Biblioteki cyfrowe wstęp do problematyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biblioteki cyfrowe wstęp do problematyki"

Transkrypt

1 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Władysław Marek Kolasa Biblioteki cyfrowe wstęp do problematyki VIII Ogólnopolska konferencja "Automatyzacja bibliotek publicznych" Warszawa,

2 Biblioteki cyfrowe plan referatu 1. Konteksty biblioteki cyfrowej 2. Co to jest biblioteka cyfrowa? 3. Historia i statystyka 4. Formaty prezencyjne 5. Metadane 6. Oprogramowanie dla bibliotek cyfrowych

3 Co to jest e-literatura? e Literatura funkcjonująca w środowisku elektronicznym; Synonim literatury dostępnej przez medium internetowe Krytyka literacka Socjologia kultury

4 e-dokument - prawo i normy Świat: ISO Polska: - PN-ISO :2006 i in. - Ustawa o informatyzacji... (Dz.U nr 64, poz. 565), - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o podpisie elektronicznym - Kodeks Karny (Dz.U nr 144, poz. 1204) (Dz.U nr 130, poz. 1450)

5 e-dokument (PN-ISO 690-2) DE - dokument istniejący w postaci elektronicznej, dostępny za pośrednictwem techniki komputerowej postać medium PN-ISO Informacja i dokumentacja -Zarządzanie dokumentami

6 e-dokumenty - cechy 1. Utrwalone na materialnym nośniku, 2. Można je wielokrotnie odtwarzać w formie umożliwiającej ich percepcję; Nie jest istotny rodzaj nośnika (HDD, DVD...) Istotne jest, aby dane mogły być wielokrotnie odtwarzane

7 Prace nad terminologią Ustawa o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej (w toku skier. do podpisu Prezydenta )

8 e-publikacje pokonywanie barier 1. Miejsca (nieograniczony zasięg dystrybucji); 2. Czasu (szybki proces przykazu); 3. Nakładu (dostęp przez Internet tworzy w praktyce nielimitowane audytorium); Skutki: indywidualizacja tempa lektury; są odporne na cenzurę ; są spontanicznym nośnikiem kultury; sprzyjają globalizacji...

9 Zasięg1 Czytelnicy MBC wg państw (domen) - październik 2008 (24 najaktywniejszych)

10 Zasięg2 Czytelnicy MBC wg państw (domen) - październik 2008 (końcówka listy)

11 Wybrane cechy e-publikacjie Koszt nośnika (1 DVD = stron tekstu) Wyszukiwanie pełnotekstowe Łatwość replikowania, kopiowania Trwałość nośnika? (trwałość on-line?) Statystyka lektury, dostępu Koszt utrzymania (serwer a magazyn) Koszt dystrybucji (w praktyce nie istnieją)

12 e-książka w sensie praktycznym Z punktu widzenia bibliotek cyfrowych obecnej generacji właściwsze jest operowanie pojęciem publikacji cyfrowej, którą należy traktować wąsko:... to książka tradycyjna na nośniku elektronicznym Podobny lub identyczny: proces tworzenia proces redakcji, recenzowania proces składu

13 e-książka w sensie praktycznym Format zapisu e-książki winien oferować takie parametry, aby higiena jej czytania była nie gorsza niż książki tradycyjnej. 600 DPI 24 BPP djvu 6283x9094 pikseli 280 kb

14 Wartość dodana - zoom

15 Z myślą o przyszłości Ile cali będzie miał monitor przyszłości? W. M. Kolasa

16 Wartość dodana - OCR

17 Książka tradycyjna a e-książkae Książka współczesna (druk cyfrowy) Autor Recenzent Redakcja DTP PDF Przygotowanie Książka tradycyjna e-książka Maszyny drukarskie Przygotowanie + metadane Biblioteka cyfrowa

18 Książka tradycyjna a e-książkae Książka dawna lub drukowana z użyciem klisz Autor Recenzent? Redakcja? DTP? Przygotowanie Biblioteka cyfrowa Skanowanie TIFF + metadane

19 e-biblioteka nowe zadania funkcje typowe dla drukarni: przetwarzanie składu; montowanie publikacji; skanowanie, konwersja; funkcje typowe dla wydawców: umowy licencyjne; regulacja praw autorskich; doraźna redakcja i skład DTP; funkcje typowe dla firm hostingowych: utrzymanie w ruchu infrastruktury serwerów i łączy.

20 Przesłanki do di(y)gitalizacji 1. Archiwizacja i ochrona zbiorów: przez degradacją nośnika kwaśny papier ; przed kradzieżami, uszkodzeniami, klęskami...; 2. Udostępnienie kopii zbiorów rzadkich; 3. Szerokie udostępnienie klasycznych publikacji z domeny publicznej (zbiory edukacyjne); 4. Szerokie udostępnienie publikacji regionalnych (dominuje funkcja promocyjna); 5. Względy komercyjne (wydawcy, nie biblioteki!). Każdej z tych przesłanek towarzyszy f. prestiżowa

21 Biblioteki cyfrowe 1. Konteksty biblioteki cyfrowej 2. Co to jest biblioteka cyfrowa? 3. Historia i statystyka 4. Formaty prezencyjne 5. Metadane 6. Oprogramowanie dla bibliotek cyfrowych

22 Definicje, dyskusje... elektroniczna cyfrowa wirtualna... Za granicą: M. Buchland (1992) P. Barker - Encyclopedia of Libary and... (1996); W Polsce: E. Chmielewska-Gorczyca (1996) J. Czermiński (1997) A. Radwański (1999)

23 Definicje, dyskusje Szczegółowe omówienie dyskusji: D. Grygrowski: Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece. Warszawa 2001, s Dyskusje te mają obecnie wyłącznie wymiar historyczny, większość spornych kwestii rozwiązały nowe technologie (technologie web 2.0, sztuczna inteligencja...)

24 Co na to Google? Pomiar własny 10 luty 2007 (Google words) Pomiar własny 15 listopad 2008 (Google words)

25 Wizje, doświadczenie, wiedza Spekulacje (esej H. G. Wellsa) Wizje (Memex - V. Busha) Wczesne eksperymenty (Augment Engelbarta) Pierwsze wdrożenie (Gutenberg Project) Działania na duża skalę (American Memory) Doświadczenia (kilka tys. projektów) Systematyczna wiedza jest wciąż w powijakach

26 Biblioteka cyfrowa - cechy Zbiory wyłącznie cyfrowe (własna kolekcja); Procesy - gromadzenie (planowe, systematyczne); - opracowanie (ustandaryzowane); -udostępnianie (zarządzanie dostępem*); - digitalizacja i publikowanie* (nowa funkcja); -zarządzanie prawami autorskimi* (n. funkcja); Organizacja tradycyjna (ale wzrost roli pracy zdalnej); Komunikacja elektroniczna i tradycyjna; Lokalizacja organizatora określona; Lokalizacja serwisów nieokreślona*; Użytkownicy tradycyjni i anonimowi*.

27 Biblioteka cyfrowa a strony www Biblioteka cyfrowa to źródło informacji kwalifikowanej podobnie jak biblioteka tradycyjna. Biblioteka cyfrowa gromadzi i udostępnia informacje: rzetelne, publikacje o trwałej wartości, gwarantuje trwałość linków np. publikuje zgodnie z prawem Biblioteka cyfrowa nie jest i nie może być podobna do ulotnej strony www. Jej cechą jest trwałość!

28 Biblioteki cyfrowe 1. Konteksty biblioteki cyfrowej 2. Co to jest biblioteka cyfrowa? 3. Historia i statystyka 4. Formaty prezencyjne 5. Metadane 6. Oprogramowanie dla bibliotek cyfrowych 7. Wybrane projekty międzynarodowe i europejskie

29 Historia i statystyka Etapy 1. Okres pionierski ( ) 2. Biblioteki pierwszej generacji [ ] 3. Biblioteki drugiej generacji [2002-] 4. Biblioteki rozproszone [2004-]

30 Pierwsze projekty ( ) 1995) Project Gutenberg (1971) Perseus Digital Library (1987) Project Runeberg ( Skandynawia) The Complete Works of Shakespeare (1993) Bartleby ( nowa wersja) Project Gutenberg DE ( Niemcy) The Humanities Text Initiative (1994) American Memory (1995)

31 Linki do wykładu

32 Pierwsze projekty ( ) 1995)

33 Cechy bibliotek I generacji Cechy bibliotek I generacji: 1. Zasób - dzieła z domeny publicznej 2. Dostęp - nielimitowany 3. Formaty dokumentów (tekstowe lub graficzne) 4. Brak kontroli dostępu i zarządzania zasobem 5. Słabe mechanizmy zarządzania metadanymi Dwa modele: - tzw. model strona www ), - tzw. model katalog obiektów cyfrowych )

34 Gutenberg Project (1971)

35 Runeberg

36 Perseus

37 The Complete Works of Shakespeare

38 Bartleby

39 The Humanities Text Initiative

40 American Memory

41 Pierwsze projekty digit.. czasopism - Tulip ( ) - wspólna inicjatywa Elseviera i dziesięciu uniwersytetów. Aktualnie są wykorzystywane w serwisie Elsevier Science. - Uniwersytet Cornell (1991) - Projekt Swetscan (1992) - Projekt Galen (1991) i Galen II (1995) - JSTOR (Journal Storage Project) 1995 (F. Mellona) - inne

42 Współcześni giganci

43 Internet Archive (IA) Jedno z największych światowych repozytoriów uniwersalnych. Założone w 1996 (San Francisco), aktualnie związane z inicjatywą Open Content Alliance. Partnerzy: Yahoo!, Adobe Ponad 1 mln publikacji (bezpłatne) Publikacje w kilku formatach: txt, pdf, djvu

44 IA

45 Google Book Search Projekt rozwijany od 2005 roku Partnerzy: Princeton University, University of California, Harvard University, University of Michigan, The New York Public Library, Oxford University, Stanford University, University of Texas at Austin, University of Virginia, University of Wisconsin Madison i in. Zasób: ok. 9,7 mln (w tym 817 tys. w pełnym dostępie) Format: PDF; współpracuje z usługą WorldCat

46 Google Book Search

47 Google Book Search

48 Google Book Search

49 Google Book Search Polska

50 Dlaczego powstał bezpłatny WorldCat?

51 Project Gutenberg Consortia Center Ogólnoświatowe repozytorium tekstów należących do domeny publicznej. Nieformalny następca Projektu Gutenberg. Aktualnie ściśle współpracuje z WorldLibrary.net Projekt zainicjował w 2004 roku Michael Hard. Ponad 75 tys. pozycji Dominują formaty: HTML, DJVu, PDF i f. graficzne

52 Project Gutenberg Consortia Center

53 World Library.net Utworzona w 1996 roku i zarządzana przez The World ebook Library Consortia Ok. 500 tys. tytułów Serwis komercyjny, część zasobów udostępniana bezpłatnie (ok. 75 tys.); Łacznie 125 kolekcji. Cześć zasobów tworzą m.in. bezpłatne kolekcje: Project Gutenberg Consortia Center i Rosetta Project Collection i in. Formaty: HTML, PDF, DJVu, JPG

54 World Library.net

55 NetLibrary Pełnotekstowe serwis OCLC Serwis komercyjny udostępniający zbiory o zakresie uniwersalnym. Ponad 100 tys. tytułów

56 TEL (The( European Library) Portal integrujący zasoby cyfrowe UE. Inicjatywa KE z 2004 roku. System TEL wykorzystuje kilku protokołów komunikacyjnych: z39.50, OAI PMH i SRU Aktualnie z TEL współpracuje 45 europejskich bibliotek narodowych oraz liczne repozytoria wolnodostępne.

57 TEL schemat logiczny

58 European Digital Library Project

59 Tysiące bibliotek mniejszych Prawie w każdym rozwiniętym kraju: - przynajmniej 1 biblioteka o aspiracjach narodowych; - przynajmniej 1 udostępniająca dziedzictwo historyczne.; - przynajmniej 1 serwująca teksty klasyki literackiej; - liczne biblioteki czasopism historycznych; - liczne biblioteki regionalne/stanowe; - liczne biblioteki uniwersyteckie (np. Holandia, Niemcy); - liczne biblioteki instytucjonalne.

60 Biblioteki cyfrowe (w układzie terytorialnym dostawców) Źródło: OAISTER (wrzesień 2007)

61 MEK - Hungarian Electronic Library

62 Memory of the Netherlands

63 Biblioteca Nacional Digital

64 Cechy bibliotek II generacji Wybrane cechy bibliotek II generacji: 1. Zasób - dowolny 2. Dostęp - kontrolowany (lub możliwość kontroli) 3. Formaty dokumentów dominują hybrydowe 4. Zaawansowane mechanizmy zarządzania zasobem 5. Zaawansowane mechanizmy zarządzania metadanymi 6. Obsługa specj. standardów komunikacyjnych 7. Współpraca z repozytoriami rozproszonymi

65 Integracja Repozytoria rozproszone, m.in.: - OAISTER -OpenDOAR -DOAJ - Institutional Archives Registry

66 OAISTER Serwis umożliwiający wyszukiwanie rozproszone za pośrednictwem protokołu OAI PMH w repozytoriach cyfrowych. Aktualnie (listopad 2008) z serwisem współpracują 1034 biblioteki cyfrowe z całego świata (w tym wszystkie polskie biblioteki oparte na systemie dlibra). Serwis daje dostęp do ponad 18,3 mln rekordów. Mechanizm wyszukiwawczy bazuje na atrybutach DublinCore (większość dostawców) + 62 biblioteki DLF 2,6 mln rekordów; + 20 bibliotek MODS 624 tys. rekordów.

67 OAISTER

68 OpenDOAR Portal akademickich repozytoriów naukowych Open Access (przewaga europejskich) Liczne narzędzia: wyszukiwarka, statystyki, opisy 1300 repozytoriów

69 OpenDOAR

70 OpenDOAR dostawcy (geo( geo.)

71 Institutional Archives Registry Portal repozytoriów naukowych Open Access Liczne narzędzia: wyszukiwarka, statystyki, opisy 955 repozytoriów z całego świata

72 Institutional Archives Registry

73 Institutional Archives Registry

74 DOAJ Directory of Open Access Journals (DOAJ) Największe światowe repozytorium czasopism naukowych udostępnianych bezpłatnie; Ok tytuły (ok. 221 tys. artykułów) Zakres uniwersalny

75 DOAJ

76 OAISTER - dostawcy i czytelnicy (użytkownicy) (dostawcy)

77 OpenDOAR - dostawcy

78 Ryzykowne szacunki - świat Ok. 500 repozytoriów dużych ponad 10 tys. poz. Ok. 500 repozytoriów średnich 5-10 tys. Ok repozytoriów małych 1-5 tys. Razem świat: repozytoriów (o zbiorach ponad 1000 jednostek każda) mln obiektów (w tym ok. 30% w dostępie OA) nadto Google Books ok. 9,7 mln (817 tys. pełny dostęp) Razem - ok. 35 mln

79 Polska ok. 200 tys. FBC 176 tys. Nadto inne -ok. 30 tys

80 Dynamika (na przykł. MBC)

81 Biblioteki cyfrowe 1. Konteksty biblioteki cyfrowej 2. Co to jest biblioteka cyfrowa? 3. Historia i statystyka 4. Formaty prezencyjne 5. Metadane 6. Oprogramowanie dla bibliotek cyfrowych

82 Formaty archiwalne i prezencyjne Cechy formatu archiwalnego (FA): - wysoka jakość; - wierne odwzorowanie oryginału. Cechy formatu prezencyjnego (FP): - małe rozmiary; - akceptowalna jakość; - wysoki poziom zorganizowania (indeksowania).

83 Formaty archiwalne i prezencyjne

84 Formaty prezencyjne Biblioteki I generacji: - tekstowe (ASCI, RTF itp.) lub - grafika rastrowa (GIF, JPG, TIF, PNG) Biblioteki II generacji: - formaty hybrydowe: DJVu lub PDF - formaty graficzne: JPG, JPG2, PNG, GIF + java - formaty specjalne: mapy, nuty (zoomify, sibelius) - formaty multimedialne: mp3, mpeg, flash -formaty aplikacyjne: np.java

85 Formaty hybrydowe Formaty hybrydowe łączą cechy formatów tekstowych i graficznych. PDF DjVu Wiernie odwzorowują cechy oryginału Pozwalają przetwarzać informację (tekst, nuty...)

86 Czym jest PDF? 1. Norma - ISO : PDF podstawa nowoczesnej poligrafii (duże pliki wysoka jakość np. PDF/X) 3. Może pełnić funkcję kontenera (PDF/A; PDF/E). 4. PDF jako format prezencyjny (po wyrafinowanych zabiegach adaptacyjnych) 5. PDF w pełni poprawnie funkcjonuje tylko na oprogramowaniu Adobe. 6. Mogą istnieć problemy prawne (np. czcionki) 7. PDF format bardzo złożony - łączy: tekst, graf. rastrowa i wektorową oraz elementy aplikacyjne.

87 AdobeDigital nowe oblicze PDF

88 Wiedza o PDF Systemy produkcyjne w poligrafii / Chuck Gehman. - Warszawa, Profesjonalny druk / Claudia McCue. Gliwice, 2007

89 Czym jest DjVu Format DjVu w przeciwieństwie do PDF ma charakter czysto graficzny. Opiera się na technice warstw (por. Photoshop) Wynikowe pliki - najmniejsze z możliwych (por. JPG) Może mieć zakotwiczona warstwę tekstową OCR Jasny status prawny brak ograniczeń licencyjnych Istnieją zarówno komercyjne (Lizard Tech), jak i bezpłatne aplikacje (DJVuLibre)

90 DjVu Małe rozmiary Dokumenty DjVu są nieedytowalne dają więc gwarancję wiarygodności

91 DJVu poprawny dokument

92 DJVu poprawny dokument

93 DJVu W. M. Kolasa

94 Zoomify

95 Sibelius W. M. Kolasa

96 Biblioteki cyfrowe 1. Konteksty biblioteki cyfrowej 2. Co to jest biblioteka cyfrowa? 3. Historia i statystyka 4. Formaty prezencyjne 5. Metadane 6. Oprogramowanie dla bibliotek cyfrowych

97 Metadane czyli co? Problem informatyczny czy bibliotekarski?

98 Literatura (pol.) M. Nahotko 2004 M. Nahotko 2006

99 Metadane i identyfikacja w praktyce Trendy liczba wdrożeń w BC 1. DublinCore (80-90% BC) 2. Standardy LC 3. MODS 4. MARC21 w bibliotece cyfrowej 5. METS 6. OAI

100 Dublin Core Zalety: 1. Prosty i intuicyjny (15 elementów) 2. Dobrze funkcjonuje w ramach syntaktyki XML 3. Idealny do zastosowań web 2.0 Wady: Zbyt ogólny Absolutny lider 80-90% repozytoriów

101 DC w praktyce

102 DC w RDF

103 Standardy LC MARC 21 MARCXML MODS MADS EAD METS MIX PREMIS

104 Standardy LC MARC 21 electronic tradycyjny MARC MARCXML MARC w strukturze XML MODS wybór pól z MARC w strukturze XML (bibliogr.) MADS wybór pól z MARC w strukturze XML (authority) EAD standard opisu jedn. arch. w strukturze XML METS zespół standardów opisu i komunikacji dedykowany dla dla bibliotek cyfrowych MIX standard opisu dla archiwów ikonograficznych PREMIS standard dot. ochrony i dostępu

105 MODS (24 implementacje)

106 MODS

107 METS (ok. 60 implementacji)

108 Biblioteca Nacional Digital

109 MARC21 dla DE LDR / / $h Pozostałe jak dla druków tradycyjnych

110 MARC21 dla DE \a Rozpoznawanie obrazów \h [Dokument elektroniczny] / \c Ryszard Tadeusiewicz, Mariusz Flasiński. 256 \a Dane tekstowe \u

111 Moim zdaniem 1. Dublin Core - w bibliotekach cyfrowych (RDF/XML) 2. MARC w OPAC do zarządzania dużymi zbiorami Służą różnym celom Wzajemnie się uzupełniają Zespół ds. digitalizacji przy MKiDN przyjął uchwałę o rekomendowaniu MARC 21 i Dublin Core jako właściwych dla metadanych obiektów digitalizowanych... [źródło:

112 OAI-PMH podstawa komunikacji w BC

113 Jeden z powodów stosowania DC/XML/RDF/OAI

114 Biblioteki cyfrowe 1. Konteksty biblioteki cyfrowej 2. Co to jest biblioteka cyfrowa? 3. Historia i statystyka 4. Formaty prezencyjne 5. Metadane 6. Oprogramowanie dla BC

115 Cechy systemu do obsługi BC Pozwala na pełną kontrolę udostępniania zarówno na poziomie użytkownika, jak i zasobu (autoryzacja, autentykacja, połączenia szyfrowane), zaś z punktu widzenia użytkownika jest samoobsługowy; Obsługuje dokumenty w dowolnych formatach (tekstowe, graficzne, aplikacje) i strukturze (proste, złożone) oraz różne typy metadanych (DublinCore, EAD DTD, MARC XML i in.); Oferuje rozbudowane mechanizmy wyszukiwawcze (OPAC) i jest otwarty na alternatywne metody dostępu (wyszukiwarki, współpraca z system rozproszonymi) oraz umożliwia wyszukiwanie pełnotekstowe;

116 Cechy systemu do obsługi BC Pozwala na prace grupową; Gwarantuje stałość punktu dostępu (hiperłącza) do publikacji; Wspiera obsługę wydawnictw publikowanych wyłącznie w wersji elektronicznej (mechanizm wersjonowania); Zachowuje informację o zasobach zmienianych i usuniętych; Obsługuje standardy komunikacyjne i informatyczne (np. OAI-PMH, RDF, XML);

117 Cechy systemu do obsługi BC Pozwala na personalizację ustawień; Ma wbudowane mechanizmy informacyjne (RSS, powiadomienia ) i statystyczne; Oferuje zintegrowany system zarządzania zasobem (moduł administracyjny i redakcyjny); Jest przystosowany do pracy na różnych platformach zarówno na poziomie serwera, jak i klienta.

118 Systemy komercyjne SirsiDynix - Digital Library VTLS Vital Exlibris DigiTool Symboliczna liczba wdrożeń!!!

119 SirsiDynix - Digital Library

120 VTLS - Vital

121 Exlibris - DigiTool

122 Systemy bezpłatne (lub dostępne za kwoty symboliczne) DSpace Greenstone dlibra setki systemów autorskich (nierównej jakości) Zdecydowanie dominują 90-95% ogólnej liczby wdrożeń!!!

123 Dspace ponad 200 instalacji

124 DSpace

125 DSpace Eldorado TU Dortmund

126 Greenstone kilkaset instalacji?

127 Greenstone - download

128 Greenstone - użytkownicy

129 Greenstone - WIKI

130 Greenstone - NZDL

131 dlibra

132 Dlibra interfejs

133 MBC

134 MBC W. M. Kolasa

135 MBC W. M. Kolasa

136 MBC W. M. Kolasa

137 dlibra - Federacja Bibliotek Cyfrowych

138 Nie wszystko należy digitalizować

139 Dziękuję

Władysław Marek Kolasa Artur Paszko. Biblioteki cyfrowe konteksty, tendencje, perspektywy

Władysław Marek Kolasa Artur Paszko. Biblioteki cyfrowe konteksty, tendencje, perspektywy Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Władysław Marek Kolasa Artur Paszko Biblioteki cyfrowe konteksty, tendencje, perspektywy Plan wykładu Konteksty

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie i przechowywanie obiektów cyfrowych w kontekście biblioteki akademickiej

Udostępnianie i przechowywanie obiektów cyfrowych w kontekście biblioteki akademickiej Udostępnianie i przechowywanie obiektów cyfrowych w kontekście biblioteki akademickiej Tomasz Parkoła (tparkola@man.poznan.pl) Agenda Wprowadzenie Biblioteka cyfrowa Etapy tworzenia cyfrowych zasobów proces

Bardziej szczegółowo

Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje

Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje Elżbieta Szymańska Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Cel lekcji - przedstawienie historii powstania Bibliotek Cyfrowych; definicja - zapoznanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Biblioteki cyfrowe - wstęp do problematyki

Biblioteki cyfrowe - wstęp do problematyki 1 Władysław Marek Kolasa Biblioteki cyfrowe - wstęp do problematyki W literaturze na temat bibliotek cyfrowych często rozpoczyna się rozważania od definiowania i rozważania problemu literatury w środowisku

Bardziej szczegółowo

Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER

Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER Dostęp p do otwartych bibliotek cyfrowych i repozytoriów Agnieszka Lewandowska, Cezary Mazurek, Marcin Werla {jagna,mazurek,mwerla}@man.poznan.pl Historia

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie pełnotekstowe w zasobach bibliotek cyfrowych

Wyszukiwanie pełnotekstowe w zasobach bibliotek cyfrowych Arkadiusz Pulikowski Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski Wyszukiwanie pełnotekstowe w zasobach bibliotek cyfrowych X Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Zakopane

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego

Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego Jakub Bajer Krzysztof Ober Polskie Biblioteki Cyfrowe Poznań, 18-22 października 2010 r. Plan prezentacji Wstęp

Bardziej szczegółowo

Marcin Werla Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Marcin Werla Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Marcin Werla (mwerla@man.poznan.pl) Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Udostępnienie danych w formatach i w sposób umożliwiający użycie ich w Europeanie Podstawowy protokół to OAI-PMH Treść obiektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek

Bardziej szczegółowo

Integracja wyszukiwania w bibliotekach cyfrowych

Integracja wyszukiwania w bibliotekach cyfrowych 1 Integracja wyszukiwania w bibliotekach cyfrowych Dr hab. Marek Nahotko 2 Dotychczasowe prace dla integracji Potrzeba współdziałania (interoperability) na wielu poziomach: Celem współdziałania jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Marcin Heliński, Cezary Mazurek, Tomasz Parkoła, Marcin Werla

Marcin Heliński, Cezary Mazurek, Tomasz Parkoła, Marcin Werla Biblioteka cyfrowa jako otwarte, internetowe repozytorium publikacji Marcin Heliński, Cezary Mazurek, Tomasz Parkoła, Marcin Werla Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Biblioteka cyfrowa Podstawowe

Bardziej szczegółowo

CALIFORNIA DIGITAL LIBRARY CYFROWA BIBLIOTEKA KALIFORNIJSKA

CALIFORNIA DIGITAL LIBRARY CYFROWA BIBLIOTEKA KALIFORNIJSKA CALIFORNIA DIGITAL LIBRARY CYFROWA BIBLIOTEKA KALIFORNIJSKA http://www.cdlib.org/ 1. Zawartości serwisu Kalifornijska Biblioteka Cyfrowa = California Digital Library (CDL) jest serwisem, który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego droga ku otwartości Leszek Szafrański Konferencja, Rozwój umiejętności cyfrowych, Gdańsk 10-11122015 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa repozytorium Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW E-repozytorium instytucji definicja Gromadzi systematycznie, zachowuje długoterminowo

Bardziej szczegółowo

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Lp. Kryteria Obiekt Biblioteczny 1. Procedury, obejmujące: 1. selekcję wybór materiału, który zostanie poddany digitalizacji; selekcji

Bardziej szczegółowo

The New York Public Library Digital Library Collections Biblioteka Publiczna w Nowym Jorku Cyfrowe Kolekcje Biblioteczne

The New York Public Library Digital Library Collections Biblioteka Publiczna w Nowym Jorku Cyfrowe Kolekcje Biblioteczne The New York Public Library Digital Library Collections Biblioteka Publiczna w Nowym Jorku Cyfrowe Kolekcje Biblioteczne http://www.nypl.org/ 1. Cyfrowa Kolekcja NYPL znajduje się na stronie głównej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Rozwój polskich bibliotek cyfrowych. Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Rozwój polskich bibliotek cyfrowych. Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Rozwój polskich bibliotek cyfrowych Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Plan prezentacji Wprowadzenie Historia rozwoju bibliotek cyfrowych w Polsce Aktualny stan bibliotek cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Otwarty Dostęp do publikacji naukowych

Otwarty Dostęp do publikacji naukowych Otwarty Dostęp do publikacji naukowych Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH 16 czerwca 2015 Otwarty dostęp (ang. Open Access) to model, w którym prace naukowe, wyniki badań i materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa od kuchni

Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa od kuchni Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa od kuchni Dobór dokumentów Prawa autorskie *Digitalizacja (skanowanie) *Obróbka graficzna *Konwersja (pdf, jpg, djvu) Opis bibliograficzny Publikacja Archiwizacja Archiwizacja

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe dokumenty muzyczne w Internecie

Cyfrowe dokumenty muzyczne w Internecie Cyfrowe dokumenty muzyczne w Internecie Biblioteki cyfrowe w pracy biblioteki muzycznej Maciej Dynkowski Biblioteka Główna Akademii Muzycznej Im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi Zalety dokumentów cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja zbiorów muzycznych analiza od strony użytkownika na podstawie Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC)

Digitalizacja zbiorów muzycznych analiza od strony użytkownika na podstawie Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) Digitalizacja zbiorów muzycznych analiza od strony użytkownika na podstawie Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) Martyna Darowska Biblioteka Główna Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Wydział

Bardziej szczegółowo

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia 19... Wirtualna biblioteka e-pogranicze Jelenia Góra, 14.12.2012, Joanna Broniarczyk Związane tradycyjnie z bibliotekami media i procesy powstają już tylko

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA. Maciej Rynarzewski Oddział Zbiorów Specjalnych

DIGITALIZACJA. Maciej Rynarzewski Oddział Zbiorów Specjalnych DIGITALIZACJA CZYM JEST DIGITALIZACJA? to przetwarzanie analogowych nośników o formy cyfrowej w rozumieniu bibliotekarskim to przetworzenie tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmiennych materiałów do postaci

Bardziej szczegółowo

Biblioteka w cyfrowej rzeczywistości wyzwania i praktyka Henryk Hollender Uczelnia Łazarskiego. Organizator

Biblioteka w cyfrowej rzeczywistości wyzwania i praktyka Henryk Hollender Uczelnia Łazarskiego. Organizator Biblioteka w cyfrowej rzeczywistości wyzwania i praktyka Henryk Hollender Uczelnia Łazarskiego Organizator Dad czytelnikowi pełny tekst dokumentu! WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Nie mam komputera. Czy mogę

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wydawnictw ciągłych w NUKAT a czasopisma w bibliotekach cyfrowych

Opracowanie wydawnictw ciągłych w NUKAT a czasopisma w bibliotekach cyfrowych Spotkanie pt. Katalogowanie wydawnictw ciągłych w katalogu NUKAT, 23-24.05.12, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Opracowanie wydawnictw ciągłych w NUKAT a czasopisma w bibliotekach cyfrowych T y tu ł

Bardziej szczegółowo

Czytelnik w bibliotece cyfrowej

Czytelnik w bibliotece cyfrowej Czytelnik w bibliotece cyfrowej Adam Dudczak Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe IV Warsztaty Biblioteki Cyfrowe Poznań, 2007 Do czego służy Aplikacja Czytelnika? Udostępnianie zasobów cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Rozwój bibliotek cyfrowych w Polsce. Cezary Mazurek Tomasz Parkoła Marcin Werla

Rozwój bibliotek cyfrowych w Polsce. Cezary Mazurek Tomasz Parkoła Marcin Werla Rozwój bibliotek cyfrowych w Polsce Cezary Mazurek Tomasz Parkoła Marcin Werla Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Założone w 1993 roku Afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN Obecnie

Bardziej szczegółowo

Organizacja i logistyka digitalizacji

Organizacja i logistyka digitalizacji Wprowadzenie Organizacja i logistyka digitalizacji Tomasz Kalota www.tomasz.kalota.pl VIII Ogólnopolska Konferencja "Automatyzacja bibliotek publicznych" Warszawa, 26-28 listopada 2008 r. http://www.koszykowa.pl/biblioteka/content/view/710/26/

Bardziej szczegółowo

Narodowe repozytorium dokumentów elektronicznych

Narodowe repozytorium dokumentów elektronicznych Narodowe repozytorium dokumentów elektronicznych Joanna Potęga Biblioteka Narodowa VIII Ogólnopolska Konferencja Automatyzacja bibliotek publicznych Warszawa 26-28 listopada 2008 r. Dokumenty elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Projekt DIR jako przykład praktycznej realizacji idei Open Access. Marek Niezgódka, Alek Tarkowski ICM UW marekn@icm.edu.pl altar@icm.edu.

Projekt DIR jako przykład praktycznej realizacji idei Open Access. Marek Niezgódka, Alek Tarkowski ICM UW marekn@icm.edu.pl altar@icm.edu. Projekt DIR jako przykład praktycznej realizacji idei Open Access Marek Niezgódka, Alek Tarkowski ICM UW marekn@icm.edu.pl altar@icm.edu.pl Konferencja EBIB, Toruń, 7 grudnia 2007 Rozwój napędzany przez

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Koszowska, FRSI Remigiusz Lis, ŚBC-BŚ

Agnieszka Koszowska, FRSI Remigiusz Lis, ŚBC-BŚ Cyfrowa biblioteka publiczna od skanera do Europeany Ułatwienie dostępu Ochrona (pośrednia) zbiorów Komunikacyjność Zasób róŝnorodnego zastosowania Dokumentacja Promocja Nowi odbiorcy Dlaczego warto digitalizować?

Bardziej szczegółowo

Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska

Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa Po 3 latach istnienia: Czasopisma

Bardziej szczegółowo

dlibra 3.0 Marcin Heliński

dlibra 3.0 Marcin Heliński dlibra 3.0 Marcin Heliński Plan prezentacji Wstęp Aplikacja Redaktora / Administratora Serwer Aplikacja Czytelnika Aktualizator Udostępnienie API NajwaŜniejsze w nowej wersji Ulepszenie interfejsu uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Nic nie zastąpi ciężkiej pracy*

Nic nie zastąpi ciężkiej pracy* Nic nie zastąpi ciężkiej pracy* Thomas Edison *za wyjątkiem pracy jeszcze cięższej Projekt w liczbach 750 wprowadzonych dokumentów: 207 czasopism 156 pocztówek 104 artykuły 81 książek 50 biogramów Projekt

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja EBIB Open Access Internet w bibliotekach

IV Konferencja EBIB Open Access Internet w bibliotekach Czasopisma publikowane na zasadzie Open Access jako element usług bibliotecznych oraz pomoc autorom w wyborze narzędzi do publikowania IV Konferencja EBIB Open Access Internet w bibliotekach Toruń, grudzień

Bardziej szczegółowo

Projekt rozwoju Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej

Projekt rozwoju Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej Projekt rozwoju Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej JBC w liczbach Udostępnianie w JBC Działalność wydawnicza i self-archiving Obszary współpracy pomiędzy jednostkami UJ w ramach Repozytorium Perspektywa

Bardziej szczegółowo

Czytelnik w bibliotece cyfrowej

Czytelnik w bibliotece cyfrowej Czytelnik w bibliotece cyfrowej Adam Dudczak Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe V Warsztaty Biblioteki Cyfrowe Poznań, 2008 Do czego służy strona WWW biblioteki cyfrowej? Udostępnianie zasobów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kolekcji cyfrowych

Tworzenie kolekcji cyfrowych Tworzenie kolekcji cyfrowych Wykład 7, Biblioteki cyfrowe w Polsce Federacja Bibliotek Cyfrowych http://fbc.pionier.net.pl/owoc Polska multiwyszukiwarka zasobów cyfrowych. Projekt zarządzany przez PCSS

Bardziej szczegółowo

Marcin Kassatti marcin@up.krakow.pl Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków

Marcin Kassatti marcin@up.krakow.pl Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków Marcin Kassatti marcin@up.krakow.pl Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków Internet a tradycyjne media audiowizualne nowe możliwości eksploracji zasobów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Federacja Bibliotek Cyfrowych: wsparcie instytucji kultury w udostępnianiu zbiorów on-line, agregacja metadanych na potrzeby Europeany

Federacja Bibliotek Cyfrowych: wsparcie instytucji kultury w udostępnianiu zbiorów on-line, agregacja metadanych na potrzeby Europeany Federacja Bibliotek Cyfrowych: wsparcie instytucji kultury w udostępnianiu zbiorów on-line, agregacja metadanych na potrzeby Europeany Justyna Walkowska, Marcin Werla Zespół Bibliotek Cyfrowych, Dział

Bardziej szczegółowo

Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, października 2013 r.

Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, października 2013 r. Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, 24-25 października 2013 r. Po pierwsze Primo! Doświadczenia z wdrożenia mgr Martyna Darowska Biblioteka Główna Politechnika

Bardziej szczegółowo

Realizacja założeń polityki otwartości na Politechnice Krakowskiej.

Realizacja założeń polityki otwartości na Politechnice Krakowskiej. Realizacja założeń polityki otwartości na Politechnice Krakowskiej. Dorota Buzdygan Dorota Lipińska Maria Pierukowicz Biblioteka Politechniki Krakowskiej Wdrażanie otwartego dostępu w instytucji naukowej

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA (Coleccion Digital) HISZPAŃSKA BIBLIOTEKA NARODOWA (Zbiory w wersji elektronicznej)

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA (Coleccion Digital) HISZPAŃSKA BIBLIOTEKA NARODOWA (Zbiory w wersji elektronicznej) BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA (Coleccion Digital) HISZPAŃSKA BIBLIOTEKA NARODOWA (Zbiory w wersji elektronicznej) http://www.bne.es/eng/catalogues/coleccionesdigitales.htm Zawartość: Repozytorium uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Rola polskich bibliotek cyfrowych w zapewnianiu otwartego dostępu

Rola polskich bibliotek cyfrowych w zapewnianiu otwartego dostępu Rola polskich bibliotek cyfrowych w zapewnianiu otwartego dostępu Marcin Werla (mwerla@man.poznan.pl) Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Dział Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy Prezentacja

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Sposób prezentacji czasopisma w bibliotece cyfrowej

Sposób prezentacji czasopisma w bibliotece cyfrowej Piotr Myszkowski Leszek Szafrański Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa Sposób prezentacji czasopisma w bibliotece cyfrowej Konferencja Opracowanie czasopism ukazujących się przed II wojną światową w kontekście

Bardziej szczegółowo

Zbiory bibliotek cyfrowych dla ucznia i nauczyciela

Zbiory bibliotek cyfrowych dla ucznia i nauczyciela Wiesława Budrowska, Aldona Zawałkiewicz Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Zbiory bibliotek cyfrowych dla ucznia i nauczyciela Najstarszy zachowany tekst prozą w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1.11 OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Załącznik Nr 1.11 OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania)

Bardziej szczegółowo

projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej

projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej Biblioteka w erze cyfrowej informacji projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej Lilia Marcinkiewicz Książ ążnica Pomorska Misja: współuczestnictwo w budowie społecze eczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania)

Bardziej szczegółowo

Polska Bibliografia Naukowa jako krajowe repozytorium publikacji naukowych

Polska Bibliografia Naukowa jako krajowe repozytorium publikacji naukowych Polska Bibliografia Naukowa jako krajowe repozytorium publikacji naukowych Małgorzata Paszkowska Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, 28 październik 2017r. www.opi.org.pl

Bardziej szczegółowo

Filozofia. Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej. Krystyna Sanetra

Filozofia. Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej. Krystyna Sanetra Filozofia Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej Krystyna Sanetra Realizacja projektu Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby http://baztech.icm.edu.pl/ Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia

Bardziej szczegółowo

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spis lektur Lektura obowiązkowa S t a n i s ł a w s k a K l o c S., Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna : sporządzona w ramach projektu KPBC finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE

Bardziej szczegółowo

Mirosław Górny, Paweł Gruszczyński, Cezary Mazurek, Jan Andrzej Nikisch, Maciej Stroiński, Andrzej Swędrzyński

Mirosław Górny, Paweł Gruszczyński, Cezary Mazurek, Jan Andrzej Nikisch, Maciej Stroiński, Andrzej Swędrzyński POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Zastosowanie oprogramowania dlibra do budowy Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej Mirosław Górny, Paweł Gruszczyński, Cezary Mazurek, Jan Andrzej Nikisch, Maciej

Bardziej szczegółowo

ZBIERANIE MATERIAŁÓW DO PRACY. Bazy danych

ZBIERANIE MATERIAŁÓW DO PRACY. Bazy danych ZBIERANIE MATERIAŁÓW DO PRACY Bazy danych Materiały dostępne poprzez Bibliotekę Uniwersytecką Większość licencjonowanych baz danych i czasopism elektronicznych dostępna jest z komputerów uczelnianych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Cyfrowa czy Biblioteka 2.0 czyli co przechowuje biblioteka

Biblioteka Cyfrowa czy Biblioteka 2.0 czyli co przechowuje biblioteka Biblioteka Cyfrowa czy Biblioteka 2.0 czyli co przechowuje biblioteka dr inż. Marek Szepski Krakowska Akademia mszepski@afm.edu.pl Inspiracje Na półce stoją obok siebie 2 książki. Mają tego samego autora

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zdigitalizowaną biblioteką i systemy kontroli dostępu na przykładzie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej

Zarządzanie zdigitalizowaną biblioteką i systemy kontroli dostępu na przykładzie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej Zarządzanie zdigitalizowaną biblioteką i systemy kontroli dostępu na przykładzie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej Cezary Mazurek, Jan Andrzej Nikisch, Maciej Stroiński Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych

Bardziej szczegółowo

Przyszłość bibliotek cyfrowe treści w cyfrowej sieci?

Przyszłość bibliotek cyfrowe treści w cyfrowej sieci? Przyszłość bibliotek cyfrowe treści w cyfrowej sieci? Dr Marek Nahotko Warszawa, 22-24.11.2006 1 Narastające problemy Niezadowolenie ze sposobu działania systemu komunikacji: Wzrost cen publikacji; Problemy

Bardziej szczegółowo

Agregacja metadanych zbiorów polskich instytucji kultury działania Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego

Agregacja metadanych zbiorów polskich instytucji kultury działania Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego Agregacja metadanych zbiorów polskich instytucji kultury działania Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego Tomasz Parkoła, Marcin Werla Zespół Bibliotek Cyfrowych, Dział Usług Sieciowych PCSS

Bardziej szczegółowo

Współczesne technologie i narzędzia informatyczne a wypożyczanie międzybiblioteczne. Anna Gogiel-Kuźmicka Biblioteka Politechniki Białostockiej

Współczesne technologie i narzędzia informatyczne a wypożyczanie międzybiblioteczne. Anna Gogiel-Kuźmicka Biblioteka Politechniki Białostockiej Współczesne technologie i narzędzia informatyczne a wypożyczanie międzybiblioteczne Anna Gogiel-Kuźmicka Biblioteka Politechniki Białostockiej Olsztyn 20-22.09.2010 Społeczeństwo informacyjne - definicje

Bardziej szczegółowo

Oddział Opracowania Druków Zwartych

Oddział Opracowania Druków Zwartych Oddział Opracowania Druków Zwartych Podstawowe zadania Oddziału Opracowania Druków Zwartych wg Regulaminu Organizacyjnego BG PW Opracowanie: formalne, rzeczowe i techniczne wydawnictw zwartych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

The Online Books Page

The Online Books Page The Online Books Page http://onlinebooks.library.upenn.edu/ 1. Zawartość serwisu The Online Books Page zawiera ponad 25.000 dokumentów z różnych dziedzin w języku angielskim. Warunkiem umieszczenia dokumetu

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

Otwarte zasoby wiedzy na przykładzie łódzkich jednostek naukowych ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetu Łódzkiego

Otwarte zasoby wiedzy na przykładzie łódzkich jednostek naukowych ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetu Łódzkiego Otwarte zasoby wiedzy na przykładzie łódzkich jednostek naukowych ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetu Łódzkiego Aleksandra Brzozowska Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Otwarte zasoby wiedzy - nowe

Bardziej szczegółowo

Biblioteki cyfrowe w środowisku sieciowym

Biblioteki cyfrowe w środowisku sieciowym Biblioteki cyfrowe w środowisku sieciowym Marcin Werla Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe V Warsztaty Biblioteki cyfrowe Poznań, 2008 Rozwój infrastruktury bibliotek cyfrowych w sieci PIONIER

Bardziej szczegółowo

W kierunku zwiększania dostępności zasobów udostępnianych przez polskie biblioteki cyfrowe Nowoczesne rozwiązania w systemie dlibra 6

W kierunku zwiększania dostępności zasobów udostępnianych przez polskie biblioteki cyfrowe Nowoczesne rozwiązania w systemie dlibra 6 W kierunku zwiększania dostępności zasobów udostępnianych przez polskie biblioteki cyfrowe Nowoczesne rozwiązania w systemie dlibra 6 Karolina Bohdanowicz, Tomasz Parkoła, Marcin Werla Dział Bibliotek

Bardziej szczegółowo

Korekta OCR problemy i rozwiązania

Korekta OCR problemy i rozwiązania Korekta OCR problemy i rozwiązania Edyta Kotyńska eteka.com.pl Kraków, 24-25.01.2013 r. Tekst, który nie jest cyfrowy - nie istnieje w sieci OCR umożliwia korzystanie z materiałów historycznych w formie

Bardziej szczegółowo

Budowanie repozytorium

Budowanie repozytorium Budowanie repozytorium Zarządzanie treścią w bibliotekach cyfrowych ryzyka prawne, problemy prawa autorskiego, 26 czerwca 2012 r., Warszawa Emilia Karwasińska Małgorzata Rychlik Biblioteka Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA.

BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA. BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA. Michał Kwiatkowski Piotr Grzybowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe II Konferencja

Bardziej szczegółowo

Rola bibliotek cyfrowych w budowaniu gospodarki opartej o wiedzę. Cezary Mazurek

Rola bibliotek cyfrowych w budowaniu gospodarki opartej o wiedzę. Cezary Mazurek Rola bibliotek cyfrowych w budowaniu gospodarki opartej o wiedzę Cezary Mazurek Biblioteki cyfrowe w sieci PIONIER Ekosystem zasobów i narzędzi Użytkownicy indywidualni i instytucjonalni Wyszukiwarki internetowe,

Bardziej szczegółowo

Nowe usługi w infrastrukturze sieci MAN i PIONIER. Aleksandra Nowak Marcin Werla

Nowe usługi w infrastrukturze sieci MAN i PIONIER. Aleksandra Nowak Marcin Werla Nowe usługi w infrastrukturze sieci MAN i PIONIER Aleksandra Nowak (anowak@man.poznan.pl) Marcin Werla (mwerla@man.poznan.pl) Biblioteki cyfrowe w sieci PIONIER - Ponad 100 serwisów internetowych - Kilkaset

Bardziej szczegółowo

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA ZBIORY ELEKTRONICZNE Dostęp do zbiorów elektronicznych Opis wybranych źródeł elektronicznych Biblioteka Cyfrowa CYBRA Biblioteka od lat popularyzuje i udostępnia serwisy oferujące dostęp do pełnych tekstów

Bardziej szczegółowo

The University of Michigan Digital Library Production Service Collection http://www.umdl.umich.edu/

The University of Michigan Digital Library Production Service Collection http://www.umdl.umich.edu/ 1 The University of Michigan Digital Library Production Service Collection http://www.umdl.umich.edu/ 1. Zawartość Biblioteka elektroniczna Uniwersytetu w Michigan, która oferuje elektroniczne dane i usługi.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wiedzy oraz Wielofunkcyjne Repozytorium Danych Źródłowych podstawy technologiczne. Marcin Werla, PCSS

Zintegrowany System Wiedzy oraz Wielofunkcyjne Repozytorium Danych Źródłowych podstawy technologiczne. Marcin Werla, PCSS Zintegrowany System Wiedzy oraz Wielofunkcyjne Repozytorium Danych Źródłowych podstawy technologiczne Marcin Werla, PCSS Etapy PCSS w projekcie SYNAT Cztery etapy w części INFINITI A9. Badania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesu digitalizacji przy pomocy systemu DigitLab

Realizacja procesu digitalizacji przy pomocy systemu DigitLab Realizacja procesu digitalizacji przy pomocy systemu DigitLab Adam Dudczak, Piotr Smoczyk {maneo, smoq}@man.poznan.pl Konferencja Biblioteka cyfrowa dziś a wyzwania jutra Czym jest DigitLab? System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto publikować w otwartych czasopismach i archiwizować dorobek naukowy w repozytoriach?

Dlaczego warto publikować w otwartych czasopismach i archiwizować dorobek naukowy w repozytoriach? Dlaczego warto publikować w otwartych czasopismach i archiwizować dorobek naukowy w repozytoriach? Na przykładzie platformy czasopism PRESSto i repozytorium AMUR. Emilia Karwasińska Biblioteka Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

Internet Archive (IA) ogólne informacje. ebooks and Texts prezentacja polskojęzycznych dokumentów

Internet Archive (IA) ogólne informacje. ebooks and Texts prezentacja polskojęzycznych dokumentów Internet Archive (IA) ogólne informacje i główne projekty BookServer Open Library kolekcja ebooks and Texts ebooks and Texts prezentacja polskojęzycznych dokumentów Internet Archive amerykański projekt

Bardziej szczegółowo

Deutsches Musikarchiv, Gärtnerstr. 25-32 / D-12207 Berlin

Deutsches Musikarchiv, Gärtnerstr. 25-32 / D-12207 Berlin Deutsche Nationalbibliothek Niemiecka Biblioteka Narodowa http://www.d-nb.de/eng/index.htm 1. Zawartość: Niemiecka Biblioteka Narodowa jest centralną biblioteką narodową. Stanowi centrum dla Federalnej

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja wybranych pozycji księgozbioru w Bibliotece Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego

Digitalizacja wybranych pozycji księgozbioru w Bibliotece Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego Digitalizacja wybranych pozycji księgozbioru w Bibliotece Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego Marek Poźniak mapoz@ciop.pl XII Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwarka zasobów bibliotecznych PRIMO w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wyszukiwarka zasobów bibliotecznych PRIMO w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wyszukiwarka zasobów bibliotecznych PRIMO w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach mgr Martyna Darowska Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej KONFERENCJA W ROKU CZYTELNIKA TO OCZYWISTE,

Bardziej szczegółowo

udostępnianie zasobów naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

udostępnianie zasobów naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego Wiedz@UR udostępnianie zasobów naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora

Bardziej szczegółowo

Biblioteki Publiczne w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym NUKAT. Maria Burchard Kierownik Centrum NUKAT BUW

Biblioteki Publiczne w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym NUKAT. Maria Burchard Kierownik Centrum NUKAT BUW Biblioteki Publiczne w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym NUKAT Maria Burchard Kierownik Centrum NUKAT BUW www.nukat.edu.pl Ogólnokrajowe zadania realizowane za pomocą NUKAT-u Budowanie centralnej

Bardziej szczegółowo

Zasoby Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - moduł dla nauki i społeczeństwa. Bogusław Kasperek, Stanisława Wojnarowicz Biblioteka Główna UMCS

Zasoby Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - moduł dla nauki i społeczeństwa. Bogusław Kasperek, Stanisława Wojnarowicz Biblioteka Główna UMCS Zasoby Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - moduł dla nauki i społeczeństwa Bogusław Kasperek, Stanisława Wojnarowicz Biblioteka Główna UMCS Przed projektem Lubelska Biblioteka Wirtualna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

(Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

(Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Warszawa, 05-06-2019 Instytut Studiów Politycznych PAN ul. Polna 18/20 00-625 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wdrożenia informatycznego systemu obsługi pięciu czasopism: Studia Polityczne, Sprawy

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie dorobku naukowego w repozytoriach i bazach danych działania komplementarne czy konkurencyjne?

Upowszechnianie dorobku naukowego w repozytoriach i bazach danych działania komplementarne czy konkurencyjne? Upowszechnianie dorobku naukowego w repozytoriach i bazach danych działania komplementarne czy konkurencyjne? Małgorzata Rychlik Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Bibliograficzne bazy danych : perspektywy

Bardziej szczegółowo

WBC i dlibra. Marcin Werla. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

WBC i dlibra. Marcin Werla. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe WBC i dlibra Marcin Werla Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe dlibra@man.poznan.pl Plan prezentacji Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa Biblioteka cyfrowa wymagania Biblioteka cyfrowa oparta o system

Bardziej szczegółowo

VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi Biblioteka jako marka

VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi Biblioteka jako marka VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi Biblioteka jako marka Olena Himos Biblioteka Naukowa Uniwersytetu Narodowego Akademia Kijowsko-Mohylańska (Kijów, Ukraina) 11-12 września, 2012 Biblioteka uniwersytetska

Bardziej szczegółowo

Emilia Karwasińska, Małgorzata Rychlik. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Emilia Karwasińska, Małgorzata Rychlik. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Emilia Karwasińska, Małgorzata Rychlik Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 2010 Cel projektu Celem utworzenia repozytorium instytucjonalnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest podwyższenie prestiżu

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Typy bibliotek biblioteka (tradycyjna) biblioteka wirtualna

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS Polskie projekty otwarte

OPEN ACCESS Polskie projekty otwarte Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu OPEN ACCESS Polskie projekty otwarte Bożena Bednarek-Michalska Chronologia ruchów open Free Software Movement Ruch wolnego oprogramowania 1985, Open Access materiały

Bardziej szczegółowo

Czwarte warsztaty Biblioteki cyfrowe dzień 1. Poznań 12 listopada 2007 r.

Czwarte warsztaty Biblioteki cyfrowe dzień 1. Poznań 12 listopada 2007 r. Czwarte warsztaty Biblioteki cyfrowe dzień 1 Poznań 12 listopada 2007 r. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Założone w 1993 roku Afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN Obecnie 5

Bardziej szczegółowo

Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku

Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku Jarosław Gajda (Biblioteka Politechniki Lubelskiej) Twórcy a biblioteki cyfrowe Problemy z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Elżbieta Edelman IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Organizacja Czytelni Multimedialnej Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura bibliotek cyfrowych

Infrastruktura bibliotek cyfrowych Infrastruktura bibliotek cyfrowych w sieci PIONIER C. Mazurek, M.Stroiński, M.Werla, J.Węglarz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Polskie Biblioteki Cyfrowe, Poznań, 25.11.2008r. Polski Internet

Bardziej szczegółowo

Wyzwania techniczne związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego w Internecie

Wyzwania techniczne związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego w Internecie Wyzwania techniczne związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego w Internecie Tomasz Parkoła, Marcin Werla Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe II konferencja i3: internet infrastruktutry innowacje

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA BIBLIOTEKI PK NA RZECZ OPEN ACCESS WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

DZIAŁANIA BIBLIOTEKI PK NA RZECZ OPEN ACCESS WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ DZIAŁANIA BIBLIOTEKI PK NA RZECZ OPEN ACCESS WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Dorota Buzdygan, Dorota Lipińska Biblioteka Politechniki Krakowskiej POLBIT Częstochowa 2011 PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo