Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO."

Transkrypt

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Strona 1 z 27

2 Egzamin maturalny z języka angielskiego odbył się w całym kraju w dniu 6 maja 2010 r. Zdający mogli wybrać język angielski jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy. Język angielski wybrany jako przedmiot obowiązkowy był zdawany na poziomie podstawowym. Natomiast wybrany jako przedmiot dodatkowy mógł być zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Niniejsza analiza obejmuje wyniki egzaminu pisemnego z języka angielskiego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym. Egzamin na poziomie podstawowym trwał 120 minut i polegał na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań opisanych w standardach egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 50 punktów. Warunkiem zdania egzaminu było uzyskanie co najmniej 30% tej liczby, to jest 15 punktów. 1. Podstawowe dane statystyczne * Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym (z uwzględnieniem typu ukończonej szkoły) Liczba zdających Liczba zdających język angielski na poziomie podstawowym ogólnokształcące profilowane Technikum uzupełniające 731 Technikum uzupełniające 410 Razem Egzamin maturalny z języka angielskiego zdawało na Mazowszu 82,04% wszystkich absolwentów, którzy w sesji wiosennej 2010 roku przystąpili po raz pierwszy do egzaminu maturalnego. W grupie osób wybierających język angielski jako przedmiot egzaminu maturalnego blisko trzy czwarte (71,68%) stanowili absolwenci liceów ogólnokształcących. Kolejna pod względem liczebności grupa to absolwenci techników (około 19,67%). * Powyższe dane dotyczą tylko tych zdających, którzy w 2010 roku przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Strona 2 z 27

3 Absolwenci liceów profilowanych stanowili około 5,76% wszystkich zdających język angielski. Ponadto do egzaminu maturalnego z języka angielskiego przystąpiło 731 absolwentów liceum uzupełniającego i 410 absolwentów technikum uzupełniającego. Język angielski jako przedmiot egzaminu maturalnego był znacznie częściej wybierany jako przedmiot obowiązkowy niż dodatkowy i był zdawany na poziomie podstawowym. Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy z egzaminu maturalnego z języka angielskiego, zdawanego jako przedmiot wybrany obowiązkowo, uzyskali co najmniej 30% punktów Zdający Poziom podstawowy Liczba zdających Liczba zdających, którzy uzyskali co najmniej 30% pkt. Liczba zdających, którzy nie uzyskali co najmniej 30% pkt. Procent zdających, którzy uzyskali co najmniej 30% pkt. ogólnokształcące ,45% profilowane ,97% Technikum ,04% uzupełniające ,47% Technikum uzupełniające ,07% Razem ,79% Strona 3 z 27

4 88,79% absolwentów zdających egzamin maturalny z języka angielskiego jako przedmiot obowiązkowy uzyskało co najmniej 30% punktów możliwych do otrzymania za rozwiązanie zadań na deklarowanym poziomie. Procent absolwentów, którzy przekroczyli ten próg jest największy w przypadku absolwentów liceów ogólnokształcących i wynosi ogółem 95,45%. Próg 30% punktów możliwych do otrzymania za rozwiązanie wszystkich zadań przekroczyło blisko 70% absolwentów liceów profilowanych i około 76% absolwentów techników. Prawie połowa absolwentów liceów uzupełniających i techników uzupełniających uzyskała co najmniej 30% punktów. 2. Analiza wyników egzaminu ze względu na miary tendencji centralnej Dane statystyczne (w ujęciu procentowym) dotyczące wyników egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym zamieszczone są w poniższej tabeli. Średni wynik 64,8 Środkowy wynik (mediana) 68 Odchylenie standardowe 25,4 Wynik najniższy 0 Wynik najwyższy 100 Rozstęp 100 Średnia liczba punktów uzyskana przez zdających egzamin na poziomie podstawowym wynosi 32,4 i jest wyższa od połowy maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za rozwiązanie arkusza (stanowi 64,8% maksymalnej liczby punktów). Środkowy wynik (mediana) wynosi 34 punkty (68% maksymalnej liczby punktów) i jest także wyższy od połowy maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za rozwiązanie tego arkusza. Odchylenie standardowe wynosi 12,7 punktu, co oznacza, że przy średniej równej 32,4 punktu większość zdających uzyskała wyniki w granicach od 20 do 45 punktów. Strona 4 z 27

5 Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) z poziomu podstawowego z egzaminu maturalnego z języka angielskiego dla województwa mazowieckiego z podziałem na typy szkół Liczba zdających Średni wynik dla zdających język angielski na poziomie podstawowym ogólnokształcące 72,7 profilowane 42,9 Technikum 33,4 uzupełniające 47,1 Technikum uzupełniające 32,3 Razem 64,8 Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym przez absolwentów liceów ogólnokształcących znacznie przewyższają wyniki uzyskane przez absolwentów pozostałych typów szkół. Strona 5 z 27

6 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Strona 7 z 27

7 Pisemny egzamin maturalny z języka francuskiego odbył się w całym kraju 19 maja 2010 r. Język francuski jako przedmiot obowiązkowy mógł być zdawany tylko na poziomie podstawowym, a wybrany jako przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Niniejsza analiza obejmuje wyniki egzaminu pisemnego z języka francuskiego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym. Egzamin na poziomie podstawowym trwał 120 minut i polegał na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań opisanych dla poziomu podstawowego. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 50 punktów. Warunkiem zdania egzaminu było uzyskanie co najmniej 30% tej liczby, to jest 15 punktów. 1. Podstawowe dane statystyczne * Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z języka francuskiego, z uwzględnieniem typu ukończonej szkoły Liczba zdających na poziomie podstawowym ogólnokształcące 294 profilowane 1 Technikum 16 uzupełniające 1 Razem 312 Egzamin maturalny z języka francuskiego na poziomie podstawowym zdawało na Mazowszu 0,6% wszystkich absolwentów, którzy w sesji wiosennej 2010 roku przystąpili po raz pierwszy do egzaminu maturalnego. Najliczniejszą grupę stanowili absolwenci liceum ogólnokształcącego. Do egzaminu przystąpili tylko nieliczni absolwenci technikum, liceum profilowanego i liceum uzupełniającego. * Powyższe dane dotyczą tylko tych zdających, którzy w 2010 roku przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Strona 8 z 27

8 Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy z egzaminu maturalnego z języka francuskiego, zdawanego jako przedmiot wybrany obowiązkowo, uzyskali co najmniej 30% punktów Zdający na poziomie podstawowym Liczba zdających Liczba zdających, którzy uzyskali co najmniej 30% pkt. Liczba zdających, którzy nie uzyskali co najmniej 30% pkt. Procent zdających, którzy uzyskali co najmniej 30% pkt. ogólnokształcące ,30% profilowane ,00% Technikum ,00% uzupełniające ,00% Razem ,08% Ogółem 98,08% absolwentów zdających egzamin maturalny z języka francuskiego jako przedmiot obowiązkowy uzyskało co najmniej 30% punktów możliwych do otrzymania za rozwiązanie zadań na poziomie podstawowym. Procent absolwentów, którzy przekroczyli ten próg jest największy w przypadku absolwentów liceów uzupełniających i techników i wynosi 100%. Najniższą zdawalność mieli absolwenci liceów profilowanych (0,00%). Należy jednak pamiętać, że w tych typach szkół do egzaminu z języka francuskiego przystąpiły pojedyncze osoby. Zdawalność w najliczniejszej grupie abiturientów - absolwentów liceów ogólnokształcących - wynosi ogółem 98,30%. Strona 9 z 27

9 2. Analiza wyników egzaminu ze względu na miary tendencji centralnej Poziom podstawowy Dane statystyczne (w ujęciu procentowym) dotyczące wyników egzaminu maturalnego z języka francuskiego na poziomie podstawowym zamieszczone są w poniższej tabeli. Średni wynik 79,8 Środkowy wynik (mediana) 86 Odchylenie standardowe 18,5 Wynik najniższy 24 Wynik najwyższy 100 Rozstęp 76 Średni wynik dla całego województwa wynosi 79,8% (39,90 pkt) i sytuuje się dużo powyżej progu zaliczenia egzaminu na poziomie podstawowym (30%). Najwyższy uzyskany wynik to 100% i jest on równy maksymalnej liczbie punktów za zadania (50,00 pkt). Wynik najniższy to 24% (12,00 pkt), czyli rozstęp wyników wyniósł 38,00 punktów. Wynik środkowy stanowi 86% maksymalnej liczby punktów (43,00 pkt) i jest wyższy od średniego wyniku za zadania na poziomie podstawowym. Odchylenie standardowe wynosi18,5% (9,25 pkt), co oznacza, że większość zdających uzyskała wyniki w granicach od 31,00 do 49,00 punktów. Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) egzaminu maturalnego z języka francuskiego dla województwa mazowieckiego z podziałem na typy szkół Średni wynik dla zdających język francuski na poziomie podstawowym ogólnokształcące 81,1 profilowane 28,0 Technikum 85,0 uzupełniające 59,8 Razem 79,8 Najlepszy wynik egzaminu maturalnego z języka francuskiego na poziomie podstawowym uzyskali absolwenci techników. Należy jednak pamiętać, że do egzaminu przystąpiło jedynie 16 absolwentów tego typu szkoły. Średni wynik najliczniejszej grupy abiturientów - absolwentów liceów ogólnokształcących - jest wyższy od średniego wyniku obliczonego dla województwa. Wyniki oznaczone gwiazdką nie są wynikami średnimi, ale wynikiem jednej osoby Strona 10 z 27

10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO Strona 11 z 27

11 Pisemny egzamin maturalny z języka hiszpańskiego odbył się w całym kraju 12 maja 2010 r. Język hiszpański jako przedmiot obowiązkowy mógł być zdawany tylko na poziomie podstawowym, a wybrany jako przedmiot dodatkowy - na poziomie podstawowym lub na poziomie rozszerzonym. Niniejsza analiza obejmuje wyniki egzaminu pisemnego z języka hiszpańskiego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym. Egzamin na poziomie podstawowym trwał 120 minut i polegał na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań opisanych dla poziomu podstawowego. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 50 punktów. Warunkiem zdania egzaminu było uzyskanie co najmniej 30% tej liczby, to jest 15 punktów. 1. Podstawowe dane statystyczne * Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego, z uwzględnieniem typu ukończonej szkoły Liczba zdających egzamin na poziomie podstawowym ogólnokształcące 100 Technikum 2 uzupełniające 3 Razem 105 W 2010 roku do egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym przystąpiło łącznie 105 abiturientów. W grupie osób wybierających język hiszpański jako przedmiot egzaminu maturalnego 95,24% stanowili absolwenci liceów ogólnokształcących. Tegoroczni absolwenci liceów uzupełniających stanowili 2,86% wszystkich zdających język hiszpański, natomiast absolwenci techników stanowili 1,90% ogółu zdających. * Powyższe dane dotyczą tylko tych zdających, którzy w 2010 roku przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Strona 12 z 27

12 Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy z egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego, zdawanego jako przedmiot wybrany obowiązkowo, uzyskali co najmniej 30% punktów Liczba Zdających Poziom podstawowy Liczba zdających, którzy uzyskali co najmniej 30% pkt. Liczba zdających, którzy nie uzyskali co najmniej 30% pkt. Procent zdających, którzy uzyskali co najmniej 30% pkt. ogólnokształcące % Technikum % uzupełniające % Razem ,05% Ogółem 104 (99,05%) absolwentów zdających pisemny egzamin maturalny z języka hiszpańskiego uzyskało co najmniej 30% punktów możliwych do otrzymania za rozwiązanie zadań na deklarowanym poziomie, natomiast 1 absolwent (0,95%) nie uzyskał wymaganego progu 30% punktów. Strona 13 z 27

13 2. Analiza wyników egzaminu ze względu na miary tendencji centralnej Poziom podstawowy Dane statystyczne (w ujęciu procentowym) dotyczące wyników pisemnego egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym zamieszczone są w poniższej tabeli. Średni wynik 81,0 Środkowy wynik (mediana) 88 Odchylenie standardowe 18,3 Wynik najniższy 22 Wynik najwyższy 100 Rozstęp 78 Średnia liczba punktów uzyskana przez zdających egzamin na poziomie podstawowym wynosi 40,5 pkt. Za rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu można było uzyskać 50 punktów (100%). Wynik średni w ujęciu procentowym za ten arkusz dla całego województwa jest wysoki i stanowi 81% maksymalnej liczby punktów. Oznacza to, że sytuuje się dużo powyżej progu zaliczenia egzaminu na poziomie podstawowym (30%). Najniższy wynik wyniósł 11 pkt (22%) a wynik maksymalny aż 50 pkt (100%). Wynik ucznia środkowego (mediana) to 44 punkty (88%), wyższy od połowy maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za rozwiązanie arkusza. Odchylenie standardowe wynosi 9,15 punktu, co oznacza, ze przy średniej równej 40,5 punktu większość zdających uzyskała wyniki w granicach od 31,35 do 49,65 punktów. Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) z poszczególnych poziomów egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego dla województwa mazowieckiego z podziałem na typy szkół Średni wynik dla zdających język hiszpański na poziomie podstawowym ogólnokształcące 82,2 Technikum 34,0 uzupełniające 71,3 Razem 81,0 Strona 14 z 27

14 Średni wynik w ujęciu procentowym za zadania w arkuszu na poziomie podstawowym uzyskany przez zdających język hiszpański wynosi 81,0%. Zwraca uwagę fakt, że średni wynik w ujęciu procentowym uzyskany przez zdających z liceów ogólnokształcących i uzupełniających jest wyższy od średniego wyniku dla województwa, natomiast wyniki uzyskane przez absolwentów techników sytuują się znacznie poniżej tej średniej. Strona 15 z 27

15 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Strona 16 z 27

16 Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego odbył się w całym kraju 11 maja 2010 r. Język niemiecki jako przedmiot obowiązkowy był zdawany na poziomie podstawowym, a wybrany jako przedmiot dodatkowy mógł być zdawany na poziomie podstawowym lub na poziomie rozszerzonym. Niniejsza analiza obejmuje wyniki egzaminu pisemnego z języka niemieckiego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym. Egzamin na poziomie podstawowym trwał 120 minut i polegał na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań opisanych dla poziomu podstawowego. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 50 punktów. Warunkiem zdania egzaminu było uzyskanie co najmniej 30% tej liczby, to jest 15 punktów. 1. Podstawowe dane statystyczne * Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego (z uwzględnieniem typu ukończonej szkoły) Liczba zdających na poziomie podstawowym ogólnokształcące profilowane Technikum 718 uzupełniające Technikum uzupełniające Razem Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym zdawało 15 absolwentów. Egzamin maturalny z języka niemieckiego zdawało na Mazowszu 6,49% wszystkich absolwentów (w tym 15 absolwentów klas dwujęzycznych), którzy w sesji wiosennej 2010 roku przystąpili po raz pierwszy do egzaminu maturalnego. W grupie osób wybierających język niemiecki jako przedmiot obowiązkowy egzaminu maturalnego ponad połowę 66,7% stanowili absolwenci liceów ogólnokształcących. Kolejna pod względem liczebności grupa to absolwenci techników (około 22%). Absolwenci liceów profilowanych stanowili około 7% wszystkich zdających język niemiecki. Ponadto do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego przystąpiło 30 osób, będących absolwentami liceum uzupełniającego i 31 osób absolwentów technikum uzupełniającego. * Powyższe dane dotyczą tylko tych zdających, którzy w 2010 roku przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Strona 17 z 27

17 Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego, zdawanego jako przedmiot wybrany obowiązkowo, uzyskali co najmniej 30% punktów Poziom podstawowy Liczba zdających Liczba zdających, którzy uzyskali co najmniej 30% pkt. Liczba zdających, którzy nie uzyskali co najmniej 30% pkt. Procent zdających, którzy uzyskali co najmniej 30% pkt. ogólnokształcące profilowane ,48% ,27% Technikum ,55% uzupełniające Technikum uzupełniające ,00% ,06% Razem ,82% 94,82% absolwentów zdających egzamin maturalny z języka niemieckiego jako przedmiot obowiązkowy uzyskało co najmniej 30% punktów możliwych do otrzymania za rozwiązanie zadań na poziomie podstawowym. Procent absolwentów, którzy przekroczyli ten próg jest największy w przypadku absolwentów liceów ogólnokształcących i wynosi ogółem 98,48%. Około 10% mniej absolwentów techników (89,55%) przekroczyło próg 30% punktów możliwych do otrzymania za rozwiązanie wszystkich zadań. Nieco więcej niż połowa absolwentów liceów i techników uzupełniających (64%) uzyskała co najmniej 30% punktów. Strona 18 z 27

18 2. Analiza wyników egzaminu ze względu na miary tendencji centralnej Poziom podstawowy Dane statystyczne ( w ujęciu procentowym) dotyczące wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym zamieszczone są w poniższej tabeli. Średni wynik 65,4 Środkowy wynik (mediana) 65 Odchylenie standardowe 22,2 Wynik najniższy 10 Wynik najwyższy 100 Rozstęp 90 Średnia liczba punktów uzyskana przez zdających egzamin na poziomie podstawowym wynosi 32,7 i jest wyższa od połowy maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za rozwiązanie arkusza (stanowi 65,4% maksymalnej liczby punktów). Środkowy wynik (mediana) wynosi 32,50 punktu (65%) i jest także wyższy od połowy maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za rozwiązanie tego arkusza. Odchylenie standardowe wynosi 22,2% - 11,1 punktu, co oznacza, że przy średniej równej 32,7 punktu większość zdających uzyskała wyniki w granicach od 21,5 do 44 punktów. Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego dla województwa mazowieckiego z podziałem na typy szkół ogólnokształcące profilowane Średni wynik dla zdających język niemiecki na poziomie podstawowym 74,3 47,8 Technikum 48,4 Uzupełniające Technikum uzupełniające 42,3 33,6 Razem 65,4 Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym przez absolwentów liceów ogólnokształcących znacznie przewyższają wyniki uzyskane przez absolwentów pozostałych typów szkół. Strona 19 z 27

19 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO Strona 20 z 27

20 Pisemny egzamin maturalny z języka rosyjskiego odbył się w całym kraju 14 maja 2010 r. Język rosyjski jako przedmiot obowiązkowy zdawany był tylko na poziomie podstawowym, a wybrany jako przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Niniejsza analiza obejmuje wyniki egzaminu pisemnego z języka rosyjskiego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym. Egzamin na poziomie podstawowym trwał 120 minut i polegał na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań opisanych dla poziomu podstawowego. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 50 punktów. Warunkiem zdania egzaminu było uzyskanie co najmniej 30% tej liczby, to jest 15 punktów. 1. Podstawowe dane statystyczne * Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego, z uwzględnieniem typu ukończonej szkoły Liczba zdających egzamin na poziomie podstawowym ogólnokształcące 1802 profilowane 461 Technikum 1427 uzupełniające 700 Technikum uzupełniające 135 Razem 4525 Egzamin maturalny z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym zdawało na Mazowszu 9,28% wszystkich absolwentów, którzy w sesji wiosennej 2010 przystąpili po raz pierwszy do egzaminu maturalnego. W grupie osób wybierających język rosyjski jako przedmiot egzaminu maturalnego 39,82% stanowili absolwenci liceów ogólnokształcących. Kolejna pod względem liczebności grupa to absolwenci techników (31,54%). Absolwenci liceów profilowanych stanowili 10,19% wszystkich zdających język rosyjski. Ponadto do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego przystąpiło 700 osób (15,47%), będących absolwentami liceów uzupełniających, i 135 absolwentów techników uzupełniających (2,98%). * Powyższe dane dotyczą tylko tych zdających, którzy w 2010 roku przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Strona 21 z 27

21 Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy z egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego, zdawanego jako przedmiot wybrany obowiązkowo, uzyskali co najmniej 30% punktów Zdający Poziom podstawowy Liczba zdających Liczba zdających, którzy uzyskali co najmniej 30% pkt. Liczba zdających, którzy nie uzyskali co najmniej 30% pkt. Procent zdających, którzy uzyskali co najmniej 30% pkt. ogólnokształcące ,89 profilowane ,18 Technikum ,81 uzupełniające ,43 Technikum uzupełniające ,48 Razem ,07 96,07% absolwentów zdających egzamin maturalny z języka rosyjskiego jako przedmiot obowiązkowy uzyskało co najmniej 30% punktów możliwych do otrzymania za rozwiązanie zadań na poziomie podstawowym. Procent absolwentów, którzy przekroczyli ten próg, jest największy w przypadku absolwentów liceów ogólnokształcących i wynosi 98.89%. W przypadku liceów profilowanych procent ten jest nieco niższy (97,18%), a w przypadku techników i liceów uzupełniających jeszcze niższy (94,81% i 93,43%). Najniższą zdawalność mieli absolwenci techników uzupełniających (81,48%). Strona 22 z 27

22 2. Analiza wyników egzaminu ze względu na miary tendencji centralnej Dane statystyczne (w ujęciu procentowym) dotyczące wyników egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym zamieszczone są w poniższej tabeli. Średni wynik 64,1 Środkowy wynik (mediana) 64 Odchylenie standardowe 20,3 Wynik najniższy 6 Wynik najwyższy 100 Rozstęp 94 Średnia liczba punktów uzyskana przez zdających egzamin maturalny z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym wynosi 32,05 punktu (64,1%) i jest większa od połowy maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za rozwiązanie arkusza. Środkowy wynik (mediana) wynosi 32 punkty (64%) i także jest wyższy od połowy maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za rozwiązanie tego arkusza. Uzyskane wyniki obejmują prawie całą skalę: od 3 do 50 punktów. Odchylenie standardowe wynosi 10,15 punktu, co oznacza, że przy średniej równej 32,05 punktu większość zdających uzyskała wyniki od 22 do 43 punktów. Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym dla województwa mazowieckiego z podziałem na typy szkół Wyniki egzaminu Średni wynik dla zdających język rosyjski na poziomie podstawowym ogólnokształcące 74,7 profilowane 64,3 Technikum 54,5 uzupełniające 57,3 Technikum uzupełniające 44,9 Razem 64,1 Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym przez absolwentów liceów ogólnokształcących znacznie przewyższają wyniki uzyskane przez absolwentów pozostałych typów szkół. Strona 23 z 27

23 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA WŁOSKIEGO Strona 24 z 27

24 Pisemny egzamin maturalny z języka włoskiego odbył się w całym kraju 21 maja 2010 r. Język włoski jako przedmiot obowiązkowy mógł być zdawany tylko na poziomie podstawowym, a wybrany jako przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Niniejsza analiza obejmuje wyniki egzaminu pisemnego z języka włoskiego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym. Egzamin na poziomie podstawowym trwał 120 minut i polegał na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań opisanych dla poziomu podstawowego. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 50 punktów. Warunkiem zdania egzaminu było uzyskanie co najmniej 30% tej liczby, to jest 15 punktów. 1. Podstawowe dane statystyczne * Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z języka włoskiego (z uwzględnieniem typu ukończonej szkoły) ogólnokształcące Liczba zdających Liczba zdających język włoski na poziomie podstawowym 48 Technikum 10 uzupełniające Technikum uzupełniające 9 1 Razem 68 Egzamin maturalny z języka włoskiego zdawało na Mazowszu 0,13% wszystkich absolwentów, którzy w sesji wiosennej 2010 roku przystąpili po raz pierwszy do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. W grupie osób wybierających język włoski jako przedmiot egzaminu maturalnego ponad połowę 70,58% stanowili absolwenci liceów ogólnokształcących. Kolejna pod względem liczebności grupa to absolwenci techników (około 14.7%). Ponadto do egzaminu maturalnego z języka włoskiego przystąpiło 9 osób, będących absolwentami liceów uzupełniających i 1 osoba absolwent technikum uzupełniającego. * Powyższe dane dotyczą tylko tych zdających, którzy w 2010 roku przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Strona 25 z 27

25 Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy z egzaminu maturalnego z języka włoskiego, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy, uzyskali co najmniej 30% punktów Zdający Poziom podstawowy ogólnokształcące Liczba zdających Liczba zdających, którzy uzyskali co najmniej 30% pkt. Liczba zdających, którzy nie uzyskali co najmniej 30% pkt. Procent zdających, którzy uzyskali co najmniej 30% pkt ,92% Technikum ,00% uzupełniające Technikum uzupełniające ,00% ,00% Razem ,53% 98,53% absolwentów zdających egzamin maturalny z języka włoskiego jako przedmiot obowiązkowy uzyskało co najmniej 30% punktów możliwych do otrzymania za rozwiązanie zadań na deklarowanym poziomie. Egzamin zdali wszyscy absolwenci Liceów uzupełniających, Techników i Techników uzupełniających. Strona 26 z 27

26 2. Analiza wyników egzaminu ze względu na miary tendencji centralnej Dane statystyczne (w ujęciu procentowym) dotyczące wyników egzaminu maturalnego z języka włoskiego na poziomie podstawowym zamieszczone są w poniższej tabeli. Średni wynik 80,10 Środkowy wynik (mediana) 87,50 Odchylenie standardowe 19,80 Wynik najniższy 20,00 Wynik najwyższy 100,00 Rozstęp 80,00 Średni wynik dla województwa mazowieckiego wynosi 80.10% (40.05 pkt) i jest dużo wyższy od progu zaliczenia egzaminu na poziomie podstawowym (30%). Środkowy wynik (mediana) wynosi 43,75 punktu (87,5%) i jest także wyższy od średniego wyniku uzyskanego za rozwiązanie zadań tego arkusza. Uzyskane wyniki obejmują prawie całą skalę: od 10 do 50 punktów. Odchylenie standardowe wynosi 9,9 punktu. Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) egzaminu maturalnego z języka włoskiego dla województwa mazowieckiego z podziałem na typy szkół Wyniki egzaminu Średni wynik dla zdających język włoski na poziomie podstawowym ogólnokształcące uzupełniające 84,6 73,6 Technikum 66,2 Technikum uzupełniające 62,0 Razem 80,1 Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym przez absolwentów liceów ogólnokształcących znacznie przewyższają wyniki uzyskane przez absolwentów pozostałych typów szkół. Strona 27z 27

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 r. Strona 1 z 5

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 r. Strona 1 z 5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 r. Strona 1 z 5 Egzamin maturalny z matematyki odbył się w całym kraju 5 maja 2010 r. r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku (absolwenci rozwiązujący arkusze standardowe 99,8% ogółu) Do egzaminu maturalnego w Okręgowej Komisji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/ Razem Liczba unieważnień. Podstawowe dane statystyczne Egzamin maturalny z informatyki na Mazowszu odbył się w szkołach. Liczba

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 3. ZDAWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2010 Strona 1 z 10 1. WPROWADZENIE Opracowanie przedstawia wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW POŁOŻONYCH NA TERENIE DZIAŁANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 2.1. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015 KEP 4713/49/2015 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015 Szanowni Państwo, dziękując za dotychczasową współpracę, gratuluję wyników tym z Państwa, którzy osiągnęli sukces, a wszystkim życzę spełnienia

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Fot. Anna Rappe Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 28 roku Osiągnięcia maturzystów w 28 roku Kraków, czerwiec 28 Materiał opracowano

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2007 zdających w województwach: lubelskim, małopolskim i podkarpackim

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2007 zdających w województwach: lubelskim, małopolskim i podkarpackim OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Fot. Anna Rappe Informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2007 zdających w województwach: lubelskim, małopolskim i podkarpackim Kraków,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2007 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

MATURA 2011 W POLSCE

MATURA 2011 W POLSCE MATURA 2011 W POLSCE Przystąpiło do matury: 355 116 absolwentów, tegoroczni absolwenci stanowili 97% zdających. Zdawalność matury wśród tegorocznych absolwentów: w woj. śląskim: w woj. łódzkim, mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Sprawozdanie ogólne

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Sprawozdanie ogólne Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 1 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Sprawozdanie ogólne 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2017

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2017 KRĘGA KMISJA EGAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań tel.: 61 854 01 60, fax: 61 852 14 41 www.oke.poznan.pl KEP EK/5247/10/2017 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2017 Szanowni Państwo, dziękując

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. Ignacego

Bardziej szczegółowo

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 03 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 03 w w w. o k e. w a w. p l XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /w 03 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU Egzamin maturalny w maju 2009 roku przeprowadzono w województwie mazowieckim w 1073 szkołach (474 licea ogólnokształcące;

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozd anie zegzamin umaturaln ego2015 Biologia Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdania ogólne 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Sprawozd anie zegzamin umaturaln ego2015 Biologia Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Sprawozdanie ogólne 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Wstęp Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 27 kwietnia 2010 z części humanistycznej,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 Strona 1 z 15 Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009 OKEP 4713/63/2009 Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009 Być siewcą dobra, piękna i wiedzy to sztuka, nie zapomnieć o podlewaniu to prawdziwa wielkość Przekazując Państwu wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Analiza EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011

Analiza EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011 Analiza EGZAMINU MATURALNEGO w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011 Przedstawiono: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 06.10.2011 r. 2. Radzie Rodziców w dniu

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2016

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2017

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2018

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2019

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk tel. (58)

Bardziej szczegółowo

MATURA 2009 W POLSCE

MATURA 2009 W POLSCE MATURA 2009 W POLSCE Przystąpiło do matury: 426 tysięcy absolwentów, tegoroczni absolwenci stanowili 93% zdających. Zdawalność matury wśród tegorocznych absolwentów: w woj. śląskim: w woj. małopolskim:

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2018 dla województwa łódzkiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2018 dla województwa łódzkiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2018 dla województwa łódzkiego Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Raport ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Raport ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Raport ogólny 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie wielkopolskim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie wielkopolskim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie wielkopolskim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 województwo świętokrzyskie Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie zachodniopomorskim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie zachodniopomorskim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie zachodniopomorskim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

MATURA 2012 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

MATURA 2012 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 2012 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 2012 w kraju: Do egzaminu przystąpiło: 343 542 absolwentów, tegoroczni absolwenci

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2017 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2016 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 4 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie wielkopolskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie wielkopolskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie wielkopolskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie zachodniopomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie zachodniopomorskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie zachodniopomorskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie zachodniopomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie zachodniopomorskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie zachodniopomorskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie zachodniopomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie zachodniopomorskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie zachodniopomorskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie lubuskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie lubuskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie lubuskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie lubuskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie lubuskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie lubuskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2005

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2005 Wstępne i egzaminu maturalnego 2005 Przedstawiamy Państwu ogólne informacje na temat pierwszego egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sesji wiosennej 2005 roku. W poniżej zamieszczonych zestawieniach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2017 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Sprawozdanie ogólne

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2017 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Sprawozdanie ogólne Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 1 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2017 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Sprawozdanie ogólne 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2018 roku. Dane ogólne

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2018 roku. Dane ogólne Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2018 roku. Dane ogólne 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2012 Spis treści WSTĘP 3 1. Informacje o przystępujących do egzaminu w roku 2012 3 2. Informacje o absolwentach ubiegających

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2019 roku. Dane ogólne.

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2019 roku. Dane ogólne. Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2019 roku. Dane ogólne. 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2019 Opracowanie Aleksandra Grabowska (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Mariusz

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010 W POLSCE

MATURA 2010 W POLSCE MATURA 2010 W POLSCE Przystąpiło do matury: 366,6 tysięcy absolwentów, tegoroczni absolwenci stanowili 96% zdających. Zdawalność matury wśród tegorocznych absolwentów: w woj. śląskim: w woj. dolnośląskim,

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie lubuskim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie lubuskim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie lubuskim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2019 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2019 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2019 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2019 Opracowanie Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII 1 Razem Liczba unieważnień 1. Podstawowe dane statystyczne Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z fizyki

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie dolnośląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie dolnośląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie dolnośląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2017 roku. Dane ogólne.

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2017 roku. Dane ogólne. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA Plac Europejski 3 tel. (22) 457-03-35 fax (22) 457-03-45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl 2017 Wyniki egzaminu maturalnego w województwie

Bardziej szczegółowo

Województwo lubuskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018

Województwo lubuskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 Województwo lubuskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 województwo lubuskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2018 roku. Wyniki w powiatach województwa pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2018 roku. Wyniki w powiatach województwa pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2018 roku Wyniki w powiatach województwa pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH RAPORT

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH RAPORT WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2011 Spis treści 1. WYBIERALNOŚĆ... 4 2. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU... 6 2.1. Opis egzaminu...

Bardziej szczegółowo

1. Zdawalność egzaminu

1. Zdawalność egzaminu Wybrane wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w sesji wiosennej roku szkolnego 2004/2005 na terenie województwa pomorskiego W 2002 roku pierwsi absolwenci

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie lubuskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie lubuskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie lubuskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

MATURA 2015 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 215 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 215 w kraju: Do egzaminu w nowej formule w kraju przystąpiło 176 415 tegorocznych

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2014

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2014 KEP 4713/79/2014 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2014 Szanowni Państwo, dziękując za dotychczasową współpracę, gratuluję wyników tym z Państwa, którzy osiągnęli sukces, a wszystkim życzę spełnienia

Bardziej szczegółowo

Województwo wielkopolskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018

Województwo wielkopolskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 Województwo wielkopolskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 województwo wielkopolskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot obowiązkowy/

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot obowiązkowy/ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot obowiązkowy/ 1 Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym miał formę pisemną, trwał 170 minut i polegał na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU I. OPIS POPULACJI ZDAJĄCYCH Na terenie działania Okręgowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 12 kwietnia część humanistyczna, 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. 2015 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 1 2 Sprawozdanie ogólne

Bardziej szczegółowo

Województwo zachodniopomorskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019

Województwo zachodniopomorskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019 Województwo zachodniopomorskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2019 województwo zachodniopomorskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna

Bardziej szczegółowo

Województwo lubuskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019

Województwo lubuskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019 Województwo lubuskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2019 województwo lubuskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/ 1 Liczba unieważnień Matematyka zdawana na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy mogła być zdawana tylko na poziomie rozszerzonym.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2008 W dniach od 5 do 31 maja 2008 r. w szkołach naszego województwa odbył się egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Województwo zachodniopomorskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018

Województwo zachodniopomorskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 Województwo zachodniopomorskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 województwo zachodniopomorskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

1. Zdawalność egzaminu

1. Zdawalność egzaminu Wybrane wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w sesji wiosennej roku szkolnego 2004/2005 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego W 2002 roku pierwsi

Bardziej szczegółowo