OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o."

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. Warszawa, dnia 05 grudnia 2013 r. Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia: ANB sp. z o.o. Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem jest wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. Szczegółowy zakres działań do wykonania oraz wymagania dotyczące oprogramowania i liczba licencji opisane zostały w załączniku nr 1 do zapytania. Schemat systemowy, który ma zostać wdrożony w ramach realizacji niniejszej usługi oraz harmonogram wdrażania przedstawia załącznik nr 2 do zapytania. Kryterium oceny: Cena 100% Wymagania, które musi spełnić wykonawca: Wykonawca posiada: a) Zasoby sprzętowe pozwalające na utrzymanie aplikacji w modelu SaaS. Zasoby sprzętowe powinny być utrzymywane w Data Center lub innej lokalizacji zapewniającej redundantne zasilanie i łącza internetowe. Obiekt, w którym ulokowane są zasoby sprzętowe powinien być monitorowany, oraz zapewniać nadzór techniczny przez 24h / dobę. Zamawiający wymaga, aby zasoby sprzętowe, na których umieszczona będzie aplikacja oraz baza danych były fizycznie zlokalizowane na terenie Polski. Zasoby serwerowe powinny być skonfigurowane w klaster zapewniający dostępność aplikacji nawet w przypadku awarii jednego z utrzymujących aplikację serwerów. b) System działający przez przeglądarkę internetową nie wymagający instalacji dodatkowych wtyczek lub pluginów. Aplikacja powinna działać co najmniej w przeglądarce Firefox>= 12.x. Na dzień złożenia oferty, Wykonawca musi posiadać działający system o funkcjonalności nie mniejszej niż określona w zakresie wdrożenia dla pozycji dotyczących dostarczenia licencji na moduły: Sprzedaż, Magazyn, FK, CRM, CMS, Zakupy. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy pokazu systemu w terminie 14 dni od daty złożenia oferty. Wykonawca będzie miał obowiązek pokazu działającego systemu w terminie 2 dni roboczych od wezwania do pokazu. W przypadku nie spełniania przez system ww. wymogów co do funkcjonalności, oferta takiego Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu. c) Możliwość zapewnienia pełnej integracja z istniejącym w firmie rozwiązaniem ERP i CRM działającym w zakresie obsługi procesów B2B. d) Brak powiązań osobowych bądź kapitałowych z Zamawiającym, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej z Zamawiającym, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika Zamawiającego; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkami organu

2

3 Załącznik nr 1 do zapytania z dnia 05 grudnia 2013 r. - Opis systemu WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SPRZEDAŻY TRADYCYJNEJ I ELEKTRONICZNEJ Obsługa paragonów Obsługa panelu sprzedaży Wystawienie i korekta faktur krajowych w walucie Obsługa transakcji międzynarodowych Wystawienie i korekta faktury WDT Wystawienie i korekta faktury eksportowej Wystawienie e-faktury Definiowanie punktów sprzedaży Generowanie powiadomień o wystawionej fakturze z linkiem umożliwiającym płatność za pośrednictwem serwisu platnosci.pl Obsługa sprzedaży przez polecenia Definiowanie współpracy z urządzeniami zewnętrznymi Obsługa czytników kodów kreskowych Obsługa kolektorów danych Obsługa drukarek kodów kreskowych Obsługa drukarek etykiet Obsługa drukarek fiskalnych Obsługa płatności złożonych ROZLICZENIA Rejestracja i rozliczenie zaliczek ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ MAGAZYNOWĄ Możliwość blokady partii lub konkretnej sztuki Możliwość kontrolowania rozchodu części pozycji z dokumentu przyjęcia Zarządzanie lokalizacją magazynów Obsługa wirtualnego magazynu usług Obsługa przeliczników jednostek miar Obsługa dowolnej numeracji Wykorzystanie kodów paskowych Obrót z wykorzystaniem opakowań zbiorczych PRODUKCJA Prowadzenie szybkiej produkcji (montaż/demontaż) Tworzenie zestawów USTAWIENIA KARTOTEK Wskazanie produktów (komplementarnych) uzupełniających ofertę Wskazanie zamienników (produkty substytucyjne) Możliwość zapisywania oświadczeń kontrahenta wraz z terminem ważności Możliwość przypisywania wyników ankiet do kartoteki kontrahenta INNE FUNKCJONALNOŚCI

4 Obsługa przez urządzenia mobilne Wysyłanie powiadomień przez SMS i Możliwość tworzenia własnych notatek Możliwość walidacji pól wskazanych przez użytkownika Obsługa wersji językowych Możliwość odwzorowania struktury organizacyjnej wielu państw Możliwość definiowania formatu daty i waluty Wybór wersji językowej interfejsu Definiowanie automatycznych procesów i komunikacji Ustawienie komunikacji użytkowników systemu z wykorzystaniem poczty wewnętrznej ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM (CRM) Obsługa kalendarzy (grupowych, zespołowych i osobistych) Obsługa czynności (w tym czynności cyklicznych) Generowanie ofert (produktowych i opisowych) Obsługa umów Rejestracja tematów rozmów z kontrahentami Rejestracja procesów sprzedaży (szanse sprzedaży) Obsługa pism wychodzących Obsługa pism przychodzących Obsługa faksów Obsługa książki adresowej Obsługa poczty Obsługa list roboczych kontrahentów (wsparcie dla telemarketingu) Obsługa ankiet Obsługa managera plików ZARZĄDZANIE TREŚCIĄ (CMS) Tworzenie kategorii i artykułów Tworzenie ścieżek nawigacji i menu Obsługa e-sklepu (wystawianie produktów w sklepie bezpośrednio z kartotek) Obsługa newsletter Obsługa kampanii reklamowych Definiowanie szablonów i formularzy ZAKUPY Możliwość wskazania producenta produktu (nie tylko dostawcy) Obsługa alternatywnych nazw towarów Obsługa numerów seryjnych dostawców Obsługa WNT Obsługa deklaracji INTRASTAT KSIĘGOWOŚĆ Tworzenie planu kont Tworzenie dekretów Generowanie deklaracji Obsługa wzorców księgowań INTEGRACJE

5 Integracja z Allegro Integracja z Ceneo Integracja z DHL Integracja z KRD (Krajowy Rejestr Długów) Integracja z Google Maps Integracja z Google Accounts Integracja z platnosci.pl

6 Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 05 grudnia2013 r. - Opis zmiany procesów Automatyzacja powinna się odbywać poprzez system informatyczny, który będzie umożliwiał: 1. Przyjmowanie zamówień 2. Przekazywanie zamówień do magazynu 3. Generowanie listów przewozowych bezpośrednio z systemów firm kurierskich 4. Generowanie dokumentów sprzedażowych i magazynowych 5. Automatyzację kompletacji towaru 6. Generowanie rozrachunków 7. Obsługę zleceń serwisowych 8. Wymianę informacji o dokumentach sprzedaży i dokumentach magazynowych 9. Ocenę jakości towaru oraz analizę potrzeb partnerów 10. Automatyzację rozliczeń w zakresie prowizji 11. Informowanie o stanie rozrachunków i wysokości limitu kredytu kupieckiego 12. Wymianę informacji o stanach magazynowych, dostępności i rezerwacji towaru 13. Obsługę programu partnerskiego 14. Obsługę promocji dostępnych dla partnerów 15. Dystrybucję wiedzy na temat produktów Schemat obszarów systemów informatycznych niezbędnych do zintegrowania Klient końcowy System sprzedaży i magazynu Finanse Partnerzy System zarządzania relacjami z partnerami System zarządzania wiedzą System zarządzania treścią Zakupy Serwis Zintegrowany system informatyczny powinien obsługiwać procesy biznesowe w zakresie: 1. Przyjmowania i realizacji zamówień 2. Zarządzania relacjami z partnerami 1

7 3. Obsługi zleceń serwisowych i reklamacyjnych 4. Rozliczeń z partnerami 5. Dystrybucji wiedzy 6. Obsługi programów partnerskich 7. Analizy jakości Uproszczony schemat procesów (stan docelowy po zrealizowaniu projektu) Klient końcowy Finanse i księgowość Partner - Kurier Księgowość Partner - Odbiorca Dokumenty sprzedaży, dokumenty magazynowe i rozrachunki Partner - Dostawca Zamówienia Towar Finanse Mailing Faktury i WZ Serwis Oferty Baza wiedzy 2

8 1.1. Procesy Zamówienia Schemat: stan docelowy procesu Zamówienia Usługi systemów ERP oparte o SOAP / EDI Zamówienie ANB Weryfikacja danych partnera Pobranie cenników i informacji o grupach rabatowych dla partnera z systemu sprzedaży Pobranie stanu rozrachunków z systemu finansowego Obsługa płatności przelewem Sprawdzenie limitu kredytu kupieckiego Weryfikacja stanu rozrachunków Obsługa płatności on-line Partner obsługujący transakcje np. PayU (platnosci.pl) Rezerwacja w magazynie Kompletacja towaru Automatyczne wygenerowanie dokumentu sprzedaży Wygenerowanie listu przewozowego (system firmy kurierskiej) Wystawienie WZ Wysłanie towaru Wysłanie powiadomień lub sms Przekazanie informacji o stanie zamówienia 3

9 Nazwa procesu Główni partnerzy Stan aktualny Opis problemów Stan docelowy Funkcjonalności niezbędne do automatyzacji Zamówienia Opek, DHL Partnerzy handlowi 1. Partner składa zamówienie telefonicznie, mailem lub faxem 2. Handlowiec przygotowuje zamówienie i prosi o akceptację 3. Partner potwierdza Zamówienie 4. Handlowiec oczekuje na informację o płatności z działu finansowego lub korzysta z przyznanego partnerowi kredytu kupieckiego po wcześniejszym sprawdzeniu w dziale finansowym stanu rozrachunków 5. Handlowiec przesyła zamówienie do magazynu 6. Magazynier kompletuje zamówienie i przekazuje zamówienie do działu handlowego 7. Handlowiec loguje się do systemu firmy kurierskiej i generuje list przewozowy 8. Handlowiec wystawia fakturę 9. Handlowiec okleja przygotowany towar kopertą z fakturą i listem przewozowym Obsługa dużej ilości zamówień wymaga dużego zaangażowania zasobów działu handlowego. Wprowadzenie mechanizmów automatyzujących ten proces umożliwi zwiększenie ilości obsługiwanych partnerów przy zachowaniu zasobów na tym samym poziomie jak również spadnie ryzyko popełnienia błędów w przyjmowaniu i realizacji zamówień. Dodatkowym, bardzo ważnym czynnikiem jest automatyczne sprawdzanie stanu rozrachunków oraz poziomu limitu kredytu kupieckiego. Handlowiec przyjmując zamówienie telefoniczne pełni również rolę bazy wiedzy o produktach 1. Partner tworzy zamówienie w serwisie partnerskim albo przesyła je ze swojego systemu ERP / Handlowiec tworzy ofertę i przesyła ją do systemu aukcji prowadzonego przez partnera 2. System przyjmuje zamówienie 3. System automatycznie sprawdza poziom limitu kupieckiego / system automatycznie sprawdza status płatności 4. System zatwierdza zamówienie lub żąda płatności 5. System przekazuje zamówienie do magazynu 6. Magazyn kompletuje zamówienie 7. System automatycznie generuje list przewozowy w systemie firmy kurierskiej 8. System automatycznie generuje fakturę oraz dokumenty magazynowe 9. System powiadamia o stanie zamówienia 1. Magazyn zintegrowany z systemem partnerskim (stany magazynowe, dokumenty magazynowe) 2. CRM zintegrowany z systemem partnerskim (obsługa kredytu 4

10 procesu kupieckiego) 3. System Finansowowy zintegrowany z systemem partnerskim (rozrachunki z kontrahentem) 4. System Sprzedaży zintegrowany z systemem partnerskim (dokumenty sprzedaży, cenniki, grupy rabatowe) 5. System księgowy zintegrowany z systemem sprzedaży 6. System wymiany informacji z systemem kurierskim Obsługa serwisowa Schemat: stan docelowy procesu Zgłoszenie serwisowe Serwis WWW Obsługa zgłoszenia Automatyczna weryfikacja umowy gwarancyjnej lub serwisowej i jej warunków (jeśli istnieje) Tryb gwarancyjny Sprawdzanie stanu gwarancji Tryb serwisowy Automatyczne sprawdzenie przypisania klienta, zakresu terytorialnego oraz harmonogramu partnerów Zmiana statusu zgłoszenia w portalu partnerskim, powiadomienie klienta końcowego Oszacowanie kosztów (akceptacja kosztów) Wykonanie usługi Rozliczanie pracy serwisu Ankieta po wykonaniu serwisu (analiza jakości) Wystawienie zlecenia dla partnera Odbiór towaru Zamówienie towaru Przekazanie towaru do magazynu regionalnego Wystawienie faktury za serwis przy naprawach płatnych dla klienta końcowego Przyjęcie faktury od partnera za wykonanie zlecenia Aktualizacja stanu zgłoszenia w portalu partnerskim 5

11 Nazwa procesu Główni partnerzy Stan aktualny Opis problemów Stan docelowy Funkcjonalności niezbędne do automatyzacji procesu Obsługa serwisowa Opek Partnerzy handlowi 1. Zlecenia przekazywane są telefoniczne 2. Pracownik weryfikuje czy istnieje umowa gwarancyjna lub serwisowa 3. Pracownik uzgadnia z partnerami z regionu ich możliwości realizacji zgłoszenia 4. Uzgodnienie zlecenia serwisowego 5. Przekazanie informacji do magazynu o potrzebnych materiałach 6. Zamówienie towaru 7. Wysłanie towaru do partnera 8. Realizacja zlecenia 9. Przekazanie informacji przez partnera o kosztach 10. Wystawienie faktury przez partnera 11. Wystawienie faktury dla klienta końcowego Firma nie posiada rozwiązania informatycznego, które pozwoliłoby na kontrolę statusów gwarancji oraz optymalizację obsługi zleceń serwisowych, ich rozliczanie oraz kontrolę harmonogramów. 1. Klient / Partner wprowadza zgłoszenie serwisowe 2. System analizuje zgłoszenie pod kątem przydziału do odpowiedniego partnera 3. Partner pobiera informację o zleceniu 4. System sprawdza statusy gwarancji na poszczególne elementy oraz w razie potrzeby rezerwuje w magazynie potrzebne elementy 5. Partner tworzy protokół naprawy i rozlicza czas pracy 6. System wystawia fakturę 7. System przyjmuje fakturę od partnera 1. Serwis partnerski 2. Magazyn zintegrowany z systemem partnerskim 3. CRM zintegrowany z systemem partnerskim 4. Centralna baza materiałów dotyczących produktów 6

12 Automatyczna dystrybucja wiedzy Schemat: stan docelowy procesu Baza wiedzy o produktach Formularz wyszukiwania produktu Informacje o nowościach Produkt Karty produktów Certyfikaty E-learning Baza zdjęć Referencje Nazwa procesu Główni partnerzy Stan aktualny Opis problemów Stan docelowy Funkcjonalności niezbędne do automatyzacji procesu Elektroniczna baza wiedzy o produktach Partnerzy handlowi 1. Partner dzwoni do handlowca lub korzysta z materiałów drukowanych 2. Handlowiec odpowiada na pytania i dostarcza poprzez lub pocztą tradycyjną materiały nt. produktów Udzielanie informacji o produktach angażuje duży procent czasu handlowca, który musi kompletować i rozsyłać informacje niezbędne partnerom. Dzięki centralnej bazie danych o produktach, Partnerzy będą mogli sami pobierać niezbędne informacje, co z jednej strony zmniejszy zaangażowanie zasobów w dziale handlowym, z drugiej zaś przyspieszy pozyskanie materiałów potrzebnych Partnerom. 1. Partner loguje się do serwisu partnerskiego 2. System informuje partnera o nowościach oraz umożliwia wyszukiwanie produktów 3. Partner może bezpośrednio z serwisu pobrać interesujące go materiały 1. Serwis partnerski 2. Magazyn zintegrowany z systemem partnerskim 3. CRM zintegrowany z systemem partnerskim 4. Informacje w magazynie o kodach produktów wg nazw producentów 5. Centralna baza materiałów dotyczących produktów 7

13 Analiza jakości produktów oraz satysfakcji klientów i partnerów Schemat: stan docelowy procesu Ankieta o produktach i usługach Moduł CRM Moduł analiz Budowanie spersonalizowanego mailingu Wnioski dla działu logistyki Wnioski dla działu handlowego Poprawa strategii marketingowej Wnioski dla zarządu Usprawnianie procesów biznesowych w relacjach B2B Nazwa procesu Główni partnerzy Stan aktualny Opis problemów Badanie opinii i satysfakcji partnerów Partnerzy handlowi 1. Informacje od partnerów zbierane są incydentalnie 2. Nie wdrożono systemowego przetwarzania posiadanych informacji Firma nie posiada modelu zbierania, analizy i wyciągania wniosków z informacji pozyskanych od partnerów. Aktualnie istotne dane pozyskiwane są na spotkaniach i analizowane są przez dział marketingu i sprzedaży bez żadnego wsparcia ze strony programowej. 8

14 Wdrożenie rozwiązania ankiet pozwoli na usystematyzowane pozyskiwanie opinii z rynku, które mają zasadnicze znaczenie dla budowy oferty handlowej oraz usprawniania procesów biznesowych. Stan docelowy Funkcjonalności niezbędne do automatyzacji procesu 1. Partnerzy wypełniają przygotowane ankiety 2. System zbiera wyniki ankiet 3. Dane z ankiet są agregowane i analizowane w systemie analiz 4. System automatycznie dostarcza informacji niezbędnych do podjęcia decyzji. 1. Serwis partnerski 2. CRM zintegrowany z systemem partnerskim 3. System analiz 4. System ankiet Obsługa dostawców Zamówienie do dostawcy Potwierdzenie zamówienia z systemu dostawcy Przyjęcie faktury z systemu dostawcy Wygenerowanie rozrachunku Obsługa zamówień przychodzących Faktura sprzedaży Nazwa procesu Główni partnerzy Stan aktualny Obsługa dostawców Ridgid Biuro Rachunkowe 1. Firma składa zamówienie ( , fax, telefon) 2. Dostawca określa możliwości produkcyjne oraz planowany termin dostawy ( , fax, telefon) 9

15 3. Dostawca wysyła potwierdzenie zamówienia ( , fax) 4. Dostawca wysyła towar i dokumenty 5. Magazyn wprowadza towar na podstawie dokumentów 6. Księgowość wprowadza fakturę zakupu Opis problemów Stan docelowy Funkcjonalności niezbędne do automatyzacji procesu Proces zlecenia i kontroli wykonania zamówienia obsługiwany jest przez pracowników firmy. Niezbędne jest zautomatyzowanie tego procesu co pozwoli na szybkie i automatyczne przekazywanie istotnych informacji do logistyki, księgowości i finansów. W obecnym stanie rzeczy, informacje przekazywane są za pomocą wiadomości , fax;u lub telefonu. Nie ma niestety systemowej wymiany informacji, która usprawniłaby proces, a także obniżyła koszty jego obsługi, ponieważ czynności wprowadzania i potwierdzania dokumentów realizowane byłyby automatycznie pomiędzy systemem firmy i dostawcy. 1. Partner składa zamówienie przez portal partnerski lub co pomocą własnego systemu zintegrowanego z systemem firmy 2. Handlowiec generuje zamówienie do dostawcy 3. System wysyła zamówienie do systemu dostawcy 4. System dostawcy potwierdza przyjęcie zamówienia 5. System dostawcy wysyła fakturę 6. System firmy przyjmuje fakturę i generuje na jej podstawie dokumenty magazynowe i rozrachunki 7. System realizuje zamówienie partnera handlowego i wystawia dokumenty magazynowe i fakturę sprzedaży. 1. Serwis partnerski 2. Magazyn zintegrowany z systemem partnerskim 3. CRM zintegrowany z systemem partnerskim 4. Informacje w magazynie o kodach produktów wg nazw producentów 5. Sprzedaż zintegrowana z systemem partnerskim 6. Zakupy zintegrowane z system partnerskim 7. Finanse zintegrowane z system partnerskim 8. Księgowość zintegrowana z systemem firmy 9. Centralna baza materiałów dotyczących produktów 10

16 TERMIN REALIZACJI: 30 grudnia 2013 r. Nazwa Opis Ilość Audyt potrzeb Dostosowanie systemu do potrzeb określonych w audycie Licencje na system CRM Licencje na system Sprzedaż Wykonanie analizy funkcjonalności aplikacji oraz analizy identyfikującej procesy biznesowe wraz z omówieniem ich optymalizacji. System CRM wspomaga zarządzanie relacjami biznesowymi z partnerami. W systemie CRM prowadzone i rozliczane są projekty prowadzone z partnerami, przygotowywane są oferty, faktury pro-forma, zamówienia oraz realizowane są funkcjonalności związane z usprawnieniem pracy działu handlowego. Portal partnerski powinien zawierać informacje z systemu CRM niezbędne dla pracy firm partnerskich i klientów końcowych, dlatego też oba systemy muszą być ze sobą skomunikowane, aby uzyskać efekt automatyzacji procesów biznesowych. System sprzedaży pozwala na wystawianie dokumentów sprzedaży i korekt do sprzedaży. Wdrożenie systemu jest niezbędne, aby umożliwić automatyzację procesu sprzedaży oraz automatyzację innych procesów, które wymagają pobierania danych z systemu sprzedaży. Faktury sprzedaży będą udostępnione z poziomu portalu partnerskiego zarówno dla partnerów jak i klientów końcowych Licencje na system Magazyn System magazynowy pozwala na prowadzenie gospodarki magazynowej. 35 Licencje na system WWW (CMS) Licencje na system FK System CMS (zarządzanie treścią) będzie pozwalał na zarządzanie treścią zawartą w portalu. System niezbędny jest do automatyzacji procesów biznesowych, które wymagają aktualizacji bądź dystrybucji treści. System finansowy zawiera informacje niezbędne do określenia stanu rozrachunków z kontrahentami co jest kluczową informacją do badania możliwości przeprowadzenia transakcji z kontrahentem (czy partner nie zalega z płatnościami) oraz określania stanu wykorzystania limitu kupieckiego na potrzeby automatyzacji procesów sprzedażowych. Moduł jest niezbędny do wykonania portalu partnerskiego, w którym powinny być udostępnione informacje on-line na temat możliwości przeprowadzenia transakcji z kontrahentem. Moduł pozwala również na pełną wymianę informacji i dokumentach i rozrachunkach z modułem księgowym

17 Licencje na system KP Wdrożenie systemu komputerowego. System KP pozwala na budowanie bazy pracowników oraz rozliczanie czasu poświęcanego przez pracowników na realizację poszczególnych projektów. Niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego zespołu wdrożeniowego, który będzie posiadał szerokie kompetencje w zakresie wszystkich wdrażanych rozwiązań

18 Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 05 grudnia2013 r. Formularz oferty OFERTA na Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. Warszawa, dnia r. Dane składającego ofertę: [nazwa firmy] dane adresowe firmy Oferta dla: ANB sp. z o.o. W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe, oferujemy wykonanie Wdrożenia systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. wg specyfikacji określonej w zapytaniu, w cenie: --,-- PLN netto (słownie: --- złotych netto) --,-- PLN brutto (słownie: --- złotych brutto) Termin realizacji: do. grudnia 2013 r. Termin związania z ofertą: 14 dni. Podpis osoby reprezentującej oferenta Załączniki:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Warszawa, dnia 07 listopada 2013 ZAMAWIAJĄCY: ANB sp. z o.o. sp. k. ul. Ostrobramska 91, 04 118 Warszawa Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania O Ś W I A D C Z E N I E Firma (Oferent) oświadcza, iż. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy: ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH SZANSĄ NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY PRO CANDLE ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012 Zapytanie dotyczy: - Zakupu usług doradczych

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014 Warszawa, 13.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014 Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu wspierającego działalność pośrednika w pozyskiwaniu finansowania współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013. ZAPYTANIE OFERTOWE Pt:,, Zakup aplikacji ERP

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013. ZAPYTANIE OFERTOWE Pt:,, Zakup aplikacji ERP WARSZAWA 19.09.2012R. ZAPYTANIE OFERTOWE Pt:,, Zakup aplikacji ERP na realizację aplikacji ERP w ramach projektu pt.: Zakup aplikacji B2B w celu automatyzacji procesów związanych ze składaniem oraz realizacją

Bardziej szczegółowo

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu Handlowo-Magazynowy Przeznaczenie modułu Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 7 października 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3 Budownictwo Inżynieria Lądowa MAKSEL-STYL Sp. z o.o. Ul. Koziegłowska 7 42-311 Żarki Letnisko Żarki Letnisko, dnia 14.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3 Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r.

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy systemu B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzujące procesy handlowe realizowane pomiędzy firmą Margola

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 0122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 07-08-2013 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 17 grudnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 W związku z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.2./2014. na dostawę zestawów do składania podpisu elektronicznego

Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.2./2014. na dostawę zestawów do składania podpisu elektronicznego Jordanów, 02. 10. 2014r. Airstal Sp. z o. o. 95-060 Brzeziny Jordanów 4 tel.: +46 874 66 46 fax: +46 874 66 47 e-mail: airstal@airstal.com Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.2./2014 na dostawę zestawów do

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 99,00 zł 149,00 zł 249,00 zł brutto 121,77 zł 183,27 zł 306,27 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14.POIG 8.2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14.POIG 8.2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14.POIG 8.2 Łódź, dn. 25.06.2015r W związku z realizacją umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-083/13-01 na Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

1 of 7 2013-09-06 20:58

1 of 7 2013-09-06 20:58 1 of 7 2013-09-06 20:58 Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Moduł/Funkcja PRO BIZNES MAX Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 Z DNIA 22.03.2016R.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 Z DNIA 22.03.2016R. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 Z DNIA.03.016R. 1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO Supervisor Sp. z o.o. ul. Inżynierska 6 81 51 Gdynia REGON: 066459 NIP: 5863545. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów 1 S t r o n a Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 149,00 zł 199,00 zł 299,00 zł brutto 183,27 zł 244,77 zł 367,77 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 10/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 10/POIG 8.2/2014 Dotacje na Innowacje Mrowino, dnia 10 kwietnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 10/POIG

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania. Józefosław, dnia 17.04.2015r. Zapytanie ofertowe I DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PREMIUM FOOD & MORE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Osiedlowa 50 A 05 500 Józefosław II ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

mgr Zbigniew Krzysztofiak F.P.H.U. REZOS Mszana Dolna, dnia 22.11.2013 r. ul. Ogrodowa 11B,

mgr Zbigniew Krzysztofiak F.P.H.U. REZOS Mszana Dolna, dnia 22.11.2013 r. ul. Ogrodowa 11B, Mszana Dolna, dnia 22.11.2013 r., Zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie systemu klasy B2B ehermes w ramach projektu pt. Wdrożenie systemu klasy B2B w firmie REZOS wspomagającego handel hurtowy paliw

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Firma Prino-Plast Sp. z o.o. JV pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Prino-Plast Sp. z o.o. JV pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Prino-Plast Spółka z ograniczoną 20.12.2011 odpowiedzialnością Joint Venture Produkcja Artykułów Higienicznych Al. Wojska Polskiego 48, 82-200 Malbork NIP 7880009496 REGON - 632025730 Malbork, Firma Prino-Plast

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.2/PO IG DOTYCZY ZAKUPU DRUKARKI FISKALNEJ 48 SZTUK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.2/PO IG DOTYCZY ZAKUPU DRUKARKI FISKALNEJ 48 SZTUK Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.2/PO IG DOTYCZY ZAKUPU DRUKARKI FISKALNEJ 48 SZTUK 1. ZAMAWIAJĄCY: AVENIR MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

I. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:

I. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących: Szczecin 31-10-2014 Tweetop sp. z o.o. Ul. Ludowa 24C 71-700 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: projektu Wdrożenie systemu informatycznego B2B do usprawnienia procesów biznesowych spółki Tweetop i partnerów

Bardziej szczegółowo

MSPbiuro Andrzej Korbaś Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

MSPbiuro Andrzej Korbaś Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Firma, zwana dalej Zamawiającym, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrożenie zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Część I. Czemu nie. :)

Część I. Czemu nie. :) Część I Fakturowanie i księgowanie pod Linuksem?? Czemu nie. :) Autor Cyryl Sochacki QFaktury GPL to całkowicie darmowy i wszechstronny system fakturujący pracujący pod kontrolą systemu Linuks. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM Str. 1/9 System zarządzania relacjami CRM to narzędzie niezbędne w każdym przedsiębiorstwie. System CRM pozwala na wsparcie strategii zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Spis treści

ZAPYTANIE OFERTOWE. Spis treści Swochowo, 28 lipca 2010 Przedsiębiorstwo Boniek Boniek Elżbieta Swochowo 1 76-200 Słupsk NIP:839-125-40-21 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników.

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania klasy WMS (Warehouse Management System) dla Zamawiającego w ramach projektu realizowanego przez przedsiębiorcę: Modernizacja magazynu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Łukasz Koszczoł WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ: MULTIMARE; 2net ul. Bliźniąt 11/4 61-244 Poznań, Poznań, dnia 03.12.2012 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Stworzenie innowacyjnej e - usługi

Bardziej szczegółowo

mgr Zbigniew Krzysztofiak F.P.H.U. REZOS Mszana Dolna, dnia 07.01.2014 r. ul. Ogrodowa 9B, Zapytanie ofertowe na dostawę klimatyzacji wraz z montażem

mgr Zbigniew Krzysztofiak F.P.H.U. REZOS Mszana Dolna, dnia 07.01.2014 r. ul. Ogrodowa 9B, Zapytanie ofertowe na dostawę klimatyzacji wraz z montażem Mszana Dolna, dnia 07.01.2014 r., Zapytanie ofertowe na dostawę klimatyzacji wraz z montażem w ramach projektu pt. Wdrożenie systemu klasy B2B w firmie REZOS wspomagającego handel hurtowy paliw I. Wstęp

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 11.12.2013r. Zamówienie na wdrożenie e-usługi do projektu pt. Platforma internetowa do kompleksowego zarządzania procesami produkcyjnymi i handlowymi dla drukarni Zamawiający: CREATIVEPARTNER

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112 2. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Piechowice, dnia 28.04.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na opracowanie i wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy firmą NEO-NET a jej partnerami biznesowymi

Zapytanie ofertowe na opracowanie i wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy firmą NEO-NET a jej partnerami biznesowymi Kraków, dnia 27.06.2014 r. Zapytanie ofertowe na opracowanie i wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy firmą NEO-NET a jej partnerami biznesowymi I. Wstęp zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Firmą Zakład Produkcyjno - Handlowy "BASTA" mgr inż. Stanisław Barczyk Gołaczewy 23A, 32-340, NIP: 6370108678 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2013

Zapytanie ofertowe 7/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 7/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B do realizacji projektu pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 14/POIG 8.2/2015

Zapytanie ofertowe nr 14/POIG 8.2/2015 Dotacje na Innowacje Mrowino, dnia 16 kwietnia 2015 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 14/POIG

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Wytyczne szczegółowe wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego

Wytyczne szczegółowe wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego Tartak i Zakład Stolarski Janina i Wacław Witkowscy Spółka Jawna Rychłowice, dn. 12.08.2011 Rychłowice 21B, 98-300 Wieluń NIP 8321979368, REGON 100125684 Tartak i Zakład Stolarski Janina i Wacław Witkowscy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia 1 06-400 Ciechanów Ciechanów dnia 25.01.2012 Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 07.07.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 07.07.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 07.07.04 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Limon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa NIP 521-364-72-83 Warszawa, 15/09/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 I. Zamawiający inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja serwisu kurierskiego wersja standardowa

Specyfikacja serwisu kurierskiego wersja standardowa Specyfikacja serwisu kurierskiego wersja standardowa Front Obsługa konta logowanie rejestracja (wraz z aktywacją za pomocą e-maila) profil dane podstawowe: nowe hasło, numer konta bankowego dane do faktury

Bardziej szczegółowo