BADANIA LABORATORYJNE WYKONYWANE W PRZYPADKU NIEDOKRWIENNEGO UDARU MÓZGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIA LABORATORYJNE WYKONYWANE W PRZYPADKU NIEDOKRWIENNEGO UDARU MÓZGU"

Transkrypt

1 442 Część II. Neurologia kliniczna BADANIA LABORATORYJNE WYKONYWANE W PRZYPADKU NIEDOKRWIENNEGO UDARU MÓZGU Badania neuroobrazowe Badanie tomografii komputerowej głowy Zasadniczym rozróżnieniem wydaje się być zróżnicowanie udaru krwotocznego od niedokrwiennego. Badanie tomografii komputerowej (KT) głowy jest, w przypadku konieczności wykluczenia krwawienia środmózgowego, szybkim, czułym, powtarzalnym i względnie swoistym badaniem diagnostycznym (ryc. 11.1). W odniesieniu do udaru niedokrwiennego badanie KT głowy ma w większości przypadków początkowo charakter wykluczenia: w pierwszych dobach części przypadków badanie nie obrazuje istotnych zmian, co zależne jest także od topografii ogniska. W przypadku ogniska krwotocznego badanie KT głowy ma charakter diagnostyki pozytywnej: wynik potwierdzający krwotok otrzymuje się natychmiastowo. Ryc Badanie KT. Ewolucja obrazu zmniejszonej gęstości elektronowej w przypadku udaru niedokrwiennego mózgu: a 20 godzin po udarze; b 2 godziny po udarze. W ostatnich latach głównie pod wpływem konieczności szybkiego wdrażania leczenia fibrynolitycznego zwraca się uwagę na wczesne, pojawiające się w pierwszych godzinach objawy tworzącego się udaru niedokrwiennego mózgu. Są to: z zatarcie granic wyspy występujące po stronie niedokrwienia (ryc. 11.2),

2 Rozdział 11. Choroby naczyniowe układu nerwowego 443 Ryc Badanie KT. Zatarcie granic wyspy po stronie niedokrwienia strona prawa. Ryc Badanie KT. Zmniejszenie gęstości elektronowej głowy jądra ogoniastego po stronie niedokrwienia strona lewa. Ryc Badanie KT. Zatarcie granic rowków i zakrętów w niedokrwionej półkuli strona prawa. Ryc Badanie KT. Zwiększenie gęstości elektronowej tętnicy mózgu środkowej strona prawa.

3 444 Część II. Neurologia kliniczna z zmniejszenie gęstości elektronowej głowy jądra ogoniastego po stronie zawału (ryc. 11.3), z zatarcie zarysów rowków i zakrętów uszkodzonej półkuli (ryc. 11.4), z zwiększenie gęstości elektronowej obrazu tętnicy, głównie tętnicy środkowej mózgu (ryc. 11.5). Pomimo że w razie podejrzenia udaru mózgu badanie KT głowy powinno wykonywać się ex tempore, jest ono szczególnie wskazane, gdy: z rozpoznanie udaru mózgu na gruncie klinicznym jest niepewne, z klinicznie nietypowa jest progresja objawów, z podejrzewany jest udar mózgu o rzadziej spotykanym umiejscowieniu, np. móżdżkowy, wzgórzowy, z pacjent jest młody. Badanie tomografii rezonansu magnetycznego Badanie przy użyciu tomografii rezonansu magnetycznego (magnetic resonance imaging MRI) jest, w porównaniu do KT, bardziej czułe, lecz zwykle mniej swoiste. Badanie to obrazuje znacznie więcej ognisk patologii według różnych autorów badanie MRI jest w stanie ujawnić około dwa razy więcej zmian niedokrwiennych niż badanie KT lecz ich odniesienie kliniczne może być mniej swoiste. Ryc Badanie MRI. Obraz ogniska niedokrwiennego (obrysowane). Ryc Badanie MRI (sekwencja T 2 ). Obraz głębokich zmian niedokrwiennych (strzałka).

4 Rozdział 11. Choroby naczyniowe układu nerwowego 445 Wyraźnymi zaletami tej techniki badawczej są: możliwość wczesnego wykrycia zmian niedokrwiennych po upływie 3 6 godzin, zwłaszcza gdy zastosuje się techniki inwersyjne w sekwencji FLAIR oraz wielopłaszczyznowość oglądu zmiany, co umożliwia bardziej precyzyjne ustalenie miejsca i określenie obszaru unaczynienia ogniska niedokrwiennego (ryc. 11.6). Wyniki badania MRI są lepiej, w porównaniu do badania KT, skorelowane z wynikami badania klinicznego w identyfikowaniu zmian niedokrwiennych w przypadku udaru zatokowego (80% wykrywalności), prezentując hiperintensywny sygnał w obrazie T 2 -zależnym (ryc. 11.7), oraz w obrazowaniu zmian niedokrwiennych w zakresie tylnej jamy czaszki (ryc. 11.8). MRI jest jedną z nielicznych technik umożliwiających zobrazowanie zmian niedokrwiennych w przypadku zespołów klinicznych pnia mózgu. Badanie to jest również bardziej przydatne od badania KT w obrazowaniu ognisk niedokrwiennych o małej średnicy (ryc. 11.9). Zastosowanie nowych technik badania MRI dyfuzyjnej techniki echoplanarnej (diffusion-weighted MR DW-MR) i technik perfuzyjnych (perfusion weighted MR PW-MR) otwiera nowe perspektywy oceny zmian w przypadku udaru niedokrwiennego. Badanie DW-MR obrazuje zmiany niedokrwienne istotnie wcześniej niż w opcji T 2 -zależnej, niemniej jednak ogranicza się do ukazania ogniska dokonanej martwicy. Opcja PW-MR natomiast pozwala uwidocznić rozległy obszar niedokrwienia z włączeniem obszaru półcienia niedokrwiennego. Tak więc obszar półcienia niedokrwiennego może być we współczesnych technikach badawczych ukazany jako różnica obrazu niedokrwienia w opcji DW-MR i PW-MR. Przedstawione określenie wielkości zaburzeń perfuzji w stosunku do dyfuzji wydaje się mieć rosnące znaczenie prognostyczne i terapeutyczne, przede wszyst- Ryc Badanie MRI (sekwencja T 2 ). Obraz ogniska udarowego w pniu mózgu. Ryc Badanie MRI (sekwencja T 2 ). Obraz drobnych zmian niedokrwiennych.

5 446 Część II. Neurologia kliniczna Ryc Badanie MRI (sekwencja T 1 ). Leukoarajoza. Ryc Badanie SPECT. Obraz przemijającego ataku niedokrwiennego. Deficyt dwuogniskowy: prawa okolica czołowa i lewa okolica ciemieniowa. kim w odniesieniu do leczenia trombolitycznego. Badanie MRI wykazuje także znaczną przydatność diagnostyczną w identyfikowaniu przewlekłych zmian niedokrwiennych o.u.n., takich jak choroba Binswangera czy leukoarajoza (ryc ). Neuroobrazowe badania dynamiczne Badania obrazujące dynamikę niedokrwienia, zaburzenia metaboliczne w ognisku zmniejszonej perfuzji, obszar półcienia, obszary diaschizy międzypółkulowej, a więc badania skomputeryzowanej tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu (single photon emission computed tomography SPECT) i pozytronowej tomografii emisyjnej (positron emission tomography PET) są interesujące z punktu widzenia wczesnej diagnostyki udaru, topografii zmian niedokrwiennych oraz dynamiki zawału mózgu. Są one czułą metodą obrazowania zmian subklinicznych lub krótkotrwałych jak przemijające ataki niedokrwienne (ryc ).

Czy, co i kiedy badać w bólach głowy?

Czy, co i kiedy badać w bólach głowy? ISSN 1734 5251 Czy, co i kiedy badać w bólach głowy? Jacek J. Rożniecki Katedra i Klinika Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi STRESZCZENIE Badania diagnostyczne w bólach głowy,

Bardziej szczegółowo

5.1.1. Brak czynności półkul mózgu

5.1.1. Brak czynności półkul mózgu Neurologiczne kryteria śmierci 101 Tabela 3 Zalecany czas obserwacji w różnych sytuacjach klinicznych Przyczyna uszkodzenia mózgu Zalecany czas obserwacji [h] Rozległy zabieg neurochirurgiczny > 4 Uraz

Bardziej szczegółowo

STAN EMOCJONALNY I DUCHOWY WPŁYWAJĄCY NA OCENĘ PERCEPCJI STANU POŁOŻENIA ŻYCIOWEGO OSÓB PO UDARZE MÓZGU

STAN EMOCJONALNY I DUCHOWY WPŁYWAJĄCY NA OCENĘ PERCEPCJI STANU POŁOŻENIA ŻYCIOWEGO OSÓB PO UDARZE MÓZGU STAN EMOCJONALNY I DUCHOWY WPŁYWAJĄCY NA OCENĘ PERCEPCJI STANU POŁOŻENIA ŻYCIOWEGO OSÓB PO UDARZE MÓZGU Beata Martowicz, Anna Wójcik Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Streszczenie Udar

Bardziej szczegółowo

Chirurgiczne zasady postępowania w okresie przedoperacyjnym i podczas operacji

Chirurgiczne zasady postępowania w okresie przedoperacyjnym i podczas operacji ROZDZIAŁ 12 Chirurgiczne zasady postępowania w okresie przedoperacyjnym i podczas operacji R o z d z i a ł 12 Chirurgiczne z a s a d y Leigh Neumayer i Daniel Vargo Przedoperacyjne przygotowanie pacjenta

Bardziej szczegółowo

Zespół Rasmussena problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Opis przypadku

Zespół Rasmussena problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Opis przypadku Zespół Rasmussena problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Opis przypadku Rasmussen encephalitis diagnostic and therapeutic problems. Clinical presentation Karolina Kupczyk, Barbara Gurda, Barbara Steinborn

Bardziej szczegółowo

Przypadek choroby Takayasu u 25-letniego mężczyzny. Takayasu arteritis in 25-years-old man case report

Przypadek choroby Takayasu u 25-letniego mężczyzny. Takayasu arteritis in 25-years-old man case report 256 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2012, 1, 256 261 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczny i wczesny okres choroby Parkinsona diagnostyka i możliwości leczenia neuroprotekcyjnego

Przedkliniczny i wczesny okres choroby Parkinsona diagnostyka i możliwości leczenia neuroprotekcyjnego ISSN 1734 5251 Przedkliniczny i wczesny okres choroby Parkinsona diagnostyka i możliwości leczenia neuroprotekcyjnego Anna Krygowska-Wajs Klinika Neurologii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Trudności diagnostyczne w określeniu ogniska pierwotnego przerzutów nowotworu złośliwego do węzłów chłonnych szyi

Trudności diagnostyczne w określeniu ogniska pierwotnego przerzutów nowotworu złośliwego do węzłów chłonnych szyi Otorynolaryngologia Pujanek Z i wsp. Trudności 2012, diagnostyczne 11(4): 179-184 w określeniu ogniska pierwotnego przerzutów nowotworu złośliwego... 179 Trudności diagnostyczne w określeniu ogniska pierwotnego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera CH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ww.rpo.gov.pl Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009 Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej Konsensus Polski - aktualizacja styczeń 2009 Zalecenia oparte na dowodach z badań naukowych oraz opiniach polskich ekspertów Warszawa styczeń

Bardziej szczegółowo

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Leczenie zaburzeń rytmu serca Broszura dla pacjentów Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem 363411- -A BIOTRONIK SE & Co. KG Woermannkehre

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE 1 Zasady postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego...

Bardziej szczegółowo

Jaki Jest MÓJ PCR? Kampania Jaki jest MÓJ PCR? www.whatismypcr.org

Jaki Jest MÓJ PCR? Kampania Jaki jest MÓJ PCR? www.whatismypcr.org Jaki Jest MÓJ PCR? Kampania Jaki jest MÓJ PCR? www.whatismypcr.org Często zadawane pytania na temat PCR Autor: Dr. Michael Mauro, Profesor n. med. na Oddziale Hematologii i Onkologii Medycznej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

BADANIE NEUROLOGICZNE

BADANIE NEUROLOGICZNE Anna Cisowska-Maciejewska Andrzej Głąbiński BADANIE NEUROLOGICZNE Wywiad (Badanie podmiotowe). Właściwie zebrany wywiad może mieć decydujące znaczenie dla postawienia trafnego rozpoznania. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC 1

Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC 1 Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC Jerry P. Nolan a, *, Jasmeet Soar b, David A. Zideman c, Dominique Biarent d, Leo L. Bossaert e, Charles Deakin f, Rudolph W. Koster g, Jonathan Wyllie h, Bernd Böttiger

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa Od szeregu lat obserwuje się tendencję do wzrostu liczby wykonywanych badań laboratoryjnych jak i znacznego rozszerzenia ich zakresu. Ten

Bardziej szczegółowo

JAK BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE STOSOWAĆ LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE? PORADNIK DLA PACJENTÓW

JAK BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE STOSOWAĆ LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE? PORADNIK DLA PACJENTÓW KLINIKA WAD NABYTYCH SERCA INSTYTUTU KARDIOLOGII W WARSZAWIE JAK BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE STOSOWAĆ LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE? PORADNIK DLA PACJENTÓW Prof. dr hab. med. Janina Stępińska Lek. Ewa Poniatowska

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości danych i klasyfikacja siły zaleceń

Ocena jakości danych i klasyfikacja siły zaleceń Ocena jakości danych i klasyfikacja siły zaleceń Grading quality of evidence and strength of recommendations Grades of Recommendation, Assessment, Development, and Evaluation (GRADE) Working Group British

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Warszawa październik 2014 Raport zlecony i sfinansowany przez: Związek

Bardziej szczegółowo

Okulistyka i choroby siatkówki

Okulistyka i choroby siatkówki Okulistyka i choroby siatkówki W aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się Raport Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się pt. Okulistyka i choroby siatkówki w aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie MR przy użyciu spolaryzowanego 3 He jak chcemy badać szczurze płuca w Krakowie

Obrazowanie MR przy użyciu spolaryzowanego 3 He jak chcemy badać szczurze płuca w Krakowie FAMO Obrazowanie MR przy użyciu spolaryzowanego 3 He jak chcemy badać szczurze płuca w Krakowie Katarzyna Cieślar, Tomasz Dohnalik Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ WPŁYW USZKODZENIA MIĘŚNIA NADGRZEBIENIOWEGO NA STABILNOŚĆ I MOBLINOŚĆ OBRĘCZY BARKOWEJ PRACA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia Szkolenie podyplomowe/postgraduate education Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 63; Numer/Number 4/2012 ISSN 0423 104X Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny:

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208 http://www.stat.gov.pl Warszawa, listopad 2014 Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ Patrycja Grzeszczak Reakcja cienkiej warstwy palladu na proces tworzenia i rozkładu wodorku obserwacje w rozdzielczości nanometrycznej metodą mikroskopii

Bardziej szczegółowo