Zarządzanie e-learningiem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie e-learningiem"

Transkrypt

1 Zarządzanie e-learningiem Zarządzanie e-learningiem obejmuje dwie strefy związane z procesem nauczania: zarządzanie nauczaniem, zarządzanie treścią nauczania. Zazwyczaj funkcje te powierza się dwu odrębnym systemom informatycznym. Pierwszy to system zarządzania nauczaniem LMS (ang. Learning Management System), drugi system zarządzania treścią nauczania LCMS (ang. Learning Content Management System). Niektórzy producenci systemów wspomagających zarządzanie nauczaniem integrują funkcje obu wymienionych systemów, tworząc tak zwane platformy zarządzające e-learningiem.

2 Systemy do zarządzania treścią dydaktyczną LCMS (Learning Content Management System): pomaga tworzyć, wykorzystywać, lokalizować, dostarczać, zarządzać i ulepszać zawartość szkoleń, potrafi zlokalizować i dostarczyć do użytkownika końcowego indywidualną jednostkę szkoleniową, aby zaspokoić pojedyncze zadanie, lub dostarczać elementy większego kursu, zdefiniowanego w systemie LMS, kontroluje interakcje studenta z obiektami kursu i opierając się na tej informacji dostarcza studentowi wysoce spersonalizowany tok nauczania, dostarcza osobom nadzorującym przejrzystych i wartościowych raportów, które w przyszłości mogą posłużyć również do doskonalenia obiektów szkoleniowych

3 Systemy do zarządzania treścią dydaktyczną LCMS (Learning Content Management System): Niektóre z wiodących systemów LCMS umożliwiają współpracę i wymianę wiedzy w odniesieniu do obiektów szkoleniowych pomiędzy uczniami i nauczycielami. Wymiana jest archiwizowana i udostępniana osobom przygotowującym uzupełnienia treści szkoleń LCMS nie zajmuje się zarządzaniem kompetencjami, nie ma dodatkowych funkcji administracyjnych, nie zarządza szkoleniami ani logistyką

4 LCMS LCMS jest wirtualnym środowiskiem stworzonym dla wielu użytkowników, którymi mogą być zarówno projektanci szkoleń, jak i ich uczestnicy. Daje on możliwość tworzenia, przechowywania i wielokrotnego zastosowania raz stworzonego materiału szkoleniowego. Pozwala na zarządzanie i dostarczanie zawartości szkoleń poprzez korzystanie z centralnego repozytorium elementarnych obiektów szkoleniowych. Działanie systemu może być oparte o Internet, intranet lub ekstranet.

5 LCMS LCMS = CMS + LMS LCMS zawiera cechy CMS, który to system daje możliwość budowania multimedialnej zawartości kursów z wcześniej stworzonych obiektów i zarządzanie nimi. Jednocześnie LCMS zawiera cechy LMS, które pozwalają zarządzać użytkownikami, tworzyć klasy i grupy uczestników, raporty oraz generować prawa dostępu

6 LCMS Podstawowe elementy LCMS to: kurs, obiekt, metadane, repozytorium. Kurs jest jednostką szkoleniową zawierającą logicznie uporządkowany zbiór informacji przedstawionych w formie multimedialnej i interaktywnej. Kurs zawiera także kryteria i narzędzia oceny zdobytej wiedzy. Kurs może zawierać testy, ćwiczenia i zadania. Taki kurs odpowiada zawartości i materiałom szkolenia tradycyjnego z tym, że raz stworzony kurs może być wielokrotnie wykorzystywany bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

7 LCMS Obiekt jest pojedynczym, samodzielnym, zamkniętym zagadnieniem tematycznym. Stanowi elementarną cześć kursu, lecz samodzielnie go nie tworzy. Pojedynczy obiekt może być częścią składową wielu kursów. Istnieje więc możliwość wielokrotnego zastosowania jednego obiektu w wielu konfiguracjach. Metadane są oznaczeniami charakteryzującymi pojedynczy obiekt. Oznaczenia te zawierają informację, co do zawartości merytorycznej obiektu. Zawierają informacje o autorze, języku, dacie utworzenia, wersji, poziomie zaawansowania, kryteriach oceny oraz inne dodatkowe informacje.

8 LCMS Repozytorium jest bazą danych zawierającą zbiory obiektów, które są używane do tworzenia kursów przez LCMS w zależności od zgłaszanych potrzeb. Model działania LCMS opiera się na połączeniu w jedną całość elementów dwóch systemów: Content Management System (CMS) służącego do zarządzania zawartością, Learning Management System (LMS) służącego do zarządzania uczestnikami i procesem szkoleniowym.

9 Struktura funkcjonalna systemu LCMS Moduł projektowania kursów 2 3 Moduł dostarczania kursu 1 Moduł składnicy obiektów Moduł administracyjny 1. Tworzenie obiektów, uaktualnianie istniejących, etykietowanie zgodnie z przyjętą strukturą składnicy 2. Istniejące obiekty do edycji 3. Obiekty wchodzące w skład kursu 4. Zapytania do bazy, informacje o postępach w nauce 5. Modyfikacja profilu słuchacza 6. Informacje sterujące procesem nauki słuchacza

10 Struktura funkcjonalna systemu LMS Moduł integracji kursów Moduł zarządzania nauczaniem 4 Moduł obsługi ucznia 6 5 Moduł komunikacyjny 1. Informacja o słuchaczach i wymaganiach dot. procesu nauki 2. Gotowe kursy 3. Informacje o przebiegu nauczania 4. Treść kursu zamówiona przez słuchacza 5. Sprzężenie zwrotne badanie efektów procesu dydaktycznego 6. Informacje sterujące procesem komunikacyjnym

11 LCMS Dla potrzeb technologicznego ujednolicenia prezentowanych treści dydaktycznych w różnych systemach, zostały stworzone standardy, których zastosowanie umożliwia swobodne przenoszenie kursów i szkoleń pomiędzy różnymi platformami LMS i LCMS. Do najpopularniejszych standardów należy standard SCORM (Sharable Content Object Reference Model) opracowany przez ADL (Advanced Distributed Learning), organizację powołaną w USA.

12 Moodle system do zarządzania treścią edukacyjną Moodle jest systemem nauczania na odległość, stworzonym przez dydaktyków, chcących opracować optymalną metodę edukacji wspomaganej przez komputer. Słowo Moodle jest skrótem od Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Modularne, zorientowane obiektowo dynamiczne środowisko nauczania). Moodle to darmowa, nowoczesna platforma e-learningowa. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, korzystają z niego za pośrednictwem przeglądarki internetowej - nauczyciel może tworzyć kursy i umieszczać w nich materiały i testy, kontrolować pracę uczniów i zadawać im ćwiczenia - uczniowie zaś mogą śledzić swoje postępy, zadawać pytania nauczycielowi i sobie nawzajem, podchodzić do sprawdzianów

13 Moodle Przykłady wykorzystania Moodle'a : Prowadzenie internetowego kółka zainteresowań - prowadzący może przekazywać uczniom ciekawe materiały i spotykać się z nimi w umówionych godzinach na internetowym czacie (w Moodle'a wbudowany jest zarówno mechanizm czatu jak i forum); Prowadzenie zdalnych kursów - komputer automatycznie udostępni kursantom, co tydzień nową, zaplanowaną przez prowadzącego porcję materiału, dopuszczenie do dalszych części kursu może być uzależnione od wyników testu (nauczyciel może ustalić dopuszczalną liczbę poprawek - komputer sam zadba o wylosowanie nowego zestawu z puli pytań); Do Internetu można przenieść część normalnej nauki szkolnej - na przykład dostarczanie prac domowych.

14 Moodle - zalety Uczenie jest bardziej efektywnie, ponieważ uczestnik wymienia swe wiadomości z innymi. To co sprawia trudność, dla innych może być oczywiste i vice versa. Interakcja pomaga wyrównać te różnice. Uczenie się w dogodnym miejscu i czasie. Materiały edukacyjne są do dyspozycji 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W dowolnej chwili można skontaktować się z nauczycielem. Na bieżąco można kontrolować postępy w nauce. Elastyczny zbiór składowych kursu: forum, dzienniki, quizy, zasoby, wybory, ankiety, zadania. Integracja z pocztą elektroniczną - kopie postów na forum, informacje zwrotne od prowadzących itp. mogą być przesyłane pocztą w formacie HTML, jak i jako czysty tekst.

15 Moodle Wszystkie oceny za forum, dzienniki, quizy, oraz zadania mogą być zebrane na jednym ekranie (oraz ściągnięte jako jeden arkusz). Dzienniki między prowadzącym a uczniem są prywatne i nie dostępne dla innych. Informacje zwrotne od prowadzącego są załączane do wpisów do dziennika, a zawiadomienia są wysyłane pocztą. Dokładny mechanizm zapisywania logów i śledzenia działań użytkowników - raporty aktywności każdego studenta są dostępne na jednej stronie razem z wykresami, szczegółami na temat każdego z modułów (ostatni dostęp, ilość odczytów), a także historią działań każdego ze studentów, zawierającą posty, wpisy do dzienników itd. Dzięki temu nauczyciel kontroluje postępy w nauce poszczególnych studentów. Uczniowie mogą przesyłać swoje rozwiązania w dowolnym formacie. Moduł wyboru może być użyty do przegłosowania czegoś, albo by zebrać informacje na dany temat od każdego studenta. Wykres wyników głosowania wszystkich uczestników kursu w zależności od problemu podanego głosowaniu może być opublikowany do wiadomości wszystkich.

16 Moodle Dostępne są różne typy forum, takie jak Nowości kursu, Otwarte dla wszystkich i Jeden wątek dla każdego użytkownika. Dyskusje mogą być oglądane w sposób zagnieżdżony, płaski, wątkami, albo w kolejności od najnowszych do najstarszych. Wątki dyskusji mogą być łatwo przenoszone między forami. Platforma umożliwia wyświetlanie treści elektronicznych, Word, Powerpoint, Flash, video, pliki dźwiękowe, itp. Prowadzący w materiałach dla studentów może zamieszczać odnośniki do zewnętrznych stron WWW. Dzięki temu kurs staje się multimedialny w pełnym znaczeniu tego słowa.

17 Moodle

18 Moodle Projekt Moodle można pobrać ze strony internetowej Obecnie do pobrania jest już wersja Struktura katalogów. admin/ - kod pozwalający na administrację całego serwisu auth/ - moduły służące do uwierzytelniania użytkowników course/ - kod służący do wyświetlania i zarządzania kursami doc/ - dokumentacja Moodle (np. ta strona) files/ - kod służący do wyświetlania i obsługi przesłanych plików lang/ - pliki różnych wersji językowych, po jednym katalogu na wersję lib/ - biblioteki dla jądra platformy Moodle login/ - kod obsługujący tworzenie nowych kont i proces logowania mod/ - wszystkie moduły kursów Moodle pix/ - ogólne pliki graficzne dla serwisu theme/ - tematy, służące do zmiany wyglądu twojego serwisu user/ - kod służący do wyświetlania i obsługi użytkowników

19 Moodle

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Budowa systemu e-learning jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

społeczeństwa informacyjnego, zbiór prac pod. red. Józefa Lubacza. Warszawa: [Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji], 1999 s. 100.

społeczeństwa informacyjnego, zbiór prac pod. red. Józefa Lubacza. Warszawa: [Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji], 1999 s. 100. Systemy informatyczne w zarządzaniu e-learning dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielins@wsh-kielce.edu.pl Pojawienie się cywilizacji informacyjnej,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA MATERIAŁEM EDUKACYJNYM W PROCESIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ

SYSTEMY ZARZĄDZANIA MATERIAŁEM EDUKACYJNYM W PROCESIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ Mieczysław Lech Owoc, Krzysztof Hauke, Tomasz Gładysz Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu SYSTEMY ZARZĄDZANIA MATERIAŁEM EDUKACYJNYM W PROCESIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ Zarządzanie e-learningiem obejmuje dwie

Bardziej szczegółowo

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Opracował: Paweł Strzyżewski, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., luty 2013 Spis treści Wiadomości wstępne...1 Krótkie omówienie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 611 STUDIA INFORMATICA NR 26 2010 WIESŁAW PÓŁJANOWICZ ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE Wprowadzenie E-learning obecnie rozwija

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu LMS w dydaktyce Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Zastosowanie systemu LMS w dydaktyce Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej Robert KOTRYS, Krzysztof KEMPIŃSKI Instytut Elktrokiki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska E mail: Robert.Kotrys@et.put.poznan.pl, kkempin@o2.pl Zastosowanie systemu LMS w dydaktyce Instytutu Elektroniki

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Próba oceny systemów zarządzania nauczaniem rozprowadzanych na zasadach open source

Próba oceny systemów zarządzania nauczaniem rozprowadzanych na zasadach open source Zeszyty Naukowe nr 770 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Systemów Obliczeniowych Próba oceny systemów zarządzania nauczaniem rozprowadzanych na zasadach open source Streszczenie. Celem

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 MARCIN GODZIEMBA-MALISZEWSKI *, BOGDAN GALWAS *, REMIGIUSZ J. RAK *

TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 MARCIN GODZIEMBA-MALISZEWSKI *, BOGDAN GALWAS *, REMIGIUSZ J. RAK * MARCIN GODZIEMBA-MALISZEWSKI *, BOGDAN GALWAS *, REMIGIUSZ J. RAK * PLATFORMA MOODLE JAKO NARZĘDZIE ZDALNEJ EDUKACJI THE MOODLE PLATFORM AS A TOOL FOR DISTANCE LEARNING STRESZCZENIE. Coraz większego znaczenia

Bardziej szczegółowo

System informatyczny zdalnego egzaminowania

System informatyczny zdalnego egzaminowania System informatyczny zdalnego egzaminowania - strategia, logika systemu, architektura, ewaluacja (platforma informatyczna e-matura) redakcja Sławomir Wiak Konrad Szumigaj Redakcja: prof. dr hab. inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Transfer projektu INNOVATRAIN INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Informacje o projekcie Nazwa projektu: Transfer projektu INNOVATRAIN Skrót: INNOVATRAIN TRANSFER Okres wdrażania projektu: 01.10.2012 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu

Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu Zygmunt Drążek Tomasz Komorowski Uniwersytet Szczeciński Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu Celem artykułu jest omówienie tematyki tworzenia i publikowania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak romanfrackowiak@interia.pl

Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak romanfrackowiak@interia.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grudniewski. Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych

Tomasz Grudniewski. Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych Tomasz Grudniewski Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych Biała Podlaska 2012 I. Nauczanie zdalne jako jedna z metod aktywizacji zawodowej osób

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Dominik Mirosław Piotrowski 199145 Praca magisterska Wdrażanie Open Source owych Systemów

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

Opis systemu PYTON E-Learning. Czym jest PYTON E-Learning. PYTON E-Learning to system wchodzący w skład Platformy Zarządzania Wiedzą PYTON Enterprise.

Opis systemu PYTON E-Learning. Czym jest PYTON E-Learning. PYTON E-Learning to system wchodzący w skład Platformy Zarządzania Wiedzą PYTON Enterprise. Czym jest PYTON E-Learning PYTON E-Learning to system wchodzący w skład Platformy Zarządzania Wiedzą PYTON Enterprise. Rysunek 1 Podział platformy PYTON Enterprise na systemy PYTON E-Learning jest systemem

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NAUCZANIA ZDALNEGO TYPU OPEN SOURCE W EDUKACJI NA PRZYKŁADZIE PAKIETU MOODLE

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NAUCZANIA ZDALNEGO TYPU OPEN SOURCE W EDUKACJI NA PRZYKŁADZIE PAKIETU MOODLE BoŜena Jakubczak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NAUCZANIA ZDALNEGO TYPU OPEN SOURCE W EDUKACJI NA PRZYKŁADZIE PAKIETU MOODLE

Bardziej szczegółowo

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Przegląd wybranych systemów i narzędzi e-learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Duża część oprogramowania e-learningowego

Bardziej szczegółowo

Rozwój elektronizacji nauczania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Rozwój elektronizacji nauczania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej Arkadiusz Banasik, Tomasz Horzela, Adrian Kapczyński, Anna Męczyńska Politechnika Śląska Rozwój elektronizacji nauczania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

Katedra Informatyki i Metod Komputerowych, Akademia Pedagogiczna ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Katedra Informatyki i Metod Komputerowych, Akademia Pedagogiczna ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków Maria ZAJĄC, Marcin PIEKARCZYK Katedra Informatyki i Metod Komputerowych, Akademia Pedagogiczna ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków ALGORYTMY METOD UCZENIA SIĘ W SYSTEMIE KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE

PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 277 NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 2007 ADAM STECYK PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE ISTOTA ELEARNINGU. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW ELEARNINGOWYCH

Bardziej szczegółowo