P R O G N O Z A. Prezentacja wyników Grupy Apator. Warszawa, 25 lutego 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O G N O Z A. Prezentacja wyników Grupy Apator. Warszawa, 25 lutego 2010 r."

Transkrypt

1 P R O G N O Z A Prezentacja wyników Grupy Apator Warszawa, 25 lutego 2010 r.

2 Grupa Apator 100% 70% 99,44% 100% 100% 99,95% 50% 100%

3 Segmenty Grupy Apator

4 Zatrudnienie Zatrudnienie w osobach Zmiana Grupa Apator, w tym: Handlowcy Konstruktorzy Zatrudnienie w osobach w segmencie Zmiana Pomiarowym Łącznikowym Suma W Grupie Apator realizowany jest projekt Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) szkolenia pracowników Wartość projektu: tys. zł Wkład finansowy Grupy Apator: 186 tys. zł

5 Rok 2009

6 Przychody ze sprzedaży ogółem tys. zł ,2% ,6% 143,7% 101,3% 106,4% Dynamika 114,4%

7 Przychody ze sprzedaży na jednego zatrudnionego tys. zł FAP Pafal SA Apator KFAP Sp. z o.o. Apator Metrix SA Apator Powogaz SA Apator Rector Sp. z o.o. tys. zł Przychody ze sprzedaży ogółem Przychód na jednego zatrudnionego

8 Przychody ogółem wg asortymentu tys. zł Segment pomiarowy tys. zł Segment łącznikowy ,3 % Dynamika ,2 % Dynamika r r r r. Udział w przychodach ogółem 2009 r r. Segment pomiarowy 68% 65% Segment łącznikowy 31% 34%

9 Przychody na jednego zatrudnionego wg asortymentu tys. zł Segment pomiarowy tys. zł Segment łącznikowy , , ,8 311, r r r r. 260 Przychód ogółem - segment pomiarowy Przychód na jednego zatrudnionego Przychód ogółem - segment łącznikowy Przychód na jednego zatrudnionego

10 Udział eksportu w przychodach tys. zł % % 28% 25% % % 23% 20% % 13% % 10% Eksport Udział eksportu w przychodach

11 Eksport wg asortymentu tys. zł Segment pomiarowy tys. zł Segment łącznikowy r r r r. Udział w całości eksportu 2009 r r. Segment pomiarowy 82% 78% Segment łącznikowy 18% 22%

12 Eksport Grupy Apator wg krajów o zrealizowanej sprzedaży > 500 tys. zł Dania Niemcy Węgry Ukraina Białoruś Austria Sierra Leone Rumunia Burundi Litwa Wielka Brytania Włochy Bułgaria Turcja Portugalia Francja Serbia Kolumbia Czechy Hiszpania Egipt Belgia Gruzja Rosja tys. zł Główne kierunki eksportu w 2009 r. I-IV kwartał 2009 r. I-IV kwartał 2008 r.

13 Niemcy Węgry Ukraina Białoruś Austria Sierra Leone Rumunia Burundi Litwa Wielka Brytania Włochy Bułgaria Turcja Portugalia Francja Serbia Kolumbia Czechy Hiszpania Egipt Belgia Gruzja Pomiarowy Łącznikowy Dania tys. zł Eksport wg krajów i asortymentu w 2009 r. Eksport Grupy Apator wg krajów o zrealizowanej sprzedaży > 500 tys. zł Rosja

14 Poziom kosztów Grupy Apator 15% 14,0% 13,5% 13,5% 14,8% 13% 12,3% 12,7% 12,5% 11% 9% 7,7% 7% 6,1% 6,5% 6,2% 5,8% 6,2% 6,6% 5% Udział kosztów sprzedaży w przychodach ogółem Udział kosztów ogólnozakładowych w przychodach ogółem 74% 72% 70% 69,4% 68% 66% 64,9% 65,6% 67,1% 64% 62% 65,3% 63,2% 60% 58% 56% 59,9% Udział kosztu wytworzenia sprzedanych produktów w przychodach ze sprzedaży produktów

15 Poziom kosztów koszty rodzajowe Koszty rodzajowe (tys. zł) Dynamika Amortyzacja ,30% Zużycie materiałów i energii ,98% Usługi obce ,69% Świadczenia pracownicze ,07% Pozostałe koszty ,76% Razem ,36% Struktura kosztów rodzajowych w 2009 r. Struktura kosztów rodzajowych 2008 r. Świadczenia pracownicze; 31% Pozostałe koszty; 6% Usługi obce; 15% Amortyzacja; 5% Zużycie materiałów i energii; 43% Świadczenia pracownicze; 31% Pozostałe koszty; 6% Usługi obce; 14% Amortyzacja; 5% Zużycie materiałów i energii; 45%

16 Poziom kosztów zużycie materiałów i energii 46% 44% 43% 41% 40% 38% 37% 35% 43,9% 44,5% 39,6% 38,0% 39,1% 38,6% 37,0% Udział zużycia materiałów i energii w przychodach ze sprzedaży produktów Źródło: portal finansowy

17 Wyniki finansowe Grupy Apator tys. zł ,6% tys. zł 145,1% 97,4% 96,1% Dynamika 117,5% 103,1% Zysk na sprzedaży

18 Wyniki finansowe Grupy Apator tys. zł NOPAT EBIT tys. zł EBITDA Zysk netto

19 Marże zysku wpływ na wynik netto 16 mln zł z tytułu sprzedaży gruntu wpływ na wynik netto 12 mln zł z tytułu ujemnej wartości firmy 18% 16% 14% 12% 11,4% 17,2% 17,4% 15,0% 15,8% 15,2% 14,6% 12,9% 13,2% 13,5% 13,5% 10% 8% 8,6% 10,7% 11,1% 8,6% 6% 4% 3,7% 5,8% 6,4% 2% 0% 0,1% 2,7% Marża zysku na sprzedaży Marża zysku netto

20 Rentowność Grupy Apator na tle branży Rentowność netto w 2009 r. 10% 9% 8,6% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 5,1% 6,0% 0% Grupa Apator Przemysł ogółem Produkcja urządzeń elektrycznych Rentowność na sprzedaży w 2009 r. 16% 14% 13,5% 12% 10% 9,2% 8% 6% 6,5% 4% 2% 0% Grupa Apator Przemysł ogółem Produkcja urządzeń elektrycznych Grupa Apator dane za I-IV kw r. Pozostałe dane: za I-III kw r.

21 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Rentowność netto 12,1% 8,6% 7,4% 7,2% 6,8% 6,0% 5,7% 5,5% 5,3% 5,1% 4,5% 4,2% 1,9% 1,7% Rentowność na sprzedaży 13,5% 12,6% 10,9% 9,2% 8,0% 7,9% 6,8% 6,5% 6,4% 5,9% 5,2% 5,1% 2,3% 1,2%, Informacja i komunikacja Grupa Apator*) Górnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w media Obsługa rynku nieruchomości Produkcja urządzeń elektrycznych Dostawy wody; gosp. ściekami i o... Zakwaterowanie i gastronomia Budownictwo Przemysł ogółem Przetwórstwo przemysłowe POLSKA Handel i naprawy pojaz. Transport i gosp. magaz. Grupa Apator*) Górnictwo Informacja i komunikacja Produkcja urządzeń elektrycznych Wytwarzanie i zaopatrywanie w media Zakwaterowanie i gastronomia Budownictwo Przemysł ogółem Dostawy wody; gosp. ściekami i od... Przetwórstwo przemysłowe Obsługa rynku nieruchomości POLSKA Handel i naprawy pojaz. Transport i gosp. magaz. 15% 13% 11% 9% 7% 5% 3% 1% Rentowność Grupy Apator na tle gospodarki Grupa Apator dane za I-IV kw r. Pozostałe dane: za I-III kw r.

22 Bilans handlu zagranicznego w Grupie Apator w 2009 r. Wyszczególnienie USD wyrażone w tys. zł EUR wyrażone w tys. zł Inne waluty wyrażone w tys. zł Razem waluty w tys. zł Import Eksport Bilans handlu zagranicznego Kurs euro w latach ,83 4,68 4,53 4,38 4,23 4,08 3,93 3,78 3,63 3,48 3,33 3,18 styczeń 08 luty 08 marzec 08 kwiecień 08 maj 08 czerwiec 08 lipiec 08 sierpień 08 wrzesień 08 październik 08 listopad 08 grudzień 08 styczeń 09 luty 09 marzec 09 kwiecień 09 maj 09 czerwiec 09 lipiec 09 sierpień 09 wrzesień 09 październik 09 listopad 09 grudzień 09

23 Kontrakty terminowe Łączny stan kontraktów na r tys. EUR Zawartych w 2008 r. z terminem realizacji w 2010 r. 800 tys. EUR Zawartych w 2009 r. z terminem realizacji w 2010 r tys. EUR Plan eksportu na 2010 r tys. EUR Kontrakty z terminem realizacji w 2010 r. stan na r tys. EUR Średni kurs realizacji 4,29 PLN Plan eksportu na 2011 r. Kontrakty z terminem realizacji w 2011 r. stan na r tys. EUR tys. EUR Średni kurs realizacji 4,20 PLN

24 Wpływ kontraktów terminowych na wyniki Grupy Apator w 2009 r. Kontrakty terminowe tys. zł ujemna wycena na 31 grudnia 2008 r realizacja za cztery kwartały 2009 r dodatnia wycena na 31 grudnia 2009 r. 814 Wpływ na wynik czterech kwartałów 2009 r

25 Realizacja prognozy 2009 r. tys. zł Prognoza 2009 Wykonanie 2009 Stopień realizacji Przychody ze sprzedaży netto ogółem ,1% Zysk netto ,7%

26 Realizacja wizji

27 Wizja Grupy Apator

28 Realizacja wizji Grupy Apator Rozwój produktów i systemów Akwizycje Ekspansja na rynkach zagranicznych

29 Realizacja wizji rozwój oferty Realizacja wizji Segment łącznikowy Segment pomiarowy Nowe rozłączniki kasetowe RBK 00 Prace nad nowym rozłącznikiem listwowym ARS Uzupełnienie oferty w zakresie rozłączników RA Czujniki iskrobezpieczne w ofercie Apator Mining Rozwój systemów zdalnego odczytu Ekspansja na nowe rynki Rozwój systemu przedpłatowego

30 Rozwój segmentu łącznikowego Rozłączniki RBK Rozłączniki ARS Rozłączniki RA Nowe rozwiązania łączeniowe w łącznikach 4G Czujniki iskrobezpieczne

31 Rozwój segmentu pomiarowego Licznik energii elektrycznej EA5r Wodomierz radiowy Licznik energii elektrycznej EA52 Gazomierz Wireless M-Bus Ciepłomierz kompaktowy ELF Liczniki przedpłatowo-kredytowe

32 Trendy krajowe w zdalnym odczycie Plan URE - wymiana 14 mln liczników energii elektrycznej w latach Wartość projektu - 7,5 mld zł Plan na 2010 r. pilotaże zmiany w prawie energetycznym Powołanie przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa zespołu ds. inteligentnego opomiarowania w gazownictwie Wymiana wodomierzy na odczytywane zdalnie

33 Jak działa system zdalnego odczytu transmisja pomiary gromadzenie danych zlecenie odczytu analiza danych Pomiar Transmisja Gromadzenie danych Analiza danych

34 Wdrożenia Grupy Apator Gdańsk (PSG) Gaz, Wireless M-Bus Projekt pilotażowy Szczecinek Prąd, RF 868 MHz Bydgoszcz, Świecie Ciepło, M-Bus Kalisz, Ostrów Wlkp. Prąd, RF 434 MHz System obchodzony Legnica Prąd, RF 434 MHz Wrocław Ciepło, M-Bus Nysa Prąd, PLC, Projekt pilotażowy Katowice Woda + Ciepło, M-Bus Holandia Gaz, Wireless M-Bus, Współpraca z Flonidan Gdańsk Pruszcz Gd. Szczecinek Bydgoszcz, Świecie Legnica Nysa Kalisz Wrocław Jurata, Chałupy, Kuźnica Warszawa Katowice Bully Łódź Olsztyn Jurata Etap I Prąd, RF 434 MHz Jurata Etap II Prąd, RF 434 MHz Infrastruktura Mesh Chałupy, Kuźnica, Pruszcz Gd. Prąd, RF 434 MHz Infrastruktura Mesh Olsztyn Prąd, RF 434 MHz Infrastruktura Mesh Warszawa Prąd, M-Bus Warszawa Ciepło, M-Bus Łódź Prąd, RF 434 MHz Infrastruktura Mesh Słowacja Prąd, RF 434 MHz Projekt pilotażowy

35 Rozwój systemów pomiarowych Transmisja i gromadzenie danych = Kompleksowy system zdalnego odczytu i zarządzania urządzeniami pomiarowymi

36 Zwrot z inwestycji w spółki nabyte w latach Łącznie: FAP Pafal SA, Apator Metrix SA i Apator KFAP Sp. z o. o. (tys. zł) wpływy do 2009 r wydatki ogółem

37 Zwrot z inwestycji w spółki nabyte w 2008 r. Łącznie: Apator Powogaz SA i Apator Rector Sp. z o. o. (tys. zł) wpływy do 2009 r wydatki ogółem

38 Rynek nowe wyzwania

39 Realizacja wizji rynki zagraniczne Grupa Apator eksportuje do 65 krajów

40 System przedpłatowy w Afryce Sprzedaż LEWsystem Apator Implementacja standardu STS Tworzenie nowych produktów dedykowanych na rynek afrykański Outsourcing szkoleń technicznych

41 System przedpłatowy w Afryce STS Wdrożenia Negocjacje

42 Trendy światowe w zdalnym odczycie Podstawą do masowego wdrażania systemów zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych jest aktywność organów rządowych Włochy system wdrożony u 32 mln odbiorców (100%) Szwecja system wdrożony u 1 mln odbiorców (100%) Holandia opracowany standard, wdrożenie u 7 mln odbiorców do 2014 roku Hiszpania, Francja, Niemcy prace nad własnym standardem, wdrożenia pierwszych dużych pilotaży Komisja europejska przyjęcie mandatu rozpoczęcie prac zmierzających do opracowania standardu europejskiego USA kierunek inteligentne sieci (generacja rozproszona smart grid)

43 Trendy światowe w zdalnym odczycie AMI systemy oparte na dwukierunkowej komunikacji z urządzeniem AMR systemy z jednostronną komunikacją urządzenia Źródło: Google - Smart Metering Projects Map

44 Trendy światowe w zdalnym odczycie AMI systemy oparte na dwukierunkowej komunikacji z urządzeniem AMR systemy z jednostronną komunikacją urządzenia Źródło: Google - Smart Metering Projects Map

45 Rynek nasza odpowiedź

46 Jak uzyskujemy przewagę rynkową Współpraca z organizacjami standaryzującymi Polski Komitet Normalizacyjny Urząd Regulacji Energetyki Izba Gospodarcza Gazownictwa organizacje europejskie

47 Jak uzyskujemy przewagę rynkową Rozwój produktów implementacja protokołu DLMS w licznikach energii elektrycznej wodomierze z nową nakładką radiową prace nad własnym rozwiązaniem gazomierza radiowego zastosowanie Wireless M-Bus w urządzeniach bateryjnych

48 Jak uzyskujemy przewagę rynkową Kooperacja technologiczna i zakup nowych rozwiązań Kompleksowość oferty Liczniki Odczyt danych Transmisja danych Modemy, koncentratory, repeatery Oprogramowanie wspierające zarządzanie zużyciem i rozliczanie zużycia nośników energii Wizualizacja danych Vending (system sprzedaży kodów przedpłatowych) Nowe rynki (obszary) Dedykowana oferta dla przemysłu Ekspansja geograficzna z systemem przedpłatowym

49 Jak uzyskujemy przewagę rynkową Dedykowana oferta dla zakładów przemysłowych Narzędzia aktywnie wspierające oszczędzanie energii, wody, ciepła, gazu poprzez bieżący monitoring Systemy informatyczne: do unikania przekroczeń mocy zamówieniowej do rozliczania kosztów zużycia mediów na poszczególne jednostki w firmie do analizy aktualnych ofert na rynku wg historycznych profili zużycia do wspierania decyzji o zmianie dostawcy Wybór optymalnego sprzedawcy Kontrola parametrów sieci + + Swobodny zakup energii = Oszczędności

50 Prognoza 2010

51 Prognoza wyników finansowych na 2010 r. tys. zł Wykonanie 2009 Prognoza 2010 Dynamika Przychody ze sprzedaży netto ogółem ,80% Zysk netto ,70%

52 Planowane przychody i eksport tys. zł % % 28% Udział eksportu w przychodach % Plan 2010 Przychód ogółem Eksport

53 Planowane przychody i eksport wg segmentów tys. zł tys. zł Segment pomiarowy Plan 2010 Segment łącznikowy Segment pomiarowy 2009 Plan 2010 Dynamika Przychody ogółem % Eksport % Udział eksportu w przychodach 34% 40% Segment łącznikowy 2009 Plan 2010 Dynamika Przychody ogółem % Eksport % Plan 2010 Udział eksportu w przychodach 16% 16%

54 Inwestorzy

55 RESPECT INDEX Apator SA otrzymał najwyższą ocenę w ratingu giełdowych spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Rating. Tym samym Apator dołączył do elitarnego grona 16 spółek, wchodzących w skład RESPECT Index.

56 (zł) Kurs akcji Apator SA w 2009 r.

57 Udział inwestorów w kapitale Apator SA

58 Polityka dywidendy tys. zł Prognoza 2009 Dywidenda Zysk netto APATOR SA coroczna wypłata dywidendy w wysokości 75% zysku netto Apator SA deklarowany poziom dywidendy ulega zmianie w przypadku realizacji inwestycji coroczna wypłata zaliczki

59 Deklaracja w zakresie poziomu dywidendy Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2009 rok: zaliczka na poczet dywidendy z zysku za 2009 rok została wypłacona w wysokości 0,20 zł na akcję deklaracja wypłaty drugiej części w kwocie 0,30 zł na akcję Ostateczna decyzja o wysokości oraz terminie wypłaty drugiej części dywidendy z zysku za 2009 roku zostanie podjęta na Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2010 r. Deklaracja wypłaty zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2010 rok w wysokości 0,25 zł na akcję

60 P R O G N O Z A Dziękujemy za uwagę Warszawa, 25 lutego 2010 r.

61 Wyniki finansowe

62 Wyniki Grupy Apator Rachunek zysków i strat (1/2) tys. zł 1-4Q Q2008 Dynamika Przychody ze sprzedaży netto ogółem ,22% Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów ,55% Zysk brutto ze sprzedaży ,58% Koszty sprzedaży ,33% Koszty ogólnego zarządu ,81% Zysk ze sprzedaży ,10% Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ,81% Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności ,48% Zysk na działalności operacyjnej - EBIT ,79%

63 Wyniki Grupy Apator Rachunek zysków i strat (2/2) tys. zł 1-4Q Q2008 Dynamika Wynik na działalności finansowej, w tym: ,86% - wynik na kontraktach terminowych ,53% Zysk przed opodatkowaniem ,35% Podatek dochodowy ,78% Zysk netto ,76% Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego ,09% Zysk netto przypadający akcjonariuszom mniejszościowym ,49% EBITDA ,41%

64 AKTYWA OGÓŁEM Wyniki Grupy Apator Bilans tys. zł 1-4Q Q Aktywa trwałe, w tym: wartości niematerialne i prawne rzeczowe aktywa trwałe inne inwestycje długoterminowe w jednostkach powiązanych aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe, w tym: zapasy należności krótkoterminowe środki pieniężne i ich ekwiwalenty PASYWA OGÓŁEM Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe

65 Wyniki Grupy Apator Rachunek przepływów pieniężnych tys. zł 1-4Q Q2008 Zysk przed opodatkowaniem Korekty działalności operacyjnej Zmiany w kapitale obrotowym Zapłacony podatek dochodowy Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Wpływy z działalności inwestycyjnej Wydatki z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej Wpływy z działalności finansowej Wydatki z działalności finansowej Środki pieniężne z działalności finansowej Zwiększenie/zmniejszenie środków pieniężnych Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

66 Wyniki Grupy Apator Wskaźniki zyskowności 1-4Q Q2008 Marża zysku brutto ze sprzedaży Marża zysku na sprzedaży zysk brutto ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży netto ogółem 34,93% 33,20% zysk na sprzedaży / przychody ze sprzedaży netto ogółem 13,52% 13,54% Marża zysku netto zysk netto / przychody ze sprzedaży netto ogółem 8,59% 6,43% Zwrot z kapitałów własnych - ROE zysk netto / stan kapitałów własnych 17,52% 14,00% Zwrot z aktywów - ROA zysk netto / stan aktywów 10,60% 7,34% Zwrot na kapitale zaangażowanym ROIC ( ROCE ) zysk operacyjny po opodatkowaniu (NOPAT) / kapitał zaangażowany 16,52% 18,35% Marża EBITDA zysk operacyjny EBIT + amortyzacja / przychody ze sprzedaży netto ogółem 18,06% 19,74%

67 Wyniki Grupy Apator Wskaźniki płynności i zadłużenia 1-4Q Q2008 Wskaźnik płynności szybkiej Stopa zadłużenia Pokrycie kapitału obcego kapitałem własnym aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe 1,24 1,12 zobowiązania ogółem / suma bilansowa 39,49% 47,55% kapitał własny / kapitał obcy 153,23% 110,30%

68 Wyniki Grupy Apator Wskaźniki giełdowe 1-4Q Q2008 Zysk netto na 1 akcję (zł) Wartość księgowa na 1 akcję (zł) 12 miesięczny zysk netto / średnioważona liczba akcji 1,11 0,80 kapitał własny / liczba akcji 6,32 5,71 Wskaźnik P/E cena rynkowa 1 akcji na koniec okresu / 12 miesięczny zysk netto na 1 akcję za dany okres 14,37 11,88 Wartość rynkowa (tys. zł) cena rynkowa 1 akcji na koniec okresu * liczba akcji Wartość księgowa (tys. zł) kapitał własny Wartość rynkowa do wartości księgowej ( P / BV ) średnia cena rynkowa 1 akcji / wartość księgowa na 1 akcję 3,10 2,05 Kurs akcji na koniec okresu (zł) kurs 1 akcji na koniec danego okresu 15,91 9,50

Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 1 2 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 3 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 4 5 Informacje ogólne Wyniki

Bardziej szczegółowo

Rynki Grupy Apator Energetyka Budownictwo Przemys órnictwo

Rynki Grupy Apator Energetyka Budownictwo Przemys órnictwo Skład Grupy Apator Budownictwo Energetyka Przemysł Rynki Grupy Apator Górnictwo Segmenty Grupy Apator Rector Apator Electro Segment łącznikowy Apator GmbH Segment pomiarowy Apator Kfap Apator Control Apator

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA SLAJD TYTUŁOWY Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA Ostaszewo, 24 czerwca 2013 r. Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań finansowych oraz ze sprawozdań zarządu (jednostkowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 września 2009 r.

Warszawa, 24 września 2009 r. Warszawa, 24 września 2009 r. Grupa Apator Tczew Toruń Poznań Zielona Góra Świdnica Katowice 100% 70% 99,40% 100% 100% 99,89% 50% 100% Struktura Grupy Apator Apator-Kfap Metcom Wodpol Apator Telemetria

Bardziej szczegółowo

Przekładka:Informacje ogólne

Przekładka:Informacje ogólne SLAJD TYTUŁOWY Przekładka:Informacje ogólne Wizja Grupa Apator Lider w Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie systemów i aparatury pomiarowej oraz aparatury łącznikowej Prezentacja wyników grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

2. SKŁAD GRUPY APATOR. Udziały Spółki APATOR S A w kapitale zakładowym FAP PAFAL 100% APATOR CONTROL 100% APATOR METRIX 99,10% APATOR KFAP 100%

2. SKŁAD GRUPY APATOR. Udziały Spółki APATOR S A w kapitale zakładowym FAP PAFAL 100% APATOR CONTROL 100% APATOR METRIX 99,10% APATOR KFAP 100% WARSZAWA 16 MARCA 2007 2. SKŁAD GRUPY APATOR Tczew Toruń Świdnica Katowice Kraków Udziały Spółki APATOR S A w kapitale zakładowym FAP PAFAL 100% APATOR KFAP 100% APATOR GMBH 80% APATOR CONTROL 100% APATOR

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Apator SA P R O G N O Z A. Toruń, 21 czerwca 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Apator SA P R O G N O Z A. Toruń, 21 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P R O G N O Z A Apator SA Toruń, 21 czerwca 2010 r. Wstęp Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu. Ich pełna treść

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia 11.06.2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia 11.06.2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA Toruń dnia 11.06.2007 r. Sprawozdania Zarządu Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze Sprawozdań Zarządu. Ich pełna treść jest dostępna w siedzibie spółki APATOR

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, dnia 2 listopada SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał od 01.07. do 30.09.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 25 lutego 2016 r.

Wyniki finansowe GK Apator 25 lutego 2016 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 lutego 216 r. 1 Podsumowanie 215 roku PLN (') 215 214 Zmiana r/r Sprzedaż 769 366 724 994 6,1% Zysk brutto na sprzedaży 28 967 217 189-3,8% Marża 27,2% 3,% Zysk na sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za 2013 rok

Wyniki finansowe GK Apator za 2013 rok I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r.

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator 215 PLN (') 9M 215 9M 214 Zmiana r/r Sprzedaż 556 91 517 48 7,5% Zysk brutto na sprzedaży 151 857 154 627-1,8% Marża 27,3% 29,9%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 25 maja 2015 r.

Wyniki finansowe GK Apator 25 maja 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 maja 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator IQ 215 PLN (') Q 215 IQ 214 Zmiana Sprzedaż 18 99 153 89 17,6% Zysk brutto na sprzedaży 51 424 45 776 12,3% Marża 28,4% 29,7% Zysk

Bardziej szczegółowo

S T R A T E G I A Warszawa, 5 października 2010 r.

S T R A T E G I A Warszawa, 5 października 2010 r. S T R A T E G I A 2011-2013 Warszawa, 5 października 2010 r. WIZJA SEGMENTY RYNKU PRODUKTY SEGMENTU ŁĄCZNIKOWEGO Aparatura przeciwprzepięciowa Aparatura łącznikowa Aparatura górnicza PRODUKTY SEGMENTU

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA Toruń dnia 23.06.2008 r. Wstęp Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze Sprawozdań Finansowych i Sprawozdań Zarządu. Ich pełna treść jest dostępna w siedzibie spółki

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA. Ostaszewo, 18 czerwca 2012 roku Tytuł prezentacji (stopka) 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA. Ostaszewo, 18 czerwca 2012 roku Tytuł prezentacji (stopka) 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA Ostaszewo, 18 czerwca 2012 roku Tytuł prezentacji (stopka) 1 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku

Załącznik do Raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku Załącznik do Raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku Wybrane dane finansowe 30 września 2018 30 września 2017 30 września 2018 30 września 2017 PLN'000 PLN'000 EUR'000 EUR'000 I. Przychody

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY APATOR 9M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 27 listopada 2018

WYNIKI GRUPY APATOR 9M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 27 listopada 2018 WYNIKI GRUPY APATOR 9M 2018 prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 27 listopada 2018 1 Agenda Podsumowanie wyników za trzy kwartały 2018 Wyniki finansowe GK Wpływ poszczególnych segmentów na

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku 15 maj 2014 1 Globalna produkcja stali w 2013 r. wzrosła o 3,5%, natomiast w Polsce i UE spadła odpowiednio o 4,9% i 2,0% najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Przychody i koszty wg rodzajów działalności PLAN Y+1

Tabela nr 1. Przychody i koszty wg rodzajów działalności PLAN Y+1 Tabela nr 1. Przychody i koszty wg rodzajów działalności 1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: - przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi - pozostałe przychody operacyjne - przychody finansowe 2. KOSZTY OGÓŁEM,

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 13 czerwca 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 13 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 13 czerwca 216 r. 1 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia z następujących dokumentów:» skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za 215 rok;» sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku. 12 czerwiec

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku. 12 czerwiec Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku 12 czerwiec 2013 1 Struktura akcjonariatu Stalprofil SA na dzień 31.12.2012r. Akcjonariusz Ilość akcji razem Udział

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych opublikowane w dniu 09 listopada 2017 roku w punkcie 1.3. Korekta wynika z faktu, iż Grupa Kapitałowa OPONEO.PL wykazała transakcje przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 1-3Q2014

Wyniki finansowe GK Apator 1-3Q2014 I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

I kwartał (rok bieżący) okres od r. do r.

I kwartał (rok bieżący) okres od r. do r. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) od 01.01.2017r. do 31.03.2017r. (rok poprzedni) od 01.01.2016r. do 31.03.2016r. (rok bieżący) od 01.01.2017r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Apator H Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019

Wyniki Grupy Apator H Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019 Wyniki Grupy Apator H1 2019 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019 Agenda Slajdy 1 Omówienie wyników i sytuacji finansowej Grupy 3-9 2 Wyniki segmentów operacyjnych 10-13 3

Bardziej szczegółowo

I kwartał (rok bieżący) okres od do

I kwartał (rok bieżący) okres od do SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 40 446 33 069 9

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 19 maja 2016 r.

Wyniki finansowe GK Apator 19 maja 2016 r. Wyniki finansowe GK Apator 19 maja 216 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator IQ 216 PLN (') IQ 216 IQ 215 Zmiana Sprzedaż 197 778 18 99 9,3% Zysk brutto na sprzedaży 51 549 51 424,2% Marża 26,1% 28,4% Zysk na

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APATOR SA. Toruń, 8 czerwca 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APATOR SA. Toruń, 8 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APATOR SA Toruń, 8 czerwca 2009 r. Wstęp % Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu. Ich pełna treść jest dostępna

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku 16 kwiecień 2015 1 Globalna produkcja stali w 2014 r. wzrosła o 1,2%, przy niskim wykorzystaniu mocy produkcyjnych ok 70% Najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2017 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE III kwartał 2008 r. narastająco 01 stycznia 2008 r. września 2008 r. w tys. zł. III kwartał 2007 r. narastająco 01 stycznia 2007 r. września 2007 r. w tys. EUR III kwartał 2008 r.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY APATOR 3M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019

WYNIKI GRUPY APATOR 3M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019 WYNIKI GRUPY APATOR 3M 2019 prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019 1 Agenda Omówienie wyników i sytuacji finansowej Grupy Wyniki segmentów operacyjnych Perspektywy 2019 Analiza

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za IV kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 PEŁNE DANE SKONSOLIDOWANE... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 7 września 2015 r.

Wyniki finansowe GK Apator 7 września 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 7 września 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator IH 215 PLN (') IH 215 IH 214 Zmiana r/r Sprzedaż 364 58 335 765 8,6% Zysk brutto na sprzedaży 11 925 12 38 -,4% Marża 28,% 3,5%

Bardziej szczegółowo

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991 SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA IV KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. narastająco

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA. 20 czerwca 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA. 20 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 20 czerwca 2011 r. Wstęp +1197% +10% +21% Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań +14% finansowych i sprawozdań zarządu (skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Spadek globalnego zużycia jawnego stali. Zużycie jawne w 2009r: Świat: - 7 % Polska: - 29% + 9 % + 10 % + 25 % NAFTA EU-27 WNP Am. Łac. Reszta Europy

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku. Gdańsk, styczeń 2018

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku. Gdańsk, styczeń 2018 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku Gdańsk, styczeń 2018 Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku Spis treści Kwartalne

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za IV kwartał 2008 r. IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za IV kwartał 2008 r. IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. narastająco 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. narastająco 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. w tys. EUR narastająco 01 stycznia 2008 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA Wyniki finansowe za 2015 r. Listopad 2015 r. APLISENS TO APLISENS S.A. jest liderem wśród polskich producentów aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej na potrzeby automatyki

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku czerwiec

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku czerwiec Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 26 czerwiec 2009 1 Recesja na światowym rynku stali Spadek produkcji stali w Polsce: 2008/2007: -9%, IQ 2009/IQ 2008: -42% Dynamika produkcji stali

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2017 r. 4 kwartał(y) narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2017 r. 4 kwartał(y) narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01-2017 do 31-12- 2017 01-01-2016 do 31-12- 2016 01-01-2017 do 31-12- 2017 01-01-2016 do 31-12- 2016 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017 Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku Warszawa, marzec 2017 Podsumowanie wyników GK Apator 2016 vs 2015 Przychody EBITDA PLN ('000) +121 579-8 804-11 096 +25 552-20 120-3 775-1 666 870 189 768 510

Bardziej szczegółowo

FM FORTE S.A. QSr 1 / 2006 w tys. zł

FM FORTE S.A. QSr 1 / 2006 w tys. zł SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2006 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

TERMO2POWER S.A. PROTOKÓŁ ZMIAN DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA. 4. KWARTAŁ 2016 r.

TERMO2POWER S.A. PROTOKÓŁ ZMIAN DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA. 4. KWARTAŁ 2016 r. TERMO2POWER S.A. PROTOKÓŁ ZMIAN DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA 4. KWARTAŁ 2016 r. 1 Na stronach 4-6 było: Na dzień 31.12.2016 r. A. Aktywa trwałe 1623373,72 I. Wartości niematerialne i prawne 433166,63 II. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU obejmujący okres od 01.01.2018 do 31.03.2018 SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2015 -- 31.03.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za I kwartał 2009r. I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za I kwartał 2009r. I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. 2008 r. do dnia 31 marca 2008 r. w tys. EUR I kwartał 2009 r. 2009 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

I kwartał(y) narastająco okres od do

I kwartał(y) narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01-2019 do 31-03-2019 01-01-2018 do 31-03- 2018 01-01-2019 do 31-03- 2019 01-01-2018 do 31-03-2018 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 0.0.206 R. DO DNIA 3.2.206 R. BILANS sporządzony na dzień: 3.2.206 r. AKTYWA A. I. II. III. IV. V. B. I. II. 2 III. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA i OPTYMALIZACJA FINANSOWA

PROGNOZA i OPTYMALIZACJA FINANSOWA PROGNOZA i OPTYMALIZACJA FINANSOWA spółki Przykład S.A. ANALIZY PROGNOZY Paweł Grad Tel.: 782 463 149 Aktualizacja: 25.09.2017 r. Spis treści 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 3 Wykres 1.1. Razem przychody

Bardziej szczegółowo

Skrócone Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014 rok PEMUG S.A.

Skrócone Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014 rok PEMUG S.A. PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 Skrócone Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014 rok PEMUG S.A. Wybrane dane finansowe w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO I półrocze

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2018 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ str. SPIS TREŚCI 1 OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 listopada 2018 roku

Warszawa, 29 listopada 2018 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY APATOR H prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2018

WYNIKI GRUPY APATOR H prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2018 WYNIKI GRUPY APATOR H1 2018 prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2018 1 Agenda Podsumowanie pierwszego półrocza 2018 Najważniejsze działania biznesowe w Grupie Apator Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA Wyniki finansowe za 2015 r. Marzec 2016 r. APLISENS TO APLISENS S.A. jest liderem wśród polskich producentów aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej na potrzeby automatyki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach ANALIZA FINANSOWA spółki Przykład S.A. w latach 21-25 ANALIZY PROGNOZY Paweł Grad Tel.: 782 463 149 E-mail: pawel.grad@analizy-prognozy.pl www.analizy-prognozy.pl Aktualizacja: 17.6.217 r. Organizm gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2019 do 31-03-2019 Świdnica, maj 2019 1. Wybrane dane finansowe Wybrane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 6 1. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

za okres do za okres do

za okres do za okres do SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA Wyniki finansowe za I półrocze 2018 roku Wrzesień 2018 r. APLISENS TO APLISENS S.A. jest liderem wśród polskich producentów aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIME MINERALS S.A.

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIME MINERALS S.A. PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIME MINERALS S.A. Grodzisk Mazowiecki, dnia 11 sierpnia 2016 r. Z uwagi na duży zakres zmian w treści

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIME MINERALS S.A.

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIME MINERALS S.A. PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIME MINERALS S.A. Grodzisk Mazowiecki, dnia 8 czerwca 2016 r. Z uwagi na duży zakres zmian w treści

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo