Czy jest możliwość zabezpieczenia limitu karty blokadą na rachunku papierów wartościowych lub na lokacie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy jest możliwość zabezpieczenia limitu karty blokadą na rachunku papierów wartościowych lub na lokacie"

Transkrypt

1 Nazwa banku Nazwa karty Maksymalny limit dostępny na karcie kredytowej to: Dostępne waluty, w jakich można rozliczyć transakcje to: Czy bank oferuje przeniesienie karty z innego banku? Jeśli tak, na jakich zasadach: 1. Ile ostatnich wyciągów wymaga? 2. Ile kart można przenieść? Czy można połączyć limity z dwóch lub więcej kart? 3. Jaki limit bank oferuje - czy oferuje podwyższenie limitu np. do 120%, czy wręcz przeciwnie i może obniżyć limit? Czy istnieje możliwość karty kredytowej? Jeśli tak, czy obowiązuje grace period? Jakie są limity kwotowe przelewów i jaki jest koszt takich przelewów? Czy bank oferuje karty kredytowe zabezpieczon e w całości lub w części hipoteką? Czy jest możliwość zabezpieczenia limitu karty blokadą na rachunku papierów wartościowych lub na lokacie Czy limit może być przydzielony na podstawie wysokości aktywów znajdujących się w banku (np. zaświadczenia, PIT-y, ZUS-y i inne) których przygotowanie zajmuje stosunkowo dużo czasu)? Gold / Premium Club Gold PLN Walutą rozliczeniowa to EUR. Transakcje w walutach obcych przeliczane są na EUR, a z EUR na PLN Możliwość dokonywania przelewów z rachunku karty kredytowej. Jednorazowy przelew 5 PLN. Platinium PLN Walutą rozliczeniowa to jest EUR. Transakcje w walutach obcych przeliczane są na EUR, a z EUR na PLN Możliwość dokonywania przelewów z rachunku karty kredytowej. Jednorazowy przelew 5 PLN. BGŻ PLN, w przypadku operacji dokonanych za granicą walutą przeliczeniową jest Euro TAK, operacje przelewów traktowane są jak operacje bezgotówkowe grace period dla takich operacji jest identyczny jak dla operacji bezgotówkowych i wynosi 56 dni koszt operacji przelewu to 3%, min. 5 zł zabezpieczeniem karty kredytowej może być rachunek kaucji lub blokada środków na rachunku klienta

2 BGŻ ING Śląski Gold Złota karta kredytowa VISA PLN PLN, w przypadku operacji dokonanych za granicą walutą przeliczeniową jest Euro, Transakcje zagraniczne dokonane kartą kredytową, w walutach innych niż waluta rozliczeniowa przeliczane są na walutę rozliczeniową z zastosowaniem kursu obowiązującego w organizacjach płatniczych w dniu rozliczenia transakcji. Obecnie brak ofert przeniesienia. za każdym razem bada zdolność Klienta i jego historię kredytową. TAK, operacje przelewów traktowane są jak operacje bezgotówkowe grace period dla takich operacji jest identyczny jak dla operacji bezgotówkowych i wynosi 56 dni koszt operacji przelewu to 3%, min. 5 zł Istnieje możliwość Opłata to 2% przelewanej kwoty, minimum 5 PLN. Do końca roku 2011 opłaty nie będą pobierane. zabezpieczeniem karty kredytowej może być rachunek kaucji lub blokada środków na rachunku klienta TAK, dla klientów banku objętych ofertą personalizowaną. TAK, oferuje przeniesienie karty z innego banku w ramach refinansowania. Alior PLN 1. wymaga 3 do 6 ROR, potwierdzających przelew wynagrodzenia, nie wymagamy wyciągów z karty, jeżeli informacja o karcie jest w BIK 2. Można połączyć limity z 3 kart przy warunku, że łączny limit w rachunku karty nie może przekroczyć PLN. TAK. Istnieje możliwość wykonywania przelewów z karty kredytowej w ramach grace period. Limit przelewu ograniczony jest przez saldo środków dostępnych na rachunku karty, koszt przelewu to 3% min. 7 PLN TAK. Istnieje możliwość udzielenia limitu w rachunku karty kredytowej, który zabezpieczony jest zablokowanymi środkami na lokacie 3. refinansuje dokładnie 100% łącznych limitów kart.

3 Polbank EFG Prestiżowa (Visa lub Mastercard) PLN Transakcje przeliczane są bezpośrednio na PLN TAK 1. wymaga 3 przenoszonej karty kredytowej. Kredyt Visa Classic PLN 2. Można przenieść 1 kartę. Nie ma możliwości połączenia limitów z 2 lub więcej kart. 3. przyznaje limit równy wysokości limitu karty przenoszonej z zastrzeżeniem, że kwota limitu mieści się w przedziale minimalnego i maksymalnego limitu zdefiniowanego dla wnioskowanego typu TAK 1. wymaga 3 przenoszonej karty kredytowej. Visa Gold PLN 2. Można przenieść 1 kartę. Nie ma możliwości połączenia limitów z 2 lub więcej kart. 3. przyznaje limit równy wysokości limitu karty przenoszonej z zastrzeżeniem, że kwota limitu mieści się w przedziale minimalnego i maksymalnego limitu zdefiniowanego dla wnioskowanego typu Nie, nie ma możliwości TAK

4 1. wymaga 3 przenoszonej karty kredytowej. Kredyt Pekao S.A. Lukas złota VISA, złota MC, VISA, MC, World Signia Visa Gold PLN PLN Do PLN (karta World Signia) (wyższy limit - do ustalany jest zgodnie z wewnętrznymi regulacjami u, na ścieżce decyzji indywidualnych) ; do przeliczeń stosowane są kursy u, a w przypadku ich braku transakcje przeliczane są na USD po kursach systemu VISA lub MC, a z USD na PLN po kursach banku 1. Transakcje krajowe rozliczane są w PLN. 2. Transakcje zagraniczne przewalutowywane są przez EUR na PLN. 2. Można przenieść 1 kartę. Nie ma możliwości połączenia limitów z 2 lub więcej kart. 3. przyznaje limit równy wysokości limitu karty przenoszonej z zastrzeżeniem, że kwota limitu mieści się w przedziale minimalnego i maksymalnego limitu zdefiniowanego dla wnioskowanego typu oferuje; wymagana jest ponowna ocena zdolności kredytowej oferuje przeniesienie karty z innego u do Lukas u, wybrane dokumenty to min:. 1. Wymagany jest ostatni wyciąg rozliczeniowy 2. Można przenieść więcej niż jedną kartę (z czego każde przeniesienie karty wiąże się z osobnym procesem przeniesienia i nie ma możliwości połączenia limitów) 3. Wysokość limitu zależna jest od indywidualnej zdolności kredytowej Klienta Nie, nie ma możliwości tak na rachunki w u, do wysokości limitu kredytowego, przelew traktowany jest jak transakcja gotówkowa; koszt 0,5% min 1 zł Lukas oferuje dwie opcje wykonania przelewów z rachunku karty kredytowej: 1. Przelewy w ramach opcji "Twoje rachunki", wykonywane tylko na wybranych odbiorców, za tzw. masowe płatności, jak min: gaz, prąd, woda, itd. - obowiązuje grace period, przelewy traktowane są jako transakcje bezgotówkowe - wysokość przelewu zależna od wysokości dostępnego limitu na rachunku karty kredytowej - prowizja za wykonanie przelewu za pośrednictwem: Lukas e- banku lub automatycznego TAK TAK TAK

5 CITY handlowy Citibank-LOT, Citibank VISA, Citibank, Citibank VISA Citibank Citibank-LOT Citibank-Plus Citibank-BP w Programie PAYBACK, Citibank World Dla kart Gold oraz World - do PLN, dla kart - limit ustalany indywidualnie to EUR; wszystkie transakcje są księgowane w PLN, transakcje dokonane w walutach innych niż PLN są przeliczane przez EUR nie oferuje możliwości przeniesienia karty z innego banku. Przed przyznaniem karty kredytowej bank każdorazowo dokonuje oceny zdolności kredytowej Klienta na podstawie dokumentów potwierdzających dochód. Dopuszczamy możliwość przyznania produktu także bez konieczności dostarczenia dokumentów dochodowych - na podstawie regularnych wpływów na konto. serwisu IVR - 0 zł, realizacja w pozostałych kanałach 0,5% min 3 zł 2. Przelewy na pozostałych odbiorców: - traktowane jako transakcje gotówkowe - wysokość przelewów zależna od dostępnego limitu na rachunku karty - koszty realizacji przelewu: 3% min 7 zł Istnieje możliwość Przelewy realizowane jako opłata rachunków (np. za telefon, czynsz, itp.) są dokonywane bez żadnych opłat i traktowane jak transakcje bezgotówkowe (obowiązuje grace period jak dla transakcji bezgotówkowych - do 54 lub w przypadku kart do 56 dni). Dla takich transakcji obowiązuje dzienny limit 3000 zł. Przelewy inne niż opłata rachunków (przelewy do dowolnego odbiorcy) traktowane są jak transakcje gotówkowe, są od nich naliczane odsetki oraz opłata za przelew w wysokości 3% wartości przelewu, nie mniej niż 7 zł. Te przelewy są realizowane do wysokości dostępnego na karcie limitu. TAK, istnieje możliwość przyznania karty na podstawie regularnych wpływów na konto

6 BZ WBK m VISA Porsche / VISA Visa PLN PLN PLN to EUR to EUR Oferujemy przeniesienie karty z innego banku i podwyższenia dotychczasowego limitu o 30% - maksymalnie do 25k PLN. Jednorazowo można przenieść jedną kartę. Wymagany jest wyciąg z ostatniego miesiąca. Jeśli informacje o kliencie są w BIK, to konieczny jest 1 wyciąg, natomiast jeśli ich nie ma, to wymagamy 6 ostatnich wyciągów. Jest możliwość przeniesienia maksymalnie 3 kart kredytowych, przy przenoszeniu więcej niż jednej karty kredytowej bank sumuje limity; m oferuje podwyższenie limitu nawet do 100% Przelewy dozwolone na dowolnie wybrany przez Klienta rachunek,. Każdy przelew traktowany jest jako transakcja bezgotówkowa- grace period 24 dni. Przelewy możliwe do wysokości limitu w karcie. Koszt przelewu 1%, min. 2 PLN. TAK; opłata za wykonanie przelewu z rachunku karty kredytowej wynosi 3% przelewu, min. 7 zł; opłata za przelew z rachunku karty kredytowej w ramach płatności z wykorzystaniem usługi mtransfer - 0 zł; grace period do 54 dni Getin Noble Visa Gold PLN 1. Jeden wyciąg 2.Nie ma ograniczeń/ można połączyć kilka limitów % przenoszonych limitów (max. do zł) TAK. Grace period obowiązuje. Brak limitów kwotowych przelewów, koszt 2,5% od przelewu., ale jest możliwość zabezpieczenia na kaucji. BPS BPS Visa Credit PLN 1. Transakcje dokonywane przy użyciu karty kredytowej w Polsce realizowane są w złotych, a transakcje dokonywane za granicą - w walucie danego kraju. 2. Transakcje dokonane za granicą przeliczane są przez VISA z waluty transakcji na EUR w oparciu o kurs własny VISA, a następnie na złote tak, jest to usługa Balance Transfer. Wymagane są trzy ostatnie zestawienia operacji, zawierające m.in. transakcje dokonane kartą innego banku. Przenosi jedną kartę ale możemy połączyć limity z kilku kart w jedną. oferuje limit w takiej samej wielkości jak w innym banku ale jeżeli klient ma zdolność kredytową to może on zostać podwyższony. Zabezpieczeniem karty jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji zabezpieczeniem karty jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji TAK

7 Nordea Nordea Aspiracje Gold Nordea PLN PLN PLN PLN Tak, przelewy z rachunku są możliwe. Operacja przelewu jest traktowana tak jak transakcja gotówkowa, a więc powoduje, że po jej przeprowadzeniu przestaje obowiązywać grace period oraz pobierana jest prowizja w wysokości 3% min 7 zł. Kwota przelewu nie może przekroczyć 50% przyznanego limitu kredytowego z uwzględnieniem dokonanych operacji gotówkowych. Tak, przelewy z rachunku są możliwe. Operacja przelewu jest traktowana tak jak transakcja gotówkowa, a więc powoduje, że po jej przeprowadzeniu przestaje obowiązywać grace period oraz pobierana jest prowizja w wysokości 3% min 7 zł. Kwota przelewu nie może przekroczyć 50% przyznanego limitu kredytowego z uwzględnieniem dokonanych operacji gotówkowych. Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl na podstawie danych uzyskanych z poszczególnych banków: TAK TAK TAK, o ile na takich aktywach zostanie ustanowione zabezpieczenie limitu kredytowego. TAK, o ile na takich aktywach zostanie ustanowione zabezpieczenie limitu kredytowego. Alior BGŻ BPS BZ WBK City Handlowy Getin Noble ING Śląski Kredyt Lukas m Nordea Pekao S.A. Polbank EFG

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Część dotycząca rachunków i kredytów odnawialnych

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Część dotycząca rachunków i kredytów odnawialnych Załącznik Nr 2 do Decyzji Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A kierującego Pionem Rozwoju nr 36/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. Obowiązuje od 15 lipca 2015 roku Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla

Bardziej szczegółowo

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1.

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1. TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Typ rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Wrzesień, 2014 r. Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w okresie grudzień 2013 r. czerwiec 2014 r. Wrzesień, 2014 r. Porównanie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH Postanowienia ogólne 1) Taryfa Opłat i Prowizji T-Mobile Usługi Bankowe dla Klientów Indywidualnych, zwana dalej Taryfą Opłat

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta 1) Student Dobre Premium Walutowe Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w () JR () w Otwarcie konta Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRODUKTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE SA DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

OFERTA PRODUKTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE SA DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ OFERTA PRODUKTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE SA DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 20/11/2003 Bank Handlowy w Warszawie SA ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę produktów bankowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r. (zawiera również inne brzmienie wskazanych pozycji obowiązujące od 1.06.2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Postanowienia ogólne 1. Bank/BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich... a)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty 360 360 360 Student Dobre Premium Obowiązuje od dnia 5.05.2014 strona 1 / 6 Internetowe Student Walutowe Rachunek oszczędnościowo -rozliczeniowy w walucie obcej () Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta 1) Student Dobre Premium Walutowe Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w () JR () w Otwarcie konta Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr 36/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. Zakres normowania Regulaminu

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. Zakres normowania Regulaminu Obowiązujący od dnia 1 lipca 2014 r. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu 1. Regulamin określa warunki wydawania i używania Kart kredytowych oraz zasady

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. . TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI

Bardziej szczegółowo