Przedszkolaki Przygotowanie organizacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedszkolaki Przygotowanie organizacyjne"

Transkrypt

1 Celem poniższego ćwiczenia jest nauczenie rozwiązywania zadań maturalnych z wykorzystaniem bazy danych. Jako przykład wykorzystano zadanie maturalne o przedszkolakach z matury w 2015 roku. Przedszkolaki Przygotowanie organizacyjne 1. Przygotowanie miejsca na dysku i pobranie materiałów: 1. Otworzyć program umożliwiający przeglądanie zawartości dysków i tworzenie folderów. 2. Na dysku D utworzyć folder LO6PT (lub wykorzystać istniejący folder o tej nazwie) 3. Otworzyć przeglądarkę (ulubioną); 4. Wpisać UWAŻNIE w pasku adresu następujące łącze: UWAGA: wielkość liter ma znaczenie! 5. Otworzy się okno: z trzema widocznymi plikami oraz przyciskiem Pobierz (lub Download). 6. Kliknąć Pobierz i ustawić folder zapisu jako D:\LO6PT; w folderze pojawi się plik download.zip 7. Zamknąć przeglądarkę i kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku download.zip 1

2 8. Z menu rozwijalnego wybrać 7-Zip a następnie Wypakuj tutaj; w katalogu D:\LO6PT pojawi się podkatalog 6 zawierający pliki: DZIECI.TXT, PRZEDSZKOLA.TXT i informatyka_pp_2.pdf 9. Po pomyślnym wypakowaniu usunąć plik download.zip; 2. Otworzyć LibreOffice; wybrać bazę danych; otworzy się okno: Klinąć Dalej>> 1. Otworzy się okno: 2

3 Wybrać kropkę przy: Nie, nie rejestruj bazy danych, kliknąć Utwórz 2. W oknie Zapisz jako ustawić ścieżkę do folderu LO6PK\6 i wpisać nazwę pliku Przedszkolaki.odb; zapisać bazę danych (jeszcze pustą) i zamknąć. 3. Utworzenie pomocniczego arkusza Przedszkolaki.ods: 1. W folderze LO6PK\6 kliknąć na białym polu prawym klawiszem myszy. 2. Z menu rozwijalnego wybrać Nowy, następnie OpenDocument Arkusz kalkulacyjny 3. Zmienić nazwę utworzonego arkusza na Przedszkolaki.ods 4. Otworzyć arkusz kalkulacyjny Przedszkolaki.ods dwukrotnym klinięciem; 5. W arkuszu Przedszkolaki.ods utworzyć zakładki (można zmienić nazwy istniejących zakładek): dzieci przedszkola a b c d 3

4 testy 6. Zaimportowanie danych z pliku tekstowego DZIECI.TXT do zakładki dzieci: 1. Otworzyć dokument DZIECI.TXT dwukrotnym klinięciem. 2. Zaznaczyć zawartość skrótem Ctrl-A 3. Ustawić kursor w zakładce dzieci w komórce A1 (koniecznie w tej komórce) 4. Wcisnąć Ctrl-V. Ukaże się okno: 5. W oknie Importuj tekst ustawić: 1. Opcje separatora: tip przy słowie Średnik 2. Usunąć tip przy słowie Inny 3. W sekcji Pola: 1. kliknąć prawym przyciskiem myszy na Standardowy nad nagłówkiem Pesel; wybrać Tekst 2. kliknąć prawym przyciskiem myszy na Standardowy nad nagłówkiem Nazwisko; wybrać Tekst 4

5 3. kliknąć prawym przyciskiem myszy na Standardowy nad nagłówkiem Imie; wybrać Tekst 4. kliknąć prawym przyciskiem myszy na Standardowy nad nagłówkiem Plec; wybrać Tekst 6. Kliknąć OK; sprawdzić, czy końcowe wpisy wyglądają tak, jak na rysunku: Dane z pliku tekstowego zostały zaimportowane. Zapisać plik Przedszkolaki.ods i zamknąć plik DZIECI.TXT. 7. Zaimportowanie danych z pliku tekstowego PRZEDSZKOLA.TXT do zakładki przedszkola: 1. Otworzyć dokument PRZEDSZKOLA.TXT dwukrotnym klinięciem. 2. Zaznaczyć zawartość skrótem Ctrl-A 3. Ustawić kursor w zakładce przedszkola w komórce A1 (koniecznie w tej komórce) 4. Wcisnąć Ctrl-V. Ukaże się okno: 5

6 5. W oknie Importuj tekst ustawić: 1. Opcje separatora: tip przy słowie Średnik 2. Usunąć tip przy słowie Inny 3. W sekcji Pola: 1. kliknąć prawym przyciskiem myszy na Standardowy nad nagłówkiem nazwa_przedszkola; wybrać Tekst 6. Kliknąć OK; sprawdzić, czy końcowe wpisy wyglądają tak, jak na rysunku: 6

7 Dane z pliku tekstowego zostały zaimportowane. Zapisać plik Przedszkolaki.ods i zamknąć plik PRZEDSZKOLA.TXT. Przygotowanie merytoryczne 8. Utworzenie bazy danych: 1. Otworzyć plik Przedszkolaki.odb dwukrotnym kliknięciem 2. W lewym panelu kliknąć ikonę Tabele 3. Uaktywnić arkusz Przedszkolaki.ods (na pasku na dole ekranu) oraz zakładkę dzieci 4. Zaznaczyć myszką kolumny od A do F; wybrać Ctrl-C 5. Uaktywnić bazę Przedszkolaki.odb (na pasku na dole ekranu); wybrac Ctrl- V; w oknie, które się ukaże wykonać poniższe ustawienia: 7

8 6. Kliknik Dalej>; w oknie kliknij >> a następnie Dalej> 7. W oknie 8

9 ustaw typy pól zgodnie z opisem: 1. Pesel, typ pola: Tekst, Wymagany jest wpis: tak 2. Nazwisko, typ pola: Tekst 3. Imie, typ pola: Tekst 4. Plec, typ pola: Tekst 5. Wiek, typ pola: Dziesiętny 6. Id_przedszkola, typ pola: Integer 8. Kliknij Utwórz; w oknie wybierz Nie; po chwili w białym polu Tabele ukaże się tabela dzieci; zapisać bazę danych; 9. Ustawić klucz główny w tabeli dzieci: 1. kliknąć prawym przyciskiem myszy na tabelę dzieci; 2. z menu rozwijalnego wybrać Edycja 3. kliknąć prawym przyciskiem myszy na zielony trójkąt z lewej strony słowa Pesel 4. z menu rozwijalnego wybrać Klucz główny 5. zapisać zmiany i zamknąć okno edycji 9

10 10. Uaktywnić arkusz Przedszkolaki.ods (na pasku na dole ekranu) oraz zakładkę przedszkola 11. Zaznaczyć myszką kolumny od A do C; wybrać Ctrl-C 12. Uaktywnić bazę Przedszkolaki.odb (na pasku na dole ekranu); wybrac Ctrl- V; w oknie, które się ukaże wykonać poniższe ustawienia: 13. Kliknik Dalej>; w oknie kliknij >> a następnie Dalej> 14. W oknie 10

11 ustaw typy pól zgodnie z opisem: 1. Id_przedszkola, typ pola: Integer, Wymagany jest wpis: tak 2. Nazwa_przedszkola, typ pola: Tekst 3. Liczba_miejsc, typ pola: Integer 15. Kliknij Utwórz; w oknie wybierz Nie; po chwili w białym polu Tabele ukaże się tabela przedszkola; zapisać bazę danych; 16. Ustawić klucz główny w tabeli przedszkola: 1. kliknąć prawym przyciskiem myszy na tabelę przedszkola; 2. z menu rozwijalnego wybrać Edycja 3. kliknąć prawym przyciskiem myszy na zielony trójkąt z lewej strony słowa Id_przedszkola 4. z menu rozwijalnego wybrać Klucz główny 5. zapisać zmiany i zamknąć okno edycji 17. Ustawienie relacji: 1. Wybrać Narzędzia (z menu) Relacje 2. W oknie 11

12 wykonać dodanie obu tabel; zamknąć okno Dodaj tabele; 3. W oknie przeciągnąć Id_przedszkola z tabeli dzieci na Id_przedszkola tabeli przedszkola; 4. Powinna pojawić się linia łącząca tabele: 12

