STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY SEKRETARIATÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY SEKRETARIATÓW"

Transkrypt

1 Uniwersytet Rzeszowski Sekcja Jakości Kształcenia STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY SEKRETARIATÓW RAPORT ZBIORCZY rok akademicki 2011/2012

2 W ostatnich tygodniach semestru letniego w roku akademickim 2011/2012 w poszczególnych jednostkach Uniwersytetu Rzeszowskiego dokonano oceny pracy sekretariatów, w oparciu o Studencką Ankietę Oceny Pracy Sekretariatu. Ankietę wypełniło łącznie 2361 studentek i studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z 16 Instytutów. Instytut Filologii Angielskiej oraz Instytut Fizjoterapii nie przekazały do Sekcji Jakości Kształcenia arkusza analizy Studenckiej Ankiety Oceny Pracy Sekretariatu, dlatego zostały pominięte w zbiorczym zestawieniu ocen z poszczególnych instytutów. Niemal 84% osób, które oceniały pracę sekretariatów to studenci studiów stacjonarnych, a 13% - studiów niestacjonarnych, w przypadku 3% osób wystąpiły braki w danych dotyczących formy studiów. Wśród respondentów zdecydowanie dominowały kobiety stanowiące ponad ¾ ankietowanych. Zaznaczyć jednak należy, iż analiza wyników ankiet wykazała brak statystycznej zależności pomiędzy sposobem oceny poszczególnych aspektów pracy sekretariatów a płcią respondentów. Z tego względu w niniejszym raporcie wyniki nie będą prezentowane z uwzględnieniem kryterium płci. Wykres 1. Podział uczestników ankiety oceny sekretariatu według kryterium płci. 21% kobiety 79% mężczyźni Informacje dotyczące udziału płci nie uwzględniają ankiet z Instytutu Historii ze względu na braki w dostarczonych danych. 2 W ankiecie oceny sekretariatów wzięło udział średnio 25% osób studiujących w poszczególnych instytutach, przy czym skala realizacji ankiety była mocno zróżnicowana. Największy odsetek studentów zapytano o opinię na temat pracy sekretariatu w Instytucie Archeologii (79%), Katedrze Politologii (65%) oraz w Instytucie Matematyki (60%). W przypadku pozostałych jednostek objętych analizą - w ankiecie uczestniczyło nie więcej niż 40% osób studiujących. Najmniejszą liczbę ankiet w stosunku do liczby studentów zrealizowano w Instytucie Pedagogiki oraz w Instytucie Informatyki (po 10% studiujących), przy czym w Instytucie Pedagogiki niski poziom ankietyzacji wynika z bardzo dużej łącznej liczby studentów (2306 osób). Szczegółowe dane odnośnie realizacji ankiet prezentuje tabela nr 1.

3 3 Tabela 1. Poziom realizacji ankiety oceny sekretariatu w poszczególnych instytutach z uwzględnieniem formy studiów. studia studia Lp. Nazwa jednostki Rodzaj danych ogółem 1. Instytut Filologii Angielskiej Instytut Filologii Germańskiej Katedra Filologii Rosyjskiej 5. Instytut Fizyki Instytut Fizjoterapii Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego 12. Instytut Muzyki Instytut Archeologii stacjonarne niestacjonarne Liczba ankiet Liczba studentów Poziom ankietyzacji 0% 0% 0% Liczba ankiet Liczba studentów Poziom ankietyzacji 42% 21% Liczba ankiet * Liczba studentów Poziom ankietyzacji 16% 3% 13% Liczba ankiet Liczba studentów Poziom ankietyzacji 29% 0% 27% Liczba ankiet Liczba studentów Poziom ankietyzacji 40% - 40% Liczba ankiet Liczba studentów Poziom ankietyzacji 4% 43% 10% Liczba ankiet Liczba studentów Poziom ankietyzacji 55% 77% 60% Liczba ankiet Liczba studentów Poziom ankietyzacji 8% 27% 13% Liczba ankiet Liczba studentów Poziom ankietyzacji 0% 0% 0% Liczba ankiet Liczba studentów Poziom ankietyzacji 62% 0% 40% Liczba ankiet * Liczba studentów Poziom ankietyzacji 26% 55% 34% Liczba ankiet Liczba studentów Poziom ankietyzacji 54% 0% 38% Liczba ankiet Liczba studentów Poziom ankietyzacji 16% 2% 10% Liczba ankiet Liczba studentów Poziom ankietyzacji 79% - 79%

4 Lp. Nazwa jednostki (ciąg dalszy tabeli) 15. Instytut Historii Międzywydziałowy Instytut Filozofii Rodzaj danych studia studia stacjonarne niestacjonarne ogółem Liczba ankiet Liczba studentów Poziom ankietyzacji 34% - 34% Liczba ankiet * Liczba studentów Poziom ankietyzacji 38% 13% 42% Liczba ankiet Liczba studentów Poziom ankietyzacji 64% 67% 65% Liczba ankiet Liczba studentów Poziom ankietyzacji - Liczba ankiet * Ogółem Liczba studentów Poziom ankietyzacji 10% 25% *Liczba ankiet ze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych nie zawsze jest równa ogólnej liczbie ankiet ze względu na przypadki braku danych w zakresie formy studiów. Dane zawarte w tabeli nr 1. pokazują, iż poziom realizacji ankiety oceny pracy sekretariatów jest zróżnicowany, nie tylko z punktu widzenia poszczególnych jednostek, ale także z punktu widzenia formy studiów. W skali całej uczelni na pytania ankietowe odpowiedziało średnio studentów studiów stacjonarnych i zaledwie 10% studentów studiów niestacjonarnych. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w Instytucie Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Instytucie Muzyki oraz w Katedrze Filologii Rosyjskiej, pomimo funkcjonowania studiów niestacjonarnych, ankietę zrealizowano wyłącznie wśród studentów studiów stacjonarnych. Duże dysproporcje w realizacji ankiety wśród osób studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym widać także w Instytucie Informatyki (4% na studiach stacjonarnych i 43% na studiach niestacjonarnych) oraz w Instytucie Położnictwa i Ratownictwa Medycznego (26% na studiach stacjonarnych i 55% na studiach niestacjonarnych). 4

5 Wykres 2. Poziom ankietyzacji w instytutach prowadzących studia stacjonarne i niestacjonarne, według formy studiów. Katedra Filologii Rosyjskiej Instytut Pielęgn. i Nauk o Zdrowiu Instytut Muzyki 3% 0% 4% 8% 0% 0% 2% 21% 16% 29% 27% 26% 16% 13% 38% 42% 43% 55% 55% 54% 62% 64% 67% 77% 0% 10% 20% 40% 50% 60% 70% 80% studia stacjonarne studia niestacjonarne 5 Tabela 2. Poziom realizacji ankiety oceny pracy sekretariatu wśród studentów poszczególnych kierunków studiów. Lp. Kierunek studiów Liczba Liczba Poziom ankiet studentów ankietyzacji 1. Archeologia % 2. Dietetyka % 3. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej % 4. Edukacja techniczno informatyczna % 5. Filologia angielska % 6. Filologia germańska % 7. Filologia polska Filologia rosyjska % 9. Filozofia Fizjoterapia %

6 11. Fizyka techniczna % 12. Informatyka % 13. Inżynieria materiałowa % 14. Matematyka % 15. Mechatronika Nauki o rodzinie % 17. Pedagogika % 18. Pielęgniarstwo % 19. Politologia % 20. Położnictwo Praca socjalna % 22. Ratownictwo medyczne % 23. Socjologia % 24. Zdrowie publiczne % Wykres 3. Odsetek studentów objętych ankietą w poszczególnych instytutach Uniwersytetu Rzeszowskiego. Katedra Filologii Rosyjskiej Instytut Fizyki Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Instytut Muzyki Instytut Archeologii Instytut Historii Międzywydziałowy Instytut Filozofii 13% 10% 13% 10% 27% 40% 40% 34% 38% 34% 42% 60% 65% 79% 6 0% 10% 20% 40% 50% 60% 70% 80%

7 W ramach Ankiety Oceny Pracy Sekretariatu studenci poszczególnych instytutów zostali poproszeni o wypowiedzenie swojej opinii na temat: zgodności godzin otwarcia sekretariatu z potrzebami studentów; punktualności otwierania sekretariatu; sposobu traktowania studentów przez pracowników sekretariatu; jakości informacji uzyskiwanych w sekretariacie; problemów z uzyskiwaniem informacji w sekretariacie; ogólnego zadowolenia z obsługi przez pracowników sekretariatu. W niniejszym raporcie analizie zostały poddane dane dotyczące tylko pięciu z sześciu powyższych zagadnień wyniki analizy zaprezentowano w formie wykresów i uzupełniono opisami najistotniejszych wniosków. Pytanie Czy ma Pan/Pani problemy z uzyskiwaniem informacji w sekretariacie? zostało całkowicie pominięte w raporcie, ze względu na rozbieżny sposób jego interpretacji przez uczestników ankiety, czego efektem są niespójne i niejednoznaczne dane. Tabela 3. Ogólna średnia ocen sekretariatów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Lp. Treść pytania Średnia ocen 1. Czy godziny otwarcia sekretariatu są odpowiednie? 3,76 2. Czy sekretariat jest otwierany punktualnie? 4,20 3. Czy pracownicy sekretariatu traktują Pana(ią) w sposób miły i taktowny? 3,94 4. Czy uzyskuje Pan(i) w sekretariacie informacje kompletne i wiarygodne? 4,01 5. Czy jest Pan(i) ogólnie zadowolony(a) z obsługi przez pracowników sekretariatu? 3,93 Informacje w powyższej tabeli nie uwzględniają ankiet z Instytutu Historii ze względu na braki w dostarczonych danych. 7 Chcąc poznać opinię studentów na temat dostępności usług świadczonych przez pracowników sekretariatu, poproszono uczestników ankiety o odpowiedź na pytanie czy godziny otwarcia sekretariatu dla studentów są w ich opinii odpowiednie. Średnia ocen dla wszystkich sekretariatów Uniwersytetu Rzeszowskiego wyniosła 3,76 w pięciopunktowej skali ocen, co stanowi wynik najgorszy wśród wszystkich ocenianych aspektów pracy sekretariatów. Najgorzej dobór godzin pracy sekretariatu ocenili studenci z Wydziału Medycznego. Zarówno w przypadku Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu jak i Instytutu Położnictwa i Ratownictwa Medycznego oceny bardzo złe, złe i dostateczne stanowiły ponad połowę wszystkich ocen. W Instytucie Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu aż 20% studentów oceniło godziny otwarcia sekretariatu źle, a kolejne 8% - bardzo źle. Najkorzystniej oceniono godziny pracy dwóch sekretariatów: Instytutu Muzyki (76% ocen bardzo dobrych i 19% ocen dobrych) oraz sekretariatu Instytutu Informatyki (77% ocen bardzo dobrych i 14% ocen dobrych).

8 Wykres 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy godziny otwarcia sekretariatu są odpowiednie? 3% 9% 31% 27% 2% 5% 16% 35% 42% Katedra Filologii Rosyjskiej 2% 3% 9% 56% Instytut Fizyki 2% 5% 14% 46% 3% 3% 3% 14% 77% 7% 5% 23% 32% 2% 14% 25% 59% Instytut Pielęgn. i Nauk o Zdr. 8% 20% 25% 10% 5% 13% 24% 21% Instytut Muzyki 5% 19% 76% 5% 9% 23% 41% 22% Instytut Historii 6% 17% 26% 21% Instytut Archeologii 3% 2% 15% 43% 6% 9% 28% 27% 4% 2% 10% 23% 61% Międzywydz. Instytut Filozofii 4% 8% 27% 22% 39% 0% 10% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ocena bardzo zła ocena zła ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Godziny otwarcia sekretariatów Instytutu Pedagogiki oraz Instytutu Położnictwa i Ratownictwa Medycznego zostały ocenione korzystniej przez studentów studiów niestacjonarnych. W przypadku pozostałych siedmiu instytutów (które prowadzą studia niestacjonarne i zrealizowały ankiety wśród studentów obu typów studiów) godziny otwarcia sekretariatów są oceniane korzystniej przez osoby studiujące w trybie stacjonarnym. Najmniejsza rozbieżność ocen pomiędzy studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wystąpiła w Instytucie Socjologii, największa w Katedrze Politologii i Instytucie Informatyki. Powyższe dane przedstawia wykres 5. 8

9 Wykres 5. Rozkład średnich ocen uzyskanych w odpowiedzi na pytanie: Czy godziny otwarcia sekretariatu są odpowiednie? z uwzględnieniem formy studiów. 3,34 3,77 4,13 3,80 4,33 4,91 3,50 3,89 4,5 4,33 3,26 3,66 3,58 3,75 3,52 3,75 4,47 4,38 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 studia stacjonarne studia niestacjonarne Studenci zostali poproszeni o ocenę punktualności otwierania sekretariatów. Średnia ocen dla Uniwersytetu Rzeszowskiego wyniosła 4,20 w pięciopunktowej skali ocen i była najwyższa w stosunku do pozostałych ocenianych wymiarów pracy sekretariatów. Najwyższe oceny w zakresie punktualności otwarcia uzyskały sekretariaty Instytutu Informatyki, Instytutu Muzyki, Instytutu Techniki, Katedry Politologii oraz Katedry Filologii Rosyjskiej, w których suma ocen bardzo dobrych i dobrych wynosiła 90% i więcej, ze zdecydowaną przewagą ocen bardzo dobrych. Najsłabiej pod względem punktualności wypadły sekretariaty na Wydziale Medycznym, a więc sekretariat Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu oraz Instytutu Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, w których oceny dostateczne stanowiły ponad 20% wszystkich ocen, a oceny złe i bardzo złe występowały w 15% przypadków. Potwierdzają to dane przedstawione na wykresie 6. 9

10 Wykres 6. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy sekretariat otwierany jest punktualnie? 2% 4% 12% 28% 54% Katedra Filologii Rosyjskiej Instytut Fizyki 11% 2% 1% 3% 2% 8% 32% 26% 28% 57% 68% 62% 3% 7% 3% 87% 2% 2% 6% 31% 59% 2% 4% 2% 22% 70% Instytut Pielęgn. i Nauk o Zdrowiu 4% 11% 25% 31% 29% 5% 10% 22% Instytut Muzyki 1% 6% 21% 72% 4% 7% 18% 38% Instytut Archeologii 6% 15% 32% 47% Instytut Historii 2% 8% 18% 34% 38% 3% 1% 11% 1% 1% 6% 21% 71% 52% Międzywydz. Instytut Filozofii 4% 8% 6% 35% 47% 0% 10% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ocena bardzo zła ocena zła ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Wykres 7. Rozkład średnich ocen uzyskanych w odpowiedzi na pytanie: Czy sekretariat jest otwierany punktualnie? z uwzględnieniem formy studiów. 10 3,43 3,83 4,27 4,28 4,44 4,80 5 4,56 4,44 4,47 4,63 4,48 4,22 4,39 4,44 4,30 4,60 4,69 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 studia stacjonarne studia niestacjonarne

11 Jak wynika z wykresu 7, punktualność otwarcia sekretariatu lepiej oceniali studenci studiów niestacjonarnych, jedynie w Instytucie Techniki, Informatyki oraz Socjologii tendencja jest odwrotna. Największe rozbieżności w ocenach pomiędzy osobami studiującymi w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym wystąpiły w przypadku sekretariatu Instytutu Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, gdzie średnia ocen uzyskana wśród studentów studiów stacjonarnych była o 0,79 punktu niższa niż w przypadku studiów niestacjonarnych. W ankiecie zadano pytanie czy pracownicy są mili i taktowni w stosunku do obsługiwanych studentów. W skali całego Uniwersytetu Rzeszowskiego kwestia ta została oceniona na 3,92 pkt. w pięciopunktowej skali ocen. Uwzględniając zróżnicowanie opinii w poszczególnych jednostkach można stwierdzić, iż najkorzystniej oceniono sposób traktowania studentów w sekretariacie Instytutu Muzyki (88% ocen bardzo dobrych) oraz Instytutu Informatyki (84% ocen bardzo dobrych). Po raz kolejny najsłabiej oceniono sekretariaty Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu oraz Instytutu Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, w których oceny dobre i bardzo dobre stanowiły mniej niż połowę wszystkich odpowiedzi, a aż 13% wskazań dotyczyło oceny bardzo złej. Niewiele korzystniejsze oceny w kwestii miłego i taktownego podejścia do studentów uzyskali pracownicy sekretariatu Instytutu Pedagogiki. Wykres 8. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy pracownicy sekretariatu traktują Pana/Panią w sposób miły i taktowny?. 11 Katedra Filologii Rosyjskiej Instytut Fizyki Instytut Pielęgn. i Nauk o Zdrowiu Instytut Muzyki Instytut Archeologii Instytut Historii Międzywydz. Instytut Filozofii 6% 7% 12% 31% 44% 2% 11% 12% 18% 57% 2% 11% 20% 67% 2% 5% 13% 16% 64% 3% 3% 10% 84% 2% 5% 10% 21% 62% 4% 10% 6% 18% 62% 13% 19% 24% 27% 13% 13% 27% 20% 1% 2% 9% 88% 7% 21% 21% 11% 9% 32% 48% 7% 12% 20% 2% 5% 11% 52% 2% 0% 9% 22% 67% 14% 6% 8% 24% 48% 17% 27% 21% 31% 0% 10% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ocena bardzo zła ocena zła ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra

12 W większości jednostek, przy uwzględnieniu formy studiów, rozbieżności w sposobie oceny podejścia pracowników sekretariatów do studentów nie są duże. Wyjątek stanowi Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, gdzie średnia na studiach niestacjonarnych wyniosła 4,04 punktów, a na studiach stacjonarnych zaledwie 2,83 pkt. Szczegółowy rozkład średnich ocen z uwzględnieniem formy studiów przedstawia poniższy wykres. Wykres 9. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy pracownicy sekretariatu traktują Pana/Panią w sposób miły i taktowny? z uwzględnieniem formy studiów. 3,99 4,19 4,19 4,20 4,91 4,61 4,32 4,38 2,83 3,34 3,53 4,29 4,22 4,04 4,35 4,43 4,13 4,55 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 studia stacjonarne studia niestacjonarne 12 Jednym z kluczowych aspektów oceny pracy sekretariatów jest ocena możliwości uzyskiwania od pracowników kompletnych i wiarygodnych informacji na tematy dotyczące studiów. Średnia ocen uzyskana w skali całego Uniwersytetu Rzeszowskiego na pytanie: Czy uzyskuje Pan/Pani w sekretariacie informacje kompletne i wiarygodne? wyniosła 4,01 pkt. w pięciopunktowej skali ocen. Analiza wyników uzyskanych w ramach poszczególnych instytutów pokazuje kontynuację wcześniejszych tendencji: najkorzystniej wypadły sekretariaty Instytutu Informatyki oraz Instytutu Muzyki, natomiast najsłabiej sekretariaty Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu oraz Instytutu Położnictwa i Ratownictwa Medycznego. Wysokie oceny uzyskały także sekretariaty Katedry Politologii oraz Katedry Filologii Rosyjskiej. Dokładny rozkład ocen dokonanych przez studentów prezentuje wykres 10.

13 Wykres 10. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy uzyskuje Pan/Pani w sekretariacie informacje kompletne i wiarygodne?. Katedra Filologii Rosyjskiej Instytut Fizyki Instytut Pielęgn. i Nauk o Zdrowiu Instytut Muzyki Instytut Archeologii Instytut Historii Międzywydz. Instytut Filozofii 2% 6% 15% 4% 12% 1% 10% 24% 2% 1% 11% 28% 3% 3% 10% 1% 5% 10% 4% 2% 12% 22% 7% 5% 1% 2% 1% 17% 27% 19% 26% 17% 4% 12% 24% 6% 23% 28% 4% 8% 23% 3% 2% 13% 34% 3% 3% 6% 24% 8% 10% 8% 29% 44% 47% 65% 58% 84% 51% 60% 28% 25% 79% 34% 34% 64% 21% 25% 26% 43% 31% 48% 45% 0% 10% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ocena bardzo zła ocena zła ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Nie stwierdzono stałej tendencji w zakresie sposobu oceny jakości informacji udzielanych w sekretariatach z punktu widzenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w pięciu przypadkach korzystniej wypada ocena dokonana przez studentów studiów stacjonarnych, a w czterech przypadkach przez studentów studiów niestacjonarnych. Po raz kolejny największa różnica w dokonanych ocenach dotyczy Instytutu Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, gdyż studenci studiów stacjonarnych ocenili możliwość uzyskania kompletnych i wiarygodnych informacji na poziomie dostatecznym, a studenci studiów niestacjonarnych na poziomie dobrym. Potwierdzają to dane przedstawione na wykresie

14 Wykres 11. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy uzyskuje Pan/Pani w sekretariacie informacje kompletne i wiarygodne? Z uwzględnieniem formy studiów. 4,07 4,28 4,21 4,60 4,91 4,61 4,27 4,35 3,01 4,15 4,07 4,54 3,68 3,65 4,36 4,13 4,44 4,38 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 studia stacjonarne studia niestacjonarne 14 W celu podsumowania poszczególnych aspektów pracy sekretariatów ocenianych w ankiecie a także w celu uwzględnienia innych czynników wpływających na sposób oceny pracowników administracyjnych, zadano studentom pytanie czy są ogólnie zadowoleni z obsługi przez pracowników swojego sekretariatu. W skali całej uczelni średnia ocen wyniosła 3,93 pkt. w pięciopunktowej skali ocen. Największe ogólne zadowolenie z obsługi przez pracowników sekretariatu wyrazili studenci Instytutu Informatyki, pamiętać jednak należy, iż poziom ankietyzacji był w przypadku tej jednostki bardzo niski, a więc wyniki mogą być mniej reprezentatywne niż w przypadku innych jednostek. Bardzo korzystnie ocenili swój sekretariat także studenci Instytutu Muzyki (brak ocen złych i bardzo złych), a następnie Katedry Politologii i Katedry Filologii Rosyjskiej. Najsłabiej oceniono instytuty z Wydziału Medycznego: Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu oraz Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, w których oceny złe i bardzo złe stanowiły aż ¼ wszystkich ocen. Niewiele wyższy poziom zadowolenia studentów z pracy sekretariatu odnotowano w przypadku Instytutu Pedagogiki. Wyniki słabsze od średniej uzyskały także sekretariaty Instytutu Historii oraz Międzywydziałowego Instytutu Filozofii. Powyższe dane potwierdza wykres 12.

15 Wykres 12. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy jest Pan/Pani ogólnie zadowolona z obsługi przez pracowników sekretariatu?. Katedra Filologii Rosyjskiej Instytut Fizyki Instytut Pielęgn. i Nauk o Zdrowiu Instytut Muzyki Instytut Archeologii Instytut Historii Międzywydz. Instytut Filozofii 4% 5% 14% 4% 7% 5% 40% 3% 2% 8% 22% 3% 4% 12% 26% 3% 3% 7% 2% 3% 12% 8% 2% 8% 20% 10% 17% 4% 21% 4% 17% 7% 15% 2% 8% 15% 6% 7% 27% 28% 26% 2% 3% 15% 2% 3% 7% 22% 12% 6% 16% 27% 40% 44% 65% 55% 87% 50% 62% 29% 16% 28% 21% 79% 32% 16% 38% 36% 24% 47% 66% 39% 0% 10% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ocena bardzo zła ocena zła ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Poziom ogólnego zadowolenia studentów z pracy sekretariatów jest porównywalny w przypadku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Jedynie w przypadku Instytutu Położnictwa i Ratownictwa Medycznego widać istotną dysproporcję ocen, które są znacząco niższe w przypadku osób studiujących w trybie stacjonarnym. Szczegółowy rozkład ocen prześledzić można w poniższej tabeli, natomiast porównanie uzyskanych średnich prezentuje wykres nr Tabela 4. Ogólne zadowolenie studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z obsługi przez pracowników sekretariatów z uwzględnieniem formy studiów. ocena ocena ocena ocena ocena bardzo Nazwa instytutu Forma studiów Razem bardzo zła zła dostateczna dobra dobra Instytut Filologii Polskiej stacjonarne 4% 6% 14% 39% 100% niestacjonarne 6% 0% 13% 34% 47% 100% Instytut Filologii Germańskiej stacjonarne 2% 5% 10% 35% 48% 100% niestacjonarne 0% 20% 20% 20% 40% 100%

16 Nazwa instytutu (ciąg dalszy tabeli) Instytut Położnictwa i Ratownictwa Med. Forma studiów ocena bardzo zła ocena zła ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Razem stacjonarne 7% 31% 34% 20% 8% 100% niestacjonarne 0% 9% 15% 39% 100% stacjonarne 0% 0% 0% 9% 91% 100% niestacjonarne 0% 6% 6% 6% 82% 100% stacjonarne 2% 2% 14% 35% 47% 100% niestacjonarne 1% 6% 9% 28% 56% 100% stacjonarne 8% 4% 8% 4% 76% 100% niestacjonarne 7% 0% 7% 53% 100% stacjonarne 8% 16% 28% 31% 17% 100% niestacjonarne 0% 0% 47% 53% 0% 100% stacjonarne 3% 1% 11% 49% 100% niestacjonarne 4% 9% 13% 26% 48% 100% stacjonarne 1% 3% 7% 22% 67% 100% niestacjonarne 13% 0% 0% 19% 68% 100% Wykres 13. Ogólne zadowolenie studentów z obsługi przez pracowników sekretariatów średnia ocen według formy studiów. 2,94 4,02 4,16 4,12 4,40 4,91 4,67 4,26 4,32 4,33 4,22 4,04 3,33 3,53 4,28 4, ,47 4,31 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 studia stacjonarne studia niestacjonarne

17 Z punktu widzenia podziału na kierunki studiów największe zadowolenie z obsługi przez pracowników sekretariatów stwierdzono w przypadku studentów informatyki, edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej oraz edukacji techniczno-informatycznej. Bardzo dobre oceny sformułowali także względem swoich sekretariatów studenci politologii i filologii rosyjskiej, a następnie fizyki technicznej, matematyki i mechatroniki. Najniższy poziom zadowolenia z obsługi w sekretariacie (z uwzględnieniem ocen złych i bardzo złych) stwierdzono wśród studentów zdrowia publicznego, dietetyki, położnictwa, pielęgniarstwa i pedagogiki. Wysoki odsetek ocen bardzo złych sformułowali także studenci filozofii oraz pracy socjalnej. Wykres 14. Ogólne zadowolenie studentów poszczególnych kierunków studiów z obsługi przez pracowników sekretariatów (kierunki w kolejności alfabetycznej) 0% 10% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% archeologia dietetyka edu. art. w zakr. szt. muzycznej edukacja tech.- informatyczna filologia germańska filologia polska filologia rosyjska filozofia fizyka techniczna informatyka inżynieria materiałowa matematyka mechatronika nauki o rodzinie pedagogika pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna ratownictwo medyczne socjologia zdrowie publiczne 2% 8% 7% 4% 15% 24% 17% 8% 4% 8% 4% 4% 7% 5% 40% 4% 5% 14% 40% 3% 2% 8% 22% 66% 12% 6% 16% 27% 39% 3% 3% 10% 24% 61% 3% 3% 7% 86% 4% 8% 19% 31% 38% 2% 3% 12% 7% 7% 4% 7% 36% 8% 10% 16% 14% 29% 23% 2% 3% 7% 4% 22% 28% 26% 31% 79% 75% 38% 31% 7% 44% 50% 52% 42% 11% 17% 32% 22% 66% 29% 12% 10% 8% 32% 50% 4% 12% 25% 26% 1% 4% 16% 46% 11% 21% 25% 6% 17 ocena bardzo zła ocena zła ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Zestawienie obejmuje wszystkie kierunki prowadzone przez 16 instytutów, które dostarczyły wyniki ankiet, za wyjątkiem kierunków: historia oraz kulturoznawstwo, ze względu na braki w danych otrzymanych z Instytutu Historii.

18 W Studenckiej Ankiecie Oceny Pracy Sekretariatu, studenci mieli również możliwość zgłoszenia dodatkowych uwag na temat funkcjonowania ocenianego sekretariatu. Do nielicznych zgłaszanych negatywnych uwag można zaliczyć: brak możliwości skorzystania z usług sekretariatu przez studentów studiów niestacjonarnych w weekendy zjazdowe w przypadku Instytutu Matematyki; przekazywanie studentom nieaktualnych informacji; odsyłanie po informacje do innych jednostek (zbywanie studenta); zbieżność godzin otwarcia z godzinami zajęć studentów i brak możliwości załatwienia spraw w sekretariacie poza zajęciami; zamykanie sekretariatu przed określonymi godzinami zamknięcia. Większość ze zgłaszanych uwag związanych jest z pozytywnym aspektem oceny pracy sekretariatu i dotyczą one pochwały: kompetencji oraz życzliwości pracowników sekretariatów; wiarygodności przekazywania informacji; wysokiej kultury osobistej osób zatrudnionych w sekretariacie; uczynności oraz chęci udzielania pomocy. 18

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015 Bydgoszcz, dnia 17 maja 2016 r. Hanna Żukowska Marek Mrówczyński Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015 1. Wypełnialność ankiet

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Wprowadzenie W roku akademickim 2014/2015, zgodnie z Procedurą ogólnouniwersyteckich badań

Bardziej szczegółowo

STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY DZIEKANATÓW

STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY DZIEKANATÓW Uniwersytet Rzeszowski Sekcja Jakości Kształcenia STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY DZIEKANATÓW RAPORT ZBIORCZY rok akademicki 2011/2012 W ostatnich tygodniach semestru letniego w roku akademickim 2011/2012przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80 /2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia wyższe

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2015/2016

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2015/2016 Bydgoszcz, dnia 16 czerwca 2017r. Mariola Marciniak Bogumił Szczerba Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2015/2016 1. Wypełnialność ankiet

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY PROWADZĄCEGO PRZEDMIOT 2014/2015

ANKIETA OCENY PROWADZĄCEGO PRZEDMIOT 2014/2015 Dział Jakości i Akredytacji ANKIETA OCENY PROWADZĄCEGO PRZEDMIOT 04/05 Raport zbiorczy Spis treści Wprowadzenie... Zbiorcze zestawienie wyników oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRZEDMIOTÓW SEMESTR LETNI 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI PRZEDMIOTÓW SEMESTR LETNI 2014/2015 Opracowanie: dr Dorota Szaban dr Justyna Nyćkowiak mgr Tomasz Kołodziej Lubuski Ośrodek Badań Społecznych Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Zielonogórski SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OCENY PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DOKONANEJ PRZEZ STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

RAPORT OCENY PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DOKONANEJ PRZEZ STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 Strona1 Bydgoszcz, 30.04.2015 r. Anna Jakubowicz-Bryx Łukasz Jureoczyk RAPORT OCENY PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DOKONANEJ PRZEZ STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 1. Wypełnialność ankiet

Bardziej szczegółowo

2 Ustala się odpłatność za przekroczenie limitu punktów ECTS w wysokości 60 zł za punkt.

2 Ustala się odpłatność za przekroczenie limitu punktów ECTS w wysokości 60 zł za punkt. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 email: rektorur@univ.rzeszow.pl ZARZĄDZENIE NR 96/2013 REKTORA

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STRESZCZENIE RAPORTU STYCZEŃ 2012 1 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy Według Rankingu szkół wyższych według poziomu bezrobocia (rok akademicki ) opracowanego przez Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

2017/2018 sem. letni SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI. Pełnomocnik Dziekana ds. ankietyzacji. Dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof.

2017/2018 sem. letni SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI. Pełnomocnik Dziekana ds. ankietyzacji. Dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. 2017/2018 sem. letni SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI Pełnomocnik Dziekana ds. ankietyzacji Dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. PŚ 1. Formalna podstawa ankietyzacji Ankietyzację przeprowadzono zgodnie

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Analiza wyników ankiet nauczycieli akademickich za rok 2016/2017 Biuro ds. Jakości Kształcenia Dział Organizacji Dydaktyki INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy raport obejmuje wyniki drugiego

Bardziej szczegółowo

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl ZARZĄDZENIE NR 31/2010 REKTORA

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE. Koszt jednej godziny zajęć dydaktycznych. Wydział Biologiczno - Rolniczy. I stopień ,00 zł 3 500,00 zł 1 750,00 zł

STUDIA STACJONARNE. Koszt jednej godziny zajęć dydaktycznych. Wydział Biologiczno - Rolniczy. I stopień ,00 zł 3 500,00 zł 1 750,00 zł Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2018 Rektora UR z dnia 24.07.2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów studiów wyższych od roku akademickiego 2018/2019 WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 65/2012 Rektora

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 30/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 30/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia w roku akademickim 2012/2013 wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne związane

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2013/2014

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2013/2014 Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2013/2014 Wprowadzenie W roku akademickim 2013/2014, zgodnie z Procedurą ogólnouniwersyteckich badań ankietowych (WSZJK- U/8),

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA BADANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW. [ważna od stycznia 2016 r.]

PROCEDURA BADANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW. [ważna od stycznia 2016 r.] Załącznik do uchwały nr R.000.04.16 PROCEDURA BADANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW [ważna od stycznia 2016 r.] 1 1. Niniejsza procedura określa tryb i zasady badania losów zawodowych absolwentów Akademii

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2014/2015

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2014/2015 Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 214/215 Wprowadzenie W roku akademickim 214/215, wzorem poprzedniego badania (w roku akademickim 213/214), zgodnie z Procedurą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR LETNI 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR LETNI 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR LETNI 2013/2014 Opracowanie: dr Dorota Szaban dr Justyna Nyćkowiak mgr Tomasz Kołodziej Lubuski Ośrodek Badań Społecznych Pedagogiki, Socjologii i Nauk o

Bardziej szczegółowo

I. Opłata za zajęcia dydaktyczne na niestacjonarnych studiach wyższych w roku akademickim 2019/2020

I. Opłata za zajęcia dydaktyczne na niestacjonarnych studiach wyższych w roku akademickim 2019/2020 Lp. Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 75/2019 I. Opłata za zajęcia dydaktyczne na niestacjonarnych studiach wyższych w roku akademickim 2019/2020 Kierunek studiów Kwota za jeden okres płatności (8 okresów

Bardziej szczegółowo

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe zestawienie informacji wynikających z badania ankietowego przeprowadzonego na UAM w okresie od 4 maja do 7 lipca

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2012/2013

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2012/2013 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2012/2013 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ewaluacyjnego ocena jakości pracy kadry dydaktycznej i prowadzonych w SAN zajęć dydaktycznych. Semestr zimowy 2013/2014.

Wyniki badania ewaluacyjnego ocena jakości pracy kadry dydaktycznej i prowadzonych w SAN zajęć dydaktycznych. Semestr zimowy 2013/2014. Biuletyn 1/2014, Łódź Wyniki badania ewaluacyjnego ocena jakości pracy kadry dydaktycznej i prowadzonych w SAN zajęć dydaktycznych. Semestr zimowy 2013/2014. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia Ocena

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRZEDMIOTÓW SEMESTR LETNI 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI PRZEDMIOTÓW SEMESTR LETNI 2013/2014 Opracowanie: dr Dorota Szaban dr Justyna Nyćkowiak mgr Tomasz Kołodziej Lubuski Ośrodek Badań Społecznych Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Zielonogórski SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2012/2013 DATA OPRACOWANIA: 22.10.2013 r.

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 Raport z badania opracowała: dr Lucyna Sikorska Chełm 2016 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

1. Informacje podstawowe związane z realizacją zajęć dydaktycznych

1. Informacje podstawowe związane z realizacją zajęć dydaktycznych SPRAWOZDANIE z analizy wyników badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rok akademicki 217/218, semestr zimowy

Bardziej szczegółowo

Kursy przedmiotowe poddane ankietyzacji:

Kursy przedmiotowe poddane ankietyzacji: Szczecinek, dn... r. Podstawa prawna: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia lipca r. (Dz. U. z r. poz. z późn. zm.) Uchwała Nr / Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia czerwca r. w sprawie struktury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury PRZ.

Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury PRZ. Rzeszów 16.11.2016 Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury PRZ. w semestrze letnim r. ak. 2015/2016 Badania ankietowe na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRZEDMIOTÓW SEMESTR ZIMOWY 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI PRZEDMIOTÓW SEMESTR ZIMOWY 2013/2014 Opracowanie: dr Dorota Szaban dr Justyna Nyćkowiak mgr Tomasz Kołodziej Lubuski Ośrodek Badań Społecznych Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Zielonogórski SPIS TREŚCI WSTĘP RAPORT

Bardziej szczegółowo

Wyniki IV edycji badania. Ocena Prowadzącego Przedmiot. w roku akademickim 2014/2015

Wyniki IV edycji badania. Ocena Prowadzącego Przedmiot. w roku akademickim 2014/2015 Wyniki IV edycji badania Ocena Prowadzącego Przedmiot w roku akademickim 2014/2015 WPROWADZENIE W badaniu brali udział studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy mogli oceniać pracę nauczycieli prowadzących

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej

Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 205/206 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Raport Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Raport Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Raport Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Ankietyzacja nauczyciela akademickiego semestr zimowy, rok akademicki 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym okres oceniany: semestr letni roku akademickiego 2014/15 czas trwania ankietyzacji: 22.06.2015 r. 21.09.2015

Bardziej szczegółowo

1. Informacje podstawowe związane z realizacją zajęć dydaktycznych

1. Informacje podstawowe związane z realizacją zajęć dydaktycznych SPRAWOZDANIE z analizy wyników badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rok akademicki 216/217, semestr zimowy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETYZACJI WYDZIAŁ CHEMICZNY

WYNIKI ANKIETYZACJI WYDZIAŁ CHEMICZNY WYNIKI ANKIETYZACJI WYDZIAŁ CHEMICZNY Ocena za rok akademicki 0/0 Semestry:,, oraz /II st. Fot.Tadeusz Bieg PLAKAT REKLAMOWY ANKIETY przygotowany przez Samorząd Studencki Przekazanie kodów dostępu do ankiety

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018)

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) Na podstawie Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR ZIMOWY 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR ZIMOWY 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR ZIMOWY 2013/2014 Opracowanie: dr Dorota Szaban dr Justyna Nyćkowiak mgr Tomasz Kołodziej Lubuski Ośrodek Badań Społecznych Pedagogiki, Socjologii i Nauk

Bardziej szczegółowo

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Punkty Kwota Rok Wydział Kierunek Poziom Forma 18,24 500 1 Wydział Filologiczny filologia drugiego

Bardziej szczegółowo

I. Opłata za zajęcia dydaktyczne na niestacjonarnych studiach wyższych w roku akademickim 2018/2019

I. Opłata za zajęcia dydaktyczne na niestacjonarnych studiach wyższych w roku akademickim 2018/2019 Lp. I. Opłata za zajęcia dydaktyczne na niestacjonarnych studiach wyższych w roku akademickim 2018/2019 Kierunek studiów Kwota za jeden okres płatności (8 okresów Wysokość opłaty rocznej (suma za wszystkie

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 6. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 6. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 6 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Opracowanie: dr Dorota Szaban dr Justyna Nyćkowiak mgr Tomasz Kołodziej Lubuski Ośrodek Badań Społecznych Pedagogiki, Socjologii i Nauk

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 8. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 8. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 8 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA OCENA PROWADZONYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

OGÓLNA OCENA PROWADZONYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Wyniki oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku pedagogika oraz nauki o rodzinie po semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 na podstawie Raportu opracowanego przez Dziekana

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 10. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 10. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 10 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 75/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 75/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. Zarządzenie Nr 75/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia w roku akademickim 2014/2015 wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2013/2014

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2013/2014 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 13/14 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 13/14 DATA OPRACOWANIA: 14.1. r. OPRACOWAŁ: Dział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L)

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L) Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L) Na podstawie Zarządzenia Nr 51/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Studia stacjonarne Typ studiów Limit osób studiujących pierwszy Limit dla osób studiujących drugi lub kolejny Razem

Bardziej szczegółowo

1. Ocena procesu kształcenia

1. Ocena procesu kształcenia Tabela 1.1 Liczba studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Forma kształcenia Liczba studentów Liczba uczestników studiów doktoranckich Liczba słuchaczy studiów

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYNTETYCZNY. semestr letni 2016/2017

RAPORT SYNTETYCZNY. semestr letni 2016/2017 RAPORT SYNTETYCZNY na podstawie wyników otrzymanych w procesie ankietyzacji studentów - oceny zajęć semestr letni 2016/2017 Opracował: mgr inż. Marek Sacewicz Biała Podlaska - 3.08.2017 r. 1 Kierunek sport

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 51 Rektora z dnia 24 czerwca 2010 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 Podstawę ustalenia odpłatności za studia niestacjonarne stanowi planowany

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Rocznik absolwentów: Czas badania: do 3 m-cy od skończenia studiów Opracowanie: Biuro Karier i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Badanie losów absolwentów zostało

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 9. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 9. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 9 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 5. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 5. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 5 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Raport ze studenckiej ankiety oceniającej zajęcia z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPROWADZENIE Parlament Samorządu

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012 Załącznik do zarządzenia nr 41 Rektora UŚ z dnia 15 czerwca 2011 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012 Podstawę ustalenia odpłatności za studia niestacjonarne stanowi planowany

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Raport z badania Chełm 2014 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki badań ankietowych w PWSZ

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2012/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2012/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy SM stara matura NM nowa matura na studia w roku akademickim 2012/2013 1. Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 26/2011 z dnia 26 maja 2011 r. DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 2. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 2. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 2 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 211/212

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 4. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 4. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 4 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.),

1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w AKADEMII SZTUKI w SZCZECINIE w ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Podstawy prawne 1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Raport z badań monitoringowych za 2011 rok.

Raport z badań monitoringowych za 2011 rok. Zadanie 3 Kursy wyrównawcze Raport z badań monitoringowych za 2011 rok. W semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 w terminie od 11.10.2010 r. do 4.02.2011 r. realizowana była II edycja kursów wyrównawczych

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym

Raport z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym Raport z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym 1. Charakterystyka Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Ocena praktyk zawodowych

2015/2016. Ocena praktyk zawodowych 2015/2016 Ocena praktyk zawodowych Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dział Jakości Kształcenia Czerwiec 2017 Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje o badaniu... 3 2. Ogólna ocena praktyk zawodowych studentów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 212/213 I. Wstęp Sprawozdanie uwzględnia ocenę działań w zakresie jakości kształcenia podjętych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETYZACJI WYDZIAŁ CHEMICZNY. Ocena za rok akademicki 2018/2019 Semestry: 2, 4, 6 oraz 1 i 3/II st.

WYNIKI ANKIETYZACJI WYDZIAŁ CHEMICZNY. Ocena za rok akademicki 2018/2019 Semestry: 2, 4, 6 oraz 1 i 3/II st. WYNIKI ANKIETYZACJI WYDZIAŁ CHEMICZNY Ocena za rok akademicki / Semestry:,, oraz i /II st. PLAKAT REKLAMOWY ANKIETY przygotowany przez Samorząd Studencki Udostępnienie kodów dostępu do ankiety czerwca

Bardziej szczegółowo

Za przeprowadzenie ankietyzacji odpowiadała Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. PŚ.

Za przeprowadzenie ankietyzacji odpowiadała Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. PŚ. 1. Formalna podstawa ankietyzacji Ankietyzację przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przeprowadzania badań ankietowych wśród

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Dokument sporządzony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej Dr inż. Mariusz Trojnar Rzeszów, 3 października 2018r. Pełnomocnik Dziekana WEiI ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów tel. 17

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Ankietowego. Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5.

Raport z badania Ankietowego. Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5. AiK.065.20.2018 Raport z badania Ankietowego Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5. Badanie ankietowe przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 lipca 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 3. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 3. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 3 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRZEDMIOTÓW SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI PRZEDMIOTÓW SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI PRZEDMIOTÓW Opracowanie: dr Dorota Szaban dr Justyna Nyćkowiak mgr Tomasz Kołodziej Lubuski Ośrodek Badań Społecznych Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 1 Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn r.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn r. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w roku akad.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Ankietowego. Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5.

Raport z badania Ankietowego. Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5. Raport z badania Ankietowego Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5. Badanie ankietowe przeprowadzone wśród Klientów UM

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Semestr zimowy 2010/2011

Raport ewaluacji jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Semestr zimowy 2010/2011 Raport ewaluacji jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Semestr zimowy 2010/2011 Przygotowany w Zespole ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Uniwersytet Medyczny w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dokonanej przez studentów/doktorantów ankietyzacji nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii

Sprawozdanie z dokonanej przez studentów/doktorantów ankietyzacji nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Sprawozdanie z dokonanej przez studentów/doktorantów ankietyzacji nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w semestrze

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 7. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 7. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 7 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

1. Regularność, punktualność i odbywanie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć

1. Regularność, punktualność i odbywanie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć Sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 01/01 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DOKONANEJ PRZEZ STUDENTÓW w roku akademickim 2009/2010. w roku akademickim 2009/2010

RAPORT Z OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DOKONANEJ PRZEZ STUDENTÓW w roku akademickim 2009/2010. w roku akademickim 2009/2010 RAPORT Z OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DOKONANEJ PRZEZ STUDENTÓW w roku akademickim 9/ Spis treści: Analiza oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich...1 Analiza zaangażowania studentów w ocenę zajęć

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2014/2015

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2014/2015 Biuro ds. Jakości Kształcenia Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 OPRACOWAŁ: Dział Kształcenia Sekcja ds. jakości kształcenia TERMIN ANKIETYZACJI:

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł Załącznik nr 1 do zarządzenia nr Rektora UŚ z dnia czerwca 2006 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2006/2007 Podstawę ustalenia odpłatności za studia niestacjonarne stanowi planowany

Bardziej szczegółowo

1. Analiza ankiet kursów przedmiotowych

1. Analiza ankiet kursów przedmiotowych Sprawozdanie z ankietyzacji realizowanej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 2017/2018 (semestr zimowy) Na podstawie art. 132 ust. 1 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

ANALIZA ANKIETY KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Koszalin, dn. 03.04.2017r. Sprawozdanie z ankietyzacji realizowanej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 2016/2017 (semestr zimowy) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2015/2016

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2015/2016 Biuro ds. Jakości Kształcenia Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETYZACJI WYDZIAŁ CHEMICZNY. Ocena za rok akademicki 2017/2018 Semestry: 2, 4, 6 oraz 1/II st.

WYNIKI ANKIETYZACJI WYDZIAŁ CHEMICZNY. Ocena za rok akademicki 2017/2018 Semestry: 2, 4, 6 oraz 1/II st. WYNIKI ANKIETYZACJI WYDZIAŁ CHEMICZNY Ocena za rok akademicki 7/ Semestry:,, oraz /II st. PLAKAT REKLAMOWY ANKIETY przygotowany przez Samorząd Studencki Udostępnienie kodów dostępu do ankiety październik

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 41/2015 z dnia 28 maja 2015 r. na studia w roku akademickim 2016/2017 * przedmiot kierunkowy ** studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds.

Bardziej szczegółowo