TABLETY I EUROPEJSKA REWOLUCJA W ZAKRESIE WYDAJNOŚCI PODSUMOWANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABLETY I EUROPEJSKA REWOLUCJA W ZAKRESIE WYDAJNOŚCI PODSUMOWANIE"

Transkrypt

1 TABLETY I EUROPEJSKA REWOLUCJA W ZAKRESIE WYDAJNOŚCI PODSUMOWANIE

2 TABLETY I EUROPEJSKA REWOLUCJA W ZAKRESIE WYDAJNOŚCI PODSUMOWANIE Wyniki jednego z najszerzej zakrojonych badań dotyczących używania tabletów w europejskich przedsiębiorstwach pokazują, że nowy sposób pracy znacznie zwiększył wydajność pracowników. Choć opinie użytkowników i osób odpowiadających za zakup tabletów dla przedsiębiorstw mogą się nieco różnić, obie grupy są przekonane, że tablety całkowicie odmieniły sposób pracy i umożliwiły osiągnięcie niespotykanej dotąd wydajności. Rynek tabletów biznesowych nadal jest dość młody, a opinie użytkowników świadczą o tym, że dodatkowe poprawki wzornictwa i funkcjonalności urządzeń mogłyby tylko zwiększyć wydajność. Osoby używające tabletów do pracy zgłaszały niemal dwukrotnie więcej zastrzeżeń dotyczących wzornictwa i funkcjonalności niż pozostali użytkownicy. Jeśli pracodawcy i producenci tabletów oczekują dalszego wzrostu wydajności, powinni wziąć sobie do serca ostrzeżenie zawarte w tych statystykach. Producenci tabletów powinni nadal dostosowywać urządzenia do potrzeb różnych branż oraz ich użytkowników, ponieważ przedsiębiorstwa zaczynają używać tabletów nawet do bardziej zaawansowanych zastosowań. Niektóre z tych potrzeb dotyczą możliwości wymiany baterii bez wyłączania urządzenia, korzystania z ekranu nawet w silnym świetle słonecznym, wzmocnionej konstrukcji oraz podłączania większej liczby dodatkowych urządzeń, na przykład aparatów, skanerów, czytników kodów kreskowych czy urządzeń do obsługi płatności. W miarę dojrzewania rynku przedsiębiorstwa są coraz bardziej świadome tych potrzeb i oczekują, że dostawcy będą w stanie zaoferować im urządzenia dostosowane do wymagań danej branży. Właśnie taki jest nasz cel. Jestem pewien, że nowe, specjalistyczne tablety pozwolą dodatkowo zwiększyć wydajność pracy użytkowników. To ciekawe i szybko zmieniające się czasy. Mam nadzieje, że raport zainteresuje Państwa i przyda się podczas planowania zakupu kolejnych tabletów. Jan Kaempfer Dyrektor ds. marketingu w firmie Panasonic Computer Product Solutions.

3 PRZEGLĄD INFORMACJI TEN RAPORT ZOSTAŁ ZAMÓWIONY PRZEZ FIRMĘ PANASONIC. ZAWIERA ON WYNIKI BADANIA ILOŚCIOWEGO PRZEPROWADZONEGO W 9 KRAJACH WŚRÓD OSÓB ODPOWIADAJĄCYCH ZA ZAKUP TABLETÓW I UŻYTKOWNIKÓW Z FIRM ZATRUDNIAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 50 OSÓB. BADANIE PRZEPROWADZONO W WIELKIEJ BRYTANII, NIEMCZECH, FRANCJI, KRAJACH BENELUKSU, WŁOSZECH, HISZPANII, ROSJI, TURCJI I POLSCE. PRZEPROWADZONO 2362 ANKIETY WŚRÓD PORÓWNYWALNEJ LICZBY UŻYTKOWNIKÓW TABLETÓW (4) I OSÓB ODPOWIADAJĄCYCH ZA ZAKUP TABLETÓW (51%). W KAŻDYM KRAJU BADANIE PRZEPROWADZONO WŚRÓD CO NAJMNIEJ 125 UŻYTKOWNIKÓW TABLETÓW I 125 OSÓB ODPOWIADAJĄCYCH ZA ZAKUP TABLETÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW ANKIETY 125 UŻYTKOWNIKÓW TABLETÓW 125 OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZAKUP TABLETÓW BADANIE PRZEPROWADZONE W WIELU KRAJACH9

4 REWOLUCYJNA WYDAJNOŚĆ TABLETY ZREWOLUCJONIZOWAŁY SPOSÓB PRACY W EUROPIE I PRZYCZYNIŁY SIĘ DO WZROSTU WYDAJNOŚCI 70% PRACODAWCÓW PRZYZNAJE, ŻE WYDAJNOŚĆ PRACOWNIKÓW UŻYWAJĄCYCH TABLETÓW ZNACZNIE SIĘ POPRAWIŁA. W EUROPIE OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZAKUP TABLETÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W TURCJI (80%), ROSJI (7), WŁOSZECH (77%) I HISZPANII (7) BYŁY NAJBARDZIEJ PRZEKONANE O WZROŚCIE WYDAJNOŚCI PRACOWNIKÓW. 0 70% RAPORT WZROST WYDAJNOŚCI UŻYTKOWANIA TABLETÓW W EUROPIE % UŻYTKOWNIKÓW TABLETÓW, KTÓRZY DOSTRZEGLI POPRAWĘ WIELKA BRYTANIA 70% NIEMCY 6 FRANCJA 6 BENELUKS 5 WŁOCHY 77% HISZPANIA 7 ROSJA 7 TURCJA 80% POLSKA 60%

5 77% PRODUKCJA 7 PRZEDSIĘBIORSTWA TELEKOMUNIKACYJNE 67% ORGANIZACJE PUBLICZNE/NON PROFIT 72% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY 71% USŁUGI FINANSOWE 57% TRANSPORT, TURYSTYKA I DYSTRYBUCJA WIELKA BRYTANIA 4 NIEMCY 27% FRANCJA 31% BENELUKS 2 WŁOCHY 32% HISZPANIA 2 ROSJA 2 TURCJA 42% POLSKA 43% 33% WZROST WYDAJNOŚCI UŻYTKOWANIA TABLETÓW W EUROPIE SZACUNKOWE DANE PRACODAWCÓW PRACODAWCY SZACUJĄ, ŻE WYDAJNOŚĆ PRACOWNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z TABLETÓW WZROSŁA ŚREDNIO AŻ O 33%. NAJWIĘKSZY I ZNACZNIE PRZEKRACZAJĄCY ŚREDNIE 33% SZACOWANY WZROST WYDAJNOŚCI ZOSTAŁ ZGŁOSZONY PRZEZ OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZAKUP TABLETÓW W WIELKIEJ BRYTANII (4), TURCJI (42%) I POLSCE (43%). WZROST WYDAJNOŚCI WEDŁUG BRANŻ WYGLĄDA NA TO, ŻE WDROŻENIE TABLETÓW PRZYNIOSŁO NAJWIĘKSZE KORZYŚCI W BRANŻY PRODUKCJI 77% OSÓB Z TEGO SEKTORA ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZAKUP TABLETÓW POTWIERDZIŁO WZROST WYDAJNOŚCI. 70% WZROST WYDAJNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH PRZEMYSŁU WZROST WYDAJNOŚCI ZOSTAŁ DOSTRZEŻONY PRZEZ 7 OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZAKUP TABLETÓW W BRANŻY TELEKOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI, 72% RESPONDENTÓW Z BRANŻY SPRZEDAŻY DETALICZNEJ I HURTOWEJ ORAZ 71% OSÓB Z SEKTORA USŁUG FINANSOWYCH. 77% 72% 57% 71% 67% I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 7

6 WZROST WYDAJNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW TABLETÓW CO CIEKAWE, SAMI UŻYTKOWNICY NIE BYLI O TYM TAK BARDZO PRZEKONANI. 41% Z NICH PRZYZNAŁO JEDNAK, ŻE TABLET POMÓGŁ IM ZWIĘKSZYĆ WYDAJNOŚĆ I OSZACOWAŁO, ŻE EFEKTYWNOŚĆ ICH PRACY WZROSŁA ŚREDNIO O 30%. 41% UŻYTKOWNICY TABLETÓW DOSTRZEGAJĄ WZROST WYDAJNOŚCI % UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY DOSTRZEGLI POPRAWĘ WIELKA BRYTANIA NIEMCY UŻYTKOWNICY SZACUJĄ, ŻE ICH WYDAJNOŚĆ WZROSŁA O 30% WIELKA BRYTANIA 32% NIEMCY 25% FRANCJA 25% BENELUKS 1 WŁOCHY 2 HISZPANIA 2 ROSJA 32% TURCJA 4 POLSKA 2 40% 3 31% 2 55% 47% 47% 5 33% FRANCJA BENELUKS WŁOCHY HISZPANIA ROSJA TURCJA POLSKA

7 TABLETY JAKO NIEZASTĄPIONE NARZĘDZIE PRACY TABLETY SĄ RÓWNIEŻ UŻYWANE DO WIELU ZASTOSOWAŃ SPECJALISTYCZNYCH.? JEDNA PIĄTA () UŻYTKOWNIKÓW PODŁĄCZAŁA DO TABLETÓW SKANERY, DRUKARKI LUB APARATY FOTOGRAFICZNE, KORZYSTAJĄC Z PORTÓW SZEREGOWYCH LUB USB. 1 KORZYSTAŁO Z TABLETU DO WPROWADZANIA DANYCH DO SYSTEMU GIS JAKO CZYTNIKA KODÓW KRESKOWYCH 10% DO POBIERANIA PŁATNOŚCI OD KLIENTÓW 10% DO MONITOROWANIA OPERACJI LOGISTYCZNYCH DO REJESTROWANIA PODPISÓW DO UWIERZYTELNIANIA ZA POMOCĄ KARTY PROCESOROWEJ ORAZ SKANOWANIA ZNACZNIKÓW RFID I NFC

8 250 UŻYWANE ZAAWANSOWANE FUNKCJE WEDŁUG KRAJU CAŁKOWITA LICZBA ANKIETOWANYCH NIE WIEM ŻADNA Z WYMIENIONYCH SKANOWANIE ZNACZNIKÓW RFID LUB NFC ŁĄCZENIE Z SIECIĄ LAN PODŁĄCZANIE ZA POMOCĄ PORTÓW SZEREGOWYCH LUB USB TAKICH URZĄDZEŃ JAK SKANERY, DRUKARKI CZY APARATY ZAPISYWANIE INFORMACJI NA KARCIE SD MONITOROWANIE OPERACJI LOGISTYCZNYCH UŻYWANIE JAKO SYSTEMU INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ (GIS) W TERENIE POBIERANIE PŁATNOŚCI OD KLIENTÓW UŻYWANIE JAKO CZYTNIKA KODÓW KRESKOWYCH 0 WIELKA BRYTANIA NIEMCY FRANCJA BENELUKS WŁOCHY HISZPANIA ROSJA TURCJA POLSKA REJESTROWANIE PODPISÓW UŻYWANIE Z KARTĄ PROCESOROWĄ DO UWIERZYTELNIONEGO LOGOWANIA PODSUMOWANIE ODSETEK RESPONDENTÓW WYKONUJĄCYCH CO NAJMNIEJ 1 DZIAŁANIE 53% 5 63% 62% 70% UŻYWANE ZAAWANSOWANE FUNKCJE Używanie z kartą procesorową do uwierzytelnionego logowania Rejestrowanie podpisów Używanie jako czytnika kodów kreskowych Pobieranie płatności od klientów 10% 2 2 Zapisywanie informacji na karcie SD Podłączanie za pomocą portów szeregowych lub USB takich urządzeń jak skanery, drukarki czy aparaty Łączenie z siecią LAN Skanowanie znaczników RFID 70% 43% 70% 75% Używanie jako systemu informacji geograficznej (GIS) w terenie Monitorowanie operacji logistycznych 1 10% 35% 3% Żadna z wymienionych Nie wiem TELEKOMUNIKACJA I ŁĄCZNOŚĆ BRANŻE W CAŁEJ EUROPIE, W KTÓRYCH PRACOWNICY NAJCZĘŚCIEJ UŻYWAJĄ TABLETÓW DO ZASTOSOWAŃ SPECJALISTYCZNYCH TRANSPORT I DYSTRYBUCJA

9 6 UŻYTKOWNIKÓW PRZYZNAŁO, ŻE NIE BYLI W PEŁNI ZADOWOLENI Z WYDAJNOŚCI TABLETU UŻYWANEGO DO PRACY. MOŻLIWOŚCI ULEPSZEŃ Pomimo wzrostu wydajności użytkownicy przyznają, że ich tabletom przydałyby się dodatkowe ulepszenia. 6 UŻYTKOWNIKÓW PRZYZNAŁO, ŻE NIE JEST W PEŁNI ZADOWOLONYCH Z WYDAJNOŚCI TABLETU UŻYWANEGO DO PRACY CAŁKOWITA LICZBA ANKIETOWANYCH W PEŁNI ZADOWOLENI JEST DOBRZE, ALE MOGŁOBY BYĆ LEPIEJ NIEZADOWOLENI NIE WIEM OGÓŁEM W UE 80 W PEŁNI ZADOWOLENI JEST DOBRZE, ALE MOGŁOBY BYĆ LEPIEJ NIEZADOWOLENI NIE WIEM OGÓŁEM W UE CAŁKOWITA LICZBA ANKIETOWANYCH % 20 27% 5% 10 5% 0 WIELKA NIEMCY FRANCJA BENELUKS WŁOCHY HISZPANIA ROSJA TURCJA POLSKA WIELKA BRYTANIA NIEMCY FRANCJA BENELUKS WŁOCHY HISZPANIA ROSJA TURCJA POLSKA BRYTANIA

10 TABLET NIE SPEŁNIA OCZEKIWAŃ BRAK ZADOWOLENIA Z UŻYWANEGO URZĄDZENIA ZADEKLAROWAŁO UŻYTKOWNIKÓW TABLETÓW Z BRANŻY TRANSPORTU ORAZ PODRÓŻY I DYSTRYBUCJI, 5% Z BRANŻY TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW ORAZ Z SEKTORA PUBLICZNEGO I ORGANIZACJI NON PROFIT. 5% TRANSPORT, PODRÓŻE I DYSTRYBUCJA TELEKOMUNIKACJA SEKTOR PUBLICZNY W PEŁNI ZADOWOLENI JEST DOBRZE, ALE MOGŁOBY BYĆ LEPIEJ NIEZADOWOLENI NIE WIEM OGÓŁEM W UE % 5% 0 PRODUKCJA SPRZEDAŻ DETALICZNA I HURTOWA TRANSPORT, PODRÓŻE I DYSTRYBUCJA USŁUGI FINANSOWE CAŁKOWITA LICZBA ANKIETOWANYCH INNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW INNE USŁUGI KONSUMENCKIE TELEKOMUNIKACJA I ŁĄCZNOŚĆ SEKTOR PUBLICZNY/ ORGANIZACJE NON PROFIT PROCENT PRACOWNIKÓW, KTÓRZY MIELI CO NAJMNIEJ 1 PROBLEM 93% 8 82% WIELKA BRYTANIA NIEMCY FRANCJA 71% 8 100% BENELUKS WŁOCHY HISZPANIA 8 93% 7 ROSJA TURCJA POLSKA CI, KTÓRZY UŻYWALI TABLETÓW DO WYKONYWANIA BARDZIEJ ZAAWANSOWANYCH DZIAŁAŃ, DWUKROTNIE CZĘŚCIEJ ZGŁASZALI ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE NIEDOPRACOWANEGO WZORNICTWA I FUNKCJONALNOŚCI 65% W PORÓWNANIU DO 33%. PONADTO 8 OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZAKUP TABLETÓW PRZYZNAŁO, ŻE W CIĄGU OSTATNICH 2 LAT UŻYTKOWNICY MIELI PROBLEMY DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ, A 77% ZGŁOSIŁO PROBLEMY WYNIKAJĄCE Z NIEDOPRACOWANEGO WZORNICTWA I FUNKCJONALNOŚCI. 8 OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZAKUP TABLETÓW W CAŁEJ EUROPIE ZGŁOSIŁO PROBLEMY

11 ZASTRZEŻENIA CO DO TABLETÓW WG KRAJÓW NAJCZĘŚCIEJ WYMIENIANE ZASTRZEŻENIA: 37% 17% 17% ZA KRÓTKI CZAS PRACY BATERII ZA MAŁA ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA NIE MOŻNA UŻYWAĆ W SILNYM SŁOŃCU ZA MAŁO PORTÓW ZA MAŁA ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA USZKODZENIE EKRANU EKRAN DOTYKOWY PRZESTAŁ DZIAŁAĆ POPRAWNIE BRAK LAMPY BŁYSKOWEJ/ZŁA JAKOŚĆ ZDJĘĆ NIE MOŻNA UŻYWAĆ W SILNYM SŁOŃCU/SZUKANIE INFORMACJI NA NIECZYTELNYM EKRANIE ZAJMUJE ZA DUŻO CZASU PROBLEMY Z BATERIĄ ZA KRÓTKI CZAS PRACY BATERII NIEMOŻNOŚĆ WYMIANY BATERII BEZ WYŁĄCZANIA URZĄDZENIA/MARNOWANIE CZASU NA WYŁĄCZENIE I RESTART SYSTEMU BRAK CZYTNIKA KODÓW KRESKOWYCH/CZASOCHŁONNE REJESTROWANIE KODÓW KRESKOWYCH BRAK ZINTEGROWANEJ FUNKCJI PŁATNOŚCI/KONIECZNOŚĆ CZASOCHŁONNEGO PŁACENIA W INNY SPOSÓB ZA MAŁO PORTÓW/MARNOWANIE CZASU NA BEZPRZEWODOWE PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH NIE MOŻNA UŻYWAĆ W RĘKAWICZKACH/MARNOWANIE CZASU NA ZDJĘCIE RĘKAWICZEK PRZEGRZANIE URZĄDZENIA URZĄDZENIE PRZESTAŁO DZIAŁAĆ POPRAWNIE URZĄDZENIE W OGÓLE PRZESTAŁO DZIAŁAĆ NIEDOPRACOWANE WZORNICTWO ZA MAŁA ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA USZKODZENIE EKRANU EKRAN DOTYKOWY PRZESTAŁ DZIAŁAĆ POPRAWNIE BRAK LAMPY BŁYSKOWEJ/ZŁA JAKOŚĆ ZDJĘĆ NIE MOŻNA UŻYWAĆ W SILNYM SŁOŃCU/SZUKANIE INFORMACJI NA NIECZYTELNYM EKRANIE ZAJMUJE ZA DUŻO CZASU PROBLEMY Z BATERIĄ ZA KRÓTKI CZAS PRACY BATERII NIEMOŻNOŚĆ WYMIANY BATERII BEZ WYŁĄCZANIA URZĄDZENIA/MARNOWANIE CZASU NA WYŁĄCZENIE I RESTART SYSTEMU BRAK CZYTNIKA KODÓW KRESKOWYCH/CZASOCHŁONNE REJESTROWANIE KODÓW KRESKOWYCH BRAK ZINTEGROWANEJ FUNKCJI PŁATNOŚCI/KONIECZNOŚĆ CZASOCHŁONNEGO PŁACENIA W INNY SPOSÓB ZA MAŁO PORTÓW/MARNOWANIE CZASU NA BEZPRZEWODOWE PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH NIE MOŻNA UŻYWAĆ W RĘKAWICZKACH/MARNOWANIE CZASU NA ZDJĘCIE RĘKAWICZEK PRZEGRZANIE URZĄDZENIA URZĄDZENIE PRZESTAŁO DZIAŁAĆ POPRAWNIE URZĄDZENIE W OGÓLE PRZESTAŁO DZIAŁAĆ NIEDOPRACOWANE WZORNICTWO ZA MAŁA ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA USZKODZENIE EKRANU EKRAN DOTYKOWY PRZESTAŁ DZIAŁAĆ POPRAWNIE BRAK LAMPY BŁYSKOWEJ/ZŁA JAKOŚĆ ZDJĘĆ NIE MOŻNA UŻYWAĆ W SILNYM SŁOŃCU/SZUKANIE INFORMACJI NA NIECZYTELNYM EKRANIE ZAJMUJE ZA DUŻO CZASU PROBLEMY Z BATERIĄ ZA KRÓTKI CZAS PRACY BATERII NIEMOŻNOŚĆ WYMIANY BATERII BEZ WYŁĄCZANIA URZĄDZENIA/MARNOWANIE CZASU NA WYŁĄCZENIE I RESTART SYSTEMU BRAK CZYTNIKA KODÓW KRESKOWYCH/CZASOCHŁONNE REJESTROWANIE KODÓW KRESKOWYCH BRAK ZINTEGROWANEJ FUNKCJI PŁATNOŚCI/KONIECZNOŚĆ CZASOCHŁONNEGO PŁACENIA W INNY SPOSÓB ZA MAŁO PORTÓW/MARNOWANIE CZASU NA BEZPRZEWODOWE PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH NIE MOŻNA UŻYWAĆ W RĘKAWICZKACH/MARNOWANIE CZASU NA ZDJĘCIE RĘKAWICZEK PRZEGRZANIE URZĄDZENIA URZĄDZENIE PRZESTAŁO DZIAŁAĆ POPRAWNIE URZĄDZENIE W OGÓLE PRZESTAŁO DZIAŁAĆ NIEDOPRACOWANE WZORNICTWO WIELKA BRYTANIA 1 31% 22% % 7% 2 21% BENELUKS 2 2 3% 7% 10% ROSJA 17% 2 27% 50% 5% 23% NIEMCY % 27% 40% 5% 2% WŁOCHY % TURCJA 23% 23% 45% 55% % 1 7% FRANCJA 22% 2 7% 10% 21% HISZPANIA 2 23% 1 22% % POLSKA 3 1 1

12 5 NAJWAŻNIEJSZYCH CECH TABLETÓW BIZNESOWYCH 5 NAJWAŻNIEJSZYCH KRYTERIÓW UWZGLĘDNIANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BIZNESOWYCH PODCZAS WYBORU TABLETU TO 6 57% 5 53% 51% FUNKCJONALNOŚĆ CENA ŁATWA OBSŁUGA ZGODNOŚĆ Z SYSTEMEM OPERACYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWA ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA 7 FUNKCJONALNOŚĆ UŻYTKOWNICY TABLETÓW WSKAZALI 5 TYCH SAMYCH CZYNNIKÓW. JEDNOCZEŚNIE PRZYZNALI TEŻ, ŻE ŁATWA OBSŁUGA 65% SĄ DWOMA NAJWAŻNIEJSZYMI KRYTERIAMI WIELKA BRYTANIA % 1 NIEMCY FRANCJA BENELUKS WŁOCHY % % 51% 1 70% % 55% 1 67% 50% 4 45% 45% 55% 1 HISZPANIA 6 51% 45% 57% 53% ROSJA TURCJA POLSKA % % 62% 1 71% 57% 4 57% 61% 57% 1 70% 52% 4 63% 5 45% 1 FUNKCJONALNOŚĆ ŁATWOŚĆ UŻYCIA WIELKOŚĆ MOCNA KONSTRUKCJA I ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA CAŁKOWITY KOSZT POSIADANIA CENA ZGODNOŚĆ Z SYSTEMEM OPERACYJNYM FIRMY

13 toughbook.eu Panasonic, Toughbook i Toughpad to nazwy marek i zastrzeżone znaki towarowe firmy Panasonic Corporation. Intel, logo Intel, Intel Core, Intel vpro, Core Inside i vpro Inside są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Pozostałe wymienione nazwy marek są zarejestrowanymi znakami towarowymi firm, do których należą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Computer Product Solutions (CPS) BU, Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU), Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, Wiesbaden, Niemcy.

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Korzyści z mobilności: jak zostać przedsiębiorstwem bezprzewodowym

Korzyści z mobilności: jak zostać przedsiębiorstwem bezprzewodowym Dokument techniczny Korzyści z mobilności: jak zostać przedsiębiorstwem bezprzewodowym Mobilność w biznesie to przewaga konkurencyjna. Czy Twoje przedsiębiorstwo jest gotowe zostać przedsiębiorstwem mobilnym?

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Bartłomiej Chinowski ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Młodzi na rynku pracy. Patron

Młodzi na rynku pracy. Patron Młodzi na rynku pracy Pod lupą Patron 2014 Młodzi na rynku pracy Pod lupą Raport 2014 Sytuacja młodych na rynku pracy z perspektywy przedsiębiorstw MŚP Patron 2 młodzi na rynku pracy Rozdział piąty Spis

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl Uwaga na emerytury! Określenie wielkości luki emerytalnej w Europie Wrzesień 2010 Spis treści Streszczenie 1. Wstęp 5 2. Luka emerytalna w Europie 6. Luka emerytalna w ujęciu indywidualnym 11 4. Podejście

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Lipiec 2014 Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Kluczowe wnioski Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na działalność badawczo-rozwojową, zwiększyła się w stosunku do 2013 r.: 47,2%

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Polsko-włoska współpraca gospodarcza i biznesowa

Polsko-włoska współpraca gospodarcza i biznesowa Polsko-włoska współpraca gospodarcza i biznesowa Patron honorowy Kontakt Jacek Bajger Doradztwo podatkowe Italian Desk Partner E: jbajger@kpmg.pl Mariusz Strojny Zarządzanie Wiedzą i Badania Rynkowe Starszy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość Polski

Cyfrowa przyszłość Polski Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji Realizacja badań Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Bardziej szczegółowo

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego STAN INFRASTRUKTURY ICT W FIRMACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Warszawa 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej w Niemczech

Prawo własności intelektualnej w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Prawo własności intelektualnej w Niemczech Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie I Berlin 2014 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA Gdańsk, Dr Ewa Lechman Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk eda@zie.pg.gda.pl EKSPERTYZA DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie: WPŁYW ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI W POLSCE Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz Opracowanie wykonano

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo