Układ hormonalny, hormony

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Układ hormonalny, hormony"

Transkrypt

1 Układ hormonalny, hormony Ziemowit Ciepielewski Hormony to wytwarzane przez organizm, niezbędne dla procesów przemiany materii związki, których zadaniem jest koordynowanie procesów chemicznych zachodzących w komórkach.

2 Cząsteczki sygnałowe (hormony, ligandy) funkcjonują w układach regulujących podstawowe czynności życiowe komórek, a także ich śmierć Komórka potrzebuje wielu sygnałów do przeżycia, wzrostu i podziału, dyferencjacji. Jeśli zostaje pozbawiona tych sygnałów przechodzi formę samobójstwa komórkowego znanego jako programowana śmierć komórki lub apoptoza

3 Podstawowe pojęcia: Ligand (cząsteczka sygnałowa) lub bodziec wiadomość ze środowiska wewnętrznego pochodząca z komórki sygnałowej chemiczny (np. hormon, cytokina itp..) elektryczny (impuls nerwowy) Receptor odbiorca na komórce docelowej (ang. target cell) Drugi przekaźnik Wewnątrzkomórkowy przetwornik, wzmacniacz oraz tłumacz wiadomości Sekrecja output wynikający z wydzielenia lub aktywacji nowopowstałych cząsteczek

4 SPOSOBY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMÓRKOWEJ LOKALNY OBWODOWY

5 Komórka potrzebuje zasilania informacyjnego komórki komunikują się między sobą komórki wysyłają i otrzymują informacje (sygnały) informacja jest przetwarzana we wnętrzu komórki co umożliwia odpowiedź (transdukcja sygnału) następuje uruchomienie odpowiednich szlaków metabolicznych (zmiana aktywności komórki)

6 Proces przekazywania sygnału obejmuje: rozpoznanie sygnału (hormonu) receptory transdukcję zamiana sygnału zewnątrzkomórkowego w informację wewnątrzkomórkową efekt modyfikacja funkcji komórkowych

7 połączenie ligandu z jego specyficznym receptorem na komórce docelowej powstanie kompleksu ligand-receptor wywołuje zmiany kształtu i konformacji w obrębie receptora ligand receptor Kompleks ligand-receptor

8 Kompleksy ligand-receptor

9 CZĄSTECZKI SYGNAŁOWE DZIAŁAJĄ NA RÓŻNYCH DYSTANSACH (ODDALENIE W CZASIE I PRZESTRZENI) 1. Transmisja autokrynowa -. miejscem syntezy i miejscem działania jest ta sama komórka - częsty sposób działania czynników wzrostu oraz hormonów plejotropowych (prolaktyna i hormon wzrostu) -substancje w tej transmisji działają same na siebie regulując proliferację -często spotykana w komórkach nowotworowych

10 Cząsteczki sygnałowe c.d. 2. Transmisja parakrynowa -. niewielkie oddalenie miejsca syntezy od miejsca działania, -najczęściej obejmuje sąsiadujące komórki -obejmuje wszystkie rodzaje ligandów, w tym hormony -często odbywa się przy udziale substancji pośredniczących (neurotransmitery lub niektóre czynniki wzrostowe)

11 TRANSMISJA AUTO- I PARAKRYNOWA

12 Cząsteczki sygnałowe c.d. 3. transmisja endokrynowa (greckie endo wewnątz oraz crinis wydzielać) -. oddalenie miejsca syntezy od miejsca działania - cząsteczka sygnałowa nosi nazwę hormonu - zwykle przenoszona przez układ krwionośny (wyjątek: neurony podwzgórzaneurosekrecja z podwzgórza do przysadki nerwowej) Układ hormonalny=układ dokrewny (klasyczne ujęcie układu hormonalnego)

13 TRANSMISJA ENDOKRYNOWA

14 FORMY PRZEKAZYWANIA SYGNAŁU - PODSUMOWANIE Wiele substancji może działać przez dwa lub trzy typy transmisji np. czynniki wzrostu, prolaktyna czy noradrenalina

15 Zewnątrzkomórkowe sygnały chemiczne (ligandy, hormony) podział umowny reugulatory lokalne (tkankowe, autokrynne i parakrynne) hormony właściwe obwodowe,pryferyjne (endokrynne, ale również autokrynne, parakrynne) neurohormony - wydzielane przez układ nerwowy) (endokrynne, ale również autokrynne, parakrynne)

16 PODZIAŁ HORMONÓW ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE DZIAŁANIA HORMONY DOKREWNE KLASYCZNE Wydzielane przez wyspecjalizowany gruczoł Działają na długich dystansach (transmisja endokrynowa) Przenoszone z krwią, często przy udziale wyspecjalizowanych białek Posiadają narządy docelowe (gruczoły peryferyjne, gruczoły wydzielania zewnętrnego) hormony wszędobylskie (o działaniu ogólnymplejotropowe, wpływają nawiele funkcji i narządów np. GH HORMONY LOKALNE Wydzielane przez tkanki lub pojedyncze komórki np. nabłonek jelita czy limfocyty Działaja na krótkich dystansach (transmisja para- i autokrynowa) Wydzielane przez tkanki np. przewodu pokarmowego Działają docelowo na tkankę w pobliżu miejsca wydzielania

17 hormony tkankowe zazwyczaj działanie miejscowe (parakrynowe) - angiotensyna - bradykinina - histamina - prostaglandyny - leukotrieny - prostacykliny - tromboksany pochodne kwasu arachidonowego -ANP (przedsionkowy peptyd natriuretyczny) -hormony tkanki tłuszczowej grelina, leptyna, adiponektyna - gastryna, motylina, VIP (wazoaktywny peptyd jelitowy) i inne

18 Struktura chemiczna hormonów 1. Pochodne aminokwasów - tyrozyny: hormony tarczycy, aminy katecholowe - tryptofanu: melatonina 2. Polipeptidy Insulina, GH, ADH 3.Glikoproteiny FSH, LH 4. Steroidy (pochodne cholesterolu) kortyzol, testosteron, witamina D

19 PODZIAŁ HORMONÓW ze względu na budowę chemiczną Rozpuszczalne w wodzie Pochodne aminokwasów (zmodyfikowane aminokwasy np. serotonina, melatonina, histamina, adrenalina itd..) Hormony polipeptydowe i białka (min. hormony podwzgórza, przysadki i trzustki) Rozpuszczalne w tłuszczach Steroidy (hormony kory nadnerczy, hormony gonad) Retinoidy (pochodne witaminy A)

20 Białka i peptydy Peptydy najczęściej kilka aminokwasów Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) 10 aminokwasów, Oksytocyna 8 aminokwasów Enkefaliny 5 aminokwasów Białka długie łańcuchy aminokwasów Prolaktyna 198 aminokwasów ACTH 39 aminokwasów Glikoproteiny Hormony białkowe połączone z cząsteczkami węglowodanów TSH, LH, EPO

21 Podział hormonów c.d. Rozpuszczalne w wodzie (hormony podwzgórza i przysadki) PRL

22 Steroidy Cholesterol C 27 Pregnenolon C 21 Androgeny C Glucocortykoidy C Mineralocortykoidy C 21 EstrogenyC 18

23 Zakres wielkości stężeń Waha się pomiędzy kilku pikogramami (10-12 g, pg) a kilkoma mikrogramami (10-6 g; μg)na ml osocza lub surowicy, w zależności od hormonu Terminy charakteryzujące działanie hormonów: 1. Okres latencji (od wydzielenia do zadziałania): zależy od rodzaju hormonu, typu receptora itp. Szybkodziałajace (sekundy)np. OXT, adrenalina, wolnodziałajace (godziny, dni) np. ft4, glikokortykosteroidy Stężenie hormonu w osoczu zależy od: Wskaźnika/tempa wydzielania (aktualne zapotrzebowanie, pora dnia itp.) 2. Okres półtrwania większość hormonów ulega rozpadowi natychmiast po wydzieleniu: aminy bardzo krótki okres Wskaźnika (adrenalina 10 inaktywacji s); peptydy i rozpadu krótki okres, (białkowe zależny od długości łańcucha peptydowego (ADH i OXT pon. 1 min, Prl 12 min., krótkotrwałe - nie kumulują się, steroidowe FSH 3 godz.) ; steroidy dłuższy okres (minuty, godziny, długotrwałe aldosteron - 30 mogą min, kortyzol się kumulować) ok. 2h) Mechanizmu transportu w osoczu (obecność odpowiednich białęk transportujących

24 Jak działają hormony wewnątrz komórki Hormony białkowe i peptydowe działanie pośrednie przez układ drugiego przekaźnika receptory związane z białkami G (np. glukagon) albo poprzez receptory sprzężone z kinazami białkowymi (np. insulina) Hormony steroidowe - działanie bezpośrednie na jądro komórkowe receptory jądrowe (np. kortyzol, testosteron) Pochodne aminokwasów obie możliwości (np. tyroksyna, melatonina)

25 Działanie hormonów peptydowych receptor na powierzchni błony komórki docelowej

26 Działanie hormonów steroidowych receptor we wnętrzu komórki docelowej

27 Układ hormonalny, endokrynny, dokrewny

28 HORMONY WYTWARZANE PRZEZ GRUCZOŁY DOKREWNE - Podwzgórze : liberyny, statyny, oksytocyna, wazopresyna (magazynowane i wydzielane z tylnego płata przysadki) - przedni płat przysadki: hormony tropowe (GH, Prl, ACTH, TSH, FH, LH) - szyszynka: melatonina - taczyca: tyroksyna (ft 4 ), trijodotyronina (ft 3 ), kalcytonina - prztarczyce: parathormon - grasica: tymulina, tymozyna i tymostymulina - kora nadnerczy: mineralokortykosteroidy (aldosteron), glikokortykosteroidy (kortykosteron, kortyzol), androgeny (DHEA, testosteron) - rdzeń nadnerczy: adrenalina, noradrenalina - trzustka: insulina, glukagon, somatostatyna - nerka: erytropoetyna, hormon D - jądra: DHEA, testosteron - jajniki: estrogeny, progesteron

29 UKŁADY HORMONALE W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA Oś współczulno-nanerczowa rdzeń nadnerczy oś trzustkowa - trzustka OSIE HORMONALNE (UKŁAD PODWZGÓRZE PRZYSADKA): 1. somatotropowa (GH hormon wzrostu) 2. Laktotropowa (PRLprolaktyna) 3. tyreotropowa (TSH tyreotropina) 4. adrenokortykotropowa (ACTH adrenokortykotropina) 5. gonadotropowe (FSH/LH folikulotropina, lutropina) 6. melanotropowa (MSH) Gruczoły działające z pominięciem układu podwzgórze przysadka: 1. Przytarczyce 2. Nerka 3. Grasica DWA HORMONY WŁASNE PODWZGÓRZA ; WAZOPRESYNA I OKSYTOCYNA, PONADTO PODWZGÓRZE PRODUKUJE LIBERYNY I STATYNY

30 Ogólny schemat układu hormonalnego

31

32 Ogólny schemat układu hormonalnego

33 Podwzgórze centrum koordynujące układ wydzielania wewnętrznego - synteza oksytocyny i wazopresyny (j.przykomorowe i nadwzrokowe) - hormony uwalniające i hamujące (j. brzuszno-przyśrodkowe, j. grzbietowoprzyśrodkowe, j. lejka),

34 UKŁAD PODWZGÓRZE-PRZYSADKA liberyny, statyny hormony tropowe wytwarzanie wydzielanie wazopresyna oksytocyna ADENOHYPOPHYSIS NEUROHYPOPHYSIS

35 Kortykoliberyna (CRH) Gonadoliberyna (GRH) kortykotropina (ACTH) follitropina (FSH), lutropina (LH) Tyreoliberyna (TRH) tyreotropina (TSH ) Somatoliberyna (GHRH) Melanoliberyna (MRH) Melanostatyna (MIH) Prolaktoliberyna (PRH) Prolaktostatyna (PIH) PODWZGÓRZE hormony uwalniające ( liberyny -RH) hormony hamujące uwalnianie ( statyny -IH) somatotropina (STH, GH) melanotropina (MSH) hamowanie wydzielania MSH prolaktyna (PRL) hamowanie wydzielania prolaktyny PRZYSADKA Hormony tropowe UKŁAD PODWZGÓRZE PRZYSADKA STANOWI POCZĄTEK OSI HORMONALNYCH

36 PROSTA OŚ HORMONALNA z jedna pętlą zwrotnego pobudzenia OŚ HORMONALNA z dwiema pętlami zwrotnego pobudzenia

37 Hormony przedniego płata przysadki - funkcje

38 Synteza w podwzgórzu Jądro nadwzrokowe Jądro przykomorowe Wazopresyna Czynniki pobudzające wydzielanie: Hipermolalność osocza Magazynowana w tylnym płacie przysadki Hipowolemia Hormon polipeptydowy Okres półtrwania min. Czynniki hamujące wydzielanie: Hipomolalność osocza Działanie: Hiperwolemia Nerka receptor V2; zwrotne wchłanianie wolnej wody w kanalikach zbiorczych Naczynia krwionośne receptor V1; skurcz naczyń; to działanie tylko w dużych stężeniach

39 HORMONY DZIAŁAJĄCE W NERCE Angiotensyna II obniża przesącz kłębuszkowy Aldosteron wzmaga resorpcję Na + w kanaliku wstępującym Wazopresyna wzmaga resorpcję wody w kanaliku zbiorczym (AQP2)

40 Oksytocyna the trust hormone, hormon zaufania Skurcz kom. mioepitelialnych gr. mlecznych (laktacja) Skurcz macicy (poród, stosunek płciowy) Wędrówki (ptaków) zachowania prosocjalne, macierzyńskie, monogamia Stężenie wyższe u ojców, korelacja z utrzymywaniem więzi rodzinnych, zaufaniem, wiernością i miłością Pobudzanie wydzielania przez: - drażnienie receptorów: sutka,szyjki macicy pochwy - estrogeny Zahamowanie wydzielania przez: - progesteron

41 HORMON WZROSTU SOMATOTROPINA (STH, GH) Białko, 191 aa (~22 kda), duża specyficzność gatunkowa 0~5 ng/ml osocza, cykliczne wydzielanie dobowe (szczyt podczas snu 3 i 4 fazy), życiowe - szczyt wydzielania w okresie pokwitania AKTYWATOR UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO DZIAŁANIE ANTYOKSYDACYJNE Wzrost wydzielania: głód, zimno, wysiłek fizyczny, wazopresyna. Czynnik uwalniający: somatoliberyna - GH-RH Zahamowanie wydzielania: somatostatyna (SRIF) hormon hamujący podwzgórza Insulin like growth factor IGF-1, IGF-2 (wytwarzane gł. w wątrobie) Nadmiar hormonu wzrostu u dzieci - gigantyzm Nadczynność przysadki u dorosłych akromegalia obniżona synteza IGF karłowatość typu Larona

42 Kontrola wydzielania hormonu wzrostu Wydzielanie hormonu wzrostu jest regulowane na poziomie podwzgórza, oraz zależy od tempa metabolizmu wątrobowy IGF IGF insulin like growth factor, insulinopodobny czynnik wzrostu IGF-2 pierwotny czynnik wzrostu IGF-1 niezbędny do osiągnięcia maksymalnego wzrostu

43 ~23 kda, 198 aa PROLAKTYNA Pobudzenie wydzielania prolaktoliberyna, estrogeny, drażnienie brodawki sutka, ciąża, połóg, stosunek płciowy, stres, AKTYWATOR UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO choroby związane z zaburzeniami układu dopaminergicznego (choroba Parkinsona) Zahamowanie wydzielania prolaktostatyna = DOPAMINA, progesteron Zapoczątkowuje i podtrzymuje laktację. Wzmacnia działanie steroidów w jądrach poprzez działanie na komórki odporowe (Sertolego), ale nadmiar PRL hamuje czynność jąder Wysokie stężenie PRL hamuje owulację (hamuje uwalnianie FSH i LH). Utrzymuje działanie ciałka żółtego (zaburza owulację)

44 Prolaktyna Bodźcem bezpośrednim jest drażnienie brodawki sutka PIF = dopamina

45 Tarczyca gruczoł wydzielania dokrewnego, ważący ok 20g, o kształcie motylowatym, zlokalizowany w przedniej części szyi. Składa się z dwóch płatów, które w centrum połączone są przez tzw. cieśń tarczycy. Wydziela: trójjodotyroninę - ft3 tetrajodotyroninę - ft4 (tyroksyna) kalcytoninę Stosunek wydzielniczy ft3 do ft4 wynosi 10-20:1 Do tworzenia hormonów w tarczycy niezbędny jest jod, dostarczany do organizmu głównie z pokarmami lub wraz z wodą rozpyloną w powietrzu

46 Hormony tarczycy Hormony tarczycy kontrolują funkcje organizmu, takie jak: - tempo metabolizmu - tętno - temperatura ciała - wzrost i rozwój Mają też wpływ na: - masę ciała - sprawność umysłową - cykl miesiączkowy - płodność

47 Działanie ft 4 i ft 3 : Zwiększenie podstawowej przemiany materii (do 100%) niemal wszystkich tkanek (poza mózgiem i jądrami), szczyt wzrostu ~12 dni - wzrost metabolizmu węglowodanów (a więc zużycia tlenu) - wzrost metabolizmu lipidów - rozkojarzenie fosforylacji w mitochodndriach (wzrost produkcji ciepła) Niedobór hormonów osi tarczycowej podczas dojrzewania zahamowanie rozwoju umysłowego

48 Choroby tarczycy Do schorzeń tarczycy zaliczamy: - wole - nadczynność tarczycy - niedoczynność tarczycy - guzy tarczycy

49 REGULACJA POZIOMU WAPNIA Całkowity wapń w surowicy ~2 mm /l (wolny ~1.6 mm/) Parathormon, kalcytonina i kalcyferol itarczyca (komórki C) przytarczyce receptor Ca 2+ (sprzężony z białkami G)

50 Hormony kalcytropowe i regulacja poziomu wapnia Witamina D stymuluje wchłanianie Ca 2+ i PO 4 3- w jelicie stymuluje resorpcję Ca 2+ z kości stymuluje wchłanianie Ca 2+ w jelicie hamuje wydalanie Ca 2+ przez nerki stymuluje syntezę aktywnej wit. D Parathormon Dużo Ca 2+ w osoczu Mało Ca 2+ w osoczu Kalcytonina stymuluje odkładanie Ca 2+ w kościach hamuje wchłanianie Ca 2+ w jelicie stymuluje wydalanie Ca 2+ przez nerki PARATHORMON- KRYTERIALNY DLA ŻYCIA

51 PROCESY PRZEBIEGAJĄCE Z UDZIAŁEM WAPNIA (PRAWIE WSZYSTKIE) SKURCZ MIĘŚNIA PRZEWODZENIE IMPULSU NERWOWEGO PROCESY OSTEOKLASTYCZNE (KOŚCIOTWÓRCZE) HEMOSTAZA (UTRZYMANIE KRWI W STANIE PŁYNNYM W ŁOŻYSKU NACZYNIOWYM)

52 NADNERCZA, UMIEJSCOWIENIE I UNACZYNIENIE

53 Nadnercza Wydzielają: Rdzeń: katecholaminy: - adrenalina (= epinefryna) - noradrenalina (= norepinefryna) Kora: kortykosterydy: - glukokortykosteroidy (kortyzol) - mineralokortykosteroidy (aldosteron) - androgeny (DHEA, testosteron)

54 OŚ PPN podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowo-korowa KRÓTKA (1) I DŁUGA PĘTLA (2) SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO 2 1

55 Kora: NADNERCZA warstwa kłębkowata mineralokortykosteroidy (aldosteron) warstwa pasmowata glikokortyksteroidy (kortyzol) warstwa siatkowata androgeny (testosteron) ACTH pobudza steroidogenezę (poprzez wzrost camp) i działa troficznie na korę nadnerczy Rdzeń: adrenalina(~80%) noradrenalina (~20%) Pobudzenie unerwienie współczulne (acetylocholina) stany wstrząsowe etc emocje, hipoglikemia, N-metylotransferaza noradrenaliny jest indukowana przez glikokortykoidy kory nadnerczy

56 WPŁYW UKŁADU WSPÓŁCZULNEGO NA NADNERCZA I CIŚNIENIE KRWI wzrost stymulacji układu współczulnego na nadnercza wydzielenie ADRENALINY i NORADRENALINY do krwi stymulacja pracy serca, wzrost ilości skurczów serca i obkurczenie naczyń (działanie wolniejsze i bardziej rozciągnięte w czasie niż działanie układu nerwowego) wzrost ciśnienia krwi

57 KORA NADNERCZY - PRZEKRÓJ

58 ALDOSTERON Kryterialny dla życia Wzrost wchłaniania Na + i wody przez kanaliki nerkowe oraz gruczoły utrzymanie homeostazy 0,9 % roztwór NaCl roztwór fizjologiczny KORTYZOL Hormon stresowy w fazie adaptacyjnej stresu, wzrost glukoneogenezy, zwiększenie katabolizmu białek, lipoliza, zwiększają skurcz mięśni naczyń krwionośnych i serca, chronicznie podwyższony poziom kortyzolu niebezpieczny dla życia (ze względu na działanie immunosupresyjne)

59 Aldosteron Mineralokortykosteroid (C21) wydzielany przez warstwę kłębkowatą kory nadnerczy Okres półtrwania min. Rytm dobowy szczyt wydzielania we wczesnych godzinach rannych W osoczu związany z albuminami i CBG Metabolizowany w wątrobie Wydalany przez nerki w stanie wolnym i sprzężonym z kwasem siarkowym i glukuronowym

60 Aldosteron Czynniki pobudzające wydzielanie: ACTH Angiotensyna II Hiperkaliemia Hiponatremia hipowolemia Czynniki hamujące wydzielanie: Wazopresyna Hyperwolemia hypernatremia

61 Aldosteron regulacja wydzielania angiotensyna II K + Na + ACTH kora nadnerczy (warstwa kłębkowata) aldosteron resorbcji Na + wydalanie K + wydalanie H +

62 Katecholaminy = Adrenalina,noradrenalin Ang. Epinephrine, Norepinephrine

63 Kortykoliberyna Hormon adrenokortykotropowy Glukortykosteroidy Działanie: przeciwzapalne, przeciwhistaminowe, immunosupresyjne MOBILIZACJA ENERGETYCZNA

64 Kortyzol Wzrost glukoneogenezy, zwiększenie katabolizmu białek, lipoliza, zwiększają skurcz mięśni naczyń krwionośnych i serca, działanie przeciwzapalne Wahania dobowe (szczyt poranny), czas półtrwania ~ 80 min., inaktywacja w wątrobie (redukcja do tetrahydropochodnych i sprzężenie z kwasem glukuronowym) Transkortyna osoczowe białko wiążące kortyzol (wolny ~10%) Więcej: Izojonia... i Glukostaza...

65 Androgeny i estrogeny kory nadnerczy DHEA dihydroepiandrosteron Androstendion Testosteron Estrogeny Progesteron } aromataza (mózg, wątroba, tk. tłuszczowa itd. przekształca je w estradiol i estron Androgeny ~ mg/dobę (~60-80% z kory nadnerczy): - regulacja spermatogenezy, utrzymanie drugorzędowych męskich cech płciowych (np. zanikanie włosów na głowie) - działanie anaboliczne (wzrost syntezy białka - gł. w mięśniach) - testosteron: libido (męskie), hamuje oś podwzgórze-przysadka

66 ROLA TESTOSTERONU W ORGANIZMIE

67 Hormony związane z płcią i Obustronna modulacja OUN układ hormonów płciowych warunkuje płciowość i seksualność Struktury i hormony: Hormony podwzgórzowe ADH, Oksytocyna Hormony hypofizjotropowe GHRH, PLRH, CRH, TRH, GnRH, i odpowiednie statyny Hormony steroidowe seksualnością Androgeny, Estrogeny, Glukokortykoidy, Mineralokortykoidy Insulin, PTH, kalcytonina, hormony tarczycy, IGF-1, IGF-2

68 Osie gonadalne Hypothalamus neural inputs Adenohypophysis Testes ( ) Ovaries ( ) (GnRH) Target tissues Luteinizing Hormone (LH) Follicle Stimulating Hormone (FSH) Testosterone ( ) Estrogen/Progesterone ( )

69 Działanie hormonów w trakcie rozwoju Embrion GH kontrola rozwoju ośrodków mózgowych (podwzgórza itd.) IGF-2?? T3, T4 rozwój OUN Androgens rozwój organów płciowych i kształtowanie ośrodków seksualnych w mózgu Dzieciństwo GH, GHRH, IGF-1, T3, T4 Dojrzewanie Androgeny, Estrogeny, GH, IGF-1, T3, T4, PTH, kalcytonina, Insulina Odpowiedź na stres CRH, ACTH, glikokortykoidy

70 Zachowania seksualne Czynniki biologiczne Seksualizacja prenatalna Geny Gonady Mózg Czynniki środowiskowe które kształtują odpowiedź biologiczną stres środki psychogenne leki pestycydy dieta Hormony Testosteron (mężczyzna) Mało testosteronu (kobieta) steroidy Narządy płciowe zdolność do rozrodu (wewnętrzne i zewnętrzne) Wazopresyna Oksytocyna Prolaktyna Kora mózgowa: funkcje poznawcze i umejętności (zachowania socjalne; rodzicielstwo, survival) Hypothalamus: cykliczny (K) lub acykliczny (M) cykl płciowy kojarzenie się w pary, identyfikacja genderowa, orientacja seksualna

71 Hormony pokarmowe Insulina Glukagon Grelina Leptyna Adiponektyna Oreksyny

72 Insulina kom. B trzustka pobudzenie: wysokie stężenie glukozy we krwi Obniża st. glukozy we krwi (przyśpiesza glikolizę i glikogenezę) Glukagon kom. A pobudzenie: niskie stężenie glukozy we krwi (ale też: aminokwasy, kortyzol, ACh) Zwiększa st. glukozy we krwi (aktywuje glukoneognezę i glikogenolizę) Somatostatyna kom. D Insulina/glukagon: Na czczo ~ 4 Po posiłku ~70

73 Hormony trzustki Hormony trzustkowe Insulina (B) Glukgon (A) Somatostatyna (D) Polipetyd trzustkowy (F lub PP) Głównymi funkcjami hormonów trzustkowych są: zapewnienie magazynowania przyjmowanego pożywienia w formie glikogenu i tłuszczu (insulina) mobilizacja rezerw energetycznych podczas głodu lub w czasie pracy, sytuacji stresowych (glukagon, też adrenalina) utrzymywanie przy tym stężenia cukru we krwi na możliwie stałym poziomie stymulacja wzrostu.

74

75 Hormony trzustki - insulina Regulacja wydzielania insuliny Insulina Hormon o budowie polipeptydowej - składający się z dwóch łańcuchów peptydowych połączonych mostkami dwusiarczkowymi, produkowany w postaci proinsuliny przez komórki B wysepek Langerhansa w trzustce. Insulina przyspiesza tempo przenikania glukozy z krwi do niektórych komórek (przede wszystkim do komórek mięśni szkieletowych) przekształcania jej w glukozo-6-fosforan powoduje obniżenie stężenia glukozy we krwi, zwiększenie zapasu glikogenu w wątrobie mięśniach oraz wzmożenie spalania glukozy. Kierunki działania insuliny Tkanka tłuszczowa zwiększony transport glukozy do wnętrza komórki, zwiększony transport aminokwasów do wnętrza komórki, zwiększona synteza fosforanów glicerolu zwiększone odkładanie trójglicerydów aktywacja lipazy lipoproteinowej hamowanie lipazy wrażliwej na hormony +

76 Stymulatory Inhibitory Glukoza, Mannoza, Aminokwasy (szczególnie arginina), Glukagon, Hormony jelitowe (GLP-1, GIP, sekretyna) -ketokwasy, Nerw błędny, acetylocholina, Pobudzenie receptorów - adrenergicznych Somatostatyna, Insulina, Pobudzenie receptorów a- adrenergicznych, Utrata jonów K +

77 Hormony trzustki - insulina Mięśnie zwiększony transport glukozy do wnętrza komórki, zwiększona synteza glikogenu, zwiększony wychwyt aminokwasów, stymulacja syntezy białka, hamowanie rozpadu białka, zmniejszenie uwalniania enzymów glukoneogenicznych, zwiększony wychwyt ketonów, zwiększony wychwyt jonów K + Wątroba zmniejszenie ketogenezy, zwiększenie syntezy białka, zwiększenie syntezy lipidów, zmniejszenie wyrzutu glukozy ze względu na zmniejszenie glukoneogenezy i zwiększenie syntezy glikogenu Ogólnoustrojowe Pobudzenie procesów wzrostowych w komórce

78 Wpływ wysiłku Hormony fizycznego trzustki na stężenie - insuliny insulina w surowicy krwi W czasie wysiłku fizycznego dochodzi do obniżenia się stężenia insuliny w surowicy krwi. Jest ono zależne od czasu trwania i intensywności wysiłku. Obniżenie się stężenia insuliny ma związek przede wszystkim ze zmniejszeniem jej wytwarzania w trzustce. Występujące w czasie wysiłku fizycznego pobudzenie układu współczulnego prowadzi do zahamowania wytwarzania insuliny (działanie przez receptory α-adrenergiczne). Bezpośrednio po zakończeniu wysiłku fizycznego stężenie insuliny w surowicy podnosi się, przy czym efekt ten nie wydaje się zależeć od układu współczulnego. Insulinooporność zaburzenie homeostazy glukozy, polegające na zmniejszeniu wrażliwości mięśni, tkanki tłuszczowej, wątroby oraz innych tkanek organizmu na insulinę. Insulinooporność jest jedną z przyczyn cukrzycy typu II i cukrzycy ciążowej

79

80 Wysiłek fizyczny pełni kluczową rolę w uwrażliwianiu tkanek na insulinę. Zwiększa wydatek energetyczny organizmu i zużywanie glukozy przez mięśnie szkieletowe. Bez zwiększenia aktywności fizycznej żadna dieta nie przyniesie pożądanego skutku. Aby wysiłek spowodował wymierne efekty musi trwać przynajmniej 30 minut dzienne oraz być powtarzany codziennie lub co drugi dzień. Najlepsze: szybki marsz lub długi spacer, pływanie, jazda na rowerze.

81

82 Glukagon Uwalnianie glukagonu Działanie Glukagon wywiera działanie: glikogenolityczne, glukoneogeniczne, lipolityczne ketogenne Glukagon nie wywołuje glikogenolizy w mięśniach. Zwiększa glukoneogenezę z dostępnych aminokwasów w wątrobie i zwiększa przemianę materii oraz tworzenie ciał ketonowych. Jego działanie lipolityczne prowadzi z kolei do zwiększonej ketogenezy. Działanie glukagonu związane z wytwarzaniem ciepła, prawdopodobnie spowodowane jest zwiększeniem dezaminacji aminokwasów w wątrobie. Glukagon ma także działanie dodatnie inotropowe, podwyższa też poziom GH, somatostatyny, insuliny we krwi.

83

84 Stymulatory Hipoglikemia Aminokwasy (szczególnie glukogenne) CCK, gastryna Glikokortykoidy Pobudzenie receptorów b adrenergicznych Acetylocholina Wysiłek fizyczny, infekcje, inne stresy Inhibitory Glukoza FFA Ketony Somatostatyna Sekretyna Insulina (przez GABA działający na GABA A receptory Pobudzenie receptorów a- adrenergicznych

85 Hormonalna regulacja poziomu glukozy we krwi Glukoza > 1,1 g/l Glukoza < 0,7 g/l Insulina β α Glukagon transport do komórek synteza glikogenu zużycie glukozy synteza białka synteza tłuszczu glikogenoliza lipoliza proteoliza glukoneogeneza Adrenalina Kortyzol Glukoza 0,7-1,1 g/l

86 Grelina hormon głodu Grelina potocznie hormon głodu, wytwarzany głównie przez komórki żołądka, ale także przez jelito cienkie, trzustkę, jądra, łożysko i podwzgórze. Do najważniejszych zbadanych funkcji greliny należy regulacja łaknienia i równowagi energetycznej organizmu oraz stymulacja wydzielania hormonu wzrostu. Działanie greliny U zdrowych osób produkcja greliny jest ściśle powiązana z przyjmowaniem pokarmu. W okresach ograniczonego dostępu do pożywienia następuje uwalnianie greliny, co powoduje uczucie głodu i stymuluje poszukiwanie i przyjmowanie pożywienia. W momencie uzupełnienia niedoboru energetycznego poziom greliny spada. W związku z powyższym w przypadku anoreksji lub niedoboru pokarmu poziom greliny w organizmie podwyższa się, a w przypadku nadmiaru pokarmu (otyłości) poziom greliny utrzymuje się na niższym poziomie. Grelina a hormon wzrostu Grelina pobudza wydzielanie hormonu wzrostu w mózgu. U ludzi z niedoborem hormonu wzrostu (bez PWS) zauważono podwyższone stężenie greliny, ale nie towarzyszył temu znaczący apetyt. Możliwe, że ów podwyższony poziom greliny w organizmie wynika z podejmowanych przez organizm prób pobudzenia produkcji hormonu wzrostu. Niestety okazało się, że poziom greliny nie spada pod wpływem podawania hormonu wzrostu. KAŻDY WYSIŁEK FIZYCZNY POWODUJE WZROST WYDZIELANIA GRELINY

87

88

89 Regulacja wydzielania czynników wzrostowych

90 Leptyna hormon sytości Podstawowym źródłem leptyny są komórki tłuszczowe (adipocyty). Niewielkie ilości leptyny stwierdza się także w tkance mięśniowej, żołądku, gruczole sutkowym, łożysku i mózgu. Stężenie leptyny w osoczu krwi wykazuje ścisłą korelację z ilością tkanki tłuszczowej w organizmie oraz wielkością adypocytów. Leptyna należy do nadrodziny cytokin, do której zalicza się także erytropoetyna, hormon wzrostu, interleukiny, i prolaktyna. Działanie leptyny Hormon ten zmniejsza apetyt oraz pobudza układ sympatyczny. Podstawowe oddziaływanie leptyny obejmuje regulację apetytu i równowagi energetycznej ustroju. Podstawowym narządem docelowym dla leptyny jest podwzgórze. Reguluje ona tutaj syntezę dwóch przeciwstawnych grup neuropeptydów: zmniejsza ekspresję neuropeptydów o działaniu orektycznym i nasila ekspresję neuropeptydów o działaniu anorektycznym. Za pośrednictwem podwzgórza, leptyna wpływa na funkcjonowanie przysadki, nadnerczy i gruczołu tarczowego. Bierze udział w regulacji gospodarki węglowodanowej, lipidowej i wydzielania insuliny przez komórki trzustki. Leptyna wywiera także wpływ na czynniki związane z dojrzewaniem płciowym i reprodukcją.

91

92

93 Leptyna Ekspresja leptyny Pobudzanie: glikokortykoidy, insulina, dieta bogatotłuszczowa, wzrost masy ciała, czynnik martwicy nowotworu-a (TNF-a - tumor necrosis factor-a), interleukina -1 (IL-1) endotoksyny bakteryjne Hamowanie: Katecholaminy, pobudzenie układu współczulnego testosteron głodówka Leptyna Wpływ jednorazowego wysiłku fizycznego na stężenie leptyny w surowicy krwi Wysiłek fizyczny o typie wytrzymałościowym, trwający poniżej 60 minut, nie wywiera wpływu na wytwarzanie leptyny, niezależnie od swojej intensywności. W przypadku wysiłków fizycznych o typie wytrzymałościowym, trwających powyżej 60 minut, obserwuje się zmniejszenie stężenia leptyny w surowicy krwi około 1-2 i 48 godzin po wysiłku.

94 Dlaczego mamy efekt jo-jo

95 Zależność grelina leptyna - wysiłek

96

Układ wewnątrzwydzielniczy

Układ wewnątrzwydzielniczy Układ wewnątrzwydzielniczy 1. Gruczoły dokrewne właściwe: przysadka mózgowa, szyszynka, gruczoł tarczowy, gruczoły przytarczyczne, nadnercza 2. Gruczoły dokrewne mieszane: trzustka, jajniki, jądra 3. Inne

Bardziej szczegółowo

Hormony Gruczoły dokrewne

Hormony Gruczoły dokrewne Hormony Gruczoły dokrewne Dr n. biol. Urszula Wasik Zakład Biologii Medycznej HORMON Przekazuje informacje między poszczególnymi organami regulują wzrost, rozwój organizmu efekt biologiczny - niewielkie

Bardziej szczegółowo

Układ dokrewny. Hormony zwierzęce związki chemiczne wydzielane przez gruczoły i tkanki układu dokrewnego; mają funkcję regulacyjną.

Układ dokrewny. Hormony zwierzęce związki chemiczne wydzielane przez gruczoły i tkanki układu dokrewnego; mają funkcję regulacyjną. Układ dokrewny (hormonalny, wewnątrzwydzielniczy, endokrynny) układ narządów u zwierząt składający się z gruczołów dokrewnych i pojedynczych komórek tkanek; pełni funkcję regulacyjną. Hormony zwierzęce

Bardziej szczegółowo

REGULACJA WYDZIELANIA HORMONÓW

REGULACJA WYDZIELANIA HORMONÓW REGULACJA WYDZIELANIA HORMONÓW Regulacja nerwowa wpływ układu wegetatywnego na czynność endokrynną gruczołów wydzielania dokrewnego wytwarzanie i uwalnianie hormonów z zakończeń neuronów np.wazopresyny

Bardziej szczegółowo

Układ dokrewny. dr Magdalena Markowska Zakład Fizjologii Zwierząt, UW

Układ dokrewny. dr Magdalena Markowska Zakład Fizjologii Zwierząt, UW dr Magdalena Markowska Zakład Fizjologii Zwierząt, UW Układ wydzielania wewnętrznego wraz z układem nerwowym wpływa na koordynację i optymalizację przebiegu procesów fizjologicznych przez co umożliwia

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE UKŁADU NERWOWEGO I HORMONALNEGO

PORÓWNANIE UKŁADU NERWOWEGO I HORMONALNEGO UKŁAD HORMONALNY materiały do sprawdzianu PORÓWNANIE UKŁADU NERWOWEGO I HORMONALNEGO Układ nerwowy Układ hormonalny Cząsteczki sygnałowe funkcjonują w układach regulujących podstawowe czynności życiowe

Bardziej szczegółowo

Gruczoły wydzielania wewnętrznego - oddają swoją wydzielinę bezpośrednio do krwi - wydzielają hormony. anatomia i fizjologia człowieka

Gruczoły wydzielania wewnętrznego - oddają swoją wydzielinę bezpośrednio do krwi - wydzielają hormony. anatomia i fizjologia człowieka Gruczoły wydzielania wewnętrznego - oddają swoją wydzielinę bezpośrednio do krwi - wydzielają hormony Gruczoły dokrewne człowieka PRZYSADKA mózgowa Przysadka mózgowa jest gruczołem wielkości ziarna grochu

Bardziej szczegółowo

Profil metaboliczny róŝnych organów ciała

Profil metaboliczny róŝnych organów ciała Profil metaboliczny róŝnych organów ciała Uwaga: tkanka tłuszczowa (adipose tissue) NIE wykorzystuje glicerolu do biosyntezy triacylogliceroli Endo-, para-, i autokrynna droga przekazu informacji biologicznej.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY ROZKŁAD ĆWICZEŃ Z FIZJOLOGII PODSTAWY MEDYCYNY MODUŁ F. SEMINARIUM Fizjologia układu pokarmowego

RAMOWY ROZKŁAD ĆWICZEŃ Z FIZJOLOGII PODSTAWY MEDYCYNY MODUŁ F. SEMINARIUM Fizjologia układu pokarmowego RAMOWY ROZKŁAD ĆWICZEŃ Z FIZJOLOGII PODSTAWY MEDYCYNY MODUŁ F SEMINARIUM 1 09-13.04.2018 Fizjologia układu pokarmowego Pobieranie pokarmów. Ogólne zasady funkcjonowania układu pokarmowego I. Neurohormonalna

Bardziej szczegółowo

HORMONY REGULACJA METABOLIZMU

HORMONY REGULACJA METABOLIZMU HORMONY REGULACJA METABOLIZMU Kryteria podziału hormonów budowa: białkowe (peptydowe), pochodne aminokwasów, sterydowe, pochodne kwasów tłuszczowych miejsce wytwarzania: gruczoły dokrewne, tkankowe mechanizm

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA Układ hormonalny, hormony

ANATOMIA Układ hormonalny, hormony ANATOMIA Układ hormonalny, hormony wytwarzane przez organizm, niezbędne dla procesów przemiany materii związki, których zadaniem jest koordynowanie procesów chemicznych zachodzących w komórkach Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Fizjologia człowieka

Fizjologia człowieka Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Promocji Zdrowia Zakład: Biomedycznych Podstaw Zdrowia Fizjologia człowieka Osoby prowadzące przedmiot: Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jastrzębski

Bardziej szczegółowo

Stres DR ROBERT MERONKA ZAKŁAD EKOLOGII INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Stres DR ROBERT MERONKA ZAKŁAD EKOLOGII INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI Stres DR ROBERT MERONKA ZAKŁAD EKOLOGII INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydatkowanie energii Wszystkie narządy i układy potrzebują energii do działania Nie wszystkie narządy i

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA Układ hormonalny, hormony

ANATOMIA Układ hormonalny, hormony ANATOMIA Układ hormonalny, hormony wytwarzane przez organizm, niezbędne dla procesów przemiany materii związki, których zadaniem jest koordynowanie procesów chemicznych zachodzących w komórkach Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Regulacja hormonalna

Regulacja hormonalna Regulacja hormonalna Rodzaje gruczołów wydzielania zewnętrznego egzokrynowe wydzielania wewnętrznego endokrynowe różnice üposiadają przewody wyprowadzające üz reguły nie są silnie ukrwione ünie posiadają

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: HOMEOSTAZA. METABOLIZM Zakres wiedzy wymaganej przed przystąpieniem do seminariów: I. Materiał dotyczący tematu z poziomu rozszerzonego

MODUŁ: HOMEOSTAZA. METABOLIZM Zakres wiedzy wymaganej przed przystąpieniem do seminariów: I. Materiał dotyczący tematu z poziomu rozszerzonego MODUŁ: HOMEOSTAZA. METABOLIZM Zakres wiedzy wymaganej przed przystąpieniem do seminariów: I. Materiał dotyczący tematu z poziomu rozszerzonego biologii szkoły średniej II. Układu podwzgórze- przysadka

Bardziej szczegółowo

BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II

BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II MÓZGOWE MECHANIZMY FUNKCJI PSYCHICZNYCH 1.1. ZMYSŁY CHEMICZNE (R.7.3) 1.2. REGULACJA WEWNĘTRZNA (R.10) Zakład Psychofizjologii UJ ZMYSŁY CHEMICZNE Chemorecepcja: smak,

Bardziej szczegółowo

V REGULACJA NERWOWA I ZMYSŁY

V REGULACJA NERWOWA I ZMYSŁY V REGULACJA NERWOWA I ZMYSŁY Zadanie 1. Na rysunku przedstawiającym budowę neuronu zaznacz elementy wymienione poniżej, wpisując odpowiednie symbole literowe. Następnie wskaż za pomocą strzałek kierunek

Bardziej szczegółowo

TEST - BIOLOGIA WERONIKA GMURCZYK

TEST - BIOLOGIA WERONIKA GMURCZYK TEST - BIOLOGIA WERONIKA GMURCZYK Temat: Układ nerwowy i hormonalny Zadanie 1. Zaznacz poprawną odpowiedź. Co to są hormony? a) związki chemiczne wytwarzane w gruczołach łojowych, które regulują pracę

Bardziej szczegółowo

Układ dokrewny. (endokrynowy, hormonalny) ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT, INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII, UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Układ dokrewny. (endokrynowy, hormonalny) ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT, INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII, UNIWERSYTET WARSZAWSKI Układ dokrewny (endokrynowy, hormonalny) DR MAGDALENA MARKOWSKA ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT, INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII, UNIWERSYTET WARSZAWSKI Układ dokrewny Układ dokrewny jest układem wydzielania

Bardziej szczegółowo

Źródła energii dla mięśni. mgr. Joanna Misiorowska

Źródła energii dla mięśni. mgr. Joanna Misiorowska Źródła energii dla mięśni mgr. Joanna Misiorowska Skąd ta energia? Skurcz włókna mięśniowego wymaga nakładu energii w postaci ATP W zależności od czasu pracy mięśni, ATP może być uzyskiwany z różnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Przysadka mózgowa. Przysadka mózgowa

Przysadka mózgowa. Przysadka mózgowa Przysadka mózgowa Przysadka mózgowa 1 Przysadka mózgowa Przysadka mózgowa 2 Przysadka mózgowa Przysadka mózgowa 3 Przysadka mózgowa K. kwasochłonne GH i PRL K. zasadochłonne TSH, FSH, LH, ACTH K. chromofobne

Bardziej szczegółowo

Układ wewnątrzwydzielniczy

Układ wewnątrzwydzielniczy 1 WK Układ wewnątrzwydzielniczy Klasyfikuj prace ogólne dotyczące układu wewnątrzwydzielniczego i chorób układu wewnątrzwydzielniczego u dzieci w WS 330. Opieka pielęgniarska nad pacjentami z chorobami

Bardziej szczegółowo

PrzełożyłA: Monika Kilis

PrzełożyłA: Monika Kilis PrzełożyłA: Monika Kilis Tytuł oryginału: Hashimoto Symptome richtig erkennen, Ursachen und Therapien finden, Selbsthilfeangebote nutzen Redaktor prowadząca: Aneta Bujno Redakcja: Juliusz Poznański Korekta:

Bardziej szczegółowo

Rok akad. 2013/2014 Semestr zimowy, czwartek,

Rok akad. 2013/2014 Semestr zimowy, czwartek, PROWADZĄCY: Prof. Nadzieja Drela - koordynator Dr Magdalena Markowska - koordynator Dr Paweł Majewski Prof. Krystyna Skwarło-Sońta Rok akad. 2013/2014 Semestr zimowy, czwartek, 8.30-10 Wpływ stresu na

Bardziej szczegółowo

UKŁAD DOKREWNY. Typy sygnalizacji międzykomórkowej wykorzystującej hormony. parakrynowa. autokrynowa. endokrynowa (dokrewna) dalekiego zasięgu

UKŁAD DOKREWNY. Typy sygnalizacji międzykomórkowej wykorzystującej hormony. parakrynowa. autokrynowa. endokrynowa (dokrewna) dalekiego zasięgu Typy sygnalizacji międzykomórkowej wykorzystującej hormony komórki posiadające hormon naczynie receptory dla hormonu UKŁAD DOKREWNY endokrynowa (dokrewna) dalekiego zasięgu parakrynowa lokalna autokrynowa

Bardziej szczegółowo

UKŁAD HORMONALNY. opracowanie: Robert Duszyński

UKŁAD HORMONALNY. opracowanie: Robert Duszyński UKŁAD HORMONALNY opracowanie: Robert Duszyński 1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Hormony w organizmach żywych pełnią rolę regulacyjną, będąc ważnym mechanizmem homeostazy. Wraz z układem nerwowym i regulacją na

Bardziej szczegółowo

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA Daniel McLaughlin, Jonathan Stamford, David White FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA Daniel McLaughlin Jonathan Stamford David White Przekład zbiorowy pod redakcją Joanny Gromadzkiej-Ostrowskiej

Bardziej szczegółowo

HORMONY REGULACJA METABOLIZMU

HORMONY REGULACJA METABOLIZMU HORMONY REGULACJA METABOLIZMU Schematy w regulacji metabolizmu interakcje allosteryczne fosfofruktokinaza, karboksylaza acetylo-coa trwają krótko modyfikacje kowalencyjne fosforylaza glikogenowa i fosforylacja-

Bardziej szczegółowo

Gruczoły wydzielania wewnętrznego

Gruczoły wydzielania wewnętrznego Gruczoły wydzielania wewnętrznego Przysadka mózgowa Wyspy trzustkowe Jądro Tarczyca przytarczyce n Jajnik Nadmercza Komórki gruczołowe pochodzenie nabłonkowe. Kształt wieloboczny, przynajmniej jedna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Cytokiny jako nośniki informacji

Cytokiny jako nośniki informacji Wykład 2 15.10.2014 Cytokiny jako nośniki informacji Termin cytokiny (z greckiego: cyto = komórka i kinos = ruch) określa dużą grupę związków o różnym pochodzeniu i budowie, będących peptydami, białkami

Bardziej szczegółowo

Tkanka kostna. Kość jest tkanką w której zachodzą stale dwa procesy pozostające ze sobą w stanie dynamicznej równowagi:

Tkanka kostna. Kość jest tkanką w której zachodzą stale dwa procesy pozostające ze sobą w stanie dynamicznej równowagi: Tkanka kostna Kość jest tkanką w której zachodzą stale dwa procesy pozostające ze sobą w stanie dynamicznej równowagi: Osteogeneza (kościotworzenie) - przeważa do 25-30 lat tzn. do osiągnięcia szczytowej

Bardziej szczegółowo

Stres i homeostaza DR ROBERT MERONKA ZAKŁAD EKOLOGII INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Stres i homeostaza DR ROBERT MERONKA ZAKŁAD EKOLOGII INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI Stres i homeostaza DR ROBERT MERONKA ZAKŁAD EKOLOGII INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI Podstawy procesów fzjologicznych Procesy zachodzące w organizmie wymagają stałych i znajdujących

Bardziej szczegółowo

Gruczoły zewnątrzi wewnątrzwydzielnicze

Gruczoły zewnątrzi wewnątrzwydzielnicze Gruczoły - zespoły komórek nabłonkowych o specjalizacji wydzielniczej Gruczoły zewnątrzi wewnątrzwydzielnicze Gruczoły zewnątrzwydzielnicze kierują wydzielinę do określonego miejsca przez przewody wyprowadzające

Bardziej szczegółowo

VITA-MIN Plus połączenie witamin i minerałów, stworzone z myślą o osobach aktywnie uprawiających sport.

VITA-MIN Plus połączenie witamin i minerałów, stworzone z myślą o osobach aktywnie uprawiających sport. Witaminy i minerały > Model : Producent : Olimp VITAMIN Plus połączenie witamin i minerałów, stworzone z myślą o osobach aktywnie uprawiających sport. DZIAŁA PROZDROWOTNIE WZMACNIA SYSTEM ODPORNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Układ hormonalny. ESPZiWP

Układ hormonalny. ESPZiWP Układ hormonalny ESPZiWP W organizmie zwierzęcia znajdują się liczne gruczoły, których zadaniem jest produkcja substancji chemicznych, zwanych hormonami. Są to tzw. gruczoły wydzielania wewnętrznego, zwane

Bardziej szczegółowo

Instytut Sportu. Biochemiczne wskaźniki przetrenowania. Zakład Biochemii. mgr Konrad Witek

Instytut Sportu. Biochemiczne wskaźniki przetrenowania. Zakład Biochemii. mgr Konrad Witek Instytut Sportu Zakład Biochemii Biochemiczne wskaźniki przetrenowania Przetrenowanie (overtraining)- długotrwałe pogorszenie się dyspozycji sportowej zawodnika, na skutek kumulowania się skutków stosowania

Bardziej szczegółowo

Molekuły Miłości. Borys Palka Katarzyna Pyzik. www.agh.edu.pl

Molekuły Miłości. Borys Palka Katarzyna Pyzik. www.agh.edu.pl Molekuły Miłości Borys Palka Katarzyna Pyzik www.agh.edu.pl Zakochanie Przyczyną Hormonalnych Zmian Grupa zakochanych, 24 osoby (12 mężczyzn, 12 kobiet ) Grupa kontrolna, 24 osoby (12 mężczyzn, 12 kobiet)

Bardziej szczegółowo

Układ wydalniczy (moczowy) Osmoregulacja to aktywne regulowanie ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych w celu utrzymania homeostazy.

Układ wydalniczy (moczowy) Osmoregulacja to aktywne regulowanie ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych w celu utrzymania homeostazy. Układ wydalniczy (moczowy) Osmoregulacja to aktywne regulowanie ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych w celu utrzymania homeostazy. Wydalanie pozbywanie się z organizmu zbędnych produktów przemiany

Bardziej szczegółowo

ZARYS FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCZNEGO Podręcznik dla studentów

ZARYS FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCZNEGO Podręcznik dla studentów ZARYS FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCZNEGO Podręcznik dla studentów ZARYS FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCIKIES Podręcznik dla studentów Pod redakcją dr n. med. Bożeny Czarkowskiej-Pączek prof. dr. hab. n. med. Jacka

Bardziej szczegółowo

Żywienie a aktywność tarczycy. prof. dr hab. Danuta Rosołowska-Huszcz Katedra Dietetyki SGGW

Żywienie a aktywność tarczycy. prof. dr hab. Danuta Rosołowska-Huszcz Katedra Dietetyki SGGW Żywienie a aktywność tarczycy prof. dr hab. Danuta Rosołowska-Huszcz Katedra Dietetyki SGGW Podwzgórze TRH Przysadka Oś podwzgórzowo przysadkowo - tarczycowa TSH Tarczyca T 4, T 3, rt 3 Osoczowe białka

Bardziej szczegółowo

Kompartmenty wodne ustroju

Kompartmenty wodne ustroju Kompartmenty wodne ustroju Tomasz Irzyniec Oddział Nefrologii, Szpital MSWiA Katowice Zawartość wody w ustroju jest funkcją wieku, masy ciała i zawartości tłuszczu u dzieci zawartość wody wynosi około

Bardziej szczegółowo

UKŁAD DOKREWNY. Typy sygnalizacji międzykomórkowej wykorzystującej hormony. parakrynowa. autokrynowa. endokrynowa (dokrewna) dalekiego zasięgu

UKŁAD DOKREWNY. Typy sygnalizacji międzykomórkowej wykorzystującej hormony. parakrynowa. autokrynowa. endokrynowa (dokrewna) dalekiego zasięgu Typy sygnalizacji międzykomórkowej wykorzystującej hormony UKŁAD DOKREWNY endokrynowa (dokrewna) dalekiego zasięgu parakrynowa lokalna autokrynowa autoregulacja Charakter chemiczny hormonów: peptydy/białka

Bardziej szczegółowo

Przykładowy pytań Diagnostyka chorób układy podwzgórze-przysadka-nadnercza

Przykładowy pytań Diagnostyka chorób układy podwzgórze-przysadka-nadnercza lek. Jacek Bujko 17 października 2014 Przykładowy pytań Diagnostyka chorób układy podwzgórze-przysadka-nadnercza W diagnostyce laboratoryjnej uszkodzenia podwzgórza można stwierdzić cechy niedoczynności

Bardziej szczegółowo

Trzustka jako gruczoł dokrewny

Trzustka jako gruczoł dokrewny Trzustka jako gruczoł dokrewny I. Rodzaje i lokalizacja komórek wewnętrznego wydzielania trzustki: 1. wyspy trzustkowe (Langerhansa) reprezentują część wewnątrzwydzielniczą trzustki. Rozsiane są w miąŝszu

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny układ nerwowy - AUN

Autonomiczny układ nerwowy - AUN Autonomiczny układ nerwowy - AUN AUN - różnice anatomiczne część współczulna część przywspółczulna włókna nerwowe tworzą odrębne nerwy (nerw trzewny większy) wchodzą w skład nerwów czaszkowych lub rdzeniowych

Bardziej szczegółowo

grupa a Klasa 7. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0 1)

grupa a Klasa 7. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0 1) grupa a Regulacja nerwowo-hormonalna 37 pkt max... Imię i nazwisko Poniższy test składa się z 20 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.... Za rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy homeostazy

Mechanizmy homeostazy 80 Mechanizmy homeostazy W organizmie nieustannie zachodzi ogromna ilość procesów biologicznych, wymagających względnie stałych warunków. Oznacza to, że parametry określające stan środowiska wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

UKŁAD DOKREWNY. Typy sygnalizacji międzykomórkowej wykorzystującej hormony. parakrynowa. autokrynowa. endokrynowa (dokrewna) dalekiego zasięgu

UKŁAD DOKREWNY. Typy sygnalizacji międzykomórkowej wykorzystującej hormony. parakrynowa. autokrynowa. endokrynowa (dokrewna) dalekiego zasięgu Typy sygnalizacji międzykomórkowej wykorzystującej hormony komórki posiadające hormon naczynie receptory dla hormonu UKŁAD DOKREWNY endokrynowa (dokrewna) dalekiego zasięgu parakrynowa lokalna autokrynowa

Bardziej szczegółowo

HORMONY STERYDOWE I PODOBNIE DZIAŁAJĄCE

HORMONY STERYDOWE I PODOBNIE DZIAŁAJĄCE HORMONY STERYDOWE I PODOBNIE DZIAŁAJĄCE Są to związki należące do grupy steroidów, które charakteryzują się wykazywaniem istotnych aktywności biologicznych typu hormonalnego. Docierając do komórki docelowej,

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNY POZIOM SPOŻYCIA BIAŁKA ZALECANY CZŁOWIEKOWI JANUSZ KELLER STUDIUM PODYPLOMOWE 2011

OPTYMALNY POZIOM SPOŻYCIA BIAŁKA ZALECANY CZŁOWIEKOWI JANUSZ KELLER STUDIUM PODYPLOMOWE 2011 OPTYMALNY POZIOM SPOŻYCIA BIAŁKA ZALECANY CZŁOWIEKOWI JANUSZ KELLER STUDIUM PODYPLOMOWE 2011 DLACZEGO DOROSŁY CZŁOWIEK (O STAŁEJ MASIE BIAŁKOWEJ CIAŁA) MUSI SPOŻYWAĆ BIAŁKO? NIEUSTAJĄCA WYMIANA BIAŁEK

Bardziej szczegółowo

UKŁAD DOKREWNY (Cz. I)

UKŁAD DOKREWNY (Cz. I) Typy sygnalizacji międzykomórkowej wykorzystującej hormony komórki posiadające hormon naczynie receptory dla hormonu UKŁAD DOKREWNY (Cz. I) endokrynowa (dokrewna) dalekiego zasięgu parakrynowa lokalna

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gdańsku ĆWICZENIE III. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, A METABOLIZM WYSIŁKOWY tlenowy

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gdańsku ĆWICZENIE III. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, A METABOLIZM WYSIŁKOWY tlenowy Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gdańsku ĆWICZENIE III AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, A METABOLIZM WYSIŁKOWY tlenowy AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W ujęciu fizjologicznym jest to: każda

Bardziej szczegółowo

Część gruczołowa przysadki: część obwodowa (dalsza, płat przedni) część pośrednia. część guzowa. Część nerwowa przysadki: szypuła

Część gruczołowa przysadki: część obwodowa (dalsza, płat przedni) część pośrednia. część guzowa. Część nerwowa przysadki: szypuła Gruczoły dokrewne Typy sygnalizacji międzykomórkowej wykorzystującej hormony komórki posiadające hormon naczynie receptory dla hormonu endokrynowa (dokrewna) dalekiego zasięgu parakrynowa lokalna autokrynowa

Bardziej szczegółowo

UKŁAD DOKREWNY (Cz. I)

UKŁAD DOKREWNY (Cz. I) Typy sygnalizacji międzykomórkowej wykorzystującej hormony komórki posiadające hormon naczynie receptory dla hormonu UKŁAD DOKREWNY (Cz. I) endokrynowa (dokrewna) dalekiego zasięgu parakrynowa lokalna

Bardziej szczegółowo

Homeostaza 1. Biologiczne podstawy zachowania dla studentów psychologii. PŁ, KFZiE, UŚ 2008/2009. Homeostaza

Homeostaza 1. Biologiczne podstawy zachowania dla studentów psychologii. PŁ, KFZiE, UŚ 2008/2009. Homeostaza Homeostaza 1 Biologiczne podstawy zachowania dla studentów psychologii PŁ, KFZiE, UŚ 2008/2009 Homeostaza Proces i stan zachowania przez układ względnie stabilnych własności wskutek rownowaŝenia się przepływów

Bardziej szczegółowo

2. Hemofilia może być wynikiem: A. Braku czynnika X B. Braku czynnika IX C. Braku czynnika VIII D. B i C prawdziwe

2. Hemofilia może być wynikiem: A. Braku czynnika X B. Braku czynnika IX C. Braku czynnika VIII D. B i C prawdziwe 1. Dwutlenek węgla jest transportowany z tkanek do płuc w postaci: A. Karbaminohemoglobiny B. Jako rozpuszczone w osoczu cząsteczki CO2 C. Jako aniony wodorowęglanowe 2. Hemofilia może być wynikiem: A.

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA zbiór zadań

BIOLOGIA zbiór zadań 1 BIOLOGIA zbiór zadań matura 2018 tom II Zacznij od robienia tego, co konieczne; potem zrób to, co możliwe; nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego. Św. Franciszek z Asyżu. 2 Tom 2 zbioru zadań zawiera

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA ZBIÓR ZADAŃ

BIOLOGIA ZBIÓR ZADAŃ 1 BIOLOGIA ZBIÓR ZADAŃ Matura 2019 Tom II Zacznij od robienia tego, co konieczne; potem zrób to, co możliwe; nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego. Św. Franciszek z Asyżu 2 Tom 2 zbioru zadań zawiera

Bardziej szczegółowo

UKŁAD DOKREWNY. Typy sygnalizacji międzykomórkowej wykorzystującej hormony. parakrynowa. endokrynowa (dokrewna) dalekiego zasięgu.

UKŁAD DOKREWNY. Typy sygnalizacji międzykomórkowej wykorzystującej hormony. parakrynowa. endokrynowa (dokrewna) dalekiego zasięgu. Typy sygnalizacji międzykomórkowej wykorzystującej hormony UKŁAD DOKREWNY endokrynowa (dokrewna) dalekiego zasięgu parakrynowa lokalna autokrynowa autoregulacja Charakter chemiczny hormonów: peptydy/białka

Bardziej szczegółowo

Wydalanie ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT, INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII, UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Wydalanie ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT, INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII, UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydalanie DR MAGDALENA MARKOWSKA ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT, INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII, UNIWERSYTET WARSZAWSKI Środowisko odla ZWIERZĘCIA jest nim OTOCZENIE, w którym żyje odla KOMÓREK PŁYN ZEWNĄTRZKOMÓRKOWY,

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja międzykomórkowa i wewnątrzkomórkowa

Sygnalizacja międzykomórkowa i wewnątrzkomórkowa Sygnalizacja międzykomórkowa i wewnątrzkomórkowa Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Milkiewicz Zakład Biologii Medycznej Informator (przekaźnik) pierwotny czynnik fizyczny lub chemiczny będący nośnikiem

Bardziej szczegółowo

Hormony i leki działające na czynność gruczołów wydzielania wewnętrznego. Paweł Petryszyn Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej UM we Wrocławiu

Hormony i leki działające na czynność gruczołów wydzielania wewnętrznego. Paweł Petryszyn Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej UM we Wrocławiu Hormony i leki działające na czynność gruczołów wydzielania wewnętrznego Paweł Petryszyn Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej UM we Wrocławiu 1 Podwzgórze Hormony hipofizotropowe (wpływają na czynność

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 24. Fizjologia i patofizjologia układu pokarmowego.

Ćwiczenie 24. Fizjologia i patofizjologia układu pokarmowego. Zawartość Ćwiczenie 24. Fizjologia i patofizjologia układu pokarmowego.... 1 Ćwiczenie 25. Układ dokrewny I. Czynność endokrynna trzustki. Hormonalna regulacja wzrostu i metabolizmu - podstawy fizjologiczne

Bardziej szczegółowo

Krystyna Skwarło-Sońta Zakład Fizjologii Zwierząt Wykład

Krystyna Skwarło-Sońta Zakład Fizjologii Zwierząt Wykład Krystyna Skwarło-Sońta Zakład Fizjologii Zwierząt kss25@biol.uw.edu.pl Wykład 1. 09.10.2014 Przestrzeń zewnątrzkomórkowa, z którą komórki wymieniają gazy, metabolity i informację stanowi ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Best Body. W skład FitMax Easy GainMass wchodzą:

Best Body. W skład FitMax Easy GainMass wchodzą: Gainery > Model : - Producent : Fitmax Easy GainMass - to produkt przeznaczony jest szczególnie dla sportowców trenujących dyscypliny siłowe, szybkościowo-siłowe oraz wytrzymałościowe. Doskonale dopracowany

Bardziej szczegółowo

Oksytocyna jako hormon prosocjalny. wykład (dr Ziemowit Ciepielewski)

Oksytocyna jako hormon prosocjalny. wykład (dr Ziemowit Ciepielewski) Oksytocyna jako hormon prosocjalny wykład 23.05.2018 (dr Ziemowit Ciepielewski) Oksytocyna organiczny związek chemiczny o masie cząsteczkowej 1007, makrocykliczny hormon peptydowy złożony z 9 aminokwasów

Bardziej szczegółowo

UKŁAD DOKREWNY. Typy sygnalizacji międzykomórkowej wykorzystującej hormony. parakrynowa. endokrynowa (dokrewna) dalekiego zasięgu.

UKŁAD DOKREWNY. Typy sygnalizacji międzykomórkowej wykorzystującej hormony. parakrynowa. endokrynowa (dokrewna) dalekiego zasięgu. Typy sygnalizacji międzykomórkowej wykorzystującej hormony UKŁAD DOKREWNY endokrynowa (dokrewna) dalekiego zasięgu parakrynowa lokalna autokrynowa autoregulacja Charakter chemiczny hormonów: peptydy/białka

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja hormonów ze względu na budowę chemiczną: Wyróżniamy cztery główne rodzaje hormonów ze względu na budowę chemiczną:

Klasyfikacja hormonów ze względu na budowę chemiczną: Wyróżniamy cztery główne rodzaje hormonów ze względu na budowę chemiczną: FIZJOLOGIA UKŁADU WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO POJĘCIA OGÓLNE, PODWZGÓRZE, PRZYSADKA, TARCZYCA, NADNERCZA, PODSTAWY REGULACJI GOSPODARKI WAPNIOWO-FOSFORANOWEJ FIZJOLOGIA OGÓLNA POJĘCIA PODSTAWOWE Definicja

Bardziej szczegółowo

KARTA ODPOWIEDZI konkurs z biologii dla uczniów szkół podstawowych ETAP SZKOLNY

KARTA ODPOWIEDZI konkurs z biologii dla uczniów szkół podstawowych ETAP SZKOLNY KARTA ODPOWIEDZI konkurs z biologii dla uczniów szkół podstawowych ETAP SZKOLNY nr zad. max punktów 1. 4 pkt. A. ośrodek dotyku płat ciemieniowy ośrodek ruchowy płat czołowy ośrodek Wernickiego płat skroniowy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia seminaryjne w semestrze letnim I Błony biologiczne

Zagadnienia seminaryjne w semestrze letnim I Błony biologiczne Zagadnienia seminaryjne w semestrze letnim 2019 I Błony biologiczne 1. Budowa i składniki błon biologicznych - fosfolipidy - steroidy - białka - glikoproteiny i glikolipidy 2. Funkcje błony komórkowej

Bardziej szczegółowo

LP Panel tarczycowy 1. TSH 2. Ft3 3. Ft4 4. Anty TPo 5. Anty Tg. W przypadku występowania alergii pokarmowych lub wziewnych

LP Panel tarczycowy 1. TSH 2. Ft3 3. Ft4 4. Anty TPo 5. Anty Tg. W przypadku występowania alergii pokarmowych lub wziewnych Proszę o wykonanie następujących badań laboratoryjnych (z krwi), na część z nich można uzyskać skierowanie od lekarza*: Dodatkowo: Badania podstawowe: W przypadku podejrzenia nieprawidłowej pracy tarczycy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu z biochemii (studia niestacjonarne)

Zagadnienia do egzaminu z biochemii (studia niestacjonarne) Zagadnienia do egzaminu z biochemii (studia niestacjonarne) Aminokwasy, białka, cukry i ich metabolizm 1. Aminokwasy, wzór ogólny i charakterystyczne grupy. 2. Wiązanie peptydowe. 3. Białka, ich struktura.

Bardziej szczegółowo

Rok akad. 2013/2014 Semestr zimowy, czwartek,

Rok akad. 2013/2014 Semestr zimowy, czwartek, PROWADZĄCY: Prof. Nadzieja Drela - koordynator Dr Magdalena Markowska - koordynator Dr Paweł Majewski Prof. Krystyna Skwarło-Sońta Rok akad. 2013/2014 Semestr zimowy, czwartek, 8.30-10 Wpływ stresu na

Bardziej szczegółowo

Budowa i funkcja nerki: angioarchitektonika nerki, budowa nefronu.

Budowa i funkcja nerki: angioarchitektonika nerki, budowa nefronu. Materiał obowiązujący na ćwiczenia: 1. Nerka Budowa i funkcja nerki: angioarchitektonika nerki, budowa nefronu. Filtracja kłębkowa - siły napędowe filtracji, czynniki wpływające, pomiar GFR, klirens. Przepływ

Bardziej szczegółowo

KARTA ODPOWIEDZI - KONKURS BIOLOGICZNY ETAP REJONOWY 2015/16

KARTA ODPOWIEDZI - KONKURS BIOLOGICZNY ETAP REJONOWY 2015/16 KARTA ODPOWIEDZI - KONKURS BIOLOGICZNY ETAP REJONOWY 2015/16 Nr Max ilość zad. punktów 1. 2 pkt Mechanizmy termoregulacyjne 1.Podskórne naczynia krwionośne (rozszerzają się / zwężają się) Prawidłowe odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Leki stosowane w zaburzeniach układu krążenia

SPIS TREŚCI 1. Leki stosowane w zaburzeniach układu krążenia SPIS TREŚCI Wstęp 13 1. Leki stosowane w zaburzeniach układu krążenia 15 1.1. Wiadomości ogólne 17 1.1.1. Krew 18 1.1.2. Transport gazów 19 1.1.3. Charakterystyka schorzeń układu krążenia 21 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

Sen i czuwanie rozdział 9. Zaburzenia mechanizmów kontroli ruchowej rozdział 8

Sen i czuwanie rozdział 9. Zaburzenia mechanizmów kontroli ruchowej rozdział 8 Sen i czuwanie rozdział 9 Zaburzenia mechanizmów kontroli ruchowej rozdział 8 SEN I CZUWANIE SEN I RYTMY OKOŁODOBOWE FAZY SNU CHARAKTERYSTYKA INDUKOWANIE SNU MECHANIZM I STRUKTURY MÓZGOWE RYTMY OKOŁODOBOWE

Bardziej szczegółowo

UKŁAD DOKREWNY cz. 2. beta. delta. alfa

UKŁAD DOKREWNY cz. 2. beta. delta. alfa Wysepki trzustkowe (Langerhansa): grupy komórek dokrewnych produkujących hormony białkowe, zlokalizowane na terenie zrazików, otoczone przez struktury części zewnątrzwydzielniczej UKŁAD DOKREWNY cz. 2

Bardziej szczegółowo

T: Zaburzenia układu wewnątrzwydzielniczego 12.12.2007

T: Zaburzenia układu wewnątrzwydzielniczego 12.12.2007 1 PATOFIZJOLOGIA T: Zaburzenia układu wewnątrzwydzielniczego 12.12.2007 1. Hormon substancja aktywna biologicznie, w organizmie spełnia rolę pewnego przekaźnika informacji a) podział ze względu na rodzaj

Bardziej szczegółowo

PATOFIZJOLOGIA ZABURZEŃ UKŁADU WEWNĄTRZWYDZIELNICZEGO I CUKRZYCY

PATOFIZJOLOGIA ZABURZEŃ UKŁADU WEWNĄTRZWYDZIELNICZEGO I CUKRZYCY KATEDRA I ZAKŁAD PATOFIZJILOGII mgr Marta Ciszewicz PATOFIZJOLOGIA ZABURZEŃ UKŁADU WEWNĄTRZWYDZIELNICZEGO I CUKRZYCY Hormon: aktywna biologicznie substancja, wydzielana przez gruczoły dokrewne do krwi,

Bardziej szczegółowo

Homeostaza. Homeostaza - szum pojęciowy - przykład z EM PWN Kontrola stanu

Homeostaza. Homeostaza - szum pojęciowy - przykład z EM PWN Kontrola stanu Homeostaza Kontrola stanu Homeostaza - szum pojęciowy - przykład z EM PWN 2000 HOMEOSTAZA [gr. homoios ~ jednakowy, stasis - stałość]: 1) fizjol. Pojęcie (wprowadzone przez C. Bernarda i W.B. Cannona)

Bardziej szczegółowo

MIRELA BANY studentka WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROMOCJI ZDROWIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. Aktywność fizyczna podstawowy warunek zdrowia

MIRELA BANY studentka WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROMOCJI ZDROWIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. Aktywność fizyczna podstawowy warunek zdrowia MIRELA BANY studentka WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROMOCJI ZDROWIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Aktywność fizyczna podstawowy warunek zdrowia Aktywność fizyczna - jest to dowolna forma ruchu ciała

Bardziej szczegółowo

Fizjologia CZŁOWIEKA W ZARYSIE PZWL. Wydawnictwo Lekarskie

Fizjologia CZŁOWIEKA W ZARYSIE PZWL. Wydawnictwo Lekarskie W ł a d y s ł a w Z. T r a c z y k Fizjologia CZŁOWIEKA W ZARYSIE Wydawnictwo Lekarskie PZWL prof. dr hab. med. WŁADYSŁAW Z. TRACZYK Fizjologia CZŁOWIEKA W ZARYSIE W ydanie VIII - uaktualnione M Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

wysiłki dynamiczne wysiłki statyczne ogólne miejscowe krótkotrwałe średnim czasie trwania długotrwałe moc siły

wysiłki dynamiczne wysiłki statyczne ogólne miejscowe krótkotrwałe średnim czasie trwania długotrwałe moc siły W zależności od rodzaju skurczów mięśni wyróżnia się: - wysiłki dynamiczne, w których mięśnie kurcząc się zmieniają swoją długość i wykonują pracę w znaczeniu fizycznym (skurcze izotoniczne lub auksotoniczne),

Bardziej szczegółowo

Starzenie układu endokrynnego: melanopauza, somatopauza. Cechy fizjologiczne, możliwości terapeutyczne, zasadność terapii

Starzenie układu endokrynnego: melanopauza, somatopauza. Cechy fizjologiczne, możliwości terapeutyczne, zasadność terapii Starzenie układu endokrynnego: melanopauza, somatopauza. Cechy fizjologiczne, możliwości terapeutyczne, zasadność terapii Dr n. med. Marta Jonas Zespół Kliniczno-Badawczy Epigenetyki Człowieka Instytut

Bardziej szczegółowo

CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ. www.california-fitness.pl www.calivita.com

CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ. www.california-fitness.pl www.calivita.com CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ Co to jest cholesterol? Nierozpuszczalna w wodzie substancja, która: jest składnikiem strukturalnym wszystkich błon komórkowych i śródkomórkowych wchodzi w

Bardziej szczegółowo

Co może zniszczyć nerki? Jak żyć, aby je chronić?

Co może zniszczyć nerki? Jak żyć, aby je chronić? Co może zniszczyć nerki? Jak żyć, aby je chronić? Co zawdzięczamy nerkom? Działanie nerki można sprowadzić do działania jej podstawowego elementu funkcjonalnego, czyli nefronu. Pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego

Bardziej szczegółowo

Czynność wątroby. Fizjologia człowieka

Czynność wątroby. Fizjologia człowieka Czynność wątroby Fizjologia człowieka Wątroba (hepar) Jest największym gruczołem, Zbudowana jest w 80% z komórek miąższowych hepatocytów, w 16% z komórek siateczkowo-śródbłonkowych gwieździstych Browicza-Kupffera

Bardziej szczegółowo

UKŁAD DOKREWNY cz. 2. Wysepki trzustkowe (Langerhansa): grupy komórek dokrewnych produkujących hormony białkowe

UKŁAD DOKREWNY cz. 2. Wysepki trzustkowe (Langerhansa): grupy komórek dokrewnych produkujących hormony białkowe Wysepki trzustkowe (Langerhansa): grupy komórek dokrewnych produkujących hormony białkowe UKŁAD DOKREWNY cz. 2 Elementy składowe: komórki dokrewne kapilary okienkowe włókna nerwowe Typy komórek dokrewnych

Bardziej szczegółowo

Układ pokarmowy. Ryc. 1. Sterowane spożywania pokarmu przez ośrodki sytości i głodu zlokalizowane w międzymózgowiu: Jedzenie.

Układ pokarmowy. Ryc. 1. Sterowane spożywania pokarmu przez ośrodki sytości i głodu zlokalizowane w międzymózgowiu: Jedzenie. Układ pokarmowy Ryc. 1. Sterowane spożywania pokarmu przez ośrodki sytości i głodu zlokalizowane w międzymózgowiu: Jedzenie Szukanie i zdobywanie jedzenia WPG OS OG NPG Nie szukanie jedzenia Nie jedzenie

Bardziej szczegółowo

Przysadka mózgowa. - powstaje z dwóch odrębnych zawiązków i składa się z dwóch części

Przysadka mózgowa. - powstaje z dwóch odrębnych zawiązków i składa się z dwóch części Gruczoły dokrewne Typy sygnalizacji międzykomórkowej wykorzystującej hormony Charakter chemiczny hormonów: peptydy/białka pochodne aminokwasów: - aminy (np. adrenalina) - hormony tarczycy (T3 i T4) steroidy

Bardziej szczegółowo

Homeostaza glukozy. Tematy HOMEOSTAZA GLUKOZY. Stan pomiędzy posiłkami. Stan sytości. Stan głodzenia

Homeostaza glukozy. Tematy HOMEOSTAZA GLUKOZY. Stan pomiędzy posiłkami. Stan sytości. Stan głodzenia 7 Tematy Porównanie ustrojowych stanów głodu i sytości. Efekty działania insuliny i glukagonu w zakresie metabolizmu węglowodanów, białek i tłuszczów. Porównanie cukrzycy typu I i II. Omówienie zmian patologicznych

Bardziej szczegółowo

TIENS L-Karnityna Plus

TIENS L-Karnityna Plus TIENS L-Karnityna Plus Zawartość jednej kapsułki Winian L-Karnityny w proszku 400 mg L-Arginina 100 mg Niacyna (witamina PP) 16 mg Witamina B6 (pirydoksyna) 2.1 mg Stearynian magnezu pochodzenia roślinnego

Bardziej szczegółowo

Formuła 2 Zestaw witamin i minerałów dla kobiet

Formuła 2 Zestaw witamin i minerałów dla kobiet KARTA OŚWIADCZEŃ PRODUKTOWYCH Formuła 2 Zestaw witamin i minerałów dla kobiet GŁÓWNE OŚWIADCZENIA Równowaga hormonalna: Zawiera witaminę B6 przyczyniającą się do regulacji aktywności hormonalnej. Metabolizm

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 13. 1. Podstawy fizjologii wysiłku Jan Górski... 15

Spis treści. Przedmowa... 13. 1. Podstawy fizjologii wysiłku Jan Górski... 15 Spis treści Przedmowa........................... 13 1. Podstawy fizjologii wysiłku Jan Górski.......... 15 1.1. Narząd ruchu........................ 15 1.1.1. Mięśnie szkieletowe.................. 15 1.1.1.1.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. Zalecane źródła informacji Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Red. Stanisław J. Konturek, Elservier Urban&Partner 2007

DZIAŁ I. Zalecane źródła informacji Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Red. Stanisław J. Konturek, Elservier Urban&Partner 2007 DZIAŁ I. PODSTAWY REGULACJI I KONTROLI CZYNNOŚCI ORGANIZMU. TKANKI POBUDLIWE. Ćw. 1. Fizjologia jako nauka o homeostazie. (1-2 X 2012) 1. Wprowadzenie do przedmiotu. 2. Fizjologia i jej znaczenie w naukach

Bardziej szczegółowo

Przemiana materii i energii - Biologia.net.pl

Przemiana materii i energii - Biologia.net.pl Ogół przemian biochemicznych, które zachodzą w komórce składają się na jej metabolizm. Wyróżnia się dwa antagonistyczne procesy metabolizmu: anabolizm i katabolizm. Szlak metaboliczny w komórce, to szereg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2018/2019 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2018/2019 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2018/2019 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU (modułu) FIZJOLOGIA (MODUŁ HOMEOSTAZA)

Bardziej szczegółowo

Przekazywanie sygnału. Układy utrzymujące homeostazę

Przekazywanie sygnału. Układy utrzymujące homeostazę Przekazywanie sygnału Układy utrzymujące homeostazę Homeostaza Homeostaza-utrzymanie względnie stałego składu środowiska wewnętrznego organizmu, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania organizmu: -

Bardziej szczegółowo