13 Zapisać zmiany w oknie relacji, zamknąć okno relacji, zapisać bazę. 5. Zamknąć bazę danych klikając: 1. Plik Zamknij UWAGA: NIE ZAMYKAĆ BAZY DANYCH KRZYŻYKIEM W PRAWYM GÓRNYM NAROŻNIKU OKNA!!! 2. Wykonać kopię pliku Przedszkolaki.odb 9. Otworzyć plik z treścią zadań (informatyka_pp_2.pdf) i uważnie przestudiować treść zadania 6; przykładowy plan rozwiązania zadania 6: 1. utworzenie zestawu widoków (kwerend) do rozwiązania zadania a) 2. utworzenie zestawu widoków (kwerend) do rozwiązania zadania b) 3. utworzenie zestawu widoków (kwerend) do rozwiązania zadania c) 4. utworzenie zestawu widoków (kwerend) do rozwiązania zadania d) Rozwiązanie zadania a) 10. Otworzyć plik Przedszkolaki.odb dwukrotnym kliknięciem; 11. W panelu Baza danych kliknąć Tabele; 12. W panelu Zadania kliknąć Utwórz widok 13. W oknie Dodaj tabele wskazać tabelę dzieci i kliknąć Dodaj; zamknąć okno Dodaj tabele. Wynik powinien być zgodny z poniższym rysunkiem 13

14 14. Klinąć dwa razy pole Wiek z tabeli dzieci; kliknąć dwa razy pole Pesel z tabeli dzieci; oba pola powinny umieścić się w nagłówkach kolumn w dolnym panelu okna: 14

15 15. Zapisać widok pod nazwą Widok1_a; zamknąć okno widoku; 16. W menu wybrać Widok a następnie Odśwież tabele; zapisać bazę danych 17. W panelu Tabele kliknąć prawym klawiszem myszy na Widok1_a i wybrać z menu rozwijalnego Edycja w widoku SQL; uzupełnić istniejący kod SQL do następującego: 15

16 18. Zapisać zmiany i zamknąć okno; 19. Uruchomić Widok1_a dwukrotnym kliknięciem: Ukaże się rozwiązanie zadania a). 20. Otworzyć plik Przedszkolaki.ods dwukrotnym kliknięciem; wybrać zakładkę a; uaktywnić bazę danych; 21. W oknie z rozwiązaniem kliknąć szary prostokąt z lewej strony napisu Wiek (lub nad zieloną strzałką); wybrać Ctrl-C; 22. Uaktywnić plik Przedszkolaki.ods i w zakładce a ustawić kursor na polu C6; wybrać Ctrl-V; rozwiązanie zadania a) skopiuje się do arkusza kalkulacyjnego; 23. Zapisać plik Przedszkolaki.ods (nie zamykać) i uaktywnić bazę danych; 24. Zamknąć okno z rozwiązaniem; 25. W menu wybrać Widok a następnie Odśwież tabele; zapisać i zamknąć bazę danych; UTWORZYĆ KOPIĘ BAZY; 26. To jest koniec rozwiązania zadania a) 16

17 Rozwiązanie zadania c) 27. Otworzyć plik Przedszkolaki.odb dwukrotnym kliknięciem; 28. W panelu Baza danych kliknąć Tabele; 29. W panelu Zadania kliknąć Utwórz widok 30. W oknie Dodaj tabele wskazać tabelę dzieci i kliknąć Dodaj; następnie wskazać tabelę przedszkola i kliknąć Dodaj; zamknąć okno Dodaj tabele. Wynik powinien być zgodny z poniższym rysunkiem 31. Klinąć dwa razy pole Nazwa_przedszkola, następnie Wiek i Pesel; wszystkie pola powinny umieścić się w nagłówkach kolumn w dolnym panelu okna: 17

18 32. Zapisać widok pod nazwą Widok1_c; zamknąć okno widoku; 33. W menu wybrać Widok a następnie Odśwież tabele; zapisać bazę danych 34. W panelu Tabele kliknąć prawym klawiszem myszy na Widok1_c i wybrać z menu rozwijalnego Edycja w widoku SQL; uzupełnić istniejący kod SQL do następującego: 18

19 35. Zapisać zmiany i zamknąć okno; 36. W menu wybrać Widok a następnie Odśwież tabele; zapisać bazę danych; 37. Uruchomić Widok1_c dwukrotnym kliknięciem: 19

20 Ukaże się tabela informująca o liczbie dzieci w każdym przedszkolu. Jest to pierwszy fragment rozwiązania zadania c); zamknąć tabelę; 38. W panelu Zadania kliknąć Utwórz widok 39. W oknie Dodaj tabele wskazać widok Widok1_c i kliknąć Dodaj; zamknąć okno Dodaj tabele. Wynik powinien być zgodny z poniższym rysunkiem 20

21 40. Klinąć dwa razy pole Nazwa_przedszkola, następnie Ile_dzieci; pola powinny umieścić się w nagłówkach kolumn w dolnym panelu okna: 21

22 41. Zapisać widok pod nazwą Widok2_c; zamknąć okno widoku; 42. W menu wybrać Widok a następnie Odśwież tabele; zapisać bazę danych 43. W panelu Tabele kliknąć prawym klawiszem myszy na Widok2_c i wybrać z menu rozwijalnego Edycja w widoku SQL; uzupełnić istniejący kod SQL do następującego: 22

23 44. Zapisać zmiany i zamknąć okno; 45. W menu wybrać Widok a następnie Odśwież tabele; zapisać bazę danych 46. Uruchomić Widok2_c dwukrotnym kliknięciem: Ukaże się tabela informująca o maksymalnej liczbie dzieci w pojedynczym przedszkolu na razie nie wiadomo, w którym. Jest to drugi fragment rozwiązania zadania c); zamknąć tabelę; 47. W panelu Zadania kliknąć Utwórz widok 48. W oknie Dodaj tabele wskazać widok Widok1_c i kliknąć Dodaj; wskazać widok Widok2_c i kliknąć Dodaj; zamknąć okno Dodaj tabele. Wynik powinien być zgodny z poniższym rysunkiem 23

24 49. Przeciągnąć pole Ile_dzieci na pole maksymalnie; powinna ukazać się linia łącząca te pola: 24

25 50. Kliknąć dwa razy na Nazwa_przedszkola oraz Ile_dzieci; pola powinny umieścić się w nagłówkach kolumn w dolnym panelu okna; 51. Zapisać widok pod nazwą Widok3_c; zamknąć okno widoku; 52. W menu wybrać Widok a następnie Odśwież tabele; zapisać bazę danych 53. W panelu Tabele kliknąć dwukrotnie na Widok3_c Ukaże się tabela informująca o maksymalnej liczbie dzieci (54) w przedszkolu nr 75 Reksio. Jest to trzeci i ostatni fragment rozwiązania zadania c); 25

26 54. Otworzyć plik Przedszkolaki.ods dwukrotnym kliknięciem; wybrać zakładkę c; uaktywnić bazę danych; 55. W oknie z rozwiązaniem kliknąć szary prostokąt z lewej strony napisu Nazwa_przedszkola (lub nad zieloną strzałką); wybrać Ctrl-C; 56. Uaktywnić plik Przedszkolaki.ods i w zakładce a ustawić kursor na polu C6; wybrać Ctrl-V; rozwiązanie zadania c) skopiuje się do arkusza kalkulacyjnego; 57. Zapisać plik Przedszkolaki.ods (nie zamykać) i uaktywnić bazę danych; 58. Zamknąć okno z rozwiązaniem; 59. W menu wybrać Widok a następnie Odśwież tabele; zapisać i zamknąć bazę danych; UTWORZYĆ KOPIĘ BAZY; 60. To jest koniec rozwiązania zadania c) Rozwiązanie zadania b) 61. Wybranie danych dla trzech przedszkoli: 1. Otworzyć plik Przedszkolaki.odb dwukrotnym kliknięciem; 2. W panelu Baza danych kliknąć Tabele; 3. W panelu Zadania kliknąć Utwórz widok 4. W oknie Dodaj tabele wskazać tabelę dzieci i kliknąć Dodaj; następnie wskazać tabelę przedszkola i kliknąć Dodaj; zamknąć okno Dodaj tabele. Przeciągnąć Id_przedszkola z tabeli dzieci na Id_przedszkola tabeli przedszkola. Wynik powinien być zgodny z poniższym rysunkiem 26

27 5. Kliknąć dwa razy na Id_przedszkola z tabeli przedszkola, następnie nazwa_przedszkola oraz Plec. Kliknięte pola powinny ustawić się w nagłówkach kolumn" 27

28 6. Zapisać widok pod nazwą Widok1_b; zamknąć okno widoku; 7. W menu wybrać Widok a następnie Odśwież tabele; zapisać bazę danych; 8. W panelu Tabele kliknąć prawym klawiszem myszy na Widok1_b i wybrać z menu rozwijalnego Edycja w widoku SQL; uzupełnić istniejący kod SQL do następującego: 28

29 9. Zapisać zmiany i zamknąć okno; 10. W menu wybrać Widok a następnie Odśwież tabele; zapisać bazę danych 11. Uruchomić Widok1_b dwukrotnym kliknięciem: Wyświetliły się dane dla trzech przedszkoli. Zamknąć okno z danymi. 12. W panelu Zadania kliknąć Utwórz widok 13. W oknie Dodaj tabele wskazać widok Widok1_b i kliknąć Dodaj; zamknąć okno Dodaj tabele. Kliknąć dwukrotnie na Id_przedszkola oraz Plec. Wynik powinien być zgodny z poniższym rysunkiem 29

30 14. Zapisać widok pod nazwą Widok2_b; zamknąć okno widoku; 15. W menu wybrać Widok a następnie Odśwież tabele; zapisać bazę danych; 16. W panelu Tabele kliknąć prawym klawiszem myszy na Widok2_b i wybrać z menu rozwijalnego Edycja w widoku SQL; uzupełnić istniejący kod SQL do następującego: 17. Zapisać zmiany i zamknąć okno; 18. W menu wybrać Widok a następnie Odśwież tabele; zapisać bazę danych 19. Uruchomić Widok2_b dwukrotnym kliknięciem: 30

31 20. W panelu Zadania kliknąć Utwórz widok 21. W oknie Dodaj tabele wskazać widok Widok2_b i kliknąć Dodaj; wskazać przedszkola i kliknąć Dodaj, zamknąć okno Dodaj tabele. Połączyć linią pola Id_przedszkola. Kliknąć dwukrotnie na Id_przedszkola w tabeli przedszkola oraz na dziewczynki, chlopcy i wszyscy w widoku Widok2_b. Wynik powinien być zgodny z poniższym rysunkiem 22. Zapisać widok pod nazwą Widok3_b; zamknąć okno widoku; 23. W menu wybrać Widok a następnie Odśwież tabele; zapisać bazę danych; 24. kliknąć dwukrotnie na Widok3_b. Wynik powinien być podobny do poniższego: 31

32 To jest koniec rozwiązania zadania b). 32

Działki Przygotowanie organizacyjne

Działki Przygotowanie organizacyjne Celem poniższego ćwiczenia jest nauczenie rozwiązywania zadań maturalnych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Jako przykład wykorzystano zadanie maturalne o działkach z matury w 2015 roku. Działki

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Archiwizacja i odzyskiwanie danych w Windows Vista

Laboratorium - Archiwizacja i odzyskiwanie danych w Windows Vista 5.0 10.3.1.5 Laboratorium - Archiwizacja i odzyskiwanie danych w Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium wykonasz kopię zapasową danych. Przeprowadzisz również

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Obsługa pakietu biurowego OFFICE

Obsługa pakietu biurowego OFFICE 02 - Temat 1 cz.1/3 1. Uruchom MS Access i utwórz pustą bazę danych. Zapisz ją na dysku. Pojawi się okno dialogowe obsługi bazy. Za pomocą tego okna użytkownik zarządza bazą danych i jej wszystkimi elementami,

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi funkcji specjalnych szablonu C01 v.1.0

Instrukcja obsługi funkcji specjalnych szablonu C01 v.1.0 Instrukcja obsługi funkcji specjalnych szablonu C01 v.1.0 UWAGA 1: Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian, zalecamy skopiować wcześniej kod html modułu do pliku na lokalnym dysku. W przypadku problemów ułatwi

Bardziej szczegółowo

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci?

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Poniższe instrukcje opisują procedury dla programu MapSource w wersji 6.14.1. Jeśli posiadasz starszą wersję możesz dokonać aktualizacji programu pobierając

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Integracja z Subiekt GT

Integracja z Subiekt GT ` Integracja z Subiekt GT Zawartość Zakładanie podmiotu... 3 Aktywacja konta, InfoSfera... 5 Kontrola NIP... 7 Instalacja i konfiguracja oscgt... 9 Edycja kategorii w oscgt... 16 SubiektGT - Atrybuty...

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007.

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007. Rozwiązanie I. Tworzenie nowej bazy danych Uruchom program Access 2007. Na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access kliknij przycisk Pusta baza danych. Po prawej stronie ekranu pojawi się

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

e-podręcznik dla seniora... i nie tylko.

e-podręcznik dla seniora... i nie tylko. Pliki i foldery Czym są pliki? Plik to w komputerowej terminologii pewien zbiór danych. W zależności od TYPU pliku może to być: obraz (np. zdjęcie z imienin, rysunek) tekst (np. opowiadanie) dźwięk (np.

Bardziej szczegółowo

EXCEL TABELE PRZESTAWNE

EXCEL TABELE PRZESTAWNE EXCEL TABELE PRZESTAWNE ZADANIE 1. (3 punkty). Ze strony http://www.staff.amu.edu.pl/~izab/ pobierz plik o nazwie Tabela1.xlsx. Używając tabel przestawnych wykonaj następujące polecenia: a) Utwórz pierwszą

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel 5.3. Tabele Tabela jest podstawowym elementem bazy danych. To właśnie w tabelach gromadzone są w bazie rekordy danych. Projektując tabelę, definiujemy, jakie pola będzie zawierał pojedynczy rekord informacji.

Bardziej szczegółowo

I. Program II. Opis głównych funkcji programu... 19

I. Program II. Opis głównych funkcji programu... 19 07-12-18 Spis treści I. Program... 1 1 Panel główny... 1 2 Edycja szablonu filtrów... 3 A) Zakładka Ogólne... 4 B) Zakładka Grupy filtrów... 5 C) Zakładka Kolumny... 17 D) Zakładka Sortowanie... 18 II.

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Ćwiczenie 10. Bazy danych. Strukturę bazy danych można określić w formie jak na rysunku 1. atrybuty

Informatyka Ćwiczenie 10. Bazy danych. Strukturę bazy danych można określić w formie jak na rysunku 1. atrybuty Informatyka Ćwiczenie 10 Bazy danych Baza danych jest zbiór informacji (zbiór danych). Strukturę bazy danych można określić w formie jak na rysunku 1. Pracownik(ID pracownika, imie, nazwisko, pensja) Klient(ID

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Program Adobe Acrobat Reader jest niezbędny do otwarcia dokumentu e-faktury tp. Jeżeli nie posiadają go Państwo w swoim komputerze, należy go zainstalować.

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012:

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012: Systemy baz danych 16.04.2013 1. Plan: 10. Implementacja Bazy Danych - diagram fizyczny 11. Implementacja Bazy Danych - implementacja 2. Zadania: 1. Przygotować model fizyczny dla wybranego projektu bazy

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWIERANIA PLIKU DPT (data point table)

INSTRUKCJA OTWIERANIA PLIKU DPT (data point table) INSTRUKCJA OTWIERANIA PLIKU DPT (data point table) Plik DPT jest tekstowym zapisem widma. Otwarty w notatniku wygląda następująco: Aby móc stworzyć wykres, należy tak zaimportować plik do arkusza kalkulacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego.

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. Bazy danych raporty 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB). 3. Utwórz raport wyświetlający wszystkie pola z tabeli KSIAZKI. Pozostaw ustawienia

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Sigma moduł Arkusz. Nauczyciel wspomagający powinien mieć w umowie przypisane stanowisko nauczyciel wspomagający.

Sigma moduł Arkusz. Nauczyciel wspomagający powinien mieć w umowie przypisane stanowisko nauczyciel wspomagający. Sigma moduł Arkusz Jak przydzielić do zajęć nauczyciela wspomagającego? W klasach integracyjnych zajęcia powinny być prowadzone przed dwóch nauczycieli: nauczyciela przedmiotu oraz nauczyciela wspomagającego,

Bardziej szczegółowo

Import danych z plików CSV

Import danych z plików CSV Import danych z plików CSV Program Moje kolekcje umożliwia importowanie danych zgromadzonych w innych aplikacjach, w tym z plików formatu *.csv Opis procedury importu danych Przed przystąpieniem do importu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Internet Explorer 8 pracuje domyślnie w trybie dokumenty Internet Explorer 7. Brak możliwości korzystania z systemu e-pfron2

Instrukcja. Internet Explorer 8 pracuje domyślnie w trybie dokumenty Internet Explorer 7. Brak możliwości korzystania z systemu e-pfron2 Instrukcja Problem: Internet Explorer 8 pracuje domyślnie w trybie dokumenty Internet Explorer 7. Brak możliwości korzystania z systemu e-pfron2 Dotyczy systemu operacyjnego: Przyczyna: Rozwiązanie: Windows

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

1. Przekopiuj na dysk F bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB.mdb)

1. Przekopiuj na dysk F bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB.mdb) Bazy danych tabele 1. Przekopiuj na dysk F bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB.mdb) 3. W tabeli SPIS_A zamień nazwisko Davis na nazwisko Dawick Otwórz tabelę SPIS_A,

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

prosta baza danych (nawet trochę bardziej niż prosta) tworzenie dokumentów (zwłaszcza z dużą ilością tabel lub o tabularycznej

prosta baza danych (nawet trochę bardziej niż prosta) tworzenie dokumentów (zwłaszcza z dużą ilością tabel lub o tabularycznej Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny jest bardzo dobrym i funkcjonalnym narzędziem, choć mocno niedocenianym w biurze i w domu. Oto kilka przykładów zastosowań arkusza kalkulacyjnego: prowadzenie rachunków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu ESKUP

Instrukcja programu ESKUP Instrukcja programu ESKUP Spis treści Wstęp 4 1 Opis oknien programu 5 1.1 Okno główne programu..................................... 5 1.2 Okno Raport........................................... 5 1.3

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie aplikacji Plan lekcji w przeglądarce Internet Explorer

Uruchomienie aplikacji Plan lekcji w przeglądarce Internet Explorer Uruchomienie aplikacji Plan lekcji w przeglądarce Internet Explorer Aplikacja Plan lekcji wykonana jest w technologii ClickOnce. Przeglądarki internetowe na ogół domyślnie blokują uruchamianie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Rozmiar pola (długość danych)

Rozmiar pola (długość danych) LIBRE OFFICE BASE Libre Office Base to darmowy program służący do zarządzania bazami danych. W ramach ćwiczenia spróbujemy utworzyć tabelę danych zawierającą informacje o pacjentach zapisanych do przychodni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego raportowanie, rozliczenia z NFZ v.2014.08.001 28-08-2014 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Raporty... 5 4. Rozliczenia z NFZ...

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2. Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4

Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2. Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4 Spis treści Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2 Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4 Wczytywanie cenników z poziomu serwisu internetowego www.intercenbud.pl do

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

14. TWORZENIE MAKROPOLECEŃ

14. TWORZENIE MAKROPOLECEŃ 14. TWORZENIE MAKROPOLECEŃ Makro (inaczej makropolecenie) jest ciągiem poleceń i instrukcji programu MS Word, działającym i uruchamianym podobnie jak pojedyncze polecenie, służące do automatycznego wykonania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Zastępstwa Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Zastępstwa Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Zastępstwa Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Zastępstwa Optivum na innym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych programu

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Jak modyfikować czcionkę na świadectwach, aby poprawnie drukowały się oceny opisowe uczniów? Przygotowując w systemie UONET+ świadectwa dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pokaz album w Logomocji

Jak przygotować pokaz album w Logomocji Logomocja zawiera szereg ułatwień pozwalających na dość proste przygotowanie albumu multimedialnego. Najpierw należy zgromadzić potrzebne materiały, najlepiej w jednym folderze. Ustalamy wygląd strony

Bardziej szczegółowo

Modelowanie obiektowe - Ćw. 1.

Modelowanie obiektowe - Ćw. 1. 1 Modelowanie obiektowe - Ćw. 1. Treść zajęć: Zapoznanie z podstawowymi funkcjami programu Enterprise Architect (tworzenie nowego projektu, korzystanie z podstawowych narzędzi programu itp.). Enterprise

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Jak wykonać eksport danych do SIO z aplikacji Kadry VULCAN?

Jak wykonać eksport danych do SIO z aplikacji Kadry VULCAN? Kadry VULCAN Jak wykonać eksport danych do SIO z aplikacji Kadry VULCAN? Aby wyeksportować dane z programu Kadry VULCAN do SIO, należy wykonać następujące czynności: 1. Pobrać i zainstalować najnowsze

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku Przygotowanie do druku Polecenie: Narysować dołączony do ćwiczenia rysunek (na ostatniej stronie!) zgodnie z wytycznymi. Przygotować rysunek do wydruku tak, aby przypominał przedstawiony na rysunku poniżej.

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Przygotowanie pliku dla SIO w programie Płace Optivum

Płace Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Przygotowanie pliku dla SIO w programie Płace Optivum Płace Optivum Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Aby wyeksportować dane z programu Płace Optivum do SIO, należy wykonać następujące czynności: 1. Pobrać i zainstalować najnowsze

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7 5.0 5.3.3.5 Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz korzystać z narzędzi administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2010 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne.

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne. 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera 91 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera Wczytywanie danych Dane do zadań rozwiązywanych na komputerze zapisane są w plikach tekstowych.

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU ITNC PROGRAMMING STATION

PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU ITNC PROGRAMMING STATION PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU ITNC PROGRAMMING STATION 1. Pobranie programu itnc 530 Programming station Program powinien być przygotowany w dostępnym w wersji edukacyjnej programu itnc 530 Programming

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ

System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Katowice, luty 2018 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 PRACA

Bardziej szczegółowo

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika TIME MARKER Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. Instalacja programu... 3 III. Opis funkcji programu... 7 Lista skrótów... 7 1.1. Klawisz kontrolny... 7 1.2. Klawisz skrótu... 8

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

Płace VULCAN. Jak wykonać eksport danych do SIO z aplikacji Płace VULCAN?

Płace VULCAN. Jak wykonać eksport danych do SIO z aplikacji Płace VULCAN? Płace VULCAN Jak wykonać eksport danych do SIO z aplikacji Płace VULCAN? Aby wyeksportować dane z programu Płace VULCAN do SIO, należy wykonać następujące czynności: 1. Pobrać i zainstalować najnowsze

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego. Tabele przestawne Niekiedy istnieje potrzeba dokonania podsumowania zawartości bazy danych w formie dodatkowej tabeli. Tabelę taką, podsumowującą wybrane pola bazy danych, nazywamy tabelą przestawną. Zasady

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Kadry Optivum?

Kadry Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Kadry Optivum? Kadry Optivum Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Kadry Optivum? Aby wyeksportować dane z programu Kadry Optivum do SIO, należy wykonać następujące czynności: 1. Pobrać i zainstalować najnowsze

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Informacje podstawowe 1 Spis treści 1. Logowanie... 4 1.1 Widok strony po zalogowaniu... 5 1.2 Widok zaplecza... 6 2. Kopia zapasowa... 9 3.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii WWW

Podstawy technologii WWW Podstawy technologii WWW Ćwiczenie 8 PHP, czyli poczatki nowej, dynamicznej znajomosci Na dzisiejszych zajęciach rozpoczniemy programowanie po stronie serwera w języku PHP. Po otrzymaniu żądania serwer

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

https://nominacje.pgnig.pl/telnom24/

https://nominacje.pgnig.pl/telnom24/ Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje I. Procedura logowania się do systemu Telnom II. Procedura resetowania hasła. III. Opis panelu użytkownika oraz alokacji. IV. Opis edycji danych. System

Bardziej szczegółowo

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4.

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4. Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13 Uruchamianie Ubuntu 14 Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25 Uruchamianie aplikacji 25 Skróty do programów 28 Preferowane aplikacje

Bardziej szczegółowo

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce internetowej?

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce internetowej? Spis treści Wyłączanie plików cookie w przeglądarce Google Chrome... 2 Wyłączanie plików cookie w przeglądarce Microsoft Internet Explorer... 5 Wyłączanie plików cookie w przeglądarce Mozilla Firefox...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Korespondencja seryjna Word 2000

Korespondencja seryjna Word 2000 Korespondencja seryjna Word 2000 1. Na początek należy przygotować treść i formatowanie dokumentu, który będzie pełnił rolę dokumentu głównego. Po utworzeniu dokumentu należy go zapisać na dysku 2. Następnie

Bardziej szczegółowo