Polska OZNACZANIE TOWARÓW MIERZONYCH KODAMI KRESKOWYMI GS1. The global language of business

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska OZNACZANIE TOWARÓW MIERZONYCH KODAMI KRESKOWYMI GS1. The global language of business"

Transkrypt

1 Polska OZNACZANIE TOWARÓW MIERZONYCH KODAMI KRESKOWYMI GS1 The global language of business

2 Wprowadzenie W odpowiedzi na pojawiającą się w naszym kraju potrzebę oznaczania kodami kreskowymi GS1 towarów mierzonych sprzedawanych według ilości, organizacja krajowa GS1 Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska opracowała stosowne zalecenia. Ze względu na specyfikę tych produktów, nie można tu zastosować oznaczania np. kodami EAN-13, które służą do identyfikacji towarów standardowych, czyli większości towarów spożywczych i przemysłowych. Jednakże system GS1 oferuje również rozwiązania dla zastosowań nietypowych, które mogą się doskonale sprawdzić przy oznaczaniu towarów mierzonych. W tym wypadku konieczne jest jednak sprecyzowanie zaleceń, które będą zrozumiałe i stosowane w całej branży przez wszystkich partnerów handlowych, a także firmy dostarczające im sprzęt i oprogramowanie. Korzystanie z przedstawionych niżej zaleceń, wymaga zapoznania się z zasadami znakowania w systemie GS1 standardowych towarów w opakowaniach jednostkowych i logistycznych, a także ze standardem Identyfikatorów Zastosowania GS1. System GS1 w zakresie oznaczania kodami kreskowymi towarów mierzonych umożliwia m. in.: oznaczanie kodami kreskowymi całego asortymentu towarów, niezależnie od zastosowanej jednostki miary czy sposobu pakowania; usprawnienie wewnętrznego i zewnętrznego obrotu towarami mierzonymi; wyeliminowanie błędów występujących w tradycyjnym systemie identyfikacji towarów. Charakterystyka wyrobów mierzonych i sposoby ich pakowania Do wyrobów mierzonych zaliczamy te, które: ze względów technologicznych producent oferuje według zmiennej ilości w opakowaniu handlowym i logistycznym lub odbiorca zamawia towar wg niestandardowych ilości, w handlu detalicznym kupowane są według miary i pakowane dopiero przez sprzedającego. Wyrobami mierzonymi zatem są m. in.: kable i przewody, wykładziny podłogowe PCV i dywanowe, materiały i tkaniny z dowolnych surowców, firanki, koronki, tiule, wyroby pasmanteryjne itp. Wszystkie te wyroby produkowane są w bogatej gamie wzorów, kolorów i rozmiarów (np. szerokości) oraz innych, specjalistycznych parametrów, jednoznacznie identyfikujących wyrób. Jednostki miar wyrobów mierzonych W obrocie towarami mierzonymi używa się różnych jednostek miar. Są to m. in.: metry bieżące, metry kwadratowe, kilogramy, które z kolei mogą być wyrażane jako ilość brutto (fizyczna wielkość sztuki handlowej) oraz ilość netto (ilość brutto pomniejszona o błędy, czyli ilość zamawiana i fakturowana, tak zwana ilość handlowa). W przypadku bowiem niektórych towarów mierzonych, jak np. tkaniny, firanki itp., producentowi mogą być potrzebne informacje na temat całkowitej ilości wyrobu, czyli łącznie z ewentualnymi błędami (niezależnie od ilości przeznaczonej do sprzedaży, która stanowi tak zwaną ilość handlową). Informacja o ilości wyrobu razem z błędami jest przydatna np. do rozliczenia zużycia surowca, czy planowania dalszej produkcji. W takich przypadkach również proponuje się oznaczać kodami GS1 całkowitą ilość towaru jako ilość brutto, a ilość handlową jako ilość netto. Opakowania wyrobów mierzonych mogą być również bardzo różnorodne, zależne od postaci fizycznej towaru oraz od poszczególnych poziomów pakowania oraz miejsca ich oznaczania u producenta, hurtownika czy detalisty. W przypadku tkanin mogą to być np.: opakowania jednostkowe o zmiennej lub stałej ilości zawartego w nich towaru, np. szpula z nawojem koronki, przekładka tekturowa z nawojem materiału, tuleja z nawojem firanki opakowana w folię; opakowania zbiorcze o jednorodnej zawartości (o jednakowych numerach towarowych GS1) towarów o stałej ilości, np. karton zawierający przekładki z towarem mierzonym, o tej samej ilości towaru na każdej przekładce; All contents copyright Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska 2007 strona 2 z 17

3 opakowania logistyczne o jednorodnej zawartości (o jednakowych numerach towarowych GS1) towarów o zmiennej ilości, np. karton zawierający szpule lub przekładki z towarem mierzonym, paczka z folii termokurczliwej zawierająca przekładki z nawojem materiału; opakowania logistyczne o zróżnicowanej zawartości (o różnych numerach towarowych GS1) towarów o zmiennej ilości, np. karton zawierający szpule i przekładki, paczka z folii termokurczliwej zawierająca przekładki z różnymi rodzajami towarów; opakowania logistyczne zawierające inne opakowania zbiorcze towarów mierzonych: palety, duże kartony, worki z juty, pakiety z folii itp., formowane dla potrzeb transportu. Część z tych towarów jest pakowana w końcowej fazie produkcji, a w przypadku opakowań logistycznych - w magazynie wyrobów gotowych u producenta. Ponieważ oznaczenia te powinny funkcjonować we wszystkich kolejnych fazach obrotu towarowego, muszą spełniać potrzeby zarówno odbiorców zbiorowych, hurtowników, jak i detalistów. Dlatego powinny one: po pierwsze - być nanoszone na poszczególne formy opakowaniowe w celu jednoznacznej identyfikacji wyrobów, niezależnie od stopnia rozpakowania jednostki logistycznej, z czego wynika, że oznaczenie GS1 powinno znajdować się na każdej jednostce handlowej, jaka może wystąpić w praktyce w obrocie towarowym danym towarem; po drugie oznaczenie to powinno być przydatne do zautomatyzowanej sprzedaży według miary w handlu detalicznym lub u producenta - odbiorcy. Część z tych towarów może być również pakowana i znakowana w magazynie hurtownika, gdy hurtownik pakuje i koduje kompletowane według indywidualnych zamówień partie towaru, ale z użyciem numerów towarowych producenta lub właściciela marki handlowej. Ma to miejsce tylko wówczas, gdy są to jednostki logistyczne o zróżnicowanej zawartości. Znakowanie kodem kreskowym następuje zatem głównie u producenta oraz w handlu detalicznym w momencie sprzedaży towaru ostatecznym klientom. Wytyczne odnośnie znakowania towarów mierzonych zostaną zatem przedstawione z punktu widzenia producentów, hurtowników i detalistów. Każdy z nich powinien jednak zapoznać się z całością niniejszych zasad, by rozumieć potrzeby swoich partnerów handlowych, również jako użytkowników tych oznaczeń. Podstawową różnicą między znakowaniem towarów mierzonych a znakowaniem pozostałych towarów jest wykorzystywanie do oznaczania towarów mierzonych tak zwanego numeru towaru określonego dla jednej jednostki miary, np. do jednego metra. Posługiwanie się takim jednoznacznym identyfikatorem umożliwia stosowanie jednolitych oznaczeń we wszystkich fazach obrotu towarami mierzonymi. Wytyczne do znakowania towarów mierzonych przez producentów Znakowanie towarów mierzonych o stałej ilości W przypadku towarów mierzonych może zdarzyć się sytuacja, że producent pakuje je w odcinki o stałej długości, ale w hurcie lub w detalu są one sprzedawane jako towary o zmiennej długości, to znaczy odcinane według zapotrzebowania klienta. W momencie realizacji sprzedaży nie ma jednak znaczenia z jakiego opakowania pochodzi dany odcinek. Produkty takie mogą zostać oznaczone na dwa sposoby: numerem czternastocyfrowym GTIN-14 zawierającym jednocyfrowy identyfikator rodzaju jednostki handlowej określającym tutaj ilość towaru (np. 1-50m, m itd.), po której następuje dwanaście cyfr numeru towaru dla jednego metra i oczywiście cyfra kontrolna. Numer ten może być przedstawiony w kodzie kreskowym ITF-14 lub GS1-128, poprzedzony Identyfikatorem Zastosowania (IZ) 01 patrz: rys.1 a) i b). numerem trzynastocyfrowym GTIN-13 określającym zarówno rodzaj, jak i ilość towaru; w tym rozwiązaniu każda ilość towaru musi otrzymać inny numer GTIN-13. Dodatkowo na tym towarze należy umieścić numer GTIN-13 dla jednego metra towaru. Oczywiście musi to być numer inny niż ten oznaczający rodzaj i ilość danego produktu. Numer ten należy nanieść nad symbolem kodu kreskowego wyłącznie w postaci cyfrowej. Numer ten będzie jednakowy dla danego rodzaju towaru, niezależnie od długości w jakiej jest on pakowany. Będzie on służył detalistom lub hurtownikom przy sprzedaży towaru według ilości. Przykładowe oznaczenie patrz: rys.1 c) i d). All contents copyright Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska 2007 strona 3 z 17

4 a) b) (01) (01) c) Numer dla 1 m: d) Numer dla 1 m: Rys. 1. Tiul X o stałej długości: a) 50 m i b) 100 m na beli, oznaczone numerem GTIN-14 oraz c) 50 m i d) 100 m na beli, oznaczone numerem GTIN-13, z dodatkowym numerem dla jednego metra towaru Jeżeli jednak zdarzy się, że w toku produkcji pozostaną resztki towaru o niestandardowej długości, pakowane i sprzedawane na rynku jako towar o zmiennej ilości, to należy je oznaczyć numerem czternastocyfrowym z cyfrą 9 na początku, oznaczającą zmienną ilość towaru, a następnie dwunastoma cyframi takimi samymi jak w numerze dla jednego metra, z nową cyfrą kontrolną. Numer ten powinien być przedstawiony w kodzie kreskowym GS1-128, poprzedzony Identyfikatorem Zastosowania (IZ) 01, uzupełniony odpowiednim IZ z podaniem konkretnej ilości (patrz p. 3.2.). (01) (3110) Rys. 2. Tiul X o długości 102 m na beli Znakowanie towarów mierzonych o zmiennej ilości Do oznaczania towarów mierzonych stosuje się standardowe Identyfikatory Zastosowania, odzwierciedlane w kodzie GS Podstawowym identyfikatorem wyrobów jest IZ (01), czyli czternastocyfrowy numer towaru GS1 z cyfrą 9 na początku, informującą że w opakowaniu jest towar o zmiennej ilości. Bezpośrednio po nim występuje IZ określający rzeczywistą ilość handlową towaru, jaką zawiera dane opakowanie, w wymaganej jednostce miary. Ilość handlową towaru, czyli tzw. ilość netto jaką zawiera dane opakowanie, w wymaganej jednostce miary, przedstawiają sześciocyfrowe oznaczenia, m. in.: IZ (310d) oznaczający wagę netto w kilogramach IZ (311d) oznaczający długość netto w metrach bieżących IZ (312d) oznaczający szerokość netto w metrach bieżących IZ (314d) oznaczający powierzchnię netto w metrach kwadratowych Dla oznaczenia ilości brutto (razem z błędami) można wykorzystać IZ, przeznaczone dla potrzeb wewnętrznych jednostki kodującej, czyli w tym przypadku producenta: IZ od i tak np.: IZ (91) można użyć, zachowując strukturę IZ określających wymiary handlowe i zakładając, że jednostkę miary dla IZ (91) definiuje IZ występujący bezpośrednio po IZ (01) np. dla oznaczenia ilość metrów, a dla oznaczenia np. All contents copyright Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska 2007 strona 4 z 17

5 wagi tego towaru wg całej jego długość (łącznie z błędami), można wykorzystać kolejny IZ do wewnętrznego wykorzystania firmy, np. IZ (92). W przypadku, gdy oznaczenie to będzie nanoszone na jednostkę wychodzącą na zewnątrz firmy, należy posłużyć się w tym celu IZ 90 który jest przeznaczony dla dwustronnie uzgodnionych danych. Natomiast wagę brutto w kilogramach jednostki logistycznej, zawierającej dany towar wg całej jego długość wraz z opakowaniem, oznacza się wykorzystując IZ (330d), określający wagę brutto w kilogramach, jako wymiar logistyczny. Należy pamiętać, że czwarta cyfra (oznaczona tutaj jako d) opisująca IZ odnoszący się do ilości oznacza wskaźnik miejsca dziesiętnego. Z grupy numerów kontrolnych proponujemy wykorzystać: IZ (10) określający numer serii produkcyjnej, zawierający informacje istotne na przykład przy reklamacji towaru, gdy jego zawartość jednoznacznie identyfikuje towar; IZ (00) określający seryjny numer jednostki wysyłkowej, do jednoznacznej identyfikacji każdej pojedynczej jednostki logistycznej. Przykłady etykiet na towarach mierzonych Proponujemy stosować etykiety samoprzylepne, drukowane w technologii termotransferowej, o rozmiarach i treści uzależnionej od rodzaju opakowań i zawartych w nich towarów. Zawartość etykiet nanoszonych na opakowania logistyczne i handlowe o zmiennej ilości zawartych w nich towarów zależy od rzeczywistych potrzeb. Przykład I Etykieta na jednostkę handlową może zawierać: logo oraz nazwę firmy, czytelny opis towaru, IZ (01) łącznie z IZ z serii (310..) określającym długość netto, IZ (90) określający długość brutto, czyli łącznie z błędami, IZ z serii (330d) określający wagę brutto, IZ (10) określający numer serii produkcyjnej, znaki konserwacji; Rys. 3. Etykieta na opakowania jednostkowe o zmiennej ilości zawartych w nich towarów Na etykiecie można dodatkowo przedstawić w postaci kodu kreskowego GS1-128 inne informacje, np. datę produkcji czy numer zlecenia. All contents copyright Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska 2007 strona 5 z 17

6 Przykład II Etykieta na jednostkę logistyczną o zróżnicowanej zawartości, o różnych kodach GS1 towarów może zawierać: logo oraz nazwę firmy IZ (00) określający seryjny numer jednostki logistycznej Rys. 4. Etykieta na opakowania logistyczne o zróżnicowanej zawartości (towary o różnych kodach GS1) Z takich oznaczeń nanoszonych przez producentów na opakowania jednostkowe i logistyczne towarów mierzonych mogą skorzystać bez żadnych modyfikacji: 1. Hurtownicy: w fazie zakupu, a w fazie sprzedaży tylko jeżeli handlują tym towarem w takiej postaci, w jakiej go zakupili (tzn. bez przepakowywania, konfekcjonowania i dzielenia) 2. Detaliści: w fazie zakupu i częściowo - w fazie sprzedaży. Aby detaliści mogli skorzystać z tych oznaczeń również w fazie sprzedaży detalicznej, powinny one być w taki sposób wykonane (odpowiednia trwałość nadruku) i tak umieszczone przez producenta, by były dostępne (możliwe do odczytu) przez cały okres sprzedaży. Dla potrzeb sprzedaży detalicznej może być potrzebne umieszczenie dodatkowego kodu EAN-13, stworzonego tylko dla specjalnych potrzeb, który w sposób niestandardowy identyfikuje towar mierzony w ilości równej jednej jednostce miary (np. 1 metr). Oznaczenie to tworzy się wyłącznie dla użytku tych firm, które nie dysponują urządzeniami wykorzystującymi kod GS1-128 szczegóły na ten temat zawarte są w wytycznych dla detalistów. Ponieważ to dodatkowe oznaczenie producenta na towarze mierzonym w opakowaniu handlowym powinno być również dostępne przez cały okres sprzedaży w detalu, należy je umieścić w sposób trwały np. na szpuli lub na przywieszce albo etykiecie, którą można wielokrotnie przeklejać np. na tkaninę. Wytyczne do znakowania towarów mierzonych przez hurtowników Hurtownicy w fazie zakupu oraz w fazie sprzedaży (jeżeli sprzedają towar w takiej postaci, w jakiej go zakupili), korzystają z oznaczeń na opakowaniach handlowych i logistycznych towarów mierzonych, nanoszonych przez ich producentów. Oznaczenia te dla potrzeb hurtowników winny zawierać przynajmniej IZ (01) jednoznacznie identyfikujący rodzaj towaru łącznie z IZ z serii (31..) określającym jego ilość netto. Hurtownik musi zatem żądać od dostawców towarów oznaczonych zgodnie z systemem GS1. Jeżeli jednak hurtownicy tworzą nowe opakowania zbiorcze o zróżnicowanej zawartości, o różnych kodach GS1 towarów, to opakowania te powinni oznaczyć nową etykietą zawierającą IZ (00) określający seryjny numer jednostki wysyłkowej, nadany przez daną hurtownię. Jeśli natomiast u hurtownika występuje również sprzedaż detaliczna, wtedy postępuje podobnie jak detalista patrz poniżej: wariant I. All contents copyright Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska 2007 strona 6 z 17

7 Wytyczne do znakowania towarów mierzonych przez detalistów Detaliści w fazie zakupu korzystają z oznaczeń na opakowaniach handlowych i logistycznych towarów mierzonych, nanoszonych przez producentów tych towarów. Oznaczenia te dla potrzeb detalistów powinny być, w zależności od ilości towaru w opakowaniu (standardowej lub zmiennej) zgodne z zasadami podanymi w p. 3.1 lub 3.2. Oznacza to, że dla towarów o zmiennej ilości oznaczenia te powinny zawierać co najmniej IZ (01) jednoznacznie identyfikujący rodzaj towaru łącznie z IZ z serii (31..) określającym jego ilość netto. Detalista musi zatem żądać od producentów i hurtowników towarów oznaczonych zgodnie z systemem GS1. W praktyce oczywiście towarem sprzedawanym według długości są nie tylko wyroby produkowane według zróżnicowanej ilości (np. bele materiału), ale również produkowane w ilościach standardowych. Mogą to być np. szpule po 100 m pasmanterii, które dopiero w detalu stają się towarem mierzonym. Do sprzedaży detalicznej według miary, na towarach tych również należy umieścić dodatkowy numer GTIN-13, tworzony tylko dla tych potrzeb, identyfikujący jedną jednostkę miary tego towaru (np. 1 metr). Oznaczenie to tworzy się wyłącznie dla użytku tych firm, które nie dysponują urządzeniami wykorzystującymi kod GS W każdym przypadku detalista musi zatem żądać od producentów i hurtowników towarów oznaczonych zgodnie z systemem GS1, z uwzględnieniem wytycznych zawartych w niniejszej broszurze. Natomiast w przypadku sprzedaży detalicznej towarów mierzonych, detalista, zależnie od możliwości posiadanych urządzeń do automatycznego gromadzenia danych (drukarki etykiet, czytniki kodów i kasy) może posłużyć się jednym z dwóch wariantów oznaczania tych towarów: I. Wariant, w którym wykorzystuje się numery towarów nadane przez ich producentów. Jest to wariant zalecany i traktowany jako docelowy. Wykorzystuje się w nim numery jednoznacznie identyfikujące towary na całym świecie, w całym łańcuchu logistycznym (towary o zmiennej ilości) i numery jednoznacznie identyfikujące towar w ilości 1 jednostki miary (towary standardowe w opakowaniach zbiorczych, sprzedawane w detalu wg miary). Oznaczenia te mogą być zatem wykorzystywane przez wszystkich partnerów handlowych, umożliwiając efektywniejsze i sprawniejsze zarządzanie obrotem towarowym. W okresie przejściowym, do momentu oznaczenia wszystkich towarów mierzonych przez producentów, detaliści mogą oznaczać towary mierzone własnymi numerami wewnętrznymi, które stopniowo zastępowane będą numerami producenta. W okresie przejściowym będą więc równocześnie wykorzystywane numery producenta i numery wewnętrzne detalistów. II. Wariant, w którym detaliści muszą nadać numery wewnętrzne na wszystkie towary mierzone, wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb. Nie jest wtedy możliwe ich wykorzystywanie przez wszystkich uczestników łańcucha logistycznego. Każdy z tych wariantów może być realizowany na różne sposoby, przedstawione poniżej. Wariant I z wykorzystaniem numerów producentów W wariancie tym wykorzystuje się numery towarów nadane przez producentów. Jest wiele sposobów realizacji tego wariantu, w zależności od możliwości urządzeń do automatycznego gromadzenia danych. Poniżej zaprezentowano dwa podstawowe: sposób A stosuje się w przypadku, gdy drukarki etykietek mogą drukować kod GS1-128, czytniki mogą go czytać, a kasa jest komputerowa. Natomiast sposób B stosuje się wówczas, gdy kasa jest komputerowa lecz albo drukarki etykietek nie mogą drukować kodu GS1-128, lub też czytniki nie mogą go czytać. Sposób A z użyciem kodu GS1-128 Przykład: przy sprzedaży określonej ilości towaru mierzonego drukowana jest etykieta dla kasjerki w następujący sposób: czytnikiem połączonym z drukarką skanuje się kod z IZ (01), a ręcznie poprzez klawiaturę drukarki wprowadza się rzeczywistą ilość sprzedawanego towaru. Na podstawie tych danych drukowana jest etykieta z numerem towaru z IZ (01) i cyfrą 9 na początku oraz z IZ określającym rzeczywistą ilość sprzedanego towaru, w kodzie GS All contents copyright Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska 2007 strona 7 z 17

8 Towar lub paragon z nalepioną etykietą trafia do kasy, gdzie czytnikiem wprowadza się z niej dane. Oprogramowanie interpretuje czternastocyfrowy kod z IZ (01) i cyfrą 9 jako numer GTIN-13, odrzucając tę 9 i licząc nową cyfrę kontrolną. Po tym nowym numerze przeszukuje PLU i przelicza cenę jednostkową przez ilość odczytaną z kodu. Rys. 5. Schemat postępowania przy sprzedaży towarów mierzonych z wykorzystaniem kodu GS1-128 W okresie przejściowym, do momentu oznaczenia wszystkich towarów mierzonych przez producentów, detaliści muszą nanieść na towary nieoznaczone przez producentów własne numery z prefiksem 20 lub 04. Są to numery wewnętrzne, które firma może wykorzystywać tylko na własne potrzeby, a tak oznaczone towary nie mogą zostać wysłane poza teren danej firmy lub sieci firm. W opisywanym sposobie oznaczania numer ten zostanie przedstawiony z IZ (01) z cyfrą 9 na początku, w kodzie GS Numery wewnętrzne będą stopniowo zastępowane numerami nadawanymi przez producentów. Oznaczenia nadawane przez producentów lub handlowców powinny być dostępne przez cały okres sprzedaży detalicznej, więc należy je umieścić trwale np. na szpuli lub na przywieszce albo etykiecie, którą można wielokrotnie przeklejać np. na tkaninę. Sposób B z użyciem kodu EAN-13 Przy wykorzystaniu tego sposobu należy posłużyć się specjalnie utworzonym kodem EAN-13. Jeżeli producent oznaczył towar czternastocyfrowym numerem GTIN-14 w kodzie ITF-14 względnie z IZ (01) w kodzie GS1-128, to numer ten powstaje z numeru GS1 nadanego przez producenta w następujący sposób: z czternastocyfrowego numeru odrzucana jest pierwsza cyfra (od 1 do 9) i liczona jest nowa cyfra kontrolna. Powstały w ten sposób numer trzynastocyfrowy wykorzystywany jest jako oznaczenie jednego metra danego towaru. Jeżeli producent oznaczył towar trzynastocyfrowym numerem GTIN-13 w kodzie EAN-13, to powinien on nadać dodatkowo trzynastocyfrowy numer, oznaczający jeden metr danego towaru. Numer ten jest przedstawiony wyłącznie w postaci cyfrowej (nie jest drukowany w kodzie kreskowym) i właśnie ten numer wykorzystuje detalista w trakcie sprzedaży detalicznej (patrz: p. 3.1). Jeżeli producent nie naniósł takiego numeru, to powinien go nadać sam detalista z puli numerów wewnętrznych, z prefiksem 02 lub 04. Tak więc oznaczenie zawierające numer identyfikacyjny towaru, zarówno GTIN-14 i GTIN-13, nadany przez producenta kończy swoją funkcję w momencie przyjęcia towaru do detalu i powinien zostać zastąpiony oznaczeniem z numerem dla 1 metra (uzyskanym od producenta, w ww. sposób lub nadanym wewnętrznie), przedstawionym w kodzie kreskowym. Przy sprzedaży określonej ilości towaru mierzonego drukowana jest etykieta dla kasjerki w następujący sposób: czytnikiem połączonym z drukarką odczytywany jest kod EAN-13, przedstawiający numer towaru dla 1 m, a ręcznie poprzez klawiaturę drukarki wprowadza się rzeczywistą ilość sprzedawanego towaru. Na podstawie tych danych drukowana jest etykieta z kodem EAN-13 zawierającym numer towaru oraz rzeczywistą ilość sprzedanego towaru w postaci cyfrowej. Nad nim dodatkowo umieszczona jest, z All contents copyright Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska 2007 strona 8 z 17

9 objaśnieniem typu: Zmienna ilość. Napis ten ma na celu zabezpieczenie przed pomyłkową sprzedażą zamiast rzeczywistej ilości, towaru w cenie liczonej za jedną jednostkę miary. Towar lub paragon z nalepioną etykietą trafia do kasy, gdzie czytnikiem odczytuje się kod EAN-13, a ręcznie poprzez klawiaturę kasy wprowadza się ilość. W celu zabezpieczenia przed sprzedażą w cenie za jedną jednostkę miary, oprogramowanie powinno blokować przy danych numerach GTIN-13 dalsze funkcje do momentu, aż zostanie wprowadzona z klawiatury kasy rzeczywista ilość sprzedanego towaru. Po numerze GTIN-13 przeszukiwane jest PLU, a cena jednostkowa mnożona jest przez wprowadzoną ilość. Rys. 6. Schemat postępowania przy sprzedaży towarów mierzonych z wykorzystaniem kodu EAN-13 W opisywanym sposobie oznaczania producent powinien dodatkowo umieścić na swojej etykiecie, po dwustronnym uzgodnieniu, kod EAN-13, utworzony specjalnie dla potrzeb sprzedaży detalicznej. Kod ten w sposób niestandardowy identyfikuje towar mierzony w ilości równej jednej jednostce miary. Oznaczenie wykorzystywać będą firmy, które jeszcze nie dysponują urządzeniami wykorzystującymi kod GS1-128 (również hurtownicy). Taki kod EAN-13 może być wprowadzony jako oznaczenie dodatkowe, obok IZ (01), tylko na podstawie dwustronnej umowy między dostawcą a odbiorcą lub w oparciu o szersze porozumienie między producentami towarów mierzonych a ich sprzedawcami. Ma to na celu zabezpieczenie producentów przed odpowiedzialnością w sytuacji, gdyby handlowiec na podstawie tego oznaczenia sprzedał towar w cenie za jedną jednostkę miary. Oznaczenia nadawane przez producentów lub handlowców powinny być dostępne przez cały okres sprzedaży detalicznej, więc należy je umieścić trwale np. na szpuli lub na przywieszce albo etykiecie, którą można wielokrotnie przeklejać np. na tkaninę. Uwaga: Jeżeli hurtownik lub detalista w fazie przyjęcia towaru nie dysponują urządzeniami do automatycznego gromadzenia danych dostosowanymi do posługiwania się kodem GS1-128, to również wykorzystuje się wyżej opisane oznaczenie dodatkowe producenta: kod EAN-13 (niestandardowy identyfikator towaru mierzonego w ilości równej jednej jednostce miary). Dla zabezpieczenia przed pomyłkowym wprowadzeniem danych o zakupie tego towaru w ilości równej jednej jednostce miary zamiast All contents copyright Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska 2007 strona 9 z 17

10 rzeczywistej ilości zakupionego towaru, nad kodem tym powinna być wydrukowana w postaci cyfrowej rzeczywista ilość towaru, z objaśnieniem typu: Zmienna ilość. Wariant II - z wykorzystaniem numerów wewnętrznych W wariancie tym, przy sprzedaży detalicznej stosowane są kody, jakie wykorzystuje się do oznaczania towarów niestandardowych w opakowaniach handlowych. Są to kody EAN-13, w których obok identyfikacji towaru podana jest jego rzeczywista ilość lub jego cena, po przemnożeniu ilości przez cenę jednostkową. Obok towarów mierzonych, drugą grupą towarów wymagających takiego oznaczenia, są głównie świeże artykuły spożywcze, typu: mięsa i wędliny, drób i podroby, sery, ryby, niektóre warzywa i owoce, których ilość lub waga, a tym samym cena jest różna w każdym opakowaniu. Organizacja GS1, zarządzająca systemem GS1 na świecie, pozostawiła w gestii organizacji krajowych GS1 sposób oznaczania wszystkich towarów niestandardowych, których cena zależy od ich masy lub ilości w opakowaniu. Stosuje się tu kody z prefiksem 2. ILiM GS1 Polska, w oparciu o wytyczne GS1, opracowała krajowy system znakowania towarów niestandardowych (o zmiennej ilości), który obowiązuje w Polsce od roku. Omawiany wariant znakowania towarów mierzonych można więc wdrożyć korzystając z krajowego systemu znakowania towarów niestandardowych lub tworząc swój własny system. Z rozwiązań krajowego systemu powinni skorzystać zwłaszcza ci handlowcy, którzy sprzedają również inne towary niestandardowe. Warto z niego korzystać również ze względu na przystosowanie do niego urządzeń do automatycznego gromadzenia danych. Tworzenie bowiem własnego systemu wymaga dodatkowego nakładu pracy, a więc powoduje dodatkowe koszty. W wariancie tym, wykorzystującym rozwiązanie krajowe lub wewnętrzne, detalista musi nadać na każdy towar mierzony numer wewnętrzny, wykorzystywany wyłącznie dla własnych potrzeb. Oznacza to, że numery towarów niestandardowych nadane przez handlowców obowiązują wyłącznie na terenie danego sklepu lub sieci sklepów. Sposób A - według krajowego systemu znakowania towarów niestandardowych W krajowym systemie oznaczania towarów niestandardowych, a więc i dla towarów mierzonych, stosuje się kody kreskowe EAN-13 zaczynające się od cyfry 2. Cyfra następująca bezpośrednio po 2 określa rodzaj struktury kodu, którego numery zawierają obok identyfikatora towaru, również konkretną ilość, wagę lub cenę. Krajowy system znakowania towarów niestandardowych wykorzystuje numery GTIN-13 z prefiksami od 21 do 29, z tym, że aktualnie uruchomiono cztery z nich: 23, 24, 27 i 29. Prefiksy 21, 22, 25, 26 i 28 zostały zarezerwowane do przyszłych zastosowań, które będą wynikać z nowych potrzeb. Będą one uruchamiane, kiedy wyczerpią się numery w ramach już stosowanych prefiksów lub pojawi się potrzeba opracowania nowych rozwiązań. Natomiast numery GTIN-13 z prefiksem 20 przeznaczone są do oznaczania wewnętrznego przez dystrybutorów towarów standardowych, które nie zostały oznaczone przez ich producentów lub do innych celów, określonych przez użytkownika (patrz: wariant 1). Identyfikatorem towaru niestandardowego w tym systemie może być: numer wewnętrzny (nadany przez handlowca i stosowany wyłącznie w obiegu wewnętrznym) lub numer krajowy towaru (nadawany przez ILiM - GS1 Polska i stosowany w obrocie krajowym), przy czym numery krajowe nadawane są tylko dla towarów spożywczych, ponieważ mogą być one pakowane w opakowania konsumenckie już u ich producenta. Numery GTIN-13 do oznaczania towarów niestandardowych zawierają identyfikator towaru oraz konkretną ilość, masę lub cenę: do zastosowań wewnętrznych, gdy identyfikatorem towaru jest numer wewnętrzny handlowca, używane są numery GTIN-13 z prefiksami 24 (kod z ceną) i 29 (kod z ilością lub masą) do zastosowań krajowych, gdy identyfikatorem towaru jest numer krajowy, używane są numery GTIN-13 z prefiksami 23 (kod z ceną) i 27 (kod z ilością lub masą) Do znakowania towarów mierzonych według krajowego systemu można zatem używać tylko kodów EAN-13 o następujących dwóch strukturach: All contents copyright Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska 2007 strona 10 z 17

11 1. znakowanie numerem wewnętrznym według ilości 2 9 Tw Tw Tw Tw V I I, I I I K 2. znakowanie numerem wewnętrznym według ceny 2 4 Tw T w Tw T w V C C C, C C K gdzie: Tw...Tw I...I C...C V K numer towaru mierzonego, nadawany wewnętrznie przez handlowca ilość (według dowolnej jednostki miary, najczęściej są to metry) cena (wartość wyliczona przez przemnożenie ilości przez cenę jednostkową) dodatkowa cyfra kontrolna dla ilości lub ceny cyfra kontrolna GS1 Dodatkowa cyfra kontrolna dla pola ilości, masy lub ceny oraz cyfra kontrolna dla całego kodu (na końcu symbolu), liczone są według standardowych algorytmów zamieszczonych w Załącznikach nr 2 i 3. Cyfry te liczone są w sposób automatyczny, podczas drukowania etykiety z kodem kreskowym. Przykład: Przy sprzedaży określonej ilości towaru mierzonego drukowana jest etykietka z kodem dla kasjerki. Jej zawartość i sposób wydrukowania kodu zależą od: sposobu wprowadzenia numeru wewnętrznego towaru (ręcznie poprzez klawiaturę drukarki lub automatycznie czytnikiem z kodu kreskowego, który oznacza towar mierzony), zastosowanej struktury kodu (z ilością lub z ceną), możliwości urządzeń do automatycznego gromadzenia danych (drukarek etykiet, czytników kodów i kas) oraz stopnia zaawansowania systemu informatycznego. Jeżeli czterocyfrowy numer wewnętrznego towaru jest wprowadzany poprzez klawiaturę drukarki, numer ten powinien być naniesiony w momencie przyjęcia towaru do sprzedaży. Musi on być jednoznacznie rozumiany przez obsługę sklepu, umieszczony w widocznym miejscu, a więc łatwo dostępny przez cały okres sprzedaży tego towaru. Numer ten można również wydrukować w kodzie kreskowym (np. w kodzie ITF lub w tak zwanym krótkim kodzie EAN-8 z zerami na początku) i nanieść go w podobny sposób jak numer i wczytywać do drukarki przy pomocy czytnika, na stoisku obsługi. Gdy stosowany jest kod EAN-13 zawierający ilość sprzedawanego towaru, to po wprowadzeniu do drukarki jego numeru i rzeczywistej ilości sprzedanego produktu, drukowana jest etykieta z kodem kreskowym z prefiksem 29. Towar lub paragon z nalepioną etykietką trafia do kasy, gdzie wprowadza się z niej dane przy pomocy czytnika. Oprogramowanie kasy według tego prefiksu przeszukuje PLU po czterocyfrowym numerze wewnętrznym i przelicza cenę jednostkową przez ilość, odczytaną z kodu. Rys. 7. Schemat postępowania przy sprzedaży towarów mierzonych z wykorzystaniem krajowego systemu oznaczania towarów niestandardowych, z zakodowaną ilością Jeżeli stosowany jest kod EAN-13 zawierający cenę sprzedawanego towaru, to po wprowadzeniu do drukarki jego numeru oraz rzeczywistej sprzedanej ilości, drukowana jest etykieta z kodem kreskowym z prefiksem 24. W tym celu drukarka musi być podłączona do bazy danych i według tego prefiksu przeszukuje PLU po czterocyfrowym numerze wewnętrznym, a następnie przelicza cenę jednostkową przez All contents copyright Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska 2007 strona 11 z 17

12 ilość odczytaną z kodu i drukuje etykietę. Towar lub paragon z nalepioną etykietką trafia do kasy, gdzie wprowadza się z niej dane przy pomocy czytnika. Oprogramowanie kasy według tego prefiksu rejestruje sprzedaż. Rys. 8. Schemat postępowania przy sprzedaży towarów mierzonych z wykorzystaniem krajowego systemu oznaczania towarów niestandardowych, z kodem ceny Sposób B - według własnego systemu znakowania towarów mierzonych Jak już wcześniej wspomniano, krajowy system znakowania towarów niestandardowych wykorzystuje numery GTIN-13 z prefiksami od 21 do 29, a numery GTIN-13 i kody EAN-13 z prefiksem 20 przeznaczone są do znakowania wewnętrznego towarów nie oznaczonych przez producentów lub do innych celów określonych przez użytkowników. Do tych ostatnich u detalistów może również należeć znakowanie towarów mierzonych. Dla potrzeb wewnętrznych handlowców, system GS1 przeznacza również numery GTIN-13 i kody EAN-13 z prefiksem 04. Tak więc do znakowania towarów mierzonych według własnego systemu można wykorzystać kody kreskowe EAN-13 zaczynające się od prefiksów 20 lub 04. Jeżeli kody te nie będą wykorzystywane do innych celów, to pozostałe miejsca w kodzie wykorzystać można do oznaczania towarów mierzonych według własnego rozwiązania, uwzględniając wytyczne GS1 odnośnie struktur kodów przeznaczonych do towarów niestandardowych. Struktury te przedstawia poniższa tabela: gdzie: Tw...Tw I...I C...C V K numer towaru mierzonego, nadawany wewnętrznie przez handlowca ilość (według dowolnej jednostki miary, najczęściej są to metry) cena (wartość wyliczona przez przemnożenie ilości przez cenę jednostkową) dodatkowa cyfra kontrolna dla pola ilości lub ceny cyfra kontrolna GS1 All contents copyright Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska 2007 strona 12 z 17

13 Pole ilości lub ceny może zawierać np. dwa miejsca dziesiętne, w zależności od stosowanej jednostki miary. Miejsce dziesiętne nie jest wprawdzie zaznaczone w symbolu, ale urządzenie kodujące musi je uwzględniać w trakcie drukowania etykiet. Jeżeli natomiast kody kreskowe EAN-13 z prefiksem 20 albo 04 będą służyły detalistom jeszcze do innych zastosowań, np. do znakowania towarów standardowych nieoznaczonych przez producenta, to kod ten może mieć trzycyfrowy prefiks, w którym trzecia cyfra będzie określać konkretną strukturę kodu, zawierającą obok identyfikatora towaru, jego sprzedaną ilość lub cenę. Identyfikatorem towaru mierzonego w tym systemie będzie oczywiście numer nadany przez handlowca i stosowany wyłącznie w obiegu wewnętrznym, o długości przez niego dobranej, odpowiadającej asortymentowi sprzedawanego towaru mierzonego oraz wybranej strukturze numeru GS1. Po identyfikatorze towaru można umieścić dodatkową cyfrę kontrolną, po której następuje rzeczywista ilość lub cena, uzyskana po przemnożeniu ilości przez cenę jednostkową i na końcu kodu jego cyfra kontrolna. Dodatkowa cyfra kontrolna dla pola ilości lub ceny oraz cyfra kontrolna dla całego kodu, liczone są według standardowych algorytmów (patrz: Załącznik nr 2 i 3). Cyfry te liczone są w sposób automatyczny, podczas drukowania etykiety z kodem kreskowym. Pozostałe działania podobne są do przedstawionych w sposobie A tego wariantu. All contents copyright Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska 2007 strona 13 z 17

14 ZAŁĄCZNIK NR 1 Obliczanie cyfry kontrolnej dla całego symbolu Algorytm jest identyczny dla numerów GTIN-13 i GTIN-8. Ważne: W tym algorytmie miejsca cyfr numerowane są od strony prawej do lewej (cyfra kontrolna znajduje się na miejscu pierwszym: prefiks P1 na miejscu trzynastym w numerze GTIN-13 i na miejscu ósmym w numerze GTIN-8). ETAP 1: Zaczynając od miejsca 2 numeru, zsumować wartości cyfr na miejscach parzystych. ETAP 2: Wynik etapu pierwszego pomnożyć przez 3. ETAP 3: Zsumować wartości cyfr na miejscach nieparzystych, zaczynając od miejsca trzeciego. ETAP 4: Zsumować wyniki etapów 2 i 3. ETAP 5: Cyfrą kontrolną jest najmniejsza liczba, która po dodaniu do wyniku etapu 4, tworzy liczbę będącą wielokrotnością liczby 10. Na przykład, aby obliczyć cyfrę kontrolną dla numeru GTIN C: All contents copyright Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska 2007 strona 14 z 17

15 ZAŁĄCZNIK NR 2 Algorytm obliczania cyfry kontrolnej dla pola ceny i masy Cyfrę kontrolną dla ceny i masy 5 cyfrowej oblicza się w sposób następujący: ETAP 1 : Obliczyć iloczyn ważony dla każdej z pięciu pozycji cyfr pola ceny lub masy. Każda z pięciu pozycji ceny lub masy ma przydzielony współczynnik liczbowy lub współczynnik ważony: Pozycja cyfry w polu ceny lub masy 1 ważona jest przez 5+ 2 ważona jest przez 2-3 ważona jest przez 5-4 ważona jest przez 5+ 5 ważona jest przez 2- * Aby uzyskać iloczyn ważony 2- danej cyfry, należy ją najpierw pomnożyć przez 2, a następnie od wyniku tego mnożenia odjąć cyfrę na miejscu dziesiątek iloczynu. Pozycja jednostek wyniku tego odejmowania jest iloczynem ważonym: TABELA 1 Cyfra Obliczenia Iloczyn ważony x 2 = 0-0 = x 2 = 2-0 = x 2 = 4-0 = x 2 = 6-0 = x 2 = 8-0 = x 2 = 10-1 = x 2 = 12-1 = x 2 = 14-1 = x 2 = 16-1 = x 2 = 18-1 = 17 7 * Aby uzyskać iloczyn ważony 5+ danej cyfry, należy ją najpierw pomnożyć przez 5. Suma cyfr wyniku tego mnożenia jest iloczynem ważonym 5+. * Iloczynem ważonym 5- danej cyfry jest uzupełnienie do dziesięciu iloczynu ważonego 5+ tej cyfry. TABELA 2 Cyfra Obliczenia Iloczyn ważony 5+ Iloczyn ważony x 5 = x 5 = x 5 = 10; x 5 = 15; x 5 = 20; x 5 = 25; x 5 = 30; x 5 = 35; x 5 = 40; x 5 = 45; All contents copyright Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska 2007 strona 15 z 17

16 Przykład : Pięciocyfrowe pole ceny lub masy zawiera numer Cyfrę kontrolną ceny lub masy oblicza się w sposób następujący: Cyfra Ważona Iloczyn ważony ETAP 2 Zsumować iloczyny ważone otrzymane w ETAPIE 1 (w przykładzie powyżej, wynik tego etapu wynosi = 14). ETAP 3 Znaleźć cyfrę, która po dodaniu do cyfry na miejscu jednostkowym, daje wynik 10 (w naszym przykładzie jest to 6). ETAP 4 W Tabeli 2 znaleźć cyfrę, której iloczyn ważony 5- jest taki sam jak wynik ETAPU 3 (w przykładzie jest to iloczyn ważony 5- cyfry 8). Cyfra kontrolna ceny lub masy jest wynikiem ETAPU 4. All contents copyright Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska 2007 strona 16 z 17

17 Instytyt Logistyki i Magazynowania GS1 Polska ul. Estkowskiego Poznań All contents copyright Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska 2007 strona 17 z 17

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 25.06.2015

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 25.06.2015 Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 25.06.2015 Globalny Numer Jednostki Handlowej GTIN identyfikuje każdą jednostkę lub usługę wobec, której zachodzi potrzeba wyceniania,

Bardziej szczegółowo

ilości przy pomocy standardów GS1

ilości przy pomocy standardów GS1 Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 26.10.2015 Agenda Wstęp Zasady znakowania produktów detalicznych o zmiennej ilości Trochę dziś,

Bardziej szczegółowo

Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań,

Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 22.04.2015 Agenda Wstęp Zasady znakowania produktów detalicznych o zmiennej ilości Trochę dziś,

Bardziej szczegółowo

Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 14.01.2016

Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 14.01.2016 Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 14.01.2016 Agenda Wstęp Zasady znakowania produktów detalicznych o zmiennej ilości Trochę dziś,

Bardziej szczegółowo

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań,

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 09.02.2015 Agenda Wstęp Zasady znakowania produktów detalicznych o zmiennej ilości Trochę dziś, więcej w przyszłości? Zasady znakowania

Bardziej szczegółowo

KODY WEWNĘTRZNE GS1. Zasady oznaczania towarów kodami kreskowymi GS1 dla użytku wewnętrznego w handlu. www.gs1pl.org The global language of business

KODY WEWNĘTRZNE GS1. Zasady oznaczania towarów kodami kreskowymi GS1 dla użytku wewnętrznego w handlu. www.gs1pl.org The global language of business Polska KODY WEWNĘTRZNE GS1 Zasady oznaczania towarów kodami kreskowymi GS1 dla użytku wewnętrznego w handlu www.gs1pl.org The global language of business Objaśnienia... 3 Wprowadzenie... 4 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jednostki logistycznej Jednostka logistyczna SSCC Serial Shipping Container Code

Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jednostki logistycznej Jednostka logistyczna SSCC Serial Shipping Container Code 1 Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się wspólnym językiem.

Bardziej szczegółowo

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 GS1 Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Izabela Okulewicz Zmienna ilość Towary o zmiennej ilości to rodzaj produktów wytwarzanych w takiej samej predefiniowanej wersji (typ,

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 NETTO Sp. z o.o. 1 Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o.

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o. A: Etykieta logistyczna GS1 (dawniej EAN-128). Informacje podstawowe Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista)

Bardziej szczegółowo

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 GS1 Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Izabela Okulewicz 11.09.2017 r. Zanim zaczniemy Zespół: Izabela Okulewicz, Patrycja Frankowska, Paweł Hryniewicz Czas trwania: 30 minut

Bardziej szczegółowo

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska i ekspertów GS1 Polska, by wspomóc i ułatwić jak najszersze wykorzystanie etykiety logistycznej

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 Współpracując zaspokajamy potrzeby Klientów lepiej, szybciej, taniej i w zrównoważony sposób Etykieta logistyczna GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska,

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. kodów kreskowych służących do identyfikacji przesyłek pocztowych w obrocie krajowym(wyciąg z Zarządzenia nr 122/2010 z późn. zm.

Informacja dot. kodów kreskowych służących do identyfikacji przesyłek pocztowych w obrocie krajowym(wyciąg z Zarządzenia nr 122/2010 z późn. zm. Informacja dot. kodów kreskowych służących przesyłek pocztowych w obrocie krajowym(wyciąg z Zarządzenia nr 122/2010 z późn. zm.) ZAWARTOŚĆ KODU KRESKOWEGO GS1-128 SŁUŻĄCEGO DO IDENTYFIKACJI PRZESYŁEK POCZTOWYCH

Bardziej szczegółowo

GS1 The global language of business

GS1 The global language of business Etykieta logistyczna GS1 i elektroniczna awizacja dostaw w łańcuchu dostaw sieci MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. szczegółowe wytyczne dla dostawców I. Wprowadzenie System automatycznego rejestrowania

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska STANDARYZACJA CZY POTRZEBNA? slajd 2 STANDARDY GS1 IDENTYFIKACJA GROMADZENIE WSPÓŁDZIELENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ slajd 3 PO CO, DLACZEGO,

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej LZIP_2_LW służy do unikalnego znakowania jednostek. Informacje umieszczane na samych produktach, muszą być standardowo uporządkowane dla ułatwienia ich interpretacji i przetwarzania. Zapewnia to standardowa

Bardziej szczegółowo

NUMERY LOKALIZACYJNE EAN

NUMERY LOKALIZACYJNE EAN NUMERY LOKALIZACYJNE EAN Codziennie na całym świecie przesyłane są ogromne ilości informacji dotyczących partnerów handlowych i związanych z miejscami ich lokalizacji. Na kopertach wypisuje się nazwy i

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie Anna Kosmacz-Chodorowska Narzędzia usprawniające

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Webinar GS1, 26.06.2015 Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Standaryzacja czy potrzebna? Standardy GS1 IDENTYFIKACJA WSPÓŁDZIELENIE GROMADZENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ Po co,

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja oznaczania dostaw do SANOK RC S.A.

Dokumentacja oznaczania dostaw do SANOK RC S.A. Strona 1 z 8 Załącznik opisuje wymagania techniczne jakie muszą spełniać etykiety identyfikacyjne używane do oznaczania, oraz sposób ich mocowania i zabezpieczania przed zniszczeniem w czasie transportu.

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI GS1 Globalny Język Biznesu PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinar Hanna Walczak 09.01.2017 r. Co to jest GS1 GS1 jest międzynarodową organizacją non-profit, której prace są inicjowane przez użytkowników,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI GS1 Globalny Język Biznesu PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinarium Hanna Walczak 04.09.2017 r. Kolejne webinaria co i kiedy Pierwsze kroki z kodami kreskowymi 04.05.2017 Aktualne standardy nadawania

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI GS1 Globalny Język Biznesu PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinarium Hanna Walczak 05.06.2017 r. Co to jest GS1 GS1 jest międzynarodową organizacją non-profit, której prace są inicjowane przez użytkowników,

Bardziej szczegółowo

Opakowania w logistyce. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Opakowania w logistyce. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Opakowania w logistyce prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 1. Rodzaje opakowań w z punktu widzenia logistyki 2 Grupa pierwsza (zastosowanie globalne): Jednostki handlowe,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI GS1 Globalny Język Biznesu PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinarium Hanna Walczak 04.11.2017 r. Kolejne webinaria co i kiedy Globalny Język Biznesu GS1 2016 2 Zanim zaczniemy Zespół: Patrycja Frankowska,

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne handlu detalicznego

Systemy informatyczne handlu detalicznego dr inż. Paweł Morawski Systemy informatyczne handlu detalicznego semestr zimowy 2014/2015 KONTAKT Z PROWADZĄCYM dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Automatyczna identyfikacja w procesach transportowych wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Automatyczna identyfikacja w procesach transportowych wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Automatyczna identyfikacja w procesach transportowych wyrobów prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 1. Rodzaje opakowań z punktu widzenia logistyki 2 Grupa pierwsza (zastosowanie

Bardziej szczegółowo

CDN XL: Wdrożenie ERP

CDN XL: Wdrożenie ERP CDN XL: Wdrożenie ERP Przedmiot: Moduł: 1/2 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B, bud. 6B Tel.:

Bardziej szczegółowo

KODY KRESKOWE W LOGISTYCE

KODY KRESKOWE W LOGISTYCE ODY RESOWE W LOGISTYCE Efektywność komunikacji i współpraca między systemami uzyskana dzięki unifikacji komunikatów i kodom kreskowym 91 HISTORIA ody jednowymiarowe Lata 40. - badania nad możliwością zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1. www.gs1pl.org The global language of business

Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1. www.gs1pl.org The global language of business Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1 www.gs1pl.org The global language of business WSTĘP Powodzenie standardów systemu GS1 służących do identyfikacji produktów, usług i lokalizacji, stworzyło wśród użytkowników

Bardziej szczegółowo

Jak oznakować kodem kreskowym GS1 towary o zmiennej ilości? KRAJOWY SYSTEM ZNAKOWANIA TOWARÓW O ZMIENNEJ ILOŚCI

Jak oznakować kodem kreskowym GS1 towary o zmiennej ilości? KRAJOWY SYSTEM ZNAKOWANIA TOWARÓW O ZMIENNEJ ILOŚCI Polska Jak oznakować kodem kreskowym GS1 towary o zmiennej ilości? KRAJOWY SYSTEM ZNAKOWANIA TOWARÓW O ZMIENNEJ ILOŚCI www.gs1pl.org The global language of business Wprowadzenie Jeżeli są Państwo: producentami

Bardziej szczegółowo

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 3-4

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 3-4 Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 3-4 1. Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) definicja 2. Globalny system identyfikacji GS1 3. Standardy oznaczeń GS1 4. Przedmioty identyfikacji GS1 5. Etykieta

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Agata Horzela Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Tel. 61 850 49 71 agata.horzela@gs1pl.org 22.06.2015 r. GS1- GLOBALNY JĘZYK BIZNESU GS1 jest międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1. Piotr Frąckowiak. Webinar GS1,

Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1. Piotr Frąckowiak. Webinar GS1, Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1 Piotr Frąckowiak Webinar GS1, 09.02.2018 GS1 Globalny Język Biznesu GS1 2018 1 Rola standaryzacji w obecnych czasach GS1 Globalny Język Biznesu GS1 2018

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 w sieci dostaw NETTO

Etykieta logistyczna GS1 w sieci dostaw NETTO Piotr Frąckowiak 1 Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 w sieci dostaw NETTO Bez dobrze zorganizowanej informatyki nie ma dzisiaj efektywnej logistyki. Twierdzenie takie

Bardziej szczegółowo

Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1

Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1 Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1 Piotr Frąckowiak Webinar GS1, 09.06.2017 Rola standaryzacji w obecnych czasach Architektura GS1 Po co, dlaczego, w jaki sposób? Celem stosowania etykiety

Bardziej szczegółowo

Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1

Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1 Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1 Piotr Frąckowiak, ILiM- GS1 Polska Webinar GS1, 09.09.2016 Standaryzacja czy jest potrzebna? Standardy GS1 IDENTYFIKACJA GROMADZENIE WSPÓŁDZIELENIE WSPÓŁDZIELNIE

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO EKSPLOATACJI SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO I OPBMR W Y M A G A N I A W Z A K R E S I E Z N A K O W A N I A K O D E M K R E S K O W Y M W Y R

Bardziej szczegółowo

ROLA ETYKIETY LOGISTYCZNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW W OPARCIU O ZASADY GS1

ROLA ETYKIETY LOGISTYCZNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW W OPARCIU O ZASADY GS1 ROLA ETYKIETY LOGISTYCZNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW W OPARCIU O ZASADY GS1 Katarzyna GRONDYS Streszczenie: W drodze integracji obrotu handlowego w skali globalnej utworzono system GS1, którego zadaniem jest kreowanie

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 w magazynie Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 w magazynie Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Webinar GS1, 21.10.2015 Etykieta logistyczna GS1 w magazynie Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Standaryzacja czy potrzebna? Standardy GS1 IDENTYFIKACJA WSPÓŁDZIELENIE GROMADZENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Koszalin, październik 2007. Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak

Koszalin, październik 2007. Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak !"#$%&'(')#*+,!-, 34567859:9 #',!(./#%#$.0%*&1&2($!#0 3!'2&;%$%# Koszalin, październik 2007 Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak Zastosowania Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1

Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1 Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1 PLAN PREZENTACJI Krótko o GS1 Dlaczego warto dbać o jakość kodów? Podstawowe symboliki kodów Zasady projektowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. Ilość Zadań 6 - pozycje według opisu poniżej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. Ilość Zadań 6 - pozycje według opisu poniżej 2. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie Dane 1. Przedmiot zamówienia Dostawa akumulatorów ołowiowo rozruchowych

Bardziej szczegółowo

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Tomasz Pisarek Jantar sp. z o.o. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje identyfikację za pomocą fal radiowych

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej Intersport Polska SA jest firmą handlową, posiada własną sieć sklepów detalicznych, do których towary

Bardziej szczegółowo

Wszystko o kodzie kreskowym XXI wieku czyli wymogi techniczne kodu UCC/EAN-128

Wszystko o kodzie kreskowym XXI wieku czyli wymogi techniczne kodu UCC/EAN-128 Anna Kosmacz-Chodorowska Instytut Logistyki i Magazynowania - EAN Polska Wszystko o kodzie kreskowym XXI wieku czyli wymogi techniczne kodu UCC/EAN-12 Z naszych wcześniejszych artykułów Czytelnicy poznali

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie znakowania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w dostawach do wojska. Grupa materiałowa II.

Dobre praktyki w zakresie znakowania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w dostawach do wojska. Grupa materiałowa II. Dobre praktyki w zakresie znakowania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w dostawach do wojska. Grupa materiałowa II. Wersja 1.0, maj 2017 Spis treści 1 Informacje ogólne... 3 1.1 Wstęp... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Bezpieczny lek pakowanie, etykietowanie, znakowanie

5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Bezpieczny lek pakowanie, etykietowanie, znakowanie 5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Bezpieczny lek pakowanie, etykietowanie, znakowanie Branża farmaceutyczna w odpowiedzi na nowe wymogi na rzecz bezpiecznego leku czyli wypracowywanie dobrych

Bardziej szczegółowo

System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1

System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1 System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1 Grzegorz Sokołowski Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Identyfikowalność i znakowanie produktów rybnych, 23-24 maja 2013, Gdańsk Agenda

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1. Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1. Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Webinar 11.10.2013 Po co, dlaczego, w jaki sposób? Celem stosowania etykiety jest przekazywanie jednoznacznych i bezbłędnych informacji na temat

Bardziej szczegółowo

Komunikat ZAMÓWIENIE PURCHASE ORDERS

Komunikat ZAMÓWIENIE PURCHASE ORDERS Komunikat ZAMÓWIENIE PURCHASE ORDERS EANCOM 97/EDIFACT D.96A przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez

Bardziej szczegółowo

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 ILiM GS1 Polska rok założenia: 1967 forma prawna: instytut badawczy założyciel: Ministerstwo Gospodarki organizacja

Bardziej szczegółowo

Sterownik. zasady obsługi. moduł programu Madar 7

Sterownik. zasady obsługi. moduł programu Madar 7 Sterownik zasady obsługi moduł programu Madar 7 MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce technologii w produkcji i logistyce Co to jest technologii (z ang. Radio-frequency identification) to ogólny termin używany, aby opisać technologię która umożliwia automatyczną identyfikację, inaczej rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

"BEZPIECZNY PRODUKT - priorytet w branży kosmetycznej" Anna Gawrońska-Błaszczyk

BEZPIECZNY PRODUKT - priorytet w branży kosmetycznej Anna Gawrońska-Błaszczyk "BEZPIECZNY PRODUKT - priorytet w branży kosmetycznej" Anna Gawrońska-Błaszczyk CZY PRODUKTY SĄ BEZPIECZNE? coraz częściej pojawiają się doniesienia o zagrożeniach dla konsumentów ze strony produktów spożywczych

Bardziej szczegółowo

Serializacja produktów leczniczych. Jak skutecznie i efektywnie przygotować się na rok 2019?

Serializacja produktów leczniczych. Jak skutecznie i efektywnie przygotować się na rok 2019? Serializacja produktów leczniczych. Jak skutecznie i efektywnie przygotować się na rok 2019? Anna Gawrońska, Instytut Logistyki i Magazynowania 16.11.2106 PARTNER MERYTORYCZNY 9-02-2019 2 Skala problemu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku komunikacyjnego branża ELECTRO Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.4

Specyfikacja pliku komunikacyjnego branża ELECTRO Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.4 Specyfikacja pliku komunikacyjnego branża ELECTRO Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.4 M M M M InvoiceNumber_1

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się do Moje GS1. wprowadź dane o swoich produktach w mniej niż 5 minut!

Zaloguj się do Moje GS1. wprowadź dane o swoich produktach w mniej niż 5 minut! Zaloguj się do Moje GS1 0 wprowadź dane o swoich produktach w mniej niż 5 minut! DLACZEGO WARTO? Wprowadzając opisy produktów do MOJE GS1 Wygodnie się komunikujesz - opisy udostępniasz wszystkim uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl www.gs1pl.org www.epcglobal.pl Dlaczego wg standardów GS1? Żaden magazyn nie działa w oderwaniu od otoczenia. Materiały są do niego dostarczane z zewnątrz i są z niego ekspediowane na

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA WAGA EB DRUKARKA ETYKIET LP-50

WSPÓŁPRACA WAGA EB DRUKARKA ETYKIET LP-50 WSPÓŁPRACA WAGA EB DRUKARKA ETYKIET LP-0. Uwagi ogólne Waga EB ma możliwość drukowania etykiet samoprzylepnych na drukarce LP-0. Możliwe jest zaprojektowanie nawet 00 wzorów etykiet i przypisanie tych

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie znakowania artykułów spożywczych w dostawach do wojska. Grupa materiałowa I.

Dobre praktyki w zakresie znakowania artykułów spożywczych w dostawach do wojska. Grupa materiałowa I. Dobre praktyki w zakresie znakowania artykułów spożywczych w dostawach do wojska. Grupa materiałowa I. Wersja 1.0, maj 2017 Spis treści 1 Informacje ogólne... 4 1.1 Wstęp... 4 1.2 Rejestracja w Systemie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Mój kod moją wizytówką czyli jak zaprojektować dobrej jakości kod kreskowy

Mój kod moją wizytówką czyli jak zaprojektować dobrej jakości kod kreskowy Webinar GS1, 16.02.2016 Mój kod moją wizytówką czyli jak zaprojektować dobrej jakości kod kreskowy Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska WERYFIKACJA JAKOŚCI KODÓW KRESKOWYCH Dlaczego warto dbać o jakość kodów?

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność systemów IT w dobie digitalizacji procesów biznesowych

Interoperacyjność systemów IT w dobie digitalizacji procesów biznesowych Interoperacyjność systemów IT w dobie digitalizacji procesów biznesowych Jakub Lewandowski 3 70% 30 000 4 Wyzwnia Nr.? ID. Nr.? Brak opisu? Seria? Fabr. Nr.? Mat. Nr.? Reg. Nr.? Który kod jest właściwy?

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

1 / 5 INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3

1 / 5 INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3 1 / 5 Załącznik Nr 2 INFORMACJE OGÓLNE Spis treści ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3 ZARZĄDZANIE ARCHIWUM WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009

Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009 Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 15/2016 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 15/2016 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 15/2016 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-05-25 MODUŁ aswslow.dll OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano okno listy stosowanych w szpitalu numerów GTIN/EAN wywoływane z poziomu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prostej etykiety i synchronizacja etykiet z wagą. AXIS Sp. z o.o. Kod produktu:

Tworzenie prostej etykiety i synchronizacja etykiet z wagą. AXIS Sp. z o.o. Kod produktu: Tworzenie prostej etykiety i synchronizacja etykiet z wagą Współpraca wagi z etykieciarką wymaga zaprojektowania formy (szablonu) etykiety na komputerze i zapisania jej w pamięci etykieciarki. Następnie

Bardziej szczegółowo

UNIQ Lisner sp. z o.o.

UNIQ Lisner sp. z o.o. UNIQ Lisner sp. z o.o. System identyfikacji i identyfikowalności w zakładzie Lisner wraz z wybranymi aspektami certyfikacji MSC Jolanta Dębowska Dyrektor ds. Jakości Zakres prezentacji 1. Identyfikowalność

Bardziej szczegółowo

Zwykły magazyn. Centralny magazyn

Zwykły magazyn. Centralny magazyn Zwykły magazyn Centralny magazyn Celem mojej pracy jest zaprezentowanie i przedstawienie w formie pisemnej zasad prawidłowego funkcjonowania magazynów zarówno w przemyśle jak i handlu oraz zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Standardy nadawania numerów GTIN Agata Horzela

Standardy nadawania numerów GTIN Agata Horzela Standardy nadawania numerów GTIN Agata Horzela 05.09.2017 r. Globalna identyfikacja produktów Detal Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) identyfikuje każdą jednostkę lub usługę, wobec której zachodzi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 6 ZADAŃ. Zadań 6 - pozycje według opisu poniżej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 6 ZADAŃ. Zadań 6 - pozycje według opisu poniżej 2 Regionalna Baza Logistyczna 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWIZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 6 ZADAŃ Lp. Wyszczególnienie Dane 1. Przedmiot zamówienia Dostawa akumulatorów

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

"Jak skutecznie i efektywnie realizować wymogi prawne wynikające z tzw. dyrektywy fałszywkowej? " Anna Gawrońska-Błaszczyk 18 lutego 2016

Jak skutecznie i efektywnie realizować wymogi prawne wynikające z tzw. dyrektywy fałszywkowej?  Anna Gawrońska-Błaszczyk 18 lutego 2016 "Jak skutecznie i efektywnie realizować wymogi prawne wynikające z tzw. dyrektywy fałszywkowej? " Anna Gawrońska-Błaszczyk 18 lutego 2016 Znakowanie produktów leczniczych w Polsce opakowania jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Pakietu Trawers 4

Dokumentacja Pakietu Trawers 4 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja Pakietu Trawers 4 Zastosowanie Pakietu Trawers do obsługi sprzedaży detalicznej wydanie z 2009-01-12 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się na stronie:

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Logistyka w branży odzieżowej

Logistyka w branży odzieżowej Logistyka w branży odzieżowej dr inż. Michał Grabia Poznań, grudzień 2012 r. GS1 a branża odzieżowa Rozwiązania dla branży odzieżowej: Globalne identyfikatory GS1 Elektroniczny Kod Produktu - EPC Globalne

Bardziej szczegółowo

Obsługa zgłoszeń serwisowych Krok po kroku

Obsługa zgłoszeń serwisowych Krok po kroku Obsługa zgłoszeń serwisowych Krok po kroku 1. Uzyskanie dostępu do portalu serwisowego 2. Wypełnienie formularza reklamacyjnego 3. Weryfikacja zgłoszonych towarów 4. Zgłoszenie grupy towarów specyfikowanych

Bardziej szczegółowo

APACZKA. (Moduł Magento) v Strona 1 z 11

APACZKA. (Moduł Magento) v Strona 1 z 11 APACZKA (Moduł Magento) v.1.8.0 Strona 1 z 11 Spis treści Zgodny z Magento... 3 Instalacja... 3 Problem z instalacją... 5 Odinstalowanie modułu:... 5 Konfiguracja.... 6 Powiadomienia systemu apaczka.pl...

Bardziej szczegółowo

Tag radiowy w magazynie

Tag radiowy w magazynie Tomasz Pisarek Jantar Sp. z o.o. ElŜbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Tag radiowy w magazynie Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje technologię identyfikacji za pomocą

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 RMC Serwer komunikacyjny Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 1 Wstęp Wersja serwera komunikacyjnego RMC 1.9 wnosi kilka istotnych zmian w sposobie programowania

Bardziej szczegółowo

Kody kreskowe i standardy GS1 w Internecie

Kody kreskowe i standardy GS1 w Internecie Kody kreskowe i standardy GS1 w Internecie Szanse i Wyzwania Jacek Pucher, ILiM-GS1 Polska 24 kwietnia 2015 r. GS1: Globalny Język Biznesu GS1 jest międzynarodową organizacją non-profit, której prace są

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ BY CTI INSTRUKCJA

MONTAŻ BY CTI INSTRUKCJA MONTAŻ BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Ogólne informacje...3 3. Instrukcja obsługi...4 3.1. Konfiguracja...4 3.2. Produkcja z programem Montaż...5 1. Opis programu Montaż by CTI to

Bardziej szczegółowo

Globalny Język Biznesu. Jak unikać błędów w kodowaniu produktów?

Globalny Język Biznesu. Jak unikać błędów w kodowaniu produktów? Globalny Język Biznesu Jak unikać błędów w kodowaniu produktów? Jak prawidłowo oznakować produkty kodem kreskowym 1. Sprawdź czy Twoja firma posiada prawo do stosowania globalnych numerów identyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

POCZTA POLSKA. v.1.0.2. Strona 1 z 9

POCZTA POLSKA. v.1.0.2. Strona 1 z 9 POCZTA POLSKA (Moduł Magento) v.1.0.2 Strona 1 z 9 Spis treści Zgodny z Magento.... 3 Instalacja.... 3 Konfiguracja.... 5 Konfiguracja cennika... 7 Tworzenie zamówienia.... 8 Wysyłka zamówień do placówki

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Produkcją Opis funkcjonalny

System Zarządzania Produkcją Opis funkcjonalny System Zarządzania Produkcją to rozwiązanie przygotowane przez Grupę Dr IT, rozwijające standardową funkcjonalność modułu enova365 Produkcja o następujące elementy: operacje wzorcowe, operacje do indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBIERZ FUNKCJE 03

Bardziej szczegółowo

Standardy nadawania numerów GTIN Agata Horzela

Standardy nadawania numerów GTIN Agata Horzela Standardy nadawania numerów GTIN Agata Horzela 07.06.2017 r. Globalna identyfikacja produktów Detal Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) identyfikuje każdą jednostkę lub usługę, wobec której zachodzi

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu magazynowego oraz znakowania wyrobów etykietą logistyczną z kodem 2D w firmie produkcyjnej z branży ceramiki budowlanej

Wdrożenie systemu magazynowego oraz znakowania wyrobów etykietą logistyczną z kodem 2D w firmie produkcyjnej z branży ceramiki budowlanej Wdrożenie systemu magazynowego oraz znakowania wyrobów etykietą logistyczną z kodem 2D w firmie produkcyjnej z branży ceramiki budowlanej Mariusz Puto prezes zarządu SKK S.A. Grupa Ceramika Color Firma

Bardziej szczegółowo

Aktualne standardy nadawania numerów GTIN Hanna Walczak

Aktualne standardy nadawania numerów GTIN Hanna Walczak Aktualne standardy nadawania numerów GTIN Hanna Walczak 05.02.2018 r. Globalna identyfikacja produktów Detal Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) identyfikuje każdą jednostkę lub usługę, wobec której

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TOWAREM NA PALETACH W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BY CTI

ZARZĄDZANIE TOWAREM NA PALETACH W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BY CTI ZARZĄDZANIE TOWAREM NA PALETACH W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BY CTI 1. Opis produktu. Współpracując z firmami produkcyjnymi, wykorzystującymi w codziennej pracy magazyny wysokiego składowania, stworzyliśmy

Bardziej szczegółowo

Jak unikać błędów w kodowaniu towarów

Jak unikać błędów w kodowaniu towarów Jak unikać błędów w kodowaniu towarów Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2005 Opracowanie: na podstawie materia ów GS1 T umaczenie: Ewa Iwicka Sk ad: CGS studio Kollat i Wspólnicy Spó ka Jawna,

Bardziej szczegółowo

Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft

Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft Zgodnie z opublikowanym na stronach Ministerstwa Finansów projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, od początku 2011 roku zaczną obowiązywać

Bardziej szczegółowo