Dokumentacja uytkownika. e-urzd Wojewódzki. Wersja dokumentacji Unizeto Technologies SA -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja uytkownika. e-urzd Wojewódzki. Wersja dokumentacji 1.00.01. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl"

Transkrypt

1 Dokumentacja uytkownika e-urzd Wojewódzki Wersja dokumentacji Unizeto Technologies SA -

2 Niniejsza dokumentacja powstała w wyniku realizacji umowy nr TBD-SPO/Z4/2/06/414/TBD/06 z dnia 15 stycznia 2008 pomidzy Zachodniopomorskim Urzdem Wojewódzkim w Szczecinie a Unizeto Technologies SA na wykonanie usługi e-urzdy Wojewódzkie. Dokumentacja uytkownika wersja

3 KARTA ZMIAN Lp. Data zmiany Opis zmiany Autor Wersja Wersja inicjalna Unizeto Technologies SA Usunicie błdów edytorskich, aktualizacja zrzutów ekranowych Unizeto Technologies SA Dokumentacja uytkownika wersja

4 Spis treci 1. WSTP Funkcjonalno portalu e-urzd wojewódzki WYMAGANIA SPRZTOWO PROGRAMOWE OBSŁUGA PORTALU E-URZD WOJEWÓDZKI Zakładanie konta na portalu e-urzd Wojewódzki Logowanie do systemu Zapomniane hasło Wylogowywanie z systemu Przegldanie dokumentów Widok strony Wywietlanie rejestrów dokumentów Wywietlanie szczegółów dokumentu Zarzdzanie profilem uytkownika Edycja danych uytkownika Zmiana hasła Magazyn certyfikatów KOMUNIKACJA UYTKOWNIKA PORTALU E-URZD WOJEWÓDZKI Odbieranie i za pomoc programu pocztowego Obsługa formularzy Wypełnianie Formularzy Odbiór odpowiedzi na złoone pismo Generowanie zwrotnego powiadczenia odbioru Odbieranie odpowiedzi SPIS RYSUNKÓW...29 Dokumentacja uytkownika wersja

5 1. Wstp System realizuje funkcje platformy internetowej, która maksymalnie ułatwi kontakt Przedsibiorców z Urzdem Wojewódzkim w sposób bezpieczny i szybki Funkcjonalno portalu e-urzd wojewódzki Uytkownik pobiera z modułu formularzy elektronicznych formularz, wypełnia go danymi a nastpnie podpisuje przy uyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Podpisany formularz jest weryfikowany. Moduł formularzy elektronicznych wystawia potwierdzenie przyjcia wniosku od uytkownika a nastpnie potwierdzenie przyjcia wniosku jest przekazywane uytkownikowi. Nastpnie wypełniony formularz jest automatycznie importowany do systemu obiegu dokumentów wybranego Urzdu Wojewódzkiego. Dokument, który trafił do systemu obiegu dokumentów w okrelonym urzdzie podlega przetwarzaniu oraz archiwizacji w archiwum dokumentów elektronicznych celem podtrzymywania jego wartoci dowodowej. Informacje o stanie realizacji sprawy publikowane s na portalu i udostpniane uytkownikowi. Dokumentacja uytkownika wersja

6 2. Wymagania sprztowo programowe Minimalne wymagania sprztowo programowe umoliwiajce portalu e-urzd Wojewódzki po stronie uytkownika (formularz HTML, Aplet JAVA): - System operacyjny Microsoft Windows 2000/XP/Vista; - Intel Pentium 500 MHz; MB pamici operacyjnej; - Monitor i karta graficzna o rozdzielczoci min x 768 pikseli; - Przegldarka Microsoft Internet Explorer (w wersji 6.0 lub nowszej) lub Mozilla Firefox (w wersji 1.5 lub nowszej); - Włczona obsługa JavaScript; - Włczona obsługa plików Cookies; - Sun Java 1.6; - Włczona obsługa skryptów apletów Java; Dokumentacja uytkownika wersja

7 3. Obsługa portalu e-urzd Wojewódzki Aby skorzysta z usług portalu e-urzd Wojewódzki, naley wej do serwisu dostpnego pod adresem https://esp.e-uw.gov.pl/e-uw Po wpisaniu adresu do przegldarki internetowej pojawi si strona startowa z ekranem logowania. Rysunek 1: Strona startowa Z poziomu strony startowej mona: - Załoy konto na portalu e-urzd Wojewódzki - Zalogowa si do portalu e-urzd Wojewódzki - Odzyska zapomniane hasło 3.1. Zakładanie konta na portalu e-urzd Wojewódzki Załoenie konta na portalu e-urzd Wojewódzki polega na wypełnieniu i wysłaniu Formularza załoenia konta. Aby załoy konto naley: Wpisa w przegldark internetow adres do portalu e-urzd Wojewódzki Klikn link Załó konto, znajdujcy si w dolnej, prawej czci ekranu. Pojawi si Formularz załoenia konta klienta-przedsibiorcy, wygld formularza przedstawia Rysunek 2. Na stronie formularza dostpne s akcje: - powrót wywietla poprzedni ekran. - zapisz - zapisuje formularz we wskazane przez uytkownika miejsce na dysku. - zapisz i podpisz zapisuje podpisany formularz we wskazane miejsce na dysku. - wczytaj wczytuje zapisany wczeniej formularz. - wylij - wysyła formularz. Dokumentacja uytkownika wersja

8 Rysunek 2: Formularz załoenia konta klienta-przedsibiorcy Naley wypełni pola formularza odpowiednimi danymi: Nr pola Nazwa pola 1 Osoba fizyczna - lista rozwijalna Opis wymaganych danych Naley wybra z listy pozycj odpowiadajc kategorii osoby składajcej wniosek. Dla osób fizycznych naley wybra - Osoba fizyczna, dla osób prawnych naley wybra - Przedsibiorca. 2 Imi pierwsze Naley wpisa imi pierwsze uytkownika. Moe zawiera dowoln ilo znaków. 3 Imi drugie Naley wpisa imi drugie uytkownika (w przypadku kiedy uytkownik posiada drugie imi). Moe zawiera dowoln ilo znaków. 4 Nazwisko Naley wpisa nazwisko uytkownika. Moe zawiera dowoln ilo znaków. Dokumentacja uytkownika wersja

9 5 PESEL Naley wpisa numer PESEL uytkownika. Musi zawiera 11 cyfr 6 Naley wpisa uytkownika, na który ma by dostarczone Urzdowe Powiadczenie odbioru i inna korespondencja elektroniczna 7 Hasło Naley wpisa hasło. Za pomoc tego hasła uytkownik zaloguje si do systemu, w momencie kiedy otrzyma identyfikator. 8 Potwierd hasło Naley powtórzy wpisane wczeniej hasło 9 Telefon Naley wpisa numer telefonu kontaktowego do uytkownika. Moe zawiera dowoln ilo znaków. 10 Fax Naley wpisa numer fax u uytkownika. Dane przedsibiorstwa 11 Nazwa podmiotu Naley wpisa nazw podmiotu. Moe zawiera dowoln ilo znaków. 12 NIP Naley wpisa NIP. Musi zawiera 10 cyfr. 13 Regon Naley wpisa REGON. Adres siedziby 14 Ulica/Wie Naley wpisa nazw ulicy lub nazw wsi. Moe zawiera dowoln ilo znaków. 15 Numer domu Naley wpisa numer domu. 16 Numer lokalu Naley wpisa numer lokalu. 17 Kod pocztowy Naley wpisa kod pocztowy miejsca zamieszkania uytkownika. Musi zawiera 5 znaków oddzielonych mylnikiem (w formacie ). 18 Poczta Naley wpisa nazw poczty. 19 Miasto Naley wpisa nazw miasta. 20 Województwo Naley wybra z listy rozwijalnej nazw województwa. 21 Kraj Pole nieedytowalne. Wpisane jest Polska. 22 Adres korespondencyjny ja wyej Pola oznaczone gwiazdk * s polami wymagalnymi. W przypadku kiedy adres miejsca zamieszkania jest inny ni adres do korespondencji, naley z listy rozwijalnej wybra opcj: inny adres korespondencyjny. Wówczas pojawi si dodatkowe pola adresowe, w które naley wpisa dane adresowe dla korespondencji. System sprawdza poprawno wypełnienia pól, w zwizku z czym pominiecie pola lub niepoprawne jego wypełnienie spowoduje wywietlenie komunikatu Pole ma zł warto, jak pokazuje Rysunek 3. Rysunek 3: Komunikat oznaczajcy niepoprawne wypełnienie pola Po poprawnym wypełnieniu formularza naley klikn link wylij Formularz musi by podpisany podpisem kwalifikowanym Pojawia si komunikat, informujcy o koniecznoci włoenia karty z certyfikatem do czytnika Rysunek 4: Komunikat informujcy o koniecznoci włoenia karty z certyfikatem do czytnika Dokumentacja uytkownika wersja

10 Aby podpisa wniosek naley postpi zgodnie z komunikatem i włoy kart z certyfikatem do czytnika. Komunikat naley potwierdzi klikajc przycisk OK. Pojawi si okno z dostpnymi certyfikatami. Okno z wyborem certyfikatu przedstawia Rysunek 5. Rysunek 5: Okno wyboru certyfikatu do podpisu Naley wybra odpowiedni certyfikat klikajc na niego, a nastpnie klikn przycisk OK. Pojawi si okno, w którym w pole Podaj PIN naley wpisa PIN do certyfikatu. Nastpnie klikn przycisk OK. Okno dialogowe przedstawia Rysunek 6. Rysunek 6: Okno dialogowe do wpisania PIN-u Nastpnie pojawi si okno podpisywania danych, na którym naley wybra przycisk Zapisz. Dokumentacja uytkownika wersja

11 Rysunek 7: Podpisywanie danych Poprawne wysłanie formularza zostanie potwierdzone poniszym komunikatem: Rysunek 8: Komunikat z informacj o wysłaniu formularza załoenia konta Chcc powróci na stron startow naley klikn link: Powrót Informacj o loginie zostan wysłane em na adres wskazany we wniosku o załoenie konta 3.2. Logowanie do systemu Zalogowanie do portalu daje klientowi dostp do: - Przegldania statusu realizowanych w urzdzie spraw. - Pobierania dokumentów powstałych w toku uprzednio realizowanych spraw. - Wysyłania dokumentu (formularza) bezporednio poprzez moduł formularzy elektronicznych z automatycznym uzupełnieniem czci danych, które system pobiera z bazy interesantów. - Opcji uytkownika, w tym do edycji profilu uytkownika i zmiany hasła dostpu do systemu. Aby zalogowa si do systemu naley: W pole Login wpisa swój identyfikator. W pole Hasło wpisa swoje hasło. Klikn przycisk Zaloguj. Identyfikator został przesłany uytkownikowi em, natomiast hasło zostało wybrane i zapisane przez uytkownika w formularzu załoenia konta. Celem ochrony konta uytkownika, przy pierwszym logowaniu Dokumentacja uytkownika wersja

12 system wymusza zmian hasła. Stron zmiany hasła przedstawia Rysunek 9. Rysunek 9: Strona zmiany hasła W pole Stare hasło naley wpisa Hasło, którym zalogowano si do systemu. W pole Nowe hasło naley wpisa nowe hasło, hasło musi zawiera min. 6 znaków. W pole Powtórz hasło powtórnie wpisa nowe hasło. Klikn Zatwierd. Poprawna zmiana hasła zostanie potwierdzona komunikatem: Hasło zostało zmienione Aby kontynuowa naley klikn link: Kontynuuj aby zalogowa si ponownie. Uytkownik wróci na stron logowania. Naley zalogowa si ponownie wpisujc identyfikator i nowe hasło. W przypadku kiedy nowe hasło nie spełnia wymagania 6 znaków, wywietlony zostanie komunikat: Podane hasło musi zawiera min. 6 znaków i spełnia warunki bezpieczestwa. W przypadku kiedy Nowe hasło i Powtórz hasło róni si od siebie wywietlony zostanie komunikat: Wpisane hasła nie pasuj do siebie. W tym przypadku naley ponownie nada hasło wypełniajc pola Stare hasło, Nowe hasło, Powtórz hasło 3.3. Zapomniane hasło Uytkownik który zapomniał hasła dostpu do portalu e-urzd Wojewódzki powinien skorzysta z opcji Zapomniałe hasło? Znajdujcej si na stronie logowania. Kliknicie tego linku powoduje wywietlenie komunikatu, jak na Rysunku 10. Dokumentacja uytkownika wersja

13 Rysunek 10: Odzyskiwanie zapomnianego hasła W pole naley wpisa uytkownika (musi si zgadza z em wskazanym we wniosku o załoenie konta). Nastpnie naley klikn Wylij. Nowe hasło zostanie wysłane na podany adres owy Wylogowywanie z systemu Aby wylogowa si z portalu e-urzd Wojewódzki naley: Klikn link Wyloguj znajdujcy si nad paskiem funkcji, przy danych zalogowanej osoby. Rysunek 11: Wylosowywanie z portalu Po wylogowaniu uytkownik powraca na stron startow portalu e-urzd Wojewódzki Przegldanie dokumentów Pierwsz stron widoczn po zalogowaniu do portalu e-urzd Wojewódzki jest strona przedstawiajca Podsumowanie ilociowe dokumentów zalogowanego klienta. Na tej stronie uytkownik moe: - Przeglda stan ilociowy poszczególnych typów dokumentów. - Wywietli rejestr poszczególnych typów dokumentów Widok strony Widok strony przedstawia Rysunek 12. Poszczególne kolumny tabeli oznaczaj: Lp. liczba porzdkowa. Opis typu dokumentu nazwa typu dokumentu odpowiadajca nazwie formularza na którym dokument został utworzony. Nazwa typu dokumentu skrót typu dokumentu. Status status dokumentu, na jakim etapie rozpatrywania znajduje si dany dokument. Ilo dokumentów ilo dokumentów danego typu. Dokumentacja uytkownika wersja

14 Rysunek 12: Widok strony Podsumowanie ilociowe poszczególnych typów dokumentów Wywietlanie rejestrów dokumentów Rejestry klientów uytkownik moe wywietli na dwa sposoby: Sposób 1: Klikn w konkretn nazw typu dokumentu w kolumnie Nazwa typu dokumentu. Np. klikajc w nazw UPO wywietlony zostanie Rejestr Urzdowych Powiadcze Odbioru danego klienta. Sposób 2: Klikn w nazw rejestru znajdujcego si w panelu Rejestry klientów, po lewej stronie ekranu. W ten sposób rozwinita zostanie lista dostpnych rejestrów uytkownika. Analogicznie naley rozwin list poszczególnych rejestrów. Klikn w nazw rejestru którego zawarto uytkownik chce wywietli. Poszczególne kolumny rejestru oznaczaj: Lp. liczba porzdkowa. Numer numer pod którym wniosek został zarejestrowany. Temat temat dokumentu. Data przyjcia/utworzenia data przyjcia/utworzenia w elektronicznym obiegu dokumentów. Numer dokumentu/wniosku którego dotyczy wskazanie powizania z pozostałymi zarejestrowanymi dokumentami. UPO do Wniosku numer wystawionego Urzdowego Powiadczenia Odbioru. Poszczególne kolumny widoczne s w zalenoci od wybranego rejestru. Nazwy kolumn s elementami sortowania. Kliknicie w nazw kolumny powoduje zmian sortowania listy dokumentów. Dokumentacja uytkownika wersja

15 Rysunek 13: Widok Rejestru wniosków klienta Wywietlanie szczegółów dokumentu Majc wywietlony Rejestr dokumentów uytkownik moe przeglda szczegóły poszczególnych dokumentów. W tym celu naley klikn w numer dokumentu (np. MOD_OFERTA/1/2008). Wywietlona zostanie metryka ze szczegółowymi informacjami o dokumencie. Wygld szczegółów dokumentu przedstawia Rysunek 14. Rysunek 14: Szczegóły dokumentu Na szczegółach dokumentu uytkownik moe: - Wywietli tre dokumentu dołczonego w formie załcznika naley klikn nazw załcznika. - Wykona zadania do wykonania zwizane z tym dokumentem. Pozostałe akcje na metryce: - zwi ukrywa szczegóły metryki - przyklej wywietla metryk na stronie z kolejnym wybranym dokumentem 3.6. Zarzdzanie profilem uytkownika Funkcja Opcje uytkownika pozwala kademu z uytkowników na zarzdzanie swoim kontem, Dokumentacja uytkownika wersja

16 umoliwiajc: - Edycj danych uytkownika. - Zmian hasła dostpu do systemu. - Dostp do magazynu certyfikatów Edycja danych uytkownika Aby zmieni dane uytkownika naley wykona nastpujce czynnoci: Klikn Opcje uytkownika nad pasku funkcji, wywietlone zostan informacje o uytkowniku. Edycja danych bdzie moliwa po klikniciu linku Edytuj dane w lewym panelu. Wygld strony Opcje uytkownika przedstawia Rysunek 15. Rysunek 15: Opcje uytkownika edycja danych Po prawidłowym wprowadzeniu zmian naley klikn link wylij. Formularz musi by podpisany podpisem kwalifikowanym. Pojawia si komunikat, informujcy o koniecznoci włoenia karty z certyfikatem do czytnika. Rysunek 15: Komunikat informujcy o koniecznoci włoenia karty z certyfikatem do czytnika Aby podpisa wniosek naley postpi zgodnie z komunikatem i włoy kart z certyfikatem do czytnika. Komunikat naley potwierdzi klikajc przycisk OK. Dokumentacja uytkownika wersja

17 Pojawi si okno z dostpnymi certyfikatami. Okno z wyborem certyfikatu przedstawia Rysunek 16. Rysunek 16: Okno wyboru certyfikatu do podpisu Naley wybra odpowiedni certyfikat klikajc na niego, a nastpnie klikn przycisk OK. Pojawi si okno, w którym w pole Podaj PIN naley wpisa PIN do certyfikatu. Nastpnie klikn przycisk OK. Okno dialogowe przedstawia Rysunek 17. Rysunek 17: Okno dialogowe do wpisania PIN-u Nastpnie pojawi si okno podpisywania danych, na którym naley wybra przycisk Zapisz Dokumentacja uytkownika wersja

18 Rysunek 18: Podpisywanie danych Poprawne wysłanie formularza zostanie potwierdzone poniszym komunikatem: Rysunek 19: Komunikat z informacj o wysłaniu formularza załoenia konta Chcc powróci na stron startow naley klikn link: Powrót Zmiana hasła Zmiana hasła uytkownika znajduje si w funkcjach Opcje Uytkownika. Uytkownik moe w dowolnej chwili zmieni hasło dostpu do systemu. Przy pierwszym logowaniu do systemu zmiana hasła jest wymuszona przez system i uytkownik zostaje automatycznie przekierowany na stron zmiany hasła. Stron zmiany hasła przedstawia Rysunek 20. Dokumentacja uytkownika wersja

19 Rysunek 20 : Strona zmiany hasła Aby zmieni hasło naley: Klikn w Opcje uytkownika. Klikn link Zmie hasło, znajdujcy si w lewym panelu. W pole Stare hasło naley wpisa Hasło, którym zalogowano si do systemu. W pole Nowe hasło naley wpisa nowe hasło, hasło musi zawiera min. 6 znaków. W pole Powtórz hasło powtórnie wpisa nowe hasło. Klikn link Zapisz, znajdujcy si w prawym górnym rogu strony W przypadku kiedy nowe hasło nie spełnia wymagania 6 znaków, wywietlony zostanie komunikat: Hasło musi zawiera min. 6 znaków. W przypadku kiedy Nowe hasło i Powtórz hasło róni si od siebie wywietlony zostanie komunikat: Wpisane hasła nie pasuj do siebie. Rysunek 21: Komunikaty informujce o niepoprawnej próbie zmiany hasła W przypadku kiedy hasła zostały wpisane poprawnie i spełniaj reguły złoonoci pojawi si komunikat: Hasło zmieniono poprawnie. Zmiany bd widoczne po zalogowaniu. Rysunek 22: Potwierdzenie prawidłowej zmiany hasła Magazyn certyfikatów Magazyn certyfikatów uytkownika znajduje si w funkcjach Opcje Uytkownika. Magazyn certyfikatów słuy do przechowywania certyfikatów uytkownika. W tym miejscu uytkownik moe: - Importowa certyfikaty. - Przeglda dostpne certyfikaty. Dokumentacja uytkownika wersja

20 4. Komunikacja uytkownika portalu e-urzd Wojewódzki Wymiana korespondencji pomidzy klientem a urzdem odbywa si na formularzach udostpnionych w systemie Odbieranie i za pomoc programu pocztowego Uytkownik za pomoc a otrzymuje przede wszystkim Urzdowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) potwierdzajce złoenie wniosku, jak równie inn korespondencj. Po złoeniu wniosku o załoenie konta klienta uytkownik drog ow otrzymuje login pozwalajcy na zalogowanie si do portalu. Aby pobra e za pomoc programu pocztowego naley: Uruchomi wykorzystywany program pocztowy np. Outlook, Outlook Express, Mozilla Thunderbird, itp. Pobra poczt. e z portalu e-urzd Wojewódzki s zatytułowane Informacja z e-uw Obsługa formularzy Kady zalogowany klient ma moliwo wysyłania do operatora rónego rodzaju korespondencji, korzystajc w tym celu z umieszczonych w systemie formularzy. Widok strony z dostpnymi formularzami przedstawia Rysunek 24. Aby wywietli list dostpnych formularzy naley klikn link Formularze w grupie Zasoby w lewym panelu. Na wywietlonej mapie naley wybra Urzd Wojewódzki, do którego wniosek jest kierowany. Dokumentacja uytkownika wersja

21 Rysunek 23: Mapa Urzdów Wojewódzkich Zostanie wywietlona lista dostpnych formularzy z danej jednostki, jak na rysunku 24. Dokumentacja uytkownika wersja

22 Rysunek 24: Lista dostpnych formularzy Poszczególne kolumny tabeli oznaczaj: Lp. liczba porzdkowa. Nazwa skrócona nazwa formularza. Opis temat dokumentu. Aby wybra formularz, naley klikn w jego nazw. Aby wyszuka formularz naley wpisa jego nazw albo opis w oznaczone pola nad list formularzy oraz klikn link Wyszukaj Aby anulowa warunki wyszukiwania naley wybra link wyczy Na stronie wywietlonego ju formularza dostpne s akcje: - powrót wywietla poprzedni ekran. - zapisz - zapisuje formularz we wskazane przez uytkownika miejsce na dysku. - zapisz i podpisz zapisuje podpisany formularz we wskazane miejsce na dysku. - wczytaj wczytuje zapisany wczeniej formularz. - wylij - wysyła formularz. Rysunek 25: Akcje dostpne na stronie formularza Dokumentacja uytkownika wersja

23 Wypełnianie Formularzy Pola dostpne w formularzach s to: - Pola tekstowe, które naley wypełni wpisujc z klawiatury odpowiednie dane. - Listy rozwijalne, które naley rozwin i wybra jedn z dostpnych pozycji. - Pola wyboru (RadioButton), moliwe jest zaznaczenie tylko jednego z dostpnych pól wyboru, s to pola wzajemnie si wykluczajce. - Pola CheckBox zaznaczony uaktywnia pole - Pola dodawania załcznika, które naley klikn aby doda załcznik w formie pliku. Formularze te dostpne s tylko dla uytkowników posiadajcych konto na portalu e-urzd Wojewódzki, w zwizku z czym cz danych w formularzach jest wypełniana automatycznie. System pobiera informacje o uytkowniku z bazy danych, a uytkownik nie ma moliwoci zmiany tych danych. S to pola nieedytowalne. System sprawdza poprawno wypełnienia pól, w zwizku z czym pominiecie obowizkowego pola lub niepoprawne jego wypełnienie spowoduje wywietlenie komunikatu Pole ma zł warto, Po poprawnym wypełnieniu formularza naley klikn link wylij. Formularz musi by podpisany podpisem kwalifikowanym. Pojawia si komunikat, informujcy o koniecznoci włoenia karty z certyfikatem do czytnika. Rysunek 26: Komunikat informujcy o koniecznoci włoenia karty z certyfikatem do czytnika Aby podpisa wniosek naley postpi zgodnie z komunikatem i włoy kart z certyfikatem do czytnika. Komunikat naley potwierdzi klikajc przycisk OK. Pojawi si okno z dostpnymi certyfikatami. Okno z wyborem certyfikatu przedstawia Rysunek 27. Rysunek 27: Okno wyboru certyfikatu do podpisu Dokumentacja uytkownika wersja

24 Naley wybra odpowiedni certyfikat, klikajc na niego, a nastpnie klikn przycisk OK. Pojawi si okno, w którym w pole Podaj PIN naley wpisa PIN do certyfikatu. Nastpnie klikn przycisk OK. Okno dialogowe przedstawia Rysunek 28. Rysunek 28: Okno dialogowe do wpisania PIN-u Nastpnie pojawi si okno podpisywania danych, na którym naley wybra przycisk Zapisz. Rysunek 29: Podpisywanie danych Poprawne wysłanie formularza zostanie potwierdzone komunikatem: Formularz został wysłany Dzikujemy Chcc powróci do strony wyboru formularzy naley klikn link: powrót Dokumentacja uytkownika wersja

25 Odbiór odpowiedzi na złoone pismo Generowanie zwrotnego powiadczenia odbioru Klient otrzymuje wiadomo z informacj o otrzymaniu odpowiedzi. Odpowied pojawia si w Rejestrach Klientów w rejestrze Nowe przed potwierdzeniem Dla kadego dokumentu otrzymanego z urzdu klient powinien wygenerowa i wysła podpisane podpisem kwalifikowanym Urzdowe Powiadczenie Odbioru. Odpowiedzi niepotwierdzone oznaczone s w kolumnie Stan opisem: wymaga zatwierdzenia. W zwizku z tym e Urzdowe Powiadczenie Odbioru wystawiane jest zarówno przez urzd jak i przez klienta, Urzdowe Powiadczenie Odbioru wystawiane przez klienta w systemie jest nazywane ZPO (skrót od Zwrotne Powiadczenie Odbioru). Aby wysła ZPO naley: Klikn w numer dokumentu (np. ODP/2/2008) Pojawi si informacja widoczna na poniszym Rysunku. Rysunek 30: Nowe odpowiedzi przed potwierdzeniem Rysunek 31: Komunikat informujcy o koniecznoci wysłania ZPO Na komunikacie naley wybra link Dalej Pojawi si Formularz ZPO, wygld formularza przedstawia Rysunek 32. Dokumentacja uytkownika wersja

26 Rysunek 32: Formularz ZPO Na stronie formularza dostpne s akcje: - powrót wywietla poprzedni ekran. - zapisz - zapisuje formularz we wskazane przez uytkownika miejsce na dysku. - zapisz i podpisz zapisuje podpisany formularz we wskazane miejsce na dysku. - wczytaj wczytuje zapisany wczeniej formularz - wylij - wysyła formularz Formularz ZPO jest formularzem nieedytowalnym wymaga jedynie podpisania i wysłania. Aby wysła formularz naley klikn link wylij. Formularz musi by podpisany podpisem kwalifikowanym. Pojawia si komunikat, informujcy o koniecznoci włoenia karty z certyfikatem do czytnika. Rysunek 33: Komunikat informujcy o koniecznoci włoenia karty z certyfikatem do czytnika Aby podpisa wniosek naley postpi zgodnie z komunikatem i włoy kart z certyfikatem do czytnika. Komunikat naley potwierdzi klikajc przycisk OK. Pojawi si okno z dostpnymi certyfikatami. Okno z wyborem certyfikatu przedstawia Rysunek 34. Dokumentacja uytkownika wersja

27 Rysunek 34: Okno wyboru certyfikatu do podpisu Naley wybra odpowiedni certyfikat, klikajc na niego, a nastpnie klikn przycisk OK. Pojawi si okno, w którym w pole Podaj PIN naley wpisa PIN do certyfikatu. Nastpnie klikn przycisk OK. Okno dialogowe przedstawia Rysunek 35. Rysunek 35: Okno dialogowe do wpisania PIN-u Nastpnie pojawi si okno podpisywania danych, na którym naley wybra przycisk Zapisz. Dokumentacja uytkownika wersja

28 Rysunek 36: Podpisywanie danych Poprawne wysłanie formularza zostanie potwierdzone komunikatem: Formularz "Formularz ZPO" został wysłany. Dzikujemy Chcc powróci do strony startowej naley klikn link: powrót Odbieranie odpowiedzi Po wysłaniu Zwrotnego Powiadczenia Odbioru uytkownik portalu odnajdzie odpowiedzi w Rejestrach Klientów, w rejestrze Nowe po potwierdzeniu. Dokumentacja uytkownika wersja

29 5. Spis rysunków Rysunek 1: Strona startowa...7 Rysunek 2: Formularz załoenia konta klienta-przedsibiorcy...8 Rysunek 3: Komunikat oznaczajcy niepoprawne wypełnienie pola...9 Rysunek 4: Komunikat informujcy o koniecznoci włoenia karty z certyfikatem do czytnika...9 Rysunek 5: Okno wyboru certyfikatu do podpisu...10 Rysunek 6: Okno dialogowe do wpisania PIN-u...10 Rysunek 7: Podpisywanie danych...11 Rysunek 8: Komunikat z informacj o wysłaniu formularza załoenia konta...11 Rysunek 9: Strona nadania hasła...12 Rysunek 10: Odzyskiwanie zapomnianego hasła...13 Rysunek 11: Wylosowywanie z portalu...13 Rysunek 12: Widok strony Podsumowanie ilociowe poszczególnych typów dokumentów...14 Rysunek 13: Widok Rejestru wniosków klienta...15 Rysunek 14: Szczegóły dokumentu...15 Rysunek 15: Opcje uytkownika edycja danych...16 Rysunek 15: Komunikat informujcy o koniecznoci włoenia karty z certyfikatem do czytnika...16 Rysunek 16: Okno wyboru certyfikatu do podpisu...17 Rysunek 17: Okno dialogowe do wpisania PIN-u...17 Rysunek 18: Podpisywanie danych...18 Rysunek 19: Komunikat z informacj o wysłaniu formularza załoenia konta...18 Rysunek 20 : Strona zmiany hasła...19 Rysunek 21: Komunikaty informujce o niepoprawnej próbie zmiany hasła...19 Rysunek 22: Potwierdzenie prawidłowej zmiany hasła...19 Rysunek 23: Mapa Urzdów Wojewódzkich...21 Rysunek 24: Lista dostpnych formularzy...22 Rysunek 25: Akcje dostpne na stronie formularza...22 Rysunek 26: Komunikat informujcy o koniecznoci włoenia karty z certyfikatem do czytnika...23 Rysunek 27: Okno wyboru certyfikatu do podpisu...23 Rysunek 28: Okno dialogowe do wpisania PIN-u...24 Rysunek 29: Podpisywanie danych...24 Rysunek 30: Nowe odpowiedzi przed potwierdzeniem...25 Rysunek 31: Komunikat informujcy o koniecznoci wysłania ZPO...25 Rysunek 32: Formularz ZPO...26 Rysunek 33: Komunikat informujcy o koniecznoci włoenia karty z certyfikatem do czytnika...26 Rysunek 34: Okno wyboru certyfikatu do podpisu...27 Rysunek 35: Okno dialogowe do wpisania PIN-u...27 Rysunek 36: Podpisywanie danych...28 Dokumentacja uytkownika wersja

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Dokumentacja klienta Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Wersja dokumentacji 2.2.0 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Spis treści 1. WSTĘP... 4 1.1. Funkcjonalność Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poni sz instrukcj

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poni sz instrukcj Dla ułatwienia pracy wydrukuj ponisz instrukcj Do pracy z formularzami mona uywa przegldarek Internet Explorer 7, 8, 9, Firefox, Opera i Chrome w najnowszych wersjach. UWAGA! nie mona zakłada 2 lub wicej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID

Rejestracja konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID Rejestracja konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID Instrukcja rejestracji konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID System KomornikID pozwala użytkownikom na zakładanie kont użytkowników portalu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja dokumentacji 1.

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja dokumentacji 1. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego wersja dokumentacji 1.5 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZYGOTOWANIE DO ODNOWIENIA... 4 2.... 4 2.1. KROK 1 Z 5 -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Ver. 1.0

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Ver. 1.0 Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Ver. 1.0 Łukasz Wołoszyn OPS Gościeradów (15)838-14-52 lwoloszyn85@gmail.com Luty 2014 1 1. Rejestracja na portalu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik I. ZUS 1.1. Instalacja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Przesyłanie dokumentów elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych moŝe być realizowane przez uŝytkowników posiadających zainstalowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Strzelin 2012 Certyfikat niekwalifikowany pozwala podpisywać korespondencję elektroniczną za pomocą podpisu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. eurząd. Profil Interesanta

Instrukcja obsługi. eurząd. Profil Interesanta Instrukcja obsługi eurząd Profil Interesanta 2 Instrukcja obsługi eurząd - Profil Interesanta Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 1.1. Jak korzystać z instrukcji...3 1.2. Podstawowe informacje o systemie

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE Spis treści 1 Rejestracja i logowanie... 2 2 Publikowanie karty usługi... 8 3 Zatwierdzanie formularza Karty usługi... 21 4 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski STRONA 1/24 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP 3 2 WYBÓR FORMULARZA 4 3 WYBÓR JEDNOSTKI 6 4 WYPEŁNIENIE FORMULARZA 7 5 WYGENEROWANIE DOKUMENTU XML 8 6 WYDRUK WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28 Instrukcja użytkownika Spis treści Rozdział I 1 1.1 Składanie wniosku... do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 1 1.2 Obsługa wniosków... na praca.gov.pl 3 1.3 Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja w serwisie martwekontabankowe.pl...2 Proces zamawiania usługi w serwisie martwekontabankowe.pl...4

Rejestracja w serwisie martwekontabankowe.pl...2 Proces zamawiania usługi w serwisie martwekontabankowe.pl...4 Spis treści Rejestracja w serwisie martwekontabankowe.pl...2 Proces zamawiania usługi w serwisie martwekontabankowe.pl...4 Odnowienie hasła...4 Rejestracja spadkodawcy...4 Płatności...5 Płatność przelewem...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta o uprawnieniach instytucji publicznej wersja 1.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA str.1/22 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 3 2 Informacje techniczne... 4 3 Jak wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola?... 6 4 Jak zmienić dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

Instrukcja obsługi. Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia Instrukcja obsługi Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia 1. Metryka dokumentu Tytuł dokumentu Dokument dotyczący obsługi systemu SEZOZ instrukcja obsługi Wersja 2.2 2. Historia zmian Data Autor zmian

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

1.Uruchomienie Skrzynki kontaktowej

1.Uruchomienie Skrzynki kontaktowej Aby rozpocząć pracę w SEKAP musisz posiadać: e-mail - elektroniczną skrzynkę pocztową klucz z certyfikatem kwalifikowanym lub CC SEKAP - tzw. podpis elektroniczny. Aby otrzymać darmowy podpis niekwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Samouczek. Użytkownik firmowy

Samouczek. Użytkownik firmowy Samouczek Spis treści 2 1. Rejestracja 3. 2. Logowanie 6. 3. Panel firmowy - Testy 7. 4. Panel firmowy Pracownicy 9. 5. Panel firmowy Stanowiska 10. 6. Panel firmowy Dane firmy 11. 7. Zmiana panelu 12.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. 28.05.2013 2 / 29 Spis treści 1. Cel dokumentu...4 2. Zakładanie konta w systemie epuap...5 Krok

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta podmiotu i dodawanie usług

epuap Zakładanie konta podmiotu i dodawanie usług epuap Zakładanie konta podmiotu i dodawanie usług Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto?

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Logowanie do Portalu...2 3. Zapomniałem hasła..3 4. Panel Zarządzania...4 4.1. Moduł Mój profil...4 4.1.1. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Składnie wniosku przez portal Emp@tia

Składnie wniosku przez portal Emp@tia Składnie wniosku przez portal Emp@tia Rejestracja w module ewnioski (zakładanie konta) Wypełnienie wniosku i przesłanie go do jednostki na przykładzie wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)

Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) wersja 1.09 Luty 2016 r. - 1 - Spis treści 1 CELE SYSTEMU... 3 2 REJESTRACJA OPERATORA... 4 3 LOGOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*)

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) (wersja 0.5) Spis treści 1. Dostęp do systemu SNOW... 2 1.1. Zakładanie konta... 3 1.2. Aktywacja konta... 5 1.3. Logowanie do systemu... 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID Instrukcja jak aktywować certyfikat BASIC ID oraz PROFESSIONAL ID znajduje się na stronie www.efpe.pl dla zalogowanych użytkowników. Login i hasło do strony efpe.pl znajduje się wewnątrz twojego identyfikatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Krok 1. - utworzenie własnego konta w serwisie.

Krok 1. - utworzenie własnego konta w serwisie. Serwis naszagenealogia.pl powstał z myślą o tych wszystkich Użytkownikach programu Drzewo genealogiczne, którzy chcieliby podzielić się swoimi zbiorami danych genealogicznych ze swoimi najbliższymi w sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce

Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce dla sprzedawców internetowych, w tym kontrahentów sprzedających poprzez platformę Allegro 1 Spis treści 1. Nadanie Paczki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA PRZYGOTUJ: dokument tożsamości; zdjęcie; numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny. Zwróć szczególną uwagę na dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane........... 3 4 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Obsługa. Portalu Dostawcy

Obsługa. Portalu Dostawcy Obsługa Portalu Dostawcy Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy LDO Funkcje Portalu Dostawcy w układzie merytorycznym Strona główna Ustawienia Profil Zmiana hasła Powrót do strony głównej z dowolnego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja klienta. Elektroniczny Urząd Podawczy Wersja dokumentacji 1.2.4.1. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Dokumentacja klienta. Elektroniczny Urząd Podawczy Wersja dokumentacji 1.2.4.1. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Dokumentacja klienta Elektroniczny Urząd Podawczy Wersja dokumentacji 1.2.4.1 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Strona logowania do Systemu Zarządzania Tożsamością... 3 3. Pierwsze logowanie do systemu... 4 4. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

1. SMK DOSTĘP DO SYSTEMU Jak uzyskać dostęp do aplikacji Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK)? Co będzie potrzebne?...

1. SMK DOSTĘP DO SYSTEMU Jak uzyskać dostęp do aplikacji Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK)? Co będzie potrzebne?... 1 Spis treści 1. SMK DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 1.1. Jak uzyskać dostęp do aplikacji Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK)?... 3 1.2. Co będzie potrzebne?... 3 2. ROZPOCZĘCIE PRACY Z APLIKACJĄ... 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r.

Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r. Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r. Minimalne wymagania programowe Systemy operacyjne: Windows Linux

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl. Przejdź do zakładki epłatnik.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo