Polska: opłaty interchange w oczach dużych detalistów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska: opłaty interchange w oczach dużych detalistów"

Transkrypt

1 czerwiec 2014 Polska: opłaty interchange w oczach dużych detalistów Detaliści w Europie uważają, że w rozporządzeniu Komisji Europejskiej w sprawie opłaty interchange karty American Express i Diners Club powinny być traktowane w ten sam sposób, co Visa, MasterCard i systemy krajowe Sprzedawcy detaliczni w Europie, działający w branżach, charakteryzujących się wysokim wykorzystaniem kart płatniczych 1 popierają postulat równego uregulowania przez prawo europejskie kosztów akceptacji wszystkich systemów kart płatniczych. Ostatnio przeprowadzone badanie wykazało, że 55% sprzedawców detalicznych reprezentujących branże o wysokiej wartości transakcji przeprowadzonych za pomocą 1 Badanie przeprowadzono w formie 901 rozmów telefonicznych z prezesami i właścicielami spółek działających w wybranych branżach na sześciu rynkach europejskich (Wielka Brytania, Francja, Niemiec, Hiszpania, Włochy i Polska). Branże wybrano na podstawie prawdopodobieństwa przeprowadzania transakcji kartami kredytowymi o stosunkowo wysokiej wartości i wielkości. Obejmują one: sprzedaż biletów lotniczych, agencje wynajmu samochodów, domy towarowe, hotele lub domy wypoczynkowe, sklepy jubilerskie, stacje benzynowe, restauracje, teatry, muzea i galerie, firmy zajmujące się organizacją wyjazdów/ biura podróży oraz inne sklepy przeprowadzające wysokiej wartości transakcje. Informacje zbierano w okresie od 15 kwietnia do 9 maja 2014 roku. Na każdym rynku przeprowadzono wiele wywiadów w tych sektorach oraz w różnej wielkości spółkach.respondentów przebadano za pomocą kwestionariusza opierającego się na ich znajomości codziennych transakcji realizowanych w ich branży lub punkcie sprzedaży, oraz na ich wiedzy dotyczącej procesów dokonywania opłat za pomocą kart płatniczych. 1

2 kart kredytowych w 6 państwach europejskich uważa, że nowa regulacja będąca obecnie przedmiotem prac na forum Unii Europejskiej, a nakładająca limit na wysokość opłat pobieranych od akceptantów, powinna mieć zastosowanie do wszystkich sieci kart kredytowych, w tym American Express i Diners Club. W Polsce obserwuje się mniejsze zróżnicowanie pomiędzy odpowiedziami: 44% ankietowanych akceptantów twierdzi, że poparłoby nowe prawo tylko wtedy, gdyby ograniczenie wysokości opłat miało zastosowanie do wszystkich typów kart płatniczych, a 50% twierdzi, że poparłoby nowe prawo nawet, jeśli nie będzie miało ono zastosowania do niektórych systemów - takich jak American Express czy Diners Club. Badanie przeprowadzone przez globalną firmę badawczą Ipsos na zlecenie MasterCard Worldwide jest publikowane w momencie, gdy europejscy legislatorzy debatują nad nową regulacją, która wiązałaby się z wdrożeniem w Europie reżimu sztywnych stawek opłaty interchange i zmieniłaby sposób korzystania z kart płatniczych przez konsumentów oraz ich akceptowania przez detalistów. Badanie przeprowadzono telefonicznie na próbie 901 detalistów obsługujących dużą liczbę transakcji kartowych, w dniach od 15 kwietnia do 9 maja 2014 roku w 6 państwach: Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, Polsce i Hiszpanii 2. Świadomość stawek opłat interchange wśród respondentów jest stosunkowo wysoka; więcej niż trzech na czterech (79%) sprzedawców detalicznych przeprowadzających transakcje wysokiej wartości twierdzi, że wie "dużo" lub "całkiem dużo" na temat różnych opłat pobieranych w przypadku różnych metod płatności. Poziom wiedzy w 2 Proszę zapoznać się z metodologią, by poznać definicję "sprzedawcy detalicznego przeprowadzającego wysokiej wartości transakcje" 2

3 Polsce jest podobny, przy czym 83% twierdzi, że wie "dużo" lub "całkiem dużo" na temat opłat interchange. Poparcie dla ograniczenia stawek opłaty interchange Dużych detalistów poproszono o konsultację nowego projektu, który nałożyłby we wszystkich państwach UE limit na wysokość stawek opłaty interchange za korzystanie z kart Visa i MasterCard, co nie dotyczyłoby jednak American Express i Diners Club. Zasadniczo proponowane przepisy prawne oznaczałyby ograniczenie opłat pobieranych od akceptantów za korzystanie tylko z wybranych kart płatniczych. Podejście to nie jest popularne pośród większości badanych dużych europejskich detalistów. W skali Europy 55% respondentów wskazało, że poparłoby przepisy UE, które uregulowałyby koszty związane z przyjmowaniem kart kredytowych tylko wtedy, gdy dotyczyłyby one wszystkich systemów kartowych. 34% respondentów poparłoby natomiast prawo nawet, jeżeli wyłączone z niego byłyby transakcje wykonywane niektórymi kartami płatniczymi (takimi jak American Express czy Diners Club). Jeśli chodzi o Polskę, 44% pytanych detalistów poparłoby nowe przepisy prawne tylko wtedy, gdyby ograniczenie kosztów dotyczyło wszystkich kart płatniczych, a 50% poparłoby nowe przepisy prawne, które wyłączałyby określone systemy (takie jak American Express czy Diners Club). 4% respondentów nie poparłoby nowych przepisów bez względu na marki, których by one dotyczyły, a 2% nie ma zdania na temat proponowanych przepisów. 3

4 Poparcie dla objęcia nową regulacją wszystkich systemów płatniczych jest najwyższe w Niemczech (66%), następnie w Hiszpanii (65%), we Włoszech (59%), Francji (53%), Polsce (44%) i Wielkiej Brytanii (42%). Ponad połowa (53%) dużych detalistów w Polsce uważa, że Parlament Europejski powinien nałożyć ograniczenie na stawki opłaty interchange. Jedna trzecia (33%) uważa, że stawki powinny być ustalane przez uczestników rynku, a 10% - że to rządy krajowe powinny ustalać wysokość stawek opłaty interchange. 5% nie ma zdania na ten temat. Korzystanie z kart płatniczych i związane z tym opłaty Około dwie trzecie (63%) spośród badanych dużych detalistów w 6 państwach europejskich akceptuje karty American Express. W Polsce w próbie badawczej odsetek ten był podobny (64%). W Polsce 67% respondentów ocenia opłaty American Express za "bardzo lub stosunkowo wysokie", a 57% uważa opłaty MasterCard i Visa za wysokie. Uważa się również, że American Express ma najwyższe opłaty za dokonywanie płatności w 6 przebadanych państwach europejskich; 69% wszystkich respondentów ocenia opłaty American Express jako "bardzo lub stosunkowo wysokie", 47% uważa opłaty MasterCard za wysokie, a 46% za takie uważa opłaty Visa. Pomimo zgody, że stawki American Express są ogólnie wyższe niż w przypadku MasterCard czy Visa, ci sami sprzedawcy detaliczni nie są bardziej zadowoleni z usług i 4

5 obsługi American Express, niż przypadku kart innych systemów, których opłaty są uważane za niższe, jak na przykład MasterCard i Visa. Poziom zadowolenia w przypadku American Express jest minimalnie niższy niż w przypadku Visa oraz zbliżony do MasterCard; 57% sprzedawców detalicznych przeprowadzających wysokiej wartości transakcje twierdzi, że są bardzo lub umiarkowanie zadowoleni z procesów i wsparcia uzyskiwanego od American Express, a 60% jest zadowolonych ze wsparcia ze strony MasterCard i 61% ze strony Visa. Akceptacja kart płatniczych po wprowadzeniu europejskiej regulacji Zgodnie z wyrażoną w badaniu opinią, także po wejściu w życie proponowanych przepisów 50% dużych detalistów w Europie będzie nadal akceptować wszystkie sposoby płatności. Zarazem 31% respondentów twierdzi, że przestanie przyjmować najdroższe karty płatnicze. W Polsce wyniki badań są podobne, przy czym 58% twierdzi, że będzie nadal akceptować wszystkie sposoby płatności, a 30% - że przestanie przyjmować najdroższe karty. Zainteresowanie dalszą edukacją i szkoleniem Dwóch na pięciu (40%) dużych detalistów w Europie chętnie wzięłoby udział w szkoleniu na temat zapobieganiu oszustwom, by pomóc w lepszym zrozumieniu 5

6 funkcjonowania systemów płatniczych opartych na kartach debetowych lub kredytowych. Państwa, w których uznano takie szkolenia za najbardziej użyteczne to, w kolejności, Niemcy (49%), Francja (46%), Polska (41%), Wielka Brytania (34%), Włochy (33%) i Hiszpania (33%). 6

7 Metodologia *Poniżej przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego przez firmę badawczą Ipsos MORI o zasięgu globalnym w imieniu MasterCard Worldwide. Badanie przeprowadzono telefonicznie wśród sprzedawców detalicznych przeprowadzających wysokiej wartości transakcje, uznanych za: osoby podejmujące decyzje w sprawie transakcji przy wykorzystaniu kart płatniczych współpracujące z sektorem detalicznym powiązanym z podróżami, rozrywką lub towarami luksusowymi, takimi jak sprzedaż biletów lotniczych, agencje wynajmu samochodów, hotele/domy wczasowe, firmy zarządzające podróżami/ biura podróży, stacje benzynowe, restauracje, teatry, muzea/galerie, sklepy jubilerskie, domy towarowe i inne sklepy przeprowadzające wysokiej wartości transakcje w których pojedyncze transakcje o wysokiej wartości są często realizowane w oddziale za pomocą kart płatniczych Daty prac w terenie i wielkości prób w każdym państwie są następujące: Kraj Data rozpoczęcia Data zakończenia Wielkość prac w terenie prac w terenie próby Wielka Brytania 15 kwietnia 7 maja n=151 Francja 15 kwietnia 9 maja n=150 Hiszpania 15 kwietnia 1 maja n=150 Niemcy 15 kwietnia 5 maja n=150 Włochy 15 kwietnia 5 maja n=150 Polska 15 kwietnia 9 maja n=150 Respondentom przedstawiono wprowadzenia dotyczące stawek opłaty interchange. "Jak Panu/Pani zapewne wiadomo, sprzedawca ponosi pewien koszt związany ze wszystkimi typami płatności, niezależnie od tego, czy są dokonywane gotówką, kartami płatniczymi, czy czekami. Podejmując decyzję o umożliwieniu klientom płacenia kartą kredytową, debetową lub przedpłaconą, sprzedawca negocjuje z bankiem warunki umowy na obsługę tych transakcji poprzez zabezpieczoną sieć, za opłatą znaną jako tzw. opłata interchange. Opłata interchange wspomaga opłacanie zabezpieczonej sieci, ochronę przed oszustwami, udzielanie gwarancji, a sprzedawca zyskuje korzyść w postaci możliwości przyjmowania płatności kartą, stałych innowacji i wyższego standardu obsługi klienta. Firmy, które rozwijają i utrzymują infrastrukturę sieci płatniczych ustalają domyślne stawki za korzystanie z ich systemów." O Ipsos Ipsos to niezależna firma zajmująca się badaniami rynku, którą kontrolują i zarządzają profesjonalni badacze. Założona we Francji w 1975 roku firma Ipsos wyrosła na globalną grupę badawczą, która mocno podkreśla swoją obecność na wszystkich rynkach. W październiku 2011 roku Ipsos zakończyła przejęcie spółki Synovate. Razem tworzą trzecią na świecie pod względem wielkości firmę zajmującą się badaniem rynku. Posiadając biura w 85 państwach Ipsos zapewnia dogłębną wiedzę w ramach sześciu specjalizacji badawczych: reklama, lojalność klienta, marketing, media, badanie public affairs i zarządzanie badaniami. Badacze Ipsos oceniają potencjał rynku i interpretują trendy rynkowe. Opracowują i budują marki. Pomagają klientom w budowaniu długoterminowych 7

8 relacji z ich klientami. Testują reklamy i badają reakcje odbiorców w różnych mediach oraz opinię publiczną na całym świecie. Ipsos jest notowana na paryskiej giełdzie papierów wartościowych od 1999 roku, a w 2012 roku wygenerowała przychody na świecie w wysokości 1,789 mld EUR (2,300 mld USD). Aby dowiedzieć się więcej o ofercie i możliwościach Ispos, proszę odwiedzić stronę 8

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych Michał Polasik Karolina Przenajkowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ul. Gagarina 13a, 87-100

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Projekt z dnia 12. 06. 2013 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Czerwiec 2013 roku Spis treści Wstęp... 3 1 Charakterystyka obrotu

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka elektroniczna. Wykład 1/3

Gospodarka elektroniczna. Wykład 1/3 Gospodarka elektroniczna Wykład 1/3 Plan wykładów Finanse elektroniczne Regulacje prawne (prawa autorskie w internecie, świadczenie usług w internecie, podpis elektroniczny, dokument elektroniczny, ).

Bardziej szczegółowo

MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ

MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ AGORA EUROPE II - WSPÓLNY ZINTEGROWANY SYSTEM E- LEARNINGOWY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WSPOMAGAJĄCY ROZWÓJ ZAWODOWYCH UMIEJĘTNOŚCI KONKURENCYJNYCH W HANDLU MIEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Bruksela, 19 lutego 2013 r. 1. Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców -Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Bruksela, 19 lutego 2013 r. 1. Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców -Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Bruksela, dnia 7 marca 2014 r. Sprawozdanie nr 17/2014 Sprawozdanie z posiedzenia Koła Polskiego nt. płatności bezgotówkowych w Polsce w świetle prac nad rozporządzeniem dotyczącym opłat interchange oraz

Bardziej szczegółowo

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska AUTORZY RAPORTU IAB Polska: Olgierd Cygan Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Rynek pożyczek pozabankowych

Rynek pożyczek pozabankowych Warszawa, maj 2015 Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 Definicja klienta firmy pożyczkowej.... 6 2 Dystrybucja pożyczek.... 7 2.1 Korzystanie z placówek... 7 2.2 Wizyta u klienta.... 7 2.3 Droga internetowa...

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH JEDNOLITY OBSZAR PŁATNOŚCI W EURO (SEPA) ZINTEGROWANY RYNEK PŁATNOŚCI DETALICZNYCH Spis treści Przedmowa 5 Wstęp 6 1. Tworzenie jednolitego obszaru płatności w euro 7 > SEPA w zarysie 7 > Potrzeba utworzenia

Bardziej szczegółowo

Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce

Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Jakub Górka WARSZAWA 2013 Recenzja prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz (Szkoła Główna Handlowa) prof. zw.

Bardziej szczegółowo

B2. E-biznes. B2.1. Rynek B2B

B2. E-biznes. B2.1. Rynek B2B B2. E-biznes B2.1. Rynek B2B W niniejszym rozdziale przedstawiono analizę wyników badań rynku B2B w Polsce przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Instytut Logistyki i Magazynowania. Główny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH

RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH (wersja jawna) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Styczeń 2010

Bardziej szczegółowo

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK Spis treści 1. Wprowadzenie 2 2. Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych 4 2.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Raport Federacji Konsumentów z ogólnopolskiego badania ankietowego

Raport Federacji Konsumentów z ogólnopolskiego badania ankietowego Raport Federacji Konsumentów z ogólnopolskiego badania ankietowego 2014 by Federacja Konsumentów Spis treści I. Wstęp... 2 II. Opis i analiza poszczególnych odpowiedzi ankietowanych... 4 Pytanie 1 - Jak

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności OBRÓT BEZGOTÓWKOWY ZALETY I KORZYŚCI

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt)

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr.. z dnia. Projekt z dnia 8.12. 2010 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) grudzień 2010 roku Spis treści Spis treści... 2

Bardziej szczegółowo

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7 REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7.1. WPROWADZENIE W ostatnich latach rynek kredytów konsumpcyjnych odgrywa coraz większą rolę w gospodarce światowej. Wielkość zadłużenia

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na użytkowników usług płatniczych Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika Duziak- Z-ca

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

RYNEK KART PŁATNICZYCH W POLSCE

RYNEK KART PŁATNICZYCH W POLSCE 2013; 4(38): 103-115 Artur Kuchciński Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa RYNEK KART PŁATNICZYCH W POLSCE Streszczenie W artykule scharakteryzowano polski rynek kart płatniczych. Głównym celem

Bardziej szczegółowo

Trudna droga do zgodności

Trudna droga do zgodności Trudna droga do zgodności Starania na rzecz etycznego wzrostu Spis treści 1 Przedmowa 2 Streszczenie 4 Wyzwania związane z nowymi rodzajami ryzyka cyberprzestępczość 6 Nadużycia wcześniejsze ryzyko również

Bardziej szczegółowo

Karta płatnicza jako instrument płatności elektronicznych

Karta płatnicza jako instrument płatności elektronicznych Karta płatnicza jako instrument płatności elektronicznych USTAWA Prawo bankowe Art. 4. 1. Użyte w ustawie (PB) określenia oznaczają: 4) karta płatnicza - kartę identyfikującą wydawcę i upoważnionego posiadacza,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie. Zeszyt nr 241. Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski

MATERIAŁY I STUDIA. Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie. Zeszyt nr 241. Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 241 Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski Warszawa 2009 Raport przygotowywany na zamówienie Departamentu Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący ofert bankowych dla organizacji pozarządowych

Raport dotyczący ofert bankowych dla organizacji pozarządowych Raport dotyczący ofert bankowych dla organizacji pozarządowych Niniejsze opracowanie powstało na zlecenie Banku DnB NORD Polska SA,w ramach realizacji projektu W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii

Bardziej szczegółowo