Szkoła wyŝsza i biblioteka - warunki integracji. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła wyŝsza i biblioteka - warunki integracji. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej"

Transkrypt

1 Szkoła wyŝsza i biblioteka - warunki integracji Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

2 Zagadnienia Zarządzanie szkołą wyŝszą systemy klasy ERP stan obecny Komunikacja wewnątrz uczelni Obsługa dydaktyki Obsługa badań naukowych Zintegrowany system biblioteczny Raport JISC & SCONNUL Podsumowanie 2

3 Zarządzanie szkołą wyŝszą - model przedsiębiorstwa Cel wdraŝania systemu zarządzania szkoły wyŝszej Zapewnienie dostępu do informacji Eliminacja konieczności wielokrotnego wprowadzania danych, poprawa ich jakości, Lepsza ochrona danych kontrola dostępu Unifikacja procesów i przepływu informacji Podejście zorientowane na uŝytkownika (studenta, pracownika nauki autora projektów) Redukcja kosztów Zmiana systemu organizacji pracy na uczelni jako efekt wdroŝenia ERP 3

4 Zarządzanie szkołą wyŝszą - model Systemy klasy ERP (Enterprise Resources Planning) Uczelniany system jakości Przepływ danych (interfejs lub integracja funkcjonalna) Zbiór aplikacji integrujących działania przedsiębiorstwa na wszystkich szczeblach i obszarach zarządzania Optymalne wykorzystanie zasobów i ich uporządkowanie Wspólna baza danych (hurtownia, archiwum) Dostęp do informacji we właściwym czasie Usprawnienie procesów analizy, raportowania i podejmowania decyzji Źródło: Krupa M., Pękala M.: Doświadczenia z wdroŝenia. W: Nowe wyzwania dla zastosowań IT. Warszawa 2008 s

5 Zarządzanie szkołą wyŝszą - stan obecny Stan obecny systemy modularne Ewidencja danych studenckich i procedury obsługi dziekanatów USOS Systemy rozliczeń (pensum, opłat) Kadry i płace Finanse i księgowość Gospodarka materiałowa (magazynowa) Ewidencja środków trwałych 5

6 Komunikacja wewnątrz uczelni System powiadamiania pracowników i studentów Strony domowe i technologia Web2.0 Koniec epoki wywieszania komunikatów na tablicy ogłoszeń Uczelniany system komunikacji jego wizytówką Komunikacja w działaniach administracyjnych Informacja o decyzjach, zarządzeniach Obsługa uŝytkownika (zmiany statusu) Komunikacja w obsłudze dydaktyki Wirtualny dziekanat (przyjmowanie podań, rozliczenia) Ewidencja studentów - obiegówka 6

7 Obsługa dydaktyki [1] Komunikacja nieformalna barierą dla integracji systemów Miejsce biblioteki w udostępnianiu elektronicznych zasobów dydaktycznych stan obecny Brak współpracy wykładowca bibliotekarz Niechęć, niewiedza?? Virtual Learning Environment narzędzia Course Managment System Learning Management System Information Communications Technology 7

8 Obsługa dydaktyki [2] Platforma BlackBoard Układ strony domowej wykładowcy przegląd informacji z biblioteki Techniczne moŝliwości a praktyka Wirtualny Kampus UMCS Powiązania formalne z biblioteką Potrzeby w zakresie komunikacji: Ujednolicenie bazy adresów i danych osobowych Struktura stron domowych i aktywne linki do informacji tworzonych na terenie uczelni 8

9 Repozytoria wiedzy - zasoby edukacyjne Ewidencja ERP, dostęp system biblioteczny? Zasoby edukacyjne (elementy systemu ERP) Wykłady do nauczania na odległość, nagrania cyfrowe z prowadzonych wykładów Materiały ćwiczeniowe zestawy laboratoryjne Testy kontrolujące przyswajanie wiedzy ewidencja wyników (?) Materiały dydaktyczne (słowniki terminologiczne, zbiory zadań) Literatura zalecana (w tym skrypty) powiązania z katalogiem Dostęp do potrzebnego oprogramowania (biblioteka jako środowisko dostępu) system logowań 9

10 Obsługa badań naukowych - działania standardowe Ocena parametryczna jednostek Spis publikacji i realizowanych projektów (zbiory biblioteczne) Ocena pracowników nauki Wskaźnik oceny naukowej (korelacja z oceną parametryczną jednostek uczelni) wykaz publikacji Rozliczanie grantów, projektów, (ewidencja raportów, materiałów pokonferencyjnych) Stopnie naukowe (ewidencja doktoratów, prac habilitacyjnych, dokonania promotorskie ewidencja prac dyplomowych) Ewidencja publikacji drukowanych Repozytoria prac naukowych w wersji elektronicznej Zasady opisu powiązanie z systemem bibliotecznym i uczelnianym 10

11 Obsługa badań naukowych - nowe zadania Wyniki badań naukowych ewidencja danych faktograficznych Oprogramowanie dla badań naukowych (ewidencja, dostęp) Distributed Data Curation Center (D2C2) Archiwizacja i udostępnianie zasobów naukowych Open Archives Initiative - Object Reuse and Exchange Standardy dla tworzenia zbiorów i wymiany informacji faktograficznej Komunikacja zespołów badawczych poprzez nowe narzędzia 2collab - Elsevier 11

12 Zintegrowany system biblioteczny [1] Zakres powiązań obu systemów powstaje na etapie projektowania ERP wskazanie punktów stycznych Kadry, Baza studentów =» Lista uprawnionych do korzystania z biblioteki (system rozliczeń, zmiana uprawnień) Gospodarka materiałowa =» inwentarze biblioteczne Operacje finansowo-księgowe =» rozliczenia zakupu zbiorów, opłat specjalnych (kary) Nauka =» ewidencja publikacji, doktoraty, raporty Studia =» lektury, polecane zasoby edukacyjne, prace dyplomowe 12

13 Zintegrowany system biblioteczny [2] Próby integracji Uniwersytecki System Obsługi Studiów Elektroniczna Legitymacja Studencka Pobieranie danych z systemu rekrutacji Brak bieŝącej aktualizacji Ewidencja finansowo- księgowa Poza modułem gromadzenia 13

14 Zintegrowany system biblioteczny [3] Raport JISC & SCONUL Library Management Systems Study. March ediscovery/lmsstudy.pdf Wnioski System biblioteczny jest jednym z wielu na uczelni Obsługuje zadania wewnętrzne i tylko takie ma zadania Dostawcy oprogramowania bibliotecznego nie są zainteresowani lepszym powiązaniem jego funkcji z zasobami Internetu Konieczne jest szersze wykorzystanie systemów opartych na standardach Service Oriented Architecture 14

15 Efekty integracji systemów Jednorodne środowisko informatyczne, które oferuje i promuje: Dostęp on-line do danych osobistych i informacji niezbędnych dla funkcjonowania na uczelni Dostęp do elektronicznych zasobów piśmiennictwa naukowego, podręczników, testów materiałów dydaktycznych sprawdzających wiedzę Szybka indywidualna komunikację pomiędzy wykładowcą (pracownikiem naukowym) a studentem, Forum kontaktów pomiędzy studentami i zespołami badawczymi (praca zespołowa grup, forum dyskusyjne) Bezpośredni dostęp do wyników badań naukowych (współpraca pracowników naukowych i studentów) 15

16 Efekty integracji systemów - problemy Ujednolicenie zasad pracy uczelni (przełamywanie niechęci przed centralizacją) Centralizacja systemu bibliotecznego Tryb wdraŝania ERP Brak udziału bibliotek w fazie projektowania ERP Komunikacja pomiędzy systemami uczelnianym i bibliotecznym Zachowanie odrębnych baz danych osobowych - Aktualność danych Tryb przesyłania danych z modułu nauka i studia do systemu bibliotecznego 16

17 Dziękuję za uwagę 17

M O D E L. Zarządzania w obszarze Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania UKW

M O D E L. Zarządzania w obszarze Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania UKW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 165/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy M O D E L Zarządzania w obszarze Zintegrowanego Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu National- -Louis University w Nowym Sączu

Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu National- -Louis University w Nowym Sączu Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece WSB-NLU 269 NR 14 (23) BIBLIOTEKA 2010 PL ISSN 0551-6579 MARIA WANDA SIDOR Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Czym jest system informacyjny? Zbiór współpracujących ze sobą modułów, które zbierają (pozyskują),

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia Procedura 26 Warunki kształcenia 1 1. Cel i zakres procedury Celem jest ocena i stałe doskonalenie warunków kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 2. Terminologia Warunki kształcenia są związane z posiadanym

Bardziej szczegółowo

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej dr Magdalena Roszak dr Barbara Kołodziejczak Katedra Informatyki i Statystyki, Wydział Lekarski II Uniwersytet Medyczny w Poznaniu dr Wojciech Kowalewski Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ

STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ mgr Jacek Uroda Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ Streszczenie: Wraz z rozwojem technologii

Bardziej szczegółowo

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala PORTALE INTRANETOWE ISBN 978-83-62197-01-9 J. Fazlagić, M. Sikorski, A. Sala PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

How and Where is the Today s Library User

How and Where is the Today s Library User Emilia Lepkowska 1 Jaki jest i gdzie jest współczesny czytelnik? Abstrakt: Referat stanowić będzie próbę odpowiedzi na szereg pytań dotyczących relacji bibliotekarzużytkownik. Zaprezentowane zostaną wymagania

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej rola biblioteki

Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej rola biblioteki Sylwia Niezabitowska Anna Ptak Biblioteka Politechniki Łódzkiej Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej rola biblioteki Streszczenie: Postęp cywilizacyjny, upowszechnienie nowych technologii informatycznych

Bardziej szczegółowo

CLIX Campus Learning Plattform cho các trường Đại học Platforma dydaktyczna dla szkół wyższych

CLIX Campus Learning Plattform cho các trường Đại học Platforma dydaktyczna dla szkół wyższych CLIX Campus Learning Platforma Plattform dydaktyczna cho các dla szkół trường wyższych Đại học Efektywne i innowacyjne procesy dydaktyczne oraz serwis dla studentów dzięki wykorzystaniu CLIX Szkoły wyższe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Marek Woźniak Pearson Central Europe. Piotr Ambroziak Technology Space S.A. Kraków - grudzień 2014

Marek Woźniak Pearson Central Europe. Piotr Ambroziak Technology Space S.A. Kraków - grudzień 2014 Budowa e-biblioteki z wykorzystaniem dedykowanych dla edukacji rozwiązań klasy CMS na przykładzie rozwiązania Equella doświadczenia w Polsce i na świecie. Piotr Ambroziak Technology Space S.A. Marek Woźniak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI ****

CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI **** STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 39, T. 2 Henryk Krawczyk *, Krystyna Dziubich **, Beata Krawczyk-Bryłka *** Politechnika Gdańska CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Artur Zacniewski Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Spis treści Spis treści... 2 Charakterystyka platformy Business Navigator... 3 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Budżetowanie... 8 Moduł: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej.

Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej. dr hab. Zbigniew Osiński UMCS w Lublinie Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej. Szybki postęp technologiczny i techniczny zwany rewolucją informacyjną, który w naszym

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY

KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY Spis treści Wstęp str 3 Rozdział 1. Programy komputerowe wspomagające pracę szkoły str 6 1.1 Gabinet dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik nr do Opisu Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Spis treści SPIS TREŚCI. Wstęp...6.. Kontekst dokumentu... 6.2. Cel i przeznaczenie dokumentu... 6 2. Dokumenty obowiązujące i pomocnicze...7

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny portal uczelni

Wewnętrzny portal uczelni Wewnętrzny portal uczelni Przegląd tematyki z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego Materiały z prac Zespołu Rektorskiego do spraw portalu wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 2007 1 Główne

Bardziej szczegółowo