EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2006"

Transkrypt

1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2006 w w o je w ó dztwie śląskim s e s j a l e t n ia Jaworzno, sierpień 2006

2 Jaworzno, 5 sierpnia 2006 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie o wynikach egzaminu zawodowego absolwentów czteroletnich techników, rocznych szkół policealnych oraz dwu- i trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych województwa śląskiego przeprowadzonego w dniu 20 czerwca (etap pisemny) i w terminie od 21 czerwca do 20 lipca 2006 r. (etap praktyczny). Niniejsze opracowanie zawiera szereg informacji, zestawień, wskaźników statystycznych i wykresów, umożliwiających Państwu przeprowadzenie różnorodnych analiz stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu standardu wymagań egzaminacyjnych obowiązującego w zdawanym zawodzie. Zachęcam do zapoznania się z raportem zwłaszcza dyrektorów szkół, nauczycieli i pracodawców, którzy mają bezpośredni wpływ na proces nauczania oraz przedstawicieli nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących szkołę, którzy mają wpływ na szeroko pojętą jakość pracy szkoły. Mam nadzieję, że zaproponowana w tym roku przez OKE forma sprawozdania stanie się dla Państwa bogatym źródłem informacji. Jednocześnie dziękuję: przewodniczącym szkolnych zespołów nadzorujących za sprawną organizację i przebieg etapu pisemnego egzaminu, kierownikom ośrodków egzaminacyjnych za sprawną organizację i przebieg etapu praktycznego egzaminu, przewodniczącym i członkom zespołów nadzorujących za troskę o prawidłowy przebieg etapu pisemnego w sali egzaminacyjnej, przewodniczącym i członkom zespołów nadzorujących etap praktyczny za troskę o prawidłowy przebieg egzaminu w sali egzaminacyjnej, przewodniczącym zespołów egzaminacyjnych za zapewnienie warunków do przebiegu etapu praktycznego, egzaminatorom za wnikliwe ocenianie etapu praktycznego, obserwatorom za cenne uwagi, dotyczące przebiegu etapu pisemnego i praktycznego egzaminu. Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych. Dyrektor OKE Roman Dziedzic 2

3 Spis treści 1. Uczestnicy egzaminu Organizacja i przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Przygotowanie szkół/placówek i ośrodków egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu Przygotowanie przewodniczących zespołów nadzorujących i zespołów egzaminacyjnych oraz kierowników ośrodków egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego Zbieranie danych o uczniach przystępujących do egzaminu oraz dystrybucja materiałów egzaminacyjnych Przebieg egzaminu i sprawdzanie prac Przetwarzanie danych egzaminacyjnych oraz komunikowanie wyników Opis formuły egzaminu zawodowego Zdawalność w poszczególnych zawodach Zdający ogółem Zdający z dysfunkcjami Zdający byli pracownicy młodociani Wyniki egzaminu po technikum i szkole policealnej Technik analityk Technik budownictwa Technik dróg i mostów kolejowych Technik elektronik Technik elektryk Technik geodeta Technik górnictwa podziemnego Technik inżynierii środowiska i melioracji Technik mechanik Technik ochrony środowiska Technik poligraf Technik technologii drewna Technik technologii odzieży Technik telekomunikacji Technik transportu kolejowego Technik urządzeń sanitarnych Technik drogownictwa Technik mechatronik Technik informatyk Fototechnik Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Technik hodowca koni Technik leśnik

4 5.24. Technik ogrodnik Technik rolnik Technik technologii żywności Technik żywienia i gospodarstwa domowego Asystentka stomatologiczna Technik agrobiznesu Technik ekonomista Technik handlowiec Technik hotelarstwa Technik obsługi turystycznej Technik organizacji usług gastronomicznych Technik administracji Asystent osoby niepełnosprawnej Opiekunka środowiskowa Technik informacji naukowej Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych Kelner Kucharz Wyniki egzaminu po zasadniczej szkole zawodowej Fotograf Kucharz małej gastronomii Sprzedawca Ogrodnik Posadzkarz Malarz-tapeciarz Lakiernik Blacharz Operator urządzeń przemysłu ceramicznego Mechanik maszyn i urządzeń drogowych Fryzjer Rolnik Monter konstrukcji budowlanych Murarz Dekarz Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Blacharz samochodowy Operator obrabiarek skrawających Ślusarz Mechanik-monter maszyn i urządzeń Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Mechanik pojazdów samochodowych Elektryk Elektromechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik Monter-elektronik Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych Optyk-mechanik Introligator

5 6.31. Cukiernik Piekarz Rzeźnik-wędliniarz Stolarz Krawiec Tapicer Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej Drukarz Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego Zestawienie osiągnięć zdających w technikach, szkołach policealnych i zasadniczych szkołach zawodowych Zestawienie osiągnięć zdających z dysfunkcjami oraz byłych pracowników młodocianych w zasadniczych szkołach zawodowych Zdający z dysfunkcjami Zdający byli pracownicy młodociani Słownik terminów

6 1. Uczestnicy egzaminu Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (DzU Nr 199, poz z późniejszymi zmianami: DzU z 2005 r. Nr 74, poz. 649, Nr 108, poz. 905 i Nr 218, poz. 1840) absolwenci czteroletnich techników i rocznych szkół policealnych oraz absolwenci zasadniczych szkół zawodowych o dwui trzyletnim cyklu kształcenia przystąpili 20 czerwca 2006 r. do etapu pisemnego egzaminu zawodowego, 21 i 22 czerwca absolwenci techników i szkół policealnych przystąpili do etapu praktycznego, a od 24 czerwca do 20 lipca do etapu praktycznego przystępowali absolwenci zasadniczych szkół zawodowych. Do egzaminu zawodowego łącznie przystąpiło absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół zawodowych z 424 szkół województwa śląskiego. Tabela 1. Absolwenci techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół zawodowych przystępujący do egzaminu zawodowego Liczba absolwentów ogółem Liczba absolwentów przystępujących po raz pierwszy Liczba szkół Technika i szkoły policealne Zasadnicze szkoły zawodowe Zdający z województwa śląskiego ubiegali się o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 81 zawodach 1. Dla 102 absolwentów szkół z innych województw przeprowadzono etap praktyczny w zawodach: operator urządzeń przemysłu ceramicznego (42 zdających), operator urządzeń przemysłu chemicznego (11 zdających), dekarz (1 zdający), lakiernik (8 zdających), fotograf (23 zdających) i monter konstrukcji budowlanych (17 zdających). Wśród absolwentów techników ubiegających się o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe było 22 laureatów/finalistów turniejów i olimpiad zawodowych. Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej byli zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2006 roku i przystępowali tylko do etapu praktycznego. Zwolnienie z etapu pisemnego było równoznaczne z uzyskaniem w I i II części tego etapu najwyższego wyniku. 1 W 41 zawodach absolwenci techników i szkół policealnych oraz w 40 absolwenci zasadniczych szkół zawodowych. 6

7 Tabela 2.Laureaci/finaliści turniejów i olimpiad zawodowych Nazwa zawodu Symbol Liczba zdających Technik ekonomista 341[02] 8 Technik technologii żywności 321[09] 4 Technik budownictwa 311[04] 2 Technik hodowca koni 321[01] 1 Technik elektronik 311[07] 3 Technik ogrodnik 321[03] 1 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] 3 Tabela 3. Liczba ubiegających się o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po technikum lub szkole policealnej Lp. Nazwa Zawód Symbol etap pisemny i praktyczny Liczba zdających tylko etap pisemny tylko etap praktyczny Liczba zdających razem 1. Technik analityk 311[02] Technik budownictwa 311[04] Technik dróg i mostów kolejowych 311[06] Technik elektronik 311[07] Technik elektryk 311[08] Technik geodeta 311[10] Technik górnictwa podziemnego 311[15] Technik inżynierii środowiska i melioracji 311[19] Technik mechanik 311[20] Technik ochrony środowiska 311[24] Technik poligraf 311[28] Technik technologii drewna 311[32] Technik technologii odzieży 311[34] Technik telekomunikacji 311[37] Technik transportu kolejowego 311[38] Technik urządzeń sanitarnych 311[39] Technik drogownictwa 311[45] Technik mechatronik 311[50] Technik informatyk 312[01] Fototechnik 313[01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] Technik hodowca koni 321[01]

8 Lp. Nazwa Zawód Symbol etap pisemny i praktyczny Liczba zdających tylko etap pisemny tylko etap praktyczny Liczba zdających razem 23. Technik leśnik 321[02] Technik ogrodnik 321[03] Technik rolnik 321[05] Technik technologii żywności 321[09] Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] Asystentka stomatologiczna 322[01] Technik agrobiznesu 341[01] Technik ekonomista 341[02] Technik handlowiec 341[03] Technik hotelarstwa 341[04] Technik obsługi turystycznej 341[05] Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] Technik administracji 343[01] Asystent osoby niepełnosprawnej 346[02] Opiekunka środowiskowa 346[03] Technik informacji naukowej 348[03] Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Kelner 512[01] Kucharz 512[02] Razem: Tabela 4. Liczba ubiegających się o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zasadniczej szkole zawodowej ogółem Lp. Nazwa Zawód Symbol etap pisemny i praktyczny Zawody o dwuletnim cyklu kształcenia Liczba zdających tylko etap pisemny tylko etap praktyczny Liczba zdających razem 1. Fotograf 313[05] Kucharz małej gastronomii 512[05] Sprzedawca 522[01] Ogrodnik 621[01] Posadzkarz 713[05] Malarz-tapeciarz 714[01] Lakiernik 714[03] Blacharz 721[01] Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 813[01]

9 Lp. Nazwa Zawód Symbol etap pisemny i praktyczny Liczba zdających tylko etap pisemny tylko etap praktyczny Liczba zdających razem 10. Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 833[01] Zawody o trzyletnim cyklu kształcenia 11. Fryzjer 514[01] Rolnik 613[01] Monter konstrukcji budowlanych 712[04] Murarz 712[06] Dekarz 713[01] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06] Blacharz samochodowy 721[03] Operator obrabiarek skrawających 722[02] Ślusarz 722[03] Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723[02] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 723[03] Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] Elektryk 724[01] Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] Elektromechanik 724[05] Monter-elektronik 725[01] Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 725[02] Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731[01] Optyk-mechanik 731[04] Introligator 734[02] Cukiernik 741[01] Piekarz 741[02] Rzeźnik-wędliniarz 741[03] Stolarz 742[01] Krawiec 743[01] Tapicer 743[03] Operator maszyn i urządzeń do obróbki [01] plastycznej 39. Drukarz 825[01] Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 827[01] Razem

10 Tabela 5. Liczba ubiegających się po raz pierwszy o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zasadniczej szkole zawodowej o dwu- lub trzyletnim cyklu kształcenia Lp. Nazwa Zawód Symbol etap pisemny i praktyczny Liczba zdających tylko etap pisemny tylko etap praktyczny Liczba zdających razem Zawody o dwuletnim cyklu kształcenia 1. Fotograf 313[05] Kucharz małej gastronomii 512[05] Sprzedawca 522[01] Ogrodnik 621[01] Posadzkarz 713[05] Malarz-tapeciarz 714[01] Lakiernik 714[03] Blacharz 721[01] Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 813[01] Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 833[01] Zawody o trzyletnim cyklu kształcenia 11. Fryzjer 514[01] Rolnik 613[01] Monter konstrukcji budowlanych 712[04] Murarz 712[06] Dekarz 713[01] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06] Blacharz samochodowy 721[03] Operator obrabiarek skrawających 722[02] Ślusarz 722[03] Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723[02] Mechanik-operator pojazdów i maszyn [03] rolniczych 23. Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] Elektryk 724[01] Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] Elektromechanik 724[05] Monter-elektronik 725[01] Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 725[02] Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731[01] Optyk-mechanik 731[04] Introligator 734[02]

11 Lp. Nazwa Zawód Symbol etap pisemny i praktyczny Liczba zdających tylko etap pisemny tylko etap praktyczny Liczba zdających razem 32. Cukiernik 741[01] Piekarz 741[02] Rzeźnik-wędliniarz 741[03] Stolarz 742[01] Krawiec 743[01] Tapicer 743[03] Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 812[01] Drukarz 825[01] Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 827[01] Razem Do egzaminu zawodowego przystępowali także zdający z dysfunkcjami. Wśród absolwentów techników i szkół policealnych było ich 12, w tym: 4 niesłyszących lub słabo słyszących, 2 - słabo widzących, 6 - niepełnosprawnych ruchowo. Zdający w technikum przystępowali do egzaminu w 11 zawodach. Wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych ogółem do egzaminu zawodowego przystąpiło 524 zdających z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: 486 osób z trudnościami w uczeniu się, 23 niesłyszących lub słabo słyszących, 5 - słabo widzących, 9 - niepełnosprawnych ruchowo oraz 1 - o innych specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zdający z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się przystępowali do egzaminu w 24 zawodach. Wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy po raz pierwszy przystępowali do egzaminu zawodowego, zdających z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się było 496, w tym: 461 zdających z trudnościami w uczeniu się, 23 niesłyszących lub słabo słyszących, 4 - słabo widzących, 8 - niepełnosprawnych ruchowo. Zdający z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się przystępowali do egzaminu w 24 zawodach. 11

12 Tabela 6. Liczba absolwentów z dysfunkcjami ubiegających się o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po technikum lub szkole policealnej Lp. Nazwa Zawód Symbol etap pisemny i praktyczny Liczba zdających tylko etap pisemny tylko etap praktyczny Liczba zdających razem 1. Technik budownictwa 311[04] Technik elektryk 311[08] Technik ochrony środowiska 311[24] Technik ogrodnik 321[03] Technik rolnik 321[05] Technik technologii żywności 321[09] Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] Technik agrobiznesu 341[01] Technik ekonomista 341[02] Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] Opiekunka środowiskowa 346[03] Razem: Tabela 7. Liczba absolwentów z dysfunkcjami ubiegających się o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zasadniczej szkole zawodowej ogółem Lp. Nazwa Zawód Symbol etap pisemny i praktyczny Zawody o dwuletnim cyklu kształcenia Liczba zdających tylko etap pisemny tylko etap praktyczny Liczba zdających razem 1. Kucharz małej gastronomii 512[05] Sprzedawca 522[01] Ogrodnik 621[01] Posadzkarz 713[05] Malarz-tapeciarz 714[01] Lakiernik 714[03] Zawody o trzyletnim cyklu kształcenia 7. Fryzjer 514[01] Murarz 712[06] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06] Blacharz samochodowy 721[03] Ślusarz 722[03]

13 Lp. Nazwa Zawód Symbol etap pisemny i praktyczny Liczba zdających tylko etap pisemny tylko etap praktyczny Liczba zdających razem 13. Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723[02] Mechanik-operator pojazdów i maszyn [03] rolniczych 15. Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] Elektromechanik 724[05] Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731[01] Introligator 734[02] Cukiernik 741[01] Piekarz 741[02] Stolarz 742[01] Krawiec 743[01] Tapicer 743[03] Drukarz 825[01] Razem Tabela 8. Liczba absolwentów z dysfunkcjami ubiegających się po raz pierwszy o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zasadniczej szkole zawodowej o dwu- lub trzyletnim cyklu kształcenia Lp. Nazwa Zawód Symbol etap pisemny i praktyczny Liczba zdających tylko etap pisemny tylko etap praktyczny Liczba zdających razem Zawody o dwuletnim cyklu kształcenia 1. Kucharz małej gastronomii 512[05] Sprzedawca 522[01] Ogrodnik 621[01] Posadzkarz 713[05] Malarz-tapeciarz 714[01] Lakiernik 714[03] Zawody o trzyletnim cyklu kształcenia 7. Fryzjer 514[01] Murarz 712[06] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06] Blacharz samochodowy 721[03] Ślusarz 722[03] Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723[02] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 723[03]

14 Lp. Nazwa Zawód Symbol etap pisemny i praktyczny Liczba zdających tylko etap pisemny tylko etap praktyczny Liczba zdających razem 15. Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] Elektromechanik 724[05] Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731[01] Introligator 734[02] Cukiernik 741[01] Piekarz 741[02] Stolarz 742[01] Krawiec 743[01] Tapicer 743[03] Drukarz 825[01] Razem

15 2. Organizacja i przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2.1. Przygotowanie szkół/placówek i ośrodków egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu Do etapu pisemnego zdający przystępowali w szkole, którą ukończyli lub w szkole wskazanej przez dyrektora OKE w Jaworznie 2. Za organizację i przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego w danej szkole/placówce odpowiadał przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego (PSZN), którym był dyrektor danej szkoły/placówki. Dyrektor OKE w Jaworznie upoważnił 272 ośrodki egzaminacyjne do zorganizowania etapu praktycznego egzaminu zawodowego po technikum, po szkole policealnej oraz po zasadniczych szkołach zawodowych. Z dyrektorami upoważnionych szkół/placówek kierownikami ośrodków egzaminacyjnych i pracodawcami dyrektor OKE w Jaworznie podpisał umowę w sprawie przygotowania i zorganizowania etapu praktycznego egzaminu zawodowego dla danego zawodu/zawodów. Dla absolwentów techników i szkół policealnych etap praktyczny egzaminu zawodowego odbył się w 235 ośrodkach, a dla zdających po zasadniczej szkole zawodowej w 106. Tabela 1. Liczba ośrodków egzaminacyjnych, w których odbywał się etap praktyczny dla poszczególnych zawodów po technikum lub szkole policealnej Zawód Liczba Zawód Nazwa Symbol ośrodków Nazwa Symbol Liczba ośrodków Technik analityk 311[02] 6 Technik hodowca koni 321[01] 2 Technik budownictwa 311[04] 27 Technik leśnik 321[02] 1 Technik dróg i mostów kolejowych 311[06] 2 Technik ogrodnik 321[03] 3 Technik elektronik 311[07] 56 Technik rolnik 321[05] 3 Technik elektryk 311[08] 33 Technik technologii żywności 321[09] 6 Technik geodeta 311[10] 4 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] 26 Technik górnictwa podziemnego 311[15] 1 Asystentka stomatologiczna 322[01] 3 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311[19] 1 Technik agrobiznesu 341[01] 6 Technik mechanik 311[20] 59 Technik ekonomista 341[02] 55 Technik ochrony środowiska 311[24] 15 Technik handlowiec 341[03] 34 Technik poligraf 311[28] 1 Technik hotelarstwa 341[04] 15 Technik technologii drewna 311[32] 2 Technik obsługi turystycznej 341[05] 1 Technik technologii odzieży 311[34] 9 Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] 11 2 W przypadku absolwentów, których szkoła uległa likwidacji lub przekształceniu oraz osób posiadających świadectwa szkolne uzyskane za granicą. 15

16 Zawód Liczba Zawód Nazwa Symbol ośrodków Nazwa Symbol Liczba ośrodków Technik telekomunikacji 311[37] 12 Technik administracji 343[01] 3 Technik transportu kolejowego 311[38] 1 Asystent osoby niepełnosprawnej 346[02] 4 Technik urządzeń sanitarnych 311[39] 4 Opiekunka środowiskowa 346[03] 7 Technik drogownictwa 311[45] 5 Technik informacji naukowej 348[03] 2 Technik mechatronik 311[50] 1 Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] 2 Technik informatyk 312[01] 13 Kelner 512[01] 2 Fototechnik 313[01] 1 Kucharz 512[02] 4 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] 2 Tabela 2. Liczba ośrodków egzaminacyjnych, w których odbywał się etap praktyczny dla poszczególnych zawodów po zasadniczej szkole zawodowej Zawód Liczba Zawód Nazwa Symbol ośrodków Nazwa Symbol Liczba ośrodków Fotograf 313[05] 1 Elektryk 724[01] 10 Kucharz małej gastronomii 512[05] 38 Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 6 Fryzjer 514[01] 4 Elektromechanik 724[05] 6 Sprzedawca 522[01] 28 Monter-elektronik 725[01] 12 Rolnik 613[01] 1 Ogrodnik 621[01] 4 Monter konstrukcji budowlanych Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 725[02] 1 731[01] 3 712[04] 1 Optyk-mechanik 731[04] 1 Murarz 712[06] 6 Introligator 734[02] 2 Dekarz 713[01] 1 Cukiernik 741[01] 3 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] 5 Piekarz 741[02] 2 Posadzkarz 713[05] 4 Rzeźnik-wędliniarz 741[03] 1 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06] 5 Stolarz 742[01] 6 Malarz-tapeciarz 714[01] 7 Krawiec 743[01] 9 Lakiernik 714[03] 1 Tapicer 743[03] 1 Blacharz 721[01] 1 Blacharz samochodowy 721[03] 2 Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 812[01] 1 813[01] 1 16

17 Operator obrabiarek skrawających Zawód Liczba Zawód Nazwa Symbol ośrodków Nazwa Symbol 722[02] 3 Operator urządzeń przemysłu chemicznego Liczba ośrodków 815[01] 1 Ślusarz 722[03] 8 Drukarz 825[01] 1 Mechanik-monter maszyn i urządzeń Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 723[02] 7 723[03] 3 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 827[01] 1 833[01] 1 Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] Przygotowanie przewodniczących zespołów nadzorujących i zespołów egzaminacyjnych oraz kierowników ośrodków egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego Na przełomie listopada i grudnia 2005 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach przeprowadziła szkolenia dyrektorów i nauczycieli techników i szkół policealnych w zakresie mającego się odbyć po raz pierwszy w tych szkołach egzaminu zawodowego. W dniach od 30 maja do 1 czerwca 2006 r. przeprowadzono informacyjnoszkoleniowe spotkania dla przewodniczących szkolnych zespołów nadzorujących (PSZN) i ich zastępców, kierowników ośrodków egzaminacyjnych (KOE) i ich zastępców oraz dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa śląskiego. Na spotkaniach omówiono zmiany w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (DzU Nr 199, poz z późniejszymi zmianami: DzU z 2005 r. Nr 74, poz. 649, Nr 108, poz. 905 i Nr 218, poz. 1840), obowiązujące procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonymi przez firmę kurierską oraz zasad przekazywania materiałów egzaminacyjnych do OKE w Jaworznie. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ponadto przewodniczący szkolnych zespołów nadzorujących (PSZN) i kierownicy ośrodków egzaminacyjnych (OE) otrzymali pakiety zawierające: wzory niezbędnych dokumentów, listy imienne uczniów oraz kody kreskowe identyfikatora szkoły/ placówki lub ośrodka egzaminacyjnego. W dniach od 6 do 8 czerwca 2006 r. przeprowadzono informacyjno-szkoleniowe spotkania dla przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny (PZNEP) oraz dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych (ZE). Omówiono obowiązujące procedury organizowania i przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Omówiono zasady dotyczące etyki egzaminatora. W zawodach dwui trzyletnich, przeprowadzono instruktaż w zakresie kryterialnego oceniania oraz ćwiczenia w wypełnianiu dokumentacji. Przewodniczący zespołów nadzorujących etap praktyczny (ZNEP) i zespołów egzaminacyjnych (ZE) otrzymali Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz wzory niezbędnych dokumentów. 17

18 2.3. Zbieranie danych o uczniach przystępujących do egzaminu oraz dystrybucja materiałów egzaminacyjnych Do 10 stycznia 2006 r. zbierano do bazy danych zgłoszenia uczniów przystępujących do egzaminu zawodowego w sesji letniej 2006 r. Dane większości zdających zostały przesłane elektronicznie. 19 czerwca br. wszystkie szkoły/placówki otrzymały materiały egzaminacyjne do etapu pisemnego egzaminu. 20 czerwca materiały egzaminacyjne do etapu praktycznego otrzymywały ośrodki przeprowadzające egzamin po technikum, a 21 czerwca przeprowadzające egzamin po zasadniczej szkole zawodowej. Dostarczone przez firmę kurierską materiały egzaminacyjne były właściwie zabezpieczone, nie stwierdzono przypadków naruszenia przesyłek. Materiały egzaminacyjne po etapie pisemnym zostały odebrane przez firmę kurierską ze szkół/placówek 20 czerwca, natomiast po etapie praktycznym przeprowadzanym w technikach 22 czerwca, a przeprowadzanym w zasadniczych szkołach zawodowych po zakończeniu egzaminu w danej szkole/placówce/ośrodku Przebieg egzaminu i sprawdzanie prac Przebieg etapu pisemnego monitorowany był przez 16 obserwatorów, w tym przez 13 wizytatorów Kuratorium Oświaty w Katowicach i 3 pracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Obserwacjami tego etapu egzaminu objęto 13 techników i 4 zasadnicze szkoły zawodowe, w których łącznie obserwowano egzamin w 13 zawodach. Prawidłowość przebiegu etapu praktycznego egzaminu obserwowało 15 wizytatorów Kuratorium Oświaty w Katowicach i 3 pracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Etap praktyczny obserwowany był w 15 technikach oraz 3 zasadniczych szkołach zawodowych, gdzie łącznie objęto obserwacjami egzaminy w 13 zawodach. Egzamin zawodowy we wszystkich szkołach/placówkach województwa śląskiego zarówno w pierwszym, jak i w drugim etapie przebiegał prawidłowo. Tabela 3. Egzaminatorzy oraz inne osoby biorące udział w przeprowadzaniu etapu praktycznego egzaminu zawodowego dla poszczególnych zawodów po zasadniczej szkole zawodowej Lp. Nazwa Zawód Symbol Przewodniczący Egzaminatorzy Asystenci techniczni Osoby zapewniające pomoc przedmedyczną 1. Fotograf 313[05] Kucharz małej gastronomii 512[05] Fryzjer 514[01] Sprzedawca 522[01] Rolnik 613[01] Ogrodnik 621[01] Monter konstrukcji budowlanych 712[04] Murarz 712[06] Dekarz 713[01] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] Posadzkarz 713[05] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06]

19 Lp. Nazwa Zawód Symbol Przewodniczący Egzaminatorzy Asystenci techniczni Osoby zapewniające pomoc przedmedyczną 13. Malarz-tapeciarz 714[01] Lakiernik 714[03] Blacharz 721[01] Blacharz samochodowy 721[03] Operator obrabiarek skrawających 722[02] Ślusarz 722[03] Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723[02] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 723[03] Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] Elektryk 724[01] Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] Elektromechanik 724[05] Monter-elektronik 725[01] Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 725[02] Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731[01] Optyk-mechanik 731[04] Introligator 734[02] Cukiernik 741[01] Piekarz 741[02] Rzeźnik-wędliniarz 741[03] Stolarz 742[01] Krawiec 743[01] Tapicer 743[03] Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 812[01] Drukarz 825[01] Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 827[01] Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 833[01] Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 813[01] Operator urządzeń przemysłu chemicznego 815[01] Razem W kryterialnym ocenianiu zadań egzaminacyjnych wykonanych przez zdających w etapie praktycznym egzaminu po zasadniczej szkole zawodowej uczestniczyło łącznie egzaminatorów 3. W przypadku zdających z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi na egzaminie w etapie praktycznym obecnych było 46 oligofrenopedagogów. Ich dodatkowym zadaniem było zapewnienie sprawnego komunikowania się zdającego z członkami zespołu egzaminacyjnego lub osobami udzielającymi pomocy przedmedycznej. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu etapu praktycznego włączono do tej części egzaminu asystentów technicznych (258) oraz osoby zapewniające pomoc przedmedyczną (125). 3 Powyższa liczba uwzględnia 415 przewodniczących zespołów egzaminacyjnych oraz 46 oligofrenopedagogów. 19

20 Po zakończonym egzaminie dla absolwentów techników i szkół policealnych, w dniach od 26 do 29 czerwca 2006 r. CKE w Warszawie przeprowadziła szkolenie dla koordynatorów egzaminów w poszczególnych zawodach technicznych oraz dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w zakresie modelu odpowiedzi i schematu punktowania prac. Sprawdzanie prac w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie zorganizował kierownik Wydziału Egzaminów Zawodowych. Odbywało się ono w ośrodku sprawdzania zlokalizowanym w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Sosnowcu. Sprawdzano prace z 11 następujących zawodów: technik ekonomista, technik elektronik, technik mechanik, technik handlowiec, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik dróg i mostów kolejowych, technik górnictwa podziemnego, technik informacji naukowej, technik analityk, asystentka stomatologiczna, technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych. Sprawdzanie prac zakończono 9 lipca 2006 r. W sprawdzaniu uczestniczyło łącznie 98 egzaminatorów 4 powołanych do 15 zespołów. Prace z pozostałych zawodów sprawdzane były w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych wskazanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną Przetwarzanie danych egzaminacyjnych oraz komunikowanie wyników Karty odpowiedzi wypełnione przez zdających na egzaminie w etapie pisemnym oraz karty obserwacji i karty oceny wypełnione przez egzaminatorów oceniających wykonanie zadania w etapie praktycznym zostały sczytane elektronicznie. Na tej podstawie ustalono wyniki każdego zdającego za pierwszą i drugą część etapu pisemnego oraz za etap praktyczny. Warunkiem zdania egzaminu było zdobycie co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów z części pierwszej testu i co najmniej 30% z części drugiej testu w etapie pisemnym oraz co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów w etapie praktycznym. Wyniki egzaminu, w celu ogłoszenia, OKE przekazała przewodniczącym szkolnych zespołów nadzorujących (PSZN) danej szkoły/placówki. Wszystkim ubiegającym się w województwie śląskim o kwalifikacje zawodowe, którzy zdali egzamin, OKE w Jaworznie wystawiła dyplomy. Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe zdający będą odbierali w swojej szkole macierzystej od 31 sierpnia 2006 r. (w terminie do 2 miesięcy po zakończeniu sesji egzaminacyjnej) lub bezpośrednio w OKE (absolwenci z lat ubiegłych, których szkoła została zlikwidowana lub przekształcona). Na wniosek osób, które zdały zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe OKE wydaje suplementy do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EUROPASS) jest dokumentem, w którym określony jest zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy i jest ściśle powiązany z zawodem. EUROPASS nie zstępuje oryginału dyplomu zawodowego. 4 Powyższa liczba uwzględnia przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. 20

21 3. Opis formuły egzaminu zawodowego Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany jest w dwóch etapach. Etap pisemny, trwający 120 minut, ma postać dwuczęściowego testu. Część I testu zawiera 50 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, a część II 20 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Wszystkie zadania w teście są zadaniami zamkniętymi punktowanymi 0-1. Każde zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. Etap praktyczny polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego i trwa nie krócej niż 180 i nie dłużej niż 240 minut (dla każdego zawodu dokładny czas określa Informator). Czas trwania etapu pisemnego dla zdających z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się jest wydłużony o 30 minut, a warunki i przebieg egzaminu jest dostosowany do ich potrzeb. Egzamin sprawdza tylko te wiadomości i umiejętności, które zostały zapisane w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu. Standard wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu zapoznaje ponadto z tematami zadań lub zadaniem o treści ogólnej oraz niezbędnym wyposażeniem stanowisk/stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego. Czynności sprawdzane w etapie pisemnym, są przyporządkowane do określonych obszarów wymagań. Umiejętności sprawdzane w części I etapu pisemnego ujęte są w 3 obszarach: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych, bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Czynności sprawdzane w części II etapu pisemnego ujęte są w 2 obszarach wymagań: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych. Czynności sprawdzane w etapie praktycznym egzaminu zawodowego dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych przyporządkowane są 4 obszarom wymagań: planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania, organizowanie stanowiska pracy, wykonywanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, prezentowanie efektu wykonanego zadania. Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów techników i szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodach innych niż zasadnicze szkoły zawodowe 21

22 polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania o treści ogólnej. Z zadaniem o treści ogólnej związane są umiejętności opisane w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu. Zakres egzaminu w tym etapie obejmuje w zależności od zawodu i jego specyfiki: opracowanie projektu realizacji określonych prac, lub opracowanie projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardem wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu. Standardy wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów są zamieszczone w Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, w rozdziale ZAŁĄCZNIKI. 22

23 4.1. Zdający ogółem 4. Zdawalność w poszczególnych zawodach Spośród przystępujących do egzaminu zawodowego dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskało (co stanowi 60,8%). W etapie pisemnym wymaganą liczbę punktów (zarówno za I, jak i II część testu) uzyskało 78,5% obecnych na egzaminie. W etapie praktycznym wymaganą liczbę punktów uzyskało 73,7% przystępujących do tego etapu. Spośród przystępujących po raz pierwszy do egzaminu zawodowego dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskało (co stanowi 60,9%). W etapie pisemnym wymaganą liczbę punktów (zarówno za I, jak i II część testu) uzyskało 78,6% obecnych na egzaminie. W etapie praktycznym wymaganą liczbę punktów uzyskało 73,6% przystępujących do tego etapu. Spośród przystępujących do egzaminu zawodowego po technikum i szkole policealnej dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskało (co stanowi 58,6%). W etapie pisemnym wymaganą liczbę punktów (zarówno za I, jak i II część testu) uzyskało 80,2% obecnych na egzaminie. W etapie praktycznym wymaganą liczbę punktów uzyskało 66,3% przystępujących do tego etapu. Spośród przystępujących do egzaminu zawodowego po zasadniczej szkole zawodowej dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskało (co stanowi 66,8%). W etapie pisemnym wymaganą liczbę punktów (zarówno za I, jak i II część testu) uzyskało 73,8% obecnych na egzaminie. W etapie praktycznym. wymaganą liczbę punktów uzyskało 95,2 % przystępujących do tego etapu. Spośród przystępujących po raz pierwszy do egzaminu zawodowego po zasadniczej szkole zawodowej dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskało (co stanowi 67,1%). W etapie pisemnym wymaganą liczbę punktów (zarówno za I, jak i II część testu) uzyskało 74,2% obecnych na egzaminie. W etapie praktycznym wymaganą liczbę punktów uzyskało 95,2 % przystępujących do tego etapu. Tabela 1. Zdawalność w liczbach na egzaminie w technikach i szkołach policealnych Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Egzamin jako całość Lp. Nazwa Symbol Przystąpiło Zdało Przystąpiło Zdało Przystąpiło Uzyskało dyplom 1. Technik analityk 311[02] Technik budownictwa 311[04] Technik dróg i mostów kolejowych 311[06] Technik elektronik 311[07] Technik elektryk 311[08] Technik geodeta 311[10] Technik górnictwa podziemnego 311[15] Technik inżynierii środowiska i melioracji 311[19] Technik mechanik 311[20] Technik ochrony środowiska 311[24] Technik poligraf 311[28]

24 Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Egzamin jako całość Lp. Nazwa Symbol Przystąpiło Zdało Przystąpiło Zdało Przystąpiło Uzyskało dyplom 12. Technik technologii drewna 311[32] Technik technologii odzieży 311[34] Technik telekomunikacji 311[37] Technik transportu kolejowego 311[38] Technik urządzeń sanitarnych 311[39] Technik drogownictwa 311[45] Technik mechatronik 311[50] Technik informatyk 312[01] Fototechnik 313[01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] Technik hodowca koni 321[01] Technik leśnik 321[02] Technik ogrodnik 321[03] Technik rolnik 321[05] Technik technologii żywności 321[09] Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] Asystentka stomatologiczna 322[01] Technik agrobiznesu 341[01] Technik ekonomista 341[02] Technik handlowiec 341[03] Technik hotelarstwa 341[04] Technik obsługi turystycznej 341[05] Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] Technik administracji 343[01] Asystent osoby niepełnosprawnej 346[02] Opiekunka środowiskowa 346[03] Technik informacji naukowej 348[03] Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Kelner 512[01] Kucharz 512[02] Razem Tabela 2. Zdawalność w procentach na egzaminie w technikach i szkołach policealnych Zawód Zdało w etapie Uzyskało Lp. dyplom Nazwa Symbol pisemnym praktycznym 1. Technik analityk 311[02] 97,6 94,3 91,2 2. Technik budownictwa 311[04] 91,7 61,5 58,2 3. Technik dróg i mostów kolejowych 311[06] 80 35, Technik elektronik 311[07] 56,4 51, Technik elektryk 311[08] 41,8 52,1 29,6 24

25 Zawód Zdało w etapie Uzyskało Lp. dyplom Nazwa Symbol pisemnym praktycznym 6. Technik geodeta 311[10] 56,3 31,0 25,3 7. Technik górnictwa podziemnego 311[15] 68,2 85,7 59,1 8. Technik inżynierii środowiska i melioracji 311[19] 35, Technik mechanik 311[20] 86,8 63, Technik ochrony środowiska 311[24] 85,7 70,1 63,9 11. Technik poligraf 311[28] 50 47,5 34,1 12. Technik technologii drewna 311[32] , Technik technologii odzieży 311[34] 79,8 85,5 73,4 14. Technik telekomunikacji 311[37] 42 56,0 29,8 15. Technik transportu kolejowego 311[38] 78,6 7,1 7,1 16. Technik urządzeń sanitarnych 311[39] 85,1 34,0 34,0 17. Technik drogownictwa 311[45] 81,2 71,1 58,1 18. Technik mechatronik 311[50] 71,4 71,4 42,9 19. Technik informatyk 312[01] 50,4 71,6 41,9 20. Fototechnik 313[01] ,1 82,1 21. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] ,4 94,4 22. Technik hodowca koni 321[01] 88,9 44,4 44,4 23. Technik leśnik 321[02] 96,9 66,2 63,1 24. Technik ogrodnik 321[03] 78,1 47,6 42,2 25. Technik rolnik 321[05] 57,6 59,4 39,4 26. Technik technologii żywności 321[09] 96,8 90,6 88,1 27. Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] 94,5 79,1 75,4 28. Asystentka stomatologiczna 322[01] 92,7 48,8 48,8 29. Technik agrobiznesu 341[01] 70,3 64,8 49,7 30. Technik ekonomista 341[02] 95,7 68,4 66,4 31. Technik handlowiec 341[03] 96,7 78,4 76,7 32. Technik hotelarstwa 341[04] 99,2 86,3 86,3 33. Technik obsługi turystycznej 341[05] 97, ,4 34. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] ,9 97,6 35. Technik administracji 343[01] 91,2 94,7 87,7 36. Asystent osoby niepełnosprawnej 346[02] 98,5 94,1 91,2 37. Opiekunka środowiskowa 346[03] ,2 69,2 38. Technik informacji naukowej 348[03] 97,1 85,7 82,9 39. Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] ,0 83,0 40. Kelner 512[01] ,2 91,2 41. Kucharz 512[02] 96, ,9 25

26 Tabela 3. Zdawalność w liczbach na egzaminie w zasadniczych szkołach zawodowych - ogółem Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Egzamin jako całość Lp. Nazwa Symbol Przystąpiło Zdało Przystąpiło Zdało Przystąpiło Uzyskało dyplom Zawody o dwuletnim cyklu kształcenia 1. Fotograf 313[05] Kucharz małej gastronomii 512[05] Sprzedawca 522[01] Ogrodnik 621[01] Posadzkarz 713[05] Malarz-tapeciarz 714[01] Lakiernik 714[03] Blacharz 721[01] Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 813[01] Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 833[01] Zawody o trzyletnim cyklu kształcenia 11. Fryzjer 514[01] Rolnik 613[01] Monter konstrukcji budowlanych 712[04] Murarz 712[06] Dekarz 713[01] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06] Blacharz samochodowy 721[03] Operator obrabiarek skrawających 722[02] Ślusarz 722[03] Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723[02] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 723[03] Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] Elektryk 724[01] Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] Elektromechanik 724[05] Monter-elektronik 725[01] Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 725[02] Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731[01] Optyk-mechanik 731[04] Introligator 734[02] Cukiernik 741[01] Piekarz 741[02] Rzeźnik-wędliniarz 741[03] Stolarz 742[01]

27 Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Egzamin jako całość Lp. Nazwa Symbol Przystąpiło Zdało Przystąpiło Zdało Przystąpiło Uzyskało dyplom 36. Krawiec 743[01] Tapicer 743[03] Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 812[01] Drukarz 825[01] Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 827[01] Razem Tabela 4. Zdawalność w procentach na egzaminie w zasadniczych szkołach zawodowych - ogółem Lp. Zawód Zdało w etapie Uzyskało Nazwa Symbol pisemnym praktycznym dyplom Zawody o dwuletnim cyklu kształcenia 1. Fotograf 313[05] Kucharz małej gastronomii 512[05] 74,8 93,9 68,8 3. Sprzedawca 522[01] 89,8 95,5 82,2 4. Ogrodnik 621[01] 72, ,9 5. Posadzkarz 713[05] 46, ,9 6. Malarz-tapeciarz 714[01] 74,2 98,2 64,2 7. Lakiernik 714[03] 92, Blacharz 721[01] 77, ,7 9. Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 813[01] Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 833[01] 94, ,3 Zawody o trzyletnim cyklu kształcenia 11. Fryzjer 514[01] 96,6 94,8 91,4 12. Rolnik 613[01] Monter konstrukcji budowlanych 712[04] 82, Murarz 712[06] 59,3 98,8 51,6 15. Dekarz 713[01] 85, ,4 16. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] 78,6 97,6 74,4 17. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06] 65,3 99,2 57,9 18. Blacharz samochodowy 721[03] 70 94,1 65,0 19. Operator obrabiarek skrawających 722[02] 78,4 91,4 73,0 20. Ślusarz 722[03] 83, ,0 21. Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723[02] 19,7 97,7 19,4 22. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 723[03] ,8 88,5 23. Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] 56,4 97,9 51,1 27

28 Zawód Zdało w etapie Uzyskało Lp. dyplom Nazwa Symbol pisemnym praktycznym 24. Elektryk 724[01] 38,6 91,0 35,1 25. Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 83,3 91,5 71,0 26. Elektromechanik 724[05] 72,9 85,7 52,1 27. Monter-elektronik 725[01] 65,3 97,1 60,1 28. Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 725[02] Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731[01] 65,2 91,7 54,3 30. Optyk-mechanik 731[04] 53, ,3 31. Introligator 734[02] 68,8 93,3 62,5 32. Cukiernik 741[01] 57,1 91,9 46,9 33. Piekarz 741[02] 49,1 95,8 44,6 34. Rzeźnik-wędliniarz 741[03] 92, ,6 35. Stolarz 742[01] 81,5 91,3 70,4 36. Krawiec 743[01] 87,4 97,9 80,1 37. Tapicer 743[03] 53,3 53, Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 812[01] 66, ,7 39. Drukarz 825[01] 71, ,4 40. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 827[01] ,7 Tabela 5. Zdawalność w liczbach na egzaminie w zasadniczych szkołach zawodowych dla zdających po raz pierwszy Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Egzamin jako całość Lp. Nazwa Symbol Przystąpiło Zdało Przystąpiło Zdało Przystąpiło Uzyskało dyplom Zawody o dwuletnim cyklu kształcenia 1. Fotograf 313[05] Kucharz małej gastronomii 512[05] Sprzedawca 522[01] Ogrodnik 621[01] Posadzkarz 713[05] Malarz-tapeciarz 714[01] Lakiernik 714[03] Blacharz 721[01] Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 813[01] Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 833[01] Zawody o trzyletnim cyklu kształcenia 11. Fryzjer 514[01] Rolnik 613[01]

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 4 1.2. Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w województwie śląskim Informacje ogólne Jaworzno 2015 Jaworzno, 18 grudnia 2015 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu zawodowego w zawodach trzy- i dwuletnich w sesji zimowej 2006 w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu

Informacja wstępna o wynikach egzaminu zawodowego w zawodach trzy- i dwuletnich w sesji zimowej 2006 w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu Informacja wstępna o wynikach egzaminu zawodowego w zawodach trzy- i dwuletnich w sesji zimowej 2006 w województwie śląskim Etap egzaminu zawodowego w sesji zimowej dla absolwentów szkół zawodowych o dwu-

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w w o je w ó dztwie śląskim Informacje ogólne Jaworzno 2014 Jaworzno, 19 grudnia 2014 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 3 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, Informacja wstępna o wynikach potwierdzającego kwalifikacje zawowe, który odbył się na terenie OKE w Warszawie w czerwcu 2013 roku dla wszystkich typów szkół zawowych W czerwcu 2013 roku odbył się egzamin

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów dwuletnich i trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych Informacja wstępna o wynikach Warszawa sierpień

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r.

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 202 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2010 r. Warszawa, wrzesień 2010 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 28 - - - - - - - - 32-311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - 18 - - - - - - - - - - - - - - - - 50 6 16 311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - 13-311104 Technik geodeta - - -

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52-15 311104 Technik geodeta 28 7 - -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 21 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 206 Praussa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2006 Warszawa 2006 I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Dyrekcja i Pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Szanowni Państwo! Dyrekcja i Pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk O K E Gdańsk SPRAWOZDANIE z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2013/2014 dla absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk O K E Gdańsk SPRAWOZDANIE z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2013/2014 dla absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2005 Sesja letnia

RAPORT 2005 Sesja letnia OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w ŁODZI EGZAMIN POTWIERDZJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE RAPORT 25 Sesja letnia 94-23 Łódź, ul. Praussa 4, tel.: (42) 634 91-33; fax: (42) 634 91-54 e-mail: komisja@komisja.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2011 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2011 ROKU Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2013 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2012 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

Ogólnie o egzaminie zawodowym

Ogólnie o egzaminie zawodowym Ogólnie o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2010 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2010 ROKU Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Dyrekcja i Pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Szanowni Państwo! Dyrekcja i Pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONYCH W SESJI LETNIEJ 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONYCH W SESJI LETNIEJ 2006 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONYCH W SESJI LETNIEJ 2006 ROKU Ł ó d ź 2 0 0 6 Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. Wyniki egzaminu zawodowego uzyskane w poszczególnych powiatach województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2016 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w w o je w ó dztwie śląskim s e s j a k w i e t n i o w a Jaworzno 2013 Jaworzno, 15 maja 2013 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu sprawozdanie Okręgowej

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2009 2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O EGZAMINIE ZAWODOWYM...

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 05/06. województwo łódzkie Łódź, grudzień 06 Praussa 4, 94-03

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2007 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2007 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w styczniu 2014 r. Łódź, luty 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu

Bardziej szczegółowo