Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych. Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych. Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r."

Transkrypt

1 Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych w Polsce Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r.

2 1. Systemy i opłaty

3 Systemy VISA i MasterCard Systemy kart płatniczych działające w ramach otwartego czterostronnego modelu płatności opartego na 4 grupach podmiotów: - wydawcy kart płatniczych (gł. banki) - agenci rozliczeniowi - akceptanci (gł. punkty handlowo-usługowe) - konsumenci Globalne systemy wydające karty płatnicze na całym świecie VISA i MasterCard zdominowały polski rynek, posiadając odpowiednio udziały w rynku na poziomach ok. 63% i 37%.

4 Opłaty pobierane od akceptantów w ramach systemu VISA i MasterCard Merchant Service Charge (MSC) czyli opłata akceptanta - pobierana od akceptanta (punktu handlowo- usługowego). Składają się na nią poniższe opłaty: Interchange fee opłata pobierana na rzecz utrzymania systemu czterostronnego, stanowiąca główny przychód wydawców kart płatniczych/banków. Opłaty processingowe opłaty systemowe pobierana z tytułu przetwarzania transakcji, licencji itp., stanowiąca przychód VISA i MasterCard. Marża Agenta Rozliczeniowego opłata pobierana z tytułu komunikacji, rozliczania i autoryzacji transakcji, stanowiąca przychód agentów rozliczeniowych.

5 Struktura opłaty MSC 90% Marża agenta rozliczeniowego 5% Opłaty processingowe 10 %%-10% Interchange fee 85 %fee 85%- Opłaty processingowe i interchange stanowią ok. 95% opłaty MSC. Nie są one regulowane przez rynek. Są to opłaty narzucane wewnętrznymi regulacjami VISA i MasterCard Marża agenta jako jedyna podlega prawom rynku i stanowi zaledwie 2-5% opłaty MSC

6 Akceptanci płacą za utrzymanie systemów VISA i MasterCard Przepływ środków finansowych w systemach czterostronnych Akceptanci poprzez opłatę MSC ponoszą główny ciężar utrzymania i rozwoju systemów czterostronnych Inwestycje w rozwój tych systemów są finansowane gł. z pieniędzy pobieranych od akceptantów

7 2. Lawinowy wzrost i ostatnie miejsca

8 Szybki wzrost ilości kart Liczba wydanych kart płatniczych w Polsce w latach : Podwojenie ilości kart w latach Zahamowanie wzrostu ilości kart w latach Wyraźny wzrost ilości kart kredytowych w ostatnich latach (Oracowanie: NBP)

9 Przedostatnie miejsce Polski Liczba wydanych kart płatniczych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w krajachuew2010r. (dane:ebc,bluebook2011) Podwojenie ilości kart w latach Zahamowanie wzrostu ilości kart w latach Wyraźny wzrost ilości kart kredytowych w ostatnich latach (Opracowanie: NBP)

10 Lawinowy wzrost liczby transakcji Liczba transakcji bezgotówkowych dokonanych kartami płatniczymi w Polscewlatach : Miliony (Opracowanie: NBP)

11 Trzy razy mniej od średniej UE Liczba bezgotówkowych transakcji kartami płatniczymi w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2010r. (Opracowanie: NBP)

12 Trzy razy mniej od średniej UE Liczba urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze Na milion mieszkańców w 2010 roku (Opracowanie: NBP)

13 Polska krajem o najwyższym interchange Wysokość opłaty interchange w Europie: Opłata interchangew Polsce jest ponad dwukrotnie wyższa od średniej krajów UE (0,7%) Nie uległa ona zmianie od lat Szacowane przychody banków w 2012 r. z tytułu interchange to ok. 1,56 mld zł (dane NBP) (Oracowanie: NBP)

14 3. Wysoki poziom MSC - skutki

15 Wysoki poziom MSC - skutki dla konsumentów Zmniejszenie atrakcyjności płatności kartą na skutek: Małej ilości placówek handlowo-usługowych akceptujących karty w małych i średnich miastach Akceptowania płatności kartą tylko powyżej pewnej kwoty (np. 20 zł) Stosowania przez akceptantów zachęt do płacenia gotówką (np. upustów), aby uniknąć drogiej karty Konsumenci ze względu na utrudnienia w płaceniu kartami mniej chętnie z nich korzystają (lub w ogóle ich nie mają). Płacąc gotówką subsydiują konsumentów płacących kartami.

16 Wysoki poziom MSC skutki dla akceptantów Zagrożenie dla handlu i usług: MSC pochłania do 70% marży uzyskanej na sprzedaży produktów niskomarżowych (tj. papierosy, doładowania telefoniczne, bilety komunikacji miejskiej). Przedsiębiorcy często nie mają możliwości wkalkulowania kosztów MSC w cenę produktu ze względu na nadrukowaną lub regulowaną cenę produktu np.: piwo, słodycze (część), papierosy, doładowania telefoniczne, bilety, prasa, nabiał (część), etc. Dążenie klientów do realizowania kartą płatniczą transakcji o coraz niższej wartości znacznie ogranicza zysk przedsiębiorców. Przy założeniu, że 50% transakcji w handlu będzie realizowana kartą płatniczą, MSC pochłonie 40% zysku netto dobrze prosperujących organizacji. Średni koszyk zakupów, za który klient płaci kartą, jest o ok. 30% wyższy niż w przypadku gotówki, ale często nie wpływa to na wzrost obrotu.

17 Wysoki poziom MSC hamulcem rozwoju obrotu bezgotówkowego Zaledwie ok. 38% placówek handlowo-usługowych akceptuje karty płatnicze. Dynamika wzrostu liczby punktów handlowo-usługowych akceptujących karty jest znacznie niższa niż dynamika wzrostu liczby transakcji bezgotówkowych. W latach liczba transakcji wzrosła o 550%, przy czym liczba akceptantów kart zaledwie o 175%. Powstają tzw. białe plamy miejsca gdzie nie można zapłacić kartami. Są one zlokalizowane głównie na wschodzie kraju i poza ośrodkami miejskimi.

18 Podejmowane (nieskuteczne) działania na rzecz obniżenia interchange Postępowanie w UOKiK: Prezes UOKiK wydał w 2006 r. decyzję stwierdzająca naruszenie prawa konkurencji (zakaz ustalania opłaty interchange w formie zmowy i kara pieniężna 164 mln.). Ze względu na odwołania od decyzji banków i systemów VISA/MC, sprawa trwa do dziś. Legislacja: Próba wprowadzenia regulacji opłat pobieranych od akceptantów w czasie prac nad ustawą o usługach płatniczych w 2011 r. również się nie powiodła.

19 Działania NBP na rzecz obniżenia interchange/msc 2011 r. NBP deklaruje chęć doprowadzenia do obniżenia interchange w Polsce w drodze kompromisu. Do rozmów przystępują wszystkie strony rynku. 30 marca 2012 r. - Rada ds. Systemu Płatności NBP przyjmuje Program redukcji opłat kartowych w Polsce, wypracowany przez wszystkie strony systemów czterostronnych (bez MC) jako założenia do porozumienia. Wysokość i harmonogram obniżek opiera się o następujące założenia: w pierwszym roku obniżka o 0,5%, a docelowo od stycznia 2018 r. do poziomu średniej UE (0,7%) 17 lipca 2012 r. - NBP ogłasza ostatecznie fiasko porozumienia ze względu na brak wystarczającej ilości deklaracji. Podstawową przyczyną jest decyzja Mastercard o nie przystąpieniu do porozumienia. Stąd potrzeba regulacji problemu.

20 Regulacja jedyną szansą na obniżenie opłat interchange/msc Regulacja ustawowa problemu wysokości opłat pobieranych od akceptantów jest jedyną szansą rozwiązania problemu. Regulacja powinna traktować problem opłat całościowo, czyli obejmować wszystkie opłaty pobierane od akceptantów. Regulacja powinna zawierać w sobie docelowy poziom opłat, z uwzględnieniem mechanizmu zakazującego kompensacji obniżenia interchange poprzez ewentualne podwyższenie innych opłat czy wprowadzenie innych opłat. Regulacja powinna obejmować wszystkie rodzaje instrumentów płatniczych służących płatnościom bezgotówkowym.

21 Pozytywne skutki obniżenia interchange/msc Przyspieszenie rozwoju obrotu bezgotówkowego, w szczególności przez rozbudowę sieci akceptacji poza dużymi miastami. Rozbudowa sieci akceptacji zwiększy ilość transakcji kartami, a co za tym idzie zwiększy dochody banków (efekt skali). Rozwój obrotu bezgotówkowego zmniejszy wykluczenie cywilizacyjne grup społecznych, szczególnie poza dużymi miastami. Upowszechnienie się akceptacji kart płatniczych spowoduje zmniejszenie się szarej strefy. Korzystanie przez klientów z nowoczesnych środków płatniczych zmniejsza koszty obsługi w placówkach handlowo-usługowych.

Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce oczami akceptanta

Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce oczami akceptanta Ekonomiczna strona biznesu kartowego Sesja XVIII w cyklu Polskie Karty i Systemy 20 czerwca 2012 roku Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce oczami akceptanta KRS: 397249, REGON: 145822971 NIP: 522-299-00-98

Bardziej szczegółowo

Dowody potwierdzające, iż wprowadzana regulacja w zakresie maksymalnych opłat interchange przyczynia się do rozwoju rynku płatności bezgotówkowych

Dowody potwierdzające, iż wprowadzana regulacja w zakresie maksymalnych opłat interchange przyczynia się do rozwoju rynku płatności bezgotówkowych Warszawa, dnia 09.06.2013 r. Dowody potwierdzające, iż wprowadzana regulacja w zakresie maksymalnych opłat interchange przyczynia się do rozwoju rynku płatności bezgotówkowych Doświadczenia międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet

Bardziej szczegółowo

Możliwości stworzenia w Polsce centralnej instytucji pieniądza elektronicznego, analiza rynku, koszty, korzyści

Możliwości stworzenia w Polsce centralnej instytucji pieniądza elektronicznego, analiza rynku, koszty, korzyści Możliwości stworzenia w Polsce centralnej instytucji pieniądza elektronicznego, analiza rynku, koszty, korzyści Dr Remigiusz W. Kaszubski Paweł Widawski SPIS TREŚCI 1. Cel stworzenia centralnej instytucji

Bardziej szczegółowo

Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce

Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce Koło Naukowe Audytu i Bankowości "BANK" UNIWERSYTET WARSZAWKI 23.05.2013 FROB: SZEROKI ZAKRES DZIAŁAŃ FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

DECYZJA W SPRAWIE USTALANIA OPŁATY INTERCHANGE W SYSTEMACH VISA I MASTERCARD SKRÓT

DECYZJA W SPRAWIE USTALANIA OPŁATY INTERCHANGE W SYSTEMACH VISA I MASTERCARD SKRÓT DECYZJA W SPRAWIE USTALANIA OPŁATY INTERCHANGE W SYSTEMACH VISA I MASTERCARD SKRÓT Postępowanie w sprawie, wszczęte na wniosek Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, prowadzone było na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy

Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy dr Małgorzata Kieżel Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Projekt z dnia 12. 06. 2013 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Czerwiec 2013 roku Spis treści Wstęp... 3 1 Charakterystyka obrotu

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na użytkowników usług płatniczych Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika Duziak- Z-ca

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności OBRÓT BEZGOTÓWKOWY ZALETY I KORZYŚCI

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt)

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr.. z dnia. Projekt z dnia 8.12. 2010 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) grudzień 2010 roku Spis treści Spis treści... 2

Bardziej szczegółowo

Bruksela, 19 lutego 2013 r. 1. Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców -Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Bruksela, 19 lutego 2013 r. 1. Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców -Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Bruksela, dnia 7 marca 2014 r. Sprawozdanie nr 17/2014 Sprawozdanie z posiedzenia Koła Polskiego nt. płatności bezgotówkowych w Polsce w świetle prac nad rozporządzeniem dotyczącym opłat interchange oraz

Bardziej szczegółowo

Karta płatnicza jako instrument płatności elektronicznych

Karta płatnicza jako instrument płatności elektronicznych Karta płatnicza jako instrument płatności elektronicznych USTAWA Prawo bankowe Art. 4. 1. Użyte w ustawie (PB) określenia oznaczają: 4) karta płatnicza - kartę identyfikującą wydawcę i upoważnionego posiadacza,

Bardziej szczegółowo

Raport Federacji Konsumentów z ogólnopolskiego badania ankietowego

Raport Federacji Konsumentów z ogólnopolskiego badania ankietowego Raport Federacji Konsumentów z ogólnopolskiego badania ankietowego 2014 by Federacja Konsumentów Spis treści I. Wstęp... 2 II. Opis i analiza poszczególnych odpowiedzi ankietowanych... 4 Pytanie 1 - Jak

Bardziej szczegółowo

Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce

Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Jakub Górka WARSZAWA 2013 Recenzja prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz (Szkoła Główna Handlowa) prof. zw.

Bardziej szczegółowo

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH CHARAKTERYSTYKA II ZAGROŻENIIA URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2010 AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r.

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 214 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Transformując rynek płatności Polska w awangardzie europejskiej

Transformując rynek płatności Polska w awangardzie europejskiej Transformując rynek płatności Polska w awangardzie europejskiej Jakub Górka Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski III Międzynarodowy Kongres Płatności Bezgotówkowych organizatorzy: FROB i WZ UW Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim

Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim Magdalena Rabong / Departament Systemu Płatniczego Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim Warszawa / 12 marca 2015 r. Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim 2 Spis treści 1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE I PERSPEKTYWY ICH ROZWOJU

PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE I PERSPEKTYWY ICH ROZWOJU Jarosław Banaś Politechnika Lubelska PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE I PERSPEKTYWY ICH ROZWOJU Wprowadzenie Realizowanie zapłaty za nabywane towary i usługi może być dokonywane w różnorodny sposób. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu ecard S.A. z działalności Emitenta za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu ecard S.A. z działalności Emitenta za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu ecard S.A. z działalności Emitenta za rok 2014 Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za 2014 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości z 29 września

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH

RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH (wersja jawna) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Styczeń 2010

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Bartłomiej Chinowski ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

MIGRACJA NA STANDARD EMV W POLSCE I KORZYŚCI Z NIEJ WYNIKAJĄCE REKOMENDACJA PRODUKTÓW

MIGRACJA NA STANDARD EMV W POLSCE I KORZYŚCI Z NIEJ WYNIKAJĄCE REKOMENDACJA PRODUKTÓW MIGRACJA NA STANDARD EMV W POLSCE I KORZYŚCI Z NIEJ WYNIKAJĄCE Wersja 1.0 Związek Banków Polskich Forum Technologii Bankowych Grupa Robocza ds. EMV/mobilnych płatności Wrzesień 2004 Grupa robocza ds. EMV

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software w 2013 r. obr.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software w 2013 r. obr. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software w 2013 r. obr. Wrocław, 18 czerwca 2014 r. Data zatwierdzenia: 16 czerwca 2014 r. Podsumowanie operacyjne Spis treści Podsumowanie

Bardziej szczegółowo