MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARR Business Park - relacja z budowy (2011)"

Transkrypt

1 MARR Business Park - relacja z budowy (2011) Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, została zakończona. W dniu 26 września 2011 r. zostało odebrane prawomocne pozwolenie na użytkowanie obiektów. Część hal i budynków biurowo-socjalnych jest wynajęta. Pozostałe obiekty czekają na najemców. 5 października 2011 Zakończona inwestycja budowy hal produkcyjno-magazynowych wraz z zapleczem biurowo-socjalnym widok na elewacje frontowe obiektów: Każdy obiekt składa się z hali magazynowo- produkcyjnej oraz dwukondygnacyjnego budynku biurowo-socjalnego: fot.1. 1

2 fot.2. Teren inwestycji został odpowiednio zagospodarowany widok na wewnętrzną drogę dojazdową: Wnętrze hali produkcyjno-magazynowej hale wyposażone są w bramy z poziomu 0, doki oraz rampy rozładunkowe: fot.3. 2

3 fot.4. Wnętrze hali produkcyjno-magazynowej wysokość użytkowa wynosi 9 m; nośność posadzki wynosi 50 kn/m2: fot.5. Wnętrze hali produkcyjno-magazynowej bezpośrednio sąsiadujące obiekty nr 2 i 3 oddziela wewnętrzna ściana przeciwpożarowa: 3

4 fot.6. Wnętrze hali produkcyjno-magazynowej widok na ścianę oddzielającą halę od budynku biurowo-socjalnego: fot.7. Wnętrze budynku biurowo-socjalnego, kondygnacja 1 widok do wnętrza hali: 4

5 fot.8. Wnętrze budynku biurowo-socjalnego korytarze wewnętrzne wiodące do części biurowej: fot.9. Pomieszczenie biurowe zlokalizowane na drugiej kondygnacji budynku biurowo-socjalnego: 5

6 fot.10. Zaplecze socjalne zlokalizowane na pierwszej kondygnacji budynku biurowo-socjalnego: fot.11. Zaplecze socjalne zlokalizowane na pierwszej kondygnacji budynku biurowo-socjalnego: 6

7 fot lipca 2011 Zamontowano oświetlenie przy wejściach do budynków biurowo-socjalnych: fot.1. Nasadzenia krzewów przy budynku biurowo-socjalnym nr 3 widok od strony południowej: 7

8 fot.2. Widok na obszar komunikacyjny zlokalizowany po zachodniej stronie inwestycji: fot.3. Zestaw kolektorów słonecznych zamontowany na hali produkcyjno-magazynowej: 8

9 fot.4. Hale produkcyjno-magazynowe i zagospodarowany obszar komunikacji zlokalizowany po wschodniej stronie inwestycji: fot.5. Zamontowano słupki ochronne przy bramach wjazdowych do hal: 9

10 fot.6. Końcowe prace związane z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy zbiorniku przeciwpożarowym: 20 czerwca 2011 fot.7. Stan budowy kompleksu czterech obiektów produkcyjno-magazynowych wraz z budynkami biurowo-socjalnymi widok od strony północno-zachodniej: 10

11 fot.1. Obiekt nr 1 od strony południowo-zachodniej: fot.2. Obiekty produkcyjno-magazynowe widok od strony południowo-wschodniej: 11

12 fot.3. Stan zagospodarowania wschodniego obszaru inwestycji końcowy prace nawierzchniowe: fot.4. Pomiary geodezyjne na terenie inwestycji: 12

13 fot czerwca 2011 Zakończone prace wykończeniowe w hali nr 1: fot. 1. Południowa ściana hali nr 4 wraz z zagospodarowanym najbliższym otoczeniem: 13

14 fot. 2. Zagospodarowanie obszaru komunikacji wewnętrznej w rejonie obiektów nr 3 i 4 zamontowano pionowe oznaczenia ruchu drogowego: fot. 3. Wejście do budynku biurowo-socjalnego nr 4: 14

15 fot. 4. Zagospodarowanie zachodniego obszaru inwestycji przygotowanie gruntu w tzw. zieleńcach: fot. 5. Budowa zieleńców uzupełnianie i plantowanie gruntu: 15

16 fot. 6. Zagospodarowanie wschodniego obszaru komunikacyjnego wyrównanie terenu pod nawierzchnię: fot. 7. Zagospodarowanie wschodniego obszaru komunikacyjnego układanie kostki betonowej: 16

17 fot maja 2011 Na obiektach zamontowano oznaczenia firmowe Inwestora północna ściana hali nr 1: fot.1. Na obiektach zamontowano oznaczenia firmowe Inwestora południowa ściana hali nr 4: 17

18 fot.2. Hala nr 1 gotowa posadzka przemysłowa: fot.3. Końcowe prace instalacyjne w hali nr 1: 18

19 fot.4. Prace wykończeniowe w hali nr 1 brama wjazdowa: fot.5. Zagospodarowanie obszaru komunikacji wschodnia strona inwestycji: 19

20 fot maja 2011 Stan budowy obiektów widok od strony północno-zachodniej: fot.1. Główne wejście do budynku biurowo-socjalnego nr 1: 20

21 fot.2. Wykończone powierzchnie biurowe w budynku biurowo-socjalnym nr 1: fot.3. Końcowe prace instalacyjne w pomieszczeniach socjalnych budynku nr 1: 21

22 fot.4. Stan budowy pomieszczeń socjalnych w budynku nr 1: fot.5. Montaż wyposażenia stacji transformatorowej dla hali nr 1 i budynku biurowo- socjalnego: 22

23 fot.6. Hala nr 2 montaż urządzeń wentylacyjnych: fot.7. Montaż daszków osłaniających nad wejściami bocznymi do hali nr 2: 23

24 fot.8. Hala nr 2 - zamontowany dok rozładunkowy: fot.9. Stan budowy obiektów widok od strony północno-wschodniej: 24

25 fot maja 2011 Stan budowy budynków biurowo-socjalnych nr 1 i 2 oraz zaawansowane prace w zakresie zagospodarowania terenu: fot.1. Elewacja zewnętrzna budynku biurowo-socjalnego nr 2 w porównaniu z stanem budowy budynku nr 3: 25

26 fot.2. Budynek biurowo-socjalny nr 4 ocieplony i przygotowany do prac tynkarskich i malowania: fot.3. Wykończone powierzchnie biurowe w budynku nr 1: 26

27 fot.4. Montaż instalacji wodociągowej w pomieszczeniach socjalnych budynku nr 1: fot.5. Hala nr 1 końcowe prace związane z położeniem posadzki porządkowanie posadzki przemysłowej po wycięciu otworów dylatacyjnych: 27

28 fot.6. Zagospodarowanie terenu inwestycji roboty związane z położeniem kostki betonowej po zachodniej stronie hal: fot.7. Zagospodarowanie terenu inwestycji rozkładanie warstwy podbudowy pod kostkę betonową po zachodniej stronie hal: 28

29 fot.8. Stan zagospodarowanie terenu inwestycji wschodnia strona hal: fot kwiecień 2011 Tynkowanie budynku biurowo-socjalnego nr 1: 29

30 fot.1. Posadzka w budynku produkcyjno-magazynowym nr 4: fot.2. Hala nr 4 instalacja ppoż. przygotowana do montażu wyłączników awaryjnych zlokalizowanych w słupach konstrukcyjnych hali: 30

31 fot.3. Element wentylacji zamontowany w hali nr 4: fot.4. Elementy instalacji wentylacyjnej zainstalowane w budynku biurowo-socjalnym nr 3: 31

32 fot.5. Klatka schodowa w budynku biurowo-socjalnym nr 4: fot.6. Zagospodarowanie terenu inwestycji roboty związane z położeniem kostki betonowej po wschodniej stronie hal: 32

33 fot.7. Zagospodarowanie terenu inwestycji roboty związane z położeniem kostki betonowej przy południowej stronie hali nr 4: 5 kwiecień 2011 fot.8. Zagospodarowanie terenu inwestycji - kolejne warstwy podbudowy: 33

34 fot.1. Zagospodarowanie wschodniej strony terenu inwestycji stabilizacja oraz utwardzenie podłoża: fot.2. Zagospodarowanie obszaru od strony zachodniej położono kostkę betonową pomiędzy budynkami: 34

35 fot.3. Prace przy układaniu kostki betonowej pomiędzy obiektami: fot.4. Przygotowania do rozpoczęcia prac związanych z ociepleniem budynku biurowo-socjalnego: 35

36 fot marzec 2011 Widok od strony północno-zachodniej, na pierwszym planie dwukondygnacyjny budynek biurowo-socjalny: fot.1. W budynkach produkcyjno-magazynowych zakończono montaż ostatnich płyt warstwowych w barwach MARR: 36

37 fot.2. Wnętrza hal produkcyjno-magazynowych są porządkowane przed rozpoczęciem robót posadzkowych: fot.3. Montaż sieci energetycznej w budynkach produkcyjno-magazynowych: 37

38 fot.4. Prace wykończeniowe w budynku biurowo-socjalnym zamontowano bariery schodów: fot.5. Prace wykończeniowe w budynku biurowo-socjalnym hol z widokiem do wnętrza hali: 38

39 fot.6. Prace wykończeniowe w budynku biurowo-socjalnym jedno z pomieszczeń biurowych: fot.7. Stan zagospodarowania terenu inwestycji obszar przeznaczony na cele komunikacyjne zlokalizowany pomiędzy halami; widok od strony wschodniej na istniejące budynki MARR Business Park: 39

40 fot.8. Stan zagospodarowania terenu inwestycji obszar przeznaczony na cele komunikacyjne zlokalizowany po wschodniej stronie budowanych obiektów: fot marzec 2011 Stan budowy kompleksu budynków produkcyjno-magazynowych; widok od strony północno-zachodniej: 40

41 fot.1. Zamontowane na obiektach produkcyjno-usługowych elementy instalacji solarnej: fot.2. Obiekt nr 3 widok od strony południowej; zamknięte pomieszczenia techniczne: 41

42 fot.3. Obiekt nr 4 widok od strony południowo-zachodniej; końcowe prace przy montażu bramy załadunkowej dostępnej z rampy: fot.4. Wnętrze hali nr 3, w tym podniesiona brama ogniowa pomiędzy halami nr 2 i 3; widok od strony wschodniej: 42

43 fot.5. Wnętrze hali nr 3 rozdzielnia elektryczna zamontowana na ścianie ogniowej pomiędzy halami 2 i 3: fot.6. Budynek socjalno-biurowy nr 3 montaż konstrukcji sufitu podwieszonego w pomieszczeniach biurowych: 43

44 fot.7. Budynek socjalno-biurowy nr 1 płytki ścienne ułożone w pomieszczeniach socjalnych: fot.8. Budynek socjalno-biurowy nr 3 prace wykończeniowe korytarza i klatki schodowej: 44

45 fot.9. Budynek socjalno-biurowy nr 1 ułożone płytki gresowe wraz z przyłączem elektrycznym i teleinformatycznym przygotowanym na cele modułu recepcyjnego: fot marzec 2011 Stan budowy kompleksu budynków produkcyjno-magazynowych; widok od strony południowo-wschodniej: 45

46 fot.1. Zewnętrzne prace wykończeniowe na obiekcie nr 1 montaż bramy wjazdowej, widok od strony południowo-wschodniej: fot.2. Obiekt nr 1 roboty wykończeniowe przy rampie rozładunkowej: 46

47 fot.3. Wnętrze hali nr 3 widok na ścianę ogniową rozdzielającą bezpośrednio sąsiadujące budynki magazynowe(nr 2 i 3): fot.4. Wnętrze hali nr 2, w tym podniesiona brama wjazdowa; widok od strony wschodniej: 47

48 fot.5. Roboty związane z montażem uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej: fot.6. Rozruch urządzeń w zbiorniku pompowni wód deszczowych: 48

49 fot.7 11 luty 2011 Stan budowy obiektu nr 1; widok od strony zachodniej: fot.1. Obiekty nr 2 i 3; widok od strony południowo-zachodniej: 49

50 fot.2. Obiekt nr 4; widok od strony zachodniej: fot.3. Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele komunikacyjne, zlokalizowanego po wschodniej stronie inwestycji; widok od strony południowej: 50

51 fot.4. Zakończona budowa zbiornika p.poż: fot.5. 51

52 Wyposażenie zbiornika p.poż. skrzynia sterownicza: fot.6. Wyposażenie zbiornika p.poż. przyłącz hydrauliczny: fot styczeń

53 Stan budowy obiektów oraz zagospodarowanie obszaru przeznaczonego na cele komunikacyjne widok od strony południowozachodniej: fot.1. Końcowe prace związane z montażem ścian zewnętrznych w budynku produkcyjno-magazynowym nr 4: Brama i rampa rozładunkowa w hali nr 4: fot.2. 53

54 fot.3. Montaż przewodów wentylacyjnych w hali nr 1: fot.4. Wnętrze hali nr 1 zamontowane lampy oświetleniowe i urządzenia wentylacyjne: 54

55 fot.5. Tynkowanie ścian wewnętrznych w budynku socjalno-biurowym nr 1: fot.6. Element zewnętrznej instalacji oświetleniowej: 55

56 fot.7. archiwum relacji: 2010 Tekst pochodzi ze strony internetowej Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu. W celu uzyskania zgody na korzystanie z materiałów udostępnionych na stronie prosimy o kontakt owy: 56

DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIE MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNE WRAZ Z ZAPLECZEM BIUROWO-SOCJALNYM NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI MARR BUSINESS PARK

DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIE MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNE WRAZ Z ZAPLECZEM BIUROWO-SOCJALNYM NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI MARR BUSINESS PARK DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIE MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNE WRAZ Z ZAPLECZEM BIUROWO-SOCJALNYM NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI MARR BUSINESS PARK KRAKÓW, UL. NAD DRWINĄ 10 LIPIEC 2012 r. NOWE POWIERZCHNIE PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym NOWE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE Oferowane powierzchnie magazynowe i biurowo-socjalne znajdować się będą w kompleksie obiektów położonych są na terenie MARR Business Park, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie: Nazwa zamówienia: Inwestor Opracował: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi,

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkami biurowymi, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t b u d o w l a n y

P r o j e k t b u d o w l a n y SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO... 4 1. Przedmiot i zakres opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 1. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu... 5 2. Warunki gruntowo-wodne...

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999 miejsce/data Szczecin / 02.2010 tom / teczka I Jednostka projektowa: temat /obiekt /część : PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych celem rewitalizacji budynku F przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze objętych

Bardziej szczegółowo

Obiekty przemysłowe, logistyczne, magazynowe

Obiekty przemysłowe, logistyczne, magazynowe Obiekty przemysłowe, logistyczne, magazynowe Huta CELSA w Ostrowcu Świętokrzyskim Skanska w Polsce Skanska to wiodąca światowa firma zajmująca się działalnością budowlaną i deweloperską. W Polsce jest

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Lokalizacja: Wola Rzędzińska 487c, gm. Tarnów około 12km od centrum Tarnowa; 2,5km od drogi krajowej Tarnów Rzeszów drogą powiatową Ładna Wola Rzędzińska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem wymagań zawartych w niniejszym dokumencie.

Zapytanie Ofertowe. Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem wymagań zawartych w niniejszym dokumencie. www.interprojekt.pl Tel. 516 138 312 inwestycja@interprojekt.pl Inter Projekt S.A. ul.dolna 12 44-100 Gliwice Gliwice 12.12.2014 Zapytanie Ofertowe Inwestor Inter Projekt S.A. z siedzibą na ul. Dolnej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zamawiający: Chemtex Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 76 25-501 Kielce Firma "Chemtex" Sp. z o.o. w związku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY-CZ.ELEKTRYCZNA

1.OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY-CZ.ELEKTRYCZNA 1.1. ZASILANIE 1.OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY-CZ.ELEKTRYCZNA Przedmiotem opracowania jest instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz klapy dymne na korytarzu budynku. Zaprojektowano również

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o prekwalifikacji Specyfikacja Techniczna inwestycji p.n. Budowa w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 2 dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY w procedurze prekwalifikacji

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU DOMENA 32-400 MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL. 012 2740560 DO 62 TEL.FAX 2722444 e-mail:domena@domena.krakow.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZESTRZENNA-WIELOBRANŻOWA

KONCEPCJA PRZESTRZENNA-WIELOBRANŻOWA BIURO IN Ż YNIER Y JN O -PR OJE KTOWE PRI NT S pó łk a z o. o. 41-5 03 C H O R ZÓ W u l. N AR U TO W I C ZA 3 www. bi pprint.com.pl e-mail: bi uro@bi ppri nt. com.pl t el./f ax: (032) 241-35-66 t el.:

Bardziej szczegółowo