Marek Woźniak Pearson Central Europe. Piotr Ambroziak Technology Space S.A. Kraków - grudzień 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marek Woźniak Pearson Central Europe. Piotr Ambroziak Technology Space S.A. Kraków - grudzień 2014"

Transkrypt

1 Budowa e-biblioteki z wykorzystaniem dedykowanych dla edukacji rozwiązań klasy CMS na przykładzie rozwiązania Equella doświadczenia w Polsce i na świecie. Piotr Ambroziak Technology Space S.A. Marek Woźniak Pearson Central Europe Kraków - grudzień 2014

2 Witamy Oferujemy kompleksowe i nowatorskie rozwiązania edukacyjne, dopasowane do indywidualnych potrzeb uczących się. Rozumiemy, że nauka jest wszędzie, że każda czynność, którą wykonujemy, pozostawia po sobie trwały ślad i dostarcza inspirujących doświadczeń, a proces uczenia się trwa przez całe nasze życie. Technology Space S.A. zajmuje się dostarczaniem rozwiązań, które mają na celu pomóc przedsiębiorstwom efektywnie wykorzystywać ich systemy informatyczne, tak aby były one zawsze dostępne, bezpieczne i odpowiednio zarządzane. W ofercie znajdują się kompleksowe rozwiązania informatyczne oparte o: systemy pamięci masowych, systemy backupu i archiwizacji danych, sieci Storage Area Network, systemy wysokiej dostępności oraz repozytoria cyfrowe.

3 Podstawowe pojęcia 1

4 Podstawowe pojęcia Repozytorium cyfrowe: miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów cyfrowych, grafik, plików. Biblioteka cyfrowa: usługa umożliwiająca udostępnianie w sieci publikacji cyfrowych takich jak czasopisma lub książki elektroniczne, a także zdigitalizowane tradycyjne publikacje papierowe (czasopisma, książki, mapy, zdjęcia itp.) LMS Learning Management System System Zarządzania Nauczaniem Główne zadanie LMS to pomoc w zarządzaniu aktywnością szkoleniową. LMS zarządza dostępem do kursów online na które użytkownik został zarejestrowany. LMS ułatwia wprowadzenie, śledzenie, zarządzanie, i raportowanie aktywności szkoleniowych w organizacji. LCMS Learning Content Management System System Zarządzania Treścią Szkoleniową LCMS pomaga tworzyć, wykorzystywać, lokalizować, dostarczać, zarządzać i ulepszać zawartość szkoleń.

5 Podstawowe pojęcia Prawa dostępu - w systemach informatycznych mają na celu umożliwić określenie uprawnień odczytu, edycji i uruchamiania dla poszczególnych użytkowników. Mechanizm ten ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa, stabilności i kontroli prywatności w systemach wielodostępnych. Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ) pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej, upoważniających autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści finansowej. Ochrona praw autorskich Zestaw mechanizmów, umożliwiających egzekwowanie praw autorskich dla materiałów zgromadzonych w bibliotece cyfrowej, oraz mechanizmy definiowania warunków udostępniania zasobów, zgodnych z licencją wykorzystania/użytkowania.

6 Podstawowe pojęcia Workflow (ang. work flow przepływ pracy) w sensie szerszym, pojęcie określające sposób przepływu informacji pomiędzy rozmaitymi obiektami biorącymi udział w jej przetwarzaniu. W węższym sensie jest to określenie sposobu przepływu dokumentów pomiędzy pracownikami wykonującymi pewien zalgorytmizowany zespół czynności. Metadane (czyli dane o danych ) ustrukturalizowane informacje stosowane do opisu zasobów informacji lub obiektów informacji, dostarczające szczegółowych danych, dotyczących atrybutów zasobów lub obiektów informacji, w celu ułatwienia ich znalezienia, identyfikacji, a także zarządzania tymi zasobami. Metadane można podzielić według kategorii jako opisowe, strukturalne i administracyjne: Metadane administracyjne dostarczają informacji dotyczących zarządzania zasobem informacji lub obiektem, takich jak: data i sposób jego utworzenia, typ dokumentu, informacje dotyczące dostępu do zasobu, Metadane opisowe dostarczają informacji na temat takich danych jak tytuł, streszczenie, autor oraz słowa kluczowe, opisujące zasób informacji lub obiekt.

7 Cyfrowe Repozytorium - jak możemy je wykorzystać? 2

8 Cyfrowe repozytorium jako repozytorium danych Repozytorium naukowo-badawcze Zarządzanie dokumentami Wersjonowanie Zarządzanie i tworzenie treści Galeria obrazów Baza multimediów Nauczanie i uczenie się Repozytorium dla e-learning Zasoby i Dokumenty do kursów

9 Cyfrowe repozytorium jako biblioteka cyfrowa Udostępnianie prasy naukowej Wypożyczanie publikacji i książek w wersji elektronicznej Sprzedaż publikacji Raportowanie najbardziej popularnych zasobów Integracja Kontrolowanie praw autorskich, praw publikacji etc.

10 Cyfrowe repozytorium jako baza wiedzy Tworzenie opisów do wydarzeń artystycznych (opisy, zdjęcia, video, dźwięk) Tworzenie opisów do przedstawień z pełną oprawą multimedialną (opisy, zdjęcia, video, dźwięk) Katalog obiektów artystycznych (opisy, zdjęcia, video, dźwięk) - lista artystów/twórców/choreografów/reżyserów i ich biografie - utwory i historia powstawania - autorzy dzieł - wystawienia (np. chronologicznie) - plakaty - recenzje - demonstracje

11 Czym jest EQUELLA? 2

12 Czym jest EQUELLA? EQUELLA to: Repozytorium treści cyfrowych System Zarządzania Treściami Edukacyjnymi (LCMS) Ochrona praw intelektualnych Najważniejsze zadanie repozytorium? Uporządkowanie i organizacja zasobów cyfrowych - jedno miejsce do przechowywania treści cyfrowych

13 Kto wykorzystuje EQUELLĘ? EQUELLA Obecnie jest wykorzystywana w wielu różnych szkołach, regionach, na uniwersytetach, w instytucjach szkoleniowych, szkolnictwie publicznym i wydziałach uniwersyteckich, agencjach rządowych i korporacjach na całym świecie. Tworzenie Gromadzenie Współdzielenie Zapewniamy dostęp do treści ponad granicami i bez ograniczeń.

14 Zasoby edukacyjne OER - otwarte zasoby Tworzenie własnych zasobów Integracja z systemami LMS Rezerwacje i katalogi online Zarządzanie prawami autorskimi Katalog prac dyplomowych Materiały badawcze Publikacje naukowe Cyfrowe archiwum Redukcja potrzeb dyskowych Baza wiedzy pomocy techn. Akredytacje Zarządzanie dokumentami Synchronizacja kampusów Analityka Wymiana/integracja zasobów ecommerce Uczenie się i nauczanie Biblioteka Badania IT Zarządzanie instytucją EQUELLA 15

15 Cykl życia treści edukacyjnych i wyzwania Badanie potrzeb Tworzenie Współpraca Współdzielenie Zarządzanie Dostarczanie Prostota, dostęp, bezpieczeństwo, wiedza, filtrowanie Prostota, włączanie i linkowanie zasobów, edycja na miejscu, biblioteka zasobów Ochrona, uprawnienia, monitoring, wersjonowanie, edycja, workflow Świadomość, ochrona, dostęp, śledzenie wykorzystania, prawa moralne Powielanie, ochrona, wersje, śledzenie użycia, uprawnienia, archiwizowanie Prostota, łatwe łączenie, bezpieczeństwo, śledzenie użycia, udostępnienie na wielu platformach

16 Jak budujemy cyfrowe repozytorium? 2

17 Budowa repozytorium Proces publikowania EQUELLA narzuca sposób tworzenia i publikacji materiałów według definiowalnego przepływu pracy (z ang. Workflow) Autor Pojedynczy login Dane Wgrywanie Katalogowanie Edycja Wkład Dostarczanie

18 Budowa repozytorium Składowanie EQUELLA jako centralny system gromadzenia zasobów cyfrowych pozwala na składowanie danych w dowolnym miejscu, oraz integrację z innymi repozytoriami.

19 Budowa repozytorium Integracja EQUELLA pozwala zintegrować popularne platformy e-learningowe, umożliwiając użytkownikom znajdować, budować i integrować zasoby w ramach kursów Nauczyciel Pojedynczy login Wgrywanie Znakowanie pod kątem efektów kształcenia Nauczyciel Wyszukiwanie Odnajdowanie dokumentów Umieszczenie dokumentu w kursie

20 Budowa repozytorium Integracja EQUELLA jako centralny system udostępniania zasobów cyfrowych

21 EQUELLA - architektura Interfejs Aplikacje własne Platforma e-learningowa Aplikacje mobilne Warstwa prezentacyjna Warstwa zarządzania Research Materials Harvested Content Warstwa wykorzystania itunesu Streaming Content Zasoby edukacyjne Lecture Capture Metadane do wyszukiwania Materiały badawcze Library Content Uprawnienia, ochrona, organizacja pracy Zasoby Treści podlegające Course Management multimedialne Systems ochronie Authoring Tools Wgrywanie, wyszukiwanie i wykorzystanie: Youtube Pliki (Word, Excel, PDF, ZIP), multimedia (filmy, nagrania audio), obrazy, linki URL, filmiki z YouTube, Google Books, ścieżki itunes U, zdjęcia Flickr, wideo z Kaltura, ebooki, magazyny, obiekty elearningowe (IMS, SCORM, QTI, METS)

22 Kluczowe cechy i korzyści Łatwe wyszukiwanie treści Organizacja zawartości (metadane) Prawa dostępu do zasobów Dynamiczne kolekcje Zarządzanie prawami autorskimi (DRM) Raportowanie Elastyczność/Skalowalność Usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb Integracja z innymi systemami Zorientowanie na edukację Wsparcie dla urządzeń mobilnych

23 Doświadczenia w Polsce i na świecie 3

24 Udostępnianie zasobów cyfrowych uczelni - e-biblioteka Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks.b.markiewicza w Jarosławiu Wyzwanie: <Add text here> Pierwsze wdrożenie w Polsce Projekt inwestycyjny realizowany w ramach Unijnego Programu - Rozbudowa infrastruktury e-usług publicznych PWSTE w Jarosławiu Rozwiązanie: - Ponad 3700 użytkowników - Biblioteka zasobów cyfrowych Uczelni - Zasoby dydaktyczne dla nauczycieli i studentów - Integracja z MOODLE - Historia Jarosławia - Centralne repozytorium wyszukiwania treści - Publikacje lokalnych społeczności e-biblioteka.pwste.edu.pl

25 Repozytorium na potrzeby dydaktyki i badań Oxford Brookes University Wyzwanie: Powielanie treści w odosobnionych systemach Ochrona własności intelektualnej w połączeniu z otwartym dostępem Rozwiązanie: Elastyczny sposób na zarządzanie, współdzielenie i udostępnianie The Solution: materiałów badawczych i dydaktycznych A Rozbudowane archiwum do zarządzania i gromadzenia tysięcy zasobów naukowych i dydaktycznych Obniżenie kosztów przez efektywne wykorzystanie i konsolidację zasobów, aplikacji i serwerów

26 Wdrożenie na potrzeby całej uczelni Monash University Wyzwanie: Kłopoty z zarządzaniem plikami Brak biblioteki zasobów LMS Konieczność uwiarygodnienia Rozwiązanie: Wsparcie studentów i kadry akademickiej Model wdrożenia 3-fazowego Kultura dzielenia się w miejsce silosów z zasobami Ograniczenie duplikatów / troska o aktualizacje Zwiększenie innowacyjności

27 Tworzenie zasobów w rozproszonej organizacji TAFE NSW Wyzwanie: Skuteczne współdzielenie zasobów i ich wykorzystanie w 12 tys. kursów w 130 kampusach i 10 instytucjach Wyważenie priorytetów między centralizacją i decentralizacją treści Rozwiązanie: Współdzielone repozytorium cyfrowe do gromadzenia wszystkich treści Źródło: TAFE NSW Wysokiej jakości zasoby edukacyjne dostępne w ramach 119 mln godzin dydaktycznych, pracowników oraz 480 tys. studentów

28 Wsparcie dynamicznego rozwoju w regionie University of Nottingham Wyzwanie: Wykorzystanie tego samego kursu w 3 ośrodkach regionalnych: Chiny, Wlk. Brytania i Malezja Przepustowość łączy w regionach Rozwiązanie: Prosty i łatwy w użyciu interfejs do wgrywania, ściągania, kontroli wersji i współdzielenia Zaprojektowane w celu wsparcia użytkowników w Wlk. Brytanii ( studentów), Chinach (5 300) i Malezji (4 300) oraz wsparcia gwałtownego rozwoju Źródło: University of Nottingham

29 Współpraca partnerska z ULCC University of Plymouth <Add text here> Wyzwanie: Repozytorium zintegrowane z Moodle Około etatowych pracowników Partnerstwo z University of London Computing Centre (ULCC) Rozwiązanie: Jedna instancja EQUELLI dostępna dla wszystkich jednostek organizacyjnych Standardowa integracja z Moodle z drobną modyfikacją Przeniesienie otwartej kolekcji OER z DSpace do jednego repozytorium wszystkich zasobów w EQUELLI

30 Zintegrowane rozwiązanie w Norwegii Uniwersytety Agder i Tromsø <Add text here> Wyzwanie: Pierwsi klienci w Norwegii Wspólny projekt inwestycyjny w celu przetestowania i wdrożenia EQUELLI Rozwiązanie: Integracja z platformą Fronter Jedna współdzielona instalacja z osobnymi kolekcjami Zbadanie korzyści EQUELLIw środowisku e- learningowym

31 Rozwinięcie dystrybucji wolnych zasobów OER Florida Distance Learning Consortium Wyzwanie: Jedno miejsce do wyszukiwania i udostępniania wysokiej jakości zasobów dla nauczycieli Utworzenie standardów stanowych Rozwiązanie: Sieć 39 publicznych i 27 prywatnych instytucji policealnych na Florydzie z potencjalnym dostępem dla 230 tys. pracowników i 2 mln studentów Orange Grove zawiera ponad 700 wolnych podręczników i zasobów edukacyjnych

32 Sieć szkół międzynarodowych GEMS Education <Add text here> Wyzwanie: Międzynarodowa firma oświatowa zarządzająca siecią wysokiej jakości szkół Uczniowie w 19 krajach od Bliskiego Wschodu, Amerykę Płn. przez Europę po Azję i Afrykę Rozwiązanie: 1 platforma LMS i 2 instalacje EQUELLI w Wlk. Brytanii i Singapurze Komplet treści do nauczania w EQUELLI Ponad 70 szkół na świecie

33 Platforma współpracy i lepszego dostępu do zasobów dla studentów University of Utah Wyzwanie: Część liceów i szkół wyższych stanu Utah wykorzystująca EQUELLĘ Gwałtowny rozwój aplikacji webowych przez Departament Technologii Edukacyjnych Rozwiązanie: Integracja platform: EQUELLA (treści), Kaltura (wideo) i Canvas (dostawa) Zasoby w jednej centralnej lokalizacji z dostępem dla studentów z poziomu wszystkich platform w podstawowej infrastrukturze

34 Cyfryzacja 100-letniej tradycji Boy Scouts of America Wyzwanie: Jedna z najstarszych organizacji młodzieżowych w Płn. Ameryce z 4 mln członków i dorosłych wolontariuszy Słaby kontakt z członkami Przeniesienie dużej i opartej na druku organizacji w świat cyfrowy Rozwiązanie: Zeskanowanie, zarchiwizowanie i udostępnienie 100-letnich zasobów, w tym dokumentów i zdjęć Widok galerii ułatwia przegląd archiwum zdjęć i zawartych w nich metadanych Usprawnienie procesu tworzenia treści Growing Market and Member Relevance Badging System (Achievement and Certification) Digital Products Future Trends and Future Proofing Global Distribution

35

36 Kontakt Kontakt handlowy w sprawie EQUELLA Jarosław Kowalski Marek Woźniak Kontakt handlowy w sprawie EQUELLA Magdalena Patała Tomasz Zygmuntowicz Kontakt techniczny Piotr Ambroziak

37 Odwiedź:

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa

Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa Lilia Marcinkiewicz Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa Książnica Pomorska Spis treści: 1. Zadania i cele ZSIReN@

Bardziej szczegółowo

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej powstało w ramach projektu Praktyczne aspekty realizacji

Bardziej szczegółowo

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala PORTALE INTRANETOWE ISBN 978-83-62197-01-9 J. Fazlagić, M. Sikorski, A. Sala PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Dominik Mirosław Piotrowski 199145 Praca magisterska Wdrażanie Open Source owych Systemów

Bardziej szczegółowo

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej dr Magdalena Roszak dr Barbara Kołodziejczak Katedra Informatyki i Statystyki, Wydział Lekarski II Uniwersytet Medyczny w Poznaniu dr Wojciech Kowalewski Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej jest częścią projektu Praktyczne aspekty realizacji koncepcji

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Creative Intelligent Software Solutions

Creative Intelligent Software Solutions Creative Intelligent Software Solutions Microsoft Office SharePoint Server 2007 to: zintegrowany pakiet aplikacji serwerowych poprawiających efektywność firmy pod kątem jej organizacji dzięki wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

Rozwój elektronizacji nauczania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Rozwój elektronizacji nauczania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej Arkadiusz Banasik, Tomasz Horzela, Adrian Kapczyński, Anna Męczyńska Politechnika Śląska Rozwój elektronizacji nauczania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Marcin WYSKWARSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W MAŁYCH I ŚREDNICH

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY

PODRĘCZNIK METODYCZNY PODRĘCZNIK METODYCZNY Czyli jak pracować z modułem doszkalającym Efektywni 50+? 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo