Wydziahi Komunikacji we Wrzesni o podanie irrformacji czy zobowiajzany iiguruje w ewidencji jako wlasciciel pojazdow. - odpowiedz negatywna.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydziahi Komunikacji we Wrzesni o podanie irrformacji czy zobowiajzany iiguruje w ewidencji jako wlasciciel pojazdow. - odpowiedz negatywna."

Transkrypt

1 201 poczty elektronicznej komornika skarbowego - wplyne> jedna odpowiedz pisernna z US Poznan - Grunwald. - Pismo NE/077-49/06/ZM z dnia r. skierowane do Powiatowego Urze.du Pracy we Wrzesni, z zapytaniem czy zobowiazany jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna i czy posiada uprawnienia do pobierania zasiiku (wg informacji uzyskanej podczas pisania protokohi o stanie majatkowym, jest on zarejestrowany, lecz bez prawa do zasiiku) ~ PUP potwierdziljego slowa. - Pismo NE/077-53/06/ZM z dnia r. skierowane do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej we Wrzesni, w sprawie udzielenia infonnacji czy zobowia_zany figuruje w ewidencji nieruchomosci - Odpowiedz negatywna. - Pismo NE/077-52/06/ZM z dnia r. skierowane do Starostwa Powiatowego Wydziahi Komunikacji we Wrzesni z prosba^ o udzielenie informacji czy zobowiazany figuruje w ewidencji jako wlasciciel pojazdow. - odpowiedz negatywna. 20. W dniu r. dokonano zaj^cia ruchomosci na 3 tytuly SM6/4946/04, SM6/4947/04, SM6/4948/04 (tytuly nadal czynne). Zajejto: Telewizor kolorowy Thomson z pilotem (500,00 zl.), Wieze. radiowa_ Technics z pilotem (1.500,00 zl.), Magnetowid Toshiba z pilotem (300,00 zl.) ~ zaje_cia ruchomosci pozostawiono pod dozorem zony pod adresem Jana Pawla II we Wrzesni - do dnia kontroli nie zwieziono tych ruchomosci, nie dokonano sprzedazy. W tym samym dniu sporzadzono protokol o stanie maja_tkowym zobowiazanego - rnnego majatku ruchomego nadaja^cego sie, do skutecznej ruchomosci nie stwierdzono. Z oswiadczenia zony wynika, iz zobowiajzany przebywa za granica (Anglia). Kolejny protokol o stanie maja_tkowym, sporzajdzony zostal w oparciu o oswiadczenie matki w dniu r. pod adresem z oswiadczenia matki wynika, iz zobowiazany wraz z zona_ i dziecmi przebywa za granica_ (Anglia), gdzie pracuje jako murarz. Matka zobowiajzanego odmowila odebrania odpisow tytulow wykonawczych z uwagi na brak mozliwosci ich dor^czenia. Skorz}rstano z mozliwosci wynikaja^cych z art. 36 ustawy o post^powaniu egzekucyjnym w administracji: - Pismo NE/077-53/06/ZM z dnia r. skierowane do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej we Wrzesni o podanie informacji czy zobowiajzany figuruje ewidencji nieruchomosci - odpowiedz negatywna. - Pismo NE/077-52/06/ZM z dnia r. skierowane do Starostwa Powiatowego -

2 202 Wydziahi Komunikacji we Wrzesni o podanie irrformacji czy zobowiajzany iiguruje w ewidencji jako wlasciciel pojazdow. - odpowiedz negatywna. Notatka sluzbowa sporzajizona w dniu r. przez starszego poborce_ skarbowego Karola Norkiewicza. Matka zobowiajzanego oswiadczyla, iz z dniem r. zobowiajzany zostal wymeldowany decyzjq. administracyjna^ z zameldowania stalego i nie ma z rdm zadnego kontaktu. - z notatki wynika, iz informacja ta zostala sprawdzona w Urz^dzie Miasta i Gminy Wrzesnia. Z uwagi na powyzszy fakt oraz brak majatku zobowia_zanego pod wskazanym adresem odstapiono od dalszych czynnosci egzekucyjnych. Odnotowano relacje poborcy skarbowego sporzajdzone w dniach r., r. Tytuty wykonawcze: SM6/4946/04 z dnia r.; klauzula wykonalnosci r. podatek od towarow i ustug za okres 12/2003, naleznosc glowna 4.400,00 zl., upomnienie dore_czono w dniu r SM6/4947/04 z dnia r. klauzula wykonahiosci r. podatek od towarow i ushig za okres 10/2003, naleznosc glowna 194,00 zl., SM6/4948/04 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. podatek od towarow i ushig za okres 9/2003, naleznosc glowna 1.178,00 zl.,. - Pismo z dnia r. - decyzja ratalna na zaleglosci obj^te w/w tytulami wykonawczymi. SM2/65/05 z dnia r., klauzula wykonalnosci r., zryczaitowany podatek dochodowy od przychodow ewldencjonowanych za okres 12/2003, naleznosc glowna 360,00 zl., upomnienie dore_czono w dniu r. sprawa niewszczeta. SM2/66/05 z dnia r. klauzula wykonamosci r.; zryczaitowany podatek dochodowy od przychodow ewidencjonowanych za okres 12/2002, naleznosc glowna 520,00 zl. (ograniczenie do 407,70 zl), upomnienie dore_czono w dniu r. sprawa niewszczeta. SM2/288/05 z dnia r., klauzula wykonalnosci r., zryczaitowany podatek dochodowy od przychodow ewidencjonowanych za okres 2004, naleznosc glowna 203,50 zl., upomnienie dore^czono w dniu r. sprawa niewszcze_ta. SM2/389/05 z dnia r., klauzula wykonahiosci r. zryczaftowany podatek dochodowy od przychodow ewidencjonowanych. za okres 12/2002, naleznosc glowna 528,80 zl.. 12/2003 naleznosc glowna 351,20 zl., upomnienie dore_czono w dniu r. sprawa niewszczeta. SM2/391/05 z dnia r., klauzula wykonahiosci r. zryczaitowany podatek dochodowy od przychodow ewidencjonowanych za okres 12/2002 orzeczenie z dnia

3 r. EA/RAT-WP/VAT/04,.naleznosc glowna 118,30 zl., upomnienie doreczono w dniu r. sprawa niewszczeta, SM2/686/05 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. zryczaltowany podatek dochodowy od przychodow ewidencjonowanych za okres 12/2002 orzeczenie z dnia r. EA/RAT-WP/PPE/05, naleznosc glowna 118,30 zl., upomnienie awizowano dwukrotnie r r., zwrot r. tytul niewszczety SM2/687/05 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. zryczattowany podatek dochodowy od przychodow ewidencjonowanych za okres 12/2002 orzeczenie z dnia r. EA/RAT-WP/05, naleznosc glowna 118,30 zl., upomnienie doreczono w dniu r.sprawa niewszczeta. SM6/1106/05 z dnia r., klauzula wykonalnosci r. podatek od towarow i uslug za okres 12/2003 orzeczenie z dnia r. A/RAT-WP/05, naleznosc glowna 164,30 zl., upomnienie - zwrot adresat wyprowadzil si$. - sprawa niewszczeta. SM6/1261/05 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. podatek od towarow i ushig za okres 12/2003 orzeczenie z dnia r. EA/RAT-WP/05. naleznosc glowna 274,40 zl., upomnienie - zwrot adresat wyprowadzil si?. - sprawa niewszczeta. SM6/53/06 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. podatek od towarow i ushig za okres 12/2003 orzeczenie z dnia r. NP/RAT-WP/05, naleznosc glowna 274,40 zl., upomnienie awizowano dwukrotnie r., r. - sprawa niewszczeta. SM2/113/06 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. zryczaltowany podatek dochodowy od przychodow ewidencjonowanych za okres 12/2002 orzeczenie z dnia r. NP/RAT-WP/05, naleznosc glowna 236,60 zl., upomnienie awizowano dwukrotnie r., r. - sprawa niewszczeta. SM2/185/06 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. zryczaltowany podatek dochodowy od przychodow ewidencjonowanych za okres 12/2002 naleznosc glowna 118,30 zl., za okres naleznosc glowna 118,30 zl., tytul dwu pozycyjny, orzeczenie z dnia r. NP/AT-WP/05, upomnienie awizowano dwukrotnie r r. - sprawa niewszcze.ta. SM2/187/06 z dnia r. klauzula wykonalnosci r., zryczaltowany podatek dochodowy od przychodow ewidencjonowanych 12/2002, naleznosc glowna 118,30 zl., orzeczenie z dnia r. NP/RAT-WP/06,upomnienie awizowano dwukrotnie r r. sprawa niewszczete. SM6/165/06 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. podatek od towarow i ushig za okres 12/2003, naleznosc glowna 274,40 zl., orzeczenie z dnia r.

4 204 NP/RAT-WP/05, upomnienie - zwrot adresat wyprowadzij sie_. - sprawa niewszczeta. SM6/640/06 z dnia r.; klauzula wykonalnosci r. podatek od towarow i ushig za okres 12/2003, naleznosc giowna 274,40 zl., orzeczenie z dnia r. EA/ / /04, upomnienie - zwrot adresat wyprowadzii si?. - sprawa niewszczeta. SM2/708/06 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. zryczaftowany podatek dochodowy od przychodow ewidencjonowanych za okres 12/2002 naleznosc giowna 103,20 zl., 12/2003 naleznosc giowna 15,20 zl.; orzeczenie z dnia r. NP/ / /04, upomnienie - zwrot adresat wyprowadzil si?. - sprawa niewszczeta. SM2/1024/06 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. zryczaltowany podatek dochodowy od przychodow ewidencjonowanych za okres 12/2003 naleznosc giowna 236,60 zl., orzeczenie z dnia r. EA/ / /04 awizowano dwukrotnie r r. zwrot r. sprawa niewszczeta. SM6/1220/06 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. podatek od towarow i ushig za okres naleznosc giowna 548,80 zl., orzeczenie z dnia r. EA/ / /04, awizowano dwukrotnie r r. sprawa niewszczeta. SM6/1371/06 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. podatek od towarow i uslug za okres 12/2003 naleznosc giowna 283,70 zl., 1/2004 naleznosc giowna 265,20 zl., orzeczenie z dnia r. NP/RAT-WP/06, upomnienie - awizowano dwukrotnie r., r., zwrot r. sprawa niewszczeta. SM2/6/07 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. zryczaltowany podatek dochodowy od przychodow ewidencjonowanych za okres 12/2003 naleznosc giowna 118,30 zl., orzeczenie z dnia r. EA/ / /04. awizowano r., r. zwrot r. sprawa niewszczeta. SM6/82/07 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. podatek od towarow i uslug za okres 1/2004 naleznosc giowna 274,40 zl., 1/2004 naleznosc giowna 274,40 zl., (tytul czteropozycyjny) orzeczenie z dnia r. EA/ /04, upomnienie awizowano r r. zwrot r. sprawa niewszcze_ta. SM2/221/07 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. zryczaltowany podatek dochodowy od przychodow ewidencjonowanych za okres 12/2003 naleznosc giowna 236,60 zl., orzeczenie z dnia r NP^RAT-WP/065 upomnienie awizowano r., r. zwrot r. sprawa niewszczeta. SM2/222/07 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. zryczaltowany podatek dochodowy od przychodow ewidencjonowanych za okres 12/2003 naleznosc giowna 118,30 zl., orzeczenie z dnia r. EA/ /04, upomnienie awizowano r.,

5 r. zwrot r. sprawa niewszczete. Tytuly wystawione przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych o numerach: W /2005 (58 tytulow wykonawczych). Nie skorzystano z mozliwosci wynikaja_cych z Rozdzialu 7, Udzielanie pomocy obcemu panstwu oraz korzystanie z jego pomocy przy dochodzeniu naleznosci pieni^znych, ustawy o poste_powaniu egzekucyjnym w administracji. Wyjasnienie Komornika Skarbowego Urzedu Skarbowego we Wrzesni dotycza^ce przydziahi tytulow wykonawczych poborcorn skarbowym stanowi zala_cznik nr X/5 do protokohi. 4. Prawidlowosc wykonywania przez poborcow skarbowych czynnosci egzekucyjnych w terenie ~ prawidlowosc pobran przez poborcow (w tym odsetek i kosztoiv) i terminowosc odprowadzania uzyskanych kwot Powyzsze zagadnienie zostalo sprawdzone na podstawie tytulow wykonawczych oraz kwitariuszy przychodowych przedstawionych do kontroli i opisanych w punkcie 10. Prawidiowosc naliczenia wynagrodzenia prowizyjnego. zajecia ruchomosci, odbior i sprzedaz ze szczegolnym uwzglednieniem terminow Zgodnie z oswiadczeniem Komornika Skarbowego w 2006 r. przeprowadzono 5 licytacji zaj^tych ruchomosci: _., - 3.:_ 4. - ') 1. W dniu r. dokonano zajecia ruchomosci: 1. Samochod osobowy Opel Kadett 1,3 nr rej. PWR 48FX ,00 zl. 2. Maszyna szwalnicza Brother - 260,00 zl., Zawiadomienie o zaj^ciusrodkatransportuke/ /05 z dnia r.

6 206 Wycena ruchomosci przez rzeczoznawcow z dnia r., przeslana zobowiazanej pismemne/077-56/06 z dnia r. (doreczono w dniu r.). - w protokole zajecia ruchomosci brak informacji o pozostawieniu znaku informuja^cego na zewnatrz o jego zaj^ciu, lub informacji o przyczynachjego nieumieszczenia. Sprzedaz samochodu osobowego: Odbior zajetej ruchomosci nastapil w dniu r. na oryginale, brak pieczatki poborcy skarbowego, odbior odnotowano w ksi^dze rnagazjmowej pod pozycja_ 3/ Obwieszczenie o licytacji wyznaczonej na dzieh r. na godzin^ 12:00 doreczono pisrnemke/077-98/06 w dniu r. - Protokoi niedojscia I licytacji do skutku z powodu nieprzybycia co najmniej dwoch Iicytant6w. - Obwieszczenie o II licytacji wyznaczonej na dzieh r., na godzine_ 12:00 doreczono pismem NE/ /06 w dniu r. - Protokoi niedojscia II licytacji do skutku z powodu nieprzybycia co najmniej dwoch licytantow. - Protokoi ze sprzedazy z wolnej reki; dokonanej w dniu r. za cen$ 500,00 zl.; rozliczono na koszty egzekucyjne w tytule wykonawczym SM6/479/05, pokwitowanie nr Sprzedaz maszyny szwalniczej: - Odbior zajetej ruchomosci nastapil w dniu: r., w ksi^dze magazynowej odnotowano pod pozycjq. 2/2006. Obwieszczenie o licytacji wyznaczonej na dzieh r. na godzinq 10:00 doreczono pismem NE/077-99/06 w dniu r. ~ Protokoi niedojscia I licytacji do skutku z powodu nieprzybycia co najmniej dwoch licytantow. - Obwieszczenie o II licytacji wyznaczonej na dzieh r., na godzine^ 10:00 doreczono pismem NE/ /06 w dniu r. - Protokoi niedojscia II licytacji do skutku z powodu nieprzybycia co najmniej dwoch licytantow. - Pismem NE/ /06 z dnia r. podano do publicznej wiadomosci o posiadanej do sprzedazy z wolnej reki ruchornosci. Ogloszenie bylo zamieszczone rowniez w witrynie internetowej, do dnia r. - Protokoi ze sprzedazy z wolnej re_ki, dokonanej w dniu r. za cen 100,00 zl.; rozliczono w tytule wykonawczym SM6/423/05, na koszty egzekucyjne pokwitowanie:

7 Zaj^cia 146 ruchomosci dokonano w dniu r. (wycenie poddano 141 ruchomosci). W zwia_zku z tym, iz zaje_to bardzo zroznicowany asortyment i stan techniczno - uzytkowy wycenionych rnaszyny, urzadzenia technicznych, i wyposazenia oraz samochodu Rzeczoznawcy zasugerowali rozwazenie mozliwosci sprzedazy jako calosci wykazanego sprze_tu (uwzgledniajajs ewentualna_ korekte_ sprzedazy). Calosc wyceniono na lapzna_ wartosc ,00 zl. Wycen? ruchomosci dor^czono zobowia_zanej spolce w dniu r. Obwieszczenie o licytacji wyznaczonej na dzien r. na godzin? 13:00, w razie niedojscia I licytacji do skutku wyznaczono II licytacje na dzien r. na godzinq 13:00. brak dore^czenia. Ogloszenie zamieszczono rowniez w witr>rnie intemetowej. Protokoi ze sprzedazy dokonanej w dniu r. ze sprzedazy uzyskano kwot$ ,00 zl., Na kwote_ w wysokosci ,00 zl., uzyskana_ z licytacji wystawiono pokwitowanie nr Sprzedano wszystkie ruchomosci wyszczegolnione w protokole wyceny. W fonnularzu obwieszczenia: - nie okreslono ruchomosci, ktore miaty bye sprzedane, - nie podano nazwy firmy, brak powiadomienia o licytacji zobowia_zanej spolki. - brak podpisu Komornika Skarbowego. r Brak tytulow w>fkonawczych dotycza_cych ; oraz z uwagi na skierowanie do Sa_du Rejonowego we Wrzesni o nadanie Klauzuli wykonalnosci. Wyjasnienie w sprawie licytacji ruchomosci zajejych w post^powaniu egzekucyjnyrn w 2006 r. stanowi zala^cznik nr X/6 do protokohi. Zaj^cia ruchomosci dokonane w miesi^cu pazdzierniku: 1,"' Zaje_cie ruchomosci z dnia r. Zaje_to: Komputer opis bardzo szczegolowy, wg wyceny bieglego skarbowego. Zaj^cie obejmuje jeden tytul wykonawczy o numerze SM6/1159/06 z dnia r., podatek od towarow i ushig za okres 6/2006, na kwote_ naleznosci glownej zl.. klauzul^ nadano w dniu r., przelew na kwote_: 1.596,50 zl., z dnia r. tytul zamkni^ty.

8 _. Zaje_cie ruchomosci z dnia r, Zaj^to Telewizor kolorowy 21 calowy, z pilotem txt, (czarna obudowa, stereofoniczny) - 600,00 zl., Zaje^cie obejmuje dwa tytuly wykonawcze o numerach: - SW1/17/62/2005 z dnia r., podatek rolny, podatek od meruchomosci za okresy: 1/2005 w kwocie naleznosci glownej 94,90 zl., 2/ ,80 zl., 3/ ,80 zl., 4/ ,80 zl., klauzule. nadano w dniu r. - tytul otwarty, dokonano cze_sciowej wplaty wierzycielowi po wszcze_ciu w dniu r., brak relacji, innych czynnosci. - SW1/17/61/2005 z dnia r., podatek rolny; podatek od nieruchomosci za okres 4/2004 w wysokosci naleznosci glownej 31,00 zl., tytul wycofany pismem wierzyciela z dnia r. - wplyw w dniu r. tytul otwarty, dokonano cze_sciowej wplaty wierzycielowi po wszcze_ciu w dniu r., brakrelacji, innych czynnosci. 3. _... ' Zaj^cie ruchomosci z dnia r. Zajeto Samochod osobowy: NISSAN PATROL 2.8D PWR 58PS, oraz PEUGEOT 206 1,4KAT PWR 90PM - (opis bardzo szczegolowy). Zawiadomienie o zaje_ciu srodka transportu NE/077-45/06/ZP z dnia r. (5 dni). - zawiadomienie obejmuje tylko pierwszy z wymienionych w zaje_ciu samochodow z uwagi na to, iz drugi pojazd (PEUGEOT zostal zajety rowniez na zaleglosci zony ~._._... zaj^cie opisane w naste_pnym punkcie.). Zaj^cie obejmuje szesc tytulow wykonawczych o numerach: - SMI/1259/06 z dnia r. podatek dochodowy w wys. 19% pobierany od dochodow z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej, za okres 2005 r., w wysokosci kwoty glownej ,00 zl., klauzule_ nadano w dniu r. tytul w przydziale: r.(zaj cie ruchomosci), r. oraz r. - relacja poborcy - mieszkanie zamknie_te; W dniu r. dokonano cz^sciowego pobrania naleznosci, bez dokonania innych czynnosci. Sporza_dzono relacj^, iz zaj^te pojazdy znajdowaiy si^ w trasie, ponadto zobowi^zany wplacil kwote_ 10,000 zl. w pow}^zszym tytule rozliczono 522,10 zl. na koszty egzekucyjne; w dniu r. kolejna relacja - zaje.te pojazdy znajdowaiy sie_ w trasie - pobrano kwot? w wysokosci ,00 zl., w powyzszym tytule rozliczono jq.nanaleznosc glowna_ ,90 zl., odsetki ,90 zl., koszty pobrania

9 ,10 zl., razem: ,70 zl., tytul otwarty. - SW119/000257/ z dnia r. rata 02/05 podatek osrodkow transportowych 9/2005, wystawiony na naleznosc gtowna^ 405,00 zl., klauzul? nadano w dniu r. tytul zamkniejy w dniu r. (relacje jak wyzej). - SW119/000259/ z dnia r., rata 02/05 podatek od srodkow transportowych 9/2005, wystawiony na naleznosc glowna_405,00 zl., klauzul? nadano w dniu r. tytul zamkni^ty w dniu r. (relacje jak wyzej). - SW119/000267/ z dnia r., rata 02/05 podatek od srodkow transportowych 9/2005, wystawiony na naleznosc glowna_ 405,00 zl., klauzul nadano w dniu r. tytul zamkniety w dniu r. (relacje jak wyzej). - S-W119/000287/ z dnia r., rata 02/05 podatek od srodkow transportowych 9/2005, wystawiony na naleznosc glowna_ 1.184,20 zl., klauzule_ nadano w dniu r. tytul zamkniety w dniu r. (relacje jak wyzej). - SW119/00013/ST z dnia r, Rata 01/06 podatek od srodkow transportowych 2/2006, wystawiony na naleznosc glowna_ w wysokosci 3.099,00 zl., umniejszono w dniu r. do kwoty 2.749,00 zl., klauzul? nadano w dniu r. tytul zamkniety w dniu r. (relacje jak wyzej). Zaje^cie ruchomosci z dnia r. Zaje_to Samochod osobowy PEUGEOT KAT PWR 90PM, opis bardzo szczegolowy, w wyceny bieglego skarbowego. Zawiadomienie o zaje^ciu srodka transportu NE/077-46/06/ZP z dnia r. (5 dni). Zaje_cie obejmuje tytuly wykonawcze od numeru W /2006 do W /2006, wystawione w dniu r., nadano klauzul? wykonahiosci w dniu r. Relacja z dnia r. o niemoznosci dokonania czynnosci egzekucyjnych, tytuly otwarte. 5- Zaje_cie ruchomosci z dnia r. Zaje_to Lodowko zarnrazarkq AMIGA, nowa, na gwarancji, kolor stalowy wyceniono na 1.600,00 Zaj^cie obejmuje cztery tytuly wykonawcze o numerach: - SW119/000175/06 z dnia r., podatek rolny rata 03/05 za okres 09/ ,80 zl., oraz rata 04/05 za okres 11/ ,80 zl., klauzul^ nadano w dniu

10 r. relacja - mieszkanie zamkniete z dnia r. przelew nastaj>ii w dniach 19/ r. oraz 08/ r. tytul zamknie.ty - SW119/000176/06 z dnia r., podatek rolny rata 01/06 za okres 3/2006 ~ 103,00 zi., oraz rata 02/06 za okres 5/ ,00 zl., klauzule_ nadano w dnm i., relacja mieszkanie zamkniete z dnia r. przelew nastapil w dniu 08/ r. tytul zamkniety. - W-05/01562/04 z dnia r., mandat karny kredytowany w wysokosci 50,00 zl., klauzul^ nadano w dniu r., przelew z dnia 19/ r. tytul zamkniety. - W7/25/06 z dnia r. skladka - spolka wodna za okres 2006, naleznosc glowna w wysokosci 378,00 zl., klauzul? nadano w dniu r. relacja ~ mieszkanie zamknietez dnia r. przelew nastaj)il w dniu08/ r. tytulzamkniejy _..... _. -.. Zaje_cie ruchomosci z dnia r. - zala_cznik nr X/7 do protokolu. Zajeto Telewizor kolorowy LG z pilotem, 29 calowy, stereofoniczny, FLATRON 100 Hz Digital (srebrna obudowa), wyceniono na 2.000,00 zl., Zaje_cie obejmuje tytuly wykonawcze wystawione na -... tytul o numerze: SM6/1210/06 z dnia r. podatek od towarow i uslug za okres 6/2006 r. naleznosc glowna 377,00 zl., klauzule_ wykonalnosci nadano w dniu r., przelew z dnia 03/ r. tytul zamkniety. -. _ ^., ; tytuty o numerach: - SMI/938/06 z dnia r. podatek od osob fizycznych za okres 5/2006, O naleznosc glowna 203,00 zl., klauzul^ wykonalnosci nadano w dniu r.; przelew z dnia 03/ r.; tyrnl zarnkniety, - SM6/1209/06 z dnia r., podatek od towarow i uslug za okres 6/2006, naleznosc glowna 277,00 zl., klauzulq wykonalnosci nadano w dniu r. przelew z dnia 03/ r., tytul zamkniety. - (W podsystemie Egapoltax zaje_cie ruchomosci zarejestrowano zarowno przy tytulach zobowiajzanego oraz przy tytulach zobowiajzanej tym sposobem wynagrodzenie.prowizyjne zostalo nieprawidlowo naliczone za dwa zaje_cia). 7. Zajecie ruchomosci z dnia r. Zaje,to Odtwarzacz DVD VIDEO ELECTRIC CQ DXP5302 X-calibur z piiotem (w szarej

11 211 obudowie), wyceniono na 200,00 zl., Zaj^cie obejmuje tytul wykonawczy o numerze W-05/01520/06 z dnia r., grzywna na kwote. 100,00 zl., klauzule, nadano w dniu r.; przelew z dnia 03/ r. tytul zamknie_ty. Zaje_cie ruchomosci z dnia r. Zajeto Telewizor kolorowy LG FLATRON 21 calowy z pilotem z txt, stereofoniczny (szara obudowa), wyceniono na 600,00 zl., Zaje_cie obejmuje tytul wykonawczy o numerze W-05/02616/06 z dnia r., grzywna na kwote. 100,00 zl, klauzule_ nadano w dniu r.s przelew z dnia 14/ r. tytul zarnkniety, 9.- " " " Zaje^cie ruchomosci z dnia r. Zaje_to Telewizor kolorowy UNIMOR "SIESTA 3" z pilotem, z txt, 21 calowy. wyceniono na 500,00zl, Zaje_cie obejmuje cztery tytul wykonawcze o numerach: - FnV52351/T/40154/2004 z dnia r., grzywna nalozona w drodze mandatu karnego kredytowanego w wysokosci 100,00 zl., klauzule. nadano w dniu r. przelew z dnia 09/ r. tytul z am knigty - W-05/3383/04 z dnia r., mandat karny kredytowany w wysokosci 100,00 zl., klauzule nadano w dniu r. przelew nastapil w dniu 09/ r. tytul zamknie_ty, - W//42/2005 z dnia r., mandat karny w wysokosci 100,00 zl., klauzule, wykonalnosci nadano w dniu r. przelew nasta_pil w dniu 09/ r. tytul zamknie_ty. - W-05/02713/06 z dnia r., grzywna na kwote. 100,00 zl., klauzule wykonalnosci nadano w dniu r., przelew nastqpil w dniu 09/ r. tytul zarnkniety. 10. Zaj^cie ruchomosci z dnia r. Zaje_to ciajmik rolniczy URSUS C-360 (opis bardzo szczegolowy), wg wyceny bieglego skarbowego.

12 212 Zawiadomienie o zaje.ciu srodka transportu NE/077-51/06/ZP z dnia r. (12 dni) Zaje_cie obejmuje dwa tytuly wykonawcze o numerach: - W-3/1/2006 z dnia r. skladka na ubezpieczenie spoieczne rolnikow za okres 3/ ,60 zl._ oraz 4/ ,40 zl.3 klauzul? wykonalnosci nadano w dniu r. przelew z dnia 14/ r. uzyskana_ kwote_ rozliczono na koszty egzekucyjne. - W-3/2/2006 z dnia r. skiadka na ubezpieczenie spoleczne rolnikow za okres 1/ ,60 zl., 2/ ,00 zl, 3/ ,00 zl, przelew z dnia 14/ r. uzyskana kwot rozliczono na koszty egzekucyjne. Postanowienie w sprawie zawieszenia poste_powania egzekucyjnego NE/ /06 z dnia r. na wniosek Wierzycielaz dnia r. 11,.: Zaje_cienichomosci z dnia r. Zajeto Samochod osobowy NISSAN SUNNY 1.6LX, nr rej. PWR 79FX, (podano dane bardzo szczegolowe), wg wyceny bieglego skarbowego. Zawiadomienie organu dokonujajcego rejestracji znajduje si przy zaje_ciu opisanym pod numerem 12 -._.,_( Jc^ec zobowiqzanego, wspohvlasciciel pojazdu), Zaj^cie obejmuje trzy tytuly w>rkonawcze o numerach: - W-05/01818/05 z dnia r., grzywna na kwote_ 100,00 zl., klauzul? wykonalnosci nadano w dniu r. przelew z dnia: 30.01/02/02/06 oraz 14/ r. tytul zamkni^ry /2006 z dnia r., grzywna na kwot? 100,00 zl.} klauzule_ wykonalnosci nadano w dniu r., przelew z dnia 14/ r. tytui zamkniety. - W-05/01651/06 z dnia r.; grzywna na kwote zl, klauzul? wykonalnosci nadano w dniu r., przelew z dnia 14/ tytui zamkniety _ "._: _.".' ^^.. ' Zaj^cie ruchomosci z dnia r. Zajeto Samochod osobowy NISSAN SUNNY" 1.6LX. nr rej. PWR 79FX, (podano dane bardzo szczegolowe), wg wyceny bieglego skarbowego. Zawiadomienie o zaje.ciu srodka transportu NE/077-52/06/ZP z dnia r. (12 dni) Zajecie obejmuje t_/tuly wykonawcze wystawione na

13 213 _ W7/41/05 z dnia r., skladka za 2005 r. w wysokosci 480,00 zl., ( i, klauzule, wykonalnosci nadano w dniu r., tytul otwarty brak innych czynnosci, relacji, wplat. - SWSM/000042/06 z dnia r., mandat kredytowany w wysokosci 50,00 zl., klauzule_ wykonalnosci nadano w dniu r. przelew w dniu 14/ r. tytul zaraknie_ty. -' W-3/3/2006 z dnia r., skladka na ubezpieczenie spoleczne rolnikow za okres 4/2005 w wysokosci 722,40 zl., tytul otwarty, brak innych czynnosci, relacji, wplat. W-3/4/2006 z dnia r.} skladka na ubezpieczenie spoleczne rolnikow za okres: 1/ ,40 zl,, 2/2006 ~ 753,00 zl., 3/2006 r ,00 zl., tytul otwarty, brak innych czynnosci, relacji, wplat. Zaj^cia opisane pod pozycja_ 11 oraz 12, zostaly podpisane przez ^ (1 samochod, 2 zaj^cia, 3 osoby). 13.-, Zaj^cieruchomosci z dnia r. Zajeto Telewizor kolorowy LG 28 calowy, z pilotem, txt, (szara obudowa, stereofoniczny), wyceniono na 1.400,00 zl., Zaj^cie obejmuje tytul wykonawczy o numerze SW119/000347/R z dnia r., podatek rolny za okres 3/ ,60 zl., 5/ ;00 zl., 9/ ,00 zl., 11/ ,00 zl., klauzule_ wykonalnosci nadano w dniu r., przelew z dnia 06/ r. tytul zamkniejy. Ponadto w w/w sprawach stwierdzono, it: - we wszystkich tytulach zamknietych, brak jest odpowiedniej adnotacji w cz^s'ci zakonczenie egzekucji. W sytuacjach, gdy tytul jest zamykany przez pobranie naleznosci, poborca skarbowy wpisuje w tej cz^sci date_ dokonania pobrania. Brak podpisu, pieczatki inspektora wprowadzaja_cego dane z tytulu wykonawczego do Egapoltax, dokonuja^c tym samym faktycznego zamkni^cia tytulu w systemie. Brak rowniez podpisu i pieczatki Komornika skarbowego, ktory sprawuje nadzor merytoryczny nad przydzielonymi tytulami. (zgodnie z zapisem w w przydziale siuzby), - we wszystkich protokolach zaj^c i odbioru ruchomosci, nie wypelniano drugiej strony formularza. (pierwsza strona nie budzi zastrzezen)

14 214 - w protokolach zaje_c ruchomosci nie sa_ wpisywane informacje o pozostawieniu znaku informujxcego na zewnatrz o jego zaje_ciu, lub informacje o przyczynach jego nieumieszczenia. protokoty o stanie maj^tkowym. Kontroli poddano protokoly dotycza_ce 10 zobowia_zanych: 1.._.- protokol o stanie majatkowyrn z dnia r. dla porownania sprawdzono rowniez protokol spisany w dniu r. 2. i «protokol o stanie majatkowym z dnia r., 3. -protokol o stanie majatkowym z dnia r., 4 ti protokol o stanie majatkowym z dnia r. O f ~ ^-protokol o stanie majatkowym z dnia r. 6._. ^ _ - protokol o stanie majajtkowym z dnia r., r. 7,... protokol o stanie majatkowym z dnia r., r. 8..._ - protokot o stanie majatkowym z dnia r., r., 9. i - protokol o stanie majatkowym z dnia r.; r., dla porownania sprawdzono rowniez protokoly sporzajdzone w dniach: r., r. 10. _. _. -protokoi o stanie majatkowym z dnia r. Protokoiy nie budza^ wi^kszych zastrzezen; jednakze w dwoch przypadkach (poz. 3, 4) nie wpisano powierzchni zajmowanego lokalu. Zwraca si^ rowniez uwage_ na fakt, iz protokoly spisywano wylacznie wediug oswiadczenia zobowia_zanego, lub osoby trzeciej, zaden z wyzej wymienionych nie zostal sporza_dzony w oparciu o ogl^dziny. 5. Prawidlowosc i skutecznosc T\ykonywaiiych przez pracownikow shizby wewn^trznej czynnosci egzekucyjnych. - Zaj^cia wierzytelnosci, rozliczenie konta sum depozytowych, opiata komornicza i koszty egzekucyjne. 1. Zajecie rachunku bankowego NE/80039/2006 z dnia r. PKO BP O/Gniezno

15 Zobowiazany: r 215 Tytul wykonawczy: SM5/1207/06 z dnia r. Wierzyciel: Naczelnik Urzedu Skarbowego we Wrzesni. - Data dokonania przelewu r. (9 dni) - Wplata na konto wierzyciela w dniu r. - Koszty egzekucyjne wplacono 11.10,2006 r. 2. Zajecie wynagrodzenia za prace_ NE/71848/2006 z dnia r. Pracodawca: - brak odpowiedzi pracodawcy, Zobowiazany Tytuly wykonawcze: SW/119/52/NF, SW119/53/NF z dnia r. Wierzyciel: Burmistrz Miasta i Gnainy. - Data dokonania przelewu r. (9 dni) - Wplata na konto wierzyciela w dniu r. Oplate^ komorniczq. wplacono wdniu r. Naliczenie oplaty komorniczej: tytul 54239, 780,60 x 5% = 39,03, obciazono kwota_ 37,17 zl. - wyjasnienie stanowi zala_cznik nr X/8 do protokohi. 3. Zajecie wierzytelnosci EA-20437/2003 z dnia r. Dluznik zajetej wierzytelnosci Zobowiajzany l- Tytuly wykonawcze: 183/2003 z dnia r., 184/2003 z dnia r. Wierzyciel: Zaklad Ubezpieczen Spolecznych. - Data dokonania przelewu r. (9 dni) - Wplata na konto wierzyciela w dniu r. - Oplate_ komornicza_ wplacono w dniu r. Naliczenie oplaty komorniczej: tytul 16755, x 5% = 27,28, obciazono kwota_ 27,29 zi., 4. Zajecie wynagrodzenia zaprac^ne/71753/2006 z dnia r. Pracodawca: Zobowiazany:. Tytuly wykonawcze: SW1S-170/2004 z dnia r., SW18-169/2004 z dnia r. Wierzyciel: Urza_d Miasta i Gminy. - Data dokonania przelewu r. (8 dni)

16 216 - Wplata na konto wierzyciela w dniu r. - Opiate^ komorrdcza_ wplacono w dniu r. Naliczenie oplaty komorniczej: tytul 33778, 219,51 x 5% = 10,98, obciazono kwota_ 10,99 zl., ~ Data dokonania przelewu r. (7 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. Oplaty komornicza_ wplacono w dniu r. 5. Zaje.cie do organu rentowego NE/75901/2006 z dnia r. Organ rentewy: Zaklad Emerytalno - rentowy MSW Warszawa. Zobowiajzany: J Tytul wykonawczy: SMI/900/06 z dnia r. Wierzyciel Naczelnik Urze_du Skarbowego we Wrzesni. - Data dokonania przelewu r. (8 dni) - Wplata na konto wierzyciela w dniu r. - Koszty egzekucyjne wplacono wdniu r. - Koszty upomnienia wplacono w dniu r. 6. Zajecie rachunku bankowego NE/75568/2006 z dnia r. Powiatowy Bank Spoldzielczy Wrzesnia Zobowi^zany.' Tytuly wykonawcze: W /2006 z dnia r., W /2006 z dnia r. (w drugim tytule brak piecze_ci, oznaczenia wierzyciela). Wierzyciel Zaklad Ubezpieczen Spolecznych. - Data dokonania przelewu r. (8 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Koszty egzekucyjne wplacono w dniu r. Oplate_ komornicza^wplacono wdniu r. Naliczenie oplaty komorniczej: tytul kwote, 1,99 zaokrqglono do 2 zlotych, tytul ,91 obciazono kwota_26;92 zl., Tytuly wykonawcze: W /2006, W /2006 z dnia r. - Data dokonania przelewu r. (7 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Koszty egzekucyjne wplacono w dniu r. - Oplat kornornicza_wplacono wdniu r. Naliczenie oplaty komorniczej: tytulow 56248, 1.206,8 zl. x 5% = 60,34 potracono kwote.

17 217 60,35 zl. Tytuly wykonawcze: W /2006, W /2006, W /2006, W /2006, - Data dokonania przelewu r. (7 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Koszty egzekucyjne wplacono w dniu r. Oplatej komornicza^wpiacono w dniu r. Tytuly wykonawcze: W /2006, oraz SM6/133/06 z dnia r. NE/78879/2006 zdnial r. - Data dokonania przelewu r. (6 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Koszty egzekucyjne wplacono w dniu r. - Opiate^ komornicza_ wplacono w dniu r. Naliczenie oplaty komorniczej: rytul 56252, x 5% = 0,72, potra_cono kwot$ 0,73 zl, 7. Zajecie rachunku bankowego NE/75799/2006 z dnia r. BZ WBK I/O we Wrzesni Zobowi^zany Tytul wykonawczy: W-05/02075/06 z dnia r. Wierzyciel Wojewoda Wielkopolski - Data dokonania przelewu r. (8 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Oplat$ komornicza_ wplacono w dniu r. 8. Zaj^cie rachunku bankowego NE-62952/2006 z dnia r. Bank Spoldzielczy Miloslaw Zobowiajzany:. T}^tul wykonawczy: SM6/18/06 z dnia r. Wierzyciel Naczelnik Urz^du Skarbowego we Wrzesni. ~ Data dokonania przelewu r. (7 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Koszty egzekucyjne wplacono w dniu r. - Data dokonania przelewu r. (7 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Data dokonania przelewu r. (8 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Data dokonania przelewu r. (11 dni)

18 218 - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Data dokonania przelewu r. (7 dni) - Data'przelewu na konto wierzyciela r. 9. Zajecie do organu rentowego NE/75873/2006 z dnia r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w Poznaniu Zobowia^zany:.' Tytul wykonawczy: W-05/02877/03 z dnia r. Wierzyciel: Wielkopolski Urzad Wojewodzki - Data dokonania przelewu r. (6 dni) ~ Data przelewu na konto wierzyciela r. - Koszty egzekucyjne wpiacono w dniu r. - Oplate_ komornicza^wplacono wdniu r. 10. Zaje,cie do organu rentowego NE-59144/2005 z dnia r. Zaklad Ubezpieczen SpoJecznych we Wrzesni Zobowiajzany ' - Data dokonania przelewu r. (8 dni) Tytul wykonawczy 979/04/2 z dnia r. Wierzyciel: Invest Bank S.A. - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Opiate, komornicza^ wplacono w dniu r. Tytul wykonawczy: W13-966/2004 z dnia r. Wierzyciel: Zakiad Ubezpieczen - Data przelewu na konto wierzyciela r. ~ Koszty egzekucyjne-wplacono w dniu r. - Oplat^ komomicza_ vvplacono w dniu r. 11. Zaj^cie do organu rentowego EA-15023/2003 z dnia r. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych we Wrzesni Zobowiazany: ~ " " ' ; Tytui-wykonawczy: SW20/1/2003 z dnia Wierzyciel: Urza_d Gminy i Mzasta - Data dokonania przelewu 05.10,2006 r. (8 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Opiate kornomiczq. wplacono w dniu r. 12. Zajecie rachunku bankowego NE/80228/2006 z dnia r.

19 219 Powiatowy Bank Spoldzielczy Wrzesnia Zobowiajzany Tytul wykonawczy: SM3/1242/06 z _dnia r. Wierzyciel Naczelnik Urze.du Skarbowego - Data dokonania przelewu r. (8 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Koszty egzekucyjne wplacono w dniu r. - Koszty upomnienia wplacono w dniu r. 13. Zaj?cie do organu rentowego NE/75904/2006 z dnia r. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych we Wrzesni Zobowiazany: L Tytuly wykonawcze: SW119/000088/NF (54307) z dnia r. SW119/000089/NF z dnia r. Wierzyciel Burmistrz Miasta i Gminy - Data dokonania przelewu r. (8 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Koszty egzekucyjne wplacono w dniu r. Oplate^ komornicza_ wplacono w dniu r. Naliczenie oplaty komorniczej: tytul 54307, 5.84 przekazano 5,86, tytul 54308, 2,71 przekazano kwote_ 2,72, 14. Zaje_cie wierzytelnosci NE/80351/2006 z dnia r. Naczelnik Urze_du Skarbowego we Wrzesni Zobowiazany Tytul wykonawczy: W-05/03201/06 z dnia r. Wierzyciel Wojewoda Wielkopolski ~ Data dokonania przelewu r. (12 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Koszty egzekucyjne wplacono w dniu r. 15. Zajecie do organu rentowego NE-50959/2005 z dnia r. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych we Wrzesni Zobowiazany Tytul wykonawczy: SW18/14/2005 z dnia r. Wierzyciel Urza_d Miasta i Gminy, - Data dokonania przelewu r. (8 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r.

20 220 - Oplat? komornicza_ wplacono w dniu r. 16. Zaje_cie do organu rentowego NE/78699/2006 z dnia r. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych O/Poznan Inspektora we Wrzes'ni Zobowi^zany; Tytul wykonawczy; SW18/58/2006 z dnia r. Wierzyciel UrzadMiasta i Gminy - Data dokonania przelewu r. (8 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Koszty egzekucyjne wplacono w dniu r. - Oplat? komornicza_ wplacono w dniu r. Naliczenie opiaty komorniczej: tytul 54553, 125,17 x 5% = 6,26 potra^cono kwot$ 6, Zaje_cie do organu rentowego EA /2001 z dnia r. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych we Wrzesni Tytul wykoanwczy: 57/2000 z dnia r. Wierzciel: Zaklad Ubezpieczen Spolecznych 0/Konin Inspektorat w Slupcy. - Data dokonania przelewu r. (8 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. Opiaty komornicza_ wplacono w dniu r. W wyniku zaje_cia uzyskano kwot^ w wysokosci 181,25 zl., rozliczona zostala na w/w tytul 57/2000 (94,50 zl.) oraz na tytul wykonawczy o numerze SW20/13/99 (86,75 zl.) Na wydruku prowizji brakuje rozliczenia drugiego tytulu, tym samyrn kwota 86,75 nie zostala wzieta pod uwag przy naliczerdu wynagrodzenia prowizyjnego. Po rozmowie z pania_ komornik i starszym inspektorem Anna_ Podsadna^ ustalono, iz bla_d wynika ze sposobu wprowadzenia czynnosci do tytulow wykonawczych (rekwizycja/stare tytuly). Tytul wykonawczy SW20/13/99 nie pojawil si$ na wydruku, gdyz czynnosc nie byla przypisana do inspektora. Wydruki - stan sprawy- w/w tytulow wykonawczych stanowia_ zalaeznik nr X/9 do protokohl. 18. Zaje.cie wierzytelnosci NE/80353/2006 z dnia r. Naczelnik Urz^du Skarbowego we Wrzesni Zobowiajz:any T}^tul wykonawczy: W-05/01910/06 z dnia r. Wierzyciel: Wojewoda Wielkopolski

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4

RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-3-23/10 Protokol Nr 44/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 kwietnia 2010r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyio si? w Urz^dzie Gminy

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne Deutsche Bank Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji 1. Regulamin Rachunków dla Przedsiębiorców w Deutsche

Bardziej szczegółowo

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/002 Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 248 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 249 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 250 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 251 Eldorado S.A. Prospekt

Bardziej szczegółowo

Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina. Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie?

Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina. Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie? Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie? Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina Opracowanie: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf -. Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/I6/C/PE/OII-06/1 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały nr 29/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 19.10.20122012 Zarządu Banku BPS S.A. dni 2012r. REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SOFTTONES.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SOFTTONES.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SOFTTONES.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.softtones.pl. I. Definicje

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy)

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy) UMOWA GENERALNA zawarta w dniu 11 grudnia 2003 r. w Warszawie pomiedzy: T.U Allianz Polska S.A. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzial

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo