1. Strona tytułowa audytu energetycznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Strona tytułowa audytu energetycznego"

Transkrypt

1 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1985 GIMNAZJUM NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR UL. BYDGOSKA 24 UL. BYDGOSKA 24 (nazwa lub imię i nazwisko) ŻOŁĘDOWO ŻOŁĘDOWO 2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: PBU PORTAL UL. POWST. WLKP. 55/ BYDGOSZCZ kujawsko-pomorskie 3. Imię, Nazwisko, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: Inż. AGNIESZKA ZIEMBIŃSKA ( ) BYDGOSZCZ, UL. POWST. WLKP. 55/ Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego podpis 5. Miejscowość: ZOŁĘDOWO Data wykonania opracowania lipiec Spis treści 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 2. Karta audytu energetycznego budynku 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji 9. Załącznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku

2 2 2. Karta audytu energetycznego budynku 2.1. Dane ogólne Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej 10913, Powierzchnia netto budynku 2827, Pow. użytkowa części mieszkalnej 0, Pow. użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych 2827, Liczba lokali mieszkalnych 1, Liczba osób użytkujących budynek 150, Sposób przygotowania ciepłej wody Centralne Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Współczynnik kształtu A/V 0, Inne dane charakteryzujące budynek Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Ściany zewnętrzne 1,00; 0,47; 0,89; 0,86 0,25; 0,20; 0,24; 0, Dach/stropodach 0,34 0, Strop piwnicy Okna 1,60 1, Drzwi/bramy 3,00; 2,40 1,60; 2, Ściany na gruncie 0,92; 0,89 0,24; 0, Stropy zewnętrzne 0,20; 0,15; 0,32 0,20; 0,15; 0, Podłogi na gruncie 0,88; 0,72 0,88; 0, Sprawności składowe systemu grzewczego Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,940 0, Sprawność przesyłania 0,970 0, Sprawność regulacji 0,800 0, Sprawność akumulacji 0,950 0, Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 0,850 0, Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w ciągu doby 0,910 0, Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Stan przed termomodernizacją Wentylacja grawitacyjna Stan po termomodernizacji Wentylacja grawitacyjna

3 Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza stolarka/kanały grawitacyjne stolarka/kanały grawitacyjne Strumień powietrza wentylacyjnego 21826, , Liczba wymian 0,72 0, Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 350,69 299, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 5,59 5, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Obliczenie zużycia energii na przygotowanie ciepłej wody [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 3 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 2.6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) 1198,08 984, , ,56 68,95 68, ,71 96,70 34,04 27,96 131,39 107,93 Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 81,99 81, Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc 0,00 0, Opłata za podgrzanie 1 m 3 wody użytkowej 42,15 42, Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc 0,00 0, Opłata za ogrzanie 1m 2 powierzchni użytkowej na miesiąc 4,23 4, Opłata abonamentowa 0,00 0, Inne 0,00 0, Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] ,14 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] 16,98

4 4 Planowane koszty całkowite [zł] ,14 Premia termomodernizacyjna [zł] 39319,94 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 19659,97 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzór kart audytów, a także algorytmy opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczeń charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectwa ich charakterystyki energetycznej 3.2. Normy techniczne 1. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 12831:2006 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego Materiały przekazane przez inwestora 1. Dokumentacja techniczna archiwalna 2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe 1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j Wytyczne oraz uwagi inwestora 1. Obniżenie kosztów ogrzewania 2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej 3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi:

5 zł 4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora:: zł 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna Kubatura budynku ,03 m 3 Kubatura ogrzewania ,03 m 3 Powierzchnia netto budynku ,30 m 2 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 0,00 m 2 Współczynnik kształtu - 0,41 m -1 Powierzchnia zabudowy budynku ,29 m 2 Ilość mieszkań - 0 Ilość mieszkańców - 150, Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego. Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata 4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku Wg planu sytuacyjnego Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne 1,00; 0,47; 0,89; 0,86 W/(m 2 K) Dach/stropodach 0,34 W/(m 2 K) Strop piwnicy --- W/(m 2 K) Okna 1,60 W/(m 2 K) Drzwi/bramy 3,00; 2,40 W/(m 2 K) Okna połaciowe --- W/(m 2 K) Ściany na gruncie 0,92; 0,89 W/(m 2 K) Stropy zewnętrzne 0,20; 0,15; 0,32 W/(m 2 K) Podłogi na gruncie 0,88; 0,72 W/(m 2 K) 4.4. Taryfy i opłaty

6 6 Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 81,99 zł/gj 81,99 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie 0,00 zł/mw/mc 0,00 zł/mw/mc Inne koszty, abonament 0,00 zł/mc 0,00 zł/mc Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ 82,13 zł/gj 0,00 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u. 0,00 zł/mw/mc 0,00 zł/mw/mc Inne koszty, abonament 0,00 zł/mc 0,00 zł/mc Obliczenia opłaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego Rodzaj paliwa Cena jednostki paliwa % udział źródła Wartość opałowa Cena za GJ średnia ważona opłata za GJ Paliwo - Olej opałowy 2,98zł 100% 0,036 GJ/l 81,99zł 81, Charakterystyka systemu grzewczego Wytwarzanie Przesyłanie ciepła Regulacja systemu grzewczego Akumulacje ciepła Czas ogrzewania w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby 100% Kotły niskotemperaturowe gazowe lub olejowe z zamkniętą komorą spalania i palnikiem modulowanym do kW H,g = 0,940 Paliwo - olej opałowy C.o. wodne z źródłem w budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami w pom. ogrzewanych Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55 oc wewnątrz osłony termicznej budynku H,d = 0,970 H,e = 0,800 H,s = 0,950 Liczba dni: 5 dni w t = 0,850 Liczba godzin: 12 godzin w d = 0,910 Sprawność całkowita systemu grzewczego H,tot = H,g H,d H,e H,s = 0,693 Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r. Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) Instalacja była modernizowana po 1984 r Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Modernizacja polegała na: wymiana instalacji wraz z kotłownią... wymagany próg oszczędności: 15% --- MW

7 7 Wytwarzanie ciepła Kotły niskotemperaturowe o mocy ponad 50 kw W,g = 0,900 Przesył ciepłej wody Instalacje małe, do 30 punktów poboru ciepłej wody W,d = 0,800 Akumulacja ciepła Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego W,s = 0,840 Sprawność całkowita systemu c.w.u. W,tot = W,g W,d W,s = 0,605 Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) 4.7. Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne 21826,06 Krotność wymian powietrza 0, MW Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji Ściana na gruncie część stara Ściana na gruncie część nowa Ściana zewnętrzna część stara Ściana zewnętrzna częśc nowa Dach Strop zewnętrzny sala gimnastyczna Strop zewnętrzny łącznik Podłoga na gruncie sala gimnastyczna Podłoga na gruncie część podpiwniczona Ściana zewnętrzna piwnica część stara Ściana zewnętrzna piwnicy część nowa Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy przegroda nie spełnia wymogów izolacyjności termicznej wg obowiązujących przepisów przegroda nie spełnia wymogów izolacyjności termicznej wg obowiązujących przepisów przegroda nie spełnia wymogów izolacyjności termicznej wg obowiązujących przepisów przegroda nie spełnia wymogów izolacyjności termicznej wg obowiązujących przepisów przegroda nie spełnia wymogów izolacyjności termicznej wg obowiązujących przepisów; nie podlega termomodernizacji wg ustaleń z inwestorem Przegroda docieplona Przegroda docieplona przegroda nie spełnia wymogów izolacyjności termicznej wg obowiązujących przepisów; nie podlega termomodernizacji wg ustaleń z inwestorem przegroda nie spełnia wymogów izolacyjności termicznej wg obowiązujących przepisów; nie podlega termomodernizacji wg ustaleń z inwestorem przegroda nie spełnia wymogów izolacyjności termicznej wg obowiązujących przepisów przegroda nie spełnia wymogów izolacyjności termicznej wg obowiązujących przepisów

8 8 Strop zewnętrzny wiatrołap Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' System grzewczy Instalacja ciepłej wody użytkowej przegroda nie spełnia wymogów izolacyjności termicznej wg obowiązujących przepisów okna z profili z pcv; wymienione w ciągu ostatnich 10 lat; z uwagi na fakt, że poprzednie okna drewniane posiadały inny kształt ościeżnicy - dopasowany do ościeża; planowana termomodernizacja uwzględnia docieplenie ościeży okiennych, co spowoduje dodatkowe uszczelnienie ościeżnicy (koszty uwzględniono w dociepleniu ścian zewnetrznych) drzwi starego typu, nieszczelne, częściowo zużyte, wykonane z materiałów nie zapewniających wymaganej izolacyjności termicznej Instalacja zmodernizowana Instalacja zmodernizowana 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna część stara nt 1, Styropian 12, = 0,043 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 323,88 m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 323,88 m 2 Stopniodni: 3700,70 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -18,00 o C Stan istniejący nt numer nt 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 81,99 81,99 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,002 0,249 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,00 4,02 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,02 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 103,77 25,75 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0123 0,0031 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,2 9 Cena jednostkowa zł/m ,68

9 9 usprawnienia K j Koszty realizacji usprawnienia N u zł , 21 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 9,55 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 61110,21 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 9,55 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 12 cm Informacje uzupełniające: ściana bez izolacji termicznej Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnica część stara Proponowany materiał dodatkowej izolacji: nt 1, Styropian 12, = 0,043 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 95,22 m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 95,22 m 2 Stopniodni: 3700,70 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -18,00 o C Stan istniejący nt numer nt 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 81,99 81,99 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 0,887 0,241 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,13 4,15 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,02 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 26,99 7,33 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0032 0,0009 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,8 9 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,68

10 10 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , 11 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,15 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 17966,11 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 11,15 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 12 cm Informacje uzupełniające: ściana bez izolacji termicznej Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy część nowa Proponowany materiał dodatkowej izolacji: nt 1, Styropian 12, = 0,043 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 114,11 m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 114,11 m 2 Stopniodni: 3700,70 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -18,00 o C Stan istniejący nt numer nt 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 81,99 81,99 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 0,859 0,239 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,16 4,19 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,02 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 31,33 8,71 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0037 0,0010 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,6 3 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,68 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , 33

11 11 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,61 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 21529,33 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 11,61 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 12 cm Informacje uzupełniające: ściana z niewystarczającą izolacją termiczną Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana na gruncie część stara Proponowany materiał dodatkowej izolacji: nt 1, Styropian XPS, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 233,37 m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 233,37 m 2 Stopniodni: 3700,70 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -18,00 o C Stan istniejący nt numer nt 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 81,99 81,99 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 0,919 0,245 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,09 4,09 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,00 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 68,59 18,25 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0082 0,0022 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,1 5 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,85 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , 46 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,05

12 12 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 53873,46 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 13,05 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 12 cm Informacje uzupełniające: ściana bez izolacji termicznej Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana na gruncie część nowa Proponowany materiał dodatkowej izolacji: nt 1, Styropian XPS, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 305,97 m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 305,97 m 2 Stopniodni: 3700,70 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -18,00 o C Stan istniejący nt numer nt 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 81,99 81,99 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 0,889 0,242 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,12 4,12 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,00 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 87,01 23,72 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0103 0,0028 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,8 2 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,85 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , 17 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,61 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1

13 13 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 70633,17 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 13,61 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 12 cm Informacje uzupełniające: ściana z niewystarczającą izolacją termiczną Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna część nowa Proponowany materiał dodatkowej izolacji: nt 1, Styropian 12, = 0,043 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 882,44 m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 882,44 m 2 Stopniodni: 3700,70 dzień K/rok t wo = 18,02 o C t zo = -18,00 o C Stan istniejący nt numer nt 1 n t 1.1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 81,00 81,99 81,99 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 0,472 0,238 0,204 Opór cieplny R (m 2 K)/W 2,12 4,21 4,91 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 2,09 2,79 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 133,31 67,03 57,50 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0150 0,0076 0,0065 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , ,1 3 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,68 188,68 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , ,04 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,40 27,37 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1.1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,04 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 27,37 lat

14 14 Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 12 cm Informacje uzupełniające: ściana z niewystarczającą izolacją termiczną Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny wiatrołap Proponowany materiał dodatkowej izolacji: nt 1, Styropian 15, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 44,99 m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 44,99 m 2 Stopniodni: 3700,70 dzień K/rok t wo = 10,00 o C t zo = -18,00 o C Stan istniejący nt numer nt 1 n t 1.1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 81,99 81,99 81,99 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 0,320 0,216 0,163 Opór cieplny R (m 2 K)/W 3,13 4,63 6,13 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 1,50 3,00 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 4,60 3,11 2,35 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW 0,0004 0,0003 0,0002 zł/rok ,16 184,53 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,94 168,94 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , ,9 5 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,22 41,19 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1.1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 7600,95 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 41,19 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 12 cm Informacje uzupełniające:...

15 Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 20793,71 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 502,05m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 502,05m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 502,05m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3547,54 dzień K/rok i = 19,33 o C e = -18,00 o C Stan istniejący nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 81,99 81,99 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,30 Współczynnik c r 1,20 1,10 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,600 1,600 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 3764, ,5 4 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,3862 0,3466 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , 34 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł/m ,00 zł --- 0,00 zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 0,00 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 0,00 zł

16 16 Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 0,00 lat Modernizacja systemu wentylacji U= 1,60 Informacje uzupełniające: nakłady na uszczelnienie stolarki (docieplenie ościeży styropianem) uwzględnione zostały w wariancie docieplenia ścian zewnętrznych Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 628,98 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 13,80m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 13,80m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 13,80m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3547,54 dzień K/rok i = 19,33 o C e = -18,00 o C Stan istniejący nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 81,99 81,99 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 0,85 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 3,000 1,600 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 109,41 8,98 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0123 0,0012 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,8 7 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ,70 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł ,8 6 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 0,74 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1

17 17 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 6067,86 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 0,74 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,60 Informacje uzupełniające: wymiana wszystkich drzwi zewnętrznych starego typu spowoduje uszczelnienie otworów i zmniejszenie strat energii 6.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Stan istniejący Liczba użytkowników L i 150,00 Zapotrzebowanie jednostkowe Vcw [m 3 /d] 0,008 Temperatura ciepłej wody na zaworze czerpalnym [ o C] 45,00 Czas użytkowania t uz [dni] 200,00 Sprawność źródła ciepła 0,900 Sprawność przesyłu 0,800 Sprawność akumulacji ciepła 0,840 Współczynnik na przerwy urlopowe 0,90 Współczynnik na wodomierze na ciepłej wodzie 0,80 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q cw [GJ/a] 68,955 Max moc cieplna q cwu [MW] 0, Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Stan istniejący Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/gj] 81,99 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 0,00 Inne koszty, abonament [zł] 0,00 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 1198,08 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,3507 Sprawność systemu grzewczego 0,693 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] --- Koszt modernizacji [zł] --- SPBT [lat] --- Informacje uzupełniające:

18 Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.1. Zestawienie wybranych usprawnień i wariantów termomodernizacyjnych w kolejności rosnącej wartości SPBT Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót [zł] SPBT 1. Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 0,00 zł 0,00 2. Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 6067,86 zł 0,74 3. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna część stara 61110,21 zł 9,55 4. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnica część stara 17966,11 zł 11,15 5. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy część nowa 21529,33 zł 11,61 6. Modernizacja przegrody Ściana na gruncie część stara 53873,46 zł 13,05 7. Modernizacja przegrody Ściana na gruncie część nowa 70633,17 zł 13,61 8. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna część nowa ,04 zł 27,37 9. Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny wiatrołap 7600,95 zł 41,19 [lat] Modernizacja systemu grzewczego Koszty audytu i/lub projektów i dokumentacji technicznej 0, Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nt 1 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 0,00 2 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 6067,86 3 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna część stara 61110,21 4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnica część stara 17966,11 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy część nowa 21529,33 6 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie część stara 53873,46 7 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie część nowa 70633,17 8 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna częśc nowa ,04 9 Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny wiatrołap 7600,95 10 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00

19 19 Całkowity koszt ,14 nt 2 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 0,00 2 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 6067,86 3 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna część stara 61110,21 4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnica część stara 17966,11 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy część nowa 21529,33 6 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie część stara 53873,46 7 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie część nowa 70633,17 8 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna częśc nowa ,04 9 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00 Całkowity koszt ,19 nt 3 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 0,00 2 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 6067,86 3 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna część stara 61110,21 4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnica część stara 17966,11 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy część nowa 21529,33 6 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie część stara 53873,46 7 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie część nowa 70633,17 8 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00 Całkowity koszt ,15 nt 4 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 0,00 2 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 6067,86 3 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna część stara 61110,21 4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnica część stara 17966,11 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy część nowa 21529,33

20 20 6 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie część stara 53873,46 7 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00 Całkowity koszt ,97 nt 5 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 0,00 2 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 6067,86 3 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna część stara 61110,21 4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnica część stara 17966,11 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy część nowa 21529,33 6 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00 Całkowity koszt ,51 nt 6 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 0,00 2 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 6067,86 3 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna część stara 61110,21 4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnica część stara 17966,11 5 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00 Całkowity koszt 85144,18 nt 7 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 0,00 2 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 6067,86 3 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna część stara 61110,21 4 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00 Całkowity koszt 67178,07 nt 8 Usprawnienie Koszt

21 sumaryczna strata ciepła budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych kubatura pomieszczeń ogrzewanych kubatura budynku kubatura przestrzeni ogrzewanej wskaźnik cieplny budynku stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V Projekt: Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 0,00 2 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 6067,86 3 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00 Całkowity koszt 6067,86 nt 9 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 0,00 2 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00 Całkowity koszt 0, Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia nt [MW] [GJ] o C m 2 m 3 m 3 m 3 W/m 3 1/m 0 0, ,08 20, , , , ,03 37,32 0,41 1 0, ,18 20, , , , ,03 33,96 0,41 2 0, ,20 20, , , , ,03 33,98 0,41 3 0, ,08 20, , , , ,03 34,76 0,41 4 0, ,33 20, , , , ,03 35,45 0,41 5 0, ,84 20, , , , ,03 36,00 0,41 6 0, ,77 20, , , , ,03 36,25 0,41 7 0, ,41 20, , , , ,03 36,46 0,41 8 0, ,76 20, , , , ,03 37,31 0,41 9 0, ,49 20, , , , ,03 37,31 0, Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nt Q h0,1co Q 0,1cwu 0,1 w t0,1 w d0,1 Q 0,1 O 0,1 O % O q h0,1co q 0,1cwu

22 GJ GJ MW MW 1198,08 68,95 0,3507 0, ,18 68,95 0,2999 0, ,20 68,95 0,3000 0, ,08 68,95 0,3086 0, ,33 68,95 0,3086 0, ,84 68,95 0,3086 0, ,77 68,95 0,3113 0, ,41 68,95 0,3136 0, ,76 68,95 0,3229 0, ,49 68,95 0,3236 0, GJ zł zł % 0,69 0,85 0, , , ,69 0,85 0, , , ,97 16,98 0,69 0,85 0, , , ,22 16,90 0,69 0,85 0, , , ,24 14,21 0,69 0,85 0, ,60 0,69 0,85 0, ,90 0,69 0,85 0, ,03 0,69 0,85 0, ,72 0,69 0,85 0, ,22 0,69 0,85 0, , , , , , , , ,97 13, ,62 13, ,94 12, ,82 11, ,64 8, ,72 8, Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Premia termomodernizacyjna nt Planowane koszty całkowite Roczna oszczędność kosztów energii O Procentowa oszczędność zapotrz. na energię ,14 zł 19659,97 16,98% ,19 zł 19566,22 16,90% Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu , , ,0 0 20,00 80,00 20% kredytu 16% kosztów całkowityc h 55056, ,82 20, , ,67 Dwukrot ność rocznej oszczęd ności kosztów energii 39319, ,4 4

23 ,1 9 80, ,15 zł 16452,24 14,21% , ,1 5 20,00 80, , , , ,97 zł 15693,97 13,56% ,0 0 20, ,97 80, , , , ,51 zł 15095,62 13,04% ,0 0 20,00 0,00 80,00 0, , , ,18 zł 14182,94 12,25% ,0 0 20,00 0,00 80,00 0, , , ,07 zł 13388,82 11,56% ,0 0 20,00 0,00 80,00 0, , , ,86 zł 10231,64 8,84% ,0 0 20,00 0,00 80,00 0,00 970, , ,00 zł 9980,72 8,62% ,0 0 20,00 0,00 80,00 0,00 0, ,4 4 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1 gdyż: 1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej jest większe niż: 15% 2. Kwota kredytu nie przekracza wartości zadeklarowanej 3. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie ,00 zł 7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - planowany koszt całkowity ,14 zł - planowana kwota środków własnych ,00 zł - planowana kwota kredytu ,14 zł - przewidywana premia termomodernizacyjna ,94 zł - roczne oszczędności kosztów energii ,97 zł tj. 16,98 %

24 24 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. P1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna część stara Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Styropian 12 Uwagi: ściana bez izolacji termicznej P2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnica część stara Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Styropian 12 Uwagi: ściana bez izolacji termicznej P3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy część nowa Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Styropian 12 Uwagi: ściana z niewystarczającą izolacją termiczną P4 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana na gruncie część stara Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Styropian XPS Uwagi: ściana bez izolacji termicznej P5 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana na gruncie część nowa Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Styropian XPS Uwagi: ściana z niewystarczającą izolacją termiczną P6 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna część nowa Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Styropian 12

25 25 Uwagi: ściana z niewystarczającą izolacją termiczną P7 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny wiatrołap Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Styropian 15 Uwagi:... O1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,600 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Uwagi: nakłady na uszczelnienie stolarki (docieplenie ościeży styropianem) uwzględnione zostały w wariancie docieplenia ścian zewnętrznych O2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,600 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi: wymiana wszystkich drzwi zewnętrznych starego typu spowoduje uszczelnienie otworów i zmniejszenie strat energii

1.3 INWESTOR ul.trębickiego 10 ul. Warchalskiego 3 (nazwa lub imię i nazwisko) 07-300 Ostrów Mazowiecka 07-300 Ostrów Mazowiecka

1.3 INWESTOR ul.trębickiego 10 ul. Warchalskiego 3 (nazwa lub imię i nazwisko) 07-300 Ostrów Mazowiecka 07-300 Ostrów Mazowiecka 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1998 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: Kościuszki 55 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe-przedszkole 1.2 Rok budowy 172 Urząd Miejski w Słupsku 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej: Hala widowiskowo-sportowa GRYFIA Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1982 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W WARSZAWIE Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku budynek szkolno-oświatowy, wolnostojący, średniowysoki, Piastowska 2a, 67-200 Głogów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Piastowska 2a 67-200 Głogów Powiat Głogowski województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku budynek zbiorowego zamieszkania - Dom Pomocy Społecznej, Łużycka 73, 11-040 Dobre Miasto Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Łużycka 73 11-040 Dobre Miasto Powiat Olsztyński województwo: warmińsko-mazurskie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe Budynek Liceum Ogólnokształcącego 1. Rok budowy 1859 Urząd Miejski w Słupsku 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 13. Rzeszów ul. Piastów 2

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 13. Rzeszów ul. Piastów 2 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 13 Rzeszów ul. Piastów 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 r.

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 r. 1 AUDYT ENERGETYCZNY Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 r. BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Gmina Miasto

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 900 Sąd Apelacyjny w Łodzi.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Narutowicza 64 Al. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres audytu energetycznego budynku

Szczegółowy zakres audytu energetycznego budynku Szczegółowy zakres audytu energetycznego budynku. Strona tytułowa! 2. Karta audytu energetycznego! 3. Dane źródłowe 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana 5. Ocena stanu technicznego 6. Wybór wskazanych

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 2016 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO

AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR. 14 Ostrów Wlkp. ul. Bardowskiego 6 Inwestor: Wykonawca: Firma Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski 63-400 Ostrów Wlkp. Al. Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 43 4067 Poz. 346 346 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó owego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz Êci audytu remontowego, wzorów

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Audyt energetyczny budynku ul. Partyzancka 3 a, 2020 Milejów AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 2 listopada 2008 r. Adres

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU parterowy z częścią dwukondygnacyjną, niepodpiwniczony CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Radziejowice, Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU strona1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWO USŁUGOWA mgr inŝ. Tadeusz Orczyński NIP 669-127-41-33 75-810 Koszalin ul. Lutyków 4-6 pok. 7-8 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Wiązownica, gm. Wiązownica, dz. nr 1530/1,

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze w budynkach mieszkalnych po termorenowacji

Instalacje grzewcze w budynkach mieszkalnych po termorenowacji Instalacje grzewcze w budynkach mieszkalnych po termorenowacji dr inż. Małgorzata Basińska Politechnika Poznańska Instytut Inżynierii Środowiska 1 Współzależności źródło ciepła dostarcza ciepło instalacja

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, Świętokrzyska 20 LICZBA LOKALI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK OBSŁUGI

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK OBSŁUGI Charakterystykę energetyczną przedmiotowego obiektu budowlanego, opracowano zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1957 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku ulica: Słowackiego 5 kod: 58-330 miejscowość: Jedlina-Zdrój

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna

Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna Załącznik nr 7 do Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym Metodyka sporządzania audytów energetycznych dla budynków podlegających głębokiej modernizacji energetycznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU B AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU. w GDAŃSKU. Gdańsk, czerwiec 2011 r.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU B AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU. w GDAŃSKU. Gdańsk, czerwiec 2011 r. AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU B AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU im. Jędrzeja Śniadeckiego w GDAŃSKU Gdańsk, czerwiec 2011 r. BAŁTYCKA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SA 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Kościuszki 43 45-063 Opole powiat: Opole województwo:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek Nowych Koszar na terenie Centrum Hewelianum

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek Nowych Koszar na terenie Centrum Hewelianum 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Nowych Koszar na terenie Centrum Hewelianum ul. Gradowa 11, 8-82 Gdańsk Styczeń, 217 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna dla budynku Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Przeworsk

Projektowana charakterystyka energetyczna dla budynku Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Przeworsk Projektowana charakterystyka energetyczna dla budynku Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Przeworsk NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) STACJI UZDATNIANIA WODY DLA MIASTA PRZEWORSK ZLOKALIZOWANEJ

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jedności 3-5" Adres budynku: ulica: Jedności

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. Tytuł: Porównanie wykorzystania hybrydowych systemów zaopatrzenia w energię oraz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Audyting energetyczny i certyfikacja energetyczna budynków.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Audyting energetyczny i certyfikacja energetyczna budynków. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Audyting energetyczny i certyfikacja energetyczna budynków. Program studiów został opracowany z uwzględnieniem wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY REMONTOWY

AUDYT ENERGETYCZNY REMONTOWY DORADZTWO ENERGETYCZNE TERMOMODERNIZACJA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ ul. Struga 58/1 90-567 Łódź tel./fax (042) 630-54-60, kom. 0-601 35 44 07 AUDYT ENERGETYCZNY REMONTOWY Budynek. Pl.. w Łodzi Adres Obiektu:

Bardziej szczegółowo

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA SZKOŁY Adres obiektu: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 ul. Waryńskiego 50, 58-260 Bielawa działka nr 1049 obręb Fabryczna KATEGORIA OBIEKTU: IX Inwestor:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 PRZY UL. NARUTOWICZA 21 W BŁONIU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 PRZY UL. NARUTOWICZA 21 W BŁONIU doradztwo energetyczne 03 532 Warszawa, ul. Obwodowa 11 j tel. 604 443 003, 608 375 628, tel./fax: +48 22 743 69 38 www.argoxee.com.pl argoxee@poczta.fm, p.peska@argoxee.com.pl AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1885 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 r.

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 r. AUDYT ENERGETYCZNY Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 r. BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Miejskie Przedszkole nr 1 ul. Jordana 5 34-600 Limanowa województwo: małopolskie

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Miejskie Przedszkole nr 1 ul. Jordana 5 34-600 Limanowa województwo: małopolskie AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Miejskie Przedszkole nr 1 ul. Jordana 5 34-600 Limanowa województwo: małopolskie Zamawiający: Data zakończenia pracy: Miasto Limanowa ul. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. 1. 0.Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania - Obliczenie efektu ekologicznego.

EFEKT EKOLOGICZNY. 1. 0.Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania - Obliczenie efektu ekologicznego. EFEKT EKOLOGICZNY 1. 0.Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania - Obliczenie efektu ekologicznego. Docieplenie przegród budowlanych, tj. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Adres budynku Wykonawca audytu ulica: Szarych Szeregów 6 kod: 26-130 miejscowość: Suchedniów powiat: skarżyski województwo: świętokrzyskie Imię i nazwisko: Bartosz Szymusik

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU POMORSKIE CENTRUM TERMOMODERNIZACJI T. Wróbel Sp. J. ul. Jaśkowa Dolina 31 80-286 Gdańsk tel/fax (058) 341 14 09 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Żłobek Nr 2 ul. 3 Maja 78 76-200 Słupsk Inwestor: Gmina Miasto

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna Analiza środowiskowo-ekonomiczna Szczytno, 205-07-0 ArCADia-TERMO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel (42)689--, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl

Bardziej szczegółowo

TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU str. 2. str. 3. str. 4. str. 5. str. 6. str. 7. str. 8. str. 9. str. 10. str.

TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU str. 2. str. 3. str. 4. str. 5. str. 6. str. 7. str. 8. str. 9. str. 10. str. TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU 1.1 Rodzaj budynku 1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL*) (*w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU zgodnie z: ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Dz. U. Nr 43/2009r. poz. 346 ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 Załącznik nr 9 do SIWZ wersja: listopad 2015 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku ulica: Polna

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU niowiec, ul. Druha Ignacego Sowy, 42-609 Tarnowskie Góry NAZWA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA ZMIANY ZRODLA CIEPLA BUDYNEK A

ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA ZMIANY ZRODLA CIEPLA BUDYNEK A ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA ZMIANY ZRODLA CIEPLA BUDYNEK A Adres budynku: Szarocin 1 58-400 Szarocin powiat: kamiennogórski województwo: dolnośląskie Wykonawca audytu: mgr inż. Jerzy Żurawski Numer

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek biurowy

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek biurowy Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek biurowy Miejscowość: Węgrów Adres: ul. śeromskiego 4a, dz. nr ew. 3529/1 Projektant: mgr inŝ. Bartosz Mikulski Data obliczeń: Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1951 Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU socjalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Olsztyn, ul. Sybiraków NAZWA ROJEKTU Budynek socjalny LICZBA LOKALI LICZBA

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku 0 Audyt energetyczny budynku wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.008r wg. Ustawy z dnia..008r o wspieraniu termomodernizacji i remontów wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Przedszkole Miejskie nr 4 ADRES: ul. Lutosławskiego, 6 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Przedszkole Miejskie nr 4 ADRES: ul. Lutosławskiego, 6 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Przedszkole Miejskie nr 4 ADRES: ul. Lutosławskiego, 6 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Miasto Słupsk ADRES: ul. Plac Zwycięstwa, 3 KOD,

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów Budynek zaplecza sportowego w Miechowie AUDYT ENERGETYCZNY

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów Budynek zaplecza sportowego w Miechowie AUDYT ENERGETYCZNY Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów Budynek zaplecza sportowego w Miechowie AUDYT ENERGETYCZNY Budynek zaplecza sportowego w Miechowie ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY PŁYWALNI AQUASPORT

AUDYT ENERGETYCZNY PŁYWALNI AQUASPORT EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY PŁYWALNI AQUASPORT Brzeg Dolny ul. Wilcza 8 EFEKTYWNIEJ s.c. 2 Pływalnia Aquasport mieści się przy ulicy Wilcza 8 w Brzegu Dolnym. Jak wykazał audyt energetyczny,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Olsztyn, ul. Grabowa 7 NAZWA ROJEKTU Standard energooszczędny LICZBA LOKALI

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: Szkolna 12 59-540 Świerzawa powiat: złotoryjski województwo:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 168 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Inwentaryzacja budowlana Szkice z natury - Dokumentacja techniczna Projekt

Bardziej szczegółowo

Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Izolacyjność cieplna przegród budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego Lp. 1 2 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 3 - domu rekolekcyjnego "Dom św.floriana" na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA UL.SZKOLNA 46, 44-200 RYBNIK TEL. 32 42 37 177 FAX. 32 42 29 377 www. kk.rybnik.pl email: kapicakarpiak1@gmail.com NIP: 642-001-78-55 Konto: 85 1050 1344 1000

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny zastosowania kolektorów słonecznych budynek typu A

Audyt energetyczny zastosowania kolektorów słonecznych budynek typu A 1 Podstawa obliczeń 1) 2) Audyt energetyczny zastosowania kolektorów słonecznych budynek typu A Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Załącznik nr 11 do SIWZ 1 wersja: listopad 2015 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku ulica:

Bardziej szczegółowo

Ul. Zdrojowa Gdańsk

Ul. Zdrojowa Gdańsk Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU Ul. Zdrojowa 2 8-515 Gdańsk Uwaga! Niniejszy audyt energetyczny został sporządzony na podstawie założeń do Programu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA NAZWA OBIEKTU: Budynek Auli wraz z szatniami ADRES OBIEKTU: Borkowo, gm.żukowo, ul.szkolna 2, (dz. nr 39, 40/26) INWESTOR: Gmina Żukowo ADRES INWESTORA: 83-330

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 7 - Furta, dom rekolekcyjny na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa 16.3.2010

dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa 16.3.2010 Nowy zakres wymagań stawianych wyrobom budowlanym związanych z efektywnościąenergetyczną budownictwa dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 1-1. Szczegółowe analizy dla budynków modelowych: budynek jednorodzinny (BJ) i budynek wielorodzinny (BW):

Załącznik 1 1-1. Szczegółowe analizy dla budynków modelowych: budynek jednorodzinny (BJ) i budynek wielorodzinny (BW): Szczegółowe analizy dla budynków modelowych: budynek jednorodzinny (BJ) i budynek wielorodzinny (BW): Analiza dla budynków modelowych została przeprowadzona dla poszczególnych wariantów termoizolacji opisanych

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Urzędu Gminy w Słupi (Koneckiej) Adres budynku Urząd Gminy 26-234 Słupia gm. Słupia (Konecka) pow. konecki woj. świętokrzyskie Wykonawca audytu energetycznego Elżbieta Kasperska

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, 75-640 Koszalin 320696241

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, 75-640 Koszalin 320696241 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Pawilon. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 1987 Radomski

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Sobieskiego 22 41-209 Sosnowiec Miasto na prawach powiatu: Sosnowiec województwo: śląskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - inwentaryzacja budynku Inwentaryzacja architektoniczno budowlana budynku

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) Prof. dr hab. inż. A.

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) Prof. dr hab. inż. A. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Charakterystyka energetyczna budynków Nazwa modułu w języku angielskim Energy performance of buildings Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku DLA PRZESIEWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DZNIA 21.11.2008r. Termomodernizacja Szkoły

Bardziej szczegółowo