Wydziahi Komunikacji we Wrzesni o podanie irrformacji czy zobowiajzany iiguruje w ewidencji jako wlasciciel pojazdow. - odpowiedz negatywna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydziahi Komunikacji we Wrzesni o podanie irrformacji czy zobowiajzany iiguruje w ewidencji jako wlasciciel pojazdow. - odpowiedz negatywna."

Transkrypt

1 201 poczty elektronicznej komornika skarbowego - wplyne> jedna odpowiedz pisernna z US Poznan - Grunwald. - Pismo NE/077-49/06/ZM z dnia r. skierowane do Powiatowego Urze.du Pracy we Wrzesni, z zapytaniem czy zobowiazany jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna i czy posiada uprawnienia do pobierania zasiiku (wg informacji uzyskanej podczas pisania protokohi o stanie majatkowym, jest on zarejestrowany, lecz bez prawa do zasiiku) ~ PUP potwierdziljego slowa. - Pismo NE/077-53/06/ZM z dnia r. skierowane do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej we Wrzesni, w sprawie udzielenia infonnacji czy zobowia_zany figuruje w ewidencji nieruchomosci - Odpowiedz negatywna. - Pismo NE/077-52/06/ZM z dnia r. skierowane do Starostwa Powiatowego Wydziahi Komunikacji we Wrzesni z prosba^ o udzielenie informacji czy zobowiazany figuruje w ewidencji jako wlasciciel pojazdow. - odpowiedz negatywna. 20. W dniu r. dokonano zaj^cia ruchomosci na 3 tytuly SM6/4946/04, SM6/4947/04, SM6/4948/04 (tytuly nadal czynne). Zajejto: Telewizor kolorowy Thomson z pilotem (500,00 zl.), Wieze. radiowa_ Technics z pilotem (1.500,00 zl.), Magnetowid Toshiba z pilotem (300,00 zl.) ~ zaje_cia ruchomosci pozostawiono pod dozorem zony pod adresem Jana Pawla II we Wrzesni - do dnia kontroli nie zwieziono tych ruchomosci, nie dokonano sprzedazy. W tym samym dniu sporzadzono protokol o stanie maja_tkowym zobowiazanego - rnnego majatku ruchomego nadaja^cego sie, do skutecznej ruchomosci nie stwierdzono. Z oswiadczenia zony wynika, iz zobowiajzany przebywa za granica (Anglia). Kolejny protokol o stanie maja_tkowym, sporzajdzony zostal w oparciu o oswiadczenie matki w dniu r. pod adresem z oswiadczenia matki wynika, iz zobowiazany wraz z zona_ i dziecmi przebywa za granica_ (Anglia), gdzie pracuje jako murarz. Matka zobowiajzanego odmowila odebrania odpisow tytulow wykonawczych z uwagi na brak mozliwosci ich dor^czenia. Skorz}rstano z mozliwosci wynikaja^cych z art. 36 ustawy o post^powaniu egzekucyjnym w administracji: - Pismo NE/077-53/06/ZM z dnia r. skierowane do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej we Wrzesni o podanie informacji czy zobowiajzany figuruje ewidencji nieruchomosci - odpowiedz negatywna. - Pismo NE/077-52/06/ZM z dnia r. skierowane do Starostwa Powiatowego -

2 202 Wydziahi Komunikacji we Wrzesni o podanie irrformacji czy zobowiajzany iiguruje w ewidencji jako wlasciciel pojazdow. - odpowiedz negatywna. Notatka sluzbowa sporzajizona w dniu r. przez starszego poborce_ skarbowego Karola Norkiewicza. Matka zobowiajzanego oswiadczyla, iz z dniem r. zobowiajzany zostal wymeldowany decyzjq. administracyjna^ z zameldowania stalego i nie ma z rdm zadnego kontaktu. - z notatki wynika, iz informacja ta zostala sprawdzona w Urz^dzie Miasta i Gminy Wrzesnia. Z uwagi na powyzszy fakt oraz brak majatku zobowia_zanego pod wskazanym adresem odstapiono od dalszych czynnosci egzekucyjnych. Odnotowano relacje poborcy skarbowego sporzajdzone w dniach r., r. Tytuty wykonawcze: SM6/4946/04 z dnia r.; klauzula wykonalnosci r. podatek od towarow i ustug za okres 12/2003, naleznosc glowna 4.400,00 zl., upomnienie dore_czono w dniu r SM6/4947/04 z dnia r. klauzula wykonahiosci r. podatek od towarow i ushig za okres 10/2003, naleznosc glowna 194,00 zl., SM6/4948/04 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. podatek od towarow i ushig za okres 9/2003, naleznosc glowna 1.178,00 zl.,. - Pismo z dnia r. - decyzja ratalna na zaleglosci obj^te w/w tytulami wykonawczymi. SM2/65/05 z dnia r., klauzula wykonalnosci r., zryczaitowany podatek dochodowy od przychodow ewldencjonowanych za okres 12/2003, naleznosc glowna 360,00 zl., upomnienie dore_czono w dniu r. sprawa niewszczeta. SM2/66/05 z dnia r. klauzula wykonamosci r.; zryczaitowany podatek dochodowy od przychodow ewidencjonowanych za okres 12/2002, naleznosc glowna 520,00 zl. (ograniczenie do 407,70 zl), upomnienie dore_czono w dniu r. sprawa niewszczeta. SM2/288/05 z dnia r., klauzula wykonalnosci r., zryczaitowany podatek dochodowy od przychodow ewidencjonowanych za okres 2004, naleznosc glowna 203,50 zl., upomnienie dore^czono w dniu r. sprawa niewszcze_ta. SM2/389/05 z dnia r., klauzula wykonahiosci r. zryczaftowany podatek dochodowy od przychodow ewidencjonowanych. za okres 12/2002, naleznosc glowna 528,80 zl.. 12/2003 naleznosc glowna 351,20 zl., upomnienie dore_czono w dniu r. sprawa niewszczeta. SM2/391/05 z dnia r., klauzula wykonahiosci r. zryczaitowany podatek dochodowy od przychodow ewidencjonowanych za okres 12/2002 orzeczenie z dnia

3 r. EA/RAT-WP/VAT/04,.naleznosc glowna 118,30 zl., upomnienie doreczono w dniu r. sprawa niewszczeta, SM2/686/05 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. zryczaltowany podatek dochodowy od przychodow ewidencjonowanych za okres 12/2002 orzeczenie z dnia r. EA/RAT-WP/PPE/05, naleznosc glowna 118,30 zl., upomnienie awizowano dwukrotnie r r., zwrot r. tytul niewszczety SM2/687/05 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. zryczattowany podatek dochodowy od przychodow ewidencjonowanych za okres 12/2002 orzeczenie z dnia r. EA/RAT-WP/05, naleznosc glowna 118,30 zl., upomnienie doreczono w dniu r.sprawa niewszczeta. SM6/1106/05 z dnia r., klauzula wykonalnosci r. podatek od towarow i uslug za okres 12/2003 orzeczenie z dnia r. A/RAT-WP/05, naleznosc glowna 164,30 zl., upomnienie - zwrot adresat wyprowadzil si$. - sprawa niewszczeta. SM6/1261/05 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. podatek od towarow i ushig za okres 12/2003 orzeczenie z dnia r. EA/RAT-WP/05. naleznosc glowna 274,40 zl., upomnienie - zwrot adresat wyprowadzil si?. - sprawa niewszczeta. SM6/53/06 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. podatek od towarow i ushig za okres 12/2003 orzeczenie z dnia r. NP/RAT-WP/05, naleznosc glowna 274,40 zl., upomnienie awizowano dwukrotnie r., r. - sprawa niewszczeta. SM2/113/06 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. zryczaltowany podatek dochodowy od przychodow ewidencjonowanych za okres 12/2002 orzeczenie z dnia r. NP/RAT-WP/05, naleznosc glowna 236,60 zl., upomnienie awizowano dwukrotnie r., r. - sprawa niewszczeta. SM2/185/06 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. zryczaltowany podatek dochodowy od przychodow ewidencjonowanych za okres 12/2002 naleznosc glowna 118,30 zl., za okres naleznosc glowna 118,30 zl., tytul dwu pozycyjny, orzeczenie z dnia r. NP/AT-WP/05, upomnienie awizowano dwukrotnie r r. - sprawa niewszcze.ta. SM2/187/06 z dnia r. klauzula wykonalnosci r., zryczaltowany podatek dochodowy od przychodow ewidencjonowanych 12/2002, naleznosc glowna 118,30 zl., orzeczenie z dnia r. NP/RAT-WP/06,upomnienie awizowano dwukrotnie r r. sprawa niewszczete. SM6/165/06 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. podatek od towarow i ushig za okres 12/2003, naleznosc glowna 274,40 zl., orzeczenie z dnia r.

4 204 NP/RAT-WP/05, upomnienie - zwrot adresat wyprowadzij sie_. - sprawa niewszczeta. SM6/640/06 z dnia r.; klauzula wykonalnosci r. podatek od towarow i ushig za okres 12/2003, naleznosc giowna 274,40 zl., orzeczenie z dnia r. EA/ / /04, upomnienie - zwrot adresat wyprowadzii si?. - sprawa niewszczeta. SM2/708/06 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. zryczaftowany podatek dochodowy od przychodow ewidencjonowanych za okres 12/2002 naleznosc giowna 103,20 zl., 12/2003 naleznosc giowna 15,20 zl.; orzeczenie z dnia r. NP/ / /04, upomnienie - zwrot adresat wyprowadzil si?. - sprawa niewszczeta. SM2/1024/06 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. zryczaltowany podatek dochodowy od przychodow ewidencjonowanych za okres 12/2003 naleznosc giowna 236,60 zl., orzeczenie z dnia r. EA/ / /04 awizowano dwukrotnie r r. zwrot r. sprawa niewszczeta. SM6/1220/06 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. podatek od towarow i ushig za okres naleznosc giowna 548,80 zl., orzeczenie z dnia r. EA/ / /04, awizowano dwukrotnie r r. sprawa niewszczeta. SM6/1371/06 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. podatek od towarow i uslug za okres 12/2003 naleznosc giowna 283,70 zl., 1/2004 naleznosc giowna 265,20 zl., orzeczenie z dnia r. NP/RAT-WP/06, upomnienie - awizowano dwukrotnie r., r., zwrot r. sprawa niewszczeta. SM2/6/07 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. zryczaltowany podatek dochodowy od przychodow ewidencjonowanych za okres 12/2003 naleznosc giowna 118,30 zl., orzeczenie z dnia r. EA/ / /04. awizowano r., r. zwrot r. sprawa niewszczeta. SM6/82/07 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. podatek od towarow i uslug za okres 1/2004 naleznosc giowna 274,40 zl., 1/2004 naleznosc giowna 274,40 zl., (tytul czteropozycyjny) orzeczenie z dnia r. EA/ /04, upomnienie awizowano r r. zwrot r. sprawa niewszcze_ta. SM2/221/07 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. zryczaltowany podatek dochodowy od przychodow ewidencjonowanych za okres 12/2003 naleznosc giowna 236,60 zl., orzeczenie z dnia r NP^RAT-WP/065 upomnienie awizowano r., r. zwrot r. sprawa niewszczeta. SM2/222/07 z dnia r. klauzula wykonalnosci r. zryczaltowany podatek dochodowy od przychodow ewidencjonowanych za okres 12/2003 naleznosc giowna 118,30 zl., orzeczenie z dnia r. EA/ /04, upomnienie awizowano r.,

5 r. zwrot r. sprawa niewszczete. Tytuly wystawione przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych o numerach: W /2005 (58 tytulow wykonawczych). Nie skorzystano z mozliwosci wynikaja_cych z Rozdzialu 7, Udzielanie pomocy obcemu panstwu oraz korzystanie z jego pomocy przy dochodzeniu naleznosci pieni^znych, ustawy o poste_powaniu egzekucyjnym w administracji. Wyjasnienie Komornika Skarbowego Urzedu Skarbowego we Wrzesni dotycza^ce przydziahi tytulow wykonawczych poborcorn skarbowym stanowi zala_cznik nr X/5 do protokohi. 4. Prawidlowosc wykonywania przez poborcow skarbowych czynnosci egzekucyjnych w terenie ~ prawidlowosc pobran przez poborcow (w tym odsetek i kosztoiv) i terminowosc odprowadzania uzyskanych kwot Powyzsze zagadnienie zostalo sprawdzone na podstawie tytulow wykonawczych oraz kwitariuszy przychodowych przedstawionych do kontroli i opisanych w punkcie 10. Prawidiowosc naliczenia wynagrodzenia prowizyjnego. zajecia ruchomosci, odbior i sprzedaz ze szczegolnym uwzglednieniem terminow Zgodnie z oswiadczeniem Komornika Skarbowego w 2006 r. przeprowadzono 5 licytacji zaj^tych ruchomosci: _., - 3.:_ 4. - ') 1. W dniu r. dokonano zajecia ruchomosci: 1. Samochod osobowy Opel Kadett 1,3 nr rej. PWR 48FX ,00 zl. 2. Maszyna szwalnicza Brother - 260,00 zl., Zawiadomienie o zaj^ciusrodkatransportuke/ /05 z dnia r.

6 206 Wycena ruchomosci przez rzeczoznawcow z dnia r., przeslana zobowiazanej pismemne/077-56/06 z dnia r. (doreczono w dniu r.). - w protokole zajecia ruchomosci brak informacji o pozostawieniu znaku informuja^cego na zewnatrz o jego zaj^ciu, lub informacji o przyczynachjego nieumieszczenia. Sprzedaz samochodu osobowego: Odbior zajetej ruchomosci nastapil w dniu r. na oryginale, brak pieczatki poborcy skarbowego, odbior odnotowano w ksi^dze rnagazjmowej pod pozycja_ 3/ Obwieszczenie o licytacji wyznaczonej na dzieh r. na godzin^ 12:00 doreczono pisrnemke/077-98/06 w dniu r. - Protokoi niedojscia I licytacji do skutku z powodu nieprzybycia co najmniej dwoch Iicytant6w. - Obwieszczenie o II licytacji wyznaczonej na dzieh r., na godzine_ 12:00 doreczono pismem NE/ /06 w dniu r. - Protokoi niedojscia II licytacji do skutku z powodu nieprzybycia co najmniej dwoch licytantow. - Protokoi ze sprzedazy z wolnej reki; dokonanej w dniu r. za cen$ 500,00 zl.; rozliczono na koszty egzekucyjne w tytule wykonawczym SM6/479/05, pokwitowanie nr Sprzedaz maszyny szwalniczej: - Odbior zajetej ruchomosci nastapil w dniu: r., w ksi^dze magazynowej odnotowano pod pozycjq. 2/2006. Obwieszczenie o licytacji wyznaczonej na dzieh r. na godzinq 10:00 doreczono pismem NE/077-99/06 w dniu r. ~ Protokoi niedojscia I licytacji do skutku z powodu nieprzybycia co najmniej dwoch licytantow. - Obwieszczenie o II licytacji wyznaczonej na dzieh r., na godzine^ 10:00 doreczono pismem NE/ /06 w dniu r. - Protokoi niedojscia II licytacji do skutku z powodu nieprzybycia co najmniej dwoch licytantow. - Pismem NE/ /06 z dnia r. podano do publicznej wiadomosci o posiadanej do sprzedazy z wolnej reki ruchornosci. Ogloszenie bylo zamieszczone rowniez w witrynie internetowej, do dnia r. - Protokoi ze sprzedazy z wolnej re_ki, dokonanej w dniu r. za cen 100,00 zl.; rozliczono w tytule wykonawczym SM6/423/05, na koszty egzekucyjne pokwitowanie:

7 Zaj^cia 146 ruchomosci dokonano w dniu r. (wycenie poddano 141 ruchomosci). W zwia_zku z tym, iz zaje_to bardzo zroznicowany asortyment i stan techniczno - uzytkowy wycenionych rnaszyny, urzadzenia technicznych, i wyposazenia oraz samochodu Rzeczoznawcy zasugerowali rozwazenie mozliwosci sprzedazy jako calosci wykazanego sprze_tu (uwzgledniajajs ewentualna_ korekte_ sprzedazy). Calosc wyceniono na lapzna_ wartosc ,00 zl. Wycen? ruchomosci dor^czono zobowia_zanej spolce w dniu r. Obwieszczenie o licytacji wyznaczonej na dzien r. na godzin? 13:00, w razie niedojscia I licytacji do skutku wyznaczono II licytacje na dzien r. na godzinq 13:00. brak dore^czenia. Ogloszenie zamieszczono rowniez w witr>rnie intemetowej. Protokoi ze sprzedazy dokonanej w dniu r. ze sprzedazy uzyskano kwot$ ,00 zl., Na kwote_ w wysokosci ,00 zl., uzyskana_ z licytacji wystawiono pokwitowanie nr Sprzedano wszystkie ruchomosci wyszczegolnione w protokole wyceny. W fonnularzu obwieszczenia: - nie okreslono ruchomosci, ktore miaty bye sprzedane, - nie podano nazwy firmy, brak powiadomienia o licytacji zobowia_zanej spolki. - brak podpisu Komornika Skarbowego. r Brak tytulow w>fkonawczych dotycza_cych ; oraz z uwagi na skierowanie do Sa_du Rejonowego we Wrzesni o nadanie Klauzuli wykonalnosci. Wyjasnienie w sprawie licytacji ruchomosci zajejych w post^powaniu egzekucyjnyrn w 2006 r. stanowi zala^cznik nr X/6 do protokohi. Zaj^cia ruchomosci dokonane w miesi^cu pazdzierniku: 1,"' Zaje_cie ruchomosci z dnia r. Zaje_to: Komputer opis bardzo szczegolowy, wg wyceny bieglego skarbowego. Zaj^cie obejmuje jeden tytul wykonawczy o numerze SM6/1159/06 z dnia r., podatek od towarow i ushig za okres 6/2006, na kwote_ naleznosci glownej zl.. klauzul^ nadano w dniu r., przelew na kwote_: 1.596,50 zl., z dnia r. tytul zamkni^ty.

8 _. Zaje_cie ruchomosci z dnia r, Zaj^to Telewizor kolorowy 21 calowy, z pilotem txt, (czarna obudowa, stereofoniczny) - 600,00 zl., Zaje^cie obejmuje dwa tytuly wykonawcze o numerach: - SW1/17/62/2005 z dnia r., podatek rolny, podatek od meruchomosci za okresy: 1/2005 w kwocie naleznosci glownej 94,90 zl., 2/ ,80 zl., 3/ ,80 zl., 4/ ,80 zl., klauzule. nadano w dniu r. - tytul otwarty, dokonano cze_sciowej wplaty wierzycielowi po wszcze_ciu w dniu r., brak relacji, innych czynnosci. - SW1/17/61/2005 z dnia r., podatek rolny; podatek od nieruchomosci za okres 4/2004 w wysokosci naleznosci glownej 31,00 zl., tytul wycofany pismem wierzyciela z dnia r. - wplyw w dniu r. tytul otwarty, dokonano cze_sciowej wplaty wierzycielowi po wszcze_ciu w dniu r., brakrelacji, innych czynnosci. 3. _... ' Zaj^cie ruchomosci z dnia r. Zajeto Samochod osobowy: NISSAN PATROL 2.8D PWR 58PS, oraz PEUGEOT 206 1,4KAT PWR 90PM - (opis bardzo szczegolowy). Zawiadomienie o zaje_ciu srodka transportu NE/077-45/06/ZP z dnia r. (5 dni). - zawiadomienie obejmuje tylko pierwszy z wymienionych w zaje_ciu samochodow z uwagi na to, iz drugi pojazd (PEUGEOT zostal zajety rowniez na zaleglosci zony ~._._... zaj^cie opisane w naste_pnym punkcie.). Zaj^cie obejmuje szesc tytulow wykonawczych o numerach: - SMI/1259/06 z dnia r. podatek dochodowy w wys. 19% pobierany od dochodow z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej, za okres 2005 r., w wysokosci kwoty glownej ,00 zl., klauzule_ nadano w dniu r. tytul w przydziale: r.(zaj cie ruchomosci), r. oraz r. - relacja poborcy - mieszkanie zamknie_te; W dniu r. dokonano cz^sciowego pobrania naleznosci, bez dokonania innych czynnosci. Sporza_dzono relacj^, iz zaj^te pojazdy znajdowaiy si^ w trasie, ponadto zobowi^zany wplacil kwote_ 10,000 zl. w pow}^zszym tytule rozliczono 522,10 zl. na koszty egzekucyjne; w dniu r. kolejna relacja - zaje.te pojazdy znajdowaiy sie_ w trasie - pobrano kwot? w wysokosci ,00 zl., w powyzszym tytule rozliczono jq.nanaleznosc glowna_ ,90 zl., odsetki ,90 zl., koszty pobrania

9 ,10 zl., razem: ,70 zl., tytul otwarty. - SW119/000257/ z dnia r. rata 02/05 podatek osrodkow transportowych 9/2005, wystawiony na naleznosc gtowna^ 405,00 zl., klauzul? nadano w dniu r. tytul zamkniejy w dniu r. (relacje jak wyzej). - SW119/000259/ z dnia r., rata 02/05 podatek od srodkow transportowych 9/2005, wystawiony na naleznosc glowna_405,00 zl., klauzul? nadano w dniu r. tytul zamkni^ty w dniu r. (relacje jak wyzej). - SW119/000267/ z dnia r., rata 02/05 podatek od srodkow transportowych 9/2005, wystawiony na naleznosc glowna_ 405,00 zl., klauzul nadano w dniu r. tytul zamkniety w dniu r. (relacje jak wyzej). - S-W119/000287/ z dnia r., rata 02/05 podatek od srodkow transportowych 9/2005, wystawiony na naleznosc glowna_ 1.184,20 zl., klauzule_ nadano w dniu r. tytul zamkniety w dniu r. (relacje jak wyzej). - SW119/00013/ST z dnia r, Rata 01/06 podatek od srodkow transportowych 2/2006, wystawiony na naleznosc glowna_ w wysokosci 3.099,00 zl., umniejszono w dniu r. do kwoty 2.749,00 zl., klauzul? nadano w dniu r. tytul zamkniety w dniu r. (relacje jak wyzej). Zaje^cie ruchomosci z dnia r. Zaje_to Samochod osobowy PEUGEOT KAT PWR 90PM, opis bardzo szczegolowy, w wyceny bieglego skarbowego. Zawiadomienie o zaje^ciu srodka transportu NE/077-46/06/ZP z dnia r. (5 dni). Zaje_cie obejmuje tytuly wykonawcze od numeru W /2006 do W /2006, wystawione w dniu r., nadano klauzul? wykonahiosci w dniu r. Relacja z dnia r. o niemoznosci dokonania czynnosci egzekucyjnych, tytuly otwarte. 5- Zaje_cie ruchomosci z dnia r. Zaje_to Lodowko zarnrazarkq AMIGA, nowa, na gwarancji, kolor stalowy wyceniono na 1.600,00 Zaj^cie obejmuje cztery tytuly wykonawcze o numerach: - SW119/000175/06 z dnia r., podatek rolny rata 03/05 za okres 09/ ,80 zl., oraz rata 04/05 za okres 11/ ,80 zl., klauzul^ nadano w dniu

10 r. relacja - mieszkanie zamkniete z dnia r. przelew nastaj>ii w dniach 19/ r. oraz 08/ r. tytul zamknie.ty - SW119/000176/06 z dnia r., podatek rolny rata 01/06 za okres 3/2006 ~ 103,00 zi., oraz rata 02/06 za okres 5/ ,00 zl., klauzule_ nadano w dnm i., relacja mieszkanie zamkniete z dnia r. przelew nastapil w dniu 08/ r. tytul zamkniety. - W-05/01562/04 z dnia r., mandat karny kredytowany w wysokosci 50,00 zl., klauzul^ nadano w dniu r., przelew z dnia 19/ r. tytul zamkniety. - W7/25/06 z dnia r. skladka - spolka wodna za okres 2006, naleznosc glowna w wysokosci 378,00 zl., klauzul? nadano w dniu r. relacja ~ mieszkanie zamknietez dnia r. przelew nastaj)il w dniu08/ r. tytulzamkniejy _..... _. -.. Zaje_cie ruchomosci z dnia r. - zala_cznik nr X/7 do protokolu. Zajeto Telewizor kolorowy LG z pilotem, 29 calowy, stereofoniczny, FLATRON 100 Hz Digital (srebrna obudowa), wyceniono na 2.000,00 zl., Zaje_cie obejmuje tytuly wykonawcze wystawione na -... tytul o numerze: SM6/1210/06 z dnia r. podatek od towarow i uslug za okres 6/2006 r. naleznosc glowna 377,00 zl., klauzule_ wykonalnosci nadano w dniu r., przelew z dnia 03/ r. tytul zamkniety. -. _ ^., ; tytuty o numerach: - SMI/938/06 z dnia r. podatek od osob fizycznych za okres 5/2006, O naleznosc glowna 203,00 zl., klauzul^ wykonalnosci nadano w dniu r.; przelew z dnia 03/ r.; tyrnl zarnkniety, - SM6/1209/06 z dnia r., podatek od towarow i uslug za okres 6/2006, naleznosc glowna 277,00 zl., klauzulq wykonalnosci nadano w dniu r. przelew z dnia 03/ r., tytul zamkniety. - (W podsystemie Egapoltax zaje_cie ruchomosci zarejestrowano zarowno przy tytulach zobowiajzanego oraz przy tytulach zobowiajzanej tym sposobem wynagrodzenie.prowizyjne zostalo nieprawidlowo naliczone za dwa zaje_cia). 7. Zajecie ruchomosci z dnia r. Zaje,to Odtwarzacz DVD VIDEO ELECTRIC CQ DXP5302 X-calibur z piiotem (w szarej

11 211 obudowie), wyceniono na 200,00 zl., Zaj^cie obejmuje tytul wykonawczy o numerze W-05/01520/06 z dnia r., grzywna na kwote. 100,00 zl., klauzule, nadano w dniu r.; przelew z dnia 03/ r. tytul zamknie_ty. Zaje_cie ruchomosci z dnia r. Zajeto Telewizor kolorowy LG FLATRON 21 calowy z pilotem z txt, stereofoniczny (szara obudowa), wyceniono na 600,00 zl., Zaje_cie obejmuje tytul wykonawczy o numerze W-05/02616/06 z dnia r., grzywna na kwote. 100,00 zl, klauzule_ nadano w dniu r.s przelew z dnia 14/ r. tytul zarnkniety, 9.- " " " Zaje^cie ruchomosci z dnia r. Zaje_to Telewizor kolorowy UNIMOR "SIESTA 3" z pilotem, z txt, 21 calowy. wyceniono na 500,00zl, Zaje_cie obejmuje cztery tytul wykonawcze o numerach: - FnV52351/T/40154/2004 z dnia r., grzywna nalozona w drodze mandatu karnego kredytowanego w wysokosci 100,00 zl., klauzule. nadano w dniu r. przelew z dnia 09/ r. tytul z am knigty - W-05/3383/04 z dnia r., mandat karny kredytowany w wysokosci 100,00 zl., klauzule nadano w dniu r. przelew nastapil w dniu 09/ r. tytul zamknie_ty, - W//42/2005 z dnia r., mandat karny w wysokosci 100,00 zl., klauzule, wykonalnosci nadano w dniu r. przelew nasta_pil w dniu 09/ r. tytul zamknie_ty. - W-05/02713/06 z dnia r., grzywna na kwote. 100,00 zl., klauzule wykonalnosci nadano w dniu r., przelew nastqpil w dniu 09/ r. tytul zarnkniety. 10. Zaj^cie ruchomosci z dnia r. Zaje_to ciajmik rolniczy URSUS C-360 (opis bardzo szczegolowy), wg wyceny bieglego skarbowego.

12 212 Zawiadomienie o zaje.ciu srodka transportu NE/077-51/06/ZP z dnia r. (12 dni) Zaje_cie obejmuje dwa tytuly wykonawcze o numerach: - W-3/1/2006 z dnia r. skladka na ubezpieczenie spoieczne rolnikow za okres 3/ ,60 zl._ oraz 4/ ,40 zl.3 klauzul? wykonalnosci nadano w dniu r. przelew z dnia 14/ r. uzyskana_ kwote_ rozliczono na koszty egzekucyjne. - W-3/2/2006 z dnia r. skiadka na ubezpieczenie spoleczne rolnikow za okres 1/ ,60 zl., 2/ ,00 zl, 3/ ,00 zl, przelew z dnia 14/ r. uzyskana kwot rozliczono na koszty egzekucyjne. Postanowienie w sprawie zawieszenia poste_powania egzekucyjnego NE/ /06 z dnia r. na wniosek Wierzycielaz dnia r. 11,.: Zaje_cienichomosci z dnia r. Zajeto Samochod osobowy NISSAN SUNNY 1.6LX, nr rej. PWR 79FX, (podano dane bardzo szczegolowe), wg wyceny bieglego skarbowego. Zawiadomienie organu dokonujajcego rejestracji znajduje si przy zaje_ciu opisanym pod numerem 12 -._.,_( Jc^ec zobowiqzanego, wspohvlasciciel pojazdu), Zaj^cie obejmuje trzy tytuly w>rkonawcze o numerach: - W-05/01818/05 z dnia r., grzywna na kwote_ 100,00 zl., klauzul? wykonalnosci nadano w dniu r. przelew z dnia: 30.01/02/02/06 oraz 14/ r. tytul zamkni^ry /2006 z dnia r., grzywna na kwot? 100,00 zl.} klauzule_ wykonalnosci nadano w dniu r., przelew z dnia 14/ r. tytui zamkniety. - W-05/01651/06 z dnia r.; grzywna na kwote zl, klauzul? wykonalnosci nadano w dniu r., przelew z dnia 14/ tytui zamkniety _ "._: _.".' ^^.. ' Zaj^cie ruchomosci z dnia r. Zajeto Samochod osobowy NISSAN SUNNY" 1.6LX. nr rej. PWR 79FX, (podano dane bardzo szczegolowe), wg wyceny bieglego skarbowego. Zawiadomienie o zaje.ciu srodka transportu NE/077-52/06/ZP z dnia r. (12 dni) Zajecie obejmuje t_/tuly wykonawcze wystawione na

13 213 _ W7/41/05 z dnia r., skladka za 2005 r. w wysokosci 480,00 zl., ( i, klauzule, wykonalnosci nadano w dniu r., tytul otwarty brak innych czynnosci, relacji, wplat. - SWSM/000042/06 z dnia r., mandat kredytowany w wysokosci 50,00 zl., klauzule_ wykonalnosci nadano w dniu r. przelew w dniu 14/ r. tytul zaraknie_ty. -' W-3/3/2006 z dnia r., skladka na ubezpieczenie spoleczne rolnikow za okres 4/2005 w wysokosci 722,40 zl., tytul otwarty, brak innych czynnosci, relacji, wplat. W-3/4/2006 z dnia r.} skladka na ubezpieczenie spoleczne rolnikow za okres: 1/ ,40 zl,, 2/2006 ~ 753,00 zl., 3/2006 r ,00 zl., tytul otwarty, brak innych czynnosci, relacji, wplat. Zaj^cia opisane pod pozycja_ 11 oraz 12, zostaly podpisane przez ^ (1 samochod, 2 zaj^cia, 3 osoby). 13.-, Zaj^cieruchomosci z dnia r. Zajeto Telewizor kolorowy LG 28 calowy, z pilotem, txt, (szara obudowa, stereofoniczny), wyceniono na 1.400,00 zl., Zaj^cie obejmuje tytul wykonawczy o numerze SW119/000347/R z dnia r., podatek rolny za okres 3/ ,60 zl., 5/ ;00 zl., 9/ ,00 zl., 11/ ,00 zl., klauzule_ wykonalnosci nadano w dniu r., przelew z dnia 06/ r. tytul zamkniejy. Ponadto w w/w sprawach stwierdzono, it: - we wszystkich tytulach zamknietych, brak jest odpowiedniej adnotacji w cz^s'ci zakonczenie egzekucji. W sytuacjach, gdy tytul jest zamykany przez pobranie naleznosci, poborca skarbowy wpisuje w tej cz^sci date_ dokonania pobrania. Brak podpisu, pieczatki inspektora wprowadzaja_cego dane z tytulu wykonawczego do Egapoltax, dokonuja^c tym samym faktycznego zamkni^cia tytulu w systemie. Brak rowniez podpisu i pieczatki Komornika skarbowego, ktory sprawuje nadzor merytoryczny nad przydzielonymi tytulami. (zgodnie z zapisem w w przydziale siuzby), - we wszystkich protokolach zaj^c i odbioru ruchomosci, nie wypelniano drugiej strony formularza. (pierwsza strona nie budzi zastrzezen)

14 214 - w protokolach zaje_c ruchomosci nie sa_ wpisywane informacje o pozostawieniu znaku informujxcego na zewnatrz o jego zaje_ciu, lub informacje o przyczynach jego nieumieszczenia. protokoty o stanie maj^tkowym. Kontroli poddano protokoly dotycza_ce 10 zobowia_zanych: 1.._.- protokol o stanie majatkowyrn z dnia r. dla porownania sprawdzono rowniez protokol spisany w dniu r. 2. i «protokol o stanie majatkowym z dnia r., 3. -protokol o stanie majatkowym z dnia r., 4 ti protokol o stanie majatkowym z dnia r. O f ~ ^-protokol o stanie majatkowym z dnia r. 6._. ^ _ - protokol o stanie majajtkowym z dnia r., r. 7,... protokol o stanie majatkowym z dnia r., r. 8..._ - protokot o stanie majatkowym z dnia r., r., 9. i - protokol o stanie majatkowym z dnia r.; r., dla porownania sprawdzono rowniez protokoly sporzajdzone w dniach: r., r. 10. _. _. -protokoi o stanie majatkowym z dnia r. Protokoiy nie budza^ wi^kszych zastrzezen; jednakze w dwoch przypadkach (poz. 3, 4) nie wpisano powierzchni zajmowanego lokalu. Zwraca si^ rowniez uwage_ na fakt, iz protokoly spisywano wylacznie wediug oswiadczenia zobowia_zanego, lub osoby trzeciej, zaden z wyzej wymienionych nie zostal sporza_dzony w oparciu o ogl^dziny. 5. Prawidlowosc i skutecznosc T\ykonywaiiych przez pracownikow shizby wewn^trznej czynnosci egzekucyjnych. - Zaj^cia wierzytelnosci, rozliczenie konta sum depozytowych, opiata komornicza i koszty egzekucyjne. 1. Zajecie rachunku bankowego NE/80039/2006 z dnia r. PKO BP O/Gniezno

15 Zobowiazany: r 215 Tytul wykonawczy: SM5/1207/06 z dnia r. Wierzyciel: Naczelnik Urzedu Skarbowego we Wrzesni. - Data dokonania przelewu r. (9 dni) - Wplata na konto wierzyciela w dniu r. - Koszty egzekucyjne wplacono 11.10,2006 r. 2. Zajecie wynagrodzenia za prace_ NE/71848/2006 z dnia r. Pracodawca: - brak odpowiedzi pracodawcy, Zobowiazany Tytuly wykonawcze: SW/119/52/NF, SW119/53/NF z dnia r. Wierzyciel: Burmistrz Miasta i Gnainy. - Data dokonania przelewu r. (9 dni) - Wplata na konto wierzyciela w dniu r. Oplate^ komorniczq. wplacono wdniu r. Naliczenie oplaty komorniczej: tytul 54239, 780,60 x 5% = 39,03, obciazono kwota_ 37,17 zl. - wyjasnienie stanowi zala_cznik nr X/8 do protokohi. 3. Zajecie wierzytelnosci EA-20437/2003 z dnia r. Dluznik zajetej wierzytelnosci Zobowiajzany l- Tytuly wykonawcze: 183/2003 z dnia r., 184/2003 z dnia r. Wierzyciel: Zaklad Ubezpieczen Spolecznych. - Data dokonania przelewu r. (9 dni) - Wplata na konto wierzyciela w dniu r. - Oplate_ komornicza_ wplacono w dniu r. Naliczenie oplaty komorniczej: tytul 16755, x 5% = 27,28, obciazono kwota_ 27,29 zi., 4. Zajecie wynagrodzenia zaprac^ne/71753/2006 z dnia r. Pracodawca: Zobowiazany:. Tytuly wykonawcze: SW1S-170/2004 z dnia r., SW18-169/2004 z dnia r. Wierzyciel: Urza_d Miasta i Gminy. - Data dokonania przelewu r. (8 dni)

16 216 - Wplata na konto wierzyciela w dniu r. - Opiate^ komorrdcza_ wplacono w dniu r. Naliczenie oplaty komorniczej: tytul 33778, 219,51 x 5% = 10,98, obciazono kwota_ 10,99 zl., ~ Data dokonania przelewu r. (7 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. Oplaty komornicza_ wplacono w dniu r. 5. Zaje.cie do organu rentowego NE/75901/2006 z dnia r. Organ rentewy: Zaklad Emerytalno - rentowy MSW Warszawa. Zobowiajzany: J Tytul wykonawczy: SMI/900/06 z dnia r. Wierzyciel Naczelnik Urze_du Skarbowego we Wrzesni. - Data dokonania przelewu r. (8 dni) - Wplata na konto wierzyciela w dniu r. - Koszty egzekucyjne wplacono wdniu r. - Koszty upomnienia wplacono w dniu r. 6. Zajecie rachunku bankowego NE/75568/2006 z dnia r. Powiatowy Bank Spoldzielczy Wrzesnia Zobowi^zany.' Tytuly wykonawcze: W /2006 z dnia r., W /2006 z dnia r. (w drugim tytule brak piecze_ci, oznaczenia wierzyciela). Wierzyciel Zaklad Ubezpieczen Spolecznych. - Data dokonania przelewu r. (8 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Koszty egzekucyjne wplacono w dniu r. Oplate_ komornicza^wplacono wdniu r. Naliczenie oplaty komorniczej: tytul kwote, 1,99 zaokrqglono do 2 zlotych, tytul ,91 obciazono kwota_26;92 zl., Tytuly wykonawcze: W /2006, W /2006 z dnia r. - Data dokonania przelewu r. (7 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Koszty egzekucyjne wplacono w dniu r. - Oplat kornornicza_wplacono wdniu r. Naliczenie oplaty komorniczej: tytulow 56248, 1.206,8 zl. x 5% = 60,34 potracono kwote.

17 217 60,35 zl. Tytuly wykonawcze: W /2006, W /2006, W /2006, W /2006, - Data dokonania przelewu r. (7 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Koszty egzekucyjne wplacono w dniu r. Oplatej komornicza^wpiacono w dniu r. Tytuly wykonawcze: W /2006, oraz SM6/133/06 z dnia r. NE/78879/2006 zdnial r. - Data dokonania przelewu r. (6 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Koszty egzekucyjne wplacono w dniu r. - Opiate^ komornicza_ wplacono w dniu r. Naliczenie oplaty komorniczej: rytul 56252, x 5% = 0,72, potra_cono kwot$ 0,73 zl, 7. Zajecie rachunku bankowego NE/75799/2006 z dnia r. BZ WBK I/O we Wrzesni Zobowi^zany Tytul wykonawczy: W-05/02075/06 z dnia r. Wierzyciel Wojewoda Wielkopolski - Data dokonania przelewu r. (8 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Oplat$ komornicza_ wplacono w dniu r. 8. Zaj^cie rachunku bankowego NE-62952/2006 z dnia r. Bank Spoldzielczy Miloslaw Zobowiajzany:. T}^tul wykonawczy: SM6/18/06 z dnia r. Wierzyciel Naczelnik Urz^du Skarbowego we Wrzesni. ~ Data dokonania przelewu r. (7 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Koszty egzekucyjne wplacono w dniu r. - Data dokonania przelewu r. (7 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Data dokonania przelewu r. (8 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Data dokonania przelewu r. (11 dni)

18 218 - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Data dokonania przelewu r. (7 dni) - Data'przelewu na konto wierzyciela r. 9. Zajecie do organu rentowego NE/75873/2006 z dnia r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w Poznaniu Zobowia^zany:.' Tytul wykonawczy: W-05/02877/03 z dnia r. Wierzyciel: Wielkopolski Urzad Wojewodzki - Data dokonania przelewu r. (6 dni) ~ Data przelewu na konto wierzyciela r. - Koszty egzekucyjne wpiacono w dniu r. - Oplate_ komornicza^wplacono wdniu r. 10. Zaje,cie do organu rentowego NE-59144/2005 z dnia r. Zaklad Ubezpieczen SpoJecznych we Wrzesni Zobowiajzany ' - Data dokonania przelewu r. (8 dni) Tytul wykonawczy 979/04/2 z dnia r. Wierzyciel: Invest Bank S.A. - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Opiate, komornicza^ wplacono w dniu r. Tytul wykonawczy: W13-966/2004 z dnia r. Wierzyciel: Zakiad Ubezpieczen - Data przelewu na konto wierzyciela r. ~ Koszty egzekucyjne-wplacono w dniu r. - Oplat^ komomicza_ vvplacono w dniu r. 11. Zaj^cie do organu rentowego EA-15023/2003 z dnia r. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych we Wrzesni Zobowiazany: ~ " " ' ; Tytui-wykonawczy: SW20/1/2003 z dnia Wierzyciel: Urza_d Gminy i Mzasta - Data dokonania przelewu 05.10,2006 r. (8 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Opiate kornomiczq. wplacono w dniu r. 12. Zajecie rachunku bankowego NE/80228/2006 z dnia r.

19 219 Powiatowy Bank Spoldzielczy Wrzesnia Zobowiajzany Tytul wykonawczy: SM3/1242/06 z _dnia r. Wierzyciel Naczelnik Urze.du Skarbowego - Data dokonania przelewu r. (8 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Koszty egzekucyjne wplacono w dniu r. - Koszty upomnienia wplacono w dniu r. 13. Zaj?cie do organu rentowego NE/75904/2006 z dnia r. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych we Wrzesni Zobowiazany: L Tytuly wykonawcze: SW119/000088/NF (54307) z dnia r. SW119/000089/NF z dnia r. Wierzyciel Burmistrz Miasta i Gminy - Data dokonania przelewu r. (8 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Koszty egzekucyjne wplacono w dniu r. Oplate^ komornicza_ wplacono w dniu r. Naliczenie oplaty komorniczej: tytul 54307, 5.84 przekazano 5,86, tytul 54308, 2,71 przekazano kwote_ 2,72, 14. Zaje_cie wierzytelnosci NE/80351/2006 z dnia r. Naczelnik Urze_du Skarbowego we Wrzesni Zobowiazany Tytul wykonawczy: W-05/03201/06 z dnia r. Wierzyciel Wojewoda Wielkopolski ~ Data dokonania przelewu r. (12 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Koszty egzekucyjne wplacono w dniu r. 15. Zajecie do organu rentowego NE-50959/2005 z dnia r. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych we Wrzesni Zobowiazany Tytul wykonawczy: SW18/14/2005 z dnia r. Wierzyciel Urza_d Miasta i Gminy, - Data dokonania przelewu r. (8 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r.

20 220 - Oplat? komornicza_ wplacono w dniu r. 16. Zaje_cie do organu rentowego NE/78699/2006 z dnia r. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych O/Poznan Inspektora we Wrzes'ni Zobowi^zany; Tytul wykonawczy; SW18/58/2006 z dnia r. Wierzyciel UrzadMiasta i Gminy - Data dokonania przelewu r. (8 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. - Koszty egzekucyjne wplacono w dniu r. - Oplat? komornicza_ wplacono w dniu r. Naliczenie opiaty komorniczej: tytul 54553, 125,17 x 5% = 6,26 potra^cono kwot$ 6, Zaje_cie do organu rentowego EA /2001 z dnia r. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych we Wrzesni Tytul wykoanwczy: 57/2000 z dnia r. Wierzciel: Zaklad Ubezpieczen Spolecznych 0/Konin Inspektorat w Slupcy. - Data dokonania przelewu r. (8 dni) - Data przelewu na konto wierzyciela r. Opiaty komornicza_ wplacono w dniu r. W wyniku zaje_cia uzyskano kwot^ w wysokosci 181,25 zl., rozliczona zostala na w/w tytul 57/2000 (94,50 zl.) oraz na tytul wykonawczy o numerze SW20/13/99 (86,75 zl.) Na wydruku prowizji brakuje rozliczenia drugiego tytulu, tym samyrn kwota 86,75 nie zostala wzieta pod uwag przy naliczerdu wynagrodzenia prowizyjnego. Po rozmowie z pania_ komornik i starszym inspektorem Anna_ Podsadna^ ustalono, iz bla_d wynika ze sposobu wprowadzenia czynnosci do tytulow wykonawczych (rekwizycja/stare tytuly). Tytul wykonawczy SW20/13/99 nie pojawil si$ na wydruku, gdyz czynnosc nie byla przypisana do inspektora. Wydruki - stan sprawy- w/w tytulow wykonawczych stanowia_ zalaeznik nr X/9 do protokohl. 18. Zaje.cie wierzytelnosci NE/80353/2006 z dnia r. Naczelnik Urz^du Skarbowego we Wrzesni Zobowiajz:any T}^tul wykonawczy: W-05/01910/06 z dnia r. Wierzyciel: Wojewoda Wielkopolski

Zala^cznik nr 3 do Zarza^dzcnia Nr 1/11 Wqjta Gniiny Stupia z dnia 3 stycznia 201 1 roku

Zala^cznik nr 3 do Zarza^dzcnia Nr 1/11 Wqjta Gniiny Stupia z dnia 3 stycznia 201 1 roku Zala^cznik nr 3 do Zarza^dzcnia Nr 1/11 Wqjta Gniiny Stupia z dnia 3 stycznia 201 1 roku PLAN KONT DLA EWIDENCJI PODATKOW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEZNOSCI BUDZETOWYCH Ewidencja podatkow jest integralna^

Bardziej szczegółowo

Instrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych 121 wzorów

Instrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych 121 wzorów Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz Jerzy Sputowski Instrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych 121 wzorów ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 350/2014 Wójta Gminy Walim z dnia 28 lutego 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 350/2014 Wójta Gminy Walim z dnia 28 lutego 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 350/2014 Wójta Gminy Walim z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Walim Instrukcji egzekucji administracyjnej naleŝności pienięŝnych Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo

26. 05.' 2009. Naczelnik _ Urz^du Skarbowego we Wrzesni. Poznan, dnia / maja 2009r. URZAD SK.ARBOWY we Wrzeiui (1)

26. 05.' 2009. Naczelnik _ Urz^du Skarbowego we Wrzesni. Poznan, dnia / maja 2009r. URZAD SK.ARBOWY we Wrzeiui (1) Poznan, dnia / maja 2009r. IZBA SKARBOWA WPOZNANIU pi. CyrylaRatajskiego 5 61-726 Poznan DW-I/051-0011/09 BW-I/092-0001/09 URZAD SK.ARBOWY we Wrzeiui (1) 26. 05.' 2009 -Gtrzymy $ de Za dowodem dorqczenfa

Bardziej szczegółowo

d! ' 1 9. 12. 2011 C1)

d! ' 1 9. 12. 2011 C1) URZ/\ SKARBOWY W UUBLINCU Protokol (do uzytku sluzbowego) d! ' 1 9. 12. 2011 C1) KANCELAR A z kontroli prpblemowej w zakresie dzialow specjalnych produkcji rolnej za lata 2009-2010 przeprowadzonej w Urz^dzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Z KONTROLI. fz uwzglgdnieniem zmian zaistnialych w okresie obj$tym kontrolq, data objqcia stanowiska stuzbowego)

PROTOKOL Z KONTROLI. fz uwzglgdnieniem zmian zaistnialych w okresie obj$tym kontrolq, data objqcia stanowiska stuzbowego) Opoiskt (jrzqd YVojewodzki WYDZlAt POLITVK! SPOtECZNEJ 45-082 Opole, u!. Piaslowska 14 PS.1.431.2.3.2011. LW PROTOKOL Z KONTROLI 1. Jednostka kontrolowana: Gmina Prudnik - Urza^d Miejski w Prudniku, ul.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie Oddział Świadczeń Rodzinnych Monika Dul- Naczelnik OŚR w Sulęcinie Ewelina Jeziorska- Inspektor OŚR w Sulęcinie Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji dotyczącej sporządzania, obiegu i kontroli księgowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl 8349 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWSZECHNETOWARZYSTWO EMERYTALNE"DOM" Spólka Akcyjna 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 tel. (0-22) 582-89-00; fax 582-89-50 REGON013284645 PKD (EKD) 6602 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Janina Ickiewicz PODATKI SKLADKI. OPtATY

Janina Ickiewicz PODATKI SKLADKI. OPtATY Janina Ickiewicz PODATKI SKLADKI OPtATY FISKALNE OBCIAZENIA DZIAHALNOSCI GOSPODARCZEJ er ^ ^ % OFICYNA VVYDAWNICZA ^RSI^ SZKOtA GtÖWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFICYNA WYDAWNICZA WARSZAWA 2014 Spis tresci

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne platnika: NIP 6271008169 dniz. L09.:201t dz.0~, REGON 000515891 PROTOKOL KONTROLI

Dane identyfikacyjne platnika: NIP 6271008169 dniz. L09.:201t dz.0~, REGON 000515891 PROTOKOL KONTROLI SCKR T."R!AT -ias1-:-~pcow PREZYDC:NTA MIAST.4. Zaklad Ubezpieczeo Spoleczoych Oddzial w Chorzowie Wydzial Kontroli Platnik6w Skladek 41-500 Chorz6w ul. Lwowska 2 ~~.,2:J.. O..2LJ./O... Ldz..:J,zi..uJ..

Bardziej szczegółowo

Upowaznienie do przeprowadzenia kontroli platnika skladek doreczono w dniu 9 grudnia 2009r. Wójtowi Gminy Pani Alinie Baran.

Upowaznienie do przeprowadzenia kontroli platnika skladek doreczono w dniu 9 grudnia 2009r. Wójtowi Gminy Pani Alinie Baran. .. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Opolu Wydzial Kontroli Platników Skladek 45-701 Opole ul. Wroclawska 24 z siedziba 45-512 Opole ul. Obronców Stalingradu 66 DANE IDENTYFIKACYJNE PLATNIKA NIP

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego powiatu BIURO RADV I 2AP?ADL! POWiATU

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego powiatu BIURO RADV I 2AP?ADL! POWiATU OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego powiatu BIURO RADV I 2AP?ADL! POWiATU Mierzyn 23.04.2013, dnia (miejscowosc) UWAGA: 1. Osoba skiadaja^ca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU. Rozdział I Postanowienia ogólne PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Terminologia na użytek niniejszej procedury: 1. Należność cywilnoprawna

Bardziej szczegółowo

Niemcy. Posta nowienie

Niemcy. Posta nowienie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie ul. A. Felinskiego 2B 01-513 Warszawa Warszawa, dnia ö5^10.2010r. tel. 022 561 80 00 e-mail: is1401(5)mz.mofnet.qov.pl 1401/LN-III/051-395/10/KW C TibH & Co. KG Niemcy

Bardziej szczegółowo

.~8.~').U:~B~' ZAWIADOMIENIE

.~8.~').U:~B~' ZAWIADOMIENIE NACZELNIK URZEDL} SKARBOWEGO w Srodzie Wlkp. (5) ul. Harcerska), tel. 285-80-91 63-000 Sroda Wlkp. Sroda Wlkp. 2009.09.18 O?OEdA-5j09 KP/503-81/09 SEKRETAR:AT STAROSTWA POWirJ)lh w Srodzie Wielkopolskiel

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku ZARZJ\DZENIE NIC~5 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWI~TOKRZYSKIEGO z dnia 3 wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy \ OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Zbójno, dnia 16 kwietnia 2008.. r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Marek Olszewski W6jt Gminy Lubicz

Sz. P. Marek Olszewski W6jt Gminy Lubicz I Bydgoszcz, dnia21.11.2006 r. Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Waly Jagiellonskie 12 85-950 BYDGOSZCZ V (052) 339-06-10 ~ (052) 339-06-60 P/061148 LBY-41023-3/06 Sz. P. Marek Olszewski

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zajęć Komorniczych

System Obsługi Zajęć Komorniczych System Obsługi Zajęć Komorniczych Wersja 1.1 1 Przeznaczenie systemu System przeznaczony jest do ewidencji i obsługi zajęć komorniczych i tytułów egzekucyjnych otrzymywanych od podmiotów administracji

Bardziej szczegółowo

\ 0830 wplywy z uslug po$]zsze dochody dotycz4 wplyrv6w z obrvodorv lowieckich 1.146,4421. 22,93 1.116.1421. 22,93 205.019,0021.

\ 0830 wplywy z uslug po$]zsze dochody dotycz4 wplyrv6w z obrvodorv lowieckich 1.146,4421. 22,93 1.116.1421. 22,93 205.019,0021. 5 \ 0830 wplywy z uslug po$]zsze dochody dotycz4 wplyrv6w z obrvodorv lowieckich Dzial 600 Transpofilqczno5i 5.000'0021' Rordzial 6001 b Drogi publiczne grninne $ 0690 wplywy z r6znych oplat 5.000,0021

Bardziej szczegółowo

/imi~ i nazwisko / ladres I. Inr NIPI. Itelefon kontaktowyl. ... dnia.

/imi~ i nazwisko / ladres I. Inr NIPI. Itelefon kontaktowyl. ... dnia. /imi~ i nazwisko / ladres I Inr NIPI Itelefon kontaktowyl............... dnia. OSWIADCZENIE Ja nize] podpisany oswiadczarn, ze zapoznalern sie z warunkami postepowania przetargowego okreslonymi w ogtoszeniu

Bardziej szczegółowo

Objasnienia do tabeli Nr 1

Objasnienia do tabeli Nr 1 Dochody 2004 roku DOCHODY OGÓLEM: 23.923.319 zl Objasnienia do tabeli Nr 1 Dzial 020 Lesnictwo kwota 41.250 zl Rozdzial 02001 Gospodarka lesna kwota 41.250 zl 2310 dotacje celowe otrzymane z budzetu gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKOt KONTROLI. ptatnika sktadek: Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska ul. Siemiradzkiego 19 65-231 Zielona Gora

PROTOKOt KONTROLI. ptatnika sktadek: Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska ul. Siemiradzkiego 19 65-231 Zielona Gora ZAKtAD UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH DANE IDENTYFIKACYJNE PtATNIKA ODDZIAtWZIELONEJGORZE NIP 9730051090 WYDZIAL KONTROLI PLATNIKOW SKLADEK REGON 971183603 ul. Kupiecka 65 65-426 Zielona Gora Znak sprawy: 512013010166PRO001

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE OSWIADCZENIE MAJATKOWE o/ -01- " :.A/ P L V" I'M t; t. O I Uwaga: wojta, zastgpcy wojta, sckrctarza gminyrsk^^ftika-gftttiiy^dcro^'nika jcdnostki ftrganizocyjnej gminy, osoby zafzqdzajqcoj i czlonka organu-,

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy I OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Zbójno, dnia 28 kwietnia 2008.. r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

Zalacznik nr 15 do Uchwaly

Zalacznik nr 15 do Uchwaly - I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2006. wedlug stanu ksiegowego na dzien 23.02.2007 r.. Zalacznik nr 15 do Uchwaly Wykonanie na Plan na 2006 rok 31.12.2006 rok 1. PRZYCHODY Przychody

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE CZ^SC A

OSWIADCZENIE MAJATKOWE CZ^SC A OSWIADCZENIE MAJATKOWE vqjta. zastgpcy wojta. sekretarza gminy. skarbnika gminy. kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajqcego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na

Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na Zadanie 51. Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na A. ubezpieczenia spdeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkg na podatek. dochodowy. B. ubezpieczenia spoleczne i zaliczkg

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL. Bezposrednia kontrola w siedzibie Urz^du Miejskiego w Prudniku przeprowadzona

PROTOKOL. Bezposrednia kontrola w siedzibie Urz^du Miejskiego w Prudniku przeprowadzona PROTOKOL Egz. nr ^ \ kontroli problemowej zadah z zakresu geodezji i kartografli. Jednostka kontrolowana: Urzad Miejski w Prudniku, 48 200 Prudnik ul. Kosciuszki 3. 2. Podstawa prawna kontroli: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na Do uzytku stuzbowego Protokol Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 200?r. w Przedszkolu Publicznym w Strzyzowicach przez gtownego specjalist? ds. kontroli wewnettznej Matgorzat?

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR.^f.^.f...

UCHWALA NR.^f.^.f... UCHWALA NR.^f.^.f.... ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO if?. 205 roku w sprawie zatwierdzenia wzorow miesi^cznych sprawozdah finansowych jednostek ochrony zdrowia, dla ktorych podmiotem tworzeicym jest Samorz^d

Bardziej szczegółowo

SERIA F12. Obligacje na okaziciela Gminy Miejskiej Przemysl oznaczon"e jako seria F12 ("Obligacje")

SERIA F12. Obligacje na okaziciela Gminy Miejskiej Przemysl oznaczone jako seria F12 (Obligacje) WARUNKI EMISJI OBLIGACJI GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYSL SERIA F12 I. EMITENT Gmina Miejska Przemysl ("Emitent") z siedziba w Przemyslu, Rynek 1, 37-700 Przemysl, REGON: 650900341, NIP: 795-231-95-92. II. OBLIGACJE

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych sądowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sądowego administracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR IV/15/2010 STAROSTY WADOWICKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR IV/15/2010 STAROSTY WADOWICKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR IV/15/2010 STAROSTY WADOWICKIEGO z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia procedur windykacji należności Skarbu Państwa i Powiatu Wadowickiego w Starostwie Powiatowym w Wadowicach.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec. Page 1 of7 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.htm Lubliniec: Przedmiotem zamowienia publicznego jest

Bardziej szczegółowo

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) "Koci Pazur"

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Koci Pazur FUNDACJA DLA ZWIERZAT ul. Kmieca 17 61-654 Poznari Rachunek wynikow REGON: 300336759 NIP:9721138696 KRS:0000258643 nadzieri 31.12.2011 r. Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia

Bardziej szczegółowo

-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza

-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza DOCHODY BUDZETOWE Dochody budzetowe za 2011r. wykonano jak w zalaczniku Nr 1 do sprawozdania. Wykonanie dochodów ksztaltuje sie nastepujaco: -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe Dziennik Ustaw Nr 94 5584 Poz. 552 552 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe Na podstawie art. 136

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *)

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *) Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych Na podstawie art. 6 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

&**>* 1/6. Tylko do uzytku sfuzbowego Egzemplarz nr 2. IZBASKARBOWA w PQZNAN1U NN/093-0003/10/AGN. PROTOKOt KONTROL1 PROBLEMOWEJ

&**>* 1/6. Tylko do uzytku sfuzbowego Egzemplarz nr 2. IZBASKARBOWA w PQZNAN1U NN/093-0003/10/AGN. PROTOKOt KONTROL1 PROBLEMOWEJ Tylko do uzytku sfuzbowego Egzemplarz nr 2 IZBASKARBOWA w PQZNAN1U NN/093-0003/10/AGN &**>* PROTOKOt KONTROL1 PROBLEMOWEJ Kontrolowanajednostka Siedzibal adres Naczelnik Z-ca Naczelnika Upowaznienie do

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik Nr 2 Wymagania dotyczące danych sprawozdawczych z zakresu działania Departamentu Administracji Podatkowej część 2 Nr Nazwa sprawozdania Informacje szczegółowe 17 Sposób

Bardziej szczegółowo

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Ewidencja zajęcia komorniczego w pracowniku... 2 Naliczenie przykładowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O RENTE SOCJALNA. 1 Nazwisko 2 Nazwiskorodowe(wg swiadectwauro~enia) 7 Data urodzenia(dzien-miesiac-rok) 8 Miejsce(miejscowosc)urodzenia

WZÓR WNIOSEK O RENTE SOCJALNA. 1 Nazwisko 2 Nazwiskorodowe(wg swiadectwauro~enia) 7 Data urodzenia(dzien-miesiac-rok) 8 Miejsce(miejscowosc)urodzenia Dziennik Ustaw Nr 170-11701 - Poz. 1656 Zalacznik do rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 2003 r. (poz. 1656) WZÓR WNIOSEK O RENTE SOCJALNA Data sporzadzeniawniosku

Bardziej szczegółowo

ZA8ADY. I. Zasady odst~pienia od egzekwowania najiczonych odsetek.

ZA8ADY. I. Zasady odst~pienia od egzekwowania najiczonych odsetek. ZA8ADY odst~pienia od egzekwowania naliczonych odsetek od naleinosci przystuguj~cych dla 8M "Zatoka" w Braniewie oraz odraczania terminow platnosci, rozkladania na raty i umarzania naleznosci podstawowych

Bardziej szczegółowo

zamieszkaniaskladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. Mariusz KRZYZANIAK

zamieszkaniaskladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. Mariusz KRZYZANIAK \f I ~ OSWIADCZENIE MAJATKOWE Wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarzadzajacej o czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

SWIADCZENIE MAJATKOWE radnego powiatu

SWIADCZENIE MAJATKOWE radnego powiatu SWIADCZENIE MAJATKOWE radnego powiatu B URO RADY I ZARZADU POWIATU - Mierzyn (miejscowosc) dnia 15.04.2014 UWAGA: 1. Osoba sktedaja_ca oswiadczenie obowia.zana jest do zgodnego z prawda,, starannego i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0770 710 71035 750 75011 75023 751 Strona 1 z 5 100 000 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2 000,00

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE I 2014-04- 3 0

OSWIADCZENIE MAJATKOWE I 2014-04- 3 0 vo POV WYD2IAI ORC'Ni7*rv OSWIADCZENIE MAJATKOWE I 2014-04- 3 0 czlonka zarzgdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kiorownika jcdnostki organizacyjnoj powiatu, osoby zarzqdzajacej i oztonka

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJy^TKOWE

OSWIADCZENIE MAJy^TKOWE OSWIADCZENIE MAJy^TKOWE wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqeego gminnq osobq prawn^ oraz

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE. czlonka zarzadu powiatu, sokrotarza powiatu, skarbnika powiatu,

OSWIADCZENIE MAJATKOWE. czlonka zarzadu powiatu, sokrotarza powiatu, skarbnika powiatu, ' OSWIADCZENIE MAJATKOWE czlonka zarzadu powiatu, sokrotarza powiatu, skarbnika powiatu, [uvriiuva jcuhumiu uryjnizji.yjncj poiviaiu, o&ouy zarzjjuzajs i czlonka organu zarzqdzajaecgo powiatowq osobq prawnq

Bardziej szczegółowo

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r.

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY JA VENA HANCZA 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS na dzien 31.12.2012 r. (w zl) AKTYWA Stan na koniec P ASYW A Stan na koniec 2011 2012 2011 2012 (Wvszczególnienie)

Bardziej szczegółowo

Zarz'ldzenie nr 5112011 W6jta Gminy Bytnica z dnia 27 grudnia 2011 roku. ZARZi\DZAM, CO NASTF;PUJE

Zarz'ldzenie nr 5112011 W6jta Gminy Bytnica z dnia 27 grudnia 2011 roku. ZARZi\DZAM, CO NASTF;PUJE Zarz'ldzenie nr 5112011 W6jta Gminy Bytnica z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumenttlw. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek

Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek Poradnik Zasady wypełniania dokumentu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 2/2011 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 18 stycznia 2011r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 2/2011 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 18 stycznia 2011r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 2/2011 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie podstawowych zasad organizacji pracy pracowników Działu Egzekucji Działając w oparciu o postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gminy Damnica. CZĘŚĆ I

Instrukcja egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gminy Damnica. CZĘŚĆ I Załącznik do Zarządzenia nr 93/2014 Wójta Gminy Damnica z dnia 18 lipca 2014r. Instrukcja egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gminy Damnica. Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów...

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... XI XV XVII Rozdział I. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego... 1. Charakterystyka zagadnienia... 2. Przyznawanie prawa do świadczeń z funduszu

Bardziej szczegółowo

WYNIK KONTROLI. I. Zakres postepowania: Celowosc i zgodnosc z prawem gospodarowania srodkami publicznymi w 2011 r.

WYNIK KONTROLI. I. Zakres postepowania: Celowosc i zgodnosc z prawem gospodarowania srodkami publicznymi w 2011 r. Lodz, dnia *4 marca 2014 r. DYREKTOR URZ^DU KONTROLI SKARBOWEJ W LODZI UKS1091/W3B/42/4/14/9/023 w PiotrtcOYwe Trybunablcim 28MAR.20H Powiat Piotrkowski ul. D^browskiego 7 97-300 Piotrkow Trybunalski NIP:7712305343

Bardziej szczegółowo

Protokol do uzytku shozbowego

Protokol do uzytku shozbowego Protokol do uzytku shozbowego Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2008r. w Referatach Urz?du Gminy Psary za 2007r. przez glownego specjaliste. d/s kontroli wewne_trznej

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl o z 2012 ww. wynagrodzenia, lecz prze egzekwowany ... ... data wystawienia zawiadomienia 1) ... ... ...

www.rcl.gov.pl o z 2012 ww. wynagrodzenia, lecz prze egzekwowany ... ... data wystawienia zawiadomienia 1) ... ... ... ...... (nr zawiadomienia) o z 2012 r. poz. 1015 j dalej ww. wynagrodzenia, lecz prze egzekwowany............ (nazwa i adres pracodawcy) (nazwa oraz adres siedziby pracodawcy l ) data wystawienia zawiadomienia

Bardziej szczegółowo

WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA

WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA i CospodARki Wodcwf j w KATowicAch Psary, dnia 16 Iistopada2011 si Plebiscytowa 19.40-035 Katowice tel, (032) 60 32 200. fax: (032} 2&! 04 06 REGON. 271806983. NIP

Bardziej szczegółowo

'SWIADCZENIE MAJATKOWE

'SWIADCZENIE MAJATKOWE 'SWIADCZENIE MAJATKOWE STARdstwo PowiATcm AnMPr'n Sokotowie PodlaWnH-ADNtoO Sokotow Podlaski 2012-04-24 Uwaga : 13.Osoba sktedaja_ca oswiadczenie obowiajzana jest do zgodnego z prawd% starannego i zupetnego

Bardziej szczegółowo

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Josz nr 27.2013 nr z dnia 28.II.2013 Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice ( ) Rozdział 1 Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE '. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU URZĄD SKARBO y w LFGNICY( OL/5 ) NU/0910-72/13 (ił a ;, NII0910-19/13 Pan Jan Mormul Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 3 59-220

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/112 Egzekucja należności z tytułu składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowości zostały omówione ze wszystkimi pracownikami Działu Egzekucji Administracyjnej w dniu 11 kwietnia 2016 r. (notatka ze spotkania).

Nieprawidłowości zostały omówione ze wszystkimi pracownikami Działu Egzekucji Administracyjnej w dniu 11 kwietnia 2016 r. (notatka ze spotkania). Bytom, dnia 2 maja 2016 r. NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU 2405-EA.511.AS..2016 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25 40-022 Katowice W związku z wystąpieniem pokontrolnym z dnia 24

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE OSWIADCZENIE MAJATKOWE czlonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego powiatowa. osoba.

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Wrzesrna, dma26.07.2007r NO/070-4/2007

Wrzesrna, dma26.07.2007r NO/070-4/2007 S&ARB0WY we WRZE&NI ul. Warszawska 26, lei. 4359-100 62-300 WrzeSnia [1},,.,. 0, n_ orvw Wrzesrna, dma26.07.2007r NO/070-4/2007 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznanhi PL C. Ratajskiego 5 60-967 Poznan Naczelnik

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 SPIS TRESCI: I TT. in. IV. WST^P - OSWIADCZEME BILANS RACHUNEK WYNIKOW INFORMACJA DODATKOWA OSWIADCZENIE ZARZ4DU

Bardziej szczegółowo

z dnia..^2.^9, pazdziernika 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w Starostwie Powiatowym w Bialej Podlaskiej

z dnia..^2.^9, pazdziernika 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w Starostwie Powiatowym w Bialej Podlaskiej Zarzsjdzenie Nr...^... Starosty Bialskiego z dnia..^2.^9, pazdziernika 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w Starostwie Powiatowym w Bialej Podlaskiej Na podstawie art.26 ust.li 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Zbójno, dnia 27 kwietnia 2007.. r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia kazdej

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 211 rok Dzial Rozdz Zródlo dochodów Planowane dochody (w w tym Ogólem biezace 6 Transport i lacznosc 2 1 1 1 64 Lokalny transport zbiorowy 1 1 1 1 Dotacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 28/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 28/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 28/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia procedury windykacji należności cywilnoprawnych Powiatu Mieleckiego oraz Skarbu Państwa reprezentowanego

Bardziej szczegółowo

Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek

Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WSOC.IV.431.3.2014.VK.EŻ Bydgoszcz, 28 sierpnia 2014.r. Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka Obrzeżna 5 02-691 WARSZAWA WNIOSEK EGZEKUCYJNY Miejscowość Data Wniosku (dzień - miesiąc - rok) Wierzyciel: (proszę

Bardziej szczegółowo

- sprawdzenie zasadnosci nadwyzki podatku naliczonego nad podatkiem naleznym do. -podatek od towarów i uslug

- sprawdzenie zasadnosci nadwyzki podatku naliczonego nad podatkiem naleznym do. -podatek od towarów i uslug I NACZELNIK URZEDU SKARBOWEGO W HAJNÓWCE APKP/503-24/13 PROTOKÓL KONTROLI PODATKOWEJ przeprowadzonej na podstawie imiennego upowaznienia do kontroli nr APKP/505-24/13, udzielonego przez Naczelnika Urzedu

Bardziej szczegółowo

Sąd Wydział ul. WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI. . 3. Obciążenie dłużnika kosztami postępowania wg. norm przepisanych.

Sąd Wydział ul. WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI. . 3. Obciążenie dłużnika kosztami postępowania wg. norm przepisanych. Sąd Wydział ul. Dot. sygn. Akt Wierzyciel: _ Pesel: Dłużnik: _ Pesel: WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI Działając imieniem własnym, niniejszym wnoszę o: 1. Nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa oplat i prowizji bankowych Banku Spoldzielczego w Podegrodziu

Taryfa oplat i prowizji bankowych Banku Spoldzielczego w Podegrodziu Zalqcznik nr... do Uchwaty Nr z dnia.:.v?.'... Taryfa oplat i prowizji bankowych Banku Spoldzielczego w Podegrodziu obowiqzuj^ca od dnia 102011 roku ROZDZIALI RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE I PRZEPROWADZANIE

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW.

ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW. ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW. NR.~fJ:/.Q~... w sprawie zmiany zarzadzenia Starosty Poznanskiego nr 28/2002 z dnia 2. pazdziernika 2002 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

TYT-1 TYTUŁ WYKONAWCZY

TYT-1 TYTUŁ WYKONAWCZY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wierzyciela 2. Nr teczki 3. Nr dokumentu 4. Status TYT-1 TYTUŁ WYKONAWCZY JEDNOPOZYCYJNY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH 5. Numer tytułu wykonawczego 6. Data

Bardziej szczegółowo

LOP- 4101-02-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOP- 4101-02-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOP- 4101-02-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY Załącznik nr 8 do Zasad (polityki) Rachunkowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY I. Cel wprowadzenia procedury Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r.

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. w sprawie: ustalenia wzorow wniosku i umowy 0 udzielenie dotacji oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania polegajqcego

Bardziej szczegółowo