1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne"

Transkrypt

1 I. Zawartość opracowania Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne 1. Uprawnienia projektanta architektury Str.3 2. PrzynaleŜność projektanta do Izby Budowlanej Str.4 3. Uprawnienia sprawdzającego architekta Str.5 4. PrzynaleŜność sprawdzającego do Izby Budowlanej Str.6 III. Opis techniczny 1. Dane ogólne Str.7 2. Podstawa opracowania Str.7 3. Zakres opracowania Str.7 4. Opis terenu prac Str.7 5. Dane powierzchniowo-kubaturowe inwestycji Str Projektowany układ funkcjonalno- przestrzenny budynków Str Dane technologiczne Str Warunki gruntowo-wodne Str Konstrukcja obiektów Str Wykończenie Str Uzgodnienia dla osób niepełnosprawnych Str Charakterystyka energetyczna przegród Str Charakterystyka ekologiczna Str Warunki ochrony przeciwpoŝarowej Str Projektowana charakterystyka energetyczna Str Informacja BIOZ Str II. Spis rysunków AP-01 Projekt zagospodarowania działki - skala 1: 500 AP-02 Elewacja wschodnia. Elewacja zachodnia - skala 1: 200 AP-03 Elewacja południowa. Elewacja północna - skala 1: 200 AP-04 Rzut przyziemia hali - skala 1: 250 AP-05 Rzut dachu hali - skala 1: 250 AP-06 Rzut przyziemia budynku biurowego - skala 1: 200 AP-07 Rzut pietra budynku biurowego - skala 1: 200 AP-08 Przekroje A-A; B-B; C-C; D-D; E-E ;F-F - skala 1: 200 AP-09 Przekroje AB-AB; BB-BB - skala 1: 100 AP-10 Strefy poŝarowe - skala 1:200 AP-11 Wizualizacja AP-12 Biurowiec.Zestawienia AP-13 Hala. Zestawienia

2 1.0 DANE OGÓLNE OPIS TECHNICZNY 1.1 Inwestor Centrum Klima S.A ul. Noakowskiego Tytuł inwestycji Budowa hali produkcyjnej z częścią magazynową oraz budynkiem biurowo- socjalnym 1.3 Adres inwestycji Wieś Wieruchów działka 74/1 gmina OŜarów Mazowiecki 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydany przez Urząd Miasta i Gminy OŜarów Mazowiecki ul. Kolejowa Warunki gruntowo wodne określone na podstawie dokumentacji geoinŝynierskiej 2.3 Przepisy prawa Budowlanego, Warunków Technicznych i Polskich Norm budowlanych wytyczne Inwestora 2.4 Zmiany wprowadzone przez Inwestora 3.0 ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem inwestycji jest budowa Hali produkcyjnej z częścią magazynową oraz budynkiem biurowo- socjalnym wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej. 4.0 OPIS TERENU PRAC Teren inwestycji połoŝony jest we wsi Wieruchów działka o numerze ewidencyjnym 74/1 gmina OŜarów Mazowiecki przy zbiegu ulic Sochaczewskiej i Świerkowej. Teren płaski, nieogrodzony, niezabudowany, nieuzbrojony. 5.0 DANE POWIERZCHNIOWO- KUBATUROWE 5.1 Budynek biurowy Dane ogólne Poziom+-0.00=105.70m Długość L m Szerokość S 1-15,34m Długość L 2-28,59m Szerokość S m Wysokość H - 9,20m Powierzchnia uŝytkowa parteru - 979,01m 2 Powierzchnia uŝytkowa piętra - 950,38m 2 Powierzchnia uŝytkowa razem ,39m 2 Powierzchnia zabudowy ,22m 2 7

3 Kubatura ,22m Hala produkcyjna Dane ogólne Poziom+-0.00=105,70m Długość m 2 Szerokość - 66,50m 2 Wysokość w kalenicy m Powierzchnia uŝytkowa parteru ,49m 2 Powierzchnia zabudowy -całkowita ,16m 2 Kubatura ,72m Hala magazynowa Dane ogólne Poziom+-0.00=105,70m Długość - 79,43m 2 Szerokość - 66,50m 2 Wysokość m Powierzchnia uŝytkowa parteru ,03m 2 Powierzchnia zabudowy -całkowita ,68m 2 Kubatura ,30m Wiata magazynowa obudowana Dane ogólne Poziom+-0.00=105,70m Długość - 18,63m 2 Szerokość - 8,24m 2 Wysokość - 7,13m Powierzchnia uŝytkowa parteru - 135,86m 2 Powierzchnia zabudowy -całkowita - 153,40m 2 Kubatura ,39m Budynek techniczny Dane ogólne Poziom+-0.00=105,70m Długość - 22,82m 2 Szerokość - 6,97m 2 Wysokość - 4,85m Powierzchnia uŝytkowa parteru - 137,25m 2 8

4 Powierzchnia zabudowy -całkowita - 159,05m 2 Kubatura - 719,70m Zadaszenie Dane ogólne Poziom+-0.00=105,70m Długość - 43,66m 2 Szerokość S1-7,1m 2 Szerokość S2-11.9m 2 Wysokość - 5,0m Powierzchnia uŝytkowa przyziemia - 415,36m 2 Powierzchnia zabudowy -całkowita - 415,36m 2 Kubatura ,8m Zbiornik na wodę poŝarową Dane ogólne Poziom+-0.00=105,90m Średnica zbiornika - ø 6,78m Wysokość - 6,6m Powierzchnia zabudowy - 48,64m 2 Objętość - 222,0m PROJEKTOWANY UKŁAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY Projektowane zadanie to zespół obiektów o róŝnym przeznaczeniu połączonych ze sobą w poziomie parteru. 6.1 Budynek biurowy Budynek usytuowany od strony południowej działki. Obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, w konstrukcji szkieletowej Ŝelbetowej. Główne wejście do budynku dla pracowników biurowych oraz klientów centralnie od strony południowej. Pracownicy produkcyjni i magazynowi wchodzą na parter budynku biurowego oddzielnym wejściem usytuowanym w zachodniej ścianie obiektu. Pomieszczenia socjalne dla męŝczyzn i kobiet pracujących na produkcji i w magazynie wyrobów gotowych usytuowano na piętrze budynku biurowego. W pomieszczeniu śniadań kaŝdy pracownik fizyczny posiada własną szafkę śniadaniową, a w szatni szafkę na odzieŝ wierzchnią i oddzielną na odzieŝ roboczą. 9

5 W zespole szatniowym wydzielono pomieszczenia umywalni i natrysków, osobno dla męŝczyzn i kobiet. W poziomie parteru i piętra zaprojektowano pomieszczenia biurowe stałej pracy dla podanych przez Inwestora grup zadaniowych. Dodatkowo na kaŝdej kondygnacji przy klatce schodowej umieszczono zespół sanitarny dla kobiet i męŝczyzn. W poziomie parteru usytuowano salę szkoleń z pomieszczeniem szatni, z wejściem od strony holu głównego lub bezpośrednio z zewnątrz budynku. W poziomie parteru moŝna przejść bezpośrednio do hali produkcyjnej (do innej strefy poŝarowej). Zaplecze techniczne, to jest kotłownię gazową pomieszczenia trafo, rozdzielni SN i NN oraz spręŝarkownię umieszczono w części parterowej na przedłuŝeniu budynku biurowego w stronę północną działki. 6.2 Hala produkcyjno magazynowa Część produkcyjna Hala parterowa, ocieplona, ogrzewana, w konstrukcji stalowej trzynawowej wieloprzęsłowej. W ścianie zachodniej hali produkcyjnej zaprojektowano bramę do załadunku surowca (blachy) z poziomu terenu. Bramę tę inwestor wykorzysta jako luk montaŝowy do zamaszynowienia hali. W osi bramy przez całą szerokość hali projektuje się suwnicę o udźwigu 8 t. Dodatkowo, równieŝ do strony zachodniej projektuje się dok rozładunkowy dla samochodów cięŝarowych (obniŝenie terenu). Samochody parkują tyłem do doku rozładunkowego, a naprowadzacze na placu manewrowym ułatwiają ustawienie prostopadłe do doku. Rozładunek samochodu przez dok oraz rampę nastawną wykonuje ręczny wózek widłowy, natomiast wyładunek surowca z paki samochodu, z poziomu posadzki wykonuje wózek boczny spalinowy. Na hali rozmieszczone będą urządzenia do cięcia i gięcia arkuszy blachy oraz wykonania blaszanych kształtek kanałów wentylacyjnych, okrągłych i kwadratowych. Odpad z procesu produkcji stanowią ścinki stalowe wyrzucane do kontenera przy bramie wjazdowej do hali (ściana zachodnia). Na przedłuŝeniu hali produkcyjnej projektuje się halę magazynową produktów gotowych. Pomiędzy halami umieszczono dwie bramy segmentowe otwierane elektrycznie oraz drzwi do komunikacji pieszej. Bramy słuŝą do bezkolizyjnej komunikacji wózków przewoŝących towar do magazynu oraz wózków wjeŝdŝających do hali produkcyjnej. 10

6 6.2.2 Część magazynowa Hala parterowa, ocieplona, ogrzewana, w konstrukcji stalowej trzynawowej wieloprzęsłowej. Pomiędzy halami, po stronie hali magazynowej w części zachodniej wydzielono pomieszczenia biurowe, pomieszczenie oczekiwania dla kierowców przyjeŝdŝających z surowcem lub odbierających wyrób gotowy z magazynu, oraz pomieszczenia socjalne dla tych osób. Dyspozytor produkcji oraz magazynu przebywają czasowo w pomieszczeniach biurowych, ich miejsce pracy jest na hali produkcyjnej lub magazynowej. Z części produkcyjnej wyrób gotowy na paletach trafia do magazynu i dalej na regał ramowy. W magazynie wyrób gotowy składowany będzie na regałach ramowych, na paletach EURO, na pięciu poziomach składowania, zaś towar nietypowy w koszach stalowych na posadzce. Rozładunek magazynu następował będzie od strony zachodniej przez bramy w poziomie terenu (posadzki) jak równieŝ doki załadunkowo-rozładunkowe z poziomu -1,20 cm poniŝej poziomu zera posadzki. 6.3 Wiata magazynowa Hala parterowa w konstrukcji stalowej, jednonawowa, trzyprzęsłowa z dachem jednospadowym na stronę południową, nieocieplona, nieogrzewana, obudowana blachą. W hali na regałach wspornikowych składowane będą arkusze wielkoformatowe blachy do produkcji kształtek wentylacyjnych. Operacje załadunku oraz rozładunku regałów wykonywał będzie czołowy wózek widłowy. W ścianie południowej hali umieszczono trzy bramy wjazdowe. 6.4 Budynek techniczny Budynek usytuowany przy północno-wschodniej ścianie hali magazynowej. Obiekt parterowy, murowany, ocieplony, ogrzewany z dachem jednospadowym na stronę północną. W budynku wydzielono ścianami murowanymi pomieszczenie ładowania wózków akumulatorowych, oraz dwa pomieszczenia na magazyny podręczne. W pomieszczeniu magazynowym z zewnętrznym wejściem od strony północnej wydzielono boks z siatki na agregat prądotwórczy oraz hydrofor. Pozostałą powierzchnię moŝna wykorzystać na materiały i urządzenia do pielęgnacji zieleni. 11

7 6.5 Zadaszenie Pod zadaszeniem od strony północnej składowane będą opakowania kartonowe, folia PCV palety EURO potrzebne w procesie produkcji lub magazynowania, oraz materiały uszkodzone np. palety EURO w oczekiwaniu na wywóz. 6.6 Zbiornik na wodę poŝarową Z uwagi na niewystarczające ciśnienie w sieci wodociągowej w północno wschodniej części działki projektuje się zbiornik wody poŝarowej, który stanowi zapas dla działania hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych uŝytych w akcji gaśniczej. 7.0 DANE TECHNOLOGICZNE 7.1 Warunki pracy Kompleks zakładowy składa się z trzech rejonów o róŝnych warunkach pracy i doświetlenia miejsca pracy. Budynek biurowy - stała praca ludzi. Oświetlenie naturalne pomieszczeń biurowych. Pomieszczenia pomocnicze, socjalno-bytowe - światło sztuczne. Hala produkcyjna stała praca ludzi. Oświetlenie naturalne przez pasma świetlne w połaci dachu (1/8 powierzchni dachu). Hala magazynowa - w pomieszczeniach biurowych czasowa praca ludzi, w strefie ekspedycji wyrobu gotowego oświetlenie naturalne przez pasma świetlne w połaci dachu (1/12 powierzchni dachu) oraz oświetlenie sztuczne w korytarzach pracy gdzie pracownik jeździ na wózku i następuje operacja zdjęcia i włoŝenia palety w miejsce regałowe (np. na wys. 8m). Pracownik wykonuje ją z poziomu wózka, patrząc na ekran monitora umieszczonego na wózku. Praca w korytarzu między regałowym jest czasowa. 7.2 Zatrudnienie: Budynek biurowy - praca w systemie jednozmianowym - zatrudnienie około 30 kobiet i 20 męŝczyzn Produkcja - praca w systemie dwuzmianowym - zatrudnienie około 15 kobiet na zmianę i 50 męŝczyzn na zmianę Magazyn - praca w systemie dwuzmianowym 12

8 - zatrudnienie około 10 męŝczyzn na zmianę 7.3 Urządzenia socjalne: Budynek biurowy Pracownicy umysłowi - pomieszczenie socjalne w poziomie parteru i piętra. Pracownicy fizyczni: Dla męŝczyzn: Szatnia dla około 130 męŝczyzn na dwie zamiany, o powierzchni 151,06 m 2. W pomieszczeniu znajdują się szafki ubraniowe dwudzielne na odzieŝ wierzchnią oraz roboczą. Szafki stoją na nogach i są wyposaŝone w ławeczki. umywalnia - węzeł sanitarny, składający się 9 umywalek, 1 kabiny WC, 1 pisuaru oraz 8 natrysków. Dla kobiet: Szatnia dla około 30 kobiet o powierzchni 40,64 m 2, oraz umywalnia - węzeł sanitarny, składający się z 2 umywalek, 1 kabiny WC, bidet, oraz 2 natrysków. Jadalnia o powierzchni 98,94m 2 dla 60 osób jednorazowo dodatkowe wyposaŝenie w 3 umywalki i dwa zlewozmywaki Hala produkcyjna - wc dla kobiet i męŝczyzn Hala magazynowa - wc dla męŝczyzn, dostępny równieŝ dla kierowców. 7.4 Transport: Wjazd samochodów cięŝarowych i osobowych z ulicy Sochaczewskiej. Wyjazd samochodów cięŝarowych na ulicę Świerkową, a samochodów osobowych na Sochaczewską. Przewiduje się ruch samochodów cięŝarowych w ilości maks. 10 kursów na dobę. Zaplecze obiektu stanowi obszerny plac manewrowy z nawierzchnią betonową, przewidzianą na obciąŝenie uŝytkowe punktowe 100kN. Transport wewnętrzny obsługiwany będzie przez wózki widłowe z akumulatorami bezobsługowymi Transport zewnętrzny obsługiwany będzie przez wózki spalinowe 7.5 Urządzenia technologiczne: Planuje się zainstalowanie: 13

9 Urządzenia do cięcia i zgrzewania arkuszy blach wraz z fabrycznym systemem odciągania i gromadzenia pyłu, Regałów niskiego i wysokiego składowania, Zgniatacza odpadów poza budynkiem (głównie papier karton). W miejscach, gdzie elementy budynku (słupy, ościeŝnice drzwi, urządzenia technologiczne) mogą być naraŝone na uderzenie wózkiem naleŝy zamontować odpowiednie odboje ochronne z rur stalowych ocynkowanych ogniowo. 8.0 Warunki gruntowo-wodne 8.1 Dane ogólne Dokumentacja wykonana przez Zakład InŜynierii fundamentowania i geotechniki GEOBIS Andrzej Niewiarowski Warszawa ul. Wareńska 1/3 tel Dokumentacja obejmuje przedmiotowy teren w Wierzchowie Gm. OŜarów mazowiecki działkę o numerze ewidencyjnym 74/1 8.2 Warunki gruntowe Wykonano dwadzieścia trzy otwory badawcze o głębokości 3,0-8,0m, zestawem ręcznym - warstwa I- słabonośna( nienośna) - 0,3-0,6 stanowią humus - warstwa II - piaski gliniaste (małospoiste ) I L =0,15 do 0,20 I D = 0,5-0,7, lokalnie gliny piaszczyste - warstwa III- 3,0-4,5 gliny piaszczyste twardoplastyczne i plastyczne I L =0,15 do 0,35 - warstwa IV - 3,4-4,5 piaski zagęszczone i średniozagęszczone I D = 0,6-0,7 - woda gruntowa stabilizuje się na głębokości 2,8 do 3,5 m p.p.t. na rzędnych 101,90 do 102,10m n.p.m. 8.3 Warunki gruntowe Projektowane budynki zaliczają się do II i w części do I kategorii geotechnicznej 9.0 Konstrukcja obiektów 9.1 Budynek biurowy Fundamenty ławy fundamentowe, stopy fundamentowe wylewane na budowie z betonu B-25 posadowione na podkładzie betonu B-10 gr. 10cm. Izolacja pozioma fundamentów: papa izolacyjna na lepiku; izolacja pionowa malowanie np. 14

10 Izolbetem. Ściana fundamentowa do zewnątrz ocieplona styropianem grubości 6cm na około 20cm powyŝej terenu i około 70cm poniŝej terenu do poziomu odsadzki stopy lub ławy fundamentowej. Konstrukcja nośna - słupy Ŝelbetowe, rygle Ŝelbetowe wylewane na budowie z betonu B-25 o wymiarach wg projektu konstrukcji Strop płyty prefabrykowane kanałowe gr.24cm, płyty spręŝone kanałowe o wysokości 26,5cm oraz 32cm typu SP (produkcja np. Białe Błota koło Torunia) Wieńce - wylewane na budowie o wymiarach i zbrojeniu wg projektu konstrukcji NadproŜa wylewane lub z prefabrykowanych belek typu L-19 Klatka schodowa- wylewana na budowie. Biegi schodów oraz spoczniki wyłoŝyć płytkami typu gres. Stopnice w biegach schodów wykończone ryflowaniem antypoślizgowym Ściany zewnętrzne - murowane z bloczków gazobetonowych, ocieplone wełną miner. gr. 10cm, wyłoŝone płytami alucobond w kolorze silver metalic. Podziały płyt wykonać zgodnie z rysunkiem elewacji. Ściany zewnętrzne wylewane (tzw. portal, el. ozdobny) 3 sztuki. Ściany elementy dekoracyjne od strony południowej wschodniej i zachodniej wylewane w szalunku stalowym np. PERI na budowie, oddylatowane od konstrukcji budynku, otynkowane metodą lekką mokrą tynkiem drobnoziarnistym w kolorze białym. Ściany wewnętrzne ściany konstrukcyjne murowane z bloczków gazobetonowych gr.24cm. Ściany działowe gr.12cm typu lekkiego na stelaŝu z kształtowników stalowych gr. 10cm obustronnie obitych płytami suchego tynku gr.12,5mm wypełnionych płytami z wełny mineralnej. Ściany w pomieszczeniach wyłoŝonych płytką ceramiczną naleŝy wyłoŝyć podwójną płytą suchego tynku. Posadzki na gruncie - na podsypce piaskowej gr. 50cm, następnie beton B-10 gr.10cm, izolacja z folii budowlanej PE o gr. 0,2mm, styrodur 3cm, wylewka betonowa gr.5cm, warstwa wykończeniowa płytki ceramiczne typu gres, panele podłogowe lub wykładzina dywanowa. Posadzka w pomieszczeniach technicznych przemysłowa gr.20cm zacierana i utwardzona powierzchniowo np. Sika Habdur. W pomieszczeniu transformatora osadzić w posadzce prowadnice do swobodnego transportu urządzenia. Posadzki na stropie izolacja: folia budowlana, styropian gr.3cm wylewka betonowa gr.4cm warstwa wykończeniowa płytki ceramiczne typu gres, panele podłogowe lub wykładzina dywanowa. W pomieszczeniach mokrych dodatkowo na posadzkę przed ułoŝeniem płytek ceramicznych wylać folię izolacyjną w płynie np. SOPRO Posadzka techniczna pomieszczenie NN. Posadzka techniczna to słupki betonowe i ruszt stalowy wyłoŝony blachą Ŝeberkową z dywanikami z gumy pomiędzy szafami rozdzielni. 15

11 9.2 Hala produkcyjno-magazynowa Fundamenty stopy fundamentowe wylewane na budowie z betonu B-25 posadowione na podkładzie betonu B-10 gr.10cm. Izolacja pozioma fundamentów papa izolacyjna na lepiku, izolacja pionowa malowanie np. Izolbet. Ławy fundamentowe wylewane pod konstrukcje pomieszczeń biurowych wewnątrz hali, z betonu B-25 na podkładzie betonu B-10. Izolacja pionowa i pozioma jw. Belki podwalinowe wylewane na budowie, ocieplone od zewnątrz styropianem gr.6cm do głębokości 1.0m. Styropian od zewnątrz otynkować metodą lekką mokrą zatrzeć i pomalować. Konstrukcja stalowa typu ASTRON; rama stalowa trzynawowa wieloprzęsłowa, dwuspadowa na zewnątrz, rygle oraz płatwie z profili zimnogiętych wg projektu konstrukcji. Posadzka podsypka piaskowa 50cm zagęszczona, podkład betonu B-10 gr.10cm, izolacja pozioma z foli budowlanej 0,2mm, płyta Ŝelbetowa gr.20cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym np. Dramixem z dodatkiem włókien polipropylenowych, utwardzona i zacierana powierzchniowo. Nośność Q=8t. Obudowa - ściany zewnętrzne w hali produkcyjnej: blacha trapezowa niskoprofilowa, wełna mineralna 10cm, od zewnątrz blacha trapezowa, w hali magazynowej do wysokości 2.5m blacha trapezowa niskoprofilowa, wełna mineralna - powyŝej folia zbrojona izolacyjna Konstrukcja dachu - w hali produkcyjnej blacha trapezowa, wełna izolacyjna blacha trapezowa; w hali magazynowej, folia zbrojona izolacyjna, wełna mineralna 10cm, blacha trapezowa. W hali produkcyjnej attyka na zewnątrz, dodatkowo na ścianie wschodniej i zachodniej do attyki mocowana barierka aluminiowa dekoracyjna firmy np. TRIMO. Daszek nad bramami - w konstrukcji stalowej, mocowany na odciągach do konstrukcji hali 10. Wykończenie 10.1 Budynek biurowy Daszek nad wejściem daszek dekoracyjny nad wejściem głównym wykonany z Ŝaluzji elewacyjnych prod. Hunter Douaglas 84R SL o wysięgu 100cm i długości 1660cm. Daszek nad wejściem pracowniczym szt.2 o wysięgu 1,2m i długości 2,0m wykonany w konstrukcji stalowej, pokrycie stanowi szkło hartowane. Sufity podwieszane - sufity z wełny mineralnej, niepalne, niekapiące pod wpływem ognia, układać na ruszcie stalowym na wysokościach +2,7m; 2,8m; 3,0m; 3,3m. W pomieszczeniach biurowych sufit modułowy 60x60cm np. Armstrong, w pomieszczeniach mokrych sufit z płyty g-k grubości 12.5mm (płyta zielona) przy wejściu do budynku biurowego oraz w sali szkoleń sufit akustyczny np. ECOPHON 16

12 Ścianki laminowane ścianki w pomieszczeniach wc. obustronnie laminowane typu Sanipol o wysokości 2,0m, ustawiane na nóŝkach, z prześwitem dołem 15cm. Mocowane do posadzki i ścian murowanych pomieszczeń. Ściany w pomieszczeniach mokrych- wyłoŝyć do pełnej wysokości płytką ceramiczną. W pomieszczeniach socjalnych ściany malować do wysokości 2,0m farba zmywalna (olejną półmat). Przy umywalkach i zlewozmywakach wykonać fartuchy z płytek ceramicznych wychodząc poza brzeg urządzeń sanitarnych około 60cm. Okna aluminium np. Metalplast, Yawal w kolorze szarym Ral9006 o współczynniku przenikania ciepła U=2,0 W/m 2 K Parapety zewnętrzne aluminiowe w kolorze stolarki, wewnętrzne z płyt MDF w kolorze szarym Drzwi zewnętrzne - z kształtowników aluminiowych szklone szkłem zespolonym P4. Drzwi do pomieszczeń technicznych stalowe ocieplone w kolorze szarym Ral9006 Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych drewniane płycinowe np. Porta z ościeŝnicą obejmującą. Drzwi do pomieszczeń technicznych stalowe z ościeŝnicą stalową w kolorze ral9006. Wycieraczka przed kaŝdym wejściem do budynku wykonać zagłębienie pod wycieraczkę gumową z odprowadzeniem wody. W zagłębieniu ułoŝyć płytki ceramiczne. Barierki wewnętrzne słupki i pochwyty wykonać z rury kwaśnej polerowanej, pręty podłuŝne z linek stalowych śaluzje zewnętrzne poziome systemowe Hunter Douglas AREOFIL 200AF i AREALIL 300AF Rynny i rury spustowe system typu Geberit Pluvia Wyłaz na dach typowy szt.2 np. Mercor Drabiny na dach systemowe w konstrukcji stalowej z kształtowników ocynkowanych z profili zamkniętych Logo firmowe- przy wejściu głównym do budynku biurowego o wymiarach AxB= 300x120cm podświetlane Instalacje w budynku biurowym Wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna Klimatyzacja pomieszczeń biurowych Centralne ogrzewanie pomieszczeń biurowych oraz technicznych, socjalnych Instalacja elektryczna oświetlenia, gniazd elektrycznych oraz logicznych 10.2 Hala produkcyjna i magazynowa Ściany w pomieszczeniach mokrych- wyłoŝyć do pełnej wysokości płytką ceramiczną. W pomieszczeniach socjalnych ściany malować do wysokości 2,0m farbą zmywalną (olejną półmat). Przy umywalkach i zlewozmywakach wykonać 17

13 fartuchy z płytek ceramicznych wychodząc poza brzeg urządzeń sanitarnych około 60cm. Bramy zewnętrzne bramy segmentowe z jednym rzędem naświetli, ocieplone, otwierane elektrycznie z prowadzeniem pionowym, zaopatrzone w zamek i rygiel Fartuch uszczelniający obejmujący szczelnie skrzynię samochodu, w kolorze czarnym Odboje samochodowe - przy kaŝdym doku po dwie sztuki Rampy nastawne - hydrauliczne z wargą opadającą z zakresem pracy ±300mm, stalowe, malowane proszkowo Naprowadzacie samochodowe poziome mocowane do podłoŝa placu manewrowego z rury ocynkowanej 2 sztuki przy kaŝdym doku załadunkowym Bramy wewnętrzne bramy segmentowe z prowadzeniem pionowym otwierane elektrycznie. Drzwi wewnętrzne - stalowe, prod. Mercom lub Hormann Drzwi zewnętrzne ewakuacyjne - stalowe, ocieplone z zamkiem antypanicznym z samozamykaczem prod. Mercom lub Hormann Rynny - w hali magazynowej zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekane w kolorze ral7035 lub zbliŝonym (jak ściany hali), w hali produkcyjnej odwodnienie dachu typu Pluvia Rury spustowe jw. Świetliki w hali produkcyjnej oraz magazynowej pasma świetlne np. Mercor Drabina na dach oraz daszek - w konstrukcji stalowej z kształtowników ocynkowanych Barierki dekoracyjne- w poziomie dachu hali produkcyjnej wzdłuŝ ściany wschodniej i zachodniej mocować do konstrukcji dachu barierki wykonane indywidualnie z kształtowników aluminiowych. Wysokość barierki H= 1.5Cm z podziałami poziomymi szt.5 w równych odległościach Logo firmowe- na ścianie południowej hali produkcyjnej o wymiarach 1200x300 cm, podświetlane Instalacje w hali produkcyjno-magazynowej Wentylacja grawitacyjna Centralne ogrzewanie pomieszczeń biurowych oraz techniczno socjalnych Nagrzewnice ciepła w hali produkcyjnej i magazynowej Kurtyny powietrzne przy bramach wjazdowych Instalacja elektryczna oświetlenia, gniazd elektrycznych oraz logicznych 18

14 11. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w zakładzie nie przewiduje się zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Ewentualni niepełnosprawni klienci zakładu mają bezkolizyjny dostęp na parter budynku oraz do sali szkoleń. 12. Charakterystyka energetyczna przegród budowlanych Właściwości cieplne przegród zewnętrznych Okna Świetliki Okna Bramy Cokół betonowy Ściana zewnętrzna -hala Ściana zewnętrzna -biura Dach nad halą 1,20 W/m 2 K 2,50 W/m 2 K 1,10 W/m 2 K 0,90 W/m 2 K 0,40 W/m 2 K 0,34 W/m 2 K 0,29 W/m 2 K 0,22 W/m 2 K 13. Charakterystyka ekologiczna budynków Projektowane obiekty nie wywierają negatywnego oddziaływania na środowisko. Ich oddziaływanie Granicza do przedmiotowej działki Inwestora o numerze ewidencyjnym 74/1 we wsi Wieruchów gm. OŜarów Mazowiecki Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków Zapotrzebowanie na wodę pitną i do celów gospodarczych będzie pokryte z sieci miejskiej. Q śrd = 12,75 m3/d Q maxd = 28,35m3/d Q śrh = 1,18 m3/h Q rocz = 4653,75m3 Odprowadzenie ścieków sanitarnych nastąpi do szczelnego zbiornika o V=48m 3. Ilość ścieków równa jest ilości zuŝytej wody. Odprowadzenie wód deszczowych nastąpi do systemu rozsącznikowego na terenie działki Odpady stałe Ilość odpadów, powstałych w wyniku działalności zakładu szacuje się na 100 ton rocznie. Odpady będą podlegały segregacji i w większości będą zgniatane. Około 1% odpadów moŝna zaliczyć do kategorii odpadów niebezpiecznych dla środowiska. Są to baterie, zuŝyte akumulatory, świetlówki, farby-lakiery, toner, filtry oleju i powietrza. Odpady te będą gromadzone w odpowiednich pojemnikach i okresowo wywoŝone do utylizacji przez producentów, lub wyspecjalizowane firmy Emisja hałasu Projekt obiektu przewiduje zastosowanie wszelkich technicznie dostępnych zabezpieczeń akustycznych, szczególnie dla urządzeń wentylacyjnych. Parking usytuowany jest w przepisowej odległości od budynków mieszkalnych. 19

15 13.4 Wpływ na drzewostan, glebę i wody naturalne Na terenie inwestycji, równieŝ w jej najbliŝszym sąsiedztwie nie występują drzewa podlegające ochronie. Powierzchnie nie pokryte nawierzchnią drogową stanowią powierzchnie biologicznie czynną i zostaną wykonane nasadzenia zielenią niską oraz trawą. Gleba i wody gruntowe zostaną zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przez wykonanie szczelnych nawierzchni dróg, parkingów i chodników 14. Charakterystyka poŝarowa budynków 14.1 Strefy poŝarowe I Strefa- budynek biurowy II Strefa hala produkcyjno- magazynowa III Strefa ( techniczna) kotłownia gazowa IV Strefa (techniczna) - rozdzielnie SN, Trafo V Strefa ( techniczna)- pomieszczenie agregatu prądotwórczego 14.1 I Strefa - Budynek biurowy Powierzchnia zabudowy P z = 1131,22m 2 Powierzchnia uŝytkowa P z = 1929,5m 2 Wysokość budynku H= 9,2m Liczba kondygnacji naziemnych - 2 Wysokość stropu nad 2 kondygnacją H= 8.30m < 9m Budynek N - niski Kategorii zagroŝenia ludzi ZL I sala szkoleń w klasie C Kategoria zagroŝenia ludzi dla budynku biurowego ZLIII Budynek w klasie D Element Główna konstrukcja nośna budynku R 30 Strop między piętrami REI 30 Ściana zewnętrzna EI 30 Ścianki działowe (-) Konstrukcja nośna dachów (-) Przekrycie dachów (-) Obudowa klatki schodowej REI 60 Biegi i spoczniki klatek schodowych R 60 Ściana oddzielenia poŝarowego REI60 Długość przejścia na drogę ewakuacyjną -40m Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz Pomieszczenie sali konferencyjnej winno posiadać 2 wyjścia ewakuacyjne Budynek z klasie ZL powinien posiadać, co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne 20

16 Szerokość przejścia ewakuacyjnego naleŝy obliczać proporcjonalnie przyjmując 0,6 na kaŝde 100 osób, lecz nie mniej niŝ 0,9 w świetle ościeŝnicy. Szerokość drzwi wyjściowych z klatki schodowej prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy poŝarowej powinna być nie mniejsza niŝ szerokość biegu. Wysokość w pomieszczeniu holu min.3.3m Drzwi ewakuacyjne naleŝy wyposaŝyć w samozamykacz Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych winna wynosić 0,6m na 100 osób, lecz nie mniej niŝ 140cm W budynku rozmieścić hydranty HP25 na kaŝdej kondygnacji Wewnętrzną klatkę schodową zabezpieczyć przez zadymieniem Wykonać instalacje odgromowa budynku Budynek wyposaŝyć w główny wyłącznik prądu przy wyjściach ewakuacyjnych W budynku wykonać oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych oraz przy wyjściach z budynku 14.2 II Strefa- Hala produkcyjno magazynowa Powierzchnia zabudowy P z = 8839,29m 2 Powierzchnia uŝytkowa P z = m 2 Wysokość budynku H= 13.8m Liczba kondygnacji naziemnych - 1 Budynek SW - średniowysoki Maksymalna gęstość obciąŝenia ogniowego Q<500MJ/m 2 Klasa odporności poŝarowej E Dopuszczalna wielkość strefy poŝarowej m 2 Brak stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych Brak samoczynnych urządzeń oddymiających Długość przejścia na drogę ewakuacyjną -100m Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz i być zaopatrzone w samozamykacz W budynku wykonać instalacje hydrantową, hydranty HP52 usytuować przy wyjściach ewakuacyjnych. Halę wyposaŝyć w instalacje odgromową Główny wyłącznik prądu Opracował mgr inŝ. arch. Tomasz Jankowski 21

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r I. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO - ARCHITEKTURA PROJEKTANT: mgr inż. arch. Justyna Uszałowicz upr. nr 2/R-519/LOOIA/10 II. OPIS TECHNICZNY 1. LOKALIZACJA KOMPLEKS 3 dz. nr 22/24 2. INWESTOR ŁÓDZKA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 KARTA OBIEKTU nr 1 PRZEDMIOT Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 1 Budynek I kondygnacyjny, w zabudowie zwartej,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84 Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ul. Łobeska 14 60-182 Poznań P R O J E K T B U D O W L A N Y Inwestor: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach Drzewce 48, 64 125

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Orłowo wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek nr ew. 271.5, 271/9,139 i 271/2 1. Podstawa opracowania - zlecenie

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

Wysokość okapu ok. 6,70 Od strony południowo-zachodniej na pierwszym piętrze znajdują się balkony żelbetowe z barierkami stalowymi. Obiekt został wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK LSP Wykaz usterek wykonywanych w toku przeglądu

BUDYNEK LSP Wykaz usterek wykonywanych w toku przeglądu BUDYNEK LSP Wykaz usterek wykonywanych w toku przeglądu ZAKRES KONTROLI Kontrola okresowa obejmuje sprawdzenie: - stanu technicznego elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne - stanu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA

INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA Kraczkowa działki nr 1560/5 Inwestor: GMINA ŁAŃCUT z siedzibą: ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut OPRACOWAŁ : Styczeń 2016 OPRACOWANIE ZAWIERA: 1.1 Opis techniczny stanu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NR B.145.05.04/A Tytuł opracowania REWITALIZACJA BUDYNKU PRACE WYKOŃCZENIOWE Adres UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 42-400 ZAWIERCIE Nr działki Działka nr 133 Zleceniodawca MIEJSKI OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego.

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I STRONA TYTUŁOWA II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA III OPIS TECHNICZNY IV RYSUNKI NR RYSUNKU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz OPIS INWENTARYZACJI 1. Podstawa i zakres opracowania: Umowa zawarta z Inwestorem na podstawie zgody właścicieli przedmiotowej nieruchomości. Wizja na przedmiotowej posesji. Wytyczne programowo - funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Przedmiot oferty: Obiekt to kompleks połączonych ze sobą budynków, tworzących jedną zorganizowaną całość. Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców. I. Dane ogólne

OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców. I. Dane ogólne OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców I. Dane ogólne 1.1. Obiekt : Budynek świetlicy środowiskowej 1.2. Lokalizacja : Lubiec gm.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV 45215100-8 INWESTYCJA : WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA Z PUNKTEM APTECZNYM, PUNKTEM POCZTOWYM I MIESZKANIEM SŁUŻBOWYM SOBIKÓW, GM. GÓRA KALWARIA, dz. nr ewid. 60/1 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD WYKOŃCZENIA Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI 1. OPIS STANDARD DEWELOPERSKI 1.1. Fundamenty roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA

OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA 1. BUDYNEK TERMINALA CARGO Budynek magazynowy z częścią biurową, zbudowany na rzucie prostokąta o wymiarach 165,7m x 84,6m, jednokondygnacyjny,

Bardziej szczegółowo

D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE)

D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE) ZESTAWIENIE PRZEGRÓD POZIOMYCH: D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE) wielowarstwowa wykładzina winylowa 0,4 płyta OSB 2x10mm 2,0 deski sosnowe 18x95 co 25cm 1,8 tacica iglasta,wilgotność

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a.

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Krzywiń przy ul. Chłapowskiego 33, gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie. Rzeczona nieruchomości składa się z: działek nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Parter. Dom wolnostojący nr 75. Osiedle Wzgórze Raduni. Łączna powierzchnia domu 272,2 m 2

Parter. Dom wolnostojący nr 75. Osiedle Wzgórze Raduni.  Łączna powierzchnia domu 272,2 m 2 Parter 8 9 7 3 1 2 6 5 4 1 Wiatrołap 8,6 m 2 2 Klatka schodowa z holem 13,2 m 2 3 WC 2,2 m 2 4 Spiżarnia 6 m 2 5 Kuchnia 23,6 m 2 6 Jadalnia 20,5 m 2 7 Salon 30,1 m 2 8 Kotłownia 4,9 m 2 9 Garaż 39,4 m

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE 1. DANE OGÓLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. INWESTOR Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.bończyka 13,

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przeprojektowano istniejący układ komunikacyjny. Przewidziano nowe wjazdy i wejścia na teren działki oraz parkingi i dojścia.

OPIS TECHNICZNY. Przeprojektowano istniejący układ komunikacyjny. Przewidziano nowe wjazdy i wejścia na teren działki oraz parkingi i dojścia. SPIS TREŚCI Opis techniczny Rysunki: 1.Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 3.Rzut parteru 1:200 4.Rzut 1 piętra 1:200 5.Rzut 2 piętra 1:200 6.Rzut dachu 1:200

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

FUNAM Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław, tel./fax (0-71) 364 3757, 364 3744 OPIS TECHNICZNY

FUNAM Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław, tel./fax (0-71) 364 3757, 364 3744 OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ V U =150m 3 I BUDYNKU KONTENEROWEGO Spis treści 1. Opis ogólny... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Warunki gruntowe... 2 4. Opis konstrukcyjno-budowlany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI W CHEŁMKU LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI:

INFORMACJA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI W CHEŁMKU LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: INFORMACJA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI W CHEŁMKU LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: Miasto: Ulica: Powiat: Województwo: Chełmek Przemysłowa oświęcimski małopolskie Odległość: do Krakowa 50 km do Katowic 30 km do Tychów

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3 STRAŻÓW Trojnar Działka nr ewid. 457/3 Działka niezabudowana położona w Strażowie, zlokalizowana w strefie pośredniej wsi, w pobliżu drogi lokalnej, w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Powierzchnia działki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Podstawa opracowania - umowa zawarta z Inwestorem - uzgodnienia z Inwestorem - mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 - obowiązujący miejscowy plan

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJA 1

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJA 1 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJA 1 Zawartość opracowania I. OPIS TECH NICZNY II. RYSUNKI : Budynek techniczno-socjalny Rys. K-1 Rys. K-2 Rys. K-3 Rys. K-4 Rys. K-5 Rys. K-6 Rys. K-7 Rzut przyziemia i przekrój Rzut fundamentów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3 mb m m3 szt Cena 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 0,06 Stopy fundamentowe B-0 0,5 Ściany fundamentowe 49,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9()cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 96,30 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o.

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Lp Opis Adres Ozn. 1 warsztatowy Charakter użytkowania Status prawny Powierchnia całkowita budynku (m 2 ) Przelicznik odtw. 1 m 2 Wartość odtworzeniowa

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : TARPIL Sp. z o.o. 64-920 Piła ul Rynkowa 42 Opracował : R.P. Data : 2015-09-04 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Lp. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A I N W E S T Y C J A temat projektu adres INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA WROCŁAW, UL. SZEWSKA 80 i 81, ŚWIDNICKA 8b, Wrocław nr działki 27/5, 27/7, 27/17, 27/35

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Ambasador II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Ambasador II 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-20 24,90 24 5 976,00 zł Stopy fundamentowe B-20 4,00 24 96 Ściany fundamentowe 118,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 2,70 zł bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

1.2. Ewidencja gruntów i budynków:

1.2. Ewidencja gruntów i budynków: 1.2. Ewidencja gruntów i budynków: Czerwony Dwór, nieruchomość zabudowana, działka nr 27/16. KW nr OL12G/00015945/6. Str. nr 10 2. Przeznaczenie nieruchomości. Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Łajskach

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Łajskach OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Łajskach INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: ŁAJSKI GM. WIELISZEW DZ. NR EWID. 373/8 +

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne 1.Strona tytułowa 2.Zaświadczenie z izby inżynierów projektantów 3.Wypis z uchwały nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl 5/5 STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW _ HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ Z INTERNATEM SPORTOWYM NA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 28,58 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 210,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 3 927,00

Bardziej szczegółowo

Budynek Mieszkalny. ul. Siewna 14. KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl

Budynek Mieszkalny. ul. Siewna 14. KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl Budynek Mieszkalny ul. Siewna 14 KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl Obecnie realizujemy kameralny budynek mieszkalny z garaŝami, zlokalizowany

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c

RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c Będąca przedmiotem wyceny nieruchomość położona jest w Rzeszowie przy ul. M. Bałuckiego 9c, w obszarze zabudowy jednorodzinnej. Działka w kształcie prostokąta, nie ogrodzona,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY SPIS TREŚCI: I. Dane ogólne II. Podstawa opracowania III. Opis architektoniczno budowlany IV. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany Budynek sali gimnastycznej stadium Inwentaryzacja budowlana data 08.2012 adres obiektu budowlanego nr działki inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl. Kolegiacki 17 zespół

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "Promyk" murowany

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU Promyk murowany 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 9,67 Stopy fundamentowe B-20 Ściany fundamentowe 53,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 998,58 bloczki

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowo-Kosztorysowe K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel. 4876-004 0 600 484 481 PROJEKT BUDOWLANY Temat opracowania: OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU OSP W ROZWADZY

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 1 OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 I. DANE OGÓLNE : 1.1. INWESTOR : Gmina Pisz 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5 1.2. TEMAT : Opis inwentaryzacyjny z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Lugano

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Lugano 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 21,84 Stopy fundamentowe B-20 1,80 Ściany fundamentowe 53,50 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Głuchowie o szatnie

Rozbudowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Głuchowie o szatnie PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Rozbudowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Głuchowie o szatnie Adres: Głuchów, dz. nr 443, gmina Głuchów, powiat skierniewicki Inwestor: Gmina Głuchów Zespół Usług Projektowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo