ZESPOŁY AKT SZKÓŁ LOTNICZYCH, OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ, BRONI PANCERNYCH, SAPERÓW I ŁĄCZNOŚCI Z LAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPOŁY AKT SZKÓŁ LOTNICZYCH, OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ, BRONI PANCERNYCH, SAPERÓW I ŁĄCZNOŚCI Z LAT 1918 1939"

Transkrypt

1 Kazimierz Bar ZESPOŁY AKT SZKÓŁ LOTNICZYCH, OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ, BRONI PANCERNYCH, SAPERÓW I ŁĄCZNOŚCI Z LAT Istniejące w latach szkoły wojskowe lotnicze, obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej, broni pancernych, saperów i łączności przechodziły szereg przeobrażeń organizacyjnych; zmieniał się też ich zakres czynności. Szkoły te prowadziły szkolenie kandydatów na oficerów, podoficerów zawodowych oraz doskonaliły kadrę zawodową. W niniejszym omówieniu ograniczono się tylko do pokazania najważniejszych zmian w strukturze i działalności, a główną uwagę skupiono na charakterystyce, zachowanych w Centralnym Archiwum Wojskowym, materiałów wytworzonych przez wymienione szkoły wojskowe. SZKOŁY LOTNICZE Centrum Wyszkolenia Lotnictwa

2 Po licznych reorganizacjach szkolnictwa lotniczego, w listopadzie 1925 roku zorganizowana została Oficerska Szkoła Lotnictwa 1. Poprzedniczkami nowoutworzonej szkoły były kolejno: Szkoła Lotnicza w Ławicy (1919), Wyższa Szkoła Lotników ( ) i Wyższa Szkoła Pilotów ( ). Przejęła ona również niektóre funkcje rozwiązanej w roku 1924 Szkoły Obserwatorów i Strzelców Lotniczych. Zadaniem Oficerskiej Szkoły Lotnictwa było szkolenie kadry zawodowej i rezerwowej oraz prowadzenie kursów przeszkolenia oficerów lotnictwa. W sierpniu 1928 roku nastąpiło przemianowanie Oficerskiej Szkoły Lotnictwa na Szkołę Podchorążych Lotnictwa 2. Kolejna reorganizacja Szkoły miała miejsce w lipcu 1929 roku 3, kiedy to utworzono Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa. Od tej pory w Centrum prowadzono szkolenie podchorążych (w Szkole Podchorążych Lotnictwa) i specjalizację dla wszystkich szeregowych z cenzusem oraz specjalne kursy dla oficerów (szkolenie pilotów, aplikacje oficerów z innych rodzajów broni). W czerwcu 1937 roku w związku z reorganizacją szkolnictwa lotniczego Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa przemianowano na Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 i podporządkowano komendantowi Grupy Szkół Lotniczych w Warszawie 4. Zgodnie z nową organizacją Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 składało się z następujących jednostek organizacyjnych: Komendy, Szkoły Podchorążych Lotnictwa (grupa pilotów i obserwatorów), Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa (grupa pilotów) i Bazy Lotniczej Dęblin. W późniejszym okresie komendantowi CWLot. podporządkowano Szkołę Pilotażu. 1 Dod. tjn. nr 16, poz. 50 do Dz. Rozk. MSWojsk. nr 16 z 1925 roku. 2 Dz. Rozk. MSWojsk. nr 22, poz. 241 z 1928 roku. 3 Rozkaz wykonawczy Dep. Aeronautyki MSWojsk. L.dz. 700/tjn. z 1929 roku. CAW, Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych (dalej: GISZ), Zarządzenie Dowództwa Lotnictwa MSWojsk. L.dz. 1801/tjn. z roku. CAW, Sztab Główny, Oddział I (dalej: Szt. Gł. Oddz. I) Wydział Org., t Zarządzenie Dowództwa Lotnictwa MSWojsk. L.dz. 1801/tjn. z roku. CAW, Sztab Główny, Oddział I (dalej: Szt. Gł. Oddz. I) Wydział Org., t. 1.

3 Akta Centrum Wyszkolenia Lotnictwa (38 j.a.) po opracowaniu zostały podzielone na grupy: rozkazy, sprawy szkolenia i personalne oraz wykazy uposażenia. Rozkazy dzienne (16 j.a.) obejmują lata i zawierają wiele danych dotyczących organizacji szkoły, pozwalają też odtworzyć stan personelu i życie codzienne CWLot. Wśród spraw szkolenia (2 j.a.) znajdują się skrypty.wykładów na temat: Zasady strzelania powietrznego i Bombardier następnie program OSLot., warunki ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Podchorążych Lotnictwa na kurs 1936/39, regulamin wewnętrzny dla oficerów personelu stałego, wreszcie plany lotniska cywilnego w Ławicy k. Poznania ( ). Ponadto w tej grupie akt znajduje się referat obejmujący opis terenu CWLot. w Dęblinie i zagadnienia szkolenia personelu lotniczego ( ). Sprawy personalne (2 j.a.) występują w postaci skorowidzów szeregowych rocznika Wykazy uposażenia (18 j.a.) z lat pozwalają odtworzyć skład personalny kadry zawodowej CWLot. oraz jednostek przydzielonych pod względem gospodarczym, takich jak Główna Składnica Lotnicza i Główna Składnica Uzbrojenia nr 2. Szkoła Podchorążych Rezerwy Lotnictwa Szkoła Podchorążych Rezerwy Lotnictwa przejawiała działalność w latach początkowo w Oficerskiej Szkole Lotnictwa (Szkole Podchorążych Lotnictwa), a następnie w ramach organizacyjnych Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr Tamże.

4 Zespół akt Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa (4 j.a.) zachował się w postaci książek postępów ogólnych słuchaczy i skorowidzów imiennych szeregowych z cenzusem z lat Szkoła Pilotażu W lutym 1928 roku zatwierdzono tymczasową organizację Lotniczej Szkoły Strzelania i Bombardowania z siedzibą w Grudziądzu 6. Miała ona za zadanie szkolenie zwartych jednostek lotnictwa bądź poszczególnych oficerów i podoficerów w zadaniach walki powietrznej i bombardowania. Z dniem 20 sierpnia 1937 roku nastąpiło przemianowanie Lotniczej Szkoły Strzelania i Bombardowania na Szkołę Pilotażu 7. Początkowo podporządkowano ją komendantowi Grupy Szkół Lotniczych, a następnie komendantowi Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1. W pierwszych miesiącach 1939 roku Szkoła Pilotażu została przeniesiona z Grudziądza do Ułęża k. Dęblina. Akta Szkoły Pilotażu (25 j.a.) zawierają rozkazy dzienne ( ), w których znajduje się wiele materiałów dotyczących działalności szkoły, szkolenia i spraw personalnych. Oprócz rozkazów zachowały się jeszcze wykazy Uposażenia kadry szkoły z lat (9 j.a.), przepisy ruchu lotniczego w Porcie Grudziądz ( ) oraz orzeczenia cenzuralne do wydatków technicznych. Szkoła Podchorążych Lotnictwa (grupa techniczna) GISZ, t. 473/3. 6 Dz. Rozk. MSWojsk. nr 4, poz. 38 z 1828 roku. 7 Zarządzenie Dep. Dowodzenia Ogólnego MSWojsk. L. dz. 4358/org. tjn. z roku. CAW,

5 Z dniem 1 października 1934 roku zarządzono uruchomienie Szkoły Podchorążych Lotnictwa (grupa techniczna) przy Centrum Wyszkolenia Technicznego. Lotnictwa w Bydgoszczy 8. Po utworzeniu w czerwcu 1937 roku Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 2 Szkoła Podchorążych Lotnictwa podporządkowana została; komendantowi CWLot. nr 2 i przeniesiona do Warszawy 9. Od 1 września 1938 roku szkoła podlegała komendantowi Grupy Szkół Lotniczych w Warszawie. Zespół akt Szkoły Podchorążych Lotnictwa zawiera niewielką ilość akt (9 j.a.) z lat Najpełniej zachowały się rozkazy dzienne szkoły. Sprawy szkolenia reprezentowane są przez jedną jednostkę archiwalną, która zawiera sprawozdania z ćwiczeń z administracji i gospodarki sprzętem lotniczym ( ). W zespole znajdują się też wykazy uposażenia oficerów, podoficerów zawodowych i pracowników cywilnych Szkoły Podchorążych Lotnictwa oraz jednostek będących na zaopatrzeniu finansowym szkoły: Samodzielnego Dywizjonu Doświadczalnego Lotnictwa, Wojskowej Stacji Meteorologicznej, Komendy Grupy Szkół Lotniczych) Instytutu Badań Lotniczo-Lekarskich i Eskadry Sztabowej Lotniczo-treningowej. Wojskowa Szkoła Lotnicza Wojskowa Szkoła Lotnicza powstała w styczniu 1919 roku w Warszawie i była czynna do maja tegoż roku. 8 Zarządzenie Biura Ogólno-Organizacyjnego nr 2110/wyszk. z roku. CAW, GISZ, CAW, Szt. Gł., Oddz. I Wydz. Org., t. 1.

6 Prowadzono w niej: wyższe kursy teoretyczne dla oficerów i szkołę pilotów. Po rozformowaniu Wojskowej Szkoły Lotniczej utworzono dwie szkoły lotnicze: niższą w Krakowie i wyższą w Warszawie. Akta Wojskowej Szkoły Lotniczej zachowały się w postaci jednej jednostki archiwalnej (sygn ). Materiały zawarte w tej jednostce posłużyć mogą do odtworzenia organizacji i działalności szkoły. W szczególności na uwagę zasługują sprawy organizacyjne, jak: etat i sprawozdanie z działalności szkoły. Poza tym są wykazy obsady personalnej, programy i korespondencja w sprawach szkolenia. Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich została zorganizowana w listopadzie 1930 roku, w ramach istniejącego od lipca 1929 roku Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa 10. W jego skład wchodziła ponadto Szkoła Podoficerów Pilotów Lotnictwa oraz, Szkoła Podoficerów Mechaników Samolotowych 11. Zadaniem Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich było przygotowanie kandydatów do zawodu podoficerskiego w lotnictwie, przez odpowiednie wychowanie oraz wyszkolenie zarówno ogólno-wojskowe (według programu pułkowej szkoły podoficerskiej lotnictwa), jak i fachowo-techniczne lotnictwa 12. Nauka w szkole trwała 3 lata. Absolwenci po odbyciu czynnej służby wojskowej w lotnictwie, byli następnie mianowani podoficerami zawodowymi lotnictwa lub majstrami wojskowymi. 10 Por. przypis Dodatek do rozkazu dziennego CWLot. nr 240 z roku. CAW, Dz. Rozk. MSWojsk. nr 28, poz. 334 z 1930 roku.

7 Po reorganizacji Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa w kwietniu 1933 roku 13 w jego skład wchodziła Szkoła Podoficerów Specjalistów Lotnictwa i Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich. W październiku 1934 roku Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa zostało przemianowane na Centrum Wyszkolenia Technicznego Lotnictwa, gdzie oprócz Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich zorganizowano Szkołę Podchorążych Lotnictwa (grupa techniczna) 14. W czerwcu 1937 roku nastąpiła dalsza reorganizacja szkół lotniczych, a w jej wyniku powstało m.in. Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 2, w skład którego, oprócz wymienionych poprzednio szkół lotniczych, wszedł także Batalion Szkolny Lotnictwa 15. W związku z nową organizacją szkolnictwa lotniczego dotychczasowe Centrum Wyszkolenia Technicznego Lotnictwa zostało zlikwidowane, jego funkcje przejęła całkowicie Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich 16. W lutym 1938 roku zatwierdzony został statut Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich 17. Po likwidacji we wrześniu 1938 roku Komendy Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 2, Szkołę Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich przeniesiono z Bydgoszczy do Krosna i podporządkowano komendantowi Grupy Szkół Lotniczych 18. Akta Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich (27 j.a.) ujęte są w inwentarzu w trzech zasadniczych grupach: rozkazy, sprawy techniczne i personalne oraz wykazy uposażenia. W grupie pierwszej znajdują się rozkazy z lat , regulujące codzienny tok pracy szkoły. 13 Rozkaz CWLot. nr 87 z roku. CAW, Tamże, t CAW, Szt. Gł., Oddz. I Wydz. Org., t Rozkaz CWTL nr 150 z roku CAW, Dz. Rozk. MSWojsk. nr 1, poz. 6 z 1838, roku. 18 CAW,

8 W następnej grupie znajdują się: wydawnictwo Centralnej Szkoły Mechaników Lotniczych pt. Uzbrojenie płatowców i synchronizacja KM a także inne instrukcje techniczne (Organizacja remontu silników lotniczych, Schemat systematyki materiałów chemiczno-bojowych, Tablica organizacji obrony przeciwlotniczej) oraz obsada personalna szkoły z roku 1925 ( ). W ostatniej grupie akt występują wykazy uposażenia oficerów, podoficerów i pracowników cywilnych, pozwalające odtworzyć obsadę personalną szkoły z lat Batalion Szkolny Lotnictwa W grudniu 1936 roku zarządzono utworzenie Tymczasowego Ośrodka Szkolnego Specjalistów Lotnictwa w Dęblinie 19. Ośrodek został podporządkowany komendantowi Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa. W rok później we wrześniu 1937 roku nastąpiło przeorganizowanie Tymczasowego Ośrodka Szkolnego Specjalistów Lotnictwa na Batalion Szkolny Lotnictwa i przeniesienie z Dęblina do Świecia 20. Batalion Szkolny Lotnictwa składał się z dowództwa, 2 kompanii szkolnych poborowych, 1 kompanii szkolnej specjalistów i kwatermistrzostwa. Akta Batalionu Szkolnego Lotnictwa zachowały się w niewielkiej ilości (6 j.a.). Połowę zespołu stanowią rozkazy dzienne batalionu zasadnicze źródło obrazujące życie szkoły. Pozostałe materiały archiwalne to wykazy uposażenia oficerów, podoficerów i pracowników cywilnych batalionu z lat Zarządzenie Dep. Dowodzenia Ogólnego, L. dz. 5840/org. tjn. CAW, GISZ, Por. przypis 7.

9 Centralna Szkoła Balonowa Szkoła ta istniała w latach , początkowo w Poznaniu 21, a następnie w Toruniu 22 i nosiła następujące nazwy: Oficerska Szkoła Aeronautyczna ( ), Centralna Szkoła Aerostatyczna ( ), Centralna Szkoła Balonowa ( ) 23. Zadaniem jej było przygotowanie na kilkumiesięcznych kursach szkolenia kadry oficerów i podoficerów balonowych 24. Zespół akt Centralnej Szkoły Balonowej (5 j.a.) zawiera tylko rozkazy dzienne szkoły z lat Źródła te pozwalają na częściowe odtworzenie obrazu działalności i funkcjonowania szkoły w okresie jej istnienia. SZKOŁY OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ Centrum Wyszkolenia Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej W lutym 1930 roku zorganizowano Centrum Wyszkolenia Artylerii Przeciwlotniczej w Warszawie 25. Zadaniem jego było prowadzenie corocznych kursów artylerii przeciwlotniczej dla oficerów, szeregowych z cenzusem i podoficerów zawodowych. W roku 1937 nastąpiła reorganizacja i rozbudowa centrum, spowodowana wzmożonymi potrzebami wojska i obrony kraju Tymczasowy etat OSAeronaut: Dz. Rozk. Tjn. MSWojsk. nr 7, poz. 108 z 1920 roku. 22 CAW, Zarządzenie Sztabu Generalnego-Oddział I, L.dz /org. z roku. CAW, Szt. Gł. Oddz. I Wydz. Ogól. Org., t. 16a. 24 Rozkaz dzienny CSBal. nr 155 z roku. CAW, Dod. tjn. nr 2 do Dz. Rozk. MSWojsk. nr 6 z 1930 roku. 26 Zarządzenie Biura Inspekcji GISZ, L.dz. 3580/tjn./37. CAW, GISZ,

10 W rok później zostało, utworzone Centrum Wyszkolenia Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej w Brześciu n. Bugiem, w skład którego weszły: Szkoła Podchorążych Artylerii Przeciwlotniczej, kursy doskonalące artylerii przeciwlotniczej z komisją doświadczalną i Szkoła Obrony Przeciwgazowej 27. Zespół akt Centrum Wyszkolenia Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej zachował się w postaci szczątkowej. W Centralnym Archiwum Wojskowym znajdują się jedynie dwa skrypty wykładów wydane przez Centrum Wyszkolenia Artylerii Przeciwlotniczej: Ciężkie karabiny maszynowe przeciwlotnicze i Teoria strzelania, metoda przecięć równych czasów. Szkoła Obrony Przeciwgazowej Szkoła Obrony Przeciwgazowej powstała w sierpniu 1919 roku w Warszawie. W następnych latach była ona kilkakrotnie reorganizowana i przemianowywana (Szkoła Gazowa Wojskowa 28, Centralna Szkoła Gazowa, Szkoła Broni Chemicznej 29, Szkoła Gazowa), by wreszcie w maju 1937 roku wrócić do nazwy pierwotnej 30. Podlegała ona odtąd komendantowi Centrum Wyszkolenia Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej w Brześciu n. Bugiem 31. Zadaniem szkoły poza okresem początkowym, kiedy to prowadzono w niej kursy gazowe dla oficerów i podoficerów wszystkich rodzajów broni było szkolenie oficerów i instruktorów walki gazowej oraz organizowanie kursów informacyjnych. 27 Zarządzenie Dowództwa OK IX, L. dz. 5280/org. tjn. z roku CAW, 9 DP, t Cel szkoły i tymczasowy etat, Dod. tjn. do Dz. Rozk. MSWojsk. nr 15 T, poz. 203 z 1919 roku. 29 Dz. Rozk. MSWojsk. nr 45, poz. 634 z 1922 roku. 30 Rozkaz dzienny Szkoły Gazowej nr 131 z roku. CAW, Por. przypis 27.

11 W zespole akt Szkoły Obrony Przeciwgazowej (25 j.a.) występują trzy grupy akt: rozkazy, albumy i opracowania oraz wykazy uposażenia. Rozkazy dzienne stanowiące cenny materiał do poznania działalności szkoły, obejmują lata Druga grupa akt reprezentowana jest jedynie przez takie materiały archiwalne, jak album pamiątkowy Szkoły Gazowej z roku 1920 ( ) i skrypty na temat: Chemia materiałów bojowych, stosowanych w broni chemicznej, Gazownictwo (broń chemiczna), Wytyczne linie polskiej polityki przeciwgazowej, Przepisy obrony przeciwgazowej, Organizacja i regulamin drużyn obrony przeciwgazowej LOPP i Kronika gazowa USA ( ). W ostatniej grupie akt zgromadzono wykazy uposażenia oficerów, podoficerów i pracowników cywilnych z lat SZKOŁY BRONI PANCERNYCH Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych W styczniu 1927 roku połączono Obóz Szkolny Wojsk Samochodowych w Warszawie z Centralną Szkołą Czołgów istniejącą przy 1 baonie czołgów w Żurawicy i utworzono Szkołę Czołgów i Samochodów 32. W szkole tej prowadzone były głównie kursy: aplikacyjne czołgów dla oficerów różnych broni, doskonalące oficerów i podoficerów zawodowych oraz mechaników samochodowych i inne. W lipcu 1930 roku Szkoła Czołgów i Samochodów została zlikwidowana, a na jej miejsce utworzono Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych 33. Wówczas to w 32 Dod. tjn. nr 1 do Dz. Rozk. MSWojsk. nr 2, poz. 4 z 1927 roku. 33 Rozkaz dzienny CWBPanc. z 1930 roku. CAW,

12 skład oddziałów szkolnych weszły: kurs oficerski, kompania podoficerów zawodowych, kompania majstrów, ćwiczebna kompania pancerna i park. Z dniem 15 marca 1934 roku Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych przemianowano na Centrum Wyszkolenia Czołgów i Samochodów Pancernych i przeniesiono do Modlina 34. Po tej reorganizacji w skład centrum wchodziły m.in.: kompania ćwiczebna, kompania szkolna dla małoletnich, doświadczalny baon pancerno-motorowy i park. We wrześniu 1935 roku Centrum Wyszkolenia Czołgów i Samochodów Pancernych wróciło do pierwotnej nazwy Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych 35. W czasie kolejnej reorganizacji we wrześniu 1936 roku, utworzono i podporządkowano komendantowi centrum Szkołę Podchorążych Broni Pancernych 36. Zadaniem Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych było szkolenie podchorążych na oficerów zawodowych i rezerwy oraz doskonalenie i specjalizacja oficerów i podoficerów zawodowych wszystkich rodzajów broni w dziedzinie broni pancernych. Przechowywane w Centralnym Archiwum Wojskowym akta Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych stanowią zespół obejmujący 28 jednostek archiwalnych. Po ostatecznym opracowaniu wytwór kancelaryjny podzielony został na trzy zasadnicze grupy: rozkazy, akta dotyczące wyszkolenia i spraw personalnych oraz wykazy uposażenia. W zespole zachowały się rozkazy dzienne obejmujące lata Obrazują one tok pracy poszczególnych komórek organizacyjnych centrum i zawierają niektóre dane dotyczące obsady personalnej. W grupie akt związanych ze szkoleniem wymienić można: programy kursów fachowych dla nadterminowych mechaników broni pancernych czasu wojennego oraz 34 Rozkaz dzienny CWBPanc. z 1934 roku. CAW, Rozkaz dzienny CWBPanc. z 1935 roku. CAW, Dod. tjn. nr 5 do Dz. Rozk. MSWojsk. nr 5 z 1936 roku.

13 instrukcje i skrypty ( ). Sprawy personalne reprezentowane są przez jeden skorowidz ewidencji podchorążych rocznika W trzeciej grupie znajdują się wykazy uposażenia oficerów kadry i kursów, podoficerów oraz pracowników cywilnych za lata SZKOŁY SAPERÓW Szkoła Podchorążych Saperów W latach szkolenie kandydatów na oficerów saperów odbywało się w Kościuszkowskim Obozie Szkolnym Saperów w Warszawie oraz w Głównej Szkole Artylerii i Inżynierii w Warszawie 37. W dniu 6 czerwca 1923 roku rozkazem szefa Sztabu Generalnego powołana została do życia Oficerska Szkoła Inżynierii w Warszawie 38. Głównym celem szkoły było przygotowanie młodszych oficerów do wojsk technicznych: saperów, saperów kolejowych, łączności i samochodowych. Oprócz tego były organizowane kursy doszkolenia i doskonalenia oficerów oraz kursy fortyfikacji na poziomie wyższych studiów wojsk technicznych. W sierpniu 1928 roku nastąpiło przemianowanie Oficerskiej Szkoły Inżynierii na Szkolę Podchorążych Inżynierii 39, a w rok później została ustalona nowa organizacja szkoły 40. Z dniem 15 października 1935 roku nastąpiła zmiana nazwy Szkoły Podchorążych Inżynierii na Szkołę Podchorążych Saperów i podporządkowanie jej dowódcy saperów Dz. Rozk. MSWojsk. nr 30 z roku. 38 Dz. Rozk. MSWojsk. nr 23, poz. 309 z 1923 roku. 39 Dz. Rozk. MSWojsk. nr 22, poz. 249 z 1928 roku. 40 Dz. Rozk. MSWojsk. nr 26, poz. 254 z 1929 roku. 41 Dz. Rozk. MSWojsk. nr 1, poz. 23 z 1935 roku.

14 W związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem oficerów z wyższym wykształceniem technicznym Szkoła Podchorążych Saperów została zreorganizowana; z dniem 1 listopada 1936 roku utworzono Wojskową Szkołę Inżynierii 42. W jej skład weszły: Wyższa Szkoła Inżynierii i Szkoła Podchorążych Saperów. Akta Szkoły Podchorążych Saperów zachowały się w stosunkowo dużej ilości (243 j.a.). W trakcie opracowywania zespołu akt utworzono 17 grup rzeczowych. Na początku znajdują się rozkazy dzienne szkoły i batalionu, a także kompanii szkolnych z lat Następnie występują źródła obrazujące sprawy organizacyjne, a wśród nich: kronika Szkoły Podchorążych Inżynierii za okres od (sygn ), statuty i regulaminy wewnętrzne szkoły, instrukcje organizacyjne toku szkolenia i promocji szkolnych. Dość liczną grupę stanowią materiały dotyczące szkolenia. Na uwagę zasługują plany, wytyczne i programy szkolenia z lat oraz protokoły z posiedzeń Rady Szkolnej za okres Częściowo występują wytyczne i sprawozdania szkoleniowe, a w szczególności z odbytych ćwiczeń i wykładów, zakończenia roku szkolnego oraz realizacji programu nauczania. W kolejnym dziale znajdują się skrypty wykładów i pomoce naukowe, wskazówki ogólne o budowie dróg, normy projektowania budowli wojskowych, opisy techniczne, warunki odbioru robót, instrukcje saperskie, projekty odbudowy i plansze mostów, schematy urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągów i opisy wynalazków kolejowych. W grupie materiałów ćwiczebnych znaleźć można zarządzenia do podróży słuchaczy III kursu fortyfikacyjnego Szkoły Podchorążych Inżynierii z Wyższą Szkołą Wojenną, materiały organizacyjne i sprawozdania z ćwiczeń. 42 Dod. tjn. nr 9, poz. 49 do Dz. Rozk. MSWojsk. z 1936 roku.

15 Obszerny dział, to prace uczniów z lat Licznie występują tu projekty budowli inżynieryjnych schronów, fortyfikacji stałych, dróg i mostów drewnianych różnych układów, a ponadto wypracowania i zadania klasowe. Z materiałów szkolenia wymienić można jeszcze rozkłady zajęć szkoły i oceny słuchaczy, a w tym księgi odpisów świadectw z lat Następna grupa archiwaliów dotyczy spraw personalnych; w szczególności są to przepisy i zasady przyjmowania, zwalniania i postępowania z uczniami szkoły, obsada personalna kadry, wykazy imienne podchorążych, materiały statystycznopersonalne, sprawy kwalifikowania i opiniowania uczni, książki ewidencji i albumy zdjęć podchorążych. Wśród akt finansowych znaleźć można sprawy budżetowe i wykazy uposażenia oficerów, podoficerów zawodowych i pracowników cywilnych oraz wykładowców (dochodzących) z lat Ostatnie działy obejmują akta dotyczące spraw kwatermistrzowskich i służby wewnętrznej oraz oświaty i sportu w szkole. W szczególności wymienić można plany sytuacyjne, stan sprzętu kwatermistrzowskiego i uzbrojenia, księgi protokołów świadectw wojskowo-lekarskich, materiały dotyczące organizacji zawodów sportowych i saperskich, instrukcje i regulaminy służby wewnętrznej. Kościuszkowski Obóz Szkolny Saperów Kościuszkowski Obóz Szkolny Saperów został utworzony w Warszawie we wrześniu 1919 roku 43 i istniał do końca 1926 roku. Początkowo w jego składzie znajdowały się następujące szkoły i kursy: Szkoła Podchorążych Saperów, Szkoła Podoficerska Saperów, kompania sztabowa, I kurs Wojennej Szkoły Podchorążych Saperów, kurs dla oficerów kompanii i szwadronów technicznych. 43 Dod. tjn. do Dz. Rozk. Wojsk, nr 10 T z roku.

16 Po reorganizacji w roku 1922 w skład KOSS weszły kompanie szkolne podoficerów zawodowych i podchorążych rezerwy oraz kompania doskonalenia oficerów saperów 44. W czasie wojny obóz przeprowadzał doszkalanie oficerów i podoficerów saperów; po wojnie zaś rozpoczął przeszkalanie i doskonalenie oficerów i podoficerów oraz szkolenie kandydatów na oficerów zawodowych i podchorążych rezerwy saperów. Drogą dalszych przemian organizacyjnych w roku 1924 kursy doskonalenia oficerów zostały przejęte przez Oficerską Szkołę Inżynierii, a KOSS szkolił podoficerów i oficerów rezerwy. Zespół akt Kościuszkowskiego Obozu Szkolnego Saperów (21 j.a.) podzielono na 4 grupy: rozkazy, sprawy personalne, sprawy wyszkolenia i wykazy uposażenia. Sprawy personalne występują w postaci książek ewidencji oficerów, podoficerów zawodowych i szeregowych z lat Z materiałów wyszkolenia ujętych w inwentarzu wymienić można jedynie skrypt z wyszkolenia pionierskiego oraz rozkład zajęć Szkoły Podchorążych Saperów. Ostatnia grupa akt to wykazy uposażenia oficerów, podoficerów i pracowników cywilnych, pozwalające ustalić skład osobowy KOSS z lat Batalion Szkolny Saperów Po likwidacji Kościuszkowskiego Obozu Szkolnego Saperów w końcu 1926 roku powstał Batalion Szkolny Saperów z siedzibą w Modlinie; w jego skład wchodziła Szkoła Podchorążych Rezerwy Saperów. Batalion szkolił 'podchorążych rezerwy saperów i doskonalił podoficerów zawodowych. 44 Por. przypis 23.

17 W sierpniu 1929 roku w rezultacie połączenia Batalionu Szkolnego Saperów i Batalionu Szkolnego Saperów Kolejowych powstało Centrum Wyszkolenia Saperów 45. Jedynymi zachowanymi materiałami archiwalnymi w zespole akt Batalionu Szkolnego Saperów są rozkazy dzienne (2 j.a.) z lat 1926 i 1927, pozwalające częściowo odtworzyć organizację i działalność batalionu w tym okresie. Batalion Szkolny Saperów Kolejowych W latach 1919 i 1920 w Krakowie, a następnie w Jabłonnie były czynne: Szkoła Oficerska Wojsk Kolejowych i Batalion Wyszkolenia Wojsk Kolejowych, które szkoliły oficerów i szeregowych dla formacji kolejowych 46. W maju 1921 roku założono w Jabłonnie Obóz Wyszkolenia Wojsk Kolejowych, który został wkrótce przemianowany na Obóz, Szkolny Wojsk Kolejowych 47. W jego składzie działała Szkoła Podoficerów Zawodowych 48. W październiku 1926 roku Obóz Szkolny Wojsk Kolejowych został zlikwidowany i utworzono Batalion Szkolny Saperów Kolejowych, który istniał do roku W latach prowadzono w Obozie Szkolnym Saperów Kolejowych, a następnie w Batalionie Szkolnym Saperów Kolejowych kursy doszkolenia dla oficerów i podoficerów oraz kursy Szkoły Podchorążych Rezerwy Saperów Kolejowych Rozkaz wykonawczy o zorganizowaniu CWSap., L.dz. 90/29. CAW, GISZ, Dz. Rozk. MSWojsk. nr 53, poz z 1919 roku i dod. do Dz. Rozk. MSWojsk. nr 14 T, poz. 173 z 1919 roku. 47 Dz. Rozk. MSWojsk. nr 13, poz. 173 z 1923 roku i dod. tjn. nr 14, poz. 69 do Dz. Rozk. MSWojsk. nr 21 z 1922 roku. 48 Por. przypis CAW, GISZ,

18 Zespół akt Batalionu Szkolnego Saperów Kolejowych (15 j.a.) zawiera głównie rozkazy dzienne i wykazy uposażenia. Rozkazy dzienne zachowały się z lat Zamieszczono w nich m.in. dane dotyczące organizacji i działalności batalionu. W niewielkiej ilości (2 j.a.) występują w zespole wykazy uposażenia oficerów i podoficerów zawodowych z lat Centrum Wyszkolenia Saperów W sierpniu 1929 roku w wyniku ogólnej reorganizacji wojsk saperskich powstało Centrum Wyszkolenia Saperów z siedzibą w Modlinie 50. W jego skład wchodziły m.in. Baon Podchorążych Rezerwy Saperów i Kompania Podoficerów Zawodowych. Zadaniem CWSap. było szkolenie kandydatów na oficerów rezerwy saperów, saperów kolejowych i mostowych, żeglugi śródlądowej, elektrotechnicznych i silnikowych, a ponadto doskonalenie oficerów i podoficerów zawodowych pionierów innych broni oraz, wykonywanie prac doświadczalnych. Późniejsze zmiany w strukturze CWSap. nie wniosły w zasadzie nowych elementów organizacyjnych 51. Na uwagę zasługuje jedynie uruchomienie w latach Szkoły Podoficerów Saperów dla Małoletnich 52. Akta Centrum Wyszkolenia Saperów (39 j.a.) podzielone zostały na trzy podstawowe grupy: rozkazy, sprawy wyszkolenia i wykazy uposażenia. 50 Por. przypis Dz. Rozk. MSWojsk. nr 7, poz. 124 z 1934 roku. 52 CAW, GISZ,

19 Grupę pierwszą (23 j.a.) stanowią rozkazy dzienne centrum z lat , czyli za cały okres istnienia szkoły. Źródła te obrazują tok pracy poszczególnych komórek organizacyjnych centrum. Pozwalają też poznać jego stan ilościowy oraz, w niektórych wypadkach, obsadę personalną. W grupie akt związanych z trybem szkolenia wymienić można instrukcje i programy szkolenia kursów saperskich, opracowania i tłumaczenia artykułów na temat: wpływu techniki na przyszłą organizację wojsk technicznych, środków przeprawowych, schronów lekkich, warunków fortyfikacji granic państwa oraz fragmenty sprawozdania ze studium w Czechosłowacji ( ). Poza tym występują jeszcze materiały dotyczące zagadnienia zapór komunikacyjnych i maskowania sprzętu wojskowego. Ostatnia grupa akt to wykazy uposażenia oficerów, podoficerów zawodowych i pracowników cywilnych z lat SZKOŁY ŁĄCZNOŚCI Centrum Wyszkolenia Łączności Szkolenie oficerów i podoficerów łączności odbywało się w latach początkowo w Obozie Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności w Zegrzu k. Warszawy 53, a następnie w Obozie Wyszkolenia Wojsk Łączności 54. W kwietniu 1923 roku Obóz Wyszkolenia Wojsk Łączności przemianowano na Obóz Szkolny Wojsk Łączności 55. Do roku 1923 szkolenie w obozie przebiegało w następujący sposób: kandydaci na oficerów odbywali zajęcia w Szkole Podchorążych Wojsk Łączności, oficerowie w Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności, a podoficerowie w Centralnej Szkole Podoficerskiej Wojsk Łączności. Od kwietnia 1923 roku w składzie 53 Dz. Rozk. MSWojsk. nr 91, poz z 1919 roku. 54 Dod. tjn. nr 12, poz. 120 do Dz. Rozk. MSWojsk. nr Dz. Rozk. MSWojsk. nr 13, poz. 173 z 1923roku.

20 oddziałów szkolnych obozu były tylko: kompania szkolna podchorążych rezerwy i kursy uzupełniające dla oficerów 56. Z dniem 15 sierpnia 1929 roku Obóz Szkolny Wojsk Łączności przemianowano na Centrum Wyszkolenia Łączności 57. Po reorganizacji Centrum Wyszkolenia Łączności w październiku 1931 roku w jego skład weszły następujące baony: podchorążych rezerwy, podoficerski i telegraficzno-manewrowy 58. Z dniem 1 września ponownie rozpoczęto szkolenie w CWŁ kandydatów na oficerów przez zorganizowanie Szkoły Podchorążych Łączności 59. W związku z tym nastąpiło, zlikwidowanie klasy łączności w Szkole Podchorążych Inżynierii w Warszawie. Szkolenie podchorążych rezerwy wojsk łączności odbywało się od tej pory w odpowiedniej kompanii Szkoły Podchorążych Łączności. Akta Centrum Wyszkolenia Łączności (45 j.a.) ujęte są w inwentarzu w trzech zasadniczych grupach: rozkazy, sprawy szkolenia, wykazy uposażenia. Rozkazy dzienne zachowały się z okresu ; częściowo również dodatki poufne i tajne do rozkazów dziennych. Wśród archiwaliów obrazujących szkolenie występują: instrukcje i skrypty dotyczące łączności, materiały do ćwiczeń aplikacyjnych i założenia do ćwiczeń kursu oficerskiego oraz rozkłady zajęć. W grupie tej znajduje się również statut koła kulturalno-oświatowego uczniów SPŁ ( ) i wykaz klasyfikacyjny słuchaczy kursu łączności. W trzeciej grupie zgromadzone zostały wykazy uposażenia oficerów, podoficerów i pracowników cywilnych centrum. 56 Por. przypis Rozkaz OSWŁ, nr 183 z roku. CAW, Rozkaz o wprowadzeniu w życie organizacji formacji telegr. i CWŁ. CAW, Dział Instrukcji i Regulaminów, poz Zarządzenie Dowództwa Wojsk Łączności MSWojsk., L. dz. 800/tjn. I org. z roku. CAW, 11 DP, t. 24.

21 W niniejszym artykule omówione zostały zespoły akt 10 szkół lotniczych, przeciwlotniczych i obrony przeciwgazowej oraz Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych, 5 szkół saperów i Centrum Wyszkolenia Łączności. Zespoły akt tych szkół są już ostatecznie uporządkowane. Posiadają inwentarze ciągłe oraz wstępy ujmujące główne przemiany organizacyjne, jakie następowały w okresie ich działalności; metody porządkowania akt oraz charakterystykę archiwalną zespołów. Artykuł ten zamyka serię informacji o materiałach archiwalnych, wytworzonych przez szkoły wojskowe w latach W omówieniach tych przedstawiono też krótki rys organizacyjny poszczególnych szkół. Natomiast nie poruszono w nich zagadnień dotyczących programów, procesu nauczania i pracy wychowawczej. Informacje na ten temat znajdą zainteresowani w ogólnodostępnych publikacjach 61. Oprócz zespołów akt szkół wojskowych omówionych we wspomnianych artykułach informacyjnych w CAW znajdują się również akta: Centrum Wyszkolenia Sanitarnego, Szkoły Podoficerów Zawodowych Służby Weterynaryjnej, Wojskowej Pracowni Weterynaryjnej, Centrum Wyszkolenia i Badań Weterynaryjnych, Centrum Wyszkolenia Żandarmerii, Szkoły Uzbrojenia, Oficerskiej Szkoły Topografów i Geodetów, Oficerskiej Szkoły Administracji Funkcyjnej dla Podoficerów, Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej i Wojskowych Kursów Maturalnych im. mjra Łukasińskiego. Zespoły akt tych szkół zostały również uporządkowane i są w pełni dostępne do badań naukowych. 60 Por. K. B a r, Charakterystyka materiałów archiwalnych do działalności wyższego szkolnictwa wojskowego w okresie międzywojennym, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej nr 1, 1969, s ; tegoż, Akta szkół wojskowych piechoty, kawalerii i artylerii z lat , Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej nr 3, 1971, s Por.: S. R u t k o w s k i, Zarys dziejów polskiego szkolnictwa wojskowego, Warszawa 1970, s

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Kazimierz Bar AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939 Zarys rozwoju organizacyjnego Ministerstwo Spraw Wojskowych zostało utworzone 26 października 1918 roku przez

Bardziej szczegółowo

AKTA SZKÓŁ WOJSKOWYCH PIECHOTY, KAWALERII I ARTYLERII Z LAT 1918 1939

AKTA SZKÓŁ WOJSKOWYCH PIECHOTY, KAWALERII I ARTYLERII Z LAT 1918 1939 Kazimierz Bar AKTA SZKÓŁ WOJSKOWYCH PIECHOTY, KAWALERII I ARTYLERII Z LAT 1918 1939 W okresie międzywojennym władze wojskowe niejednokrotnie zajmowały się problemem szkolnictwa. Poszczególne rodzaje broni

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny Janusz Gzyl ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT 1951 1956 1. Zarys organizacyjny Opracowany na lata 1949 1955 plan rozwoju wojska, przewidywał znaczną rozbudowę artylerii zarówno naziemnej, jak i przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 Danuta Duszak AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 W latach 1918 1921 w składzie Ministerstwa Spraw Wojskowych istniały trzy instytucje o charakterze naukowo-szkolnym,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945 1. Uwagi wstępne Ludowe Wojsko Polskie, którego zalążkiem, były regularne jednostki utworzone na terenie Związku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO UWAGI WSTĘPNE

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO UWAGI WSTĘPNE Czesław Tokarz ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945 1. UWAGI WSTĘPNE Ludowe Wojsko Polskie, którego zalążkiem, były regularne jednostki utworzone na terenie Związku

Bardziej szczegółowo

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny Tadeusz Wawrzyński AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1927 1939 Zarys organizacyjny W dniu 17 lutego 1927 roku z rozkazu ministra Spraw Wojskowych został zlikwidowany Oddział V Personalny

Bardziej szczegółowo

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM Kazimierz Bar CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM Do organizacji szkół wojskowych i szkolenia wojska oraz kadr wojskowych przystąpiono

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Ewa Tarkota ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1928 1939 1. Zarys rozwoju organizacyjnego Od 6 sierpnia 1928 roku rozpoczęło swoją działalność Biuro Uzupełnień, powołane rozkazem

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO ORAZ DEPARTAMENTU V INŻYNIERII I SAPERÓW MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO ORAZ DEPARTAMENTU V INŻYNIERII I SAPERÓW MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT Kazimierz Bar CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO ORAZ DEPARTAMENTU V INŻYNIERII I SAPERÓW MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1934 1. Organizacja i zawartość aktowa Departamentu Technicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny Jan Szostak ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO (6.10. 15.11.1944 r.) 1. Zarys organizacyjny Plan rozbudowy Wojska Polskiego nakreślony w preliminarzu wydatków na utrzymanie wojska w okresie od 1 września

Bardziej szczegółowo

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 24

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 24 Inwentar z skar bowy zespołu nr : 24 Sygn. Tytuł Daty Rodzaj dok. Liczba s/k 1 Zarządzenia wyższych przełożonych stanowiące podstawę organizacji; etaty z wykazami zmian. 1970-1989 2 Etaty z wykazami zmian;

Bardziej szczegółowo

AKTA DEPARTAMENTU I BRONI GŁÓWNYCH I WOJSK TABOROWYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

AKTA DEPARTAMENTU I BRONI GŁÓWNYCH I WOJSK TABOROWYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Ewa Zasada AKTA DEPARTAMENTU I BRONI GŁÓWNYCH I WOJSK TABOROWYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1920 1921 Zarys rozwoju organizacyjnego Departament I Broni Głównych Wojsk Taborowych powstał z dniem 1 marca

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU INTENDENTURY MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU INTENDENTURY MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zbigniew Rzeszótko CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU INTENDENTURY MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1918 1939 Dekretem z dnia 26 października 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego przekształciła Komisję

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Źródło: http://ipn.jskinternet.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/kategorie/18,akta-wojskowych-organow-bezpieczenstwa-panstwa-u zyczone-przez-centralne-archiwum.html

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA. 1. Uwagi wstępne

JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA. 1. Uwagi wstępne Anna Gąsiorowska JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA 1. Uwagi wstępne Problematyka działalności i wytworu kancelaryjnego jednostek zapasowych występowała już na łamach Biuletynu.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 36/MON. z dnia 18 czerwca 2002 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/MON. z dnia 18 czerwca 2002 r. Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego 109 ZARZĄDZENIE Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie podoficerskich szkół zawodowych oraz organizacji i podstawowych założeń

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

AKTA BRYGAD I GRUP ARTYLERII

AKTA BRYGAD I GRUP ARTYLERII Tadeusz Wawrzyński AKTA BRYGAD I GRUP ARTYLERII 1919 1939 W pierwszym okresie po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 jednostki artylerii, podobnie jak oddziały innych rodzajów broni, tworzone były doraźnie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r. Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 229 Departament Kadr DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne Wiesław Bernaś ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR 1. Sprawy organizacyjne Na mocy decyzji Państwowego Komitetu Obrony Związku Radzieckiego z dnia 10 sierpnia 1943 roku przystąpiono

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA DOWÓDZTWA LOTNICTWA MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939. 1. Zarys organizacyjny

ZAWARTOŚĆ AKTOWA DOWÓDZTWA LOTNICTWA MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939. 1. Zarys organizacyjny Danuta Duszak ZAWARTOŚĆ AKTOWA DOWÓDZTWA LOTNICTWA MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939 1. Zarys organizacyjny W grudniu 1918 roku zorganizowana została w Ministerstwie Spraw Wojskowych pierwsza instytucja

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJA REGULAMINÓW, INSTRUKCJI I PRZEPISÓW SŁUŻBOWYCH Z LAT W ZASOBIE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO. 1. Uwagi ogólne

KOLEKCJA REGULAMINÓW, INSTRUKCJI I PRZEPISÓW SŁUŻBOWYCH Z LAT W ZASOBIE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO. 1. Uwagi ogólne Kazimierz Bar KOLEKCJA REGULAMINÓW, INSTRUKCJI I PRZEPISÓW SŁUŻBOWYCH Z LAT 1912 1939 W ZASOBIE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO 1. Uwagi ogólne Wśród materiałów okresu międzywojennego w Centralnym Archiwum

Bardziej szczegółowo

AKTA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA WP W LATACH 1918 1939. 1. Uwagi wstępne

AKTA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA WP W LATACH 1918 1939. 1. Uwagi wstępne Tadeusz Wawrzyński AKTA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA WP W LATACH 1918 1939 1. Uwagi wstępne Materiały źródłowe dotyczące organizacji i działalności służby zdrowia w Wojsku Polskim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Tomasz Matuszak (Warszawa) 9 Dywizja Piechoty w latach w zasobie aktowym Centralnego Archiwum Wojskowego

MATERIAŁY I STUDIA. Tomasz Matuszak (Warszawa) 9 Dywizja Piechoty w latach w zasobie aktowym Centralnego Archiwum Wojskowego MATERIAŁY I STUDIA Tomasz Matuszak (Warszawa) 9 Dywizja Piechoty w latach 1919-1939 w zasobie aktowym Centralnego Archiwum Wojskowego W zasobie Centralnego Archiwum Wojskowego znajduje się wiele ciekawych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. Warszawa, dnia 5 września 2017 r. Poz. 173 Departament Kadr DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny Wiesława Hiller CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT 1945 1950 Zarys organizacyjny Po zakończeniu działań wojennych nastąpiła konieczność reorganizacji i rozbudowa Wojska Polskiego, dostosowana

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT DEPARTAMENTU ARTYLERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT Zarys organizacji

ZESPÓŁ AKT DEPARTAMENTU ARTYLERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT Zarys organizacji Kazimierz Bar ZESPÓŁ AKT DEPARTAMENTU ARTYLERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1926 1939 1. Zarys organizacji W dniu 20 lipca 1926 roku wraz z likwidacją w Ministerstwie Spraw Wojskowych Departamentu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 212 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad budowy struktur dowództw i innych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU AKT DEPARTAMENTU KAWALERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU AKT DEPARTAMENTU KAWALERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Andrzej Wrona ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU AKT DEPARTAMENTU KAWALERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Początek rozwoju organizacyjnego Departamentu Kawalerii MSWojsk. datuje się od 22 sierpnia 1921 roku. Wówczas

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT

CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT Czesław Tokarz CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT 1943 1945 Jednym z istotnych działów pracy kwatermistrzostwa ludowego Wojska Polskiego, w okresie wojny, była działalność wojskowej służby zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych. ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych. Z dniem 1 lipca 2004 r. weszła w życie ustawa z

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R.

WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R. Czesław Tokarz WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R. Zgromadzone w Centralnym Archiwum Wojskowym akta stanowią poważną bazę źródłową

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Zarys organizacyjny

MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Zarys organizacyjny Henryk Fabijański MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 1. Zarys organizacyjny Powstanie Dowództwa Wojsk Pancernych i Zmotoryzowanych WP

Bardziej szczegółowo

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 292

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 292 Inwentar z skar bowy zespołu nr : 292 Sygn. Tytuł Daty Rodzaj dok. Liczba s/k 1 Rozkazy, zarządzenia wyższych przełożonych stanowiące podstawę organizacji i zakresu działania; etat nr 58/046; wytyczne

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. Warszawa, dnia 9 września 2016 r. Poz. 151 Departament Kadr DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych Departament Administracyjny 216 DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH Zarys organizacyjny

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH Zarys organizacyjny Jan Szostak ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH 1945 1949 1. Zarys organizacyjny Dynamiczny rozwój i wejście do działań bojowych w połowie 1944 roku oddziałów i związków taktycznych lotnictwa WP sprawiły,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji i powoływania ochotników do służby zawodowej i służby kandydackiej

Zasady rekrutacji i powoływania ochotników do służby zawodowej i służby kandydackiej WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W ZIELONEJ GÓRZE WYDZIAŁ MOBILIZACJI I UZUPEŁNIEŃ Zasady rekrutacji i powoływania ochotników do służby zawodowej i służby kandydackiej OPRACOWAŁ kpt. mgr inż. Ireneusz WILIŃSKI

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH Zarys organizacyjny

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH Zarys organizacyjny Michał Klimecki MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH 1943 1945 1. Zarys organizacyjny W Centralnym Archiwum Wojskowym przechowywany jest materiał źródłowy do dziejów lotnictwa LWP w okresie

Bardziej szczegółowo

PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ( )

PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ( ) Anna Gąsiorowska PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO (1943 1945) W niniejszym omówieniu uwzględniono zawartość aktową wytworzoną przez kancelarie pułków piechoty wchodzących w skład 1 pierwszych dziesięciu

Bardziej szczegółowo

Wykaz Jednostek Wojskowych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Toruniu

Wykaz Jednostek Wojskowych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Toruniu Wykaz Jednostek Wojskowych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Toruniu L.p. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 1Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych Bydgoszcz 2. 12. Dywizja Zmechanizowana

Bardziej szczegółowo

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Na dzień dobry w wojsku zarobki wynoszą ok. 2,5 tys. zł na rękę. Do tego dochodzi "trzynastka", różnego rodzaju dodatki oraz nagrody. Wojsko

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SAMODZIELNYCH BRYGAD ZAPOROWYCH Z LAT PRZECHOWYWANYCH W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM

CHARAKTERYSTYKA AKT SAMODZIELNYCH BRYGAD ZAPOROWYCH Z LAT PRZECHOWYWANYCH W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Czesław Tokarz CHARAKTERYSTYKA AKT SAMODZIELNYCH BRYGAD ZAPOROWYCH Z LAT 1944 1945 PRZECHOWYWANYCH W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Stosunkowo liczną grupę aktową w zasobach Centralnego Archiwum Wojskowego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 305 Departament Kadr DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

Bardziej szczegółowo

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 1. MŁODSZY TECHNIK PLUT. 2. KIEROWNIK STACJI SIERŻ. 3. MŁODSZY ODBIORCA SZER. 4. DOWÓDCA APARATOWNI SIERŻ. 5.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH W STRUKTURACH WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH W STRUKTURACH WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH W STRUKTURACH WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ stan na dzień 21.10.2016 r. Nazwa JW Miejscowość NAZWA KOMÓRKI / STANOWISKA SW1 SW2 UP D-two 1 PBOT Białystok STARSZY

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * *

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * * Czesław Tokarz ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 W kwietniu 1943 r. działający na terenie Związku Radzieckiego Związek Patriotów Polskich wszczął, uwieńczone powodzeniem,

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE

WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE W O J S K O W A K O M E N D A U Z U P E L N I E Ń W B Y D G O S Z C Z Y WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE ROK ADADEMICKI 2010/2011 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. WYKAZ UCZELNI PROWADZĄCYCH NABÓR NA ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r.

DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r. DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r. Na podstawie 1 pkt 5 lit. d i 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE Służba przygotowawcza Narodowe Siły Rezerwowe Służba kandydacka - Szkolnictwo wojskowe Zawodowa Służba Wojskowa Służba przygotowawcza to nowy element systemu szkolenia obywateli w warunkach armii zawodowej,

Bardziej szczegółowo

AKTA DOWÓDZTW OKRĘGÓW KORPUSÓW. 1. Zarys organizacyjny

AKTA DOWÓDZTW OKRĘGÓW KORPUSÓW. 1. Zarys organizacyjny Tadeusz Wawrzyński AKTA DOWÓDZTW OKRĘGÓW KORPUSÓW 1. Zarys organizacyjny Organizowanie wojskowych władz terytorialnych zostało rozpoczęte jeszcze przed odzyskaniem niepodległości z inicjatywy istniejącego

Bardziej szczegółowo

strona 1 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych

strona 1 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych strona 1 Wzorowy Dowódca 2011-07-27 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych strona 1 Wzorowy Dowódca 2011-07-27 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - złota,

Bardziej szczegółowo

PODCHORĄŻY JAN BOLESŁAW GRZYBAŁA

PODCHORĄŻY JAN BOLESŁAW GRZYBAŁA JACEK GRZYBAŁA PODCHORĄŻY JAN BOLESŁAW GRZYBAŁA Wspomnienie o Janie Bolesławie Grzybale, z początku Jego służby wojskowej, nauki w Wołyńskiej Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939

ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Regina Czarnecka ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Ukazanie się dekretu Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do-

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do- Roman Leszek Polkowski ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU ODDZIAŁU PERSONALNEGO WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 Jeden z najbogatszych w materiały zespołów spośród tych, których inwentarze ukazały się ostatnio drukiem

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO DZIEJÓW 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO Zagadnienia organizacyjne

MATERIAŁY DO DZIEJÓW 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO Zagadnienia organizacyjne Józef Milewski MATERIAŁY DO DZIEJÓW 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 1. Zagadnienia organizacyjne Latem 1944 roku, z chwilą wkroczenia 1 Armii Polskiej w ZSRR u boku Armii Czerwonej na ziemie polskie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-61/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-61/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-61/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r. Centralne Archiwum Wojskowe Warszawa, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 32 ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r.

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2010 r.)

Bardziej szczegółowo

Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach

Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach 1914-1939 W czasie I wojny światowej wprowadzono nowe rodzaje broni oraz poszerzyła się skala prowadzonych operacji. Stworzyło to konieczność

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 50 4339 Poz. 302 302 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

AKTA ODDZIAŁÓW KAWALERII I ARTYLERII 1918 1939. 1. Sprawy organizacyjne

AKTA ODDZIAŁÓW KAWALERII I ARTYLERII 1918 1939. 1. Sprawy organizacyjne Tadeusz Wawrzyński AKTA ODDZIAŁÓW KAWALERII I ARTYLERII 1918 1939 1. Sprawy organizacyjne Formowanie pułków kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej odbywało się w latach 1918 1922 i było procesem

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH Regina Czarnecka ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Reorganizację najwyższych władz wojskowych i ich przejście na stopę pokojową zapoczątkowało wydanie 7

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY AKT JEDNOSTEK KAWALERII Problemy organizacyjne

ZESPOŁY AKT JEDNOSTEK KAWALERII Problemy organizacyjne Tadeusz Kowalczyk ZESPOŁY AKT JEDNOSTEK KAWALERII 1944 1947 1. Problemy organizacyjne Druga wojna światowa była ostatnią, w której kawalerii używano na większą skalę, jako rodzaju broni. Niemal we wszystkich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 50 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.03.31 15:32:01 +02'00' 4339 Poz. 302 302 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW DOWÓDZTW DYWIZJI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z LAT WOJNY

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW DOWÓDZTW DYWIZJI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z LAT WOJNY Alina Miętek ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW DOWÓDZTW DYWIZJI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z LAT WOJNY 1943 1945 Spośród wszystkich rodzajów wojsk najpoważniejszą siłę bojową w ostatniej wojnie światowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Lp. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 10 Pułk Samochodowy 2. 15 Przedstawicielstwo Wojskowe

Bardziej szczegółowo

porządzenia Ministra Obrony Narodowej z 8 marca 2004 r. sprawie utworzenia szkół podoficerskich

porządzenia Ministra Obrony Narodowej z 8 marca 2004 r. sprawie utworzenia szkół podoficerskich Szczecin, dn. sierpnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie 71-420 S Z C Z E C I N ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. (091) 423-06-06 fax (091) 422-45-81 P/08/163 LSZ 41040-1-08 Pan st. chor.

Bardziej szczegółowo

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY NIEOBOWIĄZKOWY PRZEDMIOT NAUKI, PROWADZONY W SYSTEMIE SAMOKSZTAŁCENIA I KONSULTACJI Znowelizowana

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU Zagadnienia organizacyjne

MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU Zagadnienia organizacyjne Anna Gąsiorowska MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU 1943 1945 1. Zagadnienia organizacyjne Sformowanie Armii Polskiej w ZSRR 1 wymagało stałego dopływu przeszkolonych, w możliwie

Bardziej szczegółowo

MIASTO GARNIZONÓW

MIASTO GARNIZONÓW 1920 1939 MIASTO GARNIZONÓW 18. PUŁK UŁANÓW POMORSKICH 64 i 65 PUŁK PIECHOTY 16 PUŁK ARTYLERII LEKKIEJ, Do 1927 r. WYŻSZA SZKOŁA LOTNICZA (PRZENIESIONA POTEM DO DĘBLINA ] Od 1928 r. - LOTNICZA SZKOŁA STRZELANIA

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI

ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI Tadeusz Wojciechowski ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI Archiwa wojskowe we Francji są wydzielone z ogólnej sieci podległej Dyrekcji Archiwów Francji (obok archiwów dyplomatycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych. (Dz. U. z dnia 6 lipca 2015 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych. (Dz. U. z dnia 6 lipca 2015 r.) Dz.U.2015.950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie (Dz. U. z dnia 6 lipca 2015 r.) Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

Wiktor Zaradzki żołnierz 1 Batalionu Balonowego - Toruń

Wiktor Zaradzki żołnierz 1 Batalionu Balonowego - Toruń kpt mgr inż. Andrzej Janusz MICHALSKI Wiktor Zaradzki żołnierz 1 Batalionu Balonowego - Toruń Odwołaniem współczesnych przeciwlotników, do których się zaliczam służąc i pracując w strukturach Wojsk OPL

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Nowe kierownictwo wojska podjęło działania zmierzające do unowocześnienia organizacji i wyposażenia armii. Znaczną inicjatywę w tym zakresie przejawił

Bardziej szczegółowo

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Oddział Personalny Sztabu NW Sprawy ewidencyjne, listy weryfikacyjne, spisy oficerskie, wykaz obsady władz centralnych, sprawa gen. Kalkusa Sprawy ewidencyjne,

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum w Nowym Dworze Mazowieckim L.p. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 1 Batalion Czołgów Żurawica 2. 21 Batalion Dowodzenia 3. 9 Batalion Dowodzenia

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ I SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) W LATACH DZIEJE TWÓRCY ZESPOŁU AKT I PRZEGLĄD ZAWARTOŚCI INWENTARZA

ODDZIAŁ I SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) W LATACH DZIEJE TWÓRCY ZESPOŁU AKT I PRZEGLĄD ZAWARTOŚCI INWENTARZA Regina Czarnecka ODDZIAŁ I SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) W LATACH 1921 1939 DZIEJE TWÓRCY ZESPOŁU AKT I PRZEGLĄD ZAWARTOŚCI INWENTARZA 7 stycznia 1921 roku ukazał się dekret 1 Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

LICEA WOJSKOWE w strukturze szkolnictwa SZ RP

LICEA WOJSKOWE w strukturze szkolnictwa SZ RP LICEA WOJSKOWE w strukturze szkolnictwa SZ RP RODZAJE LICEÓW WOJSKOWYCH 1) WOJSKOWE LICUM MUZYCZNE w GDAŃSKU 1960-2005 Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Kultury i Sztuki z 17.07.1984 w sprawie przekształcenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 270 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R.

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia akademii

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE LICEUM MUZYCZNE

WOJSKOWE LICEUM MUZYCZNE WOJSKOWE LICEUM MUZYCZNE W 1960 roku decyzją Ministra Obrony Narodowej utworzono w Elblągu Kompanię Muzyczną mającą status szkoły podoficerskiej. Szkoła ta została przemianowana w 1972 roku na Wojskową

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Dz.Urz.MON.2014.305 DEYZJA Nr 375/MON MINISTRA ORONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 20 r. (Dz. Urz. MON z dnia 9 września 2014 r.) Departament

Bardziej szczegółowo

Wykaz wakatów podoficerów zawodowych i oficerów młodszych w jednostkach Wojsk Lądowych NIS STE SW1 SW2 U

Wykaz wakatów podoficerów zawodowych i oficerów młodszych w jednostkach Wojsk Lądowych NIS STE SW1 SW2 U Wykaz wakatów podoficerów zawodowych i oficerów młodszych w jednostkach Wojsk Lądowych Lp. JW Nazwa stanowiska Komórka organizacyjna NIS STE SW1 SW2 U Wymagane poświadczenie bezpieczeństwa 1 100bł Wałcz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK 49 BLOT. PRUSZCZ GDAŃSKI. kwiecień 2013 rok.

WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK 49 BLOT. PRUSZCZ GDAŃSKI. kwiecień 2013 rok. WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK 49 BLOT. PRUSZCZ GDAŃSKI kwiecień 2013 rok. Lp. Nazwa stanowiska Komórka Eskadra/Klucz Pododdział SW1 SW2 STE: 1 2 SZEF SŁUŻBY ZDROWIA - DOWÓDCA ZESPOŁU PODOFICER ANALIZY

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE: WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 82 Nr 17/MON w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 161 w Białymstoku przy Jednostce Wojskowej

Bardziej szczegółowo