CC Group Small&Midcap Conference, 4 th edition

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CC Group Small&Midcap Conference, 4 th edition"

Transkrypt

1 CC Group Small&Midcap Conference, 4 th edition Warszawa, 27 marca 2014

2 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Sygnity S.A. ( Spółka ), w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych ( Grupa Kapitałowa ), nie należy traktować jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom. Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści. Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków. 2

3 AGENDA O Sygnity Realizacja strategii Wyniki finansowe 1Q 2014 Załączniki 3

4 O Sygnity O SYGNITY KLUCZOWE DATY I LICZBY LOKALIZACJE W 15 MIASTACH W POLSCE I 1 NA LITWIE Debiut na GPW 1995 Fuzja z Emax Przychody (FY2013) Liczba projektów zrealizowanych (raporty z lat ) Liczba projektów w toku 2007 rok 481 mln PLN ~8000 ~1000 Liczba klientów w roku ~ 500 4

5 O Sygnity HISTORIA Powstaje Emax Powstaje Computerland Sp z.o.o Debiut na GPW Debiut Emax SA na GPW /w skład wchodziły Emax SA, Winuel SA i Max Elektronik SA Computerland nabywa 81,35% Spółki Geomar SA Z Computerland SA powstaje grupa kapitałowa Sygnity i zastępuje na giełdzie obie spółki Sygnity powstało w wyniku połączenia Grupy ComputerLand SA i Emax SA. Do grupy kapitałowej Sygnity należy również Geomar, Max Elektronik oraz litewski BKC. 5

6 O Sygnity ZMIANY JAKIE PRZESZLIŚMY PO FUZJI PRZYCHODY* mln PLN utrata pionu Telco (~80 mln przychodu) /2008 Spółka sprzedaje obszar rozwiązań dla szpitali i NFZ (~200 mln przychodu) /2008 zakończenie kontraktu na dostawy sprzętu dla MEN (~200 mln przychodu) 2009 Sygnity sprzedaje spółki Webinn i KPG (~40 mln przychodów) *dane za lata kalendarzowe 6

7 O Sygnity PEŁEN ZAKRES USŁUG IT - OD CONSULTINGU, POPRZEZ REALIZACJĘ DO OUTSOURCINGU ZESPÓŁ SPECJALISTÓW, KTÓRZY ŁĄCZĄ UNIKALNE KOMPETENCJE UMOŻLIWIAJA PROWADZENIE ZŁOŻONYCH PROJEKTÓW Unikalne kompetencje z obszaru zagadnień rynku pracy i zabezpieczeń społecznych, rozwiązań dla banków i biur maklerskich oraz z zakresu rynku energetyki Doświadczenie w kluczowych branżach na rynku od 1991 roku Zdolność do wymiany wiedzy i wspólnego wykorzystywania posiadanych rozwiązań 7

8 O Sygnity STRATEGICZNE PARTNERSTWA Z LICZĄCYMI SIĘ MIĘDZYNARODOWYMI DOSTAWCAMI USŁUG IT Cross-selling produktów i usług Dostęp do nowych produktów i rynków (nowe źródła przychodów) Współpraca z globalnymi graczami (np. Fast Enterprises przy kontrakcie epodatki) Połączenie i wykorzystanie unikalnych kompetencji Sygnity z możliwościami, które jako globalny lider, posiada IBM Otwarcie dla Sygnity rynku CEE w obszarze administracji publicznej ze szczególnym naciskiem na obszar rozliczeń podatkowych Wykorzystanie doświadczeń obu firm zdobywanych podczas realizacji projektu e-podatki Współpraca Sygnity i Indra Systems możliwość oferowania innowacyjnych rozwiązań w oparciu o specjalistyczną wiedzę i produkty Indra międzynarodowa firma z sektora teleinformatyki, numer 1 w Hiszpanii i jeden z liderów na rynku europejskim i latynoamerykańskim. 8

9 AGENDA O Sygnity Realizacja strategii Wyniki finansowe 1Q 2014 Załączniki 9

10 Realizacja strategii ZAŁOŻENIA STRATEGII PRIORYTETY STRATEGII 10

11 Realizacja strategii STABILNA POPRAWA PARAMETRÓW RENTOWNOŚCI ZGODNA Z PREZENTOWANĄ STRATEGIĄ PRZYCHODY (mln PLN) MARŻA EBIT (%) 742 3,8% 6,2% ,2% -0,8% -7,4% X'08-IX'09 X'09-IX'10 X'10-IX'11 X'11-IX'12 FY2013 Strategia ,5% X'08-IX'09 X'09-IX'10 X'10-IX'11 X'11-IX'12 FY2013 Strategia MARŻA BRUTTO NA SPRZEDAŻY (%) MARŻA NETTO (%) 21,1% 19,6% 18,1% 17,0% 17,3% 2,1% 4,8% 10,0% -1,1% -2,5% X'08-IX'09 X'09-IX'10 X'10-IX'11 X'11-IX'12 FY2013 Strategia średnia wartość celu przyjętego w strategii Sygnity na lata ,3% -10,3% X'08-IX'09 X'09-IX'10 X'10-IX'11 X'11-IX'12 FY2013 Strategia

12 Realizacja strategii KONCENTRACJA NA KLUCZOWYCH PIONACH I PRODUKTACH STRUKTURA SPRZEDAŻY WG PIONÓW KLIENCKICH STRUKTURA SPRZEDAŻY WG GRUP PRODUKTOWYCH - 5 p.p. r/r 20% 12% 1Q % ~ 88% sprzedaży w kluczowych pionach + 9 p.p. r/r 18% 14% 1Q % 24% 52% 13% 15% 19% 19% 1Q % 49% 43% 1Q % Publiczny Utilities Bankowy Pozostałe Usługi wdrożeniowe Usługi serwisowe Sprzęt Licencje 12

13 Realizacja strategii priorytetowe projekty wsparcia biznesu GŁÓWNE TRENDY NA RYNKU PUBLIC Poprawa jakości danych i integracja rejestrów państwowych Budowa nowoczesnej administracji podatkowej Budowa nowoczesnej administracji celnej Reorganizacja armii i przemysłu zbrojeniowego Optymalizacja systemu ochrony zdrowia Poprawa efektywności państwa w zakresie zabezpieczenia społecznego Sygnity w odpowiedzi na trendy na rynku Kompetencje w realizacji złożonych przedsięwzięć, pozwalające na wiarygodne przygotowywanie ofert i dostarczanie projektów. Doświadczenia w implementacji rozwiązań klasy COTS. Tworzenie rozwiązań na styku segmentów. Portfolio produktów o zdefiniowanej i realizowanej ścieżce rozwoju, odpowiadających na trendy nowej perspektywy budżetowej. 13

14 Realizacja strategii priorytetowe projekty wsparcia biznesu NAJWAŻNIEJSZE URZĘDY W POLSCE OBSZARY* KLIENCI W SEGMENCIE PUBLICZNYM ** OKRES WSPÓŁPRACY AUTORSKIE*** Samorządy o 1000 Jednostek Samorządu Terytorialnego Praca i pomoc społeczna o o Wszystkie Urzędy Pracy w Polsce 2000 Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej Resorty rządowe o ZUS, MSW, MON, MPiPS, GUS, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, MEN, UdsC Służby mundurowe o Policja, Straż Graniczna, Wojsko Polskie Ochrona zdrowia o Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Wymiar sprawiedliwości o Prokuratura Generalna, Ministerstwo Sprawiedliwości, CBA Inne o Uniwersytet Śląski, Poczta Polska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu * Unikalne rozwiązania Sygnity dedykowane dla danych obszarów ** Wybrani ***Wybrane produkty 14

15 Realizacja strategii priorytetowe projekty wsparcia biznesu GŁÓWNE TRENDY NA RYNKU BANKOWO-UBEZPIECZENIOWYM Konsolidacja rynku finansowego faza łączenia operacyjnego Zmiana regulacji prawnych w obszarach: sprawozdawczości, ryzyka kredytowego, ryzyka operacyjnego Zmiany regulacyjne GPW i KDPW Nowe modele świadczenia usług finansowych Nowe technologie w bankowości i ubezpieczeniach Sygnity w odpowiedzi na trendy na rynku Usługa testów i migracji danych Rozwój i utrzymanie systemów Rekomendacja D SPID SIS II, Bazylea III FATCA - DiMon Solvency II Zmiany w Sidoma i Maestro projekt UTP BI Ubezpieczenia w Chmurze Ubezpieczeniowa Platforma Transakcyjna Bankowość mobilna INSYGNIS Elastyczna infrastruktura prywatnej chmury 15

16 Realizacja strategii priorytetowe projekty wsparcia biznesu 18 Z 20 NAJWIĘKSZYCH POLSKICH BANKÓW GŁÓWNI KLIENCI Z SEKTORA BANKOWEGO: ROZWIĄZANIA : Narodowy Bank Polski PKO Bank Polski Credit Agricole UniCredit Group BZ WBK Deutsche Bank Bank Millenium SA Bank Zachodni WBK Invest Bank Bank BGŻ Raiffeisen Bank Obsługa transakcji Rozwiązania dla domów maklerskich Bankowość elektroniczna Automatyka bankowa Zarządzanie ryzykiem i sprawozdawczość obligatoryjna 16

17 Realizacja strategii priorytetowe projekty wsparcia biznesu GŁÓWNE TRENDY NA RYNKU UTILITIES Budowa systemów Smart Metering Centralizacja procesów Obsługi Klienta i Rozliczeń Wzrost liczby klientów TPA na uwolnionym rynku energii Perspektywa budowy Inteligentnych Sieci Ciepłowniczych Sygnity w odpowiedzi na trendy na rynku AMIgoS kompleksowy system klasy AMI i współpraca z producentami liczników e.e. Nowoczesne technologicznie i koncepcyjnie systemy do wspierania procesów związanych ze sprzedażą, obsługą klienta i rozliczeniami System SUS 2.0 Platforma SONET/JARC - baza do budowy ISC 17

18 Realizacja strategii priorytetowe projekty wsparcia biznesu ROZWIĄZANIA SYGNITY DLA ENERGETYKI GŁÓWNI KLIENCI Z SEKTORA UTILITIES: ROZWIĄZANIA : PSE Operator S.A. ENEA PGNiG Sprzedaż energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej EDF PGE Segment prosumentów Stredoslovenska Energetika Energa S.A. Tauron Polska Energia Wolnorynkowi sprzedawcy energii Przedsiębiorstwa ciepłownicze i wodociągowe 18

19 AGENDA O Sygnity Realizacja strategii Wyniki finansowe 1Q 2014 Załączniki 19

20 Wyniki finansowe 1Q 2014 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 1Q2014 PIĄTY Z RZĘDU KWARTAŁ Z POZYTYWNYMI WYNIKAMI FINANSOWYMI (PIERWSZY RAZ OD 2005 R.) Marża brutto ze sprzedaży, operacyjna i EBITDA wyższe r/r Dalsza poprawa struktury sprzedaży przy nieznacznie niższych r/r przychodach Zysk netto wyższy r/r po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (dotyczących lat ubiegłych i nie związanych z bieżącą działalnością operacyjną) BUDOWANIE WARTOŚCI Portfel zamówień wyższy o 35% r/r (+55 mln PLN r/r) Nawiązanie strategicznych partnerstw z globalnymi liderami IT - IBM oraz Indra Sistemas Poprawa sprawności organizacji poprzez wdrożenie systemów motywacyjnych KONSEKWENTNA REALIZACJA ZAŁOŻEŃ STRATEGICZNYCH KONSEKWENTNA REALIZACJA ZAŁOŻEŃ STRATEGICZNYCH 20

21 mln PLN Wyniki finansowe 1Q 2014 PODSTAWOWE WYNIKI FINANSOWE za 1Q Q2013 1Q2014 1Q2014 adj* średnia wartość celu przyjętego w strategii Sygnity na lata ,1 25% ,6 14,0 20% 21,0% 20,4% 11,9 19,0% ,1 9,8 7,2 8,2 6,1 15% 10% 5% 10,9% 9,5% 8,2% 8,1% 6,2% 5,5% 5,5% 6,6% 4,3% 4,1% 4,8% 0 EBITDA EBIT zysk netto 0% marża brutto ze sprzedaży marża EBITDA marża EBIT marża netto * wynik skorygowany o wpływ zdarzeń jednorazowych z lat ubiegłych zawiązanie rezerwy w kwocie 2.1mln PLN 21

22 Wyniki finansowe 1Q 2014 BACKLOG I ZABEZPIECZENIE PRZYCHODÓW PORTFEL ZAMÓWIEŃ (mln PLN)* ZABEZPIECZENIE PRZYCHODÓW (%)** % Q FY13 2-4Q FY14 *) Backlog wg stanu na początek okresu **) Zabezpieczenie przychodów na rok 2014 jako procent zrealizowanych przychodów roku poprzedniego - obejmuje sumę wykonania za 1Q 2014 oraz backlog 93% 65% FY13 FY14 58% 61% FY13 FY14 68% 70% FY13 FY14 PUBLIC BANKI UTILITIES 22

23 ZAŁĄCZNIKI 23

24 Wyniki finansowe 1Q 2014 WYNIKI FINANSOWE za 1Q 2014 w tys. PLN 1Q 2014 (X 13-XII 13) 1Q 2013 (X 12-XII12) Dynamika 1Q Q 2013 Przychody ,6% Zysk brutto ze sprzedaży ,6% Marża brutto ze sprzedaży (%) 20,4% 19,0% +1,5pp Koszty ogólnego zarządu ,4% Wynik operacyjny (EBIT) ,1% Marża operacyjna (%) 6,6% 5,5% +1,1pp Koszty finansowe netto (1 210) (1 863) -35,1% Zysk brutto ,8% Zysk netto ,5% Marża netto (%) 4,1% 4,3% -0,2pp Zysk netto skorygowany* Marża netto skorygowana* 5,53% EBITDA ,9% Marża EBITDA (%) 9,5% 8,2% +1,2pp Koszty ogólnego zarządu / przychody (%) 9,1% 8,5% 0,6pp * wynik skorygowany o wpływ zdarzeń jednorazowych z lat ubiegłych zawiązanie rezerwy w kwocie 2.1mln PLN 24

25 Wyniki finansowe 1Q 2014 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE PRZEPŁYWY PIENIEŻNE ORAZ ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (mln PLN ) ,1 0,7-1, , ,6 80,9 79,7 79, , ,6 27,6 46,3 0 środki pieniężne wpływy netto przed zmianą zobowiązań i należności zm. należności zm. zobowiązań przepływy z działalności inwestycyjnej przepływy z działalności finansowej środki pieniężne

26 Wyniki finansowe 1Q 2014 PRZEPŁYWY INWESTYCYJNE 1,8 mln PLN netto 0,7mln PLN netto 2,5 2,0 1,5 1,0 1,1 0,9 projekty rozwojowe 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5 0,9 0,8 0,1 2,4 nakłady odtworzeniowe sprzedaż aktywów finansowych -3,0 1Q13 1Q14 26

SIEDZIBA GŁÓWNA. Kopernik Office Buildings Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa tel. (22) 290 88 00, fax (22) 290 88 01 biuro@sygnity.

SIEDZIBA GŁÓWNA. Kopernik Office Buildings Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa tel. (22) 290 88 00, fax (22) 290 88 01 biuro@sygnity. SIEDZIBA GŁÓWNA Kopernik Office Buildings Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa tel. (22) 290 88 00, fax (22) 290 88 01 biuro@sygnity.pl Należymy do pionierów rynku IT w Polsce. Działamy od 1991 r. Powstaliśmy

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO. Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

GRUPA ASSECO. Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku GRUPA ASSECO Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Obecność w ponad 30 krajach Uzyskana sprzedaż 5 898 mln za rok 2013 17 083 osób pracujących na uzyskane wyniki Wypracowany

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Podstawowe dane finansowe dane narastające (tys. PLN) 1-3 Q 2012 2012 1-3 Q 2013 Zmiana R/R ROE Wynik z tytułu odsetek 213 276 284 155 200 845-5,8% Wynik z tytułu opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Gliwice, dnia 15 września 2008 roku Strona 1 z 26 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 2015-2017. Warszawa, 2 lutego 2015

Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 2015-2017. Warszawa, 2 lutego 2015 Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 215-217 Warszawa, 2 lutego 215 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za I półrocze 2012 roku Warszawa, Sierpień 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne o grupie kapitałowej... 3 1.1. Struktura grupy kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe RAFAKO za I półrocze 2014

Skonsolidowane wyniki finansowe RAFAKO za I półrocze 2014 Skonsolidowane wyniki finansowe RAFAKO za I półrocze 2014 wrzesień 2014 Zastrzeżenie prawne Niniejsza Prezentacja została przygotowana przez RAFAKO S.A. ( Spółka lub RAFAKO ). Niniejsza Prezentacja, ani

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r. Spis treści 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH... 3 3. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ... 5 4. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności w 2014 roku Sprawozdanie z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności w 2014 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax : (022) 519-08-33

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej.

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej. EUROCASH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach k. Poznania w Polsce i adresem przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax

Bardziej szczegółowo

Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014

Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 SPIS TREŚCI 1 Podstawowe dane o Emitencie. 1.1. Dane adresowe 1.2. Główny przedmiot działalności 1.3.

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014 WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 204 WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 203 PREZENTACJA ZAUDYTOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo