Materiały informacyjne dla pacjentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały informacyjne dla pacjentów"

Transkrypt

1 Materiały informacyjne dla pacjentów Udar mózgu Rozdziały tego tematu: Wprowadzenie Objawy Przyczyny Rozpoznanie Leczenie Powikłania Zapobieganie Wybrane linki Wprowadzenie Udar mózgu, zwany dawniej apopleksją, jest wynikiem uszkodzenia mózgu na skutek krwawienia do mózgu lub nagłego pozbawienia części mózgu dopływu krwi, co powoduje czasowe lub trwałe ustanie czynności tej części mózgu. Udar mózgu jest nagłym epizodem czasowego lub trwałego zaburzenia funkcjonowania mózgu. Ciężkość udarów mózgu bywa różna: od krótkotrwałego okresu osłabienia mięśni do poważnych zaburzeń, mogących doprowadzić do śmierci. Udary mózgu są trzecią co do częstości przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych. Występują głównie u osób starszych, ale jeden z typów udaru krwawienie podpajęczynówkowe dotyka ludzi młodszych. Częstość występowania udarów mózgu wynosi około 1 na 500 osób rocznie. Wyróżniamy dwa podstawowe typy udarów mózgu: Krwotok mózgowy (udar krwotoczny; wylew): wylanie się krwi z naczyń krwionośnych do wnętrza tkanki mózgowej lub do przestrzeni wokół tkanki mózgowej. Zakrzepica naczyń mózgowych (udar niedokrwienny): zatkanie naczyń krwionośnych w mózgu, zwykle przez zakrzep krwi. Krwotok mózgowy ma zwykle cięższy przebieg i jest częstą przyczyną nagłej, nieoczekiwanej śmierci. Udar mózgu bywa często poprzedzany objawami ostrzegawczymi, w postaci przejściowych ataków niedokrwiennych (po angielsku: transient ischaemic attacks, czyli TIA), zwanych niekiedy miniudarami. Nie należy ich nigdy ignorować. Stroke Polish Translated March 05 Page 1 of 7 NHS Direct 2005

2 Objawy Pierwszym objawem krwotoku mózgowego jest zwykle nagły, silny ból głowy, po którym szybko dochodzi do zaburzenia czynności części ciała, na przykład do całkowitego porażenia połowy ciała, zaniewidzenia po jednej stronie, zwrotu gałek ocznych na jedną stronę, a czasami do napadu drgawek, takiego jak w padaczce. Do innych objawów należą: osłabienie połowy ciała, trudności z mówieniem (afazja), nierozumienie mowy, przemijające zaburzenia widzenia, osłabienie połowy ciała (niedowład połowiczy) albo całkowita niemożność ruchów po jednej stronie ciała (porażenie, czyli paraliż, połowicze), zawroty głowy, nudności, wymioty, ból głowy, zaburzenia słuchu, zaburzenia pamięci, stopniowe zmiany osobowości i intelektu, trudności w połykaniu, senność, utrata przytomności, napady drgawkowe (padaczkowe). Do utraty przytomności dochodzi często już na początku; jeżeli krwotok jest rozległy, chory może już nie odzyskać przytomności. Ponad połowa osób z tak ciężkim krwotokiem umiera w ciągu kilku godzin lub kilku dni. U osób, które przeżyją, często utrzymuje się znaczny niedowład albo całkowite porażenie. Mniej rozległe krwotoki (i zwykle udary niedokrwienne, spowodowane zakrzepicą) powodują mniejsze uszkodzenie mózgu. Może nie dojść do utraty przytomności, pojawiają się tylko objawy uszkodzenia układu nerwowego, takie jak niedowład lub porażenie. Objawy są niemal zawsze najbardziej nasilone bezpośrednio po udarze, po czym stan chorego Stroke Polish Translated March 05 Page 2 of 7 NHS Direct 2005

3 stopniowo poprawia się, w miarę ustępowania obrzęku tkanki mózgowej wokół obszaru uszkodzenia. Obrzęk przejściowo zakłóca działanie nerwów; kiedy się zmniejsza, czynność nerwów powraca do normy. Do poprawy dochodzi także, w części, na skutek ponownego wchłaniania krwi, która wydostała się z naczyń. W miarę rekonwalescencji dochodzi do powolnej, lecz znacznej poprawy, i jeżeli nie dojdzie do dalszych krwotoków, ostateczny wynik leczenia może być dobry. Chory może jednak pozostać w pewnym stopniu niesprawny. Przyczyny Najważniejszą przyczyną udaru mózgu są choroby tętnic, zwłaszcza miażdżyca, czyli odkładanie się złogów tłuszczu w ścianach naczyń krwionośnych. Przyczyną większości udarów mózgu jest zwężenie tętnicy, skrzeplina (obecność zakrzepicy) lub fizyczne uszkodzenie części mózgu przez krwawienie wewnętrzne lub zewnętrzne. Do krwawienia do mózgu dochodzi zwykle wskutek pęknięcia małej tętnicy, uszkodzonej i osłabionej przez miażdżycę i dodatkowo poddanej działaniu wysokiego ciśnienia krwi. Nadciśnienie tętnicze może być przyczyną miażdżycy i stanowi główny czynnik ryzyka udaru mózgu. Do krwawienia może dojść niemal w każdym miejscu mózgu, a objawy są różne, w zależności od umiejscowienia krwawienia. Skutki krwawienia są najbardziej widoczne wtedy, kiedy obejmuje ono części mózgu odpowiedzialne za ruchy, czucie, mowę i wzrok. Te okolice mózgu znajdują się blisko siebie. Krwotok lub krwawienie do najniżej położonej części mózgu pnia mózgu jest bardzo niebezpieczne, ponieważ zakłóca podstawowe czynności życiowe organizmu, takie jak oddychanie i bicie serca. U ludzi w młodszym wieku częstą przyczyną udarów mózgu są niewielkie, workowate poszerzenia tętnic, czyli tętniaki. Zakrzepica mózgowa (zatkanie naczynia krwionośnego) lub niewielki zator (sytuacja zatkania naczynia krwionośnego przez drobny zakrzep albo fragment tkanki tłuszczowej) może mieć skutki podobne, jak krwotok mózgowy, ale ma zwykle lżejszy przebieg i częściej dochodzi do wyzdrowienia. U osób z miażdżycą tętnic szyjnych lub ich odgałęzień, jak również u osób z chorobami zastawek serca, na których tworzą się wtedy drobne zakrzepy, które po oderwaniu się są przenoszone do mózgu, mogą występować udary mózgu spowodowane zakrzepicą lub wielokrotną zatorowością. Stroke Polish Translated March 05 Page 3 of 7 NHS Direct 2005

4 Rozpoznanie Rozpoznanie stawia się na podstawie objawów przedmiotowych i podmiotowych (czyli objawów odczuwanych przez samego pacjenta i objawów, które stwierdza lekarz, badając pacjenta. Na podstawie objawów stwierdzanych w badaniu lekarskim można zwykle określić umiejscowienie uszkodzenia mózgu. W niektórych przypadkach pomocne mogą być badania obrazowe mózgu (tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny) Leczenie Największy nacisk po udarze kładzie się na przywrócenie osoby chorej do normalnego życia, na ile jest to możliwe, czyli na rehabilitację. Chory, który po udarze mózgu o niewielkim nasileniu z uporem usiłuje chodzić, ma znacznie większą szansę na odzyskanie sprawności, niż chory pozostający w łóżku. Dowiedziono, że wydzielenie oddziałów udarowych (oddziałów szpitalnych przeznaczonych do leczenia i rehabilitacji chorych po udarach) znacząco poprawia powrót chorych do zdrowia, podobnie jak rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych po wypisie do domu. Stroke Polish Translated March 05 Page 4 of 7 NHS Direct 2005

5 Powikłania Powikłania obejmują cały zakres czynności mózgu i obejmują: niedowład lub porażenie, czyli różnego stopnia osłabienie, zwykle połowy ciała (prawej lub lewej), osłabienie lub zniesienie czucia chory traci poczucie, że dana część ciała jest jego, zaburzenia widzenia lub zaniewidzenie, trudności z rozumieniem mowy, wypowiadaniem się lub i z rozumieniem, i z wypowiadaniem się (afazja), zaburzenia pamięci, trudności z liczeniem, utrata zdolności do rozpoznawania przedmiotów dotykiem, nietrzymanie moczu lub stolca, ciężkie zaburzenia osobowości, trudności z połykaniem. Niestety, jako że czynniki ryzyka są zwykle nadal obecne po pierwszym udarze, zawsze istnieje możliwość wystąpienia kolejnych udarów prowadzących do pogorszenia sprawności pacjenta. Osoba po udarze mózgu powinna zdawać sobie sprawę z tego, jakie są czynniki ryzyka kolejnego udaru i dążyć za wszelką cenę do ich wyeliminowania lub zmniejszenia. Stroke Polish Translated March 05 Page 5 of 7 NHS Direct 2005

6 Zapobieganie Najlepszym sposobem zmniejszenia ryzyka udaru mózgu jest zdrowy tryb życia, dobre odżywanie z kontrolą masy ciała, regularne ćwiczenia fizyczne, regularna kontrola ciśnienia krwi oraz niepalenie tytoniu, co ma bardzo duże znaczenie. U osób palących miażdżyca rozwija się w znacznie większym stopniu, niż u osób niepalących. Wykazano to w wielu badaniach pośmiertnych (sekcja zwłok). Palenie tytoniu przyśpiesza akcję serca i podwyższa ciśnienie krwi, a oba te czynniki sprzyjają powstawaniu miażdżycy. Nadciśnienie tętnicze jest jednym z głównych czynników ryzyka udaru mózgu. Palenie powoduje zwiększenie przylegania pewnych fragmentów komórek we krwi, zwanych płytkami krwi, wzajemnie do siebie: wykazują one większą lepkość. Płytki krwi są niezbędne do krzepnięcia krwi, a zwiększenie ich lepkości wyraźnie zwiększa tendencję do zakrzepicy. Wdychany przez osobę palącą z dymem tytoniowym tlenek węgla znacznie obniża zdolność krwi do przenoszenia tlenu. Osobom narażonym na wysokie ryzyko powstawania zakrzepów krwi lekarz może zalecić przyjmowanie aspiryny lub warfaryny leków zmniejszających ryzyko ich powstawania i przez to zmniejszających ryzyko udaru mózgu. U osób cierpiących na migrenę ryzyko udaru mózgu jest większe. Migrena często jest bardziej nasilona u kobiet, co wiąże się ze zmianami poziomu hormonu estrogenu. Przyjmowanie złożonych doustnych preparatów antykoncepcyjnych przez kobiety z ciężką migreną z objawami neurologicznymi (migrena klasyczna ) może nasilać migrenę i zwiększać ryzyko udaru mózgu. Do tych objawów neurologicznych należą zaburzenia widzenia, drętwienie i mrowienie w ręce, nodze albo po jednej stronie ciała. Kobiety z takimi objawami powinny rozważyć zmianę preparatu antykoncepcyjnego na pigułki zawierające tylko progesteron. Stroke Polish Translated March 05 Page 6 of 7 NHS Direct 2005

7 Wybrane linki Stroke: questions and answers (Udar mózgu: pytania i odpowiedzi) (Towarzystwo Udarowe) Stroke guide (Udar mózgu: przewodnik) (BBC Online) Transient ischaemic attacks (Przejściowe ataki niedokrwienne) (Brytyjska Fundacja Badań Mózgu i Rdzenia Kręgowego; plik pdf o wielkości 104k) Care after stroke (Opieka po udarze mózgu) (Królewskie Kolegium Lekarzy) Stroke (Udar mózgu) (Brytyjska Fundacja Badań Mózgu i Rdzenia Kręgowego; plik pdf o wielkości 112k) Stroke, prevention (Profilaktyka udaru mózgu) (BMJ BestTreatments) Stroke, emergency care (Postępowanie w ostrej fazie udaru mózgu) (BMJ BestTreatments) Homocysteine (Homocysteina) (Badania Laboratoryjne Online Wielka Brytania) Lipid profile (Profil lipidowy) (Badania Laboratoryjne Online Wielka Brytania) Stroke Polish Translated March 05 Page 7 of 7 NHS Direct 2005

Wszystko, co warto wiedzieć na temat leczenia chorób sercowo-naczyniowych i nadciśnienia tętniczego. BAYER dla serca

Wszystko, co warto wiedzieć na temat leczenia chorób sercowo-naczyniowych i nadciśnienia tętniczego. BAYER dla serca Wszystko, co warto wiedzieć na temat leczenia chorób sercowo-naczyniowych i nadciśnienia tętniczego BAYER dla serca Opublikowane przez Bayer Sp. z o.o. Pharmaceuticals / General Medicine Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dla pacjentów

Materiały informacyjne dla pacjentów Materiały informacyjne dla pacjentów Ciśnienie tętnicze krwi (podwyższenie; nadciśnienie tętnicze) Rozdziały tego tematu: Wprowadzenie Objawy Przyczyny Rozpoznanie Leczenie Powikłania Zapobieganie Piśmiennictwo

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI Liliana Jędrzejec, Mateusz Pelc, Paweł Kalinowski Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Koło Naukowe Fizjoterapeutów Radiatus Opiekun

Bardziej szczegółowo

Poradnik jest produktem firmy Adamed i nie można wykorzystywać jego części bądź fragmentów, bez pisemnej zgody właściciela. 1

Poradnik jest produktem firmy Adamed i nie można wykorzystywać jego części bądź fragmentów, bez pisemnej zgody właściciela. 1 Poradnik jest produktem firmy Adamed i nie można wykorzystywać jego części bądź fragmentów, bez pisemnej zgody właściciela. 1 WSTĘP CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA A PRACA ZAWODOWA Zbyt wysokie ciśnienie krwi

Bardziej szczegółowo

Atak serca (zawał) Prawdopodobieństwo ataku serca jest trzy razy większe w przypadku mężczyzn niż w przypadku kobiet.

Atak serca (zawał) Prawdopodobieństwo ataku serca jest trzy razy większe w przypadku mężczyzn niż w przypadku kobiet. Atak serca (zawał) Wprowadzenie Atak serca, zwany także zawałem serca (mięśnia sercowego) lub zakrzepicą tętnicy wieńcowej, to obumarcie części mięśnia sercowego z powodu niedoboru tlenu. Zawał serca następuje

Bardziej szczegółowo

vademecum pacjenta jak rozpoznawać objawy chorób 1

vademecum pacjenta jak rozpoznawać objawy chorób 1 vademecum pacjenta jak rozpoznawać objawy chorób 1 vademecum pacjenta jak rozpoznawać objawy chorób 3 A l+ Angina paciorkowcowa Choroba powszechna, szczególnie wśród dzieci, z bólem gardła i gorączką.

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Sidretella 20, 3 mg + 0,02 mg, tabletki powlekane Drospirenonum + Ethinylestradiolum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Sidretella 20, 3 mg + 0,02 mg, tabletki powlekane Drospirenonum + Ethinylestradiolum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Sidretella 20, 3 mg + 0,02 mg, tabletki powlekane Drospirenonum + Ethinylestradiolum Ważne informacje dotyczące złożonych środków antykoncepcyjnych Jeśli

Bardziej szczegółowo

VIII. WIADOMOŚCI MEDYCZNE

VIII. WIADOMOŚCI MEDYCZNE VIII. WIADOMOŚCI MEDYCZNE... 1. ZADANIA SŁUŻBY MEDYCZNEJ... 2. PIERWSZA POMOC MEDYCZNA... VIII. WIADOMOŚCI MEDYCZNE 1. ZADANIA SŁUŻBY MEDYCZNEJ W jednostce ratownictwa zorganizowana jest służba medyczna

Bardziej szczegółowo

STAN EMOCJONALNY I DUCHOWY WPŁYWAJĄCY NA OCENĘ PERCEPCJI STANU POŁOŻENIA ŻYCIOWEGO OSÓB PO UDARZE MÓZGU

STAN EMOCJONALNY I DUCHOWY WPŁYWAJĄCY NA OCENĘ PERCEPCJI STANU POŁOŻENIA ŻYCIOWEGO OSÓB PO UDARZE MÓZGU STAN EMOCJONALNY I DUCHOWY WPŁYWAJĄCY NA OCENĘ PERCEPCJI STANU POŁOŻENIA ŻYCIOWEGO OSÓB PO UDARZE MÓZGU Beata Martowicz, Anna Wójcik Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Streszczenie Udar

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Poradnika Serce na nowo

Wstęp do Poradnika Serce na nowo Wstęp do Poradnika Serce na nowo Z chorobami układu krążenia można żyć aktywnie! Spis treści Wstęp do Poradnika Serce na nowo 2 O programie Serce na nowo 3 Rozdział 1. Choroby układu krążenia a praca zawodowa

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla chorego z nadciśnieniem tętniczym

Poradnik dla chorego z nadciśnieniem tętniczym Barbara Wizner Poradnik dla chorego z nadciśnieniem tętniczym www.servier.pl Opracowanie: Dr n. med. Barbara Wizner Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii

Bardziej szczegółowo

Budowa i czynność serca. Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

Budowa i czynność serca. Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych Studenckie Koło Zakładu Medycyny Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Budowa i czynność serca Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych Pielęgniarstwo III Rok, Studia I stopnia, Paulina Krahel

Bardziej szczegółowo

Witamy w Programie EuroAction

Witamy w Programie EuroAction Dbając o swoje serce Witamy w Programie EuroAction EuroAction to program, który ma na celu pomóc Panu(i) oraz Państwa partnerom i bliskim krewnym ograniczyć ryzyko kolejnych przypadków chorób serca w rodzinie.

Bardziej szczegółowo

Choroby przewlekłe LECZYĆ PO LUDZKU AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ WWW.WYBORCZA.

Choroby przewlekłe LECZYĆ PO LUDZKU AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ WWW.WYBORCZA. P O R A D N I K P A C J E N T A LECZYĆ PO LUDZKU WWW.WYBORCZA.PL/LECZYC Choroby przewlekłe FOT. EAST NEWS P A R T N E R D O D A T K U AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

pod redakcją prof. dr. hab. med. Piotra Podolca dr. med. Grzegorza Kopcia

pod redakcją prof. dr. hab. med. Piotra Podolca dr. med. Grzegorza Kopcia LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ Miniencyklopedia profilaktyki chorób układu krążenia pod redakcją prof. dr. hab. med. Piotra Podolca dr. med. Grzegorza Kopcia Zalecenia przedstawione w opracowaniu oparto

Bardziej szczegółowo

Patron akcji: Materiały edukacyjne dla pacjentów po przebytym zawale. Inicjator akcji:

Patron akcji: Materiały edukacyjne dla pacjentów po przebytym zawale. Inicjator akcji: Patron akcji: Materiały edukacyjne dla pacjentów po przebytym zawale Inicjator akcji: spis treści Wstęp 5 Co to jest zawał serca? 7 ABC... Czyli jak zapobiegać kolejnym zawałom serca 13 Udane życie seksualne

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO O CHOROBIE VON WILLEBRANDA

WSZYSTKO O CHOROBIE VON WILLEBRANDA 1 WSZYSTKO O CHOROBIE VON WILLEBRANDA Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Tytuł oryginału: All About von Willebrand Disease......for people with von Willebrand

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PACJENTA NA TEMAT UDARU MÓZGU I MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW (MP)

PORADNIK DLA PACJENTA NA TEMAT UDARU MÓZGU I MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW (MP) PORADNIK DLA PACJENTA NA TEMAT UDARU MÓZGU I MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW (MP) Lek podlega dodatkowej kontroli. Pozwoli to na szybką identyfikację nowych informacji o bezpieczeństwie leku. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Autor: Waldemar Kosiba Praca doktorska Promotor: dr hab. prof. UR Sławomir Snela Rzeszów 2015 Serdeczne

Bardziej szczegółowo

Agencja Zbierania Informacji & Strefa 13. Choroby człowieka

Agencja Zbierania Informacji & Strefa 13. Choroby człowieka Choroby człowieka http://www.cai.pl/uklad_krazenia.htm Alergologia to gałąź medycyny która zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób alergicznych (alergia to nadwrażliwość, uczulenie najczęściej na

Bardziej szczegółowo

STOP UDAROM. Informator Edukacyjny dla pacjenta jak zapobiec udarowi mózgu

STOP UDAROM. Informator Edukacyjny dla pacjenta jak zapobiec udarowi mózgu STOP UDAROM Informator Edukacyjny dla pacjenta jak zapobiec udarowi mózgu Udar mózgu to szybko rozwijające się zaburzenia ogniskowe funkcji mózgu, które są wywołane uszkodzeniem naczyniowym. Udar jest

Bardziej szczegółowo

Proces pielęgnowania pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu studium indywidualnego przypadku

Proces pielęgnowania pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu studium indywidualnego przypadku Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne 2012, Tom 1, Numer 2, Strony 76-82 Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne THE JOURNAL OF NEUROLOGICAL AND NEUROSURGICAL NURSING eissn 2299-0321

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak jelita grubego RAK jelita grubego / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Fundacja Projan Warszawa 2014 r. Wydanie I Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej dowiedziałeś się, że masz raka jelita

Bardziej szczegółowo

Okazali serce pacjentom korzystającym z elektroterapii

Okazali serce pacjentom korzystającym z elektroterapii NR 5 STYCZEŃ 2014 DOBRE SERCE MAGAZYN DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI RYTMU SERCA I PACJENTÓW Z WSZCZEPIONYMI KARDIOWERTERAMI-DEFIBRYLATORAMI ORAZ ROZRUSZNIKAMI Okazali serce pacjentom korzystającym z elektroterapii

Bardziej szczegółowo

12. Powikłania wad serca

12. Powikłania wad serca 12. Powikłania wad serca Małgorzata Procelewska, Adam Stebel Niewydolność krążenia W przypadku niewydolności krążenia serce nie jest w stanie dostarczyć życiowo ważnym narządom utlenowanej krwi w ilości

Bardziej szczegółowo

STOP UDAROM. Informator Edukacyjny dla pacjenta jak zapobiec udarowi mózgu

STOP UDAROM. Informator Edukacyjny dla pacjenta jak zapobiec udarowi mózgu STOP UDAROM Informator Edukacyjny dla pacjenta jak zapobiec udarowi mózgu Udar mózgu to szybko rozwijające się zaburzenia ogniskowe funkcji mózgu, które są wywołane uszkodzeniem naczyniowym. Udar jest

Bardziej szczegółowo

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : dr Agnieszka Pierzchalska Piotr Klag dr Zbigniew Machaj dr Ewa Pisarczyk Bogacka Copyright by Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Budowa kręgów Budowa krążka międzykręgowego Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa

Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Budowa kręgów Budowa krążka międzykręgowego Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Kręgosłup jest największym narządem ludzkiego ciała w jego skład wchodzi: kręgosłup właściwy, będący kolumną zbudowaną z elementów kostnych (kręgów), połączonych

Bardziej szczegółowo

zdrowiawww.luxmed.pl Profilaktyka chorób serca s. 10 Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia

zdrowiawww.luxmed.pl Profilaktyka chorób serca s. 10 Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia nr 2/56 rok XV kwartalnik wiosna 2013 blisko ISSN 2081-1039 zdrowiawww.luxmed.pl Magazyn Pacjentów Centrów Medycznych Grupy LUX MED Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia - tego

Bardziej szczegółowo