Jestem w Londynie, rozmawiam i szkol w Szczecinie - grupowe rozmowy audio, wideo bez granic. Prowadz cy: Dominika K pska Kamil Pietrasik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jestem w Londynie, rozmawiam i szkol w Szczecinie - grupowe rozmowy audio, wideo bez granic. Prowadz cy: Dominika K pska Kamil Pietrasik"

Transkrypt

1 Jestem w Londynie, rozmawiam i szkol w Szczecinie - grupowe rozmowy audio, wideo bez granic Prowadzcy: Dominika Kpska Kamil Pietrasik Gliwice,

2 Harmonogram webinarium 1. Telekonferencje HaloNet Telekonferencje efektywne narzdzie obniajce koszty w domu i w firmie Jak zaoy i realizowa telekonferencje w HaloNet (w tym: darmowe telekonferencje) 2. Definicja webinaru i terminologii zwizanej z konferencjami online 3. Korzyci pynce z organizacji spotka online i ich zastosowanie w rónych dziedzinach 4. Kilka porad o tym jak skutecznie i efektywnie prowadzi webinaria 5. Darmowe wideokonferencje i webinaria w usudze HaloNet Jak si zarejestrowa w HaloNet? Jak zarezerwowa wideokonferencj lub webinar? Omówienie podstawowych narzdzi Atuty i ograniczenia bezpatnej wersji 6. Chc wicej, czyli dodatkowe opcje dostpne w usugach ClickWebinar i ClickMeeting

3 Telekonferencje HaloNet Telekonferencja jest to usuga, która daje moliwo prowadzenia konwersacji telefonicznej nawet przez kilkudziesiciu rozmówców w jednym czasie. Maj oni do dyspozycji kilka rónych narzdzi, takich jak: telefony analogowe, cyfrowe, komórkowe, jak i rónego rodzaju poczenia telekomunikacyjne, w tym: poczenia radiowe, wizyjne i poprzez sieci komputerowe. ródo:

4 Telekonferencje HaloNet Rozmówcy mog znajdowa si w rónych miejscach, w wielu zaktkach wiata

5 Telekonferencje HaloNet Korzyci zmniejszenie kosztów pieninych i czasowych zwizanych z dojazdami na spotkanie redukcja kosztów dodatkowych (zakwaterowanie, posiek itp.) zwizanych z realizacj spotka zewntrznych przekazanie za jednym razem informacji duej grupie odbiorców, tym samym obnienie kosztów czasowych potrzebnych na przekazanie tej wiadomoci pojedynczo, kadej z tych osób

6 Telekonferencje HaloNet Korzyci moliwo szybkiego kontaktu z du grup osób i przeprowadzenia konsultacji, w sprawach wymagajcych podjcia natychmiastowych decyzji wygoda tj. brak koniecznoci: - przemieszczania si np. w nieny lub deszczowy dzie, - mówienia tych samych informacji kadej z osób oddzielnie

7 Jak zaoy telekonferencj w HaloNet? Telekonferencje HaloNet przez telefon przez formularz na stronie: przez formularz na panelu klienta (tylko dla klientów telefonii HaloNet!) Zadzwo: lub 908 (tylko z numeru HaloNet)

8 Telekonferencje HaloNet Telekonferencja zakadana przez telefon musi by zaoona i zrealizowana w trakcie danego poczenia. Po zaoeniu telekonferencji nastpuje automatyczne przekierowanie moderatora do pokoju telekonferencyjnego. Opuszczenie pokoju przez moderatora (rozczenie) powoduje zakoczenie danej telekonferencji. To rozwizanie jest polecane dla osób, które chc w danej chwili zrealizowa telekonferencj a nie maj dostpu do internetu i nie mog jej zaoy przez formularz.

9 Telekonferencje zakadane przez telefon Telekonferencje HaloNet Atuty moliwo szybkiej realizacji grupowej rozmowy telefonicznej, bez koniecznoci posiadania dostpu do internetu Minusy numer telekonferencji (w odrónieniu od telekonferencji zakadanych przez formularz) nie jest indywidualny tzn. przydzielany przez system (istnieje ryzyko wyboru tego samego numeru konferencji przez róne osoby, chcce zrealizowa poczenie w tym samym terminie) Zadzwo: lub 908 (tylko z numeru HaloNet)

10 Telekonferencje HaloNet Telekonferencja rezerwowana przez formularz na stronie www zakadana za pomoc prostego formularza. Termin rozpoczcia konferencji (aktywacji pokoju) nie moe nastpi wczeniej ni za 10 minut ani póniej ni 48 godzin od momentu wypenienia formularza. Z pokoju mona korzysta maksymalnie 12 godzin. W pokoju moe przebywa jednoczenie do 30. osób. Przyszych uczestników mona powiadomi wysyajc z systemu komunikaty . Moderator i uczestnicy otrzymuj zindywidualizowane dane dostpowe.

11 Telekonferencje zakadane przez stron www Telekonferencje HaloNet Atuty: - prosta i bezpatna rezerwacja - moliwo korzystania z pokoju przez duszy okres czasu i realizacji w nim kilku rónych telekonferencji Minusy: w porównaniu z telekonferencjami zakadanymi przez panel klienta telefonii HaloNet, znacznie krótsze okresy rezerwacji i moliwoci wykorzystania danego pokoju Zadzwo: lub 908 (tylko z numeru HaloNet)

12 Telekonferencje HaloNet Telekonferencja rezerwowana przez formularz na panelu klienta zakadana za pomoc prostego formularza, znajdujcego si w panelu klienta telefonii HaloNet. Termin rozpoczcia konferencji (aktywacji pokoju) nie moe nastpi wczeniej ni za 10 minut ani póniej ni 30 dni od momentu wypenienia formularza. Z pokoju mona korzysta maksymalnie 14 dni, majc do dyspozycji stae dane dostpowe. W pokoju moe przebywa jednoczenie do 30. osób. Przyszych uczestników mona powiadomi wysyajc z systemu komunikaty oraz SMS. Moderator i uczestnicy otrzymuj zindywidualizowane dane dostpowe.

13 Telekonferencje zakadane przez panel klienta telefonii HaloNet Telekonferencje HaloNet Atuty - prosta i bezpatna rezerwacja, nawet 30 dni przed realizacj, - moliwo korzystania z pokoju przez bardzo dugi okres czasu i przeprowadzenia w nim kilkudziesiciu rónych telekonferencji - podgld i edycja ustawie Ograniczenia posiadanie konta w telefonii HaloNet (wane! jego zaoenie jest bezpatne i nie jest uwarunkowane adnymi zobowizaniami) Zadzwo: lub 908 (tylko z numeru HaloNet)

14 Darmowe telekonferencje Telekonferencje HaloNet jeli uczestnik/cy dzwoni na numer telekonferencyjny z numeru HaloNet, koszt realizacji telekonferencji wynosi - 0 z (numer w HaloNet, w zalenoci od strefy, kosztuje 1 lub 5 z / rok) koszt poczenia z numerem dostpowym telekonferencji dla osób nie posiadajcych numeru w telefonii HaloNet jest zgodny z cennikiem danego operatora, za pomoc którego jest realizowane poczenie (opata jak za poczenie ze zwykym numerem stacjonarnym) Zadzwo: lub 908 (tylko z numeru HaloNet)

15 Webinar co to takiego? Webinar - spotkanie online, które umoliwia dwustronn komunikacj pomidzy prowadzcym a uczestnikami, a wykorzystuje do tego narzdzia wirtualne. Dziki technologii pozwala spotyka si ludziom, którzy przebywaj daleko od siebie w rónych województwach, krajach, a nawet kontynentach. Najwiksza zaleta webinarów i spotka online pozwalaj przekazywa innym treci bez koniecznoci przemierzania duych odlegoci czy wynajmowania sali wykadowej.

16 Korzyci pynce z organizacji spotka online Oszczdno czasu (redukcja wyjazdów subowych) Oszczdno wydatków (a do 75% koszt wynajmu sali, podróy, noclegu) Zwikszenie zakresu potencjalnych odbiorców Aspekt EKO

17 Korzyci pynce z organizacji spotka online - Szkolenia i Edukacja (e-learning) - Narzdzie rekrutacyjne - Spotkania sprzedaowe - Narzdzie marketingowe - Nagranie webinaru (jako promocja produktu, materia edukacyjny)

18 Kilka porad o tym jak skutecznie i efektywnie prowadzi webinaria/spotkania online Promocja spotkania online Cel spotkania/webinaru i przygotowanie materiaów Czas trwania Mowa ciaa + Odpowiednia artykulacja i energia prowadzcego = Utrzymanie Zainteresowania Uczestników

19 Darmowe wideokonferencje i webinaria w usudze HaloNet Wideokonferencje HaloNet jest to darmowa usuga, bazujca na rozwizaniach ClickMeeting oraz ClickWebinar. Umoliwia realizacj spotka i szkole on-line do 25 osób. Uczestnicy mog wspólnie oglda filmy na YouTube, przeglda strony www lub dokumenty np. w formacie pdf czy ppt oraz porozumiewa si midzy sob w opcjach: wideo, audio lub za pomoc czatu.

20 Darmowe wideokonferencje i webinaria w usudze HaloNet Wymagania co do realizacji dostp do przegldarki internetowej np: Mozilla Firefox, Internet Explorer czy Chrome (zalecamy uywa ich najnowszych wersji) program Flash Player 10 (lub wysza wersja) konto w telefonii internetowej HaloNet (uczestnik nie musi posiada konta) kamerka suchawki z mikrofonem czas

21 Darmowe wideokonferencje i webinaria w usudze HaloNet Jak zaoy konto w telefonii HaloNet? wejd na: kliknij na zaó profil wypenij prosty formularz - opcjonalnie - skorzystaj z promocji Poznajmy si i zdobd 5 testowych minut kliknij w link aktywacyjny, który otrzymasz na a Gratulujemy! Zostae posiadaczem konta w telefonii internetowej HaloNet

22 Darmowe wideokonferencje i webinaria w usudze HaloNet Jak zarezerwowa wideokonferencj? wejd na: kliknij na zaloguj si w panelu klienta kliknij na zakadk wideokonferencje, umieszczon w bocznym menu kliknij przycisk dodaj i przejd do formularza rejestracyjnego

23 Darmowe wideokonferencje i webinaria w usudze HaloNet Jak zarezerwowa wideokonferencj? wypenij formularz rejestracyjny: - wybierz rodzaj - wpisz nazw - ustaw termin rozpoczcia (o penej godzinie, najwczeniej za 10 minut, najpóniej za 30 dni) - ustal czas trwania (1 lub 2 h) - opcjonalnie wpisz adresy mailowe przyszych uczestników wideokonferencji - kliknij dodaj

24 Darmowe wideokonferencje i webinaria w usudze HaloNet Jak zarezerwowa wideokonferencj? otrzymasz potwierdzenie zaoenia wideokonferencji, które bdzie zawierao m.in. dane dostpowe do pokoju konferencyjnego dla prezentera oraz uczestników kliknij OK Gratulujemy! Zaoye swoj pierwsz wideokonferencj!

25 Darmowe wideokonferencje i webinaria w usudze HaloNet Jak zarezerwowa wideokonferencj? w panelu bdzie dostpna lista zaplanowanych wideokonferencji: - klikajc na wicej sprawdzisz jej szczegóy i dane dostpowe - klikajc na dodaj powiadomienia bdziesz móg doda kolejne adresy - klikajc na usu w kolumnie status, wycofasz rezerwacj

26 Darmowe wideokonferencje i webinaria w usudze HaloNet Jak wej do pokoju konferencyjnego? Organizator (prezenter) moe wej do pokoju konferencyjnego 30 minut przed planowanym rozpoczciem, spotkania, wpisujc na pasku przegldarki uzyskany podczas rezerwacji adres dla prezentera. Wybierajc na planszy przygotuj spotkanie moe przej do pokoju i dokona konkretnych ustawie oraz wgra okrelone dokumenty. Uczestnik wykorzystuje adres dla uczestnika. Nastpnie wypenia formularz powitalny (wpisuje w nim swój adres , dowolny nick oraz haso wideokonferencji dla uczestnika).

27 Darmowe wideokonferencje i webinaria w usudze HaloNet Pokój konferencyjny

28 Darmowe wideokonferencje i webinaria w usudze HaloNet Podstawowe narzdzia YouTube umoliwia ogldanie filmów z serwisu YouTube.com prezentacja suy do przegldania dokumentów np. ppt i pdf tablica rozwizanie do konstruowania dokumentów, prostych grafik

29 Darmowe wideokonferencje i webinaria w usudze HaloNet Podstawowe narzdzia przegldarka umoliwia ogldanie wybranych stron internetowych swój ekran dziki temu narzdziu prezenter moe wspódzieli obraz pokazujcy si na ekranie jego komputera ze wszystkimi uczestnikami spotkania

30 Darmowe wideokonferencje i webinaria w usudze HaloNet Sposoby komunikacji opcja audio-wideo - w okienku moe by widocznych jednoczenie maksymalnie 4. prezenterów - status prezentera mona przydziela rotacyjnie, wybranym uczestnikom - róne opcje ustawie awatara opcja audio - dostpna dla wikszej grupy uczestników (webinarium dodatkowo dla max. 5 uczestników, wideokonferencja - wszyscy uczestnicy mog uzyska prawa audio) - prawa audio nadaje prezenter

31 Darmowe wideokonferencje i webinaria w usudze HaloNet Sposoby komunikacji opcja czat - dostpna dla wszystkich uczestników - moliwo wyboru jednego z kilkunastu jzyków obcych, na które bd tumaczone teksty pisane na czacie - mona j ustawi jako gówne okno

32 Darmowe wideokonferencje i webinaria w usudze HaloNet Atuty - moliwo korzystania z wikszoci opcji, dostpnych w wersji patnej, bez adnych opat - prosta rezerwacja Ograniczenia w porównaniu z ClickMeeting, ClickWebinar - brak niektórych opcji (nagrywanie, statystyki, ankiety) - ilo moliwych do zrealizowania spotka przez danego uczestnika (max. po 3 na miesic) oraz ogólne ograniczenia systemowe - ilo uczestników do 25 - tylko jedna opcja zabezpiecze pokoju - brak moliwoci obrandowania pokoju (kolorystyka, logo)

33 Chc wicej, czyli dodatkowe opcje dostpne w usugach ClickWebinar i ClickMeeting - Liczba uczestników moe wynosi a do Nieograniczona liczba spotka - Funkcja nagrywania - Moliwo zabezpieczenia dostpu do spotka hasem lub tokenem - Dostosowanie pokoju do wasnych potrzeb (kolory firmowe, logo) - Dostpne statystyki po kadym spotkaniu (generowanie raportu w formacie pdf)

34 Zachcamy do zadawania pyta!

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI Broszura informacyjna dot. programu masystent 2007.160 Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY

PODRĘCZNIK METODYCZNY PODRĘCZNIK METODYCZNY Czyli jak pracować z modułem doszkalającym Efektywni 50+? 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy!

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o wartoci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy! Je!li jeste! odpowiedzialny za marketing i rozwój swojej firmy, to trafi"e! w dobre r#ce... Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

I pokazujemy jak unikn!" b#$dów, które mog! kosztowa" firm$ dziesi!tki lub setki tys. z#, niwecz!c jednocze%nie lata Twojej pracy!

I pokazujemy jak unikn! b#$dów, które mog! kosztowa firm$ dziesi!tki lub setki tys. z#, niwecz!c jednocze%nie lata Twojej pracy! Ujawniamy dzi! 8 sekretów marketingu internetowego dla firm, które zmieniaj" stron# internetow" w automat do generowania przychodów, zamówie$ i klientów I pokazujemy jak unikn!" b#$dów, które mog! kosztowa"

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów

IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Oprogramowanie IBM IBM Collaboration Solutions IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Październik 2011 2 IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Spis treści 3 Przegląd 5 Oprogramowanie Sametime:

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

Informacje o podręczniku

Informacje o podręczniku Wersja 5.0 wrzesień 2008 Spis treści Informacje o podręczniku...1 Netviewer Meet... 2 Instalacja Netviewera... 3 Wymagania systemowe... 3 Przydatne wskazówki przed pierwszym spotkaniem... 3 Program moderatora...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Dr Remigiusz W. Kaszubski

Dr Remigiusz W. Kaszubski Dr Remigiusz W. Kaszubski SPIS TRECI Streszczenie... 3 Wstp... 7 1. Technologia Proton... 7 2. Technologia ZK/GeldKarte... 13 3. Technologia Mondex... 15 4. Visa Cash... 17 5. Systemy wykorzystujce technologi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo