Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej"

Transkrypt

1 S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym do wejścia. a/ Przeprojektowanie konstrukcji budynku (na bazie wykonanych fundamentów i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej) z konstrukcji stalowej szkieletowej na konstrukcję żelbetową, monolityczną, wypełnienie ścian zewnętrznych pustakiem ceramicznym. b/ Dostosowanie pozostałych projektów w zakresie architektury z zachowaniem formy architektonicznej i funkcji obiektu oraz instalacji wewnętrznych, stanowiących jednocześnie koncepcję projektową do nowo zaprojektowanej konstrukcji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i kosztorysami c/ Zmiany materiałowe do pierwotnego projektu: c1 elewacja płyty elewacyjne włókno -cementowe barwione c2 tynki wewnętrzne gipsowe, pomieszczenia mokre wapienno - cementowe, sufity nieosłonięte gładzie gipsowe c3 stropy podwieszone mineralne modułowe, np. typu Armstrong c4 płytki ścienne imitacja granitu, polerowane / matowe do uzgodnienia z Inwestorem c5 producent urządzeń sanitarnych, typ urządzeń do uzgodnienia z Inwestorem Baza projektowa: Projekt budowlany, dokumentacja geotechniczna PB- 162, PB /B, PB , PE-122, PI-102, PI-103, PI-113, PI-117, PI / Hala produkcyjna a/ Montaż i dostawa ślusarki otworowej, czerpni i wyrzutni powietrza, przeszkleń z poliwęglanu komorowego, wykonanie szpalet, podokienniki zewnętrzne i wewnętrzne z wykończeniem wierzchu podwaliny od wewnątrz z blachy powlekanej PVFD RAL 7035 /, blendowanie wewnętrznego lica podwaliny w miejscach przejść słupów Baza projektowa: PB pomiary własne na budowie + przedmiary robót b/ Wykonanie posadzek przemysłowych wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy Baza projektowa: Projekt budowlany, dokumentacja geotechniczna, PB przedmiary robót c/ Kanały i fundamenty podposadzkowe Baza projektowa: PB-169, PB-170, PB-171, PB-174

2 S t r o n a 2 d/ Instalacje podposadzkowe Baza projektowa PI-118.1/A PI e/ Wykonanie ścian działowych w technologii lekkiej Baza projektowa PB-166 f/ Kantory przeprojektuj i wybuduj, zmiana konstrukcji tradycyjnej z płytami stropowymi kanałowymi na konstrukcję szkieletowa stalową, ściany osłonowe lekkie, stropy monolityczne, stropy podwieszane, np. typu Armstrong wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i kosztorysem Baza projektowa: Projekt budowlany, PB-165, PB-152, PB-152.2, PB-152.3, PI-104, PI-116, PI-119.1, PI-119.2, PE 115 g/ Wykonanie Stacji Trafo ST 1, Stacji Trafo ST 2 Baza projektowa: PB 156 ST1, PB 157 ST2 + przedmiary robót h/ Wykonanie suszarni form ceramicznych Baza projektowa: PB przedmiary robót i/ Instalacja odgromowa Baza projektowa: PE przedmiary robót II/ ROBOTY ZEWNĘTRZNE 1/ Wykonanie dróg wewnętrznych i parkingów a/ Zastosowanie jako alternatywy nawierzchni dróg z kostki betonowej z wyceną porównawczą dla nawierzchni asfaltowej b/ Dostosowanie lokalizacji i ilości wpustów ściekowych, studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni Baza projektowa: Projekt budowlany, dokumentacja geotechniczna, PB przedmiary robót 4/ Wykonanie sieci zewnętrznej niskiego napięcia i oświetlenia zewnętrznego z wyłączeniem wiaty magazynowej, z pozostawieniem przepustów pod drogami dojazdowymi do wiaty Baza projektowa: PE przedmiary robót 5/ Wykonanie monitoringu i kontroli dostępu z wyłączeniem wiaty magazynowej, z pozostawieniem przepustów pod drogami do wiaty Baza projektowa: PE przedmiary robót 6/ Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi w systemie otwartym Baza projektowa: PI przedmiary robót, PB przedmiary robót 7/ Wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego Baza projektowa: PI przedmiary robót 8/ Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej Baza projektowa: PI przedmiary robót

3 S t r o n a 3 9/ Wykonanie przyłącza instalacji wodociągowej Baza projektowa: PI przedmiary robót 10/ Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej Baza projektowa: PI przedmiary robót 11/ Wykonanie instalacji przyłącza energetycznego SN 15 kv Baza projektowa: PE przedmiar robót 12/ Wykonanie przyłącza gazu płynnego Baza projektowa: PI przedmiary robót III/ POZOSTAŁE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU wg projektu PB /Fundament pod zbiornik sprężonego powietrza Baza projektowa PB -174, 2/ Fundament pod zbiornik gazu Baza projektowa PB / Zaprojektowanie oraz wykonanie fundamentu dla wagi samochodowej zagłębionej typu PRZB-16 PROWAG (bez zakupu wagi) Baza projektowa -brak- należy przyjąć obliczenia dla fundamentu wg DTR Producenta

4 S t r o n a 4 Zestawienie dokumentacji projektowej: PB-162 OBIEKTY KUBATUROWE Projekt architektoniczno - budowlany budynku socjalno - biurowego PE- 114 PE- 115 PE 122 PI-102 PI-103 PI-113 PB-166 Projekt architektoniczno - konstrukcyjny ścian wewnętrznych i przekryć w hali PB- Projekt konstrukcyjno - budowlany budynku socjalno - biurowego część I /B Fundamenty PB Projekt konstrukcyjno - budowlany budynku socjalno-biurowego część II - Konstrukcje stalowe PI-117 PI /A PI PI-125 PB-174 PB-164 PB-131 PB-169 PB-170 PB-171 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej gniazd i klimatyzatorów dla magazynów, pomieszczeń socjalno-biurowych i produkcyjnych w hali odlewni Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dla budynku socjalno-biurowego Projekt zasilania instalacji wentylacji i klimatyzacji budynku socjalno - biurowego Projekt instalacji wentylacji dla pomieszczeń budynku socjalno-biurowego Projekt instalacji schładzania powietrza dla pomieszczeń budynku socjalno-biurowego Projekt instalacji ogrzewania budynku socjalno - biurowego z węzła ciepłowniczego Projekt instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku socjalno - biurowym Projekt instalacji wodno - kanalizacyjnej w hali odlewni. Cz. I - instalacja kanalizacyjna Projekt instalacji wodno - kanalizacyjnej w hali odlewni. Cz. II Projekt odwodnienia dachu budynku socjalno - biurowego Projekt fundamentów agregatu zasilania awaryjnego, zbiorników gazu, wagi, kominów, filtrów i zbiorników sprężonego powietrza Projekt architektoniczno - budowlany hali odlewni - elewacje Projekt budowlany, Przygotowanie terenu pod budowę Dokumentacja geotechniczna Projekt posadzek w hali produkcyjnej Projekt konstrukcyjno-budowlany fundamentów urządzeń technologicznych w odlewni precyzyjnej Projekt konstrukcyjno-budowlany fundamentów urządzeń technologicznych w odlewni piaskowej Projekt architektoniczno - budowlany kantorów w hali Projekt konstrukcyjno - budowlany kantorów w hali odlewni. Cz. I - fundamenty PB- 165 PB PB Projekt konstrukcyjno - budowlany kantorów w hali odlewni PB Projekt konstrukcyjno - budowlany kantorów w hali odlewni. Cz. III - elementy stalowe PI-104 Projekt instalacji schładzania powietrza i wentylacji mechanicznej wybranych pomieszczeń kantorów w hali odlewni PI-116 Projekt instalacji ogrzewania w kantorach w hali odlewni PI Projekt instalacji wodno - kanalizacyjnej w kantorach w hali odlewni. Cz. I - Instalacja wodociągowa

5 S t r o n a 5 PI PB- 156 PB- 157 PB- 158 PE- 109 PB- 146 PE- 113 PI- 100 PI-123 PI-108 PI-109 PI-110 PE-119 PI-111 PB-154 Projekt instalacji wodno - kanalizacyjnej w kantorach w hali odlewni. Cz. II - Instalacja kanalizacyjna Projekt konstrukcyjno - budowlany stacji trafo ST-1 Projekt konstrukcyjno - budowlany stacji trafo ST-2 Projekt konstrukcyjno - budowlany suszarni form ceramicznych w odlewni precyzyjnej Projekt wykonawczy instalacji piorunochronnej dla hali odlewni ROBOTY ZEWNĘTRZNE Projekt dróg wewnętrznych i parkingów Projekt wykonawczy sieci kablowej zewnętrznej niskiego napięcia i oświetlenia terenu odlewni Projekt kanalizacji deszczowej i drenażu Projekt przyłącza telekomunikacyjnego Projekt przyłącza sieci ciepłowniczej Projekt przyłącza instalacji wodociągowej Projekt przyłącza instalacji kanalizacji sanitarnej Projekt wykonawczy instalacji przyłącza energetycznego SN 15 kv Projekt instalacji gazu płynnego wraz z przyłączem i magazynem Projekt konstrukcyjno - budowlany zbiorników retencyjnych + przedmiary robót POZOSTAŁE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PB-167 Projekt architektoniczno - budowlany pozostałych elementów zagospodarowania terenu

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Żeromskiego nr 5, Sandomierz tel. (015) 833-28-74 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA STACJI

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t b u d o w l a n y

P r o j e k t b u d o w l a n y SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO... 4 1. Przedmiot i zakres opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 1. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu... 5 2. Warunki gruntowo-wodne...

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne budynków

Dane techniczne budynków Opis nierucho mości WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość gruntowa obejmująca działki 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7, 2400/17, 2400/18, 2400/8, 2440/8, 4000/6, 4000/7, 4028/5, 2400/13, 2440/12,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Budowa hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalno - biurowym

Zapytanie ofertowe. Budowa hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalno - biurowym Kutno, dnia 05 maja 2014 Przedmiotem zapytania ofertowego jest: Zapytanie ofertowe Budowa hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalno - biurowym Star Fitness S.A. Poznań ul. Bolesława Krzywoustego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Lokalizacja: Wola Rzędzińska 487c, gm. Tarnów około 12km od centrum Tarnowa; 2,5km od drogi krajowej Tarnów Rzeszów drogą powiatową Ładna Wola Rzędzińska

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna

mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna & Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 45/1 60-624 P O Z N A Ń T E L. 61-656-77-51 F A X. 61-656-77-52 N I P: 778-13-93-155 TEMAT: BUDYNEK BIUROWY DLA INKUBATORA BIZNESU I NAUKI NA DZIAŁCE 813/29 I 813/30 OBRĘB

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adaptacja budynków nr 12 i nr 1 na siedzibę EC1 Łódź Miasto Kultury Adres obiektu budowlanego: 90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3 działki ewidencyjne nr 180/12,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAŁĄCZNIKI: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Z01 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCEGO str. 2 Z02 Uprawnienia głównego projektanta str. 3 Z03 Zaświadczenie głównego projektanta o wpisie do MOIA str. 4 Z04 Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie: Nazwa zamówienia: Inwestor Opracował: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektuj i wybuduj - rozbudowa, przebudowa obiektu budowlanego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie Adres inwestycji: ul. 3-go

Bardziej szczegółowo

Zamierzenie budowlane:

Zamierzenie budowlane: Zamierzenie budowlane: BUDOWA CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. (WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA MECH., KLIMATYZACJA, ODDYMIANIE, ELEKTRYCZNE, SŁABOPRĄDOWE) ORAZ PARKINGIEM PODZIEMNYM,

Bardziej szczegółowo

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o prekwalifikacji Specyfikacja Techniczna inwestycji p.n. Budowa w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 2 dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY w procedurze prekwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 65-424 Zielona Góra Dane formalne: Pełna nazwa:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA ZAMAWIAJĄCEGO CO DO SPOSOBU, ZAKRESU I FORMY WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA ZAMAWIAJĄCEGO CO DO SPOSOBU, ZAKRESU I FORMY WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1a do SIWZ. SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA ZAMAWIAJĄCEGO CO DO SPOSOBU, ZAKRESU I FORMY WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Proj. architektury i zagospodarowania terenu 1. Należy wprowadzić zmiany w projekcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Na realizację projektów wykonawczych budynku,,biblioteki oryginałów dokumentów geologicznych Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZESTRZENNA-WIELOBRANŻOWA

KONCEPCJA PRZESTRZENNA-WIELOBRANŻOWA BIURO IN Ż YNIER Y JN O -PR OJE KTOWE PRI NT S pó łk a z o. o. 41-5 03 C H O R ZÓ W u l. N AR U TO W I C ZA 3 www. bi pprint.com.pl e-mail: bi uro@bi ppri nt. com.pl t el./f ax: (032) 241-35-66 t el.:

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław. Właściciel nieruchomości Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław

OPIS TECHNICZNY. ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław. Właściciel nieruchomości Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego remontu i przebudowy budynku biurowego dla potrzeb Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Mikulicza- Radeckiego 6 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

1.Podstawa opracowania 2.Zakres i cel opracowania 3.Usytuowanie,skomunikowanie budynku, stan zainwestowania

1.Podstawa opracowania 2.Zakres i cel opracowania 3.Usytuowanie,skomunikowanie budynku, stan zainwestowania OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO NADBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRALNI DPS SŁONECZNE WZGÓRZE W RYJEWIE NA BUDYNEK ADMINISTRACYJNY ul. DONIMIRSKICH 6. RYJEWO Dz. nr 353/3 obręb 0010 1 1.Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 4 Nazwa zamówienia: Projekt remontu i termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 Adres obiektu budowlanego: Warszawa, ul. Włościańskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM II

PROJEKT BUDOWLANY TOM II USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. arch. Adam Mądrzak 58-100 Świdnica, Boleścin 49d tel. 074/8529072, kom. 502 509 850 NIP 884-101-18-39 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ budynku oświatowego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne I. Zawartość opracowania 1-40 1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne 1. Uprawnienia projektanta architektury Str.3 2. PrzynaleŜność projektanta do Izby Budowlanej Str.4 3.

Bardziej szczegółowo

Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Pakiet 2. Budynek biurowy. Wymagania techniczne:

Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Pakiet 2. Budynek biurowy. Wymagania techniczne: Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Pakiet 2. Budynek biurowy. Wymagania techniczne: Konstrukcję budynku stanowi podłużny układ ścian nośnych wzmocnionych trzpieniami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ZP/PUK/04/10 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Bazy transportowo-materiałowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podl. Adres obiektu budowlanego: Radzyń Podlaski

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo