OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa oraz badania techniczne samochodów osobowych, dostawczych, terenowych, ciężarowych, przyczep i autobusów z podziałem na 6 części. Dotyczy części zamówienia od 1 do 4: Liczba poszczególnych egzemplarzy pojazdów może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia na pisemne zgłoszenie zamawiającego bez konieczności wprowadzenia aneksu do umowy, przy zastrzeżeniu, że sumaryczny koszt usługi nie przekroczy kwoty, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wykonawca akceptuje fakt, iż ilości roboczogodzin wyszczególnionych w poszczególnych częściach zamówienia są ilościami szacunkowymi i służyć będą wyłącznie do wyliczenia ceny oferty i wyboru Wykonawcy. Użyta przez Wykonawcę (który złoży ofertę najkorzystniejszą) do obliczenia ceny oferowanej, cena jednostkowa roboczogodziny będzie stała w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający podał szacunkową ilość roboczogodzin służącą jedynie do dokonania wyboru oferty. Zamawiający nie ponosi konsekwencji finansowych zmniejszenia ilości roboczogodzin. Wykonawcy należy się wynagrodzenie za faktycznie wykonaną usługę. Dotyczy części zamówienia nr 5: Liczba poszczególnych egzemplarzy pojazdów może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia na pisemne zgłoszenie zamawiającego bez konieczności wprowadzenia aneksu do umowy. Wykonawcy należy się wynagrodzenie za faktycznie wykonaną usługę. 1

2 Część zamówienia nr 1 - Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów osobowych, terenowych i dostawczych nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Bartoszyce. Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa, samochodów osobowych, dostawczych, terenowych, ciężarowych, przyczep i autobusów. 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił wykonanie usługi w warsztacie, który będzie zlokalizowany na terenie miasta i gminy Bartoszyce. 2. Ilość samochodów upoważnionych do korzystania z usługi 42 szt. w tym: 1) Fiat Ducato - 2szt 2) Ford Transit -1szt 3) Lublin II/III -3szt 4) Tarpan/Honker -26szt 5) Skoda Octavia -1szt 6) Opel Vivaro -2szt 7) Iveco M40E -1szt 8) UAZ 469 B -6szt 3. Szacunkowa liczba roboczogodzin : Kompleksowa obsługa serwisowa obejmuje: a) naprawy bieżące: mechaniczne, elektryczne i blacharskie b) wykonywanie zleconych dodatkowych przeglądów technicznych i diagnostyki samochodów oraz poszczególnych układów, podzespołów i części. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) wykonywania przeglądów technicznych zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów dla każdej marki i typu pojazdu (zgodnie z książkami przeglądów pojazdów) na podstawie zlecenia Zamawiającego, b) wykonywania napraw i przeglądów sprzętem, narzędziami, przy użyciu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych lub dopuszczonych przez producentów dla danej marki i typu pojazdu, c) wykonywania wszystkich usług fachowo, z zachowaniem wysokiej jakości, w pełnym zakresie zgłoszenia wystawionego przez Zamawiającego, d) udzielania pracownikom Zamawiającego wszelkich wyjaśnień dotyczących wykonywanej 2

3 usługi, okazania i zwrotu na żądanie wymienionych części, e) udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na naprawy i minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne, f) przyjęcia samochodu do przeglądu technicznego w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia potrzeby wykonania przeglądu, g) wykonania przeglądu technicznego w terminie 1 dnia roboczego od dnia przyjęcia samochodu do przeglądu, h) wykonania naprawy samochodu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty przyjęcia do naprawy na podstawie zlecenia Zamawiającego. i) przyjmowania i wydawania samochodów na stacji obsługi w dni robocze, w godz , j) uzyskania zgody Zamawiającego na przedłużenie maksymalnego czasu wykonywania poszczególnych usług, udzielanej tylko w obiektywnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, k) przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego określonym, odpowiednich dokumentów zakupu części i materiałów eksploatacyjnych, które będą montowane lub wymienione w samochodach służbowych Zamawiającego, l) uzgodnienia z Zamawiającym wykonania i kosztu napraw uszkodzeń ujawnionych podczas obsługi technicznej, które nie zostały wyszczególnione w zleceniu, m) przyjmowanie pojazdów na podstawie zamówienia wystawionego przez 21 WOG 3

4 Część zamówienia nr 2 Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów osobowych, terenowych i dostawczych nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Morąg Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów osobowych, dostawczych i terenowych 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił wykonanie usługi w warsztacie, który będzie zlokalizowany na terenie miasta i gminy Morąg 2. Ilość samochodów upoważnionych do korzystania z usługi 26 szt. w tym: 1) Lublin II/III -1szt 2) Ursus 902-1szt 3) Przyczepa 2 osiowa -2szt 4) Przyczepa 1 osiowa -2szt 5) Tarpan/Honker -11szt 6) Uaz 469B -5szt 7) Iveco M40E -1szt 8) Skoda Octavia -1szt 9) Opel Vivaro -2szt 3. Szacunkowa liczba roboczogodzin : Kompleksowa obsługa serwisowa obejmuje: a) naprawy bieżące: mechaniczne, elektryczne i blacharskie b) wykonywanie zleconych dodatkowych przeglądów technicznych i diagnostyki samochodów oraz poszczególnych układów, podzespołów i części. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) wykonywania przeglądów technicznych zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów dla każdej marki i typu pojazdu (zgodnie z książkami przeglądów pojazdów) na podstawie zlecenia Zamawiającego, b) wykonywania napraw i przeglądów sprzętem, narzędziami, przy użyciu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych lub dopuszczonych przez producentów dla danej marki i typu pojazdu, c) wykonywania wszystkich usług fachowo, z zachowaniem wysokiej jakości, w pełnym zakresie zgłoszenia wystawionego przez Zamawiającego, 4

5 d) udzielania pracownikom Zamawiającego wszelkich wyjaśnień dotyczących wykonywanej usługi, okazania i zwrotu na żądanie wymienionych części, e) udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na naprawy i minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne, f) przyjęcia samochodu do przeglądu technicznego w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia potrzeby wykonania przeglądu, g) wykonania przeglądu technicznego w terminie 1 dnia roboczego od dnia przyjęcia samochodu do przeglądu, h) wykonania naprawy samochodu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty przyjęcia do naprawy na podstawie zlecenia Zamawiającego. i) przyjmowania i wydawania samochodów na stacji obsługi w dni robocze, w godz , j) uzyskania zgody Zamawiającego na przedłużenie maksymalnego czasu wykonywania poszczególnych usług, udzielanej tylko w obiektywnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, k) przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego określonym, odpowiednich dokumentów zakupu części i materiałów eksploatacyjnych, które będą montowane lub wymienione w samochodach służbowych Zamawiającego, l) uzgodnienia z Zamawiającym wykonania i kosztu napraw uszkodzeń ujawnionych podczas obsługi technicznej, które nie zostały wyszczególnione w zleceniu, m) przyjmowanie pojazdów na podstawie zamówienia wystawionego przez 21 WOG 5

6 Część zamówienia nr 3 Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów ciężarowych, przyczep i autobusów nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Bartoszyce Kompleksowa obsługa serwisowa samochodów ciężarowych, przyczep i autobusów 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił wykonanie usługi w warsztacie, który będzie zlokalizowany na terenie miasta i gminy Bartoszyce 2. Ilość samochodów upoważnionych do korzystania z usługi 185 szt. w tym: 1) Autobus Autosan H-10-1szt 2) Przyczepa 2 osiowa -16szt 3) Przyczepa 1 osiowa -32szt 4) Daewoo Nubira -1szt 5) Fiat Ducato -2szt 6) Ford Transit -1szt 7) Gaz 66-1szt 8) Iveco Euro cargo -2szt 9) Samochód ciężarowy Jelcz 325-2szt 10) Samochód ciężarowy Jelcz662-3szt 11) Ciągnik siodłowy Steyer 32S -1sz 12) Naczepa Steyer -1szt 13) Scam SM 50-2szt 14) Samochód ciężarowy Star 200-6szt 15) Samochód ciężarowy Star 244-1szt 16) Samochód ciężarowy Star 266M -5szt 17) Samochód ciężarowy Star szt 18) Samochód ciężarowy Star szt 19) Samochód ciężarowy Star 660M3-1szt 20) Samochód ciężarowy Star 742-1szt 21) Samochód ciężarowy Star 944-5szt 22) Samochód ciężarowy ZIŁ 131-2szt 23) Samochód ciężarowy ZIŁ 157-2szt 24) Ursus szt 3. Szacunkowa liczba roboczogodzin : Kompleksowa obsługa serwisowa obejmuje: a) naprawy bieżące: mechaniczne, elektryczne i blacharskie b) wykonywanie zleconych dodatkowych przeglądów technicznych i diagnostyki samochodów oraz poszczególnych układów, podzespołów i części. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do: 6

7 a) wykonywania przeglądów technicznych zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów dla każdej marki i typu pojazdu (zgodnie z książkami przeglądów pojazdów) na podstawie zlecenia Zamawiającego, b) wykonywania napraw i przeglądów sprzętem, narzędziami, przy użyciu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych lub dopuszczonych przez producentów dla danej marki i typu pojazdu, c) wykonywania wszystkich usług fachowo, z zachowaniem wysokiej jakości, w pełnym zakresie zgłoszenia wystawionego przez Zamawiającego, d) udzielania pracownikom Zamawiającego wszelkich wyjaśnień dotyczących wykonywanej usługi, okazania i zwrotu na żądanie wymienionych części, e) udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na naprawy i minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne, f) przyjęcia samochodu do przeglądu technicznego w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia potrzeby wykonania przeglądu, g) wykonania przeglądu technicznego w terminie 1 dnia roboczego od dnia przyjęcia samochodu do przeglądu, h) wykonania naprawy samochodu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty przyjęcia do naprawy na podstawie zlecenia Zamawiającego. i) przyjmowania i wydawania samochodów na stacji obsługi w dni robocze, w godz , j) uzyskania zgody Zamawiającego na przedłużenie maksymalnego czasu wykonywania poszczególnych usług, udzielanej tylko w obiektywnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, k) przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego określonym, odpowiednich dokumentów zakupu części i materiałów eksploatacyjnych, które będą montowane lub wymienione w samochodach służbowych Zamawiającego, l) uzgodnienia z Zamawiającym wykonania i kosztu napraw uszkodzeń ujawnionych 7

8 podczas obsługi technicznej, które nie zostały wyszczególnione w zleceniu, m) przyjmowanie pojazdów na podstawie zamówienia wystawionego przez 21 WOG Część zamówienia nr 4 Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów ciężarowych, przyczep i autobusów nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Morąg Kompleksowa obsługa serwisowa samochodów ciężarowych przyczep i autobusów 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił wykonanie usługi w warsztacie, który będzie zlokalizowany na terenie miasta i gminy Morąg 2. Ilość samochodów upoważnionych do korzystania z usługi 42 szt. w tym: 1) Przyczepa 1 osiowa -4szt 2) Przyczepa 2 osiowa -1szt 3) Samochód ciężarowy Star 12,227-1szt 4) Samochód ciężarowy Star 200-1szt 5) Samochód ciężarowy Star 266 M -10szt 6) Samochód ciężarowy Star szt 7) Samochód ciężarowy Star 660M2-4szt 8) Samochód ciężarowy ZIŁ 131-1szt 3. Szacunkowa liczba roboczogodzin : Kompleksowa obsługa serwisowa obejmuje: a) naprawy bieżące: mechaniczne, elektryczne i blacharskie b) wykonywanie zleconych dodatkowych przeglądów technicznych i diagnostyki samochodów oraz poszczególnych układów, podzespołów i części. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) wykonywania przeglądów technicznych zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów dla każdej marki i typu pojazdu (zgodnie z książkami przeglądów pojazdów) na podstawie zlecenia Zamawiającego, b) wykonywania napraw i przeglądów sprzętem, narzędziami, przy użyciu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych lub dopuszczonych przez producentów dla danej marki i typu pojazdu, 8

9 c) wykonywania wszystkich usług fachowo, z zachowaniem wysokiej jakości, w pełnym zakresie zgłoszenia wystawionego przez Zamawiającego, d) udzielania pracownikom Zamawiającego wszelkich wyjaśnień dotyczących wykonywanej usługi, okazania i zwrotu na żądanie wymienionych części, e) udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na naprawy i minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne, f) przyjęcia samochodu do przeglądu technicznego w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia potrzeby wykonania przeglądu, g) wykonania przeglądu technicznego w terminie 1 dnia roboczego od dnia przyjęcia samochodu do przeglądu, h) wykonania naprawy samochodu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty przyjęcia do naprawy na podstawie zlecenia Zamawiającego. i) przyjmowania i wydawania samochodów na stacji obsługi w dni robocze, w godz , j) uzyskania zgody Zamawiającego na przedłużenie maksymalnego czasu wykonywania poszczególnych usług, udzielanej tylko w obiektywnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, k) przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego określonym, odpowiednich dokumentów zakupu części i materiałów eksploatacyjnych, które będą montowane lub wymienione w samochodach służbowych Zamawiającego, l) uzgodnienia z Zamawiającym wykonania i kosztu napraw uszkodzeń ujawnionych podczas obsługi technicznej, które nie zostały wyszczególnione w zleceniu, m) przyjmowanie pojazdów na podstawie zamówienia wystawionego przez 21 WOG 9

10 Część zamówienia nr 5 Wykonanie badań technicznych pojazdów osobowych, ciężarowych, autobusów i przyczep znajdujących się w miejscowości Morąg Badania techniczne pojazdów 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił wykonanie usługi w stacji kontroli pojazdów zlokalizowanej na terenie miasta i gminy Morąg 2. Ilość samochodów upoważnionych do korzystania z usługi 68 szt. w tym: 1) Lublin II/III -1szt 2) Ursus 902-1szt 3) Przyczepa 2 osiowa -2szt 4) Przyczepa 1 osiowa -2szt 5) Tarpan/Honker -11szt 6) Uaz 469B -5szt 7) Iveco M40E -1szt 8) Skoda Octavia -1szt 9) Opel Vivaro -2szt 10) Przyczepa 1 osiowa -4szt 11) Przyczepa 2 osiowa -1szt 12) Samochód ciężarowy Star 12,227-1szt 13) Samochód ciężarowy Star 200-1szt 14) Samochód ciężarowy Star 266 M -10szt 15) Samochód ciężarowy Star szt 16) Samochód ciężarowy Star 660M2-4szt 17) Samochód ciężarowy ZIŁ 131-1szt 3. Wymagania w zakresie wykonywanej usługi a) Stacja Kontroli pojazdów wykonująca usługę powinna posiadać uprawnienia minimum Stacji Okręgowej b) Stacja powinna posiadać uprawnienia do wykonywania okresowych i dodatkowych badań technicznych w pełnym zakresie 4. Badania techniczne obejmują: a) okresowe badania techniczne zakończone adnotacją w dowodzie rejestracyjnym, lub wystawieniem zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym b) dodatkowe badania techniczne pojazdów zakończone wystawieniem zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym c) przeprowadzanie dodatkowych badań i opinii przez uprawnionego diagnostę zleconych przez Zamawiającego 10

11 d) wykonanie tabliczek znamionowych lub innych numerów identyfikacyjnych pojazdów na podstawie zlecenia wystawionego przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców 5. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) wykonywania okresowych badań technicznych zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2012 r. poz. 996) b) informowanie szczegółowo użytkownika pojazdu o zauważonych wadach pojazdu w czasie przeprowadzania badania c) wykonywania wszystkich usług fachowo, z zachowaniem wysokiej jakości, w pełnym zakresie zgłoszenia wystawionego przez Zamawiającego, d) przyjęcia samochodu do przeglądu technicznego w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia potrzeby wykonania przeglądu, e) wykonania przeglądu technicznego w terminie 1 dnia roboczego od dnia przyjęcia samochodu do przeglądu, f) przyjmowania i wydawania samochodów na stacji obsługi w dni robocze, w godz , g) uzyskania zgody Zamawiającego na przedłużenie maksymalnego czasu wykonywania poszczególnych usług, udzielanej tylko w obiektywnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, h) przyjmowanie pojazdów na podstawie zamówienia wystawionego przez 21 WOG 11

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest Usługa w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów z podziałem na 2 zadania. Kod CPV:

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest Usługa w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów z podziałem na 2 zadania. Kod CPV: Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2, 28/ZO/2017 Przedmiotem zamówienia jest Usługa w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów z podziałem na 2 zadania. Kod CPV: 50110000-9 I. Informacje o ofertach

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 a do SIWZ UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu... 2013 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, zwanym dalej Zamawiającym, NIP 5783109861,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Opis przedmiotu zamówienia dla części 1/4 15/19. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych i napraw samochodów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu... 2013 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, zwanym dalej Zamawiającym, NIP 5783109861,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie z dn. 07.09.2017 r. I. Opis przedmiotu zamówienia dla części 1-19. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert ZOOiI RJ

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert ZOOiI RJ Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert ZOOiI.242.9.2016.RJ Opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Wykonywaniu usług serwisowych

Bardziej szczegółowo

10/ZO/2015 Załącznik nr 1

10/ZO/2015 Załącznik nr 1 10/ZO/2015 Załącznik nr 1.. (nazwa i adres wykonawcy) KOMENDANT 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku FORMULARZ OFERTOWY/ CENOWY Uprasza się o wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r. Ogłoszenie nr 529504-N-2019 z dnia 2019-03-25 r. 41 Baza Lotnictwa Szkolnego: Dostawa części zamiennych do wojskowych pojazdów mechanicznych, technicznych środków materiałowych do wykonania planowanych

Bardziej szczegółowo

Dot. cz. nr 1 - Naprawa pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

Dot. cz. nr 1 - Naprawa pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Załącznik 4 do SiWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. NAZWA: Usługi w zakresie napraw bieżących pojazdów 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 4 SIWZ 1/PN/2017 Zamówienie z podziałem na 2 części: Część 1 Naprawa pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Część 2 Naprawa pojazdów o dopuszczalnej masie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 34016-2016; data zamieszczenia: 16.02.2016. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 27460-2016 data 08.02.2016 r.

Numer ogłoszenia: 34016-2016; data zamieszczenia: 16.02.2016. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 27460-2016 data 08.02.2016 r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 27460-2016 z dnia 2016-02-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok ZADANIE NR 1 1.Opis przedmiotu zamówienia 1.1 Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa polegająca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl Bytom: Przeglądy i naprawy samochodów służbowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2016-01-15 09:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzdw.pl Szamotuły: Usługi związane z przeglądami i naprawami środków transportowych

Bardziej szczegółowo

- REGON. - NIP. - Numer konta bankowego...

- REGON. - NIP. - Numer konta bankowego... ZAŁĄCZNIK NR DO SIWZ (formularz cenowy) - WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU - Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o numerze referencyjnym

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Białystok, 16.10.2017 r. Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 15-950 Białystok

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie nr 578378-N-2018 z dnia 2018-06-27 r. 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie: Dostawa części zamiennych do pojazdów mechanicznych i chemii samochodowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ ZP 19/2014 po zmianie z dn. 16.09.2014r. I. Opis przedmiotu zamówienia dla zadań 1-25. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl Bytom: Przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów służbowych Spółki Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Olsztyn: Wykonanie napraw samochodów osobowych, mikrobusów, samochodów ogólnego przeznaczenia małej ładowności, samochodów ciężarowych i autobusów oraz pojazdów czterokołowych typu Quad Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, dnia... Znak sprawy: ZDW-ZG-WZA /2017 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zielona Góra, dnia... Znak sprawy: ZDW-ZG-WZA /2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora nr 4/2017 w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty netto określonej w art. 4

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy nr EZ/18/15-30/RW/2017

Wzór Umowy nr EZ/18/15-30/RW/2017 Wzór Umowy nr EZ/18/15-30/RW/2017 Zawarta dnia... w Stargardzie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Stargardzie, ul. Okrzei 6,Tel. (091) 5771274; faks (091)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl Bytom: Przeglądy i naprawy samochodów służbowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie szkodowości klienta Gothaer

Zestawienie szkodowości klienta Gothaer Ubezpieczony: REGON: 180279554 BUK-033908 BUK-033909 BUK-033910 BUK-033911 BUK-033912 BUK-033913 BUK-033914 BUK-033915 BUK-033916 BUK-033917 BUK-033918 BUK-033919 JELCZ-ZASADA Autobus RZ79945 11703 JELCZ-ZASADA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie przeglądów okresowych, konserwacji i napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon w Łowiczu,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Wzór umowy GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy generalnej pomiędzy Ubezpieczającym /Ubezpieczonym: reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym a Ubezpieczycielem reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą Wzór

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA Nr

PROJEKT UMOWY. UMOWA Nr oznaczenie sprawy: 18/ZZL/S/2014 Załącznik nr 5 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA Nr Zawarta w dniu...w GDYNI, pomiędzy JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 4026 (NIP 958-160-47-72, Regon 220713764), z siedzibą w GDYNI, przy

Bardziej szczegółowo

Wykaz środków transportu LPWiK S.A. do ubezpieczenia na 2018 rok

Wykaz środków transportu LPWiK S.A. do ubezpieczenia na 2018 rok Załącznik numer 3 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: program ubezpieczenia, klauzule obligatoryjne założenia szczegółowe do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń PROGRAM UBEZPIECZENIA SPOSÓB PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. W Siłach Zbrojnych RP obowiązuje struktura transportu samochodowego, w której przyjęty został podział wojskowych pojazdów mechanicznych na grupy:

1. W Siłach Zbrojnych RP obowiązuje struktura transportu samochodowego, w której przyjęty został podział wojskowych pojazdów mechanicznych na grupy: Struktura transportowa SZ RP Załącznik C 1. W Siłach Zbrojnych RP obowiązuje struktura transportu samochodowego, w której przyjęty został podział wojskowych pojazdów mechanicznych na grupy: Grupa 1 samochody

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi 2017/S

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi 2017/S 1 / 13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:506669-2017:text:pl:html Polska-Gdynia: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Mielcu, w dniu... sierpnia 2016r. roku (zwana dalej Umową ) pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Mielcu, w dniu... sierpnia 2016r. roku (zwana dalej Umową ) pomiędzy: UMOWA Nr... zawarta w Mielcu, w dniu... sierpnia 2016r. roku (zwana dalej Umową ) pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą w Mielcu, ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną pod numerem

Bardziej szczegółowo

a WYKONAWCĄ:. Adres. Nr telefonu Nr fax.

a WYKONAWCĄ:. Adres. Nr telefonu Nr fax. Załącznik nr 3 /projekt/ U M O W A Nr.../2015 zawarta w dniu 2015 roku w Białymstoku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM : Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:95687-2019:text:pl:html Polska-Zegrze: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi 2019/S 042-095687

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia

Opole, dnia Opole, dnia 2016-11-14 FORMULARZ OFERTY na usługi pogwarancyjnych przeglądów i napraw mechaniczno elektrycznych oraz serwis ogumienia samochodów służbowych Straży Miejskiej w Opolu poniżej 30.000 euro

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 655821-N-2018 z dnia 2018-12-03 r. 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie: "Usługi napraw pojazdów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 13. zawarta w dniu... r. w Białymstoku pomiędzy

UMOWA NR / 13. zawarta w dniu... r. w Białymstoku pomiędzy Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA NR / 13 zawarta w dniu... r. w Białymstoku pomiędzy Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy: 02/GZL/S/2014 Załącznik nr 5 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA Nr

oznaczenie sprawy: 02/GZL/S/2014 Załącznik nr 5 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA Nr UMOWA Nr Zawarta w dniu...w GDYNI, pomiędzy JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 4026 (NIP 958-160-47-72, Regon 220713764), z siedzibą w GDYNI, przy ul. RONDO BITWY POD OLIWĄ 1, kod pocztowy 81-103, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. zwanymi w dalszej części umowy Wykonawcą. 1

U M O W A Nr. zwanymi w dalszej części umowy Wykonawcą. 1 U M O W A Nr. zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Skarbem Państwa Wojskowym Ośrodkiem Farmacji i Techniki Medycznej- Celestynów NIP: 532-001-50-17, Regon: 010043013, posiadającym siedzibę w Celestynowie przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.odpady.poznan.pl Poznań: Wykonywanie napraw bieżących i okresowych przeglądów serwisowych samochodów

Bardziej szczegółowo

Kompleksowej obsługi serwisowej oraz mycia służbowych samochodów osobowych II Oddziału ZUS w Warszawie

Kompleksowej obsługi serwisowej oraz mycia służbowych samochodów osobowych II Oddziału ZUS w Warszawie Znak sprawy: 15/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

TOM III Opis przedmiotu zamówienia

TOM III Opis przedmiotu zamówienia TOM III Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych należących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl Bytom: Przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów służbowych Spółki Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Jacka Bielawę Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego, zwanym dalej Zamawiającym, a ...

Jacka Bielawę Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego, zwanym dalej Zamawiającym, a ... - Wzór - zał. nr 7 UMOWA Zawarta w dniu.. w Katowicach, pomiędzy: Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40-055) przy ulicy Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 000332245, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź -Teren UMOWA

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź -Teren UMOWA UMOWA 0005/LT/UP/2014 Załącznik nr 5 W dniu...2014r. w Łodzi pomiędzy: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZTM przetarg nieograniczony nr 2/2017 WZÓR UMOWY

ZTM przetarg nieograniczony nr 2/2017 WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

1 z :33

1 z :33 1 z 64 2019-04-09 14:33 Ogłoszenie nr 534602-N-2019 z dnia 2019-04-09 r. 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie: Dostawa częśći zamiennych do pojazdów mechanicznych i chemii samochodowej OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Wrocław: Usługa serwisowania i naprawa samochodów służbowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Numer ogłoszenia: 80949-2016; data zamieszczenia: 10.06.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE MYCIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH.

ZAPYTANIE CENOWE MYCIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. ZAMAWIAJĄCY: 12. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna 37 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie tel. 261 433 540 fax. 261 433 660 www.12wog.wp.mil.pl ZAPYTANIE CENOWE Zamawiający, zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Stacją Kontroli Pojazdów

Kontakt ze Stacją Kontroli Pojazdów Serwisy firmy Lellek w Opolu-Sławicach i Nysie dysponują nowoczesną Stacją Kontroli Pojazdów. Nasi diagności sprawnie, rzetelnie i fachowo sprawdzą prawidłowość działania wszystkich podzespołów Państwa

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy: 2/SAM/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA Nr

oznaczenie sprawy: 2/SAM/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA Nr UMOWA Nr zawarta w dniu..2011 r. w Gdyni pomiędzy: 1. Jednostka Wojskowa 4026 81 103 Gdynia reprezentowaną przez: 1) 2)... zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM a 2.. z siedzibą :. nr NIP reprezentowaną przez: 1).

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ... (pieczęć firmy) FORMULARZ OFERTOWY Dane Wykonawcy: Nazwa: Siedziba: Strona internetowa: Email: Numer telefonu: 0 (**) Numer faksu: 0 (**) Numer REGON: Numer NIP: Nr r-ku bankowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na dostawę akumulatorów; ogumienia do pojazdów; materiałów techniczno - eksploatacyjnych, środków konserwujących i materiałów jednorazowego użytku. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON NOWA SÓL

SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON NOWA SÓL FORMULARZ CENOWY (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) Część A. Podstawowe usługi serwisowe SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON NOWA SÓL Lp. Opis usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Przewidywany przebieg roczny w tys. km 1. 20.12.2002 r. 185 35 2. 20.12.2002 r. 186 40 3. 17.04.2002 r. 191 30 4 20.12.2001 r.

Przewidywany przebieg roczny w tys. km 1. 20.12.2002 r. 185 35 2. 20.12.2002 r. 186 40 3. 17.04.2002 r. 191 30 4 20.12.2001 r. załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest serwis samochodów służbowych Ministerstwa Zdrowia, obejmujący przeglądy okresowe i naprawy, w ramach przeznaczonych przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OPIS I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przeglądy i naprawy samochodów należących do IMGW-PIB Oddziału Morskiego w Gdyni Zał. nr 1 do SIWZ OPIS I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Świadczenie usług w zakresie naprawy blacharskolakierniczej. pojazdów słuŝbowych róŝnych marek. (WZP-4433/11/160/T).

Warszawa: Świadczenie usług w zakresie naprawy blacharskolakierniczej. pojazdów słuŝbowych róŝnych marek. (WZP-4433/11/160/T). z 11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.policja.waw.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie naprawy blacharskolakierniczej pojazdów

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Suwałki: usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw tomografu komputerowego GE LightSpeed Pro 32 zgodnie z wymogami producenta na okres 36 miesięcy Numer ogłoszenia: 172779-2013;

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług naprawy i przeglądu drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów i faksów będących na wyposażeniu

Bardziej szczegółowo

Łączna cena - części zamienne

Łączna cena - części zamienne FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA 1 ZAŁĄCZNIK 1A Lp. Tabela 1A - Kosztorys czynności serwisowych: SKODA OCTAVIA 1,8T (kol. 1 Przegląd samochodu 4 2 2 Przegląd sezonowy klimatyzacji 2 2 3 Wymiana opon z wyważeniem

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy RGZ UMOWA

Znak sprawy RGZ UMOWA UMOWA Nr /2013 Zawarta w dniu. 2013 r. w Szczecinie, pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Straż Miejska w Szczecinie, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-417 Szczecin, NIP 851 23 95 017, reprezentowaną przez: p. Leona

Bardziej szczegółowo

SKP STACJA KONTROLI POJAZDÃ W OKRĘGOWA WWE 002. Czynna: od poniedziału do piątku 7.00-15.00 Â Â Â Â Â Â Â Â Â. Kontakt ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ

SKP STACJA KONTROLI POJAZDÃ W OKRĘGOWA WWE 002. Czynna: od poniedziału do piątku 7.00-15.00 Â Â Â Â Â Â Â Â Â. Kontakt ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ SKP Autor: Administrator 25.08.2009. Zmieniony 18.02.2013. STACJA KONTROLI POJAZDÃ W OKRĘGOWA WWE 002 Czynna: od poniedziału do piątku 7.00-15.00 Kontakt ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ Opłata w zł (zawiera

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU . Łódź, dnia 15.12.2014 r. pieczęć Zamawiającego AZ/233/33/14. Znak sprawy OGŁOSZENIE O PRZETARGU w przedmiocie wykonania zamówienia pn. Dostawa części zamiennych, opon letnich i zimowych oraz olejów silnikowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.22wog.wp.mil.pl Olsztyn: Dostawa części zamiennych, filtrów, ogumienia i akumulatorów do pojazdów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY NR....TZ.AU.TP JK zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych Umowa z

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY NR....TZ.AU.TP JK zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych Umowa z PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY NR....TZ.AU.TP.382.37.2019 JK zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych Umowa zawarta w dniu...2019 roku w Koszalinie, pomiędzy: Szpitalem

Bardziej szczegółowo

Województwem Opolskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127

Województwem Opolskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 UMOWA NR. Załącznik nr 7 W dniu r. w Opolu pomiędzy: Województwem Opolskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 45-231 Opole, NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528 reprezentowaną przez: -

Bardziej szczegółowo

BDG/02/2015/PN zał. nr 7 - Wzór umowy -

BDG/02/2015/PN zał. nr 7 - Wzór umowy - BDG/02/2015/PN zał. nr 7 - Wzór umowy - zawarta w Katowicach w dniu... pomiędzy: Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, NIP: 634-10-87-040, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA - PROJEKT zawarta na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego

UMOWA - PROJEKT zawarta na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego UMOWA - PROJEKT zawarta na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Załącznik nr 5 W dniu..., w Ciechanowie pomiędzy: Zakładem Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o.o. 06-400 Ciechanów,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług serwisowych i napraw samochodów osobowych będących własnością zamawiającego, użytkowanych na terenie całego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania Zintegrowany System Zarządzania Procedura zakupy Umowa nr.. projekt z dnia. Znak: NT zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 TEL. 056 63

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5

Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Bydgoszcz: Usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów oraz podobnego do nich sprzętu -RDW Żołędowo w 2010r. z podziałem na 2 części. Numer ogłoszenia: 239731-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Sieradzu,

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Sieradzu, O G Ł O S Z E N I E Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7 98-200 Sieradz NIP: 829-18-31-912, REGON: 001129641 Komórka organizacyjna: Sekcja Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl Bydgoszcz: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Inowrocław, dnia 17.08.2016 r. ZDP-T/1441/2016 Znak sprawy: Z30/40/2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR...

PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR... Załącznik nr 7 do siwz PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR... zawarta w dniu... pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Ośrodkiem Transportu Leśnego, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

(Dotyczy pozycji: 63 i 64)

(Dotyczy pozycji: 63 i 64) ROZDZIELNIK FILTRY ZMIANA 23.05.2016 Załącznik nr 2 do Umowy (Dotyczy pozycji: 63 i 64) Lp. Nazwa asortymentu JM Ilość [szt] MARKA ZEGRZE PRZASNYSZ KAZUŃ WESOŁA BIAŁOBRZEGI 1 FILTR OLEJU OP-641 szt. 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2016-04-01 14:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.lodzka.policja.gov.pl Łódź: Wykonywanie usług regeneracji napraw

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dane Wykonawcy: Nazwa: Siedziba: Strona internetowa: Numer telefonu: 0 (**) Numer faksu: 0 (**) Numer REGON:

FORMULARZ OFERTOWY. Dane Wykonawcy: Nazwa: Siedziba: Strona internetowa:   Numer telefonu: 0 (**) Numer faksu: 0 (**) Numer REGON: ---- Załącznik nr 1 do SIWZ... (pieczęć firmy) FORMULARZ OFERTOWY Dane Wykonawcy: Nazwa: Siedziba: Strona internetowa: Email: Numer telefonu: 0 (**) Numer faksu: 0 (**) Numer REGON: Numer NIP: Nr r-ku

Bardziej szczegółowo

Zamawiający informuje, iż na złożone przez Wykonawców zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

Zamawiający informuje, iż na złożone przez Wykonawców zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela następujących odpowiedzi: Wrocław, dn. 08.05.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu TOK/GP/2013-05-08/0000002 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Dostawa w formie leasingu finansowego 24 samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 5 listopada 2012r.

Zarządzenie Nr 21/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 5 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 21/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Kolnie. Na podstawie art.34

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../FIN/2017

UMOWA Nr.../FIN/2017 CZĘŚĆ I Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t Egz nr... UMOWA Nr.../FIN/2017 zawarta w dniu...r., pomiędzy: Skarbem Państwa 22 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Olsztynie, 10-073 Olsztyn ul.

Bardziej szczegółowo

osobowych wraz z serwisowaniem w ASO producenta pojazdów przez okres 4 lat.

osobowych wraz z serwisowaniem w ASO producenta pojazdów przez okres 4 lat. Wymagania na odpłatne użytkowanie fabrycznie nowych samochodów osobowych wraz z serwisowaniem w ASO producenta pojazdów przez okres 4 lat. I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest odpłatne użytkowanie

Bardziej szczegółowo

WGM EŁ D Kalisz, dnia r.

WGM EŁ D Kalisz, dnia r. WGM.271.10.0004.2016.EŁ D2016.01.02010 Kalisz, dnia 21.01.2016r. Dotyczy: Zapytanie ofertowe polegające na Kompleksowym ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne, instytucje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Inowrocław, dnia 05 grudnia 2017 r. ZDP-T/2421/2017 Znak sprawy: Z30/66/2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr / Zamawiający i Wykonawca będą zwani w dalszej części niniejszej umowy,,stronami a każda z nich odrębnie,,stroną.

Umowa nr / Zamawiający i Wykonawca będą zwani w dalszej części niniejszej umowy,,stronami a każda z nich odrębnie,,stroną. Umowa nr / zawarta w dniu... w Białymstoku, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH ROK 2015

FORMULARZ CENOWY UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH ROK 2015 FORMULARZ CENOWY UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH ROK 2015 ZAŁĄCZNIK NR 8 Lp. Wyszczególnienie pojazdów Nr rejestracyjny Numer nadwozia Suma ubezpieczenia 2015 rok Zakres ubezpieczenia Składka za odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych ... dnia...... Podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy AZP-240/PN-p0/059/207 Załącznik nr do SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł

Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW ( Dz.U. z 2004 Nr 223 poz.2261 ze zm.) Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł 1 Okresowe badanie techniczne: 1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00 1.2 1.3 samochód

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /.../2018 wzór

UMOWA Nr /.../2018 wzór Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy: Zam.Publ.2/2018 UMOWA Nr /.../2018 wzór Zawarta w dniu.r. w Zatorze, pomiędzy: Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze Pl. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 13. zawarta w dniu... r. w Białymstoku pomiędzy

UMOWA NR / 13. zawarta w dniu... r. w Białymstoku pomiędzy Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA NR / 13 zawarta w dniu... r. w Białymstoku pomiędzy Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Badania rejestracyjne i kontrolne pojazdów Zmieniony 06.04.2016.

Badania rejestracyjne i kontrolne pojazdów Zmieniony 06.04.2016. Badania rejestracyjne i kontrolne pojazdów Zmieniony 06.04.2016. PIMB Zapraszamy na badania techniczne (rejestracyjne) do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Nasza stacja jest pierwszą stacją okręgową

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu - 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu 64 300

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. ..., dnia. na wykonanie usługi o wartości poniżej 14 000 euro. l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

FORMULARZ OFERTY. ..., dnia. na wykonanie usługi o wartości poniżej 14 000 euro. l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: ..., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY na wykonanie usługi o wartości poniżej 14 000 euro l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 P-5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu technologii informacji Geografii Wojskowej Zadanie nr 1 -

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w ubezpieczeniach komunikacyjnych Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w ubezpieczeniach komunikacyjnych Confirmation of motor insurance claim record 29.11.2013 WARSZAWA Date and place of confirmation issued L.dz. 0000130788/090000000/PUB/2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA 1.. a firmą : reprezentowaną przez: Właściciel zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

UMOWA 1.. a firmą : reprezentowaną przez: Właściciel zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą. UMOWA zawarta w dniu. 2016 roku pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą przy ul Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi transportowej wraz z pracami towarzyszącymi.

WZÓR UMOWY. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi transportowej wraz z pracami towarzyszącymi. ZTM-przetarg nieograniczony nr 70/2017 Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA P - 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Konserwacja i naprawa sprzętu poligraficznego Geografii Wojskowej Zadanie nr 1 - Maszyna Offsetowa Heidelberg Speedmaster

Bardziej szczegółowo