71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej"

Transkrypt

1 71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 1. Nazwa bocznicy CARGOTOR Stacja Rybnik Tor nr Położenie bocznicy: 1) bocznica odgałęzia się na km 39,241 od toru stacyjnego nr 42a rozjazdem nr 42 (stanowiące własność PKP Polskich Linii Kolejowych) na tor nr 30 i w okręgu nastawczym RbB w km 39,628 od toru stacyjnego 28a rozjazdem nr ) profil toru dojazdowego do bocznicy wynosi 0,9 z największym spadkiem w kierunku bocznicy, w kierunku stacji* ) wynoszącym 2,0 tor zdawczo - odbiorczy leży na pochyleniu* ) 0,9 3) odległość punktu zdawczo odbiorczego od rozjazdu nr 42 odgałęziającego bocznicę wynosi 100 m. 4) klucz od zwrotnicy odgałęziającej znajduje się: nie dotyczy. 5) dozwolony nacisk osi na szynę: 20 ton (196 kn/oś). 3. Tory i urządzenia na bocznicy: 1) wykaz i przeznaczenie torów Nr toru Przeznaczenie ogólna Długość w metrach użyteczna Ładunkowy z rampą boczną 419,3 316 Uwagi 2) całkowita pojemność bocznicy wynosi 21 wagonów o średniej długości 15 m 3) przejazdy, przejścia dla pieszych, skrzyżowania na terenie bocznicy Bocznica nie posiada przejazdów kolejowych i przejść dla pieszych w poziomie szyn; 4. Zdawanie wagonów odbywa się na torze nr 30, a przyjmowanie wagonów na torze nr Urządzenia srk na bocznicy 1) wykaz rozjazdów, wykolejnic: Bocznica tor nr 30 nie posiada zwrotnic, rozjazdów i wykolejnic. Na tor nr 30 kieruje zwrotnica rozjazdu nr 42, stanowiącego własność PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., nastawiany elektrycznie z nastawni dysponującej RbA. Od strony nastawni dysponującej RbB, na tor nr 30 kieruje zwrotnica rozjazdu nr 101, stanowiącego własność PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., nastawiany elektrycznie z nastawni dysponującej RbB. Obecnie wjazd i wyjazd na bocznicę z torów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od strony nastawni dysponującej RbB jest zabroniony ze względu na zły stan torów i rozjazdów. 2) łączność z bocznicą istnieje, nie istnieje* ) za pomocą urządzeń: (1) radiotelefony przewoźne na pojazdach trakcyjnych, (2) radiotelefony przenośne Motorola pracujące na kanale manewrowym 8, 3) bocznica jest w czasie obsługi w nocy oświetlona, nieoświetlona* ) - bocznica jest oświetlona przez lampy własności PKP CARGO S.A. zlokalizowane wzdłuż całej długości placu i drogi dojazdowej do CTPLS3 rozświetlane są w ciągu pory ciemnej.

2 6. Warunki techniczne obsługi bocznicy: 1) bocznicę obsługuje: nastawnia dysponująca RbA, nastawnia dysponująca RbB. Bocznica stanowi dwa okręgi nastawcze: I okręg nastawczy od rozjazdu nr 42 do km 0,327 (miejsce nieczynnej wagi), obsługiwany przez dyżurnego ruchu nastawni dysponującej RbA; II okręg nastawczy od rozjazdu nr 101 do Tm51, obsługiwany przez dyżurnego ruchu nastawni dysponującej RbB. Z uwagi na zły stan toru, aktualnie wjazd i wyjazd na bocznicę z okręgu nastawczego nastawni dysponującej RbB jest zabroniony. Drogi przebiegu dla pojazdów trakcyjnych wjeżdżających i wyjeżdżających z bocznicy w okręg nastawczy nastawni dysponującej RbA, ustawiane są przez dyżurnego ruchu dysponującego tej nastawni. Za całą organizację pracy manewrowej, ładunkowej, bezpieczeństwo ruchu i zatrudnionych pracowników na bocznicy odpowiada uprawniony pracownik przewoźnika, pełniący czynności kierownika manewrów. 2) do obsługi bocznicy nie można używać pojazdów trakcyjnych serii E jednorazowo można podstawić 15 wagonów o średniej długości 15 m. 3) obsługa bocznicy dokonywana jest bez ograniczeń w okresie doby, może odbywać się tylko w porze dziennej *) Bocznica czynna jest całodobowo i może być obsługiwana bez ograniczeń. Obsługi bocznicy dokonuje się operatywnie zgodnie z potrzebami technologicznymi. 4) dopuszczalna prędkość jazdy po torach bocznicy wynosi 5 km/h. 5) wagony podstawiane na bocznicę są ciągnione, pchane* ) 6) wymagany procent masy hamującej składu przy obsłudze bocznicy wynosi: 8%. Masa hamująca zgodna z Ir-9 7) odrzucanie wagonów na tor bocznicy jest zabronione, dozwolone *) 8) środki ostrożności przy manewrach na przejazdach nie dotyczy. 9) sposób zabezpieczenia wagonów pozostawionych na torach zdawczoodbiorczych bocznicy Zabezpieczenia dokonuje się poprzez zahamowanie skrajnych wagonów czynnym hamulcem postojowym, w przypadku braku hamulca postojowego podklinowanie płozem hamulcowym przez wsunięcie pod obręcz skrajnego koła. Zabezpieczenia wagonów dokonuje uprawniony pracownik przewoźnika dokonujący obsługi bocznicy, przed odprzęgnięciem lokomotywy. Na torze bocznicy jeżeli odstawiono wagony na postój, należy wyłożyć płozy hamulcowe w odległości około 10m od ukresów rozjazdów kierujących na tor dojazdowy. Za wyłożenie i zdjęcie płozów hamulcowych odpowiedzialny jest kierujący manewrami pracownik przewoźnika. 7. Sposób podstawiania i zabierania wagonów na/z bocznicę: 1) czynności pracowników przy obsłudze bocznicy Drużyna manewrowa składa się z kierownika manewrów i co najmniej jednego uprawnionego pracownika przewoźnika. Podział czynności: Kierownik manewrów ustalenie planu pracy manewrowej, zapoznanie z nim drużyny trakcyjnej oraz dyżurnego ruchu nastawni dysponującej RbA; kierowanie pracą manewrową.

3 Uprawniony pracownik przewoźnika łączenie i rozłączanie taboru, luzowanie i zabezpieczanie taboru przed zbiegnięciem. Kierownik manewrów przewoźnika ma obowiązek: ustalić zakres prac manewrowych niezbędnych do wykonania zadań przy obsłudze bocznicy, każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania manewrów omówić plan pracy manewrowej z dyżurnym ruchu dysponującym nastawni RbA lub RbB i drużyną trakcyjną zapoznać się ze stanem zajętości toru na bocznicy, sprawdzić zabezpieczenie wagonów przed zbiegnięciem oraz czy nie stoją w granicach ukresów, ustalić miejsce postoju wagonów wymagających zachowania szczególnej ostrożności, np. z przesyłką nadzwyczajną, itd. sprawdzić pojazdy kolejowe na podstawie oględzin wzrokowych, czy pojazdy te nie posiadają widocznych usterek dyskwalifikujących je do ruchu. Jeżeli kierownikowi nasuwają się wątpliwości co do przydatności pojazdów do ruchu, to powinien on zasięgnąć w tym względzie opinii prowadzącego pojazd 2) o zamierzonej obsłudze bocznicy należy zawiadomić: Kierownik pociągu, który przybył do stacji Rybnik do obsługi bocznicy, pełni czynności kierownika manewrów. Omawia rodzaj pracy z nadzorującym pracę manewrową dyżurnym ruchu dysponującym nastawni RbA lub RbB. Wszystkie jazdy odbywają się na sygnały jazda manewrowa dozwolona (Ms2) na semaforach i tarczach manewrowych. Zasadniczo drogi przebiegu układa dyżurny ruchu dysponujący nastawni RbA. 3) podczas obsługi toru zdawczo-odbiorczego, pojazd trakcyjny użytkownika bocznicy powinien być zamknięty, odstawiony na torze nr *) nie dotyczy. Bocznica nie posiada środków trakcyjnych. 4) wjazd pojazdu trakcyjnego użytkownika bocznicą na tory stacyjne jest niedozwolony, dozwolony* ). Warunkiem wjazdu jest: - nie dotyczy. Bocznica nie posiada środków trakcyjnych. 5) postępowanie przed wyjazdem z bocznicy na tory stacyjne: Wszystkie jazdy manewrowe na bocznicę CARGOTOR tor nr 30, z torów stacyjnych stacji Rybnik i odwrotnie odbywają się po uprzednim porozumieniu i omówieniu pracy manewrowej uprawnionego pracownika przewoźnika (kierownika manewrów) z dyżurnym ruchu nastawni dysponującej RbA. Odbywają się one według następujących zasad: 1. Wyjazd z toru stacyjnego nr 10 na tor stacyjny wyciągowy nr 32 odbywa się na sygnał zezwalający na jazdę manewrową (Ms2), podany na semaforze I10 2/m, następnie sygnał zezwalający na tarczy manewrowej Tm19 na tor wyciągowy nr 32. Jazda manewrowa na torze wyciągowym nr 32 odbywa się za tarczę manewrową Tm31, gdzie następuje zmiana kierunku jazdy trakcji manewrowej (wagony pchane). Po podaniu sygnału zezwalającego na Tm31, dalsza jazda z toru stacyjnego wyciągowego nr 32 odbywa się zgodnie z Regulaminem technicznym stacji Rybnik. 2. Wyjazd z toru stacyjnego nr 12 na tor stacyjny wyciągowy nr 32 odbywa się na sygnał zezwalający na jazdę manewrową (Ms2), podany na semaforze I12 2/m, następnie sygnał zezwalający na tarczy manewrowej Tm19 na tor

4 wyciągowy nr 32. Jazda manewrowa na torze wyciągowym nr 32 odbywa się za tarczę manewrową Tm31, gdzie następuje zmiana kierunku jazdy trakcji manewrowej (wagony pchane). Po podaniu sygnału zezwalającego na Tm31, dalsza jazda z toru stacyjnego wyciągowego nr 32 odbywa się zgodnie z Regulaminem technicznym stacji Rybnik. 3. Wyjazd z torów stacyjnych nr nr 5,3,1,2,4,8,14,16,18,20,22 na tor stacyjny wyciągowy nr 32 odbywają się po nastawieniu sygnału Ms2 Jazda manewrowa dozwolona na semaforze wyjazdowym przyporządkowanym do każdego z tych torów, tj. J5 2/m, J3 2/m, J1 2/m, J2 2/m, J4 2/m, J8 2/m, J14 2/m, J16 2/m, J18 2/m, J20 m, J22 m na tor wyciągowy nr 32. Jazda manewrowa na torze wyciągowym nr 32 odbywa się za tarczę manewrową Tm31, gdzie następuje zmiana kierunku jazdy trakcji manewrowej (wagony pchane). Po podaniu sygnału Ms2 Jazda manewrowa dozwolona na tarczy manewrowej Tm31, dalsza jazda z toru stacyjnego wyciągowego nr 32 na tor nr 30 odbywa się zgodnie z Regulaminem technicznym stacji Rybnik. 4. Wyjazdy z torów stacyjnych nr 24, 26, 28 na tor stacyjny wyciągowy nr 32 odbywają się po nastawieniu sygnału Ms2 Jazda manewrowa dozwolona na tarczy manewrowej przyporządkowanej do każdego z tych torów, tj. Tm20, Tm21, Tm22 na tor wyciągowy nr 32. Jazda manewrowa na torze wyciągowym nr 32 odbywa się za tarczę manewrową Tm31, gdzie następuje zmiana kierunku jazdy trakcji manewrowej (wagony pchane). Po podaniu sygnału Ms2 Jazda manewrowa dozwolona na tarczy manewrowej Tm31, dalsza jazda z toru stacyjnego wyciągowego nr 32 odbywa się zgodnie z Regulaminem technicznym stacji Rybnik. 5. Wyjazd z bocznicy z toru nr 30 na tor wyciągowy nr 32 odbywa się po wyświetleniu sygnału zezwalającego na tarczy manewrowej Tm23. Jazda trakcji manewrowej odbywa się za tarczę manewrową Tm31, gdzie następuje zmiana kierunku jazdy trakcji manewrowej (wagony pchane). Dyżurny ruchu dysponujący nastawni RbA wyświetla sygnał zezwalający na Tm31 z toru wyciągowego nr 32 i kieruje trakcję manewrową na tor stacyjny uzgodniony wcześniej z kierownikiem manewrów przewoźnika. 6) klucz od zwrotnicy odgałęziającej kierownik manewrów powinien zwrócić: nie dotyczy. 8. Inne postanowienia wynikające z warunków miejscowych: 1) sprzęganie i rozprzęganie wagonów może odbywać się tylko na postoju; 2) w czasie manewrów pojazdem bocznicy, sprzęgania i rozprzęgania taboru dokonuje uprawniony pracownik przewoźnika; 3) przetaczane wagony powinny być sprzęgnięte z pojazdem trakcyjnym oraz nawzajem ze sobą. Pojazd powinien być sprzęgnięty z pierwszym wagonem w taki sposób aby zderzaki stykały się ze sobą; 4) podwieszanie sprzęgów hamulcowych na wspornikach po zakończeniu manewrów należy do uprawnionego pracownika przewoźnika; 5) wchodzenie pracowników wykonujących manewry pomiędzy tabor może nastąpić po zatrzymaniu się składu manewrowego oraz po zahamowaniu pojazdu trakcyjnego i wagonów; 6) czynności manewrowe wykonuje się lokomotywami trakcji spalinowej. 7) Gospodarka płozami hamulcowymi i ich użytkowanie: Płozy hamulcowe typu PL3 uniwersalne dwuwargowe o szerokości 78 mm koloru pomarańczowego potrzebne do wykonywania pracy manewrowej dla

5 zabezpieczenia taboru przed zbiegnięciem przywozi drużyna manewrowa przewoźnika. Kierownik manewrów przewoźnika odpowiedzialny jest za stan płozów hamulcowych i ich prawidłowe zakładanie, zgodnie z Instrukcją pracy manewrowej 8) Podstawianie wagonów na bocznicę oraz zabieranie wagonów z bocznicy odbywa się w ramach planowych obsług według planu opracowanego przez CARGOTOR Sp. z o.o. lub operatywnie po uzgodnieniu z przedstawicielem użytkownika bocznicy. Przyjmowanie i przekazywanie wagonów odbywa się na punkcie zdawczoodbiorczym tor nr 30. 9) Kwitowanie wykazów R-25/26, zawiadomień R-27/28: Do kwitowania wykazów i zawiadomień uprawnieni są: ze strony przyjmującego przedstawiciel klienta, ze strony zdającego ustawiacz dokonujący obsługi. Kwitowanie wykazów zdawczych i zawiadomień o wagonach gotowych do zabrania z bocznicy odbywa się przez czytelne podanie imienia i nazwiska osoby przekazującej i odbierającej. 10) Utrzymanie i konserwacja torów, rozjazdów i wykolejnic, wykonywanie drobnych napraw torów i rozjazdów, oraz innych urządzeń znajdujących się na terenie należy do właściciela bocznicy 11) Właściciel bocznicy przeprowadza okresowe kontrole stanu bocznicy wynikające z instrukcji Cd-1. 12) Przy awaryjnych robotach torowych oraz przy urządzeniach znajdujących się obok torów bocznicy należy przestrzegać następujących środków ostrożności: - zamknąć tor na którym mają być wykonywane roboty torowe, - zamknięty tor zabezpieczyć tarczami zatrzymania D-1 wystawionymi w osi zamkniętego toru z obu stron, zgodnie z instrukcją o sygnalizacji, - zwrotnice prowadzące na zamknięty tor ustawić w położenie ochronne. - poinformować nastawnię dysponującą RbA z odnotowaniem w Dzienniku telefonicznym z podaniem numeru kolejnej pozycji i nazwiskiem rozmówcy. * ) niepotrzebne skreślić

6

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 1. Nazwa bocznicy - Zespół Elektrociepłowni Bytom. 2. Bocznica eksploatowana jest na podstawie umowy bocznicowej. 3. Położenie bocznicy: a/ bocznica odgałęzia się

Bardziej szczegółowo

66. Regulamin obsługi bocznicy szlakowej

66. Regulamin obsługi bocznicy szlakowej 66. Regulamin obsługi bocznicy szlakowej 1. Nazwa bocznicy Górażdże CEMENT S.A. w Choruli Bocznica eksploatowana jest na podstawie Regulaminu pracy bocznicy kolejowej ważnego od dnia 07.05.2004r. 2. Położenie

Bardziej szczegółowo

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 1. Nazwa bocznicy Zakład Naprawy i Budowy Wagonów Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Błogosławionego Czesława 13 2. Bocznica eksploatowana jest na podstawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 1. Nazwa bocznicy- Zakłady Koksownicze Zdzieszowice w Zdzieszowicach Spółka z o.o.. 2. Położenie bocznicy: 1) bocznica odgałęzia się na km 9.568, od toru stacyjnego

Bardziej szczegółowo

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 1. Nazwa bocznicy Wolne Tory a) Wolne tory ogólnego użytku nr 708-716 b) Baza pociągu pogotowia tory nr 701-707 2. Bocznica eksploatowana jest na podstawie nie

Bardziej szczegółowo

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 1. Nazwa bocznicy: Śląsko Dąbrowski Zakład Spółki Sekcja Eksploatacji Taboru Trakcyjnego Jaworzno Szczakowa 2. Położenie bocznicy: 1) bocznica odgałęzia się na

Bardziej szczegółowo

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej.

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej. 71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej. 1. Nazwa bocznicy PKP Cargotabor Sp. z o. o Grupa Napraw Wag i Ciśniomierzy 2. Położe bocznicy: 1) bocznica odgałęzia się: - od końca rozjazdu 21 położonym w na

Bardziej szczegółowo

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 1. Nazwa bocznicy CARGOTOR Stacja Rybnik Tor nr 30 2. Położenie bocznicy: 1) bocznica odgałęzia się na km 39,241 od toru stacyjnego nr 42a rozjazdem nr 42 (stanowiące

Bardziej szczegółowo

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej.

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej. 71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej. 1. Nazwa bocznicy - Bocznica normalnotorowa Przedsiębiorstwa Górniczego SILESIA Sp. z o.o. 43-502 Czechowice Dziedzice ul. Nad Białką 3. 2. Położenie bocznicy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ:

REGULAMIN PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ: Załącznik Nr 2 Charakterystyka elementów infrastruktury kolejowej bocznicy (wyciąg ) REGULAMIN PRACY BOCZNICY LEJOWEJ: SpeedMedia - Goleniów 1 Tor postojowy Początek rozj.403 U 403 Tor dojazdowoładunkowy

Bardziej szczegółowo

62. Regulamin pracy manewrowej dla posterunku ruchu

62. Regulamin pracy manewrowej dla posterunku ruchu 62. Regulamin pracy manewrowej dla posterunku ruchu 1. Teren stacji Stacja Kędzierzyn Koźle KKB-11 stanowi jeden rejon manewrowy. 2. Pracę manewrową wykonuje się pojazdami trakcyjnymi. 1) lokomotywa manewrowa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, Warszawa

R E G U L A M I N. PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, Warszawa Egz. Nr 6 R E G U L A M I N PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa Stacja Paliw w Węglińcu Bocznica przy stacji Węgliniec 1 2 3 Numer

Bardziej szczegółowo

63. Regulamin pracy manewrowej dla posterunku ruchu posiadającego lokomotywę manewrową a nie posiadającej górki rozrządowej.

63. Regulamin pracy manewrowej dla posterunku ruchu posiadającego lokomotywę manewrową a nie posiadającej górki rozrządowej. 63. Regulamin pracy manewrowej dla posterunku ruchu posiadającego lokomotywę manewrową a nie posiadającej górki rozrządowej. 1. Oznaczenie rejonu manewrowego: rejon manewrowy I. 2. Zadania i rodzaj wykonywanej

Bardziej szczegółowo

62. Regulamin pracy manewrowej dla posterunku ruchu

62. Regulamin pracy manewrowej dla posterunku ruchu 62. Regulamin pracy manewrowej dla posterunku ruchu 1. Teren stacji Gliwice GLC stanowi dwa rejony manewrowe : jeden i trzy. Nr torów należących do rejonu nr jeden : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ NABRZEŻA POZNAŃSKIEGO ELEWATOR WATRA

REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ NABRZEŻA POZNAŃSKIEGO ELEWATOR WATRA w Szczecinie Załącznik nr 1 Do Regulaminu pracy bocznicy kolejowej. OPERATORA OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ SZCZECIŃSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWO MŁYNARSKIE PZZ S.A. w SZCZECINIE REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ NABRZEŻA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ NABRZEŻA BYDGOSKIEGO ELEWATOR BASENOWA

REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ NABRZEŻA BYDGOSKIEGO ELEWATOR BASENOWA w Szczecinie Załącznik nr 2 Do Regulaminu pracy bocznicy kolejowej. OPERATORA OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ SZCZECIŃSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWO MŁYNARSKIE PZZ S.A. w SZCZECINIE REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ NABRZEŻA

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy manewrowej dla posterunku ruchu posiadającego lokomotywę(y) manewrową(e), a nie posiadającej górki rozrządowej

Regulamin pracy manewrowej dla posterunku ruchu posiadającego lokomotywę(y) manewrową(e), a nie posiadającej górki rozrządowej Regulamin pracy manewrowej dla posterunku ruchu posiadającego lokomotywę(y) manewrową(e), a nie posiadającej górki rozrządowej 1. Oznaczenie rejonu manewrowego rejon manewrowy nr 1 OW-1. 2. Zadania i rodzaj

Bardziej szczegółowo

67. Regulamin obsługi posterunku ruch zamkniętego dla czynności technicznych Komprachcice

67. Regulamin obsługi posterunku ruch zamkniętego dla czynności technicznych Komprachcice 67. Regulamin obsługi posterunku ruch zamkniętego dla czynności technicznych Komprachcice 1. Posterunek ruchu zamknięta dla czynności technicznych Komprachcice. położona jest w km 6.609 szlaku jednotorowego,

Bardziej szczegółowo

63. Regulamin pracy manewrowej dla posterunku ruchu posiadającego lokomotywę(y) manewrową(e), a nie posiadającej górki rozrządowej

63. Regulamin pracy manewrowej dla posterunku ruchu posiadającego lokomotywę(y) manewrową(e), a nie posiadającej górki rozrządowej 63. Regulamin pracy manewrowej dla posterunku ruchu posiadającego lokomotywę(y) manewrową(e), a nie posiadającej górki rozrządowej 1. Oznaczenie rejonu manewrowego: Rejon manewrowy Nr I 2. Zadania i rodzaj

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Załącznik nr 1 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Sekcja Eksploatacji (Stempel) Egz.... R EGULAMIN TECHNICZNY... posterunku ruchu / odcinka zpr... skrót

Bardziej szczegółowo

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 1. Nazwa bocznicy : Elektrownia Rybnik. Bocznica eksploatowana jest na PODSTAWIE REGULAMINU PRACY TRANSPORTU KOLEJOWEGO BOCZNICY ELEKTROWNI RYBNIK S.A. ważnego

Bardziej szczegółowo

25. Postanowienia nie objęte treścią poprzednich działek

25. Postanowienia nie objęte treścią poprzednich działek 25. Postanowienia nie objęte treścią poprzednich działek 1. Wjazd, wyjazd i przejazd ciężkich pojazdów pomocniczych. Dla wjazdu, wyjazdu i przejazdu ciężkich pojazdów pomocniczych z i do stacji należy

Bardziej szczegółowo

2. Definicje pojęć i skrótów w regulaminie Dane teleadresowe zarządcy Wykaz torów udostępnianych przewoźnikom kolejowym...

2. Definicje pojęć i skrótów w regulaminie Dane teleadresowe zarządcy Wykaz torów udostępnianych przewoźnikom kolejowym... 1. Cel i zakres regulaminu obiektu... 3 2. Definicje pojęć i skrótów w regulaminie... 3 3. Dane teleadresowe zarządcy... 5 4.Wykaz torów udostępnianych przewoźnikom kolejowym... 5 4.1 Wykaz torów postojowych

Bardziej szczegółowo

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 1. Nazwa bocznicy: Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. 2. Położenie bocznicy: 1) Bocznica odgałęzia się od torów stacji Łaziska Średnie: a) od toru stacyjnego

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa netto

Cena jednostkowa netto Cennik opłat za usługi w ramach dostępu do OIU Centrostal Łódź S.A. Ważny od dnia 1.05.2019 OBSŁUGA POCIĄGÓW Cena jednostkowa netto Uwagi Korzystanie z infrastruktury kolejowej 400 EUR Stawka dotyczy udostępnienia

Bardziej szczegółowo

52. Prowadzenie ruchu jedną lokomotywą na szlaku, bez zapowiadania pociągów

52. Prowadzenie ruchu jedną lokomotywą na szlaku, bez zapowiadania pociągów 52. Prowadzenie ruchu jedną lokomotywą na szlaku, bez zapowiadania pociągów L.p. Wykaz czynności: Sposób postępowania: 1 2 3 1 Ustawienie lokomotywy 2 Wykaz kluczy, które należy przekazać kierownikowi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Charakterystyka elementów infrastruktury kolejowej bocznicy. (wyciąg ) REGULAMIN PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ:

Załącznik Nr 2. Charakterystyka elementów infrastruktury kolejowej bocznicy. (wyciąg ) REGULAMIN PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ: Załącznik Nr 2 Charakterystyka elementów infrastruktury kolejowej bocznicy (ciąg ) REGULAMIN PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ: CENTRUM LOGISTYCZNO INWESTYCYJNE POZNAŃ II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBIEKTU BOCZNICY KOLEJOWEJ SZCZECIŃSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

REGULAMIN OBIEKTU BOCZNICY KOLEJOWEJ SZCZECIŃSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. REGULAMIN OBIEKTU BOCZNICY KOLEJOWEJ SZCZECIŃSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. Opracował: Jerzy Madej Firma Handlowo-Usługowa NETKOL Zatwierdził: Tomasz Ziółkowski Dyrektor Działu Eksploatacji Źródeł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ NABRZEśA REGALICA

REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ NABRZEśA REGALICA Załącznik nr 1 Do Regulaminu pracy bocznicy kolejowej Szczecin Port Masówka Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ NABRZEśA REGALICA Szczecin 2 0 0 7 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI LOKOMOTYWOWNI I TORÓW ZAPLECZA TECHNICZNO GOSPODARCZEGO

REGULAMIN OBSŁUGI LOKOMOTYWOWNI I TORÓW ZAPLECZA TECHNICZNO GOSPODARCZEGO REGULAMIN OBSŁUGI LOKOMOTYWOWNI I TORÓW ZAPLECZA TECHNICZNO GOSPODARCZEGO 1. OPIS LOKOMOTYWOWNI 1.1. BUDYNEK LOKOMOTYWOWNI 1.1.1. Lokomotywownia zlokalizowana w obrębie zaplecza techniczno-gospodarczego

Bardziej szczegółowo

42. Sposoby zabezpieczenia przed zbiegnięciem odstawionych na postój : wagonów, składów pociągów i innych pojazdów kolejowych.

42. Sposoby zabezpieczenia przed zbiegnięciem odstawionych na postój : wagonów, składów pociągów i innych pojazdów kolejowych. 42. Sposoby zabezpieczenia przed zbiegnięciem odstawionych na postój : wagonów, składów pociągów i innych pojazdów kolejowych. Zabezpieczenie wagonów zdejmuje? 1. hamulcem ręcznym: a/ jeden wagon - gdy

Bardziej szczegółowo

64. Regulamin pracy manewrowej dla posterunku ruchu z górką rozrządową.

64. Regulamin pracy manewrowej dla posterunku ruchu z górką rozrządową. 64. Regulamin pracy manewrowej dla posterunku ruchu z górką rozrządową. 1. Oznaczenie rejonu manewrowego: rejon całej stacji. 2. Zadania i rodzaj wykonywanej pracy w rejonie: - rozrządzanie składów z górki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ TERMINALA ŁASZTOWNIA PRZY NABRZEśACH ROSYJSKIM i KUBAŃSKIM (Wolny Obszar Celny)

REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ TERMINALA ŁASZTOWNIA PRZY NABRZEśACH ROSYJSKIM i KUBAŃSKIM (Wolny Obszar Celny) Załącznik nr 5 Do Regulaminu pracy bocznicy kolejowej Szczecin Port Drobnica Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ TERMINALA ŁASZTOWNIA PRZY NABRZEśACH ROSYJSKIM

Bardziej szczegółowo

Szczecińskie Zakłady Zbożowo - Młynarskie PZZ" Spółka Akcyjna STATUT SIECI OPERATORA OBIEKTU INFRASTRUKTURY

Szczecińskie Zakłady Zbożowo - Młynarskie PZZ Spółka Akcyjna STATUT SIECI OPERATORA OBIEKTU INFRASTRUKTURY Szczecińskie Zakłady Zbożowo - Młynarskie PZZ" Spółka Akcyjna STATUT SIECI OPERATORA OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJSZCZECIŃSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE PZZ SA Zatwierdzam... Data.. Podpis reprezentacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy bocznicy kolejowej. CUKROWNIA MIEJSKA GÓRKA ul. Rawicka Miejska Górka

REGULAMIN pracy bocznicy kolejowej. CUKROWNIA MIEJSKA GÓRKA ul. Rawicka Miejska Górka Regulamin pracy bocznicy kolejowej REGULAMIN pracy bocznicy kolejowej CUKROWNIA MIEJSKA GÓRKA ul. Rawicka 44 63 910 Miejska Górka Właściciel PFEIFER & LANGEN POLSKA S.A. 60 837 Poznań, ul Mickiewicza 35.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w Ciechanowie Spółka z o.o. ul. Tysiąclecia 18 06-400 Ciechanów STATUT SIECI KOLEJOWEJ dla użytkownika bocznicy kolejowej zarządcy infrastruktury Przedsiębiorstwa Energetyki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie projektu banalizacji szlaku Stalowa Wola Rozwadów - Stalowa Wola Południe linii Nr 68 Lublin-Przeworsk OPIS TECHNICZNY

Wykonanie projektu banalizacji szlaku Stalowa Wola Rozwadów - Stalowa Wola Południe linii Nr 68 Lublin-Przeworsk OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 1.1 Zlecenie nr TZ/GR/838/VIII/17/Solidarności zawarte pomiędzy INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 145 M, 39-400

Bardziej szczegółowo

2. Sposób prowadzenia ruchu na przyległych szlakach ( odstępach)

2. Sposób prowadzenia ruchu na przyległych szlakach ( odstępach) 2. Sposób prowadzenia ruchu na przyległych szlakach ( odstępach) Z posterunkiem Czynnym: Ruch prowadzi się na (nazwa, skrót i rodzaj) (,okresowo) podstawie: 1 2 3 CTA z: Częstochowa CO stacja CTA z: Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Rozkazy pisemne podawane drużynie trakcyjnej przez dyżurnych ruchu Do czego służą te rozkazy? (wyciąg z instrukcji ruchu R1) ZA POMOCĄ ROZKAZU

Rozkazy pisemne podawane drużynie trakcyjnej przez dyżurnych ruchu Do czego służą te rozkazy? (wyciąg z instrukcji ruchu R1) ZA POMOCĄ ROZKAZU Rozkazy pisemne podawane drużynie trakcyjnej przez dyżurnych ruchu Do czego służą te rozkazy? (wyciąg z instrukcji ruchu R1) ZA POMOCĄ ROZKAZU SZCZEGÓLNEGO "O" WYDAJE SIĘ DRUŻYNIE POCIĄGOWEJ NASTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawiera 47 ponumerowanych stron.

Regulamin zawiera 47 ponumerowanych stron. Egz. Nr. REGULAMIN PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP CARGO S.A. ŚLĄSKI ZAKŁAD SPÓŁKI W TARNOWSKICH GÓRACH Punkt Utrzymania Taboru w Tarnowskich Górach Uzgodnił: Zatwierdził: Dnia: Dnia: Regulamin zawiera 47

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna opracowania regulaminu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna opracowania regulaminu I 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 1.1. Podstawa prawna opracowania regulaminu... 4 1.2. Cel opracowania i zakres obowiązywania regulaminu... 5 1.3. Nazwa i podstawa eksploatacji bocznicy Bocznica kolejowa-...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ NABRZEśA CHORZOWSKIEGO

REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ NABRZEśA CHORZOWSKIEGO Załącznik nr 3 Do Regulaminu pracy bocznicy kolejowej Szczecin Port Masówka Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ NABRZEśA CHORZOWSKIEGO Szczecin 2 0 0 7 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 223 13199 Poz. 1333 1333 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PISEMNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów Oznaczenie kwalifikacji: 44 Wersja arkusza:

Bardziej szczegółowo

* w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

* w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2019 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów Oznaczenie kwalifikacji: A.44 Wersja arkusza:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów Oznaczenie kwalifikacji: A.44 Wersja arkusza:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PGE Odział Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. Elektrownia Pomorzany w Szczecinie

REGULAMIN PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PGE Odział Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. Elektrownia Pomorzany w Szczecinie 1 REGULAMIN PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PGE Odział Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. Elektrownia Pomorzany w Szczecinie UZGODNIŁ Dnia... ZATWIERDZIŁ Dnia... 2 Podstawa opracowania: 1. Ustawa o Transporcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ TERMINALA STARÓWKA PRZY NABRZEśU STARÓWKA

REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ TERMINALA STARÓWKA PRZY NABRZEśU STARÓWKA Załącznik nr 6 Do Regulaminu pracy bocznicy kolejowej Szczecin Port Drobnica Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ TERMINALA STARÓWKA PRZY NABRZEśU STARÓWKA Szczecin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Bocznicy Kolejowej ZMPG S.A. rejon Nabrzeże Westerplatte przy stacji PKP PLK Gdańsk Port Północny' z Aneksem nr 1

Regulamin Pracy Bocznicy Kolejowej ZMPG S.A. rejon Nabrzeże Westerplatte przy stacji PKP PLK Gdańsk Port Północny' z Aneksem nr 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 1.1. Podstawa prawna opracowania regulaminu... 4 1.2. Cel opracowania i zakres obowiązywania regulaminu... 5 1.3. Nazwa i podstawa eksploatacji bocznicy Bocznica kolejowa-...

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 30 sierpnia 2016 r. Nr 5 UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz. 17 Poz. 18 str. - Uchwała

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej PROJEKT (w.2) CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 15 GRUDNIA 2013 R. I. Stawki jednostkowe opłaty

Bardziej szczegółowo

67. Regulamin obsługi posterunku ruch zamkniętego dla czynności technicznych Grodków Śląski

67. Regulamin obsługi posterunku ruch zamkniętego dla czynności technicznych Grodków Śląski 67. Regulamin obsługi posterunku ruch zamkniętego dla czynności technicznych Grodków Śląski 1.Posterunek ruchu zamknięty dla czynności technicznych Grodków Śląski, położony jest w km 26.677 szlaku jednotorowego,

Bardziej szczegółowo

Obiekt: bocznica kolejowa, normalnotorowa UZGODNIONO ZATWIERDZAM : Do użytku wewnętrznego Egzemplarz nr... REGULAMIN PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ

Obiekt: bocznica kolejowa, normalnotorowa UZGODNIONO ZATWIERDZAM : Do użytku wewnętrznego Egzemplarz nr... REGULAMIN PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ Do użytku wewnętrznego Egzemplarz nr... REGULAMIN PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ Obiekt: bocznica kolejowa, normalnotorowa PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. Obsługa: ze stacji Konin UZGODNIONO pod względem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ

R E G U L A M I N PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ AMK KOKS Sp. z o.o. 41-905 Bytom ul. Konstytucji 74 R E G U L A M I N PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ AMK KOKS Sp. z o.o. Katowice 2016r. Do użytku wewnętrznego egz. Nr... AMK KOKS Sp. z o.o. 41-905 Bytom ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o technice wykonywania manewrów. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone:

Instrukcja o technice wykonywania manewrów. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone: Załącznik do zarządzenia Nr 6/2012 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 stycznia 2012 r. Instrukcja o technice wykonywania manewrów Ir-9 Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ TERMINALA FAST TERMINALS

REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ TERMINALA FAST TERMINALS Załącznik nr 1 Do Regulaminu pracy bocznicy kolejowej Szczecin Port Drobnica Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ TERMINALA FAST TERMINALS Szczecin 2 0 0 7 Spis

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 1.1. Podstawa prawna i cel opracowania regulaminu

1. Postanowienia ogólne 1.1. Podstawa prawna i cel opracowania regulaminu 1. Postanowienia ogólne 1.1. Podstawa prawna i cel opracowania regulaminu Niniejszy regulamin bocznicy opracowano na podstawie postanowień Obwieszczenia Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 10

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 10 CENNIK stawek minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1435 mm na rozkład jazdy 2017/2018 Warszawa 2017 Strona 1 z 10

Bardziej szczegółowo

od do [ m ] od do [ m ] 8 zdawczo-odbiorczy / ładunkowy PR 5 PR UR 5 PR

od do [ m ] od do [ m ] 8 zdawczo-odbiorczy / ładunkowy PR 5 PR UR 5 PR 1.Baby Punkt stacyjny odgałęziający się z jednej strony od stacyjnego nr 6 rozjazdem nr 5 położonym w km. 128,890, a z drugiej strony od nr 8 rozjazdem 21 położonym w km. 129,740 w stacji Baby zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18. z dnia 27 grudnia 2004 roku. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o technice pracy manewrowej Ir-9 (R-34)

Zarządzenie Nr 18. z dnia 27 grudnia 2004 roku. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o technice pracy manewrowej Ir-9 (R-34) Załącznik 3 do Uchwały Nr 365 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27.12.2004 r. Zarządzenie Nr 18 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA o technice pracy manewrowej

INSTRUKCJA o technice pracy manewrowej ZALECANE DOBRE PRAKTYKI INSTRUKCJA o technice pracy manewrowej Warszawa, 2012 r. SPIS TREŚCI WYKAZ ZMIAN. 4 Podstawowe określenia używane w instrukcji. 5 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 7 1 Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. CENNIK

Cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. CENNIK CENNIK stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 145 mm na rozkład jazdy 017/018 Warszawa 016 Strona 1 z 7 a. Wstęp: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

STATUT OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ

STATUT OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ Załącznik do Zarządzenia nr 21/2017 Zarządu BARTER S.A. z dnia 07 grudnia 2017 roku Wersja po poprawkach z dnia 14.12.2017 r. STATUT OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ TERMINAL PRZEŁADUNKOWY BARTER S.A.

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH METRA. Rozdział 1 Przepisy ogólne

PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH METRA. Rozdział 1 Przepisy ogólne PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH METRA Rozdział 1 Przepisy ogólne 140. 1. Szczegółowe zasady i warunki prowadzenia ruchu i sygnalizacji na liniach metra określa zarządca infrastruktury. 2. Karta próby hamulca

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PGE Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. Elektrownia Szczecin nr 3, przy stacji Szczecin Port Centralny

REGULAMIN PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PGE Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. Elektrownia Szczecin nr 3, przy stacji Szczecin Port Centralny 1 REGULAMIN PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PGE Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. Elektrownia Szczecin nr 3, przy stacji Szczecin Port Centralny UZGODNIŁ Dnia... ZATWIERDZIŁ Dnia... 2 Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 13 GRUDNIA 2015 R. I. Stawki jednostkowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O TECHNICE PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO I SYGNALIZACJI NA BOCZNICY ELEKTROWNI POMORZANY

INSTRUKCJA O TECHNICE PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO I SYGNALIZACJI NA BOCZNICY ELEKTROWNI POMORZANY PGE ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA S.A. Elektrownia Pomorzany INSTRUKCJA O TECHNICE PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO I SYGNALIZACJI NA BOCZNICY ELEKTROWNI POMORZANY Przepis nadaje się do stosowania w

Bardziej szczegółowo

Spis działek znajdujących się w regulaminie technicznym

Spis działek znajdujących się w regulaminie technicznym Nr działki Spis działek znajdujących się w regulaminie technicznym Tytuł działki strona Położenie posterunku ruchu na linii 5 2 Sposób prowadzenia ruchu na przyległych szlakach (odstępach) 5 3 Inne czynności

Bardziej szczegółowo

ul jsytom?kn /OA03- Siczóeirr; ml t)l : t e : r>t; iiem.ds

ul jsytom?kn /OA03- Siczóeirr; ml t)l : t e : r>t;  iiem.ds ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN i ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA ul jsytom?kn /OA03- Siczóeirr; ml t)l 430 83 20: t e +48 81 463 48 43: r>t; www.j>o*u2c iiem.ds REGULAMIN PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ Ostrów Grabowski"

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 R E G U L A M I N PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ GDYNIA CONTAINER TERMINAL SPÓŁKA AKCYJNA W GDYNI

Załącznik nr 1 R E G U L A M I N PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ GDYNIA CONTAINER TERMINAL SPÓŁKA AKCYJNA W GDYNI Załącznik nr 1 R E G U L A M I N PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ GDYNIA CONTAINER TERMINAL SPÓŁKA AKCYJNA W GDYNI 2 SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 1.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA REGULAMINU... 6 1.2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ OIU Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka 1 Wykaz zmian i uzupełnień Lp. Zmianę i uzupełnienie wprowadzono Dotyczy ust. Zmiana (uzupełnienie) obowiązuje

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 11 GRUDNIA 2016 R. I. Stawki jednostkowe

Bardziej szczegółowo

STATUT OBIEKTU OPERATORA INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ. SZCZECIŃSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWO MŁYNARSKIE PZZ S.A.w Szczecinie

STATUT OBIEKTU OPERATORA INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ. SZCZECIŃSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWO MŁYNARSKIE PZZ S.A.w Szczecinie Szczecińskie Zakłądy Zbożowo-Młynarskie PZZ SA STATUT OBIEKTU OPERATORA INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ SZCZECIŃSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWO MŁYNARSKIE PZZ S.A.w Szczecinie Zatwierdzam. Data Podpis reprezentacji Spółki

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 1 do. instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów. na liniach JSK JSK R1. Jastrzębie Zdrój 2016 r. 1

Zmiana nr 1 do. instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów. na liniach JSK JSK R1. Jastrzębie Zdrój 2016 r. 1 Zmiana nr 1 do instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów na liniach JSK JSK R1 Jastrzębie Zdrój 2016 r. 1 2 3 4 Zmiana nr 1 do Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów na liniach JSK JSK R1 zatwierdzonej

Bardziej szczegółowo

STATUT SIECI KOLEJOWEJ CTL CHEMKOL SP. Z O.O. ul. Mostowa 30 F Kędzierzyn-Koźle KRS

STATUT SIECI KOLEJOWEJ CTL CHEMKOL SP. Z O.O. ul. Mostowa 30 F Kędzierzyn-Koźle KRS CTL Chemkol Sp. z o. o. STATUT SICI KOLJOWJ CTL CHMKOL SP. Z O.O. ul. Mostowa 30 F 47-223 Kędzierzyn-Koźle KRS 0000028727 Zatwierdzam: (podpisy na oryginale dokumentu) Kędzierzyn Koźle, grudzień 2017r

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 10

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 10 CENNIK stawek minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1435 mm na rozkład jazdy 2017/2018 Warszawa 2017 Strona 1 z 10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Załącznik do Uchwały Nr 1011/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 października 2017 r. REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Pracy Bocznicy Kolejowej. AmeriGas Polska Sp. z o.o. Rozlewnia Gazu Płynnego Łódź ul. Dostawcza 3

REGULAMIN. Pracy Bocznicy Kolejowej. AmeriGas Polska Sp. z o.o. Rozlewnia Gazu Płynnego Łódź ul. Dostawcza 3 EGZ. Nr 1 REGULAMIN Pracy Bocznicy Kolejowej AmeriGas Polska Sp. z o.o. Rozlewnia Gazu Płynnego 93-231 Łódź ul. Dostawcza 3 UZGADNIA: Pod względem techniczno ruchowym. 1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..........................

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów Oznaczenie kwalifikacji: A.44 Numer zadania:

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów Oznaczenie kwalifikacji: A.44 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów Oznaczenie kwalifikacji: A.44 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów Oznaczenie kwalifikacji: A.44 Numer zadania:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM LOGISTYCZNEGO

REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM LOGISTYCZNEGO Załącznik nr 7 Do Regulaminu pracy bocznicy kolejowej Szczecin Port Drobnica Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM LOGISTYCZNEGO Szczecin

Bardziej szczegółowo

Wykonanie projektu banalizacji szlaku Stalowa Wola Rozwadów - Stalowa Wola Południe linii Nr 68 Lublin-Przeworsk OPIS TECHNICZNY

Wykonanie projektu banalizacji szlaku Stalowa Wola Rozwadów - Stalowa Wola Południe linii Nr 68 Lublin-Przeworsk OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 1.1 Zlecenie nr TZ/GR/838/VIII/17/Solidarności zawarte pomiędzy INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 145 M, 39-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ Bocznica Punkt Utrzymania Taboru Sekcji Poznao 2 w Zbąszynku zarządcy infrastruktury Ul. Składowa 5, 1. DEFINICJE Drużyna trakcyjna - w obsadzie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Regulaminu pracy bocznicy kolejowej

SPIS TREŚCI. Regulaminu pracy bocznicy kolejowej SPIS TREŚCI Regulaminu pracy bocznicy kolejowej ROZDZIAŁ I 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 5 1.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA REGULAMINU 5 1.2. CEL OPRACOWANIA REGULAMINU 5 1.3. PODSTAWA EKSPLOATACJI BOCZNICY

Bardziej szczegółowo

* w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

* w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów Oznaczenie kwalifikacji: A.44 Wersja arkusza:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów Oznaczenie kwalifikacji: A.44 Wersja arkusza:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ NABRZEśA GÓRNOŚLĄSKIEGO

REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ NABRZEśA GÓRNOŚLĄSKIEGO Załącznik nr 8 Do Regulaminu pracy bocznicy kolejowej Szczecin Port Masówka Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ NABRZEśA GÓRNOŚLĄSKIEGO Szczecin 2 0 0 7 Spis

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 9 luty 2017 r. Nr 2 UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Poz. 2 str. - Uchwała Nr 98/2017 Zarządu PKP Polskie Linie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ NABRZEśA WAŁBRZYSKIEGO

REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ NABRZEśA WAŁBRZYSKIEGO Załącznik nr 7 Do Regulaminu pracy bocznicy kolejowej Szczecin Port Masówka Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ NABRZEśA WAŁBRZYSKIEGO Szczecin 2 0 0 7 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ OIU Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka 1 Wykaz zmian i uzupełnień Lp. Zmianę i uzupełnienie wprowadzono Dotyczy ust. Zmiana (uzupełnienie) obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Bocznicy Kolejowej ZMPG S.A. Rejon Nabrzeże Bytomskie" z Aneksem nr 1

Regulamin Pracy Bocznicy Kolejowej ZMPG S.A. Rejon Nabrzeże Bytomskie z Aneksem nr 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 1.1. Podstawa prawna opracowania regulaminu... 4 1.2. Cel opracowania i zakres obowiązywania regulaminu... 5 1.3. Nazwa i podstawa eksploatacji bocznicy... 6 1.4. Współużytkownicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Bocznicy Kolejowej ZMPG S.A. rejon Chemiki oraz Nabrzeża Przemysłowego przy stacji PKP PLK Gdańsk Port Północny

Regulamin Pracy Bocznicy Kolejowej ZMPG S.A. rejon Chemiki oraz Nabrzeża Przemysłowego przy stacji PKP PLK Gdańsk Port Północny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 1.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA REGULAMINU... 5 1.2. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU... 6 1.3. NAZWA I PODSTAWA EKSPLOATACJI BOCZNICY... 7 1.4. WSPÓŁUŻYTKOWNICY

Bardziej szczegółowo

Cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. CENNIK

Cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. CENNIK CENNIK stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 150 mm na rozkład jazdy 016/017 Warszawa 016 Strona 1 z 5 Cennik stawek dostępu

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Regulamin pracy bocznicy kolejowej Nabrzeże Bydgoskie w Szczecinie.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Regulamin pracy bocznicy kolejowej Nabrzeże Bydgoskie w Szczecinie. 2 Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 4 1.1. Nazwa bocznicy... 4 1.2. Podstawa prawna opracowania Regulaminu... 4 1.3. Cel i zakres obowiązywania Regulaminu... 5 1.4. Podstawa eksploatacji bocznicy...

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PISEMNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2019 Nazwa kwalifikacji: Planowanie i realizacja przewozów kolejowych Oznaczenie kwalifikacji: 45 Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wewnętrzna określająca warunki techniczne oraz zasady i wymagania bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego na bocznicach ZMPG S.A.

Instrukcja wewnętrzna określająca warunki techniczne oraz zasady i wymagania bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego na bocznicach ZMPG S.A. Określenia związane z pracą bocznic kolejowych 1. infrastruktura kolejowa elementy określone w załączniku nr 1 do ustawy o transporcie kolejowym 2. droga kolejowa tor kolejowy albo tory kolejowe wraz z

Bardziej szczegółowo