HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku"

Transkrypt

1 Kod szkolenia ZSZ 21 ZSZ 04 ZSZ 02 ZSZ 19 Temat szkolenia SYSTEMY ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników i AudItorów ZSZ Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do Systemów Zarządzania: Jakością, Środowiskiem i BHP w świetle nowelizacji norm edycji 2015" - Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Rozporządzenia EMAS, PN-N i OHSAS (wykłady prowadzić będzie między innymi osoba uczestnicząca w opracowywaniu nowego wydania norm) NOWOŚĆ! Auditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N i OHSAS oraz Rozporządzenia EMAS - (wykłady prowadzić będzie między innymi osoba uczestnicząca w opracowywaniu nowego wydania norm) NOWOŚĆ! Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników i AudItorów ZSZ. Auditowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań nowych norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i projektu ISO (wykłady prowadzić będzie między innymi osoba uczestnicząca w opracowywaniu nowego wydania norm) NOWOŚĆ! SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Ilość dni szkolenia Terminy szkolenia Miejsce szkolenia Koszt netto/ osoba zł zł 1200 zł 1550 zł 1300 zł SZJ 08 Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań nowej normy ISO 9001: NOWOŚĆ! 1 i i SZJ 02 Auditor Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań nowej normy ISO 9001: NOWOŚĆ! 1 i i zł SZJ 12 Kluczowe zmiany w Systemie Zarządzania Jakością - Wymagania nowej normy ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością Wymagania NOWOŚĆ! Piotrków Tryb. SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO SZŚ 13 Pełnomocnik Systemu Zarządzania Środowiskowego wg wymagań nowej normy ISO 14001:2015 i Rozporządzenia EMAS - (wykłady prowadzić będzie między innymi osoba uczestnicząca w opracowywaniu nowego wydania normy) NOWOŚĆ! SZŚ 02 Auditor Systemu Zarządzania Środowiskowego wg wymagań nowej normy ISO 14001:2015 i Rozporządzenia EMAS - (wykłady prowadzić będzie między innymi osoba uczestnicząca w opracowywaniu nowego wydania normy) NOWOŚĆ! zł SZŚ 03 Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników i Auditorów SZŚ - Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi z zakresu ochrony środowiska zł , ul. Faradaya 53 lok. 44, Tel

2 SZŚ 12 Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych z uwzględnieniem wymagań zawartych w normie ISO 14001:2015, w tym identyfikacji i oceny ryzyk (środowiskowych, biznesowych) - (wykłady prowadzić będzie między innymi osoba uczestnicząca w opracowywaniu nowego wydania normy) NOWOŚĆ! zł SZŚ 16 Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników i Auditorów SZŚ - Doskonalenie procesu auditowania wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001: (wykłady prowadzić będzie między innymi osoba uczestnicząca w opracowywaniu nowego wydania normy) NOWOŚĆ zł SZŚ 17 Kluczowe zmiany w Systemie Zarządzania Środowiskowego - Wymagania nowej normy ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania (wykłady prowadzić będzie między innymi osoba uczestnicząca w opracowywaniu nowego wydania normy) NOWOŚĆ! Piotrków Tryb. SYSTEM ZARZĄDZANIA BHP SZB 13 Pełnomocnik Systemu Zarządzania BHP wg norm PN-N i OHSAS z uwzględnieniem projektu wymagań nowej normy ISO (wykłady prowadzić będzie między innymi osoba uczestnicząca w opracowywaniu nowego wydania normy) SZB 02 Auditor Systemu Zarządzania BHP wg norm PN-N i OHSAS z uwzględnieniem projektu wymagań nowej normy ISO (wykłady prowadzić będzie między innymi osoba uczestnicząca w opracowywaniu nowego wydania normy) zł SZB 03 Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników i Auditorów Systemu Zarządzania BHP Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi z zakresu BHP SZB 16 Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników i Auditorów SZBiHP - Zmiany wymagań Systemu Zarządzania BHP na podstawie projektu normy ISO (wykłady prowadzić będzie między innymi osoba uczestnicząca w opracowywaniu nowego wydania normy) SZB 17 Projekt normy ISO / DIS Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - wymagania i wytyczne stosowania Piotrków Tryb. Opole SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SZE 01 System Zarządzania Energią wg normy ISO i jego wykorzystanie w efektywności energetycznej Złoty Potok SZE 03 Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO zł SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI AT 01 AudItor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001: AT 02 Wymagania nowej normy ISO/IEC 27001:2013 oraz wynikające z nich zmiany w sposobie zarządzania bezpieczeństwem informacji i prowadzeniu audytów zł , ul. Faradaya 53 lok. 44, Tel

3 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY BHP 01 Szkolenie okresowe BHP dla Pracodawców oraz Osób Kierujących Pracownikami BHP 04 Szkolenie okresowe BHP dla Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy BHP 06 Szkolenie BHP dla Społecznych Inspektorów Pracy i Przedstawicieli Pracowników BHP 15 BHP 18 BHP 19 BHP 23 BHP 26 BHP 31 BHP 33 BHP 34 Warsztaty bezpieczeństwa i higieny pracy - Bezpieczeństwo użytkowania maszyn wymagania minimalne i zasadnicze dla maszyn i urządzeń Istotne zmiany w zakresie prawa pracy obowiązujące w roku 2016r: Nowe regulacje uprawnień rodzicielskich (od dnia ) oraz Nowe uprawnienia w doniesieniu do zawierania i rozwiązywania umów terminowych (od dnia ) - Warsztaty bezpieczeństwa i higieny pracy: Wypadek ciężki, zbiorowy, śmiertelny dochodzenie powypadkowe, obowiązki pracodawcy, zespołów powypadkowych, współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, postępowania roszczeniowe Warsztaty bezpieczeństwa i higieny pracy: Substancje i mieszaniny niebezpieczne bezpieczeństwo stosowania - Warsztaty doskonalące BHP dla Członków Zakładowych Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Społecznych Inspektorów Pracy oraz Przedstawicieli Pracowników Warsztaty bezpieczeństwa i higieny pracy: Koordynacja prac remontowych, budowlanych i inwestycyjnych na terenie zakładu. Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi - Warsztaty szkoleniowe dla związków zawodowych: Rola i zadania Komisji Rewizyjnych Związków Zawodowych, hierarchia w strukturze organizacyjnej związków - Warsztaty bezpieczeństwa i higieny pracy: Przygotowanie, realizacja i dokumentowanie prac szczególnie niebezpiecznych , ul. Faradaya 53 lok. 44, Tel dni 4 dni 4 dni Opole Piotrków Tryb. Opole Niniejszy harmonogram stanowi propozycję terminów szkoleń. Biuro SYSTEM Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia. Istnieje możliwość otrzymania upustu w zależności od liczby zgłaszanych uczestników, jako Stały Klient, Członek OSPSBHP lub student wyższej uczelni. Na indywidualne zamówienie Klienta, Biuro SYSTEM Sp. J. przygotowuje szkolenia w formule zamkniętej, dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta zł 1500 zł 1500 zł 450 zł 1500 zł 1300 zł 380 zł 380 zł 1300 zł 1250 zł 780 zł

4 LISTA PROPONOWANYCH SZKOLEŃ DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH I ZAKŁADÓW PRACY SZKOLENIA Z ZAKRESU ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA Wdrożenie i dokumentowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiska i BHP wg wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001: NOWOŚĆ! Auditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, EMAS, PN-N i OHSAS (wykłady prowadzić będzie między innymi osoba uczestnicząca w opracowywaniu nowego wydania norm) Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP wg norm 9001:2015, ISO 14001:2015,, EMAS, PN-N i OHSAS (wykłady prowadzić będzie między innymi osoba uczestnicząca w opracowywaniu nowego wydania norm) Wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska, BHP, identyfikacji i zapisywania niezgodności - Szkolenie doskonalące dla audytorów i Pełnomocników Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników i Audytorów ZSZ Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do Systemów Zarządzania: Jakością, Środowiskiem i BHP w świetle nowelizacji norm edycji 2015" - Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiska i BHP wg normy ISO 9001:2008, ISO 14001:2008, EMAS, PN-N i OHSAS z uwzględnieniem projektu wymagań nowych norm edycji 2015r - NOWOŚĆ! Auditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiska i BHP wg normy ISO 9001:2008, ISO 14001:2008, EMAS, PN-N i OHSAS z uwzględnieniem projektu wymagań nowych norm edycji 2015r - NOWOŚĆ! Zmiany w normie ISO 19011:2013 dot. auditów wewnętrznych szkolenie doskonalące dla Pełnomocników ds. ZSZ i Auditorów ZSZ Zmiany w normach: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 warsztaty dla Pełnomocników i AudItorów NOWOŚĆ! Audit procesu oraz doskonalenie umiejętności interpersonalnych - szkolenie doskonalące Pełnomocników i Auditorów ZSZ Szkolenia z zakresu systemu zarządzania jakością wg ISO i ISO/TS oraz WSK Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 NOWOŚĆ! Pełnomocnik Systemu Zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 NOWOŚĆ! Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 z uwzględnieniem projektu wymagań nowej normy ISO 9001: NOWOŚĆ! Auditor systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 NOWOŚĆ! Auditor systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 z uwzględnieniem projektu wymagań nowej normy ISO 9001: NOWOŚĆ! Wykorzystanie metod statystycznych w kontroli i badaniach Zarządzanie celami i wskaźnikami Warsztat pracy auditora systemu zarządzania jakością wg ISO 9001: szkolenie doskonalące NOWOŚĆ! Zarządzanie dostawcami Wymagania normy ISO/TS i praktyczne ich zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO/TS 16949:2009 Analiza systemu pomiarowego MSA Wykorzystanie wykresów Ishikawy, prawa Pareto-Lorenza, FMEA, PDCA w rozwiązywaniu problemów jakościowych Podstawy metodyki 8D - rozwiązywanie problemów jakościowych , ul. Faradaya 53 lok. 44, Tel

5 Rozwiązywanie problemów jakościowych Kluczowe zmiany w normie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001: warsztaty szkoleniowe - NOWOŚĆ! Ocena procesów w oparciu o wskaźniki - efektywność i skuteczność procesów - System zarządzania produkcją oparty na metodologii Lean Planowanie jakości wyrobu APQP / PPAP Statystyczne sterowanie procesem SPC w branży motoryzacyjnej Wewnętrzny System Kontroli Warsztaty wdrożeniowe: Jak wdrożyć skutecznie Wewnętrzny System Kontroli w firmie Szkolenia z zakresu systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 i EMAS Opracowanie i wdrożenie skutecznego systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 i EMAS (wykłady prowadzić będzie między innymi osoba uczestnicząca w opracowywaniu nowego wydania normy) NOWOŚĆ! Auditor systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 i EMAS (wykłady prowadzić będzie między innymi osoba uczestnicząca w opracowywaniu nowego wydania normy) NOWOŚĆ! Szkolenie doskonalące dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego - aktualne wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska niezbędne przy prowadzeniu auditów Przepisy ochrony środowiska dla osób zajmujących się utrzymaniem i doskonaleniem SZŚ Ocena zgodności z wymaganiami wewnętrznymi i zewnętrznymi w Systemie Zarządzania Środowiskowego - warsztaty doskonalące Pełnomocnik Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015 i EMAS (wykłady prowadzić będzie między innymi osoba uczestnicząca w opracowywaniu nowego wydania normy) NOWOŚĆ! Warsztaty doskonalące w zakresie identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych poprzez ocenę ryzyka biznesowego. (wykłady prowadzić będzie między innymi osoba uczestnicząca w opracowywaniu nowego wydania normy) Kluczowe zmiany w normie Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001: Warsztaty szkoleniowe (wykłady prowadzić będzie między innymi osoba uczestnicząca w opracowywaniu nowego wydania normy) Doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego - idea i zasady zapobiegania zanieczyszczeniom, koszty środowiskowe. Optymalizacja kosztów środowiskowych - warsztaty Szkolenia z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007 Opracowanie i wdrożenie skutecznego Systemu Zarządzania BHP wg PN-N i OHSAS z uwzględnieniem projektu normy ISO (wykłady prowadzić będzie między innymi osoba uczestnicząca w opracowywaniu nowego wydania normy) Auditor Systemu Zarządzania BHP wg PN-N i OHSAS z uwzględnieniem projektu normy ISO (wykłady prowadzić będzie między innymi osoba uczestnicząca w opracowywaniu nowego wydania normy) Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg norm PN-N 18001:2004 i OHSAS 18001:2004 z uwzględnieniem projektu normy ISO Analiza kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz możliwości ich optymalizacji - warsztaty tematyczne Organizacja, nadzór i dokumentowanie prac szczególnie niebezpiecznych Komputerowe narzędzie wspomagające określenie, obliczenie i grafikę wskaźników wynikowych i wiodących w zakresie poprawy stanu BHP oraz doskonalenia SZBiHP , ul. Faradaya 53 lok. 44, Tel

6 Szkolenie doskonalące dla auditorów Systemu Zarządzania BHP - aktualne wymagania prawne z zakresu BHP niezbędne przy prowadzeniu auditów OHSAS Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi - szkolenie doskonalące Komputerowe narzędzie oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi mającymi zastosowanie w organizacji Doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w zakresie prac szczególnie niebezpiecznych oraz współpracy z podwykonawcami i najemcami Doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w zakresie monitorowania i pomiarów Projekt normy ISO / DIS Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - wymagania i wytyczne (wykłady prowadzić będzie między innymi osoba uczestnicząca w opracowywaniu nowego wydania normy) NOWOŚĆ! Szkolenia z zakresu systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2011 Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Energią wg ISO System Zarządzania Energią wg normy ISO i jego wykorzystanie w efektywności energetycznej - Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO Praktyczne aspekty wdrożenia systemu efektywności energetycznej w oparciu o standard ISO Przegląd energetyczny w zakresie wymagań normy ISO System Zarządzania Energią i możliwości jego wykorzystania w optymalizacji kosztów Szkolenia z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO Auditor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC Ochrona Danych Osobowych jak spełnić wymagania ustawy w firmie - Szkolenia z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności Standardy bezpieczeństwa i jakości żywności wymagane przez sieci handlowe - BRC, IFS Opracowanie dokumentacji i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO Systemy Zapewnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności GHP/GMP/HACCP. Aspekty prawne Systemów GHP/GMP/HACCP Auditor wewnętrzny Systemu Zapewnienia Bezpieczeństwa Żywności HACCP Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO Rola Pełnomocnika Systemu Zapewnienia Bezpieczeństwa Żywności HACCP i wg ISO Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy , ul. Faradaya 53 lok. 44, Tel

7 SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, PPOŻ, I POMOCY Szkolenie okresowe BHP pracodawców i osób kierujących pracownikami Szkolenie okresowe BHP pracowników inżynieryjno-technicznych Szkolenie okresowe BHP pracowników administracyjno-biurowych Szkolenie okresowe BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Instruktaż stanowiskowy - wymagania prawne i metodyka prowadzenia Zasadnicze i minimalne wymagania dla maszyn nowych, modernizowanych oraz maszyn już użytkowanych przez pracowników podczas pracy wg dyrektyw europejskich Dostosowanie maszyn i urządzeń zakupionych przed 1 stycznia 2003r do minimalnych wymagań BHP Zespół powypadkowy - podstawowe wymagania i umiejętności, metody badania wypadków przy pracy Wypadek ciężki, zbiorowy, śmiertelny obowiązki pracodawcy, zespołów powypadkowego, współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, postępowania roszczeniowe warsztaty Psychologia bezpieczeństwa przy dochodzeniach i analizie wypadków przy pracy Oceny ryzyka zawodowego oraz identyfikacja zagrożeń - metody i programy wykonywania ocen Szkolenie z zakresu obrony cywilnej oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych z wykorzystaniem sprzętu ochrony dróg oddechowych - Istotne zmiany w zakresie prawa pracy obowiązujące w roku 2016r: Nowe regulacje uprawnień rodzicielskich (od dnia ) oraz Nowe uprawnienia w doniesieniu do zawierania i rozwiązywania umów terminowych (od dnia ) Pierwsza pomoc - podstawowy kurs udzielania pomocy poszkodowanym Pierwsza pomoc doskonalące szkolenie okresowe Nowe regulacje oraz zmiany w prawie pracy w zakresie rodzicielstwa i czasu pracy warsztaty Szkolenie BHP dla Społecznych Inspektorów Pracy i Przedstawicieli Pracowników Warsztaty prawa pracy - najnowsze zmiany, nieprawidłowości, audyty dokumentacji i procedur, przygotowanie do kontroli PIP Dokumentacja pracownicza, przygotowanie pracowników do pracy, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy oraz udzielanie urlopów wypoczynkowych Odpowiedzialność za błędy w stosowaniu przepisów prawa pracy w sektorze publicznym, analiza najczęstszych nieprawidłowości - wnioski organów kontroli Zmiany w rozporządzeniu w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych - warsztaty szkoleniowe Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej Substancje niebezpieczne i toksyczne środki przemysłowe (TŚP) - zasady postępowania przy pracy oraz w czasie awarii Warsztaty doskonalące dla Członków Drużyn Przeciwpożarowych w Zakładach Metody i narzędzia doskonalenia jakości - Lean Manufacturing - doskonalenie systemów zarządzania organizacją , ul. Faradaya 53 lok. 44, Tel

8 Szkolenia z zakresu ochrony środowiska Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka, najnowsze zmiany Regulacje Prawne z zakresu Ochrony Środowiska - Gospodarka Odpadami aktualne zmiany i interpretacja przepisów Regulacje Prawne z zakresu Ochrony Środowiska - Gospodarka Wodno Ściekowa - informacje podstawowe Regulacje Prawne z zakresu Ochrony Środowiska - Powietrze - informacje podstawowe Wprowadzenie do EU ETS - dla nowych instalacji lub w związku z rozszerzeniem Dyrektywy 29/2009 Technologia oczyszczania wód i ścieków Najważniejsze obowiązki przedsiębiorców w zakresie korzystania ze środowiska i kontrola ich przestrzegania Obowiązki pracodawców w zakresie opłat i sprawozdawczości środowiskowych Zmiany w przepisach dotyczących gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Monitorowanie emisji CO2 w II okresie EU ETS OŚ 10 Auditor wewnętrzny CO2 (GHG) Szkolenia zawodowe Obsługa wózków jezdniowych Bezpieczna wymiana butli Operator suwnic Operator żurawi warsztatowych Konserwator suwnic - szkolenie podstawowe z uprawnieniami UDT Konserwator wózków jezdniowych - szkolenie podstawowe z uprawnieniami UDT Kurs na Hakowego Kurs kelnerski Szkolenia z zakresu zarządzania personelem System ocen pracowniczych Komunikacja, argumentacja i perswazja Motywowanie pracowników Zarządzanie emocjami i stresem Mobbing Zarządzanie emocjami i stresem oraz negocjacje i wywieranie wpływu , ul. Faradaya 53 lok. 44, Tel

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku Kod szkolenia Temat szkolenia Ilość dni szkolenia Terminy szkolenia BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, OBRONA CYWILNA, PPOŹ, PIERWSZA POMOC BHP 01 Szkolenie okresowe bhp dla Pracodawców oraz Osób Kierujących

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń otwartych I PÓŁROCZE 2013 R

Harmonogram szkoleń otwartych I PÓŁROCZE 2013 R Zobacz nowy Harmonogram Szkoleń na II półrocze 2013 roku Kod Temat Ilość dni / godzin Termin Miejsce Koszt NETTO Opis System zarządzania jakością wg ISO 9001, ISO/TS 16949 SZJ 02 ZOZ 03 ZOZ 04 ZOZ 01 TS

Bardziej szczegółowo

Propozycje- HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH II półrocze 2015 roku

Propozycje- HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH II półrocze 2015 roku Kod szkolenia Temat szkolenia Ilość dni szkolenia Terminy szkolenia Miejsce szkolenia Koszt / osoba BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, OBRONA CYWILNA, PPOŹ, PIERWSZA POMOC BHP 01 Szkolenie okresowe bhp dla

Bardziej szczegółowo

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 2012 MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO. 2012 kwiecieo

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 2012 MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO. 2012 kwiecieo L.p. Temat 2011 GRUDZIEO 2012 STYCZEO MIESIĄC 2012 LUTY 2012 MARZEC 2012 kwiecieo Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA 2012 ROK

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA 2012 ROK HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001 (SZJ) SZJ-00 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - WYMAGANIA 8 4 8 1 550 BZ SZJ-01 SZJ-02 PEŁNOMOCNIK DS. SZJ SZJ-03 MENEDśER JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń otwartych 2015

Harmonogram szkoleń otwartych 2015 Harmonogram szkoleń otwartych 2015 Strona ID numer Tytuł szkolenia Czas trwania Informacje ogólne styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień JAKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO Klienci Certyfikacji SGS Polska Nowi Klienci Szkolenia różne 1. EN 15838 wymagania normy jakościowej dla branży call center. 05.02.2016 2. GDP Dobre Patryki Dystrybucyjne

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO Klienci Certyfikacji SGS Polska Nowi Klienci Szkolenia różne 1. EUTR - Legalność pochodzenia drewna i biomasy w świetle wymagań regulacji EUTR NR 995/2010. 2. GDP Dobre

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA Szkolenia różne 1. Biomasa na cele energetyczne wymagania prawne, obowiązki podmiotów w łańcuchu dostaw, SNS, certyfikacja V-Bioss INiG, dokumentowanie i uwierzytelnianie pochodzenia biomasy

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Terminarz szkoleń, II półrocze, 05 rok Termin ISO 900:008 ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Planowane zmiany w systemie zarządzania jakością NOWOŚĆ! moduł System zarządzania jakością podstawy ISO 900 moduł

Bardziej szczegółowo

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q0 Q 01 Q 02 Wymagania normy ISO 9001:2015 zmiany w stosunku do normy ISO9001:2008 wdrażanie i dokumentowanie Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, I półrocze 2017 rok Systemy zarządzania

Terminarz szkoleń, I półrocze 2017 rok Systemy zarządzania Terminarz szkoleń, I półrocze 07 rok Termin ISO 900:05 NOWOŚĆ! ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Zmiany w systemie zarządzania jakością Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny warsztat z dostosowania starego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA Szkolenia różne 1. Zasady prowadzenia auditu wewnętrznego. Wytyczne normy PN-EN ISO 19011:2012. 2. PN-ISO 31000:2012 wytyczne w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym. 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (czerwiec)

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (czerwiec) PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Plan szkoleń na rok () 1. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Interpretacja wymagań normy ISO 9001, zadania Auditora Wewnętrznego, planowanie,

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, I półrocze 2018 rok Systemy zarządzania

Terminarz szkoleń, I półrocze 2018 rok Systemy zarządzania Terminarz szkoleń, I półrocze 08 rok Termin ISO 900:05 ISO 900:05 zmiany w systemie zarządzania jakością OSTATNIA EDYCJA! 6.0.08 30.0.08 3.0.08 0.03.08.03.08 0.0.08 6.0.08 7.05.08 07.06.08 Lublin Od ISO

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze 2017 rok Systemy zarządzania

Terminarz szkoleń, II półrocze 2017 rok Systemy zarządzania Terminarz szkoleń, II półrocze 07 rok Szkolenie Czas trwania (w dniach) Termin Miejsce Cena netto ISO 900:05 ISO 900:05 zmiany w systemie zarządzania jakością Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny warsztat

Bardziej szczegółowo

11-12 Warszawa Kraków 5-6 Kraków/Łódź. Warszawa X Wa-wa/Gdańsk Warszawa. 19 Kraków.

11-12 Warszawa Kraków 5-6 Kraków/Łódź. Warszawa X Wa-wa/Gdańsk Warszawa. 19 Kraków. System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 Temat szkolenia Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Pełnomocnik SZJ Auditor Wewnętrzny SZJ / / / 23-24 Czas trwania Cena /Wa-wa Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2016 rok

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2016 rok Terminarz szkoleń, I półrocze, 06 rok Termin ISO 900:05 ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Zmiany w systemie zarządzania jakością.0.06 9.0.06 7.03.06 3.04.06.05.06 6.06.06 Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH LIPIEC GRUDZIEŃ 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH LIPIEC GRUDZIEŃ 2015 LIPIEC GRUDZIEŃ 2015 LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q00A ISO 9001:2015 zmiany w nowej rewizji normy 1 490 24-25 16 3-4 Q 01 Q 02 Auditor

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q00A ISO 9001:2015 zmiany w nowej rewizji normy 1 490 4 25 Q 01 Q 02 Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 Warsztaty doskonalące

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH MIEJSCE DATA SZKOLENIE ORESOWE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH BUDOWY LINIOWE LUBLIN 10.10.2016 ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO Szkolenia różne 1. Lean Six Sigma Green Belt. (Szkolenie 10 dniowe, w czterech sesjach) Nowość! 22-23.10.2015 04-06.11.2015 25-27.11.2015 10-11.12.2015 4 900 PLN 2. Auditor

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze 2017 rok Systemy zarządzania

Terminarz szkoleń, II półrocze 2017 rok Systemy zarządzania Terminarz szkoleń, II półrocze 07 rok Termin ISO 900:05 ISO 900:05 zmiany w systemie zarządzania jakością Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny warsztat z dostosowania starego systemu do nowego Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

8-9 Poznań Kraków Kraków/Łódź. 3-4 Warszawa. Toruń X. 1-3 Gdańsk Toruń/Poznań Szczecin.

8-9 Poznań Kraków Kraków/Łódź. 3-4 Warszawa. Toruń X. 1-3 Gdańsk Toruń/Poznań Szczecin. System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 Temat szkolenia Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Pełnomocnik SZJ Auditor Wewnętrzny SZJ 20-4- / x 17-18 / / Czas trwania 2 dni Cena 1100zł

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 1. Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 + elementy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia DQS Polska 2006

Szkolenia DQS Polska 2006 AW Auditor wewnętrzny DQS I edycja szkolenia 20-22.02.2006 II edycja szkolenia 02-04.10.2006 Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 1. Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 + FDIS

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH DODATKOWA OFERTA WAKACYJNA 1. System zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 z uwzględnieniem NOWYCH WYMAGAŃ NORMY ISO/DIS 9001:2015. 2. Auditor wewnętrzny systemu bezpieczeństwa żywności HACCP. Powyższe

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO Szkolenia różne 1. Lean Six Sigma Green Belt. (Szkolenie 10 dniowe, w czterech sesjach) Nowość! 22-23.10.2015 04-06.11.2015 25-27.11.2015 10-11.12.2015 4 900 PLN 2. GDP

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji Projektu Stawiamy na JAKOŚĆ w Zarządzaniu II

Harmonogram realizacji Projektu Stawiamy na JAKOŚĆ w Zarządzaniu II 2. Zarządzanie Bezpieczeństwem nformacji 1. Systemy Jakością w branży motoryzacyjnej Projekt Stawiamy na JAKOŚĆ w Zarządzaniu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SEP. Miejsce Data 1/8. Miejsce Data 1/8. Miejsce Data 2/16. Miejsce Data 5/40. Miejsce Data 5/40 SYSTEMY ZARZĄDZANIA.

SZKOLENIA SEP. Miejsce Data 1/8. Miejsce Data 1/8. Miejsce Data 2/16. Miejsce Data 5/40. Miejsce Data 5/40 SYSTEMY ZARZĄDZANIA. SZKOLENIA SEP 1 SEP-E Zakres elektroenergetyczny, gazowy i cieplny na stanowisku EKSPLOATACJI - szkolenie wznawiające uprawnienia w grupie 1, 2, lub 3 01 2 SEP-D Zakres elektroenergetyczny, gazowy i cieplny

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ KURSÓW I SZKOLEŃ OTWARTYCH 2016 podstawowy Liczba dni/liczba godzin SZKOLENIA SEP. Miejsce Data 1/8. Miejsce Data 1/8.

KALENDARZ KURSÓW I SZKOLEŃ OTWARTYCH 2016 podstawowy Liczba dni/liczba godzin SZKOLENIA SEP. Miejsce Data 1/8. Miejsce Data 1/8. Strona 1 z 6 Lp. Kod Nazwa kursu/szkolenia KALENDARZ KURSÓW I SZKOLEŃ OTWARTYCH 2016 podstawowy Liczba dni/liczba godzin SZKOLENIA SEP Miesiąc: Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 1 SEP-E Zakres

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na naszą stronę

Zapraszamy na naszą stronę KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH TÜV SÜD Polska. Do cen szkoleń należy doliczyć podatek VAT w wysokości %.. Szkolenia otwarte realizowane są w następujących lokalizacjach: Miejscowość Skrót w kalendarzu Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na naszą stronę

Zapraszamy na naszą stronę KALENDARZ SZKOLEŃ OTTYCH TÜV SÜD Polska. Do cen szkoleń należy doliczyć podatek VAT w wysokości %.. Szkolenia otwarte realizowane są w następujących lokalizacjach: Miejscowość Skrót w kalendarzu Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na naszą stronę

Zapraszamy na naszą stronę KALENDARZ SZKOLEŃ OTTYCH TÜV SÜD Polska. Do cen szkoleń należy doliczyć podatek VAT w wysokości %.. Szkolenia otwarte realizowane są w następujących lokalizacjach: Miejscowość Skrót w kalendarzu Warszawa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń otwartych DQS Polska sp. z o.o. 2017

Harmonogram szkoleń otwartych DQS Polska sp. z o.o. 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Harmonogram szkoleń otwartych DQS Polska sp. z o.o. 2017 Grupa docelowa Temat Data Miejsce Cel 9001:2015 14001:2015 07.02.2017 14.02.2017 Prezentacja zmian w normach,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2014 (marzec-kwiecień-maj)

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2014 (marzec-kwiecień-maj) PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Plan szkoleń na rok (marzec-kwiecień-maj) PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Plan szkoleń na rok (marzec-kwiecień-maj). Temat 1. Auditor wewnętrzny Systemu

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań DQS Forum 2017

Plan spotkań DQS Forum 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Plan spotkań DQS Forum 2017 1 Grupa docelowa Data Temat Miejsce Cel 1 23.01.2017 Wymagania IATF 16949 w porównaniu do ISO/TS 16949:2009 Główne zmiany ISO/TS 16949:2009

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (01 styczeń 28 luty)

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (01 styczeń 28 luty) PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Plan szkoleń na rok (01 styczeń 28 luty) PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Plan szkoleń na rok ( 01 styczeń 28 luty) Temat 1. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2016 rok

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2016 rok Terminarz szkoleń, II półrocze, 06 rok Termin ISO 900:05 ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Zmiany w systemie zarządzania jakością 08.09.06.09.06 06.0.06 0.0.06 03..06 7..06 0..06 Od ISO 900:008 do ISO

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (01 marzec 31 maj)

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (01 marzec 31 maj) PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Plan szkoleń na rok (01 31 ) PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Plan szkoleń na rok (01 31 ) Temat 1. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. lipiec grudzień 2016 r. 2016 r.

Harmonogram szkoleń. lipiec grudzień 2016 r. 2016 r. Harmonogram szkoleń lipiec grudzień 2016 r. 2016 r. O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz doradztwie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (marzec maj)

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (marzec maj) PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Plan szkoleń na rok ( ) PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Plan szkoleń na rok ( ) Temat 1. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 2 984,-*

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ DLA BIZNESU. Plan szkoleń na rok 2015 (styczeń-luty-marzec)

PROGRAM SZKOLEŃ DLA BIZNESU. Plan szkoleń na rok 2015 (styczeń-luty-marzec) Plan szkoleń na rok 2015 (styczeń-luty-marzec) Temat Styczeń Luty Marzec 1. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. 22-23 05-06 19-20 850,-* 750,-* 2. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Przedmiot szkolenia: Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych Audytorów i Pełnomocników z metodami audytowania, wdrażania,

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią w przemyśle samochodowym

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią w przemyśle samochodowym 20 11 - Zarządzanie Jakoscią w przemyśle samochodowym SZKOLENIA OGÓLNE WARUNKI SZKOLEO kod: QA_A1 - System Zarządzania Jakością w przemyśle samochodowym w oparciu o specyfikację ISO/TS 16949 kod: QA_A2

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto System Zarządzania Jakością Termin Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO

Bardziej szczegółowo

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15 OFERTA WSPÓŁPRACY Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy. Posiadamy duże doświadczenie z dziedziny BHP i P.POŻ. zakładów produkcyjnych, budownictwa ogólnego, przemysłowego sektora chemicznego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013 Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa mając na uwadze potrzeby i oczekiwania rynkowe uruchomiła w roku akademickim 2012/2013 studia podyplomowe nt. Zarządzanie Jakością o dwóch specjalnościach: -

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkoleń Bureau Veritas w I półroczu 2014

Harmonogram Szkoleń Bureau Veritas w I półroczu 2014 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I00 Omówienie wymagań ISO 9001:15 CD Szczecin 1 650 I01 Praktyczna interpretacja wymagań normy ISO 9001 27 14 19 9 Kielce I02 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 23-25

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. styczeń czerwiec 2016 r. 2016 r.

Harmonogram szkoleń. styczeń czerwiec 2016 r. 2016 r. Harmonogram szkoleń styczeń czerwiec 2016 r. 2016 r. O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz doradztwie

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2016 rok

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2016 rok Terminarz szkoleń, I półrocze, 06 rok Termin ISO 900:05 ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Zmiany w systemie zarządzania jakością Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny warsztat z dostosowania starego

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I02 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania - 17-20 I04 Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością 2 750 I05 I06 Omówienie wymagań ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE a. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

19 lat doświadczenia w konsultingu i szkoleniach

19 lat doświadczenia w konsultingu i szkoleniach 19 lat doświadczenia w konsultingu i szkoleniach 1 1 Podstawowe informacje Rok założenia: 1995 Działalność gospodarcza (Wojciech Podemski) Rejestr: CEIDG NIP: 899-101-13-44 REGON: 930448120 Biuro i sala

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych)

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Załącznik nr do Zarządzenia Rektora PG nr 1. Wykaz przedmiotów i ich treść, wymiar godzinowy,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK 2014

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK 2014 HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK 2014 INCERT Tel. 692 497 635; Tel./Fax: (091) 4694 553 e-mail: biuro@incert.pl; beata.wagner@incert.pl INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Łukasz Grabowski, słuchacz WSB

Łukasz Grabowski, słuchacz WSB Zarządzanie jakością WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie jakością - Studia w WSB w Bydgoszczy Na dzisiejszym wymagającym rynku jakość produktów i usług stanowi o sukcesie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO

Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO DEKRA SE Witamy w DEKRA DEKRA to światowy lider usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa,

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO

Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO DEKRA SE Witamy w DEKRA DEKRA to światowy lider usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa,

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca Konferencja podsumowująca Elżbieta Stefaniak Dyrektor Marketingu Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 25.06.2015 r. Tematyka prezentacji Stan realizacji zamówienia dla umowy 591 (1)/DSC/14) - usługi

Bardziej szczegółowo

NOBLE CERT SZKOLENIA 2017/ STYCZEŃ KWIECIEŃ

NOBLE CERT SZKOLENIA 2017/ STYCZEŃ KWIECIEŃ NOBLE CERT SZKOLENIA 2017/ STYCZEŃ KWIECIEŃ WWW.NOBLECERT.PL JAKOŚĆ WWW.NOBLECERT.PL WARSZTATY DLA AUDITORÓW I PEŁNOMOCNIKÓW SZKOLENIE AUDITORÓW WIODĄCYCH PRZEJŚCIE NA NOWE WYMAGANIA ISO 9001 I ISO 14001

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001.

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001. S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK 2014

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK 2014 HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK 2014 INCERT Tel.: 091 4694 553; 664 373 772, Fax: (091) 4694 553 e-mail: biuro@incert.pl; martyna.wenszka@incert.pl INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wydarzeń wrzesień-grudzień 2016

Harmonogram wydarzeń wrzesień-grudzień 2016 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I02 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 25-27 Kraków 7-9 3 1800 I03 Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2015 (nierejestrowany w IRCA) 25-26 Kraków 13-14 Kraków 2 800 I05 Audytor

Bardziej szczegółowo

OFERTA: 1. Szkolenia zamknięte z naszej oferty i przygotowane na życzenie

OFERTA: 1. Szkolenia zamknięte z naszej oferty i przygotowane na życzenie OFERTA: 1. Szkolenia zamknięte z naszej oferty i przygotowane na życzenie 2. Konsulting przy wdrażaniu GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP Kosmetyczne, ISO 14001, ISO 18001, OHSAS 18001 3. Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego! Celem szkolenia jest: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

Menedżer jakości. Osoba do kontaktu: Katarzyna Książko

Menedżer jakości. Osoba do kontaktu: Katarzyna Książko Organizator: Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Kierownik: dr inż. Jan Sas ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków pawilon D-14, pokój 303 tel. 12 617 43 01, 603 580 161 fax 12 636 70

Bardziej szczegółowo

OFERTA: 2. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych

OFERTA: 2. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych OFERTA: 1. Szkolenia otwarte, zamknięte i na życzenie 2. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych 3. Konsulting przy wdrażaniu GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP Kosmetyczne,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008. System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 19

System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008. System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 19 System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 Temat szkolenia Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Pełnomocnik SZJ Auditor Wewnętrzny SZJ Pełnomocnik + Auditor Wewnętrzny SZJ Auditor Wiodący SZJ Konferencja/szkolenie

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią w branży spożywczej

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią w branży spożywczej 20 11 - Zarządzanie Jakoscią w branży spożywczej SZKOLENIA OGÓLNE WARUNKI SZKOLEO kod: QA_F1 Dobra praktyka higieniczna i dobra praktyka produkcyjna (GHP i GMP) kod: QA_F2 System HACCP zasady, wdrażanie

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE 1. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Czas

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla wymagających tylko z D&G Consulting

Szkolenia dla wymagających tylko z D&G Consulting Szkolenia dla wymagających tylko z D&G Consulting Szanowni Państwo, www.dgc.pl Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom rynku oferujemy Państwu szkolenia z zakresu systemów zarządzania, prowadzone

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów... 9

Spis treści. Od Autorów... 9 Spis treści Od Autorów... 9 1. Historia bezpieczeństwa i higieny pracy... 11 1.1. Pojęcia podstawowe... 11 1.2. Przyczyny stosowania profilaktyki BHP... 13 1.3. Organizacja profilaktyki... 15 1.4. Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2016 rok

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2016 rok Terminarz szkoleń, II półrocze, 06 rok Termin ISO 900:05 ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Zmiany w systemie zarządzania jakością 08.09.06.09.06 06.0.06 0.0.06 03..06 7..06 0..06 Od ISO 900:008 do ISO

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH OTWARTYCH Jesień 2012

OFERTA SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH OTWARTYCH Jesień 2012 OFERTA SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH OTWARTYCH Jesień 2012 Jesienią roku 2012 zapraszamy Państwa na szkolenia wyjazdowe otwarte organizowane przez firmę TARBONUS Sp. z o.o. Zapewniamy wysoki poziom organizacji,

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkoleń Bureau Veritas w I półroczu 2015

Harmonogram Szkoleń Bureau Veritas w I półroczu 2015 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I01 Praktyczna interpretacja wymagań normy ISO 9001 25 16 28 13 17 1 590 I02 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 25-27 9-11 8-10 3 1800 I05 Omówienie wymagań ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp

12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp 12.1. Informacje ogólne 12.2. Szkolenie wstępne 12.2.1. Instruktaż ogólny 12.2.2. Instruktaż stanowiskowy 12.3. Szkolenie okresowe 12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp 12.4. Adaptacja programów ramowych

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią 20 11 - Zarządzanie Jakoscią SZKOLENIA OGÓLNE WARUNKI SZKOLEO kod: QA_Q1 - System Zarządzania Jakością wymagania normy ISO 9001: 2008 kod: QA_Q2 - System Zarządzania Jakością w organizacji ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-20 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-20 Termin zakończenia rekrutacji Zarządzanie jakością Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7660 Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł Cena netto za godzinę 22,53 zł Cena brutto za godzinę 22,53 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści qualityaustria

Spis treści qualityaustria Katalog szkoleń 2014 Spis treści qualityaustria POLSKA Katalog szkoleń www.qualityaustria.com.pl Spis treści Quality Austria Przedmowa 4 O firmie 5 Jakość Zarządzanie procesami 22 Auditor procesu wg VDA

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I WARSZTATY

SZKOLENIA I WARSZTATY SZKOLENIA I WARSZTATY wg. Norm ISO : 9001, ISO 14001, PN-N-18001/OHSAS, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 50001, ISO 22301 1. Pełnomocnik Systemu Zarządzania/ Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa - nowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY ECHO ENVIRONMENTAL GROUP

OFERTA WSPÓŁPRACY ECHO ENVIRONMENTAL GROUP ECHO Environmental Group ul. Plantowa 5 05-830 Nadarzyn/Warszawa tel : +48 22 724 60 86 fax : +48 22 201 32 69 e-mail : echoeg@echoeg.com www.echoeg.com OFERTA WSPÓŁPRACY ECHO ENVIRONMENTAL GROUP W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo