Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO wyniki Q3 2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO wyniki Q3 2016"

Transkrypt

1 GRUPA PKP CARGO wyniki Q3 2016

2 AGENDA Podsumowanie wyników kwartalnych Wyniki handlowe Wyniki finansowe

3 Wyniki po III kwartałach 2016 UDZIAŁ W RYNKU Q ,0% wg pracy przewozowej (-3,5 p.p. r/r) 44,1% wg przewiezionej masy (-3,6 p.p. r/r) PRZYCHODY EBITDA* 346 mln zł -36% r/r rentowność 10,8% EBITDA raportowana wyniosła 284 mln zł WYNIK NETTO* CAPEX** 227 mln zł 14,0% r/r CAPEX raportowany 428 mln zł OPEX mln zł -116 mln zł mln zł -2,0% r/r 13,0% r/r wynik netto raportowany wyniósł -200 mln zł * Skorygowane zgodnie z punktem Pozostałych Informacji do Skonsolidowanego Rapaportu Kwartalnego za III kwartał 2016 ** Pomniejszone o nakłady inwestycyjne dotyczące zakupu lokomotyw wielosystemowych w kwocie 200,8 mln zł 3

4 Zagraniczny potencjał Grupy PKP CARGO w przewozach międzynarodowych realizowanych na sieci korytarzy transportowych PKP CARGO CONNECT GmbH Współpraca z przewoźnikami szwedzkimi PKP CARGO CONNECT Główne potoki przewozów kontenerowych w CEE Współpraca z partnerami chińskimi Lokalizacje terminali intermodalnych Lokalizacje terminali konwencjonalnych Wykorzystanie potencjału modernizacji kluczowych korytarzy transportowych Partner Nowego Jedwabnego Szlaku Grupa AWT realizuje przewozy kolejowe w CZ, SK i HU Współpraca operacyjna i graniczna z kolejami wschodnimi Oferta transportowa na półwyspie Apenińskim Usługi logistyczne z wykorzystaniem promów Przewoźnicy kolejowi AWT Realizacja przewozów kolejowych przez Grupę PKP CARGO w 9 krajach UE Pol-Rail JV z Trenitalia Sieć terminali intermodalnych i konwencjonalnych Spedytor dedykowany do współpracy międzynarodowej 4

5 Nowy Jedwabny Szlak główny kierunek wzrostu przewozów kontenerowych Główne porty chińskie: Shanghai Tianjin Hong Kong tys. km dni dni dni tys. km dni dni tys. km Przewozy wolumenów na trasie Azja Europa wpisują się w przebieg tras korytarzy transportowych 5

6 AGENDA Podsumowanie wyników kwartalnych Wyniki handlowe Wyniki finansowe

7 Pozycja Grupy PKP CARGO Udziały Grupy PKP CARGO na rynku polskim dane miesięczne za 9M 2016 r. wg pracy przewozowej +3,2 p.p 51,6% 52,7% 52,3% 51,4% 51,8% 51,7% 52,4% 49,2% 50,1% Udziały Grupy PKP CARGO na rynku polskim dane za 9M 2016 r. wg pracy przewozowej Grupa PKP CARGO 10,4% 6,4% Przewozy Grupy PKP CARGO dane za 9M 2016 r. wg pracy przewozowej, mld tkm w tym AWT*: 0,5-4% w tym AWT: 1,2 Lotos Kolej 5,9% 21,7 20,8 PKP LHS Grupa CTL 51,5% Pozostali operatorzy 25,8% 9M M 2016 * Dane na temat pracy przewozowej wykonanej przez AWT począwszy od daty nabycia (rozpoczęcie konsolidacji) 7

8 Rynek przewozów kolejowych w Polsce w latach mln ton Rynek przewozów kolejowych w Polsce dane roczne ,9% -1,8% Rynek przewozów kolejowych w Polsce dane za 9 miesięcy Główne czynniki spadku rynku przewozów kolejowych w Polsce: osłabienie budownictwa infrastrukturalnego mniejszy popyt na przewozy podstawowych materiałów budowlanych (w tym tłucznia, kamieni, piasku) słaba koniunktura popytu na węgiel kamienny, w tym w eksporcie Udziały PKP CARGO w rynku przewozów kolejowych w 2016 roku masa towarowa mln ton ,2% -2,1% 165-1,9% ,0% 44,2% 43,7% 42,4% 43,1% 43,6% 43,4% 43,8% 45,0% sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz 8

9 Węgiel kamienny Kluczowe wydarzenia w 9M 2016 r. Wzrost ceny węgla ARA w 9M 2016 r. o 51% do 71,7 USD/t (w samym III kwartale 2016 r. wzrost o 34% kw/kw) Spadek produkcji energii elektrycznej w 9M 2016 r. o 0,62% r/r, w tym z węgla kamiennego o 1,57% r/r (w III kwartale 2016 r. Węgiel kamienny Praca przewozowa, mld tkm w tym AWT*: w tym AWT: 0,19-8% 0,31 8,76 8,10 spadek produkcji energii elektrycznej o 2,33% r/r, w tym z węgla kamiennego o 10,67% r/r) Zmniejszenie produkcji węgla kamiennego w 9M 2016 r. o 0,4% r/r (w III kwartale 2016 r. spadek o 0,6% r/r) 9M M 2016 Zmniejszanie zapasów węgla w Polsce (3,4 mln ton na koniec września 2016 r. wobec 5,2 mln ton na koniec czerwca 2016 r.) Główne kierunki przewozów Węgiel kamienny w 9M 2016 r. Struktura przewozów Grupy PKP CARGO w Polsce wg rodzajów komunikacji (praca przewozowa) w 9M 2016 r. Przewozy krajowe Eksport Import 67% 19% Tranzyt 1% 13% * Dane na temat pracy przewozowej wykonanej przez AWT począwszy od daty nabycia (rozpoczęcie konsolidacji) 9

10 Kruszywa i materiały budowlane Kluczowe wydarzenia w 9M 2016 r. Przesunięcia realizacji kluczowych projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach unijnej perspektywy finansowej na 2017 i 2018 r. ( Projektuj i buduj ) Spadek produkcji budowlano-montażowej w 9M 2016 r. o 14,9% r/r, a w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 18,9% r/r Mniejsza skala inwestycji lokalnych, finansowanych przez samorządy, mających duży udział w zapotrzebowaniu na kruszywa budowlane Słaba kondycja branży budowlanej - w I połowie 2016 r. nastąpił wzrost upadłości o 8% Pobudzenie w projektach drogowych Kruszywa i materiały budowlane Praca przewozowa, mld tkm w tym AWT*: w tym AWT: 0,02-18% 0,06 4,00 3,27 9M M 2016 Główne kierunki przewozów Kruszywa i materiały budowlane w 9M 2016 r. Struktura przewozów Grupy PKP CARGO w Polsce wg rodzajów komunikacji (praca przewozowa) w 9M 2016 r. Przewozy krajowe Eksport 90% Import 9% 1% * Dane na temat pracy przewozowej wykonanej przez AWT począwszy od daty nabycia (rozpoczęcie konsolidacji) 10

11 Rudy i metale Kluczowe wydarzenia w 9M 2016 r. Zmniejszenie produkcji stali w Polsce w 9M 2016 r. o 11,5% r/r (w III kwartale 2016 r. o 14,0% r/r) Cła importowe na wyroby stalowe z Chin oraz Rosji wprowadzone przez UE Wzrost cen rudy żelaza o 43% w 9M 2016 r. i 10% w III kwartale 2016 (56,7 USD/t w vs 39,6 USD/t w i 51,4 USD/t w 06 16) W okresie styczeń-sierpień 2016 r. spadła cena produkcji sprzedanej przemysłu metali (o 2,8% r/r), jak i przemysłu wyrobów metalowych (o 0,9% r/r) - to efekt presji cenowej na surowce niezbędne do produkcji stali, która została wywołana przez spowolnienie gospodarcze Chin Rudy i metale Praca przewozowa, mld tkm w tym AWT*: w tym AWT: 0,03-5% 0,05 2,72 2,58 9M M 2016 Główne kierunki przewozów Rudy i metale w 9M 2016 r. Struktura przewozów Grupy PKP CARGO w Polsce wg rodzajów komunikacji (praca przewozowa) w 9M 2016 r. Przewozy krajowe 44% Eksport 13% Import Tranzyt 21% 22% * Dane na temat pracy przewozowej wykonanej przez AWT począwszy od daty nabycia (rozpoczęcie konsolidacji) 11

12 Intermodal Kluczowe wydarzenia w 9M 2016 r. Dynamiczny rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku. Wzrost przewozów drogą lądową z/do Chin w 9M 2016 r. o 112 % r/r (w III kwartale 2016 r. o 71% r/r) Wzrost masy kontenerów przeładowywanych w polskich portach w 9M 2016 r. o 9,4% r/r (w III kwartale 2016 r. o 11,8% r/r) Wzrost masy kontenerów przewiezionych przez PKP CARGO z/do polskich portów w 9M 2016 r. o 4,8% r/r (w III kwartale 2016 r. o 13,5 r/r) Rozwój przewozów poza granicami Polski w 9M 2016 r. wzrost zrealizowanej pracy przewozowej o 208% r/r Rozwój połączeń z portów morskich do terminali w Poznaniu, Warszawie, Radomsku i Łodzi Intermodal Praca przewozowa, mld tkm w tym AWT*: w tym AWT: 0,05 +22% 0,14 1,75 1,44 9M M 2016 Główne kierunki przewozów Intermodal w 9M 2016 r. Struktura przewozów Grupy PKP CARGO w Polsce wg rodzajów komunikacji (praca przewozowa) w 9M 2016 r. Przewozy krajowe 39% Eksport Import 33% 17% Tranzyt 11% * Dane na temat pracy przewozowej wykonanej przez AWT począwszy od daty nabycia (rozpoczęcie konsolidacji) 12

13 AGENDA Podsumowanie wyników kwartalnych Wyniki handlowe Wyniki finansowe

14 Podstawowe dane finansowe Q mln zł Grupa PKP CARGO Q3 2015* Grupa PKP CARGO bez AWT Q Grupa AWT Q3 2016** Grupa PKP CARGO Q Zmiana r/r Zmiana % r/r Udział AWT w Grupie PKP CARGO Przychody operacyjne % 16% Koszty operacyjne % 16% EBITDA % 14% EBIT % 13% Wynik netto * Dane przekształcone zgodnie z Notą 4 Kwartalnego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy PKP CARGO, Grupa AWT włączona do konsolidacji od momentu nabycia ** Dane dla Grupy AWT po eliminacjach konsolidacyjnych 14

15 Podstawowe dane finansowe* Przychody z działalności operacyjnej mln zł Koszty działalności operacyjnej mln zł +2% % M M M M 2016 EBITDA mln zł Zysk Netto mln zł % M M 2016 * Dane skorygowane zgodnie z rozdziałem Pozostałych Informacji do Skonsolidowanego Rapaportu kwartalnego za III kwartał M M

16 Koszty działalności operacyjnej Koszty działalności operacyjnej mln zł Grupa PKP CARGO Q3 2015* Grupa PKP CARGO bez AWT Q Grupa AWT Q3 2016** Grupa PKP CARGO Q Zmiana r/r Zmiana % r/r Udział AWT w Grupie Amortyzacja % 13% 35% 13% Materiały i energia % 14% mln zł 13% 3% Usługi obce Świadczenia pracownicze % -3% 20% 13% 33% Pozostałe % 17% Razem % 16% * Dane przekształcone zgodnie z Notą 4 Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy PKP CARGO, Grupa AWT włączona do konsolidacji od momentu nabycia ** Dane dla Grupy AWT po eliminacjach konsolidacyjnych 16

17 Koszty świadczeń pracowniczych mln zł Grupa PKP CARGO 9M 2015* Grupa PKP CARGO bez AWT 9M 2016 Grupa AWT 9M 2016 Grupa PKP CARGO 9M 2016 Zmiana r/r Zmiana % r/r Udział AWT w Grupie Wynagrodzenia % 12% Koszty ubezpieczeń społecznych % 20% Koszty odpisów na ZFŚS % 0% Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników % 17% Świadczenia po okresie zatrudnienia % 0% Zmiana wartości rezerw na świadczenia pracownicze % 8% Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych % 0% Program Dobrowolnych Odejść % - Razem % 13% * Dane przekształcone zgodnie z Notą 4 Kwartalnego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy PKP CARGO 17

18 Wybrane usługi obce mln zł Grupa PKP CARGO 9M 2015* Grupa PKP CARGO bez AWT 9M 2016 Grupa AWT 9M 2016** Grupa PKP CARGO 9M 2016 Zmiana r/r Zmiana % r/r Udział AWT w Grupie Usługi dostępu do linii zarządców infrastruktury % 7% Opłaty za użytkowanie nieruchomości i taboru % 27% Usługi transportowe % 37% Pozostałe usługi % 30% Razem % 22% * Dane przekształcone zgodnie z Notą 4 Kwartalnego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy PKP CARGO, Grupa AWT włączona do konsolidacji od momentu nabycia ** Dane dla Grupy AWT po eliminacjach konsolidacyjnych 18

19 Nakłady inwestycyjne (CAPEX) CAPEX mln zł Grupa PKP CARGO 9M 2015* Grupa PKP CARGO 9M 2016 Zmiana r/r Zmiana % r/r Modernizacja lokomotyw % 4% 43% Komponenty w remontach % 428 mln zł Zakup pojazdów trakcyjnych Budownictwo inwestycyjne % 47% 4% 2% Pozostałe % Razem % 19

20 Struktura finansowania mln zł Przepływy finansowe Przepływy finansowe 9M 2015* 9M 2016 zmiana zmiana % Operacyjne % Inwestycyjne % Finansowe % mln zł * Zadłużenie Struktura zadłużenia 22% Długoterminowe Krótkoterminowe mln zł Zadłużenie razem % Długoterminowe Krótkoterminowe * Dane przekształcone zgodnie z notą 4 śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy PKP CARGO 20

21 Z bardzo nielicznymi wyjątkami, wszystkie kraje UE stosują opłaty drogowe dla ciężarówek, których wysokość będzie prawdopodobnie rosła Winiety (opłata czasowa) Opłata elektroniczna (opłata za pokonany dystans) Opłata z ograniczeniami fizycznymi (opłata za pokonany dystans) Opłata elektroniczna w przygotowaniu (opłata za pokonany dystans) Brak winiet i innych opłat drogowych Winiety w przygotowaniu (opłata czasowa) Wzrost opłat drogowych Według Komisji, nowa legislacja unijna może podnieść opłaty drogowe dla ciężarówek na terenie Europy średnio o 3 euro centy do 4 centów za przejechany kilometr (od jednego pojazdu) z obecnych centów Plany poszerzenia zakresu obowiązywania opłat drogowych (LKW-Maut), które mają objąć wszystkie drogi na terenie Niemiec ŹRÓDŁO: Komisja Europejska; Bloomberg; tax-news.com; własne

22 ZAŁĄCZNIK 22

23 Wyniki przewozowe Praca przewozowa (mln tkm) 9M M 2016 Zmiana Zmiana % Przewieziona masa (tys. ton) Udział 9M 2015 Udział 9M 2016 paliwa stałe % 45% 44% w tym węgiel kamienny % 40% 39% kruszywa i materiały budowlane % 18% 16% metale i rudy % 13% 12% produkty chemiczne % 7% 7% paliwa płynne % 3% 4% drewno i płody rolne % 5% 5% przewozy intermodalne % 7% 8% pozostałe % 3% 3% Razem % 100% 100% 9M M 2016 Zmiana Zmiana % Udział 9M Udział 9M paliwa stałe % 54% 53% w tym węgiel kamienny % 48% 48% kruszywa i materiały budowlane % 16% 18% metale i rudy % 10% 11% produkty chemiczne % 6% 5% paliwa płynne % 3% 3% drewno i płody rolne % 4% 4% przewozy intermodalne % 6% 4% pozostałe % 2% 2% Razem % 100% 100% 23

24 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów [tys. zł] 9M 2015* 9M 2016 zmiana % Przychody ze sprzedaży usług % Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów % Pozostałe przychody operacyjne % Razem przychody z działalności operacyjnej % Amortyzacja i odpisy aktualizujące % Zużycie materiałów i energii w tym: % Zużycie paliwa % Zużycie energii elektrycznej, gazowej i wody % Usługi obce w tym: % Usługi dostępu do linii zarządców infrastruktury % Podatki i opłaty % Koszty świadczeń pracowniczych % Pozostałe koszty rodzajowe % Wartość sprzedanych towarów i materiałów % Pozostałe koszty operacyjne % Koszty działalności operacyjnej % EBITDA % Zysk / (strata) na działalności operacyjnej % Przychody finansowe % Koszty finansowe % Udział w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności % Wynik ze sprzedaży udziałów jednostek wycenianych metodą praw własności Zysk / strata przed opodatkowaniem % Podatek dochodowy % Zysk / (strata) netto % Zysk / (strata) przypadający: Akcjonariuszom jednostki dominującej % Udziałom niedającym kontroli Pozostałe całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy: % Efektywną część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczania przepływów pieniężnych % Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji pozostałych całkowitych dochodów % Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych % Pozostałe całkowite dochody niepodlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy: Zyski / (straty) aktuarialne od odpraw emerytalno rentowych i innych świadczeń po okresie zatrudnienia Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji pozostałych całkowitych dochodów SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW % * Dane przekształcone zgodnie z Notą 4 Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy PKP CARGO 24

25 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa [tys. zł] Stan na 30/09/2015* Stan na 31/12/2015* Stan na 30/09/2016 Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa niematerialne Wartość firmy Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje wyceniane metodą praw własności Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Pozostałe długoterminowe aktywa niefinansowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa trwałe razem Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu podatku dochodowego Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Pozostałe krótkoterminowe aktywa niefinansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Aktywa obrotowe razem Aktywa razem * Dane przekształcone zgodnie z Notą 4 Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy PKP CARGO 25

26 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Kapitały i zobowiązania [tys. zł] Stan na 30/06/2015* Stan na 31/12/2015* Stan na 30/06/2016 Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Pozostałe składniki kapitału własnego Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych Zyski zatrzymane Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli Kapitał własny Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu oraz umów dzierżawy z opcją wykupu Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Rezerwy długoterminowe z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy długoterminowe Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania długoterminowe Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu oraz umów dzierżawy z opcją wykupu Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Rezerwy krótkoterminowe z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy krótkoterminowe Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania razem Pasywa razem * Dane przekształcone zgodnie z Notą 4 Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy PKP CARGO 26

27 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych [tys. zł] 9M 2015* 9M 2016 Wynik brutto za rok obrotowy Korekty: Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych Utrata wartości aktywów trwałych (Zysk) / strata ze zbycia i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (Zysk) / strata na działalności inwestycyjnej - - (Zysk) / strata z tytułu różnic kursowych (Zysk) / strata z tytułu odsetek, dywidendy Udział w (zysku) / stracie jednostek wycenianych metodą praw własności Wynik na sprzedaży jednostek wycenianych metodą praw własności Zysk z okazjonalnego nabycia AWT Pozostałe korekty Zmiany w kapitale obrotowym: (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów (Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów Zwiększenie / (zmniejszenie) salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań Zwiększenie / (zmniejszenie) pozostałych zobowiązań Zwiększenie / (zmniejszenie) stanu rezerw Środki pieniężne z działalności operacyjnej (Zapłacone) / otrzymane odsetki (Zapłacony) / otrzymany podatek dochodowy Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej * Dane przekształcone zgodnie z Notą 4 Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy PKP CARGO 27

28 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych [tys. zł] 9M 2015* 9M 2016 Wydatki z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych Wpływy z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych oraz aktywów trwałych przezn. do sprzedaży Wydatki z tytułu nabycia jednostek wycenianych metodą praw własności Wpływy z tytułu sprzedaży jednostek wycenianych metodą praw własności Wydatki z tytułu nabycia pozostałych aktywów finansowych Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych Wpływy z tytułu otrzymanych odsetek Wpływy z tytułu otrzymanych dywidend Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek Spłata udzielonych pożyczek 90 - Wpływy z tytułu lokat bankowych powyżej 3 miesięcy Pozostałe wpływy z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto (wykorzystane) / z działalności inwestycyjnej Wydatki z tytułu leasingu finansowego Zapłacone odsetki od leasingu Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów/ pożyczek Spłata kredytów / pożyczek Zapłacone odsetki od kredytów / pożyczek Dotacje otrzymane Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej Transakcje z udziałami niekontrolującymi Pozostałe wpływy / (wydatki) dotyczące działalności finansowej Środki pieniężne netto (wykorzystane) / wygenerowane w związku z działalnością finansową Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego * Dane przekształcone zgodnie z Notą 4 Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy PKP CARGO 28

29 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez PKP CARGO S.A. ( Spółka, PKP CARGO ) wyłącznie w celach informacyjnych. Niniejsza prezentacja nie może być powielana, rozpowszechniana czy przekazywana, ani bezpośrednio ani pośrednio, jakiejkolwiek osobie, w jakimkolwiek celu, bez wiedzy i wyraźnej zgody PKP CARGO. Powielanie, rozpowszechnianie i przekazywanie niniejszej prezentacji w innych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom prawnym, a osoby do których może ona dotrzeć, powinny zapoznać się z wszelkimi tego rodzaju ograniczeniami oraz stosować się do nich. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie obowiązującego prawa. Dane i informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie przedstawiają pełnej analizy finansowej Spółki, ani oferty handlowej Spółki. Szczegółowy opis działalności i sytuacji finansowej PKP CARGO został przedstawiony w raportach bieżących i okresowych udostępnionych na stronie internetowej pod adresem Informacje o zawarciu umów w przedmiocie przejęcia aktywów opisanych w niniejszej prezentacji zostały przekazane do publicznej wiadomości przez PKP CARGO w ramach raportów bieżących. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji są jedynie uzupełnieniem tych informacji, nie stanowiąc jednocześnie samodzielnej podstawy do przekazania ich przez Spółkę w ramach wypełniania obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Wszystkie dane zawarte w niniejszej prezentacji zostały oparte na źródłach, które Spółka uznaje za dokładne i wiarygodne, jednak Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i wiarygodność tych źródeł. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji zawartych w niniejszej prezentacji w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia osób, którym niniejsza prezentacja została udostępniona. Niniejsza prezentacja może zawierać pewne stwierdzenia odnoszące się do zdarzeń przyszłych. Stwierdzenia takie nie mogą być jednak rozumiane jako prognozy lub przewidywania Spółki odnośnie wyników Spółki, ani jako wskazanie przyszłych wyników Spółki. Założenia przyjęte przez Zarząd oparte są na aktualnej wiedzy, świadomości i poglądach Zarządu Spółki i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż faktycznie osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny różnić się od wyników, o których mowa w niniejszym dokumencie. PKP CARGO nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej prezentacji przez osoby trzecie. Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty nabycia bądź sprzedaży czy uczestnictwa w jakiejkolwiek inwestycji, w tym nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych Spółki, ani do uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym. 29

30 W celu uzyskania dodatkowych informacji o PKP CARGO prosimy o kontakt z Zespołem Relacji Inwestorskich: PKP CARGO S,A, Zespół ds. Relacji Inwestorskich ul, Grójecka Warszawa Telefon: Faks: relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu 30

GRUPA PKP CARGO Q Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO Q Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO Q1 2018 1 AGENDA Podsumowanie wyników kwartalnych Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2018 2 Rekordowy pierwszy kwartał 2018 roku PRZYCHODY EBITDA WYNIK NETTO 1 216 mln zł +11

Bardziej szczegółowo

9M wzmocnienie pozycjilidera. pkpcargo.com

9M wzmocnienie pozycjilidera. pkpcargo.com 9M 2018 wzmocnienie pozycjilidera pkpcargo.com podsumowanie wyników za 9M 2018 wyniki handlowe wyniki finansowe załączniki mln ton +3,0% 83,6 83,9 80,9 80,9 88,1 90,7 40,2 37,1 40,7 39,2 38,5 38,1-1,1%

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO Q Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO Q Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO Q1 2017 1 AGENDA Podsumowanie wyników kwartalnych Kluczowe osiągnięcia Q1 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2017 2 Solidne wyniki Q1 2017 koszty pod kontrolą UDZIAŁ W RYNKU

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO Q Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO Q Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO Q1 2017 1 AGENDA Podsumowanie wyników kwartalnych Kluczowe osiągnięcia Q1 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2017 2 Solidne wyniki Q1 2017 koszty pod kontrolą UDZIAŁ W RYNKU

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO H Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO H Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO H1 2017 1 AGENDA Podsumowanie wyników śródrocznych Kluczowe osiągnięcia H1 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2 Dobre wyniki Grupy PKP CARGO za H1 2017* 6M Q2 UDZIAŁ W RYNKU

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO I kwartał Niekwestionowana POZYCJA LIDERA

GRUPA PKP CARGO I kwartał Niekwestionowana POZYCJA LIDERA GRUPA PKP CARGO I kwartał 2019 Niekwestionowana POZYCJA LIDERA Agenda prezentacji 01 02 03 Podsumowanie wyników Wyniki handlowe Wyniki finansowe 2 01 Podsumowanie wyników kwartalnych 3 01 W I kwartale

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA 2016 1 AGENDA Podsumowanie wyników rocznych Kluczowe osiągnięcia 2016 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2017 2 Skorygowane wyniki Grupy za 2016 rok* UDZIAŁ W RYNKU EBITDA CAPEX 12M Q4

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO 9M Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO 9M Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO 9M 2017 1 AGENDA Podsumowanie wyników kwartalnych Kluczowe osiągnięcia 9M 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2 Wyniki Grupy PKP CARGO za 9M 2017* dyscyplina kosztowa przy

Bardziej szczegółowo

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej GRUPA PKP CARGO PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej PKP CARGO jest trzecim co do wielkości kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE Główni kolejowi przewoźnicy

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO H Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO H Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO H1 2017 1 AGENDA Podsumowanie wyników śródrocznych Kluczowe osiągnięcia H1 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2 Dobre wyniki Grupy PKP CARGO za H1 2017* 6M Q2 UDZIAŁ W RYNKU

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO 2017 1 AGENDA Podsumowanie wyników rocznych Kluczowe osiągnięcia 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2 Wyniki Grupy PKP CARGO za 2017 dyscyplina kosztowa przy rosnących przychodach

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO wyniki Q3 2015

GRUPA PKP CARGO wyniki Q3 2015 GRUPA PKP CARGO wyniki Q3 2015 12 listopada 2015 r. AGENDA Kluczowe osiągnięcia Q3 2015 Wyniki operacyjne Wyniki finansowe Perspektywa Wyniki za Q3 2015 rekordowa EBITDA UDZIAŁ W RYNKU EBITDA CAPEX 9M

Bardziej szczegółowo

Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO wyniki H1 2016

Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO wyniki H1 2016 GRUPA PKP CARGO wyniki H1 2016 AGENDA Podsumowanie wyników półrocznych Wyniki handlowe Wyniki finansowe Wyzwania Wyniki za I półrocze 2016 UDZIAŁ W RYNKU 51,2% wg pracy przewozowej (-4,8 p.p. r/r) 43,8%

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO wyniki 2015

Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO wyniki 2015 GRUPA PKP CARGO wyniki 2015 AGENDA Podsumowanie wyników rocznych Kluczowe osiągnięcia 2015 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2016 Potwierdzenie zakresu realizacji strategii Wyniki za rok 2015

Bardziej szczegółowo

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991 SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA IV KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. narastająco

Bardziej szczegółowo

I. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

I. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Załącznik nr.1 2 I. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Na dzień 31 marca 2017 r. Aktywa Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za IV kwartał 2008 r. IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za IV kwartał 2008 r. IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. narastająco 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. narastająco 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. w tys. EUR narastająco 01 stycznia 2008 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 listopada 2018 roku

Warszawa, 29 listopada 2018 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych opublikowane w dniu 09 listopada 2017 roku w punkcie 1.3. Korekta wynika z faktu, iż Grupa Kapitałowa OPONEO.PL wykazała transakcje przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2019 ROKU

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2018 ROKU

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za I kwartał 2009r. I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za I kwartał 2009r. I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. 2008 r. do dnia 31 marca 2008 r. w tys. EUR I kwartał 2009 r. 2009 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE III kwartał 2008 r. narastająco 01 stycznia 2008 r. września 2008 r. w tys. zł. III kwartał 2007 r. narastająco 01 stycznia 2007 r. września 2007 r. w tys. EUR III kwartał 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

BRAND 24 S.A. śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku

BRAND 24 S.A. śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku BRAND 24 S.A. śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku 1 INFORMACJE OGÓLNE Spółka na potrzeby śródrocznego skróconego sprawozdania jednostkowego przygotowała następujące

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 ROKU

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR Wybrane dane finansowe (rok bieżący) od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. (rok poprzedni) od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. (rok

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Rekordowe wyniki i udana reorganizacja. Wyniki finansowe za I półrocze 2014 roku

Rekordowe wyniki i udana reorganizacja. Wyniki finansowe za I półrocze 2014 roku Rekordowe wyniki i udana reorganizacja Wyniki finansowe za I półrocze 2014 roku 28 sierpnia 2014 Agenda Najważniejsze osiągnięcia Wyniki operacyjne Wyniki finansowe Podsumowanie 2 Rekordowe wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 września 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 r.

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 września 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 r. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r. oraz za 3 miesiące r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem na EURO Wybrane dane finansowe zaprezentowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku. Gdańsk, styczeń 2018

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku. Gdańsk, styczeń 2018 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku Gdańsk, styczeń 2018 Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku Spis treści Kwartalne

Bardziej szczegółowo

I kwartał (rok bieżący) okres od do

I kwartał (rok bieżący) okres od do SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 40 446 33 069 9

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r.

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. 14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. Istotne zdarzenia w III kwartale 2014 roku Niższe o 7,5% osiągnięte ceny sprzedaży energii elektrycznej. Uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

I kwartał (rok bieżący) okres od r. do r.

I kwartał (rok bieżący) okres od r. do r. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) od 01.01.2017r. do 31.03.2017r. (rok poprzedni) od 01.01.2016r. do 31.03.2016r. (rok bieżący) od 01.01.2017r.

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2010 ROKU Warszawa, dnia 4 maja 2010 r. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 1 kwartał 2010 r. okres 1 kwartały 2009 r. okres DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia r. (data przekazania)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia r. (data przekazania) SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia 14.08.2007 r. (data przekazania) w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł.) narastająco 2007 narastająco 2006

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007 ORAZ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 ORAZ OD 01 LIPCA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2008 I 31 MARCA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2015 -- 31.03.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

EVEREST INVESTMENTS Spółka Akcyjna

EVEREST INVESTMENTS Spółka Akcyjna EVEREST INVESTMENTS Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2017 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa OncoArendi Therapeutics SA

Kwartalna informacja finansowa OncoArendi Therapeutics SA Kwartalna informacja finansowa OncoArendi Therapeutics SA Q1 2018 Kwartalna informacja finansowa za okres 01.01.2018-31.03.2018 sporządzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2006 i 31 MARCA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008 ORAZ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2013 roku (01.01.2013 31.03. 2013) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

P.A. NOVA S.A. QSr 1/2019 Skrócone Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe

P.A. NOVA S.A. QSr 1/2019 Skrócone Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

okres od do okres od do stan na stan na

okres od do okres od do stan na stan na WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GK REDAN SA 01.01.2013. do 31.03.2013 W tys zł 01.01.2012. do 31.03.2012 01.01.2013. do 31.03.2013 W tys EUR 01.01.2012. do 31.03.2012 I. Przychody netto ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2014 roku Mysłowice, 6 listopada 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Voxel S.A. Wykaz korekt do rozszerzonego skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku. 1. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnychstrona

Bardziej szczegółowo

28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r.

28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r. 28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r. Istotne zdarzenia w I półroczu 2014 roku Niższe średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej w Grupie. Koszty

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki IMPEL S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2005

Zarząd spółki IMPEL S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2005 Zarząd spółki IMPEL S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2005 1 SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROKU AKTYWA 31.12.2005 31.12.2004

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO Niekwestionowana POZYCJA LIDERA

GRUPA PKP CARGO Niekwestionowana POZYCJA LIDERA GRUPA PKP CARGO 2018 Niekwestionowana POZYCJA LIDERA Agenda prezentacji 01 02 03 04 Podsumowanie wyników Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2019 2 01 Podsumowanie wyników rocznych 3 01 W roku

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2017 r.

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2017 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł narastająco okres od 01-01-2017 do narastająco okres od 01-01-2016 do narastająco okres od 01-01- 2017 do 31-03- 2017 w tys. EURO narastająco okres od 01-01-2016 do I. Przychody

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony 31 marca 2011 roku 31

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, dnia 2 listopada SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał od 01.07. do 30.09.

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2018 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ str. SPIS TREŚCI 1 OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowany rachunek zysków i strat Nota okres okres zmiana od 01.01.2017 od 01.01.2016 2017/2016 do 31.12.2017 do 31.12.2016 Działalność kontynuowana* tys. zł tys. zł tys. zł Przychody z tytułu odsetek

Bardziej szczegółowo

ASM GROUP S.A. str. 13, pkt B.7. Dokumentu Podsumowującego, przed opisem dotyczącym prezentowanych danych finansowych dodaje się:

ASM GROUP S.A. str. 13, pkt B.7. Dokumentu Podsumowującego, przed opisem dotyczącym prezentowanych danych finansowych dodaje się: ASM GROUP S.A. (ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363620) www.asmgroup.pl ANEKS

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za III kwartał 2009 roku (01.01.2009 30.09. 2009) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r.

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. 14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. Kluczowe informacje za 9 m-cy 2013 (III kw. 2013) Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.017

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 I 31 GRUDNIA 2013 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2016 I 30 WRZEŚNIA 2015 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie na dzień na dzień 31.12.2017 31.12.2016 A. AKTYWA TRWAŁE 4 015 520,32 6 748 449,13 I. Wartości niematerialne i prawne 702 775,62 1 067 410,15 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za III kwartał 2012 roku (01.01.2012 30.09. 2012) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Gotowi na ekspansję. Grupa PKP CARGO wyniki 2014. 12 marca 2015 r.

Gotowi na ekspansję. Grupa PKP CARGO wyniki 2014. 12 marca 2015 r. Gotowi na ekspansję Grupa PKP CARGO wyniki 2014 12 marca 2015 r. Agenda Podsumowanie 2014 Wyniki operacyjne Wyniki finansowe Perspektywa 2015 2 Konsekwentna realizacja strategii najważniejsze osiągnięcia

Bardziej szczegółowo