opinia lekarza odpowiedniej specjalizacji i wynik badania medycznego potwierdzające istnienie całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej (trwałej lub czasowej), 6. Kopia orzeczenia komisji lekarskiej ZUS o powstaniu całkowitej niezdolności do pracy (trwałej lub czasowej), 7. Zaświadczenie wystawione przez Ubezpieczającego, potwierdzające iż osoba która bezimiennej ubezpieczenia), Koszty przekwalifikowania zawodowego Ubezpieczonego - następstwa Nieszczęśliwego Wypadku / Zawału serca lub Udaru Mózgu 2. Dwustronna kserokopia dowodu osobistego Ubezpieczonego, 4. Dokumentacja medyczna dotycząca leczenia urazów doznanych w wyniku wypadku / zawału serca lub udaru mózgu w postaci: karty leczenia szpitalnego, kopii historii choroby z leczenia ambulatoryjnego, opisów wyników badań, zdjęcia RTG itp. (kserokopie dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia powypadkowego i rehabilitacji), 5. Dokumentacja z Policji, Prokuratury lub Sądu, jeżeli zdarzenie w wyniku, którego doszło 6. Oświadczenia świadków wypadku (w przypadku braku dokumentów z Policji, prokuratury lub sądu należy przesłać dokładny opis okoliczności zajścia zdarzenia wraz z oświadczeniami świadków zdarzenia, jeżeli są świadkowie), 7. Protokół BHP (w przypadku wypadku przy pracy oraz w drodze do i z pracy), Zasady zgłaszania roszczeń z tytułu Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

12 8. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu, (jeśli 9. Kserokopia orzeczenia lekarskiego podmiotu uprawnionego do orzekania o niezdolności do pracy zarobkowej, 10. Oryginały faktur lub rachunków wystawionych imiennie na Ubezpieczonego za wydatki poniesione w związku z przekwalifikowaniem zawodowym, 11. Zaświadczenie wystawione przez Ubezpieczającego potwierdzające, iż osoba która Koszty odbudowy stomatologicznej / Koszty leczenia stomatologicznego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 4. Dokumentacja medyczna dotycząca leczenia urazów doznanych w wyniku wypadku w postaci: karty leczenia szpitalnego, kopii historii choroby z leczenia ambulatoryjnego, opisów wyników badań, zdjęcia RTG itp. (kserokopie dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia powypadkowego i rehabilitacji), 5. Rachunki dotyczące wydatków poniesionych na leczenie stomatologiczne, 6. Zaświadczenie wystawione przez Ubezpieczającego, potwierdzające, iż osoba która bezimiennej ubezpieczenia), Koszty pogrzebu Ubezpieczonego, którego śmierć nastąpiła wskutek NW lub zawału serca lub udaru mózgu 1. Wypełniony formularz zgłoszenia szkody Formularz Zgłoszenie szkody NNW wypełniony przez Uposażonego (w przypadku małoletnich Uposażonych wypełnia opiekun prawny), 2. Dwustronna kserokopia dowodu osobistego osoby, która poniosła koszty pogrzebu (w przypadku małoletnich Uposażonych kopia aktu urodzenia), 3. Kopia Odpisu Skrócony Aktu Zgonu Ubezpieczonego 4. Kopia Statystycznej Karty Zgonu lub inny dokument medyczny określający przyczynę zgonu wystawiony przez lekarza lub odnośne władze (zaświadczenie lekarskie stwierdzające przyczynę zgonu, karta leczenie szpitalnego), 5. Protokół z sekcji zwłok jeśli był sporządzony, 6. Kserokopia postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku niewskazania Uposażonego, Zasady zgłaszania roszczeń z tytułu Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

13 7. Dokumentacja z Policji, Prokuratury lub Sądu, jeżeli zdarzenie w wyniku, którego doszło 8. Protokół BHP (w przypadku wypadku przy pracy oraz w drodze do i z pracy), 9. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu, (jeśli 10. Zaświadczenie wystawione przez Ubezpieczającego, potwierdzające iż osoba która Ryczałtowe świadczenie z tytułu kosztów pogrzebu Ubezpieczonego 1. Wypełniony formularz zgłoszenia szkody Formularz Zgłoszenie szkody NNW wypełniony przez Uposażonego (w przypadku małoletnich Uposażonych wypełnia opiekun prawny), 2. Dwustronna kserokopia dowodu osobistego Uposażonego (w przypadku małoletnich Uposażonych kopia aktu urodzenia), 3. Kopia Odpisu Skrócony Aktu Zgonu Ubezpieczonego 4. Kopia Statystycznej Karty Zgonu lub inny dokument medyczny określający przyczynę zgonu wystawiony przez lekarza lub odnośne władze (zaświadczenie lekarskie stwierdzające przyczynę zgonu, karta leczenie szpitalnego), 5. Protokół z sekcji zwłok jeśli był sporządzony, 6. Kserokopia postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku niewskazania Uposażonego, 7. Dokumentacja z Policji, Prokuratury lub Sądu, jeżeli zdarzenie w wyniku, którego doszło 8. Protokół BHP (w przypadku wypadku przy pracy oraz w drodze do i z pracy), 9. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu, (jeśli 10. Zaświadczenie wystawione przez Ubezpieczającego, potwierdzające iż osoba która Assistance następstwa nieszczęśliwego wypadku W przypadku zaistnienia potrzeby zorganizowania usługi Assistance należy skontaktować się z Centrum Pomocy Generali pod numerem telefonu Zasady zgłaszania roszczeń z tytułu Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

14 IV. DODATKOWE POSTĘPOWANIE USTALAJĄCE Towarzystwo zastrzega sobie prawo żądania innych informacji i dokumentów, jeżeli charakter sprawy i konieczność dokonania istotnych ustaleń faktycznych tego wymaga. Dodatkowe postępowanie ustalające ma na celu uzyskanie dodatkowych dokumentów istotnych dla ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. Przede wszystkim dotyczy uzyskania wyjaśnień dotyczących stanu zdrowia Ubezpieczonego, oraz okoliczności i przyczyn zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. W tym celu Towarzystwo kontaktuje się z Ubezpieczonym, placówkami medycznymi oraz z Policją i Prokuraturą. PONADTO INFORMUJEMY, IŻ TOWARZYSTWO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ŻĄDANIA INNYCH DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO USTALENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA. Zasady zgłaszania roszczeń z tytułu Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax.

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. +48 22 543 09

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Formy zgłoszenia W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU GRUPOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA GRUPY POCZTY POLSKIEJ S.A.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU GRUPOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA GRUPY POCZTY POLSKIEJ S.A. Obowiązuje od dnia 13.07.2018r. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU GRUPOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA GRUPY POCZTY POLSKIEJ S.A. Formy zgłoszenia W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, wypełniony przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych 1. Prosimy skontaktować się z osobą obsługującą ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych 1. Prosimy skontaktować się z osobą obsługującą ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 913 913913, Fax. +48 225430908

Marzec 2015 r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 913 913913, Fax. +48 225430908 ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Marzec 2015 r. - 1 - ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 913 913913, Fax. +48 225430908 I. POWIADAMIANIE TOWARZYSTWA O ROSZCZENIU

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenia można dokonać:

Zgłoszenia można dokonać: Jeśli chcesz zgłosić roszczenie z polisy grupowego ubezpieczenia na życie poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów jaki należy dołączyć do formularza zgłoszenia roszczenia. Formularz dostępny jest w zakładce

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH UBEZPIECZENIA GRUPOWE

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH UBEZPIECZENIA GRUPOWE WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH UBEZPIECZENIA GRUPOWE 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu (wypełniony przez każdego

Bardziej szczegółowo

Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych.

Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych. Allianz Rodzina > wykaz wymaganych dokumentów - ściąga

Bardziej szczegółowo

Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia

Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia Świadczenia w poszczególnych ch Podstawowa Plus rekomendowana przez DUOiZ Podstawowa Progresja uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku koszty nabycia

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Manual Roszczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych i indywidualnych)

Manual Roszczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych i indywidualnych) Manual Roszczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych i indywidualnych) I. JAK WYPEŁNIAĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Poprawie wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia powinien zawierać następujące dane: -

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZGŁASZANIA SZKÓD Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA NNW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w Trybie 72 godzin

ZASADY ZGŁASZANIA SZKÓD Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA NNW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w Trybie 72 godzin ZASADY ZGŁASZANIA SZKÓD Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA NNW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w Trybie 72 godzin Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warszawa 2015 Generali T.U. S.A.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA (uniwersalny)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA (uniwersalny) Strona 1 z 7 Numer certyfikatu/ wniosku/ polisy: FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA (uniwersalny) Rodzaj ubezpieczenia: ochronne inwestycyjne pracownicze Po wypełnieniu prosimy o złożenie Formularza wraz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA (uniwersalny)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA (uniwersalny) Strona 1 z 7 Numer certyfikatu/ wniosku/ polisy: FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA (uniwersalny) Rodzaj ubezpieczenia: ochronne inwestycyjne pracownicze Po wypełnieniu prosimy o wysłanie listem poleconym

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe

Świadczenia podstawowe Oferta PZU dla Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie na rok szkolny 2014/2015 Wariant II, suma ubezpieczenia (SU): 11.000 zł- składka 49 zł, polisa nr... Świadczenia podstawowe i dodatkowe Świadczenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Ubezpieczenie NNW 11 11 Maj / Czerwiec 2013 1 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok szkolny 2018/2019

Oferta Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok szkolny 2018/2019 Oferta Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok szkolny 2018/2019 Przedmiot ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Ubezpieczenia Utraty Dochodu dedykowana dla lekarzy

Specjalna oferta Ubezpieczenia Utraty Dochodu dedykowana dla lekarzy Specjalna oferta Ubezpieczenia Utraty Dochodu dedykowana dla lekarzy Od lutego 2017 roku funkcjonuje dostępne dla członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Ubezpieczenie Utraty Dochodu wraz z ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Prosimy wypełnić drukowanymi literami Numer polisy dokument poufny 1.ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU Śmierci Śmierci wskutek nieszczęś liwego wypadku Dożycia Przejęcia opłacania składek

Bardziej szczegółowo

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW WZÓR Miejscowość, data Pani/Pan/Państwo Szanowna Pani/Szanowny Panie/Szanowni Państwo Poniżej przedstawiamy ofertę ubezpieczenia: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych

Bardziej szczegółowo

Kielce r. Suma Ubezpieczenia: zł. Składka za ucznia: 37,00 zł. szkoła ; 29,00 zł. - przedszkole

Kielce r. Suma Ubezpieczenia: zł. Składka za ucznia: 37,00 zł. szkoła ; 29,00 zł. - przedszkole Kielce 01.09.2016r. Szanowni Państwo, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemność poinformować Państwa, ze w roku szkolnym 2016/2017 dzieci uczęszczające do Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Szanowne koleżanki i koledzy, Najważniejsze Zalety Programu. Przystąpienie do ubezpieczenia

Szanowne koleżanki i koledzy, Najważniejsze Zalety Programu. Przystąpienie do ubezpieczenia Szanowne koleżanki i koledzy, Przedstawiamy nową ofertę Generali Życie T.U. S.A. ubezpieczeń grupowych. Oferta zawiera nowe ryzyka ubezpieczeniowe, wzrosty poszczególnych świadczeń oraz rozszerzenia zakresów

Bardziej szczegółowo

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów.

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Szanowni Państwo, Likwidacja szkód będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami OWU Benefit Complex Plus, oraz postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od OWU Benefit Complex Plus do niniejszej Umowy.

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes B-IHB-01/16 oraz warunki szczególne Nr. BWO/112/235/04/2016 Pełna treść ww.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW 2012-2013 --------------------------------------------------- ZAKRES OCHRONY KL. W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia NNW*

Wniosek o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia NNW* ubezpieczenia Wniosek o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia NNW* uszczerbek lub uszkodzenie ciała Ubezpieczonego spowodowane NW oparzenia, odmrożenia pogryzienie przez psa utrata zębów stałych u Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/104/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Nr tel

Nr tel ZGŁASZANIE SZKÓD Z UBEZPIECZENIA L4 Likwidacja szkód będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami OWU Benefit Complex Plus, oraz postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od OWU Benefit Complex Plus do

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty. akt zgonu Ubezpieczonego

Wymagane dokumenty. akt zgonu Ubezpieczonego Lp. Zdarzenie Wymagane dokumenty akt u 1 kompletna dokumentacja medyczna związana z z dotychczas rozpoznanymi schorzeniami u oraz dotyczącej udzielanych dotychczas świadczeń zdrowotnych akt u 2 w wypadku

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW Oświata zakres zmian w produkcie Rok szkolny 2019/2020

Ubezpieczenie NNW Oświata zakres zmian w produkcie Rok szkolny 2019/2020 Ubezpieczenie NNW Oświata zakres zmian w produkcie Rok szkolny 019/00 Ubezpieczenie Oświata zmiany w OWU Cel zmiany: Uatrakcyjnienie oferty pod względem zakresu ochrony ubezpieczeniowej i dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/087/04/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 UBEZPIECZENIE REKOMENDOWANE PRZEZ RADĘ RODZICÓW Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA

Bardziej szczegółowo

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów.

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Szanowni Państwo, Likwidacja szkód będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zatwierdzonych w dniu 01 marca 2018 roku do umowy G/WARK/142632

Bardziej szczegółowo

POLIA ŻYCIE WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ

POLIA ŻYCIE WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ POLIA ŻYCIE WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Do każdego ze zdarzeń należy dołączyć ksero dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do wypłaty świadczenia. LISTA

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zespół Placówek Oświatowych Policzna, POLICZNA, Żeromskiego 44 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Osoba odpowiedzialna za kontakt: Monika Sowińska, tel. 503-127-647 Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DRUKÓW ZGŁOSZEŃ ROSZCZEŃ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DRUKÓW ZGŁOSZEŃ ROSZCZEŃ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DRUKÓW ZGŁOSZEŃ ROSZCZEŃ Zasady ogólne: 1. Formularze zgłoszeń roszczeń mają zastosowanie we wszystkich ubezpieczeniach PZU Życie SA odpowiednio do rodzaju zdarzenia. 2. W druku

Bardziej szczegółowo

zakres grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus

zakres grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus zakres grupowego szkolnego Edu Plus Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia grupowego EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU S.A. z dnia 24 kwietnia 2017 roku.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW Tabela nr 1: Podstawowe informacje INFORMACJA DLA RODZICÓW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w Szkole Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Świekatowie w roku szkolnym 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2018/2019 Nr oferty KTŁ/0660/0237/05/2018 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Państwu informacje dotyczące propozycji ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016. Przedstawiony program

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/087/04/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W OPOLU OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W OPOLU OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012 UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W OPOLU OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012 OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2011 R. ZAWARLIŚMY W PZU SA - INSPEKTORAT W OPOLU, ul. OZIMSKA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wypłatę świadczenia*

Wniosek o wypłatę świadczenia* ubezpieczenia Wniosek o wypłatę świadczenia* z tytułu śmierci z tytułu śmierci w wyniku NW przy pracy z tytułu śmierci w wyniku NW z tytułu śmierci w wyniku zawału lub udaru z tytułu śmierci w wyniku wypadku

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NNW - ROK SZKOLNY 2016/2017

PORÓWNANIE WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NNW - ROK SZKOLNY 2016/2017 PORÓWNANIE WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NNW - ROK SZKOLNY 2016/2017 UBEZPIECZAJĄCY ZAWIERAJĄCY UMOWĘ UBEZPIECZENIA Szkoła szkoła UBEZPIECZONY uczniowie, dzieci, personel uczniowie, dzieci, personel OKRES UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Miejski Zespół Szkół w Annopolu, Annopol, ul. Kościuszki 8 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Osoba odpowiedzialna za kontakt: Edward Kędziora, tel. 601-868-156 Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków wariant i świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej śmierć ubezpieczonego śmierć ubezpieczonego na terenie placówki trwały uszczerbek

Bardziej szczegółowo

BRE Ubezpieczenia TU S.A.

BRE Ubezpieczenia TU S.A. BRE Ubezpieczenia TU S.A. NR POLISY GENERALNEJ: 9000012/9000032/9000064** WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO/PODRÓZNEGO PLATINUM DLA KLIENTÓW MBANKU S.A. IMIĘ I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2017/2018 oraz OC z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela, wychowawcy lub instruktora

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2017/2018 oraz OC z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela, wychowawcy lub instruktora Oferta ubezpieczenia NNW dla Szkoły Podstawowej nr 11 w Jaworznie Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2017/2018 oraz OC z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela, wychowawcy lub instruktora

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PERSONELU

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PERSONELU EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PERSONELU Zalety ubezpieczenia nw młodzieży szkolnej w Interrisk TU SA: - świadczenie 1,5% su za wystąpienie nie skutkującego uszczerbkiem

Bardziej szczegółowo

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł Wysokość świadczeń Zgon w Rodzinie R1u R2u R3u Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł 1) 110 000,00 zł 1) 120 000,00 zł 1) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW w Hestii Biznes

Ubezpieczenie NNW w Hestii Biznes Ubezpieczenie NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny 2016/17, ubezpieczonych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

2 Struktura organizacyjna pionu obsługi świadczeń. Opis procesu obsługi świadczeń w UNIQA TU na Życie S.A.

2 Struktura organizacyjna pionu obsługi świadczeń. Opis procesu obsługi świadczeń w UNIQA TU na Życie S.A. Opis procesu obsługi świadczeń w UNIQA TU na Życie S.A. 1 Niniejszy dokument opisuje proces obsługi świadczeń, w szczególności przedstawiając: strukturę organizacyjną pionu obsługi świadczeń; kanały zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie wraz z utratą dochodu

Ubezpieczenie na życie wraz z utratą dochodu Ubezpieczenie na życie wraz z utratą dochodu Od maja 2016 roku funkcjonuje Ubezpieczenie na Życie wraz z Utratą Dochodu - Specjalna oferta dedykowana dla lekarzy wynegocjowana przez Brokera Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS Wniosek o wypłatę świadczenia należy przesłać na następujący adres: Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Szkody z ubezpieczeń NNW proces zgłoszenia i likwidacji

Szkody z ubezpieczeń NNW proces zgłoszenia i likwidacji Szkody z ubezpieczeń NNW proces zgłoszenia i likwidacji Agenda 1. Kanały zgłoszenia szkody 2. Proces likwidacji szkód 3. Formy likwidacji szkód 4. Dokumenty niezbędne do zlikwidowania szkody Proces przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/086/04/2016 WARUNKI DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny 2016/17,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A.

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. NR POLISY GENERALNEJ: 9000093 WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2017/2018 XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OLSZTYNIE NIP: 7393556317 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. JPA/928/315/08/2017 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

OŚWIATA OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Szanowny Pan Dyrektor mgr Józef Belgrau Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Borkowo ul. Szkolna 2 83-330 Żukowo OŚWIATA OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża Zakres Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Kraśnik. Rok szkolny 2015 / 2016 oraz 2016

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa w Idzikowicach, Idzikowice 30 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Osoba odpowiedzialna za kontakt: Felicja Kmita, tel. 501-516-601 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2017/2018 Nr oferty KTL/027/046/05/2017 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

PROCES OBSŁUGI ROSZCZEŃ ZGŁASZANYCH DO HDI-GERLING ŻYCIE TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. MATERIAŁ INFORMACYJNY

PROCES OBSŁUGI ROSZCZEŃ ZGŁASZANYCH DO HDI-GERLING ŻYCIE TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. MATERIAŁ INFORMACYJNY PROCES OBSŁUGI ROSZCZEŃ ZGŁASZANYCH DO HDI-GERLING ŻYCIE TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. MATERIAŁ INFORMACYJNY W celu szybkiego odszukania danego zagadnienia należy ustawić kursor na wybranym haśle, a następnie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PAKIET OŚWIATA 2017/2018

OFERTA PAKIET OŚWIATA 2017/2018 1 OFERTA PAKIET OŚWIATA 2017/2018 I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ZAKRES PODSTAWOWY: 1. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego 2. Śmierć Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ZŁOŻONA PRZEZ GOTHAER TU S.A

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ZŁOŻONA PRZEZ GOTHAER TU S.A Szanowna Pani Dyrektor mgr Kamila Prange Szanowna Rada Rodziców Zespół Szkół Nr 3 ul. Sieradzka 54 98-300 Wieluń OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET OŚWIATA 2018 został sporządzony na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków OCHRONA DZIECKA przyjętych Uchwałą Zarządu SIGNAL IDUNA Polska

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W ROKU SZKOLNYM

OFERTA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W ROKU SZKOLNYM OFERTA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019. Nr oferty ECI/0867/0258/04/2018 WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA NNW DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU DO 25 LAT (OWU PAB/OW027/1601)

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 w Gdyni ubezpieczenie NNW dzieci Ubezpieczyciel : PZU SA, polisa nr JGB 31852728 Suma ubezpieczenia: 10.000zł, okres ubezpieczenia: 01.09.2016 31.08.2017 Zgłaszanie szkód: infolinia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE od OWU mające zastosowanie dla WARIANTU I-III oraz WARIANTU EXTRA

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE od OWU mające zastosowanie dla WARIANTU I-III oraz WARIANTU EXTRA I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE od OWU mające zastosowanie dla WARIANTU I-III oraz WARIANTU EXTRA POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO EDU PLUS NA ROK SZKOLNY 2018/ S t r o n a

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO EDU PLUS NA ROK SZKOLNY 2018/ S t r o n a OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO EDU PLUS NA ROK SZKOLNY 2018/2019 1 S t r o n a PROGRAM UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO na rok szkolny 2018/2019 Warszawa, 2018-06-08 I. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA, SUMY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 801 102 102 pzu.pl PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/104/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia

Oferta Ubezpieczenia Oferta Ubezpieczenia NWW w Ergo Hestii na rok szkolny 2017/2018 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PIEKOSZOWIE UL. CZĘSTOCHOWSKA 110 26-065 PIEKOSZÓW Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. Centrum

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Idzikowicach, Idzikowice, 30 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Osoba odpowiedzialna za kontakt: KMITA FELICJA, tel. 501516601 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW zawodników klubu sportowego Członka PZT

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW zawodników klubu sportowego Członka PZT PROGRAM UBEZPIECZENIA NW zawodników klubu sportowego Członka PZT Polski Związek Tenisowy przy współpracy z ART Brokers firmą brokerską specjalizującą się w ubezpieczeniach sportowych, przygotował dla klubów

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 BOŻENA STĘPNIAK 604 424 254 Dane kontaktowe Przedstawiciela Compensy WARSZAWA dn.30.08.2015 r. OFERTA DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zgłaszania roszczeń. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Instrukcja zgłaszania roszczeń. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczyciel Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Generali Życie T.U S.A. ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa Zgłoszenia roszczenia można dokonać: Pocztą elektroniczną na adres: szkody.zycie@generali.pl

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES dla dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat oraz nauczycieli na rok szkolny 2017/2018

WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES dla dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat oraz nauczycieli na rok szkolny 2017/2018 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES dla dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat oraz nauczycieli na rok szkolny 2017/2018 Przedmiot ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Ubezpieczenie Grupowe i Kontynuacja Ubezpieczenia Grupowego na Życie

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Ubezpieczenie Grupowe i Kontynuacja Ubezpieczenia Grupowego na Życie FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Ubezpieczenie Grupowe i Kontynuacja Ubezpieczenia Grupowego na Życie PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ 1. Prosimy o podanie wyczerpujących informacji i wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2017/2018 oraz OC z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela, wychowawcy lub instruktora

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2017/2018 oraz OC z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela, wychowawcy lub instruktora Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2017/2018 oraz OC z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela, wychowawcy lub instruktora Nr oferty: ECI/867/039/04/2017 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

1 Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od SWU EDU Plus:

1 Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od SWU EDU Plus: POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 01/27/03/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 27 marca 2018r Działając na

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/27/03/2018 ZARZĄDU INTERRISK TU S.

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/27/03/2018 ZARZĄDU INTERRISK TU S. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/27/03/2018 ZARZĄDU INTERRISK TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP Z DNIA 27 MARCA 2018R Działając na

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia.

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Przewodnik Ubezpieczonego Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania. W specjalnie przygotowanym Przewodniku Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśniamy szczegółowo umowę ubezpieczenia NW dla dzieci rolników objętych ubezpieczeniem społecznym

Wyjaśniamy szczegółowo umowę ubezpieczenia NW dla dzieci rolników objętych ubezpieczeniem społecznym Wyjaśniamy szczegółowo umowę ubezpieczenia NW dla dzieci rolników objętych ubezpieczeniem społecznym Umowa grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmująca dzieci osób ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo