Internet Information Services (IIS) 7.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Internet Information Services (IIS) 7.0"

Transkrypt

1 Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 William R. Stanek

2 Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Internet Information Services (IIS) 7.0 Administrator s Pocket Consultant Original English language edition copyright 2008 by William R. Stanek Polish edition by APN PROMISE Sp. z o.o. Warszawa 2008 APN PROMISE Sp. z o. o., biuro: Warszawa, ul. Zielna 39 tel. (022) , faks (022) Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów bez pisemnej zgody wydawcy. Microsoft, Microsoft Press, Active Directory, Authenticode, Internet Explorer, Jscript, SharePoint, SQL Server, Visual Basic, Visual C#, Win32, Windows, Windows CardSpace, Windows NT, Windows PowerShell, Windows Server oraz Windows Vista są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Wszystkie inne nazwy handlowe i towarowe występujące w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli. Przykłady firm, produktów, osób i wydarzeń opisane w niniejszej książce są fikcyjne i nie odnoszą się do żadnych konkretnych firm, produktów, osób i wydarzeń. Ewentualne podobieństwo do jakiejkolwiek rzeczywistej firmy, organizacji, produktu, nazwy domeny, adresu poczty elektronicznej, logo, osoby, miejsca lub zdarzenia jest przypadkowe i niezamierzone. APN PROMISE Sp. z o. o. dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość tej publikacji. Jednakże nikomu nie udziela się rękojmi ani gwarancji. APN PROMISE Sp. z o. o. nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody będące następstwem korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji, nawet jeśli APN PROMISE została powiadomiona o możliwości wystąpienia szkód. ISBN: Przekład: Leszek Biolik, Andrzej Bańkowski, Dorota Grabowska, Dorota Czubaszek Redakcja: Marek Włodarz Korekta: Magdalena Kalina-Swoboda Skład i łamanie: MAWart

3 Mojej żonie i dzieciom za miłość, wsparcie i nadzwyczajne umiejętności znoszenia klikania mojej klawiatury. iii

4 Spis treści Podziękowania... xiv Wprowadzenie... xv Dla kogo przeznaczona jest ta książka?... xv Struktura książki... xvi Konwencje stosowane w książce...xvii Dodatkowe zasoby...xvii Wsparcie techniczne...xviii 1 Omówienie administracji usług IIS Użytkowanie IIS 7.0: co należy wiedzieć na początku... 1 Omówienie architektury konfiguracji IIS Schemat konfiguracji IIS Globalny system konfiguracji IIS Wymagania sprzętowe IIS Usługi IIS 7.0 a system Windows...15 Narzędzia i techniki administracji sieci Web...16 Zarządzanie zasobami za pomocą najważniejszych narzędzi administracyjnych...16 Techniki administracji sieci Web Instalowanie usług IIS 7.0 w przedsiębiorstwie...23 Protokoły IIS HTTP i SSL...23 FTP...24 SMTP...25 Role usług IIS Omówienie funkcji i ról IIS Usługi ról dla serwerów aplikacji...33 Usługi roli dla stacji systemu Windows i serwerów sieci Web...37 Usługi ról dla serwerów, na których uruchomiono oprogramowanie SharePoint Services...48 Konfigurowanie usług IIS Instalowanie serwerów aplikacji...48 Instalowanie serwerów sieci Web...51 Instalowanie oprogramowania Windows SharePoint Services...52 Dodawanie lub usuwanie funkcji serwera sieci Web w systemie Windows Vista...55 Zarządzanie zainstalowanymi rolami i usługami ról...56 Przeglądanie skonfigurowanych ról i usług ról...56 Dodawanie lub usuwanie ról serwera...58 Przeglądanie i modyfikowanie usług ról na serwerach...59 v

5 vi 3 Administracja głównych funkcji usług IIS Korzystanie z usług IIS i adresów URL...61 Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS...64 Działanie witryny sieci Web...64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów wirtualnych...64 Kontrolowanie dostępu do serwerów, witryn i aplikacji...65 Budowa architektury usług i przetwarzania...66 Informacje podstawowe o usługach i procesach IIS...66 Tryb izolacji procesu roboczego IIS...67 Działanie i używanie aplikacji usług IIS...71 Działanie i używanie aplikacji ASP.NET...72 Zarządzanie serwerami IIS: najważniejsze kwestie...74 Korzystanie z programu Internet Information Services (IIS) Manager...74 Włączanie i konfigurowanie administracji zdalnej...77 Uruchamianie, zatrzymywanie i ponowne uruchamianie wszystkich usług internetowych...79 Zarządzanie poszczególnymi zasobami w programie IIS Manager (Menedżer IIS)...81 Ponowne uruchamianie serwerów IIS...82 Zarządzanie usługami IIS...83 Uruchamianie, zatrzymywanie i wstrzymywanie usług IIS...84 Konfigurowanie uruchamiania usług...85 Konfigurowanie odzyskiwania usługi Zarządzanie usługami IIS 7.0 w wierszu poleceń...89 Używanie programu Windows PowerShell...89 Wprowadzenie do programu Windows PowerShell...89 Uruchamianie i używanie Windows PowerShell...90 Uruchamianie i używanie poleceń typu Cmdlets...91 Uruchamianie i używanie innych poleceń i programów narzędziowych...93 Używanie poleceń typu cmdlet...93 Polecenia cmdlet powłoki Windows PowerShell...93 Używanie parametrów polecenia Cmdlet...95 Opis błędów poleceń cmdlet...96 Używanie nazw zastępczych (alias) poleceń cmdlet...96 Używanie poleceń cmdlet w usługach IIS...97 Używanie narzędzia administracji wiersza poleceń usług IIS...99 Uruchamianie i korzystanie z narzędzia administracji wiersza poleceń IIS...99 Korzystanie z narzędzia administracji wiersza poleceń usług IIS Używanie poleceń IIS Używanie poleceń zarządzania konfiguracją Używanie poleceń zarządzania modułami Używanie poleceń zarządzania witryną Używanie poleceń zarządzania pulami aplikacji Używanie poleceń zarządzania aplikacją

6 vii Używanie poleceń zarządzania katalogiem wirtualnym Używanie poleceń programów narzędziowych Zarządzanie globalną konfiguracją usług IIS Poziomy konfiguracji i globalna konfiguracja Zarządzanie sekcjami konfiguracji Opracowywanie sekcji konfiguracji Określanie ustawień dla sekcji konfiguracji Modyfikowanie ustawień sekcji konfiguracji Blokowanie i odblokowanie sekcji konfiguracji Czyszczenie i ponowne ustawianie sekcji konfiguracji Moduły rozszerzeń usług IIS Kontrolowanie modułów macierzystych za pomocą plików konfiguracji Kontrolowanie modułów zarządzanych za pomocą plików konfiguracji Kontrolowanie zarządzanych programów obsługi za pomocą plików konfiguracji Użycie plików konfiguracji i schematu do instalowania niestandardowych modułów rozszerzeń Zarządzanie modułami Przeglądanie zainstalowanych macierzystych i zarządzanych modułów Instalowanie modułów macierzystych Włączanie modułów macierzystych Włączanie modułów zarządzanych Edycja konfiguracji macierzystych i zarządzanych modułów Wyłączanie macierzystych i zarządzanych modułów Odinstalowanie modułów macierzystych Współużytkowanie konfiguracji globalnej Korzystanie z udostępnionej konfiguracji Eksportowanie i udostępnianie konfiguracji globalnej Konfigurowanie witryn i katalogów sieci Web Nazewnictwo i identyfikacja witryn sieci Web Adresy IP i rozpoznawanie nazw Identyfikatory witryn sieci Web Utrzymywanie wielu witryn na jednym serwerze Sprawdzanie nazw komputera i adresu IP serwerów Sprawdzenie konfiguracji witryny Tworzenie witryn sieci Web Tworzenie witryny sieci Web: podstawy Tworzenie niezabezpieczonej witryny sieci Web Tworzenie zabezpieczonej witryny sieci Web Zarządzanie witrynami sieci Web i ich właściwościami Zarządzanie witrynami w programie IIS Manager Konfigurowanie puli aplikacji witryny i katalogu macierzystego

7 viii Konfigurowanie portów, adresów IP i nazw hostów używanych przez witryny sieci Web Ograniczenia dla połączeń przychodzących i określanie wartości limitów czasu Konfigurowanie parametru HTTP Keep-Alives (utrzymywanie aktywności HTTP) Konfigurowanie uprawnień dostępu w programie IIS Manager Zarządzanie identyfikatorem numerycznym witryny i stanem AutoStart Usuwanie witryn Tworzenie katalogów Struktura fizycznych i wirtualnych katalogów Sprawdzanie konfiguracji katalogu wirtualnego Tworzenie katalogów fizycznych Tworzenie katalogów wirtualnych Zarządzanie katalogami i ich właściwościami Włączanie i wyłączanie funkcji przeglądania katalogu Modyfikowanie właściwości katalogu Zmiana nazwy katalogów Modyfikowanie ścieżek, metod logowania i innych parametrów katalogów wirtualnych Usuwanie katalogów Dostosowywanie zawartości serwera sieci Web Zarządzanie zawartością sieci Web Otwieranie i przeglądanie plików Modyfikowanie właściwości plików Zmiana nazwy plików Usuwanie plików Przekierowanie żądań przeglądarki Przekierowywanie żądań do innych katalogów lub witryn Przekierowanie wszystkich żądań do innej witryny sieci Web Przekierowanie żądań do aplikacji Dostosowywanie przekierowania przeglądarki Dostosowywanie zawartości witryny sieci Web i nagłówków HTTP Konfigurowanie dokumentów domyślnych Konfigurowanie stopek dokumentów Konfigurowanie dołączanych plików Wygasanie zawartości i zapobieganie buforowaniu przez przeglądarkę Niestandardowe nagłówki HTTP Klasyfikacja zawartości i zasady prywatności Zwiększenie wydajności przy użyciu kompresji Konfigurowanie kompresji zawartości dla całego serwera

8 ix Włączanie lub wyłączanie kompresji zawartości dla witryn i katalogów Dostosowywanie komunikatów o błędach serwera sieci Web Kody stanu i komunikaty o błędach Zarządzanie ustawieniami dotyczącymi niestandardowych błędów Używanie typu MIME i konfigurowanie niestandardowych typów plików Działanie typu MIME Przeglądanie i konfigurowanie typów MIME Dodatkowe wskazówki dotyczące dostosowywania Użycie metody aktualizowania witryn do zarządzania przestojami Używanie stron przeskoku dla reklam Obsługa błędów 404 i zapobieganie ślepym uliczkom Uruchamianie aplikacji IIS Zarządzanie ustawieniami aplikacji ISAPI i CGI Działanie aplikacji ISAPI Konfigurowanie ograniczeń ISAPI i CGI Konfigurowanie filtrów ISAPI Konfigurowanie ustawień CGI Zarządzanie ustawieniami ASP Kontrolowanie działania ASP Dostosowywanie obsługi żądań ASP Optymalizacja buforowania ASP Dostosowanie wykonywania modelu COM Plus dla ASP Konfigurowanie stanu sesji dla stron ASP Konfigurowanie debugowania i obsługi błędów stron ASP Zarządzanie ustawieniami ASP.NET Konfigurowanie ustawień stanu sesji dla ASP.NET Konfigurowanie ustawień SMTP Konfigurowanie par klucz-wartość dla aplikacji ASP.NET Konfigurowanie ustawień dla stron i formantów ASP.NET Podłączenie do źródeł danych Zarządzanie ustawieniami platformy.net Framework Konfigurowanie dostawców.net Konfigurowanie poziomów zaufania.net Konfigurowanie profilów.net Konfigurowanie funkcji.net Roles Konfigurowanie funkcji.net Users Konfigurowanie kompilacji.net Konfigurowanie funkcji.net Globalization Zarządzanie aplikacjami, pulami aplikacji i procesami roboczymi Definiowanie niestandardowych aplikacji Zarządzanie niestandardowymi aplikacjami usług IIS Przeglądanie aplikacji Konfigurowanie ustawień domyślnych dla nowych aplikacji

9 x Tworzenie aplikacji Konwertowanie istniejących katalogów do aplikacji Zmiana ustawień aplikacji Konfigurowanie buforowania danych wyjściowych aplikacji Usuwanie aplikacji IIS Zarządzanie platformami ASP.NET i.net Framework Instalowanie platform ASP.NET i.net Framework Instalowanie aplikacji ASP.NET Odinstalowanie wersji platformy.net Pule aplikacji Wyświetlanie pul aplikacji Konfigurowanie ustawień domyślnych nowych pul aplikacji Tworzenie pul aplikacji Zmiana ustawień puli aplikacji Przypisywanie aplikacji do puli aplikacji Konfigurowanie tożsamości puli aplikacji Ręczne uruchamianie, zatrzymywanie i odtwarzanie procesów roboczych Konfigurowanie wielu procesów roboczych dla pul aplikacji Konfigurowanie odtwarzania procesów roboczych Automatyczne odtwarzanie związane z liczbą i czasem przetwarzania żądań Automatyczne odtwarzanie związane z wykorzystaniem pamięci Utrzymywanie dobrej wydajności i stanu aplikacji Konfigurowanie monitorowania CPU Konfigurowanie wykrywania awarii i przywracanie po awarii Zamykanie bezczynnych procesów roboczych Ograniczanie liczby żądań w kolejce Usuwanie pul aplikacji usług IIS Zarządzanie zabezpieczeniami serwera sieci Web Zarządzanie zabezpieczeniami systemu Windows Konta użytkowników i grup Podstawowe informacje na temat użytkowników i grup usług IIS Zarządzanie kontami logowania usług IIS Zarządzanie kontem Internet Guest Uprawnienia plików i folderów Stosowanie zasad grupy Zarządzanie zabezpieczeniami usług IIS Konfigurowanie mapowania obsługi aplikacji Ustawianie trybów uwierzytelnienia Ustawianie reguł autoryzacji dla dostępu do aplikacji Konfigurowanie ograniczeń adresów IPv4 i nazw domeny Zarządzanie funkcją delegowania i administracji zdalnej

10 xi 11 Zarządzanie usługami certyfikatów Active Directory i protokołem SSL Działanie protokołu SSL Stosowanie szyfrowania protokołu SSL Używanie certyfikatów SSL Siła szyfrowania SSL Active Directory Certificate Services Działanie Active Directory Certificate Services Instalowanie modułu Active Directory Certificate Services Uzyskiwanie dostępu w przeglądarce do modułu Certificate Services Uruchamianie i zatrzymywanie usług certyfikatów (Certificate Services) Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie urzędu certyfikacji Konfigurowanie przetwarzania żądań certyfikatów Zatwierdzanie lub odmowa żądania certyfikatu Ręczne generowanie certyfikatów w przystawce Certification Authority Odwoływanie certyfikatów Przeglądanie i odnawianie certyfikatu głównego CA Tworzenie i instalowanie certyfikatów Tworzenie żądań certyfikatów Przekazywanie żądań certyfikatów do urzędów certyfikacji firm niezależnych Dostarczanie żądań certyfikatów do modułu Certificate Services Przetwarzanie oczekujących żądań i instalowanie certyfikatów witryn Używanie protokołu SSL Konfigurowanie portów protokołu SSL Dodawanie certyfikatu CA do magazynu głównego przeglądarki klienta Sprawdzanie prawidłowości włączenia protokołu SSL Rozwiązywanie problemów SSL Ignorowanie, akceptowanie i wymaganie certyfikatów klienta Wymaganie protokołu SSL dla całej komunikacji Dostrajanie wydajności, monitorowanie i śledzenie Monitorowanie wydajności i aktywności usługi IIS Powody monitorowania usług IIS Przygotowanie do monitorowania Wykrywanie i usuwanie błędów usług IIS Analizowanie dzienników dostępu Analizowanie dzienników zdarzeń systemu Windows Analiza dzienników śledzenia Monitorowanie wydajności i niezawodności usług IIS Korzystanie z konsoli niezawodności i wydajności Wybór liczników monitorowania

11 xii Dostrajanie wydajności serwera sieci Web Monitorowanie i dostrajanie wykorzystania pamięci Monitorowanie i dostrajanie wykorzystania procesora Monitorowanie i dostrajanie dyskowych operacji I/O Monitorowanie i dostrajanie pasma i połączeń sieci Metody zwiększania wydajności usług IIS Usuwanie niepotrzebnych aplikacji i usług Optymalizowanie wykorzystania zawartości Optymalizacja aplikacji ISAPI, ASP i ASP.NET Optymalizacja buforowania, kolejkowania i pul usług IIS Śledzenie dostępu użytkownika i rejestrowanie Statystyki śledzenia Format pliku dziennika NCSA Format pliku dziennika Microsoft IIS Rozszerzony format pliku dziennika W3C Rejestrowanie ODBC Scentralizowane rejestrowanie binarne Działanie funkcji rejestrowania Konfigurowanie rejestrowania Konfigurowanie rejestrowania dla serwera i dla witryny Konfigurowanie formatu pliku dziennika NCSA Konfigurowanie formatu pliku dziennika Microsoft IIS Konfigurowanie rozszerzonego formatu pliku dziennika W3C Konfigurowanie rejestrowania ODBC Konfigurowanie scentralizowanego rejestrowania binarnego Wyłączanie rejestrowania Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie usług IIS Tworzenie kopii zapasowych konfiguracji usług IIS Kopie zapasowe konfiguracji usług IIS Zarządzanie historią konfiguracji usług IIS Wyświetlanie kopii zapasowych konfiguracji usługi IIS Tworzenie kopii zapasowych usług IIS Usuwanie kopii zapasowych konfiguracji usługi IIS Przywracanie konfiguracji serwera usług IIS Odbudowa uszkodzonych instalacji usług IIS Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie plików serwera Włączanie funkcji Backup (Kopia zapasowa) Program Windows Server Backup Ustawianie podstawowych opcji wydajności Harmonogram kopii zapasowych serwera Tworzenie kopii zapasowych serwera Ochrona serwera przed awariami Odzyskiwanie plików i folderów Dodatek Moduły usług IIS Moduły macierzyste

12 xiii Wprowadzenie do modułów zarządzanych Opis modułów macierzystych usług IIS AnonymousAuthenticationModule BasicAuthenticationModule CertificateMappingAuthenticationModule CgiModule ConfigurationValidationModule CustomErrorModule CustomLoggingModule DefaultDocumentModule DigestAuthenticationModule DirectoryListingModule DynamicCompressionModule FailedRequestsTracingModule FastCgiModule FileCacheModule HttpCacheModule HttpLoggingModule HttpRedirectionModule IISCertificateMappingAuthenticationModule IpRestrictionModule IsapiFilterModule IsapiModule ManagedEngine ProtocolSupportModule RequestFilteringModule RequestMonitorModule ServerSideIncludeModule StaticCompressionModule StaticFileModule TokenCacheModule TracingModule UriCacheModule UrlAuthorizationModule WindowsAuthenticationModule Zarządzane moduły usług IIS AnonymousIdentificationModule DefaultAuthenticationModule FileAuthorizationModule FormsAuthenticationModule OutputCacheModule ProfileModule RoleManagerModule SessionStateModule UrlAuthorizationModule UrlMappingsModule WindowsAuthenticationModule Index...493

13 Rozdział 1 Omówienie administracji usług IIS 7.0 Na wstępie rozpoczniemy od przekazania złej wiadomości: usługi Internet Information Services (IIS) 7.0 są czymś innym, niż powszechnie się sądzi. Chociaż usługi IIS 7.0 są najnowszą wersją programu Internet Information Services, nie są tym, czym wydają się być. Usługi IIS w dużym stopniu przypominają swoich poprzedników, ale jest to mylące, ponieważ ich wewnętrzna architektura jest zupełnie inna. Zmian jest tak wiele, że w rzeczywistości byłoby lepiej, jeśli firma Microsoft nadałaby nową nazwę dla usług IIS 7.0. Tak więc należy zdawać sobie sprawę, że usługi IIS 7.0 zupełnie różnią się od poprzedników, co umożliwia użytkownikowi rozpoczęcie pracy z nowymi perspektywami i uzasadnionymi oczekiwaniami związanymi z poznaniem całego nowego pakietu metod. Sprawdzone zalety IIS także będą musiały oduczyć się stosowania niektórych starych sztuczek i to nie musi być tylko utrudnienie, to może okazać się największą przeszkodą w opanowaniu usług IIS 7.0. Program IIS 7.0 udostępnia podstawowe usługi umożliwiające działanie serwerów internetowych, aplikacji sieci Web i programu Microsoft Windows SharePoint Services. W całej książce określenie administracja sieci Web lub administracja sieci Web firmy Microsoft odnosi się zarówno do administracji IIS, administracji aplikacjami internetowymi, jak i do administracji Windows SharePoint Services. Podczas administrowania usługami Microsoft Web należy skoncentrować się na następujących kwestiach głównych: n Nowości i zmiany w IIS 7.0 n Sposób używania schematów i globalnej architektury konfiguracji IIS 7.0 n Sposób współpracy IIS 7.0 ze sprzętem n Sposób współpracy IIS z systemami operacyjnymi Windows n Dostępne narzędzia administracyjne n Techniki administracyjne, które można stosować do zarządzania i konserwacji IIS Użytkowanie IIS 7.0: co należy wiedzieć na początku Firma Microsoft w usługach IIS 7.0 w pełni zintegrowała platformy Microsoft ASP.NET i Microsoft.NET Framework. Inaczej niż w przypadku IIS 6, usługi IIS 7.0 przenoszą platformy ASP.NET i.net Framework na następny poziom poprzez zintegrowanie modelu ASP.NET umożliwiającego rozszerzanie działania (runtime extensibility model) z podstawową architekturą serwera, dzięki czemu projektanci stosując technologie ASP.NET i.net Framework mogą w pełni rozszerzać architekturę serwera. Bardziej ścisła integracja umożliwia w odniesieniu do wszystkich typów zawartości używanie istniejących funkcji ASP.NET, takich jak.net Roles, Session Management, Output Caching czy Forms Authentication. Usługi IIS 7.0 uogólniły model aktywacji procesu protokołu HTTP (Hypertext Transfer Protocol), wprowadzony w usługach IIS 6.0 wraz z pulami aplikacji i udostępniły ten model dla wszystkich protokołów poprzez niezależną usługę nazywaną Windows Process Activation Service, a projektanci mogą stosować adaptery protokołów WCF (Windows Communication 1

14 2 Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 Foundation), by wykorzystać możliwości tej usługi. Na początku warto również wiedzieć, że usługi IIS 7.0 zawierają składnik zgodności metabazy, który umożliwia działanie istniejących skryptów i aplikacji, ale nie używa metabazy do przechowywania informacji o konfiguracji. Zamiast metabazy usługi IIS 7.0 korzystają z rozproszonego systemu konfiguracji wraz z plikami konfiguracyjnymi specyficznymi dla aplikacji lub dla całego systemu, które opierają się na niestandardowym zestawie plików schematu języka XML (Extensible Markup Language). Te pliki schematów XML oprócz definiowania elementów i atrybutów konfiguracji, definiują wartości tych elementów i atrybutów, co umożliwia dokładną kontrolę sposobów konfigurowania i używania IIS. Firma Microsoft zbudowała system konfiguracji w oparciu o koncepcję modułów. Moduły są autonomicznymi składnikami, udostępniającymi podstawowe zestawy funkcji serwera IIS. Wraz z usługami IIS 7.0 firma Microsoft dostarcza ponad 40 niezależnych modułów. Moduły te albo są specyficzne dla usługi IIS 7.0 i korzystają z bibliotek Win32 DLL, albo są modułami zarządzanymi przez IIS 7.0, które używają bibliotek.net Framework Class Library zawartych w zestawie. Ponieważ wszystkie funkcje serwera zawarte są w modułach, dostępne funkcje można łatwo modyfikować poprzez dodawanie, usuwanie lub zastępowanie modułów serwera. Ponadto, optymalizując zainstalowane moduły w oparciu o sposób stosowania serwera IIS, można zwiększyć bezpieczeństwo poprzez zmniejszenie możliwości przeprowadzania ataków i można zwiększyć wydajność poprzez zmniejszenie zasobów wymaganych do uruchomienia podstawowych usług. Uwaga Ponieważ moduły i sposób ich używania są bardzo ważną częścią usług IIS 7.0, tematy te zostały dokładniej omówione w dalszej części książki. W rozdziale 2 Instalowanie usług IIS 7.0 w przedsiębiorstwie omówione zostały wszystkie dostępne moduły. W rozdziale 5 Zarządzanie globalną konfi guracją IIS zamieszczono szczegółowy opis instalacji i zarządzania modułami. Natomiast w dodatku Pełny wykaz modułów i schematów usług IIS 7.0 znaleźć można kompletny poradnik korzystania z modułów i schematów. Usługi IIS 7.0 są bardziej bezpieczne niż usługi IIS 6, ponieważ w odniesieniu do żądań wbudowana w nie została obsługa autoryzacji filtrowania i reguł bazujących na URL (Uniform Resource Locator). Istnieje możliwość skonfigurowania filtrowania żądań tak, aby podejrzane żądania były odrzucane poprzez przeglądanie adresów URL wysyłanych do serwera i filtrowaniu niepożądanych żądań. Użytkownik może skonfigurować reguły autoryzacji URL tak, aby wymagane było logowanie oraz może odmówić bądź zezwolić na dostęp do określonych adresów URL w odniesieniu do nazw użytkowników, ról platformy.net i metod żądania HTTP. W celu ułatwienia rozwiązywania problemów serwerów i aplikacji internetowych, usługi IIS 7.0 wyposażone zostały w nowe funkcje diagnostyczne, przeglądania żądań w czasie rzeczywistym i tworzenia raportów o błędach. Funkcje te pozwalają na: n Przeglądanie bieżącego stanu działania serwera. n Śledzenia niepomyślnych żądań przez podstawową architekturę serwera. n Uzyskanie szczegółowych informacji o błędach w celu wskazania przyczyn problemów. Usługi IIS 7.0 mają wiele innych nowych i rozszerzonych funkcji, a niektóre z nich są tak samo ważne, jak nowy zestaw narzędzi administracyjnych, wliczając w to nowe narzędzia graficzne, narzędzia wiersza poleceń i narzędzia tworzenia skryptów. Nowe graficzne narzędzia administracyjne korzystają z interfejsu podobnego do przeglądarki, dodają funkcje związane z delegowaniem administracji, związane z administracją zdalną poprzez protokół HTTPS (Secure HTTP) i z możliwościami rozszerzania poprzez niestandardowe składniki interfejsu użytkownika. Nowe narzędzia administracji bazujące na wierszu poleceń umożliwiają

15 Rozdział 1: Omówienie administracji usług IIS wykonywanie większości zadań konfiguracyjnych za pomocą pojedynczego wiersza tekstu polecenia. Przy użyciu ASP.NET można zarządzać konfiguracją IIS poprzez platformę.net Framework stosując interfejs programowy (API) Microsoft.Web.Administrators, natomiast skrypty można wykorzystywać do zarządzania konfiguracją usług IIS poprzez oprogramowanie dostawcy WMI (Windows Management Instrumentation) usług IIS 7.0. Ze względu na ogrom zmian dotychczasowa wiedza na temat usług IIS nie ma większego znaczenia lub jest przestarzała. Ale na końcu tunelu widać światło przypomina to pociąg przejeżdżający obok który jednak jest w naszym zasięgu. Zmiany usług IIS 7.0 są warte czasu i wysiłku poświęconego na zapoznanie się z nową architekturą i nowymi technikami wymaganymi do zarządzania serwerami sieci Web. Z czasem wzrastać będzie nasza zależność od oprogramowania ASP.NET i.net Framework, a im więcej poznamy informacji o sercu architektury.net IIS 7.0 tym lepiej będziemy przygotowani teraz i w przyszłości. W przypadku usług IIS 7.0 najważniejsze składniki będące częścią poprzednich wersji IIS nie są już dostępne lub działają w inny sposób, niż poprzednio. Ponieważ usługi IIS 7.0 nie korzystają z metabazy, aplikacje zaprojektowane dla usług IIS 6 nie będą działały przy użyciu IIS 7.0 bez przedsięwzięcia specjalnych działań. W celu uruchomienia aplikacji IIS 6 należy zainstalować funkcje obsługujące kompatybilność i metabazę. Aby zarządzać aplikacjami i funkcjami usług IIS 6, trzeba zainstalować moduł IIS 6 Manager, narzędzia tworzenia skryptów IIS 6 i zgodności IIS 6 WMI. Ponadto do usług IIS 7.0 nie zostały dołączone usługi protokołów POP3 (Post Office Protocol wersja 3) lub SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Korzystając z usług IIS 7.0 można wysyłać wiadomości z aplikacji internetowej przy użyciu składnika SMTP zawartego w ASP.NET. Program IIS Manager jest graficznym interfejsem użytkownika (GUI) dla zarządzania lokalnymi i zdalnymi instalacjami IIS 7.0. Aby skorzystać z programu IIS Manager do zdalnego zarządzania serwerem IIS należy zainstalować i uruchomić usługę WMSVC (Web Management Service) na serwerze IIS, który ma być zarządzany zdalnie. Usługa WMSVC jest również wymagana, jeśli administratorzy witryny lub aplikacji IIS chcą zarządzać funkcjami, których kontrola została im przekazana. Usługa WMSVC stanowi podstawę dla umożliwienia działania w sieci Web (HWC, Hostable Web Core), a dla administracji zdalnej działa jak autonomiczny serwer internetowy. Po zainstalowaniu i uruchomieniu usługi WMSVC na serwerze IIS, rozpoczyna się nasłuchiwanie na porcie 8172 wszystkich nieprzypisanych adresów IP dla czterech wymienionych poniżej typów żądań: n Żądania logowania Program IIS Manager wysyła żądania logowania do usługi WMSVC w celu zainicjowania połączenia. W środowisku HWC żądania logowania są obsługiwane przez Login.axd. W tym przypadku typem uwierzytelnienia jest NT LAN Manager (NTLM) lub Basic, w zależności od tego, co zostało wybrane podczas wprowadzania poświadczeń w oknie dialogowym połączenia. n Żądania pobrania kodu Jeśli proces logowania przebiegł pomyślnie, usługa WMSVC zwraca listę modułów interfejsu użytkownika (UI) dla połączenia. Każda strona programu IIS Manager dotyczy określonego modułu UI. Jeśli występuje moduł, którego nie zawiera program IIS Manager, nastąpi żądanie pobrania kodu binarnego modułu. Żądania pobrania kodu są obsługiwane przez Download.axd. n Żądania dotyczące zarządzania usługą (Management Service Requests) Po nawiązaniu połączenia interakcja użytkownika z programem IIS Manager wywołuje żądania związane z zarządzaniem usługą. Żądania te nakazują usługom modułu w usłudze WMSVC odczytywanie bądź zapisywanie danych konfiguracyjnych, danych o stanie

16 4 Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 działania i dostawcach na serwerze. Żądania dotyczące zarządzania usługą są obsługiwane przez Service.axd. n Żądania polecenia Ping (Ping Requests) Żądania Ping są wykonywane wewnątrz usługi WMSVC w odniesieniu do usług HWC. Żądania Ping są wykonywane przez Ping. axd w celu sprawdzenia, czy usługi HWC w dalszym ciągu mogą odpowiadać. Usługa WMSVC (Web Management Service) przechowuje w rejestrze okrojony zestaw wartości konfiguracyjnych. Każdorazowe uruchomienie usługi powoduje odświeżenie plików konfiguracyjnych sieci Web w następującym katalogu: %SystemRoot%\ServiceProfiles\ LocalService\AppData\Local\Temp\WMSvc. Dla wszystkich połączeń, w celu zwiększenia bezpieczeństwa usługa WMSVC żąda używania protokołu SSL (HTTPS). Dzięki temu dane przekazywane pomiędzy zdalnym klientem IIS Manager a usługą WMSVC są bezpieczne. Ponadto usługa WMSVC uruchamiana jest jako usługa lokalna (Local Service) przy ograniczonych uprawnieniach i zablokowanej konfiguracji. Takie podejście zapewnia, że podczas uruchamiania usługi HWC ładowany jest jedynie minimalny zestaw wymaganych modułów. Dodatkowe informacje na ten temat znaleźć można w rozdziale 3 Główne zadania administracyjne usług IIS 7.0. Uwaga Wyrażenie %SystemRoot% odnosi się do zmiennej środowiskowej SystemRoot. W systemie operacyjnym Windows jest wiele zmiennych środowiskowych, które są używane jako odniesienie do wartości specyfi cznych dla systemu bądź użytkownika. W niniejszej książce w odniesieniach do zmiennych środowiskowych używana jest składnia: %Nazwa_zmiennej%. Omówienie architektury konfiguracji IIS 7.0 Usługi IIS 7.0 są używane do publikowania informacji w sieciach typu intranet, extranet i w Internecie. Ponieważ dzisiejsze witryny sieci Web korzystają z odpowiednich mechanizmów, takich jak filtry ISAPI, ASP, ASP.NET, CGI czy.net Framework, usługi IIS łączą wszystkie te funkcje tworząc kompletne rozwiązanie. Na początku w odniesieniu do IIS 7.0 trzeba zapoznać się, w jaki sposób usługi IIS 7.0 korzystają ze schematu konfiguracyjnego i swojego globalnego systemu konfiguracji. W rozdziale 2 czytelnik zostanie zapoznany z dostępnymi funkcjami konfiguracji i związanymi z nimi modułami. Schemat konfiguracji IIS 7.0 Inaczej niż w przypadku usług IIS 6, gdzie większość informacji konfiguracyjnych przechowywanych jest w plikach matabazy, usługi IIS 7.0 mają zunifikowany system konfiguracyjny dla przechowywania ustawień serwera, witryny i aplikacji. Ustawienia te mogą być zarządzane za pomocą dołączonego zestawu kodu, skryptów interfejsu API i narzędzi zarządzania. Ustawienia te mogą być także zarządzane poprzez bezpośrednią edycję samych plików konfiguracyjnych. Bezpośrednia edycja plików konfiguracyjnych jest możliwa dzięki temu, że pliki używają języka XML i są otwartymi plikami tekstowymi bazującymi na wstępnie zdefiniowanym zestawie plików schematów XML.

17 Rozdział 1: Omówienie administracji usług IIS Uwaga Usługi IIS 7.0 zawsze pobierają wzorcowy stan konfi guracji z plików konfi guracyjnych, co stanowi zasadniczą różnicę w odniesieniu do usług IIS 6, gdzie stan wzorcowy był pobierany z konfi guracyjnej bazy danych przechowywanej w pamięci, która była okresowo zapisywana na dysku. Używanie schematów XML do określenia ustawień konfiguracji zapewnia, że odpowiednie pliki konfiguracji mają prawidłową strukturę plików XML i są łatwe do zmodyfikowania i utrzymywania. Z tego względu, że wartości konfiguracyjne są przechowywane w postaci prostych do zrozumienia ciągów tekstowych i wartości, łatwo jest nimi operować i ich używać. Poprzez analizę samego schematu można określić dokładny zestaw dopuszczalnych wartości dla każdej opcji konfiguracji. Usługi współużytkują ten sam schemat, co konfiguracja ASP.NET, dzięki czemu tak samo prosto jest zarządzać ustawieniami konfiguracji i je konserwować dla aplikacji ASP.NET. Na serwerze IIS pliki schematów przechowywane są w katalogu %SystemRoot%\System32\ Inetsrv\Config\Schema. Poniżej wymienione zostały cztery standardowe pliki schematów: n IIS_schema.xml Plik ten udostępnia schemat konfiguracji IIS. n ASPNET_schema.xml Plik ten udostępnia schemat konfiguracji ASP.NET. n FX_schema.xml Plik ten udostępnia schemat konfiguracji.net Framework (zapewnia funkcje, których nie oferuje schemat ASP.NET). n rscaext.xml Plik ten udostępnia schemat konfiguracji dla funkcjonalności Runtime Status oraz Control API (RSCA), dostarczając właściwości dynamicznych w celu uzyskania szczegółowych danych dotyczących działania. Usługi IIS automatycznie odczytują pliki schematu podczas uruchamiania puli aplikacji. Plik schematu IIS jest wzorcowym plikiem schematu. Wewnątrz pliku schematu IIS znajdują się sekcje dotyczące konfiguracji każdej głównej funkcji IIS, od funkcji tworzenia puli aplikacji po śledzenie niepomyślnych żądań. Plik schematu ASP.NET zbudowany jest na schemacie wzorca i stanowi jego rozszerzenie o sekcje konfiguracji specyficzne dla ASP.NET. W pliku schematu ASP.NET znaleźć można sekcje konfiguracji dotyczące różnych ustawień od identyfikacji anonimowej po bufor wyjściowy. Plik schematu FX zbudowany jest w oparciu o plik schematu ASP.NET i stanowi jego rozszerzenie. W pliku tym znaleźć można ustawienia konfiguracji dla ustawień aplikacji, ciągów połączeń, serializacji czasu i innych. Chociaż sekcje konfiguracji są również grupowane w celu łatwiejszego zarządzania, dla grup sekcji nie są określone definicje schematu. Jeśli zachodzi potrzeba rozszerzenia funkcji konfiguracji i opcji dostępnych w usługach IIS, można tego dokonać poprzez rozszerzenie schematu XML. Schemat może być rozszerzany zgodnie z poniższą procedurą ogólną: 1. Określić w pliku schematu XML potrzebne właściwości konfiguracji i kontenery sekcji. 2. Umieścić plik schematu w katalogu %SystemRoot%\System32\Inetsrv\Config\Schema. 3. Umieścić odniesienie do nowej sekcji w globalnym pliku konfiguracji IIS 7.0. Poniżej zaprezentowana została ogólna składnia pliku schematu: <! Tekst tej sekcji jest komentarzem. Standardową praktyką jest wprowadzanie informacji szczegółowych w komentarzach na początku pliku schematu. -->

18 6 Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 <configschema> <sectionschema name="configsection1"> </sectionschema> <sectionschema name="configsection2"> </sectionschema> <sectionschema name="configsection3"> </sectionschema> </configschema> Administrator czy projektant nie musi koniecznie posiąść umiejętności czytania i interpretowania schematów XML, aby z powodzeniem wykonać swoje zadanie. Ponieważ jednak przydatne jest posiadanie podstawowej wiedzy w tym zakresie, umożliwiającej zrozumienie schematów, w książce zamieszczony został opis najważniejszych kwestii. Wewnątrz plików schematów ustawienia konfiguracyjne są grupowane w zestawy odpowiednich funkcji zwanych sekcjami schematu. Schemat sekcji konfiguracji jest zdefiniowany w elemencie XML <sectionschema>. Na przykład funkcje odnoszące się do nasłuchu HTTP w usługach IIS zostały zdefiniowane za pomocą sekcji schematu nazwanej system.applicationhost/listeneradapters. W pliku IIS_schema.xml sekcja ta ma następującą postać: <sectionschema name="system.applicationhost/listeneradapters"> <collection addelement="add" > <attribute name="name" type="string" required="true" isuniquekey="true" /> <attribute name="identity" type="string" /> <attribute name="protocolmanagerdll" type="string" /> <attribute name="protocolmanagerdllinitfunction" type="string" /> </collection> </sectionschema> Ta definicja schematu oznacza, że element system.applicationhost/listeneradapters może zawierać zbiór elementów dodatkowych o następujących atrybutach: n name Unikatowy ciąg, który jest wymaganą częścią elementu dodatkowego. n identity Ciąg identyfikacyjny, który jest opcjonalną częścią elementu dodatkowego. n protocolmanagerdll Ciąg identyfikujący bibliotekę DLL menedżera protokołu. n protocolmanagerdllinitfunction Ciąg identyfikujący funkcje inicjujące bibliotekę DLL menedżera protokołu. Atrybut elementu jest albo opcjonalny, albo wymagany. Jeśli definicja atrybutu stanowi required= true, jak w przypadku atrybut name, atrybut jest wymagany i musi być dostarczony, jeśli powiązany z nim element jest używany. W przeciwnym razie atrybut traktowany jest jako opcjonalny i nie musi być wprowadzany podczas używania powiązanego elementu. Oprócz tego, że atrybuty mogą być wymagane, można także wymuszać stosowanie innych warunków: n isuniquekey Jeśli warunek ustawiony jest jako true, odnośna wartość musi być unikatowa. n encrypted Jeśli warunek ustawiony jest jako true, oczekuje się, że odnośna wartość zostanie zaszyfrowana.

19 Rozdział 1: Omówienie administracji usług IIS W przypadku niektórych atrybutów można zauważyć wartości domyślne, a także listę akceptowanych wartości ciągu i ich odpowiednich wartości wewnętrznych. W poniższym przykładzie, atrybut identitytype ma wartość domyślną NetworkService oraz listę innych możliwych wartości: <attribute name="identitytype" type="enum" defaultvalue="networkservice"> <enum name="localsystem" value="0"/> <enum name="localservice" value="1"/> <enum name="networkservice" value="2"/> <enum name="specificuser" value="3"/> </attribute> W celu ułatwienia operowania wartościami wprowadzane są ich zrozumiałe nazwy. Rzeczywista wartość używana przez IIS jest dostarczana w odnośnej definicji wartości. Przykładowo, jeśli zmienna identitytype określona została jako LocalService, rzeczywista wartość konfiguracji używana wewnętrznie przez IIS wynosi 2. Standardowa reguła określa, że nie można używać wymienionych wartości w połączeniu z innymi. Z tego względu atrybut identitytype może przyjmować tylko jedną możliwą wartość. W przeciwieństwie do tego, atrybuty mogą mieć flagi, których można używać łącznie w postaci kombinacji wartości. W poniższym przykładzie atrybut logeventonrecycle używa flag i ma domyślny zestaw flag, które są stosowane łącznie: <attribute name="logeventonrecycle" type="flags" defaultvalue="time, Memory, PrivateMemory"> <flag name="time" value="1"/> <flag name="requests" value="2"/> <flag name="schedule" value="4"/> <flag name="memory" value="8"/> <flag name="isapiunhealthy" value="16"/> <flag name="ondemand" value="32"/> <flag name="configchange" value="64"/> <flag name="privatememory" value="128"/> </attribute> Jak już było nadmienione, zrozumiałe nazwy ułatwiają operowanie wartościami. Rzeczywista wartość używana przez usługi IIS jest sumą połączonych wartości flag. W przypadku ustawienia Time, Requests, Schedule atrybut logeventonrecycle przyjmuje wartość 7 (1+2+4=7). Wartości atrybutów mogą także być sprawdzane. Usługi IIS przeprowadzają sprawdzenie wartości atrybutów podczas analizy XML i podczas wywoływania odnośnych API. W tabeli 1-1 wymienione zostały walidacje spotykane w schematach. Tabela 1-1 Podsumowanie typów walidacji atrybutów w schemacie XML IIS Typ walidacji Parametr walidacji Walidacja nie powiodła się, jeśli... validationtype= applicationpoolname validationtype= integerrange validationparameter= validationparameter= <minimum>, <maximum>[,exclude] Sprawdzana wartość zawiera te znaki: <>&\ Sprawdzana wartość jest poza zakresem [inside], wartości całkowite. Ciąg dalszy na stronie następnej

20 8 Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 Ciąg dalszy ze strony poprzedniej Tabela 1-1 Podsumowanie typów walidacji atrybutów w schemacie XML IIS Typ walidacji Parametr walidacji Walidacja nie powiodła się, jeśli... validationtype= nonemptystring validationtype= sitename validationtype= timespanrange validationtype= requiretrimmedstring validationparameter= validationparameter= validationparameter= <minimum>, <maximum>, <granularity> [,exclude] validationparameter= Sprawdzana wartość ma wartość ciągu, która nie jest określona. Sprawdzana wartość zawiera te znaki: /\.? Sprawdzana wartość jest poza zakresem [inside], w sekundach. Sprawdzana wartość zawiera znaki niewidoczne na początku lub na końcu wartości. Globalny system konfiguracji IIS 7.0 Usługi IIS używają globalnego systemu konfiguracji, który początkowo może wydawać się trudny do zrozumienia, jednak w miarę jego używania staje się coraz bardziej przejrzysty. Ponieważ próby ułatwiania przejścia przez ten temat nie mają sensu, lepiej wskoczyć od razu na głęboką wodę. Następnym kilku stronom warto poświęcić trochę czasu, ponieważ przeprowadzają przez najtrudniejsze fragmenty i umożliwiają poznanie dokładnie tego, co należy wiedzieć. Ustawienia konfiguracji IIS przechowywane są w plikach konfiguracji, które razem określają konfigurację działania usług IIS i powiązanych z nimi składników. Jednym ze sposobów myślenia o pliku konfiguracji jest traktowanie go jako kontenera stosowanych ustawień i ich wartości. Do serwera i aplikacji na nim uruchomionych stosować można wiele plików konfiguracyjnych. Ogólnie mówiąc, pliki konfiguracyjne zarządzane są na poziomie katalogu głównego platformy.net Framework, katalogu głównego serwera i różnych poziomów katalogów zawartości serwera sieci Web. Katalogi zawartości serwera sieci Web obejmują katalog główny samego serwera, katalogi główne konfigurowanych witryn sieci Web i podkatalogi wewnątrz witryn Web. Poziomy katalogu głównego i różne poziomy katalogów zawartości serwera sieci Web mogą być przedstawiane jako kontenery stosowanych ustawień i ich wartości. Jeśli czytelnik zna trochę programowanie obiektowe, może spodziewać się stosowania koncepcji dotyczących zależności nadrzędny-podrzędny i dziedziczenia i będzie miał rację. Poprzez dziedziczenie ustawienie zastosowane na poziomie nadrzędnym staje się ustawieniem domyślnym dla innych poziomów hierarchii konfiguracji. W skrócie oznacza to, że ustawienie zastosowane na poziomie nadrzędnym jest domyślnie przenoszone w dół do poziomu podrzędnego. Przykładowo, jeśli stosowane jest ustawienie na poziomie katalogu głównego serwera, ustawienie to jest dziedziczone przez wszystkie witryny Web na serwerze oraz przez wszystkie katalogi zawartości wewnątrz tych witryn. Kolejność dziedziczenia jest następująca: Katalog główny.net Framework Ô katalog główny serwera Ô katalog główny witryny Web Ô katalogi najwyższych poziomów Ô podkatalogi

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne...

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27 Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Co nowego w IIS 7.0?... xvii Przegląd ksiąŝki... xviii Konwencje uŝywane w ksiąŝce... xix Pomoc dla Czytelnika... xix Uwagi... xix Przykłady wiersza polecenia...

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65 Spis treści Podziękowania... xi Wstęp... xiii 1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1 Instalowanie programu Windows PowerShell... 1 Sprawdzanie instalacji za pomocą skryptu w języku VBScript... 1 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne.

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. Zadanie1: Zapoznaj się z zawartością witryny http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc756898%28ws.10%29.aspx. Grupy domyślne kontrolera

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora. Microsoft 2012 R2. Windows Server. Przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora. Microsoft 2012 R2. Windows Server. Przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Windows Server Przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. T: Konfiguracja usługi ftp w systemie Windows 8.1. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK. Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK. Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB Spis treści Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 8.0... 2 Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Zespół oryginalnego wydania 9 O autorze 11 O recenzentach 13 Wprowadzenie 15 Rozdział

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Szkolenie autoryzowane MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, podczas

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja serwera IIS z FTP

Instalacja i konfiguracja serwera IIS z FTP Instalacja i konfiguracja serwera IIS z FTP IIS (Internet Information Services) jest to usługa dostępna w systemach z rodziny Windows Server, pozwalająca na obsługę i utrzymanie własnych stron WWW oraz

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Konfiguracja zabezpieczeń stacji roboczej 1. Strefy bezpieczeństwa przeglądarki Internet Explorer. W programie Internet Explorer można skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

Serwer Sieci Web (IIS)

Serwer Sieci Web (IIS) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Serwer Sieci Web (IIS) Instalacja składników Internetowych Usług Informacyjnych dla potrzeb system Asix Pomoc techniczna Dok. Nr 0021 Wersja:04-12-2014 ASKOM

Bardziej szczegółowo

Zmiana ustawień puli aplikacji na wersję architektury.net Framework 4.0 dla witryny sieci web na której zainstalowany jest system Mistral

Zmiana ustawień puli aplikacji na wersję architektury.net Framework 4.0 dla witryny sieci web na której zainstalowany jest system Mistral Wrocław, październik 2013 Zmiana ustawień puli aplikacji na wersję architektury.net Framework 4.0 dla witryny sieci web na której zainstalowany jest system Mistral System Mistral od wersji 2.14.0 wymaga

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Wymagania programowe systemu asix 6.0.2. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Wymagania programowe systemu asix 6.0.2. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Wymagania programowe systemu asix 6.0.2 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0114 Wersja: 05-11-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 Spis treści Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 MoŜliwości ISA Server... 1 Działanie ISA Server jako serwera zapory i bufora...

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure

Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure Paweł Berus Zespół Bezpieczeństwa PCSS 36. Spotkanie Poznańskiej Grupy.NET Poznań, 13.10. 2011 1 Agenda

Bardziej szczegółowo

Role serwera. Po skonfigurowaniu roli serwera plików można wykonywać następujące czynności:

Role serwera. Po skonfigurowaniu roli serwera plików można wykonywać następujące czynności: Role serwera W systemach operacyjnych z rodziny Windows Server 2003 jest dostępnych kilka ról serwerów Aby skonfigurować rolę serwera, należy zainstalować ją za pomocą Kreatora konfigurowania serwera,

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum administratora. Microsoft. SQL Server 2012. Przekład: Krzysztof Szkudlarek

William R. Stanek. Vademecum administratora. Microsoft. SQL Server 2012. Przekład: Krzysztof Szkudlarek William R. Stanek Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2012 Przekład: Krzysztof Szkudlarek APN Promise 2012 Spis treści Wprowadzenie................................... xiii Część I Podstawy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze 9. O recenzentach 10. Przedmowa 13. Rozdział 1. Oto Linux Mint 17_

Spis treści. O autorze 9. O recenzentach 10. Przedmowa 13. Rozdział 1. Oto Linux Mint 17_ O autorze 9 O recenzentach 10 Przedmowa 13 Rozdział 1. Oto Linux Mint 17_ Dlaczego Linux? 18 Czym jest dystrybucja? 19 Czy Linux jest trudny do opanowania? 21 Cechy wyróżniające dystrybucję Mint 22 Wersje

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 Wprowadzenie Wersja 9 NS-BSD wprowadza wiele zmian. Zmieniła się koncepcja działania niektórych modułów NETASQ UTM. Sam proces aktualizacji nie jest więc całkowicie

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Ustawienia IIS

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Ustawienia IIS Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Ustawienia IIS Ustawienia IIS Strona 2 z 9 Konfiguracja IIS: 1. Dla Windows 2003 Server IIS6 1.1. Ustawienia ogólne Po zakończeniu instalacji należy wyłączyć

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny Jarosław Kuchta Dostęp zdalny Zagadnienia Infrastruktura VPN Protokoły VPN Scenariusz zastosowania wirtualnej sieci prywatnej Menedżer połączeń Dostęp zdalny 2 Infrastruktura VPN w WS 2008 Klient VPN Windows

Bardziej szczegółowo

Egzamin : zabezpieczanie systemu Windows Server 2016 / Timothy Warner, Craig Zacker. Warszawa, Spis treści

Egzamin : zabezpieczanie systemu Windows Server 2016 / Timothy Warner, Craig Zacker. Warszawa, Spis treści Egzamin 70-744 : zabezpieczanie systemu Windows Server 2016 / Timothy Warner, Craig Zacker. Warszawa, 2017 Spis treści Wprowadzenie Ważne: Jak używać tej książki podczas przygotowania do egzaminu ix xiii

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin

Tomasz Greszata - Koszalin T: Zasady grup w systemie Windows. Zasady zabezpieczeń można edytować za pomocą konsoli administracyjnej Zasady grupy (gpedit.msc) lub otwierając pustą konsolę mmc.exe i dołączając do niej przystawkę Edytor

Bardziej szczegółowo

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala Graficzny terminal sieciowy ABA-X3 część druga Podstawowa konfiguracja terminala Opracował: Tomasz Barbaszewski Ustawianie interfejsu sieciowego: Podczas pierwszego uruchomienia terminala: Program do konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Android poradnik programisty

Android poradnik programisty Android poradnik programisty 93 PRZEPISY TWORZENIA DOBRYCH APLIKACJI Wei-Meng Lee APN Promise SA Spis treści Wprowadzenie.......................................................... xi 1 Podstawy systemu

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora. Microsoft. Windows Server Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora. Microsoft. Windows Server Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Windows Server 2012 Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2012 Spis treści Wprowadzenie................................... xvii Część I Administrowanie

Bardziej szczegółowo

Ed Wilson. Windows PowerShell Krok po kroku 3.0. Przekład: Marek Włodarz

Ed Wilson. Windows PowerShell Krok po kroku 3.0. Przekład: Marek Włodarz Ed Wilson Windows PowerShell Krok po kroku 3.0 Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Przedmowa....xi Wprowadzenie....xiii 1 Przegląd cech Windows PowerShell 3.0.... 1 Istota Windows

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv Spis treści Podziękowania.................................... xiii Wstęp.......................................... xv 1 Exchange Server 2010 przegląd administracji................ 1 Exchange Server 2010

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20687 Konfigurowanie Windows 8 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie zapewnia uczestnikom praktyczne doświadczenie z Windows

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_01 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Określanie właściwości stron WWW (domyślne pliki startowe, katalogi wirtualne,

Bardziej szczegółowo

Egzamin : administrowanie systemem Windows Server 2012 R2 / Charlie Russel. Warszawa, Spis treści

Egzamin : administrowanie systemem Windows Server 2012 R2 / Charlie Russel. Warszawa, Spis treści Egzamin 70-411 : administrowanie systemem Windows Server 2012 R2 / Charlie Russel. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp xi 1 Wdrażanie i utrzymanie serwerów oraz zarządzanie nimi 1 Zagadnienie 1.1: Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Dr inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki 2017 Globalna sieć Internet Koncepcja sieci globalnej Usługi w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

INFRA. System Connector. Opis systemu

INFRA. System Connector. Opis systemu INFRA System Connector Opis systemu Spis treści Opis składników systemu... 3 Bezpieczeństwo systemu... 4 Bezpieczeństwo komunikacji... 4 Zabezpieczenie dostępu do serwisów... 4 Autoryzacja użytkowników...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Official Academic Course. Linda Silva. Microsoft Word 2010. Egzamin 77-881

Microsoft Official Academic Course. Linda Silva. Microsoft Word 2010. Egzamin 77-881 Microsoft Official Academic Course Linda Silva Microsoft Word 2010 Egzamin 77-881 APN Promise Warszawa 2012 Microsoft Official Academic Course: Microsoft Word 2010 Egzamin 77-881 Original English language

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Serwer druku w Windows Server

Serwer druku w Windows Server Serwer druku w Windows Server Ostatnimi czasy coraz większą popularnością cieszą się drukarki sieciowe. Często w domach użytkownicy posiadają więcej niż jedno urządzenie podłączone do sieci, z którego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23)

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23) Wprowadzenie (17) Omówione zagadnienia (18) Co trzeba wiedzieć? (18) Co trzeba mieć? (18) Układ książki (18) o Część I. Makra w Excelu - podstawy (19) o Część II. Praca ze skoroszytami (19) o Część III.

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Administrowanie.indd 1 2012-12-27 16:44:39

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Pomoc dla użytkowników systemu Asix 8 www.asix.com.pl Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Dok. Nr PLP8E014 Wersja: 2014-07-31 Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server 2008... xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Centrum Innowacji ProLearning

Centrum Innowacji ProLearning Centrum Innowacji ProLearning Authorized Training & Testing Center dla Na szkolenie: MS10972 Administering the Web Server (IIS) Role of Windows Server 2 Ramowy program szkolenia Moduł 1: Opis i instalacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7 Spis treści Podziękowania................................................................ xiii Wprowadzenie................................................................ xv Instrukcje dotyczące przygotowania

Bardziej szczegółowo

Definicje: Użytkownik w rozumieniu Polityki oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.

Definicje: Użytkownik w rozumieniu Polityki oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej Polityka ) określa zasady wykorzystywania plików cookies oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA Microsoft TECHNOLOGIE FIRMY MICROSOFT W SYSTEMIE MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION W każdym obszarze systemu Microsoft Business Solutions Navision kluczową

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 NetCrunch 7 monitoruje systemy MS Windows bez instalowania dodatkowych agentów. Jednakże, ze względu na zaostrzone zasady bezpieczeństwa, zdalne monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 164 27.06.2017 r. INSTALACJA MICROSOFT INTERNET INFORMATION SERVICES

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe dla Qlik Sense. Qlik Sense June 2017 Copyright QlikTech International AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wymagania systemowe dla Qlik Sense. Qlik Sense June 2017 Copyright QlikTech International AB. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wymagania systemowe dla Qlik Sense Qlik Sense June 2017 Copyright 1993-2017 QlikTech International AB. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 1993-2017 QlikTech International AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo