CENNIK BRAM SEGMENTOWYCH GARAŻOWYCH WIMONT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENNIK BRAM SEGMENTOWYCH GARAŻOWYCH WIMONT"

Transkrypt

1 CENNIK BRAM SEGMENTOWYCH GARAŻOWYCH WIMONT Ważny od Aktualizacja z dnia WIMONT Jerzy Wiśniowski Ruda Śląska ul. Niedurnego 107 Tel. (032) fax. (032) Dotychczasowy cennik z dniem r. traci ważność. W cenniku podano ceny netto. str. 1

2 str. 2

3 str. 3

4 Spis treści 1.Warunki gwarancji Wymogi montażowe Brama segmentowa garażowa RES350, RES200,RSC Wzory i kolory paneli Schemat prowadzenia RES350CE Cennik bram segmentowych garażowych RES350CE Schemat prowadzenia RES200CE Cennik bram segmentowych garażowych RES200CE Schemat prowadzenia RSC70CE Cennik bram segmentowych garażowych RSC70CE Brama segmentowa garażowa boczna RES L CE Cennik bram segmentowych garażowych RES L CE Tabela doboru kątowników perforowanych Cennik wyposażenia dodatkowego Cennik okien i elementów dekoracyjnych do bram garażowych Napędy elektryczne MARANTEC do bram segmentowych garażowych WIMONT Napędy elektryczne SOMFY do bram segmentowych garażowych WIMONT Napędy elektryczne LIFTMASTER do bram segmentowych garażowych WIMONT Tabela doboru napędów elektrycznych do bram segmentowych RES 350, RES 200, RSC Tabela doboru napędów elektrycznych do bram segmentowych RES L Wyposażenie dodatkowe do napędów elektrycznych MARANTEC Wyposażenie dodatkowe do napędów elektrycznych SOMFY Wyposażenie dodatkowe do napędów elektrycznych LIFTMASTER str. 4

5 WARUNKI GWARANCJI Na mocy niniejszej Karty Gwarancyjnej Wimont Jerzy Wiśniowski zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej rzeczy, jeśli wady te ujawnią się w ciągu 5 lat od dnia wydania lub podpisania protokołu odbioru wyrobu, z zachowaniem niżej wymienionych warunków ( za wyjątkiem powłok lakierowanych i napędów elektrycznych). Na mocy niniejszej Karty Gwarancyjnej Wimont Jerzy Wiśniowski udziela 2 lata gwarancji na powłoki lakierowane oraz napędy elektryczne. Warunkiem wykonania wynikających z niniejszej Karty Gwarancyjnej zobowiązań jest: 1. Niezwłoczne zgłoszenie drogą mailową na adres wraz z podaniem numeru seryjnego i dokładne opisanie przez reklamującego zaistniałych uszkodzeń lub wad wyrobu. W przypadku drugiej lub kolejnej naprawy należy powołać się na numer poprzedniej Karty naprawy gwarancyjnej. 2. Posiadanie dowodu zakupu reklamowanego wyrobu i jego przedstawienie pracownikowi serwisu Wimont Jerzy Wiśniowski. 3. Dokonanie, co 12 miesięcy (przed ich upływem) przez serwis firmy Wimont Jerzy Wiśniowski, opłatnego przeglądu technicznego wyrobu. Przestrzeganie terminów przeglądów leży w gestii użytkownika. 4. Stwierdzenie przez pracownika serwisu Wimont Jerzy Wiśniowski wad w reklamowanym wyrobie i potwierdzenie tego faktu w Karcie naprawy gwarancyjnej posiadanej przez serwisanta. Proces naprawy dokumentowany jest w Karcie naprawy gwarancyjnej i stanowi nierozerwalną część procesu reklamacyjnego. I. Gwarancją nie są objęte 1. Uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek: -oddziaływania sił natury takich jak np. wichury, powódź i inne zjawiska atmosferyczne -oddziaływanie ognia -uderzeń lub innych sił zewnętrznych 2. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym postępowaniem i użytkowaniem, powstałe między innymi na skutek: -stosowania niewłaściwych środków czyszczących -nie podejmowania przez reklamującego/użytkownika czynności konserwacyjnych wyrobu bądź czynienie to w sposób niewłaściwy. W szczególności odnosi się to do właściwego smarowania i regulacji -dokonywanie przez reklamującego/użytkownika lub osoby trzecie samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych -użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi -transportowania oraz składowania wyrobu bez odpowiedniego zabezpieczenia, np. przed wpływem zjawisk atmosferycznych -samowolnego demontażu przez reklamującego lub osoby trzecie elementów wyrobu 3. Uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami albo przeznaczeniem wyrobu. W szczególności odnosi się to do takich części wyrobu jak zamki, samozamykacze, sprężyny itp. 4.Celowego uszkodzenia wyrobu przez reklamującego lub osoby trzecie 5. Uszkodzenia powstałe w skutek montażu niezgodnego z instrukcją montażu wyrobu 6. Gwarancją nie są objęte bramy malowane na ciemne kolory, które narażone są na długotrwałe działanie promieni słonecznych (nagrzewanie). III. Termin usunięcia wad i usterek wynosi 30 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez użytkownika/reklamującego IV. Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany wadliwego wyrobu tylko w przypadku, gdy autoryzowany serwisant stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady wyrobu jest niemożliwe. V. Reklamujący powinien zapewnić serwisantom firmy Wimont Jerzy Wiśniowski wolny dostęp do reklamowanego wyrobu i media niezbędne do usunięcia usterki. VI. Każda naprawa winna być odnotowana w Karcie Gwarancyjnej. VII.W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia gwarancyjnego, wszelkie koszty poniesione przez Wimont Jerzy Wiśniowski ponosi reklamujący. str. 5

6 WYMOGI MONTAŻOWE Bramy segmentowe garażowe montowane są od wewnątrz garażu. Przed montażem należy garaż wytynkować (przynamniej sufit oraz ścianę szczytową z otworem na bramę). WIDOK OD WEWNĄTRZ Jeżeli brama jest montowana do nieprzygotowanego otworu (brak wylewki, tynków, posadzki ostatecznej, itp.), wszelkie regulacje bramy oraz napędu elektrycznego dokonywane po wykończeniu garażu, są odpłatne. Klient zobowiązany jest zapewnić wolną przestrzeń w garażu do swobodnego montażu. Klient powinien zapewnić ekipie montażowej dostęp do mediów niezbędnych do zamontowania bramy. W przypadku braku takich możliwości, należy najpóźniej na trzy dni przed planowanym montażem zgłosić ten fakt wykonawcy. W przypadku przyjazdu na miejsce montażu i braku możliwości zamontowania bramy z powodu nieprzygotowanego otworu, koszty ponownego przyjazdu ponosi zamawiający. Usługa montażu nie obejmuje : demontażu oraz wywozu starej bramy, doprowadzenia instalacji elektrycznej, prac budowlanych, tynkarskich itp. Cena obejmuje kątowniki perforowane umożliwiające montaż bramy maksymalne do wysokości garażu równej wysokości światła otworu mm (dotyczy RES350) lub do wysokości garażu równej wysokości światła otworu mm (dotyczy RES 200 i RSC 70). Powyżej tych wymiarów należy dokupić dodatkowe kątowniki perforowane zgodnie z tabelą doboru znajdującą się na stronie 20 (cena kątownika znajduje się w cenniku wyposażenia dodatkowego na stronie 21). str. 6

7 BRAMA SEGMENTOWA GARAŻOWA PODNOSZONA RES 350, RES 200, RSC 70 Pancerz bramy składa się z segmentów, o wysokości 500 i 610 mm, połączonych przykręcanymi zawiasami Segmenty wykonane są jako dwuścienne panele stalowe, ocynkowane i powlekane poliestrem, wypełnione bezfreonową pianką poliuretanową, gr.40mm Wzór przetłoczeń: przetłoczenia poziome, jedno przetłoczenie, bez przetłoczeń Faktura: stucco- skórka pomarańczy od wewnątrz, drewnopodobna, mikrostruktura, gładka, papier ścierny, okleina renolit od zewnątrz Kolorystyka: od wewnątrz biały (zbliżony do RAL9016), od zewnątrz biały, brązowy (zbliżony do RAL8014), antracyt (zbliżony do RAL 7016), drewnopodobny (złoty dąb, orzech, mahoń, dąb rustykalny, winchester), folia renolit, paleta RAL Konstrukcja nośna: stalowa, ocynkowana Prowadzenie: RES 350 dla nadproża min. 350mm, RES 200 dla nadproża mm, RSC 70 dla nadproża 70*- 199mm, 120**-199mm Zrównoważenie płata bramy: 1 lub 2 sprężyny skrętne Obsługa: ręczna za pomocą linki Zamknięcie: rygiel wewnętrzny Zabezpieczenia: zabezpieczenie na wypadek pęknięcia sprężyny/sprężyn Wyposażenie: wzmocnienie stalowe- ocynkowane o kształcie Ω dla bram o szerokości światła otworu przekraczającej 4500mm. *dla bram bez napędu elektrycznego **dla bram z napędem elektrycznym str. 7

8 NOWOŚĆ!!! PAKIET SAVE-SOFT DLA BRAM SEGMENTOWYCH GARAŻOWYCH RES350, RES200, RSC70 Pakiet SAVE-SOFT to propozycja dla wszystkich, którzy chcą zwiększyć bezpieczeństwo oraz komfort działania bramy. W skład pakietu wchodzi uszczelka, uchwyt przypodłogowy oraz podwójne rolki a także osłonki na rolki. Użycie specjalnie skonstruowanej uszczelki zapewnia podniesienie właściwości termicznych bramy poprzez eliminację mostka termicznego między ścianą a kątownikiem pionowym, uchwyt przypodłogowy wzmacnia konstrukcję w pobliżu dolnej rolki co bardzo utrudnia włamanie do garażu a podwójne rolki zawarte w tym pakiecie wyciszają pracę bramy do minimum. Osłonki rolek zapewniają ochronę przed przypadkowym zgnieceniem palców pomiędzy rolką a prowadnicą podczas obsługi bramy. Zastosowanie Pakietu SAVE-SOFT pozwala na bezpieczne i komfortowe użytkowanie bram garażowych naszej produkcji. Ceny pakietu oraz poszczególnych elementów znajdują się w cenniku Wyposażenie Dodatkowe na stronie 18. str. 8

9 WZORY I KOLORY PANELI WZORY PANELI FAKTURA OD ZEWNĄTRZ FAKTURA OD WEWNĄTRZ KOLORYSTYKA OD ZEWNĄTRZ KOLORYSTYKA OD WEWNĄTRZ PRZETŁOCZENIE POZIOME DREWNOPODOBNA MIKROSTRUKTURA STUCCO - SKÓRKA POMARAŃCZY STUCCO - SKÓRKA POMARAŃCZY BIAŁY (zbliżony do Ral 9016) BRĄZ (zbliżony do Ral 8014) DĄB RUSTYKALNY ZŁOTY DĄB ORZECH BIAŁY ( ZBLIŻONY DO RAL 9016) BIAŁY ( ZBLIŻONY DO RAL 9016) JEDNO PRZETŁOCZENIE DREWNOPODOBNA MIKROSTRUKTURA STUCCO - SKÓRKA POMARAŃCZY STUCCO - SKÓRKA POMARAŃCZY BIAŁY (zbliżony do Ral 9016) BRĄZ (zbliżony do Ral 8014) ZŁOTY DĄB ORZECH MAHOŃ DĄB RUSTYKALNY WINCHESTER BIAŁY ( ZBLIŻONY DO RAL 9016) BIAŁY ( ZBLIŻONY DO RAL 9016) GŁADKA STUCCO - SKÓRKA POMARAŃCZY BIAŁY (zbliżony do Ral 9016) BIAŁY ( ZBLIŻONY DO RAL 9016) BEZ PRZETŁOCZEŃ MIKROSTRUKTURA STUCCO - SKÓRKA POMARAŃCZY ZŁOTY DĄB ORZECH BIAŁY ( ZBLIŻONY DO RAL 9016) PAPIER ŚCIERNY STUCCO - SKÓRKA POMARAŃCZY ANTRACYT (zbliżony do Ral 7016) BIAŁY ( ZBLIŻONY DO RAL 9016) PRZETŁOCZENIE POZIOME JEDNO PRZETŁOCZENIE BEZ PRZETŁOCZEŃ str. 9

10 str. 10

11 CENNIK BRAM SEGMENTOWYCH GARAŻOWYCH WIMONT RES 350 CE Wymiary światła otworu przetłoczenia poziome, jedno przetłoczenie ** w kolorze od zewnątrz białym lub brązowym wys./szer ** ** ** ** wys./szer ** ** ** ** przetłoczenia poziome, jedno przetłoczenie **, bez przetłoczeń w kolorze od zewnątrz drewnopodobnym bez przetłoczeń w kolorze od zewnątrz białym lub antracyt Wymiary światła otworu wys./szer ** ** ** ** wys./szer ** ** ** ** *Ceny nie zawierają podatku VAT, ceny podano w PLN **Należy zastosować dopłatę 6% w celu dostosowania paneli do wysokości bramy (DOTYCZY TYLKO JEDNEGO PRZETŁOCZENIA) str. 11

12 str. 12

13 CENNIK BRAM SEGMENTOWYCH GARAŻOWYCH WIMONT RES 200 CE poziome przetłoczenia jedno przetłoczenie ** w kolorze od zewnątrz białym lub brązowym Wymiary światła otworu wys./szer ** ** ** ** wys./szer ** ** ** ** poziome przetłoczenia, jedno przetłoczenie **, bez przetłoczeń w kolorze od zewnątrz drewnopodobnym bez przetłoczeń w kolorze od zewnątrz białym lub antracyt Wymiary światła otworu wys./szer ** ** ** ** wys./szer ** ** ** ** *Ceny nie zawierają podatku VAT, ceny podano w PLN ** Należy zastosować dopłatę 6% w celu dostosowania paneli do wysokości bramy (DOTYCZY TYLKO JEDNEGO PRZETŁOCZENIA) str. 13

14 SCHEMAT PROWADZENIA RSC70 str. 14

15 CENNIK BRAM SEGMENTOWYCH GARAŻOWYCH WIMONT RSC 70 CE poziome przetłoczenia jedno przetłoczenie ** w kolorze od zewnątrz białym lub brązowym Wymiary światła otworu wys./szer ** ** ** ** wys./szer ** ** ** ** poziome przetłoczenia, jedno przetłoczenie **, bez przetłoczeń w kolorze od zewnątrz drewnopodobnym bez przetłoczeń w kolorze od zewnątrz białym lub antracyt Wymiary światła otworu wys./szer ** ** ** ** wys./szer ** ** ** ** *Ceny nie zawierają podatku VAT, ceny podano w PLN ** Należy zastosować dopłatę 6% w celu dostosowania paneli do wysokości bramy (DOTYCZY TYLKO JEDNEGO PRZETŁOCZENIA) str. 15

16 BRAMA SEGMENTOWA GARAŻOWA BOCZNA RES L Pancerz bramy składa się z segmentów, o szerokości 500 lub 610 mm, połączonych przykręcanymi zawiasami Segmenty wykonane są jako dwuścienne panele stalowe, ocynkowane i powlekane poliestrem, wypełnione bezfreonową pianką poliuretanową, gr.40mm Wzór przetłoczeń: przetłoczenia pionowe, jedno przetłoczenie, bez przetłoczeń Faktura: stucco- skórka pomarańczy od wewnątrz, od zewnątrz drewnopodobna, mikrostruktura, gładka, okleina renolit Kolorystyka: od wewnątrz biały (zbliżony do RAL9016), od zewnątrz biały, brązowy (zbliżony do RAL8014), antracyt (zbliżony do RAL 7016) drewnopodobny (złoty dąb, orzech, mahoń, dąb rustykalny, winchester), folia renolit, paleta RAL Konstrukcja nośna: stalowa, ocynkowana Prowadzenie: RES L dla nadproża min. 100 mm (dotyczy obsługi ręcznej), dla nadproża min. 120 mm (dotyczy obsługi za pomocą napędu elektrycznego) Obsługa: ręczna za pomocą rączki Zamknięcie: zamek z wkładką A= Szerokość światła otworu A = do 5000mm B= Wysokość światła otworu B = do 2500mm C= Węgarki C = 150mm-200mm (strona prowadnicy zakrzywionej), Cmin=70mm D= Nadproże D min = 100mm (sterowanie ręczne), D min = 120mm (sterowanie elektryczne) E= Wolna przestrzeń na ścianie E min = A * Przy węgarku (strona prowadnicy zakrzywionej) o szerokości powyżej 200mm należy zwiększyć szerokość bramy o różnicę szerokości pomiędzy węgarkiem istniejącym a wymaganym. str. 16

17 CENNIK BRAM SEGMENTOWYCH GARAŻOWYCH RES L CE NOWOŚĆ Wymiary światła otworu przetłoczenia pionowe, jedno przetłoczenie ** w kolorze od zewnątrz białym lub brązowym wys./szer wys./szer przetłoczenia pionowe, jedno przetłoczenie **, bez przetłoczeń w kolorze od zewnątrz drewnopodobnym*** bez przetłoczeń w kolorze od zewnątrz białym lub antracyt Wymiary światła otworu wys./szer wys./szer *Ceny nie zawierają podatku VAT, ceny podano w PLN ** Należy zastosować dopłatę 6% w celu dostosowania paneli do szerokości bramy (DOTYCZY TYLKO JEDNEGO PRZETŁOCZENIA) str. 17

18 TABELA DOBORU KĄTOWNIKA PERFOROWANEGO WYSOKOŚĆ DO SUFITU - RYSUNEK RSC RES RES RES RES RES 350 PROWADZENIE BRAMA RĘCZNA BRAMA Z NAPĘDEM ELEKTYRCZNYM ZAWIESIA W ZAKRESIE DOSTAWY ZAWIESIA W ZAKRESIE DOSTAWY ZAWIESIA W ZAKRESIE DOSTAWY 2 SZT. DOPŁATA CENNIK STRONA. 3 SZT. DOPŁATA CENNIK STR. 4 SZT. DOPŁATA CENNIK STR. ZAWIESIA W ZAKRESIE DOSTAWY (DOSTARCZONE PRZEZ PRODUCENTA NAPĘDÓW) ZAWIESIA W ZAKRESIE DOSTAWY (DOSTARCZONE PRZEZ PRODUCENTA NAPĘDÓW) 2 SZT. DOPŁATA CENNIK STRONA. 2 SZT. DOPŁATA CENNIK STRONA. 4 SZT. DOPŁATA CENNIK STR. 4 SZT. DOPŁATA CENNIK STR. str. 18

19 CENNIK WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO 2500mm Zamek "Kastel 5"z czarnym szyldem i klamką Zamek Kastel 2 z czarną gałką i szyldem do bram max szer. 2500mm. dla szerszych na zapytanie Zamek 650 Unislot z czarną gałką i szyldem, do bramy max szer. Zamek RES L z czarną gałką i szyldem Rygiel wewnętrzny Kątownik perforowany dł.2000mm Zabezpieczenie na wypadek pęknięcia linek nośnych (tzw. noże Malowanie jednostronne bramy na RAL (nie dot. kolorów metalicznych i fluoroscencyjnych) Malowanie profili przy uszczelce górnej i dolnej Przesłona panelu do wys.120mm Przesłona panelu do wys.610mm Drzwi serwisowe z progiem standardowym (klamka z szyldem, wkładka patentowa, samozamykacz) Malowanie profili drzwiowych w drzwiach z progiem standardowym na RAL Drzwi serwisowe z niskim progiem(klamka z szyldem, wkładka patentowa, samozamykacz) Malowanie profili drzwiowych w drzwiach z niskim progiem na RAL Sekcja aluminiowo-szprosowa w ramie w kolorze naturalnego aluminium w bramie o szer. 2000mm 4399 mm Sekcja aluminiowo-szprosowa w ramie w kolorze naturalnego aluminium w bramie o szer mm 5000 mm Malowanie elementów znajdujących się na bramie od wewnątrz na RAL (zawiasy boczne, środkowe, itp.) Malowanie konstrukcji jezdnej bramy na RAL (prowadnica pionowa, pozioma, itp.) Pakiet SAVE-SOFT NOWOŚĆ! Uszczelka boczna eliminująca mostek termiczny między ścianą a kątownikiem pionowym (cena obejmuje uszczelkę prawą i lewą) Uchwyt przypodłogowy do RES350 Uchwyt przypodłogowy do RES200 i RSC70 Osłonki rolek dla wysokości bramy do 2000mm Osłonki rolek dla wysokości bramy do 3000mm Serwis gwarancyjny 92,00zł/szt. 104,00zł/szt. 236,00zł/szt. 241,00zł/szt. 22,00zł/szt. 45,00zł/szt. 230,00zł/szt. 74,00zł/m² 10,50zł/mb. 100,00zł/mb. 323,00zł/mb. 1700,00zł/szt. 220,00zł/kpl. 2600,00zł/szt. 300,00zł/kpl. 326,00zł/mb 400,00zł/mb na zapytanie na zapytanie 197,00zł/kpl. 35,00zł/mb. 20,00zł/kpl. 30,00zł/kpl. 25,00zł/kpl. 30,00zł/kpl. 110zł +koszt dojazdu *Ceny nie zawierają podatku VAT, ceny podano w PL str. 19

20 CENNIK OKIEN I ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH DO BRAM GARAŻOWYCH *Ceny nie zawierają podatku VAT, ceny podano w PL str. 20

21 NAPĘDY ELEKTRYCZNE MARANTEC DO BRAM SEGMENTOWYCH GARAŻOWYCH WIMONT MARANTEC COMFORT 260,270, ,370,380 Właściwości napędów - Zintegrowane sterowanie -Zintegrowane sterowanie - Zintegrowany system oświetlenia LED -Zintegrowany system oświetlenia LED - Zabezpieczenie przed przesunięciem -Zabezpieczenie przed przesunięciem - Wyłącznik przeciążeniowy -Wyłącznik przeciążeniowy - Miękki start/ miękkie zatrzymanie -Miękki start/ miękkie zatrzymanie - Zasilanie 230 V -Zasilanie 230 V - Prędkość przesuwu 160 mm/s - Prędkość przesuwu 220, 235, 180 mm/s Zakres dostawy - Agregat silnikowy Comfort 260, 270, 280, 360, 370, Nadajnik mini-2kanałowy 2 szt. (do Comfort 260, 270, 280) - Nadajnik mini 2-kanałowy 1 szt. oraz nadajnik makro 3-kanałowy 1 szt. (do Comfort 360, 370, 380) - Uniwersalny zestaw montażowy do bram segmentowych - Szyna z łańcuchem drabinkowym tulejkowym (SK11 do wys. 2135mm, SK12 do wys. 2370mm, SK13 do wys mm) - Instrukcja montażu i obsługi str. 21

22 NAPĘDY ELEKTRYCZNE SOMFY DO BRAM SEGMENTOWYCH GARAŻOWYCH WIMONT SOMFY DEXXO OPTIMO Właściwości napędów Zakres dostawy - Zintegrowane sterowanie - Agregat silnikowy Somfy Dexxo OPTIMO - Zintegrowany system oświetlenia - Nadajnik mini-2kanałowy 2 szt. - Zabezpieczenie przed przesunięciem - Szyna z łańcuchem drabinkowym tulejkowym - Wyłącznik przeciążeniowy (SK1 do wys. 2250mm, SK2 do wys mm) - Miękki start/ miękkie zatrzymanie - Instrukcja montażu i obsługi - Zasilanie 230 V NAPĘDY ELEKTRYCZNE LIFTMASTER DO BRAM SEGMENTOWYCH GARAŻOWYCH WIMONT LIFTMASTER LM50EVO Właściwości napędów Zakres dostawy - Zintegrowane sterowanie - Agregat silnikowy LiftmasterLM50EVO - Zintegrowany system oświetlenia - Nadajnik mini-2kanałowy 2 szt. - Zabezpieczenie przed przesunięciem - Szyna z łańcuchem drabinkowym tulejkowym - Wyłącznik przeciążeniowy ( do wys. 2250mm) - Miękki start/ miękkie zatrzymanie - Instrukcja montażu i obsługi - Zasilanie 230 V str. 22

23 TABELA DOBORU NAPĘDÓW DO BRAM SEGMENTOWYCH RES 350, RES 200, RSC70 wys./szer. do 3000mm do 3500 mm do 4000mm do 5000mm 260/SK11: 260/SK11: 260/SK11: 970,00 zł. 970,00 zł. 970,00 zł 280/SK11: 360/SK11: 360/SK11: 1194,00 zł 1160,00 zł. do 2135 mm 1160,00 zł. 360/SK11: Somfy Dexxo OPTIMO SK1: Somfy Dexxo OPTIMO SK1: 1160,00 zł 976,00 zł. 976,00 zł. Somfy Dexxo OPTIMO 380/SK11: Liftmaster LM50EVO: Liftmaster LM50EVO: SK1: 1585,00 zł 798,00 zł/szt. 798,00 zł/szt. 976,00 zł do 2250 mm 260/SK12: 1070,00 zł 360/SK12: 1260,00 zł Somfy Dexxo OPTIMO SK1: 976,00 zł Liftmaster LM50EVO: 798,00 zł/szt. 260/SK12: 1070,00 zł 360/SK12: 1260,00 zł Somfy Dexxo OPTIMO SK1: 976,00 zł Liftmaster LM50EVO: 798,00 zł/szt. 270/SK12: 1170,00 zł 370/SK12: 1370,00 zł Somfy Dexxo OPTIMO SK1: 976,00 zł 280/SK12 : 1294,00 zł 380/SK12: 1685,00 zł do 2375mm 260/SK12: 1070,00 zł 360/SK12: 1260,00 zł Somfy Dexxo OPTIMO SK2: 1053,00 zł 260/SK12: 1070,00 zł 360/SK12: 1260,00 zł Somfy Dexxo OPTIMO SK2: 1053,00 zł 270/SK12: 1170,00 zł 370/SK12: 1370,00 zł Somfy Dexxo OPTIMO SK2: 1053,00 zł 280/SK12 : 1294,00 zł 380/SK12: 1685,00 zł do 2500mm 260/SK13: 1170,00 zł 360/SK13: 1360,00 zł Somfy Dexxo OPTIMO SK2: 1053,00 zł 260/SK13: 1170,00 zł 360/SK13: 1360,00 zł Somfy Dexxo OPTIMO SK2: 1053,00 zł 270/SK13: 1330,00 zł 370/SK13: 1370,00 zł Somfy Dexxo OPTIMO SK2: 1053,00 zł 280/SK ,00 zł 380/SK13: 1785,00 zł do 3250mm 270/SK13: 1330,00 zł 370/SK13: 1370,00 zł 270/SK13: 1330,00 zł 370/SK13: 1370,00 zł 270/SK13: 1330,00 zł 370/SK13: 1370,00 zł 380/SK 13: 1785,00 zł TABELA DOBORU NAPĘDÓW DO BRAM SEGMENTOWYCH RES L wys./szer. do 2100mm do 2400mm do 3250mm do 4000mm do 5000mm do 2000 mm Comfort260/SK11 +wspornik 1142,00 zł Comfort260/SK12 +wspornik 1239,00 zł Comfort260/SK13 +wspornik 1355,00 zł Comfort260/SK13+SK11 +wspornik 1664,00 zł Comfort280/SK13+SK11 +wspornik 2053,00 zł do mm Comfort260/SK11 +wspornik 1142,00 zł Comfort260/SK12 +wspornik 1239,00 zł Comfort260/SK13 +wspornik 1355,00 zł Comfort270/SK13+SK11 +wspornik 1841,00 zł Comfort280/SK13+SK11 +wspornik 2053,00 zł *Ceny nie zawierają podatku VAT, ceny podano w PL str. 23

24 Wyposażenie dodatkowe do napędów elektrycznych MARANTEC Pilot 2-kanałowy Digital 302 Pilot 3-kanałowy Digital 313 Pilot 4-kanałowy Digital 304 Pilot 3-kanałowy do zapalniczki samochodowej Digital 323 Uniwersalny odbiornik 1-kanałowy Digital 339 Uniwersalny odbiornik 2-kanałowy Digital 343 Włącznik natynkowy kluczowy Command 411 Klawiatura wewnętrzna Command 114 Bezprzewodowa klawiatura kodowa Command 231 Dodatkowy przekaźnik 109,00 zł/szt. 139,00 zł/szt. 129,00 zł/szt. 220,00 zł/szt. 201,60 zł/szt. 259,00 zł/szt. 153,00 zł/szt. 207,00 zł/szt. 384,00 zł/szt. 73,00 zł/szt. Fotokomórki Special ,20 zł/szt. Akumulator zasilania awaryjnego back-up 700 do napędów Comfort 260, 270 i ,00 zł/szt. Akumulator zasilania awaryjnego back-up 100 do napędów Comfort 360, 370 i ,00 zł/szt. Wyłącznik dzwonkowy Zamek Kastel 5 z jednostronną wkładką patentową wraz z awaryjnym odryglowaniem napędu z zewnątrz. Napędy do bram wjazdowych przesuwnych i dwuskrzydłowych 118,00 zł/szt. 250,00 zł/szt. na zapytanie *Ceny nie zawierają podatku VAT, ceny podano w PL str. 24

25 Wyposażenie dodatkowe do napędów elektrycznych SOMFY Pilot 2-kanałowy Keytis 50,00 zł/szt. Pilot 4-kanałowy Keytis 2 85,00 zł/szt. Uniwersalny odbiornik RTS 168,00 zł/szt. Wyłacznik kluczowy natynkowy 112,00 zł/szt. Radiowa klawiatura kodowa RTS w obudowie PCV 172,00 zł/szt. Radiowa klawiatura kodowa RTS w metalowej obudowie 432,00 zł/szt. Fotkomórka Marter Pro 155,00 zł/szt. Nadajnik naścienny TRS bezprzewodowy zasilany baterią 3V 109,00 zł/szt. Akumulator zasilania awaryjnego 79,40 zł/szt. Wyłącznik dzwonkowy Zamek Kastel 5 z jednostronną wkładką patentową wraz z awaryjnym odryglowaniem napędu z zewnątrz 118,00 zł/szt. 250,00 zł/szt. str. 25

26 Wyposażenie dodatkowe do napędów elektrycznych LIFTMASTER Pilot 2-kanałowy TX2EVO 172,00 zł/szt. Pilot 3-kanałowy TX4EVO 230,00 zł/szt. Klawiatura bezprzewodowa kodowa 747EVO 230,00 zł/szt. Klawiatura przewodowa 75EVO 63,00 zł/szt. Fotokomórka dwudrożna 777E 178,00 zł/szt. Wyłącznik natynkowy na klucz 250,00 zł/szt. Wyłącznik dzwonkowy Zamek Kastel 5 z jednostronną wkładką patentową wraz z awaryjnym odryglowaniem napędu z zewnątrz 118,00 zł/szt. 250,00 zł/szt. *Ceny nie zawierają podatku VAT, ceny podano w PL str. 26

obowiązuje od: 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015

obowiązuje od: 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015 CENNIK BRAM GARAŻOWYCH TYPOWYCH AUTOMATYCZNYCH Przetłoczenie poziome niskie, kolory widoczne od zewnątrz Nadproże min. 250mm Kolor Wymiar Brąz (RAL8014) Orzech

Bardziej szczegółowo

aluplast - ekspert w dziedzinie systemów okiennych z PVC SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

aluplast - ekspert w dziedzinie systemów okiennych z PVC SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE NAJWYŻSZA JAKOŚĆ aluplast - ekspert w dziedzinie systemów okiennych z PVC SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE NAJWYŻSZA JAKOŚĆ www.aluplast.com.pl SOLIDNA KONSTRUKCJA bezpieczny dom Ciepło i spokój w Twoim garażu Bramy segmentowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK Bramy segmentowe przemysłowe

CENNIK Bramy segmentowe przemysłowe CENNIK 2017 Bramy segmentowe przemysłowe Opis produktu Bramy przemysłowe zostały zaprojektowane do użytku w miejscach intensywnej eksploatacji - budynkach przemysłowych oraz budynkach wielorodzinnych.

Bardziej szczegółowo

CENNIK (PLN) Wazny od 01.02.2012

CENNIK (PLN) Wazny od 01.02.2012 CENNIK (PLN) Wazny od 01.02.2012 Spis treści Modele R40 - Przetłoczenia niskie, Bez przetłoczeń 3 Modele R40 - Przetłoczenia wysokie, Mikroprzetłoczenia 4 Modele R40 - Makroprzetłoczenia, Kasetonowe 5

Bardziej szczegółowo

Link do produktu: ,00 zł BRAMA SEGMENTOWA DĄB"

Link do produktu: ,00 zł BRAMA SEGMENTOWA DĄB Dane aktualne na dzień: 31-08-2019 03:00 Link do produktu: https://www.napedy-bram.pl/brama-segmentowa-4500x2250-zloty-dab-orzech-antracyt-p-92.html Brama segmentowa 4500x2250 Złoty Dąb,Orzech Antracyt

Bardziej szczegółowo

3 360,00 zł BRAMA PRZEMYSŁOWA BRAMA SEGMENTOWA

3 360,00 zł BRAMA PRZEMYSŁOWA BRAMA SEGMENTOWA Dane aktualne na dzień: 24-07-2019 12:41 Link do produktu: https://www.napedy-bram.pl/brama-przemyslowa-3000x3000-p-95.html BRAMA PRZEMYSŁOWA 3000x3000 Cena Dostępność 3 360,00 zł Na zamówienie Opis produktu

Bardziej szczegółowo

Wzornik paneli rezydencjonalnych. Bramy segmentowe FABRYKA BRAM SEGMENTOWYCH

Wzornik paneli rezydencjonalnych. Bramy segmentowe FABRYKA BRAM SEGMENTOWYCH Wzornik paneli rezydencjonalnych Bramy segmentowe FABRYKA BRAM SEGMENTOWYCH edycja: marzec 2012 Piękne wzornictwo inspirowane naturalnymi materiałami i modernistycznym designem PRZEWAGA KONKURENCYJNA BRAM

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny produktu. Bramy garażowe.

Katalog techniczny produktu. Bramy garażowe. Katalog techniczny produktu Bramy garażowe Wymiarowanie D HR lewa H prawa LS W RS ostateczna wysokość podłogi W razie wątpliwości prosimy o przesłanie niniejszego rysunku wraz z podanymi wymiarami. Planując

Bardziej szczegółowo

CENNIK BRAMY SEGMENTOWE SPIS TREŚCI

CENNIK BRAMY SEGMENTOWE SPIS TREŚCI CENNIK BRAMY SEGMENTOWE SPIS TREŚCI BRAMY SEGMENTOWE REZYDENCJALNE INFORMACJE TECHNICZNE...2 CENNIK BRAM SEGMENTOWYCH REZYDENCJALNYCH...3 CENNIK NAPĘDÓW DO BRAM REZYDENCJALNYCH...6 DOPŁATY DO BRAM REZYDENCJALNYCH...8

Bardziej szczegółowo

Bramy harmonijkowe Opis techniczny

Bramy harmonijkowe Opis techniczny Bramy harmonijkowe Opis techniczny www.migas-door.pl Informacje ogólne Brama harmonijkowa (składana) przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych

Bardziej szczegółowo

Bramy harmonijkowe Opis techniczny

Bramy harmonijkowe Opis techniczny Informacje ogólne Brama harmonijkowa (składana) przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych i produkcyjnych, warsztatach samochodowych, myjniach

Bardziej szczegółowo

M a j 2 0 1 2. w w w. j u w e n t. p l 1

M a j 2 0 1 2. w w w. j u w e n t. p l 1 M a j 2 0 1 2 w w w. j u w e n t. p l 1 drzwi stalowe wzmocnione odporność na włamanie kl. -1- zamek o odporności na włamanie kl.-5- Drzwi typu Juwent są wzmocnionymi stalowymi drzwiami wielofunkcyjnymi.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Egzemplarz nr 1 Malbork, dnia 26.02.2016 r. Wszyscy Zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/17/II/2015/MS. Nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE Konstrukcja bramy segmentowej przemysłowej sprawia, że brama ta może być stosowana do otworów o dużych wymiarach oraz gdzie występuję duża częstotliwość jej używania. KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Napędy i sterowania do bram garażowych i wjazdowych

Napędy i sterowania do bram garażowych i wjazdowych Napędy i sterowania do bram garażowych i wjazdowych Napędy do bram garażowych Dexxo Optimo Napęd Dexxo Optimo jest idealnym rozwiązaniem do bram segmentowych i uchylnych o maksymalnej powierzchni do 10

Bardziej szczegółowo

CENNIK 1/2014 Formularze Zamowieniowe BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE

CENNIK 1/2014 Formularze Zamowieniowe BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE CENNIK 1/2014 Formularze Zamowieniowe BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE ZAMÓWIENIE NR DATA DO: BIURO OBSŁUGI KLIENTA BIG TOR: +48 52 345 28 82; FAX: +48 52 345 28 81; e-mail: handel@bigtor.pl FIRMA: PROJEKT:

Bardziej szczegółowo

MOSKITIERY R AMKOWA NA KOŁNIERZ RAMKOWA NA KOŁNIERZ DREWNOPODOBNA. szerokość w cm. wysokość w cm

MOSKITIERY R AMKOWA NA KOŁNIERZ RAMKOWA NA KOŁNIERZ DREWNOPODOBNA. szerokość w cm. wysokość w cm R AMKOWA NA KOŁNIERZ 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 40 45 47 50 52 57 59 62 64 67 70 72 76 79 60 50 53 55 58 63 65 68 71 74 77 79 84 86 80 57 60 63 66 70 73 76 79 82 85 88 92 95 100 62 65

Bardziej szczegółowo

Moskitiery c e n n i k d e t a l i c z n y

Moskitiery c e n n i k d e t a l i c z n y 2017.01 Moskitiery c e n n i k d e t a l i c z n y 2 0 1 7 1 2 MRK - Moskitiera ramkowa na kołnierz 4 MRK - Moskitiera ramkowa na kołnierz - drewnopodobna 5 MRM - Moskitiera na magnes 7 MRS - Moskitiera

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe uchylne Opis techniczny

Bramy garażowe uchylne Opis techniczny Informacje ogólne Brama garażowa uchylna przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych i pomieszczeniach gospodarczych. Zbudowana jest z ościeżnicy, skrzydła i prowadnic poziomych. Standardowo brama

Bardziej szczegółowo

najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r.

najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r. najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r. Przetłoczenia poziome wąskie Izoline Dostępne wszystkie wymiary Ponadczasowe wzornictwo Bramy z wąskim

Bardziej szczegółowo

45 mm (więcej wzorów drzwi dostępne w Katalogu Wyrobów Drzwi Stalowych KMT) płyta bramy

45 mm (więcej wzorów drzwi dostępne w Katalogu Wyrobów Drzwi Stalowych KMT) płyta bramy Idealne połączenie bram i drzwi - jednakowa kolorystyka - nowoczesny wygląd - indywidualna kompozycja 0,99 45 mm (więcej wzorów drzwi dostępne w Katalogu Wyrobów Drzwi Stalowych KMT) płyta bramy Brama

Bardziej szczegółowo

CENNIK edycja 1. Segmentowe BRAMY GARAŻOWE

CENNIK edycja 1. Segmentowe BRAMY GARAŻOWE CENNIK 2014 edycja 1 Segmentowe BRAMY GARAŻOWE Bramy STANDARD Sprężyny naciągowe, Kolekcja RAL-PODSTAWOWE: Mikrofala, S-Panel (9 kolorów), M-Panel (RAL 9016, RAL 8014), L-Panel (RAL 9016, RAL 8014, ADS703

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE CENNIK 2019 / 1

BRAMY GARAŻOWE CENNIK 2019 / 1 BRAMY GARAŻOWE CENNIK 2019 / 1 MODELE ZESTAWIENIE MODELI BRAM BST BSP + BSE ELITE BSS SUPREME Grubość paneli 40 mm 40 mm 60 mm 60 mm Panel ocieplany + + Panel bezpieczny + + Malowany osprzęt - (ocynk)

Bardziej szczegółowo

NASSAU 6000D. Wyjątkowa izolacja termiczna NASSAU 6000D 7.1. You know the Quality

NASSAU 6000D. Wyjątkowa izolacja termiczna NASSAU 6000D 7.1. You know the Quality 7.1 Wyjątkowa izolacja termiczna Bramy są przeznaczone do pomieszczeń, gdzie wymagane są wysokie właściwości izolacyjne. Sekcja bramy ma 80 mm grubości. IZOLACYJNOŚĆ jest bardzo użyteczna w środowiskach,

Bardziej szczegółowo

Bramy podwieszane przesuwne

Bramy podwieszane przesuwne Informacje ogólne Brama przesuwna wisząca przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych i produkcyjnych, warsztatach samochodowych, myjniach samochodowych

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE Bramy segmentowe UniPro Szczegół "D" Wszystkie bramy malowane są lakierem z efektem półmatowym Jako opcja dodatkowa istnieje możliwość pomalowania skrzydła bramy z zewnątrz na

Bardziej szczegółowo

RapidTech 110. Specyfikacja techniczna Brama Segmentowa. Brama do wszystkich zastosowań

RapidTech 110. Specyfikacja techniczna Brama Segmentowa. Brama do wszystkich zastosowań Specyfikacja techniczna Brama Segmentowa Brama do wszystkich zastosowań Klasyczna, izolowana termicznie brama segmentowa zapewnia solidne zamknięcie budynku. Duża liczba wariantów paneli i przeszkleń oraz

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY I STEROWANIA DO BRAM GARAŻOWYCH I OGRODZENIOWYCH R O Z W I Ą Z A N I A D L A. Bramy garażowe

NAPĘDY I STEROWANIA DO BRAM GARAŻOWYCH I OGRODZENIOWYCH R O Z W I Ą Z A N I A D L A. Bramy garażowe 2013-2014 NAPĘDY I STEROWANIA DO BRAM GARAŻOWYCH I OGRODZENIOWYCH R O Z W I Ą Z A N I A D L A Bramy garażowe 64 65 Rozwiązania dla bram garażowych Przegląd napędów do bram garażowych Zalecane Dexxo Compact

Bardziej szczegółowo

Normstahl Segmentowe bramy przemysłowe

Normstahl Segmentowe bramy przemysłowe Normstahl Segmentowe bramy przemysłowe Segmentowe bramy przemysłowe OSP42A OSF42A Sekcyjna Ramowa 2 SOHD Portfolio OSP42A OSF42A Połączenie OSP42A & OSF42A Design 3 Normstahl OSP42A 4 OSP42A Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Brama garażowa uchylna Select. Brama garażowa segmentowa UniPro. Brama garażowa roletowa BR-77s. Nazwa. WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

Brama garażowa uchylna Select. Brama garażowa segmentowa UniPro. Brama garażowa roletowa BR-77s. Nazwa. WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. Nazwa segmentowa UniPro uchylna Select roletowa BR-77s Rodzaj : garażowe garażowe garażowe Sposób otwierania : segmentowe uchylne rolowane 5500 4000 4300 3000 2700 4150 Materiał ramy : stal ocynkowana

Bardziej szczegółowo

Produkty zaprezentowane w niniejszym katalogu mogą różnić się wyglądem. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą

Produkty zaprezentowane w niniejszym katalogu mogą różnić się wyglądem. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą 2 Produkty zaprezentowane w niniejszym katalogu mogą różnić się wyglądem. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą firmy DK-prof. Producent zastrzega sobie prawo do

Bardziej szczegółowo

Segmentowe bramy garażowe

Segmentowe bramy garażowe PRODUCENT BRAM Segmentowe bramy garażowe SOLIDNE BEZPIECZNE NIEZAWODNE www.bramy-scholz.pl 1 PRODUCENT BRAM GARAŻOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH Bramy garażowe segmentowe Bramy segmentowe, zwane inaczej panelowymi

Bardziej szczegółowo

Moskitiery. Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM System GS43 170

Moskitiery. Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM System GS43 170 Moskitiery Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM17 168 System GS43 170 MS-RK System ramkowy (kołnierzowy) Ramkowa 30 2,5 biały brąz ciemny brąz antracyt złoty dąb mahoń orzech winchester Cena w tabeli obejmuje

Bardziej szczegółowo

CENNIK BRAMY GARAŻOWE 14.07.15

CENNIK BRAMY GARAŻOWE 14.07.15 CENNIK BRAMY GARAŻOWE WARUNKI WSPÓŁPRACY I. Warunki ogólne 1. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). 2. Stawka podatku VAT wynika z aktualnie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r.

najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r. najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r. Przetłoczenia poziome wąskie Izoline Ponadczasowe wzornictwo Dostępne wszystkie wymiary Bramy z wąskim

Bardziej szczegółowo

Moskitiery. Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM System GS43 168

Moskitiery. Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM System GS43 168 Moskitiery Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM17 166 System GS 168 MS-RK System ramkowy (kołnierzowy) Ramkowa 30 2,5 biały brąz ciemny brąz antracyt złoty dąb mahoń orzech Cena w tabeli obejmuje moskitierę

Bardziej szczegółowo

PRODUKT POLSKI STAL Rok założenia 1967

PRODUKT POLSKI STAL Rok założenia 1967 R PRODUKT POLSKI Rok założenia 1967 Bramy garażowe indywidualnie dopasowane do Państwa oczekiwań. R Spis treści 3 Wstęp 4-5 6-7 8-9 Brama segmentowa płaska Prostota połączenia bram i drzwi Brama segmentowa

Bardziej szczegółowo

Cennik na bramy rolowane na profilu PA77

Cennik na bramy rolowane na profilu PA77 Toruń 01-02-2013 Cennik na bramy rolowane na profilu PA77 Opis Bramy Standardowy pancerz bramy wykonany jest z aluminiowych profili wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową, na dole zakończony aluminiową

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE

SPIS TREŚCI CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE SPIS TREŚCI KOLORYSTYKA I DOPŁATY DO KOLORÓW NIESTANDARDOWYCH...2 CENNIK ROLET ZEWNĘTRZNYCH W SKRZYNKACH ALUMINIOWYCH...4 I. Skrzynka standard...5 II. Skrzynka półokrągła...7

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe segmentowe Typ: UniPro Informacje techniczne

Bramy garażowe segmentowe Typ: UniPro Informacje techniczne Informacje ogólne Brama garażowa segmentowa przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, garażach i pomieszczeniach gospodarczych. Zbudowana jest z prowadnic pionowych, poziomych podsufitowych i

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe dwuskrzydłowe

Bramy garażowe dwuskrzydłowe Opis techniczny Typ: BGDS/P Informacje ogólne Brama dwuskrzydłowa typu: BGDS/P przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych itp. Ościeżnica wykonana

Bardziej szczegółowo

CENNIK edycja 1. Segmentowe BRAMY GARAŻOWE

CENNIK edycja 1. Segmentowe BRAMY GARAŻOWE CENNIK 2013 edycja 1 Segmentowe BRAMY GARAŻOWE Bramy STANDARD Bramy STANDARD Sprężyny naciągowe, Kolekcja RAL-PODSTAWOWE: Mikrofala, S-Panel (9 kolorów), M-Panel (RAL 9016, RAL 8014), L-Panel (RAL 9016,

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. Bramy garażowe do szerokości 6000 mm

NOWOŚĆ. Bramy garażowe do szerokości 6000 mm NOWOŚĆ Bramy garażowe do szerokości 6000 mm R KMT STAL Spis treści Lider rynku stolarki 014 3 Wstęp wg. 4-5 Brama segmentowa płaska Prostota połączenia bram i drzwi 6-7 Brama segmentowa przetłoczona Tradycja

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE UCHYLNE

BRAMY GARAŻOWE UCHYLNE BAMY GAAŻOWE UCHYLE Bramy uchylne ovum, Progress, Komfort Informacje ogólne Brama garażowa uchylna przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych i pomieszczeniach gospodarczych. Zbudowana jest z ościeżnicy,

Bardziej szczegółowo

ROLETY TEKSTYLNE MOSKITIERY

ROLETY TEKSTYLNE MOSKITIERY ROLETY TEKSTYLNE MOSKITIERY Kompleksowa oferta Twój dom. Twój komfort. Kompleksowa oferta DK-PROF umożliwia klientom wyposażenie domu w harmonijnie dopasowane zestawy bram, drzwi i rolet zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE ROZWIERNE

BRAMY GARAŻOWE ROZWIERNE BAMY GAAŻOWE OZWIENE Informacje ogólne Bramy garażowe rozwierne jedno i dwuskrzydłowe przeznaczone są do użytku w budynkach prywatnych i pomieszczeniach gospodarczych. Ościeżnica i skrzydło wykonane są

Bardziej szczegółowo

Bramy harmonijkowe Opis techniczny

Bramy harmonijkowe Opis techniczny Informacje ogólne Brama harmonijkowa (składana) przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych i produkcyjnych, warsztatach samochodowych, myjniach

Bardziej szczegółowo

ul. Kilińskiego Zamość Fax: tel:

ul. Kilińskiego Zamość Fax: tel: ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość Fax: 0-84 638 97 92 tel: 0-84 638 97 85-86 www.futryna.com.pl e-mail: sekretariat@futryna.com.pl CENNIK DRZWI SIERPIEŃ '2013 STALOWE SKRZYDŁA DRZWIOWE WEJSCIOWE 40mm, SZEROKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA BRAM SEGMENTOWYCH GEMINI

KARTA KATALOGOWA BRAM SEGMENTOWYCH GEMINI KARTA KATALOGOWA BRAM SEGMENTOWYCH GEMINI 1 Spis Treści: Spis treści 2 Dane techniczne 3 1. Opis 4 1.1. Ogólne 4 1.2. Charakterystyka 4 1.3. Standard 5 1.4. Opcje 5 2. Panele 7 2.1. Specyfikacja i budowa

Bardziej szczegółowo

G A R A Ż O W E PRZEMYSŁOWE

G A R A Ż O W E PRZEMYSŁOWE B R A M Y G A R A Ż O W E PRZEMYSŁOWE CENNIK OBOWIĄZUJE OD 15.10.2010 SPIS TREŚCI str. 3 str. 4 str. 5 str. 6-7 str. 8 str. 9 str. 10-11 str. 12-13 str. 14-15 str. 16 str. 17-20 Deklaracje zgodności Brama

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny 2013 Ważny od 6 maja

Cennik detaliczny 2013 Ważny od 6 maja Cennik detaliczny 2013 Ważny od 6 maja 2013 www.normstahl.pl Nowości produktowe 2013 Secura NOWOŚĆ! Secura z drzwiami NOWOŚĆ! Optymalna izolacyjność cieplna dzięki panelom grubości 42 mm 10 oryginalnych

Bardziej szczegółowo

najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r.

najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r. najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r. Przetłoczenia poziome wąskie Izoline Dostępne wszystkie wymiary Ponadczasowe wzornictwo Bramy z wąskim

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE

BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE Kompleksowa oferta Twój dom. Twój komfort. Kompleksowa oferta DK-PROF umożliwia klientom wyposażenie domu w harmonijnie dopasowane zestawy bram, drzwi i rolet zewnętrznych. Ścisła

Bardziej szczegółowo

Segmentowe bramy garażowe

Segmentowe bramy garażowe Segmentowe bramy garażowe Dane montażowe: stan na 1.6.2008 Spis treści Spis treści strona LTE 0, przetłoczenia S, Woodgrain 3 LTE 0, przetłoczenia M, Woodgrain LTE 0, kasetony S, Woodgrain 5 LTE 0, kasetony

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE BRAMY GARAŻOWE PRESTIGE

DANE TECHNICZNE BRAMY GARAŻOWE PRESTIGE DANE TECHNICZNE BRAMY GARAŻOWE PRESTIGE Spis treści 4 Prowadzenia 5...R30 6...R40 - SM 7...R40 - UM 8...R40 - TM 9...TL LHR - FM 10...TL LHR - RM 11...TL STD 12...Opcje uzyskania dodatkowego światła przejścia

Bardziej szczegółowo

Garażowe bramy segmentowe

Garażowe bramy segmentowe Garażowe bramy segmentowe Dane montażowe: stan na dzień 01.07.2014 Spis treści Spis treści Strona Typ bramy / płyta bramy 3 4 Typ drzwi / płyta drzwiowa 4 LTE 40, przetłoczenia S, Woodgrain 5 LTE 40, przetłoczenia

Bardziej szczegółowo

O indywidualnym charakterze, podpasowane tylko pod Ciebie! Szybka dostawa a w przypadku uszkodzenia błyskawiczny serwis! BRAMY GARAŻOWE BIG TOR

O indywidualnym charakterze, podpasowane tylko pod Ciebie! Szybka dostawa a w przypadku uszkodzenia błyskawiczny serwis! BRAMY GARAŻOWE BIG TOR Markowe Bramy O indywidualnym charakterze, podpasowane tylko pod Ciebie! Szybka dostawa a w przypadku uszkodzenia błyskawiczny serwis! BRAMY GARAŻOWE BIG TOR BOLONIA BOLONIA (gr. 40mm) Panel z mikroprofilowaniem

Bardziej szczegółowo

Bramy segmentowe garażowe i przemysłowe Opis techniczny

Bramy segmentowe garażowe i przemysłowe Opis techniczny Bramy segmentowe garażowe i przemysłowe Informacje ogólne Brama segmentowa przeznaczona jest zarówno do użytku w garażach prywatnych jak też magazynach, halach przemysłowych czy warsztatach. Zbudowana

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA BRAM GARAŻOWYCH

AUTOMATYKA BRAM GARAŻOWYCH AUTOMATYKA AUTOMATYKA BRAM GARAŻOWYCH Automat bram garażowych Marantec GDO 500S i GDO 500L z szyną z paskiem agregat silnikowy GDO 500 S 500N, 230-240V/50Hz, 190W, Tn = 10Nm ze sterowaniem radiowym multi-bit,

Bardziej szczegółowo

Brama garażowa segmentowa. nowocześnie...

Brama garażowa segmentowa. nowocześnie... Brama garażowa segmentowa nowocześnie... Brama szyta na miarę Brama garażowa powinna spełniać zarówno wymagania estetyczne jak i funkcjonalne. Ważnymi cechami każdej bramy są wygląd, trwałość czy bezpieczeństwo.

Bardziej szczegółowo

KARTA MATERIAŁOWA DRZWI PRZESUWNYCH, AUTOMATYCZNYCH NA PROWADNICY NIERDZEWNEJ COLDOR

KARTA MATERIAŁOWA DRZWI PRZESUWNYCH, AUTOMATYCZNYCH NA PROWADNICY NIERDZEWNEJ COLDOR DRZWI PRZESUWNYCH, AUTOMATYCZNYCH NA PROWADNICY NIERDZEWNEJ COLDOR 1. OPIS PRODUKTU 2. SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA DRZWI LAKIEROWANYCH 3. SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA DRZWI NIERDZEWNYCH 4. CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE.

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. 1 2 3 4 CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D 70,00 zł mb 88,00 zł mb 125,00 zł mb 160,00 zł mb Tkanina docięta na wymiar - patrz cennik MODEL STANDARD minus

Bardziej szczegółowo

SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Nowoczesne rozwiązania do każdej elewacji

SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Nowoczesne rozwiązania do każdej elewacji SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Nowoczesne rozwiązania do każdej elewacji DK-GP BRAMA Z PANELEM GŁADKIM, OKLEINOWANYM Okleinowane bramy z panelem gładkim są wykończone przy użyciu trwałej i estetycznej okleiny

Bardziej szczegółowo

CENNIK Bramy uchylne

CENNIK Bramy uchylne CENNIK 2017 Bramy uchylne Opis produktu Bramy garażowe uchylne stanowią doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących taniej metody zabezpieczenia swojego garażu, przy zachowaniu trwałości i niezawodności

Bardziej szczegółowo

Bramy segmentowe garażowe i przemysłowe Opis techniczny

Bramy segmentowe garażowe i przemysłowe Opis techniczny Opis techniczny Informacje ogólne Brama segmentowa przeznaczona jest zarówno do użytku w garażach prywatnych jak też magazynach, halach przemysłowych czy warsztatach. Zbudowana jest z prowadnic pionowych,

Bardziej szczegółowo

SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Nowoczesne rozwiązania do każdej elewacji

SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Nowoczesne rozwiązania do każdej elewacji SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Nowoczesne rozwiązania do każdej elewacji Brama z panelem gładkim kolor: szary antracyt dodatki: dekory BRAMY DK-PROF TRWAŁOŚĆ NIEZAWODNOŚĆ KOMFORT panel grubości 40 mm z blachą

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA 68 Z APLIKACJĄ STALOWĄ. Edycja 3/2013 obowiązuje od 01.02.2013r.

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA 68 Z APLIKACJĄ STALOWĄ. Edycja 3/2013 obowiązuje od 01.02.2013r. CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA 68 Z APLIKACJĄ STALOWĄ Edycja 3/2013 obowiązuje od 01.02.2013r. Fabryka Okien i Drzwi DZIADEK Sp. z o.o. Bielice, 13-330 Krotoszyny Telefony: informacja (056) 47

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAZOWE KATALOG WYROBÓW

BRAMY GARAZOWE KATALOG WYROBÓW BRAMY GARAZOWE KATALOG WYROBÓW Sierpien 2016 SPIS TREŚCI Spis treści 3 Wstęp Lider rynku stolarki 2015 wg. -5 Lider rynku stolarki 201 Brama segmentowa płaska Prostota połączenia bram i drzwi wg. 6-7 Brama

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe dwuskrzydłowe

Bramy garażowe dwuskrzydłowe Opis techniczny Typ: BGDS/T Informacje ogólne Brama garażowa dwuskrzydłowa przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych i pomieszczeniach gospodarczych. Ościeżnica wykonana jest z profili zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

U d CENNIK DRZWI ALUMINIOWYCH OPIS WYPOSAŻENIE DRZWI

U d CENNIK DRZWI ALUMINIOWYCH OPIS WYPOSAŻENIE DRZWI OPIS Drzwi zewnętrzne DAKO to zaawansowane rozwiązania technologiczne połączone w bezpieczną, ciepłą i niezawodną całość, dostępne w szerokiej gamie atrakcyjnych i różnorodnych modeli. Parametry użytkowe

Bardziej szczegółowo

Witamy w świecie FILL!

Witamy w świecie FILL! Witamy w świecie FILL! Jesteśmy doświadczonym producentem rolet materiałowych, rolet zewnętrznych, żaluzji, verticali, moskitier oraz bram. Firma działa na rynku od 2007 roku. Od tego czasu nieustannie

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE. Pełen profesjonalizm

BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE. Pełen profesjonalizm BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE Pełen profesjonalizm Bramy przemysłowe DAKO WYSOKA JAKOŚĆ gwarancja bezpieczeństwa oraz szeroki wybór możliwości. PAKIET ROZWIĄZAŃ dedykowanych szczególnie do hal produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych CENNIK ŻALUZJI FASADOWYCH. wydanie pierwsze

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych CENNIK ŻALUZJI FASADOWYCH. wydanie pierwsze Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych CENNIK ŻALUZJI FASADOWYCH 2019 wydanie pierwsze 15.03.2019 Nowoczesne żaluzje fasadowe idealnie sprawdzą się w budynkach z dużymi przeszkleniami. Ich głównym zadaniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU BRAMA SEGMENTOWA FUTURE

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU BRAMA SEGMENTOWA FUTURE INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU BRAMA SEGMENTOWA FUTURE Wstęp Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi, które gwarantują

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW 2017

CENNIK PRODUKTÓW 2017 CENNIK PRODUKTÓW 2017 1 2 3 4 5 6 CENNIK NA TKANINY, TAŚMY DWUSTRONNE, DRUK, LAKIEROWANIE. Tkanina do rolet sprzedawana w mb. GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D 70,00 zł mb 88,00 zł mb 125,00 zł mb 160,00

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest : PAKIET NR 1 Dostawa i montaż dwóch nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych wraz z demontażem starych drewnianych oraz dostawa i montaż zadaszenia

Bardziej szczegółowo

NASSAU Panorama. Salony wystawowe. NASSAU Panorama 4.1. You know the Quality

NASSAU Panorama. Salony wystawowe. NASSAU Panorama 4.1. You know the Quality 4.1 Salony wystawowe Bramy przeznaczone są do budynków, gdzie potrzebny jest dopływ naturalnego światła do ich wnętrza. Bramy wykonane są z profili aluminiowych bez części pionowych. Panorama jest bramą

Bardziej szczegółowo

Cennik 2014. wersja 14.02

Cennik 2014. wersja 14.02 wersja 14.02 e-mail: biuro@metalpol.com.pl, www.metalpol.com.pl Strona 1 met STAL 1. Drzwi stalowe ogólnego zastosowania 1.1 Drzwi jednoskrzydłowe standardowe [skrzydło drzwi, jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy,

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe KATALOG 2014

Bramy garażowe KATALOG 2014 WWW.FARTPRODUKT.PL Bramy garażowe KATALOG 2014 czerwiec 2014 Wybór jest tylko 1. Nasza firma powstała w 1994 roku w Toruniu i od tamtej pory budujemy naszą pozycję na rynku systemów osłonowych. Dzięki nastawieniu

Bardziej szczegółowo

Cennik aluminiowych "żaluzji poziomych" z taśmy 25mm na rynnie 25x25mm Kolor: biały (nr.: taśmy 900)

Cennik aluminiowych żaluzji poziomych z taśmy 25mm na rynnie 25x25mm Kolor: biały (nr.: taśmy 900) SPIS TREŚCI ŻALUZJE POZIOME Żaluzje poziome, 25mm, białe.. 1 Żaluzje poziome, 25mm, kolory jednolite... 2 Żaluzje poziome, 25mm, kolory niestandardowe... 3 Żaluzje poziome, 16mm, wszystkie kolory dostępne

Bardziej szczegółowo

ROLETY ZEWNĘTRZNE NAŚCIENNE DETAL

ROLETY ZEWNĘTRZNE NAŚCIENNE DETAL ROLETA ROLETY ZEWNĘTRZNE NAŚCIENNE DETAL 1. Minimalna powierzchnia rolety wynosi 1. 2. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT 8% dla osób fizycznych, 23% dla firm. MEGA MAKRO ANTYWŁAMANIOWYM WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

KARTA MATERIAŁOWA DRZWI PRZESUWNYCH, AUTOMATYCZNYCH NA PROWADNICY NIERDZEWNEJ COLDOR

KARTA MATERIAŁOWA DRZWI PRZESUWNYCH, AUTOMATYCZNYCH NA PROWADNICY NIERDZEWNEJ COLDOR DRZWI PRZESUWNYCH, AUTOMATYCZNYCH NA PROWADNICY NIERDZEWNEJ COLDOR 1. OPIS PRODUKTU 2. SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA DRZWI LAKIEROWANYCH 3. SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA DRZWI NIERDZEWNYCH 4. CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI

Bardziej szczegółowo

LISTA produktów przecenionych BGM 08-02-2016

LISTA produktów przecenionych BGM 08-02-2016 LISTA produktów przecenionych BGM 08-02-2016 1. Bramy segmentowe WIŚNIOWSKI - 2 szt wymiar 2690 x 2490, KOLOR: AW ANTRACYT struktura piasku sandrgine, panel bez przetłoczeń gładki, Typ:Sp sprężyny z przodu,

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE. #StrefaKomfortu. Twoja. SEGME s.c.

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE. #StrefaKomfortu. Twoja. SEGME s.c. Twoja #StrefaKomfortu BRAMY n a j n o w s z e t e c h n o l o g i e i r o z w i ą z a n i a SEGME s.c. ul. W. Pola 6 58-500 Jelenia Góra tel.: (+48) 786 223 629 tel./fax: (+48) 75 64 89 555 e-mail: biuro@

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAZOWE KATALOG WYROBÓW

BRAMY GARAZOWE KATALOG WYROBÓW BRAMY GARAZOWE KATALOG WYROBÓW Luty 2016 SPIS TREŚCI Spis treści 3 Wstęp Lider rynku stolarki 2015 wg. 4-5 Lider rynku stolarki 2014 Brama segmentowa płaska Prostota połączenia bram i drzwi wg. 6-7 Brama

Bardziej szczegółowo

D600 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

D600 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA D600 Napęd elektromechaniczny do bram garażowych do użytku przydomowego z jednoczęściową szyną jezdną Wszechstronność Model D600 to napęd z silnikiem 24V, z jednoczęściową szyną jezdną z łańcuchem napędowym

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie i akcesoria

Wyposażenie i akcesoria 9.1 9.1 Wyposażenie i akcesoria Wyposażenie i akcesoria Wszystkie części składowe bram segmentowych NASSAU wykonane są z materiałów o najwyższej jakości, które spełniają wysokie wymagania dotyczące ich

Bardziej szczegółowo

ALUMINIOWE DRZWI BOCZNE I GARAŻOWE

ALUMINIOWE DRZWI BOCZNE I GARAŻOWE ALUMINIOWE DRZWI BOCZNE I GARAŻOWE BEZPIECZNE I ELEGANCKIE DRZWI DO GARAŻU Aluminiowe drzwi boczne najczęściej znajdują zastosowanie jako wygodne, dodatkowe wejście do garażu wyposażonego w bramę segmentową

Bardziej szczegółowo

CENNIK Automatyka garażowa

CENNIK Automatyka garażowa CENNIK 2017 Automatyka garażowa AUTOMATYKA MODELE Automat do bram garażowych z szyną z paskiem Marantec Comfort 50 agregat silnikowy ze sterowaniem Multi-Bit, 868 Mhz nadajnik mini Digital 302, 2-kanałowy

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 11.05.2015 r.

Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 11.05.2015 r. Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 11.05.2015 r. www.normstahl.pl Cennik detaliczny Spis treści Brama sekcyjna górna Normstahl Smart 42 Opis bramy i opcje...strona 4 Powierzchnie i kolory...strona 5

Bardziej szczegółowo

SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE

SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA DLA FIRM od 1995 Segmentowe Bramy Przemysłowe ST40 Ciepłe Trwałe Niezawodne Bramy ST40 to właściwy wybór tam, gdzie wymagana jest stabilna ochrona

Bardziej szczegółowo

Garażowe bramy segmentowe

Garażowe bramy segmentowe Garażowe bramy segmentowe Dane montażowe Stan na 04.2018 r. Spis treści Spis treści Strona Typ bramy / płyta bramy 3 4 Typ drzwi / płyta drzwiowa 4 LTE 42, przetłoczenia S, Woodgrain 5 LTE 42, przetłoczenia

Bardziej szczegółowo

Opis Rolety nasadowe FR 59

Opis Rolety nasadowe FR 59 nasadowe FR 59 Wersje: FR 59 o 4 wielkościach skrzynek, 4-stronnie zamknięta, szerokość maks. 3000 mm. W przypadku pokrycia folią zaślepki z tworzywa sztucznego do szerokości maks. 1750 mm, w przypadku

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. Bramy garażowe segmentowe, bramy uchylne, napędy Novoport i Novomatic

Karta gwarancyjna. Bramy garażowe segmentowe, bramy uchylne, napędy Novoport i Novomatic Karta gwarancyjna Bramy garażowe segmentowe, bramy uchylne, napędy Novoport i Novomatic Szanowny Kliencie, serdecznie dziękujemy za wybór naszych produktów garażowych. Wszystkie nasze produkty zostały

Bardziej szczegółowo

Bramy segmentowe garażowe

Bramy segmentowe garażowe Bramy segmentowe garażowe Parametry montażowe / Tory jezdne RESX200 RESX70 NP PARAMETRY MONTAŻOWE / WARUNKI ZABUDOWY Rys.1 Widok od wewnątrz garażu Rys. 2 Przekrój pionowy garażu Oznaczenia B N W1 W2 E

Bardziej szczegółowo

Garażowa brama segmentowa RenoMatic

Garażowa brama segmentowa RenoMatic Garażowa brama segmentowa RenoMatic NOWOŚĆ: Powierzchnia Planar w 6 wyjątkowych matowych kolorach Matt deluxe GARAŻOWA BRAMA SEGMENTOWA RENOMATIC Przetłoczenia L z gładką powierzchnią Planar Garażowa brama

Bardziej szczegółowo