STOSUNEK POLAKÓW DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STOSUNEK POLAKÓW DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH"

Transkrypt

1 STOSUNEK POLAKÓW DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA OMNIBUSOWEGO FIRMY VERIFONE Polski rynek płatności elektronicznych systematycznie się rozwija. Badanie omnibusowe, przeprowadzone latem 2013 roku na zlecenie firmy VeriFone pokazało, że Polacy ufają płatnościom elektronicznym. Między innymi ze względu na wygodę i bezpieczeństwo tej formy płatności, szukają możliwości płacenia kartą w coraz większej liczbie miejsc.

2 ZAWARTOŚĆ Wstęp założenia badania 3 Rynek płatności elektronicznych w Polsce 5 Polacy chcą płacić kartą badanie omnibusowe Podsumowanie wnioski 11 2

3 WSTĘP ZAŁOŻENIA BADANIA Polski rynek płatności elektronicznych na tle innych państw europejskich prezentuje się wyjątkowo. Z jednej strony w Polsce najszybciej w Europie rozwijają się płatności zbliżeniowe i ma miejsce wiele projektów związanych z płatnościami mobilnymi. Z drugiej w Polsce nadal występuje jeden z najniższych wskaźników ilości kart na jednego mieszkańca (około 0,86), a znaczna część społeczeństwa preferuje transakcje gotówkowe. Liczba kart i transakcji elektronicznych w wybranych krajach UE (dane za rok 2012) 1 Kraj Liczba kart płatniczych Liczba transakcji elektronicznych (mln) Wartościowy udział kraju we wszystkich transakcjach w UE (%) Polska , ,59 1,4 Austria , ,75 1,49 Belgia , ,88 3,27 Bułgaria 8 259,629 32,68 0,07 Czechy , ,45 0,56 Dania 8 275, ,87 2,59 Estonia 1 787, ,45 0,17 Finlandia 7 862, ,62 1,91 Francja , ,98 20,62 Grecja ,309 73,99 0,29 Hiszpania , ,72 5,22 Irlandia 6 044, ,50 1,19 Litwa 2 380, ,96 0,13 Niemcy , ,20 9,7 Portugalia , ,16 2,68 Rumunia , ,08 0,27 Słowacja 5 502, ,54 0,41 Słowenia 3 294, ,44 0,23 Szwecja , ,00 4,77 Węgry 8 908, ,17 0,34 Włochy , ,17 6,36 Wielka Brytania , ,00 30,83 1 Dane Europejskiego Banku Centralnego 3

4 Wraz z pojawianiem się nowych narzędzi płatniczych, takich jak karty zbliżeniowe, technologia NFC czy mobilne aplikacje płatnicze, rośnie świadomość konsumentów i przedsiębiorców na temat zalet rozliczeń bezgotówkowych. Wprowadzanie nowych technologii i upraszczanie procedur płatniczych sprawia, że coraz więcej osób uważa płatności elektroniczne za praktyczne i bezpieczne. Z kolei nowe regulacje prawne mogą być zachętą dla przedsiębiorców, by oferowali swoim klientom rozliczenia elektroniczne. Polski rynek płatności elektronicznych nie ustępuje innym europejskim rynkom pod względem dostępnych rozwiązań płatniczych, nowych technologii i bezpieczeństwa transakcji. Ma natomiast dużo do wyrównania m.in. w zakresie popularności transakcji bezgotówkowych czy liczby terminali płatniczych w przeliczeniu na mieszkańca. Z obserwacji VeriFone wynika, że Polacy coraz chętniej sięgają po płatności elektroniczne i przekonują się do nich także w miejscach tradycyjnie kojarzonych z obrotem gotówkowym. Badanie omnibusowe firmy VeriFone miało na celu weryfikację tych obserwacji. 4

5 RYNEK PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH W POLSCE Polski rynek płatności elektronicznych jest wyjątkowy na tle innych państw europejskich z jednej strony znaczna część społeczeństwa preferuje transakcje gotówkowe, z drugiej to właśnie w Polsce najszybciej w Europie rozwijają się płatności zbliżeniowe i ma miejsce wiele projektów związanych z płatnościami mobilnymi. Rozwój polskiego rynku płatności elektronicznych jest systematyczny. Tylko w okresie grudzień 2012 grudzień 2013 liczba kart płatniczych w Polsce wzrosła o 1,4 mln sztuk, liczba transakcji bezgotówkowych o 66,3 mln, zaś ich wartość o 4,1 mld zł. 2 W Polsce pojawiają się także znaczące zmiany technologiczne i legislacyjne, które mają wpływ na zwiększenie dynamiki rozwoju popularności płatności Zmiany i wydarzenia istotne dla rozwoju elektronicznych. W roku 2013 zapadły decyzje rynku płatności elektronicznych w Polsce : o wprowadzeniu ustawowej obniżki opłaty interchange Wymóg instalowania u nowych akceptantów do poziomu 0,5%. Konsumenci mogli także wybierać spośród kilku wprowadzonych na rynek, konkurencyjnych systemów wyłącznie urządzeń płatniczych z modułem NFC; płatności mobilnych. ustawowy nakaz obniżenia opłaty interchange wchodzący w życie 1 lipca 2014 Równocześnie znaczna część społeczeństwa nadal jest roku; mocno przywiązana do gotówki. Polska ma jeden systematyczny wzrost liczby kart będących z najniższych w Unii Europejskiej stopień ubankowienia, wynoszący 77% dorosłych Polaków. Co trzeci Polak nie w użyciu; rozwój systemów do płatności mobilnych, posiada karty płatniczej i to właśnie ta grupa wykonuje blisko technologii NFC i HCE oraz aplikacji 40% wszystkich płatności gotówkowych w Polsce. płatniczych na urządzenia mobilne. Równocześnie mniej więcej jedna trzecia transakcji gotówkowych jest wykonywana przez osoby posiadające karty płatnicze, ale w miejscach nie akceptujących takiej formy rozliczeń. 3 Wynika to m.in. z faktu, że według szacunków jedynie około 16% polskich przedsiębiorców oferuje swoim klientom rozliczenia bezgotówkowe. 4 2 Narodowy Bank Polski, Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2013 roku, Grudzień Narodowy Bank Polski, Zwyczaje płatnicze Polaków, Maj Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce, zrealizowane na zlecenie Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego przez instytut badawczy Ipsos, Styczeń

6 Pod względem liczby terminali w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców, Polska plasuje się na przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej. W 2012 roku średnia UE wynosiła , natomiast średnia w Polsce Stan ten wskazuje na duży potencjał rozwoju. Większa dostępność terminali płatniczych na rynku z pewnością wpłynie na zwiększenie liczby i popularności transakcji bezgotówkowych realizowanych na polskim rynku. Kolejną cechą polskiego rynku płatności, będącą także ogólnoświatowym trendem, jest mobilność. W Polsce następuje dynamiczny rozwój mobilnych aplikacji płatniczych, swoją ofertę narzędzi płatniczych tego typu oferują zarówno banki, jak i sieci handlowe. Nieco wolniej rozwijają się płatności telefonami komórkowymi wykorzystującymi technologię NFC, jednak ten nurt jest nadal obecny na rynku. Płatnościami elektronicznymi i mobilnymi interesują się coraz liczniejsze grupy konsumentów i przedsiębiorców, a rynek stopniowo ulega ewolucji, dostosowując się z jednej strony do większych możliwości technologicznych, z drugiej zaś do nowych oczekiwań konsumentów. Znając powyższe dane oraz obserwując rynek na co dzień, w celu weryfikacji obserwacji i merytorycznego sprawdzenia, jakie są opinie Polaków względem płatności elektronicznych, VeriFone zlecił badanie omnibusowe, którego wyniki prezentowane są poniżej. 5 Oficjalne dane Europejskiego Banku Centralnego, rok

7 POLACY CORAZ CZĘŚCIEJ WYBIERAJĄ PŁATNOŚĆ KARTĄ BADANIE OMNIBUSOWE 2013 W sierpniu 2013 roku na zlecenie VeriFone przeprowadzone zostało badanie omnibusowe p.t. Korzystanie z kart płatniczych. Projekt zrealizowany przez PBS, miał na celu po raz pierwszy zbadać stosunek Polaków do płatności elektronicznych i zidentyfikować obszary, w których ten rodzaj płatności odgrywa kluczową rolę. Respondenci stanowili reprezentatywną grupę 1000 mieszkańców z terenu całej Polski. Z KARTĄ PRZEDE WSZYSTKIM PO CODZIENNE SPRAWUNKI Na początek uczestnicy badania zostali zapytani o to, gdzie najczęściej korzystają z kart płatniczych. Wyniki pokazały, że ten sposób płatności najczęściej wybierany jest w sklepach i na stacjach benzynowych na te miejsca wskazało łącznie prawie 56% ankietowanych (sklepy 47,2%, stacje paliw 8,6%). Wśród innych obiektów handlowych i usługowych, w których do regulowania należności Polacy używają karty, znalazły się restauracje (0,5%) i urzędy (0,1%). Kobiety częściej wybierają płatność kartą w sklepach (50,4 % kobiet przy 43,7% mężczyznach), zaś panowie chętniej sięgają po kartę na stacjach benzynowych (13,1% mężczyzn przy 4,5% kobiet) oraz restauracjach (8% mężczyzn przy 2% kobiet). 0,4% wszystkich respondentów wskazało także, że kartą płaci za zakupy w Internecie. Równocześnie w odpowiedzi na to samo pytanie nieco ponad 33% badanych przyznało, że nie posiada karty płatniczej, debetowej ani kredytowej, zaś 9,7% respondentów stwierdziło, że wprawdzie ma kartę, ale z reguły posługuje się gotówką. PŁATNOŚĆ KARTĄ A BEZPIECZEŃSTWO Podczas badania respondenci zostali także zapytani, czy ich zdaniem płatności kartą debetową lub kredytową są bezpieczne. Aż 66,9% ankietowanych odpowiedziało, że taka forma regulowania należności ich zdaniem daje gwarancję bezpieczeństwa. Jedynie 6,9% badanych wskazało, że płacenie kartą uważają za zdecydowanie niebezpieczne. Większość osób, które udzieliły takiej odpowiedzi, nie posiada karty płatniczej lub się nią nie posługuje. 7

8 Bezpieczeństwo płatności kartą 6,9% 13,4% 18,3% zdecydowanie bezpieczna raczej bezpieczna raczej niebezpieczna 12.9% zdecydowanie niebezpieczna 48,6% nie wiem, trudno powiedzieć PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE CORAZ BARDZIEJ DOSTĘPNE Przy okazji badania ocenie poddana została również dostępność terminali płatniczych w Polsce. Respondenci potwierdzili generalną tendencję do zwiększania liczby punktów akceptujących płatności kartami. Ponad 70% uczestników uważa, że dostępność terminali w Polsce jest znaczna. 24,7% badanych stwierdziło, że jest ona wystarczająca, 45,6% respondentów wskazało zaś, że w Polsce raczej nie ma problemu z dokonaniem płatności za pomocą karty. Dostępność terminali płatniczych w Polsce 20,3% 5% 4,2% 24,7% duża raczej duża raczej mała mała nie wiem 45,6% 8

9 PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE W TAKSÓWKACH W nawiązaniu do projektu TAXI360, czyli kompleksowego systemu płatności elektronicznych dla stowarzyszeń i korporacji taksówkarskich wprowadzonego w Polsce przez VeriFone w 2012 roku, kilka pytań badania dotyczyło stosunku respondentów do płatności elektronicznych w taksówkach. Projekt TAXI360 miał za zadanie zagospodarować obszar bezpiecznych płatności elektronicznych w taksówkach, tradycyjnie zdominowany przez gotówkę. Aby zdobyć przewagę konkurencyjną nad oferowanymi wówczas na rynku rozwiązaniami płatniczymi dla taksówek, TAXI360 połączył wszechstronną akceptację płatności elektronicznych z systemem do zarządzania przejazdami flotowymi. W pierwszym pytaniu uczestnicy zostali zapytani o to, czy zdecydowaliby się na opłacenie należności za kurs za pomocą karty, jeśli korporacja oferowałaby taką możliwość. 44% uczestników badania zadeklarowało, że chciałoby skorzystać z płatności bezgotówkowej w taksówce, zaś jedynie 7,3% ankietowanych nie zdecydowałoby się na takie rozwiązanie. Jednocześnie aż 29,4% respondentów przyznało, że nie korzysta z tego rodzaju usług transportowych. Korzystanie z możliwość zapłacenia kartą w taksówce 30,9% 13,1% zdecydowanie tak raczej tak 4,9% raczej nie zdecydowanie nie 7,3% 14,3% 30,9% nie wiem nie jeżdżę taksówką Wśród głównych zalet elektronicznych płatności w taksówkach respondenci wymieniali wygodę brak konieczności posiadania przy sobie gotówki (56%), łatwość realizacji płatności (38,4%) i szybkość transakcji (25,3%). Te zalety płatności elektronicznych szczególnie chętnie podkreślali mężczyźni. Kobiety wskazywały zaś na możliwość zapłacenia dowolnej kwoty taką odpowiedź podało łącznie 19,1% badanych (21,8% kobiet przy 16,3% mężczyzn). 9

10 Główne benefity związane z płaceniem kartą w taksówce 14,3% 7,3% 13,1% nie trzeba posiadać przy sobie gotówki łatwość realizacji transakcji szybkość realizacji transakcji 30,9% możliwość zapłacenia dowolnej kwoty 66% uczestników badania wskazało także, że płatność kartą debetową lub kredytową w taksówce jest bezpieczna. Warto podkreślić, że taki sam wynik uzyskano przy ogólnym pytaniu o bezpieczeństwo płatności elektronicznych. Oznacza to, że Polacy postrzegają transakcje dokonywane w taksówce za tak samo bezpieczne, jak inne płatności przy użyciu karty. 10

11 WNIOSKI Z BADANIA Badanie firmy VeriFone p.t. Korzystanie z kart płatniczych pokazało, że Polacy coraz przychylniej podchodzą do elektronicznych narzędzi płatniczych i chętniej regulują należności za pomocą kart, oczekując takiej możliwości nawet w małych sklepach czy punktach usługowych. Podstawowe wnioski płynące z badania są następujące: Większość Polaków uważa, że płatności kartą są bezpieczne. Temat ten jest bardzo istotnym aspektem płatności elektronicznych, stale monitorowanym i dopracowywanym zarówno przez organizacje międzynarodowe, lokalnych ustawodawców, jak i firmy uczestniczące w realizacji procesu płatności. Odmiennego zdania w większości są osoby nie posiadające takiego narzędzia płatniczego co może wskazywać na potrzebę prowadzenia działań edukacyjnych związanych z płatnościami elektronicznymi. Płatności kartą stają się coraz bardziej popularne konsumenci chcą korzystać z możliwości bezgotówkowego uregulowania należności także w miejscach tradycyjnie kojarzonych z gotówką takich jak taksówki. Konsumenci doceniają przy tym szybkość i wygodę transakcji realizowanych za pomocą kart. Wskazanie sklepów jako miejsca, w którym konsumenci najczęściej płacą kartą pozwala sądzić, że Polacy przekonują się do płatności kartowych za codzienne sprawunki. Stopniowo rośnie także świadomość Polaków co do bezpieczeństwa tego rodzaju transakcji, a tym samym zaufanie do elektronicznych narzędzi płatniczych czynnik ten był do niedawna postrzegany jak jedna z podstawowych barier w korzystaniu z kart płatniczych w Polsce. Pozytywny stosunek Polaków do kart płatniczych oraz dostrzeganie zalet takiej formy płatności wygody, bezpieczeństwa i szybkości, jest dobrym sygnałem dla nowych projektów związanych z popularyzacją płatności elektronicznych w Polsce. 11

rynek płatności mobilnych i elektronicznych

rynek płatności mobilnych i elektronicznych 24 rynek płatności mobilnych i elektronicznych Realne pieniądze w wirtualnym świecie, czyli przechowywanie środków w e-portfelu Cyfrowa gotówka to innowacyjne rozwiązanie, które będzie umożliwiało natychmiastowe

Bardziej szczegółowo

Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki. Patronat

Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki. Patronat Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki Patronat Warszawa 2014 Raport opracowany przez Uczelnię Łazarskiego i SEENDICO Doradcy Sp.j. w ramach projektu pt. Koszt pieniądza gotówkowego

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2012 ROKU

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2012 ROKU NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2012 ROKU Strona 1 z 18 Spis treści Raport w liczbach... 3 1.Wstęp o raporcie... 4 Bankowość internetowa... 6 Klienci

Bardziej szczegółowo

Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce

Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce 2014 Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce Zrealizowane na zlecenie Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego przez instytut badawczy Ipsos Ipsos Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy

Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy dr Małgorzata Kieżel Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Raport Federacji Konsumentów z ogólnopolskiego badania ankietowego

Raport Federacji Konsumentów z ogólnopolskiego badania ankietowego Raport Federacji Konsumentów z ogólnopolskiego badania ankietowego 2014 by Federacja Konsumentów Spis treści I. Wstęp... 2 II. Opis i analiza poszczególnych odpowiedzi ankietowanych... 4 Pytanie 1 - Jak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020. Dokument strategiczny

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020. Dokument strategiczny PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 Część 1 Dokument strategiczny Warszawa, grudzień 2013 r. SPIS TREŚCI Wykaz stosowanych skrótów.3 Wprowadzenie... 4 1. Wnioski z Diagnozy

Bardziej szczegółowo

Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce

Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce Koło Naukowe Audytu i Bankowości "BANK" UNIWERSYTET WARSZAWKI 23.05.2013 FROB: SZEROKI ZAKRES DZIAŁAŃ FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGOW POLSCE NA LATA 2014 2020. Dokument strategiczny

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGOW POLSCE NA LATA 2014 2020. Dokument strategiczny PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGOW POLSCE NA LATA 2014 2020 Część 1 Dokument strategiczny Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Wykaz stosowanych skrótów.3 Wprowadzenie... 4 1. Wnioski z Diagnozy

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt)

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr.. z dnia. Projekt z dnia 8.12. 2010 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) grudzień 2010 roku Spis treści Spis treści... 2

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich IX Kongres Ekonomistów Polskich Jakub Górka Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania NOŻYCE DYWERGENCJI W POLSKIM SYSTEMIE PŁATNICZYM Streszczenie: W Polsce dominują płatności gotówkowe. Część społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności OBRÓT BEZGOTÓWKOWY ZALETY I KORZYŚCI

Bardziej szczegółowo

FEDERACJA KONSUMENTÓW

FEDERACJA KONSUMENTÓW FEDERACJA KONSUMENTÓW Raport z badania ankietowego przeprowadzonego w oddziałach Federacji Konsumentów na przełomie grudnia 2012 i stycznia 2013 roku, dotyczącego postaw oraz świadomości konsumentów, związanych

Bardziej szczegółowo

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych Michał Polasik Karolina Przenajkowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ul. Gagarina 13a, 87-100

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DECYZJI ZAKUPOWYCH POLSKICH KONSUMENTÓW, UWARUNKOWANYCH WYBOREM FORMY PŁATNOŚCI

ANALIZA DECYZJI ZAKUPOWYCH POLSKICH KONSUMENTÓW, UWARUNKOWANYCH WYBOREM FORMY PŁATNOŚCI ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Monika KAPLER Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania ANALIZA DECYZJI ZAKUPOWYCH POLSKICH KONSUMENTÓW,

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce www.pwc.com/banki 2011 Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce Wstęp Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu tegoroczny raport dotyczący rynku consumer finance w Polsce. Podobnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH

RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH (wersja jawna) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Styczeń 2010

Bardziej szczegółowo

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie KPMG W POLSCE Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie kpmg.pl Partner badania: 2 Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie Spis treści 1 Wstęp 3 Przedmowa Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż online za granicą aspekty prawne i ekonomiczne. Whitepaper

Sprzedaż online za granicą aspekty prawne i ekonomiczne. Whitepaper Sprzedaż online za granicą aspekty prawne i ekonomiczne Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Aspekty prawne sprzedaży online za granicą: prawo właściwe dla sprzedaży na odległość... 3 1. Często popełniane

Bardziej szczegółowo

Między alienacją a adaptacją

Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość w sieci, przygotowany pod kierunkiem dr Dominika Batorskiego z inicjatywy i dzięki wsparciu UPC Polska Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość

Bardziej szczegółowo

Jakub Górka Badanie akceptacji gotówki i kart płatniczych wśród polskich przedsiębiorców

Jakub Górka Badanie akceptacji gotówki i kart płatniczych wśród polskich przedsiębiorców Jakub Górka Badanie akceptacji gotówki i kart płatniczych wśród polskich przedsiębiorców RAPORT BADAWCZY WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2012 KOREKTA Departament Systemu Płatniczego NBP O AUTORZE Jakub Górka dr nauk

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Projekt z dnia 12. 06. 2013 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Czerwiec 2013 roku Spis treści Wstęp... 3 1 Charakterystyka obrotu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA POCZTOWEGO OPERATORA WYZNACZONEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

INSTYTUCJA POCZTOWEGO OPERATORA WYZNACZONEGO W UNII EUROPEJSKIEJ INSTYTUCJA POCZTOWEGO OPERATORA WYZNACZONEGO W UNII EUROPEJSKIEJ Przegląd rozwiązań krajowych w zakresie świadczenia pocztowych usług publicznych w 27 państwach Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 Część 2 Plan operacyjny na lata 2014 2016 Warszawa, czerwiec 2013 r. Spis treści Wykaz stosowanych skrótów:... 4 Wprowadzenie... 5 Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu i perspektyw rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce 1

Analiza stanu i perspektyw rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce 1 Beata Świecka Analiza stanu i perspektyw rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce 1 Wstęp W dobie postępującej globalizacji usług finansowych i zmiany potrzeb gospodarstw domowych można zaobserwować powolne,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce 2015 Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności Redakcja Paulina Zadura-Lichota Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej

Bardziej szczegółowo

Płatności. online. Raport przygotowany przez firmę Innopay

Płatności. online. Raport przygotowany przez firmę Innopay Płatności 2010 online Raport przygotowany przez firmę Innopay Wydawcy: Douwe Lycklama, Chiel Liezenberg Autorzy: Remco Boer, Cassandra Hensen, Adriana Screpnic info@innopay.com www.innopay.com Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki Report Polska Internetowa Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki The Boston Consulting Group (BCG) jest wiodącą międzynarodową firmą doradczą, świadczącą usługi z zakresu zarządzania strategicznego

Bardziej szczegółowo