PROFIL STUDIO PROJEKTOWE SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl"

Transkrypt

1 5/5 STUDIO PROJEKTOWE SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX PROJEKT ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW _ HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ Z INTERNATEM SPORTOWYM NA STADIONIE IM. 650 LECIA W SŁUPSKU, PRZY UL. MADALIŃSKIEGO, DZIAŁKA NR 115 BRANŻA : ARCHITEKTURA INWESTOR: SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Słupsk, ul. Szczecińska 99 PROJEKTOWAŁ : s.c. inż. Maria Frąckowiak nr upr.: GT /77 Wrzesień 2009

2 2 Zawartość opracowania 1. Opis techniczny istniejących obiektów 2. Opis rozbiórek 3. Rysunki: 1. Plan sytuacyjny 2. Budynek zaplecza sportowego z kotłownią rzut przyziemia, przekrój A-A 3. Budynek zaplecza sportowego z kotłownią elewacje 4. Budynek socjalny z garażami rzut przyziemia, przekrój B-B 5. Budynek socjalny z garażami elewacje 6. Wiata magazynowa rzut przyziemia, przekrój C-C, elewacje

3 3 OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania: zlecenie Inwestora wizja lokalna inwentaryzacja budowlana normy i przepisy budowlane 1.1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest przedstawienie sposobu i technologii wykonania rozbiórki budynku zaplecza, wiaty oraz budynku socjalnego na stadionie w Słupsku przy ul. Madalińskiego Ogólna charakterystyka stanu istniejącego I. BUDYNEK ZAPLECZA Z KOTŁOWNIĄ 3.0. Opis budynku Budynek parterowy, niepodpiwiczony o zróżnicowanej wysokości. W budynku znajdują się następujące pomieszczenia: 6 szatni dla zawodników o łącznej powierzchni 90,45 m² 4 natryski o powierzchni 14,70 m² 6 przedsionków o powierzchni 12,85 m² 1 mieszkanie: 3 pokoje + kuchnia + łazienka 56,70 m² 2 magazyny 14,30 m² kotłownia 25,70 m² kuchnia 4,50 m² 4 sanitariaty 6,90 m² Powierzchnia użytkowa 226,1 m² Powierzchnia zabudowy 315,0 m² Kubatura 1180,0 m³ Instalacje w budynku Wod-kan, elektryczna, gazowa, centralnego ogrzewania z własnej kotłowni, ciepła woda z term elektrycznych Konstrukcja Obiekt wykonany w wersji tradycyjnej, ściany zewnętrzne grubości 38 cm oraz wewnętrzne grubości 25 i 12 cm wykonane z cegły ceramicznej pełnej. Ściany otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

4 4 Kotłownia w stosunku do terenu zagłębiona o około 1,5 m. Komin kotłowni murowany z cegły ceramicznej pełnej o wysokości 10 m ponad terenem. Stropodach jednospadowy kryty papą, ocieplony supremą. Strop typu Kleina. Stolarka w budynku zróżnicowana drewniana, stalowa. Część okien i drzwi wymieniona na PVC. II. WIATA MAGAZYNOWA Opis wiaty Obiekt parterowy wykonany w konstrukcji stalowej. Konstrukcję nośną stanowią pionowe rury stalowe o przekroju ø 110 mm, do których dospawane są rury poziome. W środku wiaty rury poziome podparte śa słupem stalowym z dospawanymi do niego mieczami stalowymi. Do rur przyspawane są kątowniki 40 x 40 w rozstaiw co 40 cm, do których przykręcona jest blacha falista. Bramy wykonane z stalowych ram w których osadzono blachę falistą. Obiekt nie posiada instalacji oraz posadzki Dane wiaty Powierzchnia zabudowy 70,1 m² Kubatura 268,1 m³ III. BUDYNEK SOCJALNY Z GARAŻAMI Opis budynku Budynek parterowy, niepodpiwniczony z dachem płaskim, jednospadowym krytym papą. Do budynku socjalnego dobudowane są garaże i magazyn. Dane budynku: Powierzchnia użytkowa budynku socjalnego 55,12 m² Powierzchnia użytkowa garaży 66,46 m² Powierzchnia użytkowa magazynu 22,97 m² Razem: 143,55 m² Powierzchnia zabudowy 176,10 m² Kubatura: Budynek socjalny 242,70 m³ Garaże 254,55 m³ Magazyn 69,10 m³ Razem: 566,35 m³ Instalacje: Wod-kan, elektryczna, centralnego ogrzewania z kotłowni w budynku zaplecza, ciepła woda z termy elektrycznej.

5 5 2.0 ZAKRES ROZBIÓREK Zakres rozbiórek obejmuje: rozebranie budynku zaplecza rozebranie wiaty rozebranie budynku socjalnego, garaży i magazynu 3.0 OPIS ETAPÓW ROZBIÓRKI ETAP I - Zagospodarowanie terenu W celu uniknięcia dostępu osób trzecich na teren placu, należy go w pierwszej kolejności ogrodzić. Ogrodzenie powinno być wspólne dla trzech rozbieranych budynków. Ogrodzenie powinno być wykonane z desek lub przęseł pełnych. Od strony bramy wjazdowej należy umieścić tablicę informacyjną oraz tablice ostrzegawcze. Tablice te należy umieścić na takiej wysokości, aby były widoczne i aby ich uszkodzenie było niemożliwe. ETAP II Prace przygotowawcze Zamiar przystąpienia do prowadzenia prac rozbiórkowych należy zgłosić do Wydziału Administracji Budowlanej Urzędu Miejskiego w Słupsku. Odłączyć wszystkie instalacje w budynkach Zdemontować wszystkie urządzenia Zdemontować stolarkę okienną i drzwiową oraz bramy garaży i wiaty Rozebrać rynny i rury spustowe. ETAP III Rozbiórka elementów konstrukcyjnych BUDYNEK ZAPLECZA Z KOTŁOWNIĄ W pierwszej kolejności należy rozebrać murowany komin kotłowni. Rozbiórkę komina należy przeprowadzić z rusztowania. Po rozebraniu komina do wysokości dachu należy przystąpić do rozbiórki stropodachu. Zerwać pokrycie oraz supremę. Rozebrać strop Kleina, a następnie przystąpić do rozbiórki ścian, którą należy przeprowadzić z pomostów lub rusztowań. WIATA Rozbiórkę należy rozpocząć od odkręcenia blachy falistej na dachu i ścianach. Odspawać kątowniki na dachu. W następnej kolejności zdemontować rury stalowe poziome. Należy zwrócić uwagę na możliwość przewrócenia się słupów pionowych. Wskazane byłoby ściany za pomocą doczepionych lin przewrócić i następnie przystąpić do pocięcia elementów stalowych.

6 6 BUDYNEK SOCJALNY Z GARAŻAMI W magazynie zerwać pokrycie z blachy falistej, zdemontować kątowniki. W garażu i budynku socjalnym po zdjęciu pokrycia dachowego za pomocą dźwigu zdjąć płyty korytkowe, rozebrać strop Kleina. Po ustawieniu pomostów lub rusztowań przystąpić do rozbiórki ścian. 4.0 BHP Wszystkie prace rozbiórkowe winny być wykonane z zachowaniem przepisów BHP (Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych, montażowych i rozbiórkowych) pod nadzorem kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi. Wykonawca zapewni pracownikom sprzęt, narzędzia, kaski ochronne i ubrania robocze. Pomieszczeniem socjalnym na czas rozbiórki przewidziany jest obiekt tymczasowy (barakowóz). Na placu przewidziany jest tymczasowy w.c. Na czas wolny od prowadzenia robót rozbiórkowych teren będzie zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. UWAGA: 1. Nie należy gromadzić materiałów z odzysku oraz gruzu w dużych ilościach. Materiały te należy sukcesywnie wywozić z terenu rozbiórki. 2. We wszystkich sprawach pominiętych lub nie wyjaśnionych przez niniejsze opracowanie należy zastosować postanowienia przepisów szczegółowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Opracowała: inż. MARIA FRĄCKOWIAK

7 OBIEKT SPRAWDZIŁ INWENTARYZACJA BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI PRZEDMIOT RYSUNKU PROJEKTOWAŁ mgr inŝ. arch. JANUSZ KACZMAREK PLAN SYTUACYJNY SPECJALNOŚĆ ARCHITEKT NR UPRAWNIEŃ 493 / 88 / PW DATA r. PODPIS STUDIO PROJEKTOWE OPRACOWAŁ tech. MARIUSZ MISIASZEK DATA PODPIS r. SKALA 1 : 500 NR RYS. 1 OPRACOWANIE OBJĘTE PRAWEM AUTORSKIM

8 OBIEKT INWENTARYZACJA BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO Z KOTŁOWNIĄ PRZEDMIOT RYSUNKU RZUT PRZYZIEMIA, PRZEKRÓJ A - A PROJEKTOWAŁ SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ DATA inŝ. MARIA FRĄCKOWIAK KONSTRUKTOR GT / r. SPRAWDZIŁ PODPIS STUDIO PROJEKTOWE OPRACOWAŁ tech. MARIUSZ MISIASZEK DATA PODPIS r. SKALA 1 : 100 NR RYS. 2 OPRACOWANIE OBJĘTE PRAWEM AUTORSKIM

9 OBIEKT INWENTARYZACJA BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO Z KOTŁOWNIĄ PRZEDMIOT RYSUNKU PROJEKTOWAŁ SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ inŝ. MARIA FRĄCKOWIAK KONSTRUKTOR GT / 77 SPRAWDZIŁ ELEWACJE OPRACOWAŁ DATA PODPIS SKALA STUDIO PROJEKTOWE tech. MARIUSZ MISIASZEK r. 1 : 100 NR RYS. 3 OPRACOWANIE OBJĘTE PRAWEM AUTORSKIM DATA r. PODPIS

10 OBIEKT INWENTARYZACJA BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI BUDYNEK SOCJALNY Z GARAśEM PRZEDMIOT RYSUNKU RZUT PRZYZIEMIA, PRZEKRÓJ B - B PROJEKTOWAŁ SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ DATA inŝ. MARIA FRĄCKOWIAK KONSTRUKTOR GT / r. SPRAWDZIŁ PODPIS STUDIO PROJEKTOWE OPRACOWAŁ DATA PODPIS tech. MARIUSZ MISIASZEK r. SKALA 1 : 100 NR RYS. 4 OPRACOWANIE OBJĘTE PRAWEM AUTORSKIM

11 OBIEKT INWENTARYZACJA BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI BUDYNEK SOCJALNY Z GARAśEM PRZEDMIOT RYSUNKU ELEWACJE PROJEKTOWAŁ SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ DATA inŝ. MARIA FRĄCKOWIAK KONSTRUKTOR GT / r. SPRAWDZIŁ PODPIS STUDIO PROJEKTOWE OPRACOWAŁ tech. MARIUSZ MISIASZEK DATA PODPIS r. SKALA 1 : 100 NR RYS. 5 OPRACOWANIE OBJĘTE PRAWEM AUTORSKIM

12 OBIEKT INWENTARYZACJA BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI WIATA MAGAZYNOWA PRZEDMIOT RYSUNKU RZUT PRZYZIEMIA, PRZEKRÓJ C - C,ELEWACJE PROJEKTOWAŁ SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ DATA inŝ. MARIA FRĄCKOWIAK KONSTRUKTOR GT / r. SPRAWDZIŁ PODPIS STUDIO PROJEKTOWE OPRACOWAŁ tech. MARIUSZ MISIASZEK DATA PODPIS r. SKALA 1 : 100 NR RYS. 6 OPRACOWANIE OBJĘTE PRAWEM AUTORSKIM