I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Oleśnicy. Raport z egzaminu maturalnego z języka angielskiego matura 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Oleśnicy. Raport z egzaminu maturalnego z języka angielskiego matura 2012"

Transkrypt

1 I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Oleśnicy Raport z egzaminu maturalnego z języka angielskiego matura Absolwenci 2012 w podziale na poszczególne klasy: Poziom podstawowy obowiązkowy Poziom rozszerzony (dodatkowy) Ustny (średni wynik) Ilość Średni wynik Ilość Średni wynik zdających zdających 3a 27 84,33% 8 70% 83,77% 3b 31 79,1% 9 58,77% 68,25% 3c 18 73,66% 3 50,33% 63,29% 3d 24 82,75% 13 58,15% 76,37% 3e 30 73,7% 6 61,33% 59,46% Razem I LO ,9% 39 60,61% 70,31% 2. Zdawalność Poziom zdawalności w I LO w Oleśnicy w stosunku do zdawalności w powiecie, województwie i kraju w latach przestawia się następująco: Egzamin pisemny Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 kraj 91% 95% 94% województwo 98% 97,9% 96,4% dolnośląskie powiat 97 % 97,3% 92,9% I LO w Oleśnicy 99,2% 99,4% 98,9% Z tabeli wynika, iż zdawalność egzaminu maturalnego z języka angielskiego w I LO w Oleśnicy jest wyższa w porównaniu ze zdawalnością w kraju o 8,2%, wyższa o 1,2% w porównaniu ze zdawalnością w województwie a także wyższa o2,2 % w porównaniu ze zawalnością w powiecie. Zdawalność spadła o 0,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale jest wyższa od zdawalności w roku 2010 o 0,3%. I LO w Oleśnicy powiat województwo dolnośląskie kraj Rok 2010 Rok 2011 Rok % 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%102%

2 Egzamin ustny Język angielski ustny zdawało w maju 2012r. 129 absolwentów, 128 z nich tj. 99,2% uzyskało minimum 30%, średni wynik procentowy wyniósł 70,3%. Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 kraj 95% 72% województwo 98,6% 75,6% dolnośląskie powiat 96,7% 98,2% 74,1% I LO w Oleśnicy 99,2% 98,7% 79,3% 3. Średni wynik procentowy Egzamin pisemny Poziom podstawowy Poziom rozszerzony razem obowiązkowy dodatkowy (dodatkowy) LO kraj 68% 64% LO województwo 79,0% 79,0% 76,0% 64,3% dolnośląskie LO powiat 73,8% 73,8% 73,1% 60,8% I LO w Oleśnicy 78,9% 78,9% ,6% I LO LO powiat LO województwo poziom rozszerzony poziom podstawowy LO kraj 0% 20% 40% 60% 80% 100% Porównanie średnich wyników procentowych egzaminu maturalnego I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy w latach : Egzamin Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 pisemny podstawowy 78,7% 79,38% 75,51% rozszerzony 60,6% 65,21% 65,32%

3 ustny 70,31% 73,7% (pp) 73,80% (pp) 74% (pr) 76% (pr) rozszerzony podstawowy ,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% Średni wynik - egzamin pisemny ŚREDNI WYNIK W PODZIALE NA KLASY I GRUPY JĘZYKOWE 3a 3b 3c 3d 3e Nauczyciel prowadzący (imię i nazwisko) Robert Czarkowski Śliwińska Robert Czarkowski Magdalena Czarkowska Magdalena Czarkowska Śliwińska Skorna Poziom podstawowy obowiązkowy Poziom rozszerzony (dodatkowy) Ilość Średni Ilość Średni zdających wynik (%) zdających wynik (%) 17 93,11% 8 70% 83,78% 11 70,62% , ,77% 68,25% 16 34,66% ,33% 3 25,17% 63,29% 6 63,6% ,9% ,37% 14 90,50% 11 60,16% 12 65,58% ,46% 18 79,11% 6 61,17% Ustny (średni wynik w %)

4 Razem I LO ,7% 39 60,6% 70,31% 4. Wyniki egzaminu dane statystyczne POZIOM PODSTAWOWY Liczba zdajacych Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie standardowe Odsetek sukcesów kraj % ILO ,87 16,85 99,2% POZIOM ROZSZERZONY Liczba zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie standardowe kraj ILO ,61 14,54 5. Poziom wykonania zadań (0-0,19) (0,20-0,49) (0,50-0,69) (0,70-0,89) (0,9-1) bardzo trudne trudne umiarkowanie łatwe bardzo łatwe trudne EGZAMIN PISEMNY POZIOM PODSTAWOWY OBSZAR STANDARDÓ W Rozumienie ze słuchu NR ZADANIA STANDARD Zdający: POZIOM WYKONA NIA ZADANIA (KRAJ) MOC RÓŻNIC UJĄCA (KRAJ) POZIOM WYKON ANIA ZADANI A (I LO) MOC RÓŻNICU JĄCA (I LO) 1.1. stwierdza, czy tekst 0,66 0,41 0,70 0, zawiera określone 0,59 0,10 0,59 0, informacje 0,74 0,29 0,74 0, ,32 0,22 0,35 0, określa główną myśl 0,80 0,36 0,87 0,33 tekstu 2.1. określa główną myśl 0,72 0,55 0,85 0, tekstu 0,76 0,59 0,87 0, ,64 0,55 0,67 0, ,86 0,46 0,95 0, ,77 0,56 0,91 0, selekcjonuje informacje 0,65 0,66 0,81 0, ,61 0,63 0,68 0, ,82 0,47 0,89 0,48

5 Rozumienie tekstu czytanego Wypowiedź pisemna ,57 0,47 0,64 0, ,49 0,63 0,61 0, określa główną myśl 0,80 0,51 0,93 0, poszczególnych części 0,69 0,61 0,84 0, tekstu 0,74 0,65 0,91 0, ,63 0,69 0,82 0, ,65 0,57 0,75 0, ,69 0,62 0,75 0, ,69 0,56 0,81 0, określa główną myśl 0,64 0,13 0,58 0,48 poszczególnych części tekstu 5.2. stwierdza, czy tekst 0,78 0,43 0,83 0, zawiera określone 0,62 0,40 0,65 0, informacje 0,78 0,41 0,84 0, ,80 0,36 0,84 0, ,68 0,40 0,70 0, selekcjonuje informacje 0,55 0,60 0,61 0, ,73 0,60 0,85 0, ,46 0,50 0,59 0, ,68 0,72 0,84 0, ,74 0,67 0,85 0, ,68 0,70 0,81 0, określa intencję autora 0,72 0,62 0,86 0,35 tekstu Zadanie 7. Inf. 1. uzyskuje, udziela, 0,63 0,59 0,72 0,45 Inf. 2. przekazuje lub odmawia 0,77 0,57 0,88 0,32 Inf.3. informacji, wyjaśnień, 0,72 0,67 0,92 0,28 Inf.4. pozwoleń 0,82 0,58 0,94 0,24 Poprawno poprawnie stosuje 0,63 0,74 0,80 0,40 ść środki leksykalnogramatyczne, językowa adekwatnie do ich funkcji Zadanie 8. Inf.1. uzyskuje, udziela, 0,78 0,66 0,92 0,24 Inf.2. przekazuje lub odmawia 0,78 0,71 0,92 0,23 Inf.3. informacji, wyjaśnień, 0,73 0,73 0,88 0,24 Inf.4. pozwoleń 0,67 0,74 0,84 0,28 forma wypowiada się w 0,71 0,72 0,88 0,48 określonej formie z zachowaniem podanego bogactwo językowe limitu słów zna proste struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi 0,59 0,82 0,74 0,59 poprawno poprawnie stosuje 0,58 0,83 0,73 0,73

6 ść językowa środki leksykalnogramatyczne, adekwatnie do ich funkcji POZIOM ROZSZERZONY OBSZAR STANDARDÓ W Przetwarzani e tekstu Wypowiedź pisemna NR ZADAN IA STANDARD Zdający: POZIO M WYKO NANIA ZADAN IA (KRAJ) MOC RÓŻNI CUJĄC A (KRAJ) POZIOM WYKON ANIA ZADANI A (I LO) MOC RÓŻNI CUJĄC A (ILO) 1.1. stosuje zmiany struktur leksykalnogramatycznych, 0,27 0,47 0,22 0, rejestru, stylu lub 0,15 0,42 0,17 0, formy tekstu 0,83 0,35 0,88 0, ,15 0,39 0,07 0, ,59 0,44 0,51 0, stosuje zmiany struktur leksykalnogramatycznych, 0,17 0,48 0,15 0, rejestru, stylu lub 0,20 0,41 0,15 0, formy tekstu 0,23 0,48 0,34 0, ,67 0,61 0,73 0, ,17 0,38 0,15 0,18 Zadanie 3. treść kompo zycja - tworzy tekst w postaci dłuższej wypowiedzi pisemnej uwzględniającej opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk, czynności -tworzy tekst w postaci dłuższej wypowiedzi pisemnej uwzględniającej relacjonowanie wydarzeń - tworzy tekst w postaci dłuższej wypowiedzi pisemnej uwzględniającej przedstawianie i uzasadnianie opinii własnych i innych osób wypowiada się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów 0,84 0,50 0,76 1,20 0,85 0,40 0,86 0,92 bogact wo języko we Zna różnorodne struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi 0,66 0,71 0,58 0,84

7 Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu czytanego popra wność języko wa poprawnie stosuje środki leksykalnogramatyczne, adekwatnie do ich funkcji 0,57 0,74 0,58 0, stwierdza, czy tekst zawiera 0,53 0,42 0,51 0, określone informacje 0,85 0,33 0,78 0, ,70 0,42 0,63 0, ,78 0,36 0,68 0, ,92 0,34 0,98 0, określa główną myśl tekstu 0,87 0,38 0,85 0, ,53 0,58 0,59 0, ,61 0,47 0,56 0, ,67 0,58 0,73 0, ,54 0,60 0,51 0, selekcjonuje informacje 0,79 0,48 0,85 0, ,69 0,39 0,63 0, ,66 0,52 0,68 0, ,32 0,25 0,41 0, ,59 0,47 0,56 0, selekcjonuje informacje 0,64 0,49 0,66 0, ,69 0,46 0,54 0, ,83 0,42 0,83 0, ,53 0,55 0,51 0, ,63 0,52 0,63 0, rozpoznaje związki między 0,52 0,41 0,59 0, poszczególnymi częściami tekstu 0,79 0,46 0,76 0, ,54 0,57 0,54 0, ,45 0,53 0,41 0, rozpoznaje różnorodne struktury 0,53 0,17 0,44 0, leksykalno-gramatyczne w podanym 0,50 0,26 0,44 0, kontekście 0,50 0,26 0,51 0, ,29 0,33 0,24 0, ,63 0,13 0,71 0, ,45 0,32 0,44 0,25 ŁATWOŚĆ ZADAŃ W PODZIALE NAPOSZCZEGÓLNE GRUPY JĘZYKOWE POZIOM PODSTAWOWY 3a 3b Nauczyciel prowadzący (imię i nazwisko) Robert Czarkowski Śliwińska Robert Czarkowski Magdalena Czarkowska (0-0,19) bardzo trudne (0,20-0,49) trudne (0,50-0,69) umiarkowanie trudne (0,70-0,89) łatwe (0,90-1) bardzo łatwe Zadanie 1 Zadanie 2,3,4,5,6,7, Zadanie 1,5, Zadanie 1,3,5,6 Zadanie 2,4,7,8 Zadanie 2,3,4,6,

8 3c 3d 3e Magdalena Czarkowska Śliwińska Skorna Zadanie 1,5 Zadanie 3,4,6,7, Zadanie 7 Zadanie 1,3,6,8 Zadanie 2,4, Zadanie 1,3,6 Zadanie 2,4,5,7,8 Zadanie Zadanie 3 Zadanie 1,2,5,6,8 Zadanie 4, Zadanie 1 Zadanie ,3,4,5,6,7,8 ŁATWOŚĆ ZADAŃ W PODZIALE NAPOSZCZEGÓLNE GRUPY JĘZYKOWE POZIOM ROZSZERZONY 3a 3b 3c 3d 3e Nauczyciel prowadzący (imię i nazwisko) Robert Czarkowski Śliwińska Robert Czarkowski Magdalena Czarkowska Magdalena Czarkowska Śliwińska Skorna (0-0,19) bardzo trudne (0,20-0,49) trudne (0,50-0,69) umiarkowanie trudne (0,70-0,89) łatwe Zadanie 2,9 Zadanie 1,3,8 Zadanie 4,6,7 (0,90-1) bardzo łatwe Zadanie Zadanie 1,2,9 Zadanie 3,5,6,8 Zadanie 4,7 Zadanie Zadanie 1,2,9 Zadanie 5, 8 Zadanie 3,4,7 Zadanie Zadanie ,4, Zadanie 1,2,8 Zadanie 4,5,6,9 Zadanie 3, Rozkład wyników zdających na skali staninowej Egzamin pisemny poziom podstawowy ogółem (stanin) Wyniki na świadectwie (przedziały procentowe) Procent zdających w kraju, którzy uzyskali wyniki w Ilość uczniów/129 %

9 poszczególnych przedziałach % % ,10% ,82% ,80% ,80% ,82% ,20% ,42% STANINY W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH JĘZYKOWYCH - POZIOM PODSTAWOWY 3a 3b 3c 3d 3e Nauczyciel prowadzący (imię i nazwisko) Robert Czarkowski Śliwińska Robert Czarkowski Magdalena Czarkowska Magdalena Czarkowska Śliwińska Skorna 1 (0-22%) 2 (3-302%) 3 (31-45%) Stanin (ilość uczniów) 4 (46-64%) 5 (65-81%) 6 (82-91%) 7 (92-96%) 8 (97-99%) 9 (100%) Egzamin pisemny poziom rozszerzony (stanin) Wyniki na świadectwie (przedziały procentowe) Procent zdających w kraju, którzy uzyskali wyniki w poszczególnych przedziałach Ilość uczniów/ % % %

10 ,38% ,71% ,20% ,19% ,56% % % STANINY W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH JĘZYKOWYCH - POZIOM ROZSZERZONY 3a 3b 3c 3d 3e Nauczyciel prowadzący (imię i nazwisko) Robert Czarkowski Śliwińska Robert Czarkowski Magdalena Czarkowska Magdalena Czarkowska Śliwińska Skorna 1 (0-33%) 2 (34-41%) 3 (42-49%) Stanin (ilość uczniów) 4 (50-58%) 5 (59-69%) 6 (70-79%) 7 (80-86%) 8 (87-92%) 9 (93-100%) Egzamin ustny (stanin) Wyniki na świadectwie (przedziały procentowe) Procent zdających w kraju, którzy uzyskali wyniki w poszczególnych przedziałach Ilość uczniów/ ,76% ,98% ,62% ,50% ,35% ,05% %

11 ,20% ,52% ,97% 7. Komentarz i wnioski W roku 2011 do egzaminu maturalnego z języka angielskiego w naszym liceum przystąpiło ogółem 169 absolwentów, 130 z nich wybrało język angielski jako przedmiot obowiązkowy a 39 jako przedmiot dodatkowy. Wszyscy absolwenci, którzy wybrali język angielski jako przedmiot dodatkowy zdawali go na poziomie rozszerzonym. Wymagane minimum 30% na poziomie podstawowym w maju uzyskało 128 absolwentów, co stanowi 98,5% wszystkich zdających. W sierpniu egzamin poprawkowy zdawał jeden absolwent z wynikiem pozytywnym, co spowodowało wzrost zdawalności do 99,2%. Średni wynik procentowy na poziomie podstawowym zdawanym obowiązkowo wyniósł 78,7%, natomiast na poziomie rozszerzonym 60,6%. Średni wynik procentowy uzyskany przez absolwentów I LO na egzaminie pisemnym był wyższy od tego wyniku zarówno w kraju jak i w powiecie, natomiast utrzymał się na tym samym poziomie co wynik w województwie dolnośląskim. Najtrudniejszymi zadaniami okazały się zadania na rozumienie ze słuchu oraz czytanie ze zrozumieniem. Poniżej znajdują się wnioski poszczególnych nauczycieli prowadzących odrębne grupy językowe. Komentarze i wnioski matura 2012 Magdalena Czarkowska POZIOM PODSTAWOWY 3B Zadaniami umiarkowanie trudnymi okazały się zadania 1,3,5,6. Uczniowie mieli problem z selekcją informacji oraz stwierdzeniem, czy tekst zawiera określone informacje. Zadaniami łatwymi okazały się zadania 2,4,7,8. Uczniowie nie mieli problemu z określeniem głównej myśli tekstu oraz określeniem głównej myśli poszczególnych części tekstu. Uczniowie nie mieli również problemu z zadaniami sprawdzającymi umiejętności pisania tekstów użytkowych - uczeń łatwo uzyskuje, udziela, przekazuje lub odmawia informacji, wyjaśnień, pozwoleń; wypowiada się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów, zna proste struktury leksykalnogramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi, poprawnie stosuje środki leksykalnogramatyczne, adekwatnie do ich funkcji. 3C Zadaniami umiarkowanie trudnymi okazały się zadania 1, 5. Uczniowie mieli problem ze stwierdzeniem, czy tekst zawiera określone informacje. Zadaniami łatwymi okazały się zadania 3, 4, 6, 7,8. Uczniowie nie mieli problemu z selekcją informacji, określeniem głównej myśli tekstu oraz określeniem głównej myśli poszczególnych części tekstu. Uczniowie nie mieli również problemu z zadaniami sprawdzającymi umiejętności pisania tekstów użytkowych - uczeń łatwo uzyskuje, udziela, przekazuje lub odmawia informacji, wyjaśnień,

12 pozwoleń; wypowiada się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów, zna proste struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi, poprawnie stosuje środki leksykalno-gramatyczne, adekwatnie do ich funkcji. Zadaniem bardzo łatwym okazało się zadanie 2 selekcja informacji. POZIOM ROZSZERZONY 3C 3C realizowała poziom podstawowy, 2 godziny w tygodniu. Zadaniami bardzo trudnymi okazały się zadania 1, 2, 9. Uczniowie nie potrafili stosować zmian struktur leksykalno-gramatycznych, rejestru, stylu lub formy tekstu. Zadaniami trudnymi okazały się zadania 5 i 8 uczniowie mieli problem z selekcją informacji oraz rozpoznawaniem związków między poszczególnymi częściami tekstu. Zadania umiarkowanie trudne to 3, 4, 7. Mieli trudność w formułowaniu wypowiedzi pisemnej opisu, rozprawki, opowiadania, recenzji. Trudność sprawiło im stwierdzenie, czy tekst zawiera określone informacje, określeniem głównej myśli tekstu i selekcją informacji. Zadaniem łatwym okazało się zadanie 6 selekcja informacji. Wnioski Należy przypomnieć uczniom i uczyć ich stosowania technik i strategii egzaminacyjnych przy rozwiązywania zadań na rozumienie tekstów czytanych i słuchanych. Techniki rozwiązywania określonych typów zadań nie tylko pozwalają skuteczniej wykorzystać znajomość języka obcego, ale mogą być stosowane w celu kompensowania braków w opanowaniu języka na danym poziomie. Zastosowanie odpowiednich strategii ułatwia rozwiązywanie zadań na testach językowych i znacznie skraca czas niezbędny do ich wykonania. Komentarze i wnioski matura 2012 Robert Czarkowski Klasy 3 a i 3 b zdały maturę pisemną podstawową na bardzo podobnym poziomie uzyskując wysoki średni wynik na poziomie 93,11 i 90,34 %. Zadania od 2-8 okazały się bardzo łatwe w klasie 3a. Tylko zadanie 1 według łatwości zadań znalazło się w rubryce zadań łatwych, co również oznacza, że nie sprawiło większych trudności. W klasie 3 b oprócz zadania 1,w rubryce zadań łatwych znalazły się jeszcze zadania 5 i 8, co oznacza niewielkie problemy z zadaniem z czytania i pisaniem dłuższej formy użytkowej. Pozostałe zadania zostały sklasyfikowane jako bardzo łatwe. Większą rozbieżność widać na poziomie rozszerzonym. Średni wynik w klasie 3a to 70 %. W klasie 3b średni wynik to 58,77%. Mimo większej ilości godzin, wynik osiągnięty w klasie 3 b jest znacznie gorszy. Jednak po analizie ocen końcowo rocznych wyraźnie widać, iż w klasie 3 a tylko najlepsze osoby przystąpiły do egzaminu na poziomie rozszerzonym. W klasie 3b do tego egzaminu przystąpiły osoby z gorszymi wynikami końcowo-rocznymi (w jednym przypadku nawet z oceną końcowo roczną dopuszczającą). Największe trudności sprawiły uczniom zadania ze stosowania i rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych (zad. 1, 8,9 sklasyfikowane jako zadania trudne i umiarkowanie trudne). W umiarkowanie trudnych znalazła się również wypowiedź pisemna. Zadania 4,5,6,7

13 (słuchanie i czytanie) okazały się łatwe, a nawet bardzo łatwe w przypadku klasy 3a (zad.5 słuchanie). Komentarze i wnioski matura 2012 W klasie 3c, 3d oraz 3d osiągnięto niski wynik w zad. 8 (dłuższa forma użytkowa) oraz niskie wyniki w zad. 1 i 3 (rozumienie ze słuchu). Spowodowane było to faktem, iż wszystkie grupy zaczynały naukę od poziomu elementarnego a także niską frekwencją na zajęciach zarówno obowiązkowych jak i dodatkowych. Zaleca się ćwiczyć pisanie listów prywatnych i oficjalnych oraz ćwiczyć zadania sprawdzające umiejętność słuchania na poziomie podstawowym. Komentarze i wnioski matura 2012 Skorna 1. Parametry statystyczne poziom podstawowy Liczba zdajacych Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie standardowe Odsetek sukcesów kraj % ILO ,87 16,85 99,2% 3E ,5 79,11 15,07 100% Dane w powyższej tabeli pokazują, iż w omawianej grupie językowej język angielski pisemny na poziomie podstawowym zdali wszyscy uczniowie podchodzący do egzaminu. Najmniejszy wynik uzyskany na egzaminie był znacznie większy od wyniku uzyskanego wśród wszystkich zdających, natomiast średni wynik był jedynie nieznacznie większy od średniej liceum. 2. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca (0-0,19) (0,20-0,49) (0,50-0,69) (0,70-0,89) (0,9-1) bardzo trudne trudne umiarkowanie łatwe bardzo łatwe trudne OBSZAR STANDARDÓ W Rozumienie ze słuchu NR ZAD ANIA STANDARD Zdający: POZIOM WYKONANI A ZADANIA (KRAJ) MOC RÓŻNICUJĄ CA (KRAJ) POZIOM WYKONANI A ZADANIA (I LO) MOC RÓŻNICUJĄ CA (I LO) 1.1. stwierdza, czy tekst 0,66 0,41 0,70 0,46 0, zawiera określone 0,59 0,10 0,59 0,49 0, informacje 0,74 0,29 0,74 0,44 0, ,32 0,22 0,35 0,48 0, określa główną 0,80 0,36 0,87 0,33 0,94 myśl tekstu 2.1. określa główną 0,72 0,55 0,85 0,35 0, myśl tekstu 0,76 0,59 0,87 0,47 0, ,64 0,55 0,67 0,21 0, ,86 0,46 0,95 0, ,77 0,56 0,91 0,39 0,94 POZIOM WYKONANI A ZADANIA KLASA 3E

14 Rozumienie tekstu czytanego Wypowiedź pisemna 3.1. selekcjonuje 0,65 0,66 0,81 0,47 0, informacje 0,61 0,63 0,68 0,31 0, ,82 0,47 0,89 0,48 0, ,57 0,47 0,64 0,49 0, ,49 0,63 0,61 0,25 0, określa główną 0,80 0,51 0,93 0,37 0, myśl 0,69 0,61 0,84 0,28 0, poszczególnych 0,74 0,65 0,91 0, części tekstu 0,63 0,69 0,82 0,43 0, ,65 0,57 0,75 0,43 0, ,69 0,62 0,75 0,39 0, ,69 0,56 0,81 0,49 0, określa główną 0,64 0,13 0,58 0,48 0,66 myśl poszczególnych części tekstu 5.2. stwierdza, czy tekst 0,78 0,43 0,83 0,37 0, zawiera określone 0,62 0,40 0,65 0,48 0, informacje 0,78 0,41 0,84 0,37 0, ,80 0,36 0,84 0,37 0, ,68 0,40 0,70 0,46 0, selekcjonuje 0,55 0,60 0,61 0,49 0, informacje 0,73 0,60 0,85 0,35 0, ,46 0,50 0,59 0,49 0, ,68 0,72 0,84 0,37 0, ,74 0,67 0,85 0,36 0, ,68 0,70 0,81 0,39 0, określa intencję 0,72 0,62 0,86 0,35 0,94 autora tekstu Zadanie 7. Inf. 1. uzyskuje, 0,63 0,59 0,72 0,45 0,88 Inf. 2. udziela, 0,77 0,57 0,88 0,32 0,88 Inf.3. przekazuje 0,72 0,67 0,92 0,28 0,88 Inf.4. lub odmawia 0,82 0,58 0,94 0,24 0,83 informacji, wyjaśnień, pozwoleń Poprawno poprawnie 0,63 0,74 0,80 0,40 0,77 ść stosuje środki językowa leksykalnogramatyczne, adekwatnie do ich funkcji Zadanie 8. Inf.1. uzyskuje, 0,78 0,66 0,92 0,24 0,91 Inf.2. udziela, 0,78 0,71 0,92 0,23 0,88 Inf.3. przekazuje 0,73 0,73 0,88 0,24 0,88 Inf.4. lub odmawia 0,67 0,74 0,84 0,28 0,83 informacji, wyjaśnień,

15 forma bogactwo językowe poprawno ść językowa pozwoleń wypowiada się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów zna proste struktury leksykalnogramatyczne umożliwiając e formułowani e wypowiedzi poprawnie stosuje środki leksykalnogramatyczne, adekwatnie do ich funkcji 0,71 0,72 0,88 0,48 0,86 0,59 0,82 0,74 0,59 0,77 0,58 0,83 0,73 0,73 0,72 Zad.1. 0,62 0,65 0,64 Zad.2. 0,75 0,85 0,94 Zad.3. 0,63 0,73 0,66 Zad.4. 0,69 0,83 0,84 Zad.5. 0,73 0,77 0,76 Zad.6. 0,65 0,77 0,69 Zad.7. 0,71 0,85 0,85 Zad.8. 0,69 0,84 0,83 kraj ILO 3E Jak wynika z przedstawionej powyżej tabeli zadania w arkuszu pierwszym okazały się łatwiejsze dla uczniów 3e w porównaniu ze zdającymi w całym kraju i zbliżone do wyniku uzyskanego w I LO.

16 Porównanie łatwości zadań- arkusz podstawowy Zad.8. Zad.7. Zad.6. Zad.5. Zad.4. Zad.3. Zad.2. Serie3 Serie2 Serie1 Zad ,2 0,4 0,6 0,8 1 (0-0,19) (0,20-0,49) (0,50-0,69) (0,70-0,89) (0,9-1) bardzo trudne trudne umiarkowanie łatwe bardzo łatwe trudne Zadanie 1,3,6 Zadanie 2,4,5,7, Zadania w większości okazały się dla grupy łatwe (najlepiej uczniowie wykonali wypowiedzi pisemne oraz czytanie ze zrozumieniem), zadaniami umiarkowanie trudnymi okazały się słuchanie ze zrozumieniem oraz rozumienie tekstu czytanego typ zadania test wyboru. 3. Rozkład wyników zdających w skali staninowej egzamin pisemny poziom podstawowy (stanin) Wyniki na świadectwie (przedziały procentowe) Procent zdających w kraju, którzy uzyskali wyniki w poszczególnych przedziałach Ilość uczniów 3e/18 % uczniów 3e ,66% ,33% ,33% ,11% ,55%

17 Wyniki uczniów 3e w większości znalazły się w środkowych staninach. Parametry statystyczne poziom rozszerzony Liczba zdajacych Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie standardowe kraj ILO ,61 14,54 3E ,5 61,17 10,58 Według powyższej tabeli najmniejszy wynik uzyskany przez uczniów 3e był wyższy od wyniku uzyskanego w skali całego LO, najwyższy wynik był jednak niższy. Średni wynik był niższy od wyniku w kraju lecz nieznacznie wyższy od średniego wyniku LO. OBSZAR STANDARDÓ W Przetwarzanie tekstu Wypowiedź pisemna NR ZADANIA STANDARD Zdający: POZIO M WYKON ANIA ZADANI A (KRAJ) MOC RÓŻNICUJĄ CA (KRAJ) POZIOM WYKONANI A ZADANIA (I LO) MOC RÓŻNIC UJĄCA (ILO) POZIOM WYKON ANIA ZADANI A KLASA 3E 1.1. stosuje zmiany 0,27 0,47 0,22 0,21 0, struktur 0,15 0,42 0,17 0,19 0, leksykalnogramatycznych, 0,83 0,35 0,88 0,17 0, ,15 0,39 0,07 0, rejestru, stylu lub 0,59 0,44 0,51 0,25 0,5 formy tekstu 2.1. stosuje zmiany 0,17 0,48 0,15 0, struktur 0,20 0,41 0,15 0,18 0, leksykalnogramatycznych, 0,23 0,48 0,34 0,22 0, ,67 0,61 0,73 0,22 0, rejestru, stylu lub formy tekstu 0,17 0,38 0,15 0,18 0,17 Zadanie 3. treść - tworzy tekst w postaci dłuższej wypowiedzi pisemnej uwzględniającej opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk, czynności -tworzy tekst w postaci dłuższej wypowiedzi pisemnej uwzględniającej relacjonowanie wydarzeń 0,84 0,50 0,76 1,20 0,87

18 Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu czytanego kompozycja bogactwo językowe poprawność językowa - tworzy tekst w postaci dłuższej wypowiedzi pisemnej uwzględniającej przedstawianie i uzasadnianie opinii własnych i innych osób wypowiada się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów Zna różnorodne struktury leksykalnogramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnie stosuje środki leksykalnogramatyczne, adekwatnie do ich funkcji 0,85 0,40 0,86 0,92 0,96 0,66 0,71 0,58 0,84 0,53 0,57 0,74 0,58 0,96 0, stwierdza, czy 0,53 0,42 0,51 0,51 0, tekst zawiera 0,85 0,33 0,78 0,42 0, określone 0,70 0,42 0,63 0,49 0, informacje 0,78 0,36 0,68 0,47 0, ,92 0,34 0,98 0, określa główną 0,87 0,38 0,85 0,36 0, myśl tekstu 0,53 0,58 0,59 0,5 0, ,61 0,47 0,56 0,5 0, ,67 0,58 0,73 0,45 0, ,54 0,60 0,51 0,51 0, selekcjonuje 0,79 0,48 0,85 0, informacje 0,69 0,39 0,63 0,49 0, ,66 0,52 0,68 0,47 0, ,32 0,25 0,41 0,50 0, ,59 0,47 0,56 0,50 0, selekcjonuje 0,64 0,49 0,66 0,48 0, informacje 0,69 0,46 0,54 0,50 0, ,83 0,42 0,83 0,38 0, ,53 0,55 0,51 0,51 0, ,63 0,52 0,63 0,49 0, rozpoznaje 0,52 0,41 0,59 0,50 0, związki między 0,79 0,46 0,76 0,43 0, poszczególnymi 0,54 0,57 0,54 0,50 0, częściami tekstu 0,45 0,53 0,41 0,50 0,33

19 9.1. rozpoznaje 0,53 0,17 0,44 0,25 0, różnorodne 0,50 0,26 0,44 0,25 0, struktury 0,50 0,26 0,51 0,25 0, leksykalnogramatyczne 0,29 0,33 0,24 0,22 0, w 0,63 0,13 0,71 0,23 0, podanym kontekście 0,45 0,32 0,44 0,25 0,33 Porównanie łatwości zadań Poniższa tabela ilustruje, iż dla absolwentów 3E trudniejsze okazały się zadania sprawdzające poprawność zmiany struktur leksykalno-gramatycznych oraz rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu. Pozostałe zadania wykonano na poziomie zbliżonym w skali kraju i liceum. Zad.1. 0,40 0,38 0,37 Zad.2. 0,34 0,40 0,27 Zad.3. 0,69 0,66 0,66 Zad.4. 0,82 0,88 0,77 Zad.5. 0,63 0,65 0,70 Zad.6. 0,58 0,58 0,53 Zad.7. 0,64 0,62 0,63 Zad.8. 0,57 0,57 0,38 Zad.9. 0,48 0,46 0,47 kraj LO 3E Rozkład wyników zdających w skali staninowej egzamin pisemny poziom rozszerzony Poniższa tabela wskazuje iż wyniki zdających poziom rozszerzony zawarły się w 4 i 5 staninie. (stanin) Wyniki na świadectwie (przedziały procentowe) Procent zdających w kraju, którzy uzyskali wyniki w poszczególnych przedziałach Ilość uczniów/ , , % Wnioski końcowe: klasa 3e realizowała 3 godziny języka angielskiego w trzyletnim cyklu kształcenia na poziomie podstawowym. W większości zadania okazały się łatwe, najsłabiej wypadło rozumienie ze słuchu, co skłania ku zwiększeniu nacisku na doskonalenie tej umiejętności u uczniów

20 przystępujących do egzaminu w kolejnych latach. Absolwenci, którzy uzyskali wyższe wyniki na poziomie rozszerzonym uczęszczali na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach art. 42 KN.

Analiza wyników maturalnych pod kątem osiągania standardów edukacyjnych z języka rosyjskiego w roku szkolnym 2011/2012

Analiza wyników maturalnych pod kątem osiągania standardów edukacyjnych z języka rosyjskiego w roku szkolnym 2011/2012 Analiza ów maturalnych pod kątem osiągania standardów edukacyjnych z języka rosyjskiego w roku szkolnym 2011/2012 Ogólne i uczniów z jezyka rosyjskiego (pp) Klasa Średni w pkt. Łatwość Mediana Modalna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012 ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA W CIESZYNIE POZIOM PODSTAWOWY Średni wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE W RAMACH PPEK (PROGRAMU PODNOSZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III KWIECIEŃ 2012 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWOŚĆ KSZTAŁCENIA PPEK, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014.

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014. Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014. Opracowała: Monika Mikocka Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Do egzaminu pisemnego z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ 2014

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ 2014 PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ 2014 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III STYCZEŃ 2014 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWOŚĆ KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego. Egzamin gimnazjalny z języka rosyjskiego miał formę pisemną i został przeprowadzony 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela chemii

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela chemii Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela chemii Nowości w prawie oświatowym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach ANALIZA WYNIKÓW MATURALNYCH

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach ANALIZA WYNIKÓW MATURALNYCH Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach ANALIZA WYNIKÓW MATURALNYCH 2011 Sprawozdanie analiza wyników matur z języka polskiego 2011r. Niniejsza analiza dokonana została,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie z matematyki na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Struktura i forma pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego dla osób niesłyszących... 3 Opis arkuszy egzaminacyjnych...

Struktura i forma pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego dla osób niesłyszących... 3 Opis arkuszy egzaminacyjnych... Spis treści 1. Struktura i forma pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego dla osób niesłyszących... 3 2. Opis arkuszy egzaminacyjnych... 3 2.1. Kartoteka arkusza egzaminacyjnego z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ

ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE STYCZEŃ 2014 ANALIZA I INTERPRETACJA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III GRUDZIEŃ 2011

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III GRUDZIEŃ 2011 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III GRUDZIEŃ 2011 Do badania diagnostycznego z języka angielskiego przystąpiło 39 uczniów z dwóch oddziałów(1 uczeń

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

I. Poziom: poziom podstawowy (nowa formuła)

I. Poziom: poziom podstawowy (nowa formuła) Przedmiot : J. ANGIELSKI Analiza wyników egzaminu maturalnego wiosna 2017 + poprawki I. Poziom: poziom podstawowy (nowa formuła) Zestawienie wyników. 1. Liczba uczniów zdających - LO 140 Zdało egzamin

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych 1. Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego dla klas dwujęzycznych obejmował

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2016/2017

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2016/2017 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2016/2017 Egzamin gimnazjalny poziom podstawowy Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015 Egzamin gimnazjalny poziom podstawowy Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie)

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego odbył się 26 kwietnia 2012 roku. Uczniowie, którzy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Średni wynik procentowy dla różnych typów szkół w okręgu Typ szkoły LO LP LU T TU Razem Średni wynik procentowy na poziomie podstawowym

Tabela 1. Średni wynik procentowy dla różnych typów szkół w okręgu Typ szkoły LO LP LU T TU Razem Średni wynik procentowy na poziomie podstawowym Statystyczne opracowanie wyników egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego w 2007 roku W roku szkolnym 2006/2007 maturzyści zdawali egzamin na jednym wybranym przez siebie wcześniej poziomie. Do pisemnego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. łatwość zadań dla typów szkół - ję zyk angielski poziom podstawowy LO LP T LU TU. numer zadania 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0

Wykres 1. łatwość zadań dla typów szkół - ję zyk angielski poziom podstawowy LO LP T LU TU. numer zadania 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Statystyczne opracowanie wyników egzaminu maturalnego z języka angielskiego w 2007 roku W sesji egzaminacyjnej 2007r. absolwenci zdawali egzamin na jednym, wybranym przez siebie wcześniej, poziomie. Do

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Knurowie W klasie VI przeprowadzono sprawdzian, który pisało 19 uczniów. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

5. Analiza jakościowa zadań egzaminacyjnych... 24 5.1. Poziom podstawowy... 24 5.2. Poziom rozszerzony część I... 26 6. Podsumowanie i wnioski...

5. Analiza jakościowa zadań egzaminacyjnych... 24 5.1. Poziom podstawowy... 24 5.2. Poziom rozszerzony część I... 26 6. Podsumowanie i wnioski... Spis treści 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego... 2 2. Opis arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego... 3 2.1. Poziom podstawowy... 3 2.2. Poziom rozszerzony... 5 3. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 r. Strona 1 z 5

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 r. Strona 1 z 5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 r. Strona 1 z 5 Egzamin maturalny z matematyki odbył się w całym kraju 5 maja 2010 r. r.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III KWIECIEŃ 2013 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA PPEK, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Opracowała: Monika Mikocka Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015. I. Do egzaminu pisemnego z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011

Analiza EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011 Analiza EGZAMINU MATURALNEGO w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011 Przedstawiono: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 06.10.2011 r. 2. Radzie Rodziców w dniu

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Wstęp Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 27 kwietnia 2010 z części humanistycznej,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu

Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu W Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu klas 6 w roku szkolnym 2014/2015

Analiza sprawdzianu klas 6 w roku szkolnym 2014/2015 Analiza sprawdzianu klas 6 w roku szkolnym 2014/2015 Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela fizyki

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela fizyki Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela fizyki Nowości w prawie oświatowym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu gimnazjalnego w klasie III z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza egzaminu gimnazjalnego w klasie III z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza egzaminu gimnazjalnego w klasie III z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Egzamin został przeprowadzony w kwietniu 2015 r. W egzaminie wzięło udział 5 uczniów. Arkusz składał się z 13

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego 2015

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego 2015 Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego 2015 Egzamin szóstoklasisty Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie)

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Strona 1 z 27 Egzamin maturalny z języka angielskiego odbył się w całym kraju

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie. Język rosyjski

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie. Język rosyjski Język rosyjski Do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej z języka rosyjskiego, obejmującego część ustną i pisemną, przystąpiło 1,8% wszystkich zdających egzamin maturalny. 1. Część ustna 1 Do części ustnej

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu maturalnego z języka polskiego poziom podstawowy.

Analiza egzaminu maturalnego z języka polskiego poziom podstawowy. Analiza egzaminu maturalnego z języka polskiego poziom podstawowy. Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego dla poziomu podstawowego zawierał dwa : rozumienie czytanego tekstu nieliterackiego oraz tworzenie

Bardziej szczegółowo

Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem sukcesu na maturze z fizyki i astronomii?

Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem sukcesu na maturze z fizyki i astronomii? Krystyna Feith, Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem... Krystyna Feith Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem sukcesu na maturze z fizyki

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego na poziomie podstawowym. rok szkolny 2012/2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego na poziomie podstawowym. rok szkolny 2012/2013 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym rok szkolny 2012/2013 Arkusze egzaminacyjne z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym składały się z

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego Opis arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego...

Spis treści 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego Opis arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego... Spis treści 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego... 2 2. Opis arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego... 2 2.1. Poziom podstawowy... 2 2.2. Poziom rozszerzony... 5 3. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Sporządziła Kamila Chodak Góralice, październik 2015 Analiza wyników z języka niemieckiego- poziom podstawowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego... 2 Opis arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego...

Spis treści 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego... 2 Opis arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego... Spis treści 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego... 2 2. Opis arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego... 2 2.1. Poziom podstawowy... 2 2.2. Poziom rozszerzony... 5 3. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Analiza testu diagnostycznego z przedmiotu język angielski (LO i Technikum) /wpisać nazwę przedmiotu/ Działdowo, wrzesień 2018

Analiza testu diagnostycznego z przedmiotu język angielski (LO i Technikum) /wpisać nazwę przedmiotu/ Działdowo, wrzesień 2018 Analiza testu diagnostycznego z przedmiotu język angielski (LO i Technikum).. /wpisać nazwę przedmiotu/ Działdowo, wrzesień 2018 1. Dane ogólne KLasa Stan klasy /szkoły Pisało test % piszących Zaliczyło

Bardziej szczegółowo

MATURA 2012 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

MATURA 2012 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 2012 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 2012 w kraju: Do egzaminu przystąpiło: 343 542 absolwentów, tegoroczni absolwenci

Bardziej szczegółowo

Statystyczne opracowanie wyników egzaminu maturalnego z języka francuskiego w 2007 roku Poziom podstawowy Tabela 1.

Statystyczne opracowanie wyników egzaminu maturalnego z języka francuskiego w 2007 roku Poziom podstawowy Tabela 1. Statystyczne opracowanie wyników egzaminu maturalnego z języka francuskiego w 2007 roku Do egzaminu maturalnego z języka francuskiego przystąpiło w sumie 378 zdających, z których 330 (97,9%) uzyskało co

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2017/2018

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2017/2018 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2017/2018 Egzamin gimnazjalny poziom podstawowy Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/ Razem Liczba unieważnień. Podstawowe dane statystyczne Egzamin maturalny z informatyki na Mazowszu odbył się w szkołach. Liczba

Bardziej szczegółowo

Spis treści Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego...2 Opis arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego...2

Spis treści Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego...2 Opis arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego...2 Spis treści 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego...2 2. Opis arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego...2 2.1. Poziom podstawowy...2 2.2. Poziom rozszerzony...5 3. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Analiza testu diagnostycznego z przedmiotu JĘZYK ANGIELSKI. Działdowo, wrzesień 2015

Analiza testu diagnostycznego z przedmiotu JĘZYK ANGIELSKI. Działdowo, wrzesień 2015 Analiza testu diagnostycznego z przedmiotu JĘZYK ANGIELSKI Działdowo, wrzesień 2015 1. Dane ogólne KLasa Stan klasy /szkoły Pisało test % piszących Zaliczyło poziom P % Zaliczyło poziom PP % Średnia ocena

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK WŁOSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK WŁOSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK WŁOSKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1. fotografia 1.2. rilassante 1.3.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego...2 Opis arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego...2

Spis treści Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego...2 Opis arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego...2 Spis treści 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego...2 2. Opis arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego...2 2.1. Poziom podstawowy...2 2.2. Poziom rozszerzony...5 3. Wyniki

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK WŁOSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK WŁOSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK WŁOSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ROSYJSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ROSYJSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW MATUR co i jak można analizować w szkole. Wydział Badań i Analiz OKE Łódź wrzesień 2006

ANALIZA WYNIKÓW MATUR co i jak można analizować w szkole. Wydział Badań i Analiz OKE Łódź wrzesień 2006 ANALIZA WYNIKÓW MATUR co i jak można analizować w szkole Wydział Badań i Analiz OKE Łódź wrzesień 2006 Przed przystąpieniem do analizy wyników warto przypomnieć, że mnogość przedmiotów do wyboru na maturze

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

MATURA 2015 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 215 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 215 w kraju: Do egzaminu w nowej formule w kraju przystąpiło 176 415 tegorocznych

Bardziej szczegółowo

numer zadania LO LP T LU TU 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0

numer zadania LO LP T LU TU 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 1,0 Statystyczne opracowanie wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w 2007 roku W sesji 2007 r. absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zdawali egzamin maturalny na jednym wybranym przez siebie

Bardziej szczegółowo

Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem sukcesu na maturze z fizyki i astronomii?

Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem sukcesu na maturze z fizyki i astronomii? Krystyna Feith OKE w Łodzi Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem sukcesu na maturze z fizyki i astronomii? Kiedy w maju 22 roku 54 838 gimnazjalistów w OKE w Łodzi przystąpiło do egzaminu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK NIEMIECKI entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK NIEMIEKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. Składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE 26 kwietnia 2012 roku w Gimnazjum w Budzowie odbył się egzamin gimnazjalny z języka

Bardziej szczegółowo

5. Analiza jakościowa zadań egzaminacyjnych Poziom podstawowy Poziom rozszerzony część I Podsumowanie i wnioski...

5. Analiza jakościowa zadań egzaminacyjnych Poziom podstawowy Poziom rozszerzony część I Podsumowanie i wnioski... 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego... 2 2. Opis arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego... 3 2.1. Poziom podstawowy... 3 2.2. Poziom rozszerzony... 5 3. Wyniki egzaminu

Bardziej szczegółowo

Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016)

Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016) Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016) Zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 r. (w technikum od 2016 r) Do egzaminu maturalnego w nowej formie będą przystępować uczniowie liceów ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

X.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

X.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO X. X.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 2013 w w w. o k e. w a w. p l X.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 1. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE Liczba absolwentów

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników matur z języka polskiego

Analiza wyników matur z języka polskiego Analiza wyników matur z języka polskiego Opracowała: Eugenia Majewska 2012 r. Niniejsza analiza dokonana została, według wskazań OKE, w celu podniesienia jakości pracy nauczyciela i ustalenia jakie kroki

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ POZIOM ROZSZERZONY ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Poprawne odpowiedzi (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1. случае 1.2. частью

Bardziej szczegółowo

XII. XII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA WŁOSKIEGO. w w w. o k e. w a w. p l

XII. XII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA WŁOSKIEGO. w w w. o k e. w a w. p l XII. XII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA WŁOSKIEGO 2013 w w w. o k e. w a w. p l XII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA WŁOSKIEGO Maj 2013 1 1. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE Liczba

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-132 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

Nowa Matura 2015 Języki obce

Nowa Matura 2015 Języki obce Nowa Matura 2015 Języki obce Przedmiot obowiązkowy: Egzamin ustny (bez określania poziomu) Egzamin pisemny na poziomie podstawowym Przedmioty dodatkowe: Egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym Egzamin

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ CZĘŚĆ I ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1. hubiera llovido, hubiera sido por la lluvia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie tekstu (0,5 pkt) 1.1. marché 1.2.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK WŁOSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK WŁOSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK WŁOSKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka włoskiego poziom rozszerzony ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt)

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka angielskiego

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka angielskiego Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka angielskiego 1. Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych z języka angielskiego Egzamin pisemny Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego obejmował trzy

Bardziej szczegółowo

opracowała Elżbieta Siwek

opracowała Elżbieta Siwek SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ 2012 Analiza wyników sprawdzianu przeprowadzonego w dniu 5 kwietnia 2012 roku w Szkole Podstawowej Nr 6 im Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie W dniu 3 kwietnia 2012 roku do

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2008 SPIS TREŚCI 1.DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW POŁOŻONYCH NA TERENIE DZIAŁANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

LICZBY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W KRAJU I W OKRĘGU

LICZBY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W KRAJU I W OKRĘGU LICZBY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W KRAJU I W OKRĘGU 30 WYBÓR PRZEDMIOTÓW W KRAJU I W OKRĘGU 25 % LICZBY ZDAJĄCYCH 20 15 10 obowiązkowy Kraj obowiązkowy Okręg dodatkowy Kraj dodatkowy Okręg

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego w Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im. Karola Goduli w 2015 r.

Analiza wyników egzaminu maturalnego w Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im. Karola Goduli w 2015 r. Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. Karola Goduli ul. Sobieskiego 5, 42-600 Tarnowskie Góry Analiza wyników egzaminu maturalnego w Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im. Karola Goduli w 2015

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom rozszerzony ZAANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5

Bardziej szczegółowo

MATURA 2011 W POLSCE

MATURA 2011 W POLSCE MATURA 2011 W POLSCE Przystąpiło do matury: 355 116 absolwentów, tegoroczni absolwenci stanowili 97% zdających. Zdawalność matury wśród tegorocznych absolwentów: w woj. śląskim: w woj. łódzkim, mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ROSYJSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ROSYJSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka rosyjskiego poziom rozszerzony ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5

Bardziej szczegółowo

Udział punktów możliwych do uzyskania w zależności od kategorii standardów przedstawia tabela.

Udział punktów możliwych do uzyskania w zależności od kategorii standardów przedstawia tabela. Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010 W POLSCE

MATURA 2010 W POLSCE MATURA 2010 W POLSCE Przystąpiło do matury: 366,6 tysięcy absolwentów, tegoroczni absolwenci stanowili 96% zdających. Zdawalność matury wśród tegorocznych absolwentów: w woj. śląskim: w woj. dolnośląskim,

Bardziej szczegółowo