TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA"

Transkrypt

1 TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY SPIS TREŚCI: I. Dane ogólne II. Podstawa opracowania III. Opis architektoniczno budowlany IV. Przedmiot inwestycji V. Opis rozwiązań projektowych VI. Wykaz rysunków: Rzut fundamentów 2. A-1 Rzut parteru 2. A-2 Rzut więźby dachowej 2. A-3 Rzut dachu 2. A-4 Przekroje 2.A-5, 2.A-6 Elewacje 2.A-7, 2.A-8 PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁA:

2 OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE Opis techniczny został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wg kolejności określonej w rozporządzeniu PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU Przedmiotem inwestycji jest budowa hali produkcyjnej, wiaty-zadaszenia wanny do impregnacji drewna oraz dróg wewnętrznych wraz z placem do składowania drewna. Hala produkcyjna - hala jednonawowa przykryta dachem dwuspadowym symetrycznym o kącie nachylenia 20º. Konstrukcja hali ze słupów żelbetowych, okrągłych o 30, poszycie ścian z płyt warstwowych 10 cm, konstrukcja dachu wiązary drewniane, pokrycie dachowe z blachy trapezowej lub z płyt warstwowych w kolorze szarym. Wiata-zadaszenie o konstrukcji drewnianej dach jednospadowy, przylegająca do projektowanej hali konstrukcja drewniana. Pokrycie z blachy trapezowej w kolorze identycznym jak pokrycie hali 1.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Powierzchnia zabudowy : ,00 m 2 Powierzchnia użytkowa hala : ,00 m 2 Powierzchnia użytkowa wiata : ,00 m 2 Kubatura : ,00 m 3 Spadek dachu: stopni Kategoria zagrożenia ludzi:... ZLII, 1.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA BUDYNKU Hala produkcyjna - jednonawowa, parterowa, bez podpiwniczenia zaprojektowana w technologii żelbetowej ryglowej. Kryta dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 20. Układ konstrukcyjny - ryglowy. Posadowienie budynku bezpośrednie na ławie fundamentowej. Konstrukcja stalowa mocowana bezpośrednio do ław żelbetowych za pomocą kotew stalowych. Rygle WYKAZ POMIESZCZEŃ: 01 Kotłownia 13,30 m 2 02 Pom. Socjalne 17,50 m 2 03 WC 5,20 m 2 04 Hala produkcyjna 844,0 m 2 04/1 Część magazynowa (246,0 m 2 ) 04/2 Komunikacja (129,0 m 2 ) 04/3 Obszar linii montażu (469,0 m 2 )

3 POWIERZCHNIA RAZEM 880,00 m 2 2. WYTYCZNE MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNE : 2.1.ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE Posadowienie: Przyjęto system tradycyjny system stóp fundamentowych (zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym). Podwalina: betonowa, wylewana na mokro; Ściany zewnętrzne: Ściany zewnętrzne układ konstrukcyjny stalowy z obiciem zewnętrznym płytą warstwową gr.60mm wypełnioną pianką PU Ściany wewnętrzne: Wewnętrzne ściany kotłowni z elementów betonu komórkowego gr. 24 cm Pomieszczenia socjalne konstrukcja szkieletowa system Ri-Gips Układ konstrukcyjny: Hala produkcyjna układ konstrukcyjny stanowią słupy stalowe HEA 240. Wiata zadaszenie konstrukcja stanowi w całości drewno lite klasy C24 suszone, strugane i impregnowane. Wykaz elementów wg branży konstrukcyjnej. Belki, podciągi, słupy: Wszystkie konstrukcyjne elementy projektuje się jako stalowe (zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym). Wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne elementy, pozycje konstrukcyjne narażone na wpływ temperatury (możliwość powstania ewentualnych mostków termicznych) należy odpowiednio zabezpieczyć termicznie - zgodnie ze sztuką budowlaną. Dach: Konstrukcja nośna więźby dachowej-drewniana prefabrykowana, wiązary drewniane (zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym). Pokrycie dachu płytą warstwową gr. 60mm wypełnioną pianką PU. Wiata pokryta blachą trapezową. Wszystkie niezbędne elementy podstawowe i uzupełniające związane z dachem, jego pokryciem - typowe (w ilości i zakresie zgodnym z przyjętym systemem i sztuką budowlaną). Konstrukcja dachu, wykonana będzie z drewna iglastego o klasie wytrzymałości C24, impregnowanego przeciwko grzybom i pleśniom, do stopnia trudnozapalności środkami typu Firestop. Kominy: Budynek wyposażony w wentylację mechaniczną wg odrębnego opracowania branżowego. Komin spalinowy systemowy SCHEDEL lub podobne Przegrody pionowe: Tynki wewnętrzne w obrębie pomieszczeń socjalnych płyta kartonowo gipsowa

4 malowana farbami lateksowymi, pomieszczenie kotłowni gładź gipsowa + malowanie (farba emulsyjna biała Izolacje termiczne. Izolację termiczną przewidziano w postaci płyty warstwowej na całej powierzchni ścian i dachu hali produkcyjnej. Płyta warstwowa gr. 60 mm wypełniona pianką PU. Okna i drzwi: Okna systemowe; Stolarka wewnętrzna drzwiowa płycinowa Drzwi wejściowe do kotłowni pełne przeciw pożarowe Brama wjazdowa segmentowa wraz z modułem drzwiowym np. Wiśniowski. Parapety: Parapety zewnętrzne - blacha stalowa powlekana (kolor białe), Rynny i rury spustowe: Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej, alternatywnie PCV (kolor stalowy) Obróbki blacharskie: Wszelkie na dachu (kominy, okapy, szczyty) - systemowe (blacha stalowa powlekana - kolor szary), Kolorystyka: Ściany zewnętrzne płyta warstwowa od zewnątrz i wewnątrz kolory jasne. Cokół betonowy malowany lub z okładziną kamienną Instalacje: Docelowo budynek planuje się wyposażyć w instalacje: wodną; kanalizacyjną; deszczową; elektryczną; c.o..; odgromową; instalacja zabezpieczeń przeciwpożarowych; wentylacja mechaniczna; Zaopatrzenie w niezbędne media zgodnie z warunkami i uzgodnieniami ściśle wg odrębnych projektów branżowych. Zalecenia ogólne: W cyklu technologicznym budowy, należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad i warunków technicznych wykonywania i prowadzenia robót budowlanych. Wszystkie roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP. O wszystkich niejasnościach lub w sprawach nie objętych w niniejszym opracowaniu należy informować konstrukcyjny nadzór autorski celu uniknięcia błędów w wykonaniu lub zastosowania rozwiązań zamiennych DANE TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJĄCE JEGO WPŁYW NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

5 Budynek zaopatrzony będzie w wodę do celów bytowych i p.poż. Ścieki sanitarne budynku odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektami Instalacja grzewcza zasilana z kotła na zgazowywanie drewna (suche i czyste odpady produkcyjne ). W efekcie założonego programu użytkowego budynku zanieczyszczenia pyłowe, płynne i zapachowe nie występują. Usuwanie odpadów stałych odbywa się przez wywożenie. Odpady gromadzone będą w istniejących pojemnikach stalowych opróżnianych okresowo przez koncesjonowany zakład oczyszczania. Dla założonego programu użytkowego nie występuje związana z eksploatacją budynku emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego jak również nie powstaje pole elektrostatyczne czy inne zakłócenia. Charakter, program użytkowy i wielkość budynków oraz sposób jego posadowienia nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, oraz wody powierzchniowe i podziemne OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA: Projektowany obiekt zaliczany jest do budynków niskich (jednokondygnacyjna hala), gdzie przewiduje się gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m 2, z uwagi na co halę zaprojektowano w klasie E odporności pożarowej; W czasie produkcji w hali nie będą występować strefy zagrożenia wybuchem, Ewakuacja osób przebywających w hali zapewniona będzie wyjściem bezpośrednio na zewnątrz ( w bramie wjazdowe i wyjazdowej) otwieranymi na zewnątrz budynku ; Dojazdy przeciwpożarowe zapewniają drogi i place wewnętrzne na terenie posesji, na których istnieje możliwość zawracania; W odległości ~30m od ściany modernizowanego obiektu znajduje się hydrant zapewniający zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru o wydajności min. 10l/s; W budowanej hali należy zainstalować hydranty pożarowe zgodnie projektem Budynek należy wyposażyć w 2 gaśnice proszkowe typu GP6 ABC; Należy opracować dla całego zakładu instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia r w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków Dz.U.121 poz instrukcję opracuje uprawniony Rzeczoznawca. UWAGI: Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Budowę należy zrealizować zgodnie z projektem. Obiekt winien być realizowany z zastosowaniem materiałów posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty i znak bezpieczeństwa CE. Wszystkie instalacje użytkowe należy projektować i wykonywać zgodnie z PN; Przed odbiorem budynku należy wyznaczyć i oznakować drogi ewakuacyjne, oraz rozmieścić znaki ochrony przeciw pożarowej

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień 2009. Architektura, Konstrukcja

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień 2009. Architektura, Konstrukcja METRYKA PROJEKTU Rodzaj opracowania : Projekt budowlany Krapkowice, sierpień 2009 BranŜa : Projekt Zagospodarowania Terenu Architektura, Konstrukcja Nazwa obiektu budowlanego: Budowa szybu windy oraz zadaszenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

Adres: Rzemień, gmina Przecław, działka nr ewid. 488/9 Obręb 68 Rzemień

Adres: Rzemień, gmina Przecław, działka nr ewid. 488/9 Obręb 68 Rzemień Zał Nr 1 OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku produkcyjno -handlowo-usługowego oraz zmiany jego przeznaczenia na hoteloworestauracyjny (dotyczy piętra i części parteru)

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zamawiający: Chemtex Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 76 25-501 Kielce Firma "Chemtex" Sp. z o.o. w związku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

I. STRONA TYTUŁOWA...str. III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE...str. IV. OPIS TECHNICZNY...str. A. Architektura B. Sieci zewnętrzne str.

I. STRONA TYTUŁOWA...str. III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE...str. IV. OPIS TECHNICZNY...str. A. Architektura B. Sieci zewnętrzne str. SPIS ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: TOM I ZAGOSPODAROWANIE TERENU I. STRONA TYTUŁOWA...str. II. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU..str. III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE......str. Załączniki: 1. Informacja o planie BIOZ. 2.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 2. Oświadczenie projektantów i sprawdzających. 3. Zaświadczenia o przynależności

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora OPIS ROZBUDOWY 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora 2. Zawartość opracowania - opis koncepcji rozbudowy - zestawienie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) Opis techniczny do projektu sali gimnastycznej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 1.1 Inwestor

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY-CZ.ELEKTRYCZNA

1.OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY-CZ.ELEKTRYCZNA 1.1. ZASILANIE 1.OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY-CZ.ELEKTRYCZNA Przedmiotem opracowania jest instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz klapy dymne na korytarzu budynku. Zaprojektowano również

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. HALINA RYL 75-637 Koszalin, ul. Orzechowa 17 /fax 94 340-60-40, kom. 604-84-10-94; NIP 672-000-46-21 PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA zadanie inwestycyjne: MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T BUDOWLANY

P R O J E K T BUDOWLANY "FASADA"SP.C. 71-520 Szczecin, ul. Niemcewicza 26, tel./fax 42-28-757, fasada@espol.com.pl P R O J E K T BUDOWLANY Inwestycja Adres Opracowanie Branża Inwestor Adres : Termomodernizacja obiektów SPZZOP

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 32,33/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 32,33/A1 3. Rzut dachu...rys. nr 32,33/A2

Bardziej szczegółowo