Obrazowanie MR u pacjentów po zatruciu tlenkiem węgla.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obrazowanie MR u pacjentów po zatruciu tlenkiem węgla."

Transkrypt

1 Obrazowanie MR u pacjentów po zatruciu tlenkiem węgla. Anna Drelich-Zbroja, Grzegorz Drelich, Maciej Siczek, Jarosław Szponar, Hanna Lewandowska-Stanek (Lublin) Definicja: Zatrucie tlenkiem węgla, podobnie jak wstrząs, zatrucie cyjankami i metanolem, przedawkowanie narkotyków, wywołując hipoksję może powodować zmiany w mózgowiu określane jako leukoencefalopatia niedotlenieniowoniedokrwienna. 1

2 Historia badań MR Lata 70-te prace B.B. Worthingtona 1976r. -pierwsze badanie MR paliczka- Mansfield i Maudsley 1979 pierwsze badanie mózgu człowieka 1980 wprowadzenie badania MRI do praktyki klinicznej Najczęściej stosowane sekwencje SE, FSE Techniki pomocnicze: - supresja tkanki tłuszczowej - techniki inwersyjne- FLAIR - angiografia MR Techniki obrazowania czynnościowego: - obrazowanie dyfuzji wody - obrazowanie perfuzji tkanek - mapowanie ośrodków korowych 2

3 Protokół obrazowania MR głowy: sekwencji SE i TSE w obrazach T1, T2, PDzależnych oraz dark fluid, płaszczyzny: poprzeczne, strzałkowe i czołowe, obrazy T1-zależne przed i po dożylnym podaniu paramagnetycznego środka kontrastującego, obrazowanie dyfuzyjne (DWI) w projekcji poprzecznej. Protokół obrazowania MR głowy: 3

4 Protokół obrazowania MR głowy: Protokół obrazowania MR głowy: Obrazowanie dyfuzyjne: Dyfuzja jest to proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek lub energii w danym ośrodku, wynikający z chaotycznych ruchów i zderzeń cząsteczek. Obrazowanie dyfuzyjne MR (DWI, diffusion-weighted imaging) mierzy dyfuzję molekuł wody w tkance. 4

5 Protokół obrazowania MR głowy: Szczególne zastosowanie metoda znajduje we wczesnej diagnostyce udarów niedokrwiennych mózgu. W przebiegu udaru niedokrwiennego dochodzi do zamknięcia naczynia krwionośnego, a co za tym idzie zmniejszenia lub braku ukrwienia komórek nerwowych. Komórki pozbawione dostaw tlenu reagują zatrzymaniem (zwolnieniem) czynności metabolicznych, w szczególności zostaje upośledzony transport przez błony komórkowe co powoduje ograniczenie (restrykcję) dyfuzji i jest mierzalne w badaniu DWI. Badanie pozwala na wykrycie ogniska niedokrwiennego już w pierwszych minutach (godzinach) od wystąpienia co pozwala na szybkie wdrożenie leczenia. Dla porównania konwencjonalne techniki MR wykrywają udar niedokrwienny po kilkunastu godzinach a tomografia komputerowa po co najmniej 24 godzinach od wystąpienia objawów (czyli od momentu okluzji naczynia). Morfologia obrazów MR Tkanki jasne dają silny sygnał NMR, są to tkanki o dużym stężeniu protonów (bogate w wodór ), stacjonarne posiadające krótki czas relaksacji T1 a dłuższy T2 istota biała mózgu, tkanka tłuszczowa, krew stacjonarna Tkanki ciemne słaby sygnał NMR, małe stężenie protonów( mała zawartość wodoru), charakteryzują się długim czasem relaksacji T1, krótkim czasem relaksacji T2, bądź szybkim przepływem. Zwapnienia, warstwa korowa kości, powietrze, mięśnie szkieletowe, szybko przepływająca krew. 5

6 Kryteria diagnostyczne MR Struktura Sygnał Stopień wzmocnienia kontrastowego Wielkość Granice Rozległość obrzęku Lokalizacja Cel pracy: Omówienie zmian w obrazie MR mózgowia u pacjentów po ostrym zatruciu tlenkiem węgla. 6

7 Materiał i Metoda: W okresie 7 miesięcy (od X 2011 do IV 2012) 72 chorych w wieku od 16 do 89 (średnio 41,75) lat hospitalizowano w Regionalnym Ośrodku Toksykologii Klinicznej w Lublinie (ROTK) z powodu ostrego zatrucia tlenkiem węgla. U wszystkich pacjentów oznaczono stężenie karboksyhemoglobiny (COHb). W tej grupie u 14 chorych z powodu utrzymujących się objawów neurologicznych, takich jak: silne bóle i zawroty głowy, nudności i wymioty, splątanie oraz omdlenia, wykonano badanie MR mózgowia. Materiał i Metoda: Wszystkie badania MR głowy wykonano aparatem Magnetom Essenza 1.5 T z użyciem sekwencji SE i TSE w obrazach T1, T2, PD-zależnych oraz dark fluid w płaszczyznach poprzecznych, strzałkowych i czołowych, przed i po dożylnym podaniu paramagnetycznego środka kontrastującego. U wszystkich chorych zastosowano również obrazowanie dyfuzyjne (DWI) w projekcji poprzecznej. 7

8 Wyniki: Średni czas hospitalizacji w grupie 72 chorych wyniósł 3,82 dni, natomiast w grupie 14 chorych z utrzymującymi się objawami neurologicznymi 8,85 dni. W grupie 72 chorych średnia wartość COHb wyniosła 21,52%, natomiast w grupie 14 chorych z utrzymującymi się objawami neurologicznymi średnia wartość COHb wyniosła 26,14%. Wyniki: W grupie 14 chorych, u których wykonano badanie MR mózgowia, u 4 nie stwierdzono żadnych zmian. W tej grupie chorych średnia wartość COHb wyniosła 20,45%. U pozostałych 10 chorych rozpoznano nieprawidłowości w obrazie MR, u tych pacjentów średnia wartość COHb wyniosła 26,56%. 8

9 Wyniki: Wymienione zmiany w obrazie MR w mózgowiu były wieloogniskowe i obejmowały: obustronnie gałki blade u 6 chorych, obustronnie ośrodki półowalne u 3 chorych, głowy jądra ogoniastego u 2 chorych, skorupę/skorupy u 1 chorego, hipokamp jedno-lub obustronnie u 4 chorych, korę płatów czołowych lub/i ciemieniowych u 5 chorych, istotę białą okołokomorowo u 4 chorych, istotę białą podkorowo u 3 chorych. Opisane zmiany wykazywały podwyższenie sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR oraz w obrazach dyfuzyjnych i nie wzmacniały się w badaniu po podaniu paramagnetyku. Obrazy T2-zależne. Przypadek 1: Obrazy w sekwencji FLAIR. Obrazy DWI. 9

10 Przypadek 1: Sekwencja DWI. Sekwencja DWI. Obrazy T2-zależne. Przypadek 2: Obrazy DWI. Obrazy w sekwencji FLAIR. 10

11 Obrazy T2-zależne. Przypadek 2: Obrazy T1-zależne +C. Obrazy T1-zależne +C. Przypadek 3. 11

12 Wnioski: U chorych z utrzymującymi się objawami neurologicznymi po ostrym zatruciu tlenkiem węgla występują zmiany w obrazie MR mózgowia. Zmiany te korelują ze stężeniem COHb. Badanie MR jest metodą z wyboru w obrazowaniu mózgowia u pacjentów po ostrym zatruciu tlenkiem węgła. Lokalizacja zmian: -gałki blade! -istota biała -skorupa, jądro ogoniaste wzgórze, istota czarna, ciało modzelowate, sklepienie, hipokampy. Atrofia hipokampów i uogólniona atrofia mózgu. 12

13 13

14 Morfologia zmian: -zmiany ogniskowe i rozsiane -zwykle owalne zmiany ograniczone do gałek bladych -komory mogą być uciśnięte przez obrzęk -przy towarzyszącym obrzęku zatarcie zróżnicowania istota biała/istota szara. 14

15 Obrazowanie DWI: Obrazy MR: Obrazy T1-zależne: Hipointensywne gałki blade (martwica) Hiperintensywne gałki blade (krwawienie) 15

16 Obrazy MR: Obrazy T2-zależne: Hiperintensywne gałki blade (niedokrwienie/zawał). Hipointensywna otoczka wokół gałek bladych (złogi hemosyderyny po przebytym krwawieniu). Zajęcie jąder ogoniastych i skorupy. 16

17 Obrazy MR: Obrazy T2-zależne i w sekwencji FLAIR: Obustronnie/jednostronnie istota biała: -rozsiane zmiany hiperintensywne okołokomorowo i w okolicy centrum semi-ovale, -rozsiana demielinizacja (chorzy z przedłużającą się encefalopatią i chorzy asymptomatyczni) - Hiperintensywna strefa korowa (płaty skroniowe!). 17

18 Spektroskopia MR: Wyspecjalizowana technika umożliwiająca uzyskanie informacji o składzie biochemicznym w wybranych lokalizacjach organizmu w sposób nieinwazyjny. Na uzyskanym widmie rezonansu magnetycznego można zidentyfikować sygnały wybranych związków chemicznych. Do najczęściej analizowanych cząsteczek należą: cholina, kreatyna, inozytol, glukoza, N- acetyloasparaginian, alanina i kwas mlekowy. 18

19 Spektroskopia MR: Istota biała wzrost Cho/Cr w czasie. Stopniowy spadek NAA/Cr w czasie (spadek NAA jako marker degeneracji neuronów i aksonów). Stopniowy wzrost Lac/Cr. Postępująca demielinizacja następstwo martwicy neuronów. Klasyfikacja: 1. Zmiany w gałkach bladych. 2. Rozsiane zmiany w istocie białej (ogniska demielinizacji). 3. Zmiany w korze. 4. Płat skroniowe z hipokampami. 19

20 Rekomendacje : DWI i T2-zależne - w ostrej fazie. MR > CT. T2-zależne i FLAIR w przewlekłej fazie. Rekomendacje : Chorzy bezobjawowi po ostrym zatruciu tlenkiem węgla.? Monitorowanie zmian w mózgowiu? 20

21 Diagnostyka różnicowa: Obrazy T2-zależne. Obrazy DWI. Obrazy w sekwencji FLAIR. 21

22 Zalety badania MRI Bezpieczna, nie powoduje uszkodzeń organizmu Obrazowanie ciała w dowolnych płaszczyznach Dokładna ocena morfologiczna narządów Wczesne wykrywanie zmian patologicznych Wnioskowanie o zaburzeniach czynnościowych tkanek i narządów Dokonywanie pomiarów przepływów w naczyniach krwionośnych Zalety badania MR : -wysoka swoistość tkankowa -wysoka rozdzielczość kontrastowa i liniowa WCZESNE WYKRYWANIE ZMIAN NIEDOKRWIENNYCH! 22

23 Badanie drogie Wady badania MRI Wymaga pozostawania w bezruchu co najmniej 20 minut Przeciwwskazania kliniczne ( klipsy naczyniowe, stenty, rozruszniki, implanty) Dziękujemy za uwagę 23

5.1.1. Brak czynności półkul mózgu

5.1.1. Brak czynności półkul mózgu Neurologiczne kryteria śmierci 101 Tabela 3 Zalecany czas obserwacji w różnych sytuacjach klinicznych Przyczyna uszkodzenia mózgu Zalecany czas obserwacji [h] Rozległy zabieg neurochirurgiczny > 4 Uraz

Bardziej szczegółowo

Czy, co i kiedy badać w bólach głowy?

Czy, co i kiedy badać w bólach głowy? ISSN 1734 5251 Czy, co i kiedy badać w bólach głowy? Jacek J. Rożniecki Katedra i Klinika Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi STRESZCZENIE Badania diagnostyczne w bólach głowy,

Bardziej szczegółowo

Zespół Rasmussena problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Opis przypadku

Zespół Rasmussena problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Opis przypadku Zespół Rasmussena problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Opis przypadku Rasmussen encephalitis diagnostic and therapeutic problems. Clinical presentation Karolina Kupczyk, Barbara Gurda, Barbara Steinborn

Bardziej szczegółowo

Stan wegetatywny lub stan minimalnej świadomości...i co dalej? Piotr Knapik Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Stan wegetatywny lub stan minimalnej świadomości...i co dalej? Piotr Knapik Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Stan wegetatywny lub stan minimalnej świadomości...i co dalej? Piotr Knapik Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Istnieją plusy dodatnie i plusy ujemne Istnieją plusy dodatnie i plusy ujemne Postępy medycyny

Bardziej szczegółowo

STAN EMOCJONALNY I DUCHOWY WPŁYWAJĄCY NA OCENĘ PERCEPCJI STANU POŁOŻENIA ŻYCIOWEGO OSÓB PO UDARZE MÓZGU

STAN EMOCJONALNY I DUCHOWY WPŁYWAJĄCY NA OCENĘ PERCEPCJI STANU POŁOŻENIA ŻYCIOWEGO OSÓB PO UDARZE MÓZGU STAN EMOCJONALNY I DUCHOWY WPŁYWAJĄCY NA OCENĘ PERCEPCJI STANU POŁOŻENIA ŻYCIOWEGO OSÓB PO UDARZE MÓZGU Beata Martowicz, Anna Wójcik Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Streszczenie Udar

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESUR (European Society of Urogenital Radiology) na temat Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych

Wytyczne ESUR (European Society of Urogenital Radiology) na temat Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych Wytyczne ESUR (European Society of Urogenital Radiology) na temat Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych SPIS TREŚCI AUTORZY, KONSULTANCI, REDAKCJA NAUKOWA WYDANIA POLSKIEGO...2 WPROWADZENIE DO WYDANIA

Bardziej szczegółowo

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19.1. Definicja pierwszej pomocy 19.2. Organizacja akcji ratunkowej 19.2.1. Wezwanie pomocy 19.2.2. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej 19.2.3. Apteczka pierwszej

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011 L-DEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Ile czasu potrzeba na wytworzenie mostu zębinowego po bezpośrednim przykryciu miazgi wodorotlenkiem wapnia? A. 2 dni. B. 2-3 tygodnie. C. 2-3 miesiące. D. 6 miesięcy. E. 1 rok.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

Życie z niewydolnością serca

Życie z niewydolnością serca Dr n. med. Magdalena Kłosińska Prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak Życie z niewydolnością serca Poradnik dla pacjentów www.servier.pl Dr n. med. Magdalena Kłosińska Prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak

Bardziej szczegółowo

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

1 ml zawiesiny zawiera 100 j.m. rozpuszczalnej insuliny ludzkiej* i insuliny ludzkiej* izofanowej (NPH) w stosunku 30/70 (odpowiadające 3,5 mg).

1 ml zawiesiny zawiera 100 j.m. rozpuszczalnej insuliny ludzkiej* i insuliny ludzkiej* izofanowej (NPH) w stosunku 30/70 (odpowiadające 3,5 mg). 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Mixtard 30 Penfill 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml zawiesiny zawiera 100 j.m. rozpuszczalnej insuliny ludzkiej* i insuliny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC 1

Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC 1 Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC Jerry P. Nolan a, *, Jasmeet Soar b, David A. Zideman c, Dominique Biarent d, Leo L. Bossaert e, Charles Deakin f, Rudolph W. Koster g, Jonathan Wyllie h, Bernd Böttiger

Bardziej szczegółowo

POZYTYWNY EFEKT SUPLEMENTACJI POPRZEZ DZIAŁANIE KOMPLEKSU KWASU HIALURONOWEGO I CHONDROITYNY NA CHOROBĘ ZWYRODNIENIOWĄ STAWÓW

POZYTYWNY EFEKT SUPLEMENTACJI POPRZEZ DZIAŁANIE KOMPLEKSU KWASU HIALURONOWEGO I CHONDROITYNY NA CHOROBĘ ZWYRODNIENIOWĄ STAWÓW ARTYkUł SPONSOROWANY POZYTYWNY EFEKT SUPLEMENTACJI POPRZEZ DZIAŁANIE KOMPLEKSU KWASU HIALURONOWEGO I CHONDROITYNY NA CHOROBĘ ZWYRODNIENIOWĄ STAWÓW 34 PRAkTYcZNA fizjoterapia i REhABiliTAcjA ARTYkUł SPONSOROWANY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI MULTI OCHRONA SOLO PRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI MULTI OCHRONA SOLO PRO UI/OWU/111/10-2014/G OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI MULTI OCHRONA SOLO PRO ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? DEFINICJE Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie? PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres odpowiedzialności Allianz

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE 1 Zasady postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego...

Bardziej szczegółowo

Informator dla Pacjentów dializowanych. Jesteś. dializowany? Ten informator jest dla Ciebie

Informator dla Pacjentów dializowanych. Jesteś. dializowany? Ten informator jest dla Ciebie Informator dla Pacjentów dializowanych Jesteś dializowany? Ten informator jest dla Ciebie 1 2 Informator dla Pacjentów został przygotowany we współpracy z: Dr. hab. n. med. Jerzym Przedlackim i Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM ISSN-1732-2928 nr 24 NASI TWÓRCY AMAZONKI kwiecień 2014 gazeta bezpłatna Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM Motto na 2014 rok: Nigdy nie rezygnujemy z nadziei MOJE 17 LAT W SŁUŻBIE AMAZONEK,

Bardziej szczegółowo

Chirurgiczne zasady postępowania w okresie przedoperacyjnym i podczas operacji

Chirurgiczne zasady postępowania w okresie przedoperacyjnym i podczas operacji ROZDZIAŁ 12 Chirurgiczne zasady postępowania w okresie przedoperacyjnym i podczas operacji R o z d z i a ł 12 Chirurgiczne z a s a d y Leigh Neumayer i Daniel Vargo Przedoperacyjne przygotowanie pacjenta

Bardziej szczegółowo

Możliwości regeneracji tkanek organizmu

Możliwości regeneracji tkanek organizmu Możliwości regeneracji tkanek organizmu 8 W następstwie urazowego lub chorobowego uszkodzenia tkanek i narządów zachodzą w organizmie naturalne zmiany naprawcze, wyrównawcze i przystosowawcze, zmierzające

Bardziej szczegółowo

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Leczenie zaburzeń rytmu serca Broszura dla pacjentów Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem 363411- -A BIOTRONIK SE & Co. KG Woermannkehre

Bardziej szczegółowo